ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2007 ΑΘΗΝΑ

2 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών) Το περιεχόμενο αυτού του κειμένου και των παραρτημάτων του είναι δωρεάν προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου προς διευκόλυνση των υποψηφίων, των διδασκόντων την ξένη γλώσσα και όλων των ενδιαφερομένων για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 (C1, κατά την κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης). Απαγορεύεται η εκτύπωση ή, με οποιονδήποτε τρόπο, αντιγραφή όλου του κειμένου ή τμημάτων του με προοπτική την εμπορική εκμετάλλευσή του. Σελίδα 2 από 17

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βασικά χαρακτηριστικά της εξέτασης και του κοινού για το οποίο σχεδιάστηκε Ενότητες της εξέτασης και ελεγχόμενες «επικοινωνιακές ενέργειες» Οι ελεγχόμενες επιμέρους επικοινωνιακές δραστηριότητες Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση Παραγωγή γραπτού λόγου και (γραπτή) διαμεσολάβηση Κατανόηση προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου και (προφορική) διαμεσολάβηση Βαθμός δυσκολίας της εξέτασης Κατανομή των ερωτημάτων στις ενότητες της εξέτασης Χρονική διάρκεια ανά ενότητα Έκταση των κειμένων κάθε ενότητας Είδη κειμένων που καλούνται να αναγνωρίζουν ή να παράγουν οι υποψήφιοι Τυπολογία δοκιμασιών Σελίδα 3 από 17

4 1. Βασικά χαρακτηριστικά της εξέτασης και του κοινού για το οποίο σχεδιάστηκε Το κείμενο αυτό ορίζει ή προδιαγράφει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της εξέτασης στην οποία προσέρχονται τα άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό επιπέδου Γ1. Αν και τα βασικά χαρακτηριστικά του ΚΠΓ ως συστήματος πιστοποίησης και ως τύπου εξέτασης είναι ήδη γνωστά και είναι ίδια με αυτά που δημοσιοποιήθηκαν πριν τη διεξαγωγή των πρώτων εξετάσεων στο επίπεδο Β2, είναι ίσως χρήσιμο να επαναληφθούν τα τρία σημαντικότερα από αυτά: Α. Το ΚΠΓ δεν απευθύνεται σε οικουμενικό κοινό, αλλά κατά προτεραιότητα σε κοινό που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα και που, στην πλειονότητά του έχει την ελληνική ως μητρική γλώσσα. Αυτό το χαρακτηριστικό του ΚΠΓ επιτρέπει στους συντάκτες των θεμάτων να λάβουν υπόψη τις εμπειρίες των υποψηφίων. Ταυτόχρονα, ωστόσο, υιοθετεί και τις αρχές και τα επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και κατ επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτοντας έτσι το σύστημα σε διεθνή «τροχιά». Β. Κύριος στόχος του ΚΠΓ είναι να ικανοποιήσει τις κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες των ενδιαφερομένων να εξασφαλίσουν πιστοποίηση της γλωσσομάθειάς τους, και όχι να ελέγξει ή να διαγνώσει την πρόοδο που οι ενδιαφερόμενοι πέτυχαν κατά τη διάρκεια της ξενόγλωσσης εκπαίδευσής τους, εντός ή εκτός του θεσμοθετημένου εκπαιδευτικού συστήματος. Με άλλα λόγια, το ΚΠΓ, στη σημερινή μορφή του, δεν εξυπηρετεί το σχολείο, αλλά την αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα. Για το λόγο αυτό, το ιδεατό κοινό που οι συντάκτες των θεμάτων εξέτασης έχουν κατά νου είναι άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο και ετοιμάζονται να αναπτύξουν ή έχουν ήδη αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι το ΚΠΓ απευθύνεται, κατά προτεραιότητα, σε άτομα άνω των 15 ετών. Η προτεραιότητα αυτή προσδιορίζει κατά κύριο λόγο και τα είδη κειμένων που επιλέγονται για τις εξετάσεις, τα πεδία αναφοράς, καθώς και τον τρόπο διατύπωσης των δοκιμασιών. Γ. Το ΚΠΓ δεν ελέγχει την ικανότητα των ατόμων να μιλούν για την ξένη γλώσσα ή να την αναλύουν με βάση κάποια θεωρία ή κάποιο μοντέλο ανάλυσης. Ελέγχει το βαθμό της ικανότητάς τους να μιλούν και να γράφουν τη γλώσσα, αλλά και να λειτουργούν διαμεσολαβητικά, μεταφέροντας πληροφορίες από την ελληνική στη γλώσσα στην οποία εξετάζονται. Ελέγχει επίσης το βαθμό επίγνωσης που έχουν για το πώς (με ποιον τρόπο και με ποια μέσα), η γλώσσα χρησιμοποιείται στην κοινοποίηση ή τη διαπραγμάτευση της σημασίας σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό, στα θέματα Σελίδα 4 από 17

5 εξέτασης αποφεύγεται συνειδητά από τους συντάκτες η χρήση όρων οποιασδήποτε γλωσσολογικής θεωρίας ή περιγραφής της γλώσσας. 2. Ενότητες της εξέτασης και ελεγχόμενες «επικοινωνιακές ενέργειες» Όπως και στο επίπεδο Β2, τα θέματα εξέτασης του Γ1 περιλαμβάνουν 4 ενότητες. Κάθε μία από αυτές στοχεύει στον έλεγχο συγκεκριμένων επιμέρους «επικοινωνιακών ενεργειών» που πραγματώνονται με τη γλώσσα και που καταγράφει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, προτείνοντας την παρακάτω ταξινόμησή τους κάτω από τον τίτλο «language activities»: 01. Ακουστική πρόσληψη 02. Οπτική πρόσληψη 03. Οπτικο-ακουστική πρόσληψη 04. Προφορική παραγωγή 05. Γραπτή παραγωγή 06. Προφορική διάδραση 07. Γραπτή διάδραση 08. Προφορική διαμεσολάβηση 09. Γραπτή διαμεσολάβηση Το ΚΠΓ ενσωματώνει όλες τις παραπάνω επικοινωνιακές ενέργειες στις εξής τέσσερις ενότητες: Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου και διαμεσολάβηση Η πρώτη ενότητα της εξέτασης στο ΚΠΓ έχει στόχο τον έλεγχο της ενέργειας 02 και, ταυτόχρονα, του βαθμού της γλωσσικής επίγνωσης, για την οποία έγινε λόγος στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στην πρώτη αυτή ενότητα, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα επίπεδα Β2 και Γ1 ως προς τις ελεγχόμενες ενέργειες οι διαφορές εντοπίζονται στο βαθμό ικανότητας του υποψηφίου να προβαίνει σε αυτές, καθώς και στην έκταση και το είδος των κειμένων (βλ. κεφ. 3.1, 7 και 8). Η δεύτερη ενότητα στοχεύει στον έλεγχο των ενεργειών 05, 07 και 09. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ενότητα αυτή του Γ1 διαφέρει από την αντίστοιχη του Β2 και οι διαφορές εντοπίζονται τόσο στην προσθήκη της απαίτησης «γραπτής διάδρασης» με βάση εκτεταμένο γραπτό Common European Framework of Reference for Languages, Strasbourg - Cambridge: Council of Europe - Cambridge University Press. Και σε ιταλική απόδοση: Quadro commune europeo di riferimento per le lingue: Apprendimento, insegnamento, valutazione, Milano: La Nuova Italia - Oxford. Σελίδα 5 από 17

6 κείμενο στην ξένη γλώσσα, όσο και στα είδη λόγου που ο υποψήφιος καλείται να παραγάγει (βλ. παρακάτω, κεφ. 3.2, 7 και 8). Tα κείμενα-ερεθίσματα, των οποίων προϋποτίθεται η κατανόηση για την απαιτούμενη παραγωγή, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 500 λέξεις. Η τρίτη ενότητα στοχεύει στον έλεγχο της ενέργειας 01 και, ενίοτε, της 03. Είναι αυτονόητο ότι με τον όρο «οπτικο-ακουστική πρόσληψη», που χρησιμοποιεί το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, γίνεται αναφορά στην κατανόηση οπτικο-ακουστικών κειμένων στα οποία εκτίθεται πολύ συχνά ο σύγχρονος άνθρωπος. Έτσι, θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου το εκτυπωμένο κείμενο που θα δοθεί στους εξεταζόμενους δεν θα είναι απλή οδηγία δοκιμασίας, αλλά θα συνδέεται με ακουστικό κείμενο (βλ. κεφ. 3.3, 7 και 8). Η τέταρτη, τέλος, ενότητα στοχεύει στον έλεγχο των ενεργειών 04, 06 και 08, όπως και στο επίπεδο Β2, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι τα θέματα αυτής της ενότητας, στο Γ1, θα έχουν την ίδια ακριβώς δομή ή τον ίδιο χαρακτήρα με τα θέματα του επιπέδου Β2. Εδώ, οι δοκιμασίες είναι δύο και συνίστανται, η μία στη διατύπωση ολοκληρωμένης και αιτιολογημένης απάντησης σε ερώτημα και η άλλη στη μεταφορά πληροφοριών από την ελληνική στην ξένη γλώσσα και τη χρησιμοποίηση αυτών των πληροφοριών σε συζήτηση του κάθε υποψήφιου με τον συνεξεταζόμενό του για την επίτευξη ενός κοινού στόχου ή/και με τον εξεταστή (βλ. κεφ. 3.4, 7 και 8). 3. Οι ελεγχόμενες επιμέρους επικοινωνιακές δραστηριότητες Στο προηγούμενο κεφάλαιο, προκειμένου να προσδιοριστούν οι στόχοι της εξέτασης γενικά και κάθε ενότητας ειδικότερα, έγινε μια καταγραφή των επιμέρους ικανοτήτων και ενεργειών στις οποίες αναλύεται η γενική έννοια «επικοινωνώ» μέσω της γλώσσας. Στο κεφάλαιο αυτό, οι ενέργειες αναλύονται σε πιο συγκεκριμένες επιμέρους δραστηριότητες που πρέπει να μπορούν να εκτελέσουν οι υποψήφιοι. Οι επιμέρους αυτές δραστηριότητες καταγράφονται σε μία κατάσταση, ομαδοποιημένες κατά ενότητα Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση Κατανόηση γραπτού λόγου Για να δείξει ο υποψήφιος ότι έχει την ικανότητα να αντιληφθεί εκτεταμένα, σύνθετα κείμενα γραπτού λόγου (βλ. παρακάτω, κεφ. 7 και 8) και να κατανοήσει επιμέρους νοήματά τους, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα, θα του ζητηθεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα για να εκτελέσει κάθε φορά ορισμένες από τις εξής δραστηριότητες: Α. Αφού διατρέξει ένα κείμενο: 01. να συναγάγει το γενικότερο μήνυμα του κειμένου (τη βασική του ιδέα ή τη γενική εντύπωση που δημιουργεί) ή/και την επικοινωνιακή του αξία, 02. να συναγάγει τη γενική στάση/θέση/γνώμη του συγγραφέα απέναντι στο ζήτημα που πραγματεύεται το κείμενο, Σελίδα 6 από 17

7 03. να συναγάγει συμπέρασμα αναφορικά με την επικοινωνιακή περίσταση και γενικότερα με το συγκειμενικό πλαίσιο, 04. να κάνει βάσιμες προβλέψεις ή υποθέσεις που συνδέονται άμεσα με το κείμενο. Β. Αφού διαβάσει (ή ξαναδιαβάσει) ένα κείμενο προσεκτικά: 05. να εντοπίσει επί μέρους πληροφορίες στο κείμενο, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένες, προκειμένου να τις αξιοποιήσει για να επιτελέσει κάποιο έργο, να λύσει κάποιο πρόβλημα ή να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα, 06. να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ πληροφορίας και εκτίμησης ή ερμηνείας του συντάκτη για γεγονότα, 07. να αποκαταστήσει ένα κείμενο συμπληρώνοντας πληροφορίες, απόψεις κτλ. που αποσιωπώνται ή που έχουν απαλειφθεί, δεν είναι ευδιάκριτες, κτλ., 08. να ταξινομήσει, να συσχετίσει ή να αντιπαραθέσει πληροφορίες κειμένων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, 09. να ακολουθήσει οδηγίες κατασκευής, χρήσης ή και λειτουργίας, ώστε να ανταποκριθεί στο εκάστοτε ζητούμενο, 10. να ερμηνεύσει πληροφορίες που παρέχονται από γραφιστικά χαρακτηριστικά του κειμένου (π.χ. από το μέγεθος και τον τύπο των γραμμάτων των τίτλων, υποτίτλων), ή από υποσημειώσεις, πίνακες ποσοτικών στοιχείων, συνοδευτικές εικόνες, γραφικές αναπαραστάσεις, κ.ά Γλωσσική επίγνωση Για να δείξει ο υποψήφιος ότι έχει αναπτύξει την απαιτούμενη για το συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσική επίγνωση, ότι δηλαδή έχει συνείδηση του τρόπου λειτουργίας στοιχείων της γλώσσας, πέρα από το επίπεδο της πρότασης, στο επίπεδο του λόγου με τη μορφή κειμένου, θα του ζητηθεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα για να επιτελέσει ορισμένες από τις εξής δραστηριότητες: 11. να αναγνωρίσει την ύπαρξη ή την απουσία γλωσσικών ή και μη γλωσσικών τύπων (π.χ. εικονικών ή γραφιστικών στοιχείων), με τους οποίους εκδηλώνεται η βεβαιότητα ή η αμφιβολία, η αοριστία, η πεποίθηση ή ο δισταγμός, η επιφύλαξη, κτλ. και, γενικότερα, η στάση του συντάκτη (θετική, αρνητική, ουδέτερη ή αδιάφορη), 12. να προσδιορίσει το νόημα ή να δώσει τον ορισμό λέξεων και εκφράσεων, με βάση το γλωσσικό τους περικείμενο και το ευρύτερο συγκειμενικό τους πλαίσιο, 13. να συμπληρώσει, να αποκαταστήσει ή να διαφοροποιήσει λέξεις ή και φράσεις κειμένου, αποδίδοντας το ζητούμενο νόημα με τρόπο κατάλληλο για την περίσταση επικοινωνίας, 14. να ερμηνεύσει τη σημασία λεξικογραμματικών επιλογών ή τη σημασιοδοτική λειτουργία φράσεων του κειμένου, είτε υπάρχουν είτε όχι σαφείς δείκτες ως προς τη λειτουργία που επιτελούν (λ.χ. μια ερώτηση που λειτουργεί ως δήλωση απαίτησης ή ως προσταγή, μια υπενθύμιση που λειτουργεί ως προειδοποίηση, κτλ.), 15. να εντοπίσει τα γλωσσικά μέσα (λέξεις, τύπους, εκφράσεις, κτλ.) ή χαρακτηριστικούς τρόπους χρήσης του λόγου (λ.χ. επανάληψη, αναφορά ή καταφορά, ελλειπτικότητα, σύγκριση, κτλ.) που μαρτυρούν τη σχέση μεταξύ διαφόρων ενοτήτων του ίδιου κειμένου, ή μεταξύ διαφορετικών κειμένων που αφορούν το ίδιο ή διαφορετικό θέμα, Σελίδα 7 από 17

8 16. να συσχετίσει πληροφορίες που περιλαμβάνει ένα κείμενο εντοπίζοντας τα γλωσσικά μέσα που εξασφαλίζουν τη συνεκτικότητα και τη συνοχή του και, ειδικότερα, εκείνα που χρησιμοποιούνται από το συντάκτη του κειμένου, προκειμένου - να εισαγάγει ένα θέμα ή μια ιδέα, - να μεταβεί από το ένα θέμα στο άλλο ή από μια ιδέα σε άλλη, - να επαναφέρει ένα θέμα ή μια ιδέα, - να αναφερθεί σε όσα προηγούνται ή έπονται, - να παρουσιάσει τις διάφορες πλευρές ενός θέματος, - να διευκρινίσει ή να επεξηγήσει μια διατύπωση, μια ιδέα, ένα επιμέρους θέμα, - να εισαγάγει και να προβάλει έναν ισχυρισμό, ένα επιχείρημα ή ένα αντεπιχείρημα, - να παραπέμψει σε άλλο κείμενο ή στον συγγραφέα του, - να παραθέσει ή να προσθέσει παράδειγμα ή και άλλου τύπου στοιχεία (π.χ. ένα διάγραμμα), - να θέσει έναν όρο ή όρους ή μια προϋπόθεση, - να εισαγάγει συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε, 17. να συμπληρώσει ή να αποκαταστήσει έννοιες του κειμένου, επιλέγοντας γραμματικά ορθές εκφράσεις, κατάλληλες για την περίσταση επικοινωνίας (έννοιες συγκεκριμένες και αφηρημένες, όπως οι αναφερόμενες σε ποσότητα και ποιότητα, σε χρόνο, σε τόπο, σε κατεύθυνση, στο ορισμένο και στο αόριστο, σε σύγκριση και σε αντιπαραβολή, κτλ.) Παραγωγή γραπτού λόγου και (γραπτή) διαμεσολάβηση Για να δείξει ο υποψήφιος επιπέδου Γ1 ότι έχει την ικανότητα να επιτύχει έναν στόχο που απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες επικοινωνίας και ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τον γραπτό λόγο με γραμματικά ορθό και επικοινωνιακά αποτελεσματικό τρόπο, θα κληθεί να συντάξει κείμενο για ένα κοινωνικό ή προσωπικό ζήτημα, ή να δώσει λεπτομερείς, εκτενείς περιγραφές για πραγματικά ή φανταστικά γεγονότα, για εμπειρίες δικές του ή άλλων. Το κείμενό του αναμένεται να έχει πλήρη συνοχή, η γλώσσα που χρησιμοποιεί θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συνεκτικότητα του κειμένου του και το ύφος του να προσιδιάζει στον υποτιθέμενο αναγνώστη του. Ο γραπτός λόγος που θα κληθεί να παραγάγει ο υποψήφιος επιπέδου Γ1 βασίζεται σε άλλα κείμενα και έτσι θα εμπλακεί σε διαδραστικές διαδικασίες: (α) παραγωγή λόγου που προϋποθέτει την κατανόηση ξενόγλωσσου κειμένου (απλού ή πολυτροπικού) και απαιτεί τη χρήση διαδραστικών στρατηγικών (λ.χ., να επιλέξει την κατάλληλη φράση για να προλογίσει τις παρατηρήσεις του, ή να συσχετίσει τη δική του συμβολή με αυτές άλλων), και (β) παραγωγή λόγου με αφορμή ελληνικό κείμενο (απλό ή πολυτροπικό), που απαιτεί στρατηγικές διαμεσολάβησης, οι οποίες, στην προκειμένη περίπτωση, συνίστανται κυρίως στην επεξεργασία πληροφοριών και τη μετάδοση συγκεκριμένων νοημάτων από τη μια γλώσσα στην άλλη ή στη συνοπτική παρουσίαση στην ξένη γλώσσα του κύριου νοήματος ελληνικών κειμένων (λ.χ. άρθρων περιοδικών και εφημερίδων). Ειδικότερα, θα ζητηθεί από τον υποψήφιο να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα για να επιτελέσει τις εξής δραστηριότητες: 18. να κάνει περίληψη ενός κειμένου ώστε να είναι κατάλληλη για συγκεκριμένες συνθήκες επικοινωνίας ή για ένα προσδιορισμένο συγκειμενικό πλαίσιο, 19. να παρουσιάσει περιληπτικά τα σημαντικότερα σημεία ενός κειμένου, αυτά που θα ενδιέφεραν τον υποτιθέμενο αναγνώστη του, Σελίδα 8 από 17

9 20. να διατυπώσει την άποψή του πάνω σε ένα ζήτημα και να την τεκμηριώσει ή να την αιτιολογήσει, 21. να αναφερθεί σε περιστατικά ή συνθήκες που προηγούνται ή έπονται του κειμένου που του προτείνεται ως ερέθισμα, 22. να διευκρινίσει ή να επεξηγήσει μια διατύπωση, μια ιδέα, ένα επιμέρους θέμα, 23. να διατυπώσει συμπέρασμα αναφορικά με το περιεχόμενο ενός κειμένου, ή με το συγκειμενικό του πλαίσιο, 24. να διατυπώσει προβλέψεις ή υποθέσεις που συνδέονται άμεσα με το θέμα, 25. να μεταδώσει ή να συσχετίσει πληροφορίες ή ανεπιβεβαίωτες φήμες, 26. να εκφράσει τη βεβαιότητα ή την επιφύλαξή του σχετικά με ένα θέμα, με ιδέες ή προτάσεις άλλων, σχετικά με αιτίες και συνέπειες ενός γεγονότος ή μιας κατάστασης, 27. να διατυπώσει την προσωπική του εκτίμηση ή την ερμηνεία του αναφορικά με καταστάσεις ή γεγονότα, 28. να συμπαραταχθεί με την γνώμη άλλου (π.χ. του συντάκτη), να υποστηρίξει ή να σχολιάσει απόψεις άλλων, 29. να παραθέσει επιχειρήματα ή αντεπιχειρήματα για μια άποψη δική του ή άλλου, 30. να θέσει έναν όρο ή όρους ή μια προϋπόθεση, για την αποδοχή μιας πρότασης, μιας πρόσκλησης, μιας συμφωνίας, κτλ., 31. να παραθέσει ή να προσθέσει παράδειγμα ή και άλλου τύπου στοιχεία, 32. να προβάλει ή να «διαφημίσει» ένα προϊόν, τις δραστηριότητες ενός οργανισμού, μιας κοινωνικής ομάδας, κτλ., 33. να αντιπαραβάλει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφορετικών απόψεων ή προτάσεων άλλων, 34. να διατυπώσει πρόταση για τη λύση ενός προβλήματος και να την υποστηρίξει αιτιολογώντας την, 35. να δώσει οδηγίες ενεργειών ή και να διατυπώσει σχέδιο δράσης. Σελίδα 9 από 17

10 3.3. Κατανόηση προφορικού λόγου Ο υποψήφιος επιπέδου Γ1 θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθήσει κείμενα προφορικού λόγου (ομιλίες, συνομιλίες και συζητήσεις προσωπικού ή δημόσιου χαρακτήρα, εκπομπές ραδιοφώνου, κτλ.) και να κατανοήσει τα επιμέρους νοήματα αυτών των κειμένων. Λαμβάνοντας υπόψη το συγκειμενικό πλαίσιο, τις λεξικογραμματικές επιλογές, αλλά και τα φωνολογικά χαρακτηριστικά του ομιλητή (επιτονισμό, τόνο φωνής, ύφος, κτλ.), ο υποψήφιος θα πρέπει να επιτελέσει ορισμένες δραστηριότητες, προκειμένου να δείξει ότι αντιλαμβάνεται νοήματα, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα, και, ειδικότερα, ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των παρακάτω γλωσσικών δραστηριοτήτων. Α. Με αφορμή ένα πρώτο άκουσμα προφορικού κειμένου ή αποσπάσματός του, 36. να συλλάβει το γενικό νόημα ή τη βασική ιδέα που πραγματεύεται το προφορικό κείμενο ή/και την επικοινωνιακή του αξία, 37. να συναγάγει τη στάση/θέση/γνώμη ενός ή περισσοτέρων ομιλητών (ακόμη και όταν δεν δηλώνεται ρητά ή δεν είναι προφανής), 38. να διαγνώσει το είδος της σχέσης μεταξύ συνομιλητών, τον τόπο στον οποίο βρίσκονται ή άλλα στοιχεία που αφορούν την επικοινωνιακή περίσταση, 39. να κάνει βάσιμες προβλέψεις που συνδέονται άμεσα με το κείμενο ή/και την περίσταση επικοινωνίας (π.χ. τι ακολουθεί το κείμενο ή πώς θα αντιδράσει ο ακροατής σε αυτό), 40. να διαγνώσει το είδος του κειμένου καθώς και την πηγή του. Β. Αφού ακούσει ακόμη μία φορά το προφορικό κείμενο προσεκτικά: 41. να εντοπίσει επί μέρους πληροφορίες για να τις αξιοποιήσει ώστε να επιτελέσει ένα έργο, να λύσει κάποιο πρόβλημα που τίθεται ή να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα, 42. να αξιολογήσει ή να ταξινομήσει πληροφορίες ενός κειμένου, 43. να συσχετίσει ή να αντιπαραθέσει πληροφορίες που περιέχονται σε ένα κείμενο ή σε διαφορετικά κείμενα, γλωσσικά, εικονικά ή πολυτροπικά, 44. να κάνει υποθέσεις για πληροφορίες ή απόψεις που αποσιωπώνται, δίνοντας σύντομες απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα, 45. να αποκαταστήσει πληροφορίες που δεν ακούστηκαν (π.χ. λόγω εξωτερικού θορύβου ή μουσικής ή επειδή ειπώθηκαν ψιθυριστά), συμπληρώνοντας κενά σε γραπτό κείμενο ή μεμονωμένες προτάσεις Παραγωγή προφορικού λόγου και (προφορική) διαμεσολάβηση Για να δείξει ο υποψήφιος επιπέδου Γ1 ότι έχει την ικανότητα να μιλήσει ή να συζητήσει για ένα ζήτημα και να ανταλλάξει πληροφορίες παράγοντας λόγο με κατανοητή προφορά, με γραμματικά ορθό και επικοινωνιακά αποτελεσματικό τρόπο, δηλαδή, πειθαρχημένο στους κανόνες της λειτουργίας του γλωσσικού συστήματος, σε συγκεκριμένες συνθήκες διαδραστικής επικοινωνίας, θα του ζητηθεί να απαντήσει σε ερωτήματα που θα του τεθούν και να συζητήσει για ένα θέμα, με αφορμή ελληνικό κείμενο, τις πληροφορίες του οποίου μεταφέρει στον συνομιλητή ή τους συνομιλητές του. Ειδικότερα, ο υποψήφιος θα κληθεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα για να εκτελέσει τις εξής δραστηριότητες: Σελίδα 10 από 17

11 46. να διατυπώσει ή να αναπτύξει και να αιτιολογήσει μια άποψη, μια επιθυμία ή μια πρόθεσή του, 47. να προβάλει ή να αναπτύξει μια ιδέα, ένα επιχείρημα, 48. να συμπαραταχθεί με την άποψη άλλου ή να υποστηρίξει το επιχείρημα άλλου ομιλητή, 49. να παρουσιάσει και να αναπτύξει πλευρές ενός ζητήματος ή προβλήματος, 50. να διατυπώσει υποθέσεις ή πιθανά «σενάρια» σχετικά με μια κατάσταση ή με την εξέλιξή της, με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, με τις πράξεις τους, κτλ., 51. να διατυπώσει επιφυλάξεις σχετικά με ιδέες ή προτάσεις άλλων, σχετικά με αιτίες και συνέπειες από την έκβαση μιας κατάστασης, 52. να αντιπαραβάλει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφορετικών προτάσεων, 53. να διατυπώσει πρόταση για τη λύση ενός προβλήματος και να την υποστηρίξει αιτιολογώντας την, 54. να δώσει οδηγίες ενεργειών ή και να διατυπώσει σχέδιο δράσης, 55. να συνοψίσει το περιεχόμενο μιας ομιλίας ή μιας συζήτησης, 56. να διατυπώσει μία κοινή απόφαση ή κοινό συμπέρασμα πάνω σε ένα ζήτημα ή σχέδιο δράσης, 57. να ζητήσει διευκρινίσεις, επεξηγήσεις, 58. να αναφερθεί σε ήδη αναφερθέντα από άλλους συνομιλητές προκειμένου να σχολιάσει ή να απαντήσει, 59. να παρέμβει, χωρίς να διακόψει το συνομιλητή του, χρησιμοποιώντας επίσημη ή ανεπίσημη γλώσσα ανάλογα με την επικοινωνιακή κατάσταση (αν χρειάζεται, να χρησιμοποιήσει χιούμορ, λόγο συναισθηματικό, υπαινικτικό, κτλ.), 60. να παραχωρήσει το λόγο σε συνομιλητή ή να δηλώσει ολοκλήρωση της παρέμβασής του. 4. Βαθμός δυσκολίας της εξέτασης Η «μέτρηση» της ικανότητας χρήσης μιας γλώσσας με προοπτική την πιστοποίηση πρέπει λογικά να γίνεται σε συνάρτηση με τον προκαθορισμένο βαθμό στον οποίο αναμένεται να υπάρχει αυτή η ικανότητα και ανεξάρτητα από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτομο που ζητά να πιστοποιηθεί έχει αποκτήσει αυτή την ικανότητα. Συνεπώς, κατά τον προσδιορισμό του βαθμού της ικανότητας που είναι, φυσικά, καθοριστικός για το βαθμό δυσκολίας της εξέτασης δεν λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος με τον οποίο έχει μάθει την ξένη γλώσσα. Για τον καθορισμό του βαθμού δυσκολίας επιπέδου Γ1, το ΚΠΓ έχει λάβει υπόψη τα εξής: α) Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, δίνει την εξής γενική περιγραφή του βαθμού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 (σελ. 24): Σελίδα 11 από 17

12 Ο χρήστης της γλώσσας «Μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει μηνύματα που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται πως αναζητά συνεχώς τις εκφράσεις που χρειάζεται. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί επίσης να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών και μηχανισμών συνοχής». Eπίσης, στις σελίδες 26 και 27 του ίδιου κειμένου, υπό μορφή δήλωσης αυτοαξιολογούμενου ατόμου, η ικανότητα χρήσης της γλώσσας (γλωσσομάθεια) επιπέδου Γ1 ορίζεται ως εξής: «Είμαι σε θέση να: κατανοώ μακροσκελή προφορικά κείμενα ακόμη και όταν δεν έχουν ολοκληρωμένη δομή και όταν τα μηνύματα που αναπτύσσονται σε αυτά δεν είναι σαφώς διατυπωμένα, καταλαβαίνω τηλεοπτικές εκπομπές και κινηματογραφικά έργα χωρίς μεγάλη προσπάθεια, καταλαβαίνω μακροσκελή και σύνθετα γραπτά κείμενα περιγραφικού και λογοτεχνικού χαρακτήρα, εκτιμώντας υφολογικές διαφοροποιήσεις, καταλαβαίνω εξειδικευμένα άρθρα και εκτενείς τεχνικές οδηγίες, ακόμη και όταν δε σχετίζονται με την ειδίκευση που έχω αποκτήσει, εκφράζομαι προφορικά με ευχέρεια και αυθορμητισμό χωρίς εμφανή προσπάθεια εξεύρεσης των απαραίτητων εκφράσεων, χρησιμοποιώ την προφορική γλώσσα με ευελιξία και αποτελεσματικότητα για κοινωνικούς και επαγγελματικούς λόγους, διατυπώνω ιδέες και απόψεις με ακρίβεια και συσχετίζω επιδέξια αυτά που έχω να πω με αυτά που είπαν ή λένε άλλοι ομιλητές, παρουσιάζω σαφείς και λεπτομερείς περιγραφές σύνθετων θεμάτων διακρίνοντας στο λόγο μου υποθέματα, αναπτύσσοντας ειδικά σημεία και ολοκληρώνοντας με τον κατάλληλο επίλογο ή συμπέρασμα, συντάσσω σαφές και καλά δομημένο γραπτό κείμενο για να εκφράσω εκτενώς τις απόψεις μου, γράφω επιστολή, δοκίμιο ή αναφορά για σύνθετα ζητήματα, υπογραμμίζοντας ό,τι θεωρώ πως είναι σημαντικό, επιλέγω για το γραπτό μου κείμενο το ύφος που αρμόζει κάθε φορά, ανάλογα με το ποιος πρόκειται να το διαβάσει». β) Επειδή η παραπάνω περιγραφή ορίζει μεν αναλυτικά τι μπορεί να κάνει κάποιος στο επίπεδο Γ1, δεν προσδιορίζει όμως πόσο καλά θα πρέπει να μπορεί να το κάνει διατυπώσεις όπως «σαφώς διατυπωμένα», «χωρίς μεγάλη προσπάθεια», «σύνθετα γραπτά κείμενα», «με ευχέρεια και αυθορμητισμό», κτλ. αφήνουν την περιγραφή του επιπέδου γλωσσομάθειας και του επιπέδου δυσκολίας της εξέτασης έκθετη σε υποκειμενικές εκτιμήσεις, το KΠΓ, συμπληρωματικά, έχει λάβει υπόψη την εκτίμηση ότι η δυσκολία της εξέτασης στο επίπεδο Γ1 σχετίζεται με τη γλωσσομάθεια που αποκτά συνήθως κάποιος μετά από 500 περίπου ώρες συστηματικής μελέτης της ξένης γλώσσας. γ) Ένα τρίτο μέσο καθορισμού του βαθμού δυσκολίας που εφαρμόζει το KΠΓ είναι ο έλεγχος των θεμάτων με ποσοτική μέθοδο (item analysis): οι ερευνητικές ομάδες των πανεπιστημίων Σελίδα 12 από 17

13 Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στις οποίες το ΥΠΕΠΘ έχει αναθέσει την ετοιμασία των θεμάτων, έχουν ορίσει για τα θέματα επιπέδου Γ1 μέσο «δείκτη ευκολίας» τα 60 εκατοστά της μονάδας, με μέγιστο περιθώριο απόκλισης από τη μια εξεταστική περίοδο στην άλλη τα 10 εκατοστά της μονάδας. Έτσι εξασφαλίζεται η σταθερότητα των οργάνων μέτρησης και του συστήματος πιστοποίησης μέσα στο χρόνο. Σκόπιμο είναι να γίνει σαφές εδώ ότι τον βαθμό δυσκολίας της εξέτασης καθενός από τα επίπεδα δεν τον αποφασίζει ο φορέας ή οι ερευνητικές ομάδες που ετοιμάζουν και οργανώνουν τις εξετάσεις, αλλά το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο έχει προσδιορίσει τα επίπεδα γλωσσομάθειας με συγκεκριμένα κείμενα όπως αυτό που αναφέρθηκε παραπάνω. Αυτόν τον βαθμό δυσκολίας της εξέτασης, που αναγνωρίζεται σε διεθνή κλίμακα έχει υιοθετήσει και το ΚΠΓ, για τη διαφύλαξη της εγκυρότητας της όλης διαδικασίας και της αξιοπιστίας των πιστοποιητικών που χορηγούνται και για τον πρόσθετο, όμως, λόγο ότι το ΚΠΓ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί προσφορά της ελληνικής Πολιτείας στους μεμονωμένους πολίτες και στην αγορά εργασίας. 5. Κατανομή των ερωτημάτων στις ενότητες της εξέτασης Κάθε ενότητα της εξέτασης περιλαμβάνει έναν προσδιορισμένο, ίδιο κάθε φορά αριθμό ερωτημάτων (1η και 3η ενότητα) ή δραστηριοτήτων (2η και 4η ενότητα). Στην πρώτη ενότητα τα ερωτήματα είναι 60, στη δεύτερη 2-3, στην τρίτη 25. Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες. Τα 60 ερωτήματα της πρώτης ενότητας αντιστοιχούν σε 25 μονάδες, επί συνόλου 100. Αυτό επιτυγχάνεται πολλαπλασιάζοντας τα 50 πρώτα ερωτήματα επιλογής (βλ. τον πίνακα της σελίδας 17) με το συντελεστή 0,4 και τα 10 υπόλοιπα ερωτήματα συμπλήρωσης με το συντελεστή 0,5. Για τη βαθμολογία της πρώτης αυτής ενότητας γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη μονάδα. Τα δύο ή τρία ερωτήματα της δεύτερης ενότητας εξασφαλίζουν συνολικά μέχρι 30 μονάδες, δηλαδή το 30% της συνολικής βαθμολογίας. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει 25 ερωτήματα που εξασφαλίζουν το 25% της συνολικής βαθμολογίας, γεγονός που φανερώνει πως στη φάση αυτή, λόγω της φύσης της εξέτασης, κάθε σωστή απάντηση εξασφαλίζει μία ολόκληρη μονάδα. Η τέταρτη, τέλος, ενότητα εξασφαλίζει το 20% της βαθμολογίας. Όπως και στο επίπεδο Β2, στην πρώτη και την τρίτη ενότητα τα ερωτήματα εμφανίζονται ομαδοποιημένα, σε «δοκιμασίες», με κριτήριο τον επιδιωκόμενο στόχο ή, σπανιότερα, τους επιδιωκόμενους στόχους, δηλαδή τον έλεγχο μίας ή περισσότερων επικοινωνιακών ενεργειών (βλ. κεφάλαιο 3). Σελίδα 13 από 17

14 6. Χρονική διάρκεια ανά ενότητα Η κατανομή του χρόνου που έχουν οι εξεταζόμενοι στη διάθεσή τους, ανά ενότητα της εξέτασης, είναι η εξής: η πρώτη ενότητα διαρκεί 80 λεπτά της ώρας, η δεύτερη ενότητα διαρκεί 90 λεπτά, ενώ η τρίτη και η τέταρτη 25 λεπτά, κατά μέσον όρο, η καθεμία. Η χρονική διάρκεια της τέταρτης ενότητας μοιράζεται σε δύο εξεταζόμενους, αφού η εξέταση διεξάγεται με παρουσία δύο υποψήφιων, αλλά και δύο εξεταστών. 7. Έκταση των κειμένων κάθε ενότητας Στις ενότητες 1 και 3 οι εξεταζόμενοι καλούνται να κατανοήσουν και να αποδείξουν ότι κατανόησαν γραπτά και προφορικά κείμενα αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, ο όρος «κείμενο» αναφέρεται σε οτιδήποτε διαβάζει ή ακούει ο υποψήφιος, εξαιρουμένων των οδηγιών για την εκτέλεση της κάθε δοκιμασίας. Ένα κείμενο μπορεί να είναι πολύ σύντομο και να αποτελείται από λίγες μόνο λέξεις (τίτλος άρθρου, λεζάντα φωτογραφίας ή γραφήματος, ανακοίνωση από μεγάφωνο, κτλ.) ή να είναι εκτενές. Ωστόσο, δεν μπορεί, να υπερβαίνει τις λέξεις στην πρώτη ενότητα, στην οποία η συνολική έκταση των κειμένων κυμαίνεται μεταξύ και λέξεων. Στη δεύτερη ενότητα, όπου οι εξεταζόμενοι καλούνται να συντάξουν κείμενο ή κείμενα, η έκταση της παραγωγής τους περιορίζεται στις 330 έως 400 λέξεις, αθροιστικά. Η έκταση των κειμένων της τρίτης ενότητας δεν είναι εύκολο να προδιαγραφεί, επειδή όλα ή ορισμένα από τα κείμενα θα είναι «αυθεντικά». Δεδομένου, όμως, του περιορισμού της χρονικής διάρκειας της εξέτασης (περίπου 25'), η έκταση των κειμένων προσδιορίζεται ή προδιαγράφεται από τον διαθέσιμο χρόνο για την ακρόασή τους. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά ορισμένες από τις πληροφορίες που δόθηκαν για κάθε ενότητα στα προηγούμενα κεφάλαια. 1 2 Ελεγχόμενες επικοινωνιακές ενέργειες Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση Παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση Αριθμός ερωτημάτων Ποσοστό βαθμολογίας 3 Κατανόηση προφορικού λόγου 25 25% 4 Παραγωγή προφορικού λόγου και διαμεσολάβηση Χρονική διάρκεια Έκταση κειμένων 60 25% 80' % 90' Απροσδιόριστη Απροσδιόριστη Απροσδιόριστος 20% 25' περίπου 25' περίπου Ενότητα Σελίδα 14 από 17

15 8. Είδη κειμένων που καλούνται να αναγνωρίζουν ή να παράγουν οι υποψήφιοι Τα κείμενα που θα περιλαμβάνονται στα θέματα εξέτασης ως «ερέθισμα», καθώς και αυτά που οι εξεταζόμενοι θα χρειαστεί να συντάξουν ή να αρθρώσουν, θα ανήκουν στους τύπους που καταγράφονται αλφαβητικά στην παρακάτω κατάσταση. Σημειώνεται ότι για ορισμένους από αυτούς δίνονται και «υποδιαιρέσεις», είτε επειδή αυτές βοηθούν στη διασάφηση του είδους, είτε επειδή θεωρήθηκε σκόπιμο να περιοριστεί το φάσμα των κειμένων που λογικά εντάσσονται σε αυτό το είδος ή τον τύπο κειμένου. 01. Αγγελία 02. Ανακοίνωση / Αναγγελία 03. Αναφορά / Έκθεση 04. Άρθρο (εφημερίδας ή περιοδικού) 05. (Αυτο)βιογραφικό κείμενο 06. Διάλεξη / Ομιλία 07. Διάλογος 08. Διαφήμιση / Προβολή 09. Ειδήσεις (έντυπη / ηλεκτρονική δημοσιογραφία) 10. Εξιστόρηση / Περιγραφή 11. Εκπαιδευτικό / διδακτικό κείμενο 12. Επιγραφή 13. Επιστολή ή σημείωμα 14. Ιατρικό κείμενο (γνωμάτευση, συνταγή, συνομιλία γιατρού-ασθενούς, εκλαΐκευση) 15. Κάρτα 16. Κατάλογος 17. Λήμμα λεξικού / εγκυκλοπαίδειας 18. Λογοτεχνικό κείμενο (απόσπασμα διηγήματος, μυθιστορήματος, θεατρικού έργου, παραμύθι, στίχοι τραγουδιού) 19. Μήνυμα (γραπτό / προφορικό, σε χαρτί, στο τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό) 20. Νομικό κείμενο (εγγύηση, συμβόλαιο, συμφωνητικό, κανονισμός, νόμος, απόφαση, ψήφισμα, διακήρυξη) 21. Οδηγίες (συνταγή μαγειρικής, χρήση προϊόντος -π.χ. φαρμάκου, συσκευής-, κατασκευής, συναρμολόγησης, εκτέλεσης έργου, προσανατολισμού) 22. Παρουσίαση / Κριτική (βιβλίων, έργων τέχνης, εκδήλωσης) 23. Περίληψη / Σύνοψη 24. Πίνακας / Γράφημα 25. Πρόγραμμα 26. Ρήση (απόφθεγμα, λαϊκή παροιμία ή ρητό, γκραφίτι) Σελίδα 15 από 17

16 27. Συνέντευξη 28. Σχόλιο / Λεζάντα 29. Τουριστικό κείμενο (εισιτήριο, τουριστικός οδηγός) 30. Χιουμοριστικό κείμενο (ανέκδοτο, γελοιογραφία, ευθυμογράφημα, κόμικς, λογοπαίγνιο) 31. Ψυχαγωγικό κείμενο (ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό παιχνίδι, κουίζ, σπαζοκεφαλιά, σταυρόλεξο, ερωτηματολόγιο χαρακτήρα / προσωπικότητας) 9. Τυπολογία δοκιμασιών Κάθε δοκιμασία που περιλαμβάνεται στα θέματα της εξέτασης έχει αυτονόητα και υποχρεωτικά έναν στόχο (τι ελέγχεται ή γιατί υπάρχει η δοκιμασία) και μία μορφή (πώς ελέγχεται κάτι). Η τυπολογία δοκιμασιών του Γ1 προκύπτει από τη ζεύξη των επιμέρους επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που καταγράφονται στο κεφάλαιο 3 και των τύπων δοκιμασίας οι οποίοι χρησιμοποιούνται για το Β2, με λίγες διαφοροποιήσεις. Ως προς τη μορφή της δοκιμασίας, ισχύουν στο Γ1 οι εξής κατηγορίες: 01. Πολλαπλή επιλογή 02. Σωστό/λάθος ή Ναι/Όχι 03. Αντιστοίχιση 04. Τακτοποίηση ή εύρεση σειράς 05. Συμπλήρωση μέσω επιλογής 06. Σύντομη απάντηση 07. Συμπλήρωση κενών βάσει των συμφραζομένων (cloze) 08. Σύνδεση προτάσεων ή παραγράφων 09. Σταυρόλεξο ή «σπαζοκεφαλιά» 10. Εκτενής ή ελεύθερη απάντηση με αφορμή ξενόγλωσσο ή ελληνόφωνο κείμενο 11. Συνομιλία με αφορμή ξενόγλωσσο ή ελληνόφωνο ερέθισμα 12. Μεταφορά πληροφορίας 13. Συναίρεση κειμένων ή τμημάτων κειμένου. Οι κατηγορίες αυτές ανήκουν σε τρεις ομάδες, όπως φαίνεται στον πίνακα της επόμενης σελίδας: Σελίδα 16 από 17

17 Κλειστά ερωτήματα (συγκλίνουσα παραγωγή λόγου: «αντικειμενικά» ή μηχανιστικά βαθμολογούμενες δοκιμασίες της πρώτης και της τρίτης ενότητας) Ανοιχτά ερωτήματα Επιλογή Συμπλήρωση (διαφοροποιημένη παραγωγή λόγου: δοκιμασίες της δεύτερης και της τέταρτης ενότητας) Πολλαπλή επιλογή Σωστό/λάθος ή Ναι/όχι Αντιστοίχιση Τακτοποίηση ή εύρεση σειράς Συμπλήρωση μέσω επιλογής Σύντομη απάντηση Συμπλήρωση κενών βάσει των συμφραζομένων (cloze) Σύνδεση προτάσεων ή παραγράφων Σταυρόλεξο ή «σπαζοκεφαλιά» Eκτενής/ελεύθερη απάντηση με αφορμή ξενόγλωσσο κείμενο Εκτενής/ελεύθερη απάντηση με αφορμή ελληνόφωνο κείμενο Συνομιλία με αφορμή ξενόγλωσσο ερέθισμα Συνομιλία με αφορμή ελληνόφωνο ερέθισμα Μεταφορά πληροφορίας Συναίρεση κειμένων ή τμημάτων κειμένου Το πλήρες δείγμα της εξέτασης (δηλαδή το κάθε παράρτημα) αποτέλεσε το «σημείο εκκίνησης» για τις εξετάσεις Απριλίου 2005 και των επόμενων περιόδων, που θα ήταν παρόμοιες με το «δείγμα» των προδιαγραφών. Ωστόσο, προς αποφυγή της υπέρμετρης τυποποίησης, δίνεται η δυνατότητα στους ειδικούς που ετοιμάζουν τα θέματα να μην επιλέγουν σε κάθε εξεταστική περίοδο, τον ίδιο τύπο δοκιμασίας, και μάλιστα στην ίδια θέση του τεστ, αλλά να διαφοροποιούν τις δοκιμασίες σε μέγιστο ποσοστό 15%, όπως και για το επίπεδο Β2. Πρέπει να γίνει και πάλι εδώ σαφές ότι η τυπολογία που υιοθετείται είναι «κλειστή», δηλαδή δεν αλλάζει αν δεν έχουν ενημερωθεί έγκαιρα (έναν τουλάχιστον χρόνο νωρίτερα) οι ενδιαφερόμενοι. Οι οδηγίες σε όλες τις δοκιμασίες δίνονται στην εξεταζόμενη γλώσσα αλλά, ενίοτε, και στην ελληνική, η οποία για το ΚΠΓ θεωρείται η κοινή γλώσσα των υποψηφίων. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται στους υποψήφιους να εκφραστούν στην ελληνική, ούτε γραπτά ούτε προφορικά. Σελίδα 17 από 17

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1/Γ2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1/Γ2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1/Γ2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Ο υποψήφιος επιπέδων Γ1 και Γ2 θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. 1. Για την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών: α) να κατανοούν γραπτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ) ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2008 ΑΘΗΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Επικαιροποίηση Δεκέμβρης 2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προδιαγραφές του συστήματος αξιολόγησης για το ΚΠΓ Προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕ Ο Β1 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΠΙΠΕ Ο Β1 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕ Ο Β1 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ) ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2006 ΑΘΗΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ( ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Επίπεδο Α1 Κατανόηση γραπτού λόγου Οι υποψήφιοι του επιπέδου Α1 πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά KET (Key English Test) Η εξέταση ΚΕΤ αναγνωρίζει την ικανότητα του υποψηφίου να χρησιμοποιεί αγγλικά βασικού επιπέδου σε καθημερινό επίπεδο τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. KET for Schools

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2: «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Ιούλιος 2003 ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2: «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Ιούλιος 2003 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2: «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ιούλιος 2003 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και φύση της εξέτασης...2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: 1213 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: 1213 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αικατερίνη Iωαννίδου Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Η επικοινωνιακή γλωσσική επάρκεια των μαθητών, κατά επίπεδο γλωσσομάθειας και κατά επικοινωνιακή δραστηριότητα, σύμφωνα με την οποία οργανώνονται επιμέρους επικοινωνιακές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) Short Product Description Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 3.2 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων Να επιδεικνύουν τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας Να επιδεικνύουν ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΕΠΙΠΕ Α Α1 καιι Α2 ΑΘΗΝΑ 2008 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ( ιεύθυνση Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Εξετάσεις Γυμνασίου Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Για τη γερμανική γλώσσα επίπεδο: Α1- έως Α1+ Θέμα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περίοδοι διδασκαλίας: 7

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περίοδοι διδασκαλίας: 7 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΡΗΝΗ -ΠΟΛΕΜΟΣ Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α - Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από τα κείμενα οι μαθητές: Να αναπτύξουν προβληματισμούς γύρω από τα θέματα της ειρήνης και του πολέμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες. Συγγραφή και αξιολόγηση των θεμάτων εξέτασης

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες. Συγγραφή και αξιολόγηση των θεμάτων εξέτασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Α Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) Ενότητα 2: Ιστορική-ερμηνευτική μέθοδος Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (E.Π.Π.Ε.)

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (E.Π.Π.Ε.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (E.Π.Π.Ε.) 2003 ΑΘΗΝΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα Εισαγωγή 1. Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας A Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Μέση Εκπαίδευση Συστηματική επιμόρφωση Φιλολόγων στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Μέση Εκπαίδευση Συστηματική επιμόρφωση Φιλολόγων στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Μέση Εκπαίδευση Συστηματική επιμόρφωση Φιλολόγων στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Φιλόλογος, Λειτουργός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περίληψη είναι μικρής έκτασης κείμενο, με το οποίο αποδίδεται συμπυκνωμένο το περιεχόμενο ενός ευρύτερου κειμένου. Έχει σαν στόχο την πληροφόρηση των άλλων, με λιτό και περιεκτικό τρόπο, για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γραπτός λόγος είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου που τον βοηθά να αντλήσει, αλλά και να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Μέσα συλλογής δεδομένων Β) Συνέντευξη Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαβριέλλα Κοντογιαννίδου, Φιλόλογος 1. Το πρώτο βήμα μας είναι η κατανόηση του θέματος και η ένταξή του σε ευρύτερες θεματικές ενότητες Συνήθως, ένα θέμα Έκθεσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ικανότητα για προφορική έκφραση σε συνδυασμό με την ικανότητα για προσεκτική και κριτική ακρόαση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία. Τα Ελληνόπουλα της

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - Καθορισμός του πλαισίου μετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing - Αναγνώριση ευκαιριών και ανάλυση κερδών/κόστους από την

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14

Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14 «Αξιολόγηση του μαθήματος «Γερμανική γλώσσα» στις προαγωγικές εξετάσεις της Α Λυκείου με βάση τις Προδιαγραφές Οδηγίες διαμόρφωσης της Τράπεζας θεμάτων» Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14 Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα και Δείκτες Επάρκειας στη Γλώσσα Μαίρη Κουτσελίνη-Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αναλυτικά Προγράμματα και Δείκτες Επάρκειας στη Γλώσσα Μαίρη Κουτσελίνη-Πανεπιστήμιο Κύπρου Αναλυτικά Προγράμματα και Δείκτες Επάρκειας στη Γλώσσα Μαίρη Κουτσελίνη-Πανεπιστήμιο Κύπρου Προβλήματα ΘΕΜΑΤΑ Δείκτες επάρκειας (στόχοι, δείκτες επίπεδα) Διδασκαλία Αρνητικά αποτελέσματα επίδοσης Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματα Γερμανικών, Γερμανικά Θεσσαλονίκη. Επίπεδο 1 Αρχαρίων Grundstufe (Επίπεδο Α1-Α2) ÖSD A2, Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2

Τμήματα Γερμανικών, Γερμανικά Θεσσαλονίκη. Επίπεδο 1 Αρχαρίων Grundstufe (Επίπεδο Α1-Α2) ÖSD A2, Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2 Τμήματα Γερμανικών, Γερμανικά Θεσσαλονίκη Επίπεδο 1 Αρχαρίων Grundstufe (Επίπεδο Α1-Α2) ÖSD A2, Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2 Επίπεδο Α1 (στοιχειώδεις γνώσεις)επίπεδο Α2 (βασικές γνώσεις) Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Άξονας Προτερ.: Μέτρο: Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης Αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 Εκπαιδευτικές Τεχνικές 3 Εμπλουτισμένη Εισήγηση: Γιατί την επιλέγουμε; Ο εκπαιδευτής νιώθει την ανάγκη να παρουσιάσει τις προσωπικές του

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Β Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά):

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά): Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ Θετικά: μας ηρεμεί μας χαλαρώνει μας ψυχαγωγεί (ταξίδια, εκδρομές, συναντήσεις) μας παρέχει τα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης (αέρας, νερό, τροφή) Σήμερα (αρνητικά): Ο άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Συνέντευξη στο δρόμο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ( )- ΦΑΣΗ Γ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ( )- ΦΑΣΗ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (2013-2014)- ΦΑΣΗ Γ Παρατήρηση Οπτικογραφημένης Διδασκαλίας Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εθνομεθοδολογία Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 9ο (σελ. 197 207) 2 Η Εθνομεθοδολογία Βασικές Θέσεις Η εθνομεθοδολογία, αποτελεί έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επιπέδου δυσκολίας των οργάνων μέτρησης σε σύγκριση με τα οριζόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες

Έλεγχος επιπέδου δυσκολίας των οργάνων μέτρησης σε σύγκριση με τα οριζόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έλεγχος επιπέδου δυσκολίας των οργάνων μέτρησης σε σύγκριση με τα οριζόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / Θεολόγος Καθηγητής DEA

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Εισαγωγικά: τι είναι γλώσσα, τι είναι γλωσσολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Τι σκεφτόμαστε; Διδακτική πρόταση 5: Τι να σκέφτονταν οι άνθρωποι της Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Πρόοδος από το προηγούμενο μάθημα Τα παιδιά μεταφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση

Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση Στόχος της ανακοίνωσης είναι να εξεταστούν κριτικά οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στα νέα βιβλία της γλώσσας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός εργαστηρίων Μουσικής Ακουστικής - Εφαρμοσμένης Ακουστικής Ι

Κανονισμός εργαστηρίων Μουσικής Ακουστικής - Εφαρμοσμένης Ακουστικής Ι Κανονισμός εργαστηρίων Μουσικής Ακουστικής - Εφαρμοσμένης Ακουστικής Ι Άγνοια του παρακάτω κανονισμού λόγω μη ανάγνωσης δεν αποτελεί δικαιολογία Εργαστήρια. Γιατί είναι σημαντικά; Εκμάθηση πειραματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Αναλυτικό Πρόγραμμα; Τι είναι οι σκοποί; Τι είναι ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ; Τι είναι τα περιεχόμενα; Τι είναι η μεθόδευση; Πως συνδέονται αυτά

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Επίπεδο Β2: Δομή Εξέτασης 9

Περιεχόμενα. Επίπεδο Β2: Δομή Εξέτασης 9 Περιεχόμενα B 2 Επίπεδο Β2: Δομή Εξέτασης 9 1ο Δείγμα Κατανόηση γραπτού λόγου 13 Χρήση γλώσσας 21 Κατανόηση προφορικού λόγου 29 Παραγωγή γραπτού λόγου 33 Παραγωγή προφορικού λόγου 37 2ο Δείγμα Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ... 3 1.1 Η Εξέταση Αξιολόγησης Επιπέδου Γλωσσομάθειας...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Ενότητα # 6: Ανάλυση Περιεχομένου Πρόδρομος Γιαννάς Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα