Ελληνικό ελαιόλαδο: S.O.S.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό ελαιόλαδο: S.O.S."

Transcript

1 του Βασίλη Ζαµπούνη Ελληνικό ελαιόλαδο: S.O.S. Η περυσινή καταβαράθρωση των τιµών προκάλεσε ρίγη πανικού. Μετά την άνοιξη η αγορά άρχισε να οµαλοποιείται και οι τιµές να ανεβαίνουν. Όµως κανένας εφησυχασµός δεν δικαιολογείται. Γιατί πέραν των όποιων συγκυριακών αυξοµειώσεων των διεθνών τιµών, η ελληνική ελαιοκοµία βρίσκεται σε µια ολόπλευρη και βαθειά διαρθρωτική κρίση όλων των συντελεστών της. Το ελληνικό λάδι είναι µια πολύ µεγάλη υπόθεση, χιλιάδων ετών. Το τελευταίο ίσως «εθνικό προϊόν» µετά τον καπνό, τη σταφίδα, το βαµβάκι Χρειάζεται λοιπόν να σκύψουµε µε µεγάλη προσοχή, να δούµε την αληθινή πραγµατικότητα, ακόµα κι αν είναι πικρή, να βγάλουµε τα απαραίτητα συµπεράσµατα, να πάρουµε τις σχετικές αποφάσεις και να προχωρήσουµε στην εφαρµογή τους πριν να είναι αργά και έστω και αν συνεπάγονται κάποια αναπόφευκτα κόστη και το «ξεβόλεµα» κάποιων. Το άρθρο που ακολουθεί θα µπορούσε να έχει τίτλο «ελληνικό ελαιόλαδο: παρελθόν, παρόν και µέλλον». Σαν παρελθόν περιοριζόµαστε στα τελευταία 29 περίπου χρόνια µε ορόσηµο την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρ. Ένωση, άρα στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς του ελαιολάδου. Η καταγραφή - έστω και αναγκαστικά αποσπασµατική - του παρελθόντος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να καταλάβουµε το σήµερα και να χαράξουµε µια σωστή στρατηγική για το αύριο. Λόγω της µεγάλης έκτασής του άρθρο θα παρουσιαστεί σε δύο συνέχειες: σε αυτό το τεύχος οι διαπιστώσεις και στο επόµενο οι προτάσεις. Οι σελίδες του ΕΛΙΑ&ΕΛΑΙΟΛΑ Ο θα είναι ανοικτές να φιλοξενήσουν το διάλογο των αναγνωστών/ στριών του. Πηγές: Είναι γνωστά τα προβλήµατα µε τα στατιστικά στοιχεία στον τοµέα του ελαιολάδου. Υπάρχουν κενά και ελλείψεις, συχνά τα επίσηµα στοιχεία δεν συµβαδίζουν µε την εµπορική πραγµατικότητα (π.χ. για θέµατα που σχετίζονται µε τις επιδοτήσεις, όπως π.χ. τα µεγέθη της παραγωγής), ενώ στον τοµέα του εξωτερικού εµπορίου οι αριθµοί διαφοροποιούνται ανάλογα µε την πηγή τους (π.χ. οι εξαγωγές της Α χώρας προς την Β µπορεί να µην συµπίπτουν µε τις εισαγωγές της Β από την Α). Στους πίνακες που ακολουθούν έχουν χρησιµοποιηθεί κι συσχετισθεί ποικίλες πηγές. Για τις τιµές παραγωγού έχουµε βασισθεί στις επίσηµες ανακοινώσεις των Υπουργείων Γεωργίας προς την Ευρ. Επιτροπή. Σε ο,τι αφορά στο εξωτερικό εµπόριο (εξαγωγές, ποσότητες και αξίες) ιδιαίτερα χρήσιµα και σηµαντικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Παναγ. Μπαρζούκας στην οµιλία του στο 2 ο Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου, επίσης και οι ανακοινώσεις του ΟΠΕ που βασίζονται στις στατιστικές της ΕΣΥΕ, καθώς και διεθνών οργανισµών όπως η Eurostat, το COI, o FAO, ή άλλες εθνικές πηγές όπως η NAOOA/ USDA. Για τα δηµοσιονοµικά στοιχεία των ενισχύσεων από την Ε.Ε. υπήρχαν οι επίσηµοι ετήσιοι προϋπολογισµοί του Ευρ. Γεωργικού Ταµείου (FEOGA). Πολλά από τα στατιστικά στοιχεία, είτε ως πρωτογενή, είτε ως επεξεργασµένα, έχουν δηµοσιευθεί στην «Στατιστική Ανασκόπηση» που έγινε µε το πρόγραµµα «Συνεργασία» στο πλαίσιο του καν. 1334/02 και επιστηµονικό υπεύθυνο το ΙΟΒΕ, όπως επίσης έχουν δηµοσιευθεί στην κλαδική µελέτη του ΙΟΒΕ για το ελαιόλαδο (2001, επιστηµονικός υπεύθυνος Βασίλης Ζαµπούνης) και στο Ελιά και Ελαιόλαδο, στο οποίο επίσης δηµοσιεύονται σε κάθε τεύχος οι τιµές παραγωγού και καταναλωτή.

2 Θέµα 1. Εξέλιξη τιµών του Έλληνα παραγωγού για το έξτρα παρθένο (περίοδος 1988/89 έως 2008/09, αποπληθωρισµένες τιµές µε βάση 100=έτος 2008, σε /κιλό) 20 χρόνια κατρακύλας των τιµών παραγωγού (-77%) Θέµα 1 ο Τιµές Έλληνα παραγωγού Θέµα 2 ο Σύγκριση τιµών παραγωγού Ελλάδα 2,43 Ιταλία 2,77 Ισπανία 2,50 12,00 10,00 10,95 9,30 4,00 8,00 9,22 3,50 6,00 4,00 2,00 5,92 5,64 4,56 4,74 4,40 4,09 3,48 2,97 2,87 2,57 2,60 2,97 2,89 2,47 2,24 2,38 2,63 1,92 3,00 2,50 2,00 1,50 k 0, / / / / / / / / / / /09 1, / / / / / / / /08 Θέµα 2. Σύγκριση των τιµών παραγωγού µεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Ισπανίας για το έξτρα παρθένο. (περίοδος 1998/99 έως 2008/09, ετήσιοι µέσοι όροι σε ιευκρίνιση: τρέχουσες τιµές /κιλό) Ο Έλληνας ελαιοπαραγωγός είναι σε χειρότερη θέση από το συνάδελφό του Ιταλό (-12,5%) και Ισπανό (-3,2%) Αν και οι επίσηµες τιµές των Υπουργείων των χωρών δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στην εµπορική πραγµατικότητα, ωστόσο εµπειρικά γνωρίζουµε ότι: 1) Η διαφορά υπέρ του Ιταλού παραγωγού είναι ακόµη µεγαλύτερη 2) Το πραγµατικό εισόδηµα που εξασφαλίζει ο Ισπανός παραγωγός είναι µεγαλύτερο του Έλληνα αν συνυπολογίσουµε: α) Το µειωµένο του κόστος, β) Τις παροχές που απολαµβάνει από τους συνεταιρισµούς του, και γ) Την ποιοτική σύγκριση των ελαιολάδων

3 Θέµα 3. Οι Εξαγωγές του ελληνικού παρθένου ελαιολάδου [σε ποσότητες (τόνους) και µέσες τιµές ( /κιλό), περίοδος ] 1 ο Οι ελληνικές εξαγωγές είναι όµηρες των χύµα προς Ιταλία (και Ισπανία) που καλύπτουν το 83%. Προς τις υπόλοιπες χώρες (17%) κάνουµε την υπόθεση (γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία) ότι αφορούν σε τυποποιηµένο (αν και περιλαµβάνουν και χύµα και φασόν). 2 ο Πουλώντας χύµα (σε Ιταλία και Ισπανία µε µέση τιµή 2,85 /κιλό) η Ελλάδα έχει µια απώλεια 1,05 /κιλό (37%) σε σύγκριση µε τις πωλήσεις τυποποιηµένου προς τις υπόλοιπες χώρες (3,90 /κιλό). Προς Ιταλία και Ισπανία (χύµα) τόνοι 83% µε 2,85 ευρώ / κιλό Προς λοιπό κόσµο (τυποποιηµέ νο) τόνοι 17% µε 3,90 ευρώ / κιλό Θέµα 4. Κοινοτικές εξαγωγές ελαιολάδου και πυρηνελαίου προς Τρίτες Χώρες (µέσος όρος 1999/2000 έως 2007/08, ποσότητες σε τόνους). Η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση µε µερίδιο 3,4%, πίσω και από την Πορτογαλία. Σύνολο Τόνοι Ισπανία ,8% Πορτογαλία Ελλάδα ,2% 3,4% Γαλλία ,5% Ιταλία ,9%

4 Θέµα 5. Οι εισαγωγές ελαιολάδου (15.09) Ρωσίας και Κίνας (µέσος όρος 2003 έως 2008, ποσότητες σε τόνους) Σχόλια: Πρόκειται για δύο νέες αγορές που ανοίγουν τα τελευταία χρόνια και για τις οποίες έχει καλλιεργηθεί κλίµα υπεραισιοδοξίας. Ωστόσο η Ελλάδα χάνει συνεχώς σε µερίδια αγοράς (ανταγωνιστικότητα). Ρωσία Το µερίδιο της Ελλάδας είναι 4% (470 τόνοι) και το 2008 ήταν 3,4% (592 τόνοι). Πίσω από την Τυνησία και ελάχιστα υψηλότερα από την Τουρκία. Από το 2003 οι εισαγωγές/ κατανάλωση της Ρωσίας αυξήθηκαν κατά τόνους από τους οποίους η Ελλάδα ωφελήθηκε µόνο κατά 334 τόνους, δηλ. 3,3% Κίνα Το µερίδιο της Ελλάδας είναι 16,3% (780 τόνοι) και το 2008 ήταν 12,4% (1.261 τόνοι). Από το 2003 οι εισαγωγές/ κατανάλωση της Κίνας αυξήθηκαν κατά τόνους από τους οποίους η Ελλάδα ωφελήθηκε µόνο κατά τόνους (11,8%) µε αποτέλεσµα το µερίδιό της να πέσει από το 20,5% το 2003 στο 12,4% το α Ρωσία Σύνολο Τυνησία 434 3,67% Ελλάδα 470 3,98% Ιταλία ,99% Τουρκία 300 2,54% Λοιπές 219 1,85% Ισπανία 67,97% Εισαγωγές Ρωσίας 2008 Χώρα Τόνοι % Ισπανία ,07 Ιταλία ,46 Ελλάδα 592 3,42 Τυνησία ,98 Τουρκία 542 3,13 Λοιπές 334 1,93 Σύνολο ,00 5β ΚΙΝΑ Σύνολο Ελλάδα ,27% Λοιπές 462 9,64% Ιταλία ,14% Εισαγωγές Κίνας 2008 Χώρα Τόνοι % Ισπανία ,90 Ιταλία ,22 Ελλάδα ,40 Λοιπές ,70 Σύνολο ,00 Ισπανία ,96%

5 Θέµα 6. Οι εισαγωγές ελαιολάδου (15.09) των ΗΠΑ (περίοδος , ποσότητες σε τόνους) Οι ΗΠΑ αποτελούν τη µεγαλύτερη εισαγωγό και καταναλώτρια χώρα εκτός της Μεσογείου. Η Ελλάδα, παρά τα πλεονεκτήµατα (οµογένεια κλπ) βρίσκεται στην 6η θέση µε µερίδιο µόλις 1,8%, πίσω και από την Αργεντινή. Μεταξύ των περιόδων & οι εισαγωγές του παρθένου ελαιολάδου αυξήθηκαν από τους στους τόνους ( τόνους) και το εξαιρετικό παρθένο έχει µερίδιο 58% της ποσότητας και 64% της αξίας της εσωτερικής κατανάλωσης. Ωστόσο η Ελλάδα ωφελήθηκε µόνο κατά τόνους (2,1%). Σύνολο Τουρκία 4,75% Τυνησία 5,82% Αργεντινή 2,20% Ελλάδα 1,77% Λοιπές 4,95% Ισπανία 18,45% ΙΤΑΛΙΑ 62,06% Εισαγωγές ελαιολάδου στις ΗΠΑ (1994 έως 2009, ποσότητες σε χιλ. τόνους) τονοι

6 Θέµα 7 Σχόλια: Μέση τιµή εξαγόµενων ελαιολάδων Ελλάδας και Ιταλίας και σύγκριση αυτών (περίοδος , τιµές σε /κιλό) Πουλάµε τα πρωτοτόκια αντί πινακίου φακής. Όχι µόνο γιατί πουλάµε χύµα αντί για τυποποιηµένο (µε απώλεια -1,05 /κιλό, 37%, βλ. θέµα 3) αλλά και γιατί πουλάµε το τυποποιηµένο σε ολοένα και φθηνότερες τιµές, σε σύγκριση τουλάχιστον µε τους Ιταλούς (από +36,6% έχουµε φθάσει 35,8%). Αυτή η απώλεια προστιθέµενης αξίας (κέρδους) αντισταθµίζει και ίσως ερµηνεύει την αύξηση των ποσοτήτων από τόνους το 2002 σε το 2007 (βλ. σχεδ. 7γ) Πίνακας 7α Μέσες τιµές εξαγωγών σε /κιλό Eλλάδα 3,900 3,446 3,615 4,021 4,652 3,373 Ιταλία 2,863 3,556 4,182 4,488 5,727 5,252 ιαφορά 1,037-0,110-0,567-0,467-1,075-1,879 % +36,22% -3,09% -13,56% -10,41% -18,77% -35,78% Σχεδιάγραµµα 7β 6,000 5,727 5,500 5,252 5,000 4,500 4,000 3,500 3,900 4,488 4,652 4,021 4,182 3,446 3,556 3,615 3,373 Eλλάδα Ιταλία 3,000 2,863 2,500 2, Σχεδιάγραµµα 7γ. Ποσότητες ελληνικών εξαγωγών τυποποιηµένων ελαιολάδων (σε τόνους)

7 Θέµα 8α. Εισπράξεις της Ελλάδας από διάφορες επιδοτήσεις ελαιολάδου. Ο πακτωλός των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων. Συνολικές εισπράξεις για την περίοδο 1981 έως 2006=17,4 δις Θέµα 8β. Κατανοµή µεταξύ των διαφόρων επιδοτήσεων για την περίοδο Ενίσχυση στην κατανάλωση 13,5% Επιστροφή εξαγωγών 1% Παρέµβαση 1,4% Eνίσχυση στην παραγωγή 84,1% Σχόλια: Οι επιδοτήσεις απορροφήθηκαν κυρίως από την ενίσχυση στην παραγωγή. Έγινε ελάχιστη αξιοποίηση της επιστροφής εξαγωγών. Σκανδαλώδης κατασπατάληση της ενίσχυσης στην κατανάλωση Θέµα 8γ. Ενίσχυση στην κατανάλωση (των τυποποιητών ελαιολάδου) Η Ελλάδα εισέπραξε από το 1981/82 έως και 1996/ (σε αποπληθωρισµένη σηµερινή αξία) Το 1993/94: µε 133,4 δρχ/κιλό η Ελλάδα δήλωσε τόνους εκ των οποίων τόνους ο ΣΕΒΙΤΕΛ, ο ΕΣΒΙΤΕ & ο ΣΑΣΟΤΕ (Συνεταιρισµοί). Εάν η ενίσχυση αυτή είχε αξιοποιηθεί θα µπορούσαµε να χρηµατοδοτούµε επί 16 χρόνια (απούσας τότε της Ισπανίας) µε 1 /κιλό τους 85 χιλ. τόνους που εξάγουµε χύµα στην Ιταλία ώστε να έχουµε τοποθετήσει το επώνυµο τυποποιηµένο προϊόν στη διεθνή αγορά.

8 9. Συµπεράσµατα Ελληνικό ελαιόλαδο = ένας τεράστιος αναξιοποίητος εθνικός πλούτος παρά την κορυφαία του ποιότητα (όπως οι ίδιοι πιστεύουµε αλλά όχι πάντοτε δικαιολογηµένα 1 ), παρά τον πακτωλό των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων το χάρισµα της φύσης µε τις άριστες κλιµατολογικές συνθήκες τη µακραίωνη πολιτιστική κληρονοµιά οι περισσότεροι από τους θεσµικούς, παραγωγικούς και εµπορικούς συντελεστές της ελληνικής ελαιοκοµίας παρέµειναν εφησυχασµένοι από τις χύµα πωλήσεις στην Ιταλία επαναπαυµένοι στις επιδοτήσεις και τα πανωγραψίµατα. Επί 29 χρόνια χάθηκαν ιστορικές ευκαιρίες δεν έγιναν οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές (µικρός και κατατµηµένος κλήρος, µεγάλος αριθµός ελαιοτριβείων, πολυδιασπασµένο εµπόριο και προσφορά, ανεπαρκής επιστηµονική έρευνα) το ελληνικό λάδι γίνεται ολοένα και πιο µη ανταγωνιστικό λόγω υψηλού κόστους 2 δεν κατακτήθηκαν οι διεθνείς αγορές µε επώνυµο λάδι υψηλής προστιθέµενης αξίας στην εσωτερική (λιανική) αγορά συνεχίζει να κυριαρχεί ο ανώνυµος 16κιλος τενεκές (πηγή εισοδήµατος για ελαιοπαραγωγούς αλλά και νοθείας/ αθέµιτου ανταγωνισµού από πλανόδιους), ενώ παράλληλα οι όροι που έχουν επιβάλλει οι µεγάλες αλυσίδες S/M δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στις µµε τυποποιητών 10. Αίτια και ευθύνες (Συχνά) µπερδεύονται τα συµπτώµατα µε τα αίτια (το θερµόµετρο, ο πυρετός και η ίωση) Το ερώτηµα για τα πραγµατικά και βαθύτερα αίτια είναι ανοιχτό.. Γιατί το λάδι είναι ένας τεράστιος αναξιοποίητος εθνικός πλούτος επί 30 χρόνια και τώρα βρίσκεται στο κατώφλι της απαξίωσης και της κρίσης; Η µόνη (λογική) εξήγηση : Τα σφάλµατα και τα κενά της ελαϊκής και αγροτικής πολιτικής που εφαρµόσθηκε Άρα : Οι ευθύνες επιµερίζονται σε όσους όλα αυτά τα χρόνια- διαχειρίστηκαν τις τύχες του λαδιού αναλογικά κατά το µερίδιο που συµµετείχαν στη χάραξη και εφαρµογή αυτής της ελαϊκής και αγροτικής πολιτικής. 1 Πέραν της υποκειµενικής της διάστασης, η έννοια της ποιότητας (πρέπει να) έχει και την αντικειµενική µε κριτήρια τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά, την οργανοληπτική αξιολόγηση καθώς επίσης και την πιστοποίηση των µεθόδων καλλιέργειας (π.χ. βιολογική γεωργία, ολοκληρωµένη διαχείριση) της ασφάλειας και της υγιεινής (ISO), της γεωγραφικής προέλευσης (ΠΟΠ/ΠΓΕ), ενώ νέες παράµετροι όπως η επιβάρυνση του περιβάλλοντος εκφράζουν δυναµικά νέες απαιτήσεις. Τελικά, το σηµείο κλειδί είναι η ανταπόκριση των αγοραστών (χονδρεµπόριο και καταναλωτές). Κατά πόσο δηλαδή είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν αυτή την ποιότητα. Αυτό που παρατηρούµε τα τελευταία χρόνια είναι ότι όλες οι ανταγωνίστριες χώρες καταβάλουν σηµαντικές οργανωµένες προσπάθειες και βελτιώνουν την ποιότητα των ελαιολάδων τους. Άρα το ελληνικό ελαιόλαδο, σιγά-σιγά, κινδυνεύει να χάσει και αυτό το συγκριτικό του πλεονέκτηµα. 2 (ακριβό για τον αγοραστή και φθηνό για τον Έλληνα παραγωγό/ πωλητή)

Προκλήσεις και Προβλήματα της Ελαιοκαλλιέργειας. Αντώνης Παρασκευόπουλος,Γεωπόνος, Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας

Προκλήσεις και Προβλήματα της Ελαιοκαλλιέργειας. Αντώνης Παρασκευόπουλος,Γεωπόνος, Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας Προκλήσεις και Προβλήματα της Ελαιοκαλλιέργειας Αντώνης Παρασκευόπουλος,Γεωπόνος, Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας Ο Ευριπίδης ονομάζει την Μεσσηνία «Καλλίκαρπο» λόγω της μορφιάς

Διαβάστε περισσότερα

Στο πέρασμα των αιώνων δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής του, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τρία στάδια:

Στο πέρασμα των αιώνων δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής του, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τρία στάδια: ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Το ελαιόλαδο είναι το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς του ελαιόδεντρου με μέσα μηχανικά και επεξεργασία φυσική. Είναι ένα προϊόν απολύτως φυσικό που αφομοιώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Λέξεις Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία που ακολουθεί καταγράφει συνοπτικά: Την φιλοσοφία και τον προσανατολισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το χαρακτήρα της Ελληνικής αγροτικής πολιτικής από το 1960 έως και σήμερα. Τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. 3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία ThessalyTex:Τεχνολογική Πλατφόρμα Καινοτομίας για την Θεσσαλική Κλωστοϋφαντουργία Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία Τελική Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Πάνος Πασιαρδής 1 Πάρης Νεάρχου Παντελής Μιτσής

Διαβάστε περισσότερα

Η εγχώρια & παγκόσµια αγορά ελαιολάδου. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ιευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ, Αθήνα, 9/5/2015

Η εγχώρια & παγκόσµια αγορά ελαιολάδου. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ιευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ, Αθήνα, 9/5/2015 Η εγχώρια & παγκόσµια αγορά ελαιολάδου Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ιευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ, Αθήνα, 9/5/2015 Ελιά, το ευλογηµένο δένδρο της Μεσογείου. Το προϊόν της, το ελαιόλαδο είναι ένα ζωντανό προϊόν που χρειάζεται ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Σηµεία τοποθέτησης του Προέδρου του ΣΕΒΕ, κ. Βασίλη Θωµαΐδη, στη 14η Συνεδρίαση του Εθνικού Συµβουλίου Εξαγωγών Αθήνα, 30.03.09 Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Η πορεία του ελληνικού εξωτερικού εµπορίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόσβαση στις αγορές 6 Εθνικό branding στο ελαιόλαδο Μελέτη της εταιρείας αναλύσεων VRS σε συνεργασία με τον ΣΕΒΙΤΕΛ

Περιεχόμενα. Πρόσβαση στις αγορές 6 Εθνικό branding στο ελαιόλαδο Μελέτη της εταιρείας αναλύσεων VRS σε συνεργασία με τον ΣΕΒΙΤΕΛ Περιεχόμενα Βροντερό παρών στις διεθνείς εκθέσεις 58 από την Ελαιώνες Χαλκιδικής ΑΕ 38 Στοίχημα ο έγκαιρος ψεκασμός εναντίον της πρώτης γενιάς του δάκου Εμβληματική Κοινότητα Μεσογειακής 52Διατροφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αφενός εταιρίες καθετοποιημένες, οι οποίες ασχολούνται τόσο με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

µε παράλληλη προσοχή στο περιβάλλον» που αρχικά

µε παράλληλη προσοχή στο περιβάλλον» που αρχικά Μέρος 1ο ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΡΕΠ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η πρόταση της ΡόδαξΑγρο ΕΠΕ για ένα µοντέλο οργανωµένης γεωργίας - Κορωνέϊκη Ελιά για λάδι Γ. Μιχαλόπουλος www.rodaxagro.gr και για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΘΗΝΑ 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στατιστικά στοιχεία Γεωγραφική κατανομή ελαιολάδου... 7 2.1 Παραγωγική δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Γεωργία Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ: στόχος η επισιτιστική μας ασφάλεια, η διαφύλαξη της υπαίθρου και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

επι γησ Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία Εγγυημένο εισόδημα για τον αγρότη

επι γησ Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία Εγγυημένο εισόδημα για τον αγρότη περιοδικη έκδοση για την αγροτική οικονομία απο την τραπεζα πειραιως επι γησ 01 τευχοσ Νο Ιούνιος 2014 εξαγωγές Φρούτα και λάδι κερδίζουν τις αγορές του κόσμου Made in greece Ενιαίο σήμα για τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

5. ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)

5. ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) 5. ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτελεί την ενοποιηµένη αγροτική πολιτική των κρατών-µελών της ΕΕ. Περιγράφει ένα σύνολο νόµων και κανονισµών σχετικών µε

Διαβάστε περισσότερα