Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού"

Transcript

1 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R3 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα Mainburg Τηλ /74-0 Φαξ 08751/ Ηλεκτρονική τοποθεσία: Κωδ. είδους: _xxxx Υπόκειται σε τροποποιήσεις GR

2 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας...3 Πρότυπα / Κανονισμοί...4 Συναρμολόγηση / ηλεκτρολογικές εργασίες Έναρξη λειτουργίας...8 Ρύθμιση / Λειτουργία / Χειρισμός Προβολή / αλλαγή παραμέτρων ρύθμισης Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Ενδείξεις τρόπου λειτουργίας / κατάστασης λέβητα...30 Προβολή ρυθμισμένης / τρέχουσας τιμής θερμοκρασίας Πρωτόκολλο ρύθμισης παραμέτρων...33 Τροποποίηση STB...34 Αντιστάσεις αισθητήρων...35 Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας πίνακα ρυθμίσεων λέβητα R Τεχνικά χαρακτηριστικά...37 Μηνύματα βλάβης Πίνακας ευρετηρίου _xxxx

3 Υποδείξεις ασφαλείας Σε αυτή την περιγραφή χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα. Αυτές οι σημαντικές οδηγίες αφορούν στην ατομική προστασία και στην ασφαλή λειτουργία από τεχνικής πλευράς. Η ένδειξη «Υπόδειξη ασφαλείας» σημαίνει οδηγία που πρέπει να τηρηθεί επακριβώς, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμών ή ζημιάς της συσκευής. Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικής τάσης σε τμήματα που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα! Προσοχή: Προτού αφαιρέσετε το κάλυμα, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας. Μην αγγίζετε σε καμία περίπτωση ηλεκτρικά εξαρτήματα και ηλεκτρικές επαφές, όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας με επακόλουθη βλάβη της υγείας ή και θάνατο. Στις επαφές σύνδεσης υπάρχει ηλεκτρική τάση, ακόμα και όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος. Προσοχή Η ένδειξη «Υπόδειξη» σημαίνει τεχνική οδηγία που πρέπει να τηρήσετε προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές και δυσλειτουργίες στη συσκευή. Σύνδεση καυστήρα Αισθητήρας λέβητα Θερμοστάτης ασφαλείας Σύνδεση αγωγού προστασίας Θερμόμετρο _xxxx 3

4 Πρότυπα / Κανονισμοί Εγκατάσταση / Έναρξη λειτουργίας - Η εγκατάσταση και η έναρξη λειτουργίας του πίνακα ρυθμίσεων θέρμανσης και των συνδεδεμένων πρόσθετων εξαρτημάτων πρέπει σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN να εκτελείται αποκλειστικά από ειδικούς ηλεκτρολόγους. - Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί των κατά τόπους εταιρειών ηλεκτρισμού και οι κανόνες της γερμανικής ένωσης VDE. - DIN VDE 0100 Προδιαγραφές για την κατασκευή εγκαταστάσεων υψηλής τάσης μέχρι τα 1000V - DIN VDE Λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων - DIN EN Ηλεκτρικός εξοπλισμός για μη ηλεκτρικές συσκευές για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές - EN Τεχνικός εξοπλισμός ασφαλείας για ηλεκτρικές συσκευές για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές Για την Αυστρία ισχύουν επίσης οι κανονισμοί ÖVE και οι τοπικοί οικοδομικοί κανονισμοί. Προειδοποιήσεις - Η αφαίρεση, η παράκαμψη και η κατάργηση των μηχανισμών ασφαλείας και επίβλεψης απαγορεύεται! - Η εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί μόνον εφόσον βρίσκεται σε τεχνικώς άριστη κατάσταση. Οι βλάβες και τα προβλήματα που επηρεάζουν την ασφάλεια πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. - Εάν η θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης ρυθμιστεί σε τιμή πάνω από τους 60 C ή εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία προστασίας από τη Legionella (65 C), θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη μίξη ψυχρού νερού (κίνδυνος εγκαύματος). Συντήρηση / Επισκευή Προσοχή - Η ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά διαστήματα. - Τυχόν προβλήματα ή βλάβες πρέπει να επιδιορθώνονται μόνο από ειδικούς. - Τα ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά Wolf. - Οι προδιαγεγραμμένες τιμές των ηλεκτρικών ασφαλειών πρέπει να τηρούνται (βλ. τεχνικά στοιχεία). Εάν πραγματοποιηθούν τεχνικές τροποποιήσεις στούς πίνακες ρυθμίσεων Wolf, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ζημιές που τυχόν θα προκύψουν εξαιτίας αυτών _xxxx

5 Συναρμολόγηση / ηλεκτρολογικές εργασίες Συναρμολόγηση Σύνδεση καυστήρα Αισθητήρας λέβητα Θερμοστάτης ασφαλείας Σύνδεση αγωγού προστασίας Θερμόμετρο Κατά την τοποθέτηση του πίνακα ρυθμίσεων απαιτείται προσοχή ώστε να αποφευχθεί το τσάκισμα και το λύγισμα των τριχοειδών των αισθητήρων. Κατά την εγκατάσταση, μην δρομολογήσετε τα καλώδια των αισθητήρων και του τηλεχειρισμού μαζί με τα καλώδια ρεύματος. Η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να γίνει σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας. Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του πίνακα ρυθμίσεων αφού ξεβιδώσετε τις δύο βίδες. Σύνδεση καυστήρα Περάστε τον αγωγό μέσα από το άνοιγμα στην κονσόλα του πίνακα ρυθμίσεων (αριστερά/δεξιά), ανάλογα με τη φορά ανοίγματος των θυρών του λέβητα. Αισθητήρας λέβητα Τοποθετήστε το σε οποιοδήποτε άνοιγμα της υποδοχής θήκης αισθητήρα του λέβητα. Θερμοστάτης ασφαλείας Τοποθετήστε το τριχοειδές του αισθητήρα σε οποιοδήποτε άνοιγμα της υποδοχής θήκης αισθητήρα του λέβητα. Σύνδεση αγωγού προστασίας Συνδέστε στην κονσόλα του πίνακα ρυθμίσεων Θερμόμετρο ένδειξης θερμοκρασίας λέβητα Τοποθετήστε το σε οποιοδήποτε άνοιγμα της υποδοχής θήκης αισθητήρα του λέβητα. Ηλεκτρολογικές εργασίες SFK = Μη κατειλημμένη VF = Αισθητήρας προσαγωγής AF = Εξωτερικός αισθητήρας SF = Αισθητήρας μποϊλερ E1 = Προγραμματιζόμενη είσοδος ebus MM1 = Μοτέρ ανάμιξης 1 MKP1 = Κυκλοφορητής κυκλώματος ανάμιξης 1 KKP = Κυκλοφορητής κυκλώματος λέβητα A1 = Προγραμματιζόμενη έξοδος LP = Κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ Δίκτυο 230V _xxxx 5

6 Συναρμολόγηση / ηλεκτρολογικές εργασίες Υπόδειξη Τοποθετήστε όλα τα μη χρησιμοποιημένα βύσματα στη σειρά υποδοχών σύνδεσης. Λάβετε υπόψη τη χρωματική κωδικοποίηση. Τοποθετήστε το κίτρινο βύσμα με γέφυρα στην υποδοχή σύνδεσης Ε1. Σύνδεση στο δίκτυο ρεύματος Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο βύσμα. Τοποθετήστε το βύσμα στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με διάταξη εκτόνωσης τάσης. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Σύνδεση κυκλοφορητή Οι κυκλοφορητές κυκλώματος λέβητα, κυκλώματος ανάμιξης και φόρτισης μποϊλερ Wolf παραδίδονται εφοδιασμένες με το κατάλληλο βύσμα. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Τοποθετήστε τα βύσματα στις καθορισμένες θέσεις της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε τα καλώδια με διάταξη εκτόνωσης τάσης. Μοτέρ ανάμιξης Το μοτέρ ρύθμισης ανάμιξης Wolf καλωδιώνεται κατά την κατασκευή και εξοπλίζεται με βύσμα. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Τοποθετήστε το βύσμα στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με διάταξη εκτόνωσης τάσης. A1 Προγραμματιζόμενη έξοδος Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης για την έξοδο Α1 με το παρεχόμενο βύσμα. Τοποθετήστε το βύσμα στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με διάταξη εκτόνωσης τάσης. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Αισθητήρας προσαγωγής Εξωτερικός αισθητήρας Τοποθετήστε τον αισθητήρα προσαγωγής στην προσαγωγή του κυκλώματος ανάμιξης, περίπου 50 cm μετά τον κυκλοφορητή κυκλώματος ανάμιξης. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Τοποθετήστε το βύσμα στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με διάταξη εκτόνωσης τάσης. Κατά την εγκατάσταση, συνδέστε τον αγωγό σύνδεσης του αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας με το παρεχόμενο βύσμα. Τοποθετήστε το βύσμα στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με διάταξη εκτόνωσης τάσης. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Τοποθετήστε τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας στον βορεινό ή τον βορειοανατολικό τοίχο, σε ύψος 2 έως 2,5 m από το δάπεδο _xxxx

7 Συναρμολόγηση / ηλεκτρολογικές εργασίες Αισθητήρας μποϊλερ (πρόσθετος εξοπλισμός) E1 Προγραμματιζόμενη είσοδος Τοποθετήστε τον αισθητήρα μποϊλερ (πρόσθετος εξοπλισμός) στην υποδοχή θήκης αισθητήρα του μποϊλερ. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Τοποθετήστε το βύσμα στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με διάταξη εκτόνωσης τάσης. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης για την είσοδο Ε1 με το παρεχόμενο βύσμα. Τοποθετήστε το βύσμα στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με διάταξη εκτόνωσης τάσης. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Πρόσθετος εξοπλισμός ebus Τηλεχειριστήριο, μονάδα ασύρματου ρολογιού, μονάδα ασύρματου ρολογιού με εξωτερικό αισθητήρα, δέκτης για ασύρματο εξωτερικό αισθητήρα και αναλογικό ασύρματο τηλεχειριστήριο. Κατά την εγκατάσταση, συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης του πρόσθετου εξοπλισμού με το παρεχόμενο πράσινο βύσμα (με την επιγραφή «ebus»). Τοποθετήστε το βύσμα στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με διάταξη εκτόνωσης τάσης. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Υπόδειξη: Εάν πρόκειται να συνδεθούν ταυτόχρονα περισσότερες από μία συσκευές ebus, θα πρέπει να καλωδιωθούν παράλληλα προς την υποδοχή σύνδεσης ebus _xxxx 7

8 Έναρξη λειτουργίας Ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας του πίνακα ρυθμίσεων. Διακόπτης λειτουργίας (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) Όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης λειτουργίας του πίνακα ρυθμίσεων, ξεκινά η λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης με βάση τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Υπόδειξη: Η εργοστασιακή ρύθμιση του πίνακα ρυθμίσεων έχει προκύψει από εμπειρικές τιμές. Ανάλογα με την εγκατάσταση και την αντιστοίχιση, μπορούν να ρυθμιστούν παράμετροι διαφορετικές από την εργοστασιακή ρύθμιση. Οι τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν με χρήση του πρόσθετου εξοπλισμού ρύθμισης Wolf ή μέσω PC/ φορητού υπολογιστή με το λογισμικό ρύθμισης Wolf. Όλες οι εργοστασιακές ρυθμίσεις αποθηκεύονται και δεν διαγράφονται. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, ο πίνακας ρυθμισεων αναγνωρίζει αυτόματα τους συνδεδεμένους αισθητήρες μποϊλερ, προσαγωγής και εξωτερικής θερμοκρασίας. Ο αισθητήρας μποϊλερ και ο αισθητήρας προσαγωγής μπορούν να καταργηθούν μέσω αποσύνδεσης και επαναφοράς (Reset) (σύστημα ρύθμισης). Προσοχή Ο αισθητήρας λέβητα και ο εξωτερικός αισθητήρας δεν μπορούν να καταργηθούν _xxxx

9 Ρύθμιση / Λειτουργία / Χειρισμός Ασφάλεια ακριβείας M 6,3 A Σύνδεση ebus για PC/φορητό υπολογιστή Θερμοστάτης ασφαλείας (STB) Διακόπτης λειτουργίας (ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης) Φωτεινός δακτύλιος Πλήκτρο επαναφοράς (Reset) Θερμόμετρο Μονάδα χειρισμού BM Διακόπτης λειτουργίας (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) Στη θέση 0 απενεργοποιείται ο πίνακας ρυθμίσεων λέβητα θέρμανσης. Δεν παρέχεται αντιπαγετική προστασία. Φωτεινός δακτύλιος για ένδειξη κατάστασης Ένδειξη Πράσινο που αναβοσβήνει Σταθερό πράσινο Κίτρινο που αναβοσβήνει Σταθερό κίτρινο Κόκκινο που αναβοσβήνει Σημασία Αναμονή (υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος, δεν απαιτείται θέρμανση) Απαιτείται θέρμανση: ο κυκλοφορητής λειτουργεί, ο καυστήρας είναι σβηστός Λειτουργία καθαρισμού καπνοδόχου Καυστήρας σε λειτουργία, γίνεται καύση Δυσλειτουργία _xxxx 9

10 Ρύθμιση / Λειτουργία / Χειρισμός Πλήκτρο επαναφοράς (Reset) 1. Για την επαναφορά όλων των παραμέτρων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. - Ο διακόπτης λειτουργίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση O (απενεργοποίηση). - Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επαναφοράς ενώ φέρνετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση I (ενεργοποίηση). - Μετά την ενεργοποίηση της εγκατάστασης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επαναφοράς επί 2 ακόμη δευτερόλεπτα τουλάχιστον. 2. Για την απασφάλιση του αυτόματου συστήματος τροφοδοσίας καυστήρα πετρελαίου. (μόνο σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα εξαρτήματα Wolf) - Σε περίπτωση βλάβης του καυστήρα, το πάτημα του πλήκτρου επαναφοράς επιτρέπει την απασφάλιση του αυτόματου συστήματος τροφοδοσίας πετρελαίου μέσω ενός ρελέ απασφάλισης. Υπόδειξη: Σε περίπτωση βλάβης ενός καυστήρα αερίου, η απασφάλιση γίνεται απευθείας στο αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας αερίου, με άνοιγμα του ηχομονωτικού καλύμματος. Θερμόμετρο Για την προβολή της τρέχουσας θερμοκρασίας του νερού θέρμανσης Ασφάλεια ακριβείας M 6,3 A, για την προστασία της πλακέτας του πίνακα ρυθμίσεων. Σύνδεση ebus Για μεταφορά δεδομένων μεταξύ του πίνακα ρυθμίσεων και ενός PC/φορητού υπολογιστή μέσω του πακέτου λογισμικού ρύθμισης λέβητα (πρόσθετος εξοπλισμός) _xxxx

11 Ρύθμιση / Λειτουργία / Χειρισμός Θερμοστάτης ασφαλείας STB εργοστασιακά ρυθμισμένος στους 110 C, μπορεί να ρυθμιστεί στους 100 C εάν χρειάζεται. Προστασία κατάστασης αντλίας Η προστασία κατάστασης αντλίας ενεργοποιείται συνήθως στις 12:00 το μεσημέρι. Η αντλία κυκλώματος θέρμανσης λειτουργεί επί 10 δευτερόλεπτα περίπου και ο αναμίκτης ανοίγει. Στη συνέχεια, η αντλία πλήρωσης θερμοσίφωνα και ο κυκλοφορητής (εάν υπάρχει) λειτουργούν επί 20 δευτερόλεπτα και ο αναμίκτης κλείνει. Έτσι αποτρέπεται το κόλλημα των εξαρτημάτων. Εάν ο καυστήρας λειτουργεί κατά την προστασία κατάστασης αντλίας, η λειτουργία του θα διακοπεί επί ένα λεπτό περίπου. Προβολή / Αλλαγή παραμέτρων ρύθμισης Η αλλαγή και η προβολή των παραμέτρων ρύθμισης μπορεί να γίνει μόνο μέσω της μονάδας χειρισμού ΒΜ. Για τη διαδικασία, βλ. εγχειρίδιο χρήσης της μονάδας χειρισμού ΒΜ. Προσοχή Προσοχή Αλλαγές πρέπει να γίνονται μόνο από αναγνωρισμένο τεχνικό συνεργείο ή από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Wolf. Σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού, πιθανόν να προκληθούν δυσλειτουργίες. Κατά τη ρύθμιση της παραμέτρου A09 (εξωτερική θερμοκρασία αντιπαγετικής προστασίας) πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η προστασία από τον παγετό δεν είναι εξασφαλισμένη σε θερμοκρασίες κάτω από τους 0 C. Συνεπώς, ενδέχεται να υποστεί ζημιά η εγκατάσταση θέρμανσης και όλα τα εξαρτήματά της (σωλήνες, θερμαντικά σώματα κ.λπ.) _xxxx 11

12 Προβολή / Αλλαγή παραμέτρων ρύθμισης Συνοπτική παρουσίαση παραμέτρων (η ρύθμιση και η λειτουργία παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες) Παράμετρος Περιοχή ρύθμισης Εργ. ρύθμιση A09 Όρια προστασίας από τον παγετό -20 έως +10 C +2 C A10 Παράλληλη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης 0 / 1 0 A14 Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης 60 έως 80 C 65 C HG01 Διαφορά ενεργοποίησης καυστήρα (δυναμική) 5 έως 30 K 15 K HG06 Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή 0 / 1 / 2 0 HG07 Καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή κυκλώματος λέβητα 0 έως 30 min 3 min HG08 Μέγιστο όριο κυκλώματος λέβητα TV-max 40 έως 90 C 75 C HG09 Φραγή χρονισμού καυστήρα 1 έως 30 min 4 min HG13 Προγραμματιζόμενη είσοδος E1 1 έως 11 1 HG14 Προγραμματιζόμενη έξοδος A1 0 έως 14 0 HG15 Υστέρηση μποϊλερ 1 έως 30 K 5 K HG19 Καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή φόρτισης μποϊλερ 0 έως 10 min 3 min HG20 Μέγιστος χρόνος φόρτισης μποϊλερ 0 έως 5 h 2 h HG21 Ελάχιστη θερμοκρασία λέβητα TK-min * 38 έως 90 C 38 C HG22 Μέγιστη θερμοκρασία λέβητα TK-max 50 έως 90 C 80 C Τρόπος λειτουργίας αισθητήρα ζεστού νερού χρήσης HG24 1 / 2 / 3 1 HG25 Υπερθέρμανση λέβητα κατά την φόρτιση του μποϊλερ 0 έως 40 K 10 K HG26 Αποφόρτιση εκκίνησης λέβητα 0 / 1 1 HG32 Αύξηση θερμοκρασίας επιστροφής ** 0 έως 70 C 30 C HG33 Χρόνος υστέρησης 1 έως 30 min 10 min HG34 Τροφοδοσία ebus 0 / 1 / 2 2 HG35 Είσοδος 0-5V για έλεγχο εξ αποστάσεως 0 / 1 0 HG50 Λειτουργίες δοκιμής 1 έως 8 - HG70-50 Βραχυκύκλωμα αισθητήρα ή κλειστή επαφή Ένδειξη εισόδου πολλαπλών λειτουργιών E1-60 Διακοπή κυκλώματος αισθητήρα ή ανοικτή επαφή Τρέχουσα θερμοκρασία αισθητήρα δοχείου συλλογής HG13 = 7 Τρέχουσα θερμοκρασία αισθητήρα επιστροφής HG 13 = 11 MI 01 Ελάχιστη θερμοκρασία κυκλώματος ανάμιξης 0 έως 80 C 0 C MI 02 Μέγιστη θερμοκρασία κυκλώματος ανάμιξης 20 C έως 80 C 50 C MI 03 Απόσταση καμπύλης θέρμανσης κυκλώματος ανάμιξης 0 έως 30 K 10 K MI 04 Ξήρανση δαπέδου 0 / 1 / 2 0 MI 06 Καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή κυκλώματος ανάμιξης 0 έως 30 min 3 min MI 07 Αναλογική περιοχή κυκλώματος ανάμιξης 5 έως 40 K 12 K * Κατά τη λειτουργία με πιεστικούς καυστήρες αερίου θα πρέπει να ρυθμιστεί η τιμή 50 C ** Κατά τη λειτουργία με πιεστικούς καυστήρες αερίου θα πρέπει να ρυθμιστεί η τιμή 40 C _xxxx

13 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Όρια προστασίας από τον παγετό Παράμετρος A09 A Εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μικρότερη από τη ρυθμισμένη τιμή, ο κυκλοφορητής κυκλώματος λέβητα λειτουργεί συνεχώς. Εάν η θερμοκρασία νερού λέβητα μειωθεί κάτω από τους +5 C, ο καυστήρας ενεργοποιείται και θερμαίνει τον λέβητα στους 38 C. Υπόδειξη: Η εργοστασιακή ρύθμιση πρέπει να τροποποιείται μόνον όταν εξασφαλιστεί ότι δεν είναι δυνατόν να παγώσει η εγκατάσταση θέρμανσης και τα εξαρτήματά της στις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Εργοστασιακή ρύθμιση: 2 C Περιοχή ρύθμισης: -20 έως +10 C Παράλληλη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης Παράμετρος A10 A10 0 Εργοστασιακή ρύθμιση: 0 Περιοχή ρύθμισης: 0 / 1 Προσοχή Με σύνδεση προτεραιότητας ζεστού νερού χρήσης (0) ο κυκλοφορητής του κυκλώματος θέρμανσης απενεργοποιείται κατά την φόρτιση του μποϊλερ. Η ενέργεια του λέβητα προσφέρεται αποκλειστικά στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Ο κυκλοφορητής φόρτισης του μποϊλερ ξεκινά μόνον όταν η θερμοκρασία του νερού του λέβητα είναι 5 C υψηλότερη από τη θερμοκρασία του νερού του μποϊλερ. Μόλις το μποϊλερ φθάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, ο καυστήρας σβήνει και ξεκινά ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης. Ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ δεν λειτουργεί για περισσότερο χρόνο απ ότι ορίζεται στην παράμετρο HG19 (καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή φόρτισης μποϊλερ). Με παράλληλη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης (1) ο κυκλοφορητής του κυκλώματος θέρμανσης συνεχίζει να λειτουργεί. Εάν η θερμοκρασία του νερού του λέβητα είναι 5 C υψηλότερη από τη θερμοκρασία του μποϊλερ, τότε ξεκινά ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ. Μόλις το νερό του μποϊλερ φθάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, σταματά η φόρτιση του μποϊλερ. Ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ δεν λειτουργεί για περισσότερο χρόνο απ ότι ορίζεται στην παράμετρο HG19 (καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή φόρτισης μποϊλερ). Κατά την παράλληλη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης (1), το κύκλωμα θέρμανσης πιθανόν να παρουσιάζει υψηλότερη θερμοκρασία κατά διαστήματα _xxxx 13

14 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης Παράμετρος A14 A C Η εργοστασιακή ρύθμιση για τη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης είναι 65 C. Εάν χρειάζεται υψηλότερη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης για επαγγελματικούς σκοπούς, αυτή μπορεί να αυξηθεί μέχρι τους 80 C. Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία προστασίας από τη Legionella (BM), το μποϊλερ θερμαίνεται στη ρυθμισμένη τιμή μέγιστης θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης κατά την πρώτη φόρτιση της ημέρας. Εργοστασιακή ρύθμιση: 65 C Περιοχή ρύθμισης: 60 έως 80 C Προσοχή Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία από τα εγκαύματα. Η παράμετρος HG22, μέγιστη θερμοκρασία λέβητα, πρέπει να ρυθμιστεί τουλάχιστον 5Κ υψηλότερα από την επιλεγμένη μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού. Διαφορά ενεργοποίησης καυστήρα (δυναμική) Παράμετρος HG01 HG01 15 Η διαφορά ενεργοποίησης καυστήρα καθορίζει τη θερμοκρασία του λέβητα εντός της ρυθμισμένης περιοχής, μέσω ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του καυστήρα. Όσο μεγαλύτερη διαφορά θερμοκρασίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ρυθμιστεί, τόσο μεγαλύτερες είναι οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του λέβητα γύρω από την καθορισμένη τιμή με παράλληλα αυξημένο χρόνο καύσης, και αντιστρόφως. Οι αυξημένοι χρόνοι καύσης προστατεύουν το περιβάλλον και αυξάνουν τη διάρκεια ζωής των φθειρόμενων εξαρτημάτων. Εργοστασιακή ρύθμιση: 15 K Περιοχή ρύθμισης: 5 έως 30 Κ Διαφορά ενεργοποίησης (K) Ρυθμισμένη διαφορά ενεργοποίησης 15 K Χρόνος υστέρησης 10 λεπτών Χρόνος λειτουργίας καυστήρα (λεπτά) Εικ.: Χρονική πορεία της δυναμικής διαφοράς ενεργοποίησης καυστήρα για διαφορά ενεργοποίησης καυστήρα ρυθμισμένη από τον χρήστη στους 15 Κ και για επιλεγμένο χρόνο υστέρησης (παράμετρος HF33) 10 λεπτών _xxxx

15 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή Παράμετρος HG06 HG06 0 Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή 0: Κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης σε εγκαταστάσεις θέρμανσης χωρίς σύνδεση συστοιχίας (σε σειρά) και χωρίς υδραυλικούς διακόπτες Εάν απαιτείται θερμότητα στο κύκλωμα θέρμανσης, ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης λειτουργεί συνεχώς. Εάν έχει δοθεί προτεραιότητα στο μποϊλερ, ο κυκλοφορητής του κυκλώματος θέρμανσης σταματά κατά την φόρτιση του μποϊλερ. Εργοστασιακή ρύθμιση: 0 Περιοχή ρύθμισης: 0 / 1 / 2 Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή 1: Βοηθητικός κυκλοφορητής σε συστήματα θέρμανσης με σύνδεση συστοιχίας (σε σειρά) ή/και υδραυλικούς διακόπτες Ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης μετατρέπεται σε βοηθητικό κυκλοφορητή. Ο αισθητήρας του δοχείου συλλογής χρησιμοποιείται τόσο για τη λειτουργία θέρμανσης όσο και για την φόρτιση του μποϊλερ. Ο βοηθητικός κυκλοφορητής λειτουργεί μόνον όταν απαιτείται λειτουρ- γία του καυστήρα. Ο κυκλοφορητής σταματά με την καθυστέρηση που ρυθμίζεται στην παράμετρο HG07. Αποφόρτιση εκκίνησης: Σε TK τρεχ. < TK min (38 C) ο βοηθητικός κυκλοφορητής απενεργοποιείται. Ο κυκλοφορητής κυκλώματος ανάμιξης και ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ συνεχίζουν να λειτουργούν κατά την αποφόρτιση εκκίνησης. Υπόδειξη: Η καθυστέρηση απενεργοποίησης του κυκλοφορητή πρέπει να αυξηθεί από τα 3 λεπτά στα 15 λεπτά. Η παράμετρος HG13 πρέπει να ρυθμιστεί στο 7. Διάγραμμα υδραυλικού κυκλώματος: ZUP = Βοηθητικός κυκλοφορητής SPL = Κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ PLP = Ενδιάμεσος κυκλοφορητής φόρτισης SF = Αισθητήρας μποϊλερ SAF = Αισθητήρας δοχείου συλλογής MK1 = Κύκλωμα ανάμιξης MKP = Κυκλοφορητής κυκλώματος ανάμιξης Λέβητας αερίου/ πετρελαίου ZUP SAF Υδραυλικοί διακόπτες ή ενδιάμεσο δοχείο αποποθήκευσης MKP MK1 SPL SF Μποϊλερ _xxxx 15

16 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου ZUP = Βοηθητικός κυκλοφορητής SPLP = Κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ PLP = Ενδιάμεσος κυκλοφορητής φόρτισης SF = Αισθητήρας μποϊλερ SAF = Αισθητήρας δοχείου συλλογής MK1 = Κύκλωμα ανάμιξης MKP = Κυκλοφορητής κυκλώματος ανάμιξης Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή 2: Ενδιάμεσος κυκλοφορητής φόρτισης για μποϊλερ BSP Ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης μετατρέπεται σε ενδιάμεσο κυκλοφορητή φόρτισης. Ο αισθητήρας του δοχείου συλλογής (ενδιάμεσου δοχείου αποθήκευσης) χρησιμοποιείται μόνο για τη λειτουργία θέρμανσης. Η φόρτιση του μποϊλερ ρυθμίζεται βάσει του εσωτερικού αισθητήρα του λέβητα. Ο ενδιάμεσος κυκλοφορητής φόρτισης λειτουργεί μόνον όταν χρειάζεται λειτουργία καυστήρα για τη θέρμανση. Ο κυκλοφορητής σταματά με την καθυστέρηση που ρυθμίζεται στην παράμετρο HG07. Αποφόρτιση εκκίνησης: Σε TK τρεχ. < TK min (38 C) ο ενδιάμεσος κυκλοφορητής φόρτισης και ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ απενεργοποιούνται. Ο κυκλοφορητής κυκλώματος ανάμιξης συνεχίζει να λειτουργεί κατά την αποφόρτιση εκκίνησης. Υπόδειξη: Η καθυστέρηση απενεργοποίησης του κυκλοφορητή πρέπει να αυξηθεί από τα 3 λεπτά στα 15 λεπτά. Η παράμετρος HG13 πρέπει να ρυθμιστεί στο 7. Διάγραμμα υδραυλικού κυκλώματος: Λέβητας με καυσόξυλα MKP MK1 Ενδιάμεσο δοχείο αποθήκευσης SF PLP SAF SPLP Λέβητας αερίου/ πετρελαίου Σύνδεση με ηλιακή εγκατάσταση _xxxx

17 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή κυκλώματος λέβητα Παράμετρος HG07 HG07 3 Εάν το κύκλωμα θέρμανσης δεν έχει πλέον ανάγκη θερμότητας, ο κυκλοφορητής κυκλώματος λέβητα συνεχίζει να λειτουργεί επί το καθορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφευχθεί η απενεργοποίηση ασφαλείας του λέβητα λόγω υψηλής θερμοκρασίας. Εργοστασιακή ρύθμιση: 3 min Περιοχή ρύθμισης: 0 έως 30 min Μέγιστο όριο TV-max. κυκλώματος λέβητα Παράμετρος HG08 HG08 75 Η λειτουργία αυτή περιορίζει τη μέγιστη θερμοκρασία του λέβητα κατά τη λειτουργία θέρμανσης και απενεργοποιεί τον καυστήρα. Κατά την φόρτιση του μποϊλερ, η παράμετρος αυτή δεν έχει καμία επίδραση και η θερμοκρασία του λέβητα ενδέχεται να υπερβεί το όριο κατά το διάστημα αυτό. Τα φαινόμενα «καθυστερημένης θέρμανσης» μπορούν να προκαλέσουν μια μικρή υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας. Εργοστασιακή ρύθμιση: 75 C Περιοχή ρύθμισης: 40 έως 90 C Φραγή χρονισμού καυστήρα Παράμετρος HG09 HG09 4 Μετά από κάθε απενεργοποίηση του καυστήρα στη λειτουργία θέρμανσης, ο καυστήρας φράσσεται για το χρονικό διάστημα φραγής χρονισμού καυστήρα. Η φραγή χρονισμού καυστήρα μηδενίζεται μέσω ενεργοποίησης και απενεργοποίησης με τον διακόπτη λειτουργίας ή μέσω στιγμαίου πατήματος του πλήκτρου επαναφοράς (Reset). Εργοστασιακή ρύθμιση: 4 min Περιοχή ρύθμισης: 1 έως 30 min _xxxx 17

18 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Προγραμματιζόμενη είσοδος E1 Παράμετρος HG13 HG13 1 Εργοστασιακή ρύθμιση: 1 Περιοχή ρύθμισης: 1 έως 11 Η είσοδος Ε1 μπορεί να αντιστοιχιστεί στις παρακάτω λειτουργίες: Αρ. Σημασία 1 Θερμοστάτης χώρου Όταν η είσοδος Ε1 είναι ανοικτή, η λειτουργία θέρμανσης φράσσεται επίσης ανεξάρτητα, από ένα ψηφιακό προαιρετικό εξάρτημα ρύθμισης Wolf (θερινή λειτουργία). Εξαίρεση: Τηλεχειριζόμενα κυκλώματα θέρμανσης 2 Δυνατότητα σύνδεσης θερμοστάτη μέγιστης θερμοκρασίας ή συστήματος παρακολούθησης πίεσης εγκατάστασης, για τη σύνδεση θερμοστάτη μέγιστης θερμοκρασίας, περιοριστή ελάχιστης/μέγιστης πίεσης ή συστήματος παρακολούθησης πίεσης εγκατάστασης. Η είσοδος Ε1 πρέπει να είναι κλειστή για να αποδεσμευτεί ο καυστήρας. Εάν η επαφή είναι ανοικτή, ο καυστήρας παραμένει φραγμένος για τα κυκλώματα ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης, ακόμα και στη λειτουργία καθαρισμού καπνοδόχου ή προστασίας από παγετό. 3 μη κατειλημμένη 4 μη κατειλημμένη 5 Θυρίδα καυσαερίων / Θυρίδα αερισμού Παρακολούθηση λειτουργίας θυρίδας καυσαερίων/ θυρίδας αερισμού με επαφή ελεύθερη δυναμικού. Η κλειστή επαφή είναι προϋπόθεση για την αποδέσμευση του καυστήρα στη λειτουργία θέρμανσης, ζεστού νερού χρήσης, συστοιχίας και καθαρισμού καπνοδόχου. Σημαντικό: Η παράμετρος A1 (HG 14 = 7) πρέπει να ρυθμιστεί στη λειτουργία θυρίδας καυσαερίων / θυρίδας αερισμού. 6 Πλήκτρο ανακυκλοφορίας (τοποθετείται κατά την εγκατάσταση) Εάν πατηθεί το πλήκτρο ο κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ενεργοποιείται για 5 λεπτά, ανεξάρτητα από τον χρονικό προγραμματισμό ή τη θέση του διακόπτη επιλογής προγράμματος (BM). Σημαντικό: Η έξοδος A1 πρέπει να προγραμματιστεί στη ρύθμιση 13 σε κάθε περίπτωση! _xxxx

19 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Η είσοδος Ε1 μπορεί να αντιστοιχιστεί στις παρακάτω λειτουργίες: 7 Αισθητήρας δοχείου συλλογής (υδραυλικοί διακόπτες ή ενδιάμεσο δοχείο αποθήκευσης) Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του λέβητα κατά τη λειτουργία θέρμανσης και κατά την φόρτιση του μποϊλερ εξαρτάται από τη διαμόρφωση της παραμέτρου HG06. Ο αισθητήρας λέβητα μετρά επιπλέον την ελάχιστη και τη μέγιστη θερμοκρασία του λέβητα στον καυστήρα. 8 Φραγή καυστήρα Κλειστή επαφή, καυστήρας σε φραγή. Ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης και ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ λειτουργούν κανονικά, αλλά χωρίς αποφόρτιση εκκίνησης. Κατά τη λειτουργία καθαρισμού καπνοδόχου και την προστασία από παγετό, ο καυστήρας αποδεσμεύεται (ενεργοποίηση εξόδου 1 όταν έχει προγραμματιστεί HG14 = 12, βαλβίδα εναλλαγής). 9 μη κατειλημμένη 10 Εξωτερική εντολή λειτουργίας καυστήρα, είσοδος E1 κλειστή (π.χ. συστήματα θέρμανσης αέρα, πισίνες, 2η φόρτιση μποϊλερ μέσω θερμοστάτη) Η ρυθμισμένη θερμοκρασία λέβητα πρέπει να ορίζεται στη μέγιστη θερμοκρασία μείον 5 K. Ο περιορισμός γίνεται μέσω της μέγιστης θερμοκρασίας εισαγωγής. Οι κυκλοφορητές κυκλώματος θέρμανσης και φόρτισης μποϊλερ λειτουργούν κανονικά. Σημαντικό: Η έξοδος A1 πρέπει να προγραμματιστεί στη ρύθμιση 14 σε κάθε περίπτωση! 11 Αισθητήρας επιστροφής Μόνο σε συνδυασμό με την παράμετρο HG32 (αύξηση θερμοκρασίας επιστροφής). Σημαντικό: Η έξοδος A1 πρέπει να προγραμματιστεί στη ρύθμιση 12 σε κάθε περίπτωση! _xxxx 19

20 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Προγραμματιζόμενη Έξοδος A1 Παράμετρος HG14 HG14 0 Εργοστασιακή ρύθμιση: 0 Περιοχή ρύθμισης: 0 έως 14 Η έξοδος Α1 μπορεί να αντιστοιχιστεί στις παρακάτω λειτουργίες: Αρ. Σημασία 0 Χωρίς λειτουργία Η έξοδος Α1 δεν ενεργοποιείται. 1 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας 100 % Η έξοδος Α1 ενεργοποιείται όταν έχει αποδεσμευτεί η ανακυκλοφορία μέσω του προαιρετικού εξαρτήματος ρύθμισης (ΒΜ). Εάν δεν υπάρχει προαιρετικός ρυθμιστής, η έξοδος Α1 ενεργοποιείται διαρκώς. 2 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας 50 % Η έξοδος Α1 ενεργοποιείται περιοδικά όταν έχει αποδεσμευτεί η ανακυκλοφορία μέσω του προαιρετικού εξαρτήματος ρύθμισης (ΒΜ). 5 λεπτά σε λειτουργία και 5 λεπτά εκτός λειτουργίας. Εάν δεν υπάρχει προαιρετικός ρυθμιστής, η έξοδος Α1 ενεργοποιείται διαρκώς ανά διαστήματα των 5 λεπτών. 3 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας 20 % Η έξοδος Α1 ενεργοποιείται περιοδικά όταν έχει αποδεσμευτεί η ανακυκλοφορία μέσω του προαιρετικού εξαρτήματος ρύθμισης (ΒΜ). 2 λεπτά σε λειτουργία και 8 λεπτά εκτός λειτουργίας. Εάν δεν υπάρχει προαιρετικός ρυθμιστής, η έξοδος Α1 ενεργοποιείται κατά διαστήματα. 4 Έξοδος συναγερμού Η έξοδος Α1 ενεργοποιείται μετά από βλάβη και αφού παρέλθουν 4 λεπτά. 5 Ειδοποίηση φλόγας Η έξοδος Α1 ενεργοποιείται όταν ανιχνευτεί φλόγα (τάση στην είσοδο Β4). 6 μη κατειλημμένη 7 Θυρίδα καυσαερίων / Θυρίδα αερισμού Προτού ξεκινήσει ο καυστήρας, η έξοδος Α1 κλείνει. Το μήνυμα ειδοποίησης ελέγχεται από την είσοδο Ε1 (HG13 = 5). Εάν η είσοδος Ε1 δεν κλείσει, ο καυστήρας δεν τίθεται σε λειτουργία και παράγεται το μήνυμα FC 8 μετά από διάστημα δύο λεπτών. Σημαντικό: Η είσοδος Ε1 πρέπει να ρυθμιστεί στη λειτουργία θυρίδας καυσαερίων / θυρίδας αερισμού. 8 Εξωτερικό σύστημα εξαερισμού Η έξοδος Α1 ελέγχεται κατ' αντιστροφή από τον καυστήρα. Η απενεργοποίηση ενός εξωτερικού συστήματος εξαερισμού (π.χ. απαγωγός καυσαερίων) κατά τη λειτουργία του καυστήρα είναι απαραίτητη μόνον όταν η λειτουργία του καυστήρα εξαρτάται από τον αέρα του χώρου _xxxx

21 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Η έξοδος Α1 μπορεί να αντιστοιχιστεί στις παρακάτω λειτουργίες: 9 Βαλβίδα τροφοδοσίας Η έξοδος Α1 ελέγχεται από την εντολή ενεργοποίησης του καυστήρα. 10 μη κατειλημμένη 11 Βοηθητικός κυκλοφορητής Η έξοδος Α1 ενεργοποιείται με κάθε εντολή παραγωγής θερμότητας (κύκλωμα θέρμανσης ή φόρτιση μποϊλερ). 12 Κυκλοφορητής παράκαμψης για την αύξηση της θερμοκρασίας επιστροφής ή βαλβίδα εναλλαγής. Η έξοδος A1 ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία επιστροφής είναι μικρότερη από τη ρυθμισμένη αύξηση θερμοκρασίας επιστροφής (παράμετρος HG32). Σημαντικό: Η είσοδος Ε1 πρέπει σε κάθε περίπτωση να προγραμματιστεί στη ρύθμιση 11 ή εάν υπάρχει εξωτερική φραγή καυστήρα, η είσοδος E1 προγραμματίζεται σε (HG 13 = 8)! 13 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας Η έξοδος A1 ενεργοποιείται επί 5 λεπτά μετά από πάτημα ενός πλήκτρου (διέγερση εισόδου E1). Σημαντικό: Η είσοδος Ε1 πρέπει σε κάθε περίπτωση να προγραμματιστεί στη ρύθμιση 6! 14 Έξοδος A1 ενεργοποιημένη Η έξοδος A1 ενεργοποιείται όταν κλείνει η είσοδος E1 (εξωτερική εντολή λειτουργίας καυστήρα). Σημαντικό: Η είσοδος Ε1 πρέπει σε κάθε περίπτωση να προγραμματιστεί στη ρύθμιση 10! Υστέρηση μποϊλερ Παράμετρος HG15 HG15 5 Εργοστασιακή ρύθμιση: 5 K Περιοχή ρύθμισης: 1 έως 30 Κ Μέσω της υστέρησης του μποϊλερ ρυθμίζεται το σημείο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της φόρτισης του μποϊλερ. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ των θερμοκρασιών ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, τόσο μεγαλύτερες είναι οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του μποϊλερ γύρω από τη ρυθμισμένη τιμή. Παράδειγμα: Ρυθμισμένη θερμοκρασία μποϊλερ 60 C Υστέρηση μποϊλερ 5 K Στους 55 C αρχίζει η φόρτιση του μποϊλερ και στους 60 C τερματίζεται _xxxx 21

22 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή φόρτισης μποϊλερ Παράμετρος HG19 HG19 3 Μετά τον τερματισμό της φόρτισης του μποϊλερ (αφού το μποϊλερ φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία), ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ συνεχίζει να λειτουργεί για το ρυθμισμένο χρονικό διάστημα το πολύ. Εάν κατά την καθυστέρηση απενεργοποίησης η θερμοκρασία του νερού του λέβητα μειωθεί μέχρι μιας διαφοράς 5Κ από τη θερμοκρασία του νερού του μποϊλερ, ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ σβήνει ώστε ο λέβητας να μην ψυχθεί υπερβολικά χωρίς λόγο. Εργοστασιακή ρύθμιση: 3 min Περιοχή ρύθμισης: 0 έως 10 min Μέγιστος χρόνος φόρτισης μποϊλερ Παράμετρος HG20 HG20 2 Εργοστασιακή ρύθμιση: 2 ώρες Περιοχή ρύθμισης: 0 έως 5 ώρες Όταν ο αισθητήρας θερμοκρασίας μποϊλερ ζητήσει θερμότητα, ξεκινά την φόρτιση του μποϊλερ. Εάν έχει τοποθετηθεί πολύ μικρός λέβητας, εάν το μποϊλερ έχει επικαθίσεις αλάτων ή εάν έχει επιλεγεί μόνιμη κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης και λειτουργία προτεραιότητας, οι κυκλοφορητές θα είναι μονιίμως εκτός λειτουργίας. Ο χώρος θα ψυχθεί πολύ. Για να περιοριστεί το πρόβλημα αυτό, υπάρχει η δυνατότητα να καθοριστεί ένας μέγιστος χρόνος φόρτισης μποϊλερ. Εάν παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος φόρτισης μποϊλερ, ο πίνακας ρυθμίσεων μεταβαίνει σε λειτουργία θέρμανσης και εναλλάσσεται με τον καθορισμένο ρυθμό μεταξύ λειτουργίας θέρμανσης και φόρτισης μποϊλερ, ανεξαρτήτως από το εάν το μποϊλερ έχει φθάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία ή όχι. Η λειτουργία παραμένει ενεργή ακόμα και κατά την παράλληλη λειτουργία (παράμετρος Α10 στο 1). Απενεργοποιείται μόνο όταν αυτή ρυθμιστεί στο 0. Σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με υψηλή κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης, όπως π.χ. σε ξενοδοχεία, γυμναστήρια κ.λπ., η παράμετρος αυτή πρέπει να ρυθμιστεί στο 0. Ελάχιστη θερμοκρασία λέβητα TK - min. Παράμετρος HG21 HG21 38 Ο πίνακας ρυθμίσεων διαθέτει έναν ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας λέβητα, του οποίου η ελάχιστη θερμοκρασία ενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί. Εάν η θερμοκρασία μειωθεί κάτω από το όριο αυτό, ο καυστήρας ενεργοποιείται υπό την επίβλεψη της φραγής χρονισμού. Εάν δεν απαιτείται θερμότητα, τότε η θερμοκρασία είναι δυνατόν να μειωθεί ακόμα και κάτω από την TK min. Υπόδειξη: Κατά τη λειτουργία με πιεστικούς καυστήρες αερίου η παράμετρος αυτή θα πρέπει να ρυθμιστεί στους 50 C. Εργοστασιακή ρύθμιση: 38 C Περιοχή ρύθμισης: 38 έως 90 C _xxxx

23 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Μέγιστη θερμοκρασία λέβητα TK - max. Παράμετρος HG22 HG22 80 Ο πίνακας ρυθμίσεων διαθέτει έναν ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας λέβητα, του οποίου η μέγιστη θερμοκρασία απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί (μέγιστη θερμοκρασία λέβητα). Σε περίπτωση υπέρβασης της θερμοκρασίας αυτής, ο καυστήρας σβήνει. Ο καυστήρας ενεργοποιείται και πάλι όταν η θερμοκρασία του λέβητα μειωθεί κατά τη διαφορά ενεργοποίησης καυστήρα. Εάν η θερμοκρασία του λέβητα υπερβεί τη θερμοκρασία των 95 C (πιθανώς φαινόμενα καθυστερημένης θέρμανσης), τότε ο κυκλοφορητής κυκλώματος λέβητα ενεργοποιείται για έναν ορισμένο χρόνο ακόμα και κατά τη θερινή λειτουργία. Έτσι αποφεύγεται η υπερθέρμανση του λέβητα. Εργοστασιακή ρύθμιση: 80 C Περιοχή ρύθμισης: 50 έως 90 C Τρόπος λειτουργίας αισθητήρα ζεστού νερού χρήσης Παράμετρος HG24 HG24 1 Εργοστασιακή ρύθμιση: 1 Περιοχή ρύθμισης: 1 έως 3 Με τη βοήθεια του τρόπου λειτουργίας αισθητήρα ζεστού νερού χρήσης, η είσοδος του αισθητήρα ζεστού νερού χρήσης μπορεί να λειτουργήσει με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο τρόπος λειτουργίας 1 είναι η εργοστασιακή ρύθμιση για τη λειτουργία φόρτισης μποϊλερ με ηλεκτρονικό αισθητήρα θερμοκρασίας μποϊλερ (προαιρετικός). Ο τρόπος λειτουργίας 2 χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη φόρτιση μποϊλερ με αισθητήρα θερμοκρασίας μποϊλερ και με πρόσθετη εξωτερική εντολή θερμοστάτη. Σε αυτόν, ο εξωτερικός θερμοστάτης (ελεύθερος δυναμικού) καλωδιώνεται κατά την εγκατάσταση παράλληλα με τον ηλεκτρονικό αισθητήρα θερμοκρασίας μποϊλερ. Εφόσον ο εξωτερικός θερμοστάτης δεν ζητά θερμότητα (ανοικτή επαφή), η φόρτιση μποϊλερ προχωρά κανονικά. Εάν ο εξωτερικός θερμοστάτης ζητά θερμότητα (κλειστή επαφή), οι κυκλοφορητές κυκλώματος λέβητα, κυκλώματος ανάμιξης και φόρτισης μποϊλερ απενεργοποιούνται και ο αναμίκτης κλείνει. Ο καυστήρας θερμαίνει τον λέβητα με μέγιστη θερμαντική ισχύ μέχρι την TK-max. Κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι, μέσω ενός ελεγκτή επαφής, ένας εξωτερικός κυκλοφορητής οδηγεί τη θερμότητα προς εξωτερικούς καταναλωτές (συστήματα θέρμανσης αέρα, πισίνες κ.λπ.). Η εντολή θερμοστάτη έχει προτεραιότητα ακόμα και κατά την αναμονή, πριν από κάθε άλλη εντολή θέρμανσης _xxxx 23

24 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Υπόδειξη: Μετά από αλλαγή του τρόπου λειτουργίας αισθητήρα, η εγκατάσταση πρέπει να επανεκκινηθεί. Ο τρόπος λειτουργίας 3 χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή φόρτισης μποϊλερ με εξωτερικό θερμοστάτη ή με ηλεκτρονικό αισθητήρα θερμοκρασίας μποϊλερ, αλλά χωρίς αποφόρτιση εκκίνησης. Ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ λειτουργεί επίσης όταν η τρέχουσα θερμοκρασία του λέβητα είναι μικρότερη από τη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης. Ο εξωτερικός θερμοστάτης συνδέεται στον ακροδέκτη του αισθητήρα μποϊλερ (SF), ελεύθερος δυναμικού. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έξοδος του κυκλοφορητή φόρτισης μποϊλερ για τον έλεγχο του μποϊλερ ή για άλλους σκοπούς. Το πρόγραμμα χρόνων ενεργοποίησης για την φόρτιση του μποϊλερ (μονάδα χειρισμού) παραμένει σε ισχύ ακόμα και κατά τη λειτουργία με έλεγχο θερμοστάτη μόνο. Ο καυστήρας θερμαίνει τον λέβητα μέχρι τη ρυθμισμένη θερμοκρασία μποϊλερ συν την υπερθέρμανση λέβητα για την φόρτιση μποϊλερ. Κλειστή είσοδος αισθητήρα: Κυκλοφορητής σε λειτουργία Ανοικτή είσοδος αισθητήρα: Κυκλοφορητής εκτός λειτουργίας Υπερθέρμανση λέβητα κατά την φόρτιση του μποϊλερ Παράμετρος HG25 HG25 10 Εργοστασιακή ρύθμιση: 10 K Περιοχή ρύθμισης: 0 έως 40 Κ Με την παράμετρο HG25 καθορίζεται η διαφορά υπερθέρμανσης μεταξύ της θερμοκρασίας του μποϊλερ και της θερμοκρασίας του λέβητα κατά τη διάρκεια της φόρτισης του μποϊλερ. Επιπλέον, περιορίζεται η θερμοκρασία του λέβητα σε συνδυασμό με τη μέγιστη θερμοκρασία λέβητα (παράμετρος HG22). Έτσι εξασφαλίζεται ότι ακόμα και κατά τις μεταβατικές εποχές (άνοιξη και φθινόπωρο), η θερμοκρασία του λέβητα παραμένει υψηλότερη από τη θερμοκρασία του μποϊλερ και ο χρόνος φόρτισης διατηρείται μικρός. Εάν η θερμοκρασία του λέβητα υπερβεί τους 95 C κατά την φόρτιση του μποϊλερ στη θερινή λειτουργία, ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης ενεργοποιείται για ένα μικρό χρονικό διάστημα ώστε να αποφευχθεί η ενεργοποίηση του θερμοστάτη ασφαλείας. Αποφόρτιση εκκίνησης λέβητα Παράμετρος HG26 HG26 1 Εργοστασιακή ρύθμιση: 1 Περιοχή ρύθμισης: 0 / 1 Η ενεργοποιούμενη αποφόρτιση εκκίνησης λέβητα χρησιμεύει για την προστασία του λέβητα από τη διάβρωση, η οποία προκαλείται λόγω της συμπύκνωσης υδρατμών σε θερμοκρασία υγροποίησης κατά τη θέρμανση σε ψυχρές συνθήκες. Εάν η θερμοκρασία του λέβητα μειωθεί κατά 2K κάτω από τη ρυθμισμένη τιμή TK-min, τότε ο κυκλοφορητής του κυκλώματος λέβητα και του κυκλώματος ανάμιξης σταματούν. Οι κυκλοφορητές αποδεσμεύονται πάλι όταν η θερμοκρασία του λέβητα υπερβεί την ελάχιστη οριακή τιμή TK-min. Εάν ο καυστήρας έχει φραγεί από εξωτερικά προστατευτικά κυκλώματα (π.χ. θερμοστάτης καπνού για λέβητες καυσόξυλων), η TK-min δεν επιτυγχάνεται και οι κυκλοφορητές κυκλώματος θέρμανσης και φόρτισης μποϊλερ παραμένουν σβηστοί _xxxx

25 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Αύξηση θερμοκρασίας επιστροφής Παράμετρος HG32 HG32 30 Για εγκαταστάσεις θέρμανσης με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 20 Lt/kW θερμικής ισχύος, πρέπει να προβλεφθεί μια αύξηση θερμοκρασίας επιστροφής. Η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής στους λέβητες με πιεστικό καυστήρα πετρελαίου ή στους λέβητες αερίου με ατμοσφαιρικούς καυστήρες είναι 30 C ενώ στους λέβητες με πιεστικό καυστήρα αερίου είναι 40 C. Εργοστασιακή ρύθμιση: 30 Περιοχή ρύθμισης: 0 έως 70 C Χρόνος υστέρησης Παράμετρος HG33 HG33 10 Εργοστασιακή ρύθμιση: 10 min. Περιοχή ρύθμισης: 1 έως 30 min. Για την επιλογή της καλύτερης δυνατής διαφοράς ενεργοποίησης καυστήρα σε διάφορα φορτία του λέβητα, ο ρυθμιστής διαθέτει δυναμική διαφορά ενεργοποίησης καυστήρα. Μέσω της λειτουργίας αυτής, η ρυθμισμένη διαφορά ενεργοποίησης καυστήρα (παράμετρος HG01) διορθώνεται με βάση τους εξαρτώμενους από το φορτίο χρόνους λειτουργίας καυστήρα. Εάν ο χρόνος λειτουργίας καυστήρα φθάσει τον ρυθμισμένο χρόνο υστέρησης, τότε η διαφορά ενεργοποίησης καυστήρα μειώνεται μέχρι την ελάχιστη τιμή των 5 Κ. Με τον τρόπο αυτόν η ρυθμισμένη διαφορά ενεργοποίησης καυστήρα είναι αποτελεσματική με χαμηλό φορτίο λέβητα (ταχεία θέρμανση = μικρός χρόνος λειτουργίας καυστήρα). Οι μικροί χρόνοι λειτουργίας και η συχνή ενεργοποίηση του καυστήρα αποφεύγονται με αποτελεσματικό τρόπο. Όταν οι χρόνοι λειτουργίας καυστήρα είναι μεγάλοι (υψηλές ανάγκες θερμότητας), η διαφορά ενεργοποίησης μειώνεται στους 5 Κ. Έτσι αποφεύγεται η περιττή θέρμανση του καυστήρα σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό βελτιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας από την εγκατάσταση θέρμανσης. Οι μικροί χρόνοι λειτουργίας και η συχνή ενεργοποίηση του καυστήρα αποφεύγονται αποτελεσματικά με τη λειτουργία αυτή. Έτσι προστατεύεται το περιβάλλον και περιορίζεται η φθορά. Τροφοδοσία ebus Παράμετρος HG34 HG34 2 Με την παράμετρο HG34 είναι δυνατόν να ρυθμιστεί η τροφοδοσία ebus με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Οι ρυθμίσεις έχουν την εξής σημασία: 0 Τροφοδοσία ebus απενεργοποιημένη 1 Τροφοδοσία ebus ενεργοποιημένη 2 Αυτόματη τροφοδοσία ebus Εργοστασιακή ρύθμιση: 2 Περιοχή ρύθμισης: 0 / 1 / _xxxx 25

26 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Είσοδος 0-5V για σύστημα ελέγχου εξ αποστάσεως Παράμετρος HG35 HG35 0 Εργοστασιακή ρύθμιση: 0 Περιοχή ρύθμισης: 0 / 1 Με την παράμετρο HG35 ενεργοποιείται η είσοδος 0-5V για σύστημα ελέγχου εξ αποστάσεως. Οι ρυθμίσεις έχουν την εξής σημασία: 0 Σύνδεση εξωτερικού αισθητήρα Κατά την έναρξη λειτουργίας, ο πίνακας ρυθμίσεων εξετάζει εάν και πού έχει συνδεθεί εξωτερικός αισθητήρας. 1 Είσοδος 0-5V (χωρίς σύνδεση εξωτερικού αισθητήρα) Το σήμα τάσης στην είσοδο 0-5V χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς για τον καθορισμό της ρυθμισμένης θερμοκρασίας δοχείου συλλογής/λέβητα. Περιορισμός της ρυθμισμένης θερμοκρασίας προσαγωγής μέσω TV max. ή TK max.. Ο κυκλοφορητής κυκλώματος λέβητα μετατρέπεται σε βοηθητικό κυκλοφορητή. Κυκλοφορητής ενεργός κατόπιν εντολής καυστήρα. Καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή σύμφωνα με τη HG07. Με βάση τη λειτουργία μεταβίβασης (βλ. διάγραμμα) υπολογίζεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία ανάλογα με την τάση εισόδου. Ρυθμισμένη θερμοκρασία λέβητα δοχείου συλλογής σε [ C] 90 Προστασία λέβητα δοχείου συλλογής από παγετό Είσοδος σε [V] Υπόδειξη: Πριν από τη σύνδεση του συστήματος ελέγχου εξ αποστάσεως, η παράμετρος HG35 πρέπει να ρυθμιστεί στο 1. Διαφορετικά, πιθανόν να εντοπιστεί εξωτερικός αισθητήρας ακόμα και με μια μικρή τάση FC _xxxx

27 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Λειτουργίες TEST HG50 Μέσω των λειτουργιών δοκιμής μπορούν να ελεγχθούν οι παρακάτω έξοδοι ρύθμισης. Κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης on Κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ on Έξοδος A1 on Ρελέ διαγραφής σφάλματος on Καυστήρας on Κυκλοφορητής κυκλώματος ανάμιξης on Αναμίκτης ανοικτός on Αναμίκτης κλειστός on Ελάχιστη θερμοκρασία κυκλώματος ανάμιξης Παράμετρος MI 01 MI 01 0 Η λειτουργία αυτή περιορίζει τη θερμοκρασία προσαγωγής του κυκλώματος ανάμιξης 1 προς τα κάτω. Κάτω από αυτή τη ρυθμισμένη τιμή, η εξωτερική θερμοκρασία δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη. Ο αναμίκτης 1 διατηρεί τη θερμοκρασία προσαγωγής σταθερή στη ρυθμισμένη τιμή. Εργοστασιακή ρύθμιση: 0 C Περιοχή ρύθμισης: 0 έως 80 C Μέγιστη θερμοκρασία κυκλώματος ανάμιξης Παράμετρος MI 02 MI Εργοστασιακή ρύθμιση: 50 C Περιοχή ρύθμισης: 20 έως 80 C Η λειτουργία αυτή περιορίζει τη θερμοκρασία προσαγωγής του κυκλώματος ανάμιξης 1 προς τα πάνω. Πάνω από αυτή τη ρυθμισμένη τιμή, η εξωτερική θερμοκρασία δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη. Το κύκλωμα ανάμιξης 1 διατηρεί τη θερμοκρασία προσαγωγής σταθερή στη ρυθμισμένη τιμή. Αυτή η ρύθμιση δεν αντικαθιστά το θερμοστάτη μέγιστης θερμοκρασίας για την απενεργοποίηση του κυκλοφορητή στα ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης! Εάν δεν υπάρχει θερμοστάτης μέγιστης θερμοκρασίας, ενδέχεται να αναπτυχθεί πολύ υψηλή θερμοκρασία στο ενδοδαπέδιο κύκλωμα σε περίπτωση βλάβης του ρυθμιστή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στο δάπεδο _xxxx 27

28 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Απόσταση καμπύλης θέρμανσης κυκλώματος ανάμιξης Παράμετρος MI 03 MI Με την απόσταση καμπύλης θέρμανσης ρυθμίζεται η διαφορά υπερθέρμανσης λέβητα έναντι του κυκλώματος ανάμιξης 1. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται ότι η θερμοκρασία του λέβητα θα είναι διαρκώς υψηλότερη, κατά τη ρυθμισμένη τιμή, από τη θερμοκρασία αναμίκτη 1 και ότι ο αναμίκτης 1 θα ρυθμίζεται χωρίς υπερβάσεις. Εργοστασιακή ρύθμιση: 10 K Περιοχή ρύθμισης: 0 έως 30 K Ξήρανση δαπέδου Παράμετρος MI 04 MI 04 0 Εργοστασιακή ρύθμιση: 0 Περιοχή ρύθμισης: 0 / 1 / 2 Όταν ένα ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης ενός νεόδμητου κτηρίου τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής ανεξάρτητα από την εξωτερική θερμοκρασία, είτε μέσω μιας σταθερής τιμής είτε μέσω ενός αυτόματου προγράμματος ξήρανσης δαπέδου. Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή (ρύθμιση 1 ή 2), τότε μπορεί να τερματιστεί με αλλαγή της παραμέτρου ΜΙ 04 στη ρύθμιση 0. MI 04 = 0 χωρίς λειτουργία MI 04 = 1 Σταθερή θερμοκρασία κυκλώματος ανάμιξης Το κύκλωμα ανάμιξης θερμαίνεται μέχρι την καθορισμένη θερμοκρασία προσαγωγής. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία προσαγωγής διατηρείται σταθερή στην τιμή που καθορίζεται στην παράμετρο ΜΙ 01. MI 04 = 2 Λειτουργία ξήρανσης δαπέδου Για τις δύο πρώτες ημέρες, η ρυθμισμένη θερμοκρασία προσαγωγής διατηρείται σταθερή στους 25 C. Στη συνέχεια, η θερμοκρασία αυτή αυξάνεται καθημερινά (στις 0:00) αυτομάτως κατά 5 C μέχρι τη μέγιστη θερμοκρασία κυκλώματος ανάμιξης (MI 02), όπου και διατηρείται επί δύο ημέρες. Τέλος, η ρυθμισμένη θερμοκρασία προσαγωγής μειώνεται καθημερινά κατά 5 C μέχρι τους 25 C. Μετά από δύο ακόμη ημέρες, το πρόγραμμα τερματίζεται _xxxx

29 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Εικ.: Χρονική πορεία της θερμοκρασίας προσαγωγής κατά τη λειτουργία ξήρανσης δαπέδου Θερμοκρασία προσαγωγήςς ( C) - MI 02 Καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή κυκλώματος ανάμιξης Παράμετρος MI 06 MI 06 3 Χρόνος λειτουργίας ξήρανσης δαπέδου (ημέρες) Προσοχή: Η χρονική πορεία της μέγιστης θερμοκρασίας προσαγωγής πρέπει να συμφωνηθεί με τον κατασκευαστή του δαπέδου, καθώς διαφορετικά ενδέχεται να προκληθούν ζημιές, όπως π.χ. ρωγμές, στο δάπεδο. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το πρόγραμμα ξήρανσης δαπέδου συνεχίζεται χωρίς διακοπή. Στην οθόνη (ΒΜ) εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος σε ημέρες. Εάν το κύκλωμα ανάμιξης δεν έχει πλέον ανάγκη θερμότητας, ο κυκλοφορητής κυκλώματος ανάμιξης συνεχίζει να λειτουργεί επί το καθορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφευχθεί η απενεργοποίηση ασφαλείας του λέβητα λόγω υψηλής θερμοκρασίας. Εργοστασιακή ρύθμιση: 3 min Περιοχή ρύθμισης: 0 έως 30 min Αναλογική περιοχή κυκλώματος ανάμιξης Παράμετρος MI 07 MI Εργοστασιακή ρύθμιση: 12 K Περιοχή ρύθμισης: 5 έως 40 K Η αναλογική περιοχή καθορίζει ένα παράθυρο θερμοκρασιών για την εκάστοτε ρυθμισμένη τιμή του ρυθμιζόμενου μεγέθους (θερμοκρασία προσαγωγής). Εκτός της περιοχής αυτής, το ρυθμιστικό στοιχείο παραμένει συνεχώς ανοικτό ή κλειστό, ανάλογα με την κατεύθυνση της απόκλισης. Η αναλογική περιοχή πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή συμπεριφορά ρύθμισης. Αυτή εξαρτάται από τον χρόνο λειτουργίας του μοτέρ ανάμιξης. Για μοτέρ ανάμιξης με μικρούς χρόνους λειτουργίας (π.χ. 2 min) πρέπει να ρυθμίζεται μεγάλο παράθυρο θερμοκρασιών (π.χ. 40 K) ενώ, αντιστρόφως, για μοτέρ ανάμιξης με μεγάλους χρόνους λειτουργίας (π.χ. > 10 min) πρέπει να ρυθμίζεται μικρό παράθυρο θερμοκρασιών (π.χ. 10 K). Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι προσαρμοσμένη στα μοτέρ ανάμιξης του σετ σωλήνωσης και δεν θα πρέπει να αλλαχθεί. Εάν ρυθμιστεί πολύ μικρή περιοχή τότε θα προκύπτουν διαρκείς διακυμάνσεις ρύθμισης, ενώ οι μεγάλες περιοχές οδηγούν σε αυξημένους χρόνους ρύθμισης _xxxx 29

30 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Ενδείξεις τρόπου λειτουργίας / κατάστασης λέβητα STB -TEST Εάν κρατηθεί πατημένο το πλήκτρο επαναφοράς με ενεργοποιημένο το πίνακα ρυθμίσεων, ο περιορισμός μέγιστης θερμοκρασίας λέβητα TK-max. απενεργοποιείται. Ο λέβητας θερμαίνεται μέχρι τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του θερμοστάτη ασφαλείας (STB) και φράσσεται. Έτσι μπορεί να ελεγχθεί η κανονική λειτουργία του STB. Reset Η προβολή του τρόπου λειτουργίας είναι δυνατή μόνο μέσω της μονάδας χειρισμού ΒΜ. Για τη διαδικασία, βλ. εγχειρίδιο χρήσης της μονάδας χειρισμού ΒΜ. Τρόπος λειτουργίας (προβολή στη μονάδα χειρισμού BM) Κατάσταση λέβητα Σημασία 0 Αναμονή Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: - Ο διακόπτης λειτουργίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση O (απενεργοποίηση). - Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επαναφοράς ενώ φέρνετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση I (ενεργοποίηση). - Μετά την ενεργοποίηση της εγκατάστασης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επαναφοράς επί 2 ακόμη δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Κατά την επαναφορά, όλες οι παράμετροι (μεμονωμένη ρύθμιση) επαναφέρονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (μόνο στους πίνακες ρυθμίσεων χωρίς ΒΜ). Υποδείξεις 1 Λειτουργία καθαρισμού καπνοδόχου έως 15 min. 3 Εντολή θέρμανσης (λειτουργία θέρμανσης) 5 Εντολή θέρμανσης με φραγή χρονισμού 6 Φραγή χρονισμού βλ. HG 09 7 Θέρμανση, προστασία από παγετό βλ. A 09 8 Αποφόρτιση εκκίνησης βλ. HG Λειτουργία μποϊλερ με λέβητες 16 Μποϊλερ, προστασία από παγετό < + 5 K 17 Μποϊλερ, καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή βλ. HG Παράλληλη λειτουργία μποϊλερ βλ. A Υπέρβαση μέγιστου χρόνου φόρτισης μποϊλερ βλ. HG 20, MI Τρόπος λειτουργίας αισθητήρα 2, κλειστή επαφή βλ. HG Τρόπος λειτουργίας αισθητήρα 3, κλειστή επαφή βλ. HG _xxxx

31 Προβολή ρυθμισμένης / τρέχουσας τιμής θερμοκρασίας Ενδείξεις πλήκτρου πληροφοριών (προβολή στη μονάδα χειρισμού BM) Παράδειγμα: ΘΕΡΜ.Ζ.Ν.ΧΡ Ένδειξη Όνομα ΘΕΡΜ.Ζ.Ν.ΧΡ Τρέχουσα θερμοκρασία ζεστού νερού θέρμανσης ( C) Ρυθμισμένη θερμοκρασία ζεστού νερού θέρμανσης ( C) * ΑΙΣΘ.ΗΛΙΑΚ 1 Τρέχουσα θερμοκρασία ζεστού νερού ηλιακού μποϊλερ 1 ( C) * WW ΣΥΛ1 24H Μέγιστη θερμοκρασία αισθητήρα ηλιακού μποϊλερ 1 ( C) Ελάχιστη θερμοκρασία αισθητήρα ηλιακού μποϊλερ 1 ( C) * ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1 Θερμοκρασία πεδίου συλλέκτη 1 ηλιακής εγκατάστασης ( C) * ΘΕΡ.ΣΥΛ.24Η Μέγιστη θερμοκρασία πεδίου συλλέκτη 1 ηλιακής εγκατάστασης ( C) Ελάχιστη θερμοκρασία πεδίου συλλέκτη 1 ηλιακής εγκατάστασης ( C) ΘΕΡΜ.ΕΠΙΣΤΡ Θερμοκρασία επιστροφής ηλιακής εγκατάστασης ( C) ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ Ροή ηλιακού κυκλώματος (l/min.) * * * ΑΙΣΘ.ΗΛΙΑΚ 2 Τρέχουσα θερμοκρασία ζεστού νερού ηλιακού μποϊλερ 2 ( C) * WW ΣΥΛ1 24H Μέγιστη θερμοκρασία αισθητήρα ηλιακού μποϊλερ 2 ( C) Ελάχιστη θερμοκρασία αισθητήρα ηλιακού μποϊλερ 2 ( C) * ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 2 Θερμοκρασία πεδίου συλλέκτη 2 ηλιακής εγκατάστασης ( C) * ΘΕΡ.ΣΥΛ.24Η Μέγιστη θερμοκρασία πεδίου συλλέκτη 2 ηλιακής εγκατάστασης ( C) Ελάχιστη θερμοκρασία πεδίου συλλέκτη 2 ηλιακής εγκατάστασης ( C) ΩΡΕΣ ΛΕΙΤ. 1 Ώρες λειτουργίας κυκλοφορητή ηλιακού κυκλώματος 1 (ώρες) ** * ΩΡΕΣ ΛΕΙΤ. 2 Ώρες λειτουργίας κυκλοφορητή ηλιακού κυκλώματος 2 (ώρες) ** * ΑΠΟΔ. ΣΥΛΛ. Τρέχουσα ισχύς ηλιακής εγκατάστασης (kw) * ΣΑΠΟΔ. ΗΜ. Τρέχουσα απόδοση ηλιακής εγκατάστασης (kwh) ** * ΣΑΠΟΔ. KWH Συνολική απόδοση ηλιακής εγκατάστασης (kwh) ** * ΣΑΠΟΔ. MWH Συνολική απόδοση ηλιακής εγκατάστασης (ΜWh) ** * ΚΑΤΑΣΤ.ΣΥΛ 1 Φόρτιση ηλιακού μποϊλερ 1 με ζεστό νερό Λειτουργίας προστασίας από τη Legionella στο ηλιακό μποϊλερ 1 (0 = ανεπιτυχής / 1 = επιτυχής) * ΚΑΤΑΣΤ.ΣΥΛ 2 Φόρτιση ηλιακού μποϊλερ 2 με ζεστό νερό Λειτουργία προστασίας από τη Legionella στο ηλιακό μποϊλερ 2 (0 = ανεπιτυχής / 1 = επιτυχής) ΕΞΩΤ.ΘΕΡΜ. Εξωτερική θερμοκρασία ( C) ΥΠΟΛ.ΕΞ.ΘΕΡ Μέση τιμή εξωτερικής θερμοκρασίας ( C) ΘΕΡ.ΜΑΧ ΜΙΝ Μέγιστη τιμή εξωτερικής θερμοκρασίας ( C, 0 έως 24 ώρες) Ελάχιστη τιμή εξωτερικής θερμοκρασίας ( C, 0 έως 24 ώρες) ΘΕΡΜ.ΧΩΡΟΥ Τρέχουσα τιμή θερμοκρασίας χώρου ( C) Ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας χώρου ( C) _xxxx 31

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R3 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3061839_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R1 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062801_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R1 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062801_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R2 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3061820_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R2 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3061820_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα συστοιχίας KM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062699_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα χειρισμού BM. Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης

Μονάδα χειρισμού BM. Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης Μονάδα χειρισμού BM WOLF GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062697_xxxx Υπόκειται σε τροποποιήσεις GR Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα χειρισμού BM. Για τον ειδικό τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης

Μονάδα χειρισμού BM. Για τον ειδικό τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Για τον ειδικό τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα χειρισμού BM WOLF GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062698_xxxx Υπόκειται σε τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα χειρισμού ανάμιξης MM Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3061884_xx10 GR Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα χειρισμού BM. Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης

Μονάδα χειρισμού BM. Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης Μονάδα χειρισμού BM WOLF GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062697_xxxx Υπόκειται σε τροποποιήσεις GR Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

WOLF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΟΙΛΕΡ

WOLF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΟΙΛΕΡ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WOLF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΟΙΛΕΡ 30m 3 /h Η ΠΟΙΚΙΛΊΑ ΣΤΗ ΓΚΆΜΑ ΣΥΣΚΕΥΏΝ του παρόχου συστημάτων Wolf προσφέρει την ιδανική λύση για την επαγγελματική και βιομηχανική κατασκευή, για τα νεόδμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31 el Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 680 418 (2009/09) GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και ερμηνεία συμβόλων.................3

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες ρυθμίσεων WRS της Wolf

Πίνακες ρυθμίσεων WRS της Wolf Πίνακες ρυθμίσεων WRS της Wolf Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R1 σελίδα 2 Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R2 σελίδα 3 Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R3 σελίδα 5 Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R21 για διβάθμια ή διαφορική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 050-W Presentation 2 Version

VITODENS 050-W Presentation 2 Version Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό ισχύος έως 33,0 KW Εναλλάκτης Inox-Radial Κυλινδρικός καυστήρας Έξοδος καυσαερίων Δοχείο διαστολής Βαλβίδα αερίου Εναλλάκτης

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες συντήρησης. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία Θερμοστάτης LTC 530 Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί για να διατηρήσει μια σταθερή θερμοκρασία. Ο θερμοστάτης

Διαβάστε περισσότερα

BT-M6Z02-RF 230V/24V

BT-M6Z02-RF 230V/24V BT-M6Z02-RF 230V/24V USER GUIDE GB MASTER 6 ZONES RF 3-9 BEDIENUNGSANLEITUNG DE Regelverteiler Funkline 10-16 GUIDE D UTILISATION FR MASTER 6 ZONES RF 17-23 BRUKSANVISNING SE MASTER 6 ZONES RF 24-30 3

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 14 Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα!

Truma CP (E) classic. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 14 Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα! Truma CP (E) classic Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 14 Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα! Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A...

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... 70 80 99-00-O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 8-3 A... ZWBR 3-3 A... ZBR 4-3 A... Οδηγίες χρήσης 70 807 04 (03/03) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης TP9000 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Δωματίου και Οικιακός Χρονοδιακόπτης Ζεστού Νερού Εγχειρίδιο εγκατάστασης 32 1.0 Βασικές ρυθμίσεις 1.0 Προδιαγραφές προϊόντος... 33 1.1 Εγκατάσταση...34

Διαβάστε περισσότερα

ΖΝΧ IC2 Ψηφιακός ελεγκτής ανακυκλοφορίας & παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

ΖΝΧ IC2 Ψηφιακός ελεγκτής ανακυκλοφορίας & παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Εγχειρίδιο Χρήστη- Εγκατάσταση και Λειτουργία Χαρακτηριστικά Ψηφιακός ελεγκτής συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε boiler με λειτουργίες : Έλεγχο θερμοκρασίας του boiler και του κυκλοφορητή λέβητα/boiler

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας I.Ελεγκτής 1. Βασικές λειτουργίες 1.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 1.1.1 Όταν η κύρια μονάδα δεν είναι εξοπλισμένη με θερμοστάτη, η λειτουργία ON / OFF του συστήματος ελέγχεται

Διαβάστε περισσότερα

2400, JAVA 2800, JAVA 3500 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

2400, JAVA 2800, JAVA 3500 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Snc ENERGY 24KW-28KW-35KW - ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ Μοντέλο: JAVA 2400, JAVA 2800, JAVA 3500 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελεγκτής VARIO Air ελέγχει τα παρακάτω συστήματα του λέβητα και της εγκατάστασης:

Ο ελεγκτής VARIO Air ελέγχει τα παρακάτω συστήματα του λέβητα και της εγκατάστασης: VARIO air Ψηφιακός Ελεγκτής Αερόθερμων Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO Air προορίζεται να ελέγχει αερόθερμα τζάκια και να τροφοδοτεί με αποτελεσματικό, ασφαλή και ήσυχο τρόπο το θερμό αέρα της θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό Οδηγίες σέρβις Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών σέρβις 7 747 006 140 12/2006 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101b 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Περιεχόμενα ENG 2 1 Σχετικά με αυτές τις οδηγίες...3 1.1 Εγκυρότητα, αποθήκευση και προώθηση των οδηγιών 3 1.2 Σύμβολα 3 2

Διαβάστε περισσότερα

EMS O. Μονάδα χειρισμού CR 100 CW 100. Οδηγίες χρήσης (2015/05)

EMS O. Μονάδα χειρισμού CR 100 CW 100. Οδηγίες χρήσης (2015/05) EMS 2 6 720 809 984-00.1O Μονάδα χειρισμού CR 100 CW 100 Οδηγίες χρήσης 6720830437 (2015/05) 2 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1.1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο.1 Διαφορικός θερμοστάτης ηλιακού θερμικού συστήματος με δύο (2) αισθητήρια. ΑΘΗΝΑ 2010 ΕΡΓ/ΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

CGW. ** Τεχνικά χαρακτηριστικά βλέπε σελίδα 360

CGW. ** Τεχνικά χαρακτηριστικά βλέπε σελίδα 360 ComfortLine Επίτοιχη κεντρική μονάδα λέβητα συμπύκνωσης αερίου με ανοξείδωτο μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης υψηλής απόδοσης για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό Ομάδες έκπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSR 8-3 A... ZR 4-3 A... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.......

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28 Page 1 / 13 Θερμοστάτης χώρου 2734000 ART Αναλογικός ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου με ημερήσιο πρόγραμμα θέση ebus AWT Αναλογικός ρυθμιστής θερμοκρασίας με εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Logamatic. Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73. Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74. Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77. Logamatic 4321 / 4322 Σελ.

Κεφάλαιο 5. Logamatic. Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73. Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74. Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77. Logamatic 4321 / 4322 Σελ. Logamatic 4211 Κεφάλαιο 5 Logamatic Πίνακες ελέγχου και αυτοματισμοί Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73 Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74 Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77 Logamatic 4321 / 4322 Σελ. 80 Logamatic 4121

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Ελέγχου Καυστήρων Πετρελαίου. Ρύθμιση Επιθυμητής Θερμοκρασίας Νερών Έλεγχος Κυκλοφορητή. Αντιπαγοτική Προστασία

Μονάδα Ελέγχου Καυστήρων Πετρελαίου. Ρύθμιση Επιθυμητής Θερμοκρασίας Νερών Έλεγχος Κυκλοφορητή. Αντιπαγοτική Προστασία MYTHERM RB-30D Μονάδα Ελέγχου Καυστήρων Πετρελαίου. Ρύθμιση Επιθυμητής Θερμοκρασίας Νερών Έλεγχος Κυκλοφορητή. Αντιπαγοτική Προστασία 1. Προεπισκόπηση 1. Οθόνη Εμφανίζονται οι πληροφορίες του καυστήρα

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός λέβητας Gialix 120 MA 400V REF 01/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά Σελίδα 1 2 - Εγκατάσταση..... Σελίδα 3 3 - Υδραυλικές συνδέσεις...... Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας ελέγχου 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή 6 720 803 804 (2011/09) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

International Marketing Division. Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

International Marketing Division. Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης International Marketing Division Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Αντλία θερμότητας με boiler 200 ή 270 lt για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Made in France Αντλία θερμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

MS 2012 v.1.0 MS 13,8V/2A Μονάδα παλμικού τροφοδοτικού εφεδρείας.

MS 2012 v.1.0 MS 13,8V/2A Μονάδα παλμικού τροφοδοτικού εφεδρείας. MS 2012 v.1.0 MS 13,8V/2A Μονάδα παλμικού τροφοδοτικού εφεδρείας. GR** Έκδοση: 2 της 21.11.2016 Αντικατάσταση έκδοσης: ----------- Χαρακτηριστικά μονάδας τροφοδοτικού: αδιάλειπτη τροφοδοσία DC 13,8V/2A

Διαβάστε περισσότερα