Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21"

Transcript

1 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str Linz Tel. 0732/ Internet: Art.-Nr.: _XX11 Υπόκειται σε τροποποιήσεις GR

2 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας...3 Πρότυπα / Κανονισμοί...4 Συναρμολόγηση / ηλεκτρολογικές εργασίες Έναρξη λειτουργίας...7 Ρύθμιση / Λειτουργία / Χειρισμός Προβολή / αλλαγή παραμέτρων ρύθμισης...11 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Ρύθμιση διεύθυνσης ebus στους λέβητες Wolf...29 Ενδείξεις τρόπου λειτουργίας / κατάστασης λέβητα...30 Προβολή ρυθμισμένης / τρέχουσας τιμής θερμοκρασίας...31 Τροποποίηση STB...32 Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας πίνακα ρυθμίσεων λέβητα R Πρωτόκολλο ρύθμισης παραμέτρων...34 Αντιστάσεις αισθητήρων...35 Τεχνικά χαρακτηριστικά...36 Μηνύματα βλάβης...37 Πίνακας ευρετηρίου _XX11

3 Υποδείξεις ασφαλείας Σε αυτή την περιγραφή χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα. Αυτές οι σημαντικές οδηγίες αφορούν στην ατομική προστασία και στην ασφαλή λειτουργία από τεχνικής πλευράς. Η ένδειξη «Υπόδειξη ασφαλείας» σημαίνει οδηγία που πρέπει να τηρηθεί επακριβώς, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμών ή ζημιάς της συσκευής. Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικής τάσης σε τμήματα που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα! Προσοχή: Προτού αφαιρέσετε το κάλυμα, πενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας. Mην αγγίζετε σε καμία περίπτωση ηλεκτρικά εξαρτήματα και ηλεκτρικές επαφές, όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας με επακόλουθη βλάβη της υγείας ή και θάνατο. Στις επαφές σύνδεσης υπάρχει ηλεκτρική τάση, ακόμα και όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος. Η ένδειξη «Υπόδειξη» σημαίνει τεχνική οδηγία που πρέπει να Προσοχή τηρήσετε προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές και δυσλειτουργίες τη συσκευή. Σύνδεση καυστήρα 1ης βαθμίδας Σύνδεση καυστήρα 2ης βαθμίδας Αισθητήρας λέβητα Θερμοστάτης ασφαλείας Σύνδεση αγωγού προστασίας Θερμόμετρο _XX11 3

4 Πρότυπα / Κανονισμοί Εγκατάσταση / Έναρξη λειτουργίας Ο πίνακας ρυθμίσεων λέβητα ακολουθεί τους παρακάτω κανονισμούς: Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕ /95/EG Κατευθυντήρια οδηγία χαμηλής τάσης /108/EG Κατευθυντήρια οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMV Πρότυπα DIN / EN EN , EN , EN 14597, DIN 3440, EN 50165, EN Για την εγκατάσταση πρέπει να ακολουθηθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές, κανονισμοί και κατευθυντήριες οδηγίες - την εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας της θέρμανσης - τους τοπικούς κανονισμούς EVU - το DIN VDE 0100 για την κατασκευή εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων μέχρι 1000V - το DIN VDE 105 για την λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων - το EN50156 για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό εγκαταστάσων θέρμανσης - το EN για τα συστήματα θέρμανσης σε κτήρια Εφαρμογή σύμφωνα με τους κανονισμούς Ο πίνακας ρυθμίσεων R21 της Wolf χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε συνδυασμό με λέβητες της Wolf. Ο πίνακας ρυθμίσεων R21 είναι εξοπλισμένος με έναν ρυθμιστή/επιτηρητή θερμοκρασίας και έναν θερμοστάτη ασφαλείας. Ο πίνακας ρυθμίσεων ελέγχει διβάθμιους ή διαφορικούς καυστήρες. Η επιθυμητή θερμοκρασία λέβητα μπορεί να ρυθμιστεί από C. Ο πίνακας ρυθμίσεων R21 μπορεί να επεκταθεί με μία μονάδα χειρισμού BM για τον έλεγχο της θερμοκρασίας με αντιστάθμιση και χρονοπρόγραμμα. Έντυπα που επίσης ισχύουν Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού του λέβητα Οδηγίες για όλα τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα. Προειδοποιήσεις Συντήρηση / Επισκευή Προσοχή 4 - Η αφαίρεση, η παράκαμψη και η κατάργηση των μηχανισμών ασφαλείας και επίβλεψης απαγορεύεται! - Η εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί μόνον εφόσον βρίσκεται σε τεχνικώς άριστη κατάσταση. Οι βλάβες και τα προβλήματα που επηρεάζουν την ασφάλεια πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. - Εάν η θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης ρυθμιστεί σε τιμή πάνω από τους 60 C ή εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία προστασίας από τη Legionella (65 C), θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη μίξη ψυχρού νερού (κίνδυνος εγκαύματος). - Η ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά διαστήματα. - Τυχόν προβλήματα ή βλάβες πρέπει να επιδιορθώνονται μόνο από ειδικούς. - Τα ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά Wolf. - Οι προδιαγεγραμμένες τιμές των ηλεκτρικών ασφαλειών πρέπει να τηρούνται (βλ. τεχνικά στοιχεία). Εάν πραγματοποιηθούν τεχνικές τροποποιήσεις στούς πίνακες ρυθμίσεων Wolf, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ζημιές που τυχόν θα προκύψουν εξαιτίας αυτών _XX11

5 Συναρμολόγηση / ηλεκτρολογικές εργασίες Συναρμολόγηση Σύνδεση καυστήρα 1ης βαθμίδας Σύνδεση καυστήρα 2ης βαθμίδας Αισθητήρας λέβητα Θερμοστάτης ασφαλείας Σύνδεση αγωγού προστασίας Θερμόμετρο Ηλεκτρολογικές εργασίες Κατά την τοποθέτηση του πίνακα ρυθμίσεων απαιτείται προσοχή ώστε να αποφευχθεί το τσάκισμα και το λύγισμα των τριχοειδών των αισθητήρων. Κατά την εγκατάσταση, μην δρομολογήσετε τα καλώδια των αισθητήρων και του τηλεχειρισμού μαζί με τα καλώδια ρεύματος. Η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να γίνει σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας. Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του πίνακα ρυθμίσεων αφού ξεβιδώσετε τις δύο βίδες. Σύνδεση καυστήρα Περάστε τον αγωγό μέσα από το άνοιγμα στην κονσόλα του πίνακα ρυθμίσεων (αριστερά/δεξιά), ανάλογα με τη φορά ανοίγματος των θυρών του λέβητα. Αισθητήρας λέβητα Τοποθετήστε το σε οποιοδήποτε άνοιγμα της υποδοχής θήκης αισθητήρα του λέβητα. Θερμοστάτης ασφαλείας Τοποθετήστε το τριχοειδές του αισθητήρα σε οποιοδήποτε άνοιγμα της υποδοχής θήκης αισθητήρα του λέβητα. Σύνδεση αγωγού προστασίας Συνδέστε στην κονσόλα του πίνακα ρυθμίσεων Θερμόμετρο ένδειξης θερμοκρασίας λέβητα Τοποθετήστε το σε οποιοδήποτε άνοιγμα της υποδοχής θήκης αισθητήρα του λέβητα. AF = Εξωτερικός αισθητήρας SF = Αισθητήρας μποϊλερ E1 = Προγραμματιζόμενη είσοδος ebus KKP = Κυκλοφορητής κυκλώματος λέβητα A1 = Προγραμματιζόμενη έξοδος LP = Κυκλοφορητής μποϊλερ Δίκτυο 230V Υπόδειξη Σύνδεση στο δίκτυο ρεύματος Τοποθετήστε όλα τα μη χρησιμοποιημένα φις στη σειρά υποδοχών σύνδεσης. Λάβετε υπόψη τη χρωματική κωδικοποίηση. Τοποθετήστε το κίτρινο φις με γέφυρα στην υποδοχή σύνδεσης Ε1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο φις. Τοποθετήστε το φις στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με το στυπιοθλίπτη. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα _XX11 5

6 Συναρμολόγηση / ηλεκτρολογικές εργασίες Σύνδεση κυκλοφορητή Οι κυκλοφορητές κυκλώματος λέβητα και φόρτισης μποϊλερ Wolf παραδίδονται εφοδιασμένες με το κατάλληλο φις. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Τοποθετήστε τα φις στις καθορισμένες θέσεις της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε τα καλώδια με στυπιοθλίπτη. A1 Προγραμματιζόμενη έξοδος Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης για την έξοδο Α1 με το παρεχόμενο φις. Τοποθετήστε το φις στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με στυπιοθλίπτη. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Εξωτερικός αισθητήρας (πρόσθετο εξάρτημα) Κατά την εγκατάσταση, συνδέστε τον αγωγό σύνδεσης του αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας με το παρεχόμενο φις. Τοποθετήστε το φις στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με στυπιοθλίπτη. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Τοποθετήστε τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας στον βορεινό ή τον βορειοανατολικό τοίχο, σε ύψος 2 έως 2,5 m από το δάπεδο. Αισθητήρας μποϊλερ (πρόσθετος εξοπλισμός) Τοποθετήστε τον αισθητήρα μποϊλερ (πρόσθετος εξοπλισμός) στην υποδοχή θήκης αισθητήρα του μποϊλερ. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Τοποθετήστε το φις στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με στυπιοθλίπτη. E1 Προγραμματιζόμενη είσοδος Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης για την είσοδο Ε1 με το παρεχόμενο φις. Τοποθετήστε το φις στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με στυπιοθλίπτη. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Αν στο E1 δεν είναι συνδεδεμένο κανένα εξάρτημα τότε πρέπει να συνδεθεί το φις με γέφυρα σύρματος. Πρόσθετος εξοπλισμός ebus Τηλεχειριστήριο, μονάδα ασύρματου ρολογιού, μονάδα ασύρματου ρολογιού με εξωτερικό αισθητήρα, δέκτης για ασύρματο εξωτερικό αισθητήρα και αναλογικό ασύρματο τηλεχειριστήριο. Κατά την εγκατάσταση, συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης του πρόσθετου εξοπλισμού με το παρεχόμενο πράσινο φις (με την επιγραφή «ebus»). Τοποθετήστε το φις στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με στυπιοθλίπτη. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Υπόδειξη: Εάν πρόκειται να συνδεθούν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα εξαρτήματα με ebus, θα πρέπει να καλωδιωθούν παράλληλα προς την υποδοχή σύνδεσης ebus _XX11

7 Έναρξη λειτουργίας Ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας του πίνακα ρυθμίσεων. Διακόπτης λειτουργίας (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) Όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης λειτουργίας του πίνακα ρυθμίσεων, ξεκινά η λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης με βάση τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Υπόδειξη: Η εργοστασιακή ρύθμιση του πίνακα ρυθμίσεων έχει προκύψει από εμπειρικές τιμές. Ανάλογα με την εγκατάσταση και την αντιστοίχιση, μπορούν να ρυθμιστούν παράμετροι διαφορετικές από την εργοστασιακή ρύθμιση! Οι τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν με χρήση του πρόσθετου εξοπλισμού ρύθμισης Wolf ή μέσω PC/ φορητού υπολογιστή με το λογισμικό ρύθμισης Wolf. Όλες οι εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι αποθηκευμένες και δεν διαγράφονται. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, ο πίνακας ρυθμισεων αναγνωρίζει αυτόματα τους συνδεδεμένους αισθητήρες μποϊλερ και εξωτερικής θερμοκρασίας. Προσοχή Ο αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να καταργηθεί μέσω αποσύνδεσης του φις και κλεισίματος και ανοίγματος της παροχής τάσης. Ο αισθητήρας μποϊλερ μπορεί να καταργηθεί μέσω αποσύνδεσης του φις και επαναφοράς (Reset) (σύστημα ρύθμισης). Ο αισθητήρας λέβητα δεν μπορεί να καταργηθεί. Σε συνδυασμό με μονάδα συστοιχίας θα πρέπει ο πρώτος λέβητας να δηλωθεί στη διεύθυνση ebus _XX11 7

8 Ρύθμιση / Λειτουργία / Χειρισμός Ασφάλεια ακριβείας M 6,3 A Σύνδεση ebus για PC/φορητό υπολογιστή Θερμοστάτης ασφαλείας (STB) Χειρισμός μόνο από τον τεχνικό Πάνω μέρος πίνακα ρυθμίσεων Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF Φωτεινός δακτύλιος Πλήκτρο επαναφοράς (Reset) Θερμόμετρο Επιλογή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης Επιλογή θερμοκρασίας ζ.ν.χ. Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF Στη θέση 0 απενεργοποιείται ο πίνακας ρυθμίσεων λέβητα θέρμανσης. Δεν παρέχεται αντιπαγετική προστασία. Φωτεινός δακτύλιος για ένδειξη κατάστασης Ένδειξη Πράσινο που αναβοσβήνει Σταθερό πράσινο Κίτρινο που αναβοσβήνει Σταθερό κίτρινο Κόκκινο που αναβοσβήνει Σημασία Αναμονή (υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος, δεν απαιτείται θέρμανση) Απαιτείται θέρμανση: ο κυκλοφορητής λειτουργεί, ο καυστήρας είναι σβηστός Λειτουργία καθαρισμού καπνοδόχου Καυστήρας σε λειτουργία, γίνεται καύση Δυσλειτουργία _XX11

9 Ρύθμιση / Λειτουργία / Χειρισμός Πλήκτρο επαναφοράς (Reset) 1. Για την επαναφορά όλων των παραμέτρων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. - Ο διακόπτης λειτουργίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση O (απενεργοποίηση). - Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επαναφοράς ενώ φέρνετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση I (ενεργοποίηση). - Μετά την ενεργοποίηση της εγκατάστασης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επαναφοράς επί 2 ακόμη δευτερόλεπτα τουλάχιστον. 2. Για την απασφάλιση του αυτόματου συστήματος τροφοδοσίας καυστήρα πετρελαίου. (μόνο σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα εξαρτήματα Wolf) - Σε περίπτωση βλάβης του καυστήρα, το πάτημα του πλήκτρου επαναφοράς επιτρέπει την απασφάλιση του αυτόματου συστήματος τροφοδοσίας πετρελαίου μέσω ενός ρελέ απασφάλισης. Υπόδειξη: Σε περίπτωση βλάβης ενός καυστήρα αερίου, η απασφάλιση γίνεται απευθείας στο αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας αερίου, μέσω ανοίγματος στο ηχομονωτικό κάλυμμα. Επιλογή θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης Στους λέβητες πετρελαίου που συνδυάζονται με σύστημα φόρτισης μποϊλερ, οι ρυθμίσεις 1-9 αντιστοιχούν σε θερμοκρασίες μποϊλερ από 15 έως 60 C. Σε συνδυασμό με έναν ψηφιακό θερμοστάτη χώρου ή με αντιστάθμιση τότε η ρύθμιση μέσω του επιλογέα θερμοκρασίας ζ.ν.χ. δεν έχει επίδραση. Η επιλογή της θερμοκρασίας γίνεται στο πρόσθετο εξάρτημα ρυθμίσεων. Επιλογή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης Οι τιμές ρύθμισης 2-8 έχουν ρυθμιστεί εργοστασιακά σε θερμοκρασία νερού θέρμανσης από 50 έως 75 C. Σε συνδυασμό με έναν ψηφιακό θερμοστάτη χώρου ή με αντιστάθμιση τότε η ρύθμιση μέσω του επιλογέα θερμοκρασίας νερού θέρμανσης δεν έχει επίδραση (εξαίρεση η λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή). Η θερμοκρασία του νερού θέρμανσης υπολογίζεται μέσω της ρύθμισης του εξαρτήματος ρύθμισης. Χειμερινή λειτουργία (θέση 2 έως 8) Κατά τη χειμερινή λειτουργία, ο λέβητας θερμαίνει το νερό προσαγωγής στη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί στον ρυθμιστή θερμοκρασίας. Ο κυκλοφορητής λειτουργεί με βάση τη ρύθμιση τρόπου λειτουργίας κυκλοφορητή, είτε συνεχώς (εργοστασιακή ρύθμιση) είτε μόνο μετά από ενεργοποίηση του καυστήρα, με καθυστέρηση απενεργοποίησης. Θερινή λειτουργία Εάν περιστραφεί ο επιλογέας θερμοκρασίας νερού θέρμανσης στη θέση απενεργοποιείται η χειμερινή λειτουργία και ενεργοποιείται η θερινή λειτουργία. Η θερινή λειτουργία (απενεργοποίηση θέρμανσης) σημαίνει ότι παρέχεται μόνο ζ.ν.χ., αλλά η προστασία της εγκατάστασης θέρμανσης από τον παγετό είναι εξασφαλισμένη και η προστασία κατάστασης κυκλοφορητή είναι ενεργή _XX11 9

10 Ρύθμιση / Λειτουργία / Χειρισμός Λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή Εάν περιστραφεί ο επιλογέας θερμοκρασίας νερού θέρμανσης στη θέση ενεργοποιείται η λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή. Μια προηγούμενη φραγή χρονισμού του καυστήρα απενεργοποιείται. Ο φωτεινός δακτύλιος ανάβει με κίτρινο χρώμα. Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας καθαρισμού καπνοδόχου, ο λέβητας αρχίζει να λειτουργεί με τη μέγιστη ρυθμισμένη θερμική ισχύς και προσπαθεί να κρατήσει μια μέση σταθερή θερμοκρασία λέβητα στους 60 C. Αν η θερμοκρασία του λέβητα είναι μικρότερη από 60 C τότε λειτουργεί ο καυστήρας και ο κυκλοφορητής είναι κλειστός. Αν υπερβεί την θερμοκρασία λέβητα πάνω από 60 C τότε ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής θέρμανσης. Ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ λειτουργεί μέχρι το μποϊλερ να πιάσει την ρυθμισμένη θερμοκρασία. Αν η προσδιδόμενη θερμότητα δεν μπορεί να αποδωθεί τότε μετά την επίτευξη της μέγιστης θερμοκρασίας του λέβητα ο καυστήρας απενεργοποιείται. Η λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή τερματίζεται μετά από 15 λεπτά ή μετά από υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας νερού προσαγωγής. Για να ενεργοποιηθεί ξανά, ο επιλογέας θερμοκρασίας νερού θέρμανσης θα πρέπει να στραφεί μία φορά προς τα αριστερά και κατόπιν και πάλι στη θέση. Θερμόμετρο Για την προβολή της τρέχουσας θερμοκρασίας του νερού θέρμανσης Ασφάλεια ακριβείας M 6,3 A, για την προστασία της πλακέτας του πίνακα ρυθμίσεων. Σύνδεση ebus Για μεταφορά δεδομένων μεταξύ του πίνακα ρυθμίσεων και ενός PC/φορητού υπολογιστή μέσω του πακέτου λογισμικού ρύθμισης λέβητα (πρόσθετος εξοπλισμός). Θερμοστάτης ασφαλείας STB εργοστασιακά ρυθμισμένος στους 120 C, μπορεί να ρυθμιστεί στους 100 C ή στους 110 C εάν χρειάζεται. Προστασία κατάστασης κυκλοφορητή Η προστασία κατάστασης κυκλοφορητή ενεργοποιείται συνήθως στις 12:00 το μεσημέρι. Ο κυκλοφορητής θέρμανσης λειτουργεί επί 10 δευτερόλεπτα περίπου. Στη συνέχεια, ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ και ο κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας (εάν υπάρχει) λειτουργούν επί 20 δευτερόλεπτα. Έτσι αποτρέπεται το κόλλημα των εξαρτημάτων. Εάν ο καυστήρας λειτουργεί κατά την προστασία κατάστασης κυκλοφορητή, η λειτουργία του θα διακοπεί επί ένα λεπτό περίπου _XX11

11 Προβολή / Αλλαγή παραμέτρων ρύθμισης Μια μετατροπή ή η ένδειξη των παραμέτρων ρύθμισης μπορεί να γίνει μόνο με ένα πρόσθετο εξάρτημα ρύθμισης της Wolf με δυνατότητα σύνδεσης ebus. Ο τρόπος θα πρέπει να διαβαστεί στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης του κάθε εξαρτήματος. Συνοπτική παρουσίαση παραμέτρων (ρύθμιση και λειτουργία παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες) Παράμετρος Περιοχή ρύθμισης Εργ. ρύθμιση A09 Όρια προστασίας από τον παγετό -20 έως +10 C +2 C A10 Παράλληλη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης 0 / 1 0 A14 Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης 60 έως 80 C 65 C HG01 Διαφορά ενεργοποίησης καυστήρα (δυναμική) 5 έως 30K 15K HG06 Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή 0 / 1 / 2 0 HG07 Καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή κυκλώματος λέβητα 0 έως 30min 3min HG08 Μέγιστο όριο κυκλώματος λέβητα TV-max 40 έως 90 C 75 C HG09 Φραγή χρονισμού καυστήρα 1 έως 30min 4min HG13 Προγραμματιζόμενη είσοδος E1 1 έως 11 1 HG14 Προγραμματιζόμενη έξοδος A1 0 έως 14 0 HG15 Υστέρηση μποϊλερ 1 έως 30K 5K HG19 Καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή φόρτισης μποϊλερ 0 έως 10min 3min HG20 Μέγιστος χρόνος φόρτισης μποϊλερ 0 έως 5h 2h HG21 Ελάχιστη θερμοκρασία λέβητα TK-min 38 έως 90 C 50 C HG22 Μέγιστη θερμοκρασία λέβητα TK-max 50 έως 90 C 80 C HG24 Τρόπος λειτουργίας αισθητήρα ζ.ν.χ. 1 / 2 / 3 1 HG25 Υπερθέρμανση λέβητα στη φόρτιση μποϊλερ 0 έως 40K 10K HG26 Αποφόρτιση εκκίνησης λέβητα 0 / 1 1 HG27 Βαθμίδες καυστήρα για φόρτιση μποϊλερ 1 / 2 2 HG 28 Τρόπος λειτουργίας καυστήρα 1 έως = 1η βαθμίδα 2 = 2η βαθμίδα 3 = διαφορικά 4 = καμία λειτουργία HG29 Φραγή διαφορισμού 0 έως 20min 10min HG30 Δυναμική διαφορισμού 5 έως 50K 20K HG31 Φραγή 2ης βαθμίδας καυστήρα 0 έως 40min 1min HG32 Αύξηση θερμοκρασίας επιστροφής 0 έως 70 C 30 C HG33 Χρόνος υστέρησης 1 έως 30min 10min HG34 Τροφοδοσία ebus 0 / 1 / 2 2 HG35 Είσοδος 0-5V για έλεγχο εξ αποστάσεως 0 / 1 0 HG36 Χρόνος διαφορισμού 10 έως 600sec 60sec HG50 Λειτουργίες δοκιμής 1 έως 8 - HG70 Ένδειξη εισόδου πολλαπλών λειτουργιών E1-50 Βραχυκύκλωμα αισθητήρα ή κλειστή επαφή -60 Διακοπή κυκλώματος αισθητήρα ή ανοικτή επαφή Τρέχουσα θερμοκρασία αισθητήρα δοχείου συλλογής HG13 = 7 Τρέχουσα θερμοκρασία αισθητήρα επιστροφής HG 13 = 11 Κατά τη λειτουργία με πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου θα πρέπει να ρυθμιστεί η τιμή 38 C Κατά τη λειτουργία με πιεστικούς καυστήρες αερίου θα πρέπει να ρυθμιστεί η τιμή 40 C _XX11 11

12 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Όρια προστασίας από παγετό Παράμετρος A09 A Εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μικρότερη από τη ρυθμισμένη τιμή, ο κυκλοφορητής κυκλώματος λέβητα λειτουργεί συνεχώς. Εάν η θερμοκρασία νερού λέβητα μειωθεί κάτω από τους +5 C, ο καυστήρας ενεργοποιείται και θερμαίνει τον λέβητα τουλάχιστον στην ελάχιστη θερμοκρασία λέβητα TK-min. Εργοστασιακή ρύθμιση: 2 C Περιοχή ρύθμισης: -20 έως +10 C Υπόδειξη: Η εργοστασιακή ρύθμιση πρέπει να τροποποιείται μόνον όταν εξασφαλιστεί ότι δεν είναι δυνατόν να παγώσει η εγκατάσταση θέρμανσης και τα εξαρτήματά της στις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Παράλληλη λειτουργία ζ.ν.χ. Παράμετρος A10 A10 0 Εργοστασιακή ρύθμιση: 0 Περιοχή ρύθμισης: 0 / 1 Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης Παράμετρος A14 A C Προσοχή Με σύνδεση προτεραιότητας ζ.ν.χ. (0) ο κυκλοφορητής του κυκλώματος θέρμανσης απενεργοποιείται κατά την φόρτιση του μποϊλερ. Η ενέργεια του λέβητα προσφέρεται αποκλειστικά στην παραγωγή ζ.ν.χ.. Ο κυκλοφορητής φόρτισης του μποϊλερ ξεκινά μόνον όταν η θερμοκρασία του νερού του λέβητα είναι 5 C υψηλότερη από τη θερμοκρασία του νερού του μποϊλερ. Μόλις το μποϊλερ φθάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, ο καυστήρας σβήνει και ξεκινά ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης. Ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ δεν λειτουργεί για περισσότερο χρόνο απ ότι ορίζεται στην παράμετρο HG19 (καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή φόρτισης μποϊλερ). Με παράλληλη λειτουργία ζ.ν.χ. (1) ο κυκλοφορητής του κυκλώματος θέρμανσης συνεχίζει να λειτουργεί. Εάν η θερμοκρασία του νερού του λέβητα είναι 5 C υψηλότερη από τη θερμοκρασία του μποϊλερ, τότε ξεκινά ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ. Μόλις το νερό του μποϊλερ φθάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, σταματά η φόρτιση του μποϊλερ. Ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ δεν λειτουργεί για περισσότερο χρόνο απ ότι ορίζεται στην παράμετρο HG19 (καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή φόρτισης μποϊλερ). Κατά την παράλληλη λειτουργία ζ.ν.χ. (1), το κύκλωμα θέρμανσης πιθανόν να παρουσιάζει υψηλότερη θερμοκρασία κατά διαστήματα. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης είναι 65 C. Εάν χρειάζεται υψηλότερη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης για επαγγελματικούς σκοπούς, αυτή μπορεί να αυξηθεί μέχρι τους 80 C. Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία προστασίας από τη Legionella (BM), το μποϊλερ θερμαίνεται στη ρυθμισμένη τιμή μέγιστης θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης κατά την πρώτη φόρτιση της ημέρας. Εργοστασιακή ρύθμιση: 65 C Περιοχή ρύθμισης: 60 έως 80 C Προσοχή Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία από τα εγκαύματα. Η παράμετρος HG22, μέγιστη θερμοκρασία λέβητα, πρέπει να ρυθμιστεί τουλάχιστον 5Κ υψηλότερα από την επιλεγμένη μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης _XX11

13 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Διαφορά ενεργοποίησης καυστήρα (δυναμική) Παράμετρος HG01 HG01 15 Η διαφορά ενεργοποίησης καυστήρα καθορίζει τη θερμοκρασία του λέβητα εντός της ρυθμισμένης περιοχής, μέσω ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του καυστήρα. Όσο μεγαλύτερη διαφορά θερμοκρασίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ρυθμιστεί, τόσο μεγαλύτερες είναι οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του λέβητα γύρω από την καθορισμένη τιμή με παράλληλα αυξημένο χρόνο καύσης, και αντιστρόφως. Οι αυξημένοι χρόνοι καύσης προστατεύουν το περιβάλλον και αυξάνουν τη διάρκεια ζωής των φθειρόμενων εξαρτημάτων. Εργοστασιακή ρύθμιση: 15 K Περιοχή ρύθμισης: 5 έως 30 Κ Ρυθμισμένη διαφορά ενεργοποίησης 15 K Διαφορά ενεργοποίησης (K) Χρόνος υστέρησης 10 λεπτών Χρόνος λειτουργίας καυστήρα (λεπτά) Εικ.: Χρονική πορεία της δυναμικής διαφοράς ενεργοποίησης καυστήρα για διαφορά ενεργοποίησης καυστήρα ρυθμισμένη από τον χρήστη στους 15 Κ και για επιλεγμένο χρόνο υστέρησης (παράμετρος HG33) 10 λεπτών _XX11 13

14 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή Παράμετρος HG06 HG06 0 Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή 0: Κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης σε εγκαταστάσεις θέρμανσης χωρίς σύνδεση συστοιχίας και χωρίς υδραυλικό διαχωρισμό Εάν απαιτείται θερμότητα στο κύκλωμα θέρμανσης, ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης λειτουργεί συνεχώς. Εάν έχει δοθεί προτεραιότητα στο μποϊλερ, ο κυκλοφορητής του κυκλώματος θέρμανσης σταματά κατά την φόρτιση του μποϊλερ. Εργοστασιακή ρύθμιση: 0 Περιοχή ρύθμισης: 0 / 1 / 2 Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή 1: Βοηθητικός κυκλοφορητής σε συστήματα θέρμανσης με σύνδεση συστοιχίας ή/και υδραυλικό διαχωρισμό Ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης μετατρέπεται σε βοηθητικό κυκλοφορητή. Ο αισθητήρας του δοχείου συλλογής χρησιμοποιείται τόσο για τη λειτουργία θέρμανσης όσο και για την φόρτιση του μποϊλερ. Ο βοηθητικός κυκλοφορητής λειτουργεί μόνον όταν απαιτείται λειτουργία του καυστήρα. Ο κυκλοφορητής σταματά με την καθυστέρηση που ρυθμίζεται στην παράμετρο HG07. Αποφόρτιση εκκίνησης: Σε TK τρεχ. < TK min (50 C) ο βοηθητικός κυκλοφορητής απενεργοποιείται. Ο κυκλοφορητής κυκλώματος ανάμιξης και ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ συνεχίζουν να λειτουργούν κατά την αποφόρτιση εκκίνησης. Υπόδειξη: Η καθυστέρηση απενεργοποίησης του κυκλοφορητή πρέπει να αυξηθεί από τα 3 λεπτά στα 15 λεπτά. Η παράμετρος HG13 πρέπει να ρυθμιστεί στο 7. Διάγραμμα υδραυλικού κυκλώματος: MK1 ZUP= Βοηθητικός κυκλοφορητής SPL= Κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ PLP= Ενδιάμεσος κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ SF = Αισθητήρας μποϊλερ SAF= Αισθητήρας δοχείου συλλογής MK1= Κύκλωμα ανάμιξης MKP= Κυκλοφορητής κυκλώματος ανάμιξης Λέβητας ZUP SAF MKP Υδραυλικός διαχωρισμός ή δοχείο συλλογής SPL SF Μποϊλερ _XX11

15 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή 2: Ενδιάμεσος κυκλοφορητής φόρτισης για μποϊλερ BSP Ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης μετατρέπεται σε ενδιάμεσο κυκλοφορητή φόρτισης. Ο αισθητήρας του δοχείου συλλογής (ενδιάμεσου δοχείου αποθήκευσης) χρησιμοποιείται μόνο για τη λειτουργία θέρμανσης. Η φόρτιση του μποϊλερ ρυθμίζεται βάσει του εσωτερικού αισθητήρα του λέβητα. Ο ενδιάμεσος κυκλοφορητής φόρτισης λειτουργεί μόνον όταν χρειάζεται λειτουργία καυστήρα για τη θέρμανση. Ο κυκλοφορητής σταματά με την καθυστέρηση που ρυθμίζεται στην παράμετρο HG07. Αποφόρτιση εκκίνησης: Σε TK τρεχ. < TK min (50 C) ο ενδιάμεσος κυκλοφορητής φόρτισης και ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ απενεργοποιούνται. Ο κυκλοφορητής κυκλώματος ανάμιξης συνεχίζει να λειτουργεί κατά την αποφόρτιση εκκίνησης. Υπόδειξη: Η καθυστέρηση απενεργοποίησης του κυκλοφορητή πρέπει να αυξηθεί από τα 3 λεπτά στα 15 λεπτά. Η παράμετρος HG13 πρέπει να ρυθμιστεί στο 7.: Διάγραμμα υδραυλικού κυκλώματος: MKP MK1 ZUP= Βοηθητικός κυκλοφορητής SPLΡ= Κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ PLP= Ενδιάμεσος κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ SF = Αισθητήρας μποϊλερ SAF= Αισθητήρας δοχείου συλλογής MK1= Κύκλωμα ανάμιξης MKP= Κυκλοφορητής κυκλώματος ανάμιξης Λέβητας με καυσόξυλα Δοχείο συλλογής SF SPLP PLP SAF Λέβητας Σύνδεση με ηλιακή εγκατάσταση _XX11 15

16 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή κυκλώματος λέβητα Παράμετρος HG07 HG07 3 Εάν το κύκλωμα θέρμανσης δεν έχει πλέον ανάγκη θερμότητας, ο κυκλοφορητής κυκλώματος λέβητα συνεχίζει να λειτουργεί επί το καθορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφευχθεί η απενεργοποίηση ασφαλείας του λέβητα λόγω υψηλής θερμοκρασίας. Εργοστασιακή ρύθμιση: 3 min Περιοχή ρύθμισης: 0 έως 30 min Μέγιστο όριο TV-max. κυκλώματος λέβητα Παράμετρος HG08 HG08 75 Η λειτουργία αυτή περιορίζει τη μέγιστη θερμοκρασία του λέβητα κατά τη λειτουργία θέρμανσης και απενεργοποιεί τον καυστήρα. Κατά την φόρτιση του μποϊλερ, η παράμετρος αυτή δεν έχει καμία επίδραση και η θερμοκρασία του λέβητα ενδέχεται να υπερβεί το όριο κατά το διάστημα αυτό. Τα φαινόμενα «καθυστερημένης θέρμανσης» μπορούν να προκαλέσουν μια μικρή υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας. Εργοστασιακή ρύθμιση: 75 C Περιοχή ρύθμισης: 30 έως 90 C Φραγή χρονισμού καυστήρα Παράμετρος HG09 HG09 4 Μετά από κάθε απενεργοποίηση του καυστήρα στη λειτουργία θέρμανσης, ο καυστήρας φράσσεται για το χρονικό διάστημα φραγής χρονισμού καυστήρα. Η φραγή χρονισμού καυστήρα μηδενίζεται μέσω ενεργοποίησης και απενεργοποίησης με τον διακόπτη λειτουργίας ή μέσω στιγμαίου πατήματος του πλήκτρου επαναφοράς (Reset). Εξαίρεση: Λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή, λειτουργία συστοιχίας και φόρτισης μποϊλερ Εργοστασιακή ρύθμιση: 4 min Περιοχή ρύθμισης: 1 έως 30 min _XX11

17 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Προγραμματιζόμενη είσοδος E1 Παράμετρος HG13 HG13 1 Εργοστασιακή ρύθμιση: 1 Περιοχή ρύθμισης: 1 έως 11 Οι λειτουργίες της εισόδου E1 μπορούν να διαβαστούν και να ρυθμιστούν μόνο με ένα πρόσθετο εξάρτημα ρύθμισης Wolf με δυνατότητα σύνδεσης ebus. Η είσοδος Ε1 μπορεί να αντιστοιχιστεί στις παρακάτω λειτουργίες: Αρ. Σημασία 1 Θερμοστάτης χώρου Όταν η είσοδος Ε1 είναι ανοικτή, η λειτουργία θέρμανσης φράσσεται επίσης ανεξάρτητα, από ένα ψηφιακό προαιρετικό εξάρτημα ρύθμισης Wolf (θερινή λειτουργία). Εξαίρεση: Τηλεχειριζόμενα κυκλώματα θέρμανσης 2 Θερμοστάτης μέγιστης θερμοκρασίας Για την απελευθέρωση του καυστήρα πρέπει η είσοδος E1 να είναι κλειστή. Σε περίπτωση ελεύθερης επαφής τότε ο καυστήρας παραμένει κλειστός για την θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού ακόμα και σε λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή, συστοιχίας και προστασίας παγετού. 3 μη κατειλημμένη 4 μη κατειλημμένη 5 Θυρίδα καυσαερίων / Θυρίδα αερισμού Παρακολούθηση λειτουργίας θυρίδας καυσαερίων/ θυρίδας αερισμού με επαφή ελεύθερη δυναμικού. Η κλειστή επαφή είναι προϋπόθεση για την αποδέσμευση του καυστήρα στη λειτουργία θέρμανσης, ζεστού νερού χρήσης, συστοιχίας και καπνοδοχοκαθαριστή. Σημαντικό:Η παράμετρος A1 (HG 14 = 7) πρέπει να ρυθμιστεί στη λειτουργία θυρίδας καυσαερίων / θυρίδας αερισμού. 6 Πλήκτρο ανακυκλοφορίας (στην εγκατάσταση) Εάν πατηθεί το πλήκτρο ο κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ενεργοποιείται για 5 λεπτά, ανεξάρτητα από τον χρονικό προγραμματισμό ή τη θέση του διακόπτη επιλογής προγράμματος (BM). Σημαντικό:Η έξοδος A1 πρέπει να προγραμματιστεί στη ρύθμιση 13 σε κάθε περίπτωση! Προσοχή Η είσοδος E1 δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση διατάξεων ασφαλείας (π.χ. 2 ο θερμοστάτη ασφαλείας STB, ασφάλεια έλλειψης νερού, περιοριστή πίεσης ασφαλείας). Βλέπε γι αυτό οδηγίες συναρμολόγησης λέβητα _XX11 17

18 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Η είσοδος Ε1 μπορεί να αντιστοιχιστεί στις παρακάτω λειτουργίες: Αρ. Σημασία 7 Αισθητήρας δοχείου συλλογής (υδραυλικός διαχωρισμός ή ενδιάμεσο δοχείο αποθήκευσης) Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του λέβητα κατά τη λειτουργία θέρμανσης και κατά την φόρτιση του μποϊλερ εξαρτάται από τη διαμόρφωση της παραμέτρου HG06. Ο αισθητήρας λέβητα μετρά επιπλέον την ελάχιστη και τη μέγιστη θερμοκρασία του λέβητα. 8 Φραγή καυστήρα Κλειστή επαφή, καυστήρας σε φραγή. Ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης και ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ λειτουργούν κανονικά, αλλά χωρίς αποφόρτιση εκκίνησης. Κατά τη λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή και την προστασία από παγετό, ο καυστήρας αποδεσμεύεται (ενεργοποίηση εξόδου 1 όταν έχει προγραμματιστεί HG14 = 12, βαλβίδα εναλλαγής). 9 μη κατειλημμένη 10 Εξωτερική εντολή λειτουργίας καυστήρα, είσοδος E1 κλειστή (π.χ. αερόθερμα, πισίνες, 2η φόρτιση μποϊλερ μέσω θερμοστάτη) η ρυθμισμένη θερμοκρασία λέβητα πρέπει να ορίζεται στη μέγιστη θερμοκρασία λέβητα μείον 5 K. Ο περιορισμός γίνεται μέσω της μέγιστης θερμοκρασίας προσαγωγής. Οι κυκλοφορητές κυκλώματος θέρμανσης και φόρτισης μποϊλερ λειτουργούν κανονικά. Σημαντικό: Η έξοδος A1 πρέπει να προγραμματιστεί στη ρύθμιση 14 σε κάθε περίπτωση! 11 Αισθητήρας επιστροφής Μόνο σε συνδυασμό με την παράμετρο HG32 (αύξηση θερμοκρασίας επιστροφής). Σημαντικό: Η έξοδος A1 πρέπει να προγραμματιστεί στη ρύθμιση 12 σε κάθε περίπτωση! _XX11

19 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Προγραμματιζόμενη Έξοδος A1 Παράμετρος HG14 HG14 0 Εργοστασιακή ρύθμιση: 0 Περιοχή ρύθμισης: 0 έως 14 Η έξοδος Α1 μπορεί να αντιστοιχιστεί στις παρακάτω λειτουργίες: Αρ. Σημασία 0 Χωρίς λειτουργία Η έξοδος Α1 δεν ενεργοποιείται. 1 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας 100 % Η έξοδος Α1 ενεργοποιείται όταν έχει αποδεσμευτεί η ανακυκλοφορία μέσω του προαιρετικού εξαρτήματος ρύθμισης (ΒΜ). Εάν δεν υπάρχει προαιρετικό εξάρτημα ρύθμισης, η έξοδος Α1 ενεργοποιείται διαρκώς. 2 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας 50 % Η έ ξο δ ο ς Α 1 ε ν ε ρ γ οπο ι ε ί τα ιπ ε ρ ι ο δ ι κ ά 5 λ ε π τά σ ε λ ε ι - το υ ρ γ ί α κα ι 5 λ ε π τά ε κ τ ό ς λ ε ι το υ ρ γ ί α ς ότα ν έ χ ε ι α πο - δεσμευτεί η ανακυκλοφορία μέσω του προαιρετικού ε ξα ρτ ή μ α το ς ρ ύ θ μ ι σ η ς ( Β Μ ). Ε ά ν δ ε ν υ πά ρ χ ε ι π ρ ο - αιρετικό εξάρτημα ρύθμισης, η έξοδος Α1 ενεργοποιείται διαρκώς ανά διάστημα 5 λεπτών. 3 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας 20 % Η έ ξο δ ο ς Α 1 ε ν ε ρ γ οπο ι ε ί τα ιπ ε ρ ι ο δ ι κ ά 2 λ ε π τά σ ε λ ε ι - τουργία και 8 λεπτά εκτός λειτουργίας όταν έχει αποδεσμευτεί η ανακυκλοφορία μέσω του προαιρετικού ε ξα ρτ ή μ α το ς ρ ύ θ μ ι σ η ς ( Β Μ ). Ε ά ν δ ε ν υ πά ρ χ ε ι π ρ ο - αιρετικό εξάρτημα ρύθμισης, η έξοδος Α1 ενεργοποιείται διαρκώς. 4 Έξοδος συναγερμού Η έξοδος Α1 ενεργοποιείται μετά από βλάβη και αφού παρέλθουν 4 λεπτά. 5 Ειδοποίηση φλόγας Η έξοδος Α1 ενεργοποιείται όταν ανιχνευτεί φλόγα (τάση στην είσοδο Β4). 6 μη κατειλημμένη 7 Θυρίδα καυσαερίων / Θυρίδα αερισμού Προτού ξεκινήσει ο καυστήρας, η έξοδος Α1 κλείνει. Το μήνυμα ειδοποίησης ελέγχεται από την είσοδο Ε1 (HG13 = 5). Εάν η είσοδος Ε1 δεν κλείσει, ο καυστήρας δεν τίθεται σε λειτουργία και παράγεται το μήνυμα FC 8 μετά από διάστημα δύο λεπτών. Σημαντικό: Η είσοδος Ε1 πρέπει να ρυθμιστεί στη λειτουργία θυρίδας καυσαερίων / θυρίδας αερισμού. 8 Εξωτερικό σύστημα εξαερισμού Η έξοδος Α1 ελέγχεται κατ αντιστροφή από τον καυστήρα. Η απενεργοποίηση ενός εξωτερικού συστήματος εξαερισμού (π.χ. απαγωγός καυσαερίων) κατά τη λειτουργία του καυστήρα είναι απαραίτητη μόνον όταν η λειτουργία του καυστήρα εξαρτάται από τον αέρα του χώρου. 9 Βαλβίδα τροφοδοσίας Η έξοδος Α1 ελέγχεται από την εντολή ενεργοποίησης του καυστήρα. 10 μη κατειλημμένη _XX11 19

20 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Η έξοδος Α1 μπορεί να αντιστοιχιστεί στις παρακάτω λειτουργίες: Αρ. Σημασία 11 Βοηθητικός κυκλοφορητής Η έξοδος Α1 ενεργοποιείται με κάθε εντολή παραγωγής θερμότητας (κύκλωμα θέρμανσης ή φόρτιση μποϊλερ). 12 Κυκλοφορητής παράκαμψης για την αύξηση της θερμοκρασίας επιστροφής ή βαλβίδα εναλλαγής. Η έξοδος A1 ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία επιστροφής είναι μικρότερη από τη ρυθμισμένη αύξηση θερμοκρασίας επιστροφής (παράμετρος HG32). Σημαντικό: Η είσοδος Ε1 πρέπει σε κάθε περίπτωση να προγραμματιστεί στη ρύθμιση 11 ή εάν υπάρχει παραμετροποίηση εξωτερική φραγή καυστήρα στην είσοδο E1 (HG 13 = 8)! 13 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας Η έξοδος A1 ενεργοποιείται επί 5 λεπτά μετά από πάτημα ενός πλήκτρου (διέγερση εισόδου E1). Σημαντικό: Η είσοδος Ε1 πρέπει σε κάθε περίπτωση να προγραμματιστεί στη ρύθμιση 6! 14 Έξοδος A1 ενεργοποιημένη Η έξοδος A1 ενεργοποιείται όταν κλείνει η είσοδος E1 (εξωτερική εντολή λειτουργίας καυστήρα). Σημαντικό: Η είσοδος Ε1 πρέπει σε κάθε περίπτωση να προγραμματιστεί στη ρύθμιση 10! Υστέρηση μποϊλερ Παράμετρος HG15 HG15 5 Μέσω της υστέρησης του μποϊλερ ρυθμίζεται το σημείο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της φόρτισης του μποϊλερ. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ των θερμοκρασιών ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, τόσο μεγαλύτερες είναι οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του μποϊλερ γύρω από τη ρυθμισμένη τιμή. Παράδειγμα: Ρυθμισμένη θερμοκρασία μποϊλερ 60 C Υστέρηση μποϊλερ 5 K Εργοστασιακή ρύθμιση: 5 K Περιοχή ρύθμισης: 1 έως 30 Κ Στους 55 C αρχίζει η φόρτιση του μποϊλερ και στους 60 C τερματίζεται _XX11

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R3 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3061839_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R1 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062801_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R3 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3061839_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R2 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3061820_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες ρυθμίσεων WRS της Wolf

Πίνακες ρυθμίσεων WRS της Wolf Πίνακες ρυθμίσεων WRS της Wolf Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R1 σελίδα 2 Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R2 σελίδα 3 Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R3 σελίδα 5 Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R21 για διβάθμια ή διαφορική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα χειρισμού BM. Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης

Μονάδα χειρισμού BM. Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης Μονάδα χειρισμού BM WOLF GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062697_xxxx Υπόκειται σε τροποποιήσεις GR Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα χειρισμού ανάμιξης MM Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3061884_xx10 GR Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101b 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi Οδηγίες λειτουργίας Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 CGB-K-24 CGB-K40-35 Λέβητες kombi Λέβητες kombi Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Logamatic. Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73. Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74. Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77. Logamatic 4321 / 4322 Σελ.

Κεφάλαιο 5. Logamatic. Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73. Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74. Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77. Logamatic 4321 / 4322 Σελ. Logamatic 4211 Κεφάλαιο 5 Logamatic Πίνακες ελέγχου και αυτοματισμοί Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73 Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74 Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77 Logamatic 4321 / 4322 Σελ. 80 Logamatic 4121

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός λέβητας Gialix 120 MA 400V REF 01/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά Σελίδα 1 2 - Εγκατάσταση..... Σελίδα 3 3 - Υδραυλικές συνδέσεις...... Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΖΝΧ IC2 Ψηφιακός ελεγκτής ανακυκλοφορίας & παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

ΖΝΧ IC2 Ψηφιακός ελεγκτής ανακυκλοφορίας & παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Εγχειρίδιο Χρήστη- Εγκατάσταση και Λειτουργία Χαρακτηριστικά Ψηφιακός ελεγκτής συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε boiler με λειτουργίες : Έλεγχο θερμοκρασίας του boiler και του κυκλοφορητή λέβητα/boiler

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό Οδηγίες σέρβις Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών σέρβις 7 747 006 140 12/2006 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο.1 Διαφορικός θερμοστάτης ηλιακού θερμικού συστήματος με δύο (2) αισθητήρια. ΑΘΗΝΑ 2010 ΕΡΓ/ΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A...

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... 70 80 99-00-O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 8-3 A... ZWBR 3-3 A... ZBR 4-3 A... Οδηγίες χρήσης 70 807 04 (03/03) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 4/8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες λειτουργίας Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 1.1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΕΛ. 3 1.2 ΠΛΗΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ Τηλ.: ,

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ Τηλ.: , ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com Ο θερμοστάτης UTH

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSR 8-3 A... ZR 4-3 A... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.......

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37..

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5 Χειρισµός 5. QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5.. Λειτουργία Πλήκτρα λειτουργίας Τύπος µονάδας χώρου Επιλογή τρόπου λειτουργίας θέρµανσης χώρου Επιλογή θέρµανσης Ζνχ Έξοδος από τις ρυθµίσεις Επιβεβαίωση ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού

Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού 6303 7199 10/2004 GR Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού Βασικός ελεγκτής BC10 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρµολόγηση και το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για τη δική σας ασφάλεια.....................................

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Εγχειρίδιο χρήσης (V01_V-CBV_2014) Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3 & 4 Χειρισμός - Συμβολισμοί στην Οθόνη Σελ. 5,6 &

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Logamatic. Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 35. Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 36. Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 39. Logamatic 4321 / 4322 Σελ.

Κεφάλαιο 3. Logamatic. Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 35. Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 36. Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 39. Logamatic 4321 / 4322 Σελ. 4211 Κεφάλαιο 3 Logamatic Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 35 Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 36 Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 39 Logamatic 4321 / 4322 Σελ. 41 Logamatic 4121 / 4122 Σελ. 46 Logamatic RC 100 / RC 200

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ EL0B-0565GE51 R0308 EL0B-0565GE51 R0308 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Έκδοση λογισμικού... 5 2 Πρόσβαση στην περιοχή εγκαταστάτη / OEM...

Διαβάστε περισσότερα