Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21"

Transcript

1 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str Linz Tel. 0732/ Internet: Art.-Nr.: _XX11 Υπόκειται σε τροποποιήσεις GR

2 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας...3 Πρότυπα / Κανονισμοί...4 Συναρμολόγηση / ηλεκτρολογικές εργασίες Έναρξη λειτουργίας...7 Ρύθμιση / Λειτουργία / Χειρισμός Προβολή / αλλαγή παραμέτρων ρύθμισης...11 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Ρύθμιση διεύθυνσης ebus στους λέβητες Wolf...29 Ενδείξεις τρόπου λειτουργίας / κατάστασης λέβητα...30 Προβολή ρυθμισμένης / τρέχουσας τιμής θερμοκρασίας...31 Τροποποίηση STB...32 Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας πίνακα ρυθμίσεων λέβητα R Πρωτόκολλο ρύθμισης παραμέτρων...34 Αντιστάσεις αισθητήρων...35 Τεχνικά χαρακτηριστικά...36 Μηνύματα βλάβης...37 Πίνακας ευρετηρίου _XX11

3 Υποδείξεις ασφαλείας Σε αυτή την περιγραφή χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα. Αυτές οι σημαντικές οδηγίες αφορούν στην ατομική προστασία και στην ασφαλή λειτουργία από τεχνικής πλευράς. Η ένδειξη «Υπόδειξη ασφαλείας» σημαίνει οδηγία που πρέπει να τηρηθεί επακριβώς, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμών ή ζημιάς της συσκευής. Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικής τάσης σε τμήματα που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα! Προσοχή: Προτού αφαιρέσετε το κάλυμα, πενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας. Mην αγγίζετε σε καμία περίπτωση ηλεκτρικά εξαρτήματα και ηλεκτρικές επαφές, όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας με επακόλουθη βλάβη της υγείας ή και θάνατο. Στις επαφές σύνδεσης υπάρχει ηλεκτρική τάση, ακόμα και όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος. Η ένδειξη «Υπόδειξη» σημαίνει τεχνική οδηγία που πρέπει να Προσοχή τηρήσετε προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές και δυσλειτουργίες τη συσκευή. Σύνδεση καυστήρα 1ης βαθμίδας Σύνδεση καυστήρα 2ης βαθμίδας Αισθητήρας λέβητα Θερμοστάτης ασφαλείας Σύνδεση αγωγού προστασίας Θερμόμετρο _XX11 3

4 Πρότυπα / Κανονισμοί Εγκατάσταση / Έναρξη λειτουργίας Ο πίνακας ρυθμίσεων λέβητα ακολουθεί τους παρακάτω κανονισμούς: Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕ /95/EG Κατευθυντήρια οδηγία χαμηλής τάσης /108/EG Κατευθυντήρια οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMV Πρότυπα DIN / EN EN , EN , EN 14597, DIN 3440, EN 50165, EN Για την εγκατάσταση πρέπει να ακολουθηθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές, κανονισμοί και κατευθυντήριες οδηγίες - την εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας της θέρμανσης - τους τοπικούς κανονισμούς EVU - το DIN VDE 0100 για την κατασκευή εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων μέχρι 1000V - το DIN VDE 105 για την λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων - το EN50156 για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό εγκαταστάσων θέρμανσης - το EN για τα συστήματα θέρμανσης σε κτήρια Εφαρμογή σύμφωνα με τους κανονισμούς Ο πίνακας ρυθμίσεων R21 της Wolf χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε συνδυασμό με λέβητες της Wolf. Ο πίνακας ρυθμίσεων R21 είναι εξοπλισμένος με έναν ρυθμιστή/επιτηρητή θερμοκρασίας και έναν θερμοστάτη ασφαλείας. Ο πίνακας ρυθμίσεων ελέγχει διβάθμιους ή διαφορικούς καυστήρες. Η επιθυμητή θερμοκρασία λέβητα μπορεί να ρυθμιστεί από C. Ο πίνακας ρυθμίσεων R21 μπορεί να επεκταθεί με μία μονάδα χειρισμού BM για τον έλεγχο της θερμοκρασίας με αντιστάθμιση και χρονοπρόγραμμα. Έντυπα που επίσης ισχύουν Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού του λέβητα Οδηγίες για όλα τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα. Προειδοποιήσεις Συντήρηση / Επισκευή Προσοχή 4 - Η αφαίρεση, η παράκαμψη και η κατάργηση των μηχανισμών ασφαλείας και επίβλεψης απαγορεύεται! - Η εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί μόνον εφόσον βρίσκεται σε τεχνικώς άριστη κατάσταση. Οι βλάβες και τα προβλήματα που επηρεάζουν την ασφάλεια πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. - Εάν η θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης ρυθμιστεί σε τιμή πάνω από τους 60 C ή εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία προστασίας από τη Legionella (65 C), θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη μίξη ψυχρού νερού (κίνδυνος εγκαύματος). - Η ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά διαστήματα. - Τυχόν προβλήματα ή βλάβες πρέπει να επιδιορθώνονται μόνο από ειδικούς. - Τα ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά Wolf. - Οι προδιαγεγραμμένες τιμές των ηλεκτρικών ασφαλειών πρέπει να τηρούνται (βλ. τεχνικά στοιχεία). Εάν πραγματοποιηθούν τεχνικές τροποποιήσεις στούς πίνακες ρυθμίσεων Wolf, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ζημιές που τυχόν θα προκύψουν εξαιτίας αυτών _XX11

5 Συναρμολόγηση / ηλεκτρολογικές εργασίες Συναρμολόγηση Σύνδεση καυστήρα 1ης βαθμίδας Σύνδεση καυστήρα 2ης βαθμίδας Αισθητήρας λέβητα Θερμοστάτης ασφαλείας Σύνδεση αγωγού προστασίας Θερμόμετρο Ηλεκτρολογικές εργασίες Κατά την τοποθέτηση του πίνακα ρυθμίσεων απαιτείται προσοχή ώστε να αποφευχθεί το τσάκισμα και το λύγισμα των τριχοειδών των αισθητήρων. Κατά την εγκατάσταση, μην δρομολογήσετε τα καλώδια των αισθητήρων και του τηλεχειρισμού μαζί με τα καλώδια ρεύματος. Η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να γίνει σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας. Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του πίνακα ρυθμίσεων αφού ξεβιδώσετε τις δύο βίδες. Σύνδεση καυστήρα Περάστε τον αγωγό μέσα από το άνοιγμα στην κονσόλα του πίνακα ρυθμίσεων (αριστερά/δεξιά), ανάλογα με τη φορά ανοίγματος των θυρών του λέβητα. Αισθητήρας λέβητα Τοποθετήστε το σε οποιοδήποτε άνοιγμα της υποδοχής θήκης αισθητήρα του λέβητα. Θερμοστάτης ασφαλείας Τοποθετήστε το τριχοειδές του αισθητήρα σε οποιοδήποτε άνοιγμα της υποδοχής θήκης αισθητήρα του λέβητα. Σύνδεση αγωγού προστασίας Συνδέστε στην κονσόλα του πίνακα ρυθμίσεων Θερμόμετρο ένδειξης θερμοκρασίας λέβητα Τοποθετήστε το σε οποιοδήποτε άνοιγμα της υποδοχής θήκης αισθητήρα του λέβητα. AF = Εξωτερικός αισθητήρας SF = Αισθητήρας μποϊλερ E1 = Προγραμματιζόμενη είσοδος ebus KKP = Κυκλοφορητής κυκλώματος λέβητα A1 = Προγραμματιζόμενη έξοδος LP = Κυκλοφορητής μποϊλερ Δίκτυο 230V Υπόδειξη Σύνδεση στο δίκτυο ρεύματος Τοποθετήστε όλα τα μη χρησιμοποιημένα φις στη σειρά υποδοχών σύνδεσης. Λάβετε υπόψη τη χρωματική κωδικοποίηση. Τοποθετήστε το κίτρινο φις με γέφυρα στην υποδοχή σύνδεσης Ε1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο φις. Τοποθετήστε το φις στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με το στυπιοθλίπτη. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα _XX11 5

6 Συναρμολόγηση / ηλεκτρολογικές εργασίες Σύνδεση κυκλοφορητή Οι κυκλοφορητές κυκλώματος λέβητα και φόρτισης μποϊλερ Wolf παραδίδονται εφοδιασμένες με το κατάλληλο φις. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Τοποθετήστε τα φις στις καθορισμένες θέσεις της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε τα καλώδια με στυπιοθλίπτη. A1 Προγραμματιζόμενη έξοδος Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης για την έξοδο Α1 με το παρεχόμενο φις. Τοποθετήστε το φις στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με στυπιοθλίπτη. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Εξωτερικός αισθητήρας (πρόσθετο εξάρτημα) Κατά την εγκατάσταση, συνδέστε τον αγωγό σύνδεσης του αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας με το παρεχόμενο φις. Τοποθετήστε το φις στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με στυπιοθλίπτη. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Τοποθετήστε τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας στον βορεινό ή τον βορειοανατολικό τοίχο, σε ύψος 2 έως 2,5 m από το δάπεδο. Αισθητήρας μποϊλερ (πρόσθετος εξοπλισμός) Τοποθετήστε τον αισθητήρα μποϊλερ (πρόσθετος εξοπλισμός) στην υποδοχή θήκης αισθητήρα του μποϊλερ. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Τοποθετήστε το φις στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με στυπιοθλίπτη. E1 Προγραμματιζόμενη είσοδος Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης για την είσοδο Ε1 με το παρεχόμενο φις. Τοποθετήστε το φις στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με στυπιοθλίπτη. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Αν στο E1 δεν είναι συνδεδεμένο κανένα εξάρτημα τότε πρέπει να συνδεθεί το φις με γέφυρα σύρματος. Πρόσθετος εξοπλισμός ebus Τηλεχειριστήριο, μονάδα ασύρματου ρολογιού, μονάδα ασύρματου ρολογιού με εξωτερικό αισθητήρα, δέκτης για ασύρματο εξωτερικό αισθητήρα και αναλογικό ασύρματο τηλεχειριστήριο. Κατά την εγκατάσταση, συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης του πρόσθετου εξοπλισμού με το παρεχόμενο πράσινο φις (με την επιγραφή «ebus»). Τοποθετήστε το φις στην καθορισμένη θέση της σειράς υποδοχών σύνδεσης και ασφαλίστε το καλώδιο με στυπιοθλίπτη. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του λέβητα. Υπόδειξη: Εάν πρόκειται να συνδεθούν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα εξαρτήματα με ebus, θα πρέπει να καλωδιωθούν παράλληλα προς την υποδοχή σύνδεσης ebus _XX11

7 Έναρξη λειτουργίας Ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας του πίνακα ρυθμίσεων. Διακόπτης λειτουργίας (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) Όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης λειτουργίας του πίνακα ρυθμίσεων, ξεκινά η λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης με βάση τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Υπόδειξη: Η εργοστασιακή ρύθμιση του πίνακα ρυθμίσεων έχει προκύψει από εμπειρικές τιμές. Ανάλογα με την εγκατάσταση και την αντιστοίχιση, μπορούν να ρυθμιστούν παράμετροι διαφορετικές από την εργοστασιακή ρύθμιση! Οι τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν με χρήση του πρόσθετου εξοπλισμού ρύθμισης Wolf ή μέσω PC/ φορητού υπολογιστή με το λογισμικό ρύθμισης Wolf. Όλες οι εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι αποθηκευμένες και δεν διαγράφονται. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, ο πίνακας ρυθμισεων αναγνωρίζει αυτόματα τους συνδεδεμένους αισθητήρες μποϊλερ και εξωτερικής θερμοκρασίας. Προσοχή Ο αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να καταργηθεί μέσω αποσύνδεσης του φις και κλεισίματος και ανοίγματος της παροχής τάσης. Ο αισθητήρας μποϊλερ μπορεί να καταργηθεί μέσω αποσύνδεσης του φις και επαναφοράς (Reset) (σύστημα ρύθμισης). Ο αισθητήρας λέβητα δεν μπορεί να καταργηθεί. Σε συνδυασμό με μονάδα συστοιχίας θα πρέπει ο πρώτος λέβητας να δηλωθεί στη διεύθυνση ebus _XX11 7

8 Ρύθμιση / Λειτουργία / Χειρισμός Ασφάλεια ακριβείας M 6,3 A Σύνδεση ebus για PC/φορητό υπολογιστή Θερμοστάτης ασφαλείας (STB) Χειρισμός μόνο από τον τεχνικό Πάνω μέρος πίνακα ρυθμίσεων Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF Φωτεινός δακτύλιος Πλήκτρο επαναφοράς (Reset) Θερμόμετρο Επιλογή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης Επιλογή θερμοκρασίας ζ.ν.χ. Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF Στη θέση 0 απενεργοποιείται ο πίνακας ρυθμίσεων λέβητα θέρμανσης. Δεν παρέχεται αντιπαγετική προστασία. Φωτεινός δακτύλιος για ένδειξη κατάστασης Ένδειξη Πράσινο που αναβοσβήνει Σταθερό πράσινο Κίτρινο που αναβοσβήνει Σταθερό κίτρινο Κόκκινο που αναβοσβήνει Σημασία Αναμονή (υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος, δεν απαιτείται θέρμανση) Απαιτείται θέρμανση: ο κυκλοφορητής λειτουργεί, ο καυστήρας είναι σβηστός Λειτουργία καθαρισμού καπνοδόχου Καυστήρας σε λειτουργία, γίνεται καύση Δυσλειτουργία _XX11

9 Ρύθμιση / Λειτουργία / Χειρισμός Πλήκτρο επαναφοράς (Reset) 1. Για την επαναφορά όλων των παραμέτρων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. - Ο διακόπτης λειτουργίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση O (απενεργοποίηση). - Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επαναφοράς ενώ φέρνετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση I (ενεργοποίηση). - Μετά την ενεργοποίηση της εγκατάστασης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επαναφοράς επί 2 ακόμη δευτερόλεπτα τουλάχιστον. 2. Για την απασφάλιση του αυτόματου συστήματος τροφοδοσίας καυστήρα πετρελαίου. (μόνο σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα εξαρτήματα Wolf) - Σε περίπτωση βλάβης του καυστήρα, το πάτημα του πλήκτρου επαναφοράς επιτρέπει την απασφάλιση του αυτόματου συστήματος τροφοδοσίας πετρελαίου μέσω ενός ρελέ απασφάλισης. Υπόδειξη: Σε περίπτωση βλάβης ενός καυστήρα αερίου, η απασφάλιση γίνεται απευθείας στο αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας αερίου, μέσω ανοίγματος στο ηχομονωτικό κάλυμμα. Επιλογή θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης Στους λέβητες πετρελαίου που συνδυάζονται με σύστημα φόρτισης μποϊλερ, οι ρυθμίσεις 1-9 αντιστοιχούν σε θερμοκρασίες μποϊλερ από 15 έως 60 C. Σε συνδυασμό με έναν ψηφιακό θερμοστάτη χώρου ή με αντιστάθμιση τότε η ρύθμιση μέσω του επιλογέα θερμοκρασίας ζ.ν.χ. δεν έχει επίδραση. Η επιλογή της θερμοκρασίας γίνεται στο πρόσθετο εξάρτημα ρυθμίσεων. Επιλογή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης Οι τιμές ρύθμισης 2-8 έχουν ρυθμιστεί εργοστασιακά σε θερμοκρασία νερού θέρμανσης από 50 έως 75 C. Σε συνδυασμό με έναν ψηφιακό θερμοστάτη χώρου ή με αντιστάθμιση τότε η ρύθμιση μέσω του επιλογέα θερμοκρασίας νερού θέρμανσης δεν έχει επίδραση (εξαίρεση η λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή). Η θερμοκρασία του νερού θέρμανσης υπολογίζεται μέσω της ρύθμισης του εξαρτήματος ρύθμισης. Χειμερινή λειτουργία (θέση 2 έως 8) Κατά τη χειμερινή λειτουργία, ο λέβητας θερμαίνει το νερό προσαγωγής στη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί στον ρυθμιστή θερμοκρασίας. Ο κυκλοφορητής λειτουργεί με βάση τη ρύθμιση τρόπου λειτουργίας κυκλοφορητή, είτε συνεχώς (εργοστασιακή ρύθμιση) είτε μόνο μετά από ενεργοποίηση του καυστήρα, με καθυστέρηση απενεργοποίησης. Θερινή λειτουργία Εάν περιστραφεί ο επιλογέας θερμοκρασίας νερού θέρμανσης στη θέση απενεργοποιείται η χειμερινή λειτουργία και ενεργοποιείται η θερινή λειτουργία. Η θερινή λειτουργία (απενεργοποίηση θέρμανσης) σημαίνει ότι παρέχεται μόνο ζ.ν.χ., αλλά η προστασία της εγκατάστασης θέρμανσης από τον παγετό είναι εξασφαλισμένη και η προστασία κατάστασης κυκλοφορητή είναι ενεργή _XX11 9

10 Ρύθμιση / Λειτουργία / Χειρισμός Λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή Εάν περιστραφεί ο επιλογέας θερμοκρασίας νερού θέρμανσης στη θέση ενεργοποιείται η λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή. Μια προηγούμενη φραγή χρονισμού του καυστήρα απενεργοποιείται. Ο φωτεινός δακτύλιος ανάβει με κίτρινο χρώμα. Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας καθαρισμού καπνοδόχου, ο λέβητας αρχίζει να λειτουργεί με τη μέγιστη ρυθμισμένη θερμική ισχύς και προσπαθεί να κρατήσει μια μέση σταθερή θερμοκρασία λέβητα στους 60 C. Αν η θερμοκρασία του λέβητα είναι μικρότερη από 60 C τότε λειτουργεί ο καυστήρας και ο κυκλοφορητής είναι κλειστός. Αν υπερβεί την θερμοκρασία λέβητα πάνω από 60 C τότε ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής θέρμανσης. Ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ λειτουργεί μέχρι το μποϊλερ να πιάσει την ρυθμισμένη θερμοκρασία. Αν η προσδιδόμενη θερμότητα δεν μπορεί να αποδωθεί τότε μετά την επίτευξη της μέγιστης θερμοκρασίας του λέβητα ο καυστήρας απενεργοποιείται. Η λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή τερματίζεται μετά από 15 λεπτά ή μετά από υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας νερού προσαγωγής. Για να ενεργοποιηθεί ξανά, ο επιλογέας θερμοκρασίας νερού θέρμανσης θα πρέπει να στραφεί μία φορά προς τα αριστερά και κατόπιν και πάλι στη θέση. Θερμόμετρο Για την προβολή της τρέχουσας θερμοκρασίας του νερού θέρμανσης Ασφάλεια ακριβείας M 6,3 A, για την προστασία της πλακέτας του πίνακα ρυθμίσεων. Σύνδεση ebus Για μεταφορά δεδομένων μεταξύ του πίνακα ρυθμίσεων και ενός PC/φορητού υπολογιστή μέσω του πακέτου λογισμικού ρύθμισης λέβητα (πρόσθετος εξοπλισμός). Θερμοστάτης ασφαλείας STB εργοστασιακά ρυθμισμένος στους 120 C, μπορεί να ρυθμιστεί στους 100 C ή στους 110 C εάν χρειάζεται. Προστασία κατάστασης κυκλοφορητή Η προστασία κατάστασης κυκλοφορητή ενεργοποιείται συνήθως στις 12:00 το μεσημέρι. Ο κυκλοφορητής θέρμανσης λειτουργεί επί 10 δευτερόλεπτα περίπου. Στη συνέχεια, ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ και ο κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας (εάν υπάρχει) λειτουργούν επί 20 δευτερόλεπτα. Έτσι αποτρέπεται το κόλλημα των εξαρτημάτων. Εάν ο καυστήρας λειτουργεί κατά την προστασία κατάστασης κυκλοφορητή, η λειτουργία του θα διακοπεί επί ένα λεπτό περίπου _XX11

11 Προβολή / Αλλαγή παραμέτρων ρύθμισης Μια μετατροπή ή η ένδειξη των παραμέτρων ρύθμισης μπορεί να γίνει μόνο με ένα πρόσθετο εξάρτημα ρύθμισης της Wolf με δυνατότητα σύνδεσης ebus. Ο τρόπος θα πρέπει να διαβαστεί στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης του κάθε εξαρτήματος. Συνοπτική παρουσίαση παραμέτρων (ρύθμιση και λειτουργία παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες) Παράμετρος Περιοχή ρύθμισης Εργ. ρύθμιση A09 Όρια προστασίας από τον παγετό -20 έως +10 C +2 C A10 Παράλληλη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης 0 / 1 0 A14 Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης 60 έως 80 C 65 C HG01 Διαφορά ενεργοποίησης καυστήρα (δυναμική) 5 έως 30K 15K HG06 Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή 0 / 1 / 2 0 HG07 Καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή κυκλώματος λέβητα 0 έως 30min 3min HG08 Μέγιστο όριο κυκλώματος λέβητα TV-max 40 έως 90 C 75 C HG09 Φραγή χρονισμού καυστήρα 1 έως 30min 4min HG13 Προγραμματιζόμενη είσοδος E1 1 έως 11 1 HG14 Προγραμματιζόμενη έξοδος A1 0 έως 14 0 HG15 Υστέρηση μποϊλερ 1 έως 30K 5K HG19 Καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή φόρτισης μποϊλερ 0 έως 10min 3min HG20 Μέγιστος χρόνος φόρτισης μποϊλερ 0 έως 5h 2h HG21 Ελάχιστη θερμοκρασία λέβητα TK-min 38 έως 90 C 50 C HG22 Μέγιστη θερμοκρασία λέβητα TK-max 50 έως 90 C 80 C HG24 Τρόπος λειτουργίας αισθητήρα ζ.ν.χ. 1 / 2 / 3 1 HG25 Υπερθέρμανση λέβητα στη φόρτιση μποϊλερ 0 έως 40K 10K HG26 Αποφόρτιση εκκίνησης λέβητα 0 / 1 1 HG27 Βαθμίδες καυστήρα για φόρτιση μποϊλερ 1 / 2 2 HG 28 Τρόπος λειτουργίας καυστήρα 1 έως = 1η βαθμίδα 2 = 2η βαθμίδα 3 = διαφορικά 4 = καμία λειτουργία HG29 Φραγή διαφορισμού 0 έως 20min 10min HG30 Δυναμική διαφορισμού 5 έως 50K 20K HG31 Φραγή 2ης βαθμίδας καυστήρα 0 έως 40min 1min HG32 Αύξηση θερμοκρασίας επιστροφής 0 έως 70 C 30 C HG33 Χρόνος υστέρησης 1 έως 30min 10min HG34 Τροφοδοσία ebus 0 / 1 / 2 2 HG35 Είσοδος 0-5V για έλεγχο εξ αποστάσεως 0 / 1 0 HG36 Χρόνος διαφορισμού 10 έως 600sec 60sec HG50 Λειτουργίες δοκιμής 1 έως 8 - HG70 Ένδειξη εισόδου πολλαπλών λειτουργιών E1-50 Βραχυκύκλωμα αισθητήρα ή κλειστή επαφή -60 Διακοπή κυκλώματος αισθητήρα ή ανοικτή επαφή Τρέχουσα θερμοκρασία αισθητήρα δοχείου συλλογής HG13 = 7 Τρέχουσα θερμοκρασία αισθητήρα επιστροφής HG 13 = 11 Κατά τη λειτουργία με πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου θα πρέπει να ρυθμιστεί η τιμή 38 C Κατά τη λειτουργία με πιεστικούς καυστήρες αερίου θα πρέπει να ρυθμιστεί η τιμή 40 C _XX11 11

12 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Όρια προστασίας από παγετό Παράμετρος A09 A Εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μικρότερη από τη ρυθμισμένη τιμή, ο κυκλοφορητής κυκλώματος λέβητα λειτουργεί συνεχώς. Εάν η θερμοκρασία νερού λέβητα μειωθεί κάτω από τους +5 C, ο καυστήρας ενεργοποιείται και θερμαίνει τον λέβητα τουλάχιστον στην ελάχιστη θερμοκρασία λέβητα TK-min. Εργοστασιακή ρύθμιση: 2 C Περιοχή ρύθμισης: -20 έως +10 C Υπόδειξη: Η εργοστασιακή ρύθμιση πρέπει να τροποποιείται μόνον όταν εξασφαλιστεί ότι δεν είναι δυνατόν να παγώσει η εγκατάσταση θέρμανσης και τα εξαρτήματά της στις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Παράλληλη λειτουργία ζ.ν.χ. Παράμετρος A10 A10 0 Εργοστασιακή ρύθμιση: 0 Περιοχή ρύθμισης: 0 / 1 Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης Παράμετρος A14 A C Προσοχή Με σύνδεση προτεραιότητας ζ.ν.χ. (0) ο κυκλοφορητής του κυκλώματος θέρμανσης απενεργοποιείται κατά την φόρτιση του μποϊλερ. Η ενέργεια του λέβητα προσφέρεται αποκλειστικά στην παραγωγή ζ.ν.χ.. Ο κυκλοφορητής φόρτισης του μποϊλερ ξεκινά μόνον όταν η θερμοκρασία του νερού του λέβητα είναι 5 C υψηλότερη από τη θερμοκρασία του νερού του μποϊλερ. Μόλις το μποϊλερ φθάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, ο καυστήρας σβήνει και ξεκινά ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης. Ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ δεν λειτουργεί για περισσότερο χρόνο απ ότι ορίζεται στην παράμετρο HG19 (καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή φόρτισης μποϊλερ). Με παράλληλη λειτουργία ζ.ν.χ. (1) ο κυκλοφορητής του κυκλώματος θέρμανσης συνεχίζει να λειτουργεί. Εάν η θερμοκρασία του νερού του λέβητα είναι 5 C υψηλότερη από τη θερμοκρασία του μποϊλερ, τότε ξεκινά ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ. Μόλις το νερό του μποϊλερ φθάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, σταματά η φόρτιση του μποϊλερ. Ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ δεν λειτουργεί για περισσότερο χρόνο απ ότι ορίζεται στην παράμετρο HG19 (καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή φόρτισης μποϊλερ). Κατά την παράλληλη λειτουργία ζ.ν.χ. (1), το κύκλωμα θέρμανσης πιθανόν να παρουσιάζει υψηλότερη θερμοκρασία κατά διαστήματα. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης είναι 65 C. Εάν χρειάζεται υψηλότερη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης για επαγγελματικούς σκοπούς, αυτή μπορεί να αυξηθεί μέχρι τους 80 C. Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία προστασίας από τη Legionella (BM), το μποϊλερ θερμαίνεται στη ρυθμισμένη τιμή μέγιστης θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης κατά την πρώτη φόρτιση της ημέρας. Εργοστασιακή ρύθμιση: 65 C Περιοχή ρύθμισης: 60 έως 80 C Προσοχή Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία από τα εγκαύματα. Η παράμετρος HG22, μέγιστη θερμοκρασία λέβητα, πρέπει να ρυθμιστεί τουλάχιστον 5Κ υψηλότερα από την επιλεγμένη μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης _XX11

13 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Διαφορά ενεργοποίησης καυστήρα (δυναμική) Παράμετρος HG01 HG01 15 Η διαφορά ενεργοποίησης καυστήρα καθορίζει τη θερμοκρασία του λέβητα εντός της ρυθμισμένης περιοχής, μέσω ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του καυστήρα. Όσο μεγαλύτερη διαφορά θερμοκρασίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ρυθμιστεί, τόσο μεγαλύτερες είναι οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του λέβητα γύρω από την καθορισμένη τιμή με παράλληλα αυξημένο χρόνο καύσης, και αντιστρόφως. Οι αυξημένοι χρόνοι καύσης προστατεύουν το περιβάλλον και αυξάνουν τη διάρκεια ζωής των φθειρόμενων εξαρτημάτων. Εργοστασιακή ρύθμιση: 15 K Περιοχή ρύθμισης: 5 έως 30 Κ Ρυθμισμένη διαφορά ενεργοποίησης 15 K Διαφορά ενεργοποίησης (K) Χρόνος υστέρησης 10 λεπτών Χρόνος λειτουργίας καυστήρα (λεπτά) Εικ.: Χρονική πορεία της δυναμικής διαφοράς ενεργοποίησης καυστήρα για διαφορά ενεργοποίησης καυστήρα ρυθμισμένη από τον χρήστη στους 15 Κ και για επιλεγμένο χρόνο υστέρησης (παράμετρος HG33) 10 λεπτών _XX11 13

14 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή Παράμετρος HG06 HG06 0 Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή 0: Κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης σε εγκαταστάσεις θέρμανσης χωρίς σύνδεση συστοιχίας και χωρίς υδραυλικό διαχωρισμό Εάν απαιτείται θερμότητα στο κύκλωμα θέρμανσης, ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης λειτουργεί συνεχώς. Εάν έχει δοθεί προτεραιότητα στο μποϊλερ, ο κυκλοφορητής του κυκλώματος θέρμανσης σταματά κατά την φόρτιση του μποϊλερ. Εργοστασιακή ρύθμιση: 0 Περιοχή ρύθμισης: 0 / 1 / 2 Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή 1: Βοηθητικός κυκλοφορητής σε συστήματα θέρμανσης με σύνδεση συστοιχίας ή/και υδραυλικό διαχωρισμό Ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης μετατρέπεται σε βοηθητικό κυκλοφορητή. Ο αισθητήρας του δοχείου συλλογής χρησιμοποιείται τόσο για τη λειτουργία θέρμανσης όσο και για την φόρτιση του μποϊλερ. Ο βοηθητικός κυκλοφορητής λειτουργεί μόνον όταν απαιτείται λειτουργία του καυστήρα. Ο κυκλοφορητής σταματά με την καθυστέρηση που ρυθμίζεται στην παράμετρο HG07. Αποφόρτιση εκκίνησης: Σε TK τρεχ. < TK min (50 C) ο βοηθητικός κυκλοφορητής απενεργοποιείται. Ο κυκλοφορητής κυκλώματος ανάμιξης και ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ συνεχίζουν να λειτουργούν κατά την αποφόρτιση εκκίνησης. Υπόδειξη: Η καθυστέρηση απενεργοποίησης του κυκλοφορητή πρέπει να αυξηθεί από τα 3 λεπτά στα 15 λεπτά. Η παράμετρος HG13 πρέπει να ρυθμιστεί στο 7. Διάγραμμα υδραυλικού κυκλώματος: MK1 ZUP= Βοηθητικός κυκλοφορητής SPL= Κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ PLP= Ενδιάμεσος κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ SF = Αισθητήρας μποϊλερ SAF= Αισθητήρας δοχείου συλλογής MK1= Κύκλωμα ανάμιξης MKP= Κυκλοφορητής κυκλώματος ανάμιξης Λέβητας ZUP SAF MKP Υδραυλικός διαχωρισμός ή δοχείο συλλογής SPL SF Μποϊλερ _XX11

15 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή 2: Ενδιάμεσος κυκλοφορητής φόρτισης για μποϊλερ BSP Ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης μετατρέπεται σε ενδιάμεσο κυκλοφορητή φόρτισης. Ο αισθητήρας του δοχείου συλλογής (ενδιάμεσου δοχείου αποθήκευσης) χρησιμοποιείται μόνο για τη λειτουργία θέρμανσης. Η φόρτιση του μποϊλερ ρυθμίζεται βάσει του εσωτερικού αισθητήρα του λέβητα. Ο ενδιάμεσος κυκλοφορητής φόρτισης λειτουργεί μόνον όταν χρειάζεται λειτουργία καυστήρα για τη θέρμανση. Ο κυκλοφορητής σταματά με την καθυστέρηση που ρυθμίζεται στην παράμετρο HG07. Αποφόρτιση εκκίνησης: Σε TK τρεχ. < TK min (50 C) ο ενδιάμεσος κυκλοφορητής φόρτισης και ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ απενεργοποιούνται. Ο κυκλοφορητής κυκλώματος ανάμιξης συνεχίζει να λειτουργεί κατά την αποφόρτιση εκκίνησης. Υπόδειξη: Η καθυστέρηση απενεργοποίησης του κυκλοφορητή πρέπει να αυξηθεί από τα 3 λεπτά στα 15 λεπτά. Η παράμετρος HG13 πρέπει να ρυθμιστεί στο 7.: Διάγραμμα υδραυλικού κυκλώματος: MKP MK1 ZUP= Βοηθητικός κυκλοφορητής SPLΡ= Κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ PLP= Ενδιάμεσος κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ SF = Αισθητήρας μποϊλερ SAF= Αισθητήρας δοχείου συλλογής MK1= Κύκλωμα ανάμιξης MKP= Κυκλοφορητής κυκλώματος ανάμιξης Λέβητας με καυσόξυλα Δοχείο συλλογής SF SPLP PLP SAF Λέβητας Σύνδεση με ηλιακή εγκατάσταση _XX11 15

16 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Καθυστέρηση απενεργοποίησης κυκλοφορητή κυκλώματος λέβητα Παράμετρος HG07 HG07 3 Εάν το κύκλωμα θέρμανσης δεν έχει πλέον ανάγκη θερμότητας, ο κυκλοφορητής κυκλώματος λέβητα συνεχίζει να λειτουργεί επί το καθορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφευχθεί η απενεργοποίηση ασφαλείας του λέβητα λόγω υψηλής θερμοκρασίας. Εργοστασιακή ρύθμιση: 3 min Περιοχή ρύθμισης: 0 έως 30 min Μέγιστο όριο TV-max. κυκλώματος λέβητα Παράμετρος HG08 HG08 75 Η λειτουργία αυτή περιορίζει τη μέγιστη θερμοκρασία του λέβητα κατά τη λειτουργία θέρμανσης και απενεργοποιεί τον καυστήρα. Κατά την φόρτιση του μποϊλερ, η παράμετρος αυτή δεν έχει καμία επίδραση και η θερμοκρασία του λέβητα ενδέχεται να υπερβεί το όριο κατά το διάστημα αυτό. Τα φαινόμενα «καθυστερημένης θέρμανσης» μπορούν να προκαλέσουν μια μικρή υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας. Εργοστασιακή ρύθμιση: 75 C Περιοχή ρύθμισης: 30 έως 90 C Φραγή χρονισμού καυστήρα Παράμετρος HG09 HG09 4 Μετά από κάθε απενεργοποίηση του καυστήρα στη λειτουργία θέρμανσης, ο καυστήρας φράσσεται για το χρονικό διάστημα φραγής χρονισμού καυστήρα. Η φραγή χρονισμού καυστήρα μηδενίζεται μέσω ενεργοποίησης και απενεργοποίησης με τον διακόπτη λειτουργίας ή μέσω στιγμαίου πατήματος του πλήκτρου επαναφοράς (Reset). Εξαίρεση: Λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή, λειτουργία συστοιχίας και φόρτισης μποϊλερ Εργοστασιακή ρύθμιση: 4 min Περιοχή ρύθμισης: 1 έως 30 min _XX11

17 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Προγραμματιζόμενη είσοδος E1 Παράμετρος HG13 HG13 1 Εργοστασιακή ρύθμιση: 1 Περιοχή ρύθμισης: 1 έως 11 Οι λειτουργίες της εισόδου E1 μπορούν να διαβαστούν και να ρυθμιστούν μόνο με ένα πρόσθετο εξάρτημα ρύθμισης Wolf με δυνατότητα σύνδεσης ebus. Η είσοδος Ε1 μπορεί να αντιστοιχιστεί στις παρακάτω λειτουργίες: Αρ. Σημασία 1 Θερμοστάτης χώρου Όταν η είσοδος Ε1 είναι ανοικτή, η λειτουργία θέρμανσης φράσσεται επίσης ανεξάρτητα, από ένα ψηφιακό προαιρετικό εξάρτημα ρύθμισης Wolf (θερινή λειτουργία). Εξαίρεση: Τηλεχειριζόμενα κυκλώματα θέρμανσης 2 Θερμοστάτης μέγιστης θερμοκρασίας Για την απελευθέρωση του καυστήρα πρέπει η είσοδος E1 να είναι κλειστή. Σε περίπτωση ελεύθερης επαφής τότε ο καυστήρας παραμένει κλειστός για την θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού ακόμα και σε λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή, συστοιχίας και προστασίας παγετού. 3 μη κατειλημμένη 4 μη κατειλημμένη 5 Θυρίδα καυσαερίων / Θυρίδα αερισμού Παρακολούθηση λειτουργίας θυρίδας καυσαερίων/ θυρίδας αερισμού με επαφή ελεύθερη δυναμικού. Η κλειστή επαφή είναι προϋπόθεση για την αποδέσμευση του καυστήρα στη λειτουργία θέρμανσης, ζεστού νερού χρήσης, συστοιχίας και καπνοδοχοκαθαριστή. Σημαντικό:Η παράμετρος A1 (HG 14 = 7) πρέπει να ρυθμιστεί στη λειτουργία θυρίδας καυσαερίων / θυρίδας αερισμού. 6 Πλήκτρο ανακυκλοφορίας (στην εγκατάσταση) Εάν πατηθεί το πλήκτρο ο κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ενεργοποιείται για 5 λεπτά, ανεξάρτητα από τον χρονικό προγραμματισμό ή τη θέση του διακόπτη επιλογής προγράμματος (BM). Σημαντικό:Η έξοδος A1 πρέπει να προγραμματιστεί στη ρύθμιση 13 σε κάθε περίπτωση! Προσοχή Η είσοδος E1 δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση διατάξεων ασφαλείας (π.χ. 2 ο θερμοστάτη ασφαλείας STB, ασφάλεια έλλειψης νερού, περιοριστή πίεσης ασφαλείας). Βλέπε γι αυτό οδηγίες συναρμολόγησης λέβητα _XX11 17

18 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Η είσοδος Ε1 μπορεί να αντιστοιχιστεί στις παρακάτω λειτουργίες: Αρ. Σημασία 7 Αισθητήρας δοχείου συλλογής (υδραυλικός διαχωρισμός ή ενδιάμεσο δοχείο αποθήκευσης) Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του λέβητα κατά τη λειτουργία θέρμανσης και κατά την φόρτιση του μποϊλερ εξαρτάται από τη διαμόρφωση της παραμέτρου HG06. Ο αισθητήρας λέβητα μετρά επιπλέον την ελάχιστη και τη μέγιστη θερμοκρασία του λέβητα. 8 Φραγή καυστήρα Κλειστή επαφή, καυστήρας σε φραγή. Ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης και ο κυκλοφορητής φόρτισης μποϊλερ λειτουργούν κανονικά, αλλά χωρίς αποφόρτιση εκκίνησης. Κατά τη λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή και την προστασία από παγετό, ο καυστήρας αποδεσμεύεται (ενεργοποίηση εξόδου 1 όταν έχει προγραμματιστεί HG14 = 12, βαλβίδα εναλλαγής). 9 μη κατειλημμένη 10 Εξωτερική εντολή λειτουργίας καυστήρα, είσοδος E1 κλειστή (π.χ. αερόθερμα, πισίνες, 2η φόρτιση μποϊλερ μέσω θερμοστάτη) η ρυθμισμένη θερμοκρασία λέβητα πρέπει να ορίζεται στη μέγιστη θερμοκρασία λέβητα μείον 5 K. Ο περιορισμός γίνεται μέσω της μέγιστης θερμοκρασίας προσαγωγής. Οι κυκλοφορητές κυκλώματος θέρμανσης και φόρτισης μποϊλερ λειτουργούν κανονικά. Σημαντικό: Η έξοδος A1 πρέπει να προγραμματιστεί στη ρύθμιση 14 σε κάθε περίπτωση! 11 Αισθητήρας επιστροφής Μόνο σε συνδυασμό με την παράμετρο HG32 (αύξηση θερμοκρασίας επιστροφής). Σημαντικό: Η έξοδος A1 πρέπει να προγραμματιστεί στη ρύθμιση 12 σε κάθε περίπτωση! _XX11

19 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Προγραμματιζόμενη Έξοδος A1 Παράμετρος HG14 HG14 0 Εργοστασιακή ρύθμιση: 0 Περιοχή ρύθμισης: 0 έως 14 Η έξοδος Α1 μπορεί να αντιστοιχιστεί στις παρακάτω λειτουργίες: Αρ. Σημασία 0 Χωρίς λειτουργία Η έξοδος Α1 δεν ενεργοποιείται. 1 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας 100 % Η έξοδος Α1 ενεργοποιείται όταν έχει αποδεσμευτεί η ανακυκλοφορία μέσω του προαιρετικού εξαρτήματος ρύθμισης (ΒΜ). Εάν δεν υπάρχει προαιρετικό εξάρτημα ρύθμισης, η έξοδος Α1 ενεργοποιείται διαρκώς. 2 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας 50 % Η έ ξο δ ο ς Α 1 ε ν ε ρ γ οπο ι ε ί τα ιπ ε ρ ι ο δ ι κ ά 5 λ ε π τά σ ε λ ε ι - το υ ρ γ ί α κα ι 5 λ ε π τά ε κ τ ό ς λ ε ι το υ ρ γ ί α ς ότα ν έ χ ε ι α πο - δεσμευτεί η ανακυκλοφορία μέσω του προαιρετικού ε ξα ρτ ή μ α το ς ρ ύ θ μ ι σ η ς ( Β Μ ). Ε ά ν δ ε ν υ πά ρ χ ε ι π ρ ο - αιρετικό εξάρτημα ρύθμισης, η έξοδος Α1 ενεργοποιείται διαρκώς ανά διάστημα 5 λεπτών. 3 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας 20 % Η έ ξο δ ο ς Α 1 ε ν ε ρ γ οπο ι ε ί τα ιπ ε ρ ι ο δ ι κ ά 2 λ ε π τά σ ε λ ε ι - τουργία και 8 λεπτά εκτός λειτουργίας όταν έχει αποδεσμευτεί η ανακυκλοφορία μέσω του προαιρετικού ε ξα ρτ ή μ α το ς ρ ύ θ μ ι σ η ς ( Β Μ ). Ε ά ν δ ε ν υ πά ρ χ ε ι π ρ ο - αιρετικό εξάρτημα ρύθμισης, η έξοδος Α1 ενεργοποιείται διαρκώς. 4 Έξοδος συναγερμού Η έξοδος Α1 ενεργοποιείται μετά από βλάβη και αφού παρέλθουν 4 λεπτά. 5 Ειδοποίηση φλόγας Η έξοδος Α1 ενεργοποιείται όταν ανιχνευτεί φλόγα (τάση στην είσοδο Β4). 6 μη κατειλημμένη 7 Θυρίδα καυσαερίων / Θυρίδα αερισμού Προτού ξεκινήσει ο καυστήρας, η έξοδος Α1 κλείνει. Το μήνυμα ειδοποίησης ελέγχεται από την είσοδο Ε1 (HG13 = 5). Εάν η είσοδος Ε1 δεν κλείσει, ο καυστήρας δεν τίθεται σε λειτουργία και παράγεται το μήνυμα FC 8 μετά από διάστημα δύο λεπτών. Σημαντικό: Η είσοδος Ε1 πρέπει να ρυθμιστεί στη λειτουργία θυρίδας καυσαερίων / θυρίδας αερισμού. 8 Εξωτερικό σύστημα εξαερισμού Η έξοδος Α1 ελέγχεται κατ αντιστροφή από τον καυστήρα. Η απενεργοποίηση ενός εξωτερικού συστήματος εξαερισμού (π.χ. απαγωγός καυσαερίων) κατά τη λειτουργία του καυστήρα είναι απαραίτητη μόνον όταν η λειτουργία του καυστήρα εξαρτάται από τον αέρα του χώρου. 9 Βαλβίδα τροφοδοσίας Η έξοδος Α1 ελέγχεται από την εντολή ενεργοποίησης του καυστήρα. 10 μη κατειλημμένη _XX11 19

20 Παράμετροι προχωρημένου επιπέδου Η έξοδος Α1 μπορεί να αντιστοιχιστεί στις παρακάτω λειτουργίες: Αρ. Σημασία 11 Βοηθητικός κυκλοφορητής Η έξοδος Α1 ενεργοποιείται με κάθε εντολή παραγωγής θερμότητας (κύκλωμα θέρμανσης ή φόρτιση μποϊλερ). 12 Κυκλοφορητής παράκαμψης για την αύξηση της θερμοκρασίας επιστροφής ή βαλβίδα εναλλαγής. Η έξοδος A1 ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία επιστροφής είναι μικρότερη από τη ρυθμισμένη αύξηση θερμοκρασίας επιστροφής (παράμετρος HG32). Σημαντικό: Η είσοδος Ε1 πρέπει σε κάθε περίπτωση να προγραμματιστεί στη ρύθμιση 11 ή εάν υπάρχει παραμετροποίηση εξωτερική φραγή καυστήρα στην είσοδο E1 (HG 13 = 8)! 13 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας Η έξοδος A1 ενεργοποιείται επί 5 λεπτά μετά από πάτημα ενός πλήκτρου (διέγερση εισόδου E1). Σημαντικό: Η είσοδος Ε1 πρέπει σε κάθε περίπτωση να προγραμματιστεί στη ρύθμιση 6! 14 Έξοδος A1 ενεργοποιημένη Η έξοδος A1 ενεργοποιείται όταν κλείνει η είσοδος E1 (εξωτερική εντολή λειτουργίας καυστήρα). Σημαντικό: Η είσοδος Ε1 πρέπει σε κάθε περίπτωση να προγραμματιστεί στη ρύθμιση 10! Υστέρηση μποϊλερ Παράμετρος HG15 HG15 5 Μέσω της υστέρησης του μποϊλερ ρυθμίζεται το σημείο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της φόρτισης του μποϊλερ. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ των θερμοκρασιών ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, τόσο μεγαλύτερες είναι οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του μποϊλερ γύρω από τη ρυθμισμένη τιμή. Παράδειγμα: Ρυθμισμένη θερμοκρασία μποϊλερ 60 C Υστέρηση μποϊλερ 5 K Εργοστασιακή ρύθμιση: 5 K Περιοχή ρύθμισης: 1 έως 30 Κ Στους 55 C αρχίζει η φόρτιση του μποϊλερ και στους 60 C τερματίζεται _XX11

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Ελεγκτής χώρου 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 282 (10/2009) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A Innovens Pro Ελλάδα EL Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-5 Οδηγίες χρήσης 30004754-00-A Ευρετήριο Εισαγωγή...4. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...4. Συντμήσεις...4.3 Γενικές πληροφορίες...5.3.

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

γενικά Πριν διενεργήσετε τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών να σβήνετε τη συσκευή.

γενικά Πριν διενεργήσετε τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών να σβήνετε τη συσκευή. γενικά GR Το interface του συστήματος SENSYS σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με το λέβητα από το χώρο του σπιτιού σας που προτιμάτε. Έτσι θα μπορείτε να εγκαθιστάτε το λέβητα στον πλέον ενδεδειγμένο χώρο

Διαβάστε περισσότερα