Σωτήρης Χρονόπουλος ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. 1. Τι μελετά η Οργανική Χημεία;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σωτήρης Χρονόπουλος ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. 1. Τι μελετά η Οργανική Χημεία;"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 7 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ερωτήσεις Επανάληψης 1. Τι μελετά η Οργανική Χημεία; Οργανική χημεία είναι ο κλάδος της χημείας που ασχολείται με τις οργανικές ενώσεις. Οργανικές ενώσεις ονομάζονται οι χημικές ενώσεις που περιέχουν άνθρακα, εκτός από το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) το ανθρακικό οξύ (Η 2 CO 3 ) τα ανθρακικά άλατα και τα καρβίδια που είναι ενώσεις του άνθρακα με μέταλλα. 2. Πού οφείλεται ο μεγάλος αριθμός των οργανικών ενώσεων; Ο μεγάλος αριθμός των οργανικών ενώσεων οφείλεται στη δομή του ατόμου του άνθρακα. Ο άνθρακας είναι στοιχείο της IV a ομάδας του περιοδικού πίνακα, με ατομικό αριθμό Ζ = 6. Η ηλεκτρονιακή του δομή είναι: K: 2 L:4 Αυτό σημαίνει ότι έχει τέσσερα μονήρη ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα οπότε μπορούμε να συμβολίσουμε: C ή C

2 8 Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας Τα μονήρη ηλεκτρόνια που διαθέτει το άτομο του άνθρακα του δίνουν τη δυνατότητα να ενωθεί με άτομα άλλου στοιχείου ή με άλλα άτομα άνθρακα με πολλούς και διάφορους συνδυασμούς. Λόγω της μικρής ατομικής του ακτίνας, ο άνθρακας έχει την ικανότητα να σχηματίζει σταθερούς ομοιοπολικούς δεσμούς με τα περισσότερα στοιχεία του περιοδικού πίνακα. Ο δεσμός C - Ψ (όπου Ψ: Η, Ο, Ν, Cl, Br κ.λ.π.) είναι πολύ σταθερός. Επίσης ο δεσμός C - C είναι και αυτός πολύ σταθερός, με αποτέλεσμα άτομα άνθρακα να ενώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας ανθρακικές αλυσίδες. 3. Ποιες οργανικές ενώσεις λέγονται κορεσμένες και ποιες ακόρεστες; C C C C Οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν ανθρακικές αλυσίδες στις οποίες όλα τα άτομα άνθρακα ενώνονται με απλούς δεσμούς ονομάζονται κορεσμένες (Ι). Εκείνες στις οποίες δύο τουλάχιστον άτομα άνθρακα συνδέονται με πολλαπλό δεσμό (διπλό ή τριπλό), ονομάζονται ακόρεστες (ΙΙ και ΙΙΙ). (I) (V) C (VII) (III) C (VI) (II) 4. Ποιες οργανικές ενώσεις λέγονται ισοκυκλικές; Οι ενώσεις που στο μόριο τους περιέχουν δακτύλιο ο οποίος αποτελείται μόνο από άτομα άνθρακα, λέγονται ισοκυκλικές. 5. α. Τι ονομάζεται ομόλογη σειρά; β. Τι δείχνει ο εμπειρικός, ο μοριακός και ο συντακτικός τύπος; α) Ομόλογη σειρά ονομάζεται το σύνολο των οργανικών ενώσεων στο οποίο τα διαδοχικά μέλη: a)έχουν ανάλογες χημικές ιδιότητες.

3 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 9 b)διαφέρουν από το προηγούμενο και το επόμενο τους μέλος κατά την ομάδα -CH 2 -. c)παριστάνονται με ένα γενικό τύπο. d) οι φυσικές τους ιδιότητες μεταβάλλονται ανάλογα με τη σχετική μοριακή τους μάζα. e) έχουν παρόμοιες παρασκευές. f) έχουν ανάλογη σύνταξη και περιέχουν την ίδια χαρακτηριστική ομάδα. β) Ο Ε.Τ. μιας ένωσης μας δείχνει από ποια στοιχεία αποτελείται μία ένωση και την αναλογία ατόμων των στοιχείων που αποτελούν το μόριο της ένωσης. Για παράδειγμα αν ο Ε.Τ μιας χημικής ένωσης είναι (C 2 H 4 ), αυτός δηλώνει ότι το μόριο της ένωσης αποτελείται από C και Η και ότι η αναλογία ατόμων στην ένωση αυτή είναι (άτομα C)/(άτομα Η) = 1/2 Ο Μ.Τ μιας ένωσης μας δείχνει από ποια στοιχεία αποτελείται το μόριο μιας ένωσης και τον ακριβή αριθμό ατόμων των στοιχείων που αποτελούν το μόριο της ένωσης. Για παράδειγμα, αν ο Μ.Τ μιας ένωσης είναι C 2 H 6, αυτός δηλώνει ότι το μόριο της ένωσης αποτελείται από άτομα C και άτομα Η και ότι κάθε μόριο της ένωσης αυτής αποτελείται από δύο άτομα άνθρακα και έξι άτομα υδρογόνου. Ο συντακτικός τύπος μιας χημικής ένωσης μας δίχνει ό,τι και ο Μ.Τ και ακόμα τον τρόπο με τον οποίο έχουν διαταχθεί τα άτομα που αποτελούν το μόριο της ένωσης στο επίπεδο. 6. Ποιες ενώσεις ονομάζονται συντακτικά ισομερείς και ποιες στερεοϊσομερείς; Συντακτικά ισομερείς ονομάζονται οι ενώσεις που έχουν τον ίδιο μοριακό τύπο και διαφέρουν στους συντακτικούς τους τύπους, ενώ στερεοϊσομερείς ονομάζονται οι ενώσεις που έχουν τους ίδιους συντακτικούς τύπους και διαφέρουν στους στερεοχημικούς τους τύπους. 7. Ποια είναι τα είδη της συντακτικής ισομέρειας; Τα είδη της συντακτικής ισομέρειας είναι: α) Ισομέρεια αλυσίδας:

4 10 Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας Τα συντακτικά ισομερή διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη διάταξη των ατόμων του άνθρακα στην ανθρακική αλυσίδα. Παράδειγμα Στον τύπο C 4 H 10 αντιστοιχούν τα ισομερή, των οποίων η ισομέρεια είναι συντακτική. CH 2 CH 2 - CH- β) Ισομέρεια θέσης: Τα συντακτικά ισομερή διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη θέση της χαρακτηριστικής ομάδας ή ως προς την θέση του πολλαπλού δεσμού. Παραδείγματα Στον τύπο C 3 H 7 OH αντιστοιχούν δύο ισομερείς αλκοόλες που παρουσιάζουν ισομέρεια θέσης της χαρακτηριστικής ομάδας: CH 2 CH 2 OH - CH- OH Στον τύπο C 4H 8 αντιστοιχούν δύο αλκένια τα οποία παρουσιάζουν ισομέρεια λόγω της διαφορετικής θέσης στην οποία βρίσκεται ο διπλός δεσμός. CH 2 CH = CH 2 CH = CH γ) Ισομέρεια ομόλογης σειράς Τα συντακτικά ισομερή διαφέρουν στην ομόλογη σειρά στην οποία ανήκουν. Παραδείγματα

5 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 11 Στον τύπο C 2H 6O αντιστοιχούν δύο ισομερείς, ενώσεις από τις οποίες η μία είναι αλκοόλη και η άλλη αιθέρας. CH 2 OH O Στον τύπο C 3H 6O αντιστοιχούν δύο ενώσεις, από τις οποίες η μία είναι αλδεΰδη και η άλλη κετόνη. CH 2CH = O C O Στον τύπο C 2 H 4 O 2 αντιστοιχούν δύο ενώσεις από τις οποίες η μία είναι οξύ και η άλλη εστέρας: COOH ΗCOO 8. Τι ονομάζεται ποιοτική και τι ποσοτική στοιχειακή ανάλυση; Ποιοτική ανάλυση είναι η εργασία την οποία πραγματοποιούμε για να ανιχνεύσουμε από ποια στοιχεία αποτελείται μία χημική ένωση. Ποσοτική ανάλυση ονομάζεται η εργασία την οποία πραγματοποιούμε για να προσδιορίσουμε τη μάζα κάθε στοιχείου από το οποίο αποτελείται η ένωση, σε μια ορισμένη ποσότητα από την ένωση αυτή. 9. Ποια είναι η σειρά των εργασιών που κάνουμε για να προσδιορίσουμε το συντακτικό τύπο μιας ένωσης;

6 12 Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας Η κλασσική μέθοδος ανάλυσης μιας χημικής ένωσης έχει τα εξής στάδια: Κάνουμε ποιοτική ανάλυση. Κάνουμε ποσοτική ανάλυση. Βρίσκουμε τον Ε.Τ. της ένωσης. Προσδιορίζουμε πειραματικά το Μr της ένωσης Βρίσκουμε το Μ.Τ. της ένωσης. Ασκήσεις - Προβλήματα α. Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων Ισομέρεια Ονοματολογία 10. Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης με την οποία παρασκευάσθηκε η πρώτη οργανική ένωση στο εργαστήριο και να ονομάσετε όλες τις ενώσεις που συμμετέχουν στην αντίδραση αυτή. Η πρώτη οργανική ένωση που παρασκευάστηκε στο εργαστήριο είναι η ουρία (ΝΗ 2 CΟΝΗ 2 ). Την ένωση αυτή παρασκεύασε το 1828 ο Wohler με θέρμανση διαλύματος κυανικού αμμωνίου. Η χημική εξίσωση που περιγράφει αυτή την αντίδραση είναι: ΝΗ 4 ΟCN NH 2 CONH Να συμπληρώσετε τις προτάσεις: α. Άκυκλες ονομάζονται οι ενώσεις (1). β. Κυκλικές ονομάζονται οι ενώσεις (2) γ. Ισοκυκλικές ονομάζονται (3). δ. Ετεροκυκλικές ονομάζονται (4). θ

7 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 13 (1):στις οποίες τα άτομα του άνθρακα ενώνονται σε ευθεία ή διακλαδισμένη ανθρακική αλυσίδα. (2):στις οποίες τα άτομα του άνθρακα σχηματίζουν δακτυλίους. (3):οι ενώσεις στις οποίες τα άτομα του άνθρακα σχηματίζουν δακτυλίους μόνο από άτομα άνθρακα. (4):οι ενώσεις στις οποίες τα άτομα του άνθρακα σχηματίζουν δακτυλίους και από άλλα άτομα εκτός από άνθρακα 12. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε τύπο της πρώτης στήλης την κατηγορία που ανήκει η ένωση και αναγράφεται στη δεύτερη στήλη. CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 Άκυκλη κορεσμένη Άκυκλη ακόρεστη CH 2 CH 2 O CH CH Ισοκυκλική Ετεροκυκλική CH 2 CH 2 CH 2 Άκυκλη κορεσμένη CH 2 CH 2 CH 2 O CH CH Άκυκλη ακόρεστη Ισοκυκλική Ετεροκυκλική 13. Ο γενικός τύπος για τους κορεσμένους υδρογονάνθρακες είναι: α. C v H 2v+2 β. C v H 2v γ. C v H 2v-2 δ. C 2 H 2v+2

8 14 Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας Σωστή είναι η πρόταση (α) 14. Ο γενικός τύπος για τις κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες είναι: α. C v H 2v OH β. C v H 2v+1 OH γ. C 2 H 2v+1 OH δ. C v H 2v-1 OH Σωστή είναι η πρόταση (β) 15. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε συντακτικό τύπο της πρώτης στήλης την ομόλογη σειρά που αναφέρεται στη δεύτερη στήλη και να ονομάσετε την κάθε ένωση. CH=CH 2 - CH- CH 2 =CHCH=CH 2 - CH-C CH αλκίνιο αλκένιο αλκαδιένιο αλκάνιο CH=CH 2 - CH- αλκίνιο αλκένιο CH 2 =CHCH=CH 2 - CH-C CH αλκαδιένιο αλκάνιο

9 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους για τις ακόλουθες ενώσεις: αιθάνιο, προπένιο, 1-βουτίνιο, 1,3-πενταδιένιο, 2-βουτανόλη. i) αιθ: 2 άτομα C -αν-: απλοί δεσμοί μεταξύ ατόμων άνθρακα -ιο: υδρογονάνθρακας Οπότε ο τύπος της ένωσης αυτής είναι: ii) προπ: 3 άτομα C -εν-: ένας διπλός δεσμός μεταξύ ατόμων άνθρακα -ιο: υδρογονάνθρακας Οπότε ο τύπος της ένωσης αυτής είναι: CH=CH 2 iii) βουτ: 4 άτομα C -ιν-: ένας τριπλός δεσμός μεταξύ ατόμων άνθρακα -ιο: υδρογονάνθρακας 1-: θέση του τριπλού δεσμού. Οπότε ο τύπος της ένωσης αυτής είναι: CH 2 C CH iv) πεντ: 5 άτομα C -αδιεν-: δύο διπλοί δεσμοί μεταξύ ατόμων άνθρακα -ιο: υδρογονάνθρακας 1,3-: οι θέσεις των δύο διπλών δεσμών. Οπότε ο τύπος της ένωσης αυτής είναι: CH=CH CH=CH 2 v) βουτ: 4 άτομα C -αν-: απλοί δεσμοί μεταξύ ατόμων άνθρακα

10 16 Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας -ολη: αλκοόλη -ΟΗ. 2-: θέση της -ΟΗ. Οπότε ο τύπος της ένωσης αυτής είναι: CH 2 CH CΗ 3 OH 17. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε τύπο της πρώτης στήλης το όνομα της ένωσης που αναφέρεται στη δεύτερη στήλη. CH 2 CH 2 CH=CH 2 1-βουτένιο 1,3-βουταδιένιο CH 2 CH CΗ 3 OH CH 2 =CHCH=CH 2 - CH-C CH 2-προπανόλη 3-μέθυλο-1-βουτίνιο προπάνιο CH 2 CH 2 CH=CH 2 CH 2 CH CΗ 3 OH CH 2 =CHCH=CH 2 - CH-C CH 1-βουτένιο 1,3-βουταδιένιο 2-προπανόλη 3-μέθυλο-1-βουτίνιο προπάνιο

11 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους για τις ακόλουθες ενώσεις: α. χλωροαιθάνιο β. 2-μεθυλοβουτάνιο γ. προπανικό οξύ δ. 2-βρωμοπροπανάλη ε. αιθυλομεθυλαιθέρας στ. 1-βουτανόλη α) αιθ: 2 άτομα C -αν-: απλοί δεσμοί μεταξύ ατόμων άνθρακα -ιο: υδρογονάνθρακας χλώρ-: ομάδα -Cl Οπότε ο τύπος της ένωσης αυτής είναι: CH 2 Cl β) βουτ: 4 άτομα C -αν-: απλοί δεσμοί μεταξύ ατόμων άνθρακα -ιο: υδρογονάνθρακας μεθυλο-: διακλάδωση - 2-: θέση της διακλάδωσης. Οπότε ο τύπος της ένωσης αυτής είναι: CH 2 CH CΗ 3 γ) προπ: 3 άτομα C -αν-: απλοί δεσμοί μεταξύ ατόμων άνθρακα -ικο οξύ: ομάδα -COOH Οπότε ο τύπος της ένωσης αυτής είναι: CH 2 COOH δ) προπ: 3 άτομα C -αν-: απλοί δεσμοί μεταξύ ατόμων άνθρακα -άλη: ομάδα -CH=O βρώμο-: ομάδα -Br 2-: θέση της -Br Οπότε ο τύπος της ένωσης αυτής είναι:

12 18 Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας CH CH=O Br ε) αιθυλο:αλκύλιο CH 2- μέθυλο: αλκύλιο - Αιθέρας: -Ο- Οπότε ο τύπος της ένωσης αυτής είναι: CH 2 Ο στ) βουτ-: 4 άτομα C -αν-: απλοί δεσμοί μεταξύ ατόμων άνθρακα -ολη: αλκοόλη -ΟΗ 1-: θέση της ομάδας. Οπότε ο τύπος της ένωσης αυτής είναι: CH 2 CΗ 2 CΗ 2 ΟΗ 19. Οι άκυκλες ενώσεις με μοριακό τύπο C 5 H 10 είναι: α. 3 β. 4 γ. 5 δ. 6 Ο γενικός τύπος της ένωσης αυτής είναι CνΗ2ν, οπότε είναι αλκένιο. Θα έχουμε ισομέρεια ανθρακικής αλυσίδας και ισομέρεια θέσης του διπλού δεσμού. Τα ισομερή με τύπο C 5 H 10 είναι: CH 2 =CHCH 2 CH 2 CH=CHCH 2 CH 2 CH CH CΗ 3 CH C CΗ 3 CH 2 C CΗ 2 Σωστή η πρόταση (γ). 20. Τι είναι η συντακτική ισομέρεια; Ποια είναι τα κυριότερα είδη της συντακτικής ισομέρειας; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα ισομερών ενώσεων σε κάθε περίπτωση.

13 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 19 Βλέπε ερώτηση (7) 21. Ποια από τις επόμενες ενώσεις είναι ακόρεστη; α. 2-προπανόλη γ. προπάνιο β. προπένιο δ. 2-μεθυλοβουτανικό οξύ Ακόρεστη είναι η ένωση (β), αφού έχει έναν διπλό δεσμό μεταξύ των ατόμων άνθρακα. 22. Να διατάξετε κατά αυξανόμενη σχετική μοριακή μάζα (Μ r) όσες από τις παρακάτω ενώσεις είναι οργανικές: α. προπένιο β. διοξείδιο του άνθρακα γ. αιθανόλη δ. ανθρακικό νάτριο ε. Αιθανάλη Από τις ενώσεις που δίνονται, οργανικές είναι οι: (α), (γ) και (ε) Προπένιο: C 3 H 6 : Mr 1 = 3Ar(C) + 6Ar(H) Αιθανόλη: C 2 H 6 O: Mr 2 = 2Ar(C)+ 6Ar(H) + Ar(O) Αιθανάλη: C 2 H 4 O: Mr 3 = 2Ar(C) + 4Ar(H) + Ar(O) Είναι: Mr 1 < Mr 3 < Mr Ενώσεις που έχουν τον ίδιο μοριακό τύπο αλλά διαφορετικό συντακτικό τύπο είναι: α. πολυμερείς β. ισομερείς γ. ισότοπες δ. ισοβαρείς Σωστή η πρόταση (β) 24. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε ένωση που αναφέρεται στην πρώτη στήλη μία ισομερή της που υπάρχει στη δεύτερη στήλη.

14 20 Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας C CH O CH 2 OH COO CH 2 CHO CH 2 =C=CH 2 CH 2 COOH CO Το C CH έχει Μ.Τ C 3 H 4, που είναι ίδιος με το Μ.Τ του CH 2 =C=CH 2 Η CH 2 OH έχει Μ.Τ C 2 H 6 O που είναι ίδιος με το Μ.Τ. του O. Η CH 2 CHO έχει Μ.Τ C 3 H 6 O που είναι ίδιος με το Μ.Τ της CO Το CH 2 COOH έχει Μ.Τ C 3 H 6 O 2 που είναι ίδιος με το Μ.Τ του COO. C CH O CH 2 OH COO CH 2 CHO CH 2 =C=CH 2 CH 2 COOH CO 25. Να ονομάσετε τα παρακάτω αλκάνια τα οποία δίνονται σε μορφή μοριακών μοντέλων. Τι παρατηρείτε με βάση την απεικόνιση αυτή; α. β. γ. δ. ε.

15 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 21 Από τον τρόπο σύνταξης των ατόμων στο κάθε μόριο φαίνεται ότι: α) CH 4 : μεθάνιο β) : αιθάνιο γ) CH 2 : προπάνιο. δ) CH 2 CH 2 : βουτάνιο. ε) έχει 4C με διακλάδωση -, οπότε μέθυλο-προπάνιο. 26. Να γράψετε τα ονόματα για τις ακόλουθες ενώσεις: CH=CH 2, CHCΗ 3, OH CHC CΗ CH 2 CH 2 CHO, CH 2 C CH CΗ 2, COOH Cl CH CH CΗ 3 OH, OCO 3, CH 2CO CH=CH 2 : προπένιο CHCΗ 3 : 2-προπανόλη OH CHC CΗ : 3-μέθυλο - 1-βουτίνιο CH 2 CH 2 CHO : βουτανάλη CH 2 C CH CΗ 2 : 2-χλώρο- 1,3-βουταδιένιο Cl COOH: αιθένιο

16 22 Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας CH CH CΗ 3 :3-μεθυλο-2-βουτανόλη OH OCO 3 : διμεθυλαιθέρας CH 2 CO : βουτανόνη 27.Οι ρίζες με τον τύπο C 4H 9 - είναι: α. 1 β. 2 γ. 3 δ. 4 -CH 2 CH 2 CH 2 CHCH 2 CHCH 2 C Σωστή η πρόταση (δ). 28. Σε ποιον από τους ακόλουθους μοριακούς τύπους αντιστοιχούν περισσότεροι από ένας συντακτικοί; α. C 3 H 8 β. C 2 H 4 γ. C 2 H 5 Cl δ. C 4 H 10 Η ένωση C 4 H 10 είναι αλκάνιο και στον τύπο αυτό αντιστοιχούν τα ισομερή: CH 2 CH 2 CΗ 3 Σωστή η πρόταση (δ). CH 29. Σε ποια ή σε ποιες ομόλογες σειρές μπορούν να ανήκουν οι ενώσεις με τους παρακάτω μοριακούς τύπους; C 2 H 6 C 4 H 6 C 2 H 4 O 2 C 2 H 6 O C 3 H 6 C 3 H 6 O C 2 H 5 Cl

17 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 23 C 2H 6 : Εχει γενικό τύπο C νη 2ν+2, οπότε ανήκει στα αλκάνια. C 4 H 6 : Εχει γενικό τύπο C ν Η 2ν-2, οπότε ανήκει στα αλκίνια ή αλκαδιένια. C 2 H 4 O 2 : Εχει γενικό τύπο C ν Η 2ν Ο 2, οπότε ανήκει στα κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα, ή στους εστέρες των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων με κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες. C 2 H 6 O: Εχει γενικό τύπο C ν Η 2ν+2 Ο, οπότε ανήκει στις κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες ή στους κορεσμένους μονοαιθέρες. C 3 H 6 : Εχει γενικό τύπο C ν Η 2ν, οπότε ανήκει στα αλκένια. C 3 H 6 O : Εχει γενικό τύπο C ν Η 2ν Ο, οπότε ανήκει στις κορεσμένες αλδεϋδες, ή κορεσμένες κετόνες, ή ακόρεστες μονοσθενής αλκοόλες με έναν διπλό δεσμό. C 2 H 5 Cl: Εχει γενικό τύπο C ν Η 2ν+1 Cl, οπότε ανήκει στα αλκυλαλογονίδια. 30. Να γράψετε όλους τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω οργανικών ενώσεων και τα αντίστοιχα ονόματά τους. α. Αλκένια με 5 άτομα άνθρακα στο μόριό τους. β. Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες με 5 άτομα άνθρακα στο μόριό τους. γ. Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα με 4 άτομα άνθρακα στο μόριό τους. δ. Υδρογονάνθρακες με μοριακό τύπο C 4 H 6. α) CH 2 CH 2 CH=CH 2 1-πεντένιο CH 2 CH=CH CHCH=CH 2 2-πεντένιο 3-μέθυλο-1-βουτένιο C=CH CH 2 =C-CH 2 2-μέθυλο-2-βουτένιο 2-μέθυλο-1-βουτένιο β) CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 OH 1-πεντανόλη

18 24 Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας CH 2 CH 2 CH 2-πεντανόλη ΟΗ CH 2 CHCH 2 3-πεντανόλη ΟΗ CH 2 CHCH 2 ΟΗ 2-μεθυλο-1-βουτανόλη CΗ 3 ΟΗ CH 2 C- 2-μεθυλο-2-βουτανόλη CΗ 3 ΟΗ CH-CH- 3-μεθυλο-2-βουτανόλη CΗ 3 ΟΗ CH 2 CH 2 CH- 3-μεθυλο-1-βουτανόλη CΗ 3 CCH 2 OH διμέθυλο-προπανόλη γ) CH 2 CH 2 COOH βουτανικό οξύ CHCΟΟΗ μεθυλο-προπανικό οξύ δ) i)αλκίνια: CH 2 C CH 1-βουτίνιο

19 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 25 C C 2-βουτίνιο ii)αλκαδιένια CH 2 =C=CH 1,2 -βουταδιένιο CH 2 =CHCH=CH 2 1,3-βουταδιένιο 31. Να γράψετε το γενικό τύπο για 8 διαφορετικές ομόλογες σειρές, το πρώτο μέλος για κάθε ομόλογη σειρά και το όνομα κάθε ένωσης. Αλκάνια: C ν Η 2ν+2 ν 1. CH 4 μεθάνιο Αλκένια: C ν Η 2ν ν 2. CH 2 =CH 2 αιθένιο Αλκίνια: C ν Η 2ν-2 ν 2. CH CH αιθίνιο Αλκαδιένια: C ν Η 2ν-2 ν 3. CH 2 =C=CH 2 προπαδιένιο Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες: C ν Η 2ν+1 ΟΗ ν 1. OH μεθανόλη Κορεσμένοι μονοαιθέρες: C ν Η 2ν+2 Ο ν 2. O διμεθυλεθέρας Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα: C ν Η 2ν+1 COOH ν 0. HCOOH μεθανικό οξύ Κορεσμένες αλδεύδες: C ν Η 2ν+1 CH=O ν 0. HCH=O μεθανάλη 32. Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους: α. της κετόνης με τη μικρότερη σχετική μοριακή μάζα (Μ r ) β. του κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος στο οποίο η μάζα του οξυγόνου στο μόριό του είναι οκταπλάσια της μάζας του υδρογόνου. α. Η κετόνη έχει γενικό τύπο C ν Η 2ν Ο με ν 3. Εχουμε την κετόνη με τη μικρότερη Mr για ν = 3, η οποία έχει τύπο: CO. β) Το κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ έχει γενικό τύπο: CνΗ2νΟ2 ν 1. Η μάζα οξυγόνου στο μόριο είναι: m 1 = 2Ar(O) N A Η μάζα υδρογόνου στο μόριο είναι: 2ν Αr(H) m2 N A

20 26 Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας Θέλουμε: m 1 = 8m 2 ή 2Ar(O) N A του οξέος είναι COOH. 2ν Αr(H) = 8 N A ή 2 16 = 8 2 ν ή ν = 2, οπότε ο τύπος 33. Γιατί είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται οι συντακτικοί τύποι για το συμβολισμό των οργανικών ενώσεων; Γιατί μπορεί με τον ίδιο μοριακό τύπο να υπάρχουν περισσότερες από μία χημικές ενώσεις, στην περίπτωση που έχουμε ισομέρεια. 34. Σε ποια περίπτωση ο συντακτικός τύπος δεν αποκαλύπτει την ταυτότητα της οργανικής ένωσης; Στην περίπτωση που έχουμε στερεοϊσομέρια. Χρειαζόμαστε τότε το στερεοχημικό τύπο της ένωσης. 35. Να ονομάσετε τις παρακάτω ουσίες (υδρογονάνθρακες και αλκύλια). Ποιες από αυτές είναι ισομερείς και τι ισομέρεια εμφανίζουν; α. β. γ. δ. ε.

21 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 27 α) CH 2 CH 2 CH 2 : πεντάνιο β) CH 2 CH μεθυλο-βουτάνιο CΗ 3 CΗ 3 γ) C διμεθυλο-προπάνιο CΗ 3 δ) CH 2 CH 2 - προπύλιο ε) CH ισοπροπύλιο β. Ανάλυση οργανικών ενώσεων 36. Να αναπτύξετε τη διαδικασία με την οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε το μοριακό τύπο μιας ουσίας. Κάνουμε ποιοτική στοιχειακή ανάλυση, δηλαδή βρίσκουμε από ποια στοιχεία αποτελείται η ένωση. Κάνουμε ποσοτική στοιχειακή ανάλυση, δηλαδή βρίσκουμε την % κατά βάρος σύσταση της ένωσης σε κάθε στοιχείο. Στη συνέχεια προσδιορίζουμε τον εμπειρικό της τύπο. Προσδιορίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα της ουσίας με διάφορες μεθόδους. Από τον εμπειρικό τύπο και τη σχετική μοριακή μάζα, υπολογίζουμε το μοριακό τύπο. Τέλος, με βάση το μοριακό τύπο της ουσίας, βρίσκουμε τους δυνατούς συντακτικούς τύπους της ένωσης και με βάση τη χημική συμπεριφορά της «άγνωστης» ένωσης, καταλήγουμε στην ταυτότητά της. 37. Τι πληροφορίες παρέχουν ο εμπειρικός, ο μοριακός και ο συντακτικός χημικός τύπος; Να δώσετε από ένα παράδειγμα.

22 28 Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας Ο Ε.Τ. μιας ένωσης μας δείχνει από ποια στοιχεία αποτελείται μία ένωση και την αναλογία ατόμων των στοιχείων που αποτελούν το μόριο της ένωσης. Για παράδειγμα αν ο Ε.Τ μιας χημικής ένωσης είναι (C 2 H 4 ), αυτός δηλώνει ότι το μόριο της ένωσης αποτελείται από C και Η και ότι η αναλογία ατόμων στην ένωση αυτή είναι (άτομα C)/(άτομα Η) = 1/2 Ο Μ.Τ μιας ένωσης μας δείχνει από ποια στοιχεία αποτελείται το μόριο μιας ένωσης και τον ακριβή αριθμό ατόμων των στοιχείων που αποτελούν το μόριο της ένωσης. Για παράδειγμα, αν ο Μ.Τ μιας ένωσης είναι C 2 H 6, αυτός δηλώνει ότι το μόριο της ένωσης αποτελείται από άτομα C και άτομα Η και ότι κάθε μόριο της ένωσης αυτής αποτελείται από δύο άτομα άνθρακα και έξι άτομα υδρογόνου. Ο συντακτικός τύπος μιας χημικής ένωσης μας δίχνει ό,τι και ο Μ.Τ και ακόμα τον τρόπο με τον οποίο έχουν διαταχθεί τα άτομα που αποτελούν το μόριο της ένωσης, στο επίπεδο. Παράδειγμα: CH 2 CH 2 CH 2-πεντανόλη CH 2 CHCH 2 3-πεντανόλη 38. Πού αποβλέπει η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση μιας ένωσης; Με την ποιοτική ανάλυση βρίσκουμε από ποια στοιχεία αποτελείται η ένωση, ενώ με την ποσοτική ανάλυση, βρίσκουμε την % κατά βάρος σύσταση της ένωσης σε κάθε στοιχείο. Αυτές οι εργασίες μας δίνουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε τον εμπειρικό τύπο της ένωσης. 39. Πώς γίνεται ο ποιοτικός προσδιορισμός του άνθρακα και του υδρογόνου στις οργανικές ενώσεις; ΟΗ ΟΗ Η άγνωστη ουσία αφού καθαριστεί από ξένες προσμίξεις, θερμαίνεται σε δοκιμαστικό σωλήνα με ποσότητα CuO. Αν υπάρχει άνθρακας, αυτός καίγεται προς CO 2, το οποίο διαβιβάζεται σε σωλήνα που περιέχει διαυγές ακόρεστο διάλυμα Ca(OH) 2, οπότε σχηματίζεται αδιάλυτο

23 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 29 CaCO 3 (σε μορφή θολώματος). Η παρουσία θολώματος είναι ένδειξη ότι η ένωση περιέχει άνθρακα. Οι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται, περιγράφονται από τις χημικές εξισώσεις: C + 2CuO CO 2 + 2Cu CO2 + Ca(OH)2 CaCO3(s) + H2O (λευκό ίζημα) Αν η ένωση περιέχει υδρογόνο, αυτό καίγεται προς Η 2 Ο, το οποίο εμφανίζεται με τη μορφή σταγονιδίων στα ψυχρότερα μέρη του σωλήνα στον οποίο γίνεται θέρμανση. Η αντίδραση αυτή περιγράφεται από τη χημική εξίσωση: H 2 + CuO Cu + H 2O (σταγονίδια) Η παρουσία σταγονιδίων είναι ένδειξη ότι η ένωση αυτή περιέχει υδρογόνο. 40. Να διατάξετε κατά σειρά αυξανόμενης % κατά βάρος περιεκτικότητας σε C τις ενώσεις με τους παρακάτω μοριακούς τύπους: α. C4H8 β. C3H4 γ. C6H6 δ. C2H6 Για την ένωση με Μ.Τ C 4 H 8 : Mr = 4Ar(C) + 8Ar(H) = 56 Τα 56g ένωσης περιέχουν 48g C 100g x; x = g = 85,71g Η περιεκτικότητα αυτής της ένωσης σε C είναι 85,71% Για την ένωση με Μ.Τ C 3 H 4 : Mr = 3Ar(C) + 4Ar(H) = 40 Τα 40g ένωσης περιέχουν 36g C 100g x;

24 30 Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας x = g = 90g Η περιεκτικότητα αυτής της ένωσης σε C είναι 90% Για την ένωση με Μ.Τ C 6 H 6 : Mr = 6Ar(C) + 6Ar(H) = 78 Τα 78g ένωσης περιέχουν 72g C 100g x; x = g = 92,3g Η περιεκτικότητα αυτής της ένωσης σε C είναι 92,3% Για την ένωση με Μ.Τ C 2 H 6 : Mr = 2Ar(C) + 6Ar(H) = 30 Τα 30g ένωσης περιέχουν 24g C 100g x; x = g = 80g Η περιεκτικότητα αυτής της ένωσης σε C είναι 80% (δ) < (α) < (β) < (γ). 41. Υδρογονάνθρακας περιέχει 80% κ.β. C. Ποιος είναι ο εμπειρικός τύπος του υδρογονάνθρακα; Αφού το 80% (κατά βάρος) της ένωσης είναι άνθρακας και η ένωση αποτελείται από άνθρακα και υδρογόνο, η περιεκτικότητα της ένωσης σε υδρογόνο θα είναι 20%. Για τον Ε.Τ. της ένωσης:

25 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 31 Στοιχείο αριθμός mol ατόμων αναλογία mol ατόμων ακέραιη αναλογία mol ατόμων Η 20/1 = 20 20/6,666= 3 3 C 80/12 =6,666 6,666/6,666 =1 1 Άρα ο Ε.Τ. της ένωσης είναι: ( ) ν g ουσίας περιέχουν 2,4g C, 6,4g O και 0,2g H. Ποιος είναι ο εμπειρικός τύπος της ουσίας; Αν προσθέσουμε τις μάζες των στοιχείων που δίνονται, βρίσκουμε 9g, οπότε η ένωση περιέχει μόνο αυτά τα στοιχεία. Υπολογισμός της αναλογίας mol ατόμων: Στοιχείο αριθμός mol ατόμων αναλογία mol ατόμων ακέραιη αναλογία mol ατόμων Η 0,2/1 = 0,2 0,2/0,2 = 1 1 C 2,4/12 = 0,2 0,2/0,2 = 1 1 O 6,4/16 =0,4 0,4/0,2 = 2 2 Άρα ο Ε.Τ της ένωσης είναι (CΗΟ 2) ν 43. Υδρογονάνθρακας που λαμβάνεται με κλασματική απόσταξη πετρελαίου, περιέχει 16% κ.β. Η και έχει Μ r=100. Ο μοριακός τύπος του υδρογονάνθρακα είναι: α. C 7 H 16 β. C 3 H 8 γ. CH 4 δ. C 2 H 4

26 32 Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας Αφού το 16% (κατά βάρος) της ένωσης είναι υδρογόνο και η ένωση αποτελείται από άνθρακα και υδρογόνο, η περιεκτικότητα της ένωσης σε άνθρακα θα είναι 84%. Για τον Ε.Τ. της ένωσης: Στοιχείο αριθμός mol ατόμων αναλογία mol ατόμων ακέραιη αναλογία mol ατόμων Η 16/1 = 16 16/7= 2,28 16 C 84/12 = 7 7/7 =1 7 Άρα ο Ε.Τ. της ένωσης είναι: (C 7 H 16 ) ν Αφού Mr = 100, πρέπει: [7Ar(C) + 16Ar(H)]ν = 100 ή 100ν = 100 ή ν = 1. Οπότε ο Μ.Τ της ένωσης είναι C 7 H Αέριο αλκένιο έχει πυκνότητα 1,24 g/l σε θερμοκρασία 30 ο C και πίεση 1,1atm. Να βρεθεί ο μοριακός τύπος και η ονομασία του. Δίνεται ότι: R = 0,082L atm K -1 mol -1. Από την καταστατική εξίσωση των αερίων, έχουμε: P V n R T ή P V m Mr R T ή m P Mr R T V ή ρ R T Mr P 1,24 0, ,1 28 Αφού είναι αλκένιο, θα έχει γενικό τύπο: C ν Η 2ν και Mr = ναr(c)+ 2νΑr(H) = 28ν Οπότε: 14ν = 28 ή ν =2. O Μ.Τ της ένωσης είναι C2H Όταν καούν 4g ενός αερίου υδρογονάνθρακα με άφθονο οξυγόνο, παράγονται διοξείδιο του άνθρακα και 9g υδρατμών. Βρέθηκε ακόμα ότι ίδια

27 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 33 ποσότητα από τον υδρογονάνθρακα αυτό καταλαμβάνει όγκο σε STP 5,6L. Να καθοριστεί ο μοριακός τύπος του υδρογονάνθρακα. Για το Η 2Ο: Mr = 2Ar(H) + Ar(O) = = 18 Τα 18g Η 2 Ο περιέχουν 2g υδρογόνου 9g x; x 9 18 Από τα 4g της ένωσης, τα 3g είναι C και το 1g είναι υδρογόνο. Για τον Ε.Τ. 2g 1g Στοιχείο αριθμός mol ατόμων αναλογία mol ατόμων ακέραιη αναλογία mol ατόμων Η 1/1 = 1 1/0,25= 4 4 C 3/12 = 0,25 0,25/0,25 =1 1 Άρα ο Ε.Τ. της ένωσης είναι: (CH 4 ) ν Αφού τα 5,6L της ένωσης έχουν μάζα 4g, τα 22,4L της ένωσης (που είναι ο γραμμομοριακός όγκος, σε STP) θα έχουν μάζα ίση με Mr. 22,4 Mr ,6 Από τον Ε.Τ: Mr = [Ar(C) + 4Ar(H)] ν ή Mr = 16 ν Πρέπει 16 ν = 16, οπότε ν = 1 και ο ΜΤ της ένωσης είναι CH Να σημειώσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. α. Κάθε οργανική ένωση περιέχει άνθρακα και αντιστρόφως, κάθε χημική ένωση που περιέχει άνθρακα είναι οργανική.

28 34 Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας β. Όλα τα αλκένια έχουν την ίδια % κατά βάρος περιεκτικότητα σε άνθρακα. γ. Αν δύο υδρογονάνθρακες έχουν στο μόριό τους τον ίδιο αριθμό ατόμων άνθρακα, είναι ισομερείς. δ. Οι υδρογονάνθρακες CH 2 =CH-CH=CH 2 και C C- είναι ισομερή ομόλογης σειράς. ε. Δεν υπάρχει οργανική ένωση που να ονομάζεται αιθανόνη. στ. Αν τα μόρια 2 οργανικών ενώσεων διαφέρουν κατά 1 άτομο C και 2 άτομα Η, τότε οι δύο αυτές ενώσεις ανήκουν στην ίδια ομόλογη σειρά. α. Η πρόταση είναι λάθος. Το αντίστροφο δεν ισχύει. β. Η πρόταση είναι σωστή. Τα αλκένια έχουν γενικό τύπο C ν Η 2ν, οπότε η σχετική μοριακή τους μάζα είναι: Mr = 12ν + 2ν = 14ν Από 14ν μέρη βάρους αλκένιου, τα 12ν είναι άνθρακας για κάθε αλκένιο και τα 2ν είναι υδρογόνο. Οπότε, σε κάθε αλκένιο ο άνθρακας είναι: 12ν ν %, % γ. Η πρόταση είναι λάθος. Για παράδειγμα η ένωση C 2 H 4 έχει τον ίδιο αριθμό ατόμων άνθρακα με την ένωση C 2 H 6, αλλά οι ενώσεις αυτές δεν είναι ισομερείς. δ.η πρόταση είναι σωστή. Οι δύο ενώσεις έχουν τον ίδιο ΜΤ αλλά ανήκουν σε διαφορετικές ομόλογες σειρές αφού η CH 2 =CH-CH=CH 2 είναι αλκαδιένιο, ενώ ή C C- είναι αλκίνιο. ε.η πρόταση είναι σωστή. Η αιθανόνη πρέπει να είναι κετόνη. Οι κετόνες όμως έχουν με περισσότερα από δύο άτομα άνθρακα στο μόριό τους. στ. Η πρόταση είναι λάθος. Οι ενώσεις O και CH 2 CH 2 OH διαφέρουν κατά ένα άτομο C και δύο άτομα υδρογόνου, αλλά δεν είναι της ίδιας ομόλογης σειράς. 47. Να βρεθεί ο μοριακός τύπος οργανικής ένωσης της οποίας η κατά βάρος σύσταση είναι:2,1%h, 12,8%C και 85,1%Br. Από το πείραμα βρέθηκε ότι 1g των ατμών της ένωσης αυτής σε πίεση 765mmHg και θερμοκρασία 140 ο C, καταλαμβάνει όγκο 179 cm 3.

29 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 35 Για τον ΕΤ: Στοιχείο αριθμός mol ατόμων αναλογία mol ατόμων ακέραιη αναλογία mol ατόμων Η 2,1/1 = 2,1 2,1/1,06 =2 2 C 12,8/12=1,06 1,06/1,06=1 1 Br 85,1/80=1,06 1,06/1,06=1 1 Άρα ο Ε.Τ της ένωσης είναι (CH 2 Br) ν. Από την καταστατική εξίσωση των αερίων, μπορούμε να υπολογίσουμε τη Mr, αν λάβουμε υπόψη μας ότι: 1atm = 760mmHg, Τ = ( )Κ = 413Κ και 1L = 1000mL. P V n R T ή m P V R T Mr ή m R T Mr P V ή 1 0, Mr 188, Από τον ΕΤ: Mr =[Ar(C) + 2Ar(H) + Ar(Br)]ν = ( )ν = 94ν Πρέπει: 94ν = 188,06 ή ν = 2 Ο ΜΤ της ένωσης είναι: C 2 H 4 Br Η ασπιρίνη (Aspirin) είναι σήμερα το πιο συνηθισμένο και απλό παυσίπονο και αντιπυρετικό. Το κύριο συστατικό της είναι το ακετυλοσαλικυλικό οξύ. Ένα κουτί περιέχει 20 δισκία ασπιρίνης, συνολικής μάζας 12g, από τα οποία το 83,33% είναι καθαρό ακετυλοσαλικυλικό οξύ. Από ανάλυση όλου του περιεχομένου, βρέθηκε ότι στη συγκεκριμένη ποσότητα του ακετυλοσαλικυλικού οξέος υπάρχουν 6g C, 0,44g H και το υπόλοιπο είναι οξυγόνο. Αν η σχετική μοριακή μάζα του ακετυλοσαλικυλικού οξέος είναι 180, να βρεθεί ο μοριακός του τύπος.

30 36 Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας Για το ακετυλοσαλικυλικό οξύ: Τα 100g ασπιρίνης περιέχουν 83,33g ακετυλοσαλικυλικό οξύ 12 x; x = , g = 10g Για τη μάζα του οξυγόνου: m ο = m εν - m C - m H = ( ,44)g = 3,56g Για τον ΕΤ: Στοιχείο αριθμός mol ατόμων αναλογία mol ατόμων ακέραιη αναλογία mol ατόμων Η 0,44/1 = 0,44 0,44/0,22 =2 8 C 6/12 =0,5 0,5/0,22 = 2,27 9 Ο 3,56/16=0,22 0,22/0,22 =1 4 Άρα ο Ε.Τ της ένωσης είναι (C 9 H 8 Ο 4 ) ν. Από τον ΕΤ, το Mr είναι: Mr = [9Ar(C) + 8Ar(H) + 4Ar(O)]ν ή Mr = ( )ν ή Mr = 180ν και αφού Mr = 180 θα είναι ν = 1, οπότε ο ΜΤ της ένωσης είναι C 9 H 8 O Να σημειώσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. α. Το προπάνιο είναι κορεσμένος υδρογονάνθρακας. β. Το 1-βουτίνιο είναι ισομερές με το 1-βουτένιο. γ. Τρία είναι τα ισομερή με μοριακό τύπο C 5 H 12. δ. Η προπανάλη είναι ακόρεστη ένωση. ε. Ο γενικός τύπος των κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών είναι C v H 2v OH. στ. Η ένωση CH( )CH 2 ονομάζεται 3-μεθυλοβουτάνιο. ζ. Η ένωση CH( )CH 2 CH(OH) ονομάζεται 4-μεθυλο-2-πεντανόλη. η. Η προπανάλη είναι ισομερής με την προπανόνη.

31 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 37 θ. 10g αιθενίου και 10g αιθανίου καταλαμβάνουν τον ίδιο όγκο σε πρότυπες συνθήκες. ι. Το 2,3-διμεθυλοβουτάνιο είναι κυκλική ένωση. α. Η πρόταση είναι σωστή. Με βάση το όνομά της ο τύπος της ένωσης είναι: CH 2, οπότε ανήκει στους κορεσμένους υδρογονάνθρακες. β. Η πρόταση είναι λάθος. Το 1-βουτίνιο έχει τύπο C 4 H 6 και το 1-βουτένιο έχει τύπο C 4 H 8. γ. Τα ισομερή του C 5 H 12 είναι: CH 2 CH 2 CH 2 CHCH 2 -C- οπότε η πρόταση είναι σωστή. δ. Η πρόταση είναι λάθος. Η προπανάλη έχει τύπο: CH 2 CH=O. Ο διπλός δεσμός όμως δεν είναι μεταξύ ατόμων άνθρακα, αλλά μεταξύ ενός ατόμου άνθρακα και ενός ατόμου οξυγόνου. ε. Η πρόταση είναι λάθος. Ο γενικός τύπος των κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών είναι: C ν Η 2ν+1 ΟΗ. στ. Η πρόταση είναι λάθος. Η ένωση αυτή ονομάζεται 2-μεθυλο-βουτάνιο. ζ. Η πρόταση είναι σωστή. η. Η πρόταση είναι σωστή. Αυτές οι δύο ενώσεις έχουν Μ.Τ C 3 H 6 O.

32 38 Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας θ. Η πρόταση είναι λάθος. Οι δύο ενώσεις έχουν τύπους C 2 H 4 και C 2 H 6, αντίστοιχα, οπότε έχουν διαφορετική σχετική μοριακή μάζα, οπότε και διαφορετικό αριθμό mol αφού έχουν την ίδια μάζα. i. Η πρόταση είναι λάθος. Δεν περιέχει δακτύλιο.

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά :

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : Οργανική Χημεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 24-1. Με τι ασχολείται η Οργανική Χημεία; Πεδίο ενασχόλησης του κλάδου της Χημείας που ονομάζεται Οργανική Χημεία είναι οι ενώσεις του άνθρακα (C). 24-2. Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια

1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 1 1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Κάθε χημική

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία ΑΛΚΑΝΙΑ μεθάνιο βουτάνιο 2-μεθυλοπροπάνιο 1 2-μεθυλοβουτάνιο 2 διμεθυλοπροπάνιο 2,3-διμεθυλοβουτάνιο 2,2-διμεθυλοβουτάνιο 2,3-διμεθυλοπεντάνιο 4,4-διμεθυλοπεντάνιο

Διαβάστε περισσότερα

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Χημεία ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Χημεία ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χημεία ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οργανικές ονομάζονται οι ενώσεις που στο μόριο τους περιέχουν τουλάχιστον ένα ατομο άνθρακα. Εξαίρεση αποτελούν CΟ 2, CΟ, ανθρακικό οξύ (Η

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

KEΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ KEΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-5) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οργανικές είναι οι ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν τη χαρακτηριστική ομάδα ΟΗ ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονομασία όλων των άκυκλων ισομερών με μοριακό τύπο C3H6O. Να χαρακτηρίσετε το είδος της ισομέρειας που εμφανίζουν μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Ποιος από τους επόμενους μοριακούς τύπος που αναφέρονται σε άκυκλες ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων: 1. 3-πεντινάλη 2. 1,2-πενταδιένιο 3. τετραχλωρομεθάνιο 4. βουτανικός μεθυλεστέρας 5. φθορο-προπανόνη 6. τριχλωρο-αιθανικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΝΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΝΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΝΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ισομέρεια, Β! Τάξη,1 ο ΕΠΑΛ 1 Ο Μαγευτικός αόρατος μικρόκοσμος της Οργανικής Χημείας Ασπιρίνη 2 Ο Άνθρακας, ο μοναδικός! Ο Άνθρακας είναι μοναδικός

Διαβάστε περισσότερα

άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2- Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα

άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2- Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα Οργανικές ενώσεις : Όλες οι ενώσεις του άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2-3 ) Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα Προέλευση οργανικών ενώσεων : κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία ΑΛΚΑΝΙΑ μεθάνιο βουτάνιο 2-μεθυλοπροπάνιο 1 2-μεθυλοβουτάνιο 2 διμεθυλοπροπάνιο 2,3-διμεθυλοβουτάνιο 2,2-διμεθυλοβουτάνιο 2,3-διμεθυλοπεντάνιο 4,4-διμεθυλοπεντάνιο

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17738) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 3. Αλκόολεσ 3.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17853) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6.1 Εισαγωγή στην οργανική χημεία 6.2 Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων - Ομόλογες σειρές 6.3 Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 6.4 Ισομέρεια 6.5 Ανάλυση οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου. Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου. Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17015) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική χηµεία Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων (καλύπτει και την Γ Λυκείου) Ονοµατολογία

Οργανική χηµεία Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων (καλύπτει και την Γ Λυκείου) Ονοµατολογία Ονοµατολογία Το όνοµα µιας οργανικής ένωσης εκφράζει µε µοναδικό τρόπο την ένωση, δείχνει τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το µόριό της και τον τρόπο που συντάσσονται τα άτοµα µεταξύ τους. Το όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Οργανικές ενώσεις είναι οι ενώσεις που περιέχουν άνθρακα, εκτός από κάποιες οι οποίες εξετάζονται από την Ανόργανη Χημεία παρόλο που περιέχουν άνθρακα. Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 101 Σελίδα 1

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 101 Σελίδα 1 1 Χημεία Β Λυκειου-Τράπεζα Θεμάτων-Χ.Κ.Φιρφιρής ΘΕΜΑ 1. Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόματα: α) ενός αλκενίου με τρία άτομα άνθρακα β) μιας κορεσμένης μονοσθενούς κετόνης με τέσσερα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από

Διαβάστε περισσότερα

Η Συντακτική Ισομέρεια (Σ.Τ.) εμφανίζει τρία είδη

Η Συντακτική Ισομέρεια (Σ.Τ.) εμφανίζει τρία είδη Ίδιος Μοριακός Τύπος (Μ.Τ.) αλλά διαφορετικός Συντακτικός Τύπος (Σ.Τ.) Η Συντακτική Ισομέρεια (Σ.Τ.) εμφανίζει τρία είδη α) Ισομέρεια αλυσίδας (αφορά ενώσεις με διαφορετική ανθρακική αλυσίδα) Με 4 άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α;

Λυμένες ασκήσεις. παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α; Λυμένες ασκήσεις 1 2,24 L αλκινίου Α, μετρημένα σε συνθήκες STP, καίγονται πλήρως, οπότε παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α; β. Ποιος είναι ο μέγιστος όγκος διαλύματος Βr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΔΕΣΜΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΔΕΣΜΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΔΕΣΜΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Από τους υδρογονάνθρακες C 6 H 6, C 2 H 4, C 4 H 6 και C 6 H 5 CH=CH 2 i. Αποχρωματίζουν διάλυμα Br 2 σε CCl 4 ; Α. μόνο οι C 2 H 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Εκφώνηση ΚΑΥΣΗ CH4 + O2 (πλήρης καύση) αιθάνιο + Ο2 (πλήρης καύση) προπάνιο + O2 πλήρης καύση C2H2 + O2 (πλήρης καύση) CH3CH2OH + O2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2016

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2016 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο 1. (β) 2. (α) 3. Α.(γ) Β.(δ) 4. (β) 5. α) Σ (σελ. 44 σχ. βιβλίο) β) Σ (σελ. 43 σχ. βιβλίο) γ) Λ (είναι καλύτερης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ. Χημεία Α Λυκείου Χημεία ΓΠ Β Λυκείου (Επανάληψη) Ιωάννης Σ. Κάτσενος (Φυσικός MSc)

ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ. Χημεία Α Λυκείου Χημεία ΓΠ Β Λυκείου (Επανάληψη) Ιωάννης Σ. Κάτσενος (Φυσικός MSc) ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ Χημεία Α Λυκείου Χημεία ΓΠ Β Λυκείου (Επανάληψη) Ιωάννης Σ. Κάτσενος (Φυσικός MSc) Εισαγωγή Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο 2 ή περισσότερες ενώσεις έχουν τον ίδιο μοριακό τύπο αλλά διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο. 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl

Θέμα 2ο. 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl Θέμα 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl 1.2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας.

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας. ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 2 o 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επανάληψη σε βασικές έννοιες Τι είναι το 1 mol μιας χημικής ουσίας; 1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

1. Το όνοµα της κύριας ανθρακικής αλυσίδας (Τρία Συνθετικά)

1. Το όνοµα της κύριας ανθρακικής αλυσίδας (Τρία Συνθετικά) ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 1. Το όνοµα της κύριας ανθρακικής αλυσίδας (Τρία Συνθετικά) 1ο συνθετικό (αριθµός ατόµων C) 2ο συνθετικό (είδος δεσµού ανάµεσα στα άτοµα C) 3ο συνθετικό (χαρακτηριστική οµάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Ονοματολογία οργανικών ενώσεων σελ Ισομέρεια οργανικών ενώσεων σελ. 47

Περιεχόμενα. 1. Ονοματολογία οργανικών ενώσεων σελ Ισομέρεια οργανικών ενώσεων σελ. 47 1 ο τεύχος Περιεχόμενα 1. Γενικά για τις οργανικές ενώσεις σελ. 5 2. Ιδιότητες οργανικών ενώσεων σελ. 6 3. Αιτίες του μεγάλου αριθμού των οργανικών ενώσεων σελ. 7 4. Ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων σελ.

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

φύλλα εργασίας ονοματεπώνυμο:

φύλλα εργασίας ονοματεπώνυμο: 1. Nα υπολογίσετε τον αριθμό των δεσμών σ και των δεσμών π που υπάρχουν στα μόρια των ενώσεων: α. H 2 S, CH 4, CHCl 3, CH 2 O, NH 3, HClO 4. β. C 2 H 2, C 3 H 6, C 3 H 8, CH 3 NH 2, CH 3 CN, CH 3 CH=CHCH

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 6.1 Ποιες από τις παρακάτω χημικές ενώσεις εξετάζει η οργανική χημεία; Α) Na 2 CO 3, β) C 3 H 8 O, Γ) CO, Δ) HNO 3, Ε) C 4 H

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. Λύση. α. Έστω C Η ο τύπος του αλκενίου. Η ποσότητα του Η που αντιδρά είναι n = 0,5 mol

Λυμένες ασκήσεις. Λύση. α. Έστω C Η ο τύπος του αλκενίου. Η ποσότητα του Η που αντιδρά είναι n = 0,5 mol Λυμένες ασκήσεις 1 21 g ενός αλκενίου απαιτούν για πλήρη αντίδραση 11,2 L Η, μετρημένα σε συνθήκες STP. α. ποιος είναι ο συντακτικός τύπος του αλκενίου; β. πως μπορεί να παρασκευαστεί το αλκένιο αυτό με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2000 Συγγραφική οµάδα Συντονιστής: Πεπόνης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ενώσεις με ευθεία ανθρακική αλυσίδα (όχι διακλαδώσεις!) Το όνομα είναι ένωση τριών συνθετικών λέει ο παραπάνω πίνακας.

Α. Ενώσεις με ευθεία ανθρακική αλυσίδα (όχι διακλαδώσεις!) Το όνομα είναι ένωση τριών συνθετικών λέει ο παραπάνω πίνακας. Η ονοματολογία στηρίζεται στους διεθνείς κανόνες IUPAC. Σύμφωνα με αυτούς, αν έχουμε τον συντακτικό τύπο μπορούμε να δώσουμε όνομα, αλλά και από το όνομα να μπορούμε να γράψουμε τον συντακτικό τύπο! Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις Η διάκριση μιας ένωσης Α από μία άλλη Β, είναι μία δοκιμασία, δηλαδή μία χημική αντίδραση, που μας επιτρέπει να διακρίνουμε ποια από τις δύο είναι η ένωση που διερευνάμε.

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας B Λυκείου 2 ο και 3 ο Κεφάλαιο 19/04/2015 1 ο Θέμα.... Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Με προσθήκη νερού στο CH 2 =CHCH 3 σχηματίζεται κύριο προϊόν: α)

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων

Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων Όταν κάποια εποχή το πλήθος των οργανικών ενώσεων ήταν λιγοστό τότε η χρήση εμπειρικών ονομάτων για τον προσδιορισμό τους δεν δημιουργούσε κανένα πρόβλημα. Με την πρόοδο της χημικής έρευνας το πλήθος τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.6:6.1 (α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦ.6:6.1 (α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦ.6:6.1 (α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ "... Αποστάζει νερό, αιθέρια έλαια και αλκοόλες, ξέροντας του είναι άχρηστα. Κάθεται και μετράει τις σταγόνες καθώς βγαίνουν από τον αποστακτήρα του. ξεχνώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στην Οργανική.

Διαγώνισμα στην Οργανική. Χημεία Γ Λυκείου. Διαγώνισμα στην Οργανική. Θέμα 1 ο.... 1.1. Δεν είναι αλκαλικό το υδατικό διάλυμα της ουσίας: α) CH 3 CH 2 COONa, β)c 6 H 5 OH, γ) CH 3C CNa, δ) CH 3CH 2ONa. Μονάδες 2 1.2. Κατά την αναγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 2.Υδρογονάνθρακεσ 2.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ. Να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ. 1. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις)

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) 1 Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) Α1. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε C 2 H 6 ; Α2. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 31 Οκτωβρίου 2005. Θέμα: Υποστηρικτικό υλικό στο μάθημα της Χημείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 31 Οκτωβρίου 2005. Θέμα: Υποστηρικτικό υλικό στο μάθημα της Χημείας. 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Φακ. 7.12.12.32.1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Οκτωβρίου 2005 Διευθυντές/ντριες Λυκείων Θέμα: Υποστηρικτικό υλικό στο μάθημα της Χημείας. Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΘΕΜΑ Α (μονάδες 5x5) Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση Α.1 Πρωτοταγή αλκοόλη παίρνουμε α. κατά την προσθήκη αντιδραστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Χημεία ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Χημεία ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΥΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΙΤΙΚΗΣ Χημεία ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΥΤ ΤΕΧΝΛΓΙΑΣ ΥΠΛΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΣΕΩΝ «ΔΙΦΑΝΤΣ» ΥΠΥΡΓΕI ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΥΤ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικό μέρος Οργανικής Χημείας. 2. Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες. 3. Αλκοόλες - Φαινόλες. 4.

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικό μέρος Οργανικής Χημείας. 2. Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες. 3. Αλκοόλες - Φαινόλες. 4. Κονδύλης Παναγιώτης Λατζώνης Πολυνίκης ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2016-2017 1. Γενικό μέρος Οργανικής Χημείας 2. Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες 3. Αλκοόλες - Φαινόλες 4. Καρβοξυλικά Οξέα Παναγιώτης Κονδύλης Πολυνίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΘΕΜΑ 1 ο (7+8+10=25 μονάδες) 1) 2 mol HNO 3 (νιτρικού οξέος) περιέχουν: α) 6 άτομα οξυγόνου, β) 28g αζώτου, γ) 96g οξυγόνου, δ) 6 mol

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου / Εργαστήριο Γενικής Χημείας Γ.Π.Α.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου / Εργαστήριο Γενικής Χημείας Γ.Π.Α. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου / Εργαστήριο Γενικής Χημείας Γ.Π.Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Η Οργανική Χημεία μελετά τις ενώσεις του άνθρακα. Ο Wohler το828 πρώτος παρασκεύασε οργανική ένωση από ανόργανο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C <): i. Προσθήκη υδρογόνου (Η 2 ): C v. H 2v H 2. H 2v 2.

ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C <): i. Προσθήκη υδρογόνου (Η 2 ): C v. H 2v H 2. H 2v 2. Νίκος Γαλάνης Καθηγητής Χημείας 2 ο Λύκειο Ηρακλείου ΠΡΣΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C

Διαβάστε περισσότερα

4. KAPB O Ξ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

4. KAPB O Ξ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ > -Ί., ' 4. KAPB O Ξ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ' V Iipl 87 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 19 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καρβοξυλικά οξέα. 4. Ταξινόμηση των οξέων. 4.1 Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα - Αιθανικό οξύ. ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

Να προβλέπουν οι µαθητές/τριες το είδος της ισοµέρειας µεταξύ δύο ισοµερών υδρογονανθράκων.

Να προβλέπουν οι µαθητές/τριες το είδος της ισοµέρειας µεταξύ δύο ισοµερών υδρογονανθράκων. Ισοµέρεια υδρογονανθράκων Τάξη Μάθηµα Γνωστικό αντικείµενο: ιδακτική ενότητα Απαιτούµενος χρόνος B Λυκείου Γενικής Παιδείας Χηµεία Ισοµέρεια Υδρογονανθράκων Γενικό µέρος Οργανικής Χηµείας 2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. Αλκάνια

Λυμένες ασκήσεις. Αλκάνια Λυμένες ασκήσεις Αλκάνια 1. Αλκάνιο Α έχει σχετική μοριακή μάζα Μ = 58. α. Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του αλκάνιου και τα συντακτικά ισομερή του. β. 5,8 g από το αλκάνιο Α καίγονται πλήρως με Ο 2. Να υπολογιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: , /

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: ,  / Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο:210-61.24.000, http:/ / www.akadimos.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων: Βελαώρας Βασίλειος, Χημικός ΘΕΜΑ Α Για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 5ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκίνια

ΒΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 5ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκίνια ΒΛ/Μ5 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 5ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκίνια ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Χημεία Γενικής Παιδείας για

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Γενικής Παιδείας... ιδακτική ενότητα Γενικό µέρος Οργανικής Χηµείας Τµήµα... Απαιτούµενος χρόνος 1 διδακτική ώρα Ηµεροµηνία...

Χηµεία Γενικής Παιδείας... ιδακτική ενότητα Γενικό µέρος Οργανικής Χηµείας Τµήµα... Απαιτούµενος χρόνος 1 διδακτική ώρα Ηµεροµηνία... Ισοµέρεια υδρογονανθράκων Φύλλο εργασίας Τάξη B Λυκείου Ονοµατεπώνυµο Μάθηµα Γνωστικό αντικείµενο Χηµεία Γενικής Παιδείας Ισοµέρεια Υδρογονανθράκων.......................... ιδακτική ενότητα Γενικό µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2. Χημικές ιδιότητες

ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2. Χημικές ιδιότητες ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ α. Αφυδάτωση αλκοολών Η απόσπαση νερού από τις αλκοόλες γίνεται κατά τη θέρμανση τους συνήθως στους 170 0 C παρουσία ως καταλύτη με αποτέλεσμα το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

R X + NaOH R- OH + NaX

R X + NaOH R- OH + NaX 3. Αντιδράσεις υποκατάστασης (αντικατάστασης) Στις αντιδράσεις αντικατάστασης μετέχουν πάντα δύο αντιδρώντα που ανταλλάσουν κάποιο τμήμα τους για να σχηματιστούν δύο νέα προϊόντα, σύμφωνα με το σχήμα:

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-40 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

93 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Χημεία Β' Ε. Α., ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ. ο txjy ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΑΛΚΟΑΕΣ ΑΙΑΡΚΕΙΑ: 25 min - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 20 ΤΠΕ >ΐΓ

93 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Χημεία Β' Ε. Α., ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ. ο txjy ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΑΛΚΟΑΕΣ ΑΙΑΡΚΕΙΑ: 25 min - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 20 ΤΠΕ >ΐΓ 93 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Χημεία Β' Ε. Α., ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΤΠΕ >ΐΓ ο txjy ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΑΛΚΟΑΕΣ ΑΙΑΡΚΕΙΑ: 25 min - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 20 1) Να ονομασθούν οι αλκοόλες: CH3CHCH2CH20H : CH2CHCH3 :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. αλκοόλη R1 CH CH R 2 + NαX + H 2 O

1. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. αλκοόλη R1 CH CH R 2 + NαX + H 2 O 2. Αντιδράσεις απόσπασης Αντιδράσεις απόσπασης είναι αυτές κατά τις οποίες αποσπάται ένα ή περισσότερα μόρια ανόργανης ουσίας (π.χ. Η 2, ΗCl, -O) από μία ένωση, οπότε προκύπτει ακόρεστη ένωση με διπλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 29 Μαΐου 2009 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

δ. δείκτης με Κ a =10 10 Μονάδες 5

δ. δείκτης με Κ a =10 10 Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ Α Α.1. Το μεγαλύτερο δραστικό πυρηνικό φορτίο έχει ένα στοιχείο με ατομικό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

Τδρογονάνθρακες. Φημεία Γ Γυμνασίου. Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Φημικός

Τδρογονάνθρακες. Φημεία Γ Γυμνασίου. Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Φημικός Τδρογονάνθρακες Φημεία Γ Γυμνασίου Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Φημικός ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 1. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ Οργανική χημεία ονομάζεται ο κλάδος της χημείας που ασχολείται με τις ενώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί την σωστή απάντηση. 1.1. Στο μόριο του BeF 2 οι δεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5) ΘΕΜΑ 1 Ο 1. (β) 2. (β) 3. α. Αφού το Γ είναι ευγενές αέριο βρίσκεται στη 18 η ομάδα. Δεν μπορεί όμως να είναι το He γιατί σε αυτήν την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 29 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Χημείας Γ Λυκείου Προσανατολισμού 1

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Χημείας Γ Λυκείου Προσανατολισμού 1 Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Χημείας Γ Λυκείου Προσανατολισμού 1 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 2015 (Σημείωση: τα ερωτήματα που σημειώνονται με αστερίσκο είναι, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Χ Η Μ Ε Ι Α Σ - Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Θέμα 1 ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Χ Η Μ Ε Ι Α Σ - Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Θέμα 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Χ Η Μ Ε Ι Α Σ - Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θέμα 1 ο Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις (σε καποιες περιπτώσεις υπάρχουν παραπάνω από ένα σωστό)

Διαβάστε περισσότερα

C x H y -OH. C x H 2x+2 y (OH) y. C x H 2x+1 OH

C x H y -OH. C x H 2x+2 y (OH) y. C x H 2x+1 OH 8 ο ΓΕΛ Πειραιά Χημεία Β Λυκείου. 49 ονομάζεται η τάξη των Οργανικών Ενώσεων με Χαρακτηριστική Ομάδα το υδροξύλιο Γενικός τύπος : C x H y () ν Μονοσθενείς Μονοσθενείς αλκοόλες ονομάζονται οι αλκοόλες εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΜΑΪΟΥ 008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2011 Ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων

1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων Για τον προσδιορισμό των συντακτικών τύπων που ζητούνται σε μια άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Κεφαλαίου 2

Περίληψη Κεφαλαίου 2 Περίληψη Κεφαλαίου 2 Οργανικά µόρια: πολικούς οµοιοπολικούς δεσµούς λόγω ασύµµετρης κατανοµής e - (διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητας ατόµων) Κάποιες ενώσεις υποδηλώνονται µε δοµές συντονισµού οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα