5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων"

Transcript

1 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α. Με βάση το μηχανισμό της αντίδρασης β. Με βάση το είδος της αντίδρασης Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων με βάση το είδος της αντίδρασης Οι σημαντικότερες κατηγορίες με βάση το είδος των αντιδράσεων είναι οι αντιδράσεις: 1. Προσθήκης. Απόσπασης. Υποκατάστασης ή Αντικατάστασης 4. Πολυμερισμού 5. Οξείδωσης - αναγωγής 6. Οξέων βάσεων 75

2 1. Αντιδράσεις προσθήκης ορισμός Αντιδράσεις προσθήκης ονομάζονται οι αντιδράσεις εκείνες στις οποίες ένα μόριο της μορφής A-A ή A-B προστίθεται σ ένα άλλο μόριο που περιέχει τουλάχιστον ένα πολλαπλό (διπλό ή τριπλό ) δεσμό. Προσθήκη σε διπλό δεσμό 1. Προσθήκη στον διπλό δεσμό (Προσθήκη σε αλκένια) Γενικό σχήμα : 1 δ+ δ - + A B A B Επισημάνσεις: 1. Το Α δ+ Β δ- μπορεί να είναι ένα μόριο που περιέχει δύο μέρη ένα ηλεκτραρνητικό Β - κι ένα ηλεκτροθετικό Α + όπως για παράδειγμα Br, Η.. Τα Α και Β μπορεί να είναι τα ίδια δηλαδή της μορφής Α Α, όπως για παράδειγμα Η ή Br.. Οι αντιδράσεις προσθήκης είναι γενικά εξώθερμες αντιδράσεις (ΔΗ < 0) 4. Ο γενικός τύπος των αλκενίων είναι ο V v Προσθήκη σε μόρια της μορφής Α Α ή Α Τα πιο συχνά μόρια Α Α ή Α που προστίθενται στα αλκένια είναι τα εξής: Τα αλογόνα Χ Χ: l, Br Το υδρογόνο Η 76

3 Παραδείγματα : 1. Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις : 1 + Br - Br + - Απάντηση: 1. + Br - Br Br Br + - Η προσθήκη του Br στο δεσμό = χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του διπλού δεσμού. Αυτό συμβαίνει γιατί αν προσθέσουμε αλκένιο σε διάλυμα Br σε τετραχλωράνθρακα, τότε το αλκένιο αντιδρά με το Br και το διάλυμα του Br, από κόκκινο που είναι, αποχρωματίζεται. Ανάλογες αντιδράσεις προσθήκης με Br δίνουν και άλλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες: + Br κόκκινο υγρό Br Br άχρωμο διάλυμα 77

4 Τα πιο συχνά μόρια Α Β ή ΑΒ που προστίθενται στα αλκένια είναι τα εξής: 1. Χ, Χ: l, Br, I. Η Ο ή ΗΟΗ Στις αντιδράσεις προσθήκης μορίων της μορφής A-B προκύπτουν δύο πιθανά προϊόντα. Από αυτά ένα παράγεται με μεγαλύτερη απόδοση και ονομάζεται κύριο προϊόν. Για τον προσδιορισμό του κύριου προϊόντος ακολουθείται ο κανόνας του Markovnikov (Μαρκόβνικωφ): Όταν ένα μόριο Α-Β προστίθεται στο διπλό δεσμό ενός μη συμμετρικού αλκενίου, τότε το κύριο προϊόν της αντίδρασης είναι εκείνο που προκύπτει από την προσθήκη του θετικού τμήματος (το οποίο είναι συνήθως το Η δ+ ) στον άνθρακα με τα περισσότερα υδρογόνα Ένας εύχρηστος μνημονικός κανόνας για την εύρεση του κύριου προϊόντος σύμφωνα με τον κανόνα του Markovnikov είναι ο: «πλούσιος πλουσιότερος», εννοώντας ότι: «Ο πλούσιος σε Η γίνεται πλουσιότερος σε Η». Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις : l + - Απάντηση: 78

5 κύριο προϊόν l + l l κύριο προϊόν. Προσθήκη στον τριπλό δεσμό 1 αλκίνια) (Προσθήκη στα Γενικά τα αλκίνια αντιδρούν ως προς την προσθήκη όπως τα αλκένια αλλά σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο της προσθήκης προκύπτει προϊόν με διπλό δεσμό οπότε στο δεύτερο στάδιο μπορεί να συνεχιστεί η προσθήκη μέχρι να προκύψει προϊόν με απλό δεσμό ( ο στάδιο). Γενικό σχήμα δ+ δ A B 1 δ+ δ - + A B 1 Α Β Α Β A B 1. Προσθήκη Η Παρατήρηση!!! Συνθήκες αντίδρασης: Γίνεται παρουσία καταλύτη Νι, Pt, ή Pd (Νικελίου, Λευκόχρυσου ή Παλλαδίου). ) Προσθήκη αλογόνου Χ (Χ : l, Br) 79

6 Προσθήκη μορίων της μορφής Η Α στον τριπλό δεσμό Παρατήρηση!!! Ακολουθείται και εδώ ο κανόνας του Markovnikov 1. Προσθήκη Η Χ Χ: l, Br, I δ+ δ X 1 δ+ δ - + X 1 X X X ) Προσθήκη Η Ο (ή Η δ+ - ΟΗ δ- ) δ+ δ - ενόλη αλδεϋδη ή κετόνη Παρατήρηση!!! Στην ειδική περίπτωση που η προσθήκη νερού γίνεται στο αιθίνιο (ή ακετυλένιο), τότε προκύπτει η αλδεϋδη αιθανόλη ( ή ακεταλδεϋδη) αλλιώς προκύπτει κετόνη. Για την αντίδραση απαιτείται καταλύτης S 4 /g/gs 4. Προσθήκη στον διπλό δεσμό (δ.δ.) του καρβονυλίου (προσθήκη σε αλδεΰδες κετόνες) προσθήκη στο δ.δ του καρβονυλίου είναι πιο εύκολη απ ότι στο δ. δ = γιατί είναι ισχυρότερα πολωμένος, αφού το οξυγόνο Ο είναι πιο ηλεκτραρνητικό από τον άνθρακα. Γενικό σχήμα : 1 δ+ δ- δ+ δ- + Η - Α 1 A Η σειρά δραστικότητας των καρβονυλικών ενώσεων ως προς τις αντιδράσεις προσθήκης είναι η: Ph Ph Ph > > > > > Ph Όπου: - είναι το v v+1 και ονομάζεται αλκύλιο και Ph είναι το και ονομάζεται φαινύλιο. 80

7 Επισήμανση! Τα ονόματα ορισμένων αλκυλίων είναι: ν =1 - μεθύλιο ν = - αιθύλιο ν = - προπύλιο ν = (Η ) - ισοπροπύλιο ν =4 - βουτύλιο ν =4 ( ) - ισοβουτύλιο ν =4 ( ) - τριτοταγές βουτύλιο ν =4 ( )( ) - δευτεροταγές βουτύλιο Χαρακτηριστικές προσθήκες στον δ.δ. >= 1. προσθήκη υδρογόνου προς σχηματισμό αλκοολών. Προσθήκη ΗN, προς σχηματισμό κυανιδρινών 1 δ+ δ- δ+ δ- + Η - N 1 N κυανιδρίνη Παρατήρηση!!! Στην σχηματιζόμενη κυανιδρίνη: 1. αν προσθέσω τότε σχηματίζεται α-υδροξυ οξύ : 81

8 1 1 + Η - ΟΗ + ΝΗ N ΟΟΗ κυανιδρίνη α - υδροξυ - καρβοξυλικό οξύ. αν προσθέσω τότε σχηματίζεται β- υδρόξυ πρωτοταγής αλκυλαμίνη :. Προσθήκη αντιδραστηρίων Grignard 1 δ+ δ- δ- δ+ + - MgX 1 MgX αντιδραστήριο Grignard X: F, l, Br, I Παρατήρησεις!!! 1 ον ) Αν στο παραγόμενο προϊόν της προσθήκης προσθέσω νερό η αντίδραση χαρακτηρίζεται σαν υδρόλυση του τότε παράγεται αλκοόλη : 1 δ- δ+ MgX δ+ δ- + Η Mg ()X ον ) Τα αντιδραστήρια Grignard MgX παρασκευάζονται κατά την επίδραση μαγνησίου Mg σε διάλυμα αλκυλαλογονιδίου X σε απόλυτο (=άνυδρο ) αιθέρα: - X + Mg απολυτος αιθερας δ- δ+ - MgX αντιδραστήριο Grignard Ο αιθέρας πρέπει να είναι απόλυτος γιατί η παραμικρή ποσότητα νερού αντιδρά με το MgX και δίνει αλκάνιο, δηλαδή καταστρέφεται το αντιδραστήριο Grignard : δ- δ+ - MgX αντιδραστήριο Grignard δ+ δ- + Η - - Η + Μg (ΟΗ) Χ ον ) Τα αντιδραστήρια Grignard είναι σημαντικότερες ενώσεις γιατί από αυτές παρασκευάζονται αλκοόλες όλων των τάξεων (πρωτοταγείς, δευτεροταγείς τριτοταγείς ). 8

9 δευτεροταγής αλκοόλη + MgX + - MgX αλδεΰδη + Μg(ΟΗ)Χ τριτοταγής αλκοόλη + MgX + - MgX κετόνη + Μg(ΟΗ)Χ 8

10 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1. Πρέπει να γνωρίζουμε: i. Όλες τις χημικές αντιδράσεις, τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους. ii. τον ορισμό και την εφαρμογή του κανόνα του Markovnikov. Είδη ασκήσεων Υπάρχουν ειδών κατηγορίες ασκήσεων: i. Θεωρητικές. Σ αυτές μας δίνουν τα αντιδρώντα και μας ζητούν τα προϊόντα ή αντίστροφα. Επίσης μας ζητούν να ξέρουμε τα κύρια προϊόντα σύμφωνα με τον κανόνα του Markovnikov. ii. Στοιχειομετρικές. Σε αυτές μας δίνουν έμμεσα ή άμεσα τη χημική αντίδραση γραμμένη με τους σωστούς συντελεστές και μας ζητούν δεδομένα που βασίζεται στη στοιχειομετρία της αντίδρασης. Λυμένες ασκήσεις 1. Να βρείτε τις χημικές ενώσεις που αντιστοιχούν στα γράμματα στις παρακάτω αντιδράσεις. Όταν παράγονται δύο προϊόντα, να γράψετε μόνο το κύριο προϊόν. l A = + l Β +l Γ +l Δ Pt Ε + +Br + Ζ Η Br + Θ + MgBr +Mg()Br 84

11 = + MgBr + I MgBr + + K +Mg()Br N Λ +N + Ni Μ Απαντήσεις: i. l l Άρα Α: l ii. Άρα Β: = + l l l iii. l +l +l l l Άρα Γ: l 85

12 l Δ: l +Br Pt iv. Br Άρα Ε: v. Άρα Ζ: + Η: + MgBr + +Mg()Br vi. Άρα Θ: = + MgBr + vii. Άρα Ι: 86

13 MgBr + + +Mg()Br viii. Άρα Κ: N +N ix. Άρα Λ: Ni + x. Άρα Μ:. Να γραφούν οι χημικές αντιδράσεις: i. ακεταλδεΰδη και υδρογόνο ii. αιθυλομαγνήσιοχλωρίδιο και προπανάλη. iii. προπανονιτρίλιο και υδρογόνο Απάντηση: 87

14 + i. Mgl + ii. Mgl N + N iii.. Σε 4,g προπενίου προστίθεται Br και προκύπτει ως κύριο προϊόν η ένωση Α. Στην Α προστίθεται Mg σε απόλυτο αιθέρα και προκύπτει η ένωση Β η οποία υδρολύεται δίνοντας την οργανική ένωση Γ. i. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ ii. Να υπολογίσετε τα mol της ένωσης Γ που παράγονται. Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: =1, =1. Απάντηση: i. Br +Br +Mg MgBr + +Mg()Br Από την παραπάνω σειρά αντιδράσεων είναι προφανές πως : Br MgBr Α: Β: Γ: ii. Βρίσκω τα mol του Α: 88

15 m 4, 4, n n n n 0,1mol M r( ) Από τις παραπάνω αντιδράσεις προκύπτει πως: Από το 1mol προπενίου παράγεται 1mol -προπανόλης Από τα 0,1mol προπενίου παράγεται x mol -προπανόλη 1mol x 0,1mol 0,1mol -προπανόλης. 1mol 89

16 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Να συμπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις 1.. l. Br 4. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ 5. Br 6. l 15-. ΣΤΟΝ ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ l..... l 9. Br Br Br..... Br 1. l..... l 15-. ΣΤΟ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ N N N.. 90

17 4. N 5. Mgl Mgl Mgl Mgl Mgl Να γραφούν οι αντιδράσεις: Να γραφούν οι αντιδράσεις: 1. Αιθυλένιο (αιθένιο) + υδρογόνο. Προπένιο + χλώριο. Μεθυλο προπένιο + υδροϊώδιο 4. - μεθυλο -1 - βουτένιο + νερό α. Να γραφούν τα δυνατά προϊόντα προσθήκης l και Η στο 1 - βουτένιο. β. Να εξηγήσετε στη συνέχεια ποιο είναι το κύριο προϊόν στην κάθε περίπτωση και να αιτιολογήσετε την απάντηση σας Η ένωση - μεθυλο - - βουτανόλη μπορεί να προκύψει με την προσθήκη κατάλληλου αντιδραστηρίου σε αλκένιο. Ποιο αλκένιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή αυτή; Να γραφεί η σχετική αντίδραση Να γραφούν οι αντιδράσεις: Να γραφούν οι αντιδράσεις: 1. Προσθήκη περίσσειας Η στο ακετυλένιο (αιθίνιο).. Προσθήκη ισομοριακής ποσότητας Η στο προπίνιο.. Προσθήκη περίσσειας l στο - βουτίνιο. 4. Προσθήκη περίσσειας I στο 1 - βουτίνιο. 5. Προσθήκη ισομοριακής ποσότητας I στο ακετυλένιο (αιθίνιο) α. Ποιες συνθήκες επικρατούν κατά την προσθήκη Η Ο σε ένα αλκίνιο; β. Τι προκύπτει κατά την προσθήκη Η Ο σε ένα αλκίνιο; 91

18 γ. Να γραφούν οι αντιδράσεις: Να γραφούν οι αντιδράσεις: Να γραφούν οι αντιδράσεις: i. Ακεταλδεΰδη (αιθανάλη) + υδρογόνο ii. Ακετόνη (προπανόνη) + υδρογόνο iii. Προπανάλη + υδροκυάνιο iv. Βουτανόνη + υδροκυάνιο Α. Να γραφούν οι αντιδράσεις: 1. Προσθήκη αιθυλομαγνησιοχλωριδίου στην ακεταλδεΰδη (αιθανάλη) και υδρόλυση του προϊόντος.. Προσθήκη προπυλομαγνησιοχλωριδίου στη βουτανόνη και υδρόλυση του προϊόντος.. Προσθήκη ισοπροπυλομαγνησιοχλωριδίου στη φορμαλδεΰδη (μεθανάλη) και υδρόλυση του προϊόντος. 4. Προσθήκη τριτ.βουτυλομαγνησιοχλωριδίου στην ακετόνη (προπανόνη) και υδρόλυση του προϊόντος. Β. Να ονομάσετε τις αλκοόλες που τελικά σχηματίζονται και να τις χαρακτηρίσετε ως πρωτοταγείς, δευτεροταγείς ή τριτοταγείς α. Να βρεθεί και να ονομαστεί το προϊόν (Α) της αντίδρασης: I + Mg β. Να γραφούν οι αντιδράσεις: 1. Α + Η Ο. Α + = Ο Να γραφούν οι αντιδράσεις: 1. = Ο + N.. /. -Ο- + N.. /. -N + + I 4. N + Η 5. (ΟΗ) - Ν + Η Ο + Η + Να ονομαστούν τα οργανικά προϊόντα των παραπάνω αντιδράσεων. 9

19 ΔΕΝΤΡΑ Να μελετήσετε το παρακάτω διάγραμμα: α. Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων (Α), (Β), (Γ), (Δ) και (Ε) και να γραφούν οι σχετικές αντιδράσεις. β. 80 g του προπινίου μετατρέπονται πλήρως στην ένωση (Β). Να βρεθούν τα ml_ διαλύματος Br περιεκτικότητας 40% w/v που μπορούν να αντιδράσουν πλήρως με την ποσότητα της ένωσης (Β) που παράχθηκε Να μελετήσετε το παρακάτω διάγραμμα: α. Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων (Α), (Β) και (Γ) και να γραφούν οι σχετικές αντιδράσεις. β. Σε 88 g της ένωσης (Β) γίνεται προσθήκη ισομοριακής ποσότητας αντιδραστηρίου Grignard (MgI). To προϊόν της προσθήκης υδρολύεται με αποτέλεσμα να σχηματίζονται 148 g αλκοόλης (Δ). Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος της αλκοόλης (Δ). 9

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 2.Υδρογονάνθρακεσ 2.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ. Να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ. 1. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-35) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χηµική ανάλυση έδειξε

Διαβάστε περισσότερα

ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ - Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ

ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ - Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÓÈÎfi Ì ÚÔ ÚÁ ÓÈÎ ÃËÌÂ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ - Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ - Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6.1 Εισαγωγή στην οργανική χημεία 6.2 Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων - Ομόλογες σειρές 6.3 Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 6.4 Ισομέρεια 6.5 Ανάλυση οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ JJ f i T lit O/* ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ S f J A W f F JH" 1 s H a q O 6 14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ )CJC * X- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ taexeiola.gr ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΤΟΜΟ : Το µικρότερο σωµατίδιο της συγκροτηµένης ύλης που : α) διατηρεί τις ιδιότητες ενός στοιχείου β) παίρνει µέρος στο σχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 1. Σε 2 όµοια κενά δοχεία 1 και 2 στην ίδια θερµοκρασία εισάγεται η ίδια ποσότητα υγρής CH 3 CH(OH)CH 3 και υγρού CH 3 CH 2 -O-CH 3. Μετά από αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-53) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Βιοµόρια είναι: α. τα µόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) ...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) ...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) Ειδικό µέρος (βιοδραστικά µόρια)...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old. And not only for the delectation and information

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις Δημήτρης Κομιώτης Καθηγητής Οργανικής Χημείας Ιανουάριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ !Unexpected End of Formula l Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κοπτερίδου Θεοδώρα Πρόλογος Η εργασία αυτή εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα