Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης"

Transcript

1

2 Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης Χρονικές Περίοδοι και Κανόνες Τοποθέτησης Προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση Αποζημίωση Ασφαλιστική Κάλυψη Υποχρεώσεις ασκούμενου σπουδαστή Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης Άδειες Διευκολύνσεις σπουδαστών Υποχρεώσεις του Τμήματος Διακοπή Πρακτικής Άσκησης Γενικό Πλάνο Τοποθέτησης σε Κλινικές Συνοπτική Παρουσίαση Βημάτων για την Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ Έντυπο 1: Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (δημόσιο)...26 Έντυπο 2: Αίτηση για Πρακτική Άσκηση...29 Ενδεικτικός Κατάλογος Συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

5 1. Εισαγωγή Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. είναι νομοθετημένη σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς των σπουδών τους, τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο ο νομοθέτης τη βαρύτητα και τη σπουδαιότητα που έχει ο θεσμός. Με το νόμο πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83) πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση σε καθορισμένες θέσεις του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, προβλέπεται και η καταβολή αποζημίωσης στους ασκούμενους σπουδαστές ενώ παράλληλα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου, κατά τη διάρκεια της άσκησής τους. Ακόμη, η πρακτική άσκηση είναι εποπτευόμενη από το εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. Εκ των ανωτέρω, διαφαίνεται ότι ο προσανατολισμός της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δίνει μεγάλη σημασία στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών, συμβάλλοντας άμεσα στην σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και την απορρόφησή τους. Εν περιλήψει, η πρακτική άσκηση: Είναι υποχρεωτική. Έχει εξάμηνη διάρκεια (ημερολογιακό εξάμηνο). Διεξάγεται το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου. 5

6 2. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης 1. Να βοηθήσει το σπουδαστή να συνειδητοποιήσει τις ιδιαιτερότητες των νοσηλευτικών ειδικοτήτων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα. 2. Να δώσει ευκαιρίες στο σπουδαστή: α. να εμπεδώσει τις γνώσεις που απέκτησε κατά την βασική του εκπαίδευση και να τις εφαρμόσει κατά την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε αρρώστους με παθολογικά και χειρουργικά προβλήματα και σε αρρώστους που βρίσκονται στις ΜΕΘ (Γενική και Καρδιολογική). β. να προσφέρει ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα στον άρρωστο με χειρουργικά και παθολογικά προβλήματα και σε αρρώστους που βρίσκονται στις ΜΕΘ (Γενική και Καρδιολογική). 3. Να αποκτήσει ο σπουδαστής σχετική ετοιμότητα και δεξιότητες στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. 4. Να βοηθήσει το σπουδαστή να αποκτήσει βασικές δεξιότητες για να λειτουργήσει ως βασικό μέλος της νοσηλευτικής ομάδας του χειρουργείου. 5. Να δώσει στο σπουδαστή την ευκαιρία να δει τις αρχές διοίκησης που εφαρμόζονται σε νοσηλευτικές μονάδες ενός γενικού νοσοκομείου και τη διοικητική σχέση της Νοσηλευτικής Μονάδας με τη Νοσηλευτική Διεύθυνση, τις άλλες Διευθύνσεις του ιδρύματος και της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 6

7 3. Χρονικές Περίοδοι και Κανόνες Τοποθέτησης Ειδικά για τους σπουδαστές των σχολών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας, η πρακτική-εργαστηριακή άσκηση που διεξάγεται σύμφωνα με το αναλυτικό τους πρόγραμμα, εκτός σχολών, σε ιδρύματα, υπηρεσίες ή οργανισμούς βαθμολογείται ως εργαστηριακό μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη ως πρακτική άσκηση στο επάγγελμα κατά την έννοια του διατάγματος. {Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59} Με την εγκύκλιο οδηγία Ε5/332/ του Υπουργείου Παιδείας, καθιερώνονται δύο συγκεκριμένες περίοδοι πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση, σε καθορισμένες θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα διεξάγεται πλέον μόνο σε δύο συγκεκριμένες χρονικές περιόδους: από 1η Απριλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου από 1η Οκτωβρίου έως και 31 Μαρτίου. Ειδικά για τον ιδιωτικό τομέα, εφόσον η θέση για την Πρακτική Άσκηση εξασφαλίζεται από τον ενδιαφερόμενο δεν ισχύουν τα προηγούμενα χρονικά πλαίσια, δηλαδή η Πρακτική Άσκηση μπορεί να αρχίζει αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου σπουδών και πάντως σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του Π.Δ. 174/85. Συνολικά, η διάρκεια της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του Τμήματός μας διαρκεί έξι μήνες ή 26 ημερολογιακές εβδομάδες (130 ημέρες). 7

8 4. Προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής πρέπει να: Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 όλων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας. 8

9 5. Αποζημίωση Το ύψος της αποζημίωσης των ασκούμενων φοιτητών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ορίζεται στο 80% επί του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον φορέα απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα επιχορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης. Η επιχορήγηση γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. στην έδρα της επιχείρησης στο τέλος της πρακτικής άσκησης και εντός τριών μηνών. Η αποζημίωση στον Δημόσιο Τομέα, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και στις υπηρεσίες των Τ.Ε.Ι. ανέρχεται στα 205,42 το μήνα (μείον τις νόμιμες κρατήσεις και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις) και καταβάλλεται στον ασκούμενο φοιτητή με την προϋπόθεση ότι αυτός απασχολήθηκε κανονικά όλο το μήνα στην υπηρεσία. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν επιχορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. 9

10 6. Ασφαλιστική Κάλυψη Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., κατά επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος (όχι και για τον κλάδο παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος και σε χρήμα). Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α. για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. Οι φοιτητές των ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής τους έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Νόμου 1351/83. 10

11 7. Υποχρεώσεις Ασκούμενου Σπουδαστή Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας. Οι επαναλαμβανόμενες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού κώδικα μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή, ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει κατά το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία νέας θέσης, για τη συμπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου πρακτικής άσκησης. Σπουδαστής ο οποίος τοποθετείται από το Τμήμα του σε θέση πρακτικής άσκησης του Δημοσίου Τομέα και δεν παρουσιάζεται το αργότερο εντός 10 ημερών από την έναρξη του προγράμματος της πρακτικής άσκησης, αποκλείεται από τη θέση αυτή, η οποία αποδεσμεύεται και μπορεί να διατεθεί για κάλυψη άλλων αναγκών. Ο σπουδαστής αυτός κάνει πια πρακτική άσκηση, εφόσον θέλει, στο δημόσιο τομέα, με την έναρξη της επόμενης περιόδου. {Ε5/3196/ } 11

12 8. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης Η μορφή και το περιεχόμενο του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών στο επάγγελμα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. {άρθρο 6, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59}. Είναι απαραίτητη η τήρηση βιβλίου πρακτικής άσκησης από τους ασκούμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.Δ.174/85. Κάθε ασκούμενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης το οποίο διατίθεται δωρεάν από το Τμήμα. Στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε, καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Επιχείρησης ή Υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκουμένων. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου της Γραμματείας του Τμήματος το βιβλίο πρακτικής άσκησης (κατάλληλα συμπληρωμένο, και σφραγισμένο από την επιχείρηση, με τον αριθμό εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και τυχόν δικαιολογητικά για τις απουσίες και την επίδοσή του) καθώς και κάθε άλλο στοιχείο (π.χ. βιβλιάριο ασφάλισης κλπ.) που τυχόν ζητηθεί από το Τμήμα. 12

13 Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ελέγχει αρχικά το βιβλίο πρακτικής, το υπογράφει μετά τον έλεγχο και ο Προϊστάμενος του Τμήματος στον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης, αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψή τους. Σε περίπτωση απόρριψης, το Συμβούλιο του Τμήματος αποφασίζει, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, οριστικά για τη διάρκεια και το αντικείμενο απασχόλησης που πρέπει να ασκηθούν συμπληρωματικά ή ακυρώνει την απόφαση απόρριψης του Προϊσταμένου και κάνει δεκτά τα δικαιολογητικά. {άρθρο 5, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59} 13

14 9. Άδειες Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο Βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον Επόπτη Εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. {άρθρο 5, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59} Οι υποχρεωτικές αργίες για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. είναι εκείνες που έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με τον Ν.1157/81, άρθρο 1 παρ. 11 (ΦΕΚ Α, 126) ως ακολούθως: η 28η Οκτωβρίου, η 1η του έτους, Τα Θεοφάνεια, Η Καθαρά Δευτέρα, Η Μεγάλη Παρασκευή, Η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, του Αγίου Πνεύματος, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η 17η Νοεμβρίου, η πρώτη και δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων. Ημέρες ημιαργίας (διακοπή εργασίας την 13η ώρα): Παραμονή Χριστουγέννων, Παραμονή Νέου Έτους, Παραμονή Θεοφανίων και η Μεγάλη Πέμπτη. 14

15 10. Διευκολύνσεις Σπουδαστών Στους σπουδαστές των ΤΕΙ εφόσον εργάζονται στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, παρέχονται από τον εργοδότη τους διευκολύνσεις για την εξυπηρέτησή τους τόσο στην παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων όσο και στην προετοιμασία και συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Οι διευκολύνσεις παρέχονται στους δικαιούχους σπουδαστές για διάστημα ίσο προς την κανονική διάρκεια σπουδών προσαυξημένη κατά το ήμισυ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.5 του Ν.1404/1983. {Π.Δ.483/84 ΦΕΚ Α, 173}. Οι διευκολύνσεις αυτές περιλαμβάνουν {Π.Δ.483/84 ΦΕΚ Α,173}: 1. Τη χορήγηση συνεχόμενης ή διακεκομμένης της ειδικής άδειας εξετάσεων των δεκατεσσάρων (14) ημερών το χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.1346/83 (ΦΕΚ Α, 46). 2. Τη χορήγηση ειδικής άδειας βραχείας απουσίας κατά τις ημέρες των εξετάσεων ή για τη συμμετοχή σε φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις ή σε κάθε άλλη περίπτωση που είναι απαραίτητη η παρουσία του σπουδαστή στη σχολή του. Η άδεια βραχείας απουσίας είναι τρίωρης διάρκειας και αναφέρεται στην καθυστέρηση προσέλευσης ή στην ενδιάμεση απουσία ή στην πρόωρη αναχώρηση από το κανονικό ωράριο εργασίας. Ο δικαιούχος σπουδαστής μπορεί να κάνει χρήση της άδειας βραχείας απουσίας μέχρι 10 φορές το χρόνο. 3. Την απαλλαγή από τη νυκτερινή βάρδια για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εξεταστική περίοδος. 15

16 4. Την αλλαγή της βάρδιας όταν αυτή συμπίπτει με τις ώρες των εξετάσεων. 5. Τη χορήγηση υποχρεωτικά της κανονικής άδειας που τυχόν δικαιούται και ζητά ο εργαζόμενος σπουδαστής κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εξεταστική περίοδος ή για την προετοιμασία και συμμετοχή του στις φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις. 6. Την υποχρεωτική τοποθέτηση του εργαζόμενου σπουδαστή στο τμήμα ή τη θέση της επιχείρησης ή της υπηρεσίας που υπηρετεί η οποία του παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκησή του στο επάγγελμα και όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση Προϋποθέσεις παροχής διευκολύνσεων 1. Να υποβάλλει αίτηση στον εργοδότη του για συγκεκριμένη διευκόλυνση ο εργαζόμενος σπουδαστής στην οποία θα αναφέρει και το λόγο που τη ζητά τουλάχιστον 3 μέρες πριν. Ειδικά για τις διευκολύνσεις της απαλλαγής από τη νυκτερινή βάρδια και για την αλλαγή βάρδιας, η αίτηση του εργαζομένου πρέπει να υποβάλλεται 6 μέρες νωρίτερα. 2. Μαζί με την πρώτη του αίτηση, ο σπουδαστής πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο να προκύπτει το τμήμα και η σχολή που φοιτά, η ημερομηνία αρχικής εγγραφής του, η προβλεπόμενη ελάχιστη διάρκεια σπουδών και το έτος ή το εξάμηνο που φοιτά ο σπουδαστής. 3. Για την απόδειξη ότι η διευκόλυνση που χορηγήθηκε στον εργαζόμενο σπουδαστή χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό που χορηγήθηκε, αυτός υποχρεούται να προσκομίσει στον εργοδότη του μέσα στις 5 πρώτες εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της διευκόλυνσης, βεβαίωση της σχολής του από την οποία να προκύπτει ότι η διευκόλυνση χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε, διαφορετικά σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί η απουσία του από την υπηρεσία αδι- 16

17 καιολόγητη, εκτός αν η μη χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης για το σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε οφείλεται σε αποδεδειγμένη ανώτερη βία ή ξαφνική αναβολή των εξετάσεων ή ασκήσεων, οπότε, σ αυτή την περίπτωση χορηγείται σχετική βεβαίωση από τη σχολή στο σπουδαστή. Η ανώτερη βία και η ξαφνική αναβολή των εξετάσεων διακόπτει αυτόματα την παραπέρα χρήση της διευκόλυνσης. 4. Για την άδεια άνευ αποδοχών: α) να έχει εξαντληθεί η ειδική άδεια εξετάσεων του άρθρου 2 του ν.1346/ (ΦΕΚ Α, 46) και β) ο σπουδαστής να έχει συμπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον 9 μηνών Διακοπή παροχής των διευκολύνσεων Η παροχή των διευκολύνσεων διακόπτεται όταν ο δικαιούχος σπουδαστής: 1. Πάρει το πτυχίο του. 2. Συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής (την κανονική διάρκεια των σπουδών προσαυξημένη κατά το ήμισυ) 3. Αναστείλει τις σπουδές του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 27 του Ν.1404/83 και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή. Ο χρόνος διακοπής της παροχής στην περίπτωση αυτή δεν προσμετράται στον χρόνο διάρκειας της παροχής. 4. Χάσει τη σπουδαστική του ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο. 17

18 11. Υποχρεώσεις του Τμήματος Το Τμήμα, για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών στο επάγγελμα, προγραμματίζει την τοποθέτησή τους σε θέσεις του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1351/83 (ΦΕΚ Α, 56) και σε θέσεις του δημόσιου τομέα που δημιουργούνται με πρωτοβουλία είτε ιδιωτικών φορέων είτε της πολιτείας. {Ν.1404/83 ΦΕΚ Α, 173} 11.1 Εποπτεία Το Τμήμα ασκεί τη γενική εποπτεία της διεξαγόμενης πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του στο επάγγελμα. Σε περιπτώσεις άσκησης των σπουδαστών σε θέσεις εργασίας ευρύτερης περιοχής άλλου ΤΕΙ, η εποπτεία δύναται να ανατεθεί σε μέλη του Ε.Π. συναφούς ειδικότητας του ΤΕΙ που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή άσκησης, κατόπιν συνεννόησης των αντίστοιχων Τμημάτων. {άρθρο 4, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59} Τα μέλη του Ε.Π. στα οποία έχει ανατεθεί η άσκηση εποπτείας ασκούμενων σπουδαστών επισκέπτονται τους χώρους άσκησης, ενημερώνονται για το αντικείμενο απασχόλησής τους, παρακολουθούν την επίδοσή τους και συνεργάζονται στην επίλυση των προβλημάτων τους, τόσο με τους ίδιους τους ασκούμενους όσο και με τον Υπεύθυνο πρακτικής άσκησης. {άρθρο 4, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59} 18

19 11.2 Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Σε κάθε Τμήμα των Σχολών των ΤΕΙ συγκροτείται Επιτροπή Πρακτικής άσκησης, αποτελούμενη από 3 μέλη Ε.Π. και 2 εκπροσώπους των σπουδαστών που εκλέγονται από το σύνολο των σπουδαστών του Τμήματος, η οποία έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο το συντονισμό δραστηριοτήτων σχετικά με την πρακτική άσκηση. Η Επιτροπή αυτή ορίζει έναν Υπεύθυνο απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Ανώτερης Σχολής συναφούς ειδικότητας με αυτή των ασκουμένων και με επαρκή εμπειρία στον εργασιακό του χώρο ο οποίος επιβλέπει την εργασία και την επίδοση των ασκουμένων, υποβάλλει προτάσεις στη Δ/νση της Επιχείρησης ή Υπηρεσίας για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκουμένων και συνεργάζεται με τον Επόπτη Εκπαιδευτικό του οικείου ΤΕΙ για την αποτελεσματικότερη άσκηση των σπουδαστών. {άρθρο 4, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59} 11.3 Συντονιστικό Όργανο Πρακτικής Άσκησης Με το Ε5/4986/ έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, καθιερώνεται το Συντονιστικό Όργανο σε επίπεδο ΤΕΙ για τα θέματα της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών κάθε ιδρύματος. Το Συντονιστικό Όργανο Πρακτικής Άσκησης συγκροτείται από μέλη Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης που ήδη λειτουργούν στο κάθε Τμήμα του ΤΕΙ, με εκπροσώπηση όλων των Σχολών. Είναι τουλάχιστον 4μελές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει πάνω από 6 μέλη, με συμμετοχή 1 εκπροσώπου των σπουδαστών. Στο όργανο αυτό συμμετέχει επίσης και εκπρόσωπος της Βιομηχανίας (ΣΕΒ κλπ.). 19

20 12. Διακοπή Πρακτικής Άσκησης Σε περιπτώσεις που η Διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των ασκουμένων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, να διακοπεί η άσκηση στο συγκεκριμένο αυτό εργασιακό χώρο. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να βρεθούν κατά προτεραιότητα, νέες θέσεις για τους σπουδαστές που διέκοψαν την άσκηση με τον τρόπο αυτό. Στη νέα θέση πραγματοποιείται πρακτική άσκηση, μόνο για το διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του χρονικού ορίου. Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος διαπιστώσει ότι δεν απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του υπό ευρεία έννοια, οφείλει να το δηλώσει με σημείωμά του τόσο στον Υπεύθυνο που έχει οριστεί για το χώρο εργασίας, όσο και στον Υπεύθυνο Επόπτη του Τμήματος ΤΕΙ, ο οποίος αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης εργασίας ή όχι και σε καταφατική περίπτωση συνεργάζεται με την Επιτροπή Πρακτική Άσκησης για την τοποθέτηση του ασκούμενου σε άλλη θέση. {άρθρο 4, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59} 20

21 13. Γενικό Πλάνο Τοποθέτησης σε Κλινικές Το ωράριο των σπουδαστών ακολουθεί εκείνο των εργαζομένων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος όπου εργάζονται και πραγματοποιείται μόνο κατά την πρωινή βάρδια εκτός αργιών και Σαββατοκύριακων. Για την τοποθέτηση των σπουδαστών σε κλινικές κατά την πρακτική τους άσκηση, ακολουθείται το παρακάτω γενικό πλάνο: Κλινική Εργάσιμες ημέρες* Α) Παθολογική 25 Β) Χειρουργική 25 Γ) Καρδιολογική (και ΜΕΘ Καρδιολογική) 20 Δ) Χειρουργείο 20 Ε) Επείγοντα 10 ΣΤ) Γενική ΜΕΘ 20 Ζ) Διοίκηση Χειρουργικού Τομέα 5 Η) Διοίκηση Παθολογικού Τομέα 5 Σύνολο 130 ημέρες *είναι εφικτές τυχόν μικρές χρονικές παρεκκλίσεις που διευκολύνουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου. Η επιλογή του νοσηλευτικού ιδρύματος όπου θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση δηλώνεται από το σπουδαστή με υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής, τουλάχιστον 1 μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης. 21

22 14. Συνοπτική Παρουσίαση Βημάτων για την Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης α. Οι σπουδαστές ενημερώνονται από τα μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης κατόπιν γραπτής ανακοίνωσης, σχετικά με την πρακτική άσκηση στο νοσοκομείο και τους παραδίδεται ο Οδηγός Πρακτικής Άσκησης. β. Τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση δήλωσης τοποθέτησής τους σε έως και τρία (3) νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου και αναφέρουν εάν χρωστούν κάποιο μάθημα. γ. Ακολουθεί έλεγχος των δηλωθέντων στοιχείων από τη Γραμματεία και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται κατάλογος με τα ονόματα των σπουδαστών που είναι σε θέση να κάνουν πρακτική άσκηση και παραδίδεται στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. δ. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης επικοινωνεί μέσω τηλεομοιοτυπίας με τα νοσηλευτικά ιδρύματα σύμφωνα με τις ιεραρχικά δηλωμένες προτιμήσεις των σπουδαστών και περιμένει την απάντησή τους. Εφόσον περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα ή η απάντηση είναι αρνητική, επικοινωνεί με το νοσηλευτικό ίδρυμα της δεύτερης προτίμησης των σπουδαστών κ.ο.κ. Κατόπιν, συντάσσει κατάλογο με τα ονόματα των 22

23 σπουδαστών και τα αντίστοιχα νοσηλευτικά ιδρύματα, ο οποίος αναρτάται έξω από τη Γραμματεία και στους πίνακες Ανακοινώσεων του Τμήματος. ε. Οι σπουδαστές οφείλουν να παραλάβουν από τη Γραμματεία: i) βεβαίωση όπου αναγράφεται ότι μπορούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση, ii) το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης που ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση και iii) την Ειδική Σύμβαση Εργασίας. Η Σύμβαση, με ευθύνη του σπουδαστή, υπογράφεται από τον ίδιο σε τρία (3) αντίτυπα και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νοσηλευτικού ιδρύματος. Κατόπιν, ο σπουδαστής παραδίδει τις τρεις συμβάσεις και υπογράφει και ο Προϊστάμενος του Τμήματος. Η μία σύμβαση παραμένει στο Τμήμα, η δεύτερη ανήκει στο σπουδαστή και η τρίτη παραδίδεται από το σπουδαστή στο νοσηλευτικό ίδρυμα. στ. Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, οι σπουδαστές οφείλουν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης και το Γραφείο Προσωπικού του εκάστοτε νοσηλευτικού ιδρύματος για να ενημερωθούν σχετικά με το ακριβές πλάνο τοποθέτησής τους, το ωράριό τους και τα απαραίτητα έντυπα ή δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν. ζ. Για οποιοδήποτε ζήτημα ή απορία που τυχόν ανακύψει κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές μπορούν να επικοινωνήσουν με το μέλος Ε.Π. που έχει οριστεί από το Συμβούλιο του Τμήματος για την επίβλεψή τους. η. Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές πρέπει να παραδώσουν στη Γραμματεία το επιμελώς συμπληρωμένο Βιβλίο Πρακτικής, αποφεύγοντας μουτζούρες ή χρήση διορθωτικών υγρών/ταινιών, μαζί με μία βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης από το νοσηλευτικό ίδρυμα και τυχόν δικαιολογητικά απουσιών. Πρέπει να είναι 23

24 συμπληρωμένες όλες οι προβλεπόμενες ημέρες καθώς και οι απαραίτητες εκθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να χρειαστεί η περαιτέρω συμπλήρωση ημερών στο νοσηλευτικό ίδρυμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για οποιαδήποτε παρέκκλιση από το πλάνο τοποθέτησης στις κλινικές ή αναγκαστική διακοπή άσκησης για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και εγγράφως η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μη θεωρηθεί παράτυπη η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 25

26 Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. Μεταξύ της επιχείρησης... που εκπροσωπείται από τον/την κ.... και του Προϊσταμένου του Τμήματος Νοσηλευτικής... της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του και σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1797/ (Φ.Ε.Κ. 183/τ.Β / ), όπως τροποποιήθηκε με την Ε5/4825/ (ΦΕΚ 453/τ.Β / ) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, συνάπτεται Ειδική Σύμβαση Εργασίας, για την πρακτική άσκηση τ. σπουδαστ του κατά το χρονικό διάστημα από μέχρι.. με τους παρακάτω όρους: 1. Ο/Η ασκούμεν στο χώρο εργασίας τ.., υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Για τη μη συμμόρφωση τ.. ασκούμεν.. με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4, εδάφιο α, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης. 26

27 2. Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η Ειδική αυτή Σύμβαση, λήγει αυτοδικαίως, με το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση τ.. σπουδαστ 3.. στα πλαίσια της κοινωνικής τ.. αποστολής αλλά και των δυνατοτήτων τ.., υποχρεούται να συμβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αρτιότερη εκπαίδευση τ. ασκούμεν.. και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4, εδάφιο α της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης. 4. Η επιχείρηση οφείλει να απασχολεί τ. ασκούμεν.. στα πλαίσια του περιγράμματος πρακτικής άσκησης της ειδικότητάς του και σε συνεργασία με την επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος προέλευσης τ. ασκούμεν.. 5. Το Τμήμα προέλευσης τ ασκούμεν.. οφείλει να φροντίσει για την πρόσθετη ενημέρωση και εκπαίδευση τ. σε θέματα ασφάλειας εργασίας. 6. Οι πρακτικά ασκούμενοι σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Νομαρχίες, ΝΠΔΔ, TEI κλπ) αποζημιώνονται με το ποσό των 176,08 /μήνα (απόφαση /2917/0022, Φ.Ε.Κ. 307/τ.Β /1993). 7. Ο/Η σπουδαστ. των Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τ. άσκησης, εκτός από το δικαίωμα της αμοιβής τ. και της ασφάλισής τ. έναντι επαγγελματικού κινδύνου (που τις εισφορές στο ΙΚΑ θα καταβάλλει η επιχείρηση), δεν αποκτά κανένα δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 1351/ Ο/Η ασκούμεν. δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και την προσυπογράφει. 27

28 Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα, ένα για την Επιχείρηση, ένα για το Τμήμα Προέλευσης τ. ασκούμεν.. και ένα για τ. ασκούμεν. σπουδαστ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Επιχείρηση Για το Τμήμα Νοσηλευτικής Ο Προϊστάμενος... ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο/Η ασκούμεν. σπουδαστ.. 28

29 ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: Το Τμήμα Νοσηλευτικής ΟΝΟΜΑ: της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ΕΞΑΜΗΝΟ: Παρακαλώ, όπως κάνετε δεκτή ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: την αίτησή μου για την πραγματο- ΤΗΛΕΦΩΝΟ:. ποίηση της πρακτικής μου άσκησης. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Δηλώνω ότι δεν οφείλω μαθήματα ειδικότητας. ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Δηλώνω επίσης ότι οφείλω τα παρακάτω μαθήματα μη ειδικότητας: 1) ΘΕΜΑ: «Πραγματοποίηση 2) πρακτικής άσκησης». 3) Επιθυμώ να πραγματοποιήσω Λαμία, την πρακτική μου άσκηση στον παρακάτω φορέα: 1) 2) 3) Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα επιθυμούσα την έναρξη της πρακτικής μου άσκησης είναι:.. O/H AIT. 29

30 Ενδεικτικός Κατάλογος Νοσοκομείων Για Πρακτική Άσκηση Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ Γ.Ν.Α. Λαϊκό Γ.Ν.Α. Γεννηματάς Π.Γ.Ν. Αττικόν Γ.Ν. Σισμανόγλειο Αθηνών Γ. Ν. Α. Ευαγγελισμός Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα Ν. Ερρίκος Ντυνάν ΝΙΜΙΤΣ Γ.Ν.Π. Τζάνειο Γ.Ν. Ελευσίνας Θριάσιο Ν.Γ.Ν. Πατησίων Α.Ο.Ν.Α. Αγιος Σάββας 7ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ Θεραπευτήριο Υγεία Γ.Ν.Δ.Α. Αγία Βαρβάρα (Λοιμωδών) Θεραπευτήριο Υγεία Κλινική Ιασώ General Κλινική Αθήναιον Metropolitan Mediterraneo Hospital Γ.Ν. Νικαίας Άγ. Παντελεήμων Γ.Ν. Λαμίας Γ. Ν. Τρικάλων Ν.Γ.Ν. Άμφισσας Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου Α.Ν.Θ. Θεαγένειο Κλινική Αγ. Λουκάς Θεσσαλονίκης Γ.Ν.Ν. Χαλκίδας Γ.Ν. Κορίνθου Γ.Ν.Ν.Α. Ελπίς Γ.Ν. Ιωαννίνων Π.Γ.Ν. Λάρισας Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων Χατζηκώστα Γ.Ν. Λάρισας Κουτλιμπάνειο Γ.Ν. Σερρών Γ.Ν. Έδεσσας & Τριανταφύλλειο Γ.Ν. Ρόδου Γ.Ν. Κέρκυρας Γ.Ν. Χίου Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Ν.Γ.Ν. Ξάνθης Ν.Γ.Ν. Καβάλας Γενική Κλινική Αγρινίου Γ.Ν. Ηρακλείου Γ.Ν. Πύργου Α. Παπανδρέου Ιπποκράτειο Ίδρυμα Βενιζέλειο Πανάνειο Γ. Ν. Λιβαδειάς Γ.Ν. Άργους Γ.Ν. Βόλου Π.Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν. Πατρών Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. Σωτηρία Π.Γ.Α.Π. Μεταξά Ν.Γ.Ν. ΕΕΣ Κοργιαλένειο/ Μπενάκειο Γ.Ν. Καρδίτσας Γ.Ν. Καρπενησίου Γ.Ν. Κατερίνης Γ.Ν. Νέας Ιωνίας Γ.Ν. Ρεθύμνου Κλινική Υγείας Μέλαθρον Κωνσταντοπούλειο Αθηνών* Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Κλινική Άγ. Νικόλαος Γ.Ν.Π. Άγιος Ανδρέας Πειραιά* Γ.Ν. Βέροιας Γ.Ν. Ζακύνθου *μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 30

31

1. Παρουσίαση Βημάτων για την Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

1. Παρουσίαση Βημάτων για την Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1. Παρουσίαση Βημάτων για την Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης α. Οι σπουδαστές ενημερώνονται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης σχετικά με την πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΘΝΙ ΙΚΗΣΣ ΠΑΙΔΕΕΙ ΙΑΣΣ & ΘΡΡΗΣΣΚΕΕΥΥΜΑΤΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΕΕπι ιχχεει ιρρηη σσι ι αακκόό Πρρόόγγρρααμμμμαα ΕΕκκπααί ίδδεευυσσηη Κααι ι δδι ιαα ββί ίοουυ μμάάθθηησσηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Ε & Γ --------- Α. Παπανδρέου 37 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπό των φοιτητών: ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΤΣΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 127482 / Ε5 (1) Κανονισμός σπουδών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. 201/2015 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα