Ανάλυση επιλογών για τον επανασχεδιασµό της τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ από µονάδες µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ έως 35 MW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση επιλογών για τον επανασχεδιασµό της τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ από µονάδες µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ έως 35 MW"

Transcript

1 Ανάλυση επιλογών για τον επανασχεδιασµό της τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ από µονάδες µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ έως 35 MW Φεβρουάριος 2010

2 2

3 Εισαγωγή Υφιστάµενη κατάσταση Τιµή φυσικού αερίου Μεταβλητό κόστος παραγωγής ΣΗΘ Έλεγχος βιωσιµότητας σε ισοζύγια νέων έργων Αξιολόγηση πρότασης που διατυπωσε ο ΕΣΣΗΘ Εναλλακτική τιµολόγηση Σκεπτικό σύνδεσης µε την αγορά Σχέση ΟΤΣ και τιµής ΦΑ Σχήµα τιµολόγησης Προσδιορισµός παραµέτρων Ελάχιστη ΟΤΣ Κάλυψη µεταβλητού κόστους Τελικές τιµές πώλησης ενέργειας από ΣΗΘΥΑ Έλεγχος βιωσιµότητας και συµπεράσµατα Ανάλυση κόστους οφέλους Σύγκριση κόστους σε σχέση µε ισχύουσες τιµές Υπολογισµός κόστους οφέλους Ευαισθησία κόστους - οφέλους ως προς την Σ(p) Συµπεράσµατα προτάσεις Συµπεράσµατα Προτάσεις Παράρτηµα Ι Παράρτηµα ΙΙ

4 4

5 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τις αναλύσεις που έγιναν κατά την περίοδο Σεπτέµβριος 2009 Ιανουάριος 2010 για τον επανασχεδιασµό του τιµολογίου στήριξης της ενέργειας που παράγεται µε Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ). Αφορµή για την εξέταση του θέµατος αποτέλεσε σχετική πρόταση που υπέβαλε ο Ελληνικός Σύνδεσµος Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΕΣΣΗΘ) προς το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης µε κοινοποίηση στη ΡΑΕ (Ι-92283/ ). Οι απόψεις της ΡΑΕ ζητήθηκαν από τη /νση ηλεκτροπαραγωγής του Υπουργείου µε το έγγραφο Ι-93528/ Η Έκθεση παρουσιάζει τα συµπεράσµατα της ανάλυσης που ακολούθησε προκειµένου να προσεγγίσουµε µια νέα φιλοσοφία στήριξης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ. Η ανάλυση περιλαµβάνει πέντε ενότητες : Στην πρώτη ενότητα εξετάζουµε την βιωσιµότητα έργων ΣΗΘ κατά την τελευταία τριετία, µε βάση ιστορικά δεδοµένα. Από τα συµπεράσµατα της ενότητας αυτής προκύπτει η ανάγκη επανασχεδιασµού της τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα των αναλύσεών µας για τον επανασχεδιασµό του τιµολογίου ΣΗΘΥΑ µε βάση την πρόταση που κατέθεσε ο ΕΣΣΗΘ. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα των αναλύσεών µας για τον επανασχεδιασµό του τιµολογίου ΣΗΘΥΑ µε βάση την Οριακή Τιµή Συστήµατος (ΟΤΣ). Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζουµε το κόστος της λύσης αυτής για τον Έλληνα καταναλωτή, αλλά και τη σχέση του κόστους αυτού µε το περιβαλλοντικό όφελος που επιτυγχάνεται από τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε ΣΗΘΥΑ. Στην πέµπτη ενότητα παρουσιάζουµε συµπεράσµατα και προτάσεις, λαµβάνοντας υπόψη και τους προβληµατισµούς που διατυπώθηκαν από τον ΕΣΣΗΘ και το ΕΣΜΗΕ κατά την κλειστή διαβούλευση που έλαβε χώρα το εκέµβριο µε συµµετοχή ΕΣΣΗΘ, ΕΣΜΗΕ, ΕΗ και ΕΠΑ Αττικής. 5

6 1. Υφιστάµενη κατάσταση Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται εάν η τιµή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ, σύµφωνα µε το ν.3468/2006, είναι επαρκής για την λειτουργική βιωσιµότητα εγκαταστάσεων ΣΗΘ, µε βάση τα ιστορικά στοιχεία της τριετίας Τιµή φυσικού αερίου Στο ιάγραµµα 1 παρουσιάζεται η µηνιαία εξέλιξη των προσφερόµενων τιµολογίων για Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ) από τις τρεις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) και τη ΕΠΑ κατά τη διάρκεια της τριετίας Από το διάγραµµα γίνονται αµέσως αντιληπτά τα ακόλουθα: Οι τιµές των καυσίµων παρουσίασαν σηµαντική µεταβλητότητα κατά την περασµένη τριετία, µε εύρος τιµών που ξεπέρασε το 100% της κατώτατης τιµής 36µήνου. Τα προσφερόµενα τιµολόγια για ΣΗΘ από τις τρεις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), και τη ΕΠΑ παρουσιάζουν σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ τους σε µηνιαία βάση /ΜWh (HHV) ΕΠΑ ΕΠΑ Αττικής ΕΠΑ Θεσσαλίας ΕΠΑ Θεσσαλίας Βιοµηχανικό Ιαν Μαρ Μαϊ Ιουλ 2007 Σεπτ Νοε Ιαν Μαρ Μαϊ Ιουλ Σεπτ Νοε Ιαν Μαρ Μαϊ Ιουλ Σεπτ Νοε ιάγραµµα 1 ιακύµανση τιµών αερίου 1.2 Μεταβλητό κόστος παραγωγής ΣΗΘ Το µεταβλητό κόστος παραγωγής τυπικής µονάδας ΣΗΘ προκύπτει θεωρητικά από τον ακόλουθο τύπο, εφόσον είναι γνωστά, η τιµή του καυσίµου, τα χαρακτηριστικά απόδοσης της µονάδας και τα χαρακτηριστικά απόδοσης λεβητοστασίου για τον προσδιορισµό της αξίας της παραγόµενης θερµότητας. NG η η C tot e VC CHP = [1 ] + ηe ηth OM C (1) 6

7 NG c =Τιµή καυσίµου σε /ΜWh (Κ.Θ..) OM c =Μεταβλητό κόστος λειτουργίας και συντήρησης: Λαµβάνεται = 10 /MWh e Πίνακας 1 Ηλεκτρικός β.α. 39% η el Συνολικός β.α. 79% η tot β. α. λέβητα 90% η th *β.α.: βαθµός απόδοσης Με βάση τις ιστορικές τιµές φυσικού αερίου της περασµένης τριετίας, υπολογίσαµε το µεταβλητό κόστος παραγωγής πρότυπης µονάδας ΣΗΘ µε τα χαρακτηριστικά του πίνακα 1, (µε βάση την κατωτέρα θερµογόνο δύναµη του καυσίµου). Το µεταβλητό κόστος παραγωγής για τρία διαφορετικά τιµολόγια των ΕΠΑ απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραµµα /MWh Τιµή αγοράς ΣΗΘΥΑ ΜΚΠ ΣΗΘΥΑ Αττική ΜΚΠ Θεσσαλία ΜΚΠ Θεσσαλία Βιοµηχανία 0.0 Ιαν Μαρ Μαϊ Ιουλ 2007 Σεπτ Νοε Ιαν Μαρ Μαϊ Ιουλ Σεπτ Νοε Ιαν Μαρ Μαϊ Ιουλ Σεπτ Νοε ιάγραµµα 2 - µεταβλητό κόστος παραγωγής πρότυπης µονάδας ΣΗΘ Από τα παραπάνω δεδοµένα προκύπτουν εύκολα τα ακόλουθα συµπεράσµατα: Με εξαίρεση τις µονάδες που δικαιούνται βιοµηχανικό τιµολόγιο, η τιµή αγοράς ΣΗΘΥΑ οριακά επαρκεί για να εξασφαλίσει τη λειτουργική βιωσιµότητα του σταθµού, όχι όµως για να εξασφαλίσει την αποπληρωµή της επένδυσης. Μόνο η συµπαραγωγή στη βιοµηχανία, κατά το 2007 και το 2009 θα διέθετε επαρκές λειτουργικό περιθώριο κέρδους για αποπληρωµή της επένδυσης. Κατά τη διάρκεια του 2008 η λειτουργία του σταθµού µε οποιοδήποτε τιµολόγιο θα ήταν ζηµιογόνος για διάστηµα που κυµαίνεται από 4 έως 12 µήνες. 7

8 1.3 Έλεγχος βιωσιµότητας σε ισοζύγια νέων έργων Από έλεγχο βιωσιµότητας που έγινε µε βάση ισοζύγια έργων που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ για την χορήγηση άδειας παραγωγής (βλ. Παράρτηµα Ι), προέκυψε ότι όλα τα έργα θα ήταν λειτουργικά ζηµιογόνα κατά το 2008 (βλ Παράρτηµα ΙΙ σχετικά). Από τα παραπάνω συνάγεται η ανάγκη θέσπισης ενός νέου τρόπου τιµολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ, ώστε η λειτουργία των µονάδων συµπαραγωγής να είναι βιώσιµη οικονοµικά, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών τιµών των καυσίµων. 8

9 2. Αξιολόγηση της πρότασης που διατυπωσε ο ΕΣΣΗΘ Ο ΕΣΣΗΘ προτείνει τη διαφοροποίηση της τιµής αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ από εκείνη που εφαρµόζεται για την πληρωµή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται µε ΑΠΕ, και τη σύνδεση της τιµής αυτής µε το κόστος προµήθειας Φυσικού Αερίου, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: ΤΗ ΣΗΘΥΑ Τ = Σ + Όπου : Σ: Σταθερό σκέλος µε τρεις διακριτές τιµές ανάλογα µε την εγκατεστηµένη ισχύ της µονάδας. η el : ο ενδεικτικός ηλεκτρικός βαθµός απόδοσης της µονάδας επί ανωτέρας θερµογόνου δύναµης, επίσης µε τρεις διακριτές τιµές ανάλογα µε την εγκατεστηµένη ισχύ της µονάδας. Τ ΦΑ : είκτης τιµών ΦΑ της µέσης τριµηνιαίας τιµής πώλησης ΦΑ, εξαιρουµένων των πελατών ηλεκτροπαραγωγής. Ο δείκτης θα εξάγεται από τη ΡΑΕ. Γίνεται αµέσως αντιληπτό ότι η καθιέρωση δείκτη τιµών ΦΑ αποτελεί προαπαιτούµενο τόσο για την αξιολόγηση της πρότασης όσο και για τη µετέπειτα εφαρµογή της. Όµως η µεγάλη απόκλιση των διαφόρων τιµολογίων που προσφέρονται για ΣΗΘ (βλ. ιάγραµµα1) δυσχεραίνει τη θέσπιση αντιπροσωπευτικού δείκτη τιµών ΦΑ για απευθείας εφαρµογή σε τιµολόγηση. Σε µια πρώτη προσέγγιση υπολογίζουµε ένα δείκτη λαµβάνοντας το µέσο όρο των εξής πέντε τιµών : Np1, Np2, Np3 του βιοµηχανικού τιµολογίου της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, του τιµολογίου Τ3C της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, και του τιµολογίου κλιµατισµού και συµπαραγωγής της ΕΠΑ Αττικής. Παραθέτουµε στον Πίνακα 2α την µέση ετήσια τιµή Feed in Tariff (FIT), σε ανά MWhe, των τριών κατηγοριών µονάδων ΣΗΘ, που θα προέκυπτε µε υποθετική εφαρµογή της τιµολόγησης κατά τις ανωτέρω παραγράφους, για την τριετία Πίνακας 2α FIT ΣΗΘYA σε /ΜWh Πολύ µικρή ΣΗΘ (50KW) Χ.Τ. 135,5 168,7 139,1 Μικρή ΣΗΘ (1ΜW) Μ.Τ. 123,2 154,4 126,6 Μεσαία ΣΗΘ (5MW) Μ.Τ. 111,7 141,1 114,9 η el ΦΑ Στον Πίνακα 2β παρουσιάζονται ορισµένες παραδοχές των υπολογισµών, καθώς και η υπολογιζόµενη περίοδος αποπληρωµής των επενδύσεων ανά κατηγορία ΣΗΘΥΑ, µε τα δεδοµένα του Πίνακας 2β ΤΗ ΣΗΘΥΑ < 50 KW ΤΗ ΣΗΘΥΑ <1 MW ΤΗ ΣΗΘΥΑ > 1 MW Κόστος Κεφαλαίου 1500 /kw 1200 /kw 1000 /kw Ώρες λειτουργίας Μέσο κόστος καυσίµου ( MWh) ,3 Έτη αποπληρωµής 5,6 3,4 2,2 Τα συµπεράσµατα από την αρχική ανάλυση της πρότασης του ΕΣΣΗΘ συνοψίζονται ακολούθως: 9

10 Η προτεινόµενη τιµολόγηση αναφέρεται σε δείκτη τιµών ΦΑ που αφενός δεν υπάρχει, και αφετέρου δεν ορίζεται επαρκώς. Η χρήση ιστορικών τιµών από τιµολόγια των εν λειτουργία εταιρειών παροχής αερίου οδηγεί σε αποδόσεις κατά πολύ υψηλότερες από αυτές που θεωρούνται εύλογες για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ενδεχόµενη υιοθέτησή τους θα οδηγούσε σε σηµαντική επιβάρυνση του ειδικού τέλους ΑΠΕ. Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται τα υπέρ και τα κατά της πρότασης ΕΣΣΗΘ. Βάση τιµολόγησης είκτης τιµών αερίου* *Προς αποσαφήνιση ΥΠΕΡ Εµπιστοσύνη από αγορά Τράπεζες ΚΑΤΑ Μεγάλο εύρος τιµών στα τιµολόγια που προσφέρονται για ΣΗΘΥΑ δυσκολεύει τον υπολογισµό αντιπροσωπευτικού δείκτη. Κόστος για καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας Απουσία κινήτρων για λειτουργία σε περιόδους υψηλού φορτίου. ιαδικαστικό κόστος για τη ΡΑΕ. εν θίγεται καθόλου το ζήτηµα της τιµής για την ενέργεια που δεν παράγεται µε ΣΗΘΥΑ Η λογική του σχήµατος τιµολόγησης του ΕΣΣΗΘ εφαρµόστηκε και µε βάση τους ακόλουθους δείκτες i. µεσοσταθµική τιµή εισαγωγής ΦΑ στο ΕΣΦΑ. Η τιµή αυτή υπολογίζεται από τη ΡΑΕ και δηµοσιεύεται δυνάµει της ΥΑ 1/Γ/400 (ΦΕΚ Β 33/ ). ii. Οριακή τιµή συστήµατος (ΟΤΣ). Η τιµή αυτή είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως η επάρκεια παραγωγικού δυναµικού και εισαγωγών, η υδραυλικότητα, κλπ. Κατά κύριο λόγο και υπό κανονικές συνθήκες εξαρτάται σε βραχυχρόνια βάση από την τιµή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών έδειξαν κατ αρχήν δυνατότητα χρήσης της ΟΤΣ ως βάση υπολογισµών, γεγονός που µας προέτρεψε να προχωρήσουµε σε περαιτέρω ανάλυση η οποία αναπτύσσεται στις ενότητες που ακολουθούν. 10

11 3. Εναλλακτική τιµολόγηση Στην παρούσα ενότητα βασιζόµαστε στις βασικές αρχές της πρότασης του ΕΣΣΗΘ (Παρακολούθηση τιµών ΦΑ, κλιµάκωση τιµολογίου συναρτήσει του µεγέθους της µονάδας) και εξετάζουµε τη δυνατότητα σύνδεσης του τιµολογίου ΣΗΘΥΑ µε τους υφιστάµενους µηχανισµούς αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριµένα διερευνούµε υπό ποιες προϋποθέσεις θα µπορούσε η Οριακή Τιµή Συστήµατος (ΟΤΣ), όπως διαµορφώνεται από την συµµετοχή σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό, θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τον υπολογισµό της τιµής στήριξης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ. 3.1 Σκεπτικό σύνδεσης µε την αγορά Ακολούθως παραθέτουµε το σκεπτικό πίσω από την επιδίωξη για µεγαλύτερη σύνδεση µε την Αγορά. Θεωρούµε ότι οι ακόλουθες θα έπρεπε να είναι οι βασικές επιδιώξεις κατά το σχεδιασµό ενδεχόµενης νέας τιµολόγησης : 1. ιασφάλιση λειτουργικής κερδοφορίας µονάδων που παράγουν ενέργεια από ΣΗΘΥΑ. 2. Παροχή ασφάλειας για την υλοποίηση νέων επενδύσεων. 3. Ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των καταναλωτών µέσω του ειδικού τέλους ΑΠΕ. 4. Παροχή κινήτρων για λειτουργία σε ώρες υψηλού ηλεκτρικού φορτίου. 5. Αντικειµενικότητα και ευκολία εφαρµογής. 6. Καταλληλότητα προσαρµογής για πληρωµή ενέργειας που δεν είναι προϊόν ΣΗΘΥΑ Η λογική της µεγαλύτερης σύνδεσης µε την αγορά εξ ορισµού εξυπηρετεί τους τελευταίους τέσσερεις στόχους, εφόσον τα έσοδα των µονάδων ΣΗΘ από την αγορά αντανακλούν στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό το όφελος από την λειτουργία τους ως διασπαρµένη παραγωγή. Τα οφέλη τα οποία σήµερα µπορούν να προσδιοριστούν είναι (α) η µείωση των απωλειών διανοµής του δικτύου µέσης και χαµηλής τάσης και (β) η ενδεχόµενη δυνατότητα συµµετοχής στην κάλυψη της αιχµής φορτίου. Το όφελος από τη µείωση των απωλειών διανοµής µπορεί να αποδίδεται µέσω της αναγωγής της παραγόµενης ενέργειας των µονάδων αυτών στο όριο Συστήµατος ικτύου και την πληρωµή αυτής στην ΟΤΣ. Το όφελος από την συµµετοχή στην κάλυψη της αιχµής φορτίου µπορεί να αποδίδεται µέσω της ένταξης των µονάδων στο µηχανισµό διασφάλισης επαρκούς ισχύος. Προκειµένου να αποφανθούµε εάν η ΟΤΣ είναι κατάλληλη ως βάση για τον προσδιορισµό των εσόδων των µονάδων ΣΗΘ καταφύγαµε στη µελέτη ιστορικών τιµών ΦΑ και ΟΤΣ. 3.2 Σχέση ΟΤΣ και τιµής ΦΑ Είναι γνωστό ότι η ΟΤΣ κατά τις ώρες µέσου και υψηλού φορτίου οφείλει να αντανακλά το κόστος προµήθειας φυσικού αερίου ή πετρελαίου, καθότι καθορίζεται από µονάδες που κάνουν χρήση αυτών των καυσίµων. Το ακόλουθο διάγραµµα απεικονίζει την εξέλιξη σε µηνιαία βάση των τιµολογίων ΦΑ του ιαγράµµατος 1, καθώς και της ΟΤΣ κατά τη διάρκεια της τριετίας

12 250% 200% 150% 100% 50% 0% ΕΠΑ ΕΠΑ Αττικής ΕΠΑ Θεσσαλίας ΕΠΑ Θεσσαλίας Βιοµηχανικό ΟΤΣ Ιαν Μαρ Μαϊ Ιουλ 2007 Σεπτ Νοε Ιαν Μαρ Μαϊ Ιουλ Σεπτ Νοε Ιαν Μαρ Μαϊ Ιουλ Σεπτ Νοε ιάγραµµα 3 - ιακύµανση τιµών αερίου και ΟΤΣ Από το διάγραµµα είναι δυνατόν να διαχωρίσουµε τα προηγούµενα τρία έτη σε δύο περιόδους. Κατά την πρώτη περίοδο έτη 2007 και 2008 η εξέλιξη της ΟΤΣ ακολουθεί την εξέλιξη της τιµής του αερίου. Από το τέλος του 2008 η ΟΤΣ αποκλίνει, καθώς φαίνεται ότι οι υπόλοιποι παράγοντες που την επηρεάζουν (τιµές πετρελαίου, υδραυλικότητα, υποχώρηση ζήτησης) ενισχύονται, διαµορφώνοντας χαµηλότερη ΟΤΣ. 3.3 Σχήµα τιµολόγησης Ένα πιθανό σχήµα τιµολόγησης το οποίο θα εξυπηρετούσε όλες τις επιδιώξεις της παραγράφου 3.1, είναι το ακόλουθο: Οι µονάδες ΣΗΘ λαµβάνουν τα ακόλουθα τρία σκέλη πληρωµών: Α. Πληρωµή της ενέργειας που παράγεται µετά την αναγωγή της στο όριο του Συστήµατος, µε βάση την ΟΤΣ. Για την ενέργεια που είναι ΣΗΘΥΑ θεσπίζεται ελάχιστο εγγυηµένο εσόδου για περιόδους που η ΟΤΣ αποκλίνει από το κόστος παραγωγής µε ΦΑ. Β. Μόνο για την ενέργεια που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ, η ΟΤΣ προσαυξάνεται κατά σκέλος Σ(p), σε /ΜWh ίσο µε Α - Β x p Όπου p : Η εγκατεστηµένη ισχύς του σταθµού σε kw Γ. Πληρωµή της µονάδας για τη διαθέσιµη ισχύ που παρέχει στο όριο του Συστήµατος. Ακολούθως προσδιορίζονται οι παράµετροι του ανωτέρω σχήµατος, ώστε να παρέχονται τα απαιτούµενα κίνητρα για την υλοποίηση νέων επενδύσεων. 12

13 3.4 Προσδιορισµός παραµέτρων Με βάση ανάλυση που έγινε σε ενεργειακά ισοζύγια που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής σε 19 έργα (βλ. Παράρτηµα ΙΙ), προέκυψε ότι οι ακόλουθη συνάρτηση θα διασφάλιζε πολύ ικανοποιητικά τη λειτουργική κερδοφορία των έργων κατά τα έτη 2007 και [ 3 ]; [ 14 0, ]} Σ = max { 007 P Για το 2009, κατά τη διάρκεια του οποίου, η ΟΤΣ επηρεάστηκε από παράγοντες πέραν της τιµής του φυσικού αερίου, η ανωτέρω θεώρηση δεν είναι επαρκής για την λειτουργική κερδοφορία των έργων. ύο εναλλακτικοί µηχανισµοί για την διόρθωση αυτή της ατέλειας είναι οι ακόλουθοι: Θέσπιση κατώτατης τιµής της ΟΤΣ που χρησιµοποιείται για την τιµολόγηση Ανάπτυξη µηχανισµού κάλυψης µεταβλητού κόστους Στο πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα υπέρ και τα κατά των δύο εναλλακτικών. Πίνακας 3 ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ Κατώτατη ΟΤΣ Απλότητα εφαρµογής Ενδέχεται να µην καλύπτει όλες τις µελλοντικές εξελίξεις των αγορών Μηχανισµός Καλύτερη διασφάλιση Πολύπλοκο διαχειριστικά κάλυψης µεταβλητού κόστους εσόδων σε µελλοντικές απρόβλεπτες εξελίξεις Τιµολόγια αερίου µε µεγάλο εύρος τιµών µειώνουν την αξία του µηχανισµού Ελάχιστη ΟΤΣ ιερευνώντας την εναλλακτική θέσπισης κατώτατης τιµής της ΟΤΣ, η οποία θα λαµβάνεται ως βάση για τον υπολογισµό των πληρωµών, προσδιορίσαµε την ελάχιστη τιµή που θα διασφάλιζε την λειτουργική βιωσιµότητα των µονάδων. Από τους υπολογισµούς προέκυψε ότι η τιµή αυτή για το 2009 βρίσκεται στο επίπεδο των 68-70/MWe Κάλυψη µεταβλητού κόστους Με αφετηρία την κατώτατη τιµή που προέκυψε κατά την προηγούµενη παράγραφο, προσδιορίσαµε την ακόλουθη απλή εκδοχή µηχανισµού κάλυψης µεταβλητού κόστους: Υπολογίζεται το µεταβλητό κόστος παραγωγής πρότυπης µονάδας ΣΗΘ, σύµφωνα µε τον τύπο (1), µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον Πίνακα 1, µε κόστος ΦΑ που προκύπτει από τη µέση τιµή των ακόλουθων τριών τιµολογίων : 1. Τιµολόγιο συµπαραγωγής και κλιµατισµού της ΕΠΑ Αττικής χωρίς την έκπτωση µετατροπής 2. Τιµολόγιο Τ3C µε την έκπτωση συµπαραγωγής 3. Τιµή Np1 του βιοµηχανικού τιµολογίου της ΕΠΑ Θεσσ/κης Στο ιάγραµµα 4 απεικονίζεται το µεταβλητό κόστος παραγωγής πρότυπης µονάδας ΣΗΘ µε βάση την κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόµενη τιµή ΦΑ. Η τιµή αυτή µπορεί να χρησιµοποιείται ως κατώτατη τιµή εσόδων από τον ΗΕΠ. 13

14 /MWh ΟΤΣ Μέσο ΜΚ ΣΗΘ 0.0 Ιαν Μαρ Μαϊ Ιουλ 2007 Σεπτ Νοε Ιαν Μαρ Μαϊ Ιουλ Σεπτ Νοε Ιαν Μαρ Μαϊ Ιουλ Σεπτ Νοε ιάγραµµα 4 Μέσο ΜΚ ΣΗΘ µε βάση 3 τιµολόγια και ΟΤΣ Οι δύο εναλλακτικές δίνουν ισοδύναµο αποτέλεσµα λειτουργικής κερδοφορίας για το 2009, µε βάση τα ιστορικά στοιχεία. Η δεύτερη λύση υπερτερεί διότι προσαρµόζει την ελάχιστη κερδοφορία στο επιθυµητό επίπεδο και για τα έτη 2007 και 2008, αλλά και για κάθε πιθανή µελλοντική εξέλιξη των τιµών των καυσίµων Τελικές τιµές πώλησης ενέργειας από ΣΗΘΥΑ Για εποπτικούς λόγους παραθέτουµε στον ακόλουθο πίνακα τα συνολικά έσοδα, σε ανά MWhe, των τριών µονάδων ΣΗΘ µε τα χαρακτηριστικά του πίνακα 5 (βλ παράγραφο 3.5) µε υποθετική εφαρµογή της τιµολόγησης κατά τις ανωτέρω παραγράφους: Πίνακας 4 Έσοδο µονάδων ΣΗΘ σε /ΜWh Πολύ µικρή ΣΗΘ (50KW) Χ.Τ. 103,3 124,1 101,2 Μικρή ΣΗΘ (1ΜW) Μ.Τ. 88,6 108,3 86,6 Μεσαία ΣΗΘ (5MW) Μ.Τ. 82,5 99, Έλεγχος βιωσιµότητας και συµπεράσµατα Στην προηγούµενη παράγραφο περιγράψαµε πως προσδιορίστηκαν οι συντελεστές τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ, προκειµένου 19 υπό ανάπτυξη και εν λειτουργία σταθµοί ΣΗΘ να είναι λειτουργικά βιώσιµοι. Σε αυτή την παράγραφο ελέγχουµε κατά πόσο παρέχεται επαρκής ασφάλεια για την απόφαση υλοποίησης µιας νέας επένδυσης υψηλής αποδοτικότητας. Εξετάζονται τρεις υποθετικοί σταθµοί αναφοράς µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 14

15 Πίνακας 5 ΑΑ Ισχύς 50 KW 1 MW 5 MW η e (LHV) 30% 36% 39% η tot (LHV) 80% 80% 80% Ειδικό κόστος 1500 /KW 1200 /KW 1000 /KW ΙΩΛ* Αέριο από ΕΠΑ Αττικής ΕΠΑ Αττικής ΕΠΑ * Ισοδύναµες ώρες λειτουργίας Θεωρούµε ότι η χρηµατοδότηση των έργων γίνεται χωρίς επιδότηση, αποκλειστικά µε τραπεζικό δανεισµό δεκαετούς διάρκειας σε ποσοστό 70% της συνολικής επένδυσης, και ίδια κεφάλαια για το υπόλοιπο 30%. Το επιτόκιο δανεισµού λαµβάνεται ίσο µε 6% και ο πληθωρισµός 3%. Από τις χρηµατορροές εικοσαετίας που προκύπτουν υπολογίσαµε τους δείκτες απόδοσης της κάθε επένδυσης. Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται οι δείκτες απόδοσης για τις τρεις κατηγορίες έργων: Πίνακας 6 ΑΑ είκτης Ονοµαστική Απόδοση IRRn 7,2% 7,3% 5,8% Κάλυψη τοκοχρεολυσίου 1,05 1,06 0,95 Ονοµαστική Απόδοση IRRn 8,3% 8,5% 6,1% Κάλυψη τοκοχρεολυσίου 1,18 1,19 0,99 Ονοµαστική Απόδοση IRRn 14% 14,7% 12,8% Κάλυψη τοκοχρεολυσίου 1,86 1,97 1,68 Με βάση τα ανωτέρω οδηγούµαστε στα εξής συµπεράσµατα : Τα µεγαλύτερα έργα, τόσο λόγω οικονοµίας κλίµακας, όσο και λόγω χαµηλότερης τιµής προµήθειας αερίου εµφανίζουν πολύ καλή χρηµατοοικονοµική απόδοση έργου. Τα µικρότερα έργα, παρά τη σηµαντική επιδότηση µέσω της φόρµουλας τιµολόγησης, εµφανίζουν λιγότερο ελκυστική απόδοση. Αυτό οφείλεται στο υψηλότερο κόστος των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και στην θεώρηση των λιγότερων ωρών λειτουργίας. Στην επόµενη ενότητα διερευνούµε εάν υπάρχει σκοπιµότητα περαιτέρω ενίσχυσης των µικρότερων έργων ΣΗΘ, προκειµένου να παρουσιάζουν αποδόσεις ισοδύναµες µε εκείνες των µεγαλύτερων έργων. 15

16 4. Ανάλυση κόστους οφέλους Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζουµε την επιβάρυνση που θα επέφερε στον Έλληνα καταναλωτή η θέσπιση τιµολόγησης σύµφωνα µε το σχήµα που αναπτύχθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, αλλά και τη σχέση του κόστους αυτού µε το περιβαλλοντικό όφελος που επιτυγχάνεται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε ΣΗΘΥΑ. 4.1 Σύγκριση κόστους σε σχέση µε ισχύουσες τιµές Ενδεχόµενη θέσπιση τιµής στήριξης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ, κατά την προηγούµενη ενότητα, θα επιβάρυνε τον ειδικό λογαριασµό που διατηρεί ο ΕΣΜΗΕ µόνο κατά το µέρος της τιµής που οφείλεται στα ακόλουθα δύο σκέλη: A. Στην προσαύξηση της ΟΤΣ κατά σκέλος Σ(p) όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.4. Η επιβάρυνση αυτή είναι µόνιµη και ανεξάρτητη από τη σχέση τιµών καυσίµων και ΟΤΣ. B. Στην διαφορά της ΟΤΣ από την ελάχιστη τιµή [70] /MWh Σ όπως περιγράφεται στην παράγραφο Η επιβάρυνση αυτή υφίσταται µόνο όταν η ΟΤΣ είναι χαµηλότερη από το κόστος παραγωγής µε φυσικό αέριο. Εκτιµήσαµε την επιβάρυνση του ειδικού λογαριασµού, η οποία θα προέκυπτε από την υποθετική εφαρµογή της τιµολόγησης που παρουσιάστηκε στην προηγούµενη ενότητα στις 19 υπό ανάπτυξη και εν λειτουργία µονάδες του Παραρτήµατος Ι, κατά την τριετία Τα απόλυτα µεγέθη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί : Πίνακας Επιβάρυνση από σκέλος Α 1,5 εκ Επιβάρυνση από σκέλος Β 2 εκ - 9 εκ Σύνολο 3,5 εκ 1,5 εκ 10,5 εκ Επιβάρυνση µε ισχύον πλαίσιο* 6,2 εκ - 13 εκ * Eνιαία τιµή 80,14 /MWh. Η επιβάρυνση σήµερα είναι υψηλότερη. Παρατηρούµε ότι η επιβάρυνση σε σχέση µε την σηµερινή πρακτική είναι µικρή και περιορίζεται µόνο σε περιόδους υψηλών τιµών καυσίµων. Ακολούθως παρουσιάζουµε το κόστος του σκέλους Α, σε σχέση µε το όφελος που προκύπτει από την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας και την επακόλουθη αποφυγή εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου. 4.2 Υπολογισµός κόστους οφέλους Επειδή απώτερος στόχος όλων των πολιτικών εξοικονόµησης είναι η περικοπή της εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου, θεωρήσαµε χρήσιµη την αναγωγή της επιβάρυνσης της συνάρτησης Σ(p) ανά τόνο διοξειδίου του άνθρακα που αποφεύγεται µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε ΣΗΘΥΑ. Θεωρούµε εύλογη την σύγκριση της τιµής που θα προκύψει µε την αξία των δικαιωµάτων εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου, η οποία σήµερα κυµαίνεται στα 20 /τόνο και οι προβλέψεις µέχρι το 2020 την τοποθετούν στο επίπεδο των 40 /τόνο. Με βάση την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας (PES), που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3734/2009, υπολογίσαµε για κάθε ένα από τα 19 έργα ΣΗΘ την εκποµπή CO 2 που αποφεύγεται (βλ. Παράρτηµα Ι). 16

17 Στο διάγραµµα 5 απεικονίζεται, για κάθε ένα από τα 19 έργα, ο λόγος των εσόδων από το σταθερό σκέλος Σ(p), προς την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα του οποίου η εκποµπή αποφεύγεται µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε ΣΗΘΥΑ. Ο υπολογιζόµενος σταθµισµένος µέσος όρος του λόγου αυτού για τα 19 έργα συµπαραγωγής είναι 28 /tn /tn Εγκατεστηµένη ισχύς σε MW ιάγραµµα 5 Κόστος ενίσχυσης Σ(p) προς όφελος µείωσης εκποµπών Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι λόγω της φθίνουσας τιµής του συντελεστή Σ, συναρτήσει της ισχύος, οι µονάδες που είναι µικρότερες των 2 MW λαµβάνουν επιδότηση της παραγωγής τους η οποία είναι υψηλή, άνω των 60 /tn, γεγονός που δεν δικαιολογεί µε τεχνοοικονοµικά κριτήρια την περαιτέρω ενίσχυσή τους. Απεναντίας οι µεγάλες µονάδες, άνω των 2 ΜW, θα µπορούσαν να ενισχυθούν περαιτέρω, εφόσον αποδειχθεί ότι τα κίνητρα δεν είναι επαρκή. 4.3 Ευαισθησία κόστους - οφέλους ως προς την Σ(p) Προκειµένου να αποκτήσει η ανωτέρω ανάλυση µεγαλύτερη χρησιµότητα ως βοήθηµα για την λήψη αποφάσεων διερευνούµε την επίδραση που θα είχε η παροχή 2 επιπλέον /MWh µέσω της συνάρτησης Σ(p). Ο πίνακας 7 περιλαµβάνει τους βελτιωµένους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες του πίνακα 6, λόγω της υψηλότερης τιµής της συνάρτησης Σ(p)+2. Πίνακας 7 ΑΑ είκτης Βελτίωση δείκτη Ονοµαστική Απόδοση IRRn +0,8% Κάλυψη τοκοχρεολυσίου +0,06 Ονοµαστική Απόδοση IRRn +1,1% Κάλυψη τοκοχρεολυσίου +0,11 Ονοµαστική Απόδοση IRRn +1% Κάλυψη τοκοχρεολυσίου +0,16 17

18 Στο διάγραµµα 6 φαίνεται ο ρυθµός µετατόπισης της καµπύλης του διαγράµµατος 5 για συνάρτηση Σ(p)+2 /ΜWh /tn Σ(p) +2 /ΜWh Εγκατεστηµένη ισχύς σε MW ιάγραµµα 6 Κόστος ενίσχυσης Σ(p)+2 /MWh προς όφελος µείωσης εκποµπών Ο υπολογιζόµενος σταθµισµένος µέσος όρος του λόγου αυτού για τα 19 έργα συµπαραγωγής είναι πλέον κατά 14 /tn υψηλότερος και ίσος µε 42 /tn. Παρατηρούµε ότι η αύξηση του ειδικού κόστους ανά τόνο CO 2 που αποφεύγεται είναι υψηλή σε σχέση µε τη βελτίωση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών των έργων. 18

19 5. Συµπεράσµατα προτάσεις Παράλληλα µε την ανωτέρω ανάλυση η ΡΑΕ προσκάλεσε σε κλειστή διαβούλευση τους ενδιαφερόµενους φορείς προκειµένου να συζητηθούν οι πτυχές του ζητήµατος που εκτέθηκαν στις παραγράφους που προηγήθηκαν. Στη συνάντηση αυτή παρέστησαν ο ΕΣΣΗΘ, ο ΕΣΜΗΕ, η ΕΗ ως διαχειριστής ικτύου, και η ΕΠΑ Αττικής. Στην συνέχεια ο ΕΣΣΗΘ και ο ΕΣΜΗΕ υπέβαλαν εγγράφως τις προτάσεις τους. Η καταλληλότητα της ΟΤΣ ως βάση για τα έσοδα των µονάδων αυτών, αποτέλεσε βασική εστία προβληµατισµού, επειδή, σύµφωνα µε τον ΕΣΣΗΘ δεν «θα άρει τη σηµερινή αρνητική στάση επενδυτών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων απέναντι στη ΣΗΘΥΑ». Μετά από αξιολόγηση και των παρατηρήσεων των δύο φορέων παραθέτουµε τα συµπεράσµατά µας. 5.1 Συµπεράσµατα Η µεγάλη διακύµανση των τιµών καυσίµων που παρατηρείται κατά την τελευταία τριετία καθιστά απαραίτητη την επανεξέταση της τιµής που προβλέπεται από τον ν.3468/2006, ώστε η λειτουργία των µονάδων συµπαραγωγής να είναι βιώσιµη, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών τιµών των καυσίµων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να θεσπισθεί κατάλληλος µηχανισµός για την αναπροσαρµογή της τιµής. Πέραν της διασφάλισης λειτουργικής κερδοφορίας µονάδων που παράγουν ενέργεια από ΣΗΘΥΑ και της παροχής της απαιτούµενης ασφάλειας για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, θα ήταν χρήσιµο να επιδιωχθούν τα ακόλουθα: I. Η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των καταναλωτών µέσω του ειδικού τέλους ΑΠΕ. II. Η παροχή κινήτρων για λειτουργία σε ώρες υψηλού ηλεκτρικού φορτίου. Η συµµετοχή των µονάδων ΣΗΘ στον µηχανισµό διασφάλισης επάρκειας ισχύος θα είναι επωφελής για όλη την αγορά, λόγω της ενίσχυσης της ασφάλειας τροφοδοσίας του Συστήµατος, χωρίς πρόσθετο κόστος, για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ανωτέρω στόχοι εξυπηρετούνται εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων προέρχεται από ήδη υπάρχοντες µηχανισµούς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή τον ΗΕΠ και τον µηχανισµό διασφάλισης επάρκειας ισχύος. Για την διασφάλιση της λειτουργικής κερδοφορίας των µονάδων είναι απαραίτητη η ενίσχυση των εσόδων κατά ποσό αντιστρόφως ανάλογο µε την εγκατεστηµένη ισχύ των µονάδων. Επιπρόσθετα, και ως απάντηση στους προβληµατισµούς περί καταλληλότητας της ΟΤΣ, ως βάση τιµολόγησης, είναι αναγκαία η θέσπιση απλού µηχανισµού διασφάλισης εσόδων ή η θέσπιση κατώτατης τιµής στα έσοδα από την ΟΤΣ, προκειµένου να παρασχεθεί η απαιτούµενη ασφάλεια για την υλοποίηση νέων επενδύσεων. Η πλέον απλή, και κατά τη γνώµη µας δίκαιη εφαρµογή αυτού είναι µέσω της µηνιαίας εκκαθάρισης των εσόδων από τον ΗΕΠ µε βάση το «µεταβλητό κόστος παραγωγής πρότυπης µονάδας ΣΗΘ». Μία παράπλευρη θετική συνέπεια της ανάλυσης που προηγήθηκε είναι ότι προκύπτει ως φυσική συνέπεια η τιµολόγηση της ενέργειας που δεν χαρακτηρίζεται ΣΗΘΥΑ, η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν.3734/2009 καθορίζεται µε Υπουργική Απόφαση µετά από γνώµη της ΡΑΕ. 5.2 Προτάσεις Η πληρωµή της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ από µονάδες µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ έως τα 35 MW, να απαρτίζεται από τα ακόλουθα τρία σκέλη πληρωµών: 19

20 Α. Πληρωµή της ενέργειας που παράγεται µηνιαίως, µετά την αναγωγή της στο όριο του Συστήµατος (PRD), µε βάση την ΟΤΣ. Εκ των υστέρων συµπλήρωση της ανωτέρω πληρωµής µόνο για την ενέργεια που είναι ΣΗΘΥΑ κατά το ποσό : εφόσον τα έσοδα ΗΕΠ υπολείπονται. PRD x VC CHP Έσοδα ΗΕΠ, Όπου : NGC 0,71 0,35 VC CHP = [1 ] + 10 [ /ΜWh] 0,35 0,81 NG c =Μέση τιµή των ακόλουθων τριών τιµολογίων σε /ΜWh (Α.Θ..) : i. Τιµολόγιο Συµπαραγωγής και κλιµατισµού της ΕΠΑ Αττικής χωρίς την έκπτωση µετατροπής ii. Τιµολόγιο Τ3C µε την έκπτωση συµπαραγωγής iii. Κλίµακα Np1 του βιοµηχανικού τιµολογίου της ΕΠΑ Θεσσ/κης Β. Πληρωµή µόνο για την ενέργεια που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ ποσού Σ(p), σε /ΜWh ίσο µε: [ 3 + i ]; [ 14 + j 0, ]} Σ = max { 007 P * Όπου P : Η εγκατεστηµένη ισχύς του σταθµού σε kw * Με βάση τις αναλύσεις µας οι τιµές i και j είναι µηδενικές. Εφόσον επιπρόσθετα στοιχεία, ή άλλες αναλύσεις δείξουν ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση, θεωρούµε σκόπιµο να αξιοποιηθεί η ανάλυση της παραγράφου 4.3 προκειµένου να προκύψουν οι νέες τιµές. Γ. Πληρωµή της µονάδας για τη διαθέσιµη ισχύ που παρέχει, µετά την αναγωγή της στο όριο του Συστήµατος. 20

21 Παράρτηµα Ι Ισοζύγια και αποδοτικότητα υπό ανάπτυξη και εν λειτουργία έργων ΣΗΘ 21

22 Παράρτηµα ΙΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συντάκτρια : Η. Κρητικού Επίβλεψη : Κ. Κανελλόπουλος Εισαγωγή Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από τη συντάκτρια, στο πλαίσιο πρακτικής της άσκησης στη ΡΑΕ, ως φοιτήτρια στο τµήµα µηχανολόγων µηχανικών του Ε.Μ.Π., και αποτελεί τµήµα των αναλύσεων που διεξάγονται για την επινόηση κατάλληλης τιµολογιακής πολιτικής για τη στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ. Στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας επαληθεύτηκαν παλαιότεροι υπολογισµοί ενεργειακής αποδοτικότητας της γραµµατείας της ΡΑΕ, για 19 έργα, κατόπιν αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής. Στη συνέχεια, εκτιµήθηκε ποια θα ήταν η οικονοµική βιωσιµότητα των έργων αυτών, υπό τις συνθήκες τιµών της παρελθούσας τριετίας. Τα στοιχεία που προέκυψαν χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να εξαχθούν για το κάθε έργο συντελεστές τιµολόγησης, οι οποίοι να εξασφαλίζουν ελάχιστη λειτουργική βιωσιµότητα. Τέλος, µε βάση την φόρµουλα τιµολόγησης που προσδιορίστηκε στο πλαίσιο της παρούσης, υπολογίστηκε η σχέση κόστους οφέλους, εκφρασµένη σε /tn CO 2 που αποφεύγεται λόγω της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας που επιτυγχάνεται µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε ΣΗΘΥΑ. Εργα ΣΗΘ και ενεργειακή απόδοση Υπολογίστηκε η ενεργειακή αποδοτικότητα 19 έργων ΣΗΘ, σύµφωνα µε τη µεθολογία που προβλέπεται από το ισχύον νοµικό πλαίσιο και ειδικότερα το νόµο υπ αριθ. 3734, καθώς και την ΥΑ 5-ΗΛ/Γ/Φ 1/οικ Και στις 19 περιπτώσεις, µε εύρος εγκατεστηµένης ισχύος από 70 kwe έως 16,24 MWe, ο λόγος εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας PESR έχει τιµή µεγαλύτερη του 10% για τις µονάδες µε ισχύ >1MWe και θετική για τις µονάδες µε ισχύ < 1MWe, οπότε η ενεργειακή αποδοτικότητα του συνόλου των έργων κρίνεται επαρκής. Ο µέσος όρος του συντελεστή ενεργειακής αποδοτικότητας είναι 18,2%, η υψηλότερη τιµή 25,2% και η χαµηλότερη 11,1%. Ανάλυση βιωσιµότητας έργων ΣΗΘ Μετά την ενεργειακή αξιολόγηση, ακολούθησε ανάλυση οικονοµικής βιωσιµότητας των µονάδων. Για το λόγο αυτό, για κάθε αίτηση δηµιουργήθηκε πίνακας στο excel, ο οποίος περιλαµβάνει τα εξής : Έξοδα σταθµών ΣΗΘ Υπολογίζονται µηνιαίως τα έξοδα για κάθε έργο ανάλογα µε την εταιρεία παροχής φυσικού αερίου (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΠΑ, ΕΠΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ), τα οποία απαρτίζονται από το κόστος καυσίµου και από το κόστος συντήρησης. Το κόστος καυσίµου προέκυψε λαµβάνοντας υπόψη τη µηνιαία κατανάλωση καυσίµου κάθε µονάδας σε kwhf, την ισχύ του καυσίµου σε kwf, το ανηγµένο µηνιαίο κόστος καυσίµου σε /kwhf και τη µηνιαία χρεώση ισχύος σε /kwf και δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 22

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Γεωργία Λ. Γληνού «ΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ηµερίδα της Τ.Ε..Κ & Νοµαρχιακής Αυτ/σης Ν. Τρικάλων, Τρίκαλα Λάρισα 18-19.11.05 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 27.01.2003 Προς : ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Θέµα : Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ΕΣΣΗΘ ΗΜΕΡΙ Α 25 Απριλίου 2012 ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 1 Ηµερίδα ΛΑΓΗΕ / ΕΣΣΗΘ 25 Απριλίου 2012 Μονάδες ΣΗΘ και Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Μ. Φιλίππου Επιχειρησιακός Διευθυντής Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Δεκέμβριος 20 2012 20 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Μ. Ασηµακοπούλου (masimakopoulou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Ιανουάριος 2014 2012 2014 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Ιανουάριος 2015 Ιαν-13 Φεβ-13 Μαρ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Μάϊος 2015 Μαϊ-13 Ιουν-13 Ιουλ-13 Αυγ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Περιλαμβάνουν το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ : Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Σίμογλου Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Για την απόρριψη της υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01490/10.5.2006 αίτησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2012

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2012 Μέγιστο Επιτρεπόµενο Έσοδο Ανταγωνιστικών ραστηριοτήτων της ΕΗ Α.Ε. και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 Μέγιστο Επιτρεπόµενο Έσοδο Ανταγωνιστικών ραστηριοτήτων της Α.Ε. και Μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Περιλαμβάνουν το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. ΤΙΤΛΟΣ: Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. µετά τον πόλεµο, δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Greenbuilding Τεχνική Ενότητα για την Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ισχύος

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Greenbuilding Τεχνική Ενότητα για την Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ισχύος Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Greenbuilding Τεχνική Ενότητα για την Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ισχύος Περιεχόμενα Ανασκόπηση...2 1. Εισαγωγή...3 2. Καταγραφή της μονάδας συμπαραγωγής...4 3. Αποτίμηση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Ιανουάριος 2016 2014 2016 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2016 Σχετικά με την κατανομή των εσόδων από πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ρ Παρουσίαση τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών υφιστάμενου σταθμού βιοαερίου Γιώργος Αντρέου

ρ Παρουσίαση τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών υφιστάμενου σταθμού βιοαερίου Γιώργος Αντρέου Εκπαίδευση για το βιοαέριο, 17 Οκτωβρίου Λευκωσία (Κύπρος) ρ Παρουσίαση τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών υφιστάμενου σταθμού βιοαερίου Γιώργος Αντρέου Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγής Βιοαερίου/Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 2773/1999, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ 1 Θέµατα της Παρουσίασης Ο ρόλος του ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστής Ελληνικού Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ

1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 03/05/2004 Προς: Θέµα: Τιµολόγια Φυσικού Αερίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Κοινοποίηση: Σχετικά:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Αύγουστος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Αύγουστος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Αύγουστος 2013 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011 Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική Νοέμβριος 2011 1 Σύγχρονη Φιλοσοφία, Δυναμική Αποστολή H Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΠΑ Αττικής) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2001 και είναι ο αποκλειστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2012 Η Επιχειρηµατικότητα ως επιλογή εργασίας ΜΟΚΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ρ. ΗΜ Ευάγγελος Τσιµπλοστεφανάκης ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 1 Στην παρουσίαση αυτή εξετάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ENERGYRES 2009 FORUM ΑΠΕ/ΕΞΕ Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΣΗΘ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ. ΙΤΑ α.ε. Τί είναι η Συμπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Διεύθυνση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ a.koronidis@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΕ»

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΕ» Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΕ» 1. Εισαγωγή Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) & Αντιπρόεδρος του Ομίλου για τη Διάδοση των Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Φορτία Συστηµάτων ιανοµής

Κεφάλαιο 7 Φορτία Συστηµάτων ιανοµής Κεφάλαιο 7 Φορτία Συστηµάτων ιανοµής Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό µελετώνται τα φορτία του συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Ορίζονται και αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορτίων, όπως ο συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ΠΡΟΣ την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Υπόψη : Προέδρου, Δρ. Ν. Βασιλάκου elecodes-system@rae.gr Μαρούσι, 16 Μαΐου 2014 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Απρίλιος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Απρίλιος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Απρίλιος 2013 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 545/2007. «Αύξηση Τιµολογίων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΗ Α.Ε. εκεµβρίου 2007 και Τροποποίηση του Κώδικα Προµήθειας»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 545/2007. «Αύξηση Τιµολογίων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΗ Α.Ε. εκεµβρίου 2007 και Τροποποίηση του Κώδικα Προµήθειας» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 545/2007 «Αύξηση Τιµολογίων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010 Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων

Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44, παρ. 5 του ΚΣΗΕ, ο ΛΑΓΗΕ υπέβαλε στη ΡΑΕ στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Ανδρέας Τζούρος ιευθύνων Σύµβουλος Ενεργειακής Θεσσαλονίκης 10 Ιουνίου 2005 ιηµερίδα ΤΕΕ Λιγνίτης και Φυσικό Αέριο στην Ηλεκτροπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Φεβρουάριος 2014

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Φεβρουάριος 2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Φεβρουάριος 2014 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Οκτώβριος 2015 2013 2015 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Γρ. Θεοφύλακτος Πρόεδρος ΕΣΣΗΘ Μέλος Exec. Comm. COGEN EUROPE ΑΘΗΝΑ, 30-31 Οκτώβρη 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 10.06.2004 Προς: ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., κ.. Ζήση, Γενικό ιευθυντή Θέµα: Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 08.08.03 Προς : ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., κ. Umberto Reni Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. info@lagie.gr ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Μάρτιος 2016 2014 2016 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007 Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικής Xρήσης. Κώδικες 25, 26, 27, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 και 83

Βιοµηχανικής Xρήσης. Κώδικες 25, 26, 27, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 και 83 ιατιµήσεις Βιοµηχανικής Xρήσης Κώδικες 25, 26, 27, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 και 83 ιατιµήσεις Βιοµηχανικής Χρήσης Οι ιατιµήσεις Βιοµηχανικής Χρήσης εφαρµόζονται στις κατηγορίες καταναλωτών των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές εναλλακτικές στην Πτολεμαΐδα V

Καθαρές εναλλακτικές στην Πτολεμαΐδα V ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Καθαρές εναλλακτικές στην Πτολεμαΐδα V Eναλλακτικές λύσεις στη σχεδιαζόμενη μονάδα της ΔΕΗ Πτολεμαΐδα V ΣΥΝΟΨΗ Το αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον

Διαβάστε περισσότερα

E-mail :grammelis@certh.gr, margaritis@lignite.gr

E-mail :grammelis@certh.gr, margaritis@lignite.gr Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χηµικών ιεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / Ι ΕΠ) Τηλεθέρµανση Κοζάνης: παρούσα κατάσταση και µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης ήµος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα