ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά Τηλ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1

2 Η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων για την Περίοδο εκπονήθηκε από το Τμήμα Προγραμματισμού & Αγροτικής Ανάπτυξης, Τη συνολική ευθύνη στο συντονισμό της κατάρτισης και παρακολούθησης της εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχει η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 1 Κατευθυντήριες γραμμές του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Οικονομικά Δεδομένα (Έσοδα Έξοδα) Δήμου και Ν.Π ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Μεθοδολογία Αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Αξιολόγηση βάσει αριθμού έργων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Αξιολόγηση ανά άξονα, μέτρο, και γενικό στόχο βάσει εγγραφών στους προϋπολογισμούς των ετών 2012, 2013, 2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Δράσεις και έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου (Ενότητα 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος), εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 293/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνέχεια της με αριθμό 3/ απόφασης / εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου. Το συνολικό Επιχειρησιακό Σχέδιο εγκρίθηκε με την με αρ. 334/2012.απ. ΔΣ και εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ / απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. ε της ΥΑ 5694/ (ΑΔΑ: 4Α1ΘΚ-ΓΔ) του ΥΠΕΣΑΗΔ, κατά τη μεταβατική περίοδο δεν συντάσσεται ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης. Η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου (Π.Δ. 89/2011). Η παρούσα αξιολόγηση εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ. Αρ. 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθυντήριες γραμμές του Επιχειρησιακού Προγράμματος Το παρόν επιχειρησιακό είχε τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές: Οικονομική ανάπτυξη του Δήμου, με την αξιοποίηση της Δημοτικής του περιουσίας, με την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής στο Δήμο σε συνεργασία και με άλλους τοπικούς φορείς. Αξιοποίηση των επιμέρους συγκριτικών πλεονεκτημάτων με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ενίσχυση εξωστρέφειας για τη βελτίωση των υφιστάμενων προοπτικών και την ανάδειξη νέων. Συμμετοχή φορέων και πολιτών στο σχεδιασμό και τη διαδικασία υλοποίησης του Στήριξη της νέας Επιχειρηματικότητας και ειδικά των νέων μορφών συλλογικοτήτων μέσω επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας. Βελτίωση των συνθηκών του φυσικού και οικιστικού (αστικού και περιαστικού) περιβάλλοντος, με δείκτες ελέγχου της ποιότητας περιβάλλοντος, αύξηση του πρασίνου και άλλων δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Άμεση αποπεράτωση επέκτασης βιολογικού καθαρισμού, δημιουργία μικρών μονάδων βιολογικού καθαρισμού σε περιοχές απομακρυσμένες από τις κεντρικές μονάδες,. προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων που αναφέρεται στην μείωση του όγκου, με διαλογή στην πηγή, ενίσχυση της ανακύκλωσης, κομποστοποίηση του οργανικού υλικού και ταφή του υπόλοιπου. Αξιοποίηση και προστασία περιοχών NATURA, σύνδεση περιοχών φυσικού κάλλους με πολιτιστικές δραστηριότητες Ανάπτυξη υποδομών και σύγχρονων λειτουργιών για ενιαία και ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων για την εξασφάλιση της επάρκειας τους Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του βασικού οδικού δικτύου του Δήμου. Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων, των μειονεκτούντων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, των μονογονεϊκών οικογενειών, των εξαρτημένων ατόμων κ.λ.π. Δημιουργία Δικτύου κοινωνικής φροντίδας, ανάπτυξη δράσεων εθελοντισμού Αναβάθμιση των υποδομών Παιδείας όχι μόνο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και στην τριτοβάθμια και ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της νέας γενιάς. Αναβάθμιση όλων των Πολιτιστικών υποδομών και δημιουργία νέων δομών που θα αναδεικνύουν την πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και σύνδεσή τους με πολιτικές ολοκληρωμένης ανάπτυξης των περιοχών που φιλοξενούνται. Αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Δήμου, αλλά και ενίσχυση, όπου είναι εφικτό, των αθλητικών σωματείων και συλλόγων για την διάκριση του Δήμου σε όλους τους τομείς του Αθλητισμού. Αναδιοργάνωση και Εκσυγχρονισμός όλων των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων για την ουσιαστική βελτίωση της Διοικητικής του ικανότητας αλλά και την αποτελεσματικότητα στην παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 5

6 Οι Γενικοί Στόχοι του Επιχειρησιακού δεν απέκλιναν καθόλου από τον αρχικό σχεδιασμό και παρουσιάζονται σε σχέση με τις αρμόδιες υπηρεσίες υλοποίησης στον ακόλουθο Πίνακα. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 Μέτρο 1.1 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μέτρο 1.2 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μέτρο 1.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.4 ΔΙΚΤΥΑ/ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μέτρο 1.6 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μέτρο 1.7 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΑ Αναπλάσεις οδών, οικιστικών συνόλων, αναβάθμιση - επέκταση πρασίνου, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Εκπόνηση / ολοκλήρωση μελετών Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού Προστασία, ανάδειξη φυσικών πόρων και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση πολιτών Βελτιώσεις δημοτικών, επαρχιακών και αγροτικών οδών Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας Έργα αποχέτευσης Έργα ύδρευσης άρδευσης Ενίσχυση Πολιτικής Προστασίας Χρήση ΑΠΕ προς όφελος των τοπικών κοινωνιών Καθαριότητα διαχείριση απορριμμάτων Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Έργων Υποδομής Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Έργων Υποδομής Τμήμα Έργων Υποδομής Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Έργων Υποδομής Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Έργων Υποδομής Τμήμα Έργων Υποδομής Τμήμα Έργων Υποδομής Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Έργων Υποδομής Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Έργων Υποδομής Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Έργων Υποδομής Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών, Σύνδεσμος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη Αρχανών Τεμένους Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Έργων Υποδομής 1 Τα Τμήματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών εμπλέκονται σε όλα τα έργα σε ότι αφορά τα στάδια διεκπεραίωσης και πληρωμών. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 6

7 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μέτρο 2.1 ΥΓΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Μέτρο 2.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο 2.3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μέτρο 2.4. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Βελτίωση υποδομών υγείας και πρόνοιας Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων Βελτίωση και ανάπτυξη υφιστάμενων σχολικών μονάδων Δημιουργία, / βελτίωση πολιτιστικών υποδομών /ανάδειξη πολιτιστικών πόρων Πολιτιστικές εκδηλώσεις Αναβάθμιση υφιστάμενων αθλητικών υποδομών και αθλητικά γεγονότα Σύνδεσμος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη Αρχανών Τεμένους Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Έργων Υποδομής Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Ειδικών Συμβούλων Επιστημονικών Συνεργατών Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Τμήμα Έργων Υποδομής Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Έργων Υποδομής Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Ειδικών Συμβούλων Επιστημονικών Συνεργατών Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Ειδικών Συμβούλων Επιστημονικών Συνεργατών Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Τμήμα Έργων Υποδομής Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Ειδικών Συμβούλων Επιστημονικών Συνεργατών Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Έργων Υποδομής Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Ειδικών Συμβούλων Επιστημονικών Συνεργατών Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ΑΞΟΝΑΣ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ Μέτρο 3.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και μείωση της ανεργίας Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Ειδικών ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 7

8 Συμβούλων Επιστημονικών Συνεργατών Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Μέτρο 3.2 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού Ενθάρρυνση - Στήριξη για την ανάκαμψη του πρωτογενή τομέα Ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Ειδικών Συμβούλων Επιστημονικών Συνεργατών Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης ΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Μέτρο 3.3 ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μέτρο 3.4 ΣΥΖΕΥΞΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μέτρο 4.1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέτρο 4.2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Ενθάρρυνση στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και προώθηση τουρισμού Δημιουργία υποδομών προβολής των τοπικών προϊόντων Δράσεις προώθησης της κρητικής γαστρονομίας Καθιέρωση θεσμών εκδηλώσεων για την προβολή του τοπικού προϊόντος Βελτίωση διοικητικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Δήμου Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου και Νομικών Προσώπων Αναβάθμιση - συμπλήρωση κτιριακών και λοιπών υποδομών και μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Προμήθειες, Συνδρομές, Αγορές Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Ειδικών Συμβούλων Επιστημονικών Συνεργατών Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Tμήμα Έργων Υποδομής Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Ειδικών Συμβούλων Επιστημονικών Συνεργατών Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Ειδικών Συμβούλων Επιστημονικών Συνεργατών Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Ειδικών Συμβούλων Επιστημονικών Συνεργατών Όλες οι Υπηρεσίες Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Έργων Υποδομής Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 8

9 Σύνδεσμος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη Αρχανών Τεμένους Μέτρο 4.3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών Δήμου και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Όλες οι Υπηρεσίες ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μέτρο 4.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Μέτρο 4.5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο ΟΛΕΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οικονομικά Δεδομένα (Έσοδα Έξοδα) Δήμου και Ν.Π Γενική παραδοχή Είναι εμφανέστατο και από τα στοιχεία που αποτυπώνονται παρακάτω ότι το διάστημα είναι μειωμένα τα έσοδα όλων των δομών αλλά και οι περιστολές των δαπανών αρκετά μεγάλες. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες είναι εμφανές ότι το Γενικό Σύνολο Εσόδων του Δήμου παρουσιάζουν μια τεράστια απόκλιση από την αρχικά προϋπολογιζόμενη που κυμαίνεται από 61,08 % (2012), 51,95 % (2013) και 62,81% έως τον 6 ο του Αντίστοιχα είναι εμφανές ότι έχει πραγματοποιηθεί μια γενναία περιστολή δαπανών που κυμαίνεται από 66,48 % (2012), 64 % (2013) και 80,35 % έως τον 6 ο του ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 10

11 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ % Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ εως 6ος ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 5.590, , , , , ,17 Έσοδα από κινητή περιουσία 9.817, , , , , ,13 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη & δικαιώματα , , , , , ,06 Έσοδα από λοιπά τέλη - Δικαιώματα & Παροχή υπηρεσιών , , , , , ,26 5 Φόροι & Εισφορές , , , , ,17 6,25 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες , , , , , ,60 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α.: , , , , , ,47 16,16 25,72 73,15 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από την εκποίηση κινητής και 11 ακίνητης περιουσίας ,00 0, Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , , , ,95 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , , , , , ,03 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 11

12 14 15 Δωρεές κληρονομιές κληροδοσίες ,00 0,00 0 Προσαυξήσεις - Πρόστιμα - Παράβολα , , , , , ,15 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 526, , , , , ,41 Σύνολο Κ.Α.: , , , , , ,54 74,51 64,70 84,68 2 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά , , , , , ,94 22 Έσοδα Π.Ο.Ε. Έκτακτα , , ,88 0 Σύνολο Κ.Α.: , , , , , ,94 19,17 14,94 93,92 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 Εισπράξεις από δάνεια ,11 0-0, , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη , , , , , ,67 Σύνολο Κ.Α.: , , , , , ,67 93,81 62,60 31,67 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου & τρίτων , , , , , ,41 42 Επιστροφές χρημάτων , , , , , ,49 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 12

13 Σύνολο Κ.Α.: , , , , , ,90 37,22 36,82 75,72 Σύνολο Εσόδων Έτους , , , , , ,52 64,11 35,51 74,54 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης , , , , , ,03 Σύνολο Κ.Α.: , , , , , ,03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: ### , , , , ,55 61,08 51,95 62,81 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 13

14 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ % Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , ,71 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , , , , ,2 62 Παροχές τρίτων , , , , ,58 63 Φόροι - τέλη , , , , , ,21 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , , , ,20 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης , , , , , ,45 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , , ,46 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους , , , , , ,24 εως 6ος εως ος Λοιπά έξοδα , , , , , , , , Σύνολα Κ.Α.: , , , , ,62 32,78 70,67 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , , , , ,55 0,00 73 Έργα , , , , , ,12 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , , , , , ,30 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) Σύνολα Κ.Α.: , , , , , ,4 85,35 83,60 92,11 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 14

15 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.- ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , , , , , ,25 82 Αποδόσεις , , , , , , , , , ,21 85 Προβλέψεις Σύνολα Κ.Α.: , , ,87 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,17 Σύνολα Κ.Α.: , ,45 161, , ,7 3 68,54 35,25 79,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , , , , 98 66,48 64,00 80,35 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 15

16 ΟΚΑΠ Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα είναι εμφανές ότι το Σύνολο Εσόδων του ΟΚΑΠ παρουσιάζουν μια απόκλιση από το αρχικά προϋπολογιζόμενο που κυμαίνεται από 23,79 % (2012), και 22,95% (2013). Αντίστοιχα είναι εμφανές ότι έχει πραγματοποιηθεί μια περιστολή δαπανών που κυμαίνεται από 32,25 % (2012), 31,90% (2013). ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 16

17 Προβλεπόμενη Εξέλιξη Εσόδων Εξόδων ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗ % Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Προβλεπόμενα Έσοδα Τακτικά Έσοδα , , , , ,98 1 Έκτακτα Έσοδα , , , , , Έσοδα παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Εισπράξεις από δάνεια & Απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου & Τρίτων & Επιστροφές Χρημάτων 4.000, , ,00 0,00 0, , , , , ,47 5 Χρηματικό Υπόλοιπο , , , , ,48 Σύνολο Εσόδων , , , , ,84 23,79 22,95 Προβλεπόμενα Έξοδα Έξοδα Χρήσης , , , , ,64 7 Επενδύσεις , , , , ,83 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές Αποδόσεις & Προβλέψεις , , , , ,60 9 Αποθεματικό , , , ,06 896,49 Σύνολο Εξόδων , , , , ,56 32,25 31,90 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 17

18 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα είναι εμφανές ότι το Σύνολο Εσόδων της Κοινωφελούς παρουσιάζουν μια απόκλιση από το αρχικά προϋπολογιζόμενο που κυμαίνεται από 18,59 % (2012), και -7,64 % (2013). Αντίστοιχα είναι εμφανές ότι έχει πραγματοποιηθεί μια γενναία περιστολή δαπανών που κυμαίνεται από 84,89 % (2012), 81,91% (2013). Ταυτόχρονα παρατηρείται μια γενναία μείωση της τάξης του 62,50 % (2012) και 7,23% για το 2013 αντίστοιχα από τις χρηματοδοτήσεις από τον Δήμο ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 18

19 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Δαπάνες Λειτουργικά έξοδα πλην κοινωνικών δομών , , , ,32 Λειτουργικά έξοδα κοινωνικών δομών , , , ,16 Π.Ο.Ε , , , ,99 Σύνολο (1) , , , ,47 84,89 81,91 Έσοδα από δραστηριότητες Μονάδα προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι , , , ,85 ΚΔΑΠ & Βρεφικοί , , , ,00 ΚΗΦΗ , , , ,78 Συνδρομή ωφελούμενων γονέων , , , ,84 Σχολές μαθητείας ΟΑΕΔ 7.000, , , ,00 Πρόγραμμα ΟΑΕΔ , , , ,00 Διαθέσιμο ταμείο , , , ,98 Σύνολο (2) , , , ,45 18,59-7,64 Χρηματοδότηση από ΟΤΑ (1)-(2) Χρηματοδότηση από ΟΤΑ (ποσό σε ευρώ) , , , ,00 62,50 7,23 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 19

20 Σύνδεσμος ΦΟ.Δ.Σ.Α Διαχείρισης Περιβαλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών Τεμένους Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα είναι εμφανές ότι το Σύνολο Εσόδων του ΦΟΔΣΑ παρουσιάζουν μια απόκλιση από το αρχικά προϋπολογιζόμενο που κυμαίνεται από 51,51 % (2012), και 11,27 % (2013) και 58,37 % έως το 6 ο του Αντίστοιχα είναι εμφανές ότι έχει πραγματοποιηθεί μια γενναία περιστολή δαπανών που κυμαίνεται από 84,89 % (2012), 81,91% (2013). Ταυτόχρονα παρατηρείται μια γενναία μείωση της τάξης του 62,50 % (2012) και 7,23% για το 2013 αντίστοιχα από τις χρηματοδοτήσεις από τον Δήμο ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 20

21 Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ % Δήμων Ν. Καζαντζάκη - Αρχανών Τεμένους Κ.Α. Προϋπ. Τίτλος Εσόδων Τακτικά Έσοδα , , , , ,28 149,77 1 Έκτακτα Έσοδα , , , , ,00 0,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , , , ,58 0,00 0,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , , ,64 0, ,52 0,00 4 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων , , , , , ,52 5 Χρηματικό υπόλοιπο , , , , , ,00 εως 6ος Γενικό Σύνολο , , , , , ,29 51,51 11,27 58,37 εως 6ος 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 21

22 Σύνδεσμος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη - Αρχανών - Τεμένους ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ % Κ.Α. Προϋπ. Τίτλος Δαπανών εως 6ο Γενικές Υπηρεσίες Κεφάλαιο Α': Λειτουργικές Δαπάνες , , , , , ,74 εως 6ο Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες Κεφάλαιο Α': Λειτουργικές Δαπάνες , , ,34 455,10 258,30 0,00 Κεφάλαιο Β': Επενδύσεις 4.700, , ,75 0, ,00 0,00 20 Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Κεφάλαιο Α': Λειτουργικές Δαπάνες , , , , , ,65 Κεφάλαιο Β': Επενδύσεις , , , , , ,84 30 Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων Κεφάλαιο Α': Λειτουργικές Δαπάνες 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Κεφάλαιο Β': Επενδύσεις 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Άλλες Υπηρεσίες Κεφάλαιο Γ': Π.Ο.Ε , , , , , ,52 Κεφάλαιο Δ': Αποθεματικό 1.690, , ,79 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο , , , , , ,75 57,66 46,87 99,78 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 22

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Μεθοδολογία Αξιολόγησης Οι προϋποθέσεις αξιολόγησης που προαναφέρθηκαν στην Εισαγωγή για λόγους αντικειμενικούς δεν ήταν εφικτό να λειτουργήσουν στην περίπτωση του δήμου Αρχανών Αστερουσίων για τους παρακάτω λόγους: Δεν υπήρξε ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο παρακολούθησης υλοποίησης του, τόσο από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής όσο και ανθρώπινου δυναμικού. Ο υπέρογκος φόρτος εργασίας (για την αναζήτηση χρηματοδότησης, ωρίμανσης έργων και προετοιμασία φακέλων υποψηφιότητας για την κάλυψη των στόχων που είχαν τεθεί από το ίδιο το Επιχειρησιακό) τόσο του Τμήματος Έργων Υποδομής όσο και του Τμ. Προγραμματισμού & Αγροτικής Ανάπτυξης. Έτσι οι μετρήσιμοι δείκτες που ενδεικτικά περιγράφονταν στο Επιχειρησιακό δεν καθορίσθηκαν εξ αρχής, δεν προσδιορίστηκαν στην συνέχεια και έτσι δεν είναι εφικτή μια τέτοια αξιολόγηση. Στην παρούσα η αξιολόγηση που ακολουθεί βασίζεται : Στον αριθμό των δράσεων ανά άξονα προτεραιότητας, ανά μέτρο και ανά γενικό στόχο σε σχέση με τα αρχικά προβλεπόμενα. Στον συνολικό απολογισμό των δράσεων ανά άξονα προτεραιότητας, ανά μέτρο και ανά γενικό στόχο σε σχέση με τα αρχικά προβλεπόμενα, βάσει των εγγραφών τους στους προϋπολογισμούς των ετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αξιολόγηση βάσει αριθμού έργων Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων υλοποίησε συνολικά 498 δράσεις / έργα έναντι 470 που προβλέπονταν (105,96% κάλυψη των στόχων) εκ των οποίων η πλειοψηφία εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» αφού υλοποιήθηκαν 227 έναντι 198 που προβλέπονταν (114,65%). Μεγάλη έμφαση δόθηκε στον τομέα της ύδρευσης, άρδευσης όπου υλοποιήθηκαν 61 έργα έναντι 42 που προβλέπονταν, στον τομέα των αναπλάσεων, αναβάθμισης και επέκτασης πρασίνου και διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων με 74 έργα έναντι 62, ενώ οι τομείς : ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 23

24 εκπόνησης ολοκλήρωσης μελετών, αποχέτευσης, βελτίωσης δημοτικών, επαρχιακών και αγροτικών οδών και προστασίας ανάδειξης φυσικών πόρων και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους καταλαμβάνουν επίσης μεγάλη βαρύτητα όπως φαίνεται παρακάτω. Σημαντική επίσης βαρύτητα στο σχεδιασμό του Δήμου κατείχε η πράσινη ανάπτυξη και η χρήση ΑΠΕ και υλοποιήθηκαν τόσες δράσεις όσες προβλέπονταν. Από το Μέτρο 1.2 Χωροταξικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός δεν υλοποιήθηκε καμία δράση γιατί δεν ήταν εφικτή η εύρεση χρηματοδότησης παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες. Ο Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, είχε επίσης μεγάλη βαρύτητα στο Πρόγραμμα, καθώς υλοποιήθηκαν 73 δράσεις έργα έναντι 79 που προβλέπονταν (92,41 %) που αφορούν στους τομείς της πρόνοιας και της υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων του πολιτισμού και του αθλητισμού όπως αποτυπώνονται παρακάτω. Στον Άξονα Προτεραιότητας 3: Οικονομική Ανάπτυξη - Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας και Απασχόληση υλοποιήθηκαν 35 δράσεις έναντι 30 (116,67%) που αφορούν στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, στην αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του τοπικού πληθυσμού, στην ανάκαμψη του πρωτογενή τομέα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του, στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της προώθησης θεματικού τουρισμού, καθώς και στη σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Μεγάλη σημασία δόθηκε και στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Δήμου για την οποία έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο του Άξονα 4: Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης Δήμου, υλοποιήθηκαν συνολικά 163 δράσεις όσες και προβλέπονταν (100%) με έμφαση σε θέματα αναβάθμισης, συμπλήρωσης κτιριακών και λοιπών υποδομών και μηχανολογικού εξοπλισμού, προμηθειών, συνδρομών και αγορών και επιχορηγήσεων προς τα νομικά του πρόσωπα, βελτίωσης διοικητικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας του Δήμου, ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού, ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, ενώ προωθήθηκαν και δράσεις εξωστρέφειας του Δήμου μέσα από ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. Αναλυτικά ο αριθμός των δράσεων ανά μέτρο και γενικό στόχο αποτυπώνονται στο παρακάτω γράφημα και πίνακα. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 24

25 Άξονας 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Άξονας 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Άξονας 3 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Άξονας 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 25

26 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ % ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ,65 Μέτρο 1.1: Οικιστικό Περιβάλλον ,35 Γενικός Στόχος 1.1.1: Αναπλάσεις Οδών, οικιστικών συνόλων, αναβάθμιση -επέκταση πρασίνου, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων ,50 Γενικός Στόχος 1.1.2: Εκπόνηση / ολοκλήρωση μελετών ,18 Μέτρο 1.2: Χωροταξικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός 4 0 0,00 Γενικός Στόχος 1.2.1: Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού Μέτρο 1.3: Προστασία και Ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος 4 0 0, ,36 Γενικός Στόχος : Προστασία, ανάδειξη φυσικών πόρων και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους Γενικός Στόχος : Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση πολιτών Μέτρο 1.4 : Δίκτυα / Υποδομές Γενικός Στόχος : Βελτιώσεις δημοτικών, επαρχιακών και αγροτικών οδών Γενικός Στόχος : Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας Γενικός Στόχος : Έργα αποχέτευσης Γενικός Στόχος : Έργα ύδρευσης άρδευσης , , , , , , ,24 Μέτρο 1.5 : Πολιτική Προστασία ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 26

27 Γενικός Στόχος : Ενίσχυση πολιτικής προστασίας Μέτρο 1.6 : Πράσινη Ανάπτυξη Γενικός Στόχος : Χρήση ΑΠΕ προς όφελος των τοπικών κοινωνιών Μέτρο 1.7 : Στερεά απορρίμματα και λύματα ,00 120, , ,23 Γενικός Στόχος : Καθαριότητα διαχείριση απορριμμάτων ,23 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ,41 Μέτρο 2.1 : Υγεία, Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Αλληλεγγύη Γενικός Στόχος : Βελτίωση υποδομών υγείας και πρόνοιας , ,00 Γενικός Στόχος : Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων ,33 Μέτρο 2.2 : Εκπαίδευση ,00 Γενικός Στόχος : Βελτίωση υφιστάμενων σχολικών μονάδων ,00 Μέτρο 2.3 : Πολιτισμός ,86 Γενικός Στόχος : Δημιουργία / βελτίωση πολιτιστικών δομών / ανάδειξη πολιτιστικών πόρων ,43 Γενικός Στόχος : Πολιτιστικές εκδηλώσεις / δραστηριότητες ,00 Μέτρο 2.4 : Αθλητισμός ,22 Γενικός Στόχος : Αναβάθμιση υφιστάμενων αθλητικών υποδομών και αθλητικά γεγονότα ,22 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ,67 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 27

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ.

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Χρονοδιάγραµµα Κωδ. Άξονας Μέτρο Στόχος ράση Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κατηγορία ράσης Νέα / Συνεχιζόµενη (Ν/Σ) Χωροθέτηση Ιεράρχηση/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Σύμφωνα με: Το Ν.3463/2006 και το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡ- ΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Σελίδα 1 Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΕΠ_Ο1... 3 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 - Β φάση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Β φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος...3

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015 2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015-2019: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Νοέμβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ... 14 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα