3 Θαλάσσια. απορρίµµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 Θαλάσσια. απορρίµµατα"

Transcript

1 3 Θαλάσσια απορρίµµατα Κάθε άνθρωπος που έχει επισκεφτεί παραθαλάσσιες περιοχές, µακριά ή κοντά σε κάποιο αστικό κέντρο, θα έχει παρατηρήσει - σε κάποιες από αυτές- το πλήθος των απορριµµάτων που συγκεντρώνονται εκεί, τα θαλάσσια απορρίµµατα. Ποιος είναι όµως ο ορισµός των θαλάσσιων απορριµµάτων; Ως θαλάσσια απορρίµµατα ονοµάζουµε οποιαδήποτε εµµένοντα, κατασκευασµένα, επεξεργασµένα ή χρησιµοποιηµένα από τον άνθρωπο στερεά υλικά που έχουν απορριφθεί εσκεµµένα, εγκαταλειφθεί ή χαθεί στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. Πώς φτάνουν αυτά τα απορρίµµατα στις ακτές και τις θάλασσες; Τα απορρίµµατα καταλήγουν εκεί µέσω πολλών και διαφορετικών διαδροµών, άµεσα ή έµµεσα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. τα αφήνουν απευθείας εκεί άνθρωποι που επισκέφθηκαν την ακτή απορρίπτονται από επιβάτες πλοίων µεταφέρονται από ανεξέλεγκτες χωµατερές που βρίσκονται κοντά στην ακτή µεταφέρονται από ρυάκια ή ποτάµια 1

2 Αξίζει να σηµειωθεί, πως τα απορρίµµατα, µέσω των θαλάσσιων ρευµάτων, µπορεί να διανύσουν πάρα πολύ µεγάλες αποστάσεις και να βρεθούν σε αποµονωµένες παραλίες. Το µεγαλύτερο µέρος των θαλάσσιων απορριµµάτων (80 %) προέρχεται από δραστηριότητες στη στεριά. Γι αυτό πρέπει όλοι οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί µε τα απορρίµµατά τους, ακόµα και όταν βρίσκονται σε κάποια απόσταση από την ακτή, καθώς αυτά µεταφέρονται µε τη βοήθεια της βροχής και του ανέµου. Πολλά από τα απορρίµµατα που πετάµε, παραµένουν για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα στο περιβάλλον. Ο χρόνος αποδόµησής τους διαφοροποιείται ανάλογα µε τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασµένα και από το περιβάλλον µε το οποίο έρχονται σε επαφή (π.χ. νερό ή αέρα). Ενδεικτικά αναφέρεται ο χρόνος ζωής ορισµένων απορριµµάτων που συναντώνται συχνά στις ακτές: ένα πλαστικό µπουκάλι «ζει» περίπου 450 χρόνια, ένα αλουµινένιο κουτάκι χρόνια, ένα κουτί από γάλα ή χυµό 3 µήνες, το αλουµινόχαρτο 5 χρόνια, η φλούδα από πορτοκάλι ή µπανάνα 2-5 εβδοµάδες. Ο µεγάλος «πρωταγωνιστής» των θαλάσσιων απορριµµάτων δεν είναι άλλος από το πλαστικό. Το 80% των θαλάσσιων απορριµµάτων είναι από πλαστικό, γεγονός που οφείλεται στην συνολικότερα αυξηµένη χρήση του πλαστικού στις συσκευασίες των διαφόρων προϊόντων. Το πλαστικό δε διασπάται ποτέ πλήρως, αλλά «σπάει» σε µικροσκοπικά σωµατίδια (διαµέτρου 0,3-5 χιλ.), τα οποία δύσκολα γίνονται αντιληπτά µε γυµνό µάτι. Αυτά τα πλαστικά κοµµατάκια είναι επικίνδυνα, καθώς έχουν την τάση να προσροφούν διάφορες χηµικές ουσίες, οι οποίες εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα αφού γίνονται τροφή πολλών θαλάσσιων ζώων. Επιπρόσθετα, η κατανάλωσή τους δηµιουργεί στα ζώα αίσθηµα κορεσµού µε αποτέλεσµα πολλά από αυτά να πεθαίνουν από ασιτία. 2

3 Οι επιπτώσεις των απορριµµάτων στις ακτές θα µπορούσαν να χωριστούν σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες. Περιβαλλοντικές Η αύξηση των απορριµµάτων στις ακτές επηρεάζει αρνητικά τα παράκτια και θαλάσσια είδη και οικοσυστήµατα µε διάφορους τρόπους. Κατ αρχάς, η ρύπανση από θαλάσσια απορρίµµατα υποβαθµίζει το χώρο, στον οποίο οι θαλάσσιοι οργανισµοί ζουν, τρέφονται και αναπαράγονται. Επιπλέον, τα απορρίµµατα αποτελούν απειλή για τους θαλάσσιους οργανισµούς, οι οποίοι συχνά είτε παγιδεύονται σ αυτά, είτε τα καταπίνουν. Η παγίδευση µπορεί να µειώσει την ικανότητα των οργανισµών να ταξιδέψουν, να βρουν τροφή και να αποφύγουν τους θηρευτές τους, ή ακόµα και να τα τραυµατίσει ή να τα οδηγήσει στο θάνατο λόγω ασιτίας, ασφυξίας ή πνιγµού. Πουλιά, θαλάσσιες χελώνες και θαλάσσια θηλαστικά µπορεί να καταπιούν πλαστικά σφαιρίδια, συσκευασίες φαγητών και πλαστικές σακούλες που επιπλέουν ή κάθονται στο βυθό. Για παράδειγµα, οι θαλάσσιες χελώνες συχνά συγχέουν τις πλαστικές σακούλες µε µέδουσες και τις καταναλώνουν. Τα απορρίµµατα µπορεί να φράξουν την πεπτική οδό των ζώων, να µειώσουν τη λήψη τροφής, λόγω ενός ψευδούς αισθήµατος κορεσµού που δηµιουργούν όταν συσσωρεύονται στο στοµάχι, ή και να τα δηλητηριάσουν. Εκτιµάται ότι τουλάχιστον πουλιά και θαλάσσια θηλαστικά πεθαίνουν κάθε χρόνο από πλαστικά και άλλα απορρίµµατα που καταλήγουν στο περιβάλλον. Σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες µελέτες, τα θαλάσσια απορρίµµατα επηρεάζουν 663 είδη παγκοσµίως. Τέλος, τα επιπλέοντα θαλάσσια απορρίµµατα µπορούν να αποτελέσουν φορείς µεταφοράς ξενικών ειδών (µη ενδηµικά ή αλλόχθονα), γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή των τοπικών οικοσυστηµάτων. Βαριά αντικείµενα µπορεί να καταστρέψουν ενδιαιτήµατα, όπως κοραλλιογενείς υφάλους, και έτσι να επηρεάσουν την εξεύρεση τροφής και τις τροφικές συνήθειες των θαλάσσιων οργανισµών. Ενδηµικό (ή Αυτόχθονο) είδος: είναι το είδος είτε του ζωικού είτε του φυτικού βασιλείου που ζει σε έναν οριοθετηµένο (ή και αποµονωµένο) γεωγραφικά χώρο και που έχει δηµιουργηθεί και εξελιχθεί εκεί. Αλλόχθονο είδος: το ξενικό είδος 3

4 Στην ανθρώπινη υγεία Τα απορρίµµατα που συγκεντρώνονται στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον, και κυρίως τα νοσοκοµειακά και υγειονοµικά απόβλητα, τα αιχµηρά αντικείµενα και τα εγκαταλελειµµένα αλιευτικά εργαλεία (π.χ. δίχτυα), κρύβουν κινδύνους για τους λουόµενους, τους κολυµβητές, τους δύτες και τους αλιείς που έρχονται σε επαφή µε αυτά. Επιπλέον, τα απορρίµµατα που καταναλώνουν τα διάφορα ψάρια µπορεί να καταλήξουν ακόµα και στο πιάτο µας µέσω της τροφικής αλυσίδας. Αισθητικές Στις πολυσύχναστες παραλίες παρατηρείται έντονη αλλοίωση του φυσικού τοπίου, καθώς συχνά σε αυτές δραστηριοποιούνται ξενοδοχεία, εστιατόρια, beach bars και άλλες παράκτιες επιχειρήσεις. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως όταν δεν υπάρχει η κατάλληλη κουλτούρα στους λουόµενους και οι απαραίτητες υποδοµές στην ακτή, υπάρχει έντονη παρουσία θαλάσσιων απορριµµάτων, που προέρχονται από δραστηριότητες αναψυχής, όπως είναι για παράδειγµα τα πλαστικά ποτήρια, τα κουτάκια αναψυκτικών κλπ, τα οποία επιβαρύνουν σηµαντικά την εικόνα κάθε περιοχής, υποβαθµίζουν το φυσικό της κάλος και την καθιστούν απωθητική. Η αισθητική αυτή υποβάθµιση των περιοχών που βρίθουν από απορρίµµατα αποθαρρύνει την προσέλευση ενός σηµαντικού ποσοστού των επισκεπτών. Ποιος άλλωστε θέλει να κολυµπάει ή να απολαµβάνει τις χαρές της παραλίας, περιστοιχισµένος από σκουπίδια; Οικονοµικές Η ρύπανση από θαλάσσια απορρίµµατα µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς τον τουρισµό και την αλιεία, επιφέροντας αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις. εδοµένου ότι η τουριστική αξία µιας περιοχής σχετίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό µε την αισθητική της αξία, η αισθητική υποβάθµιση τουριστικών, παράκτιων περιοχών εξαιτίας της ρύπανσης µε απορρίµµατα, έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την αντίστοιχη µείωση της τουριστικής δραστηριότητας και την συνεπακόλουθη απώλεια σηµαντικών οικονοµικών κεφαλαίων. Επιπλέον, το κόστος για τον καθαρισµό των ακτών είναι υψηλό. Στο Ην. Βασίλειο, για παράδειγµα, οι τοπικές αρχές καταβάλλουν κατά µέσο όρο περίπου 18 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο για την αποµάκρυνση των απορριµµάτων από τις παραλίες, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες για τη ανία και το Βέλγιο φτάνουν τα 10,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, συχνά τα απορρίµµατα µπλέκονται στα δίχτυα των αλιέων και στις προπέλες των σκαφών προξενώντας ζηµιές. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δεσµεύεται ο παραγωγικός χρόνος των αλιέων για τον καθαρισµό των διχτυών ή να προστίθεται σηµαντικό κόστος για την επισκευή ή την αντικατάστασή τους. Τέλος, η µείωση των θαλάσσιων ειδών εξαιτίας της ρύπανσης συνεπάγεται και µείωση του εισοδήµατος των αλιέων. Αυτές είναι µερικά µόνο παραδείγµατα των οικονοµικών επιπτώσεων των θαλάσσιων απορριµµάτων. 4

5 ιαχείριση απορριµµάτων Η απάντηση στα ζητήµατα που τέθηκαν παραπάνω είναι η ορθή διαχείριση των απορριµµάτων. ιαχείριση Απορριµµάτων όλες εκείνες οι ενέργειες που έχουν σχέση µε τη συλλογή, τη µεταφορά, την επεξεργασία, τη διάθεση, την αξιοποίηση των απορριµµάτων. Γιατί είναι απαραίτητη η σωστή διαχείριση των απορριµµάτων; Μειώνεται ο όγκος των απορριµµάτων, συνεπώς περιορίζονται και οι απαιτήσεις σε χώρους για τη διάθεσή τους. Μειώνονται σηµαντικά οι κίνδυνοι για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Μειώνεται δραστικά η κατανάλωση των διαθέσιµων φυσικών πόρων.! Όπως σε κάθε περιβαλλοντικό ζήτηµα, έτσι και στη διαχείριση των απορριµµάτων, πρώτο µέληµα είναι η πρόληψη. Πρώτο βήµα λοιπόν είναι η µείωση των απορριµµάτων. Πριν αγοράσει κάποιος οτιδήποτε, θα πρέπει να αναλογίζεται αν του είναι απαραίτητο, σε τι είδους συσκευασία βρίσκεται, αν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος να καλύψει την ανάγκη του. Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία! Μικροσκοπικά σφαιρίδια πλαστικού συναντώνται σήµερα σε χιλιάδες προϊόντα προσωπικής φροντίδας σε όλον τον κόσµο (π.χ. προϊόντα απολέπισης, οδοντόκρεµες κ.ά) έχοντας αντικαταστήσει παραδοσιακά, βιοδιασπώµενα υλικά, όπως είναι για παράδειγµα τα θρυµµατισµένα κελύφη καρπών ή οι κρύσταλλοι αλατιού. Αυτά τα σφαιρίδια καταλήγουν από το µπάνιο µας και το σύστηµα αποχέτευσης κατευθείαν στη θάλασσα, αφού οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αστικών λυµάτων δεν είναι σχεδιασµένες µε τέτοιο τρόπο, ώστε να τα συγκρατούν. Εφόσον προέκυψε ένα συγκεκριµένο απόρριµµα, αξίζει να αναρωτηθεί κανείς αν µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί, µε ίδια ή διαφορετική χρήση. Τέλος, αφού έχουν προηγηθεί τα παραπάνω, και η λύση είναι να απορριφθεί στον κάδο, η καλύτερη επιλογή είναι η ανακύκλωση.! 5

6 Αξίζει να γίνει µία αναφορά στα οικιακά οργανικά απόβλητα (π.χ. φλούδες, κοτσάνια από φρούτα και λαχανικά), που µπορούν να κοµποστοποιηθούν. Η κοµποστοποίηση είναι µια φυσική διαδικασία η οποία µετατρέπει τα οργανικά υλικά σε µια πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή η ουσία λέγεται κοµπόστ ή χούµους ή εδαφοβελτιωτικό. Η κοµποστοποίηση είναι ένας πολύ άµεσος και σηµαντικός τρόπος ανακύκλωσης. Έχει υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών απορριµµάτων µπορούν να κοµποστοποιηθούν. Για παράδειγµα: Κάθε φορά που επισκεπτόµαστε την παραλία ξέρουµε από πριν ότι θα χρειαστούµε νερό, θα αγοράσουµε το µπουκάλι και θα δηµιουργήσουµε ένα απόρριµµα. Ας το ξανασκεφτούµε Μείωση: Να πάρουµε από το σπίτι µας ένα θερµός µε δροσερό νερό Επαναχρησιµοποίηση: Αφού πιούµε το νερό, να φτιάξουµε µε το µπουκάλι εναλλακτικό αντικείµενο (µολυβοθήκη, κόσµηµα, διακοσµητικό) Ανακύκλωση: Να ρίξουµε το µπουκάλι σε ειδικό κάδο ανακύκλωσης Τα τελευταία χρόνια η διαχείριση απορριµµάτων στην Ελλάδα γίνεται µέσω της απόθεσής τους στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων, οι οποίοι είναι ειδικά διαµορφωµένοι χώροι, ώστε τοξικά, οργανικά και άλλα απόβλητα από το χώρο απόθεσης να µη διαφεύγουν στο γύρω περιβάλλον ή στον υδροφόρο ορίζοντα τυχόν κατοικηµένων περιοχών που βρίσκονται σε µικρή απόσταση. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη στεγανοποίηση των απορριµµάτων µε τσιµέντο, χώµα, πλαστικές µεµβράνες και άλλα υλικά. Πιο σύγχρονη και αποτελεσµατική προσέγγιση στη διαχείριση απορριµµάτων αποτελούν οι Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων. Σε αυτούς τους χώρους καταλήγουν τα υπολείµµατα µετά την εφαρµογή όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω: µείωσης, επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης. The 3R's of Solid Waste Παγκοσµίως αυτές οι τρεις επιλογές είναι γνώστες και ως 3R Reduce (Μείωση) Reuse (Επαναχρησιµοποίηση) Recycle (Ανακύκλωση) 6

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοκτησία: Τοµέας Ενηµέρωσης Κοινού - Παιδική HELMEPA

Ιδιοκτησία: Τοµέας Ενηµέρωσης Κοινού - Παιδική HELMEPA Ιδιοκτησία: Εκδότης: Σύνταξη: HELMEPA ηµήτρης Κ. Μητσάτσος Τοµέας Ενηµέρωσης Κοινού - Παιδική HELMEPA Απαγορεύεται η ολική ή µερική αναδηµοσίευση όλων ανεξαιρέτως των κειµένων και φωτογραφιών χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων

Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων Αέρια απόβλητα Επεξεργασία αέριων αποβλήτων Υγρά απόβλητα Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Απορριμμάτων & Εκτίμηση της Συμβολής των Θαλάσσιων & Χερσαίων Πηγών Ρύπανσης σε 80 ελληνικές ακτές» Κορδέλλα Σταυρούλα

«Σύσταση Απορριμμάτων & Εκτίμηση της Συμβολής των Θαλάσσιων & Χερσαίων Πηγών Ρύπανσης σε 80 ελληνικές ακτές» Κορδέλλα Σταυρούλα Μεταπτυχιακή Εργασία στο πλαίσιο του ΜΠΣ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» Κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία» «Σύσταση Απορριμμάτων & Εκτίμηση της Συμβολής των Θαλάσσιων & Χερσαίων Πηγών Ρύπανσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον

Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον 4.1 Η σηµερινή κατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος Κάθε µεγάλη οικολογική καταστροφή που πλήττει διάφορες περιοχές του πλανήτη, όπως για παράδειγµα το ναυάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοκτησία: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος Τομέας Ενημέρωσης Κοινού - Παιδική HELMEPA

Ιδιοκτησία: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος Τομέας Ενημέρωσης Κοινού - Παιδική HELMEPA Ιδιοκτησία: Εκδότης: Σύνταξη: HELMEPA HELMEPA Δημήτρης Κ. Μητσάτσος Τομέας Ενημέρωσης Κοινού - Παιδική Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση όλων ανεξαιρέτως των κειμένων και φωτογραφιών χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2012-2013 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ : ΠΕ 09 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ : ΠΕ04 02

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό υλικό για την καθηµερινή ζωή

Πληροφοριακό υλικό για την καθηµερινή ζωή ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφοριακό υλικό για την καθηµερινή ζωή Με αφορµή την παγκόσµια ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 5 1. Τι συμβαίνει στον πλανήτη μας; Αίτια της κλιματικής αλλαγής 6 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικών αποβλήτων Διογκώνεται το πρόβλημα των business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ

ηλεκτρικών αποβλήτων Διογκώνεται το πρόβλημα των business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ εφημερίδα για το περιβάλλον Σάββατο- Κυριακή 25-26 Απριλίου 2015 Τεύχος GreenweekΕβδομαδιαία business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ www.greenweek.gr 85 Διογκώνεται το πρόβλημα των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Σχολικό Έτος 2011-12 Μάθηµα : Ερευνητικές Εργασίες Α Λυκείου Α Τετράµηνο ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Οµάδα Εργασίας ΑΓΑΠΗΤΟΣ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 39 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση: Η αναγκαιότητα της στη σημερινή εποχή και ο τρόπος αντιμετώπισης της από την τοπική κοινωνία

Ανακύκλωση: Η αναγκαιότητα της στη σημερινή εποχή και ο τρόπος αντιμετώπισης της από την τοπική κοινωνία Ανακύκλωση: Η αναγκαιότητα της στη σημερινή εποχή και ο τρόπος αντιμετώπισης της από την τοπική κοινωνία GREEN FUTURE RECYCLE BOYS CRAZY RECYCLERS Γιώργος Σμαραγδάκης Κωστής Μαρκάκης Ιωάννα Κοντουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Παράκτια Οικοσυστήματα

Παράκτια Οικοσυστήματα Παράκτια Οικοσυστήματα Χερσαία παράκτια οικοσυστήματα Αμμώδεις ακτές και αμμόλοφοι (θίνες) Βραχώδεις ακτές Παράκτια δάση και θαμνώνες Υγροτοπικά οικοσυστήματα Εκβολές και δέλτα ποταμών Λιμνοθάλασσες Έλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. Ολοφύτου 15, Τ.Κ. 11142 Αθήνα Τηλ. 210 2224208 Fax. 210 2914534 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Ξεκαθαρίστε τη θέση σας! 1 Εισαγωγή 3 Ενέργεια 8 Αέρας 12 Νερό 16 Έδαφος Η Άμεση Ευρώπη είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι φύλλο εκπαιδευτικών Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της ρύπανσης του νερού και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ)

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου: Θεωρητική Εισαγωγή Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ INTERDISCIPLINARY INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL RESEARCH ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑΣ : ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ (314/01 ) ΘΕΜΑ : «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου ιπλωµατική εργασία: Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Η πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ Μην απορρίπτεις Τσαβέ Πηνελόπη Παρδαλίδης Θεολόγος Περιεχόμενα Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Χατζούλης Γεώργιος Μελίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι (Βασικές έννοιες και όροι της οικολογίας και του περιβάλλοντος) ρ. Θεόδωρος Κουσουρής περιβαλλοντολόγος -Άβιο: Αυτό που δεν έχει ζωή, που δεν είναι ζωντανό. -Αβιοτικό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση νερού στο σπίτι

Εξοικονόµηση νερού στο σπίτι 17 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι φύλλο εκπαιδευτικών Να υιοθετήσουν οι µαθητές συνήθειες εξοικονόµησης νερού Να πετύχουν µε απλούς τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από:

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από: 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.1. Κατηγορίες στερεών αποβλήτων «Στερεά Απόβλητα νοούνται ουσίες ή αντικείµενα που εµφανίζονται κυρίως σε στερεά φυσική κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος τους θέλει ή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ε.ΚΟΝΤΟΥ ΔΡΟΥΓΚΑ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2009 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα