ΣΥΣΤΑΔΑ Α ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΑΔΑ Α ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ"

Transcript

1 5 ΣΥΣΤΑΔΑ Α Στη ΒΔ γωνία του 154 στην περιοχή δηλαδή των διάσπαρτων οπτόπλινθων, που όπως είπαμε ανήκαν σε έναν ακόμη κιβωτιόσχημο τάφο και ίσως σε ακόμη έναν κεραμοσκεπή, αποκαλύφθηκε συστάδα νεκροταφείου ρωμαϊκών χρόνων με έναν κιβωτιόσχημο τάφο ο οποίος περιείχε 5 αγγεία και άλλους οκτώ καλυβίτες εκ των οποίων οι περισσότεροι (5) συνοδεύονταν από ένα τουλάχιστον αγγείο. Οι τάφοι βρίσκονται σε μικρό βάθος, περίπου 0,3-0,4 μ από την επιφάνεια. Σημειωτέον ότι στην υπόλοιπη έκταση του αγροτεμαχίου αυτού δεν εντοπίστηκαν άλλες παρόμοιες αρχαιότητες παρά μόνο διάσπαρτα παλαιότερα όστρακα, στην προαναφερόμενη τομή 27. ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Το επιφανειακό γλινώδες μαύρο χώμα βρίσκεται έως βάθους περίπου 0,25 μ. Έως βάθους 0,65 μ. βρίσκεται η τεφρή γλίνα, έως 0,83 μ. η αμμώδης γλίνα και στο εξής η άμμος. 213 ΤΑΦΟΙ Εικόνα 329. Ο κατεστραμμένος κιβωτιόσχημος τάφος της υστερορωμαϊκής συστάδας Α.

2 Αρχικά η συστάδα αυτή περιλάμβανε τουλάχιστον δύο χτιστούς κιβωτιόσχημους τάφους και αρκετούς καλυβίτες. Ο ένας από τους κιβωτιόσχημους αυτούς τάφους καταστράφηκε κατά τη διάνοιξη της αποστραγγιστικής αύλακος, σύμφωνα με πληροφορίες, στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1920 (ΕΙΚ. 329). Ως εκ τούτου η αρχική του θέση προσδιορίστηκε κατά προσέγγιση στο ΒΔ τμήμα της συστάδας, σε απόσταση περίπου 10 μ. από τον σωζόμενο κιβωτιόσχημο τάφο. Δεν αποκλείεται ανάμεσα στον κατεστραμμένο κιβωτιόσχημο και στον τελευταίο προς ΒΔ σωζόμενο καλυβίτη (απόσταση π. 4,5 μ.) να παρεμβάλλονταν δύο ή και τρεις καλυβίτες δεδομένου ότι ανάμεσα στις οπτόπλινθους του κατεστραμμένου κιβωτιόσχημου υπήρχαν, εκτός από τα οστά, και θραύσματα από κεραμίδες, όλα σε ασυνέχεια μεταξύ τους. Οι οπτόπλινθοι είναι τετράγωνες και έχουν πλευρά 0,32 μ. και πάχος 0,04 μ. Η σειρά των τάφων αυτών παρουσιάζει έναν σαφή ΝΑ-ΒΔ προσανατολισμό που εκτείνεται σε μήκος 13,2 μ., περιλαμβάνοντας 9 τάφους ενώ το αρχικό της μήκος υπολογίζεται σε 17,6 περίπου μέτρα. 214 Εικόνα 330. Η τετράγωνη οπτόπλινθος του κεραμοσκεπούς τάφου 1.

3 Εικόνα 331. Ο κεραμοσκεπής-καλυβίτης τάφος Τ1 από ΒΑ. 215 Εικόνα 332. Κάτοψη των τάφων 1-4 (από αριστερά προς δεξιά) της συστάδας Α. Ο κεραμοσκεπής-καλυβίτης τάφος Τ1, προσανατολισμού ΑΒΑ-ΔΝΔ, βρίσκεται 2,5 μ. ΑΝΑ του κιβωτιόσχημου. Το ύψος του τάφου είναι 0,4 μ. και οι διαστάσεις 1,80*0,5 μ. Οι καλυπτήριες εδράζονταν σε βάθος 1 μ. από την επιφάνεια. Στο ΝΔ άκρο του υπήρχε, εν μέρει εκτός κάλυψης τάφου, τετράγωνη οπτόπλινθος πλευράς 0,27 και πάχους 0,04 μ. (ΕΙΚ. 330) σε βάθος 0,53 μ. από την επιφάνεια του αγρού πάνω σε στρώμα λεπτής άμμου 1 (ΕΙΚ. 331 & 332, ο πρώτος από αριστερά). Στο ίδιο σημείο οι 1 Δεν αποκλείεται πάνω σε αυτήν να στερεωνόταν κάποιο είδος σήματος του τάφου (πβ. Σάμψων 1974, 340). Επίσης δεν αποκλείεται να υπάρχει κάποια σχέση με το προσκέφαλο των νεκρών των παλαιοχριστιανικών τάφων το οποίο είναι συνήθως οπτόπλινθος (πβ.

4 καλυπτήριες βρίσκονταν σε βάθος 0,64 μ. στο ανώτερο σημείο τους και 0,85 στο κατώτερο. Οι κεραμίδες είναι λακωνικού τύπου στρωτήρες διαστάσεων 0,91*0,46 και 0,033 μ. πάχος περιχειλώματος στο ευρύτερο άκρο τους. Το πάχος είναι 0,027 (στη δεξιά πλευρά του ΝΔ τμήματος κατά τη φορά του νεκρού) και 0,028 μ. (της αριστερής πλευράς) στο στενότερο άκρο, και 0,024 μ. στο μέσον. Ο στρωτήρας αυτός φέρει μόνο μια ευθύγραμμη δακτυλιά κατά μήκος του παχύτερου περιχειλώματος στην εσωτερική του όψη. Πηλός πορτοκαλόχρους με σχετικά λίγα εγκλείσματα (πετραδάκια) και εν μέρει πορώδης από άλλες φθαρτές προσμίξεις που εξαφανίστηκαν με το ψήσιμο. ένας τρίτος στρωτήρας που μπόρεσε να ανασυντεθεί είχε διαστάσεις 0,87*0,47 και 0,41 (στη μικρότερη από τις δύο στενές του πλευρές)*0,03 μ. πάχος. Η επικάλυψη της ράχης του τάφου ήταν με καλυπτήρες, εκ των οποίων σώθηκε η μία του ιδίου τύπου, σφηνοειδούς κάτοψης διαστάσεων 0,5*0,3 (*0,2 μ.) και πάχους 0,025 0,02 μ. (στο στενότερο άκρο). Το πάχος στο μέσο του σώματος είναι 0,014 μ. και ο πηλός πορτοκαλόχρους με τεφρό πυρήνα, εύθρυπτος. Ο νεκρός, με ΔΝΔ προσανατολισμό, βρισκόταν σε βάθος 0,75 μ. (το κεφάλι) και 0,82 μ. (ο μηρός και το βραχιόνιο). Το φαινόμενο αυτό απαντάται και στην περίπτωση των τάφων 11 & 14. Ο σκελετός ήταν εξαιρετικά αποσαθρωμένος (ΕΙΚ. 333&334, ο πρώτος από αριστερά). Διατηρούνταν μόνο σε πολύ κακή κατάσταση τα κάτω μακρά οστά και αυτά αποσπασματικά. Ο νεκρός ήταν ακτέριστος 2 και δεν αποκλείεται να ήταν ελαφρά στραμμένος προς τα αριστερά, δηλ. προς βορρά, όπως και στην περίπτωση του τάφου 14, δεδομένου ότι το δεξί χέρι ήταν σε μικρότερο βάθος από τα υπόλοιπα οστά. Νοτιοανατολικότερα, περίπου 0,5 μ. βρισκόταν σε βάθος 0,2 μ. ημικατεστραμμένη κατασκευή, ίσως αγωγός αποτελούμενος από επάλληλους λακωνικούς καλυπτήρες εδραζόμενος σε βάθος 0,3 μ. από την επιφάνεια. Σωζόταν τμηματικά σε μήκος 0,7 και πλάτος 0,3μ. και έχει τον ίδιον προσανατολισμό με τον τάφο. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για αύλακα που θα διοχέτευε ενδεχομένως υγρές προσφορές προς το νεκρό (πβ. Χρυσοστόμου , σ. 205). 216 Αι. Μπακούρου, Ταφές σε Μεσοβυζαντινό τρίκογχο της Σπάρτης, ανακοίνωση στο CSPS Διεθνές Συνέδριο «Τιμώντας τους νεκρούς στην Πελοπόννησο», Σπάρτη Απριλίου 2009). 2 Στα δεξιά του κεφαλιού του νεκρού και εκτός του τάφου υπήρχε ενδεχομένως μικρό αγγείο εκ του οποίοι διατηρήθηκαν πιθανά πολύ σαθρά όστρακα. Το ίδιο ισχύει και για την περιοχή του στήθους του νεκρού. Οι πολύ ασαφείς αυτές ενδείξεις δεν αποκλείεται να ανταποκρίνονται σε εύθρυπτα κομμάτια από την αποσάθρωση των καλυπτήριων.

5 Εικόνα 333. Ο νεκρός του τάφου Τ Εικόνα 334. Κάτοψη του εσωτερικού των τάφων 1-4 (από αριστερά προς δεξιά) της συστάδας Α και τομή του χτιστού κιβωτιόσχημου Τ3.

6 Εικόνα 335. Ο κεραμοσκεπής-καλυβίτης τάφος Τ Εικόνα 336. Όστρακα από το χειροποίητο αγγείο του Τ2. Σε απόσταση 1,10 μ. βορειοδυτικότερα από τον Τ1 και παράλληλος προς αυτόν, προωθούμενος περίπου 0,3 μ. προς τα ΝΔ υπήρχε άλλος καλυβίτης του ιδίου τύπου (Τ2) (ΕΙΚ. 335). Στην εξωτερική του ΒΑ γωνία και σε επαφή με τις καλυπτήριες, σε βάθος 0,45 μ. από την επιφάνεια του εδάφους, βρέθηκαν όστρακα αγγείου εξαιρετικά σαθρού αλλά καθαρού πηλού (Munsel 10YR7/2=light gray). Είναι προφανώς χειροποίητο ανοιχτό με επίπεδο οριζόντιο προτεταμένο εξωνεύον χείλος (ΕΙΚ. 336). Δεν σώζονται ίχνη της βάσης η οποία ήταν μάλλον επίπεδη. Ο τάφος

7 βρίσκεται σε βάθος 0,35 και 0,3 μ. στο ΒΑ τμήμα του και 0,24 στο ΝΔ. Εδράζεται στα 0,74 μ. Το ύψος του στο μέσον περίπου είναι 0,5 μ. Ο τρόπος κάλυψής του είναι παρόμοιος με αυτόν του Τ1. Ο νεκρός είχε επίσης τον ίδιο προσανατολισμό. Ο σκελετός ήταν εξαιρετικά αλλοιωμένος. Διαγράφονταν οι κλείδες και τα άνω άκρα, ενώ για τα κάτω άκρα δεν υπήρχαν ενδείξεις (ΕΙΚ. 337). 219 Εικόνα 337. Ο νεκρός του τάφου Τ1. Εικόνα 338. Ο κιβωτιόσχημος τάφος της συστάδας Α (Τ3).

8 Σχεδόν παράλληλα προς αυτόν και σε απόσταση 1,10 μ. Δ. εντοπίστηκε ο κιβωτιόσχημος τάφος Τ3 (ΕΙΚ. 338) με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ 3. Ακριβέστερα, βρίσκεται σε απόσταση 0,8 μ. από το ΝΔ άκρο του Τ2 και 1,2 από το ΒΑ. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 2,2*1 μ. και η ανώτερη επιφάνειά του βρέθηκε σε βάθος 0,3 μ. από την επιφάνεια. Καλυπτόταν αρχικά από τρεις μεγάλες, ουσιαστικά τετράγωνες, οπτόπλινθους διαστάσεων 0,58*0,56*0,045 μ., οι δύο εκ των οποίων είχαν καταπέσει στο εσωτερικό του ΝΔ τμήματός του, ενώ η τρίτη έλειπε. Είναι κατασκευασμένος με εκφορικό τρόπο στα 2/3 περίπου του ύψους του και εξής. Το εσωτερικό του μήκος είναι 1,75 μ. και το πλάτος 0,4 μ. στο χείλος και 0,5 μ. στη βάση του. Ο πυθμένας του είναι επενδυμένος με δύο σειρές (συνολικά 12) τετράγωνων οπτόπλινθων πλευράς 0,265 μ. Ο τάφος ήταν κατασκευασμένος από 7 σειρές οπτόπλινθων πάχους 0,0435 μ. με στρώση κονιάματος πάχους 0,03 μ. Φαίνεται ότι χτίστηκε ενιαία στο ύψος των τεσσάρων πρώτων στρώσεων, στη συνέχεια το άνω εκφορικό τμήμα των μακρών πλευρών και τέλος το άνω τμήμα των δύο στενών πλευρών. Το συνολικό του ύψος με τις καλυπτήριες υπολογίζεται περίπου στα 0,55 μ., ενώ το βάθος του ήταν 0,46 μ. Ο τάφος εδραζόταν σε χυτό κονίαμα πάχους 0,12 μ. Σε βάθος 0,3 μ. από το χείλος, στο ΒΑ άκρο του τάφου, βρέθηκαν τμήματα του κρανίου και πέντε αγγεία (ΕΙΚ. 339 & 340). Πρόκειται για μια δίωτη χύτρα (Π12771, ΕΙΚ. 341) με βάση σχεδόν κυρτή και ομφάλιο στο κέντρο, τύπος που χρονολογείται στον 3 ο και 4 ο αι. μ.χ. (πβ. Walter 1953/54 & 1954/55, 66, εικ. 50), στη Β γωνία του τάφου, στο εσωτερικό της οποίας υπήρχε τμήμα αποσαθρωμένου οστού μάλλον από ζώο, διαστάσεων 0,035*0,025*0,02 μ., μια τριφυλλόσχημη οινοχόη (Π12772, ΕΙΚ. 342) πλάι ακριβώς στο κρανίο, ένα μόνωτο κύπελλο στα δεξιά του νεκρού στο ύψος του βραχίονα (Π12773, ΕΙΚ. 343), τύπος με ευρεία διάδοση στα ρωμαϊκά και υστερορωμαϊκά χρόνια (πβ. Μάλαμα Νταράκης 2008, 89 και , εικ. 64) και συγκεκριμένα στα μέσα του 3 ου αι. μ.χ. (Αδάμ- Βελένη, Πουλάκη, Τζανάβαρη 2003, 191, αρ. 83) όπως και δύο βαθιά πινάκια στην αριστερή αντιδιαμετρική πλευρά (Π12774 και Π12775). Τα πινάκια αυτά φέρουν αμαυρόχρωμη διακόσμηση με καταλειφάδες (ΕΙΚ. 344 & ΕΙΚ. 345) και χρονολογούνται στον 4 ο αι. μ.χ. (πβ. Μάλαμα Νταράκης 2008, 263, σχ. 76, πίν. 67 Walter 1953/54 & 1954/55, 67, εικ. 59). Στη βάση τους πολλά από τα αγγεία αυτά (π.χ. Π12775, ΕΙΚ. 345) φέρουν κυκλικά ή ελλειψοειδή αποτυπώματα-γραμμές που οφείλονται στην αποκόλληση του αγγείου με σκοινί που είχε κόμπους ενώ περιστρεφόταν ακόμη ο τροχός. Ο προσανατολισμός του νεκρού ήταν εδώ ΒΑ (ΕΙΚ. 346), σε αντίθεση με τους υπόλοιπους υστερορωμαϊκούς τάφους, τον άλλον κιβωτιόσχημο και τους καλυβίτες, οι οποίοι προφανώς περιείχαν ταφές Ο ίδιος προσανατολισμός χαρακτηρίζει και την περίπτωση κιβωτιόσχημου τάφου, κατά πάσα πιθανότητα του 5 ου αι. π.χ. στο Μαραθώνα (Θεοχαράκη 1980, 84).

9 Χριστιανών. Αν κρίνουμε από τη θέση του σκελετού και του κρανίου ο νεκρός εστρέφετο προς τα ΒΔ (δεξιά). Η παρουσία της χύτρας προσφέρει μια ένδειξη ότι αποτελεί κτέρισμα γυναικείας ταφής (πρβλ. Kurtz & Boardman 1971, 208). 221 Εικόνα 339. Το εσωτερικό του Τ3 από ΝΔ. Εικόνα 340. Τα κτερίσματα του Τ3.

10 Εικόνα 341. Δίωτη χύτρα (Π12771). 222 Εικόνα 342. Τριφυλλόσχημη οινοχόη (Π12772).

11 Εικόνα 343. Μόνωτο κύπελλο Π12773) Εικόνα 344. Πινάκιο με καταλειφάδες (Π12774).

12 Εικόνα 345. Πινάκιο με καταλειφάδες (Π12775). 224 Εικόνα 346. Άποψη του εσωτερικού του τάφου Τ3.

13 Εικόνα 347. Ο κεραμοσκεπής τάφος Τ4. Ο κεραμοσκεπής τάφος Τ4 (ΕΙΚ. 347) βρέθηκε 1,7 μ. ΒΔ του κιβωτιόσχημου Τ3. Έχει προσανατολισμό ΒΒΑ-ΝΝΔ. Η κορυφή του βρισκόταν σε βάθος 0,3 από την επιφάνεια του εδάφους και η βάση του 0,7 μ. Έχει διαστάσεις 1*0,5 μ. και αποτελείται από δύο στρωτήρες στα πλευρά, καλυπτήρα και θραύσμα στρωτήρα στην κορυφή, τετράγωνη οπτόπλινθο πλευράς 0,27 μ. και πάχους 0,032 μ., όπως και θραύσμα στρωτήρα στις στενές πλευρές. Το δάπεδο αποτελούνταν επίσης από στρωτήρα διαστάσεων 0,78*0,44*0,035 (σε βάθος 0,86 μ). Στη Β εσωτερική γωνία του και εκτός δαπέδου είχε τοποθετηθεί προφανώς, ελλιπές ως προς το μεγαλύτερο τμήμα του χείλους του κανάτι (Π12776, ΕΙΚ ) θεωρητικά και πάλι στο κάτω αριστερό τμήμα του τάφου αν θεωρήσουμε ότι ο νεκρός τοποθετήθηκε με το πάνω μέρος του σώματος στο ευρύτερο ΝΝΔ τμήμα της κεραμίδας. Το πιο πάνω αγγείο είναι παρόμοιο, χωρίς ωστόσο να ταυτίζεται, με δείγμα από την κεντρική Μακεδονία, το οποίο χρονολογείται στους αυτοκρατορικούς ρωμαϊκούς χρόνους (Αδάμ-Βελένη, Πουλάκη, Τζανάβαρη 200, 190, αρ. 79). Από το νεκρό, ασφαλώς μικρό παιδί, δεν διατηρήθηκε τίποτα (ΕΙΚ. 350). Κατά την ανασκαφή του βρέθηκε επίσης τμήμα πώματος πίθου με αυλακώσεις (ΕΙΚ. 351). 225

14 Εικόνα 348. Ελλιπές κανάτι (Π12776). 226 Εικόνα 349. Η βάση από το κανάτι Π12776.

15 Εικόνα 350. Το εσωτερικό του Τ Εικόνα 351. Πώμα πίθου με αυλακώσεις.

16 Εικόνα 352. Ο κεραμοσκεπής τάφος Τ Εικόνα 353. Τάφοι 11 (αριστερά) 13 (μέσον) και 12 (δεξιά). Κάτω αριστερά η β στρώση καλυπτήριων του τάφου 12 και κάτω δεξιά η συνέχεια του Τ13 προς ΝΝΔ. Ο τελευταίος προς ΝΝΑ της σειράς των ρωμαϊκών τάφων (140 ο ) ήταν ο καλυβίτης Τ11 (ΕΙΚ. 352 & ΕΙΚ. 353). Έχει προσανατολισμό ΑΒΑ-ΔΝΔ (235 ο ). Βρίσκεται σε απόσταση 0,7 μ. από τον προτελευταίο, τον Τ12, δηλ. η απόσταση που χωρίζει τον καλυβίτη Τ2 από τον κιβωτιόσχημο Τ3. Επίσης

17 η ΑΒΑ εγκάρσια κεραμίδα του βρίσκεται σε απόσταση 8,3 μ. ΝΝΑ (140 ο ) της ΝΑ γωνίας του κτιστού κιβωτιόσχημου τάφου και 7,70 μ. ΑΝΑ (125 ο ) της ΝΔ γωνίας του ίδιου τάφου. Εδραζόταν σε βάθος 0,77 μ. από την επιφάνεια ενώ το βάθος στις καλυπτήριες 4 ήταν 0, 57 μ. στο ΔΝΔ τμήμα και 0,49 μ. στο ΑΒΑ τμήμα. Το μήκος του είναι 0,9 και το πλάτος του μόλις 0,3 μ. Οι εγκάρσιες κέραμοι που έκλειναν τις στενές πλευρές προεξέχουν, κυρίως στην Α πλευρά, όπου στην εξωτερική Β γωνία είχε τοποθετηθεί άβαφο δίωτο κανθαροειδές χυτροειδές χρηστικό αγγείο ή λοπάδιο (Π12797, ΕΙΚ. 354) το οποίο συνδέεται με την ταφική τελετουργία και χρονολογείται στα τέλη του 4 ου και αρχές του 5 ου αι. μ.χ. (πβ. Μάλαμα Νταράκης 2008, 385, 387, και , σχ. 122, πίν 68). Στο εσωτερικό του τάφου ο οποίος είχε σκαφτεί μέσα στο φυσικό αμμώδες στρώμα σε βάθος 0,35-0,4 μ. από το τέλος του επιφανειακού καστανού χώματος της αρόσιμης γης (humus) δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα. 229 Εικόνα 354. Κανθαροειδές χρηστικό αγγείο ή λοπάδιο (Π12797). 4 Ο καλύτερα σωζόμενος λακωνικός στρωτήρας που χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη του τάφου παρουσιάζει διαστάσεις 0,78*0,38 (η στενότερή του πλευρά) * 0,035 μ. πάχος στο περιχείλωμα.

18 Εικόνα 355. Οι κεραμοσκεπείς τάφοι 12 και 13. Σε απόσταση 1,7 μ. ΒΒΔ (320 ο ) εντοπίστηκε ο κεραμοσκεπής Τ12 (ΕΙΚ. 355). Το Δ του άκρο βρίσκεται σχεδόν στην ίδια ευθεία με την αντίστοιχη του προηγούμενου τάφου (Τ11) και σε απόσταση 1,6 μ. προς τα ΒΒΔ. Το ανώτερο ψηλότερο στο Δ άκρο σημείο του βρέθηκε σε βάθος 0,25 μ. από την επιφάνεια του εδάφους και το χαμηλότερο Α του άκρο σε βάθος 0,48 μ., ενώ είναι θεμελιωμένος σε βάθος 0,97 μ. από το έδαφος. Στο κέντρο ήταν ελαφρά βυθισμένος και καλυπτόταν από δύο λακωνικούς στρωτήρες τοποθετημένους τον ένα πλάι στον άλλο. Το μήκος του είναι 1,7 μ. και το πλάτος του 0,5 μ. Ο προσανατολισμός του ΑΒΑ-ΔΝΔ. Ο τάφος καλυπτόταν από δύο στρώσεις κεραμίδων εκ των οποίων η ανώτερη α σειρά από στρωτήρες αλλά και καλυπτήρες 5 λακωνικών κεράμων και η κατώτερη από τέσσερις εν μέρει αλληλεπικαλυπτόμενους στρωτήρες εκ των οποίων η μία, τουλάχιστον, έφερε δακτυλιές σε ημικύκλιο. Η σειρά αυτή εδράζεται σε βάθος 0,725 μ. και το ψηλότερο σημείο της βρίσκεται σε βάθος 0,56 μ. Ο νεκρός ήταν σε στάση εκτάδην και είχε ύψος περίπου 1,4 μ. Το κρανίο του βρισκόταν στο ίδιο ακριβώς βάθος με αυτό του νεκρού του τάφου Τ13 (0,74 μ.). Τα χέρια του ήταν κατά μήκος των πλευρών του σώματος και τα οστά του όπως και στον Τ13, σχεδόν διαλυμένα (ΕΙΚ. 356 & 357). Και ο τάφος αυτός είχε εμφανή κλίση προς τα Α., 6 όπου στο ύψος του Ανασυστάθηκε μια καλυπτήρια σωζ. μήκους 0,46 μ., πλάτους 0,2 μ., 0,08 μ. (τόξο καμπύλης) και 0,018 μ. πάχους. 6 Το ίδιο χαρακτηρίζει χριστιανικό τάφο του 6 ου αι., αν κρίνουμε από τη φωτογραφία (πβ. Σάμψων 1974, 339, εικ. 4). Κοινά επίσης χαρακτηριστικά με τις ταφές των Σαβαλίων είναι

19 γόνατου περίπου το βάθος ήταν 0,9 μ. Στο εσωτερικό του δεν βρέθηκαν αγγεία παρά μόνο ένα πολύ εύθρυπτο όστρακο χύτρας το οποίο ασφαλώς είναι τυχαίο αν και δεν αποκλείεται να ανήκει σε κατεστραμμένο αγγείο του Τ13. Σε βάθος 0,7 μ. στην εξωτερική Ν. πλευρά του τάφου και σε απόσταση 0,5 μ. από το Δ άκρο, βρέθηκε λοξά τοποθετημένο το κάτω τμήμα σπασμένου οξυπύθμενου αμφορέα (Π12986) (ΕΙΚ ) με επιφανειακές παραμορφώσεις που οφείλονταν στην έκθεσή του σε φωτιά. Το σχήμα του παραπέμπει στον τύπο Robinson M235-6 ο οποίος χρονολογείται κυρίως στον 4 ο αι. αλλά υφίσταται και κατά τη διάρκεια του 5 ου αι. μ.χ. (Abadié 1989, σ. 50, εικ. 4). Και το αγγείο αυτό, προφανώς, ανήκει στον τάφο Τ Εικόνα 356. Το εσωτερικό των τάφων 12 & 13. η κατεύθυνση του νεκρού από Δ προς Α, και η τοποθέτηση αγγείου στα πόδια του νεκρού.

20 Εικόνα 357. Το εσωτερικό των τάφων 12 & Εικόνα 358. Σπασμένος οξυπύθμενος αμφορέας (Π12986).

21 Εικόνα 359. Σχέδιο του αμφορέα (Π12986). Σε επαφή με τον τάφο Τ12, σε λοξή κατεύθυνση και με προσανατολισμό ΒΒΑ-ΝΝΔ βρέθηκε ο Τ13 (ΕΙΚ. 355). Ο παραπάνω αμφορέας βρέθηκε στη συμβολή των δύο τάφων. Το ανώτερο σημείο του βρέθηκε 0,52 μ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και είναι θεμελιωμένος όπως και ο προηγούμενος σε βάθος 0,97 μ. Το σωζόμενο μήκος του είναι 0,96 μ. με σφηνοειδή κάτοψη με πλάτος 0,5 μ. στην ΝΝΔ πλευρά του και 0,4 μ. στη ΒΒΑ του πλευρά. Αποτελείται από δύο μεγάλες καλυπτήριες και στην εγκάρσια ΝΝΔ του στενή πλευρά από θραύσμα κεραμίδας. Κατά χώραν υπήρχαν ενδείξεις και για δεύτερη σειρά από καλυπτήριες κεραμίδες οι οποίες όμως είχαν απομακρυνθεί. Το κρανίο του νεκρού και μερικά οστά του σκελετού βρέθηκαν στο ΝΝΔ άκρο του τάφου σε βάθος 0,74 μ. εντός του γλινώδους εδάφους (ΕΙΚ. 356). Όπως διαπιστώθηκε και στον προηγούμενο τάφο, ο νεκρός είχε τοποθετηθεί πάνω στο αμμώδες υπόστρωμα, ενώ τα οστά του ήταν μέσα στη γλίνα η οποία προφανώς παρεισέφρησε αργότερα (ΕΙΚ. 360). Όπως και στον τάφο Τ14 τα ανώτερα 0,1 μ. αποτελούνταν από humus. Πρόκειται προφανώς για ενήλικα το κάτω άκρο του τάφου του οποίου αφαιρέθηκε κατά την κατασκευή του τάφου 12. Σε απόσταση περίπου 0,5 μ. και προς το ΒΒΑ σωζόμενο άκρο του τάφου, πολύ κοντά με τον προαναφερόμενο αμφορέα που κατά πάσα πιθανότητα αποτελούσε κτέρισμα του τάφου αυτού, και σε βάθος 0,78 μ. βρέθηκε βαθύ πινάκιο (Π12795, ΕΙΚ. 361) το οποίο χρονολογεί τον τάφο στα μέσα περίπου του 4 ου αι. μ.χ. (πβ. Μάλαμα Νταράκης 2008, 161, σχ. 41). Το κάτω τμήμα του σκελετού φαίνεται ότι ανακομίσθηκε, όπως και τα αγγεία που θα βρίσκονταν στο Α άκρο του 233

22 τάφου, εντός του εσωτερικού του εναπομείναντος τμήματός, όταν ο Τ13 κολοβώθηκε κατά την κατασκευή του κατά τι νεότερου τάφου Τ12. Εικόνα 360. Τα οστά των νεκρών των τάφων 12 & Εικόνα 361. Βαθύ πινάκιο (Π12795). Στο ΒΒΔ άκρο (310 ο ) της σειράς των τάφων σε απόσταση 3,4 μ. από τον κιβωτιόσχημο τάφο και 1,6 μ. ΒΒΔ (320 ο ) από τον Τ4 και με προσανατολισμό ΑΒΑ-ΔΝΔ (232 ο ) βρέθηκε ο κεραμοσκεπής τάφος Τ14, με διαστάσεις 1,9*0,63 μ. (ΕΙΚ. 362 & 363). Έχει σφηνοειδή κάτοψη με ευρύτερο το Δ. (0,63 μ.) και στενότερο το Α του (0,4 μ.) τμήμα. Το δυτικότερο τμήμα

23 του βρέθηκε σε βάθος 0,535 μ. και το Α. σε χαμηλότερο, 0,64 μ.). Το ψηλότερο σημείο στο μέσον του περίπου βρίσκεται σε βάθος 0,58 μ. Εδράζεται σε βάθος 0,975 μ. στο μέσον περίπου της Ν πλευράς του και 0,965 στο μέσο Δ. τμήμα της Β. πλευράς του. Η τομή του έχει σχήμα ισοσκελούς τριγώνου με σχεδόν κατακόρυφους τους κεράμους της Ν. πλευράς, ενώ η Β πλευρά ήταν κεκλιμένη με διπλή σειρά επάλληλων κεράμων. Το ύψος του τάφου ήταν 0,4 μ. περίπου και οι καλυπτήριες φαίνεται ότι είχαν τοποθετηθεί σχεδόν σε επαφή με το νεκρό του οποίου το κρανίο βρισκόταν στο Δ. άκρο και ήταν στραμμένο προς Β. Το ύψος του νεκρού ήταν 1,5 μ. και το μήκος του μηριαίου π. 0,4 μ. (ΕΙΚ. 364 & 365). Ήταν τοποθετημένος απευθείας στο αμμώδες υπόστρωμα, και το εσωτερικό του τάφου ήταν γλινώδες λασπερό πλην των ανώτερων 0,1 μ. που αποτελούνταν από humus. Ο νεκρός ήταν ακτέριστος και τα οστά εύθρυπτα. Δεν διαπιστώθηκαν δόντια, κάτι που δείχνει ότι ο νεκρός ήταν κατά πάσα πιθανότητα ηλικιωμένος και νωδός. Το πάχος της κρανιακής κάψας είναι 0,007 μ. Το κρανίο του νεκρού ήταν σε βάθος 0,76 μ. ενώ τα άκρα πόδια του σε βάθος 0,87 μ. Υπήρχε επομένως και εδώ μια υψομετρική διαφορά ανάμεσα στο κεφάλι και τα πόδια, όπως στην περίπτωση των τάφων Τ1 και Τ11, και προφανώς σχετίζεται με τη δοξασία να «βλέπει» ο νεκρός καλύτερα προς την ανατολή 7. Το βάθος στο μέσο περίπου των μηρών του ήταν 0,86 μ. ενώ στο ύψος της λεκάνης του το βάθος ήταν μικρότερο, 0,835 μ Σε παράσταση Κοιμήσεως της Θεοτόκου, για τον ίδιο ίσως λόγο, το σκήνωμα της Παναγίας πάνω στη νεκρική κλίνη παρουσιάζει έντονο ανασήκωμα του άνω μέρους του κορμού σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα (πβ. Κανάρη 2006, 245, εικ. 3).

24 Εικόνα 362. Ο κεραμοσκεπής τάφος Τ14 και υπολείμματα του Τ Εικόνα 363. Κάτοψη των τάφων 4 (στρωτήρας) 14 (καλυπτήρες) και 15.

25 Εικόνα 364. Ο σκελετός του Τ Εικόνα 365. Ο σκελετός του Τ14 και το αγγείο του Τ15. Περίπου 0,25 μ. Α. του Δ. άκρου του τάφου 14, βρίσκεται αναμοχλευμένη και σε μεγαλύτερο ύψος κατασκευή, πιθανότατα καλυβίτης τάφος (Τ15), αποτελούμενη από δύο καλυπτήρες (ΕΙΚ. 362). Το ανώτερο σωζόμενο σημείο του βρίσκεται σε βάθος 0,385 μ. και το

26 εσωτερικό του σε βάθος 0,505 μ. Το σωζόμενο μήκος της είναι 0,4 μ. και το πλάτος της 0,25 μ. Ο προσανατολισμός του είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο τάφο από τη Δ. πλευρά του οποίου προεκτείνεται κατά 0,25 μ. προς την κατεύθυνση της παλιάς αποστραγγιστικής τάφρου, κατά την κατασκευή της οποίας πρέπει να αποκόπηκε και το Δ. τμήμα του. Εντός του Α τμήματος του υπήρχε ένα μισοκατεστραμμένο (συνθλιμμένο) δίωτο χυτροειδές κύπελλο (Π12987) (ΕΙΚ. 38, 366 & 367) το οποίο θα μπορούσε να χρονολογηθεί στα τέλη του 4 ου -αρχές 5 ου αι. μ.χ. (πβ. Μάλαμα Νταράκης 2008, 385, σχ. 122, πίν. 68). Η βάση του αγγείου βρισκόταν σε βάθος 0,78 μ. και το χείλος του σε βάθος 0,675 μ. Διαπιστώνουμε επομένως, ότι οι δύο ακραίοι τάφοι είναι οι νεότεροι, με παλαιότερο τον κιβωτιόσχημο. Η χρονική έκταση είναι περίπου 100 χρόνων, δηλ. από τα τέλη του 3 ου -αρχές 4 ου αι. έως τα τέλη του 4 ου -αρχές 5 ου αι. μ.χ. Λογικά, θα περίμενε κανείς οι υπόλοιποι κεραμοσκεπείς και ο κιβωτιόσχημος που καταστράφηκαν από τη διάνοιξη της αποστραγγιστικής αύλακας να χρονολογούνται από τα μέσα του 5 ου αι. μ.χ. και εξής, πιθανώς έως τα μέσα περίπου του 6 ου αι., όταν λόγω των σεισμών πολλά παραθαλάσσια πολίσματα εγκαταλείπονται Εικόνα 366. Το κύπελλο Π12987 όπως βρέθηκε. 8 Σημειώθηκαν δύο καταστρεπτικοί σεισμοί, το 522 και το 551 ή 552 μ.χ. Στον τελευταίο αποδίδονται διπλές ταφές με αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρήση από τις κατεστραμμένες βασιλικές στην Πάτρα (Κουμούση-Βγενοπούλου Α ). Το ίδιο φαινόμενο απαντά άλλωστε και στην Ήλιδα. Στον ίδιο σεισμό οφείλεται και ο καταποντισμός του λιμανιού της Φειάς στην Ηλεία (Γιαλούρης 1957, 43).

27 Εικόνα 367. Το κύπελλο Π12987 μετά τη συγκόλληση. 239

ΣΥΣΤΑΔΑ Β. Εικόνα 368. Κάτοψη των δύο τάφων της συστάδας Β. Εικόνα 369. Ο κιβωτιόσχημος Τ5 της συστάδας Β.

ΣΥΣΤΑΔΑ Β. Εικόνα 368. Κάτοψη των δύο τάφων της συστάδας Β. Εικόνα 369. Ο κιβωτιόσχημος Τ5 της συστάδας Β. 6 ΣΥΣΤΑΔΑ Β Στη ΝΔ γωνία του όμορου 153α και σε απόσταση περίπου 20 μ. βόρεια από την Α συστάδα, ανασκάφηκε ένας κιβωτιόσχημος και ένας καλυβίτης υστερορωμαϊκών επίσης χρόνων (ΕΙΚ. 368), που περιείχαν

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εικόνων Π12993 Π12995

Κατάλογος Εικόνων Π12993 Π12995 Κατάλογος Εικόνων 1. Αεροφωτογραφία εντοπισμού κλίμακας 1:150000 του αρχαίου νεκροταφείου των Σαβαλίων (Google-Earth). 2. Αεροφωτογραφία εντοπισμού κλίμακας 1:50000 του αρχαίου νεκροταφείου των Σαβαλίων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμόζεται ο γενικότερος κανόνας, ότι δηλ. ο νεκρός να είναι στραμμένος προς τα Β, Δ ή ΒΔ. Στο άμεσο περιβάλλον των τάφων της συστάδας Γ βρέθηκαν

εφαρμόζεται ο γενικότερος κανόνας, ότι δηλ. ο νεκρός να είναι στραμμένος προς τα Β, Δ ή ΒΔ. Στο άμεσο περιβάλλον των τάφων της συστάδας Γ βρέθηκαν 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανασκαφή του παραλιακού νεκροταφείου στη θέση Κασιδιάρης των Σαβαλιών πρόσθεσε μία ακόμη θέση στις ήδη γνωστές της ευρύτερης περιοχής και εμπλούτισε τις γνώσεις μας με νέα σημαντικά συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Π12761 (ΕΙΚ. 112) Εικόνα 112. Σκύφος-κοτύλη. Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, τομή 4. Σαρκοφάγος 7, ΟΜ1, 7/12/07 Διαστάσεις: ύψος: 0,098μ. Φ (διάμετρος) χείλους:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΔΑ Γ ΤΑΦΕΣ. Εικόνα 107. Η πρώιμη κλασική σαρκοφάγος της συστάδας Γ. Εικόνα 108. Άποψη του εσωτερικού της σαρκοφάγου

ΣΥΣΤΑΔΑ Γ ΤΑΦΕΣ. Εικόνα 107. Η πρώιμη κλασική σαρκοφάγος της συστάδας Γ. Εικόνα 108. Άποψη του εσωτερικού της σαρκοφάγου 3 ΣΥΣΤΑΔΑ Γ Περιλαμβάνει μία σαρκοφάγο, τρεις κεραμοσκεπείς τάφους και ταφικές αποθέσεις με οστρακοσωρούς και οστρεοσωρούς, σχετιζόμενες με πρόσκαιρες πηλόκτιστες κατασκευές στο πλαίσιο τέλεσης νεκροδείπνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόκειται για την παρουσίαση των ανασκαφικών πορισμάτων και της μελέτης του σχετικού υλικού, τεσσάρων ανασκαφικών τομέων σε παραθαλάσσιο αρχαίο ηλειακό νεκροταφείο, εκ των οποίων ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤOMH 11. Εικόνα 10. Η βάση υπ αρ. Π12956.

ΤOMH 11. Εικόνα 10. Η βάση υπ αρ. Π12956. 2 ΤOMH 11 Κατά τη διάνοιξη των δοκιμαστικών τομών, στο μέσο-βδ τμήμα του 153α εντοπίστηκαν τρεις μεμονωμένοι ακατέργαστοι λίθοι και συγκεκριμένα στο Ν. τμήμα της τομής 11, όπως και όστρακα σε βάθος 0,30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 26η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Χριστιανούπολη, Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Σημαντικό οικοδομικό συγκρότημα του 11ου- 12ου αιώνα, που αποτελείται από τον οκταγωνικού τύπου ναό και το επισκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Από τα νεκροταφεία τύμβων του Μακεδονικού Ολύμπου (ΜΟ) I. Γενικά

Από τα νεκροταφεία τύμβων του Μακεδονικού Ολύμπου (ΜΟ) I. Γενικά 4 Χειροποίητες φιάλες με οριζόντιες λαβές & μία «σαλτσιέρα» [1] Από τα νεκροταφεία τύμβων του Μακεδονικού Ολύμπου (ΜΟ) I. Γενικά Ε. Πουλάκη Παντερµαλή Πρόκειται για τέσσερα ρηχά και ευρέα χειροποίητα αγγεία,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελημένη σαρκοφάγος του 5 ου αι. π.χ. βρέθηκε στο πλάι αρχαίου δρόμου στην Ερέτρια (Καραπασχαλίδου, ό.π.).

Επιμελημένη σαρκοφάγος του 5 ου αι. π.χ. βρέθηκε στο πλάι αρχαίου δρόμου στην Ερέτρια (Καραπασχαλίδου, ό.π.). 7 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ Φαίνεται ότι, όσον αφορά τη σαρκοφάγο, ακολουθείται η πρακτική που απαντάται και σε άλλες δωρικές περιοχές, δηλ., ο ανατολικός προσανατολισμός. Πράγματι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι Οι αριθμοί αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι σημαντικό να μελετήσουμε τον τρόπο που σημειώνονται οι αριθμοί που αποδίδουν στα σχέδια τις διαστάσεις του αντικειμένου. Οι γραμμές διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Αυχενικοί σπόνδυλοι 7 Θωρακικοί σπόνδυλοι 12 Οσφυϊκοί σπόνδυλοι 5 Ιερό οστό 5 συνοστεομένοι σπόνδυλοι Κόκκυγας Φυσιολογικά Κυρτώματα Σ.Σ. Η σπονδυλική στήλη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2015)

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2015) Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2015) Εισαγωγή Οι εργασίες πεδίου στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά, στη βορειοανατολική Κρήτη (Καβούσι, Ιεράπετρα), διήρκεσαν 6 εβδομάδες, ενώ ακολούθησε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ:

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ: ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2009 11-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ: ΧΩΡΟΣ ΤΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΥΓΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γεωργία Στρατούλη, Σέβη Τριανταφύλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Πλάτανος Θέση «Ομβριάσα» Η 19η ΕΒΑ διενεργεί ανασκαφική έρευνα στον αγρό ιδιοκτησίας Σ. και Α. Υφαντή, η οποία είναι συνέχεια αυτής που διενεργούσε η 7η ΕΒΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 28/9/2008 12:48 καθ. Τεχνολογίας 28/9/2008 12:57 Προοπτικό σχέδιο με 2 Σημεία Φυγής Σημείο φυγής 1 Σημείο φυγής 2 Γωνία κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης.. τα δύο σώματα γίνονται ένα σύστημα σωμάτων κι αποκτούν κοινό κέντρο βάρους, με ισοκατανομή δυνάμεων το κεφάλι, η πλάτη, η κοιλιά και οι γλουτοί βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 05 Νοέμβριος :47 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 21 Μάρτιος :16

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 05 Νοέμβριος :47 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 21 Μάρτιος :16 Περισσότεροι από 28 αθηναϊκοί τάφοι ανήκουν στην εποχή αυτή: οκτώ στη βόρεια κλιτύ του Αρείου Πάγου, 12 στην περιοχή του Κεραμεικού (όλοι, εκτός από έναν, στη νότια όχθη του Ηριδανού) και τουλάχιστον οκτώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές: 23η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές: ΕΥΒΟΙΑ Χαλκίδα Οδός Ωρίωνος 10, οικόπεδο Χρ. Δημαρέλου-Δεληβοριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2016 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3:

Διαβάστε περισσότερα

Αµφίπολη: Βρέθηκε σκελετός σε τάφο κάτω από τον τρίτο θάλαµο

Αµφίπολη: Βρέθηκε σκελετός σε τάφο κάτω από τον τρίτο θάλαµο Νοέµβριος 12 2014 13:20 Αµφίπολη: Βρέθηκε σκελετός σε τάφο κάτω από τον τρίτο θάλαµο Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισµού για τις ανασκαφικές εργασίες στον τάφο της Αµφίπολης. Τι έδειξαν οι ανασκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΘ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών Το 2007 διενεργήθηκε σωστική ανασκαφή, με χρηματοδοτική συνεισφορά του ΥΠΠΟΤ, του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Η' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Γαρίτσα Οικόπεδο Μπούζη Ο χώρος που ερευνήθηκε κατά τις ανασκαφικές περιόδους 2005-2006 αποτελεί τμήμα του νεκροταφείου της αρχαίας πόλης της Κέρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΗ

Η ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΗ Η ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΗ 1 Στη ΝΑ πλευρά του Διδυμοτείχου, ανάμεσα στη συμβολή των ποταμών Έβρου και Ερυθροποτάμου και το Σιδηροδρομικό σταθμό, υψώνεται ένας βραχώδης οχυρός λόφος γνωστός με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) U β A

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) U β A Σελίδα 1 από 5 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1- Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΒΑΘΙΕΣ ΛΑΚΕΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΒΑΘΙΕΣ ΛΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΒΑΘΙΕΣ ΛΑΚΕΣ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. Στις Βαθιές Λάκες βρέθηκαν σηµαντικότατα ευρήµατα, τα οποία θεωρείται σκόπιµο να παρουσιασθούν και να αναλυθούν. Τα ευρήµατα αυτά είναι

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens / Πίνακας αρχαιολογικών ευρημάτων Νοέμβριος 2012

Rethink Athens / Πίνακας αρχαιολογικών ευρημάτων Νοέμβριος 2012 1 Οδός Ιδιοκτησία Αρχαιολογικός χαρακτήρας Βιβλιογραφία Έτος ανασκαφής Βάθος 1 Πατησίων και Καποδιστρίου 2 Αιόλου από Σταδίου Σοφοκλέους (έργα Υ.Δ.Ρ.Ε.Ξ.) 3 Σταδίου 61 [πρώην Κυπριακή Αγορά] Κανελλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ελένη Κώτσου ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Μακαρατζή - Βασιλική Κρεββατά ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Στέλιος Σκουρλής ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Deborah Kazazis ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΖ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Εικ. 1. Θέση «Αναπνοά», οικόπεδο Α. Παπαθανασόπουλου. Τριμερές ταφικό μνημείο. Εικ. 2. Θέση «Περδικαριά». Άποψη της ανασκαφής. ΚΟΡΙΝΘΙΑ Αρχαία Κόρινθος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις Τοποθεσία χωριού : Το Όμοδος περιβάλλεται από 2 ψηλές βουνοκορφές Στην εργασία θα μελετηθούν οι διαφορετικές τυπολογίες που εμφανίζονται στο χωρίο, οι σχέσεις τους με το ιδιωτικό και το δημόσιο,ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μετρό Κατά το 2007-2008, η ανασκαφική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στο χώρο νότια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ)

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) Ίδρυση των πρώτων ανακτορικών κέντρων Κύριο χαρακτηριστικό στην κεραμική η εμφάνιση του καμαραϊκού ρυθμού, ο οποίοςαποτελεί προϊόν των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών Μ7 Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών 1. Σκοπός Τα διαστημόμετρα, τα μικρόμετρα και τα σφαιρόμετρα είναι όργανα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της διάστασης του μήκους, του

Διαβάστε περισσότερα

Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα

Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα Θέμα της διδακτικής πρότασης Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα Τάξη: Α Γυμνασίου Στοχοθεσία Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τους τύπους, τα ονόματα και τις χρήσεις των αγγείων της αρχαιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο 2. Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry 3D

Φύλλο 2. Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry 3D 1 Φύλλο 2 Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry 3D Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο με το αντίστοιχο λογισμικό του Cabri II. Περιέχει γενικές εντολές και εικονίδια που συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια συνύπαρξη οπλισμένου σκυροδέματος και λιθοδομής στη λειτουργία μιας παλαιάς γέφυρας

Μακροχρόνια συνύπαρξη οπλισμένου σκυροδέματος και λιθοδομής στη λειτουργία μιας παλαιάς γέφυρας Μακροχρόνια συνύπαρξη οπλισμένου σκυροδέματος και λιθοδομής στη λειτουργία μιας παλαιάς γέφυρας Μ. Καραβεζύρογλου Καθηγήτρια. Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών. Α.Π.Θ. Γ. Κωνσταντινίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Ομάδα εργασίας: ΒΑΝΝΑ ΝΙΝΙΟΥ ΚΙΝΔΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΕ ΕΠΚΑ-ΥΠΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φωνές νερού μυριάδες Ιερό Άμμωνα ία, Καλλιθέα Χαλκιδικής. Φυλλάδιο δράσης

Φωνές νερού μυριάδες Ιερό Άμμωνα ία, Καλλιθέα Χαλκιδικής. Φυλλάδιο δράσης Φωνές νερού μυριάδες 2010 Ιερό Άμμωνα ία, Καλλιθέα Χαλκιδικής Φυλλάδιο δράσης Το κείμενο του φυλλαδίου της δράσης ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΜΩΝΑ ΔΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Το ιερό του Διονύσου και του Άμμωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Υπολογισμός της θέσης του κέντρου μάζας συστημάτων που αποτελούνται από απλά διακριτά μέρη. Τα απλά διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σημειώσεις

Πρόχειρες Σημειώσεις Πρόχειρες Σημειώσεις ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ Τα λεπτότοιχα δοχεία πίεσης μπορεί να είναι κυλινδρικά, σφαιρικά ή κωνικά και υπόκεινται σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση από αέριο ή υγρό. Θα ασχοληθούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ερειστικό Σύστημα. Γεωργιάδου Ελευθερία και Μηλιάδου Αθανασία.

Ερειστικό Σύστημα. Γεωργιάδου Ελευθερία και Μηλιάδου Αθανασία. Ερειστικό Σύστημα Μια εργασία στο μάθημα της Βιολογίας από της μαθήτριες Γεωργιάδου Ελευθερία και Μηλιάδου Αθανασία. Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαρφτζιάν Μαριλένα Περιεχόμενα: Εισαγωγή Οστά Σύσταση του οστίτη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιμητική ζώων Πρόσθιο τμήμα κορμού και πρόσθια άκρα

Εκτιμητική ζώων Πρόσθιο τμήμα κορμού και πρόσθια άκρα Εκτιμητική ζώων Πρόσθιο τμήμα κορμού και πρόσθια άκρα Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Γ.Π.Α. Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκουσες: Κουτσούλη Παναγιώτα, Xαρισμιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΛΙΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ. Φώτης Π. Μάρης

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΛΙΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ. Φώτης Π. Μάρης Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Βάρος: 500 gr

ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Βάρος: 500 gr ΟΝΟΜΑ Αλφάδι Μεταλλικό πλαίσιο που συγκρατεί μικρό γυάλινο σωλήνα με νερό και φυσαλίδα αέρα. Διαστάσεις: Μήκος ~ 30cm Βάρος: 500 gr Επαλήθευση οριζόντιου επιπέδου. Τρόπος Χρήσης: (πως χρησιμοποιείται το

Διαβάστε περισσότερα

Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp)

Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 21 ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ) 2.9.1 Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp) 9906021

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ TΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΚΊΔΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ ΟΓΚΟΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΟΛΥΛΑΜΑ ΤΕΛΑΡΑ ΚΟΠΗ ΚΟΦΤΕΣ ΓΕΦΥΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΑΡΜΑΡΟΠΛΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΜΑΡΜΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Βασικοί συντελεστές της κοπής (Σχ. 1) Κατεργαζόμενο τεμάχιο (ΤΕ) Κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) Απόβλιττο (το αφαιρούμενο υλικό) Το ΚΕ κινείται σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ-ΔΑΠΕΔΑ-ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ-ΔΑΠΕΔΑ-ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ-ΔΑΠΕΔΑ-ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ Πρόκειται για στοιχεία συμπλήρωσης των σχεδίων, που σκοπό έχουν να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες όπως για παράδειγμα από τι υλικά είναι φτιαγμένες κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρασιατική, Αφρικανική και Αραβική

Ευρασιατική, Αφρικανική και Αραβική Έχει διαπιστωθεί διεθνώς ότι τα περιθώρια τεκτονικών πλακών σε ηπειρωτικές περιοχές είναι πολύ ευρύτερα από τις ωκεάνιες (Ευρασία: π.χ. Ελλάδα, Κίνα), αναφορικά με την κατανομή των σεισμικών εστιών. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Το ανάκτορο της Ζάκρου

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Το ανάκτορο της Ζάκρου ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Το ανάκτορο της Ζάκρου Ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου Το ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου βρίσκεται στο ΝΑ άκρο της Κρήτης στον ομώνυμο ευρύχωρο όρμο. Η θέση ήταν γνωστή από τον 19 ο αι.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΜΑ: Σύνθεση με πέντε (5) αντικείμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Η σύνθεση περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Από τα νεκροταφεία τύμβων του Μακεδονικού Ολύμπου (ΜΟ)

Από τα νεκροταφεία τύμβων του Μακεδονικού Ολύμπου (ΜΟ) [1] 52 Οπισθότμητες Πρόχοι Από τα νεκροταφεία τύμβων του Μακεδονικού Ολύμπου (ΜΟ) ΙI. Κατάλογος: 1-25 1.Οπισθότµητη Πρόχους ΜΔ 2177 Ε. Πουλάκη Παντερµαλή Καρίτσα Γαβριά, τύµβος 1, τάφος Α. Αριστερά από

Διαβάστε περισσότερα

Ερµηνεία Τοπογραφικού Υποβάθρου στη Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών

Ερµηνεία Τοπογραφικού Υποβάθρου στη Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Επιµέλεια: ηµάδη Αγόρω Ερµηνεία Τοπογραφικού Υποβάθρου στη Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών ΙΣΟΫΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ: είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΡΑΧΟΣΚΕΠΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑ ΠΕΤΡΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

Η ΒΡΑΧΟΣΚΕΠΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑ ΠΕΤΡΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Η ΒΡΑΧΟΣΚΕΠΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑ ΠΕΤΡΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΣΤΑ Καθαρισμός και τακτοποίηση των οστών Την άνοιξη του 2008 (Μάρτιο-Απρίλιο), η κ. Ελευθερία Τσιχλή, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS LEVEL: 9 10 (Γ Γυμνασίου Α Λυκείου) 10:00 11:00, 20 March 2010 THALES FOUNDATION 1 3 βαθμοί 1. Ποιο από τα ακόλουθα είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης του αριθμού 20102010 με τον

Διαβάστε περισσότερα

διάστημα κατασκευής αυτών των αγγείων περιορίζεται σε δύο έως τρεις γενιές. Ως προς τη χρονολόγησή της βασιζόμαστε στα κεραμικά συνευρήματα που

διάστημα κατασκευής αυτών των αγγείων περιορίζεται σε δύο έως τρεις γενιές. Ως προς τη χρονολόγησή της βασιζόμαστε στα κεραμικά συνευρήματα που ΠΕΡΙΛΗΨΗ H διδακτορική διατριβή με θέμα: «Σύγκλιση Απόκλιση. Έρευνα & Συνεισφορά στην τοπική κεραμική της Περιφέρειας Αρμένων-Ρεθύμνου και στην Κεραμική Παραγωγή της Κρήτης κατά τον 14 ο και 13 ο π. Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ατσαλένιο μέρος να είναι πρώτης ποιότητας: και αρκετά βαρύ για να μας εξυπηρετεί στη δουλεία μας.

Το ατσαλένιο μέρος να είναι πρώτης ποιότητας: και αρκετά βαρύ για να μας εξυπηρετεί στη δουλεία μας. Μαζί με τον Προσκοπικό σουγιά και το πριόνι, ο πέλεκυς είναι από τα χρησιμότερα εργαλεία που πρέπει να έχουμε μαζί μας σε μια εκδρομή ή στην κατασκήνωση. Για αυτό το λόγο απαιτείται προσοχή για την εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ

της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ Οδηγίες Χρήσης της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Αθήνα 2010-1- Με τη γεωλογική πυξίδα μπορούμε να μετρήσουμε τα στοιχεία των επιπέδων των γεωλογικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνική Χώρα. Ι. Βουβωνικός Χώρα

Βουβωνική Χώρα. Ι. Βουβωνικός Χώρα Βουβωνική Χώρα Ι. Βουβωνικός Χώρα Α. Βουβωνικός Σύνδεσµος (του Poupart) Δεν είναι πραγµατικός σύνδεσµος Είναι η αναδίπλωση προς τα έσω του ελευθέρου κάτω χείλους του έξω λοξού µυός από την εκφυσή του από

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινος Σκελετός. ñ Ανθεκτικότητα στην αποικοδόµηση. ñ Ιδανική πηγή πληροφοριών: προϊστορικά, ιστορικά, σύγχρονα

Ανθρώπινος Σκελετός. ñ Ανθεκτικότητα στην αποικοδόµηση. ñ Ιδανική πηγή πληροφοριών: προϊστορικά, ιστορικά, σύγχρονα Ανθρώπινος Σκελετός ñ Ανθεκτικότητα στην αποικοδόµηση ñ Ιδανική πηγή πληροφοριών: προϊστορικά, ιστορικά, σύγχρονα ñ Σκελετική ανατοµία: γονίδια + περιβάλλον ñ Ποικιλοµορφία: οντογένεση, φύλο, πληθυσµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΖ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑ Μεθώνη (εικ. 1-4) Αμέσως βόρεια της Νέας Αγαθούπολης έχει ε ντο πιστεί, ήδη από τη δεκαετία του 1970, η θέ ση της αρχαίας Μεθώνης, της αρχαιότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟ SCHMIDT ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΡΟΖΟΣ ΕΠ. ΚΑΘ. ΕΜΠ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟ SCHMIDT ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΡΟΖΟΣ ΕΠ. ΚΑΘ. ΕΜΠ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟ SCHMIDT ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΡΟΖΟΣ ΕΠ. ΚΑΘ. ΕΜΠ 0 Απεικόνιση των γεωμετρικών στοιχείων προσανατολισμού ασυνεχειών. Η γεωλογική πυξίδα. Στη μικρή εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίοι δρόμοι και ταφικοί περίβολοι στην πεδιάδα των Μεσογείων 1

Αρχαίοι δρόμοι και ταφικοί περίβολοι στην πεδιάδα των Μεσογείων 1 Όλγα Αποστολοπούλου-Κακαβογιάννη Μαρία Στάθη-Κοντογιάννη Φωτεινή Νέζερη Δέδες Λιώνης Αρχαιολόγοι Αρχαίοι δρόμοι και ταφικοί περίβολοι στην πεδιάδα των Μεσογείων 1 Εισαγωγή ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ η

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. Είναι γνωστά τα της Μάχης του Σπερχειού. ΒΙΒΛΙΟ ΕΝ ΕΚΑΤΟ (ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ). Στο σηµερινό χωριό Φραντζί

Διαβάστε περισσότερα

Theory Greek (Greece) Παρακαλώ διαβάστε τις Γενικές Οδηγίες που θα βρείτε σε ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε στο πρόβλημα αυτό.

Theory Greek (Greece) Παρακαλώ διαβάστε τις Γενικές Οδηγίες που θα βρείτε σε ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε στο πρόβλημα αυτό. Q1-1 Δύο προβλήματα Μηχανικής (10 Μονάδες) Παρακαλώ διαβάστε τις Γενικές Οδηγίες που θα βρείτε σε ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε στο πρόβλημα αυτό. Μέρος A. Ο Κρυμμένος Δίσκος (3.5 Μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ένα υγρό σε δοχείο και το υδροστατικό παράδοξο.

Ένα υγρό σε δοχείο και το υδροστατικό παράδοξο. Ένα υγρό σε δοχείο και το υδροστατικό παράδοξο. Ας μελετήσουμε τι συμβαίνει, όταν ένα υγρό περιέχεται σε ένα ακίνητο δοχείο. Τι δυνάμεις ασκεί στο δοχείο; Τι σχέση έχουν αυτές με το βάρος του υγρού; Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κλίση ενός στρώματος είναι η διεύθυνση κλίσης και η γωνία κλίσης με το οριζόντιο επίπεδο.

Κλίση ενός στρώματος είναι η διεύθυνση κλίσης και η γωνία κλίσης με το οριζόντιο επίπεδο. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΟΜΗ ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΜΑΤΑ 6.1 ΚΛΙΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Κλίση ενός στρώματος είναι η διεύθυνση κλίσης και η γωνία κλίσης με το οριζόντιο επίπεδο. Πραγματική κλίση στρώματος Η διεύθυνση μέγιστης κλίσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol. Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.gr Αθήνα 4/2/2015 Προς τον Πρόεδρο τους µη κερδοσκοπικού σωµατείου

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΩ Η ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩ Η ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ Η ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΙΣΑΛΩΝ ΜΕ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΛΙΣΗ Έστω ένα πλοίο το οποίο επιπλέει µε µια εγκάρσια κλίση που παριστάνεται µε το επίπεδο π. Σχήµα 1 Ζητείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ καθηγητή Φ.Α και μαθητών Καλύτερη συνεργασία Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

11. ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση»

11. ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση» Το έργο «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση» εντάχθηκε στο Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη 2007-2013» στις 6 Απριλίου 2011 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο 2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες)

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες) ΡΑΧΗ Ι. Γενικά Α. Η ράχη αποτελείται από την οπίσθια επιφάνεια του σώµατος 1. Αποτελεί µυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορµού 2. Οστικά στοιχεία α. Σπόνδυλοι β. Κεντρικά τµήµατα των πλευρών γ. Άνω επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας Κεφάλαιο 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας. Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 5.1 Γωνία διεύθυνσης. 5. Πρώτο θεμελιώδες πρόβλημα. 5.3 εύτερο θεμελιώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μεθώνης 10 & Κανάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεπεράστε τα όριά σας!

Ξεπεράστε τα όριά σας! Ξεπεράστε τα όριά σας! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες είναι τεντωμένοι ανά πάσα στιγμή. Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατήστε πίεση στις λαβές όταν ασκείστε και να προσπαθείτε να κάνετε ελεγχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από το 2000 έως το 2009 στην περιοχή αρμοδιότητας της Κ ΕΠΚΑ που περιλαμβάνει τα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά και Άγιο Ευστράτιο, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Από τα νεκροταφεία τύμβων του Μακεδονικού Ολύμπου(ΜΟ)

Από τα νεκροταφεία τύμβων του Μακεδονικού Ολύμπου(ΜΟ) [1] 52 Οπισθότμητες Πρόχοι Από τα νεκροταφεία τύμβων του Μακεδονικού Ολύμπου(ΜΟ) ΙI. Κατάλογος: 25-52 26. Οπισθότµητη Πρόχους ΜΔ 2457 Ε. Πουλάκη Παντερµαλή Καρίτσα Γαβριά, τύµβος 11, τάφος Ε Από το δυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν πολλά είδη Ηλιακών Ρολογιών. Τα σημαντικότερα και συχνότερα απαντόμενα είναι:

Υπάρχουν πολλά είδη Ηλιακών Ρολογιών. Τα σημαντικότερα και συχνότερα απαντόμενα είναι: ΗΛΙΑΚΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ Υπάρχουν πολλά είδη Ηλιακών Ρολογιών. Τα σημαντικότερα και συχνότερα απαντόμενα είναι: Οριζόντια Κατακόρυφα Ισημερινά Το παρακάτω άρθρο αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας αλλά και κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα