Νοέµβριος 2009 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νοέµβριος 2009 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013)"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εκτελεστικός οργανισµός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ( ) Νοέµβριος 2009 Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Εκτελεστικός οργανισµός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Εισαγωγή... 5 I.1 Ιστορικό... 5 I.2 Σκοπός του οδηγού Προγράµµατος... 6 I.3 Στόχοι και σκέλη του προγράµµατος Πολιτισµός... 7 I.3.1 Στόχοι του προγράµµατος... 7 I.3.2 Σκέλη του προγράµµατος... 7 I.4 Συνδέσεις µε αφιερωµένα σε ειδικά θέµατα έτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο I.5 Ποιός διαχειρίζεται το πρόγραµµα I.5.1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή I.5.2 Ο εκτελεστικός οργανισµός I.5.3 Πολιτιστικά σηµεία επαφής I.6 Προϋπολογισµός I.7 Ηµερολόγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ιαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής II.1 Αποστολή αιτήσεων II.2 ιαδικασία επιλογής II.2.1 Κοινά κριτήρια επιλεξιµότητας για όλα τα σκέλη του προγράµµατος τα οποία διαχειρίζεται ο οργανισµός II Χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα II Επιλέξιµοι αιτούντες II Άλλα κριτήρια επιλεξιµότητας II Νοµικό καθεστώς II.2.2 Κριτήρια αποκλεισµού II.2.3 Κριτήρια επιλογής II Επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµική ικανότητα II Έκθεση εξωτερικού ελέγχου που πρέπει να συνοδεύει την αίτηση II.2.4 Κριτήρια χορήγησης επιδότησης II.3 ιαβούλευση της επιτροπής προγράµµατος και του Ευρωπαϊκού... Κοινοβουλίου II.4 Χορήγηση επιδότησης II.5 ηµοσίευση των αποτελεσµάτων επιλογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ηµοσιονοµικοί και άλλοι όροι III.1 ηµοσιονοµικοί όροι III.1.1 Ποσό επιδότησης III.1.2 Συγχρηµατοδότηση III.1.3 Αποφυγή διπλής χρηµατοδότησης III.1.4 Περίοδος επιλεξιµότητας Μη αναδροµικότητα III.1.5 Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας III.1.6 Εγγύηση III.2 Τύποι επιδοτήσεων III.3 Τρόπος υπολογισµού της επιδότησης III.3.1 Χρηµατοδότηση βάσει προϋπολογισµού III Επιλέξιµες δαπάνες III.3.2 Κατ αποκοπή χρηµατοδότηση

3 III.4 Σύµβαση επιδότησης ή απόφαση επιδότησης III.4.1 Σύµβαση επιδότησης III.4.2 Απόφαση επιδότησης III.4.3 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση επιδότησης και την... απόφαση επιδότησης III.4.4 Τήρηση των προθεσµιών III.5 Συµβάσεις υλοποίησης / υπεργολαβία III.6 Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων III.7 Πιστοποιητικό σχετικά µε τις τελικές οικονοµικές καταστάσεις III.8 Έκθεση εξωτερικού ελέγχου III.9. ιαδικασίες πληρωµής III.10 Λογιστικοί έλεγχοι III.11 Προβολή, δηµοσιότητα, εκµετάλλευση και διάδοση των αποτελεσµάτων III.11.1 Προβολή και δηµοσιότητα III.11.2 Αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσµάτων III.12 Αναζήτηση εταίρου και πληροφοριών σχετικά µε ήδη χρηµατοδοτηθείσες... δράσεις III.13 Νοµική βάση ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΚΕΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Σχέδια συνεργασίας (σκέλος 1) IV.1 Εισαγωγή 40 IV.2 Υποβολή αιτήσεων IV.3 Ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας IV.3.1 Πολυετή σχέδια συνεργασίας (σκέλη 1.1) IV Επιλέξιµοι αιτούντες IV Επιλέξιµα σχέδια IV.3.2 Σχέδια συνεργασίας (σκέλος 1.2.1) IV Επιλέξιµοι αιτούντες IV Επιλέξιµα σχέδια IV.3.3 Σχέδια συνεργασίας µε τρίτες χώρες (σκέλος 1.3) IV Ποιος είναι επιλέξιµος να υποβάλλει αίτηση IV Επιλέξιµα σχέδια IV.4 Κριτήρια επιλογής IV.5 Ποιά είναι τα κριτήρια χορήγησης επιδότησης IV.6 Χρηµατοδοτικοί όροι IV.7 Χρήση της σύµβασης / απόφασης επιδότησης IV.8 ιαδικασίες πληρωµής IV.8.1 Προχρηµατοδότηση IV.8.2 Τελική πληρωµή ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Σχέδια λογοτεχνικής µετάφρασης (σκέλος 1.2.2) V.1 Εισαγωγή V.2 Υποβολή αιτήσεων V.3 Ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας V.3.1 Ποιος είναι επιλέξιµος να υποβάλλει αίτηση V.3.2 Ποια σχέδια είναι επιλέξιµα V.3.3 Επιλέξιµες γλώσσες V.3.4 Έγγραφα που πρέπει να προσκοµίζονται για την πιστοποίηση της... επιλεξιµότητας της αίτησης

4 V.4 Ποια είναι τα κριτήρια χορήγησης επιδότησης V.5 Χρηµατοδοτικοί όροι V.5.1 Κατ αποκοπή χρηµατοδότηση V.5.2 Χρηµατοδότηση βάσει προϋπολογισµού µόνο για την ποίηση V.6 Σύµβαση / απόφαση της επιδότησης V.7 ιαδικασίες πληρωµής V.7.1 Προχρηµατοδότηση V.7.2 Τελική πληρωµή ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Στήριξη σε οργανισµούς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα του πολιτισµού (σκέλος 2) VI.1 Εισαγωγή VI.1.1 Τέσσερις κατηγορίες VI.1.2 Ετήσια ή πολυετής στήριξη VI.2 Υποβολή αιτήσεων VI.3 Ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας VI.3.1 Επιλέξιµοι αιτούντες και δραστηριότητες VI.4 Ποιά είναι τα κριτήρια χορήγησης επιδότησης VI.5 Χρηµατοδοτικοί όροι VI.5.1 Περιορισµός της αύξησης του προϋπολογισµού σε σύγκριση µε τα... προηγούµενα δηµοσιονοµικά έτη VI.5.2 Μέγιστα όρια VI.5.3 Σταδιακή µείωση των λειτουργικών επιδοτήσεων (κανόνας προοδευτικής... µείωσης) VI.6 Τρόπος υπολογισµού της επιδότησης VI.6.1 Κατ αποκοπή χρηµατοδότηση VI.6.2 Χρηµατοδότηση βάσει προϋπολογισµού VI.7 ιαδικασίες πληρωµής VI.7.1 Προχρηµατοδότηση VI.7.2 Τελική πληρωµή ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Γλωσσάριο (Λέξεις κλειδιά) Επισηµαίνεται ότι όλοι οι όροι και οι λέξεις κλειδιά που έχουν πληκτρολογηθεί µε πλάγιους χαρακτήρες στο κείµενο διασαφηνίζονται περαιτέρω στο Γλωσσάριο (Κεφάλαιο VII) 4

5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Εισαγωγή I.1 Ιστορικό Ο πολιτισµός είναι ένας σχετικά νέος τοµέας δραστηριότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τουλάχιστον από νοµικής άποψης: η νοµική βάση για τη δράση της ΕΕ στο εν λόγω πεδίο εισήχθη µόλις το 1992 µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ 1. Η εν λόγω δράση στοχεύει στην ενθάρρυνση και τη στήριξη της συνεργασίας στην Ευρώπη µε σκοπό την ανάδειξη της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή») προάγει τον πολιτισµό 2 µε δύο τρόπους: - µέσω πολιτικών, κυρίως µέσω της πολιτιστικής πολιτικής 3, όπως και µέσω της ενσωµάτωσης της πολιτιστικής διάστασης σε άλλους τοµείς ενδιαφέροντος της ΕΕ όπως, για παράδειγµα, η πολιτική ανταγωνισµού ή η βιοµηχανική πολιτική και - µέσω της χρηµατοδοτικής στήριξης, κυρίως µέσω του προγράµµατος Πολιτισµός ( ) 4 (εφεξής «το Πρόγραµµα»), αλλά και µέσω άλλων δράσεων όπως, για παράδειγµα, δράσεων στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής 5. Τα δύο αυτά σκέλη είναι στενά συνδεδεµένα δεδοµένου ότι το Πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί ώστε να προωθεί την ανάπτυξη της πολιτικής στο πεδίο του πολιτισµού και, τελικά, να προωθεί τις κοινές πολιτιστικές αξίες µε στόχο την ενδυνάµωση της κοινής πολιτιστικής κληρονοµιάς των λαών της Ευρώπης. Ο παρών οδηγός Προγράµµατος εστιάζει στα περισσότερα σηµεία του προγράµµατος Πολιτισµός, ενώ οι υπόλοιπες δράσεις ή δραστηριότητες της ΕΕ δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του. Τίθεται σε ισχύ από την ηµέρα δηµοσίευσής του 6 στον δικτυακό τόπο του εκτελεστικού οργανισµού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού 7 (εφεξής «ο εκτελεστικός οργανισµός»). Η αγγλική έκδοση είναι το πρωτότυπο κείµενο. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος τροποποίησης του οδηγού Προγράµµατος προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ άλλων, το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής και το σχέδιο εργασίας για τον πολιτισµό του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Οποιαδήποτε επικαιροποιηµένη έκδοση θα δηµοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του εκτελεστικού οργανισµού. 1 Άρθρο 151 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ικτυακός τόπος για την πολιτιστική πολιτική: 4 Θεσπίστηκε για την περίοδο βάσει της απόφασης αριθ. 1855/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου/Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 2006 και δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ αριθ. L 372 στις 27 εκεµβρίου Η ανακοίνωση του οδηγού προγράµµατος δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ αριθ. C 141/27 στις 7 Ιουνίου

6 I.2 Σκοπός του οδηγού Προγράµµατος Ο παρών οδηγός προγράµµατος στοχεύει στην παροχή αρωγής σε όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δράσεις ή να λάβουν χρηµατοδοτική στήριξη για τις µόνιµες δραστηριότητές τους στο πλαίσιο του προγράµµατος Πολιτισµός ( ). Τους βοηθά να κατανοήσουν τους στόχους και τα σκέλη του Προγράµµατος και, ως εκ τούτου, τους τύπους των δραστηριοτήτων που µπορούν (ή δεν µπορούν) να τύχουν στήριξης. Επιδιώκει, επίσης, να παράσχει αναλυτική πληροφόρηση σχετικά µε το τι απαιτείται για την υποβολή αιτήσεων και το επίπεδο της παρεχόµενης επιδότησης. Στον οδηγό περιλαµβάνεται η περιγραφή της διαδικασίας επιλογής και των γενικών κανόνων που αφορούν τις αιτήσεις για επιδότηση από την ΕΕ που επιλέγονται στο τέλος της εν λόγω διαδικασίας. Βάσει των παραπάνω, ο παρών οδηγός περιλαµβάνει όλους τους απαραίτητους όρους για την υποβολή αίτησης για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του προγράµµατος Πολιτισµός 8, παρέχοντας, κατ αυτόν τον τρόπο, στους πολιτιστικούς παράγοντες το σύνολο των ευκαιριών χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος Προγράµµατος µέχρι το Κατά δεύτερον, για λόγους σταθερότητας και προβλεψιµότητας, ο παρών οδηγός περιλαµβάνει ένα ηµερολόγιο για την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων, το οποίο θα ισχύει καθόλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Αυτό θα διευκολύνει τον αποτελεσµατικότερο και περισσότερο µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό για τους οργανισµούς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρόντος Προγράµµατος. Τρίτον, ο οδηγός περιλαµβάνει όλα τα µέτρα απλούστευσης που έχουν εισαχθεί στο παρόν πρόγραµµα Πολιτισµός. Ταυτόχρονα, παρέχει αναλυτική και σαφή περιγραφή όλων των απαιτήσεων στις οποίες οφείλει να ανταποκρίνεται κάθε τύπος δράσης. Ωστόσο, η υλοποίηση του παρόντος οδηγού υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: - έγκριση, από την Επιτροπή, του ετήσιου προγράµµατος εργασίας για το πρόγραµµα Πολιτισµός, αφού διαβιβαστεί στην επιτροπή του προγράµµατος, - έγκριση, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, της απαραίτητης χρηµατοδότησης για το πρόγραµµα Πολιτισµός στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, οµαδοποιεί όλα τα χαρακτηριστικά του Προγράµµατος που είναι κοινά σε όλα τα σκέλη, ώστε να παράσχει καλύτερη επισκόπηση του τρόπου µε τον οποίο κάθε σκέλος σχετίζεται µε τους γενικούς στόχους του Προγράµµατος. 8 Κατ εξαίρεση, θα µπορούσαν να δηµοσιευτούν χωριστά µία ή περισσότερες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ειδικές δράσεις που δεν καλύπτονται από τον παρόντα οδηγό Προγράµµατος ή οι οποίες θα ενσωµατωθούν σε µεταγενέστερες εκδόσεις του παρόντος οδηγού. 6

7 Μπορείτε να µεταφορτώσετε όλα τα έντυπα ή τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης από τις διευθύνσεις του ιαδικτύου που παρέχονται στα σχετικά Κεφάλαια του παρόντος οδηγού µε σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των αιτούντων. I.3 Στόχοι και σκέλη του προγράµµατος Πολιτισµός I.3.1 Στόχοι του προγράµµατος Το πρόγραµµα επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο οποίος είναι κοινός για τους ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονοµιά, µέσω της ανάπτυξης συνεργατικών δραστηριοτήτων µεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 9, µε σκοπό να ενθαρρύνει τη δηµιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Το πρόγραµµα έχει τρεις ειδικούς στόχους: - ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας των εργαζοµένων στον τοµέα του πολιτισµού - ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και προϊόντων - ενθάρρυνση του διαπολιτισµικού διαλόγου. Το πρόγραµµα ακολουθεί µια ευέλικτη, διατοµεακή προσέγγιση και επικεντρώνεται στις ανάγκες που διατύπωσαν οι πολιτιστικοί παράγοντες κατά τη διάρκεια των δηµόσιων διαβουλεύσεων που οδήγησαν στον σχεδιασµό του. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράµµατος ανήκουν σε τρεις κύριες τυπολογίες, οι οποίες αντιστοιχούν στα σκέλη του προγράµµατος. Περιγράφονται στο δεύτερο µέρος του παρόντος οδηγού, όπου παρατίθενται όλα τα κριτήρια και οι απαιτήσεις υποβολής αίτησης. Στη συνέχεια παρατίθεται συνοπτική περιγραφή κάθε πτυχής. I.3.2 Σκέλη του προγράµµατος Στήριξη σχεδίων για πολιτιστικές δράσεις (σκέλος 1) Παρέχεται στήριξη στους πολιτιστικούς οργανισµούς ώστε να συνεργαστούν σε διασυνοριακό επίπεδο και να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Σκοπός αυτού του σκέλους είναι να βοηθήσει διάφορους οργανισµούς, όπως θέατρα, µουσεία, επαγγελµατικές ενώσεις, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήµια, πολιτιστικά ινστιτούτα και δηµόσιες αρχές, των χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα να συνεργαστούν µεταξύ τους έτσι ώστε να αναπτυχθεί η συνεργασία µεταξύ 9 Για τον κατάλογο των επιλέξιµων χωρών, βλ. Κεφάλαιο II

8 διαφορετικών τοµέων και να επεκταθεί η πολιτιστική και καλλιτεχνική τους εµβέλεια σε διασυνοριακό επίπεδο. Το σκέλος αυτό χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες αναλύονται ακολούθως. Σκέλος 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασίας (διάρκειας από τουλάχιστον τριάντα έξι έως και εξήντα µήνες) Στόχος της πρώτης κατηγορίας είναι να καλλιεργήσει πολυετείς, διακρατικούς δεσµούς ενθαρρύνοντας έξι τουλάχιστον πολιτιστικούς παράγοντες από έξι τουλάχιστον χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα να συνεργαστούν σε τοµεακό και διατοµεακό επίπεδο προκειµένου να αναπτύξουν κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες για διάστηµα τριών έως πέντε ετών. ιατίθενται κονδύλια ύψους από ευρώ έως ευρώ ανά έτος, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιµου κόστους. Η χρηµατοδότηση επιδιώκει να υποβοηθήσει την έναρξη ή να επεκτείνει τη γεωγραφική εµβέλεια του κάθε σχεδίου και να το καταστήσει βιώσιµο και µετά το πέρας της περιόδου χρηµατοδότησης. Σκέλος 1.2.1: Σχέδια συνεργασίας (διάρκειας έως είκοσι τέσσερις µήνες) Η δεύτερη κατηγορία αφορά δράσεις στις οποίες συµµετέχουν τρεις τουλάχιστον πολιτιστικοί παράγοντες, συνεργαζόµενοι σε τοµεακό και διατοµεακό επίπεδο, από τρεις τουλάχιστον χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα για µέγιστο διάστηµα δύο ετών. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται σε δράσεις που προωθούν µέσα µακροπρόθεσµης συνεργασίας. ιατίθενται κονδύλια ύψους από τουλάχιστον ευρώ έως και ευρώ κατά το µέγιστο, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού επιλέξιµου κόστους. Σκέλος 1.2.2: Σχέδια λογοτεχνικής µετάφρασης (διάρκειας έως είκοσι τέσσερις µήνες) Η τρίτη κατηγορία αφορά την παροχή στήριξης για σχέδια µετάφρασης. Η κοινοτική στήριξη προς τη λογοτεχνική µετάφραση επιδιώκει να βοηθήσει τους ευρωπαίους να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική κληρονοµιά των άλλων ευρωπαίων µέσω της προώθησης της κυκλοφορίας λογοτεχνικών έργων µεταξύ των χωρών. Είναι δυνατή η παροχή επιδοτήσεων σε εκδοτικούς οίκους για τη µετάφραση και την έκδοση µυθιστορηµάτων από τη µια ευρωπαϊκή γλώσσα στην άλλη. ιατίθενται κονδύλια ύψους από ευρώ έως ευρώ, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού επιλέξιµου κόστους. Σκέλος 1.3: Σχέδια συνεργασίας µε τρίτες χώρες (διάρκειας έως είκοσι τέσσερις µήνες) Στόχος της τέταρτης κατηγορίας είναι η στήριξη σχεδίων πολιτιστικής συνεργασίας που αφορούν τις πολιτιστικές ανταλλαγές µεταξύ των χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν συνάψει µε την Ευρωπαϊκή Ένωση συµφωνίες σύνδεσης ή συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι συµφωνίες περιλαµβάνουν πολιτιστικές ρήτρες. Κάθε χρόνο επιλέγεται για το συγκεκριµένο έτος µία τρίτη χώρα (ή και περισσότερες). Η εν λόγω χώρα (ή χώρες) ανακοινώνεται κάθε 8

9 χρόνο στον δικτυακό τόπο του εκτελεστικού οργανισµού το αργότερο 4 µήνες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων που παρατίθεται στο Κεφάλαιο I.7. Η δράση πρέπει να δηµιουργεί µια πραγµατική διάσταση διεθνούς συνεργασίας. Τα σχέδια συνεργασίας προβλέπουν τη συµµετοχή τριών τουλάχιστον πολιτιστικών παραγόντων από τρεις τουλάχιστον χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και πολιτιστική συνεργασία µε έναν τουλάχιστον οργανισµό από την επιλεγείσα τρίτη χώρα και την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην επιλεγείσα τρίτη χώρα. ιατίθενται κονδύλια ύψους από ευρώ έως ευρώ, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιµου κόστους. Σκέλος 2: Στήριξη οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον πολιτιστικό τοµέα Πολιτιστικοί οργανισµοί που δραστηριοποιούνται, ή επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα του πολιτισµού µπορούν να λάβουν στήριξη για τις λειτουργικές τους δαπάνες. Η επιδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο αυτού του σκέλους έχει τη µορφή στήριξης των λειτουργικών δαπανών των εν λόγω δικαιούχων οργανισµών για την υλοποίηση του προγράµµατος εργασίας τους. ιαφέρει εποµένως σηµαντικά από άλλες επιδοτήσεις που παρέχονται ενδεχοµένως στο πλαίσιο των άλλων σκελών του προγράµµατος. Αναλυτικότερη περιγραφή της στήριξης για το λειτουργικό κόστος και τις επιδοτήσεις σχεδίων παρέχεται στο Κεφάλαιο III.2. Στο πλαίσιο αυτού του σκέλους είναι επιλέξιµες τέσσερις κατηγορίες οργανισµών (αναλυτικότερη περιγραφή της κάθε κατηγορίας παρέχεται στο Κεφάλαιο VI): α) Πρεσβευτές β) ίκτυα προώθησης γ) Φεστιβάλ δ) οµές στήριξης πολιτικής που αφορούν την ατζέντα πολιτισµός, οι οποίες διακρίνονται περαιτέρω σε δύο υποκατηγορίες: i) Πλατφόρµες δοµηµένου διαλόγου ii) Οµάδες πολιτικής ανάλυσης Τα όρια επιδοτήσεων είναι διαφορετικά για κάθε κατηγορία και κυµαίνονται από έως ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η κοινοτική στήριξη δεν µπορεί να υπερβαίνει το 80% του συνολικού επιλέξιµου κόστους ή του εκτιµώµενου κόστους που αντιστοιχεί στο προτεινόµενο πρόγραµµα εργασίας (για τα αντίστοιχα όρια, βλ. Κεφάλαιο VI.5.2). Σκέλος 3: Στήριξη εργασιών ανάλυσης καθώς και συλλογής και διάδοσης πληροφοριών και µεγιστοποίησης της επίδρασης των σχεδίων στον τοµέα της πολιτιστικής συνεργασίας Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στήριξη σε δραστηριότητες ανάλυσης και διάδοσης που βοηθούν στη συλλογή και στη διερεύνηση αποτελεσµάτων ώστε να καλυφθεί η ανάγκη για βάσιµα ποσοτικά στοιχεία στον πολιτιστικό τοµέα, καθώς και στην αξιολόγησή τους µε βάση τους στόχους του προγράµµατος. Υπάρχει επίσης ανάγκη µεγαλύτερης παροχής πληροφοριών σε τοπικό επίπεδο σχετικά µε το πρόγραµµα 9

10 Πολιτισµός σε καλλιτέχνες και πολιτιστικούς οργανισµούς. Από αυτή την άποψη, τα πολιτιστικά σηµεία επαφής 10 χρηµατοδοτούνται σε όλες τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Το πρόγραµµα στηρίζει τη διεξαγωγή µελετών και εργασιών ανάλυσης στον τοµέα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας και της ανάπτυξης ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής. Η στήριξη αυτή έχει στόχο την αύξηση του όγκου και της ποιότητας των πληροφοριών και των στοιχείων, την ανάπτυξη συγκριτικών δεδοµένων και αναλύσεων σχετικά µε την πολιτιστική συνεργασία σε ευρωπαϊκή κλίµακα, ιδίως όσον αφορά την κινητικότητα των δηµιουργών και των παραγόντων στον τοµέα του πολιτισµού, την κυκλοφορία των έργων τέχνης και των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών προϊόντων καθώς και τον διαπολιτισµικό διάλογο. Το πρόγραµµα στηρίζει επίσης τη συλλογή και τη διάδοση πληροφοριών και τις δραστηριότητες που έχουν στόχο τη µεγιστοποίηση της επίδρασης των σχεδίων. Προωθεί την ανταλλαγή εµπειριών και ορθών πρακτικών, τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε το πολιτιστικό πρόγραµµα, αλλά και την ευρύτερη διευρωπαϊκή πολιτιστική συνεργασία. I.4 Συνδέσεις µε αφιερωµένα σε ειδικά θέµατα έτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο Το πρόγραµµα αποσκοπεί επίσης στη διαµόρφωση συνδέσεων µε τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε έτη που είναι αφιερωµένα σε ένα ειδικό θέµα σε ευρωπαϊκό επίπεδο : Έτος διαπολιτισµικού διαλόγου, ο οποίος αποτελεί έναν από τους γενικούς στόχους του προγράµµατος 2009 : Έτος δηµιουργικότητας και καινοτοµίας 2010 : Έτος καταπολέµησης της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισµού 2011: Έτος εθελοντισµού I.5 Ποιός διαχειρίζεται το πρόγραµµα I.5.1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισµός (DG EAC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υπεύθυνη για το πρόγραµµα και διαχειρίζεται απευθείας ορισµένες δραστηριότητες, η πλειονότητα των οποίων υλοποιείται διά της µεταβίβασης αρµοδιοτήτων 11 από τον εκτελεστικό οργανισµό εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού, ο οποίος λειτουργεί υπό τον έλεγχό της Γ µε έδρα επίσης τις Βρυξέλλες (Βέλγιο). Ο εκτελεστικός οργανισµός λειτουργεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής. 10 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κεφάλαιο I Απόφαση της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2007 για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον εκτελεστικό οργανισµό εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού µε σκοπό τη διεκπεραίωση εργασιών σχετικά µε την υλοποίηση κοινοτικών προγραµµάτων στους τοµείς της εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού, συµπεριλαµβανοµένης της εκτέλεσης των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον κοινοτικό προϋπολογισµό αριθ. C(2007) 1842, όπως τροποποιήθηκε στις 26 Μαΐου

11 Τις ακόλουθες δραστηριότητες, οι οποίες εµπίπτουν στο σκέλος 1.3 και στο σκέλος 3.3 (η τελευταία) του προγράµµατος, διαχειρίζεται απευθείας η Επιτροπή. Οι δραστηριότητες αυτές δεν αποτελούν µέρος του παρόντος οδηγού. Ειδικές κατευθυντήριες γραµµές για τις εν λόγω δραστηριότητες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής (ο οποίος παρατίθεται δίπλα σε κάθε δραστηριότητα): - Στήριξη στις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης 12 - Απονοµή ευρωπαϊκών βραβείων στο πεδίο του πολιτισµού 13 - Στήριξη της συνεργασίας µε διεθνείς οργανισµούς 14 - Ειδικές δράσεις 15 - Στήριξη στη συλλογή και διάδοση των πληροφοριών και στη µεγιστοποίηση της επίδρασης των σχεδίων στον τοµέα της πολιτιστικής συνεργασίας 16 (σκέλος 3.3). I.5.2 Ο εκτελεστικός οργανισµός Όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράµµατος, όπως παρατίθενται παρακάτω, υλοποιούνται από τον εκτελεστικό οργανισµό. ιέπονται στο σύνολό τους, εκτός των τελευταίων δύο, από τον παρόντα οδηγό: - Πολυετή σχέδια συνεργασίας (σκέλος 1.1 για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κεφάλαιο IV ) - Σχέδια συνεργασίας (σκέλος για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κεφάλαιο IV ) - Σχέδια λογοτεχνικής µετάφρασης (σκέλος για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κεφάλαιο V ) - Σχέδια συνεργασίας µε τρίτες χώρες (σκέλος 1.3 για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κεφάλαιο IV ) - Στήριξη οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον πολιτιστικό τοµέα (σκέλος 2) (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κεφάλαιο VΙ) - Στήριξη στα πολιτιστικά σηµεία επαφής (σκέλος 3.1) - Στήριξη για την ανάλυση του τοµέα της πολιτιστικής συνεργασίας (σκέλος 3.2) I.5.3 Πολιτιστικά σηµεία επαφής εδοµένου ότι η υλοποίηση του προγράµµατος είναι κεντρικοποιηµένη, είναι σηµαντική η παροχή, σε εθνικό επίπεδο, πληροφοριών και καθοδήγησης σε όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση στο πλαίσιο του προγράµµατος. Ενώ ο παρών οδηγός έχει συνταχθεί µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών γενικής πληροφόρησης, πολιτιστικά σηµεία επαφής έχουν δηµιουργηθεί σε όλες τις χώρες

12 που συµµετέχουν στο πρόγραµµα προκειµένου να παράσχουν στους οργανισµούς που επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση την απαραίτητη καθοδήγηση σχετικά µε τη λειτουργία του προγράµµατος καθώς και απτή βοήθεια για την προετοιµασία των αιτήσεών τους. Τα εν λόγω σηµεία επαφής είναι υπεύθυνα για την προώθηση του προγράµµατος και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτό, προκειµένου η διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε την υλοποίησή του, τις δραστηριότητές του και τις δυνατότητες χρηµατοδότησης να έχει ακριβείς στόχους και να είναι αποτελεσµατική. Τα σηµεία επαφής, τα οποία είναι συγχρηµατοδοτούµενα από το πρόγραµµα Πολιτισµός και από κάθε χώρα που συµµετέχει στο πρόγραµµα, βοηθούν επίσης τους υπεύθυνους των έργων στις δραστηριότητες διάδοσης. Μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο των σηµείων επαφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: I.6 Προϋπολογισµός Το πρόγραµµα διαθέτει συνολικό προϋπολογισµό 400 εκατοµµυρίων ευρώ 17 για την περίοδο Οι συνολικές ετήσιες πιστώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των δράσεων εκείνων που δεν περιλαµβάνονται στον παρόντα οδηγό, µπορεί να κυµαίνονται από 43 εκατοµµύρια ευρώ περίπου έως 58 εκατοµµύρια ευρώ περίπου, αναλόγως του έτους. Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, ο ετήσιος καταµερισµός των κονδυλίων του προϋπολογισµού ανά σκέλος (σε συµφωνία µε τις κατά προσέγγιση πιστώσεις που αναφέρονται ανωτέρω) εγκρίνεται από την επιτροπή του προγράµµατος. Καθόλη τη διάρκεια του προγράµµατος, το 77% περίπου του συνολικού προϋπολογισµού προορίζεται για το σκέλος 1, το 10% για το σκέλος 2 και το 5% περίπου για το σκέλος 3. Οι υπόλοιπες πιστώσεις κατανέµονται µε σκοπό την κάλυψη των γενικών, διοικητικών και τεχνικών δαπανών του προγράµµατος. Η χορήγηση των επιδοτήσεων εξαρτάται από την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή για τα διαφορετικά σκέλη που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό. Ο ετήσιος καταµερισµός των κονδυλίων θα δηµοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του εκτελεστικού οργανισµού αµέσως µετά την έγκρισή του. 17 Στον προϋπολογισµό του προγράµµατος συνεισφέρουν και οι χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και δεν ανήκουν στην ΕΕ. 12

13 I.7 Ηµερολόγιο Οι προθεσµίες για την υποβολή των αιτήσεων καλύπτουν το σύνολο της περιόδου του προγράµµατος και έχουν προγραµµατιστεί ως ακολούθως: Σκέλος 1.1 ράση Πολυετή σχέδια συνεργασίας Σκέλος Σχέδια συνεργασίας Σκέλος Σχέδια λογοτεχνικής µετάφρασης Σκέλος 1.3 Σχέδια συνεργασίας µε τρίτες χώρες* *οι επιλεγµένες τρίτες χώρες θα ανακοινώνονται κάθε χρόνο στον δικτυακό τόπο του εκτελεστικού οργανισµού Προθεσµία υποβολής 1 Οκτωβρίου του έτους ν CEST 1 Οκτωβρίου του έτους ν CEST 3 Φεβρουαρίου του έτους ν 3 Μαΐου του έτους ν CEST ηµοσίευση των αποτελεσµάτων επιλογής το αργότερο 31 Μαρτίου του έτους ν+1 28 Φεβρουαρίου του έτους ν+1 31 Ιουλίου του έτους ν 31 Αυγούστου του έτους ν Ηµεροµηνία έναρξης Από 1 Μαΐου του έτους ν+1 έως 30 Απριλίου του έτους ν+2 Από 1 Μαΐου του έτους ν+1 έως 30 Απριλίου του έτους ν+2 Από 1 Σεπτεµβρίου του έτους ν έως 31 Αυγούστους του έτους ν+1 Από 1 Νοεµβρίου του έτους ν έως 31 Οκτωβρίου του έτους ν+1 ιάρκεια Από τουλάχιστον 36 έως και 60 µήνες Μέγ. 24 µήνες Μέγ. 24 µήνες Μέγ. 24 µήνες Σκέλος 2 Ετήσια επιδότηση λειτουργίας για οργανισµούς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα του πολιτισµού: α) Πρεσβευτές β) ίκτυα προώθησης γ) Φεστιβάλ δ) οµές στήριξης πολιτικής που αφορούν την ατζέντα πολιτισµός 15 Σεπτεµβρίου του έτους ν 12:00 CEST 28 Φεβρουαρίου του έτους ν+1 Το οικονοµικό έτος ν+1 Το οικονοµικό έτος Σκέλος 2 Εταιρική σχέση-πλαίσιο (3 έτη) για οργανισµούς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα του πολιτισµού α) Πρεσβευτές β) ίκτυα προώθησης γ) Φεστιβάλ δ) οµές στήριξης πολιτικής που αφορούν την ατζέντα πολιτισµός 15 Σεπτεµβρίου Φεβρουαρίου 2011 Το οικονοµικό έτος 2011 Τα οικονοµικά έτη

14 Εάν η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµπίπτει µε σαββατοκύριακο ή µε δηµόσια αργία στη αιτούσα χώρα δεν δίδεται παράταση οι αιτούντες πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη τους κατά τον προγραµµατισµό της προς υποβολή αίτησης τους. Στη διάρκεια της περιόδου µεταξύ της προθεσµίας για την υποβολή της αίτησης και της δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων επιλογής λαµβάνουν χώρα οι ακόλουθες διαδικασίες: - Η αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων - Αποκλειστικά για το σκέλος 1.1, η διαβούλευση µεταξύ των αντιπροσώπων από τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα στο πλαίσιο της επιτροπής του προγράµµατος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα αποτελέσµατα της επιλογής, η οποία διαρκεί τουλάχιστον έξι εβδοµάδες. Μόνο µετά το πέρας των εν λόγω διαδικασιών µπορούν οι αιτούντες να ενηµερωθούν σχετικά µε την έκβαση της επιλογής (βλ. Κεφάλαιο II.5). 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ιαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής II.1 Αποστολή αιτήσεων Σύστηµα ηλεκτρονικών αιτήσεων για τα σκέλη 1.1, 1.2.1, 1.3 και 2 Για τα σκέλη 1.1, 1.2.1, 1.3 και 2, έχει δηµιουργηθεί ένα σύστηµα ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο µέχρι τη λήξη της ορισθείσας προθεσµίας και ώρα CEST για κάθε σκέλος (βλ. ηµερολόγιο στο Κεφάλαιο Ι.7), χρησιµοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης που διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Εκτελεστικού Οργανισµού. Επιπλέον, ο φάκελος της αίτησης πρέπει να αποσταλεί µε ταχυδροµείο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας (ισχύει η ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σφραγίδας). Ο φάκελος της αίτησης πρέπει να περιλαµβάνει το τυπωµένο αντίγραφο του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης, καθώς και τα σχετικά υποχρεωτικά παραρτήµατα. Οι φάκελοι των αιτήσεων δεν επιστρέφονται µετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής. Τυπωµένο έντυπο αίτησης µόνο για το σκέλος Για τα σχέδια λογοτεχνικής µετάφρασης (σκέλος 1.2.2), το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης θα είναι διαθέσιµο µόνο για την προθεσµία του Έως τότε, πρέπει να χρησιµοποιείται το τυπωµένο έντυπο αίτησης. Το τυπωµένο έντυπο αίτησης πρέπει να µεταφορτωθεί από τον δικτυακό τόπο του Οργανισµού και να αποσταλεί στον Οργανισµό µαζί µε τα σχετικά παραρτήµατα ταχυδροµικώς, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας για το σκέλος (ισχύει η ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σφραγίδας). Για όλα τα σκέλη, οι φάκελοι των αιτήσεων (σκέλη για τα οποία υπάρχει σύστηµα ηλεκτρονικών αιτήσεων) ή το τυπωµένο έντυπο αίτησης (µόνο το σκέλος 1.2.2) πρέπει να αποστέλλονται µέσω ταχυδροµείου (ισχύει η ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σφραγίδας), µέσω υπηρεσιών ταχυµεταφοράς (αποδεικνύεται βάσει της απόδειξης αποστολής συστηµένου της ταχυδροµικής υπηρεσίας) ή να παραδίδονται αυτοπροσώπως από τους ίδιους τους αιτούντες το αργότερο µέχρι τις της τελευταίας ηµέρας της ορισθείσας προθεσµίας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ζητείται απόδειξη παραλαβής, την οποία ο υπάλληλος της κεντρικής ταχυδροµικής υπηρεσίας που παραλαµβάνει τον φάκελο θα πρέπει να χρονολογήσει και να υπογράψει. Η εν λόγω υπηρεσία είναι ανοικτή στο κοινό από τις έως τις 17.00, ευτέρα έως Πέµπτη και από τις έως τις την Παρασκευή είναι κλειστή στο κοινό το Σάββατο, την Κυριακή και κατά τις αργίες της Επιτροπής 18. Καµία αλλαγή στο φάκελο δεν επιτρέπεται µετά την προθεσµία υποβολής των αιτήσεων. Εντούτοις, εάν υπάρχει ανάγκη διευκρινήσεων ορισµένων σηµείων αυτής, 18 1 Ιανουαρίου - Πρωτοχρονιά, 2 Ιανουαρίου ηµέρα µετά την Πρωτοχρονιά, ευτέρα του Πάσχα, 1 Μαΐου Εργατική Πρωτοµαγιά, 9 Μαΐου Ηµέρας της Ευρώπης, Ανάληψη, ευτέρα της Πεντηκοστής, 21 Ιουλίου Εθνική εορτή του Βελγίου, 15 Αυγούστου Κοίµηση της Θεοτόκου, 1 Νοεµβρίου Των Αγίων Πάντων, εκέµβριος 24 µ.µ. Παραµονή των Χριστουγέννων, 25 Ηµέρα των Χριστουγέννων, 31 εκεµβρίου Παραµονή της Πρωτοχρονιάς. 15

16 ο εκτελεστικός οργανισµός µπορεί να επικοινωνήσει µε τον αιτούντα για αυτόν τον σκοπό. Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλεί (ή να παραδοθεί αυτοπροσώπως) ο φάκελος που περιέχει την αίτηση είναι η ακόλουθη: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Culture Programme ( ) Programme Strand [δηλώστε εδώ το όνοµα και τον αριθµό του σκέλους για το οποίο υποβάλλετε αίτηση] Avenue du Bourget 1 (BOUR 04/13) B 1140 Brussels Belgium II.2 ιαδικασία επιλογής Η χορήγηση των κοινοτικών επιδοτήσεων διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Στη βάση αυτή, έχουν οριστεί συγκεκριµένες οµάδες κριτηρίων προκειµένου να διασφαλιστεί µια διαφανής διαδικασία επιλογής (ήτοι, κριτήρια επιλεξιµότητας, κριτήρια αποκλεισµού, κριτήρια επιλογής, κριτήρια επιδότησης). Καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την έκβαση µεµονωµένων αιτήσεων. Οι προτάσεις αξιολογούνται σύµφωνα µε µια γενική διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται βάσει των ακόλουθων φάσεων. II.2.1 Κοινά κριτήρια επιλεξιµότητας για όλα τα σκέλη του προγράµµατος τα οποία διαχειρίζεται ο οργανισµός Καταρχάς, οι προτάσεις αξιολογούνται προκειµένου να διαπιστωθεί εάν συµµορφώνονται πλήρως µε τα κοινά κριτήρια επιλεξιµότητας για όλα τα σκέλη του προγράµµατος, καθώς και µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας που ισχύουν για κάθε σκέλος. Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται τα κοινά κριτήρια επιλεξιµότητας για όλα τα σκέλη του προγράµµατος. Για τον κατάλογο των κριτηρίων που ισχύουν για κάθε σκέλος ανατρέξτε στα αντίστοιχα κεφάλαια. II Χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Για να είναι επιλέξιµοι, οι αιτούντες πρέπει να έχουν την έδρα τους σε µία από τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Οι χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα είναι: - τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19, 19 Τα 27 κράτη µέλη της ΕΕ είναι τα εξής: Γερµανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, ανία, Ισπανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχική ηµοκρατία, Ρουµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία. 16

17 - οι χώρες ΕΟΧ 20 (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), - οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Κροατία, Τουρκία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας), Σερβία και Μαυροβούνιο. Οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη) µπορούν να είναι επιλέξιµες στο µέλλον, υπό την προϋπόθεση σύναψης πρωτοκόλλου συµφωνίας που θα καθορίζει τους όρους συµµετοχής τους στο πρόγραµµα 21. Όλες οι χώρες που δεν αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο µε τις συµµετέχουσες χώρες κατατάσσονται στην κατηγορία τρίτες χώρες. II Επιλέξιµοι αιτούντες Το Πρόγραµµα είναι ανοιχτό στην συµµετοχή του πολιτιστικού µη οπτικοακουστικού τοµέα εφόσον οι εν λόγω οργανισµοί και εταιρείες που ασκούν πολιτιστικές δραστηριότητες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι οργανισµοί και εταιρείες των οποίων η κύρια δραστηριότητα αφορά τον οπτικοακουστικό τοµέα δεν είναι επιλέξιµες. II Άλλα κριτήρια επιλεξιµότητας Μια πρόταση είναι επιλέξιµη εφόσον (για σχέδια λογοτεχνικής µετάφρασης, βλ. παρακάτω): υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φάκελος που περιέχει την αίτηση αποστέλλεται µε ταχυδροµείο το αργότερο έως την ηµεροµηνία λήξης για την υποβολή προτάσεων που έχει οριστεί στο Ηµερολόγιο, στο Κεφάλαιο I.7 (ηµεροµηνία ταχυδροµικής σφραγίδας ή σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας). Προτάσεις που αποστέλλονται µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν είναι επιλέξιµες έχει συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 22 Σηµείωση. Εντούτοις, για λόγους επίσπευσης της διαδικασίας αξιολόγησης (και, σε κάθε περίπτωση, µε την επιφύλαξη της ίδιας της αξιολόγησης), συνιστάται η υποβολή των αιτήσεων σε µία εκ των τριών επίσηµων γλωσσών της Επιτροπής (αγγλικά, γαλλικά ή γερµανικά). χρησιµοποιείται το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης ο φάκελος της αίτησης περιλαµβάνει τα απαιτούµενα συνηµµένα (υπογεγραµµένα µε τις πρωτότυπες υπογραφές των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα να συνάπτουν νοµικά δεσµευτικές συµφωνίες για λογαριασµό των αιτούντων οργανισµών), επίσηµη συνοδευτική επιστολή, το τυπωµένο ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης, όλα τα παραρτήµατα του εντύπου αίτησης και τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα. Προτάσεις οι οποίες δεν 20 Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος. 21 Περισσότερες πληροφορίες για τη σχετική ανάπτυξη των εν λόγω τρίτων χωρών δηµοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του εκτελεστικού οργανισµού: 22 Οι εν λόγω γλώσσες παρατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 17

18 είναι πλήρεις και έγκυρες (ήτοι, λείπουν πρωτότυπα έγγραφα) µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής δεν είναι επιλέξιµες. Ένα σχέδιο λογοτεχνικής µετάφρασης είναι επιλέξιµο εφόσον: - αποστέλλεται το αργότερο έως την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προτάσεων που έχει οριστεί στο Ηµερολόγιο στο Κεφάλαιο I.7 (ηµεροµηνία ταχυδροµικής σφραγίδας ή σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας). Οι προτάσεις που αποστέλλονται µέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν είναι επιλέξιµες - έχει συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23. Σηµείωση. Εντούτοις, για λόγους επίσπευσης της διαδικασίας αξιολόγησης (και, σε κάθε περίπτωση, µε την επιφύλαξη της ίδιας της αξιολόγησης), συνιστάται η υποβολή των αιτήσεων σε µία εκ των τριών επίσηµων γλωσσών της Επιτροπής (αγγλικά, γαλλικά ή γερµανικά). - χρησιµοποιείται το επίσηµο έντυπο της αίτησης, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο (πρωτότυπες υπογραφές του ατόµου που έχει εξουσιοδοτηθεί να αναλαµβάνει νοµικές δεσµεύσεις για λογαριασµό των αιτούντων οργανισµών) οι χειρόγραφες προτάσεις δεν είναι επιλέξιµες - περιλαµβάνει επίσηµη συνοδευτική επιστολή, το πρωτότυπο έντυπο αίτησης, όλα τα παραρτήµατα του εντύπου αίτησης και τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα. Προτάσεις οι οποίες δεν είναι πλήρεις και έγκυρες (ήτοι, λείπουν πρωτότυπα έγγραφα) µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής δεν είναι επιλέξιµες Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παραπάνω όρους δεν πληρούται µέχρι τη λήξη της ορισθείσας προθεσµίας υποβολής προτάσεων, η αίτηση θεωρείται µη επιλέξιµη και, ως εκ τούτου, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. Ο εκτελεστικός οργανισµός επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίπτει οποιαδήποτε ελλιπή πρόταση. II Νοµικό καθεστώς Προκειµένου να αποδείξουν ότι το νοµικό καθεστώς τους είναι επιλέξιµο, οι αιτούντες πρέπει να παράσχουν τα ακόλουθα έγγραφα, µαζί µε το έντυπο αίτησης: 23 Οι εν λόγω γλώσσες παρατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 18

19 Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου το έντυπο µε τα στοιχεία του νοµικού προσώπου*, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο ένα αντίγραφο του επίσηµου εγγράφου που πιστοποιεί τη σύσταση του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, όπως η νοµική απόφαση, το διάταγµα νόµου ή η απόφαση Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου το έντυπο µε τα στοιχεία του νοµικού προσώπου*, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο 24 ένα αντίγραφο του επίσηµου εγγράφου που πιστοποιεί τη σύσταση του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, όπως η εφηµερίδα της κυβέρνησης ή το εµπορικό µητρώο (στο εν λόγω έγγραφο πρέπει να αναγράφεται το όνοµα, η διεύθυνση και ο αριθµός µητρώου του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου) ένα αντίγραφο της βεβαίωσης υποχρέωσης υποβολής ΦΠΑ (σε χώρες όπου ο αριθµός εµπορικού µητρώου και ο αριθµός ΦΠΑ είναι ίδιοι, απαιτείται η υποβολή µόνο του ενός από τα εν λόγω έγγραφα) το καταστατικό * Μπορείτε να µεταφορτώσετε τα έντυπα στοιχείων νοµικού προσώπου από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: II.2.2 Κριτήρια αποκλεισµού Οι αιτούντες πρέπει να δηλώσουν ότι δεν εµπίπτουν σε καµία από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 93 παράγραφος 1, 94 και 96 παράγραφος 2 στοιχείο α) του δηµοσιονοµικού κανονισµού που ισχύει για τον γενικό κοινοτικό προϋπολογισµό 25 (εφεξής «ο δηµοσιονοµικός κανονισµός») που ορίζονται παρακάτω. Από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα αποκλείονται οι αιτούντες: - οι οποίοι τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, παύσης της δραστηριότητας ή κατά των 24 Μην δηλώνετε κωδικό ΦΠΑ εάν δεν υπόκεισθε σε ΦΠΑ. 25 Κανονισµός (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε. 19

20 οποίων έχει κινηθεί σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις - οι οποίοι έχουν καταδικασθεί µε απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου για κάθε αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή - οι οποίοι έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που έχει διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές - οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε την καταβολή των φόρων σύµφωνα µε τις νοµικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένοι ή εκείνες της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόµη τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρέπει να εκτελεσθεί η σύµβαση - κατά των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για απάτη, δωροδοκία, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνοµη δραστηριότητα που θίγει τα οικονοµικά συµφέροντα της ΕΕ - αποτελούν αντικείµενο διοικητικής κύρωσης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 96 παράγραφος 1 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. εν µπορεί να χορηγηθεί χρηµατοδοτική στήριξη στους αιτούντες, σε περίπτωση που, κατά την ηµεροµηνία της διαδικασίας χορήγησης επιδοτήσεων: - τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων - έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες - οι οποίοι τελούν σε µία από τις καταστάσεις αποκλεισµού, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 93 παράγραφος 1 του δηµοσιονοµικού κανονισµού, για τη συγκεκριµένη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων - και οι οποίοι αποτελούν αντικείµενο της κύρωσης που συνίσταται στον αποκλεισµό από τις συµβάσεις και τις επιδοτήσεις που χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό για µέγιστη περίοδο δέκα ετών. Σύµφωνα µε τα άρθρα 93 έως 96 του δηµοσιονοµικού κανονισµού, διοικητικές και οικονοµικές κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν σε αιτούντες οι οποίοι έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων ή έχει διαπιστωθεί σοβαρή εκ µέρους τους παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών τους βάσει προγενέστερης διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης. Υπογράφοντας την αίτησή τους, οι αιτούντες βεβαιώνουν ότι δεν τελούν σε καµία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 93 παράγραφος 1, 94 και 96 παράγραφος 2 στοιχείο α) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 20

21 II.2.3 II Κριτήρια επιλογής Επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµική ικανότητα Οι προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας και αποκλεισµού υπόκεινται σε εµπεριστατωµένη αξιολόγηση της επιχειρησιακής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητας των αιτούντων οργανισµών. Κατ αυτόν τον τρόπο αξιολογείται το εάν: - οι αιτούντες οργανισµοί διαθέτουν τις επαγγελµατικές δεξιότητες και τα προσόντα ώστε να ολοκληρώσουν τις προτεινόµενες δραστηριότητες (επιχειρησιακή ικανότητα). Ως προς αυτό, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν: µια έκθεση δραστηριοτήτων η οποία καλύπτει τα τελευταία δύο χρόνια (δέκα περίπου σελίδες ανά έκθεση δραστηριοτήτων) 26 το βιογραφικό του/των ατόµου/ων το οποίο είναι υπεύθυνο για τον συνολικό συντονισµό/υλοποίηση της προτεινόµενης δραστηριότητας, για λογαριασµό του κάθε εµπλεκόµενου οργανισµού ή για την υλοποίηση του προγράµµατος εργασίας του οργανισµού (τέσσερις σελίδες ανά βιογραφικό κατά µέγιστο). - οι αιτούντες οργανισµοί διαθέτουν σταθερούς και επαρκείς πόρους χρηµατοδότησης προκειµένου να διατηρήσουν τις προτεινόµενες δραστηριότητες καθόλη τη διάρκεια του σχεδίου ή καθόλη τη διάρκεια του έτους για το οποίο χορηγείται η επιδότηση, και προκειµένου να συµµετέχουν στη χρηµατοδότησή τους (χρηµατοοικονοµική ικανότητα). Ως προς αυτό, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν: το έντυπο χρηµατοπιστωτικών στοιχείων, δεόντως συµπληρωµένο και θεωρηµένο από την τράπεζα (απαιτούνται πρωτότυπες υπογραφές). Μπορείτε να µεταφορτώσετε το εν λόγω έγγραφο από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: το έντυπο χρηµατοοικονοµικής ικανότητας για τη χώρα τους. 26 Η επίσηµη έκθεση δραστηριοτήτων αρκεί. Σε περίπτωση που η εν λόγω έκθεση δραστηριοτήτων είναι γραµµένη σε άλλη επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστάται στους αιτούντες να υποβάλλουν µια σύνοψη στα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα γερµανικά προκειµένου να επισπευσθεί η αξιολόγησή της. 21

22 Μπορείτε να µεταφορτώσετε το εν λόγω έγγραφο από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: για τις αιτήσεις επιδότησης που υπερβαίνουν τα ευρώ, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης µαζί µε τους ισολογισµούς για το τελευταίο οικονοµικό έτος για το οποίο έχουν κλείσει οι καταστάσεις (και όχι παλαιότερες από 18 µήνες). Οι τελευταίες δύο απαιτήσεις δεν ισχύουν για: τους δηµόσιους οργανισµούς και τους διεθνείς οργανισµούς δηµοσίου δικαίου που συστάθηκαν βάσει διακυβερνητικών συµφωνιών καθώς και για τους εξειδικευµένους οργανισµούς που δηµιουργήθηκαν από παρόµοιους οργανισµούς. II Έκθεση εξωτερικού ελέγχου που πρέπει να συνοδεύει την αίτηση Επιδοτήσεις για σχέδια (σκέλος 1) Εάν η ζητούµενη κοινοτική επιδότηση είναι µεγαλύτερη ή ίση µε ευρώ, η αίτηση πρέπει επιπλέον να συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου που συντάσσεται από εξωτερικό ορκωτό λογιστή, στην οποία πιστοποιούνται οι λογαριασµοί για το τελευταίο διαθέσιµο έτος (και, σε κάθε περίπτωση, όχι παλαιότεροι από 18 µήνες). Αυτό ισχύει µόνο για τους λογαριασµούς του αιτούντος (συντονιστή) (ισολογισµούς και καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης). Λειτουργικές επιδοτήσεις (σκέλος 2) Αν η αιτούµενη λειτουργική επιδότηση είναι µεγαλύτερη ή ίση µε ευρώ, η αίτηση πρέπει επιπλέον να συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου που συντάσσεται από εξωτερικό ορκωτό λογιστή, στην οποία πιστοποιούνται οι λογαριασµοί για το τελευταίο διαθέσιµο έτος (και, σε κάθε περίπτωση, όχι παλαιότεροι από 18 µήνες). Σηµείωση. Η εν λόγω απαίτηση δεν ισχύει για τους δηµόσιους οργανισµούς και τους διεθνείς οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, καθώς και για τα ιδρύµατα δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή τους δικαιούχους µε εις ολόκληρον ευθύνη, στην περίπτωση συµβάσεων µε πολλούς δικαιούχους. II.2.4 Κριτήρια χορήγησης επιδότησης Τα κριτήρια χορήγησης επιδότησης αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ποιότητας των προτάσεων σε σχέση µε τους γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράµµατος, καθώς και σε σχέση µε το επίκεντρο και τα χαρακτηριστικά του κάθε σκέλους. Τα κριτήρια χορήγησης επιδότησης προσδιορίζονται για κάθε σκέλος (βλ. δεύτερο µέρος). 22

23 Οι επιλέξιµες προτάσεις αξιολογούνται από επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζεται από τον εκτελεστικό οργανισµό και υπαλλήλους της Επιτροπής και υποβοηθείται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες από τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 27. Η επιτροπή αξιολόγησης υποβάλλει πρόταση σχετικά µε τον καταµερισµό των επιδοτήσεων. Προτείνει έναν κατάλογο οργανισµών ή σχεδίων που δικαιούνται επιδότησης βάσει της βαθµολογίας που έχουν λάβει κατά την αξιολόγηση και του διαθέσιµου προϋπολογισµού. II.3 ιαβούλευση της επιτροπής προγράµµατος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Για τα σχέδια που υπάγονται στο σκέλος 1.1, ο κατάλογος µε τις προτάσεις συγχρηµατοδότησης υποβάλλεται στην επιτροπή προγράµµατος, η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των επιλέξιµων χωρών, προκειµένου να παράσχουν τη γνωµοδότησή τους και, στη συνέχεια, διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειµένου αυτό να ασκήσει το δικαίωµα ελέγχου του. Η εν λόγω διαδικασία διαβούλευσης διαρκεί τουλάχιστον έξι εβδοµάδες. II.4 Χορήγηση επιδότησης Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται µόνο µετά την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας, οπότε και µπορεί να δηµοσιευτεί ο κατάλογος των προτάσεων που έχουν επιλεγεί για συγχρηµατοδότηση. Επιδότηση λαµβάνουν οι επιλέξιµες προτάσεις µε την υψηλότερη βαθµολογία, στο µέτρο των ορίων των διαθέσιµων κονδυλίων. Στους επιλεγέντες αιτούντες αποστέλλεται σύµβαση / απόφαση επιδότησης όπου αναφέρεται το ποσό της χορηγηθείσας κοινοτικής επιδότησης και όπου ορίζονται οι όροι βάσει των οποίων χορηγείται η επιδότηση (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη σύµβαση / απόφαση επιδότησης ανατρέξτε στο Κεφάλαιο ΙΙΙ.4). II.5 ηµοσίευση των αποτελεσµάτων επιλογής Ο κατάλογος των επιλεγµένων προτάσεων δηµοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Εκτελεστικού Οργανισµού: Στους µη επιτυχόντες αιτούντες αποστέλλεται επιστολή στην οποία αναφέρεται η βαθµολογία που έλαβε η πρότασή τους καθώς και οι λόγοι για τους οποίους δεν επιλέγηκε η αίτησή τους. 27 Οι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες επιλέγονται βάσει ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 23

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ηµοσιονοµικοί και άλλοι όροι III.1 ηµοσιονοµικοί όροι Όπως ισχύει για όλες τις κοινοτικές επιδοτήσεις, οι χρηµατοδοτικές συνεισφορές που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος Πολιτισµός υπόκεινται στους κανόνες που απορρέουν από τους δηµοσιονοµικούς κανονισµούς. Η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική. Στο παρόν κεφάλαιο ορίζονται οι κανόνες που ισχύουν για όλες τις επιδοτήσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος Πολιτισµός. Στο δεύτερο µέρος, µπορείτε να βρείτε πιο συγκεκριµένους κανόνες, οι οποίοι ισχύουν επιπροσθέτως για όλες τις επιδοτήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο κάθε µεµονωµένου σκέλους. III.1.1 Ποσό επιδότησης Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί το χορηγούµενο ποσό να υπερβαίνει το ποσό για το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Το ποσό που χορηγείται βάσει της σύµβασης / απόφασης επιδότησης αποτελεί το µέγιστο ποσό επιδότησης και δεν µπορεί να αυξηθεί σε καµία περίπτωση. Το τελικό ποσό της επιδότησης υπολογίζεται µετά την αξιολόγηση της τελικής έκθεσης και µπορεί να µειωθεί µετά από τον έλεγχο της πραγµατικής υλοποίησης της δράσης. Ο τραπεζικός λογαριασµός του δικαιούχου και του συνδιοργανωτή (εφόσον συντρέχει περίπτωση) πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ταυτοποίησης των ποσών που καταβάλλονται από τον εκτελεστικό οργανισµό. III.1.2 Συγχρηµατοδότηση Η κοινοτική επιδότηση δεν µπορεί να καλύπτει το σύνολο των δαπανών της δράσης. Οι αιτούντες πρέπει να καταδεικνύουν την αφοσίωσή τους στη δράση βρίσκοντας πηγές χρηµατοδότησης πέραν της κοινοτικής επιδότησης. Αυτό µπορεί να γίνεται, επί παραδείγµατι, µε δραστηριότητες για τη συγκέντρωση κονδυλίων µέσω της συνεισφοράς µε ίδιους πόρους ή µέσω αιτήσεων για επιδοτήσεις και από άλλους οργανισµούς (π.χ. τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές αρχές, ιδρύµατα κλπ). Τα παραστατικά που πιστοποιούν συγχρηµατοδότηση πρέπει να επισυνάπτονται στην τελική έκθεση. Ο συγκεκριµένος κανόνας δεν αφορά επιδοτήσεις που υπολογίζονται βάσει κατ αποκοπή χρηµατοδότησης (βλ. Κεφάλαιο III.3). III.1.3 Αποφυγή διπλής χρηµατοδότησης Κάθε µεµονωµένη δράση µπορεί να λαµβάνει µία και µόνο µία επιδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισµό για την ίδια δράση. Σε έναν οργανισµό µπορεί να χορηγείται µία µόνο λειτουργική επιδότηση ανά οικονοµικό έτος. Οργανισµοί που έχουν υποβάλει ή σχεδιάζουν να υποβάλουν αίτηση για άλλη κοινοτική επιδότηση στο πλαίσιο του προγράµµατος Πολιτισµός ή οποιουδήποτε 24

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 26.7.2005 C 183/21 III (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» Παρουσίαση: ΕιρήνηΚοµνηνού, ιεύθυνσηευρωπαϊκήςένωσης, ΥΠΠΟΤ, Πολιτιστικό Σηµείο Επαφής της Ελλάδας «Πολιτισµός & Νεολαία: Χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: EACEA 45/2016: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας Εφαρμογή του σχεδίου του υποπρογράμματος Πολιτισμός:

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων αριθ. COMM-C2/01/2013

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων αριθ. COMM-C2/01/2013 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων αριθ. COMM-C2/01/2013 Διαρθρωτική στήριξη σε ερευνητικούς οργανισμούς στον τομέα των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (ομάδες προβληματισμού) και στις οργανώσεις της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014 Xάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus+ 2015-2020 Μέρος I 1. Εισαγωγή, Ιστορικό και Στόχοι Η παρούσα πρόσκληση βασίζεται στον

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 283/21. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων DG EACαριθ. 64/03

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 283/21. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων DG EACαριθ. 64/03 26.11.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 283/21 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων DG EACαριθ. 64/03 Υποστήριξη ενεργειών αδελφοποίησης πόλεων για την προώθηση της ενεργού ιδιότητας του Ευρωπαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 (2003/C 195/14) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O SANSA DE OCUPARE» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έκδοση ισχύουσα από τον Ιανουάριο του 2013 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm Εκτελεστικός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» 2014-2020 ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έκδοση με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2014 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Το Κυπριακό Σημείο Επαφής «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση Kαταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση Kαταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 2-3-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1385 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Μαίρη E. Τσιάρα 2313321777, -700 2313321701, -702 mtsiara@mou.gr ΘΕΜΑ: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση Kαταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 08-07-2016 Αρ. Πρωτ.: 1456 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ EΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας

Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας Αριθµός Προκήρυξης: FEMRO -1-2/17-6-2014 Αρ. Πρωτ. 632/17-6-2014 1. ΤΟΠΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αθήνα, 17/6/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 Πρόγραμμα Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus + ακαδ. έτους 2016-17 Για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός Κύριοι, 27η Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

AΘΗΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4603 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

AΘΗΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4603 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 15-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4603 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών», Δράση 1.4.α/13 : «Σταυροδρόμια Τέχνης» που εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1: «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/3/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 10678, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Frmatted: Left: 70,85 pt, Right: 70,85 pt, Tp: 70,85 pt, Bttm: 70,85 pt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Παράρτημα συμπληρώνει τους κανόνες που αφορούν την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΕΚΑ (10) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΕΚΑ (10) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+

Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+ Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+ Νέες δυνατότητες & προοπτικές Χίος, 5 Απριλίου 2016 Βάσω Γιαννούλη Συντονίστρια Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility)

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2010 COM(2010)411 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε τον αντίκτυπο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα