ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ Εισαγωγή Αυτοί οι όροι εξηγούν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες όλων των συμβαλλόμενων μερών σε αυτήν την συμφωνία. Όπου χρησιμοποιούμε τη λέξη «εσείς», «εσάς» ή «σας» σημαίνει τον πελάτη. «Εμείς», «εμάς» ή «μας» σημαίνει την εταιρία μεταφορών. Αυτοί οι όροι και διατάξεις μπορούν να ποικιλθούν ή να τροποποιηθούν με προγενέστερη γραπτή συμφωνία. Η προσοχή σας εφιστάται στις παραγράφους 8, 9, 10, και 11 που περιορίζουν την ευθύνη μας και πρέπει επομένως να θεωρήσετε την ειδική ασφάλεια για να καλύψετε τα αγαθά ή τις εγκαταστάσεις σας. Είμαστε σε θέση να τακτοποιήσουμε τέτοια ασφάλεια εξ ονόματός σας, αυτή η ασφάλεια θα διαμορφώσει μια χωριστή συμφωνία μεταξύ εσάς και των Ασφαλιστών, και χωριστοί όροι θα ισχύσουν. 1. Η προσφορά μας 1.1 Η προσφορά μας είναι μια σταθερή τιμή και εκτός αν ειδάλλως δηλωμένη δεν περιλαμβάνει την ασφάλεια, τους τελωνειακούς δασμούς και τις επιθεωρήσεις ή οποιουσδήποτε άλλους φόρους ή αμοιβές πληρωτέους σε κυβερνητικούς οργανισμούς. 1.2 Μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή ή να χρεώσουμε πρόσθετες δαπάνες εάν περιστάσεις βρίσκονται να ισχύουν που δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά την προετοιμασία της προσφοράς μας και έχουν επιβεβαιωθεί από μας εγγράφως. Αυτές περιλαμβάνουν: Δεν δέχεστε την προσφορά μας εγγράφως μέσα σε 28 ημέρες, ή η εργασία δεν εκτελείται ή ολοκληρώνεται μέσα σε τρεις μήνες Οι δαπάνες μας αλλάζουν λόγω των διακυμάνσεων ή των αλλαγών αντιστοιχίας νομίσματος στις δαπάνες φορολογίας ή φορτίου πέρα από τον έλεγχό μας Η εργασία εκτελείται την Κυριακή, ή ωρών επίσημης αργίας ή εκτός ώρες λειτουργίας μας ( ) Δευτέρα έως Παρασκευή μετά από αίτημά σας Πρέπει να συλλέξουμε ή να παραδώσουμε τα αγαθά πάνω από το ισόγειο ή από το πρώτο ανώτερο πάτωμα Εάν συλλέγετε μερικά ή όλα τα αγαθά από την αποθήκη εμπορευμάτων μας, έχουμε δικαίωμα χρέωσης για να σας τα παραδώσουμε Παρέχουμε οποιεσδήποτε πρόσθετες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης των πρόσθετων αγαθών (αυτοί οι όροι ισχύουν για τέτοια εργασία) Τα σκαλοπάτια, οι ανελκυστήρες ή οι πόρτες είναι ανεπαρκής για την ελεύθερη μετακίνηση των εμπορευμάτων χωρίς μηχανικό εξοπλισμό ή δομική αλλαγή, ή η προσέγγιση, ο δρόμος ή η κίνηση είναι ακατάλληλοι για τα οχήματα ή/και τα εμπορευματοκιβώτιά μας για να φορτώσουν ή/και να ξεφορτώσουν μέσα σε 25 μέτρα από την πόρτα σας που σημαίνει αξιοποίηση πρόσθετων πόρων Πρέπει να καταβάλουμε αμοιβή για χώρο στάθμευσης ή άλλα τέλη ή ποσά προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι υπηρεσίες εξ ονόματός σας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε διανομών και πρόστιμων χώρων στάθμευσης Υπάρχουν καθυστερήσεις ή γεγονότα πέρα από τον έλεγχο μας που αυξάνουν ή παρατείνουν τους πόρους ή το χρόνο που επιτρέπετε για να ολοκληρωθεί η συμφωνηθείσα εργασία. Αυτό θα οδηγήσει σε έξοδα υπερωριών Συμφωνούμε εγγράφως να αυξήσουμε το όριο ευθύνης μας που καθορίζεται στην παράγραφο Σε οποιεσδήποτε τέτοιες περιστάσεις, ρυθμισμένες δαπάνες μπορούν να ισχύσουν και να γίνουν πληρωτέες. 2. Εργασία που δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά 2.1 Εκτός αν συμφωνηθεί από μας γραπτώς, εμείς δεν θα: Αποσυναρμολογήσουμε ή συγκεντρώσουμε τα έπιπλα μονάδων ή συστημάτων σε επίπεδες συσκευασίες (flatpack), τα εξαρτήματα ή τις συναρμολογήσεις Αποσυνδέσουμε, επανασυνδέσουμε, αποσυναρμολογήσουμε ή συγκεντρώσουμε εκ νέου τις συσκευές, τα κουφώματα, τις συναρμολογήσεις ή τον εξοπλισμό Λάβουμε ή βάλουμε τα εγκατεστημένα καλύμματα πατωμάτων Μεταφέρουμε αντικείμενα από μια σοφίτα, εκτός αν είναι κατάλληλα φωτισμένη και έχει ασφαλές πάτωμα και ασφαλής πρόσβαση παρέχεται Μεταφέρουμε ή αποθηκεύσουμε οποιαδήποτε στοιχεία που αποκλείονται κάτω από την παράγραφο Μεταφέρουμε θερμάστρες αποθήκευσης εκτός αν αποσυναρμολογούνται. 2.2 Το προσωπικό μας δεν είναι εξουσιοδοτημένο ή κατάλληλο να εκτελέσει τέτοια εργασία. Συστήνουμε ότι ένα κατάλληλα καταρτισμένο πρόσωπο απασχοληθεί χωριστά από εσάς για να πραγματοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες. 3. Η ευθύνη σας 3.1 Θα είναι δικιά σας ευθύνη να: Δηλώστε σε μας, εγγράφως, την αξία των μεταφερόμενων αγαθών ή των αγαθών που αποθηκεύονται. Εάν στη συνέχεια καθορίζεται ότι η πραγματική αξία των μεταφερόμενων αγαθών ή των αγαθών που αποθηκεύονται είναι μεγαλύτερη από την αξία που δηλώνετε, συμφωνείτε ότι η ευθύνη μας κάτω από την παράγραφο 8.1 και 8.2 θα μειωθεί για να απεικονίσει την αναλογία της δηλωμένης αξίας σας προς την πραγματική τους αξία Τακτοποιήστε την επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για τα αγαθά που υποβάλλονται σε διέλευση, μεταφορά ή/και αποθήκευση, ενάντια σε όλους τους ασφαλίσιμους κινδύνους δεδομένου ότι η ευθύνη μας είναι περιορισμένη κάτω από τις παραγράφους 8.1 και Λάβετε με δικά σας έξοδά, όλα τα έγγραφα, άδειες, τελωνειακά έγγραφα απαραίτητα για την ολοκλήρωση της μεταφοράς Να είστε παρών ή αντιπροσωπευόμενος κατά τη διάρκεια της συλλογής και της παράδοσης των αγαθών σας Εξασφαλίστε εξουσιοδοτημένες υπογραφές στους συμφωνηθέντες καταλόγους, τις παραλαβές, τις αποδείξεις, τα φύλλα εργασίας ή άλλα σχετικά έγγραφα μέσω της επιβεβαίωσης της συλλογής ή της παράδοσης των αγαθών Λάβετε όλα τα λογικά μέτρα για να εξασφαλίσετε ότι τίποτα που πρέπει να μεταφερθεί δεν αφήνεται πίσω και τίποτα δεν παίρνεται λανθασμένα Τακτοποιήστε την κατάλληλη προστασία για τα αγαθά που αφήνονται σε μη κατειλημμένες ή αφύλακτες εγκαταστάσεις, ή όπου άλλοι άνθρωποι όπως (αλλά όχι περιορισμένο σε αυτό) οι μισθωτές ή οι εργάτες είναι ή θα είναι παρών Προετοιμάστε επαρκώς και σταθεροποιήστε όλες τις συσκευές ή τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό πριν από την μεταφορά τους Αδειάστε, ξεπαγώστε κατάλληλα και καθαρίστε τα ψυγεία και τους καταψύκτες. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο.

2 Παρέχετε σε μας μια διεύθυνση επικοινωνιών για αλληλογραφία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σας ή/και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης των αγαθών. 3.2 Εκτός από λόγω αμέλειας ή της παραβίασης σύμβασής μας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, τις δαπάνες ή τις συμπληρωματικές επιβαρύνσεις που μπορούν να προκύψουν από την αποτυχία να απαλλαχθούν αυτές οι ευθύνες. 4. Αγαθά που δεν υποβάλλονται για μεταφορά ή αποθήκευση 4.1 Εκτός αν προηγουμένως συμφωνηθεί εγγράφως από έναν διευθυντή ή άλλο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της επιχείρησης, τα ακόλουθα στοιχεία δεν πρέπει να υποβληθούν για την μεταφορά ή την αποθήκευση και κάτω από καμία περίσταση θα μεταφερθούν ή θα αποθηκευτούν από μας. Τα στοιχεία που απαριθμούνται κατωτέρω (4.1.1) μπορούν να παρουσιάσουν κινδύνους στην υγεία, την ασφάλεια και κινδύνους πυρκαγιάς. Τα στοιχεία που απαριθμούνται κάτω (4.1.2) (4.1.6) κατωτέρω εγκυμονούν άλλους κινδύνους και πρέπει να κάνετε τις ρυθμίσεις σας για τη μεταφορά και την αποθήκευσή τους Απαγορευμένα ή κλεμμένα αγαθά, φάρμακα, πορνογραφικά υλικά, ενδεχομένως επικίνδυνα, καταστρεπτικά ή εκρηκτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των μπουκαλιών αερίου, αερολυμάτων, χρωμάτων, πυροβόλων και πυρομαχικών Κοσμήματα, ρολόγια, ψευτοστολίδια, πολύτιμες πέτρες ή μέταλλα, χρήματα, πράξεις, τίτλοι, γραμματόσημα, νομίσματα, ή αγαθά ή συλλογές οποιουδήποτε παρόμοιου είδους Φυτά ή αγαθά που πιθανόν να ενθαρρύνουν επιβλαβή ή παρασιτικά έντομα ή άλλα παράσιτα ή να προκαλέσουν την προσβολή ή τη μόλυνση Φθαρτά στοιχεία ή/και εκείνα που απαιτούν ένα ελεγχόμενο περιβάλλον Οποιαδήποτε ζώα, πουλιά ή ψάρια Αγαθά που απαιτούν τη πρόσθετη κυβερνητική άδεια για την εξαγωγή ή την εισαγωγή. 4.2 Εάν συμφωνήσουμε να μεταφέρουμε τέτοια αγαθά, δεν θα δεχτούμε την ευθύνη για την απώλεια ή τη ζημία εκτός αν είμαστε αμελείς ή παραβιάζουμε τη σύμβαση, σε αυτή τη περίπτωση όλοι αυτοί οι όροι θα ισχύσουν. Εάν υποβάλετε τέτοια αγαθά χωρίς γνώση μας θα τα καταστήσουμε διαθέσιμα για τη συλλογή σας και εάν δεν τα συλλέγετε μέσα σε έναν λογικό χρονικό διάστημα θα υποβάλουμε αίτηση για μια κατάλληλη δικαστική απόφαση να ξεφορτωθούν οποιαδήποτε τέτοια αγαθά που βρίσκονται στην αποστολή χωρίς ειδοποίηση. Επιπλέον θα μας πληρώσετε οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις, δαπάνες, ζημίες, νομικές δαπάνες ή ποινικές ρήτρες που αναλαμβάνονται από μας. 5. Ιδιοκτησία των αγαθών 5.1 Με τη συμμετοχή σε αυτήν την συμφωνία, εσείς εγγυάστε ότι: Τα αγαθά που μεταφέρονται ή/και που αποθηκεύονται είναι ιδιοκτησία σας, ή Το πρόσωπο που του ανήκει η ιδιοκτησία, σας έχει δώσει την δικαιοδοσία για να κάνετε αυτήν την σύμβαση και έχει ενημερωθεί για αυτούς τους όρους Θα μας πληρώσετε για οποιαδήποτε αξίωση για τις ζημίες ή/και τις δαπάνες που παρουσιάζονται ενάντια σε μας εάν είτε η εξουσιοδότηση (5.1.1) είτε (5.1.2) δεν είναι αληθινή. 6. Χρεώσεις εάν αναβάλλετε ή ακυρώνετε τη σύμβαση Εάν αναβάλλετε ή ακυρώσετε αυτήν την σύμβαση, μπορούμε να χρεώσουμε σύμφωνα με το πόση ειδοποίηση μας δίνεται. Οι «εργάσιμες ημέρες» αναφέρονται στην κανονική εβδομάδα εργασίας από Δευτέρα έως την Παρασκευή και αποκλείουν τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. Περισσότερο από 14 ημέρες που επρόκειτο να αρχίσει η μεταφορά: ΜΗΔΕΝ Λιγότερο από 14 ημέρες, αλλά περισσότερο από 8 ημέρες που επρόκειτο να αρχίσει η μεταφορά: 30% της δαπάνης μεταφοράς. Λιγότερο από 8 ημέρες που επρόκειτο να αρχίσει η μεταφορά: 60% της δαπάνης μεταφοράς. Λιγότερο από 48 ώρες που επρόκειτο να αρχίσει η μεταφορά: 100% της δαπάνης μεταφοράς. 7. Πληρωμή 7.1 Εκτός αν ειδάλλως συμφωνηθεί από μας γραπτώς: Η πληρωμή απαιτείται από καθαρά κεφάλαια πριν από την περίοδο μεταφοράς ή αποθήκευσης Δεν μπορείτε να παρακρατήσετε οποιοδήποτε μέρος της συμφωνηθείσας τιμής Για όλα τα ποσά που είναι υπερήμερα σε μας, θα χρεώσουμε τόκο σε καθημερινή βάση που υπολογίζεται κατά 4% το χρόνο Για όλα τα ποσά που είναι υπερήμερα σε μας, θα χρεώσουμε μια διοικητική αμοιβή ΕΥΡΩ ΦΠΑ Κατά την διάρκεια της συμφωνίας, μια διακριτική μη πληρωτέα κατάθεση θα ληφθεί για να εξασφαλίσει οχήματα και πόρους. 8. Η ευθύνη μας για απώλεια ή ζημία 8.1 Η ευθύνη μας για την απώλεια ή τη ζημία είναι περιορισμένη, όπως καθορίζεται στην παράγραφο κατωτέρω. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας ζητήσετε να αυξήσετε την ευθύνη μας, όπως τίθεται στην παράγραφο κατωτέρω: Σε περίπτωση αμέλειας ή της παραβίασης σύμβασής μας με συνέπεια την απώλεια ή τη ζημία στα αγαθά σας, θα καταβάλουμε ένα ποσό ισοδύναμο με το κόστος της επισκευής τους ή την αντικατάσταση, οποιοσδήποτε είναι μικρότερο, με μέγιστο σαράντα ευρώ για οποιοδήποτε στοιχείο (δείτε κατωτέρω) και ένα ανώτερο όριο πέντε χιλιάδες ευρώ συνολικά που υπόκειται στους ασφαλιστικούς όρους και τις διατάξεις Πριν από την έναρξη της εργασίας και υπαγόμενος στο ότι έχουμε λάβει τον αναλυτικό εκτιμημένο κατάλογό σας (δείτε 3, 3.1.1) Μπορούμε να συμφωνήσουμε να αυξήσουμε την ευθύνη μας, για μια πρόσθετη δαπάνη. Δεν θα παρακρατήσουμε αδικαιολόγητα τη συγκατάθεση σε ένα τέτοιο αίτημα. Αυτό δεν είναι ασφαλιστική κάλυψη και ενθαρρύνεστε ιδιαιτέρως να δεχτείτε την ασφάλεια που προσφέρεται στην προσφορά μας, ή εάν τακτοποιώντας την ασφαλιστική κάλυψη οι ίδιοι, εσείς ενθαρρύνεστε να παρουσιαστεί αυτή η σύμβαση στην ασφαλιστική εταιρεία σας. 8.2 Για τα αγαθά που προορίζονται, ή που παραλαμβάνονται από μια χώρα εκτός Ελλάδος Θα δεχτούμε την ευθύνη για την απώλεια ή τη ζημία (α) που προκύπτει από την αμέλειά μας ενώ τα αγαθά είναι στη φυσική κατοχή μας, ή (β) ενώ τα αγαθά είναι στην κατοχή άλλων άλλα η ζημία καθιερώνεται να έχει προκληθεί από την αμέλειά μας, υπό τον όρο της αξίωσης. Σε καθεμία περίσταση η παράγραφος και ανωτέρω θα ισχύσει.

3 8.2.2 Όπου δεσμεύουμε έναν διεθνή μεταφορέα, μια ναυτιλιακή εταιρία ή μια αερογραμμή για να μεταβιβάσουμε τα αγαθά σας στη θέση, το λιμένα ή τον αερολιμένα του προορισμού, πράττουμε αναλόγως εξ ονόματός σας και υπαγόμενοι στους όρους και τις διατάξεις που καθορίζονται από εκείνο τον μεταφορέα Εάν το καράβι/μέσο μεταφοράς, για λόγους πέρα από τον έλεγχο του μεταφορέα, αποτύχει να παραδώσει τα αγαθά, ή τα στείλει σε μια τοποθεσία διαφορετική από τον αρχικό προορισμό, μπορείτε να κάνετε περιορισμένη προσφυγή ενάντια στο μεταφορέα, και μπορεί να είναι υπεύθυνος για τη γενική μέση συμβολή (π.χ. οι δαπάνες που αναλαμβάνονται για να συντηρήσουν το καράβι/μέσο μεταφοράς και το φορτίο), ή το συμπληρωματικό κόστος της προς τα εμπρός μετάδοσης στη θέση, το λιμένα ή τον αερολιμένα του προορισμού. Αυτοί είναι ασφαλίσιμοι κίνδυνοι και είναι η ευθύνη σας να τακτοποιήσετε την επαρκή ασφαλιστική κάλυψη μεταφορών Δεν δεχόμαστε την ευθύνη για τα αγαθά που δημεύονται, καταλαμβάνονται, αφαιρούνται ή φθείρονται από τις τελωνειακές αρχές ή άλλες κυβερνητικές αντιπροσωπείες εκτός αν είμαστε αμελείς ή παραβιάζουμε τη σύμβαση. 8.3 Για τους σκοπούς αυτής της συμφωνίας ένα στοιχείο ορίζεται ως: Το ολόκληρο περιεχόμενο ενός κιβωτίου, ενός δέματος, μιας συσκευασίας, ενός χαρτοκιβωτίου, ή ενός παρόμοιου εμπορευματοκιβωτίου και Οποιοδήποτε αντικείμενο ή πράγμα που μεταφέρετε, χειρίζεται ή αποθηκεύεται από μας. 9. Ζημιά σε εγκαταστάσεις ή ιδιοκτησία εκτός αγαθών 9.1 Επειδή ανάδοχοι υπηρεσιών τρίτων είναι συχνά παρόντες κατά την διάρκεια της συλλογής ή της παράδοσης η ευθύνη μας για την απώλεια ή τη ζημία είναι περιορισμένη ως εξής: Εάν προκαλέσουμε την απώλεια ή τη ζημία στις εγκαταστάσεις ή στην ιδιοκτησία, εκτός από τα αγαθά για την μεταφορά, ως συνέπεια την αμέλεια ή την παραβίαση σύμβασής μας, η ευθύνη μας θα περιοριστεί για να καταστήσει καλή μόνο τη χαλασμένη περιοχή Εάν προκαλούμε τη ζημία ως συνέπεια μεταφοράς των αγαθών υπό τη σαφή καθοδήγηση σας, ενάντια στις συμβουλές μας και μεταφέρονται τα αγαθά με τον τρόπο που καθοδηγείται είναι πιθανό να προκαλέσει τη ζημία, δεν θα είμαστε εκτεθειμένοι Εάν είμαστε αρμόδιοι για την πρόκληση της ζημίας στις εγκαταστάσεις σας ή στην ιδιοκτησία εκτός από τα αγαθά που υποβάλλονται για την μεταφορά ή/και την αποθήκευση, πρέπει να το σημειώσετε αυτό στο φύλλο εργασίας ή την παραλαβή παράδοσης αμέσως ή μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αυτό είναι θεμελιώδες στη συμφωνία. 10. Αποκλεισμοί ευθύνης 10.1 Εκτός από αμέλειά μας ή παραβίαση της σύμβασης δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή αποτυχία να παραδοθούν τα αγαθά εάν προκαλείται από οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις: Από πυρκαγιά προκαλούμενη με οποιοδήποτε τρόπο Από πόλεμο, εισβολή, πράξεις ξένων εχθρών, εχθροτήτων (εάν ο πόλεμος κηρύσσεται ή όχι), εμφύλιου πολέμου, τρομοκρατίας, εξέγερσης ή/και στρατιωτικού χτυπήματος, Πράξεις Θεού, βιομηχανικής δράσης τρίτων ή άλλης τέτοιας εξωτερικής όψης γεγονότων εκτός έλεγχου μας Από την κανονική φθορά λόγω χρήσης, φυσική ή βαθμιαία επιδείνωση, διαρροή ή εξάτμιση ή από τα φθαρτά ή ασταθή αγαθά. Αυτό περιλαμβάνει τα αγαθά που αφήνονται μέσα στα έπιπλα ή τις συσκευές Από το σκώρο ή επιβλαβή ή παρασιτικά έντομα ή παρόμοια προσβολή Με τον καθαρισμό, την επισκευή ή την αποκατάσταση εκτός αν τακτοποιήσαμε για την εργασία που εκτελείται Από την αλλαγή στις ατμοσφαιρικές ή κλιματολογικές συνθήκες. Ή Για οποιαδήποτε αγαθά στις ντουλάπες, τα συρτάρια ή τις συσκευές, ή σε μια συσκευασία, δέσμη, χαρτοκιβώτιο ή άλλο εμπορευματοκιβώτιο που δεν συσκευάζονται και που δεν αποσυκευάζονται από μας Για ηλεκτρική ή μηχανική διαταραχή σε οποιαδήποτε συσκευή, όργανο, ρολόι, υπολογιστή ή άλλο εξοπλισμό εκτός αν υπάρχουν στοιχεία της σχετικής εξωτερικής ζημίας Για οποιαδήποτε αγαθά που έχουν μια προϋπάρχουσα ατέλεια ή είναι εγγενώς ελαττωματικά Για τα ζώα και τα κλουβιά τους συμπεριλαμβανομένων των κατοικίδιων ζώων, πουλιών ή ψαριών Για φυτά Για τα φθαρτά στοιχεία ή/και εκείνα που απαιτούν ένα ελεγχόμενο περιβάλλον Για τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο Στα κοσμήματα, ρολόγια, ψευτοστολίδια, πολύτιμες πέτρες ή μέταλλα, χρήματα, πράξεις, τίτλοι, γραμματόσημα, νομίσματα ή αγαθά ή συλλογές ενός παρόμοιου είδους, όπως και να προκλήθηκαν, εκτός αν μας έχετε δώσει προηγουμένως τις πλήρεις λεπτομέρειες με την αξία και έχουμε επιβεβαιώσει γραπτώς ότι δεχόμαστε την ευθύνη Για τις ζημίες ή τις δαπάνες που προέρχονται εμμέσως, η ως αποτέλεσμα από απώλεια, ζημία, ή αποτυχία να παραχθούν τα αγαθά που περιλαμβάνουν αλλά που δεν περιορίζονται στην απώλεια χρήσης ή θελκτικότητας Κανένας υπάλληλος μας δεν θα είναι χωριστά υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, λανθασμένη παράδοση, λάθη ή παραλείψεις υπό τον όρο αυτής της συμφωνίας Η ευθύνη μας θα πάψει με την παράδοση των αγαθών από την αποθήκη εμπορευμάτων μας (δείτε την πρόταση 11.2 κατωτέρω). 11. Το χρονικό όριο για αξιώσεις 11.1 Για τα αγαθά που παραδίδουμε, εσείς πρέπει να μας ειδοποιήσει εγγράφως για οποιαδήποτε ορατή απώλεια, ζημία ή αποτυχία να παραδοθούν οποιαδήποτε αγαθά την ώρα της παράδοσης Εάν εσείς ή ο πράκτοράς σας συλλέγετε τα αγαθά, πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στα αγαθά που παραλαμβάνονται από εσάς ή τον πράκτορά σας Παρά τις παραγράφους 8, 9 και 10 δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία στα αγαθά εκτός αν μια αξίωση δηλώνεται σε μας, ή στον πράκτορά μας ή την επιχείρηση που πραγματοποιεί τη συλλογή ή την παράδοση των αγαθών εξ ονόματός μας, γραπτώς, μόλις ανακαλύπτεται τέτοια απώλεια ή ζημία (ή με λογική επιμέλεια οφείλει να έχει ανακαλυφθεί) και σε κάθε περίπτωση μέσα σε επτά (7) ημέρες από την παράδοση των αγαθών από μας Το χρονικό όριο ειδοποίησης για την αξίωσή σας μπορεί να επεκταθεί με την παραλαβή γραπτού αιτήματός σας δεδομένου ότι το αίτημα σας έχει παραληφτεί μέσα σε επτά (7) ημέρες από την παράδοση. Η συγκατάθεση σε ένα τέτοιο αίτημα δεν θα παρακρατηθεί αδικαιολόγητα.

4 12. Καθυστερήσεις κατά τη μεταφορά 12.1 Εκτός από λόγω αμέλειας ή παραβίασης της σύμβασής μας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για καθυστερήσεις κατά τη μεταφορά Εάν μέσω κανενός δικού μας φταιξίματος δεν είμαστε ανίκανοι να παραδώσουμε τα αγαθά σας, θα τα πάρουμε στην αποθήκη. Η συμφωνία θα εκπληρωθεί και οποιαδήποτε πρόσθετη υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και της παράδοσης, θα είναι με τα δικά σας έξοδά. 13. Το δικαίωμά μας να κρατήσουμε τα αγαθά (εμπράγματος ασφάλεια) Θα έχουμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε ή/και να ξεφορτωθούμε τελικά, μερικά ή όλα τα αγαθά έως ότου έχετε πληρώσει όλες τα έξοδα μας και οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές που οφείλονται στο πλαίσιο αυτού ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας. (Δείτε επίσης την παράγραφο 22). Αυτές περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε δαπάνες που έχουμε πληρώσει εξ ονόματός σας. Ενώ κρατάμε τα αγαθά θα είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε όλες τις επιβαρύνσεις αποθήκευσης και άλλες δαπάνες που υφίστανται με την παρακράτησή των αγαθών σας και αυτοί οι όροι και διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν. 14. Αμφισβητήσεις Εάν υπάρχει μια διαφωνία που προκύπτει από αυτήν την συμφωνία, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί, καθένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να την αναφέρει στο ελληνικό επιμελητήριο. Εάν η διαφωνία δεν μπορεί να επιλυθεί μ' αυτό τον τρόπο, μπορεί το καθένα συμβαλλόμενο μέρος να αναφερθεί στο Ελληνικό Υπουργείο. Κάτω από αυτό το σχέδιο, η περίπτωση θα καθοριστεί ανεξάρτητα από έναν διαιτητή που διορίζεται από το ναυλωμένο ίδρυμα διαιτητών. 15. Το δικαίωμά μας να εκτελέσουμε με υπεργολαβία την εργασία 15.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να εκτελέσουμε με υπεργολαβία μερικώς ή όλη την εργασία Εάν εκτελέσουμε με υπεργολαβία, κατόπιν αυτοί οι όροι θα ισχύσουν ακόμα. 16. Διαδρομή και μέθοδος 16.1 Έχουμε το δικαίωμα να επιλέξουμε τη μέθοδο και τη διαδρομή με την οποία θα εκτελεστεί η εργασία Εκτός αν έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένα ειδάλλως και εγγράφως στην προσφορά μας, άλλοι χώροι/όγκοι/διαθεσιμότητα στα οχήματά μας ή/και στο εμπορευματοκιβώτιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις αποστολές άλλων πελατών. 17. Συμβουλές και πληροφορίες Οι συμβουλές και οι πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή που μπορούν να δοθούν παρέχονται από την επιχείρηση για τον πελάτη μόνο. Οποιεσδήποτε προφορικές συμβουλές που δίνονται χωρίς πρόσθετη ρύθμιση παρέχονται δωρεάν και χωρίς συμβατική ευθύνη Στις συμβουλές και πληροφορίες μας για τις διεθνείς μεταφορές θα χρησιμοποιήσουμε τις λογικές προσπάθειές μας να παρέχουμε σε σας τις ενημερωμένες πληροφορίες για να σας βοηθήσουμε με την εισαγωγή/την εξαγωγή των εμπορευμάτων σας. Οι πληροφορίες για τέτοια θέματα όπως τους εθνικούς ή περιφερειακούς νόμους και τους κανονισμούς που υπόκεινται στην αλλαγή και την ερμηνεία οποιαδήποτε στιγμή παρέχονται καλόπιστα και είναι βασισμένες στις υπάρχουσες γνωστές περιστάσεις. Είναι η ευθύνη σας να επιδιώξετε τις κατάλληλες συμβουλές για να ελέγξετε την ακρίβεια οποιωνδήποτε παρεχόμενων πληροφοριών. 18. Εφαρμόσιμος νόμος Αυτή η σύμβαση υπόκειται στο νόμο της χώρας στην οποία το γραφείο της επιχείρησης που εκδίδει αυτήν την σύμβαση είναι τοποθετημένο. 19. Η διεύθυνση αποστολής σας 19.1 Εάν στέλνετε αγαθά που αποθηκεύονται, πρέπει να παρέχετε μια διεύθυνση για την αλληλογραφία και να μας ειδοποιήσετε εάν αλλάξει. Όλη η αλληλογραφία και οι ειδοποιήσεις θα θεωρηθούν να έχουν παραληφτεί από σας επτά ημέρες μετά από την ημερομηνία αποστολής στην τελευταία διεύθυνσή που καταγράφεται από μας Εάν δεν παρέχετε μια διεύθυνση ή δεν ανταποκρίνεστε στην αλληλογραφία ή τις ειδοποιήσεις μας, μπορούμε να δημοσιεύσουμε τέτοιες ανακοινώσεις σε μια δημόσια εφημερίδα στην περιοχή από την οποία τα αγαθά απομακρύνθηκαν. Τέτοια ειδοποίηση θα θεωρηθεί να έχει παραληφτεί από σας επτά ημέρες μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης της εφημερίδας. Σημείωση: Εάν είμαστε ανίκανοι να έρθουμε σε επαφή, θα σας χρεώσουμε οποιεσδήποτε δαπάνες που αναλαμβάνονται στην αναζήτηση των ιχνών σας. 20. Ο κατάλογος εμπορευμάτων (λίστα συσκευασίας) ή παραλαβής Όπου παράγουμε έναν κατάλογο εμπορευμάτων για σας (λίστα συσκευασίας) ή μιας παραλαβής και σας τα στέλνουμε, θα γίνετε αποδεκτό ως ακριβής εκτός αν γράφετε σε μας μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία της αποστολής σας, ή μια λογική περίοδο που συμφωνείται μεταξύ μας, που ειδοποιούμε για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις. 21. Αναθεώρηση αποθήκευτρων Αναθεωρούμε τα έξοδα αποθήκευσής μας περιοδικά. Θα ειδοποιηθείτε εγγράφως 28 ήμερες πριν οποιωνδήποτε αυξήσεων. 22. Το δικαίωμά μας να πωλήσουμε ή να ξεφορτωθούμε τα αγαθά Εάν η πληρωμή των εξόδων μας σχετικά με τα αγαθά σας είναι καθυστερούμενα, και στην ειδοποίηση των 28 ημερών, έχουμε δικαίωμα να σας απαιτήσουμε να απομακρύνετε τα αγαθά σας από την επιτήρησή μας και να πληρώσετε όλα τα χρήματα που μας οφείλονται. Εάν αποτυγχάνετε να καταβάλετε όλα τα εναπομένοντα ποσά που μας οφείλονται, μπορούμε να πωλήσουμε ή να ξεφορτωθούμε μερικά ή όλα τα αγαθά σας χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Το κόστος της πώλησης ή της διάθεσης θα χρεωθεί σε σας. Οι καθαρές εισπράξεις θα πιστωθούν στον απολογισμό σας και οποιοδήποτε ενδεχόμενο πλεόνασμα θα σας πληρωθεί χωρίς τόκο. Εάν το πλήρες ποσό που οφείλεται δεν παραλαμβάνεται, μπορούμε να επιδιώξουμε να ανακτήσουμε το ποσό από σας. 23. Λήξη Εάν οι πληρωμές είναι ενημερωμένες, δεν θα λήξουμε αυτήν την σύμβαση εκτός εάν σας δώσουμε τρεις μήνες ειδοποίησης εγγράφως. Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τη σύμβαση αποθήκευσής σας, πρέπει η ειδοποίηση που θα μας δώσετε να είναι τουλάχιστον 10 «εργάσιμων ημερών» (οι εργάσιμες ημέρες καθορίζονται στην πρόταση 6 ανωτέρω). Εάν μπορούμε να απελευθερώσουμε τα αγαθά νωρίτερα, θα το κάνουμε, υπό τον όρο ότι έχετε πληρώσει όλα τα οφειλόμενα σε εμάς ποσά. Τα έξοδα για την αποθήκευση είναι πληρωτέα την ημερομηνία που η ειδοποίηση έχει επίδραση.

5 24. Χρεώσεις χειρισμού αγαθών έξω από την αποθήκη Εάν κάνετε ρυθμίσεις για να συλλέξετε τα αγαθά από την αποθήκη εμπορευμάτων μας, έχουμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε για να σας τα βγάλουμε και να σας τα δώσουμε. Η ευθύνη μας παύει με το που σας δώσουμε τα αγαθά. 25. Πληρωμή αποθήκευτρων Πληρωμές για υπηρεσίες αποθήκευσης πρέπει να γίνονται σε μηνιαία βάση ή πριν από την 1 η κάθε μήνα. Τα έξοδα αποθήκευσης θα τιμολογηθούν και θα πληρωθούν έναν μήνα εκ των προτέρων. Εγώ/ Εμείς καταλαβαίνω (ουμε) και δέχομαι (αστε) τους τυποποιημένους όρους της σύμβασης και αναγνωρίζω (ουμε) τα έξοδα ως προσωπική υποχρέωση.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Freight Forwarders & Logistics Association Πρότυπα και Όροι Εμπορικών συναλλαγών Page 1

Cyprus Freight Forwarders & Logistics Association Πρότυπα και Όροι Εμπορικών συναλλαγών Page 1 Επιπρόσθετη προσοχή από τον πελάτη πρέπει να επικεντρωθεί στις ειδικές ρήτρες που απαλλάσσουν η περιορίζουν την ευθύνη της εταιρείας και εκείνων που σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούν από τον πελάτη να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αθήνα, 21.12.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ H εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ», επίσημος φορέας οργάνωσης Διεθνών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

η διεύθυνση δεν είναι σωστή ή δεν σηµειώνεται καταλλήλως ή η συσκευασία της είναι ακατάλληλη ή ανεπαρκής ώστε να διασφαλίζεται ασφαλής µεταφορά µε το

η διεύθυνση δεν είναι σωστή ή δεν σηµειώνεται καταλλήλως ή η συσκευασία της είναι ακατάλληλη ή ανεπαρκής ώστε να διασφαλίζεται ασφαλής µεταφορά µε το DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό δικό σας και

Διαβάστε περισσότερα

EPSON COVERPLUS Όροι

EPSON COVERPLUS Όροι EPSON COVERPLUS Όροι 1. Ορισμοί Ερμηνείες όρων: «Δήλωση» είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής CoverPlus της EPSON, εισάγοντας τον αριθμό ενεργοποίησης που προμηθευτήκατε (ή σας παρασχέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΒΒ. Προμήθεια Εξοπλισμού και Συστημάτων. 1. Γενικά

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΒΒ. Προμήθεια Εξοπλισμού και Συστημάτων. 1. Γενικά ΑΒΒ Προμήθεια Εξοπλισμού και Συστημάτων 1. Γενικά 1.1. Πωλήσεις που εκτελούνται από την ΑBB ΑΕ (αναφερόμενη στο εξής ως ΠΩΛΗΤΗΣ) υπόκεινται στους παρόντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, εξαιρουμένων όσων έχουν

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32 Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα azores.gr. Το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς (επισκέπτη ή πελάτη) μόνο εφόσον αποδεχθείτε τους όρους χρήσης που διέπουν την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2008 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΤ.27/2008 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ Cyta»

Copyright 2008 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΤ.27/2008 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ Cyta» Copyright 2008 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΤ.27/2008 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Cyta Τ.Κ. 24929 Ηµεροµ. ηµοσίευσης: 06/11/2008 CY 1396 Λευκωσία Ηµεροµ. Λήξης Υποβολής: 12/12/2008 ΚΥΠΡΟΣ AT.27/2008 Πώληση Μεταχειρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β. ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΩΣ ΕΚΘΕΤΕΣ

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β. ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΩΣ ΕΚΘΕΤΕΣ Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Οι αιτήσεις για συμμετοχή πρέπει να υποβάλλονται στους διοργανωτές το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί. 2. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής ο εκθέτης αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Πλαίσιο και Επισκόπηση Εισαγωγή Η εταιρεία «Celebrity International Movers SA» χρειάζεται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες για τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23 14.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23 ΟΔΗΓΙΑ 2004/112/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 71 (6)

Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 71 (6) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2743 Κ.Δ.Π. 391/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 391 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94(ί)τθΥ 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 71 (6) Ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Σύμβαση του Μόντρεαλ ή το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για το ταξίδι σας και οι συμβάσεις αυτές διέπουν και μπορεί να μειώσουν την ευθύνη των αερομεταφορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ( ΣΥΜΦΩΝΙΑ ) ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ MICROBIOLOGICS, INC. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή MBL ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΕΡΓΟ : " Μεταλλικά προβολικά στέγαστρα στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ." ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Καταθέτης Κος / Κα Διεύθυνση Τ.Κ. Τηλ. Email Γκαλερί Peter s Gallery Ιωάννη Πολέμη 31, 3085 Λεμεσός Τηλ. +357 25384804 Fax +357 25384204 info@petersgallery.com.cy Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Όροι Χρήσης XtraMath Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Λειτουργίας. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε.

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε. Πολιτική ακύρωσης Για τον Πωλητή Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή, για παράδειγμα, εάν το προϊόν είναι τοποθετημένο σε λάθος μέρος ή κάνατε ένα λάθος κατά την καταχώρησή της αγγελίας.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP προσφέρει δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος 14/02/2017 2 I Τιµοκατάλογος (ισχύς από 14/02/2017)* 3 I *Τιµές µονάδος σε /µέτρο εκτός των αγωγών γείωσης. Εργοστασιακές

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting Περιγραφή υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting CAA-1013 Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT ( ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ AFTERMARKET

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ AFTERMARKET ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ AFTERMARKET 1. Πεδίο εφαρμογής Αυτοί οι γενικοί όροι του συμβολαίου ισχύουν αποκλειστικά για την πώληση προϊόντων που προορίζονται για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση )

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Όροι και προϋποθέσεις Ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την Παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης HP Care Pack. Σας ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένοι Όροι και Συνθήκες

Τυποποιημένοι Όροι και Συνθήκες Τυποποιημένοι Όροι και Συνθήκες της Σ. ΚΟΥΖΩΦ & ΣΙΑ ΕΕ Τα ακόλουθα είναι οι Όροι και οι Συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες η «Σ. ΚΟΥΖΩΦ & ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτική επωνυμία «ErgoQ» και ΑΦΜ 998073800 (ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 650 Ν. 31(Ι)/94 Αρ. 2876,

E.E. Παρ. 1(1) 650 Ν. 31(Ι)/94 Αρ. 2876, E.E. Παρ. 1(1) 650 Ν. 31(Ι)/94 Αρ. 2876, 22.4.94 Ο περί Απρόσκλητου Προσφοράς Αγαθών και Υπηρεσιών Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. Είδους 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Παρατηρήσεις. Είδους 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ GE Healthcare Α.Ε. Σώρου 8-10 (Κτίριο C) 15125 Mαρούσι, Αθήνα T 210 893 0600 F 210 962 5931 Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Yπόψη: κας Α. Συμνιανάκη Τηλ. 28210 22306

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ADR 1.4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ADR 1.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ADR 1.4 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ξένος Παναγιώτης Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος ADR-RID Γραμματέας ΠΣΣΑΜΕΕ Όλοι πιστεύουμε ότι οι διατάξεις του ADR αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012 Αρ. 4334, 25.5.2012 54(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEPAdesk

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEPAdesk ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Α. Εισαγωγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEPAdesk 1.Το ΕΔΕ άνευ στατιστικής εισαγωγής ΠΕΑΕ - είναι εθνικό τελωνειακό παραστατικό, προς υποστήριξη της προφορικής διασάφησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: α)......... κάτοικοι. οδός. αριθμός..., κάτοχοι των υπ αριθμόν....δελτίων αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ Κ.Α. 62.03.002.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ CPV 44114100-3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.827,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ICTS SECURITY SOLUTIONS ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Νάξο σήμερα την Πέμπτη 12/03/2015 οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι, ήτοι αφ ενός μεν: Η εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Αριθμός 467 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003610265 2016-01-07

16PROC003610265 2016-01-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες HP 104-in Dual Roll Kit Νομικές πληροφορίες 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Πρώτη έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 29-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ H Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, επίσημος φορέας οργάνωσης Διεθνών Εκθέσεων και Εκδηλώσεων, συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες

Κατευθυντήριες οδηγίες Κατευθυντήριες οδηγίες Σελίδα 1 από 6 Κατευθυντήριες οδηγίες Πρακτική άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) - Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες των Γραφείων και σχετικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρθρο 1: Ισχύς Γενικών Όρων. α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συναλλαγές με εμπόρους για όλες τις εργασίες του Διαμεταφορέα που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράς εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράς εμπορευμάτων Γενικοί όροι διαμεταφοράς εμπορευμάτων I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρθρο 1: Ισχύς Γενικών Όρων. α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συναλλαγές με εμπόρους για όλες τις εργασίες του Διαμεταφορέα που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων του HMC απευθύνεται σε πελάτες του HMC και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk Α. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης Για την διασφάλιση των δεδομένων του προγράμματος SEPAdesk, θα πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης στον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ CISA & GETINGE ΠΟΣΟΥ 10500 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ NO 217 Στη Φλώρινα, σήμερα, 01-03-2013μεταξύ αφ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Κωδικός Διαμεσολαβούντα CROMAR INSURANCE BROKERS LTD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αριθμός Συμβολαίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ / ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα