CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων"

Transcript

1 CONTRACTOR DIESEL Үхειριδιο οδηуιων

2

3 Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας ONTRACTOR DIESEL. Είμαστε βέβαιοι τι θα εκπληρώσει τις προσδοκίες σας. Για καλ τερα αποτελέσματα και ασφαλή χρησιμοποίηση, παρακαλείστε πως διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν την χρήση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αυτή η συσκευή είναι συσκευή πλυσίματος υψηλής πιέσεως, ικανή για παραγωγή πίεσης μέχρι και 180 bar (2600 psi). Διαβάστε λο το εγχειρίδιο οδηγιών, πριν να χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Η πλήρης καταν ησης των περιεχομένων του εγχειριδίου, θα σας βοηθήσει να αποφ γετε πιθανά ατυχήματα στον εαυτ ν σας η βλάβες και ζημιές σε άλλα πρ σωπα η αντικείμενα, πως ακ μη και στην ίδια την συσκευή. Είναι επίσης σημαντικ, πως διαβάσετε το παρεχ μενο εγχειρίδιο για την μηχανή Ruggerini, πριν την χρησιμοποίηση της συσκευής. Με εκτίμηση Nilfi sk-alto Division of Nilfi sk-advance A/S Περιεχ μενα EL 1.0 Ασφάλεια Προειδοποίησης - Εφοδιασμ ς πετρελαίου Υλικά/επιφάνειες με αμίαντο Σ στημα ασφάλειας μηχανής Συνοπτικ διάγραμμα Χρησιμοποίηση Μεταφορά Εξαρτήματα Συμπληρωματικά εξαρτήματα Περιγραφή λειτουργίας Αντλία υψηλής πιέσεως Σ στημα θέρμανσης Μηχανή πετρελαίου Ακροφ σιο Συνδέσεις Λάστιχο υψηλής πιέσεως Ψεκαστήρας και ακροφ σιο Σ νδεση νερο Τρ πος αναρρ φησις Χρήση απορρυπαντικών Κα σιμα για το σ στημα θέρμανσης Κα σιμα για την μηχανή Οδηγίες λειτουργίας Διαδικασία για να πάρει μπρος η συσκευή Λειτουργία κρυο νερο Λειτουργία ζεστο νερο και ατμο Ρ θμισης πιέσεως και ποσ τητας νερο Κλείσιμο συσκευής Αποθήκευση/προστασία απ παγωνιά Ετικέτα μοντέλου Συντήρηση Φίλτρο εισ δου νερο Συνδέσεις/ενώσεις Αλλαγή λαδιο, αντλία/μηχανή Φίλτρα για τα κα σιμα θερμάνσεως Καθαρισμ ς ασβεστίων Φροντίδα ακροφυσίου υψηλής πιέσεως Εγγ ηση Οδηγ ς βλαβών Τεχνικά στοιχεία

4 1.0 Ασφάλεια EL Η μηχανή σας CONTRACTOR DIESEL, έχει αναπτυχθεί και κατασκευαστεί σ μφωνα με τους τελευταίους κανονισμο ς ασφαλείας εργασίας. Προσοχή! Ομως, για να αποφ γετε πιθανά προσωπικά ατυχήματα η ζημιά σε άλλα υλικά ή ακ μη και στην ίδια την συσκευή, σας συμβουλε ουμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την παράγραφο για μέτρα ασφαλείας πριν να λειτουργήσετε την συσκευή για πρώτη φορά. χρήση απορρυπαντικών πρέπει να ακολουθο νται πάντα. 10. Κατά την διάρκεια πα σεως η αλλαγής εξαρτημάτων, η λαβή του ψεκαστήρα πρέπει να ασφαλιστεί με το να στρέψετε το κουμπί στην θέση 0. Γενικά μέτρα ασφαλείας 1. Κρατάτε πάντα τον ψεκαστήρα και το ακροφ σιο και με τα δ ο χέρια. 2. Μην στρέφετε τον εκτοξευτήρα του νερο σε άτομα, ζώα, ζωντανο ς ηλεκτρικο ς εξοπλισμο ς η προς την συσκευή. 3. Πάντα να σταματάτε την μηχανή κατά την διάρκεια πα σεως της λειτουργίας. 4. Συνδέστε η αποσυνδέστε το υψηλής πιέσεως λάστιχο, μ νο ταν η μηχανή είναι σταματημένη. 5. Χρησιμοποιάτε μ νο λάστιχα και ακροφ σια τα οποία είναι καθορισμένα απ την Nilfi sk-alto. 6. Η μηχανή δεν πρέπει να μένει ξεκινημένη περισσ τερο απ 5 λέπτα απ την στιγμή που έχετε αφαιρέσει τον ψεκαστήρα (γιατί έτσι η αντλία περιστρέφει το νερ εσωτερικώς και η μηχανή θα υπερθερμανθεί, εκτ ς και αν την σταματήσετε σε 5 λεπτά). 7. Η αντλία είναι εφοδιασμένη με βαλβίδα ασφαλείας η οποία είναι ρυθμισμένη απ το εργοστάσιο. Η ρ θμιση της βαλβίδας πως και οτιδήποτε άλλα εξαρτήματα που χρειάζονται εργαλεία, πρέπει μ νο να γίνεται απ εξειδικευμένο πρ σωπο. 8. Μην λειτουργάτε την συσκευή εάν είναι παγωμένη. Σιγουρευτήτε τι η μηχανή, τα λάστιχα και τα εξαρτήματα δεν είναι παγωμένα πριν την λειτουργία. 9. Οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 11. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιήται σε περιβάλλον που διατρέχεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς η έκρηξης. 12. Η εξάτμιση απ την μηχανή και απ το σ στημα θέρμανσης περιέχουν δηλητηριώδης μονοξείδιον του άνθρακα. Αποφε γετε τη εισπνοή των αερίων της εξάτμισης. Ποτέ να μην λειτουργάτε την συσκευή σε κλειστ χώρο. 13. Για αποφυγή κινδ νου πυρκαγιάς και εξασφάλιση επαρκή εξαερισμο, τοποθετάτε την συσκευή τουλάχιστον 1 μέτρο μακρυά απ κτίρια η άλλους εξοπλισμο ς κατά την διάρκεια λειτουργίας. 14. Μην τοποθετάτε ε φλεκτα υλικά πως βενζίνη, σπίρτα κ.α. κοντά στην συσκευή κατά την διάρκεια λειτουργίας. 15. Επιτρέπετε μ νον κατάληλο εκπαιδευμένον προσωπικ να χρησιμοποιά την συσκευή. 16. Π τε μην αφήνετε παιδιά να λειτουργο ν την συσκευή. 17. Μην χρησιμοποιάτε την συσκευή εάν σημαντικά εξαρτήματα είναι χαλασμένα π.χ. συστήματα ασφαλείας, λάστιχα υψηλής πιέσεως, ψεκαστήρας, καμπίνα. 1.1 Προειδοποίησης Εφοδιασμ ς πετρελαίου: Πάντα να σταματάτε την μηχανή και να την αφήνετε να κρυώσει για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν τον εφοδιασμ πετρελαίου. 4

5 Αποφε γετε να χ νετε πετρέλαιο. Εάν κατά την διάρκεια του εφοδιασμο έχει χυθεί πετρέλαιο, φροντίστε πως να το καθαρίσετε πριν να ξεκινήσετε την μηχανή. Εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη πάνω σε τρέιλερ, οτιδήποτε ξεχ λισμα πετρελαίου πρέπει να καθαριστεί πριν να ξεκινήσετε την μηχανή ξανά.ποτέ μην χρησιμοποιάτε ανοικτή φλ γα κοντά στην συσκευή. Απαγορε εται το κάπνισμα κατά την διάρκεια εφοδιασμο πετρελαίου. Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών για την μηχανή Ruggerini προσεκτικά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Π τε μην λειτουργάτε την συσκευή σε κλειστ χώρο. Τα αέρια της εξάτμισης είναι επικίνδυνα. 1.2 Αμίαντος Η χρήση της συσκευής πάνω σε υλικά η επιφάνειες που περιέχουν αμίαντο απαγορε εται εκτ ς αν γίνει χρήσης ειδικών εξαρτημάτων. 2.0 Σ στημα ασφάλειας μηχανής Η μηχανή σταματά αυτ ματα εάν το λάδι είναι ανεπαρκής. Μπορείτε να ξεκινήσετε την μηχανή ξανά, αφο προσθέσετε το λάδι που χρειάζεται. Ασφάλεια EL 3.0 Συνοπτικ διάγραμμα (Βλέπε σχέδιο στο κάλλυμα) 1. Είσοδος νερο και φίλτρο (ταχεία σ νδεση για λάστιχο τροφοδοσίας) 2. Ελεγχος λαδιο και γέμιση της αντλίας 3. Καπάκι λαδιο για την αντλία 4. Δοχείον απορριμμάτων λαδιο 5. Ράβδος για έλεγχο λαδιο μηχανής και γέμιση λαδιο 6. Καπάκι λαδιο για την μηχανή 7. Καπάκι γέμισης πετρελαίου 8. Καζάνι 9. Ανεμιστήρας για το καζάνι 10. Υψηλής πιέσεως έξοδος (ρώγα ταχείας σ νδεσης για υψηλής πιέσεως λάστιχο) 11. Μπαταρία, 12V 12. Θήκη δοχείου για απορρυπαντικά 13. Jerry-can δοχείο για θέρμανση λαδιο 14. Φίλτρο καυσίμων 15. Σημεία στον σκελετ για μεταφορά 16. Θερμοστάτης 17. Θερμ μετρο 18. Κλειδί για ηλεκτρικ ξεκίνημα 19. Λάμπα για έλεγχο φ ρτιση μπαταρίας 20. Προειδοποίησης λαδιο 21. Μετρητής πιέσεως 22. Κουμπί για ρ θμιση ποσ τητας νερο 23. Ασφάλεια για ηλεκτρικ κ κλωμα, 1,25AT Διπλ ακροφ σιο με λάστιχο 24. Λάστιχο υψηλής πιέσεως, κατάληλο για ατμ 25. Ρώγα ταχείας συνδέσεως 26. Ταχείος συνδετήρας 27. Ρυθμιστής πιέσεως 28. Σκανδάλη αποσυμπλοκής 29. Standard διπλ ακροφ σιο 30. Σωλήνα χαμηλής πιέσεως 31. Σωλήνα υψηλής πιέσεως 32. Χερο λι ψεκαστήρα 33. Κουμπί ασφαλείας σκανδάλης 35. Πινακίδα στοιχείων 36. Λάστιχο αναρρ φησις με φίλτρο 5

6 4.0 Χρησιμοποίησης Εξαρτήματα EL Η πετρελαιοκίνητη Nilfi sk-alto υψηλής πιέσεως CONTRACTOR DIESEL, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λες τις εξωτερικές δουλειές στις οποίες χρησιμοποιήται ατμ ς, ζεστ η κρ ο νερ, με η χωρίς απορρυπαντικά (βλέπε παράγραφο 8.5). 4.1 Μεταφορά και χειρισμ ς Κατά την μεταφορά της συσκευής με fork lift, σιγουρευτήτε πως η συσκευή έχει κάτσει καλά στις προεξοχές του fork lift και δεν διατρέχεται ο κίνδυνος να ανατραπεί. Εάν σηκώνετε την συσκευή με γεραν, περάστε ένα σαμπάνιο γ ρω απ τα σημεία μεταφοράς στο πάνω μέρος του σκελετο. Σιγουρευτήτε πως κατά την διάρκεια της μεταφοράς δεν υπάρχουν πρ σωπα απ κάτω η κοντά στην συσκευή. Εάν μεταφέρετε την συσκευή με φορτηγ η τρέϊλερ, σιγουτευτήτε τι δεν υπάρχει κίνδυνος η μηχανή να γλιστρήσει η να ανατραπεί. 5.0 Εξαρτήματα EL Η συσκευή παραδίδεται με διπλ ακροφ σιο και ψεκαστήρα με υψηλής πιέσεως λάστιχο ικαν για ατμ. Η χαμηλής πιέσεως σωλήνα (30) είναι εφοδιασμένη με ένα πλακωτ ακροφ σιο 6530* και η υψηλής πιέσεως σωλήνα (31) με ένα πλακωτ ακροφ σιο 1506*. *) Τα δ ο πρώτα ψηφία στο νο μερο του ακροφυσίου αναφέρονται στην γωνία ψεκάσματος, σε μοίρες. Τα δ ο τελευταία ψηφία ενδεικν ουν την ροή του νερο σε l/min. με 20 bar πίεση και θερμοκρασία 20 βαθμο ς κελσίου. Το πραγματικ μέγεθος του στομίου είναι 1.6 χιλ. για το στ μιο 1506 και 3.6 χιλ για το στ μιο Π τε μην προσαρμ ζετε στ μια με μικρ τερη διάμετρο. Η μάξιμουμ πίεσης και η θερμοκρασία είναι έκτυπη πάνω στο λάστιχο υψηλής πιέσεως της Nilfi sk-alto. Χρησιμοποιάτε πάντα λάστιχα υψηλής πιέσεως της Nilfi sk-alto ικανά για ατμ. Σε περίπτωση ζημιάς στο λάστιχο, αφήστε την υπηρεσία του προσωπικο της Nilfi sk-alto να το επισκευάσει. 6 Π τε μην προσπαθήσετε να το επισκευάσετε εσείς! Η ώθηση πάνω στο στ μιο είναι περίπου 12.5 ft/lb (55 ). Δια τον λ γο τι τα στ μια είναι προσαρμοζμένα σε μία γωνία εν σχέση με το ακροφ σιο, το χερο λι επηρεάζεται απ μία περιστροφική επίδραση κατά το ψεκάσμα. Πάντα χρησιμοποιήτε και τα δ ο χέρια ταν λειτουργάτε τον ψεκαστήρα. 6.0 Συμπληρωματικά εξαρτήματα Για να χρησιμοποιήσετε την συσκευή σας πιο αποτελεσματικά, η Nilfi sk-alto έχει δημιουργήσει ένα ευρ πρ γραμμα εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου εν ς σετ τροχών πεπιεσμένου αέρα ειδικά για την CONTRACTOR DIESEL. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για περισσ τερες πληροφορίες.

7 7.0 Περιγραφή λειτουργίας EL Το νερ παιρνά απ την σ νδεση της εισ δου (a) διαμέσου εν ς φίλτρου του νερο (b) και μέσα στην αντλία υψηλής πιέσεως (c). Το νερ υψηλής πιέσεως στέλνεται διαμέσου της βαλβίδας ρυθμίσεως (d) και το πρώτο σ στημα ελέγχου ροής (e) στην βαλβίδα ελλάτωσις (f) και διαμέσου του δε τερου συστήματος ελέγχου ροής (g) μέσα στο κ ϊλ της χ τρας (h). Εδώ το νερ θερμαίνεται στην απαιτο μενη θερμοκρασία. Στην έξοδο του κ ϊλ το ζεστ νερ υψηλής πιέσεως παιρνά τον μετρητή θερμοκρασίας (sensor) (i) και συνεχίζει διαμέσου της σ νδεσης της εξ δου (j) στον ψεκαστήρα (k) και στο διπλ ακροφ σιο (l). Τα κα σιμα απορροφο νται απ το ντεπ ζιτο καυσίμων (m) διαμέσου του φίλτρου καυσίμων (n) με τη βοήθεια της αντλίας καυσίμων (o). Η ανλία στέλνει τα κα σιμα διαμέσου της μαγνητικής βαλβίδας (p) στο στ μιο καυσίμων (g) που αναφλέγεται. Η κα ση στην χ τρα ελέγχεται απ τον ρυθμιστή φλ γας (sensor) (w) και προμηθε εται αέρα απ τον αεριστήρα (r), ο οποίος μαζί με την αντλία υψηλής πιέσεως (c) δουλε ουν με την βοήθεια την μηχανής πετρελαίου (s). a Σ νδεση εισ δου b Φίλτρο νερο c Αντλία υψηλής πιέσεως d Βαλβίδα ρυθμίσεως e Σ στημα ελέγχου ροής f Βαλβίδα ελλάτωσις g Σ στημα ελέγχου ροής h Κ ϊλ χ τρας i Μετρητής θερμοκρασίας (sensor) j Σ νδεσης εξ δου k Ψεκαστήρας l Διπλ ακροφ σιο m Ντεπ ζιτο καυσίμων n Φίλτρο καυσίμων o Αντλία καυσίμων p Μαγνητική βαλβίδα q Στ μιο καυσίμων w Ρυθμιστής φλ γας (sensor) r Αεριστήρας s Μηχανή πετρελαίου t Βαλβίδα ασφαλείας (εσωτερική) u Μετρητής πιέσεως v Ρ θμιση γκου νερο 7

8 7.1 Αντλία υψηλής πιέσεως Η αντλία υψηλής πιέσεως είναι εφοδιασμένη με μία βαλβίδα κυκλοφορίας στην μεριά της πίεσης. Η βαλβίδα αυτή στέλνει το νερ πίσω στην αναρροφητική μεριά της αντλίας ταν ο ψεκαστήρας είναι κλειστ ς η ταν ένα στ μιο έχει μπλοκαριστεί. Η βαλβίδα κυκλοφορίας λειτουργά επίσης σαν βαλβίδα ασφαλείας και είναι ρυθμισμένη ο τως ώστε να ανοίγει με περίπου 25 bar (360 psi) πάνω απ την πίεση εργασίας. Η υψηλής πιέσεως αντλία δεν πρέπει να μένει ξεκινημένη περισσ τερο απ 5 λέπτα εάν δεν χρησιμοποιήται, δια τον λ γο τι το νερ μέσα στην αντλία θερμαίνεται ταν επανακυκλοφοροποιήται για πολλή ώρα. Η βαλβίδα κυκλοφορίας κανονίζει ο τως ώστε ταν η μηχανή σταματά να μην υπάρχει πίεση στην αντλία. Η βαλβίδα κυκλοφορίας και η βαλβίδα ασφαλείας είναι ρυθμισμένες και σφραγισμένες απ το εργοστάσιο και αυτή η ρ θμιση δεν πρέπει να αλλαχτεί. 7.2 Σ στημα θέρμανσης Το σ στημα θέρμανσης ελέγχεται απ ηλεκτρικά κυκλώματα τα οποία αποτελο νται απ ένα θερμοστάτη, σ στημα ελέγχου ροής για έλεγχο της ροής του νερο και σ στημα ελέγχου της φλ γας (sensor). Η θερμοκρασία του νερο ρυθμίζεται απ τον θερμοστάτη, ο οποίος ρυθμίζει την τροφοδοσία καυσίμων προς το σ στημα θέρμανσης με την βοήθεια της μαγνητικής βαλβίδας. Και αφο το σ στημα θέρμανσης μπορεί να λειτουργήσει μ νο ταν το νερ κυκλοφορήσει στο σ στημα, η συσκευή είναι εφοδιασμένη με δ ο συστήματα ελέγχου ροής τα οποία διαμέσου των ηλεκτρικών κυκλωμάτων ρυθμίζουν την τροφοδοσία καυσίμων. Το κ κλωμα ασφαλείας στο ηλεκτρικ κ κλωμα ελέγχει πως και τα δ ο συστήματα ελέγχου ροής βρίσκονται σε ενέργεια. Αυτ σημαίνει τι η τροφοδοσία καυσίμων διακ πτεται ταν μ νο ένα σ στημα ελέγχου ροής είναι σε ενέργεια. Η τροφοδοσία καυσίμων επιτρέπεται μ νον ταν και τα δ ο συστήματα ελέγχου ροής βρίσκονται σε ενέργεια. Το σ στημα ελέγχου της φλ γας (sensor) είναι ένα ξεχωριστ κ κλωμα το οποίον σταματά την συσκευή εάν δεν υπάρχει φλ γα ταν η συσκευή είναι ρυθμισμένη για ζεστ νερ η ατμ. Είναι Περιγραφή λειτουργίας σημαντικ για την διατήρηση της αντλίας καυσίμων, πως η μηχανή δεν δουλε ει με ζεστ η κρ ο νερ ταν το ντεπ ζιτο καυσίμων είναι άδειο. EL 7.3 Μηχανή πετρελαίου Περιγραφή και οδηγίες λειτουργίας/ συντήρησης για την μηχανή Ruggerini, μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο Ruggerini που παρέχεται με την CONTRACTOR DIESEL. Παρακαλείστε πως το διαβάσετε πριν να ξεκινήσετε. Το ριο της βαλβίδας ελλάτωσις της μηχανής έχει ρυθμιστεί απ την Nilfi sk-alto, έτσι πως ο μάξιμουμ αριθμ ς περιστροφών να αντιστοιχά με την μάξιμουμ πίεση της αντλίας. Η ρ θμιση είναι σφραγισμένη. Αυτή η ρ θμιση δεν πρέπει να αλλάξει. 7.4 Ακροφ σιο Το διπλ ακροφ σιο αποτελείται απ δ ο στ μια, ένα υψηλής πιέσεως και ένα χαμηλής πιέσεως. Οταν η βαλβίδα ρ θμιση πίεσης (27) είναι εντελώς κλειστή, τ τε μ νο το υψηλής πιέσεως στ μιο χρησιμοποιήται. Οταν η βαλβίδα ρ θμιση πίεσης είναι ανοικτή, τ τε και το δ ο στ μια χρησιμοποιο νται. Στ μια με μικρ τερο μέγεθος (0) απ τι περιγράφονται στην παράγραφο 5.0 δεν πρέπει να χρησιμοποιο νται. 8

9 8.0 Συνδέσεις EL 8.1 Λάστιχο υψηλής πιέσεως Ενώστε το υψηλής πιέσεως λάστιχο του ατμο (24), στην υψηλής πιέσεως έξοδο (10) στα μπροστά της συσκευής. Χρησιμοποιήτε μ νον τα αυθεντικά λάστιχα υψηλής πιέσεως του ατμο της Nilfi sk-alto. Το λάστιχο δεν πρέπει να εκτέθεται σε κακή χρήση πως κ μπους, στριψίματα η να έρχεται σε επαφή με κοφτερά η ζεστά αντικείμενα, πως αυτά μπορο ν να προκαλέσουν σκάσιμο στο λάστιχο. Για προεκτάσεις λαστίχων, χρησιμοποιήτε μ νον τα αυθεντικά λάστιχα υψηλής πιέσεως του ατμο της Nilfi sk-alto. Τα λάστιχα προεκτάσεως δεν πρέπει να υπερβαίνουν 300 π. (100μ.) ολικ μήκος. 8.2 Ψεκαστήρας και ακροφ σιο Καθαρίστε την ρώγα ταχείας συνδέσεως (25) απ τυχών ακαθαρσίες. Τραβήξτε και κρατήστε τον ταχείο συνδετήρα (26) στο χερο λι του ψεκαστήρα μπροστά. Εισάξτε την ρώγα ταχείας συνδέσεως μέσα στην ένωση και αφήστε τον ταχείο συνδετήρα. Τραβήξτε το ακροφ σιο (η οποιοδήποτε εξάρτημα) προς τα μπροστά για να σιγουρευτήτε τι έχει προσαρμοστεί ορθά και σφιχτά, πριν να λειτουργήσετε την συσκευή. Π τε μην αποσυνδέετε το ακροφ σιο η οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα την ώρα που η συσκευή παρέχει νερ η ατμ διαμέσου του ακροφυσίου η άλλου εξαρτήματος. 8.3 Σ νδεση νερο Η σ νδεσης της εισ δου του νερο (1) βρίσκεται στα εμπροστά της συσκευής πάνω στην αντλία. Πριν να ενώσετε το λάστιχο τροφοδοσίας νερο, φροντίστε να το ξεπλ νετε για τυχών ακαθαρσίες. Η συσκευή μπορεί να ενωθεί απευθείας σε μηχανοστάσιον υδρε σεως. Η εισερχ μενη πίεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 bar και η θερμοκρασία του νερο να μην είναι περισσ τερη απ 35 βαθμο ς κελσίου. Οταν η συσκευή είναι ενωμένη στην τροφοδοσία νερο με βαλβίδα ελλάτωσις, πρέπει τ τε το λάστιχο τροφοδοσίας νερο να έχει τουλάχιστον 6 μέτρα μήκος. 8.4 Τρ πος αναρρ φησις Η συσκευή αναρροφά απ μ νη της και μπορεί να χρησιμοποιήση νερ απ ένα ντεπ ζιτο, ποτάμι κ.λ.π. Το λάστιχο αναρρ φησις (36) πρέπει να είναι γεμάτο με νερ πριν να ξεκινήσετε. Το ψος αναρρ φησις εξαρτάται απ την θερμοκρασία του νερο. Μάξιμουμ ψος αναρρ φησις 5 μέτρων επιτυγχάνεται με κρ ο νερ μέχρι 8 βαθμών κελσίου. Εάν υπάρχει ρίσκο εισάξεως ακαθαρσιών στην τροφοδοσία νερο (π.χ. άμμων) πρέπει τ τε εκτ ς απ το εσωτερικ φίλτρο της συσκευής, να προσαρμ σετε ένα εξωτερικ φίλτρο. Επικοινωνήστε με τον αντιπρ σωπ σας της Nilfi sk-alto, για περισσ τερες πληροφορίες. 8.5 Χρήση απορρυπαντικών Η συσκευή είναι εφοδιασμένη κανονικά χωρίς εκτιναχτήν απορρυπαντικών. Τα απορρυπαντικά δεν πρέπει να προστεθο ν στην τροφοδοσία του νερο κατά την διάρκεια της αναρρ φησις και έτσι να κυκλοφορήσουν διαμέσου της αντλίας. Εάν μια δουλειά απαιτά την χρήση απορρυπαντικών, μπορο ν να προστεθο ν με την βοήθεια εν ς εξωτερικ υ εκτιναχτή απορρυπαντικών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ορισμένα οργανικά διαλυτικά είναι καταστρεπτικά στο λάστιχο και πλαστικ με την χρήση υψηλής πιέσεως λαστίχων και γι αυτ δεν πρέπει να χρησιμοποιο νται. Η χρήση απορρυπαντικών έξω απ την σειρά απ ph, θα μειώσει την ζωή των εξαρτημάτων. Κατά την χρήση απορρυπαντικών, ακολουθάτε τις οδηγίες που είναι τυπωμένες στη συσκευασία. 8.6 Κα σιμα για το σ στημα θέρμανσης Χρησιμοποιήτε μ νον λάδι θερμάνσεως, κεροσίνη η πετρέλαιο μέσα στο Jerrycan ντεπ ζιτο καυσίμων για το σ στημα θέρμανσης. Μην γεμίζετε ποτέ με βενζίνη το ντεπ ζιτο καυσίμων του συστήματος θέρμανσης! 8.7 Κα σιμα για την μηχανή Χρησιμοποιήτε μ νον καθαρ πετρέλαιο για την μηχανή Ruggerini. 9

10 Οδηγίες λειτουργίας EL 9.1 Διαδικασία για να πάρει μπρος η συσκευή 1. Ελέγξτε πως η στάθμη του λαδιο της αντλίας βρίσκεται μεταξ των σημείων MIN και MAX. Τ πος λαδιο : Nilfi sk-alto Pump Oil Ελέγξτε την στάθμη του λαδιο στην μηχανή πετρελαίου Ruggerini. Τ πος λαδιο : Διαλέξτε τ πο λαδιο σ μφωνα με τις οδηγίες μέσα στο εγχειρίδιο της Ruggerini. 3. Αφήστε νερ να τρέξει μέσα απ το λάστιχο τροφοδοσίας πριν να το συνδέσετε για να καθαρίσει πιθανές ακαθαρσίες μέσα στο λάστιχο. Η εστία τροφοδοσίας νερο πρέπει να είναι ανοικτή στο φο λ για να παρέχει επαρκή τροφοδοσία. 4. Γυρίστε τον θερμοστάτη (16) στο μπλε. 5. Ξεκινήστε την μηχανή Ruggerini πως περιγράφεται στο παρεχ μενο εγχειρίδιον οδηγίων λειτουργίας. Το κλειδί για το ηλεκτρικ start έχει τις ακ λουθες τρείς στάσεις: 1 0 stop, 2 Ι on, 3 το κλειδί θα επιστρέψει πίσω στην στάση 2 ταν ελευθερωθεί. 6. Γυρίστε το κουμπί ασφαλείας σκανδάλης (33) στην στάση 0 και πιέστε την σκανδάλη του ψεκαστήρα (28) αφήνοντας νερ να τρέξει μέχρι ο ψεκασμ ς του νερο να είναι σταθερ ς και ευθ ς. 7. Οταν η μηχανή έχει ζεσταθεί, ελέγξτε πως η μάξιμουμ πίεση εργασίας δεν ξεπερνά την μάξιμουμ επιτρεπτή πίεση της αντλίας. Αυτ μπορείτε να το διαβάσετε απ τον μετρητή πίεσης (21) και δεν πρέπει να ξεπερνά τα 180 bar. Υπερφ ρτωσις θα μειώσει την ζωή της μηχανής. (Βλέπε παράγραφο 14.0). 9.2 Λειτουργία κρυο νερο Μετά την διαδικασία για να πάρει μπρος η μηχανή, η συσκευή είναι τ τε έτοιμη για λειτουργία με κρυ νερ. 9.3 Λειτουργία ζεστο νερο και ατμο Ζεστ νερ : Ρυθμίστε τον θερμοστάτη (16) στην θερμοκρασία που θέλεται, βαθμο ς κελσίου. Ατμ ς: α) Η ρ θμιση για θερμοκρασίες πάνω απ 95 βαθμο ς κελσίου, πρέπει να γίνεται με την σκανδάλη του ψεκαστήρα ελε θερη. β) Γυρίστε το κουμπί ρ θμισης ποσ τητας νερο (22) πλήρως δεξι στροφα. γ) Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην θερμοκρασία που θέλετε, βαθμο ς κελσίου. δ) Ξεκινήστε την μηχανή, εάν είναι σταματημένη, και ενεργοποιήστε τον ψεκαστήρα για να ξεκινήσετε το σ στημα θέρμανσης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για λ γους ασφαλείας είναι σημαντικ πως η οδηγία (α), πιο πάνω, να ακολουθείτε πάντα! Σημείωση: Εάν η μηχανή σταματά αμέσως μετά απ το ξεκίνημα, ελέγξτε αν ο ρυθμιστής καυσίμων είναι κλειστ ς. Εάν είναι κλειστ ς τ τε ανοίξτε τον πλήρως. 9.4 Ρ θμισης πιέσεως και ποσ τητας νερο Υψηλή πίεση/ποσ τητα νερο : Για να επιτ χετε μάξιμουμ πίεση εργασίας πρέπει το κουμπί του ρυθμιστή πιέσεως (27) στο ακροφ σιο, να γυριστεί πλήρως δεξι στροφα και το κουμπί ρ θμισης ποσ τητας νερο (22) που εβρίσκεται μπροστά απ την αντλία να γυριστεί πλήρως αριστερ στροφα. Η ποσ τητα του νερο είναι απείρως μεταβλητή μέχρι την μάξιμουμ ικαν τητα της συσκευής. Χαμηλή πίεση/ποσ τητα νερο : Για να μειώσετε την πίεση εργασίας γυρίστε τον κουμπί του ρυθμιστή πιέσεως (27) στο ακροφ σιο, πλήρως αριστερ στροφα μέχρις ώτου να καταφέρετε το επιθυμητ αποτέλεσμα. Για να μειώσετε την πίεση του νερο ΚΑΙ την ποσ τητα, ελευθερώστε την σκανδάλη (28) στον ψεκαστήρα η σταματήστε την μηχανή. Γυρίστε το κουμπί ρ θμισης ποσ τητας που εβρίσκεται μπροστά απ την αντλία δεξι στροφα, μειώνοντας έτσι την ροή και την ποσ τητα του νερο. Ελέγξτε τα αποτελέσματα και επαναλάβετε την διαδικασία μέχρι να επιτ χετε το επιθυμητ αποτέλεσμα.

11 Οδηγίες λειτουργίας EL Αποθήκευση/προστασία απ παγωνιά Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του κουμπιο του ρυθμιστή πιέσεως στο ακροφ σιο και του κουμπιο ρυθμιστή ποσ τητας στην αντλία, μπορείτε να επιτ χετε πιέσεις απ 4 bar μέχρι 180 bar, και ροές νερο απ 6λ./λεπτ μέχρι 20.5 λ./λεπτ. 9.5 Κλείσιμο συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος φωτιάς Μην αποσυνδέετε το λάστιχο υψηλής πιέσεως απ την συσκευή μέχρι να ακολουθείσετε την εξής διαδικασία: 1. Γυρίστε τον θερμοστάτη (16) στο μπλε. Ψεκάστε με κρ ο νερ μέχρις ώτου η θερμοκρασία να είναι κάτω απ 50 βαθμο ς κελσίου. Κλείστε την τροφοδοσία νερο. 2. Πιέστε την σκανδάλη του ψεκαστήρα για λίγο, για να αδειάσετε το σ στημα απ το νερ. 3. Σταματήστε την μηχανή πετρελαίου. (Βλέπε οδηγίες για την μηχανή Ruggerini). 4. Αποσυνδέστε το λάστιχο υψηλή πιέσεως. 5. Βάλτε τον ψεκαστήρα στο άνοιγμα του δοχείου του αντιψυκτικο υγρο και αφήστε την συσκευή να αντλήσει το αντιψυκτικ υγρ πίσω στο δοχείο. Το αντιψυκτικ υγρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά, αλλά να έχετε υπ ψη τι θα είναι ελαφρώς αραιωμένο με νερ μετά απ κάθε παρ μοια διαδικασία. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποφ γετε ζημιές πρέπει πάντα η συσκευή, τα λάστιχα, το ακροφ σιο και ο ψεκαστήρας να μην είναι παγωμένα πριν την λειτουργία της συσκευής. Τοποθετείστε την συσκευή και τα εξαρτήματα μέσα σε μία ζεστή αίθουσα για λίγο πριν την χρησιμοποίησή της Αποθήκευση/ προστασία απ παγωνιά Συνιστάται πως η συσκευή να αποθηκε εται σε δωμάτιο που δεν έχει παγωνιά μέχρι την επ μενη χρήση. Εάν αυτ δεν είναι δυνατ, πρέπει τ τε η συσκευή να προστατε εται ως εξής: 1. Αποσυνδέστε το λάστιχο τροφοδοσίας νερο απ την βρ ση. Βγάλτε το ακροφ σιο και αδειάστε το απ το νερ. 2. Γυρίστε τον θερμοστάτη στο μπλε, ξεκινήστε την συσκευή και αφήστε την να δουλε ει με τον ψεκαστήρα ανοικτ μέχρι να αδειάσει λο το νερ. 3. Βάλτε το λάστιχο τροφοδοσίας/ αναρρ φησις μέσα σ ένα κουβά με περίπου 8 λίτρα αντιψυκτικ υγρ. 4. Βάλτε τον ψεκαστήρα (χωρίς το ακροφ σιο) πάνω απ τον κουβά και ενεργοποιήστε τον ο τος ώστε το αντιψυκτικ υγρ να κυκλοφορήσει. Ανοίξτε και κλείστε τον ψεκαστήρα και τον ρυθμιστή ποσ τητας νερο μερικές φορες. 11

12 11.0 Ετικέτα μοντέλου Συντήρηση EL Το νομα μοντέλου αυτής της συσκευής είναι CONTRACTOR DIESEL. Η ονομασία του μοντέλου είναι τυπωμένη στο ταμπλ και στην πινακίδα στοιχείων. Η πινακίδα στοιχείων παρέχει τις ακ λουθες σημαντικές πληροφορίες: 1. Ονομασία μοντέλου 2. Χρονολογία παραγωγής (χρ νος και εβδομάδα) 3. Α ξων αριθμ ς 4. Πίεση αντλίας 5. Χωρητικ τητα 6. Μέγιστη πίεση 7. Μέγιστη θερμοκρασία 8. Κατασκευαστής 12.0 Συντήρηση EL 12.1 Φίλτρο εισ δου νερο Η σ νδεση εισ δου νερο (1) είναι εφοδιασμένη με ένα φίλτρο για να εμποδίζει ακαθαρσίες να εισέρχονται στην αντλία υψηλής πιέσεως. Αυτ το φίλτρο πρέπει να ελέγχεται περιοδικώς και να καθαρίζεται εάν χρειάζεται. Το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί αφο αφαιρεθεί η ταχεία σ νδεση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να αποφ γετε σοβαρή ζημιά της λαστιχένιας φλάντζας, η ταχεία σ νδεση πρέπει να σφιχτεί απαλά Συνδέσεις/ενώσεις Για να αποφ γετε διαρροή και ζημιά στις συνδέσεις/ενώσεις στα λάστιχα, ψεκαστήρα, συσκευή και εξαρτήματα είναι απαραίτητο να καθαρίζονται και κατά διαστήματα να λιπαίνονται με λάδι η γράσο Αλλαγή λαδιο Η στάθμη του λαδιο πρέπει να ελέγχεται συχνά (βλέπε παράγραφο 9.1). Το λάδι πρέπει να αλλάζεται σ μφωνα με τις ακ λουθες κατευθυντήριες γραμμές: 1. ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Αλλάξτε το λάδι μετά απ 1000 ώρες λειτουργίας. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου του λαδιο (2). Ξεβιδώστε την τάπα του λαδιο που εβρίσκεται κάτω απ την αντλία (3). Αφήστε το λάδι να τρέξει και καθαρίστε μετά την τάπα απ τυχών 12 ακαθαρσίες. Βιδώστε την τάπα ξανά και γεμίστε την αντλία με καινο ργιο λάδι. Η αντλία κατά την παράδοση είναι γεμισμένη με υδραυλικ λάδι αντλίας KEW 100, χωρίς ψευδάργυρο. Οταν πρ κειται να προσθέσετε η να αλλάξετε το λάδι, τ τε πρέπει να χρησιμοποιήτε λάδι με τα ακ λουθα χαρακτηριστικά η παρ μοια: ISO νο μερο 100 Γλειώδης δείκτης (VI) μίνιμουμ 130 Με ρευστ τητα λιγ τερη απ 30 βαθμο ς κελσίου υπ το μηδέν Δοχείον απορριμμάτων λαδιο Είνα δυνατ μία μικρή ποσ τητα λάδι η νερ να ξεφ γει απ τα σφραγίσματα. Αυτ το λάδι συγκεντρώνεται σε ένα δοχείον απορριμμάτων λαδιο (4). Αδειάστε το δοχείον πριν να έχει γεμίσει πλήρως. Αυτ το μίγμα λαδιο /νερο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά στη αντλία. 2. ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Για συντήρηση και αλλαγή λαδιο της μηχανής, ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιον της μηχανής Ruggerini. Την πρώτη φορά αλλάξτε το λάδι μετά απ 20 ώρες λειτουργίας και μετά κάθε 100 ώρες. Παρ λα αυτά, αλλάζετε το λάδι τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Πετάτε το παλι λάδι της αντλίας η της μηχανής με κατάληλο τρ πο για την προστασία του περιβάλλοντος Φίλτρα για τα κα σιμα θερμάνσεως Μεταξ του ντεπ ζιτου καυσίμων και της αντλίας καυσίμων υπάρχει ένα φίλτρο (14), το οποίον εμποδίζει την εισαγωγή ακαθαρσίων στην αντλία καυσίμων. Αυτ το φίλτρο πρέπει να αλλάζεται συχνά, κι αυτ εξαρτάται απ την καθαρι τητα των καυσίμων. Αλλαγή του φίλτρου τουλάχιστον μία φορά τον χρ νο συνιστάται. Βλέπε επίσης οδηγών βλαβών στην παράγραφο 14.0.

13 12.5 Καθαρισμ ς ασβεστίων Μετά απ ένα χρονικ διάστημα, εξαρτάται απ την σκληρ τητα του νερο, ασβέστια (πέτρα) θα αρχίσουν να συσσωρε ονται μέσα στο σ στημα θερμάνσεως. Αυτά τα ασβέστια θα μειώσουν την ικαν τητα της συσκευής να θερμαίνει το νερ, και θα αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμων. Πρέπει τ τε η συσκευή να καθαρίζεται συχνά απ ασβέστια. Εάν η συσκευή αφο είναι ρυθμισμένη για μέγιστη ποσ τητα νερο, δεν ζεσταίνει κρ ο νερ απ 8 βαθμών κελσίου σε 70 βαθμο ς κελσίου σε διάρκεια τριών λεπτών, τ τε το σ στημα θέρμανσης χρειάζεται service η καθάρισμα των ασβεστίων (πέτρας) ως ακολο θως: ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Πάντα να ακολουθάτε τις οδηγίες του προϊ ντος για καθάρισμα των ασβεστίων. 1. Αποπροσαρμ στε το λάστιχο υψηλής πιέσεως. 2. Τοποθετείστε ένα λάστιχο τροφοδοσίας νερο σε ένα δοχείο (χωρητικ τητας τουλάχιστον 10 λίτρων) με Nilfi sk-alto STONEX και νερ με αναλογία 1 προς 10 αντιστοίχως. 3. Ξεκινήστε την συσκευή. 4. Σβήστε την συσκευή ταν το εξερχ μενο νερ έχει το χρώμα του υγρο καθαρισμο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την διάρκεια του καθαρισμο δεν πρέπει κάτω απ οποιεσδήποτε συνθήκες να εισαχθεί αέρας μέσα στο σ στημα. Γι αυτ πρέπει το δοχείο με το υγρ καθαρισμο να μην αδειάσει πλήρως. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μίγμα μπορεί να είναι καυστικ. 5. Αφήστε την συσκευή σταματημένη για 20 λεπτά. 6. Ξεκινήστε την συσκευή και αντλήστε το μίγμα σε ένα δοχείο κατάληλο για πέταμα. 7. Αμέσως ενώστε την συσκευή σε τροφοδοσία νερο και ανοίξετε το νερ. 8. Ξεκινήστε την συσκευή και αφήστε την να λειτουργήσει για 5-10 λεπτά μέχρις ώτου το μίγμα να είναι έξω απ το σ στημα. 9. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε την Συντήρηση διαδικασία απ το σημείο 2 μέχρι το σημείο 8. EL 12.6 Φροντίδα ακροφυσίου υψηλής πιέσεως Ενα βουλωμένο ακροφ σιο δημιουργά μιά α ξηση στην πίεση της αντλίας. Ετσι άμεσως καθαρισμ ς απαιτάται. 1. Σταματήστε την συσκευή και αποπροσαρμ στε το ακροφ σιο. 2. Καθαρίστε το στ μιο με ένα εργαλείο στομίου της Nilfi sk-alto no: ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η λειτουργία πρέπει να εκτελεστεί μ νον ταν το ακροφ σιο είναι αποπροσαρμοσμένο. 3. Πλένεται το ακροφ σιο απ τα μπροστά προς τα πίσω με νερ. Χρησιμοποιήστε τον ψεκαστήρα πιέζοντας τον προς το κάλυμα ασφαλείας του στομίου που εβρίσκεται στα μπροστά του ακροφυσίου. 4. Εάν η πίεση συνεχίζει να είναι υψηλή, επαναλάβετε τ τε τα σημεία 1 μέχρι Εγγ ηση EL Η Nilfi sk-alto εγγυάται με βάση τις ακ λουθες συνθήκες, εναντίων ελαττωμάτων για το προϊ ν παράδοσης, για ένα διάστημα 12 μηνών απ την ημερομηνία αγοράς: - πως τα ελαττώματα να αποδίδονται στο υλικ η ατέλειες απ τη βιομηχανία. (Κανονική φθορά η κακή χρήση δεν συμπεριλαμβάνονται σ αυτή την εγγ ηση). - πως επισκευές η service, να έχουν εκτελεστή απ το προσωπικ των αντιπροσώπων της Nilfi sk-alto. - πως δεν έχουν χρησιμοποιηθεί άλλα εξαρτήματα εκτ ς απ των αυθεντικών. - πως οι οδηγίες του εγχειριδίου έχουν ακολουθηθεί πιστά. 13

14 14.0 Οδηγ ς βλαβών EL Βλάβη Αιτία Θεραπεία Η μηχανή δεν ξεκινά Ανεπαρκής τροφοδοσία Γεμίστε το ντεπ ζιτο με πετρέλαιο πετρελαίου Η μπαταρία έχει αδειάσει Φορτίστε την μπαταρία Κάηκε η ασφάλεια Αλλάξτε τη ασφάλεια (Βλέπε παρ. 3.0) Η αντλία είναι παγωμένη Αφήστε την αντλία να ξεπαγώσει Πίεση εργασίας πολ Το στ μιο είναι μερικώς Καθαρίστε το στ μιο υψηλή βουλωμένο (Βλέπε παρ. 12.6) Πίεση εργασίας πολ Η βαλβίδα ρ θμισης της Ανοίξτε την βαλβίδα ρ θμισης χαμηλή ποσ τητας του νερο πλήρως. Γυρίστε πλήρως δεν είναι ρυθμισμένη για αριστερ στροφα. μέγιστη πίεση Φθαρμένο στ μιο Αλλάξτε το στ μιο Χαμηλή ταχ τητα Επικοινωνήστε με τεχνικ της μηχανής της Nilfi sk-alto Ανώμαλη πίεση εργασίας Αέρας στην αντλία Επαναλάβετε την διαδικασία εξαερισμο Βουλωμένο φίλτρο Καθαρίστε το φίλτρο νερο (Βλέπε παρ. 12.1) Ανεπαρκής τροφοδοσία Αλλάξτε σε μεγαλ τερη βρ ση. Εάν νερο αυτ δεν είναι δυνατ, τ τε γυρίστε την βαλβίδα ρ θμισης ποσ τητας νερο δεξι στροφα, μέχρις ώτου η συσκευή να δουλέψει ομαλά. Με τον τρ πο Υψος αναρρ φησις Βλέπε παρ. (8.4) τρ πος αναρρ φησις: πολ ψηλ η το νερ αναρρ φησις είναι πολ ζεστ Βουλωμένο φίλτρο Καθαρίστε το φίλτρο νερο Καθ λου πίεση εργασίας Βουλωμένο ακροφ σιο Καθαρίστε το ακροφ σιο Ουδείς τροφοδοσία Ελέγξτε την σ νδεση νερο νερο Λάστιχο υψηλής Αφήστε το λάστιχο υψηλής πιέσεως/ακροφ σιο πιέσεως/ακροφ σιο να ξεπαγώσει παγωμένο Το συστήμα θερμάνσεως Ανεπαρκής τροφοδοσία Ανεφοδιασμ ς καυσίμων δεν ανάβει καυσίμων Βουλωμένο φίλτρο Καθαρίστε το φίλτρο καυσίμων Βλέπε παρ Σε περίπτωση που συναντήσετε προβλήματα εκτ ς των σων έχουν αναφερθεί ανωτέρω, παρακαλο με πως επικοινωνήσετε με τον τοπικ σας αντιπρ σωπο της Nilfi sk-alto. *) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφ γετε ζημιά στα ηλεκτρονικά συστήματα, τα καλώδια συνδέσεως της μπαταρίας πρέπει να αφαιρο νται ταν η μπαταρία φορτίζετε. 14

15 15.0 Τεχνικά στοιχεία EL Μοντέλο CONTRACTOR DIESEL Πίεση αντλίας, μεγ. bar/psi 180/2610 Ποσ τητα νερο σε ελ../μεγ. πίεση λιτ./μ. 20,5/19 Μέγιστη θερμοκρασία νερο τροφοδοσίας 0 βαθμο ς κελσίου 35 Αποτέλεσμα θέρμανσης kw 115 Στ μιο, γωνία ψεκασμο βαθμο ς 15 βαθμο ς/ 65 Μέγιστο ψος αναρρ φησις μ. 5 Μηχανή πετρελαίου Ruggerini MD 151 Εκτιμητέα ισχ ς kw/hp 12/16.3 Σ στημα start Ηλεκτρικ start Μπαταρία V/Ah 12/50 Κατανάλωση καυσίμων σε μεγ. πίεση λιτ./ώρα 3,0 Κατανάλωση λαδιο σε 60 βαθμο ς κελσίου(*) λιτ./ ώρα 7,5 Ντεπ ζιτο Jerry-can, χωρητικ τητα λιτ. 20 Επίπεδο δ ναμης ήχου (L WA ) της μηχανής, μετρημένο σ μφωνα με ISO 3746: 112 db(a). Επίπεδο πίεσης ήχου (L PA ) μετρημένο σ μφωνα με ISO [ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1μ.][ΠΛΗΡΩΣ ΦΟΡΤΙΟ]: 100 db(a). Αυτή η μηχανή έχει κατασκευαστεί σ μφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της EMC 89/336/ EEC μαζί με μεταγενέστερες τροπολογίες. (*) Δέλτα τ = 52 βαθμο ς κελσίου Οι προδιαγραφές υπ κεινται σε αλλαγές. 15

16

17

18

19

20 sk-alto.com HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) Fax: (+45) sk-advance.com SALES COMPANIES ARGENTINA Nilfisk-Advance srl. Edificio Central Park Herrera 1855, Offi ce 604 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (+54) Fax:(+54) AUSTRALIA Nilfisk-ALTO 48 Egerton St. P.O. Box 6046 Silverwater, N.S.W Tel.: Fax: skalto.com.au AUSTRIA Nilfisk-Advance GmbH Metzgerstrasse Bergheim bei Salzburg Tel.: Fax: sk-advance.com BELGIUM Nilfi sk-alto a division of Nilfi sk-advance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Brussel Tel.: (+32) Fax: (+32) sk-alto.com CANADA Clarke Canada Part of the Nilfi sk-advance Group 4080-B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Tel.: (+1) Fax: (+1) CHILE Nilfisk-Advance S.A. San Alfonso 1462 Santiago Tel.:(+56) sk.com CHINA Nilfisk-Advance (Shenzhen) Ltd. Blok 3, Unit Honghua Road Int. Commercial & Trade Center Fuitian Free Trade Zone Shenzhen Tel.: (+86) Fax: (+86) CZECH REPUBLIC ALTO Ceská Republika s.r.o. Do Čertous 2658/ Praha 9 Tel.: (+420) Fax: (+420) DENMARK Nilfisk-Advance A/S Industrivej Hadsund Tel.: Fax: sk-alto.com Nilfisk-ALTO Food division Division of Nilfi sk-advance A/S Blytækkervej Aalborg Tel.: Fax: sk-alto.dk a ( ) FINLAND Nilfisk-Advance Oy Ab Piispantilankuja Espoo Tel.: Fax: FRANCE Nilfisk-ALTO ALTO France SAS Aéroparc 1 19 rue Icare Entzheim Tel.: (+33) Fax: (+33) GERMANY Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk Advance Guido-Oberdorfer-Str Bellenberg Tel.: (+49) (0) GREECE Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str Argiroupolis Tel.: Fax: HOLLAND Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance BV Camerastraat BB Almere Tel.: (+31) Fax: (+31) HONG KONG Nilfisk-Advance Ltd HK Worsted Mills Ind l Bldg Wo Tong Tsui St. Kwai Chung Tel.: (+852) Fax: (+852) HUNGARY Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Tel: (+36) Fax: (+36) INDIA Nilfisk-Advance India Limited 349, Business Point, No 201,2nd floor, above Popular Car World, Western Express Highway, Andheri ( East), Mumbai Tel: (+91) ITALY Nilfisk-ALTO Divisione di Nilfisk-Advance A/S Località Novella Terza Guardamiglio (LO) JAPAN Nilfisk-Advance Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: (+81) Fax: (+81) MALAYSIA Nillfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: (+60) Fax: (+60) MEXICO Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-A2 Col. Paseo de las Lomas Mexico, D.F. Tel: (switchboard) Fax: ext NORWAY Nilfisk-Advance AS Bjørnerudveien Oslo Tel.: (+47) Fax: (+47) POLAND Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O Pruszków ul. 3-go MAJA 8 Tel.: Fax: PORTUGAL Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1 A P Sintra Tel.: Fax: RUSSIA Нилфиск-Эдванс Москва Вятская ул. 27, стр. 7 Россия Tel.: (+7) Fax: (+7) SINGAPORE Nilfisk-Advance Pte. Ltd. Nilfisk-ALTO Division 40 Loyang Drive Singapore Tel.: (+65) Fax: (+65) SPAIN Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance S.A. Torre D Ara Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Tel.: (+3) Fax: (+3) SWEDEN ALTO Sverige AB Member of Nilfisk-Advance Group Aminogatan 18, Box Mölndal Tel.: (+46) Fax: (+46) TAIWAN Nilfisk-Advance Taiwan Branch No. 5, Wan Fang Road Taipei Tel.: (+886) Fax: (+886) THAILAND Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: (+66) Fax: (+66) TURKEY Nilfisk-Advance Profesional Temizlik Ekipmanlari Tic. A/S. Necla Cad. NI.: 48 Yenisahra / Kadiköy Istanbul Tel.: (+90) UNITED KINGDOM Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BQ Tel.: (+44) Fax: (+44) USA Nilfisk-Advance Inc st Avenue North Plymouth, MN Tel.: (+1) Fax: (+1) VIETNAM Nilfisk-Advance Representative Office No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: (+84) Fax: (+84) nilfi

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com. 302002328 a

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com. 302002328 a www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 a ΕΛΛΗΝΙΚA - Οδηγίες λειτουργίας IΣημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO

Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO POSEIDON 1-20 XT Operating Instructions...3-13 Betriebsanleitung...14-26 Notice d utilisation...27-39 Gebruiksaanwijzing...40-51 Istruzioni sull uso...52-62 Driftsinstruks...63-73 Bruksanvisning...74-84

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Үхειριδιο οδηуιων 128303204 c Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας

Διαβάστε περισσότερα

NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide

NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide 107140470 B 2 A B C Max. 50 C 0 3 4 0 C EN DE FR NL IT NO SV DK SF SL HR SK PL HU RU ET LV LT ES PT EL TR RO JA ZH KO Αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εμπεριέχει τις σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930 107402584 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4 5. Suction control

Διαβάστε περισσότερα

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚA - Οδηγίες λειτουργίας IΣημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Οδηγίες λειτουργίας. um_attix30-40-50_2008-08-01_el

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Οδηγίες λειτουργίας. um_attix30-40-50_2008-08-01_el TTIX 30 / BTT / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC Οδηγίες λειτουργίας um_attix30-40-50_2008-08-01_el TTIX 30-40-50 Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Buddy II. User manual 107410902 (03.2014) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI

Buddy II. User manual 107410902 (03.2014) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI User manual 107410902 (03.2014) ----------- Copyright 2014 Nilfisk-Advance A/S Instructions for use... 6-10 Betriebsanleitung... 11-15 Instructions d utilisation... 16-20 Instrucciones de manejo... 21-25

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 Οδηγίες λειτουργίας

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 Οδηγίες λειτουργίας ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 Οδηγίες λειτουργίας 107401246 A Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από τη θέση σε λειτουργία 4 Χειρισμός/ λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA Үхειριδιο οδηуιων 128330335 Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Ευρετήριο 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις...3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Βραστήρας D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Service Information. micrologic PREMIUM 127 & 135 Οδηγίες Εφαρμογής Άμεσου Καθαρισμού Ψεκασμού Πετρελαίου

Service Information. micrologic PREMIUM 127 & 135 Οδηγίες Εφαρμογής Άμεσου Καθαρισμού Ψεκασμού Πετρελαίου micrologic PREMIUM 127 & 135 Οδηγίες Εφαρμογής Άμεσου Καθαρισμού Ψεκασμού Πετρελαίου Με το Άμεσο Καθαριστικό Ψεκασμού Πετρελαίου (κωδ. 127 ή 135 ), το Σύστημα Αντάπτορα Ρύθμισης (κωδ. 13800) και το Σετ

Διαβάστε περισσότερα

TC100N. Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου. Πληροφορίες ασφάλειας

TC100N. Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου. Πληροφορίες ασφάλειας TC100N Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου Πληροφορίες ασφάλειας Πριν χρησιμοποιηθεί αυτή η συσκευή, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες ασφάλειας: Μόλις ανοίξετε το κιβώτιο συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αξιότιμε Κύριε / Κυρία, Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας με την απόκτηση ενός από τα νεώτερα προϊόντα μας. Με την ΗΛΕΚΤΡΑ θα έχετε εξασφαλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

microflex 933 / 936 / 13400

microflex 933 / 936 / 13400 Product Information PI 933 / 936 / 13400 _2814 microflex 933 / 936 / 13400 Σύστημα Καθαρισμού Βαλβίδων με Κόκκους ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Καθαρίζει αποτελεσματικά, με τη χρήση ειδικά κατασκευασμένων κόκκων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW www.colorato.net Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την καινούρια σας συσκευή. ιατηρήστε τις οδηγίες σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

GR Ηλεκτρικός βραστήρας

GR Ηλεκτρικός βραστήρας SWK 1750SS GR Ηλεκτρικός βραστήρας - 1 - GR Ηλεκτρικός βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF Τοποθετήστε τον Παστεριωτή πάνω στο τραπέζι ή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Προτείνεται η παροχή νερού να μην είναι πάνω από 2 μέτρα μακριά. Ο Παστεριωτής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP100

Walkie Talkie APMP100 Walkie Talkie APMP100 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1. Γενικές οδηγίες ασφαλείας. Προετοιμασία για τη χρήση.1 Αποσυσκευασία. Περιεχόμενο συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά

Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά Ηλεκτρική Κουζίνα 60E60V Μικτή ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ! 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP300

Walkie Talkie APMP300 Walkie Talkie APMP300 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια 1 1.1 Προοριζόμενη χρήση 3 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 3. Προετοιμασία για τη χρήση.1 Αποσυσκευασία 4. Περιεχόμενο συσκευασίας 5.3 Φορτίστε τις μπαταρίες.4

Διαβάστε περισσότερα

107402570 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5 BATTERY MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402570 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5 BATTERY MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402570 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5 BATTERY INSTRUCCIONES DE USO English... 08 Deutsch... 13 Français... 18 Nederlands... 23 Italiano...

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk C 105.5 Nilfisk C 115.3

Nilfisk C 105.5 Nilfisk C 115.3 Nilfisk C 105.5 Nilfisk C 115.3 Үхειριδιο οδηуιων Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Ευρετήριο Nilfisk C 105.5 / C 115.3 EL 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις...3 2 Περιγραφή...5

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

POSEIDON 5 107146555 B

POSEIDON 5 107146555 B 107146555 B 15 14 13 12 1 2 3 11 10 9 4 5 6 7 8 17 16 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία...338...338 2.1 Χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 791-2M/B C

ATTIX 791-2M/B C 675 C auto auto 4 5 6 7 6 8 7 9 Περιεχόμενα Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Περιγραφή Πριν από τη θέση σε λειτουργία 4 Χειρισμός/ λειτουργία 5 Τομείς εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας 6 Μετά από την εργασία

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Έχετε υπόψη σας τις εξής πληροφορίες κατά τη χρήση της συσκευής: 7 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο: UHR-865 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ.

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο: UHR-865 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHR-865 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεχτικά πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

MILK FROTHER MF 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MILK FROTHER MF 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ MILK FROTHER MF 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL A B C D E F G H 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 c (05.2014) DA-NO-SV-FI-EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL Instruktionsbog... 3-16 Instruksjonsbok... 17-31 Instruktionsbok... 32-46 Käyttöohje... 47-61 Instruction manual...

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions A. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions A. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC Operating Instructions 107401242 A Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF Τοποθετήστε τον παστεριωτή πάνω στο τραπέζι ή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Προτείνεται η παροχή νερού να μην είναι πάνω από 2 μέτρα μακριά. Ο παστεριωτής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

RL-PS7 Ζυγαριά Μπάνιου. Οδηγίες χρήσης

RL-PS7 Ζυγαριά Μπάνιου. Οδηγίες χρήσης RL-PS7 Ζυγαριά Μπάνιου Οδηγίες χρήσης Περιγραφή A. Επιφάνεια B. Οθόνη LCD C. Κουμπί επιλογής μονάδας μέτρησης D. Καπάκι τμήματος μπαταριών Συμβουλές ασφαλείας και προειδοποιήσεις Διαβάστε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Πρόκειται για μια ασύρματη, εύχρηστη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-840 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βασικά μέτρα ασφαλείας: 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 050-W Presentation 2 Version

VITODENS 050-W Presentation 2 Version Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό ισχύος έως 33,0 KW Εναλλάκτης Inox-Radial Κυλινδρικός καυστήρας Έξοδος καυσαερίων Δοχείο διαστολής Βαλβίδα αερίου Εναλλάκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

SWK 2510WH SWK 2511BK. GR Βραστήρας. Copyright 2016, Fast ČR, a.s

SWK 2510WH SWK 2511BK. GR Βραστήρας. Copyright 2016, Fast ČR, a.s SWK 2510WH SWK 2511BK GR Βραστήρας - 1 - GR Βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Οδηγίες Χρήσης Model: EPR-SH-HR2 Κωδ: ΠΕΙΝΤΠ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία

tmstore.gr Οδηγίες Χρήσης Model: EPR-SH-HR2 Κωδ: ΠΕΙΝΤΠ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία Οδηγίες Χρήσης Model: EPR-SH-HR2 Κωδ: ΠΕΙΝΤΠ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Κατάλογος εξαρτηµάτων 5 6 9 4 7 8 1 3 11 2 10 Αρ. Περιγραφή Αρ. Περιγραφή Αρ. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL- Παρακαλώ πριν τη χρήση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Ασφαλείας Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για το Feuerhand Baby Special 276

Εγχειρίδιο Χρήσης για το Feuerhand Baby Special 276 Εγχειρίδιο Χρήσης για το Feuerhand Baby Special 276! Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Feuerhand Baby Special 276. Η εταιρεία Feuerhand ακολουθεί μια παράδοση που είναι πάνω από 100 χρόνων. Τα Feuerhand

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη φροντίδα. Φυλάξτε τις προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΝ ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Οδηγίες χρήσεως Αγαπητέ Πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόντα LAFE. Είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για τη φροντίδα του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLMFW-20/26 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής ΓΕΝΙΚΑ: Ο ανεμιστήρας έχει μεγάλη παροχή αέρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πηγή του νερού θα πρέπει να είναι τρεχούμενο νερό πόλης, που ελέγχεται από τις Δημοτικές Αρχές. Πριν την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ξεβιδώστε το ειδικό πώμα ασφαλείας (Β) και γεμίστε το λέβητα με περίπου 2 λίτρα νερό με τη χρήση της φιάλης πλήρωσης (7), βεβαιωθείτε ότι δεν υπερχειλίζει (Σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα