ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ. Διδακτική Πρακτική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ. Διδακτική Πρακτική"

Transcript

1 Αικατερίνη Ο. Ρεντζελά, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ06 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΙΛΗΨΗ ΙΔΙΑΙΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ. Διδακτική Πρακτική H εκπαίδευση εν γένει και ειδικότερα η γνώση των ξένων γλωσσών προσλαμβάνουν διαρκώς αυξανόμενη σημασία για την οικονομία και την κοινωνία. Υπ αυτές τις συνθήκες, ο ρόλος της γνώσης και της εκμάθησης είναι καίριος και συνδέεται με δύο παραμέτρους: αφενός εμπλέκεται άμεσα στις διαδικασίες της τρέχουσας ανάπτυξης, και αφετέρου συμβάλλει στην οικοδόμηση διανοητικών θεμελίων, γνώσεων, δεξιοτήτων και πηγών για τη διαχείριση μελλοντικών προκλήσεων, αναμενόμενων ή απροσδόκητων. Παράλληλα, η εκπαίδευση επιφορτίζεται με πρόσθετους ρόλους, που περιλαμβάνουν μια ευρεία κλίμακα καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένης και της ενθάρρυνσης της ενεργού δράσης του πολίτη. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η διδακτική πρακτική που ακολουθεί με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών για το περιβάλλον ιδιαίτερα για τη ρύπανση των ακτών μέσα από την επισήμανση και καταγραφή περιβαλλοντικών προβλημάτων, την διατύπωση απόψεων και πρόταση λύσεων με την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Λέξεις κλειδιά: περιβάλλον, ρύπανση, ακτές 1. Εισαγωγή Kείμενο πρώτης παραγράφου. Η σημασία της εκπαίδευσης, τόσο στο σύνολό της όσο και σε ειδικότερους τομείς της, όπως η γνώση των ξένων γλωσσών, καθίσταται διαρκώς μεγαλύτερη, ευθυγραμμιζόμενη άμεσα με τους ρυθμούς επέκτασης των διεθνών ανταλλαγών και με τη συνθετότερη μορφή της σύγχρονης κοινωνίας. Ο ρόλος της γνώσης και της εκμάθησης αναδεικνύεται ζωτικός σε δύο τομείς: α) στις διαδικασίες της ανάπτυξης (οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής), και β) στην απόκτηση και την εμπέδωση διανοητικών προσόντων, γνώσεων, δεξιοτήτων και πηγών για την ενδεδειγμένη ανταπόκριση σε πιθανές ή όχι μελλοντικές κρίσεις. Πέραν τούτων, η εκπαίδευση αναλαμβάνει και πρόσθετες αποστολές, που αφορούν ποικίλους στόχους, όπως η ενθάρρυνση της ενεργού δράση του πολίτη, η αποτροπή διαμόρφωσης και ανάδυσης ρατσιστικών φαινομένων κ.ά. Κείμενο υπολοίπων παραγράφων. ISSN

2 Η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, που εγγυάται την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους ανεξαιρέτως τους δέκτες της, χρειάζεται ευέλικτη οργάνωση, προκειμένου να καλύπτει τις ποικίλες ανάγκες των μαθητών. Καθώς μεταξύ των στόχων των εκπαιδευτικών συστημάτων βρίσκεται η κοινωνική συνοχή, πρόσφορο μέσο επίτευξής των είναι ο μέσω της μόρφωσης περιορισμός των κοινωνικών προβλημάτων, μέσα από τη διδασκαλία διαφορετικών τρόπων σκέψης και πράξης. Μ αυτόν τον τρόπο, η γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα συνιστούν πυλώνες της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς και παράλληλα καθίστανται σημαντικό πλεονέκτημα για τη σφυρηλάτηση κάθε είδους σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον λοιπό κόσμο. Εξάλλου έχει διαπιστωθεί ότι οι ουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα στο σχολείο και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (κατά κλιμακωτή ανάπτυξη: χωριό ή πόλη, περιφέρεια, κράτος, ΕΕ, λοιπός κόσμος) συμβάλλουν τα μέγιστα στην προετοιμασία της κοινωνικοποίησης των μαθητών. 2. Γενικός Σκοπός της Διδακτικής Πρακτικής Kείμενο πρώτης παραγράφου. Μέσα από την κατανόηση γραπτού λόγου, οι μαθητές θα διδαχθούν και θα ασκηθούν στην επισήμανση και την καταγραφή περιβαλλοντικών προβλημάτων του τόπου τους ή και άλλων περιοχών, καθώς επίσης στην ταξινόμηση και την ομαδοποίησή τους σύμφωνα με κοινά κριτήρια. Στη συνέχεια, θα διατυπώσουν γραπτώς, στην αγγλική γλώσσα, τις απόψεις τους, και θα προτείνουν τρόπους για την αντιμετώπιση της παράκτιας ρύπανσης, δημιουργώντας μια παρουσίαση διαφανειών και συντάσσοντας σχετική επιστολή προς τις Αρχές του τόπου τους Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. Κείμενο υπολοίπων παραγράφων. Οι μαθητές θα καταστήσουν ενεργό και θα αξιοποιήσουν το ήδη γνωστό τους λεξιλόγιο σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα, θα το διευρύνουν, θα το συσχετίσουν με τη ρύπανση των ακτών, θα αποκτήσουν ευχέρεια χρήσης του, θα διατυπώσουν υποθέσεις, θα παράσχουν συμβουλές, και θα προτείνουν λύσεις και τρόπους αντιμετώπισης. Θα αποκτήσουν τις δεξιότητες της συνεργασίας και της ευελιξίας, της αναζήτησης, επιλογής, διασταύρωσης, χρήσης και διάχυσης της πληροφορίας. Επιπλέον, θα αντλήσουν, θα εκμεταλλευτούν και θα χρησιμοποιήσουν πρόσθετες πληροφορίες και γνωστικά στοιχεία από τη Βιολογία, σχετικά με τις επιπτώσεις της παράκτιας ρύπανσης στους θαλάσσιους και υδρόβιους οργανισμούς, και από τη Γεωγραφία, σχετικά με την πιθανότητα η ρύπανση των ακτών να επηρεάζεται, εν μέρει ή και καθοριστικά, από τη γεωγραφική θέση της προβληματικής περιοχής. ISSN

3 3. Συμβατότητα με το ΑΠΣ (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών) & το ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών). Kείμενο πρώτης παραγράφου. Με άξονα γνωστικού περιεχομένου τον εγγραμματισμό (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003, σ. 354), οι μαθητές θα ασκηθούν να εκφράζονται γραπτώς και να χρησιμοποιούν σωστά την αγγλική γλώσσα σε πλαίσιο επίσης επικοινωνίας, απευθυνόμενοι στις Αρχές του τόπου τους, στο συγκεκριμένο σενάριο. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία της μάθησης προσλαμβάνει συμμετοχικό χαρακτήρα και εστιάζει σε συγκεκριμένους στόχους για την υλοποίηση προγραμμάτων δράσης στο σχολικό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Παραλλήλως, θα ενδυναμωθούν αφενός οι αποδεκτικές δεξιότητες, οι οποίες συμβάλουν στην πρόσληψη μηνυμάτων που μεταδίδονται μέσω γραπτών κειμένων, και αφετέρου οι παραγωγικές δεξιότητες, οι οποίες σχετίζονται με τη μετάδοση μηνυμάτων σε γραπτά κείμενα μικρής ή μεγαλύτερης έκτασης (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003, σ. 355). Ως εκ τούτου, οι μαθητές θα καλλιεργήσουν την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003, σ. 366), στρατηγικές μάθησης και επικοινωνίας, δεξιότητες της συνεργασίας, αλλά και αναζήτησης, επιλογής, διασταύρωσης, διαχείρισης και διάχυσης της πληροφορίας, καθώς και δεξιότητες αναφορικά με τη γνώση και την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων με εργαλείο την αγγλική γλώσσα (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003, σ. 376). Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες στο συγκεκριμένο σενάριο είναι αυτές του χώρου, της μεταβολής και της εξέλιξης. Οι μαθητές θα ζητήσουν πληροφορίες από τον καθηγητή της Βιολογίας, σχετικά με τις επιπτώσεις της παράκτιας ρύπανσης στους θαλάσσιους και υδρόβιους οργανισμούς, και από τον καθηγητή της Γεωγραφίας, σχετικά με την πιθανότητα η ρύπανση των ακτών να επηρεάζεται, εν μέρει ή και καθοριστικά, από τη γεωγραφική θέση της προβληματικής περιοχής Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών Κείμενο υπολοίπων παραγράφων. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση, εφόσον θα ευαισθητοποιηθούν στο ζήτημα της ρύπανσης των ακτών, θα κατανοήσουν και θα εμβαθύνουν στο πρόβλημα της περιοχής τους, και θα αναρωτηθούν και θα εξετάσουν τις ενδεχόμενες δικές τους ευθύνες. Συμμετέχοντας στις διαδικασίες συζήτησης και ανάληψης ρόλων μέσα στην ομάδα τους, θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύουν δεξιότητες συνεργασίας, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν ακολούθως τα αισθήματα αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης. Επιπλέον, μέσω της αλληλεπίδρασης θα ενδυναμωθεί η αυτοπεποίθησή τους, θα εξοικειωθούν με τη διαχείριση πληροφοριών και γνώσεων για την ενεργητική συμμετοχή τους στο πραγματικό «γίγνεσθαι». Εντάσσονται και αξιοποιούνται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, διερευνώντας τον παγκόσμιο ιστό, οι μαθητές θα αποκτήσουν δεξιότητες αναζήτησης και επιλογής της κατάλληλης πληροφορίας. Δίδεται το κίνητρο για σφαιρική διερεύνηση, προσέγγιση και σύνθεση πληροφοριών από διαφορετικούς γνωστικούς τομείς. Συνεπώς, προάγεται η συνεργασία μεταξύ μαθητών και ISSN

4 εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων (αγγλικών, φυσικών επιστημών, πληροφορικής). Προκειμένου για την παραγωγή του ψηφιακού υλικού, οι μαθητές ασκούνται στη συλλογική ανάπτυξη επιχειρημάτων και στην τεκμηρίωση των θέσεών τους. Με τη διασπορά της κατάλληλης πληροφορίας, θα μάθουν να γνωστοποιούν τα προϊόντα της εργασίας τους στην κοινότητα και να δέχονται την κριτική της. Η σύνταξη της επιστολής, από τους μαθητές, προς τις τοπικές Αρχές, η ανάρτηση των διαφανειών στην ιστοσελίδα του σχολείου τους, και η αποστολή της επιστολής και των διαφανειών για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τοπικού Δήμου, επιτρέπει στους μαθητές να αποκτήσουν και να συγκροτήσουν γνώσεις, μέσα από μια διαδικασία ενεργητικής εμπρόθετης προσέγγισης, αναδεικνύοντας την κοινωνική διάσταση του προβλήματος της μόλυνσης των ακτών. Επίσης, η προβολή των διαφανειών στις εκδηλώσεις του Δήμου τους για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αφενός θα ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη στο συγκεκριμένο πρόβλημα και αφετέρου θα συμβάλει αποφασιστικά στην απάλειψη, μεταφορικά αλλά και ουσιαστικά, στεγανών και εμποδίων ανάμεσα στο σχολείο και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του, επιτρέποντας την πραγματική ώσμωση, αλληλεπίδραση και επικοινωνία των δύο «κόσμων». 4. Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής Kείμενο πρώτης παραγράφου. H διάρκεια της διδακτικής πρακτικής είναι τρεις (3) διδακτικές ώρες και εφαρμόστηκε στη Β Γυμνασίου σε τμήμα 26 μαθητών. Οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με λεξιλόγιο σχετικό με περιβαλλοντικά προβλήματα, από την Α Γυμνασίου και είναι ανεξάρτητοι χρήστες (Β1) της αγγλικής γλώσσας (Council of Europe, 2001, σ. 34). Επίσης, έχουν κατακτήσει τις βασικές δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Κείμενο υπολοίπων παραγράφων. 1 η Διδακτική ώρα Έχοντας φέρει στην τάξη φωτογραφίες που εικονίζουν περιβαλλοντικά προβλήματα (βλ. φύλλo εργασίας, 1 η διδακτική ώρα, 1.), ζητώ από τους μαθητές να αναφέρουν μερικά, ώστε να ανασύρουν και να ενεργοποιήσουν το συναφές και κατάλληλο λεξιλόγιο (π.χ., deforestation, endangered species, energy crisis, water pollution, air pollution, coastal pollution). Ακολούθως, τους δίνω να συνδυάσουν λέξεις που αντιστοιχούν σε προβλήματα του περιβάλλοντος (βλ. φύλλo εργασίας, 1.1.). Στη συνέχεια δίνω μία φωτογραφία σε κάθε ομάδα μαθητών (4 ομάδες των 4 μαθητών και 2 ομάδες των 5), και ζητώ από κάθε ομάδα να εντοπίσει ποιο από τα περιβαλλοντικά προβλήματα αποδίδεται σε κάθε εικόνα και με ποιο τρόπο, και να το ανακοινώσει στην ολομέλεια (βλ. φύλλo εργασίας, 1.2.& αρχείο εικόνων 1.2.). Στη συνέχεια, τους παραπέμπω στο βιβλίο τους (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ISSN

5 2010, Think Teen 2 nd Grade of Junior High School, St s book. σ. 65) να διαβάσουν τα τρία κείμενα (έχω δώσει διαφορετικό κείμενο σε κάθε ομάδα) και να καταγράψουν σε ποιο περιβαλλοντικό πρόβλημα αναφέρεται και πώς αυτό γίνεται αντιληπτό( βλ. φύλλo εργασίας,1.3.). Αφού τελειώσουν όλες οι ομάδες, γνωστοποιούν στην ολομέλεια τις απαντήσεις τους. Ακολούθως, τους ζητώ να εντοπίσουν στα κείμενα τις πιθανές λύσεις για κάθε πρόβλημα και να μου πουν εάν συμφωνούν ή όχι, και, εάν όχι, ποια θεωρούν ως την καλύτερη λύση (οι ομάδες εργάζονται με διαφορετική σύνθεση),( βλ. φύλλo εργασίας, 1.4.). Με άξονα τη ρύπανση των ακτών ως καίριο πρόβλημα της περιοχής τους, οι μαθητές παρακινούνται, με ομαδική ενέργεια, να φέρουν στην τάξη φωτογραφίες που παρουσιάζουν την κατάσταση των ακτών της περιοχής τους και να σκεφτούν τι μπορεί να προκάλεσε την παράκτια ρύπανση,( βλ. φύλλo εργασίας, 1.5.). 2 η Διδακτική ώρα Με επίκεντρο τη ρύπανση των ακτών, ζητείται από τους μαθητές (ανά ομάδες) να ανταλλάξουν τις πληροφορίες που ο καθένας έχει συγκεντρώσει για τις αιτίες του συγκεκριμένου περιβαλλοντικού προβλήματος,(βλ. φύλλo εργασίας, 2 η διδακτική ώρα 2.1.). Αφού παρουσιάσουν τις σημειώσεις τους στην ολομέλεια, τους ζητώ (ανά ομάδες) να φτιάξουν φράσεις, που θα αναφέρονται στους τρόπους αποφυγής της παράκτιας ρύπανσης, και να τις ανακοινώσουν στην ολομέλεια ( βλ. φύλλo εργασίας, 2.2.). Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στο εργαστήριο υπολογιστών, όπου ενδέχεται να παρευρίσκεται και ένας από τους καθηγητές πληροφορικής. Οι μαθητές, ανά ομάδες, δημιουργούν διαφάνειες με τις προτάσεις τους, για να προβληθούν στις εκδηλώσεις του Δήμου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και για να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου και του Δήμου (βλ. φύλλo εργασίας, 2.3.). Ακολούθως, αναθέτω σε κάθε ομάδα να μπει σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα του παγκόσμιου ιστού, (βλ. φύλλo εργασίας, ), να επιλέξει κάποια φωτογραφία που να παρουσιάζει ρύπανση των ακτών (βλ. φύλλα εργασίας, ), να την αντιγράψει, να την επικολλήσει στη διαφάνεια που δημιούργησε (βλ. φύλλo εργασίας, / ), να γράψει μια πρόταση, που είτε θα περιγράφει τη φωτογραφία, είτε θα έχει τη μορφή υπόθεσης αναφορικά με το περιεχόμενό της, είτε θα προτείνει λύση για το πρόβλημα που απεικονίζεται (βλ. φύλλo εργασίας, ). Ζητείται να μορφοποιηθεί το κείμενο της διαφάνειας σύμφωνα με κάποια κριτήρια ως προς το είδος, το μέγεθος, το χρώμα της γραμματοσειράς όσο και συνολικά η διαφάνεια ως προς τα εφέ κίνησης. Όταν τελειώνουν όλες οι ομάδες, στέλνουν τη διαφάνειά τους στον κοινό φάκελο στην επιφάνειας εργασίας, ώστε να λάβει γνώση η μία ομάδα για τη διαφάνεια που δημιούργησε η άλλη (βλ. φύλλo εργασίας, ). Έπειτα, παρουσιάζονται στην ολομέλεια, συζητείται το τελικό προϊόν παρουσίασης ή/και γίνονται κάποιες διορθώσεις, εάν χρειάζεται, με τη σύμφωνη γνώμη όλων και τελικά γίνεται συρραφή των διαφανειών. Ζητείται από τους μαθητές να συμβουλευτούν τον εκπαιδευτικό της Βιολογίας για τις επιπτώσεις της ρύπανσης των ακτών στους οργανισμούς, και τον εκπαιδευτικό της Γεωγραφίας για τις μεταβλητές της ρύπανσης των ακτών, και να φέρουν τις σχετικές σημειώσεις στο επόμενο μάθημα (βλ. φύλλo εργασίας, ). ISSN

6 3 η Διδακτική ώρα Ζητείται από τους μαθητές να γράψουν στο περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου μία επιστολή προς τις Αρχές του τόπου (π.χ., προς τον Δήμαρχο ή τον Υπεύθυνο Επιτροπής Περιβάλλοντος), μέσω της οποίας θα ενημερώνουν για την κατάσταση των ακτών της περιοχής τους κατά τους χειμερινούς μήνες, τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν και τις προτεινόμενες λύσεις (βλ. φύλλo εργασίας, 3 η διδακτική ώρα, 3.1.). Προτού ξεκινήσουν, μέσα από συζήτηση γίνεται υπενθύμιση για το είδος της επιστολής, το περιεχόμενό της και τους κύριους άξονες γύρω από τους οποίους θα στραφεί. H επιστολή θα γραφεί στο περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου, ώστε να μπορούν οι μαθητές ν αναπτύσσουν πρωτοβουλίες αλλά και να εφαρμόζουν τα κριτήρια συγγραφής για τη διαμόρφωση του κειμένου που θα γράψουν στο έγγραφο, όσον αφορά τη γραμματοσειρά (είδος, μέγεθος, χρώμα, στοίχιση, αρίθμηση, κουκίδες, εσοχές) και να μπορούν να κάνουν αλλαγές εύκολα και γρήγορα. (βλ. φύλλo εργασίας, 3.2.). Επίσης, θα μπορούν να επιλέγουν το ποσοστό εστίασης που επιθυμούν, ώστε να εργάζονται άνετα και να μην κουράζονται τα μάτια τους. Σε αυτήν τη δραστηριότητα, οι μαθητές θα εργαστούν ανά τέσσερις και πέντε, δηλ. ανά τέσσερις ομάδες των τεσσάρων και δύο των πέντε. Στην πρώτη ομάδα των τεσσάρων (4) ο καθηγητής θα αναθέσει τη συγγραφή του προλόγου της επιστολής, στις άλλες τρεις ομάδες, των τεσσάρων και των πέντε (4+5+5), αντίστοιχα, θα ανατεθεί η περιγραφή της κατάστασης των ακτών της περιοχής τους κατά τους χειμερινούς μήνες, τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη ρύπανση των ακτών, και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους, και στις άλλες δύο ομάδες των τεσσάρων (4+4) θα ανατεθεί η συγγραφή του επιλόγου της επιστολής (βλ. φύλλo εργασίας, 3.3.). Στο τέλος, θα στείλουν όλοι το προϊόν εργασίας τους στον κοινό φάκελο, ώστε όλες οι ομάδες να έχουν πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της επιστολής, να το συζητήσουν στην ολομέλεια και να διαμορφώσουν την πλήρη τελική επιστολή (βλ. φύλλo εργασίας, 3.4.). Ακολούθως, θα αναρτήσουν την παρουσίαση και την επιστολή στην ιστοσελίδα του σχολείου τους και θα τα στείλουν συνημμένα, με , στο του Δημάρχου ή του Υπεύθυνου Επιτροπής Περιβάλλοντος για να αναρτηθούν στη ιστοσελίδα του Δήμου τους (βλ. φύλλo εργασίας, 3.5). Τέλος, θα αξιολογηθεί όλη η πρακτική με βάση τις ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο που θα τους δοθεί από τον εκπαιδευτικό, το οποίο είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα (βλ. φύλλo εργασίας, 3.6.). 5. Επίλογος Kείμενο πρώτης παραγράφου. Είναι προφανές ότι εντός του σχολείου και μέσα από κατάλληλες διδακτικές πρακτικές καλλιεργείται στους μαθητές η συνείδηση ότι είναι πολίτες τόσο της χώρας τους όσο και της Ευρώπης. Η συνείδηση αυτή αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο και χαρακτήρα, μόνον όταν προϋποτίθεται η αναγνώριση της αξίας της διαφορετικότητας και ακολούθως ο σεβασμός της (Παπάς, 1998). Και πάλι, η αναγνώριση αυτής της αξίας δεν πρέπει να προσλαμβάνει αφηρημένη και, τρόπον τινά ευχετική, έννοια, αλλά να συσχετίζεται εμπράκτως και σαφώς με την καθημερινή σχολική ISSN

7 πραγματικότητα και να εξακτινώνεται στην καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικής εθνικής προέλευσης. Κείμενο υπολοίπων παραγράφων. Ως μέλη ετερογενών ομάδων, οι μαθητές έχουν την εμπειρία μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας (σε μικρογραφία, οπωσδήποτε, της ευρύτερης κοινωνίας όπου ζουν). Η εμπειρία αυτή τους επιτρέπει να ασκηθούν στη συνεργασία και να μάθουν να σέβονται τη διαφορετικότητα των συμμαθητών τους, να καλλιεργούν, εμπλουτίζοντας, την προσωπικότητά τους, να αποκτούν αυτοέλεγχο και να κατακτούν σιγά-σιγά τη δική τους ανεξαρτησία. Έτσι, πέραν της κάλυψης των συναισθηματικών και κοινωνικών τους αναγκών, θα είναι σε θέση και να αναπτύξουν την υπευθυνότητά τους απέναντι στο κοινωνικό περιβάλλον. Η κοινή πρόσβαση όλων των μελών της ομάδας στις πηγές που θα έχουν εντοπιστεί από κάθε μαθητή συμβάλλει στην καλλιέργεια της αμοιβαίας υποστήριξης και ενθάρρυνσης, παρακινώντας συγχρόνως για μεγιστοποίηση της συμμετοχής. Ένα πρόσθετο και σημαντικό αποτέλεσμα θα είναι επίσης η ανάπτυξη των δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων. Τέλος, η συμμετοχή των μαθητών σε σχολικές ομάδες εργασίας θα δημιουργήσει και θα συντηρήσει την επιθυμία τους για συμμετοχή (δηλαδή, για διατήρηση της ιδιότητας του μέλους) και σε άλλες ομάδες, σχολικές ή όχι (λ.χ., πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικές ενώσεις κ.ά.), και τούτο θα συνεπιφέρει τη συνοχή της εκάστοτε ομάδας στην οποία θα ανήκουν. Ως εκ τούτου, διευκολύνεται σημαντικά ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων. Εν κατακλείδει, μέσω του σχολείου, οι νέοι αποκτούν τα αναγκαία εφόδια για να ζήσουν στο πλαίσιο μιας κοινότητας και να γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία. Φύλλo Εργασίας 1 η Διδακτική ώρα 1. What kind of environmental problems can you think of? 1.1 (Match the columns to form compound nouns) acid fuels global sprays industrial rain ozone layer fossil warming aerosol waste ISSN

8 1.2. Now you are going to work in groups ( four groups of four and two of five). Every group will be given a different picture. You are going to find and report in class the environmental problem every picture relates to and how Υou are going to work in groups ( four groups of four and two of five). Every group will be given a different text. You are going to read three letters from three young people who live in different parts of the world. Read the texts and report a) the environmental problem each text relates to and b) the possible solutions mentioned for each problem. A. I'm called Agnieska and I live in the centre of Tirana. Some days on my way to school the smoke from the cars makes me feel dizzy and sick. It sounds incredible but in the1980's there were only 2000 cars in Tirana. Now there are 300,000 and most of them are in the city centre each day. Unless the government does something about the smoke and the smog, many people will have breathing problems. The result is terrible air pollution and some times during the day the air is so full of dirty smoke that we can't breathe. This is absolutely terrible and according to the European environment agency, traffic in Tirana produces 50kilograms of pollution for every Albanian each year. What people do not realize is that lead in fuel causes a decrease in intelligence and if the government does not test to see if this is the case with children in Tirana, the children will have problems in school. The mayor says that, if necessary, he will stop people driving old cars and make drivers pay fines if their car creates pollution. I quite like this idea and I think it will work. Solutions: a) get newer cars b) ask the European environment agency for help, c) test children to see how much lead they have. B. I'm Marios and I live near the town of Aspropirgos outside Athens. There is a camp of Gypsies near us. The people who live there have to live under terrible conditions. For example, there is nowhere for them to put their rubbish and so it piles up. Some people throw litter out of laziness but others do it because there are no bins. There is so much waste like empty cans of coke, packets of crisps and other waste that even with a light breeze all the litter blows everywhere. There are no proper bathrooms or places to wash themselves and many children get ill. Over a period of time, this will get worse. It's a crying shame to see this in our country. If you walk around the camp, you see all kinds of things like empty tubes of toothpaste or old bars of soap lying on the ground. Sometimes when it rains the drains get blocked and the camp floods making the place a mess. Do the mayor and government not understand that people get ill if where they live is dirty? He even says that the people in the camps will have to pay a fine if they don't clean up the rubbish. This is not right and local people should write to the government or environmental organization and ask them for support. Solutions: a) build a better camp, b) get the government to build bathrooms, c) encourage people in the area to take action to help. C. My name is Deng and I come from China. I live in Beijing, which is a city of over 15 million people. Just before dawn each morning, the streets are clean but by the end of the day there is enough litter to fill an Olympic sized swimming pool! Because of the Olympic Games in 2008 the government wants to make the city clean and it is trying to encourage people to change their bad habits and to be more responsible for their rubbish. Now it is a crime to throw rubbish or litter in the street. For example, if ISSN

9 you drop litter or throw cigarette butts on the road, the police can fine you 500 Yaun on-the-spot. Although this is a good idea and they do it to help, I don't think it will change anything. In a big city people always think someone else will clean up the mess. This is a disgrace. They don't understand that it is everyone's responsibility to keep their city clean. Unless people learn to respect where they live, nothing will change and the problem will remain the same. We need to educate people about the importance of living in a clean environment. After all, it's for their own good, so why don't people want to change their bad habits? Solutions: a) make people pay a fine if they throw litter in the street, b) tell people to stop producing rubbish, c) teach people about the importance of keeping their city clean Discuss the solutions given in the texts, then decide which you think the best solution for each problem is, write down your thoughts and report them What kind of environmental problem does your area face? For the next lesson bring pictures of the nearby coasts and bring them in class. Think of the possible causes of coastal pollution (Consult your Science teacher) 2 η Διδακτική ώρα (We have moved to the ICT lab) 2.1. Exchange within your group the information you have found concerning the causes of coastal pollution and report them Discuss and suggest environmental protection schemes for the coastal pollution in our area 2.3. Create a slide with your suggestion/s on it Visit one of the following websites a)http://images.google.com/images?q=%cf%81%cf%85%cf%80%ce%b1%ce% BD%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD&rls=c om.microsoft:el:ie-searchbox&ie=utf-8&oe=utf- 8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLR&um=1&sa=N&tab=wi b) c) SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF- 8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLR&um=1&sa=N&tab=wi Select a picture representative of coastal pollution Copy and paste it on a slide of PowerPoint Choose the Title Only layout of the slide Write your sentence in the frame click to add title. This can be an if clause or a suggestion or whatever can make sense according to the picture. Use the font of Times New Roman, size 44. Go to Design and choose the background of your slide. Go to Animations and choose the one your group prefers When your slide is ready, send it to the Files of Server on the Desktop of your PC in order to discuss and decide on our final production For our next lesson ask your Science/Biology teacher for information concerning the dangers resulting from coastal pollution and your Geography teacher for information concerning the variables of the coastal pollution. ISSN

10 3 η Διδακτική ώρα You are going to work in groups (four groups of four and two of five) Using the notes you have already kept, write a letter to the Authorities of your area informing them about the coastal pollution of your area, especially during the winter period, the problems that may arise and make suggestions Keep your notepad open. Use a document to write your letter using the font of Times New Roman, size 12, any orientation of the page layout, insert anything you consider necessary for your letter To the first group of 4: Write the introduction and the opening and of the letter. To the groups of respectively: Describe the polluted coasts of your area, the problems that may arise from polluted coasts and make suggestions. To the groups of 4+4: Write the closing of the letter When your part is ready send it to the Files on Server on the Desktop in order to discuss and decide on your production We are going to sent an to the Authorities of our Municipality attaching both the letter and our powerpoint presentation Στο τέλος της εφαρμογής της Διδακτικής Πρακτικής θα δοθεί στους μαθητές το παρακάτω ερωτηματολόγιο Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω ερωτήσεις και απαντήστε ειλικρινά. Δεν υπάρχουν «σωστές» ή «λάθος» απαντήσεις. 1 2 Σου άρεσε η συγκεκριμένη πρακτική; Συμμετείχαν όλοι οι μαθητές στην ομάδα σου ενεργά; Διαφωνώ Μάλλον Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ Μάλλον Συμφωνώ Συμφωνώ ISSN

11 Σου άρεσαν οι δραστηριότη τες με την ενσωμάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ); Σε δυσκόλεψαν οι δραστηριότη τες με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ; Ήταν οι οδηγίες της καθηγήτριάς σου ξεκάθαρες και κατανοητές; Η καθηγήτριά σου ενθάρρυνε τη χρήση της γλώσσας σε πραγματικές περιστάσεις; Σας ενθάρρυνε η καθηγήτριά σου να κάνετε ερωτήσεις ; Κατά τη διάρκεια του μαθήματος νομίζετε ότι θίχθηκαν σοβαρά σύγχρονα προβλήματα; ISSN

12 Νομίζεις ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο μάθημα των Αγγλικών το κάνει περισσότερο ενδιαφέρον; Θεωρείς ότι πρακτικές με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ καλό θα ήταν να εφαρμόζονται συχνότερα; Θεωρείς ότι ανταποκρίθηκε ς επαρκώς σε όλες τις δραστηριότη τες κατά τη διάρκεια της πρακτικής ; Βιβλιογραφικές παραπομπές: Commission of the European Communities (2007). Final Report, High Level Group on Multilingualism (25/09/2007), Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Ανακτήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2012 από την ηλεκτρονική διεύθυνση: Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. United Kingdom: Cambridge: University Press. Παπάς, Α. Ε. (1998). Διαπολιτισμική διδακτική και παιδαγωγική (τ. Α ). Αθήνα: Αυτοέκδοση. ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) Ξένων Γλωσσών. Ανακτήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2012 από την ηλεκτρονική διεύθυνση: & ISSN

13 ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Patrick Mcgavigan, Think Teen 2 nd Grade of Junior High School, Student s book. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Ανακτήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2012 από την ηλεκτρονική διεύθυνση: DSGYM-B114&openDir=/4be296bf7p7k ΥΠ.ΔΒΜ.Θ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Βασικό Επιμορφωτικό υλικό: τόμος Α Γενικό Μέρος. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ανακτήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2012 από την ηλεκτρονική διεύθυνση: ΥΠ.ΔΒΜ.Θ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Βασικό Επιμορφωτικό υλικό: τόμος Β Ειδικό Μέρος, ΠΕ06 Αγγλικών. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ανακτήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2012 από την ηλεκτρονική διεύθυνση: ISSN

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Learn vocabulary through music

Learn vocabulary through music Learn vocabulary through music Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΑΡΕΤΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού)

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Δημοτικό Σχολείο Πευκοχωρίου Χαλκιδικής 1 ος μήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ Επερωτήσεις SQL Άσκηση 1 Για το ακόλουθο σχήμα Suppliers(sid, sname, address) Parts(pid, pname,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 11η: Markets and Strategic Interaction in Networks Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 11η: Markets and Strategic Interaction in Networks Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 11η: Markets and Strategic Interaction in Networks Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Course Outline Part II: Mathematical Tools

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Road safety. Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα. Δημιουργός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Road safety. Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα. Δημιουργός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Road safety Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

( ) 2 and compare to M.

( ) 2 and compare to M. Problems and Solutions for Section 4.2 4.9 through 4.33) 4.9 Calculate the square root of the matrix 3!0 M!0 8 Hint: Let M / 2 a!b ; calculate M / 2!b c ) 2 and compare to M. Solution: Given: 3!0 M!0 8

Διαβάστε περισσότερα

Picasso Portraits. Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα. Δημιουργός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Picasso Portraits. Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα. Δημιουργός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Picasso Portraits Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Στόχοι της εισήγησης Να παρουσιαστούν οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version Οι Συμβουλές Δράσης EILEEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Εμπλεκομένων General Data Γενικά Δεδομένα 1. Α/Α Ερωτηματολογίου Questionnaire Number 2. Ημερομηνία Date Example: December

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα