Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας"

Transcript

1 Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Copyright SUSCOM Partnership

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Στάδιο 0. Επαφή και Σύνδεση με την Κοινότητα... 6 Στάδιο 1. Ανταποκριτές Κοινότητας (Community Reporters)... 7 Στάδιο 2. Πρεσβευτές Μάθησης της Κοινότητας (Community Learning Ambassadors)... 8 Στάδιο 3. Ανταλλαγή Δεξιοτήτων στην Κοινότητα Στάδιο 4. Ομότιμη Εκπαίδευση Στάδιο 5. Δημιουργία ενός Βιώσιμου Οργανισμού Μάθησης Στάδιο 6. Διασφάλιση Ποιότητας της Ανταλλαγής Δεξιοτήτων και Ομότιμης Εκπαίδευσης Παράρτημα 1 Πλαίσιο αναφοράς και συμμετοχικότητα Παράρτημα 2 Γλωσσάρι

3 Εισαγωγή Πλαίσιο Αναφοράς Το παρόν μοντέλο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Εταιρικής Σχέσης SUSCOM για να υποστηρίξει τη μάθηση στην Κοινότητα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, πολλοί οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων αντιμετωπίζουν προβλήματα να παρέχουν υπηρεσίες στα μέλη των Κοινοτήτων τους, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός μοντέλου βιώσιμης μάθησης. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο Παράρτημα 1. Ποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει Το μοντέλο και τα εργαλεία που το συνοδεύουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οργανισμούς που λειτουργούν στα πλαίσια της Κοινότητας, οι οποίοι θέλουν να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία μάθησης συνεχίζεται στην Κοινότητα ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Οι εταίροι της Σύμπραξης επιδιώκουν να παρουσιάσουν ένα πρακτικό μοντέλο και καινοτόμες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη. Χρήση του Μοντέλου Δομή Μοντέλου: Το μοντέλο έχει αναπτυχθεί και περιλαμβάνει διάφορα στάδια που θα βοηθήσουν στην υποστήριξη της μάθησης στην Κοινότητα. Πιθανόν να μη σχετίζονται όλα με τις ανάγκες σας. Ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, μπορείτε να επιλέξετε και εφαρμόσετε τα στάδια που χρειάζεστε. Δομή Σταδίων - Κάθε στάδιο ξεκινάει με την επισκόπηση, ενώ ακολουθούν προτάσεις για το πώς να ξεκινήσετε. Στη συνέχεια παρατίθενται σύνδεσμοι σε εργαλεία στη γλώσσα / χώρα σας, καθώς επίσης καλές πρακτικές και ιστορίες επιτυχίας, τα οποία θα σας υποστηρίξουν στην υλοποίηση του μοντέλου. Στο τέλος κάθε σταδίου υπάρχουν προτεινόμενα αποτελέσματα τα οποία μπορείτε να αναμένετε αφού το έχετε εφαρμόσει στην Κοινότητά σας. Τα στάδια και οι μεταξύ τους σχέσεις παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1 και στον Πίνακα 1 που ακολουθούν: 3

4 Διάγραμμα Απεικόνισης του Μοντέλου Βιώσιμης Μάθησης στην Κοινότητα Εξωτερικοί Οργανισμοί που εργάζονται με την Κοινότητα Ανταποκριτές Κοινότητας Εργαστηρίων (Στάδιο 0) S Διοργάνωση Εργαστηρίου Επαγγελματιών» Ανταποκριτών Κοινότητας - Εκπαίδευση και Προβολή (Στάδιο 1) Πρεσβευτών Μάθησης της Κοινότητας Επισκόπηση των Αποτελεσμάτων Προσδιορισμός ενεργών ατόμων, ηγετών και οργανισμών Πρεσβευτών Μάθησης της Κοινότητας (Στάδιο 2) Πρεσβευτές Μάθησης της Κοινότητας Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (Στάδιο 5) Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Οργανισμοί Κοινότητας Ανταλλαγής Δεξιοτήτων (Στάδιο 3) Δημιουργία Βιώσιμου Οργανισμού Μέσα Ενημέρωσης της Κοινότητας - Εφημερίδες, ιστοχώρος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης Ανταλλαγή Δεξιοτήτων στα πλαίσια της Κοινότητας Διασφάλισης Ποιότητας (Στάδιο 6) Ομότιμης Εκπαίδευσης (Στάδιο 4) Διάγραμμα 1 Ομότιμοι Εκπαιδευτές / Μέντορες 4

5 Πίνακας 1 5

6 Στάδιο 0. Επαφή και Σύνδεση με την Κοινότητα Σκοπός και Στόχοι Σκοπός Η ενότητα αυτή απευθύνεται κυρίως σε εξωτερικούς φορείς 1 που συνεργάζονται ή σχεδιάζουν να έρθουν σε επαφή με μια Κοινότητα για να την κινητοποιήσουν σε μια διαδικασία βιώσιμης μάθησης. Στόχοι Στόχος είναι ο προσδιορισμός των προσδοκιών, των αναγκών και των προβλημάτων της Κοινότητας και ο εντοπισμός ατόμων μέσα από την κοινότητα που μπορούν να βοηθήσουν στην επιτυχία της διαδικασίας. Πώς να ξεκινήσετε 1. Εάν είστε εξωτερικός οργανισμός, προσδιορίστε την Κοινότητα με την οποία θέλετε να εργαστείτε ή ήδη συνεργάζεστε και επιθυμείτε να υποστηρίξετε βοηθώντας στην ανάπτυξη της βιώσιμης μάθησης (η Κοινότητα που στοχεύετε μπορεί να έχει συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια, να εκπροσωπεί ειδικές κοινωνικοοικονομικές ομάδες, ή ορισμένες ηλικιακές ομάδες). 2. Εντοπίστε άτομα ή επαγγελματίες που έχουν επαφή με την Κοινότητα, αν δεν έχετε ήδη κάποια επαφή. 3. Οργανώστε μια ανταλλαγή ιδεών για την Κοινότητα είτε μέσω facebook ή διαδικτυακού τόπου είτε μέσω προσωπικής επικοινωνίας. Σε αυτή τη δραστηριότητα προσπαθήστε να εντοπίσετε τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της Κοινότητας καθώς και τους φορείς ή άτομα με επιρροή / ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητές της. 4. Είτε σαν εξωτερικός οργανισμός είτε σαν μέλος της κοινότητας, συγκεντρώστε τα ενεργά άτομα της Κοινότητας και εντοπίστε μαζί τις ενέργειες μάθησης που υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί καθώς και τις επιθυμίες και τις ανάγκες της κοινότητας. Επίσης καθορίστε τους πόρους, ανθρώπινους και μη, που είναι διαθέσιμοι για να υποστηρίξουν τη μάθηση στην Κοινότητα. Εισαγωγή Τα εργαλεία που προτείνονται θα υποστηρίξουν την προσέγγιση και κινητοποίηση των μελών στην Κοινότητα. Σύνδεσμοι (εδώ) (1) Μεθοδολογία Προσέγγισης και Κινητοποίησης Ωφελουμένων 1 Παραδείγματα τέτοιων οργανισμών μπορεί να είναι: Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων, κοινωνικές υπηρεσίες, Αναπτυξιακές Συμπράξεις, φορείς που υποστηρίζουν ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 6

7 (2) Μελέτη Περίπτωσης - Ανάλυση Αναγκών (από το έργο Enable που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης) Αποτελέσματα Με την ολοκλήρωση του παρόντος σταδίου θα έχετε προσδιορίσει την Κοινότητα και τα άτομα κλειδιά με τα οποία θα εργαστείτε - το πραγματικό σημείο εκκίνησης για το υπόλοιπα στάδια του Μοντέλου. Στάδιο 1. Ανταποκριτές Κοινότητας (Community Reporters) Σκοπός και Στόχοι Αυτό είναι το βασικό στάδιο για να κινήσει κανείς το ενδιαφέρον, να προσδιορίσει τις μαθησιακές ανάγκες της κοινότητας και να προωθήσει τις ευκαιρίες μάθησης μέσω της ανταλλαγής δεξιοτήτων. Πώς να ξεκινήσετε Υπάρχουν δύο εναλλακτικές διαδρομές για να ξεκινήσετε: 1. Εάν η Κοινότητα ήδη διαθέτει σημαντικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως εφημερίδες, περιοδικά, διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τότε τα βασικά θέματα και τα ενδιαφέροντα της κοινότητας είναι εύκολο να διαγνωστούν. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί κανείς να προχωρήσει στα επόμενα στάδια της αναγνώρισης των Πρεσβευτών Μάθησης και της ανταλλαγής δεξιοτήτων. Ωστόσο αυτό μάλλον ισχύει για μια μειοψηφία Κοινοτήτων, οπότε η δεύτερη διαδρομή πιθανώς είναι και η πιο σημαντική. 2. Ενεργά άτομα - κλειδιά της Κοινότητας θα προσδιοριστούν και θα εκπαιδευτούν σαν Ανταποκριτές της Κοινότητας. Τα άτομα αυτά θα είναι σε θέση να αναπτύξουν μέσα ενημέρωσης της Κοινότητας, ώστε να προβληθούν τα ενδιαφέροντά της και να προσδιοριστούν οι μαθησιακές ανάγκες. Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί αξιοποιώντας διάφορα μέσα και εργαλεία, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει μια σειρά από σημαντικά θέματα αναφορικά με την προβολή της Κοινότητας, όπως: Αφήγηση ιστορίας Συγγραφή και Δημοσιογραφία Βιντεοσκόπηση - τεχνικές συνέντευξης και τεχνικές ικανότητες Ηχητικά - τεχνικές συνέντευξης και τεχνικές ικανότητες Εισαγωγή Τα εργαλεία που προτείνονται θα υποστηρίξουν την εκπαίδευση των Ανταποκριτών Κοινότητας. Σύνδεσμοι (εδώ) (1) Οδηγός Δελτίου Τύπου (2) Οδηγός Δημιουργίας Παρουσιάσεων σε PowerPoint

8 (3) Οδηγός Δημιουργίας Παρουσιάσεων (4) Οδηγός Δημοσίευσης Εργασιών (5) Πώς να γράφετε με σαφήνεια (6) Πώς να γράψετε άρθρα blog (7) Πώς να γράψετε μια καλή ανάρτηση Στην εκπαίδευση μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν αποτελέσματα έργων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης όπως: α) η Εργαλειοθήκη Ανταποκριτών Κοινότητας του έργου Isabel που περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό στα Γερμανικά, Ισπανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ουγγρικά και Τουρκικά και β) ο Οδηγός Εκπαίδευσης Ανταποκριτών Κοινότητας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Locate Αποτελέσματα Μέλη της Κοινότητας θα είναι σε θέση να αφηγηθούν ιστορίες και να αναπτύξουν περιεχόμενο σχετικό με την Κοινότητα σε διάφορες μορφές. Με την ανάπτυξη των μέσων ενημέρωσης, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της εκπαίδευσης των Πρεσβευτών Μάθησης της Κοινότητας, την υποδοχή της ανταλλαγής δεξιοτήτων και την ανάπτυξη ενός οργανισμού διατήρησης της μάθησης. Στάδιο 2. Πρεσβευτές Μάθησης της Κοινότητας (Community Learning Ambassadors) Σκοπός και Στόχοι Οι Πρεσβευτές Μάθησης της Κοινότητας είναι σημαντικοί για να αναπτύξουν το ενδιαφέρον για μάθηση (σε αντίθεση με πιο γενικά θέματα της κοινότητας) και να υποστηρίξουν τη μάθηση στις κοινότητές τους. Πώς να ξεκινήσετε Ποιοι είναι οι Πρεσβευτές Μάθησης της Κοινότητας? Οι Πρεσβευτές Μάθησης είναι άτομα μέσα από την Κοινότητα, είτε αυτή προσδιορίζεται με κάποια γεωγραφικά όρια είτε αφορά σε μια ειδική ομάδα. Μπορεί να είναι άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση τα ίδια είτε να εργάζονται στην Κοινότητα ως επαγγελματίες ή εθελοντές. Όλοι αναγνωρίζουν τα οφέλη που έχει η μάθηση στην Κοινότητα και τη σημασία διατήρησής της. Είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους να ασχοληθούν με τη μάθηση, συμπεριλαμβανομένων νέων και απρόθυμων εκπαιδευομένων. Είναι πολύ πιθανό σε πολλές περιπτώσεις, οι Πρεσβευτές Μάθησης να είναι οι ίδιοι με τους Ανταποκριτές Κοινότητας, αλλά αυτό δε συμβαίνει πάντα. 8

9 Εκπαίδευση των Πρεσβευτών Μάθησης Κάθε Πρεσβευτής Μάθησης θα συμμετάσχει σε μία δράση αρχικής κατάρτισης. Η κατάρτιση μπορεί να γίνει είτε από εξωτερικούς Οργανισμούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων είτε να είναι αυτό-διδασκαλία μέσω υλικού που παρέχεται στα πλαίσια της ανταλλαγής δεξιοτήτων ή στο διαδίκτυο. Η κατάρτιση θα ποικίλει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της Κοινότητας και της χώρας. Ωστόσο, αναμένεται ότι κατ ελάχιστο θα περιλαμβάνει: Βασικές αρχές Marketing - πώς να εργαστείτε με την κοινότητά σας Πώς να αξιοποιήσετε ευκαιρίες μάθησης Πολλοί Πρεσβευτές Μάθησης θα γίνουν επίσης Ομότιμοι Εκπαιδευτές και θα παρέχουν ενθάρρυνση και υποστήριξη σε εκπαιδευόμενους κατά τη διαδικασία μάθησης. Εισαγωγή Τα εργαλεία που προτείνονται θα υποστηρίξουν την εκπαίδευση των Πρεσβευτών Μάθησης. Σύνδεσμοι (εδώ) (1) Πακέτο Εκπαίδευση και Υποστήριξης για τους «Πρεσβευτές Μάθησης» Αποτελέσματα 1. Οι Πρεσβευτές Μάθησης θα είναι σε θέση να: Συνεργάζονται με την τοπική κοινότητα για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον Εντοπίζουν τις μαθησιακές ανάγκες των ατόμων της Κοινότητας Παραπέμπουν σε δράσεις ανταλλαγής δεξιοτήτων (και άλλες διαθέσιμες ευκαιρίες μάθησης) Εργάζονται για την κάλυψη των αναγκών με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων Συνεργάζονται με τους Ανταποκριτές της Κοινότητας για να διασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των προοπτικών και των αναγκών στα τοπικά μέσα Παρέχουν υποστήριξη για τη δημιουργία ενός Βιώσιμου Οργανισμού Μάθησης. 2. Μέλη της Κοινότητας θα έχουν τις ικανότητες, τις γνώσεις και τον ενθουσιασμό να υποστηρίξουν τους εκπαιδευόμενους στην Ανταλλαγή Δεξιοτήτων (Στάδιο 3 του Μοντέλου). 9

10 Στάδιο 3. Ανταλλαγή Δεξιοτήτων στην Κοινότητα Σκοπός και Στόχοι Η Ανταλλαγή Δεξιοτήτων ή Ανταλλακτική Οικονομία Δεξιοτήτων στην Κοινότητα είναι μια οργανωμένη διαδικασία κατά την οποία τα μέλη μιας Κοινότητας επιτυγχάνουν την προσωπική ανάπτυξη και αναβάθμιση των ικανοτήτων τους μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων και δεξιοτήτων. Πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανταλλαγής δεξιοτήτων συχνά εμφανίζονται αυθόρμητα σε μια γειτονιά. Για παράδειγμα, η ανταλλαγή γνώσεων αναφορικά με το μαγείρεμα μέσω της συνεργασίας (από κοινού προετοιμασία) είτε με την απλή μεταφορά γνώσεων (συνταγή). Άλλες μορφές ανταλλαγής που συμβαίνουν αυθόρμητα είναι για παράδειγμα η ανταλλαγή χάρης (αν εγώ κάνω αυτό για σένα, εσύ μπορείς να κάνεις αυτό για μένα), η οποία μπορεί να λάβει μια οργανωμένη μορφή, την Τράπεζα Χρόνου. Η Ανταλλαγή Δεξιοτήτων ή Ανταλλακτική Οικονομία Δεξιοτήτων (οι όροι μπορούν να θεωρηθούν συνώνυμοι), δεν αφορά απλά στο να αφιερώσει κάποιος χρόνο για να ασχοληθεί με το θέμα κάποιου άλλου, αλλά στην προσφορά και μεταφορά της κουλτούρας και της τεχνογνωσίας του. Ως εκ τούτου, η ανταλλαγή δεξιοτήτων δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως ένα μέσο για την προώθηση της μάθησης και τη μετάδοση γνώσεων μέσω ενός συστήματος με χαμηλό κόστος, αλλά μάλλον και πιο ενδιαφέρον, ως ένα ισχυρό περιβάλλον επικοινωνίας και ανταλλαγής διαφορετικών γενεών και κουλτούρας. Έτσι η ανταλλαγή δεξιοτήτων μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή στις μεταμοντέρνες κοινωνίες. Πώς να ξεκινήσετε Το μοντέλο προτείνει την οργάνωση μιας δομημένης διαδικασίας ανταλλαγής δεξιοτήτων στα πλαίσια μιας δεδομένης κοινότητας. Με βάση τα ανωτέρω, ο σκοπός είναι διττός: Προώθηση της αμοιβαίας ανταλλαγής δεξιοτήτων και εμπειριών εντός της κοινότητας ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών προώθηση της ένταξης Σχεδιασμός Πριν το σχεδιασμό και την οργάνωση μιας διαδικασίας ανταλλαγής δεξιοτήτων στην κοινότητα, οι ακόλουθες πτυχές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την τελική δομή του προγράμματος δράσης: a. Ποιος είναι το κοινό / χρήστες; b. Τι είναι το είδος των δεξιοτήτων που πρέπει να ανταλλαγούν; c. Που θα γίνουν οι ανταλλαγές; d. Πότε θα γίνουν οι ανταλλαγές και για πόσο καιρό; e. Πως θα γίνουν; (οργάνωση, διοικητική υποστήριξη, χρονοδιάγραμμα, επικοινωνία) Σύνδεση με άλλα στάδια Το πρόγραμμα ανταλλαγής δεξιοτήτων είναι βαθιά συνυφασμένο με τα άτομα που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της κοινότητας: Ανταποκριτές Κοινότητας, Πρεσβευτές Μάθησης της Κοινότητας Ομότιμοι Εκπαιδευτές 10

11 Όλοι οι ανωτέρω είναι ενεργοί ηγέτες της Κοινότητας και μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία Ανταλλαγής Δεξιοτήτων, όπως για παράδειγμα στην ανταλλαγή των δικών τους δεξιοτήτων με άλλα μέλη της Κοινότητας, την ενεργή συμμετοχή στην επικοινωνία και στη διάδοση. Αναφορικά με την επικοινωνία: σκεφτείτε πόσο σημαντική μπορεί να είναι η δράση των Ανταποκριτών Κοινότητας στη δημιουργία ενός κοινού χώρου επικοινωνίας με τα άλλα μέλη της κοινότητας και την ανεύρεση δεξιοτήτων. Εισαγωγή Τα εργαλεία που προτείνονται θα υποστηρίξουν την Ανταλλαγή Δεξιοτήτων. Σύνδεσμοι (εδώ) (1) Ανταλλακτική Οικονομία - Εφαρμογές (2) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Στην εκπαίδευση μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν καλές πρακτικές και αποτελέσματα έργων που υλοποιήθηκαν την Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως: α) Μελέτη Περίπτωσης από Ελλάδα - Τράπεζα Χρόνου Solidar City β) Μελέτη Περίπτωσης από Ελλάδα - Τράπεζα Χρόνου Εξαρχείων γ) Μελέτη Περίπτωσης από Ιταλία δ) Μελέτη Περίπτωσης από Η.Β. Αποτελέσματα Μάθηση μέσω της ανταλλαγής δεξιοτήτων Ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών Ενδυνάμωση της Κοινότητας όσον αφορά στη βιώσιμη μάθηση 11

12 Στάδιο 4. Ομότιμη Εκπαίδευση Σκοπός και Στόχοι Η Ομότιμη Εκπαίδευση αποτελεί μια βασική διαδικασία για την υποστήριξη της μάθησης στην Κοινότητα. Η διαδικασία αυτή επικεντρώνεται κυρίως στην υποστήριξη που παρέχεται από ένα έμπειρο άτομο (Μέντορας) μέσω μιας διαρκούς θετικής και εμπιστευτικής σχέσης με τον καθοδηγούμενο (ωφελούμενος). Πώς να ξεκινήσετε Ποιοι είναι οι Ομότιμοι Εκπαιδευτές? Οι Ομότιμοι Εκπαιδευτές είναι άτομα έμπειρα μέλη της Κοινότητας ή επαγγελματίες / εθελοντές που εργάζονται στην Κοινότητα, οι οποίοι παρέχουν κίνητρα, ενδυνάμωση, μάθηση, ψυχαγωγία και ευκαιρίες υποστήριξης σε άλλα άτομα. Οι ομότιμοι εκπαιδευτές μπορούν να κινητοποιήσουν τους καθοδηγούμενους με νέες ιδέες ή να τους ενθαρρύνουν στην ανάληψη δράσης. Οι περισσότεροι ομότιμοι εκπαιδευτές επιλέγονται για την ευαισθησία τους, την εμπιστοσύνη που εμπνέουν, τις κοινωνικές δεξιότητες και την αξιοπιστία τους. Είναι πιθανό σε ορισμένες περιπτώσεις οι Ομότιμοι Εκπαιδευτές να δρουν και ως Πρεσβευτές Μάθησης αναπτύσσοντας το ενδιαφέρον για μάθηση, καθώς επίσης και ως Ανταποκριτές της Κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις εμπιστευτικότητας που διέπουν τις σχέσεις μέντορινγκ. Κατάρτιση των Ομότιμων Εκπαιδευτών Είναι σημαντικό οι ομότιμοι εκπαιδευτές να καταρτιστούν κατάλληλα, ώστε τόσο οι ίδιοι όσο και οι κοινότητες με τις οποίες θα συνεργαστούν να είναι σε θέση να αναπτύξουν δομημένα και συναφή προγράμματα υποστήριξης. Η κατάρτιση μπορεί να γίνει είτε από έναν εξωτερικό Οργανισμό Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εμπειρία στις διαδικασίες μέντορινγκ και τις ανάγκες της Κοινότητας είτε με αυτό-διδασκαλία μέσω σχετικού υλικού. Η κατάρτιση θα ποικίλει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της Κοινότητας και της χώρας. Ωστόσο, μπορεί να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης Ομότιμων Μεντόρων και Πρεσβευτών Μάθησης, από το οποίο το άτομο ανάλογα με το ρόλο και τις γνώσεις του θα μπορεί να επιλέγει όλα ή ορισμένα από τα μαθήματα. Τα βασικά μαθήματα για την κατάρτιση των ομότιμων εκπαιδευτών είναι: Δεξιότητες Μέντορινγκ Δεξιότητες Επικοινωνίας Εισαγωγή Τα εργαλεία που προτείνονται μπορούν να υποστηρίξουν την κατάρτιση των Ομότιμων Εκπαιδευτών και να διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών τους. Σύνδεσμοι (εδώ) (1) Εισαγωγή στις Ικανότητες Mentoring (2) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ομότιμων Εκπαιδευτών 12

13 (3) Μελέτη Περίπτωσης από Ελλάδα - Εκπαίδευση Ομότιμων Εκπαιδευτών (βίντεο) Αποτελέσματα 1. Εντοπισμός και κατάρτιση των Ομότιμων Εκπαιδευτών 2. Οι Ομότιμοι Εκπαιδευτές θα να είναι σε θέση να: Κινητοποιούν και ενδυναμώνουν τα μέλη της Κοινότητας Υποστηρίζουν τους καθοδηγούμενους σε δράσεις διά βίου μάθησης Καθοδηγούν σε δραστηριότητες προσωπικής ανάπτυξης Προωθούν την κοινωνική ένταξη Στηρίζουν την ανανέωση της Κοινότητας Συνεργάζονται με τους Ανταποκριτές της Κοινότητας και τους Πρεσβευτές Μάθησης σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης Στάδιο 5. Δημιουργία ενός Βιώσιμου Οργανισμού Μάθησης Σκοπός και Στόχοι Το στάδιο αυτό έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός οργανισμού στην Κοινότητα ο οποίος θα υποστηρίξει τη μάθηση. Για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του οργανισμού, ο οποίος θα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της κάθε χώρας, υπάρχουν ορισμένες αρχές οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς να ξεκινήσετε Βασικοί συντελεστές της Κοινότητας, όπως για παράδειγμα οι Πρεσβευτές Μάθησης, θα συμφωνήσουν ρόλους βάσει των δεξιοτήτων τους για να αναπτύξουν ένα σχέδιο βιώσιμης μάθησης για την Κοινότητα. Η ομάδα αυτή μπορεί ενδεικτικά να ονομαστεί ως Ομάδα Βιώσιμου Οργανισμού Μάθησης (Ομάδα). Σχεδιασμός Βήμα 1. Συλλογή πληροφοριών Οι εκπρόσωποι της κοινότητας θα είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες για τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες μάθησης της κοινότητας. Οι Ανταποκριτές Κοινότητας θα έχουν ιστορίες και πληροφορίες που προέρχονται από τα μέσα ενημέρωσης. Οι Πρεσβευτές Μάθησης θα δίνουν ανατροφοδότηση από την κοινότητα και οι Ομότιμοι Εκπαιδευτές από τους εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν στην ανταλλαγή δεξιοτήτων. Αυτή είναι η Ανάλυση Αναγκών. Βήμα 2. Δήλωση Αποστολής Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο βήμα 1, η Ομάδα θα είναι σε θέση να δημιουργήσει μια απλή Δήλωση Αποστολής με σαφείς βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους, με την οποία θα συμφωνούν τα μέλη (και η Κοινότητα) - οι Στρατηγικοί Στόχοι του Οργανισμού. 13

14 Βήμα 3. Εκπόνηση Προγράμματος Εργασίας a) Η Ομάδα θα πρέπει να καθορίσει ένα πρόγραμμα εργασίας για την επίτευξη των στόχων - βασικές εργασίες, ορόσημα, στόχοι. b) Το Πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει επίσης να δείχνει ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι, ανθρώπινοι και οικονομικοί, για να υλοποιηθεί. Στην περίπτωση της Κοινότητας Μάθησης, τα αντικείμενα που πρέπει να αναλυθούν, περιλαμβάνουν: 1. Ίδιες πηγές της Κοινότητας αναφορικά με Πρεσβευτές Μάθησης, Ομότιμους Εκπαιδευτές, Ανταλλαγή Δεξιοτήτων και Μέσα Ενημέρωσης. 2. Δυνατότητες Οικονομικής Υποστήριξης (εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης). Βήμα 4. Επικοινωνία Σχεδίου Το σχέδιο δε χρειάζεται απαραίτητα να αποτελεί ένα ενιαίο έγγραφο. Μπορεί να λειτουργήσει εξ ίσου καλά σαν μια συλλογή διαφόρων εγγράφων. Τα έγγραφα αυτά μπορούν να είναι σε διαφορετικές μορφές ανάλογα με το κοινό που απευθύνονται. Μορφές Σχεδίου Μερικές προτάσεις για το πώς μπορεί να είναι το στρατηγικό πλάνο: Ιστορία: Ένα σχέδιο που παρουσιάζει μια δυναμική και πειστική αφήγηση για την προέλευση του Οργανισμού και δίνει όραμα για το μέλλον. Οδικός χάρτης: Ένα τεχνικό σχέδιο που περιγράφει τη διαδρομή προς έναν προορισμό, επισημαίνοντας τα ορόσημα και τους πιθανούς κινδύνους που θα απαντηθούν και τους πόρους που θα χρειαστούν. Ενημερωτικό Έντυπο: Ένα σύντομο και μεστό σχέδιο που έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει τις επιτυχίες και τους μελλοντικούς στόχους του Οργανισμού σε ένα εξωτερικό κοινό. Βήμα 5. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Σχεδίου Θα πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης του σχεδίου. (Πηγή NVCO, ΗΒ) Εισαγωγή Τα εργαλεία που προτείνονται μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Σύνδεσμοι (εδώ) (1) Οδηγός Επιχειρηματικού Σχεδίου (2) Περιεχόμενα Επιχειρηματικού Σχεδίου (3) Πρότυπο Business Plan για ΚοιΣΠΕ και Κοινωνικές Επιχειρήσεις (4) Πρότυπο Marketing Plan για ΚοιΣΠΕ και Κοινωνικές Επιχειρήσεις Αποτελέσματα Στο τέλος του σταδίου θα υπάρχει ένα λεπτομερές σχέδιο για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου οργανισμού μάθησης στην Κοινότητα. 14

15 Στάδιο 6. Διασφάλιση Ποιότητας της Ανταλλαγής Δεξιοτήτων και Ομότιμης Εκπαίδευσης Σκοπός και Στόχοι Το παρόν στάδιο έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι, παρόλο που το μοντέλο βασίζεται σε άτομα που υποστηρίζουν άλλους στη διαδικασία μάθησης, υπάρχουν ενσωματωμένα κριτήρια ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες. Το στάδιο Διασφάλισης Ποιότητας στοχεύει να αναπτύξει και να ορίσει τους όρους αναφορικά με τη μάθηση που υλοποιείται στα στάδια Ανταλλαγής Δεξιοτήτων και Ομότιμης Εκπαίδευσης, ενώ μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και για τα στάδια 0, 1 και 2 του μοντέλου. Η ποιότητα της μαθησιακής διαδικασίας είναι μία από τις βασικές πτυχές στη μεταφορά γνώσεων και πληροφοριών από τον εκπαιδευτή/μέντορα σε άλλα μέλη της κοινότητας. Το θέμα είναι ο εκπαιδευτής / μέντορας να έχει πάντα στο μυαλό του ποιά είναι η κατάσταση των ατόμων της ομάδας στόχου και να προσαρμόζει τις μεθόδους διδασκαλίας / μάθησης στις ανάγκες τους. Πώς να ξεκινήσετε Στα στάδια 0, 1 και 2 η ποιότητα μπορεί να διασφαλιστεί μέσα από βασικές τεχνικές αξιολόγησης και τη χρήση απλών ερωτηματολογίων καταγραφής των απόψεων των συμμετεχόντων. Για τα στάδια 3 και 4, είναι σημαντική η επιλογή χαρακτηριστικών τα οποία καθορίζουν τα ποιοτικά κριτήρια για την ανταλλαγή δεξιοτήτων και την ομότιμη εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη των προτύπων διασφάλισης ποιότητας μπορεί να είναι: φύση των παραγόντων που συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης τύπος των πληροφοριών που μεταφέρονται και επικύρωση της μάθησης χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου η μάθηση είναι πιθανό να ολοκληρωθεί - βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα Σχεδιασμός Η Διασφάλιση Ποιότητας στην άτυπη μάθηση μπορεί να περιλαμβάνει: διαδικασίες με τις οποίες καθορίζονται οι δείκτες διασφάλισης ποιότητας διαδικασίες για τον καθορισμό των ελάχιστων προτύπων διασφάλισης ποιότητας στις δραστηριότητες μάθησης διαδικασίες συγκριτικής αξιολόγησης των καλών πρακτικών στην κοινότητα κώδικες δεοντολογίας για τις άτυπες και μη τυπικές δραστηριότητες μάθησης χρήση των κοινωνικών μέσων / τεχνολογίας για την προβολή ορθών πρακτικών και επισήμανση πιθανών δυνατοτήτων βελτίωσης. Για παράδειγμα, η βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση μιας ενέργειας μάθησης είναι σημαντική για τη διασφάλιση της ποιότητας και την υποστήριξη του μέντορα, καθώς αυτός μπορεί να ελέγξει την απόδοσή του. Επίσης ο μέντορας μπορεί να αξιοποιήσει το υλικό σε επόμενες ενέργειες μάθησης ( την προηγούμενη φορά μάθαμε ότι, τώρα μπορούμε να δούμε πώς ο Γιάννης πέτυχε ) ή με νέες ομάδες εκπαιδευομένων. 15

16 Για τη διασφάλιση της ποιότητας στη μεταφορά δεξιοτήτων σε νέους μέντορες / εκπαιδευτές είναι σημαντική η συμβολή του έμπειρου μέντορα, καθώς και η διαβούλευση των νέων μεντόρων μαζί του (πώς το έκανες αυτό, τι λειτούργησε καλά, κλπ). Εισαγωγή Η διασφάλιση ποιότητας στην ανταλλαγή δεξιοτήτων και την υποστήριξη των μεντόρων προϋποθέτει τη χρήση πολύ συγκεκριμένων εργαλείων. Σύνδεσμοι (εδώ) (1) Οι Οκτώ Αρχές Ποιότητας (2) Παρουσίαση Απαιτήσεων Ερωτηματολόγιο (3) Διαχειριστική Επάρκεια - Έντυπο Εκπλήρωσης Απαιτήσεων Η διασφάλιση της ποιότητας στην άτυπη και μη τυπική μάθηση είναι ένα σημαντικό θέμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πληροφορίες σχετικά με το θέμα, καθώς και για εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί μπορεί να βρει κανείς στις ακόλουθες ιστοσελίδες Αποτελέσματα Βασικά πρότυπα για τη διασφάλιση ποιότητας της μάθησης μέσω της ανταλλαγής δεξιοτήτων και της ομότιμης εκπαίδευσης Προστασία των ευάλωτων ομάδων της κοινότητας Συμμετοχικότητα 16

17 Παράρτημα 1 Πλαίσιο αναφοράς και συμμετοχικότητα Πλαίσιο Αναφοράς Το παρόν μοντέλο αναπτύχθηκε από 6 ευρωπαίους εταίρους με εμπειρία στην υλοποίηση και υποστήριξη της μάθησης σε ευάλωτες ομάδες. Οι τρέχουσες και μελλοντικές προοπτικές στον τομέα της μάθησης στην Ευρώπη δείχνουν ότι οι πόροι θα είναι περιορισμένοι και γι αυτό το λόγο απαιτούνται νέες καινοτομικές προσεγγίσεις. Το έργο, που υλοποιείται επίσης με περιορισμένους πόρους, προτείνει μια νέα προσέγγιση με την οποία το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και συμμετοχής μπορεί να εφαρμοστεί στις κοινότητες σε τοπικό επίπεδο. Αρχές Εφαρμογής Ευρωπαϊκά θέματα Τοπική εφαρμογή Η προσέγγιση των εταίρων για το σχεδιασμό του μοντέλου διαμορφώθηκε από τους ακόλουθους παράγοντες: 1. Τύποι ομάδας στόχου - ποιες είναι και τι προσμένουν: για παράδειγμα, είναι εκπαιδευόμενοι ή εκπαιδευτές; Είναι ομάδες συναφείς με την αγορά εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι), με τον κοινωνικό αποκλεισμό (τρίτη ηλικία), την προσαρμογή (άτομα με ειδικές ανάγκες) ή άλλες; 2. Τι εμπόδια υπάρχουν - είναι ενδογενή ή εξωγενή; Για παράδειγμα, για τα άτομα με σωματική ή αισθητηριακή αναπηρία, η επιλογή του χώρου είναι ζωτικής σημασίας. Ακόμα και η δυνατότητα να γυρίσουν τη σελίδα ενός βιβλίου μπορεί να είναι πρόβλημα, σε αντίθεση με το χτύπημα ενός πλήκτρου του υπολογιστή. 3. Ποια εργαλεία προτείνονται - ποιοι υποστηρικτικοί μηχανισμοί είναι κατάλληλοι για τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων. 4. Τι εργαλεία είναι διαθέσιμα - όχι μόνο ποιά είναι αλλά και αν είναι άμεσα διαθέσιμα βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. 17

18 Συμμετοχικότητα Η προσέγγιση της συμμετοχικότητας προϋποθέτει την αναγνώριση της ποικιλίας των ατόμων ή/και των συνθηκών της κοινότητας (σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης, την κουλτούρα, τη φυσική ικανότητα, κλπ) και των αναγκών τους. Προϋποθέτει επίσης το περιβάλλον να επιδεικνύει ευαισθησία, σεβασμό και ίση μεταχείριση στην κοινότητα και τα μέλη της. Οι εταίροι είναι πρόθυμοι να παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στις κοινότητες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη διατήρηση της μάθησης για τα μέλη τους. Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάθε χώρα έχει το δικό της πολιτισμικό, κοινωνικοοικονομικό και νομοθετικό πλαίσιο για αυτές τις ομάδες, π.χ. το επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας, ο ρόλος της οικογένειας, η παράδοση στον εθελοντισμό και την αυτό-βοήθεια. Το έργο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά προτείνει ορισμένες αρχές συμμετοχικότητας και πρακτικά παραδείγματα που σχετίζονται με τις κοινότητες με τις οποίες έχουν δουλέψει οι εταίροι: Άτομα με ειδικές ανάγκες Κάτοικοι απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών Ηλικιωμένοι Άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα Περιθωριοποιημένα άτομα Έτσι η συμμετοχικότητα είναι ένας οριζόντιος στόχος για όλα τα στάδια του μοντέλου. Η εργαλειοθήκη που θα αναπτυχθεί θα λάβει υπόψη αυτές τις προσεγγίσεις για να εφαρμοστεί στις διάφορες κοινότητες. Η εργαλειοθήκη θα συμπεριλάβει τα αποτελέσματα της εργασίας των εταίρων με τις κοινότητες στο παρελθόν, ενώ η εμπειρία που έχει αποκομισθεί θα κινηθεί και προς την κατεύθυνση της πρότασης γενικών εργαλείων. 18

19 Παράρτημα 2 Γλωσσάρι Κοινότητα Πρεσβευτές Μάθησης της Κοινότητας Ανταποκριτές Κοινότητας Ανταλλαγή Δεξιοτήτων στην Κοινότητα Ομότιμοι Εκπαιδευτές Μέρη ή ομάδες ανθρώπων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, οι άνθρωποι που ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον, όπως ένα χόμπι, ασκούν τα ίδια ή παρόμοια επαγγέλματα, έχουν την ίδια καταγωγή, κλπ. Οι Πρεσβευτές Μάθησης είναι άτομα μέσα από την Κοινότητα, είτε αυτή προσδιορίζεται με κάποια γεωγραφικά όρια είτε αφορά σε μια ειδική ομάδα. Μπορεί να είναι άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση τα ίδια είτε να εργάζονται στην Κοινότητα ως επαγγελματίες ή εθελοντές. Όλοι αναγνωρίζουν τα οφέλη που έχει η μάθηση στην Κοινότητα και τη σημασία διατήρησής της. Είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους της Κοινότητας να ασχοληθούν με τη μάθηση. Τα άτομα αυτά είναι σε θέση να αναπτύξουν μέσα ενημέρωσης της Κοινότητας, ώστε να προβληθούν τα ενδιαφέροντά της και να προσδιοριστούν οι μαθησιακές της ανάγκες. Η Ανταλλαγή Δεξιοτήτων ή Ανταλλακτική Οικονομία Δεξιοτήτων στην Κοινότητα είναι μια οργανωμένη διαδικασία κατά την οποία τα μέλη μιας Κοινότητας επιτυγχάνουν την προσωπική ανάπτυξη και αναβάθμιση των ικανοτήτων τους μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων και δεξιοτήτων. Πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανταλλαγής δεξιοτήτων συχνά εμφανίζονται αυθόρμητα σε μια γειτονιά. Για παράδειγμα, η ανταλλαγή γνώσεων αναφορικά με το μαγείρεμα μέσω της συνεργασίας (από κοινού προετοιμασία) είτε με την απλή μεταφορά γνώσεων (συνταγή). Άλλες μορφές ανταλλαγής που συμβαίνουν αυθόρμητα είναι για παράδειγμα η ανταλλαγή χάρης (αν εγώ κάνω αυτό για σένα, εσύ μπορείς να κάνεις αυτό για μένα), η οποία μπορεί να λάβει μια οργανωμένη μορφή, την Τράπεζα Χρόνου. Η Ανταλλαγή Δεξιοτήτων ή Ανταλλακτική Οικονομία Δεξιοτήτων (οι όροι μπορούν να θεωρηθούν συνώνυμοι), δεν αφορά απλά στο να αφιερώσει κάποιος χρόνο για να ασχοληθεί με το θέμα κάποιου άλλου, αλλά στην προσφορά και μεταφορά της κουλτούρας και της τεχνογνωσίας του. Ως εκ τούτου, η ανταλλαγή δεξιοτήτων δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως ένα μέσο για την προώθηση της μάθησης και τη μετάδοση γνώσεων μέσω ενός συστήματος με χαμηλό κόστος, αλλά μάλλον και πιο ενδιαφέρον, ως ένα ισχυρό περιβάλλον επικοινωνίας και ανταλλαγής διαφορετικών γενεών και κουλτούρας. Οι Ομότιμοι Εκπαιδευτές είναι άτομα - έμπειρα μέλη της Κοινότητας ή επαγγελματίες / εθελοντές που εργάζονται στην Κοινότητα, οι οποίοι παρέχουν κίνητρα, ενδυνάμωση, μάθηση, ψυχαγωγία και ευκαιρίες υποστήριξης σε άλλα άτομα. Οι ομότιμοι εκπαιδευτές μπορούν να κινητοποιήσουν τους καθοδηγούμενους με νέες ιδέες ή να τους ενθαρρύνουν στην ανάληψη δράσης. Οι περισσότεροι ομότιμοι εκπαιδευτές επιλέγονται για την ευαισθησία τους, την εμπιστοσύνη που εμπνέουν, τις κοινωνικές δεξιότητες και την αξιοπιστία τους. 19

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP

Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP Ενίσχυση της αποτελεσματικής συμμετοχής των γονέων μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Birmingham City University 1. Εισαγωγή Το E-STEP στοχεύει στην ανάπτυξη, την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόοδοι έργου 1 Η έρευνα του ENTANGLE 2 Συναντήσεις έργου 3 Η στρατηγική των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης 4 Ο ρόλος του επιχειρηματικού σχεδίου 5 Επαφές και χρηματοδότηση 6 Το έργο ENTANGLE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη». Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα Καλές Πρακτικές για τους γουνοποιούς/ εκτροφείς Δρ. Ελπίδα Σαμαρά Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER 1. To έργο Valid Aid+ μόλις ξεκίνησε...

NEWSLETTER 1. To έργο Valid Aid+ μόλις ξεκίνησε... NEWSLETTER 1 To έργο Valid Aid+ μόλις ξεκίνησε......από τον Οκτώβρη του 2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβρη του 2015. Tο έργο ValidAid+ -με τίτλο, Επικύρωση Προσόντων τα οποία αποκτώνται στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση 1. Βαθμός προσέλκυσης εκπαιδευτών στη ΔΒΜ 2. Βαθμός εμπλουτισμού του μητρώου εκπαιδευτών ΔΒΜ 3. Βαθμός εμπλουτισμού του καταλόγου επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση 2011 EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Δεκέμβριος 2014 (Τεύχος 2 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ «Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή 4 0 Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις του Έργου Οι βασικές δράσεις του έργου Skills Balancing περιλαμβάνουν:

Οι δράσεις του Έργου Οι βασικές δράσεις του έργου Skills Balancing περιλαμβάνουν: 2 ο Newsletter Οκτώβριος 2015 Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Balancing Supply and Demand of the Professional Skills Needed in the Interregional Area Στόχος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ.: 602/10/21977 Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης Δράσεις κατάρτισης/ Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12 επιμόρφωσης Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα