Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας"

Transcript

1 Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Copyright SUSCOM Partnership

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Στάδιο 0. Επαφή και Σύνδεση με την Κοινότητα... 6 Στάδιο 1. Ανταποκριτές Κοινότητας (Community Reporters)... 7 Στάδιο 2. Πρεσβευτές Μάθησης της Κοινότητας (Community Learning Ambassadors)... 8 Στάδιο 3. Ανταλλαγή Δεξιοτήτων στην Κοινότητα Στάδιο 4. Ομότιμη Εκπαίδευση Στάδιο 5. Δημιουργία ενός Βιώσιμου Οργανισμού Μάθησης Στάδιο 6. Διασφάλιση Ποιότητας της Ανταλλαγής Δεξιοτήτων και Ομότιμης Εκπαίδευσης Παράρτημα 1 Πλαίσιο αναφοράς και συμμετοχικότητα Παράρτημα 2 Γλωσσάρι

3 Εισαγωγή Πλαίσιο Αναφοράς Το παρόν μοντέλο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Εταιρικής Σχέσης SUSCOM για να υποστηρίξει τη μάθηση στην Κοινότητα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, πολλοί οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων αντιμετωπίζουν προβλήματα να παρέχουν υπηρεσίες στα μέλη των Κοινοτήτων τους, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός μοντέλου βιώσιμης μάθησης. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο Παράρτημα 1. Ποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει Το μοντέλο και τα εργαλεία που το συνοδεύουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οργανισμούς που λειτουργούν στα πλαίσια της Κοινότητας, οι οποίοι θέλουν να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία μάθησης συνεχίζεται στην Κοινότητα ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Οι εταίροι της Σύμπραξης επιδιώκουν να παρουσιάσουν ένα πρακτικό μοντέλο και καινοτόμες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη. Χρήση του Μοντέλου Δομή Μοντέλου: Το μοντέλο έχει αναπτυχθεί και περιλαμβάνει διάφορα στάδια που θα βοηθήσουν στην υποστήριξη της μάθησης στην Κοινότητα. Πιθανόν να μη σχετίζονται όλα με τις ανάγκες σας. Ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, μπορείτε να επιλέξετε και εφαρμόσετε τα στάδια που χρειάζεστε. Δομή Σταδίων - Κάθε στάδιο ξεκινάει με την επισκόπηση, ενώ ακολουθούν προτάσεις για το πώς να ξεκινήσετε. Στη συνέχεια παρατίθενται σύνδεσμοι σε εργαλεία στη γλώσσα / χώρα σας, καθώς επίσης καλές πρακτικές και ιστορίες επιτυχίας, τα οποία θα σας υποστηρίξουν στην υλοποίηση του μοντέλου. Στο τέλος κάθε σταδίου υπάρχουν προτεινόμενα αποτελέσματα τα οποία μπορείτε να αναμένετε αφού το έχετε εφαρμόσει στην Κοινότητά σας. Τα στάδια και οι μεταξύ τους σχέσεις παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1 και στον Πίνακα 1 που ακολουθούν: 3

4 Διάγραμμα Απεικόνισης του Μοντέλου Βιώσιμης Μάθησης στην Κοινότητα Εξωτερικοί Οργανισμοί που εργάζονται με την Κοινότητα Ανταποκριτές Κοινότητας Εργαστηρίων (Στάδιο 0) S Διοργάνωση Εργαστηρίου Επαγγελματιών» Ανταποκριτών Κοινότητας - Εκπαίδευση και Προβολή (Στάδιο 1) Πρεσβευτών Μάθησης της Κοινότητας Επισκόπηση των Αποτελεσμάτων Προσδιορισμός ενεργών ατόμων, ηγετών και οργανισμών Πρεσβευτών Μάθησης της Κοινότητας (Στάδιο 2) Πρεσβευτές Μάθησης της Κοινότητας Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (Στάδιο 5) Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Οργανισμοί Κοινότητας Ανταλλαγής Δεξιοτήτων (Στάδιο 3) Δημιουργία Βιώσιμου Οργανισμού Μέσα Ενημέρωσης της Κοινότητας - Εφημερίδες, ιστοχώρος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης Ανταλλαγή Δεξιοτήτων στα πλαίσια της Κοινότητας Διασφάλισης Ποιότητας (Στάδιο 6) Ομότιμης Εκπαίδευσης (Στάδιο 4) Διάγραμμα 1 Ομότιμοι Εκπαιδευτές / Μέντορες 4

5 Πίνακας 1 5

6 Στάδιο 0. Επαφή και Σύνδεση με την Κοινότητα Σκοπός και Στόχοι Σκοπός Η ενότητα αυτή απευθύνεται κυρίως σε εξωτερικούς φορείς 1 που συνεργάζονται ή σχεδιάζουν να έρθουν σε επαφή με μια Κοινότητα για να την κινητοποιήσουν σε μια διαδικασία βιώσιμης μάθησης. Στόχοι Στόχος είναι ο προσδιορισμός των προσδοκιών, των αναγκών και των προβλημάτων της Κοινότητας και ο εντοπισμός ατόμων μέσα από την κοινότητα που μπορούν να βοηθήσουν στην επιτυχία της διαδικασίας. Πώς να ξεκινήσετε 1. Εάν είστε εξωτερικός οργανισμός, προσδιορίστε την Κοινότητα με την οποία θέλετε να εργαστείτε ή ήδη συνεργάζεστε και επιθυμείτε να υποστηρίξετε βοηθώντας στην ανάπτυξη της βιώσιμης μάθησης (η Κοινότητα που στοχεύετε μπορεί να έχει συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια, να εκπροσωπεί ειδικές κοινωνικοοικονομικές ομάδες, ή ορισμένες ηλικιακές ομάδες). 2. Εντοπίστε άτομα ή επαγγελματίες που έχουν επαφή με την Κοινότητα, αν δεν έχετε ήδη κάποια επαφή. 3. Οργανώστε μια ανταλλαγή ιδεών για την Κοινότητα είτε μέσω facebook ή διαδικτυακού τόπου είτε μέσω προσωπικής επικοινωνίας. Σε αυτή τη δραστηριότητα προσπαθήστε να εντοπίσετε τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της Κοινότητας καθώς και τους φορείς ή άτομα με επιρροή / ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητές της. 4. Είτε σαν εξωτερικός οργανισμός είτε σαν μέλος της κοινότητας, συγκεντρώστε τα ενεργά άτομα της Κοινότητας και εντοπίστε μαζί τις ενέργειες μάθησης που υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί καθώς και τις επιθυμίες και τις ανάγκες της κοινότητας. Επίσης καθορίστε τους πόρους, ανθρώπινους και μη, που είναι διαθέσιμοι για να υποστηρίξουν τη μάθηση στην Κοινότητα. Εισαγωγή Τα εργαλεία που προτείνονται θα υποστηρίξουν την προσέγγιση και κινητοποίηση των μελών στην Κοινότητα. Σύνδεσμοι (εδώ) (1) Μεθοδολογία Προσέγγισης και Κινητοποίησης Ωφελουμένων 1 Παραδείγματα τέτοιων οργανισμών μπορεί να είναι: Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων, κοινωνικές υπηρεσίες, Αναπτυξιακές Συμπράξεις, φορείς που υποστηρίζουν ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 6

7 (2) Μελέτη Περίπτωσης - Ανάλυση Αναγκών (από το έργο Enable που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης) Αποτελέσματα Με την ολοκλήρωση του παρόντος σταδίου θα έχετε προσδιορίσει την Κοινότητα και τα άτομα κλειδιά με τα οποία θα εργαστείτε - το πραγματικό σημείο εκκίνησης για το υπόλοιπα στάδια του Μοντέλου. Στάδιο 1. Ανταποκριτές Κοινότητας (Community Reporters) Σκοπός και Στόχοι Αυτό είναι το βασικό στάδιο για να κινήσει κανείς το ενδιαφέρον, να προσδιορίσει τις μαθησιακές ανάγκες της κοινότητας και να προωθήσει τις ευκαιρίες μάθησης μέσω της ανταλλαγής δεξιοτήτων. Πώς να ξεκινήσετε Υπάρχουν δύο εναλλακτικές διαδρομές για να ξεκινήσετε: 1. Εάν η Κοινότητα ήδη διαθέτει σημαντικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως εφημερίδες, περιοδικά, διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τότε τα βασικά θέματα και τα ενδιαφέροντα της κοινότητας είναι εύκολο να διαγνωστούν. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί κανείς να προχωρήσει στα επόμενα στάδια της αναγνώρισης των Πρεσβευτών Μάθησης και της ανταλλαγής δεξιοτήτων. Ωστόσο αυτό μάλλον ισχύει για μια μειοψηφία Κοινοτήτων, οπότε η δεύτερη διαδρομή πιθανώς είναι και η πιο σημαντική. 2. Ενεργά άτομα - κλειδιά της Κοινότητας θα προσδιοριστούν και θα εκπαιδευτούν σαν Ανταποκριτές της Κοινότητας. Τα άτομα αυτά θα είναι σε θέση να αναπτύξουν μέσα ενημέρωσης της Κοινότητας, ώστε να προβληθούν τα ενδιαφέροντά της και να προσδιοριστούν οι μαθησιακές ανάγκες. Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί αξιοποιώντας διάφορα μέσα και εργαλεία, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει μια σειρά από σημαντικά θέματα αναφορικά με την προβολή της Κοινότητας, όπως: Αφήγηση ιστορίας Συγγραφή και Δημοσιογραφία Βιντεοσκόπηση - τεχνικές συνέντευξης και τεχνικές ικανότητες Ηχητικά - τεχνικές συνέντευξης και τεχνικές ικανότητες Εισαγωγή Τα εργαλεία που προτείνονται θα υποστηρίξουν την εκπαίδευση των Ανταποκριτών Κοινότητας. Σύνδεσμοι (εδώ) (1) Οδηγός Δελτίου Τύπου (2) Οδηγός Δημιουργίας Παρουσιάσεων σε PowerPoint

8 (3) Οδηγός Δημιουργίας Παρουσιάσεων (4) Οδηγός Δημοσίευσης Εργασιών (5) Πώς να γράφετε με σαφήνεια (6) Πώς να γράψετε άρθρα blog (7) Πώς να γράψετε μια καλή ανάρτηση Στην εκπαίδευση μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν αποτελέσματα έργων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης όπως: α) η Εργαλειοθήκη Ανταποκριτών Κοινότητας του έργου Isabel που περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό στα Γερμανικά, Ισπανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ουγγρικά και Τουρκικά και β) ο Οδηγός Εκπαίδευσης Ανταποκριτών Κοινότητας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Locate Αποτελέσματα Μέλη της Κοινότητας θα είναι σε θέση να αφηγηθούν ιστορίες και να αναπτύξουν περιεχόμενο σχετικό με την Κοινότητα σε διάφορες μορφές. Με την ανάπτυξη των μέσων ενημέρωσης, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της εκπαίδευσης των Πρεσβευτών Μάθησης της Κοινότητας, την υποδοχή της ανταλλαγής δεξιοτήτων και την ανάπτυξη ενός οργανισμού διατήρησης της μάθησης. Στάδιο 2. Πρεσβευτές Μάθησης της Κοινότητας (Community Learning Ambassadors) Σκοπός και Στόχοι Οι Πρεσβευτές Μάθησης της Κοινότητας είναι σημαντικοί για να αναπτύξουν το ενδιαφέρον για μάθηση (σε αντίθεση με πιο γενικά θέματα της κοινότητας) και να υποστηρίξουν τη μάθηση στις κοινότητές τους. Πώς να ξεκινήσετε Ποιοι είναι οι Πρεσβευτές Μάθησης της Κοινότητας? Οι Πρεσβευτές Μάθησης είναι άτομα μέσα από την Κοινότητα, είτε αυτή προσδιορίζεται με κάποια γεωγραφικά όρια είτε αφορά σε μια ειδική ομάδα. Μπορεί να είναι άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση τα ίδια είτε να εργάζονται στην Κοινότητα ως επαγγελματίες ή εθελοντές. Όλοι αναγνωρίζουν τα οφέλη που έχει η μάθηση στην Κοινότητα και τη σημασία διατήρησής της. Είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους να ασχοληθούν με τη μάθηση, συμπεριλαμβανομένων νέων και απρόθυμων εκπαιδευομένων. Είναι πολύ πιθανό σε πολλές περιπτώσεις, οι Πρεσβευτές Μάθησης να είναι οι ίδιοι με τους Ανταποκριτές Κοινότητας, αλλά αυτό δε συμβαίνει πάντα. 8

9 Εκπαίδευση των Πρεσβευτών Μάθησης Κάθε Πρεσβευτής Μάθησης θα συμμετάσχει σε μία δράση αρχικής κατάρτισης. Η κατάρτιση μπορεί να γίνει είτε από εξωτερικούς Οργανισμούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων είτε να είναι αυτό-διδασκαλία μέσω υλικού που παρέχεται στα πλαίσια της ανταλλαγής δεξιοτήτων ή στο διαδίκτυο. Η κατάρτιση θα ποικίλει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της Κοινότητας και της χώρας. Ωστόσο, αναμένεται ότι κατ ελάχιστο θα περιλαμβάνει: Βασικές αρχές Marketing - πώς να εργαστείτε με την κοινότητά σας Πώς να αξιοποιήσετε ευκαιρίες μάθησης Πολλοί Πρεσβευτές Μάθησης θα γίνουν επίσης Ομότιμοι Εκπαιδευτές και θα παρέχουν ενθάρρυνση και υποστήριξη σε εκπαιδευόμενους κατά τη διαδικασία μάθησης. Εισαγωγή Τα εργαλεία που προτείνονται θα υποστηρίξουν την εκπαίδευση των Πρεσβευτών Μάθησης. Σύνδεσμοι (εδώ) (1) Πακέτο Εκπαίδευση και Υποστήριξης για τους «Πρεσβευτές Μάθησης» Αποτελέσματα 1. Οι Πρεσβευτές Μάθησης θα είναι σε θέση να: Συνεργάζονται με την τοπική κοινότητα για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον Εντοπίζουν τις μαθησιακές ανάγκες των ατόμων της Κοινότητας Παραπέμπουν σε δράσεις ανταλλαγής δεξιοτήτων (και άλλες διαθέσιμες ευκαιρίες μάθησης) Εργάζονται για την κάλυψη των αναγκών με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων Συνεργάζονται με τους Ανταποκριτές της Κοινότητας για να διασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των προοπτικών και των αναγκών στα τοπικά μέσα Παρέχουν υποστήριξη για τη δημιουργία ενός Βιώσιμου Οργανισμού Μάθησης. 2. Μέλη της Κοινότητας θα έχουν τις ικανότητες, τις γνώσεις και τον ενθουσιασμό να υποστηρίξουν τους εκπαιδευόμενους στην Ανταλλαγή Δεξιοτήτων (Στάδιο 3 του Μοντέλου). 9

10 Στάδιο 3. Ανταλλαγή Δεξιοτήτων στην Κοινότητα Σκοπός και Στόχοι Η Ανταλλαγή Δεξιοτήτων ή Ανταλλακτική Οικονομία Δεξιοτήτων στην Κοινότητα είναι μια οργανωμένη διαδικασία κατά την οποία τα μέλη μιας Κοινότητας επιτυγχάνουν την προσωπική ανάπτυξη και αναβάθμιση των ικανοτήτων τους μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων και δεξιοτήτων. Πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανταλλαγής δεξιοτήτων συχνά εμφανίζονται αυθόρμητα σε μια γειτονιά. Για παράδειγμα, η ανταλλαγή γνώσεων αναφορικά με το μαγείρεμα μέσω της συνεργασίας (από κοινού προετοιμασία) είτε με την απλή μεταφορά γνώσεων (συνταγή). Άλλες μορφές ανταλλαγής που συμβαίνουν αυθόρμητα είναι για παράδειγμα η ανταλλαγή χάρης (αν εγώ κάνω αυτό για σένα, εσύ μπορείς να κάνεις αυτό για μένα), η οποία μπορεί να λάβει μια οργανωμένη μορφή, την Τράπεζα Χρόνου. Η Ανταλλαγή Δεξιοτήτων ή Ανταλλακτική Οικονομία Δεξιοτήτων (οι όροι μπορούν να θεωρηθούν συνώνυμοι), δεν αφορά απλά στο να αφιερώσει κάποιος χρόνο για να ασχοληθεί με το θέμα κάποιου άλλου, αλλά στην προσφορά και μεταφορά της κουλτούρας και της τεχνογνωσίας του. Ως εκ τούτου, η ανταλλαγή δεξιοτήτων δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως ένα μέσο για την προώθηση της μάθησης και τη μετάδοση γνώσεων μέσω ενός συστήματος με χαμηλό κόστος, αλλά μάλλον και πιο ενδιαφέρον, ως ένα ισχυρό περιβάλλον επικοινωνίας και ανταλλαγής διαφορετικών γενεών και κουλτούρας. Έτσι η ανταλλαγή δεξιοτήτων μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή στις μεταμοντέρνες κοινωνίες. Πώς να ξεκινήσετε Το μοντέλο προτείνει την οργάνωση μιας δομημένης διαδικασίας ανταλλαγής δεξιοτήτων στα πλαίσια μιας δεδομένης κοινότητας. Με βάση τα ανωτέρω, ο σκοπός είναι διττός: Προώθηση της αμοιβαίας ανταλλαγής δεξιοτήτων και εμπειριών εντός της κοινότητας ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών προώθηση της ένταξης Σχεδιασμός Πριν το σχεδιασμό και την οργάνωση μιας διαδικασίας ανταλλαγής δεξιοτήτων στην κοινότητα, οι ακόλουθες πτυχές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την τελική δομή του προγράμματος δράσης: a. Ποιος είναι το κοινό / χρήστες; b. Τι είναι το είδος των δεξιοτήτων που πρέπει να ανταλλαγούν; c. Που θα γίνουν οι ανταλλαγές; d. Πότε θα γίνουν οι ανταλλαγές και για πόσο καιρό; e. Πως θα γίνουν; (οργάνωση, διοικητική υποστήριξη, χρονοδιάγραμμα, επικοινωνία) Σύνδεση με άλλα στάδια Το πρόγραμμα ανταλλαγής δεξιοτήτων είναι βαθιά συνυφασμένο με τα άτομα που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της κοινότητας: Ανταποκριτές Κοινότητας, Πρεσβευτές Μάθησης της Κοινότητας Ομότιμοι Εκπαιδευτές 10

11 Όλοι οι ανωτέρω είναι ενεργοί ηγέτες της Κοινότητας και μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία Ανταλλαγής Δεξιοτήτων, όπως για παράδειγμα στην ανταλλαγή των δικών τους δεξιοτήτων με άλλα μέλη της Κοινότητας, την ενεργή συμμετοχή στην επικοινωνία και στη διάδοση. Αναφορικά με την επικοινωνία: σκεφτείτε πόσο σημαντική μπορεί να είναι η δράση των Ανταποκριτών Κοινότητας στη δημιουργία ενός κοινού χώρου επικοινωνίας με τα άλλα μέλη της κοινότητας και την ανεύρεση δεξιοτήτων. Εισαγωγή Τα εργαλεία που προτείνονται θα υποστηρίξουν την Ανταλλαγή Δεξιοτήτων. Σύνδεσμοι (εδώ) (1) Ανταλλακτική Οικονομία - Εφαρμογές (2) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Στην εκπαίδευση μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν καλές πρακτικές και αποτελέσματα έργων που υλοποιήθηκαν την Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως: α) Μελέτη Περίπτωσης από Ελλάδα - Τράπεζα Χρόνου Solidar City β) Μελέτη Περίπτωσης από Ελλάδα - Τράπεζα Χρόνου Εξαρχείων γ) Μελέτη Περίπτωσης από Ιταλία δ) Μελέτη Περίπτωσης από Η.Β. Αποτελέσματα Μάθηση μέσω της ανταλλαγής δεξιοτήτων Ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών Ενδυνάμωση της Κοινότητας όσον αφορά στη βιώσιμη μάθηση 11

12 Στάδιο 4. Ομότιμη Εκπαίδευση Σκοπός και Στόχοι Η Ομότιμη Εκπαίδευση αποτελεί μια βασική διαδικασία για την υποστήριξη της μάθησης στην Κοινότητα. Η διαδικασία αυτή επικεντρώνεται κυρίως στην υποστήριξη που παρέχεται από ένα έμπειρο άτομο (Μέντορας) μέσω μιας διαρκούς θετικής και εμπιστευτικής σχέσης με τον καθοδηγούμενο (ωφελούμενος). Πώς να ξεκινήσετε Ποιοι είναι οι Ομότιμοι Εκπαιδευτές? Οι Ομότιμοι Εκπαιδευτές είναι άτομα έμπειρα μέλη της Κοινότητας ή επαγγελματίες / εθελοντές που εργάζονται στην Κοινότητα, οι οποίοι παρέχουν κίνητρα, ενδυνάμωση, μάθηση, ψυχαγωγία και ευκαιρίες υποστήριξης σε άλλα άτομα. Οι ομότιμοι εκπαιδευτές μπορούν να κινητοποιήσουν τους καθοδηγούμενους με νέες ιδέες ή να τους ενθαρρύνουν στην ανάληψη δράσης. Οι περισσότεροι ομότιμοι εκπαιδευτές επιλέγονται για την ευαισθησία τους, την εμπιστοσύνη που εμπνέουν, τις κοινωνικές δεξιότητες και την αξιοπιστία τους. Είναι πιθανό σε ορισμένες περιπτώσεις οι Ομότιμοι Εκπαιδευτές να δρουν και ως Πρεσβευτές Μάθησης αναπτύσσοντας το ενδιαφέρον για μάθηση, καθώς επίσης και ως Ανταποκριτές της Κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις εμπιστευτικότητας που διέπουν τις σχέσεις μέντορινγκ. Κατάρτιση των Ομότιμων Εκπαιδευτών Είναι σημαντικό οι ομότιμοι εκπαιδευτές να καταρτιστούν κατάλληλα, ώστε τόσο οι ίδιοι όσο και οι κοινότητες με τις οποίες θα συνεργαστούν να είναι σε θέση να αναπτύξουν δομημένα και συναφή προγράμματα υποστήριξης. Η κατάρτιση μπορεί να γίνει είτε από έναν εξωτερικό Οργανισμό Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εμπειρία στις διαδικασίες μέντορινγκ και τις ανάγκες της Κοινότητας είτε με αυτό-διδασκαλία μέσω σχετικού υλικού. Η κατάρτιση θα ποικίλει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της Κοινότητας και της χώρας. Ωστόσο, μπορεί να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης Ομότιμων Μεντόρων και Πρεσβευτών Μάθησης, από το οποίο το άτομο ανάλογα με το ρόλο και τις γνώσεις του θα μπορεί να επιλέγει όλα ή ορισμένα από τα μαθήματα. Τα βασικά μαθήματα για την κατάρτιση των ομότιμων εκπαιδευτών είναι: Δεξιότητες Μέντορινγκ Δεξιότητες Επικοινωνίας Εισαγωγή Τα εργαλεία που προτείνονται μπορούν να υποστηρίξουν την κατάρτιση των Ομότιμων Εκπαιδευτών και να διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών τους. Σύνδεσμοι (εδώ) (1) Εισαγωγή στις Ικανότητες Mentoring (2) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ομότιμων Εκπαιδευτών 12

13 (3) Μελέτη Περίπτωσης από Ελλάδα - Εκπαίδευση Ομότιμων Εκπαιδευτών (βίντεο) Αποτελέσματα 1. Εντοπισμός και κατάρτιση των Ομότιμων Εκπαιδευτών 2. Οι Ομότιμοι Εκπαιδευτές θα να είναι σε θέση να: Κινητοποιούν και ενδυναμώνουν τα μέλη της Κοινότητας Υποστηρίζουν τους καθοδηγούμενους σε δράσεις διά βίου μάθησης Καθοδηγούν σε δραστηριότητες προσωπικής ανάπτυξης Προωθούν την κοινωνική ένταξη Στηρίζουν την ανανέωση της Κοινότητας Συνεργάζονται με τους Ανταποκριτές της Κοινότητας και τους Πρεσβευτές Μάθησης σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης Στάδιο 5. Δημιουργία ενός Βιώσιμου Οργανισμού Μάθησης Σκοπός και Στόχοι Το στάδιο αυτό έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός οργανισμού στην Κοινότητα ο οποίος θα υποστηρίξει τη μάθηση. Για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του οργανισμού, ο οποίος θα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της κάθε χώρας, υπάρχουν ορισμένες αρχές οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς να ξεκινήσετε Βασικοί συντελεστές της Κοινότητας, όπως για παράδειγμα οι Πρεσβευτές Μάθησης, θα συμφωνήσουν ρόλους βάσει των δεξιοτήτων τους για να αναπτύξουν ένα σχέδιο βιώσιμης μάθησης για την Κοινότητα. Η ομάδα αυτή μπορεί ενδεικτικά να ονομαστεί ως Ομάδα Βιώσιμου Οργανισμού Μάθησης (Ομάδα). Σχεδιασμός Βήμα 1. Συλλογή πληροφοριών Οι εκπρόσωποι της κοινότητας θα είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες για τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες μάθησης της κοινότητας. Οι Ανταποκριτές Κοινότητας θα έχουν ιστορίες και πληροφορίες που προέρχονται από τα μέσα ενημέρωσης. Οι Πρεσβευτές Μάθησης θα δίνουν ανατροφοδότηση από την κοινότητα και οι Ομότιμοι Εκπαιδευτές από τους εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν στην ανταλλαγή δεξιοτήτων. Αυτή είναι η Ανάλυση Αναγκών. Βήμα 2. Δήλωση Αποστολής Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο βήμα 1, η Ομάδα θα είναι σε θέση να δημιουργήσει μια απλή Δήλωση Αποστολής με σαφείς βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους, με την οποία θα συμφωνούν τα μέλη (και η Κοινότητα) - οι Στρατηγικοί Στόχοι του Οργανισμού. 13

14 Βήμα 3. Εκπόνηση Προγράμματος Εργασίας a) Η Ομάδα θα πρέπει να καθορίσει ένα πρόγραμμα εργασίας για την επίτευξη των στόχων - βασικές εργασίες, ορόσημα, στόχοι. b) Το Πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει επίσης να δείχνει ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι, ανθρώπινοι και οικονομικοί, για να υλοποιηθεί. Στην περίπτωση της Κοινότητας Μάθησης, τα αντικείμενα που πρέπει να αναλυθούν, περιλαμβάνουν: 1. Ίδιες πηγές της Κοινότητας αναφορικά με Πρεσβευτές Μάθησης, Ομότιμους Εκπαιδευτές, Ανταλλαγή Δεξιοτήτων και Μέσα Ενημέρωσης. 2. Δυνατότητες Οικονομικής Υποστήριξης (εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης). Βήμα 4. Επικοινωνία Σχεδίου Το σχέδιο δε χρειάζεται απαραίτητα να αποτελεί ένα ενιαίο έγγραφο. Μπορεί να λειτουργήσει εξ ίσου καλά σαν μια συλλογή διαφόρων εγγράφων. Τα έγγραφα αυτά μπορούν να είναι σε διαφορετικές μορφές ανάλογα με το κοινό που απευθύνονται. Μορφές Σχεδίου Μερικές προτάσεις για το πώς μπορεί να είναι το στρατηγικό πλάνο: Ιστορία: Ένα σχέδιο που παρουσιάζει μια δυναμική και πειστική αφήγηση για την προέλευση του Οργανισμού και δίνει όραμα για το μέλλον. Οδικός χάρτης: Ένα τεχνικό σχέδιο που περιγράφει τη διαδρομή προς έναν προορισμό, επισημαίνοντας τα ορόσημα και τους πιθανούς κινδύνους που θα απαντηθούν και τους πόρους που θα χρειαστούν. Ενημερωτικό Έντυπο: Ένα σύντομο και μεστό σχέδιο που έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει τις επιτυχίες και τους μελλοντικούς στόχους του Οργανισμού σε ένα εξωτερικό κοινό. Βήμα 5. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Σχεδίου Θα πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης του σχεδίου. (Πηγή NVCO, ΗΒ) Εισαγωγή Τα εργαλεία που προτείνονται μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Σύνδεσμοι (εδώ) (1) Οδηγός Επιχειρηματικού Σχεδίου (2) Περιεχόμενα Επιχειρηματικού Σχεδίου (3) Πρότυπο Business Plan για ΚοιΣΠΕ και Κοινωνικές Επιχειρήσεις (4) Πρότυπο Marketing Plan για ΚοιΣΠΕ και Κοινωνικές Επιχειρήσεις Αποτελέσματα Στο τέλος του σταδίου θα υπάρχει ένα λεπτομερές σχέδιο για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου οργανισμού μάθησης στην Κοινότητα. 14

15 Στάδιο 6. Διασφάλιση Ποιότητας της Ανταλλαγής Δεξιοτήτων και Ομότιμης Εκπαίδευσης Σκοπός και Στόχοι Το παρόν στάδιο έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι, παρόλο που το μοντέλο βασίζεται σε άτομα που υποστηρίζουν άλλους στη διαδικασία μάθησης, υπάρχουν ενσωματωμένα κριτήρια ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες. Το στάδιο Διασφάλισης Ποιότητας στοχεύει να αναπτύξει και να ορίσει τους όρους αναφορικά με τη μάθηση που υλοποιείται στα στάδια Ανταλλαγής Δεξιοτήτων και Ομότιμης Εκπαίδευσης, ενώ μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και για τα στάδια 0, 1 και 2 του μοντέλου. Η ποιότητα της μαθησιακής διαδικασίας είναι μία από τις βασικές πτυχές στη μεταφορά γνώσεων και πληροφοριών από τον εκπαιδευτή/μέντορα σε άλλα μέλη της κοινότητας. Το θέμα είναι ο εκπαιδευτής / μέντορας να έχει πάντα στο μυαλό του ποιά είναι η κατάσταση των ατόμων της ομάδας στόχου και να προσαρμόζει τις μεθόδους διδασκαλίας / μάθησης στις ανάγκες τους. Πώς να ξεκινήσετε Στα στάδια 0, 1 και 2 η ποιότητα μπορεί να διασφαλιστεί μέσα από βασικές τεχνικές αξιολόγησης και τη χρήση απλών ερωτηματολογίων καταγραφής των απόψεων των συμμετεχόντων. Για τα στάδια 3 και 4, είναι σημαντική η επιλογή χαρακτηριστικών τα οποία καθορίζουν τα ποιοτικά κριτήρια για την ανταλλαγή δεξιοτήτων και την ομότιμη εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη των προτύπων διασφάλισης ποιότητας μπορεί να είναι: φύση των παραγόντων που συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης τύπος των πληροφοριών που μεταφέρονται και επικύρωση της μάθησης χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου η μάθηση είναι πιθανό να ολοκληρωθεί - βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα Σχεδιασμός Η Διασφάλιση Ποιότητας στην άτυπη μάθηση μπορεί να περιλαμβάνει: διαδικασίες με τις οποίες καθορίζονται οι δείκτες διασφάλισης ποιότητας διαδικασίες για τον καθορισμό των ελάχιστων προτύπων διασφάλισης ποιότητας στις δραστηριότητες μάθησης διαδικασίες συγκριτικής αξιολόγησης των καλών πρακτικών στην κοινότητα κώδικες δεοντολογίας για τις άτυπες και μη τυπικές δραστηριότητες μάθησης χρήση των κοινωνικών μέσων / τεχνολογίας για την προβολή ορθών πρακτικών και επισήμανση πιθανών δυνατοτήτων βελτίωσης. Για παράδειγμα, η βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση μιας ενέργειας μάθησης είναι σημαντική για τη διασφάλιση της ποιότητας και την υποστήριξη του μέντορα, καθώς αυτός μπορεί να ελέγξει την απόδοσή του. Επίσης ο μέντορας μπορεί να αξιοποιήσει το υλικό σε επόμενες ενέργειες μάθησης ( την προηγούμενη φορά μάθαμε ότι, τώρα μπορούμε να δούμε πώς ο Γιάννης πέτυχε ) ή με νέες ομάδες εκπαιδευομένων. 15

16 Για τη διασφάλιση της ποιότητας στη μεταφορά δεξιοτήτων σε νέους μέντορες / εκπαιδευτές είναι σημαντική η συμβολή του έμπειρου μέντορα, καθώς και η διαβούλευση των νέων μεντόρων μαζί του (πώς το έκανες αυτό, τι λειτούργησε καλά, κλπ). Εισαγωγή Η διασφάλιση ποιότητας στην ανταλλαγή δεξιοτήτων και την υποστήριξη των μεντόρων προϋποθέτει τη χρήση πολύ συγκεκριμένων εργαλείων. Σύνδεσμοι (εδώ) (1) Οι Οκτώ Αρχές Ποιότητας (2) Παρουσίαση Απαιτήσεων Ερωτηματολόγιο (3) Διαχειριστική Επάρκεια - Έντυπο Εκπλήρωσης Απαιτήσεων Η διασφάλιση της ποιότητας στην άτυπη και μη τυπική μάθηση είναι ένα σημαντικό θέμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πληροφορίες σχετικά με το θέμα, καθώς και για εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί μπορεί να βρει κανείς στις ακόλουθες ιστοσελίδες Αποτελέσματα Βασικά πρότυπα για τη διασφάλιση ποιότητας της μάθησης μέσω της ανταλλαγής δεξιοτήτων και της ομότιμης εκπαίδευσης Προστασία των ευάλωτων ομάδων της κοινότητας Συμμετοχικότητα 16

17 Παράρτημα 1 Πλαίσιο αναφοράς και συμμετοχικότητα Πλαίσιο Αναφοράς Το παρόν μοντέλο αναπτύχθηκε από 6 ευρωπαίους εταίρους με εμπειρία στην υλοποίηση και υποστήριξη της μάθησης σε ευάλωτες ομάδες. Οι τρέχουσες και μελλοντικές προοπτικές στον τομέα της μάθησης στην Ευρώπη δείχνουν ότι οι πόροι θα είναι περιορισμένοι και γι αυτό το λόγο απαιτούνται νέες καινοτομικές προσεγγίσεις. Το έργο, που υλοποιείται επίσης με περιορισμένους πόρους, προτείνει μια νέα προσέγγιση με την οποία το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και συμμετοχής μπορεί να εφαρμοστεί στις κοινότητες σε τοπικό επίπεδο. Αρχές Εφαρμογής Ευρωπαϊκά θέματα Τοπική εφαρμογή Η προσέγγιση των εταίρων για το σχεδιασμό του μοντέλου διαμορφώθηκε από τους ακόλουθους παράγοντες: 1. Τύποι ομάδας στόχου - ποιες είναι και τι προσμένουν: για παράδειγμα, είναι εκπαιδευόμενοι ή εκπαιδευτές; Είναι ομάδες συναφείς με την αγορά εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι), με τον κοινωνικό αποκλεισμό (τρίτη ηλικία), την προσαρμογή (άτομα με ειδικές ανάγκες) ή άλλες; 2. Τι εμπόδια υπάρχουν - είναι ενδογενή ή εξωγενή; Για παράδειγμα, για τα άτομα με σωματική ή αισθητηριακή αναπηρία, η επιλογή του χώρου είναι ζωτικής σημασίας. Ακόμα και η δυνατότητα να γυρίσουν τη σελίδα ενός βιβλίου μπορεί να είναι πρόβλημα, σε αντίθεση με το χτύπημα ενός πλήκτρου του υπολογιστή. 3. Ποια εργαλεία προτείνονται - ποιοι υποστηρικτικοί μηχανισμοί είναι κατάλληλοι για τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων. 4. Τι εργαλεία είναι διαθέσιμα - όχι μόνο ποιά είναι αλλά και αν είναι άμεσα διαθέσιμα βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. 17

18 Συμμετοχικότητα Η προσέγγιση της συμμετοχικότητας προϋποθέτει την αναγνώριση της ποικιλίας των ατόμων ή/και των συνθηκών της κοινότητας (σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης, την κουλτούρα, τη φυσική ικανότητα, κλπ) και των αναγκών τους. Προϋποθέτει επίσης το περιβάλλον να επιδεικνύει ευαισθησία, σεβασμό και ίση μεταχείριση στην κοινότητα και τα μέλη της. Οι εταίροι είναι πρόθυμοι να παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στις κοινότητες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη διατήρηση της μάθησης για τα μέλη τους. Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάθε χώρα έχει το δικό της πολιτισμικό, κοινωνικοοικονομικό και νομοθετικό πλαίσιο για αυτές τις ομάδες, π.χ. το επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας, ο ρόλος της οικογένειας, η παράδοση στον εθελοντισμό και την αυτό-βοήθεια. Το έργο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά προτείνει ορισμένες αρχές συμμετοχικότητας και πρακτικά παραδείγματα που σχετίζονται με τις κοινότητες με τις οποίες έχουν δουλέψει οι εταίροι: Άτομα με ειδικές ανάγκες Κάτοικοι απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών Ηλικιωμένοι Άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα Περιθωριοποιημένα άτομα Έτσι η συμμετοχικότητα είναι ένας οριζόντιος στόχος για όλα τα στάδια του μοντέλου. Η εργαλειοθήκη που θα αναπτυχθεί θα λάβει υπόψη αυτές τις προσεγγίσεις για να εφαρμοστεί στις διάφορες κοινότητες. Η εργαλειοθήκη θα συμπεριλάβει τα αποτελέσματα της εργασίας των εταίρων με τις κοινότητες στο παρελθόν, ενώ η εμπειρία που έχει αποκομισθεί θα κινηθεί και προς την κατεύθυνση της πρότασης γενικών εργαλείων. 18

19 Παράρτημα 2 Γλωσσάρι Κοινότητα Πρεσβευτές Μάθησης της Κοινότητας Ανταποκριτές Κοινότητας Ανταλλαγή Δεξιοτήτων στην Κοινότητα Ομότιμοι Εκπαιδευτές Μέρη ή ομάδες ανθρώπων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, οι άνθρωποι που ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον, όπως ένα χόμπι, ασκούν τα ίδια ή παρόμοια επαγγέλματα, έχουν την ίδια καταγωγή, κλπ. Οι Πρεσβευτές Μάθησης είναι άτομα μέσα από την Κοινότητα, είτε αυτή προσδιορίζεται με κάποια γεωγραφικά όρια είτε αφορά σε μια ειδική ομάδα. Μπορεί να είναι άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση τα ίδια είτε να εργάζονται στην Κοινότητα ως επαγγελματίες ή εθελοντές. Όλοι αναγνωρίζουν τα οφέλη που έχει η μάθηση στην Κοινότητα και τη σημασία διατήρησής της. Είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους της Κοινότητας να ασχοληθούν με τη μάθηση. Τα άτομα αυτά είναι σε θέση να αναπτύξουν μέσα ενημέρωσης της Κοινότητας, ώστε να προβληθούν τα ενδιαφέροντά της και να προσδιοριστούν οι μαθησιακές της ανάγκες. Η Ανταλλαγή Δεξιοτήτων ή Ανταλλακτική Οικονομία Δεξιοτήτων στην Κοινότητα είναι μια οργανωμένη διαδικασία κατά την οποία τα μέλη μιας Κοινότητας επιτυγχάνουν την προσωπική ανάπτυξη και αναβάθμιση των ικανοτήτων τους μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων και δεξιοτήτων. Πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανταλλαγής δεξιοτήτων συχνά εμφανίζονται αυθόρμητα σε μια γειτονιά. Για παράδειγμα, η ανταλλαγή γνώσεων αναφορικά με το μαγείρεμα μέσω της συνεργασίας (από κοινού προετοιμασία) είτε με την απλή μεταφορά γνώσεων (συνταγή). Άλλες μορφές ανταλλαγής που συμβαίνουν αυθόρμητα είναι για παράδειγμα η ανταλλαγή χάρης (αν εγώ κάνω αυτό για σένα, εσύ μπορείς να κάνεις αυτό για μένα), η οποία μπορεί να λάβει μια οργανωμένη μορφή, την Τράπεζα Χρόνου. Η Ανταλλαγή Δεξιοτήτων ή Ανταλλακτική Οικονομία Δεξιοτήτων (οι όροι μπορούν να θεωρηθούν συνώνυμοι), δεν αφορά απλά στο να αφιερώσει κάποιος χρόνο για να ασχοληθεί με το θέμα κάποιου άλλου, αλλά στην προσφορά και μεταφορά της κουλτούρας και της τεχνογνωσίας του. Ως εκ τούτου, η ανταλλαγή δεξιοτήτων δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως ένα μέσο για την προώθηση της μάθησης και τη μετάδοση γνώσεων μέσω ενός συστήματος με χαμηλό κόστος, αλλά μάλλον και πιο ενδιαφέρον, ως ένα ισχυρό περιβάλλον επικοινωνίας και ανταλλαγής διαφορετικών γενεών και κουλτούρας. Οι Ομότιμοι Εκπαιδευτές είναι άτομα - έμπειρα μέλη της Κοινότητας ή επαγγελματίες / εθελοντές που εργάζονται στην Κοινότητα, οι οποίοι παρέχουν κίνητρα, ενδυνάμωση, μάθηση, ψυχαγωγία και ευκαιρίες υποστήριξης σε άλλα άτομα. Οι ομότιμοι εκπαιδευτές μπορούν να κινητοποιήσουν τους καθοδηγούμενους με νέες ιδέες ή να τους ενθαρρύνουν στην ανάληψη δράσης. Οι περισσότεροι ομότιμοι εκπαιδευτές επιλέγονται για την ευαισθησία τους, την εμπιστοσύνη που εμπνέουν, τις κοινωνικές δεξιότητες και την αξιοπιστία τους. 19

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ MENTEE Mentoring, Networking and Training for European Entrepreneurs Proj.no: 2014-1-PL01-KA202-003383 Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ Μάιος 2015 0 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 2. Πλαίσιο Δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) 16+ (ηλικίες κάτω των 25) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για Καθηγητές σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Σχολείο

Ερωτηματολόγιο για Καθηγητές σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Σχολείο Ερωτηματολόγιο για Καθηγητές σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Σχολείο Στόχος αυτού του ανώνυμου ερωτηματολόγιου είναι να συγκεντρώσει τις απόψεις των καθηγητών σχετικά με το ενδιαφέρον τους να υλοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

«Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

«Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Εθνικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Νέων Ρομά και μη Ρομά στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Εθελοντισμό και τις Ηγετικές Ικανότητες Ενημερωτικό υλικό προγράμματος ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Οι «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ. μ ε τ α ξ ύ. τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς ως ο

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ. μ ε τ α ξ ύ. τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς ως ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ μ ε τ α ξ ύ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς κ α ι τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Δ ι κ τ ύ ο υ γ ι α τ η ν Ε τ α ι ρ ι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version Οι Συμβουλές Δράσης EILEEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο σταυροδρόμι της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.

Το Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο σταυροδρόμι της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. Το Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο σταυροδρόμι της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. Τι είναι το Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Οι νέοι μας σήμερα περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Project coordinator: Schulungszentrum Fohnsdorf

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας Ηγεσία και Διοικηση Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας 1. Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η έννοια της ηγεσίας δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH kkoutra@staff.teicrete.gr 1 Κοινωνικός Σχεδιασμός 2 Κοινωνικός Σχεδιασμός Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP

Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP Ενίσχυση της αποτελεσματικής συμμετοχής των γονέων μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Birmingham City University 1. Εισαγωγή Το E-STEP στοχεύει στην ανάπτυξη, την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18)

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΛΑΜΙΑ. Λαμία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΛΑΜΙΑ. Λαμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαμία 24-2-2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Είναι στο χέρι μας όλοι μαζί να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, αρχικά επιβράδυνσης των συνεπειών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική «Πληροφόρηση Συμβουλευτική Σεφερίδης Ηλίας Οικονομολόγος - MSc in European Politics Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» Υποστήριξη» Ποιοι είμαστε: Η Α.Σ. ΕΠΙ.ΘΕΣΗ ιδρύθηκε για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίησε και εσύ τις δυνατότητες του ΤΟΠΣΑ «Θριασία» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση»

Αξιοποίησε και εσύ τις δυνατότητες του ΤΟΠΣΑ «Θριασία» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την κοινωνική οικονομία και την προώθηση στην απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόοδοι έργου 1 Η έρευνα του ENTANGLE 2 Συναντήσεις έργου 3 Η στρατηγική των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης 4 Ο ρόλος του επιχειρηματικού σχεδίου 5 Επαφές και χρηματοδότηση 6 Το έργο ENTANGLE

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας.

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Ποιοί Είμαστε Η My Company Finance αποτελεί επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας My Company Projects, η οποία έχει στο σύνολο της 6.000 ενεργούς πελάτες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Το Έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Επιμέλεια & Παρουσίαση: Μηνόπουλος Σίμος, Κιλκίς, Ιανουάριος 2015 Εισαγωγή Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας, είναι κατά την προσωπική μου άποψη, μια ολοκληρωμένη πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων

Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων Αγνή Παγούνη Σύμβουλος του Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΚΕΠΑ the microstars Project

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ09 ΠΕ09

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ09 ΠΕ09 YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ - ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ09 ΠΕ09 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 Είναι πλέον ευρύτατα αποδεκτό ότι η βιωσιμότητα των δημοσιονομικών μεγεθών αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την οικονομική και

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα