Μαστρογιάννης Αλέξιος Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε Περίληψη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαστρογιάννης Αλέξιος Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε alexmastr@sch.gr. Περίληψη"

Transcript

1 Ο καθοδηγητικός ρόλος του «Οδηγού του Εκπαιδευτικού», ως καίριας παραμέτρου αξιολόγησης σχολικών εγχειριδίων. Η περίπτωση του βιβλίου του δασκάλου των Μαθηματικών της Έκτης Δημοτικού Μαστρογιάννης Αλέξιος Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε Περίληψη Οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν κατά κόρον τα εγχειρίδια στον προγραμματισμό των μαθημάτων τους αλλά και ως πηγές δραστηριοτήτων. Αναμφισβήτητα, οι εκπαιδευτικοί στηρίζονται σε μεγάλο ποσοστό στα εγχειρίδια, τα οποία αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς προσανατολιστικούς μηχανισμούς και τον παράγοντα που επηρεάζει, καίρια και ολοκληρωτικά, την καθημερινή, διδακτική πρακτική. Έτσι και στο μάθημα των Μαθηματικών, το σχολικό εγχειρίδιο είναι ο βασικός οδηγός των δασκάλων, κατά την εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος. Πέραν όμως του βιβλίου του μαθητή και του τετραδίου εργασιών, και το βιβλίο του δασκάλου συγκαταλέγεται στις άκρως σημαντικές συνιστώσες των διδακτικών πακέτων. Η παρούσα εργασία, ως μέρος μιας ευρύτερης έρευνας, αποπειράται να αποτυπώσει την αποτελεσματικότητα της υποστήριξης του βιβλίου του δασκάλου των Μαθηματικών της Στ Δημοτικού, το οποίο, όπως και πολλά άλλα εγχειρίδια, εισήχθηκε στην ελληνική εκπαίδευση τον Σεπτέμβριο του Γενικά, φάνηκε ότι οι δάσκαλοι δεν αποδέχονται την υποστηρικτική του δράση, αφού δε συμφωνούν ότι τους προσφέρει άμεση βοήθεια ούτε τους παρέχει αρκετές πληροφορίες και δραστηριότητες παρέμβασης και εμπλουτισμού. Λέξεις - Κλειδιά: Μαθηματικά, Δημοτικό, Εγχειρίδιο, Βιβλίο Δασκάλου, Αξιολόγηση Σχολικά εγχειρίδια - Το βιβλίο του δασκάλου για τα Μαθηματικά Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ) αποτελούν τον κύριο παράγοντα διαμόρφωσης και χρήσης των διάφορων μέσων διδασκαλίας, οπότε και τα σχολικά εγχειρίδια ως τα σημαντικότερα, ίσως, διδακτικά μέσα ευθυγραμμίζονται προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται με βάση τα Α.Π.Σ και αποτελούν τη «μετάφρασή» τους (Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995). Τα εγχειρίδια, ως μια ιδιαίτερη έκφραση του Προγράμματος Σπουδών, έχουν την έγκριση της πολιτείας, περιέχουν τη βασική σχολική γνώση, ορίζουν τους στόχους και τους σκοπούς της εκπαίδευσης εντός συγκεκριμένων κοινωνικο-πολιτικών πλαισίων και προσφέρουν το μεγαλύτερο μέρος της πολιτισμικής γνώσης και πληροφορίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση (Κολέζα, 2007). Αναφέρεται δε, πως σκοπός του σχολικού εγχειρίδιου είναι και να «βάλει σειρά» στο γνωστικό χάος! (Hutchinson & Torres, 1994). Τα εκπαιδευτικά υλικά μπορούν να λάβουν δύο μορφές (Tok, 2010): την έντυπη, όπως το εγχειρίδιο, το βιβλίο του δασκάλου και το τετράδιο ασκήσεων αλλά και την ψηφιακή μορφή, όπως οι κασέτες, οι βιντεοταινίες τα CD, τα DVD καθώς και όλα τα υλικά που συνυφαίνονται και δωρίζονται από τις ΤΠΕ.

2 Το διδακτικό εγχειρίδιο (βιβλίο μαθητή, βιβλίο δασκάλου, τετράδιο ασκήσεων), που πια μπορεί να προσφερθεί και σε ψηφιακή μορφή, χαρακτηρίζεται ως «de facto» Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, και είναι το παλαιότερο και το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο, διδακτικό μέσο, κομμάτι της σχολικής ρουτίνας, κατά τον προγραμματισμό της διδασκαλίας και την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών (Mc Knight et al, 1987; Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995; Ball & Cohen, 1996; Shield & Dole, 2008; Özgeldi & Çakıroglu, 2011). Βέβαια, ειδικά για τα Μαθηματικά, ευρήματα ερευνών καταδεικνύουν ότι η απόφαση των εκπαιδευτικών για τη χρησιμοποίηση εγχειρίδιων στο μάθημα των Μαθηματικών επηρεάζεται και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική αξία των βιβλίων αλλά και η προσωπική εμπιστοσύνη και η ικανότητα των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία των Μαθηματικών (Jamieson-Proctor & Byrne, 2008). Το εγχειρίδιο παρέχει ιδέες και πρακτικές, οι οποίες πλαισιώνουν και εμπλουτίζουν τις δραστηριότητες, οι οποίες υλοποιούνται στις σχολικές αίθουσες, μέσω των κειμενικών και των διαγραμματικών αναπαραστάσεων του. Το σχολικό διδακτικό πακέτο προσφέρει διδακτικά στηρίγματα στους δασκάλους, οι οποίοι ενδεχομένως να αδυνατούσαν να ολοκληρώσουν και να επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους με ίδιες δυνάμεις, ως προς την ύλη που θα διδαχτεί, τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, καθώς και ως προς τα είδη των στόχων και των ασκήσεων που θα ανατεθούν στους μαθητές (στο Özgeldi & Çakıroglu, 2011). Μάλιστα και οι ίδιοι οι μαθητές θεωρούν και αποδέχονται το σχολικό εγχειρίδιο, ως μια αξιόλογη δεξαμενή δραστηριοτήτων μάθησης, συγκριτικά με τη χρησιμοποίηση άλλων διδακτικών μέσων (Hutchinson & Torres, 1994; Ediger, 2006). Υπάρχουν ασφαλώς και περιπτώσεις, που οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την αξιοσύνη τους αποσυμπλέκονται και αποσυνδέονται από την καταφυγή στα εγχειρίδια και τα βιβλία του δασκάλου, αφού θεωρούν ότι μια καλή διδασκαλία συναρτάται πρωτίστως, με τη δημιουργία «δικών τους μαθημάτων και υλικών» (Ball & Feiman-Nemser, 1988). Και στην περίπτωση των Μαθηματικών, τα εγχειρίδια είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι και πυρήνας της διδασκαλίας του μαθήματος. Είναι χωρισμένα σε θεματικές ενότητες, περιγράφουν τους σκοπούς και τους στόχους, τις έννοιες και τις ιδέες του μαθήματος, τις ασκήσεις πρακτικής και τις δραστηριότητες εμπλουτισμού και χρησιμεύουν ως λεπτομερείς οδηγοί, για τα πεδία εφαρμογής και τις αλυσιδωτές δομές, που ο δάσκαλος καλείται να ακολουθήσει (Lambert, 1996). Η επιλογή και χρήση των διδακτικών υλικών και εργαλείων αποτελεί ισχυρή συνιστώσα στην οικοδόμηση και δημιουργία των κατάλληλων πλαισίων συμφραζομένων (contexts), κατά τη σπουδή και την ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών και των αντιλήψεων των μαθητών (Γεωργιάδου-Καμπουρίδη & Μαρκόπουλος, 2007). Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, απαιτείται πληρέστερη και ενδελεχέστερη καταγραφή των δυνατοτήτων, που τα υλικά και τα θεσμικά πλαίσια παρέχουν, ώστε να μπορούν να ενισχύσουν τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν τις μαθηματικές γνώσεις τους, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους (Ball, 2003). Σύμφωνα με το NCTM (2000), το περιεχόμενο και ο χαρακτήρας των σχολικών Μαθηματικών έχουν σημαντικό αντίκτυπο, τόσο σε σχολικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Τα εγχειρίδια συγκροτούν τα πλαίσια, τη διάρθρωση και την οργάνωση της εκπαίδευσης, σε έναν εντυπωσιακά υψηλό βαθμό. Για τους περισσότερους μαθητές και δασκάλους, Μαθηματικά είναι απλά, ό,τι είναι γραμμένο και α-

3 ποτυπωμένο στα εγχειρίδια (στο Brandstrom, 2004). Οι αποφάσεις των υπευθύνων, οι ο- ποίοι καταρτίζουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, επιβάλλεται να θεμελιώνονται σε πλουραλιστικές, σύγχρονες και άκρως παιδαγωγικές αρχές, ιδέες και φόρμες, ώστε να παρέπεται και να ανατέλλει μια ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα, στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Αυτές οι αρχές και τα πρότυπα προσανατολίζουν, καθοδηγούν και εμπνέουν τους εκπαιδευτικούς στον συνεχή και επίμοχθο καθημερινό αγώνα τους, για μια πεφωτισμένη και αποτελεσματική διδασκαλία. Οι αρχές για τα σχολικά Μαθηματικά βασίζονται, πληρούν και καλύπτουν τα παρακάτω έξι χαρακτηριστικά (NCTM, 2000): Ισότητα Ευέλικτο Αναλυτικό πρόγραμμα Αποτελεσματική Διδασκαλία Μάθηση με κατανόηση Αξιολόγηση και Τεχνολογία Οι 6 παραπάνω προδιαγραφές φανερώνουν και αποδεικνύουν τη σημαντική, παιδαγωγική, διδακτική και επιστημονική αξία του σχολικού βιβλίου, ανάγοντάς το σε καθοριστικό και αναντικατάστατο μέσο-κλειδί στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Το σχολικό εγχειρίδιο αντάμα με τον μάχιμο εκπαιδευτικό της τάξης συναποτελούν και συνθέτουν μια αυστηρή, διπολική εξάρτυση αντιπροσώπευσης της μαθηματικής αυθεντίας στη σχολική αίθουσα (Μαστρογιάννης, 2012). Αδιαμφισβήτητα, ως μια σημαντική αιχμή των διδακτικών πακέτων καταχωρίζεται το βιβλίο του δασκάλου, παρέχοντας οδηγίες και κατευθύνσεις, για τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του βιβλίου του μαθητή, για καλλιέργεια παιδαγωγικής ατμόσφαιρας και για ενίσχυση του μαθησιακού, μαθηματικού περιβάλλοντος. Πλήθος ερωτημάτων προσπαθούν να σκιαγραφήσουν, να καταδείξουν και να διαλευκάνουν τη λειτουργία του οδηγού των εκπαιδευτικών, αν και κάθε τέτοια απόπειρα καθίσταται εγγενώς ελλιπής, δεδομένης της ετερογένειας και της ποικιλομορφίας των μορφών των βιβλίων των δασκάλων (Hemsley, 1997; Ball, 2003; Lee 2006). Για το βιβλίο των Μαθηματικών του δασκάλου, λοιπόν, είναι ζητούμενο: πώς μπορεί να παράσχει ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να μάθουν Μαθηματικά; πώς μπορεί να σχεδιαστεί, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν τους μαθηματικούς στόχους; πώς μπορεί να σχεδιαστεί, ώστε να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν τις μαθηματικές γνώσεις τους;

4 πώς θα βοηθά τους εκπαιδευτικούς να προετοιμάζουν τα μαθήματα; πώς θα βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν τα λάθη των μαθητών; πώς θα βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αξιολογούν τους μαθητές τους; Γενικά (Hemsley, 1997), ο οδηγός του δασκάλου αναφέρει τον σκοπό και τον ρόλο του σχετικού διδακτικού υλικού και περιγράφει το σκεπτικό πίσω από αυτό, ενισχύει την ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας και βοηθάει τον δάσκαλο να κατανοήσει κάθε ενότητα στο σύνολό της. Επιπλέον τον καθοδηγεί για ορθολογική διαχείριση του υλικού και των γλωσσικών και πολιτισμικών πληροφοριών, που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση του (Hemsley, 1997). Ακόμη, η σταδιακή αυτονόμηση και ανεξαρτησία του δασκάλου αποτελεί σημαντική λειτουργία και συνεισφορά ενός αξιόλογου εγχειριδίου. Αξιοσημείωτη είναι πάντως, στα «καλά» εγχειρίδια του δασκάλου, η ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ των στόχων που αναφέρονται σε αυτά και του περιεχομένου των σχετικών ενοτήτων (Mutalles, 2009). Η έρευνα Η μελέτη της αποτελεσματικότητας και του βαθμού υποστήριξης του βιβλίου του δασκάλου των Μαθηματικών της Έκτης Δημοτικού υπήρξε μέρος ευρύτερης έρευνας (Μαστρογιάννης 2011), η οποία επικεντρωνόταν στις στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέσο αξιολόγησης της εφαρμογής των Αναλυτικών Προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων των Μαθηματικών, στις ανώτερες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Πληθυσμό αναφοράς της έρευνας αποτέλεσαν 100 συνολικά εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΠΕ70, οι οποίοι δίδασκαν κατά το 2011 στην Έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν στην Αιτωλοακαρνανία, τόπο εργασίας του ερευνητή, αλλά και στους νομούς Καρδίτσας, Ηλείας, Κοζάνης, Αχαΐας καθώς επίσης και σε σχολεία ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο Μόναχο της Γερμανίας. Για την παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η χρήση και η αξιοποίηση του ερωτηματολογίου, εξαιτίας των πολλών πλεονεκτημάτων, που προφέρει η χρησιμοποίησή του (Cohen & Manion & Morisson, 2008), ενώ για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Σχετικά με το περιεχόμενο των ερωτήσεων, το ερωτηματολόγιο περιείχε, κυρίως κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και χωρίστηκε σε δύο ενότητες: α) σε γενικές ερωτήσεις, οι οποίες αιτούνταν κάποια από τα προσωπικά στοιχεία των υποκειμένων και β) σε ειδικές ερωτήσεις, στις οποίες ανήκουν και οι διαλαμβανόμενες στην παρούσα εργασία. (Οι υπόλοιπες αφορούσαν στην προσωπική εκτίμηση των δασκάλων για το νέο εγχειρίδιο των Μαθηματικών της Στ τάξης ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά, το περιεχόμενο, την κατανόηση, την οργάνωση, τις δυνατότητες παροχής αυθεντικής αξιολόγησης την ενσωμάτωση των ΤΠΕ κ.λπ.). Συγκεκριμένα, η δέσμη επίκαιρων και πρωτότυπων ερωτημάτων-δηλώσεων, που εξέταζε τις εκτιμήσεις και τις στάσεις των δασκάλων, ως προς την παροχή υποστήριξης του βιβλίου του Δασκάλου των Μαθηματικών της Στ τάξης, σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς ήταν η παρακάτω: Παρέχει αρκετές, βασικές πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό

5 Προσφέρει άμεση βοήθεια στον εκπαιδευτικό, ως προς την προετοιμασία του, προτείνοντάς του δημιουργικές ιδέες Προσφέρει οδηγίες για τον προγραμματισμό της διδασκαλίας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα Παρέχει δραστηριότητες παρέμβασης και εμπλουτισμού Ενημερώνει τον εκπαιδευτικό για το περιεχόμενο, τη δομή και τις μεθοδολογικές απαιτήσεις του βιβλίου του μαθητή Παρέχει επιπρόσθετες οδηγίες και τρόπους άντλησης πληροφοριών, για να επεκτείνει και να διευρύνει τα όρια και τις ευκαιρίες για μάθηση Δίνει μόνο γενικές οδηγίες για κάθε ενότητα και στη συνέχεια μια γενική κατεύθυνση για τις ενότητες και όχι για τα κεφάλαια Είναι αρκετά χρήσιμο αλλά λίγο αξιοποιήσιμο, εφόσον ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει κατανοήσει το γενικό πλαίσιο των ΔΕΠΠΣ για να διδάξει το μάθημα. Θα έπρεπε να παρέχει περισσότερες πληροφορίες στον εκπαιδευτικό σχετικά με την αποσαφήνιση των σχετικών με το μάθημα εννοιών Είναι χρήσιμο μόνο για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Ενσωματώνει τρόπους επικοινωνίας με τους γονείς, σχετικά με τους στόχους και τους σκοπούς του εγχειριδίου Παρέχει τρόπους επίλυσης αλλά και τα τελικά, ορθά αποτελέσματα των ασκήσεων και προβλημάτων Η ύπαρξη σχετικής ιστοσελίδας προσφέρει σημαντική βοήθεια στον εκπαιδευτικό Σε αυτές τις κλειστές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η τετράβαθμη κλίμακα μέτρησης Likert (Κυριαζή, 2000; Φίλιας, 1998). Η κλίμακα Likert αποτελείται από μια σειρά προτάσεων στις οποίες ζητείται από τους ερωτώμενους να απαντήσουν, δηλώνοντας με ολιγάριθμους βαθμούς τη συμφωνία ή τη διαφωνία για καθεμία από τις δηλώσεις, που συγκροτούν την ερώτηση. Η κλίμακα Likert, που χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είχε ως εξής (η εισαγωγή στον Η/Υ έγινε μέσω του προγράμματος Dbase): Ναι πολύ/ Συμφωνώ απόλυτα = 1 Ναι, αρκετά/ Συμφωνώ αρκετά = 2 Όχι, λίγο/ Διαφωνώ αρκετά = 3 Όχι, καθόλου/ Διαφωνώ απόλυτα = 4

6 Προστέθηκε ακόμη ως 5η κατηγορία, η οποία κατά τη στατιστική ανάλυση έδωσε τη δυνατότητα να καταγραφεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών, αλλά δε λήφθηκε υπόψη κατά την εξαγωγή μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων, η κατηγορία: Δεν έχω γνώμη/ Δεν απαντώ=5 Κατά την περιγραφή των αποτελεσμάτων εμφανίζονται ο μέσος όρος (μ.ο) αλλά και η τυπική απόκλιση (τ.α) ως συνοπτικά μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος. Η κωδικοποίηση των δεδομένων για την εξαγωγή των τιμών των παραπάνω δεικτών έγινε με τον εξής τρόπο: Συμφωνώ απόλυτα (Σ.Α)=4, Συμφωνώ αρκετά (Σ.ΑΡ)=3, Διαφωνώ αρκετά (Δ.ΑΡ)=2 και Διαφωνώ απόλυτα (Δ.Α)=1. Έτσι, μ.ο: 3,12 σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος κατά μέσο όρο συμφώνησαν αρκετά με το εξεταζόμενο στοιχείο ή το θεώρησαν αρκετά σημαντικό ή αποτελεσματικό. Επιπλέον, μια ελκυστική ερευνητικά παράμετρος εστίασε και στην επιρροή των ετών διδασκαλίας του εγχειριδίου, ως προς τις κρίσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Στο επίπεδο της επαγωγικής στατιστικής, ως βασική ανεξάρτητη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε η δίτιμη κατηγορική μεταβλητή «χρόνια διδασκαλίας του εγχειριδίου των Μαθηματικών» με κατηγορίες 1=1-2 χρόνια και 2=3-5 χρόνια. Για τον έλεγχο της σχέσης ανάμεσα σε αυτή τη δίτιμη κατηγορική μεταβλητή και σε μια ποιοτική, όπως αυτές που προηγήθηκαν, εφαρμόστηκε το μη παραμετρικό κριτήριο για ανεξάρτητα δείγματα των Mann-Whitney. Αξίζει να προστεθεί, τέλος, ότι για όλες τις περιπτώσεις στατιστικού ελέγχου, ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, υιοθετήθηκε το p=.05. Προτιμήθηκε, μάλιστα, στις περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, να αναγράφεται στους σχετικούς πίνακες το επίπεδο σημαντικότητας με έντονους χαρακτήρες και με την ακριβή του τιμή. Η υποστήριξη του βιβλίου του δασκάλου των Μαθηματικών της Έκτης Δημοτικού Σε έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί πολύ παλιότερα (Λεμονίδης, 1994), δείχθηκε ότι οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν αρκετά το βιβλίο του δασκάλου για τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα το 17,5% των δασκάλων δήλωσε ότι το χρησιμοποιούν πολύ, το 59,5% αρκετά, το 17,5% μέτρια, το 4,5% λίγο, ενώ το 1% δεν το χρησιμοποιεί καθόλου. Α- κόμα 75,5% των δασκάλων παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιεί και άλλα βοηθητικά μέσα, πέραν των σχολικών βιβλίων (εποπτικό υλικό για την εκτέλεση δραστηριοτήτων ή κάποια βιβλία ασκήσεων του εμπορίου). Στο παρόν βιβλίο του δασκάλου για τα Μαθηματικά της Στ τάξης, οι διδακτικές κατευθύνσεις για κάθε ενότητα έχουν γενικό χαρακτήρα. Κατά τους συγγραφείς (Κλιάπης & Κασσιώτη, 2005α; Κλιάπης & Κασσιώτη, 2005β), αυτό έγινε σκόπιμα, αφού η εμπειρία δείχνει ότι αναλυτικά και ογκώδη βοηθήματα, για τον δάσκαλο, είναι δύσχρηστα και αναποτελεσματικά. Στο βιβλίο του εκπαιδευτικού γίνεται ανάλυση των δραστηριοτήτων, που υπάρχουν στο βιβλίο του μαθητή, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται ο τρόπος επίλυσης και η λύση στις α- σκήσεις και τα προβλήματα του τετραδίου εργασιών. Προσφέρονται επίσης, και ιδέες στον δάσκαλο για απλές δραστηριότητες - εκπλήξεις. Στην αρχή κάθε θεματικής ενότητας πα-

7 ρουσιάζονται το θεωρητικό μέρος οι προβληματισμοί και κάποια σημαντικά ερευνητικά δεδομένα για τη συγκεκριμένη θεματική, αλλά υπάρχει και ένα γράμμα, το οποίο απευθύνεται στους γονείς. Στον πίνακα 1 εμφανίζονται οι ποσοστιαίες απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς την παροχή υποστήριξης του βιβλίου του Δασκάλου της Στ τάξης. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σε ποσοστό 13,0% ότι το βιβλίο του δασκάλου παρέχει αρκετές, βασικές πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό σε απόλυτο βαθμό, ενώ 55,4% Σ.ΑΡ, 26,1% Δ.ΑΡ, ενώ 5,4% Δ.Α (μ.ο: 2,76). Εμφανώς διστακτικότεροι εμφανίζονται ως προς την προσφορά άμεσης βοήθειας στον εκπαιδευτικό, για την προετοιμασία του, προτείνοντάς του δημιουργικές ιδέες (μ.ο: 2,53). Αναλυτικότερα, ποσοστό 7,4% Σ.Α, 46,3% Σ.ΑΡ, 37,9%, Δ.ΑΡ και 8,4% Δ.Α. Περισσότερο ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι εκπαιδευτικοί, ως προς την προσφορά οδηγιών, του βιβλίου του δασκάλου, για τον προγραμματισμό της διδασκαλίας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, αφού 6,6% Σ.Α, 64,8% Σ.ΑΡ, 20,9% Δ.ΑΡ και τέλος 7,7% Δ.Α (μ.ο: 2,70). Ως προς την παροχή δραστηριοτήτων παρέμβασης και εμπλουτισμού, κρατούν κατά μέσο όρο (2,56), μάλλον, ουδέτερη στάση. Συγκεκριμένα, 4,3% Σ.Α, 55,3% Σ.ΑΡ, 33,0% Δ.ΑΡ και 7,4% Δ.Α. Ποσοστό 12,0% συμφωνεί απόλυτα ότι το βιβλίο ενημερώνει τον εκπαιδευτικό για το περιεχόμενο, τη δομή και τις μεθοδολογικές απαιτήσεις του βιβλίου του μαθητή. 66,3% Σ.ΑΡ, 18,5% Δ.ΑΡ, ενώ 3,3% Δ.Α, με μέσο όρο 2,87, που καταδεικνύει μια τάση για σχετική επικρότηση της δεδομένης λειτουργίας του βιβλίου. Η παροχή επιπρόσθετων οδηγιών και τρόπων άντλησης πληροφοριών του βιβλίου, για να επεκταθούν και να διευρυνθούν τα ό- ρια και οι ευκαιρίες για μάθηση βρίσκει απόλυτα σύμφωνους το 4,5% των εκπαιδευτικών. Ακόμα, 57,3% Σ.ΑΡ, 32,6% Δ.ΑΡ και 5,6% Δ.Α (μ.ο: 2,61).

8 Πίνακας 1: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς την παροχή υποστήριξης του βιβλίου του Δασκάλου των Μαθηματικών της Στ τάξης. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της κατανομής. Στην 5η στήλη: Ε.ε+Δ.ε.γ/Δ.α καταγράφονται, ως προσθετέοι, οι χαμένες πληροφορίες, όπου Ε.ε: Εγκατάλειψη ερώτησης και Δ.ε.γ/Δ.α: Δεν έχω γνώμη/δεν απαντώ Ποσοστό μόνο 11,0% πιστεύει απόλυτα ότι το βιβλίο του εκπαιδευτικού δίνει μόνο γενικές οδηγίες για κάθε ενότητα και στη συνέχεια μια γενική κατεύθυνση για τις ενότητες και όχι για τα κεφάλαια. Το 44,0% Σ.ΑΡ, το 34,1% Δ.ΑΡ και το 11,0% Δ.Α. (μ.ο; 2,55). Περισσότερο συμφωνούν με τη δήλωση ότι το βιβλίο είναι αρκετά χρήσιμο αλλά λίγο αξιοποιήσιμο, ε- φόσον ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει κατανοήσει το γενικό πλαίσιο των ΔΕΠΠΣ για να

9 διδάξει το μάθημα (μ.ο: 2,69). Συγκεκριμένα 12,8% Σ.Α, 48,8% Σ.ΑΡ, 32,6% Δ.ΑΡ και 5,8% Δ.Α. Ο μέσος όρος (2,98) της δήλωσης «Θα έπρεπε να παρέχει περισσότερες πληροφορίες στον εκπαιδευτικό σχετικά με την αποσαφήνιση των σχετικών με το μάθημα εννοιών» δείχνει οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν αρκετά ότι το βιβλίο στερείται, μάλλον, «αποσαφηνιστικών μηχανισμών» προς τους δασκάλους, σχετικών με τις μαθητικές έννοιες των εκάστοτε μαθημάτων. 26,9% Σ.Α, 46,2% Σ.ΑΡ, 24,7% Δ.ΑΡ και 2,2% Δ.Α. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος σχεδόν διαφωνούν αρκετά (μ.ο: 2,12) με τη δήλωση ότι το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού είναι χρήσιμο μόνο για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Αναλυτικά, ποσοστό 9,5% Σ.Α, 19,0% Σ.ΑΡ, 45,2% Δ.ΑΡ και τέλος 26,2% Δ.Α. Ως προς την ενσωμάτωση τρόπων επικοινωνίας με τους γονείς, σχετικά με τους στόχους και τους σκοπούς του εγχειριδίου 6,0% Σ.Α, 39,3%, Σ.ΑΡ, 50,0% Δ.ΑΡ, ενώ 4,8% Δ.Α (μ.ο: 2,46). Μετριοπαθή στάση μάλλον, τηρούν (μ.ο: 2,56) και ως προς την παροχή τρόπων επίλυσης αλλά και των τελικών, ορθών αποτελεσμάτων των ασκήσεων και προβλημάτων, αφού 6,8% Σ.Α, 51,1% Σ.ΑΡ, 33,0% Δ.ΑΡ και 9,1% Δ.Α. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί της Στ τάξης του δείγματος συμφωνούν αρκετά (μ.ο: 2,99) ότι η ύπαρξη σχετικής, υποστηρικτικής ιστοσελίδας (users.sch.gr/kliapis & dipe.ima.sch.gr/grss3) προσφέρει σημαντική βοήθεια στον εκπαιδευτικό. Αναλυτικά, 19,0% Σ.Α, 62,0% Σ.ΑΡ, 17,7% Δ.ΑΡ και 1,3% Δ.Α. Αξιοσημείωτος στην ομάδα αυτή των ερωτήσεων είναι ο συγκριτικά μεγάλος αριθμός των «χαμένων» πληροφοριών (εγκατάλειψη ερώτησης και «δεν έχω γνώμη/ δεν απαντώ»). Για παράδειγμα, στην αμέσως προηγούμενη δήλωση περί της ύπαρξης της ιστοσελίδας 21 εκπαιδευτικοί δεν απάντησαν. Πιθανόν, ή δεν γνωρίζουν την ύπαρξή της ή για κάποιους λόγους δεν την επισκέφθηκαν ποτέ. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων Σχετικά με το βαθμό υποστήριξης του βιβλίου του δασκάλου, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος κρατούν σε πολλές δηλώσεις, μάλλον ουδέτερη στάση. Έτσι αμφιταλαντεύονται, αν προσφέρει άμεση βοήθεια στον εκπαιδευτικό, ως προς την προετοιμασία του, προτείνοντάς του δημιουργικές ιδέες. Ακόμα διστακτικοί εμφανίζονται, αν το βιβλίο του δασκάλου παρέχει δραστηριότητες παρέμβασης και εμπλουτισμού, επιπρόσθετες οδηγίες και τρόπους άντλησης πληροφοριών, για να επεκτείνει και να διευρύνει τα όρια και τις ευκαιρίες για μάθηση. Διαφωνούν αρκετά ότι είναι χρήσιμο μόνο για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Επικριτικοί, επίσης εμφανίζονται, αφού συμφωνούν αρκετά ότι πρέπει να παρέχει περισσότερες πληροφορίες στον εκπαιδευτικό, σχετικά με την αποσαφήνιση των σχετικών με το μάθημα εννοιών. Αποστασιοποίηση παρατηρείται και για το κατά πόσο το βιβλίο του δασκάλου ενσωματώνει τρόπους επικοινωνίας με τους γονείς, σχετικά με τους στόχους και τους σκοπούς του εγχειριδίου και αν δίνει μόνο γενικές οδηγίες για κάθε ενότητα και στη συνέχεια μια γενική κατεύθυνση για τις ενότητες και όχι για τα κεφάλαια.

10 Περισσότερο ικανοποιημένοι δηλώνουν, αφού τείνουν να συμφωνήσουν αρκετά, ότι παρέχει αρκετές, βασικές πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό, και του προσφέρει οδηγίες για τον προγραμματισμό της διδασκαλίας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα και συνάμα τον ενημερώνει για το περιεχόμενο, τη δομή και τις μεθοδολογικές απαιτήσεις του βιβλίου του μαθητή. Επιπλέον, μάλλον θεωρούν ότι το βιβλίο είναι αρκετά χρήσιμο μεν, αλλά λίγο αξιοποιήσιμο, εφόσον ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει κατανοήσει το γενικό πλαίσιο των ΔΕΠΠΣ, για να διδάξει το μάθημα. Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι δάσκαλοι του δείγματος και ως προς την σημαντική βοήθεια, που προσφέρει στον εκπαιδευτικό η ύπαρξη της σχετικής ιστοσελίδας υποστήριξης του μαθήματος, με συμπληρωματικό ή εναλλακτικό υλικό. Τέλος, γενικά αποστασιοποιημένοι εμφανίζονται οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, ως προς την παροχή τρόπων επίλυσης αλλά και των τελικών, ορθών αποτελεσμάτων των ασκήσεων και των προβλημάτων. Κατά τη γνώμη μας, μια σημαντική και ταυτόχρονα ύποπτη παράλειψη, στο βιβλίο του δασκάλου, αποτελεί η ανυπαρξία επιπρόσθετων οδηγιών και δραστηριοτήτων παρέμβασης και εμπλουτισμού. Επιπλέον απουσιάζουν τρόποι επίλυσης όπως και τελικά αποτελέσματα των ασκήσεων και προβλημάτων τού Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών. Τα παραπάνω, σε οδυνηρό συνδυασμό με τη δυσκολία στη μελέτη του υλικού και τη συνεπαγόμενη αναγκαστική και εξαναγκασμένη καταφυγή, για γονείς και εκπαιδευτικούς, στα «λυσάρια» συνιστούν, αναφανδόν, έναν οικονομικά αφαιμακτικό μονόδρομο (Μαστρογιάννης & Σωτηρακόπουλος, 2008). Μάλιστα, ως προς την παροχή των τρόπων επίλυσης υπήρξε σημαντική, στατιστική διαφοροποίηση, όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα 2. Πίνακας 2: Μέσοι όροι(μ.ο) και τυπικές αποκλίσεις (τ.α) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος στις δηλώσεις που αφορούν στο βιβλίο του Δασκάλου των Μαθηματικών της ΣΤ τάξης. Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων Οι λιγότερο έμπειροι στη διδασκαλία του εγχειριδίου δεν παίρνουν θέση, σε αντίθεση με τους περισσότερο έμπειρους, οι οποίοι τείνουν να συμφωνήσουν αρκετά, αφού, ίσως με σύμμαχο την εμπειρία τους, δε χρειάζεται να καταφύγουν στις (όντως ανεπαρκείς και ελλειμματικές) διευκρινίσεις και μεθόδους επίλυσης των προβλημάτων και των ασκήσεων του εγχειριδίου. Συζήτηση, Προτάσεις, Συμπεράσματα

11 Ο βαθμός υποστήριξης του τρέχοντος βιβλίου του δασκάλου της Έκτης Δημοτικού, τίθεται μάλλον υπό αμφισβήτηση, αφού οι εκπαιδευτικοί δε συμφωνούν ότι τους προσφέρει άμεση βοήθεια ούτε παρέχει αρκετές διασαφητικές πληροφορίες αλλά και δραστηριότητες παρέμβασης και εμπλουτισμού. Πάντως περισσότερο θετικά διάκεινται ως προς την προσφορά οδηγιών για τον προγραμματισμό της διδασκαλίας καθώς και για το περιεχόμενο, τη δομή και τις μεθοδολογικές απαιτήσεις του βιβλίου του μαθητή. Μέσω της επαγωγικής ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας δείχτηκε ότι οι εμπειρότεροι (3-5 χρόνια) στη διδασκαλία του εγχειριδίου, το πριμοδοτούν και το επιδοκιμάζουν περισσότερο, σε αντίθεση με τους λιγότερο έμπειρους (1-2 χρόνια), οι οποίοι τηρούν μια κάπως, μετριοπαθή (αυστηρή) στάση, παραμένοντας φειδωλοί στους θετικούς χαρακτηρισμούς τους. Αδιαπραγμάτευτη φυσικά, εκπαιδευτική νομοτέλεια αποτελεί η παιδαγωγική απαίτηση και ανάγκη, ώστε τα βιβλία του δασκάλου να παρέχουν δραστηριότητες παρέμβασης και ε- μπλουτισμού και επιπλέον πληροφορίες αλλά και ενδεικτικές λύσεις των ασκήσεων και προβλημάτων που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του μαθητή και στο τετράδιο εργασιών. Επιπλέον είναι διαχρονική η αναγκαιότητα ύπαρξης νέων βιβλίων στη σχολική διαδικασία, ακολουθούμενη όμως, από συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση. Εγχειρίδια, δηλαδή, με εξορθολογισμένη ύλη, βασισμένα στα τελευταία πορίσματα της εκπαιδευτικής επιστήμης, που θα στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό όλων των μεθόδων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που θα εξοστρακίζουν την «παπαγαλία» και θα προάγουν την κριτική σκέψη, την κριτική και δημιουργική προσέγγιση της γνώσης. Στα παρήγορα πλαίσια αυτά, ανακοινώθηκε, στα μέσα Νοεμβρίου 2013, στη Βουλή των Ελλήνων, από τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ότι θα προκριθεί ως ύψιστη προτεραιότητα η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων από μηδενικής βάσης και ο επανακαθορισμός της διδακτέας ύλης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αναμένεται, ασφαλώς, η πραγματοποίηση αυτής της ευκταίας εξέλιξης, αν και πολλές φορές και λυπηρά, κατά το παρελθόν, πολλές διθυραμβικές, πολιτικές εξαγγελίες υλοποιούνταν κατά την περίοδο των ελληνικών καλενδών Το σχολικό έτος πραγματοποιήθηκε η πιλοτική εφαρμογή της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή», όπου ένα κύριο και καινοτόμο χαρακτηριστικό εστιαζόταν στην ευλυγισία και την ελαστικότητα κατά την εφαρμογή των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Οι νέες παιδαγωγικές προοπτικές παρέχουν σαφή πλαίσια αυτονομίας στον εκπαιδευτικό, ώστε να μετασχηματιστεί αυτός σε συνδημιουργό του εκπαιδευτικού υλικού, δεδομένου ότι καινούργιο βιβλίο μαθητή και τετράδιο εργασιών δε θα διαμοιράζεται στους μαθητές. Τα μόνα όπλα, που θα παρέχονται από την πολιτεία, στα παιδαγωγικά και διδακτικά χέρια του δασκάλου, στο μάθημα των Μαθηματικών, θα είναι το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Ι., 2011α) και ο Οδηγός του Εκπαιδευτικού (Π.Ι., 2011β). Οι εκπαιδευτικοί, μέσω αυτών των «εγχειριδίων», ατομικά και σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς, θα σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις και εφαρμογές, με προσαρμογές και κατάλληλο υλικό, οι οποίες θα εξυπηρετούν τη φιλοσοφία και τους στόχους του νέου Προγράμματος Σπουδών. Η εδραίωση των κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής και ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών θα αποτελούν θεμελιώδη (και παράπλευρο) στόχο.

12 Ο νέος Οδηγός του Εκπαιδευτικού αναφέρει ευσύνοπτα τις βασικές αρχές της Μάθησης και της Διδασκαλίας των Μαθηματικών αλλά και του Προγράμματος Σπουδών, ενώ αναλυτικότερα παρουσιάζει εργαλεία αξιολόγησης αλλά και την καινοτόμο έννοια των Τροχιών Διδασκαλίας και Μάθησης, με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία και τον σωστότερο προγραμματισμό σε κάθε ενότητα. Ανακεφαλαιωτικά, λοιπόν, και σύμφωνα με τα δεδομένα της πιλοτικής εφαρμογής των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, οι εκπαιδευτικοί παραμερίζοντας την αυθεντία του εγχειριδίου θα συνδιαμορφώνουν το καθημερινό, εκπαιδευτικό υλικό. Η ανοικτότητα, η ευελιξία, η στοχοκεντρικότητα, η συνεκτικότητα και η διαφοροποίηση που πρεσβεύουν τα νέα προγράμματα θα βρίσκουν θαλπωρή και στον Οδηγό του Εκπαιδευτικού, το μόνο επίσημο δεκανίκι και «διδακτικό και μεθοδολογικό ευαγγέλιο» (μαζί με το Πρόγραμμα σπουδών) προς τον εκπαιδευτικό, από την Πολιτεία. Δεδομένες, οπωσδήποτε, θα πρέπει να θεωρούνται οι λίαν απαραίτητες και πολλές και συνεχείς επιμορφωτικές δράσεις, με σκοπό την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των δυο αυτών «εγχειριδίων». Τέλος, απομένει, ασφαλώς, η απόφαση για γενίκευση αυτού του καινοτόμου εγχειρήματος, σε όλη την ελληνική, σχολική επικράτεια. Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση 1. Γεωργιάδου-Καμπουρίδη, B. & Μαρκόπουλος, X. (2007). Μαθηματικά - Βιβλίο του Δασκάλου. Πρόγραμμα: «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο». Υπουργείο εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Cohen, L. & Manion, L. & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο 3. Καψάλης, Α. & Χαραλάμπους, Δ. (1995). Σχολικά εγχειρίδια. Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβληματική. Αθήνα: Έκφραση 4. Κλιάπης, Π. & Κασσιώτη, Ο. (2005α). H νέα διδακτική προσέγγιση στη διδασκαλία των Μαθηματικών της Στ Δημοτικού: Εργαλείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Επιστημονική ημερίδα με Διεθνή Συμμετοχή. Διοργάνωση: Παράρτημα Μακεδονίας της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος & Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 18 Ιουνίου Κλιάπης, Π. & Κασσιώτη, Ο. (2005β). Πειραματική εφαρμογή του νέου σχολικού εγχειριδίου των Μαθηματικών της ΣΤ` Δημοτικού: Αλλαγές στις στάσεις και τις συμπεριφορές των μαθητών. 1ο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών (ΕΝΕ- ΔΙΜ) «Η διδακτική Μαθηματικών ως Πεδίο Έρευνας στην Κοινωνία της Γνώσης, Αθήνα, 9 11 Δεκεμβρίου 2005

13 6. Κολέζα, Ε. (2007). Προγράμματα Σπουδών για τα Μαθηματικά: Το μετέωρο βήμα της μεταρρύθμισης. 24ο Συνέδριο ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Κοζάνη 2-4 Νοεμβρίου Κυριαζή, Ν. (2000). Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 8. Λεμονίδης, Χ. (1994). Στάση των δασκάλων ως προς τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους. ΜΑΚΕΔΝΟΝ, Περιοδική επιστημονική έκδοση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Α.Π.Θ, Τεύχος 1 9. Μαστρογιάννης, Α. (2012). Απόψεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς τον παρεχόμενο βαθμό ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε στη μαθησιακή διαδικασία, στο Εγχειρίδιο Μαθηματικών της Έκτης Δημοτικού. Περιοδικό «i-teacher.gr», Νοέμβριος 2012, τεύχος 5, σελ Μαστρογιάννης, Α. (2011). Απόψεις εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης ως μέσο αξιολόγησης της εφαρμογής των Α.Π. και σχολικών εγχειριδίων των Μαθηματικών στις ανώτερες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Διπλωματική εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα ΤΕΠΑΗ 11. Μαστρογιάννης, Α. & Σωτηρακόπουλος, Γ. (2008). Σχολικό Εγχειρίδιο Μαθηματικών Στ Δημοτικού: Μια μονοσημική εφαρμογή. 2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Το νέο εκπαιδευτικό υλικό του ΥΠΕΠΘ Αξιολόγηση και Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Διοργάνωση ΚΕΔΕΚ, Άρτα, Μαρτίου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011α). Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Αθήνα Τελευταία προσπέλαση 14/11/2013, από: 13. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011β). Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό), Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων». Αθήνα Τελευταία προσπέλαση 14/11/2013, από: 14. Φίλιας, Β. (1998). (Γενική εποπτεία). Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών επιστημών. Αθήνα: Gutenberg Ξενόγλωσση 15. Ball, D. L. (2003). Mathematical Proficiency for All Students: Toward a Strategic Research and Development Program in Mathematics Education. Santa Monica: Rand. 16. Ball, D. L. & Feiman-Nemser, S. (1988). Using textbooks and teachers guides: A dilemma for beginning teachers and teacher educators. Curriculum Inquiry, Vol. 18, No. 4,

14 17. Ball, D. L., & Cohen, D. K. (1996). Reform by the book: What is or might be the role of curriculum materials in teacher learning and instructional reform? Educational Researcher, 25(9), 6 8, Brandstrom, A. (2004). Differentiation in Mathematics Textbooks. In Proceedings of IC- ME-10, Copenhagen Denmark, 4-11 July, Ediger, M. (2006). Writing in the mathematics curriculum. Journal of Instructional Psychology. George Uhlig Publisher 20. Hemsley, M. (1997). The evaluation of teachers guides design and application. ELTED Vol.3, Issue 1, Autumn 1997, pp Hutchinson, T. & Torres, E. (1994). The textbook as agent of change. ELT Journal Volume 48/4, October 1994, pp Jamieson-Proctor, R., & Byrne, C. (2008). Primary teachers beliefs about the use of mathematics textbooks. In M. Goos, R. Brown, & K. Makar (Eds.), Navigating currents and charting directions (Proceedings of the 31st annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, pp ). Brisbane, QLD: MERGA 23. Lambert, M. A. (1996). Mathematics textbooks, material, and manipulatives. LD Forum, 21, Lee, K. H. (2006). Evaluation and reconstruction of mathematics textbooks by prospective teachers. In J. Novotna, H. Moraova, M. Kratka, & N. Stehlikova (Eds.), Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 4. (pp ). Prague, Czech Republic 25. Mc Knight, C. & Crosswhite, J. & Dossey, A. & Kifer, E. & Swafford, O. & Travers, J. & and Cooney, J. (1987). The Underachieving Curriculum: Assessing U. S. school maths from an international perspective. Champaign, IL: Stipes 26. Mutalles, Α. (2009). Evaluation of Textbooks and Teacher Guides for Grades 1-3. Τελευταία προσπέλαση 31/10/ 2013, από: 27. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston: VA: NCTM 28. Özgeldi, Μ. & Çakıroglu, Ε. (2011). Α study on mathematics teachers use of texbooks in instructional process. In proceedings of CERME 7, the Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Rzeszów, Poland, February 9-13, Shield, M. & Dole, S. (2008). A methodology for evaluating middle-years mathematics textbooks. In proceedings of ICME11, the International Congress on Mathematical, Monterrey, Mexico, July 6-13, 2008

15 30. Tok, H. (2010). TEFL textbook evaluation: From teachers perspectives. Educational Research and Review Vol. 5 (9), pp

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

«Ερευνώ, Βελτιώνομαι και Προχωρώ»

«Ερευνώ, Βελτιώνομαι και Προχωρώ» «Ερευνώ, Βελτιώνομαι και Προχωρώ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1 Ερευνώ Απόψεις μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων Πραγματικές ανάγκες Σχέδια δράσης Βελτιώνομαι Επιμορφωτικές δράσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το οργανόγραμμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Σημειώστε προβλήματα που αντιμετωπίσατε Αν και από τους τίτλους των ενοτήτων φαινόταν να υπάρχει συνάφεια με την προσχολική, ωστόσο με ελάχιστες εξαιρέσεις υπήρξε απογοητευτικό για εμάς. Το σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Τάσος Μικρόπουλος Συντονιστής ψηφιακού εμπλουτισμού βιβλίων Φυσικής H ψηφιακή στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Σκουνάκης Νικόλαος & Καλαθάκη Μαρία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Εκπαιδευτικά Επιμορφωτικά Προγράμματα που υλοποιούνται τη διετία 2012-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 2 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη Κοτίνη Ι., Τζελέπη Σ. Σχ. Σύμβουλοι Κ. Μακεδονίας στην οικονομία, στη τέχνη, στην επιστήμη, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Θεωρία και έρευνα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 3 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 4 ο Εργαστήριο (4 τμήματα)

2 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 3 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 4 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το οργανόγραμμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. ΜΑΡΚΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΚΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. ΜΑΡΚΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. ΜΑΡΚΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2007-2008 ΚΑΙ 2008-2009 Στις 2 Οκτωβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους διευθυντές του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης (Γυμνάσιο και Λύκειο)

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ http://b-epipedo2.cti.gr/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Το έργο Το Έργο Το έργο «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περιεχόμενα Μερικά διεθνή παραδείγματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία και Αξιολόγηση στα Μαθηματικά

Διδασκαλία και Αξιολόγηση στα Μαθηματικά ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Διδασκαλία και Αξιολόγηση στα Μαθηματικά ΣΤ Τάξη Αντώνιος Μπούρας Διδακτικό πακέτο των Μαθηματικών της ΣΤ Τάξης Τα νέα Αναλυτικά και ιαθεματικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013.

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. Πρακτικές και καινοτομίες στην εκπαίδευση και την έρευνα. Άγγελος Μπέλλος Καθηγητής Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων.

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Όνομα: Ρασούλη Εμμανουέλα Επόπτης: Λαγός Δημήτριος Αναγκαιότητα έρευνας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών 1ο Κεφάλαιο Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιστημονικές ενώσεις, οι συνδικαλιστικοί φορείς και εκπαιδευτικοί της πράξης μέσω συνεδρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς ΕΚ1. Διεύθυνση Περιφέρειας Α Αθήνας 10,6 Αιτωλ/νίας 2,5 Ανατ. Αττική 3,5 Ανατ. Θεσ/νίκη 6,1 Αργολίδα 1,0 Αρκαδίας 3,0

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ.141290/Γ2/08-09-2014/ΥΠΑΙΘ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος

Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος «Είναι αναρίθμητες οι παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα από το 1959 μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων

Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Πέτρος Χαβιάρης & Σόνια Καφούση chaviaris@rhodes.aegean.gr; kafoussi@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΝΕΟ βιβλιο_layout 1 23/9/2016 4:25 μμ Page 7 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕφαλαιΟ 1 Διαθεματικότητα και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 1.1. Ενιαιοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοποί της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού (N. 2986/02, Άρθρο. 5, παρ. 1) α. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Σεμιναριακό Εργαστήριο

Σεμιναριακό Εργαστήριο Σεμιναριακό Εργαστήριο Μέθοδοι και τεχνικές στη σύγχρονη Θρησκευτική Εκπαίδευση Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 Γυµνασίου Προαστίου Καρδίτσας Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ.

Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 Γυµνασίου Προαστίου Καρδίτσας Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 Γυµνασίου Προαστίου Καρδίτσας Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. Τι θα παρουσιάσουµε; Εικονικές Ψηφιακές Τάξεις Εναλλακτική µέθοδο διδασκαλίας µε Τ. Π. Ε. Διαδικτυακά Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικες πληροφοριες Πέτρος Γαλάνης Δρ. ΕΚΠΑ, Δάσκαλος Ε.Α. (ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δ Αθήνας) Τι είναι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ); Ο όρος «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (ΔΑΦ)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά

Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά Οι Drigas & Pappas (2015) κάνουν μια ανασκόπιση των ερευνών της φορητής μάθησης στα Μαθηματικά. Με βάση την ιδέα της ενσωμάτωσης της κινητής μάθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά Τι σημαίνουν τα μαθηματικά για εσάς; Τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά»;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 1 Επισκόπηση της Παρουσίασης Βασικά βήματα οργάνωσης και σχεδιασμού διδακτικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η βελτίωση της διδασκαλίας στηρίζεται στο σύστημα της αξιολόγησης της διδασκαλίας Η αξιολόγηση προσφέρει πληροφορίες για τα δυνατά σημεία και τις

Η βελτίωση της διδασκαλίας στηρίζεται στο σύστημα της αξιολόγησης της διδασκαλίας Η αξιολόγηση προσφέρει πληροφορίες για τα δυνατά σημεία και τις Η βελτίωση της διδασκαλίας στηρίζεται στο σύστημα της αξιολόγησης της διδασκαλίας Η αξιολόγηση προσφέρει πληροφορίες για τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του εκπ/κού Η βελτίωση των εκπαιδευτικών επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα