Ελληνικό Αρχείο όγκων Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων (Hellenic Registry of the HPB cancers)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Αρχείο όγκων Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων (Hellenic Registry of the HPB cancers)"

Transcript

1 Ελληνικό Αρχείο όγκων Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων (Hellenic Registry of the HPB cancers) 1. Εισαγωγή Το παρακάτω κείµενο αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης της εφαρµογής HPB Cancer Staging, ενός εργαλείου για αρχειοθέτηση και σταδιοποίηση ηπατικών όγκων των χοληφόρων και του παγκρέατος το οποίο είναι προσβάσιµο από την ιστοσελίδα κυρίως αλλά και από άλλες. Μέσω αυτού του εργαλείου, είναι δυνατή η καταγραφή, για κάθε χρήστη, των στοιχείων των ασθενών του και των χαρακτηριστικών της ασθένειας του καθενός, η σταδιοποίηση της ασθένειας και η καταγραφή διαφόρων χρήσιµων πληροφοριών, όπως της αγωγής που ακολουθήθηκε, της πορείας της υγείας του ασθενούς κ.α. Ακολουθεί περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης της εφαρµογής. 2. Εγγραφή Μέσω της ιστοσελίδας και επιλέγοντας το κουµπί Hellenic Registry of the HPB cancers µεταφέρεστε στην αρχική σελίδα της εφαρµογής. Φόρµα 1. Εάν επισκέπτεστε τη σελίδα για πρώτη φορά (και κατά συνέπεια δεν έχετε εγγραφεί ακόµα), επιλέγετε το κουµπί Register. Για να σας δοθεί όνοµα χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password), θα πρέπει να συµπληρώσετε όλα τα πεδία στη φόρµα εγγραφής που ανοίγει:

2 Φόρµα 2. Τα στοιχεία σας θα καταχωρηθούν και, αφού εξεταστεί η εγκυρότητά τους, θα σας σταλούν τα username και password στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που συµπληρώσατε στη φόρµα 2. Τότε θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε login στην εφαρµογή ως χρήστης (user) µέσω της φόρµας ηµιουργία προφίλ χρήστη Αφού κάνετε login, θα εµφανιστεί το κεντρικό µενού της εφαρµογής (φόρµα 3). Φόρµα 3.

3 Επιλέγοντας Edit user s profile και πατώντας Proceed, εµφανίζεται η φόρµα 4, στην οποία µπορείτε να συµπληρώσετε τα στοιχεία του προφίλ σας, έτσι ώστε να µην χρειάζεται να τα συµπληρώνετε κάθε φορά που εισάγετε έναν νέο ασθενή. Φόρµα Εισαγωγή ασθενούς Για να εισάγετε έναν νέο ασθενή, επιλέγετε Insert new patient και πατάτε Proceed στη φόρµα 3. Τότε ανοίγει η φόρµα στοιχείων του ασθενούς και του νοσοκοµείου: Φόρµα 5.

4 Σε αυτήν, τα στοιχεία των πεδίων Institution Identification συµπληρώνονται αυτόµατα από το προφίλ χρήστη. Για να προχωρήσετε στην επόµενη φόρµα (Clinical/Diagnosis Info Form) θα πρέπει να συµπληρώσετε όλα ζητούµενα στοιχεία. Τότε, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουµπί, προχωράτε στη φόρµα Clinical/Diagnosis Info (φόρµα 6): Φόρµα 6. Σε αυτή τη φόρµα συµπληρώνετε στοιχεία σχετικά µε την κλινική εικόνα του ασθενούς. Σε κάποια ερωτήµατα µπορείτε να κάνετε µόνο µία επιλογή (1. Main presenting symptom) και σε άλλα περισσότερες από µία (2. Accompanying symptoms), ενώ σε κάποια άλλα θα πρέπει να συµπληρώσετε αριθµητικές τιµές (4. Laboratory tests at presentation) ή κείµενο (2. Other useful information according to you). Επιπλέον, κάποια από τα πεδία είναι υποχρεωτικά, ενώ κάποια άλλα προαιρετικά. Στη συγκεκριµένη φόρµα, τα υποχρεωτικά πεδία είναι: main presenting symptom Bilirubin direct maximum Bilirubin indirect maximum ggt maximum ALP maximum CA 19.9 maximum AFP CEA radiology tests done on patient main radiology test done on patient Biopsy Preoperative drainage category of cancer the patient had Συµπληρώνοντας σωστά τα πεδία της φόρµας, και πατώντας το αντίστοιχο κουµπί µεταφέρεστε στη TNM Staging Form (φόρµα 7), όπου µπορείτε να σταδιοποιήσετε την ασθένεια. Ανάλογα µε την κατηγορία του όγκου που έχετε επιλέξει από την προηγούµενη φόρµα, θα εµφανιστούν και διαφορετικά πεδία προς συµπλήρωση. Και σε αυτή τη φόρµα υπάρχουν υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία.

5 Φόρµα 7 Συµπληρώνοντας σωστά τα πεδία και πατώντας το κουµπί Treatment Form, εµφανίζεται η φόρµα 8, στην οποία συµπληρώνονται στοιχεία σχετικά µε τη θεραπεία που ακολουθήθηκε. Σε αυτή τη φόρµα υπάρχουν µόνο προαιρετικά πεδία Φόρµα 8 Τέλος, πατώντας το κουµπί Submit Data, γίνεται η καταχώριση του ασθενούς και αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία που συµπληρώθηκαν στις προηγούµενες φόρµες.

6 5. Αλλαγή/Επισκόπηση/ ιαγραφή ασθενούς Για να αλλάξετε τα στοιχεία ενός ασθενούς, επιλέγετε Edit patient και πατάτε Proceed στη φόρµα κεντρικού µενού (φόρµα 3). Τότε ανοίγει η φόρµα 9, στην οποία επιλέγετε τον ασθενή και την αντίστοιχη φόρµα που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατάτε Proceed. Οι φόρµες είναι ακριβώς οι ίδιες µε αυτές που εµφανίζονται κατά την εισαγωγή ασθενούς και περιέχουν τα αντίστοιχα δεδοµένα συµπληρωµένα. Η διαδικασία συµπλήρωσης/αλλαγής των πεδίων είναι ακριβώς η ίδια, µόνο που τώρα οι φόρµες συµπληρώνονται και αποθηκεύονται µεµονωµένα (δηλαδή, για παράδειγµα, συµπληρώνοντας/αλλάζοντας τη φόρµα TNM Staging Form δεν θα ακολουθήσει η Treatment Form). Φόρµα 9 Όµοια, για να δείτε συγκεντρωτικά τα στοιχεία ενός ασθενούς, επιλέγετε View patient και πατάτε Proceed στη φόρµα κεντρικού µενού (φόρµα 3). Τότε ανοίγει µία φόρµα αντίστοιχη της φόρµας 9, στην οποία επιλέγετε τον ασθενή που θέλετε να δείτε και πατάτε Proceed. Τότε, εµφανίζονται συνολικά τα στοιχεία που έχετε συµπληρώσει σε όλες τις φόρµες του ασθενή. Τέλος, για να διαγράψετε έναν ασθενή, επιλέγετε Delete patient και πατάτε Proceed στη φόρµα κεντρικού µενού (φόρµα 3). Τότε ανοίγει µία φόρµα αντίστοιχη της φόρµας 9, στην οποία επιλέγετε τον ασθενή που θέλετε να διαγράψετε και πατάτε Delete. Όσον αφορά τον τρόπο εµφάνισης της λίστας των ασθενών στη φόρµα 9 (και τις αντίστοιχες φόρµες για αλλαγή/επισκόπηση και διαγραφή ασθενούς), µέσω της φόρµας 3 και των επιλογών Sort by, µπορείτε να επιλέγετε αν θέλετε να εµφανίζονται οι ασθενείς ταξινοµηµένοι, αλφαβητικά ή ανάλογα µε τη σειρά καταχώρησης τους ή ανάλογα µε την κατηγορία της ασθένειας που έχουν. Επίσης, µέσω της φόρµας 3, επιλέγοντας Return all patients θα εµφανίζεται στη λίστα το σύνολο των ασθενών, ενώ επιλέγοντας Return patients with είναι δυνατή η εµφάνιση ασθενών µε κάποιο συγκεκριµένο όνοµα ή µε κάποια συγκεκριµένη κατηγορία ασθένειας. 6. Εξαγωγή δεδοµένων Για να εξάγετε συγκεντρωτικά δεδοµένα που αφορούν το σύνολο των ασθενών σας, στη φόρµα κεντρικού µενού (φόρµα 3), επιλέγετε Export Data και πατάτε Proceed. Τότε, εµφανίζεται η φόρµα 10, στην οποία επιλέγετε ποιες κατηγορίες δεδοµένων θέλετε να εξάγετε:

7 Φόρµα 10 Επιλέγοντας τις επιθυµητές κατηγορίες και πατώντας Export, εµφανίζεται η φόρµα 11, η οποία περιέχει συνδέσµους από τους οποίους µπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία µε τα εξηγµένα δεδοµένα: Φόρµα 11 Τα αρχεία είναι απλά αρχεία κειµένου και µπορούν να φορτωθούν, για παράδειγµα, σε ένα excel αρχείο. Ένα παράδειγµα είναι το αρχείο stage, το οποίο περιέχει δεδοµένα για τη σταδιοποίηση της ασθένειας των ασθενών:

8 Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία µπορείτε να απευθυνθείτε µε e mail στα η επικοινωνήστε µε τον κο Φελέκουρα στο η στο και δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το πρόγραµµα είναι β-version και κάθε πρόταση σας θα µελετηθεί µε µεγάλη προσοχή Για την ΕΕΗΠΧ ΕΣ Φελέκουρας Επ Καθ Χειρουργικής Α Χειρουργική Κλινική ΠΓΝΑ ΛΑΙΚΟ

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 1 από 15 Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων 1. Εγγραφή στην εφαρμογή Για την εγγραφή σας στη εφαρμογή παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ

ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ Φτιάξε το Site σου σε 5 βήματα!!! Φτιάξτε τώρα μια σύγχρονη ιστοσελίδα με δυνατότητα να την ανανεώνετε μόνοι σας...με τον πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκηςσταπλαίσιατουέργου«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...2 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαντζώνη Ευαγγελία, Τζανίδου Γιουνόνα 1

Μαντζώνη Ευαγγελία, Τζανίδου Γιουνόνα 1 Μαντζώνη Ευαγγελία, Τζανίδου Γιουνόνα 1 Ευχαριστίες Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την καθηγήτρια κα. Μάγια Σατρατζέμη για την πολύτιμη και άμεση καθοδήγηση και βοήθεια που μας παρείχε καθ όλη τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εισαγωγή Η εφαρμογή των περιοδικών etwinning δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ 1 Περιεχόμενα Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ.. 3 Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ... 6 Οδηγίες Επιθέματα.. 14 Επιπλέον επιλογές... 22 2

Διαβάστε περισσότερα

Jazler RadioStar 2. Εγχειρίδιο χρήσης. Spots/ Διαφημίσεις

Jazler RadioStar 2. Εγχειρίδιο χρήσης. Spots/ Διαφημίσεις Jazler RadioStar 2 Εγχειρίδιο χρήσης Spots/ Διαφημίσεις 2 Περιεχόμενα 1 Περίληψη... 3 2 Ιδιότητες Spots... 3 3 Γενικές ρυθμίσεις Spots... 9 4 Spots/Διαφημίσεις... 10 5 Προγραμματίζοντας τα Spot... 17 6

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 2. ΕΙΣΟΔΟΣ... 8 2.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Έκδοση 1.0, Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Contents 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 1.1 ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα