Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης..."

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή...7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11 Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25 Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...65 Κεφάλαιο 4 Μεταγωγή Δεδομένων και Δρομολόγηση Κεφάλαιο 5 Διαχείριση Ουρών Κεφάλαιο 6 Έλεγχος Ροής/Συμφόρησης Κεφάλαιο 7 Δρομολογητές Διαχείριση και Ρυθμίσεις Παράρτημα

4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών 1 Θεωρήστε ένα δίκτυο υπολογιστών με 100 χρήστες και 100 παραλήπτες. Θεωρήστε ότι το δίκτυο μεταφέρει δεδομένα με ταχύτητα 100 Mbps. Θεωρήστε ότι όλοι οι χρήστες εκτελούν κάποια εφαρμογή, από μία ο καθένας. Θα πετύχουν ό- λοι οι χρήστες την ίδια απόδοση; Θα είναι δίκαιη η κατανομή των πόρων στους χρήστες; Θα έχουν όλοι οι χρήστες την ίδια επιβάρυνση σε διαχειριστικές πληροφορίες; Θεωρήστε τώρα ότι οι χρήστες χρησιμοποιούν διαφορετικά δίκτυα. Θα έχουν όλοι τις ίδιες συγκρούσεις; Θα έχουν τις ίδιες απώλειες λόγω σφαλμάτων; Ο διαχειριστής δικτύου παρακολουθεί συχνά την κυκλοφορία πακέτων στο δίκτυο και ελέγχει κατά πόσον το δίκτυο πλησιάζει στη μέγιστη απόδοση. Εδώ α- ναφερόμαστε κυρίως στην Ταχύτητα (Bandwidth) και στην Απόδοση (Throughput), δηλαδή στην απόδοση που έχει θεωρητικά το δίκτυο (π.χ. 10 Mbps) και την απόδοση που επιτυγχάνει τελικά (π.χ. 9 Mbps όταν το δίκτυο είναι φορτωμένο 1 ). Ο όρος Bandwidth συνήθως αναφέρεται ως "εύρος ζώνης", αφού έχει τις καταβολές του στο εύρος συχνοτήτων. Παρόλα αυτά, λόγω της συσχέτισης του εύρους ζώνης με τη χωρητικότητα (όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω) και κατ επέκταση με την ταχύτητα, συχνά αναφέρεται και ως ταχύτητα. Το "Throughput" (απόδοση ή διεκπεραιωτική ικανότητα) είναι αρκετά παρεξηγημένη έννοια. Μπορεί κανείς να το μετρήσει για μια συγκεκριμένη εφαρμογή (application throughput), ή μπορεί να το μετρήσει σε διαφορετικά σημεία του Διαδικτύου. Υποθέστε, για παράδειγμα, ότι ένα δίκτυο συνδέεται με κάποιο άλλο μέ- 1 Κανονικά η Απόδοση μετριέται σε Bytes per second (Bps).

6 12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ σω ενός δρομολογητή. Σε κάποια φάση της λειτουργίας του, ο δρομολογητής γεμίζει τον καταχωρητή του και αναγκάζεται να ρίξει (να απορρίψει) μερικά πακέτα. Αν μετρήσουμε την κυκλοφορία σε ένα σημείο του Διαδικτύου που βρίσκεται μετά το δρομολογητή, θα διαπιστώσουμε μικρότερη κυκλοφορία απ' ό,τι αν τη μετρούσαμε στον αποστολέα. Εκτός από αυτή τη διάκριση, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι πολλά πακέτα χάνονται και ξαναστέλνονται από τους αποστολείς. Αυτό σημαίνει ότι μόνο ένα μέρος από τα πακέτα που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο είναι χρήσιμα πακέτα για τη δικτυακή εφαρμογή. Και όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει τελικά ως χρήστες είναι πόσο καλά τρέχει η εφαρμογή μας, δηλαδή τι ροή χρήσιμων δεδομένων υπάρχει. Προκειμένου να προσδιορίσουμε με σαφήνεια αυτή τη λειτουργία/κατάσταση, εισάγουμε μια καινούργια μονάδα μέτρησης που την ονομάζουμε Πραγματική Απόδοση (Goodput), η οποία μετράει ακριβώς την ίδια ροή δεδομένων που μετράει και η Απόδοση, πλην των επιπλέον Bytes της επικεφαλίδας (header overhead) και της αναμετάδοσης δεδομένων (retransmission overhead). Συνολικά ορίζουμε τις παρακάτω μονάδες: Ταχύτητα (Bandwidth): (bps) Η θεωρητική ταχύτητα ροής δεδομένων, ή διαφορετικά η χωρητικότητα μιας τομής του καναλιού σε bit. Μετριέται σε bit ανά δευτερόλεπτο (bit per second, bps). Απόδοση (Throughput): (Bps) Η μετρήσιμη ταχύτητα ροής, η μέγιστη ροή, όταν πάντα υπάρχουν δεδομένα προς αποστολή κατά το διάστημα της μέτρησης. Περιλαμβάνει και την επιβάρυνση (overhead) και μετριέται σε Byte ανά δευτερόλεπτο (Byte per second, Bps) Απόδοση =(Σταλθέντα δεδομένα σε Byte)/Χρόνος Απόδοση Εφαρμογής =(Ληφθέντα δεδομένα σε Byte)/Χρόνος Πραγματική Απόδοση (Goodput): (Bps) Η Απόδοση (Throughput) χωρίς τις κεφαλίδες και την επιβάρυνση (overhead) λόγω αναμετάδοσης δεδομένων. Πρόκειται για τα καθαρά δεδομένα που παραλαμβάνει η εφαρμογή. Πραγματική Απόδοση = Απόδοση (Επιβάρυνση/Χρόνος) Επιβάρυνση (Overhead): (B) Οι επιπλέον διαχειριστικές πληροφορίες, καθώς και τα δεδομένα που ξαναστέλνονται από τους αποστολείς. Επιβάρυνση = (Επιβάρυνση Κεφαλίδας) + (Επιβάρυνση Αναμετάδοσης)

7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών 13 Σχετική επίσης με την απόδοση ενός πρωτοκόλλου είναι και η καθυστέρηση (Delay). Η καθυστέρηση απαρτίζεται από επιμέρους μονάδες. Καθυστέρηση Διάδοσης (Propagation Delay) (ms) είναι η καθυστέρηση του σήματος μέχρι να φτάσει στον παραλήπτη, και έχει να κάνει με την απόσταση και την ταχύτητα του φωτός πάνω στο συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς. Καθυστέρηση Μετάδοσης / Μεταβίβασης (Transmission Delay) (ms) είναι η καθυστέρηση που οφείλεται στην ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων πάνω από το κανάλι, και σχετίζεται με την ποσότητα των δεδομένων και την ταχύτητα μετάδοσης του καναλιού. Καθυστέρηση Μετάδοσης = (Μεταδιδόμενα Δεδομένα)/(Εύρος Ζώνης) Καθυστέρηση Αναμονής (Queuing Delay) (ms) είναι η καθυστέρηση που οφείλεται στην αναμονή στους καταχωρητές ή περιοχές προσωρινής α- ποθήκευσης (buffers) των δρομολογητών λόγω της πολύπλεξης. Καθυστέρηση Επεξεργασίας (Processing Delay) (ms) είναι η καθυστέρηση που οφείλεται στην προσθήκη των κεφαλίδων, στην υλοποίηση του δικτύου, και στην ενδοεπικοινωνία διαφορετικών πρωτοκόλλων μέχρι να διοχετεύσουν τα δεδομένα στο δίκτυο. Τελικά Καθυστέρηση =(Καθυστέρηση Διάδοσης) + (Καθυστέρηση Μετάδοσης) + (Καθυστέρηση Αναμονής) + (Καθυστέρηση Επεξεργασίας) Από τη συζήτησή μας προκύπτουν δύο εύλογα ερωτήματα. 1. Ποιο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της καθυστέρησης; 2. Ποια μονάδα εκφράζει καλύτερα τη δυναμικότητα ενός δικτύου (ποια έχει μεγαλύτερη σημαντικότητα), η ταχύτητα (Bandwidth) ή η καθυστέρηση (Delay); Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η καθυστέρηση διάδοσης δεν σχετίζεται με την ποσότητα δεδομένων, και η καθυστέρηση μετάδοσης δεν σχετίζεται με την απόσταση. Η καθυστέρηση διάδοσης μπορεί να είναι της τάξεως των 5-50 ms (στα δορυφορικά δίκτυα μπορεί να φτάσει και τα 500 ms). Συγκριτικά, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι η καθυστέρηση μετάδοσης για 1 KB πάνω από ένα κανάλι 1 Mbps είναι ( / ), δηλαδή περίπου 8 ms. Επομένως, η σημαντικότητα της καθυστέρησης μετάδοσης αυξάνεται όσο αυξάνεται η ποσότητα δεδομένων ή όσο μειώνεται η ταχύτητα μετάδοσης. Με παρόμοιο συλλογισμό μπορούμε να απαντήσουμε και στο δεύτερο ερώτημα.

8 14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Συχνά, στην πράξη αναφερόμαστε σε ένα συνδυασμό της καθυστέρησης και της ταχύτητας, το λεγόμενο "γινόμενο καθυστέρησης και εύρους ζώνης" (Delay x Bandwidth Product). Αυτό εκφράζει τη χωρητικότητα (Capacity) του καναλιού, δηλαδή την ποσότητα δεδομένων που μπορούμε να στείλουμε συνεχόμενα μέχρι να φτάσουν τα δεδομένα στον παραλήπτη, ή μέχρι να έχουμε επιβεβαίωση στον αποστολέα. Συνήθως, αντί για την καθυστέρηση χρησιμοποιούμε μια άλλη μονάδα, το RTT (Round Trip Time). Σχήμα 1-1 Χωρητικότητα ενός καναλιού. ΑΣΚΗΣΗ 1: Σε ένα διαδίκτυο με ελάχιστη ταχύτητα (Bandwidth) 10Mbps, ένας αποστολέας στέλνει δεδομένα του 1 KB ξεκινώντας από 1 KB και με ρυθμό που αυξάνεται εκθετικά κάθε φορά που παίρνει επιβεβαίωση λήψης (2 KB, 4 KB, 8 KB, κ.λπ). Το διαδικτυακό πρωτόκολλο προσθέτει 40 Byte κεφαλίδα για κάθε KB. Ο αποστολέας έχει να στείλει συνολικά 20 KB και η καθυστέρηση διάδοσης (Propagation Delay) είναι 10 ms. Υπολογίστε την πραγματική απόδοση (Goodput) και την απόδοση (Throughput) στο τέλος της εφαρμογής. ΛΥΣΗ: Ο αποστολέας ξεκινάει τη μετάδοση δεδομένων στέλνοντας 1 πακέτο του 1 KB. Το πακέτο αυτό φτάνει στον παραλήπτη και αυτός στέλνει επιβεβαίωση λήψης. Ο αποστολέας λαμβάνει την επιβεβαίωση και αυξάνει το ρυθμό του εκθετικά, δηλαδή αυτή τη φορά στέλνει 2 πακέτα του 1 KB το καθένα. Τα πακέτα αυτά στέλνονται συνεχόμενα (back-to-back), επομένως η καθυστέρηση διάδοσης (propagation delay) μετριέται μία φορά. Τα δεδομένα φτάνουν στον παραλήπτη, αυτός στέλνει πίσω την επιβεβαίωση λήψης, και ο αποστολέας αυξάνει το ρυθμό αποστολής του στέλνοντας αυτή τη φορά 4 πακέτα του 1 KB κ.ο.κ.. Στην άσκηση αυτή θεωρούμε ότι η κατάσταση του δικτύου είναι τέτοια ώστε δε χάνεται κανένα πακέτο δεδομένων ούτε λόγω συμφόρησης, ούτε λόγω σφάλματος κατά τη μετάδοση. Κάθε πακέτο που μπαίνει στο δίκτυο καθυστερεί κατά ένα χρονικό διάστημα ίσο με την καθυστέρηση μετάδοσης (transmission delay) και κατά ένα

9 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών 15 χρονικό διάστημα ίσο με την καθυστέρηση διάδοσης (propagation delay). Ο ρυθμός μετάδοσης των πακέτων στο δίκτυο, καθώς και η καθυστέρηση που εισάγεται κάθε φορά, φαίνονται αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες. Μετάδοση Sender A Transmission Link A-Β Receiver B P1 (1 KB) = ms P1 (1 KB) 1η ACK1 10ms ACK1 2η P2 (2 KB) = ms P2 (2 KB) ACK2 10ms ACK2 3η P3 (4 KB) = ms P3 (3 KB) ACK3 10 ms ACK3 4η P4 (8 KB) = ms P4 (8 KB) ACK4 10ms ACK4 5η P5 (5 KB) = ms P5 (5 KB) ACK5 10 ms ACK5 Data Transmission Delay Total Delay 1 KB ( ) 8/ = ms ( )= ms 2 KB ms=1.7024ms ms 4 KB ms=3.4048ms ms 8 KB ms=6.8096ms ms 5 ΚΒ ms=4.256ms ms 20 KB ms ms

10 16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Όπως φαίνεται από τους πίνακες, μετά την τέταρτη προσπάθεια μετάδοσης, ο αποστολέας αντί να αυξήσει το ρυθμό μετάδοσης (16 KB), τον μειώνει στέλνοντας μόνο 5 πακέτα του 1 KB. Αυτό γίνεται επειδή δεν έχει να στείλει τόσα δεδομένα, αλλά πλέον του μένουν μόνο 5KB για να ολοκληρώσει την εφαρμογή του. Τελικά η απόδοση (Throughput) και η πραγματική απόδοση (Goodput) υπολογίζονται ως εξής: Απόδοση = (Συνολικά Δεδομένα)/(Συνολικός χρόνος) = ( )/ = KBps Πραγματική Απόδοση = (Αρχικά Δεδομένα)/(Συνολικός χρόνος) = ( )/ =175 KBps ΑΣΚΗΣΗ 2: Θεωρήστε ότι θα εκτελέσετε δύο εφαρμογές πάνω από ένα δίκτυο ταχύτητας 1 Mbps με καθυστέρηση διάδοσης μέχρι τον παραλήπτη 10 ms πρώτα μία εφαρμογή Telnet με μέσο ρυθμό μετάδοσης 100 Bps, και κατόπιν μία εφαρμογή FTP (μεταφοράς αρχείων) με μέσο ρυθμό μετάδοσης 100 ΚBps. Τι θα διαλέγατε σε αυτές τις περιπτώσεις, το διπλασιασμό της ταχύτητας ή τη μείωση της καθυστέρησης διάδοσης στα 5 ms; ΑΣΚΗΣΗ 3: Σε ένα διαδίκτυο με ελάχιστη ταχύτητα 15 Mbps, ένας αποστολέας στέλνει δεδομένα του 1 ΚΒ ξεκινώντας από 1 ΚΒ και με ρυθμό που αυξάνεται εκθετικά κάθε φορά που παίρνει επιβεβαίωση λήψης (2 ΚΒ, 4 ΚΒ, 8 ΚΒ, κ.λπ). Το διαδικτυακό πρωτόκολλο προσθέτει 40 Byte κεφαλίδα για κάθε ΚΒ. Ο αποστολέας έχει να στείλει συνολικά 25 ΚΒ και η καθυστέρηση διάδοσης (Propagation Delay) είναι 10ms. Κατά την τέταρτη προσπάθεια μετάδοσης δεδομένων, τα δεδομένα χάνονται λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου και το πρωτόκολλο ξεκινάει ξανά από την αρχή (1 ΚΒ). Υπολογίστε την πραγματική απόδοση (Goodput) και την απόδοση (Throughput) στο τέλος της εφαρμογής. ΛΥΣΗ: Σύμφωνα με τα δεδομένα του προβλήματος, καταγράφουμε τη συνέχεια των γεγονότων στον επόμενο πίνακα και υπολογίζουμε την καθυστέρηση που προκαλεί το δίκτυο σε καθένα από τα πακέτα. Κατά τη λύση της άσκησης, θεωρούμε ότι για κάθε πακέτο που στέλνει ο αποστολέας περιμένει μία επιβεβαίωση λήψης από τον παραλήπτη. Η επιβεβαίωση λήψης είναι ένα πακέτο μεγέθους 40 Byte, δηλαδή είναι μόνο η κεφαλίδα του TCP. Γι αυτόν το λόγο, στον επόμενο πίνακα υπολογίζουμε την καθυστέρηση μετάδοσης (Transmission Delay) για κάθε πακέτο. Η καθυστέρηση μετάδοσης είναι αμελητέα για τις επιβεβαιώσεις, καθώς τα 40 Byte εισάγουν καθυστέρηση μετάδοσης μικρότερη από 1 ms. Αντιθέ-

11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών 17 τως, όταν υπολογίζουμε την καθυστέρηση διάδοσης, υπολογίζουμε και την καθυστέρηση των επιβεβαιώσεων. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε πακέτο που μεταδίδεται στο δίκτυο εισάγει πάντα μια καθυστέρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός του Data Transmission Delay Total Delay 1 KB ( ) 8/ =0.567 ms ( )=20.567ms 2 KB =1.134 ms ms 4 KB =2.268 ms ms 8 KB =4.536 ms ms 1 KB ms ms 2 KB ms ms 4 KB ms ms 8 KB ms ms 3 KB =1.701 ms ms 33KB ms ms Τελικά, υπολογίζουμε τη συνολική καθυστέρηση για τη μετάδοση όλων των δεδομένων μέσω του δικτύου: Συνολική Καθυστέρηση Μετάδοσης = ( )/ = ms Αφού γνωρίζουμε πλέον το συνολικό χρόνο που χρειάζεται το δίκτυο για να μεταδώσει τα δεδομένα, υπολογίζουμε την απόδοση και την πραγματική απόδοση: Απόδοση = (Συνολικά Δεδομένα)/(Συνολικός χρόνος) = ( )/ = KBps Πραγματική Απόδοση = (Αρχικά Δεδομένα)/(Συνολικός Χρόνος) = ( )/ = KBps ΑΣΚΗΣΗ 4: Υπολογίστε το συνολικό χρόνο που απαιτείται για να μεταφέρουμε ένα αρχείο 1000 ΚΒ, σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, υποθέτοντας για λόγους απλοποίησης ότι το RTT είναι σταθερό και ίσο με 100 ms, το μέγεθος του πακέτου είναι 1 ΚΒ δεδομένων, και απαιτείται αρχική εγκατάσταση σύνδεσης ίση με 2 RTT πριν αποσταλούν δεδομένα.

12 18 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ α) Η ταχύτητα (Bandwidth) είναι 1.5 Mbps και τα πακέτα μπορούν να στέλνονται συνεχόμενα. β) Η ταχύτητα είναι 1.5 Mbps, αλλά μετά την αποστολή κάθε πακέτου πρέπει να περιμένουμε την επιβεβαίωση πριν από την αποστολή του επόμενου πακέτου. γ) Η ταχύτητα είναι άπειρη και κατά τη διάρκεια ενός RTT μπορούμε να στείλουμε μέχρι 20 πακέτα. δ) Η ταχύτητα είναι άπειρη και κατά τη διάρκεια του πρώτου RTT μπορούμε να στείλουμε ένα πακέτο, κατά τη διάρκεια του δεύτερου RTT μπορούμε να στείλουμε δύο πακέτα, κατά τη διάρκεια του τρίτου RTT μπορούμε να στείλουμε τέσσερα πακέτα, κ.ο.κ. ΛΥΣΗ: Σε αυτή την άσκηση θεωρούμε ότι όλες οι καθυστερήσεις (καθυστέρηση διάδοσης και μετάδοσης) συμπεριλαμβάνονται μέσα στο RTT, επομένως δεν υ- πολογίζουμε χωριστά την καθυστέρηση διάδοσης ή μετάδοσης ανά περίπτωση, αλλά ενδιαφερόμαστε για τον αριθμό των RTT που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εφαρμογής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε όλη τη διάρκεια της άσκησης, θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν σφάλματα στο κανάλι μετάδοσης ή ότι αυτά τα σφάλματα δεν επηρεάζουν την εφαρμογή. α) Σύμφωνα με την εκφώνηση, τα πακέτα μπορούν να στέλνονται συνεχόμενα (back-to-back), άρα η ταχύτητα του καναλιού (bandwidth) δίνεται για να υπολογίσουμε πόσα πακέτα «χωράνε» μέσα στο δίκτυο σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή πόσα πακέτα του 1 KB μπορούν να μεταδοθούν μέσα από ένα κανάλι 1.5 Mbps σε ένα δευτερόλεπτο. Πόσα Byte αντιστοιχούν στο 1.5Mb; (1, )/8 = Byte, ή αλλιώς /1024 = KB Κατά συνέπεια, στο συγκεκριμένο κανάλι χωράνε πακέτα το δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα RTT μπορούν να μεταδοθούν = πακέτα. Επειδή δεν είναι δυνατό να μεταδοθεί επιτυχώς το ένα τρίτο του πακέτου και το υπόλοιπο τμήμα να μεταδοθεί στο επόμενο RTT, σε ένα RTT θα μεταδοθούν 18 πακέτα (18 KB).

13 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών 19 Σε 55 RTT θα έχουν μεταδοθεί 55 18=990 KB, ή αλλιώς 990 πακέτα. Στο επόμενο RTT θα μεταδοθούν τα υπόλοιπα 10 KB (10 πακέτα). Επομένως, χρειάζονται 56 RTT για να μεταδοθεί το αρχείο των 1000 KB. Αν συμπεριλάβουμε και τα 2 RTT που χρειάζονται για την εγκατάσταση της σύνδεσης, τότε συνολικά απαιτούνται 58 RTT ή αλλιώς 5800 ms για την ολοκλήρωση της εφαρμογής. β) Σε αυτή την περίπτωση, κάθε πακέτο πρέπει να στέλνεται ξεχωριστά από το επόμενο (όχι back-to-back), και επίσης μετά από τη μετάδοση κάθε πακέτου πρέπει να περιμένουμε 1 RTT μέχρι να επιβεβαιωθεί η άφιξη των δεδομένων στον παραλήπτη. Με λίγα λόγια, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να στείλουμε πολλά πακέτα σε μία μετάδοση, άλλα πρέπει να τα στέλνουμε ένα-ένα. Δηλαδή ο ρυθμός μετάδοσης είναι σταθερός και ίσος με 1 πακέτο ανά RTT, και η χωρητικότητα του καναλιού αποτελεί σε αυτή την περίπτωση άχρηστη πληροφορία. Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από τη χωρητικότητα του καναλιού, ο αποστολέας μπορεί να εκμεταλλευτεί μόνο 1 KB κάθε φορά που μεταδίδει δεδομένα. Έτσι χρειαζόμαστε 1000 RTT, συν ακόμα 2 RTT για την εγκατάσταση της σύνδεσης, δηλαδή 1002 RTT συνολικά. Τελικά χρειάζονται ms = ms, ή αλλιώς δευτερόλεπτα. γ) Σε αυτό το ερώτημα, όπως και στο προηγούμενο, είναι καθορισμένος εξαρχής από την εκφώνηση ο ρυθμός μετάδοσης. Η χωρητικότητα του καναλιού δεν μας ενδιαφέρει. Κάθε φορά ο αποστολέας μεταδίδει 20 πακέτα, δηλαδή 20 KB δεδομένων. Επομένως, για να μεταδοθούν 1000 KB απαιτούνται 1000/20 = 50 RTT. Αν προσθέσουμε και τα 2 RTT για την εγκατάσταση της σύνδεσης, τότε συνολικά χρειάζονται 52 RTT, ή αλλιώς = 5200 ms, δηλαδή 5.2 δευτερόλεπτα. δ) Σε αυτή την περίπτωση δεν μας ενδιαφέρει η χωρητικότητα του καναλιού, αλλά η εκφώνηση καθορίζει και πάλι το ρυθμό μετάδοσης του αποστολέα. Ο αποστολέας αυξάνει το ρυθμό αποστολής του εκθετικά, δηλαδή αρχικά στέλνει 1 KB, στο επόμενο RTT στέλνει 2 KB, στο επόμενο 4 KB, στο επόμενο 8 KB, κ.ο.κ.. Τελικά στο ένατο RTT θα στείλει 256 KB και συνολικά θα έχει στείλει = 511 KB. Στην επόμενη προσπάθεια μετάδοσης έχει τη δυνατότητα να μεταδώσει 512 KB. Παρόλα αυτά, η εφαρμογή απαιτεί τη μετάδοση 489 KB ακόμα. Έτσι στο επόμενο RTT ο αποστολέας θα μεταδώσει τα υπόλοιπα 489 KB και θα ολοκληρώσει την εφαρμογή του. Τελικά ο αποστολέας χρειάζεται 10 RTT για τη μετάδοση δεδομένων και 2 RTT για την εγκατάσταση της σύνδεσης. Συνολικά έχουμε 12 RTT ή ms = 1200 ms = 1.2 δευτερόλεπτα.

14 20 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 5: Δυο δίκτυα μεταφέρουν δεδομένα ως εξής: μεταδίδουν ένα πακέτο ανά RTT και το ένα χάνει ένα κάθε τρία πακέτα, ενώ το άλλο χάνει ένα κάθε πέντε πακέτα. Τα πακέτα που χάνονται ξαναστέλνονται άμεσα χωρίς επιπλέον καθυστέρηση. Αν θεωρήσουμε για κάθε πακέτο κεφαλίδα 40 Byte και ότι δεν ξαναχάνονται τα πακέτα που ξαναστέλνονται, υπολογίστε την Απόδοση (Throughput) και την Πραγματική Απόδοση (Goodput) σε κάθε περίπτωση. ΛΥΣΗ: Θεωρούμε ότι κάθε πακέτο έχει συνολικό μέγεθος ίσο με pl+od (payload+overhead, ωφέλιμα δεδομένα + επικεφαλίδα). Στην πρώτη περίπτωση στέλνουμε συνολικά 4 πακέτα (3 κανονικά και 1 αναμετάδοση) και παραλαμβάνονται 3 (2 κανονικά και 1 αναμετάδοση). Η συνολική καθυστέρηση για να στείλουμε αυτά τα 4 πακέτα είναι 4 RTT. Απόδοση = (Συνολικά Δεδομένα)/(Συνολικός χρόνος) = (4 (pl + od))/(4 RTT) = (pl + od)/rtt Πραγματική Απόδοση = (Αρχικά Δεδομένα)/(Συνολικός χρόνος) = (3 pl)/(4 RTT) = (0.75 pl)/rtt Ομοίως, στη δεύτερη περίπτωση στέλνουμε συνολικά 6 πακέτα (5 κανονικά και 1 αναμετάδοση) και παραλαμβάνονται 5 πακέτα (4 κανονικά και 1 αναμετάδοση). Η συνολική καθυστέρηση είναι 6 RTT. Απόδοση = (Συνολικά Δεδομένα)/(Συνολικός χρόνος) = (6 (pl+od))/(6 RTT) = (pl+od)/rtt Πραγματική Απόδοση = (Αρχικά Δεδομένα)/(Συνολικός χρόνος) = (5 pl)/(6 RTT) = (0.833 pl)/rtt Διαπιστώνουμε ότι, παρόλο που έχουμε και στις δύο περιπτώσεις ίδια Απόδοση, η Πραγματική Απόδοση είναι μεγαλύτερη στη δεύτερη περίπτωση. Αυτό συμβαίνει επειδή η Απόδοση περιλαμβάνει μόνο την κίνηση των δεδομένων, η οποία είναι και στις δύο περιπτώσεις 1 πακέτο ανά RTT και δε διακρίνει τα ωφέλιμα δεδομένα. ΑΣΚΗΣΗ 6: Δύο χρήστες Α και Β είναι συνδεδεμένοι σε ένα δρομολογητή Δ μέσω δύο καναλιών 10 Mbps το καθένα. Η καθυστέρηση διάδοσης για το κάθε κανάλι είναι 20 ms. Ο δρομολογητής Δ είναι τύπου αποθήκευσης και προώθησης (storeand-forward) και επεξεργάζεται για 35 ms κάθε πακέτο που λαμβάνει, αφού παραλάβει και το τελευταίο bit του πακέτου. Ο δρομολογητής μπορεί να επεξεργάζεται πολλά πακέτα ταυτόχρονα. Υπολογίστε το συνολικό χρόνο που χρειάζεται για τη μεταφορά bit από τον Α στον Β.

15 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών 21 α) ως ένα μόνο πακέτο. β) ως δύο πακέτα των 5000 bit το καθένα, που στέλνονται το ένα μετά το άλλο συνεχόμενα (back-to-back), δηλαδή χωρίς καθόλου καθυστέρηση μεταξύ των δύο μεταδόσεων. ΛΥΣΗ: Σε αυτή την άσκηση πρέπει να βρούμε πόση είναι η καθυστέρηση που εισάγεται από το δίκτυο σε ένα πακέτο των 10 Kbit και πόση σε ένα πακέτο των 5 Kbit. Ουσιαστικά, μας ενδιαφέρει η καθυστέρηση που εισάγουν τα δύο κανάλια στα δεδομένα που μεταφέρουν, δηλαδή η καθυστέρηση του καναλιού που συνδέει τον αποστολέα Α με το δρομολογητή Δ και στη συνέχεια η καθυστέρηση του καναλιού που συνδέει το δρομολογητή Δ με τον παραλήπτη Β. Η καθυστέρηση του πρώτου καναλιού θα καθορίσει πότε ο δρομολογητής Δ θα μεταδώσει τα δεδομένα προς το δεύτερο κανάλι, και η καθυστέρηση του δεύτερου καναλιού θα καθορίσει πότε τελικά θα φτάσουν τα δεδομένα στον παραλήπτη και θα ολοκληρωθεί η εφαρμογή. Από αυτή τη χρονική διαφορά (λόγω του διαφορετικού όγκου των δεδομένων) θα καταλήξουμε τελικά στον πιο αποδοτικό τρόπο μετάδοσης των 10 Kbit. α) Πιο συγκεκριμένα, μας ενδιαφέρει η καθυστέρηση μετάδοσης (transmission delay) των δεδομένων, αφού η καθυστέρηση διάδοσης (propagation delay) είναι ίδια ανεξάρτητα από το μέγεθος του πακέτου. Επίσης, σύμφωνα με την εκφώνηση, ο δρομολογητής Δ επεξεργάζεται κάθε πακέτο για 35 ms ανεξάρτητα από το μέγεθός του (αυτό δεν είναι και τόσο ρεαλιστικό), όποτε τελικά το μόνο που αλλάζει ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις (ένα πακέτο των bit και δύο πακέτα των 5000 bit) είναι η διαφορετική καθυστέρηση μετάδοσης λόγω του διαφορετικού μεγέθους των πακέτων. Καθυστέρηση Καναλιού Α Δ: Καθυστέρηση Μετάδοσης (Transmission Delay) = (Δεδομένα προς Μετάδοση)/(Χωρητικότητα Καναλιού) = (10000 bit)/( bps) = (1/1000) δευτερόλεπτα = 1 ms Καθυστέρηση Διάδοσης (Propagation Delay) = 20 ms Συνολική Καθυστέρηση = (Καθυστέρηση Μετάδοσης) + (Καθυστέρηση Διάδοσης) = = 21 ms Αν θεωρήσουμε ότι ο αποστολέας Α ξεκινάει τη μετάδοση στο χρόνο t 0, τότε το τελευταίο bit του πακέτου έχει φτάσει στο δρομολογητή Δ τη χρονική στιγμή t 1 = t Σύμφωνα με την εκφώνηση, ο δρομολογητής θα επεξερ-

16 22 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ γαστεί τα δεδομένα για τα επόμενα 35 ms και στη συνέχεια θα τα μεταδώσει στο κανάλι που συνδέει το δρομολογητή με τον παραλήπτη Β. Επομένως τα δεδομένα θα φύγουν από το δρομολογητή τη χρονική στιγμή t 2= t = t ms. Η καθυστέρηση στο δεύτερο κανάλι είναι ίδια με εκείνη στο πρώτο κανάλι, δηλαδή 21 ms. Τελικά τα δεδομένα θα φτάσουν στον παραλήπτη τη χρονική στιγμή t 3 = t = t ms. β) Στην περίπτωση που μεταδίδουμε 2 πακέτα των 5 Kbit το καθένα, τότε με τον ίδιο τρόπο όπως και προηγουμένως βρίσκουμε ότι το ένα πακέτο θα φτάσει στο δρομολογητή Δ μετά από 20.5 ms. Καθυστέρηση Καναλιού Δ Β: Καθυστέρηση Μετάδοσης (Transmission Delay) = (Δεδομένα προς Μετάδοση)/(Χωρητικότητα Καναλιού) = (5000 bit)/( bps) = (1/2000) δευτερόλεπτα = 0.5 ms Καθυστέρηση Διάδοσης (Propagation Delay)=20 ms Συνολική Καθυστέρηση=(Καθυστέρηση Μετάδοσης) + (Καθυστέρηση Διάδοσης) = = 20.5 ms Αν θεωρήσουμε, όπως και προηγουμένως, ότι η μετάδοση ξεκινάει τη χρονική στιγμή t 0, τότε το πρώτο πακέτο θα φτάσει στο δρομολογητή τη χρονική στιγμή t 1 = t ms. Σύμφωνα με την εκφώνηση, τα δύο πακέτα των 5 Kbit στέλνονται συνεχόμενα, άρα όσο «ταξιδεύει» το πρώτο πακέτο μέσα στο κανάλι μετάδοσης, συγχρόνως ακριβώς από πίσω του «ταξιδεύει» και το δεύτερο πακέτο. Με δεδομένο ότι η καθυστέρηση μετάδοσης είναι 0.5 ms για καθένα από τα πακέτα, συμπεραίνουμε ότι το δεύτερο πακέτο θα φτάσει στο δρομολογητή Δ 0.5ms μετά το πρώτο, δηλαδή τη χρονική στιγμή t 2 = t = t ms. Ακολουθώντας την ίδια πορεία όπως στο ερώτημα (α), βρίσκουμε ότι το πρώτο πακέτο θα φύγει από το δρομολογητή Δ τη χρονική στιγμή t 3 = t ms και το δεύτερο πακέτο τη χρονική στιγμή t 4 = t ms, δηλαδή 0.5 ms μετά το πρώτο. Η καθυστέρηση των 0.5 ms προκλήθηκε από την επιπλέον καθυστέρηση μετάδοσης που προκάλεσε το κανάλι μετάδοσης από τον αποστολέα Α μέχρι το δρομολογητή Δ. Όπως και προηγουμένως, η συνολική καθυστέρηση που εισάγει το δεύτερο κανάλι είναι ίση με αυτή που εισάγει το πρώτο. Τελικά το πρώτο πακέτο θα φτάσει στον προορισμό του τη χρονική στιγμή t 5 = t ms. Το δεύτερο

17 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών 23 πακέτο έχει και αυτό την ίδια καθυστέρηση με το πρώτο, δηλαδή 20.5 ms, και τελικά θα φτάσει στον παραλήπτη Β τη χρονική στιγμή t 6 = t ms. Όπως φάνηκε από την παραπάνω ανάλυση, στην περίπτωση που στέλνουμε δύο ξεχωριστά πακέτα η εφαρμογή ολοκληρώνεται κατά 0.5 ms ταχύτερα. Αυτό συμβαίνει επειδή το πρώτο πακέτο κερδίζει 0.5 ms για καθένα από τα δύο κανάλια που διασχίζει. Τα 0.5 ms, προφανώς, προέρχονται από την καθυστέρηση μετάδοσης που εξαρτάται από το μέγεθος του πακέτου, και είναι μικρότερη όσο λιγότερα είναι τα δεδομένα προς μετάδοση. Το δεύτερο πακέτο κερδίζει 0.5 ms μόνο από το δεύτερο κανάλι που διασχίζει. Αυτό συμβαίνει επειδή το δεύτερο πακέτο φτάνει στο δρομολογητή Δ την ίδια χρονική στιγμή που φτάνει και το πακέτο του πρώτου ερωτήματος, αλλά η καθυστέρηση που εισάγεται από το δεύτερο κανάλι είναι μικρότερη από εκείνη του πρώτου ερωτήματος, συνεπώς φτάνει στον προορισμό του νωρίτερα. ΑΣΚΗΣΗ 7: Όπως φάνηκε από την προηγούμενη άσκηση, τελικά συμφέρει να μεταδίδουμε μικρότερα πακέτα δεδομένων, αφού έτσι κερδίζουμε λόγω της μικρότερης καθυστέρησης διάδοσης που εισάγεται από το κανάλι. Να κάνετε παρόμοια ανάλυση με την παραπάνω θεωρώντας ότι μεταδίδουμε bit ως 10 πακέτα των 1000 bit. Τελικά, μέχρι ποιο σημείο συμφέρει χρονικά να μεταδίδουμε περισσότερα πακέτα μικρότερου όγκου; ΑΣΚΗΣΗ 8: Ένα κανάλι χωράει συνολικά 20 πακέτα (μαζί με τις κεφαλίδες) και έχει καθυστέρηση διάδοσης (Propagation Delay) 10 ms. Δύο χρήστες (Α και Β) θέλουν να χρησιμοποιήσουν το κανάλι και να στείλουν ο καθένας από 30 KB, στέλνοντας δεδομένα του 1 KB ξεκινώντας από 1 KB και με ρυθμό που αυξάνεται εκθετικά κάθε φορά που παίρνουν επιβεβαίωση λήψης (2 KB, 4 KB, 8 KB, κ.λπ.). Θεωρήστε ότι όταν υπερβούμε τη χωρητικότητα του δικτύου τα πακέτα χάνονται. Το δικτυακό πρωτόκολλο προσθέτει 40 Byte κεφαλίδα για κάθε KB δεδομένων. Όταν ο αποστολέας Α επιχειρήσει να στείλει δεδομένα για δεύτερη φορά (2 ΚΒ), τότε ο αποστολέας Β ξεκινάει την αποστολή δεδομένων (προφανώς με ρυθμό 1 ΚΒ) και στέλνει τα πακέτα του με διαφορά λίγων ms μετά τον πρώτο. α) Περιγράψτε τη διαδικασία αποστολής δεδομένων από τους δύο χρήστες. β) Πόσα bit πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αρίθμηση των πακέτων (sequence number) σε αυτή την περίπτωση (για κάθε ροή), και πόσα για να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε κατάσταση (λιγότερες ή περισσότερες ροές) σε αυτό το κανάλι;

18

Τρίτη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

Τρίτη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 Τρίτη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 o Ένα πακέτο ανώτερου επιπέδου τεμαχίζεται σε 10 πλαίσια, κάθε ένα από τα οποία έχει πιθανότητα 80 τοις εκατό να φτάσει χωρίς σφάλμα. Αν το πρωτόκολλο συνδέσου μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: TCP αποστολέας με παράθυρο αποστολέα = 1

Σχήμα 1: TCP αποστολέας με παράθυρο αποστολέα = 1 I. Παράδειγμα 1: Απόδοση TCP με παράθυρο αποστολέα = 1 a. Ο μηχανισμός όπως έχει περιγραφεί ως τώρα στέλνει μόνο ένα πακέτο και σταματάει να μεταδίδει έως ότου πάρει το ack του πακέτου αυτού (λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση:

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση: 1. Ένας δίαυλος έχει ρυθµό δεδοµένων 4 kbps και καθυστέρηση διάδοσης 20 msec. Για ποια περιοχή µηκών των πλαισίων µπορεί η µέθοδος παύσης και αναµονής να έχει απόδοση τουλάχιστον 50%; Η απόδοση θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Μήνυμα μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3 Καθυστέρησησεδίκτυα µεταγωγήςπακέτων 2 ο Φροντιστήριο ΗΥ 335 Οι 4 συνιστώσες της καθυστέρησης πακέτων 2 Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ22 Περίοδος 2012-2013 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ # 3 Στόχος Βασικό στόχο της 3 ης εργασίας αποτελεί η κατανόηση των συστατικών στοιχείων των δικτύων Η/Υ (Κεφάλαιο 1), η εξοικείωση με τις αρχιτεκτονικές δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: TCP αποστολέας με παράθυρο αποστολέα = 1

Σχήμα 1: TCP αποστολέας με παράθυρο αποστολέα = 1 I. Παράδειγμα 1: Απόδοση TCP με παράθυρο αποστολέα = 1 a. Ο μηχανισμός όπως έχει περιγραφεί ως τώρα στέλνει μόνο ένα πακέτο και σταματάει να μεταδίδει έως ότου πάρει το ack του πακέτου αυτού (λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα 1. Ν σταθμοί επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κοινού μέσου μετάδοσης χωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Extra Ασκήσεις. Τσομπανίδης Ηλίας Φώντας Φαφούτης

Extra Ασκήσεις. Τσομπανίδης Ηλίας Φώντας Φαφούτης Extra Ασκήσεις Τσομπανίδης Ηλίας Φώντας Φαφούτης CSMA/CD Α,Β: 2 κόμβοι σε ένα Ethernet με συνεχόμενα πακέτα στις ουρές τους. Τα πακέτα του Α θα ονομάζονται Α1, Α2 κλπ, αντίστοιχα του Β. Τ = 51,2 ms, η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Λύση: Λύση:

Εισαγωγή. Λύση: Λύση: Εισαγωγή 1. Μία συλλογή πέντε δρομολογητών πρόκειται να συνδεθεί με ένα υποδίκτυο σημείου προς σημείο. Μεταξύ κάθε ζεύγους δρομολογητών, οι σχεδιαστές μπορούν να τοποθετήσουν είτε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

... Αν ν = 16 εγκαταλείπει τις προσπάθειες μετάδοσης του πακέτου. Τοπολογία Διαύλου (BUS).

... Αν ν = 16 εγκαταλείπει τις προσπάθειες μετάδοσης του πακέτου. Τοπολογία Διαύλου (BUS). Άσκηση 1 Ethernet protocol Δύο H/Y, Α και Β, απέχουν 400 m και συνδέονται με ομοαξονικό καλώδιο (γραμμή μετάδοσης) που έχει χωρητικότητα 100 Mbps και ταχύτητα διάδοσης 2*10 8 m/s. Στην γραμμή τρέχει πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Διάλεξης 5. Router. Δεδομένα: Οι ζεύξεις ειναι τεχνολογίας ενσύρματου Ethernet των 10 Mbps και 100 Mbps αντίστοιχα.

Άσκηση Διάλεξης 5. Router. Δεδομένα: Οι ζεύξεις ειναι τεχνολογίας ενσύρματου Ethernet των 10 Mbps και 100 Mbps αντίστοιχα. Άσκηση Διάλεξης 5 Host A L1=10Mbs Router L2=100Mbs Host B Δεδομένα: Οι ζεύξεις ειναι τεχνολογίας ενσύρματου Ethernet των 10 Mbps και 100 Mbps αντίστοιχα. Ethernet OH=26 bytes IP OH=20 bytes UDP OH=8 bytes

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP Κεφάλαιο 7.3 Πρωτόκολλο TCP Πρωτόκολλο TCP Το πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό πρωτόκολο του Επιπέδου Μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP. Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης. Επικοινωνία µεταξύ δύο υπολογιστών οι οποίοι είναι απευθείας συνδεδεµένοι.

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης. Επικοινωνία µεταξύ δύο υπολογιστών οι οποίοι είναι απευθείας συνδεδεµένοι. Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης Επικοινωνία µεταξύ δύο υπολογιστών οι οποίοι είναι απευθείας συνδεδεµένοι. Περίληψη Ζεύξεις σηµείου προς σηµείο (point-to-point links) Πλαισίωση (framing) Ανίχνευση και διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

How do loss and delay occur?

How do loss and delay occur? How do loss and delay occur? packets queue in router buffers packet arrival rate to link (temporarily) exceeds output link capacity packets queue, wait for turn packet being transmitted (delay) A B packets

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δομικά Στοιχεία Υλικού. Δεδομένα και σήματα. Διάρθρωση. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δομικά Στοιχεία Υλικού. Δεδομένα και σήματα. Διάρθρωση. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Δομικά Στοιχεία Υλικού Ευάγγελος Παπαπέτρου 1 Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 33 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Καθυστέρηση σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων. ΗΥ335 Φροντιστήριο 3

Καθυστέρηση σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων. ΗΥ335 Φροντιστήριο 3 Καθυστέρηση σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων ΗΥ335 Φροντιστήριο 3 Τα 4 είδη καθυστερήσεων Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay (dproc)) Ελεγχος επικεφαλίδας Καθορισμός εξερχόμενης ζεύξης Καθυστέρηση στην

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και από τις 6 ερωτήσεις του Μέρους ΙΙ Πάντοτε οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών

ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα: Ασκήσεις για τις ενότητες 1 4 (Εισαγωγή) Ιωάννης Μοσχολιός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σελίδα Περιεχόμενα 1. Σκοποί ενότητας... 5. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα 5.1 ΤοΠρωτόκολλο ALOHA Αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων µε βάση το δυαδικό δένδρο 5.2 ίκτυα Ethernet Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 5.3 ίκτυα Token Ring - Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5 Τοπικά ίκτυα 5-1

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Από ένα αθόρυβο κανάλι 4 khz παίρνουμε δείγματα κάθε 1 msec. - Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων; - Πώς μεταβάλλεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Χρόνος επαναμετάδοσης Στην προηγούμενη διάλεξη είδαμε ότι: Η πρόβλεψη του χρόνου επαναμετάδοσης ενός πακέτου βάσει του εκθετικού μέσου παρατηρημένου χρόνου παράδοσης παλιότερων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2. Αν συμβούν 2 duplicate ACKs αντί για timeout τι γίνεται σε αυτή την περίπτωσή;

Άσκηση 2. Αν συμβούν 2 duplicate ACKs αντί για timeout τι γίνεται σε αυτή την περίπτωσή; ΤCP protocol Άσκηση 1 Είναι το ίδιο να αυξάνεται το congestion window κατά μία μονάδα μετά τη λήψη από κάθε ΑCK πακέτου με το να αυξάνεται σε κάθε RTT; Αν δεν είναι το ίδιο σε ποια περίπτωση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 20: Υπηρεσίες καλύτερης προσπάθειας Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 20: Υπηρεσίες καλύτερης προσπάθειας Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 20: Υπηρεσίες καλύτερης προσπάθειας Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP Βίτσας Βασίλειος Αρχιτεκτονική και φιλοσοφία του Internet Ένα διαδίκτυο TCP/IP παρέχει 3 είδη υπηρεσιών Η διάταξη τους είναι ιεραρχική Ασυνδεσμικό σύστημα παράδοσης ΗυπηρεσίαIP ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε) Άσκηση 1 Σε ένα δίκτυο τηλεματικής όπου υποστηρίζεται η υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Οχημάτων Μεταφοράς επιβατών, ο κεντρικός υπολογιστής του κάθε οχήματος λαμβάνει μέσω αισθητήρων τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 9.1 Ανάθεση καναλιών (channel allocation) Η κατανομή καναλιών σχετίζεται με την ανάθεση το καναλιών στις κυψέλες ενός κυψελωτού δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 3: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 3: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 3: Εισαγωγή Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Transmission Control Protocol

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Transmission Control Protocol Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Transmission Control Protocol Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 Μηχανισμοί πρωτοκόλλων προσανατολισμένων σε σύνδεση Λογική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Ασκήσεις επανάληψης

Δίκτυα Υπολογιστών. Ασκήσεις επανάληψης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής Δίκτυα Υπολογιστών Ασκήσεις επανάληψης 1. Κινητός υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (Kεφ. 10) ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ Τεχνική Μεταγωγής Μέγεθος Πακέτου Σύγκριση Μεταγωγής Κυκλώµατος και Μεταγωγής Πακέτου Εξωτερική και Εσωτερική Λειτουργία Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Ο πυρήνας του δικτύου. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Ο πυρήνας του δικτύου. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Ο πυρήνας του δικτύου Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Ψηφιακές Επικοινωνίες

ΜΑΘΗΜΑ: Ψηφιακές Επικοινωνίες ΜΑΘΗΜΑ: Ψηφιακές Επικοινωνίες ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΤΜΗΜΑ: Κοντογιάννης Σωτήρης Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης CreativeCommons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα επανεκποµπής

Πρωτόκολλα επανεκποµπής Πρωτόκολλα επανεκποµπής Πρωτόκολλα επανεκποµπής Πρωτόκολλα: Εναλλασσοµένου bit (Alternating Bit Protocol) Επιλεκτικής επανάληψης (Selective Reeat Protocol) Οπισθοχώρησης κατά Ν (Go Back N) Μηχανισµοί:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επιδόσεις. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επιδόσεις. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επιδόσεις Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις IP Fragmentation που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 3. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο. Fontas Fafoutis <fontas@csd.uoc.gr>

ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο. Fontas Fafoutis <fontas@csd.uoc.gr> ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο Fontas Fafoutis Έλεγχος Λαθών Υποθέστε ότι το περιεχόμενο πληροφοριών ενός πακέτου είναι η ομάδα bit 1000101011100011 και ότι χρησιμοποιείται ένα σχήμα άρτιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TCP Congestion

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια

Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια Άσκηση 6 η Πολλαπλή Πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος (CSMA-CD) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διδάσκων: Παπαπέτρου Ευάγγελος 2 1 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα και Internet

Πολυµέσα και Internet Πολυµέσα και Internet Υπηρεσίες καλύτερης προσπάθειας Αντιµετώπιση της καθυστέρησης Αντιµετώπιση της απώλειας ίκτυα επόµενης γενιάς Σήµανση πακέτων Αποµόνωση ροών πακέτων Αποδοχή ροών πακέτων Χρονοπρογραµµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Έλεγχος και Αποφυγή Συμφόρησης στο TCP. Δίκτυα Υπολογιστών

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Έλεγχος και Αποφυγή Συμφόρησης στο TCP. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Έλεγχος και Αποφυγή Συμφόρησης στο TCP Δίκτυα Υπολογιστών Υπηρεσίες μεταφοράς στο Internet αξιόπιστη, με τη σειρά παράδοση στον προορισμό: TCP έλεγχος συμφόρησης έλεγχος ροής εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MF = 0 Μήκος Επικεφαλίδας = 5

MF = 0 Μήκος Επικεφαλίδας = 5 ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένα ΙΡ αυτοδύναμο πακέτο έχει διασπαστεί σε τέσσερα (4) κομμάτια Α, Β, Γ, Δ, τα οποία φτάνουν στον προορισμό, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Κατά την επανασύνθεση του αυτοδύναμου πακέτου:

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση.

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ- ΕΠΑ.Λ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02- 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α. A1. Να γράψετε το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι TCP-IP (περιγραφή πρωτοκόλλων)

Παιχνίδι TCP-IP (περιγραφή πρωτοκόλλων) Παιχνίδι TCP-IP (περιγραφή πρωτοκόλλων) Επιμέλεια : Χ. Πατρικάκης (βασισμένο στην ιδέα του Norman Pendegraft. 2003: The TCP/IP game, Current issues in IT education, Tanya McGill (Ed.). IGI Publishing,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Ελέγχου προσπέλασης μέσου

Πρωτόκολλα Ελέγχου προσπέλασης μέσου Πρωτόκολλα Ελέγχου προσπέλασης μέσου Πρόβλημα: ταυτόχρονη μετάδοση δύο ή περισσότερων κόμβων στο ίδιο κανάλι (μήκος κύματος). Ένα τέτοιο γεγονός ονομάζεται σύγκρουση. Ένα πρωτόκολλο MAC έχει συνήθως ως

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 2: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 2: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 2: Εισαγωγή Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 19.5.013 ΘΕΜΑ 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, είναι εγκατεστημένο σε μια γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Hy335a Λύσεις ασκήσεων πρώτης σειράς Ερώτηση 1

Hy335a Λύσεις ασκήσεων πρώτης σειράς Ερώτηση 1 Hy335a Λύσεις ασκήσεων πρώτης σειράς Ερώτηση 1 Αναφέρετε τις διαφορές της στατιστικής πολυπλεξίας με την πολυπλεξία με διαίρεση χρόνου. Η πολυπλεξία με διαίρεση χρόνου (TDMA) διαιρεί την πρόσβαση στο μέσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 22: Δίκτυα ATM Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 22: Δίκτυα ATM Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 22: Δίκτυα ATM Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε απορίες

Απαντήσεις σε απορίες Ερώτηση 1 Αν έχουµε ένα πολυώνυµο G(x) π.χ. 10010101 αυτό είναι βαθµού k=7 και έχει k+1=8 bits και γράφεται : x^7 +x^4 +x^2 +1. Τι συµβαίνει στην περίπτωση που το G(x) έχει x^k=0, π.χ. το 01010101. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων (407/80) gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα διάλεξης Στόχοι ΑΤΜ Αρχιτεκτονική ΑΤΜ Κατακόρυφα επίπεδα (planes) Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. & Ερωτήσεις

7.5 Πρωτόκολλο IP. & Ερωτήσεις 7.5 Πρωτόκολλο IP & Ερωτήσεις 1. ε ποιο επίπεδο του μοντέλου TCP/IP ανήκει το IP πρωτόκολλο; Εξασφαλίζει αξιόπιστη μετάδοση, και αν όχι ποιο πρωτόκολλο είναι υπεύθυνο για την αξιοπιστία; 2. Τι χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εργαστηριακές Ασκήσεις για το Μάθημα: «Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ» 1 η Εργαστηριακή άσκηση με χρήση του Network Simulator-2 Υπεύθυνοι Καθηγ. Π. Δεμέστιχας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

- Δομή πλαισίου Ethernet - Πλαίσια Ethernet μεγάλου μεγέθους (Jumbo frames)

- Δομή πλαισίου Ethernet - Πλαίσια Ethernet μεγάλου μεγέθους (Jumbo frames) 2.4.2 Διευθύνσεις Ελέγχου πρόσβασης στο Μέσο (MAC) - Δομή πλαισίου Ethernet - Πλαίσια Ethernet μεγάλου μεγέθους (Jumbo frames) 1 / 37 Φυσική διεύθυνση Κάθε κόμβος σε ένα δίκτυο Ethernet έχει μια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 4: Frame Relay

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 4: Frame Relay Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 4: Frame Relay Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Το πρωτόκολλο Διαδικτυου (Internet Protocol, ) είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/. Η λειτουργία του βασίζεται στην ιδέα των αυτοδύναμων πακέτων (datagrams), τα οποία μεταφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 2016 Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ, αν είναι σωστή, ή το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Παράδοση στο e-class Προθεσµία: 6/4/2014 Σωτήρης Διαµαντόπουλος, Σωτήρης-Άγγελος Λένας {sdiaman, slenas} @ ee.duth.gr Στα αρχεία µε όνοµα Ergasia1_a.tcl και Ergasia1_b.tcl,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ - ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ - ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ - ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ RTP / RTCP ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ - ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ RTP / RTCP Απόστολος Γκάμας Επίκουρος Καθηγητής Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5. Εισαγωγή Ο σκοπός κάθε συστήματος τηλεπικοινωνιών είναι η μεταφορά πληροφορίας από ένα σημείο (πηγή) σ ένα άλλο (δέκτης). Συνεπώς, κάθε μελέτη ενός τέτοιου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 1 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 18/11/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 1 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 18/11/2012 1 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 18/11/2012 Στόχος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση 1 Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ύλης του Α Τόμου, ο στόχος της

Διαβάστε περισσότερα

CSMA/CA στο Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

CSMA/CA στο Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου CSMA/CA στο 802.11 Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Medium Access Control Συνήθως πολλοί κόμβοι μοιράζονται ένα κοινό μέσο Πρόβλημα: απαιτείται διαχείριση της πρόσβασης των κόμβων

Διαβάστε περισσότερα