Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Για ποιο λόγο η από του στόµατος χορήγηση διαλύµατος πλούσιου σε NaCl και γλυκόζη είναι πιο αποτελεσµατική κατά της αφυδάτωσης λόγω διάρροιας, από ότι η χορήγηση διαλύµατος που περιέχει µόνο NaCl: Η συµµεταφορά γλυκόζης και νατρίου κατά µήκος της κορυφαίας µεµβράνης των επιθηλιακών κυττάρων του εντέρου διευκολύνει την απορρόφηση νατρίου και ύδατος Μέχρι να επέλθει κορεσµός, ο ρυθµός απορρόφησης µιας ουσίας που λαµβάνεται από το στόµα αυξάνει µε την αύξηση της χορηγούµενης δόσης. Η απορρόφηση δεν φαίνεται να οδηγεί σε διάσπαση του ATP. Η συγκεκριµένη ουσία είναι περισσότερο πιθανόν να απορροφάται µέσω: ιευκολυνόµενης διάχυσης Στην περίπτωση όπου ένα φάρµακο εκπολώνει τα επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου, από -60 mv σε -40 mv, ο ρυθµός διάχυσης: Του νατρίου µέσα στα κύτταρα µειώνεται Ο ρυθµός του µυϊκού µεταβολισµού ενός ατόµου που βρίσκεται σε νηστεία είναι σχεδόν φυσιολογικός. Αυτό οφείλεται στη δράση της επινεφρίνης που προάγει τη διάσπαση τού γλυκογόνου. Στο επίπεδο των µυϊκών κυττάρων, η δράση αυτή της επινεφρίνης επιτελείται µέσω της σύνδεσης της µε του β2- αδρενεργικούς υποδοχείς οι οποίοι γειτνιάζουν, µέσω των G πρωτεϊνών, µε δραστικά ένζυµα της µεταγωγικής οδού που ρυθµίζει τη διάσπαση του γλυκογόνου. Ποιο είναι το δραστικό ένζυµο η σύζευξη του οποίου µε τους β2-υποδοχείς πυροδοτεί την παραπάνω απόκριση; Η αδενυλική κυκλάση Το δυναµικό δράσης ενός άξονα οφείλεται κυρίως στην: Υψηλή διαπερατότητα της µεµβράνης για το Κ + Η υπερκαλιαιµία µειώνει τη διεγερσιµότητα των νευρώνων και των µυϊκών κυττάρων, διότι το αυξηµένο εξωκυττάριο Κ+ Εκπολώνει το κύτταρο και συνεπώς απενεργοποιεί τους τασεοεξαρτώµενους διαύλους Να + Η ταχύτητα αγωγής του δυναµικού δράσης αυξάνεται όταν µειώνεται: Η χωρητικότητα της µεµβράνης Ποιο από τα ένζυµα που ακολουθούν καταλύει τη σύνθεση της Ach; Η ακυτελοτρανσφεράση της χολίνης Το GABA συνήθως: Ανοίγει τους διαύλους που είναι διαπερατοί στο Cl - Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν διαχωρίζει τις διεγερτικές χηµικές συνάψεις του εγκεφάλου από τη νευροµυϊκή σύναψη; Η χρονική και χωρική άθροιση στα µετασυναπτικά κύτταρα αυξάνει την πιθανότητα ευόδωσης ενός µετασυναπτικού δυναµικού ενεργείας Η δράση του παρασυµπαθητικού προάγει: Τη σύσπαση των αεραγωγών Ποια από τις ακόλουθες ίνες απελευθερώνει Νορεπινεφρίνη; Μεταγαγγλιακές ίνες που προκαλούν τη συστολή των αρτηριδίων Η λήψη ενός φαρµάκου που αναστέλλει την κινάση της ελαφράς αλύσου της µυοσίνης οδηγεί σε: Μειωµένη αντίσταση αεραγωγών 1

2 Η πιθανότερη αιτία της δύσπνοιας που µερικές φορές προκαλούν οι β-αναστολείς, αµέσως µετά τη λήψη τους, είναι ότι µειώνουν: Το αποτέλεσµα της ενδογενούς χάλασης των λείων µυών των αεραγωγών Μια δέσµη µυϊκών κυττάρων συστέλλεται ρυθµικά ως µια ενιαία µονάδα ακόµα όταν διακόπτεται η νεύρωση της. Αν και η σύσπαση τους εξαρτάται από την παρουσία εξωκυττάριου ασβεστίου, τα κύτταρα αυτά δεν έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγµένους Τ-σωληνίσκους. Ο πιθανότερος τύπος των κυττάρων αυτών είναι: Μονοδύναµες λείες µυϊκές ίνες Στην περίπτωση που ένα άτοµο σηκώνει συχνά βάρη, οι µύες που συµµετέχουν στην κίνηση αυτή υπερτρέφονται και είναι σε θέση να παράγουν ισχυρότερη δύναµη. Η παραπάνω προσαρµογή περιλαµβάνει την αύξηση: Του αριθµού των σαρκοµερίων που είναι διατεταγµένα παράλληλα Αν καθώς κρατάτε ένα δίσκο µε πιάτα προστεθούν µερικά ακόµα βάρους 2 περίπου κιλών, τότε οι µύες που συµµετέχουν στο κράτηµα του δίσκου θα αυξήσουν τη δύναµη της σύσπασης αυξάνοντας: Τον αριθµό των κινητικών µονάδων που ενεργοποιούνται και τη συχνότητας ενεργοποίησης τους Θεωρούµε ότι σε κάθε διακλάδωση του κυκλοφορικού συστήµατος προκύπτει ένα νέο αγγείο. Στην ύπτια θέση τα αγγεία θα µπορούσαν να είναι διατεταγµένα µε βάση την τελική τους πίεση - από τη µεγαλύτερη προς τη µικρότερη. (Στην περίπτωση που τα αγγεία παρουσίαζαν πίεση παλµού µπορούσαµε να θεωρήσουµε τη µέση τελική πίεση). Ποια από τις ακόλουθες αλληλουχίες είναι σωστή στην περίπτωση αυτή; Μεγάλη αρτηρία > αρτηρίδιο > τριχοειδή > φλεβίδιο > µεγάλη φλέβα Σε ασθενή τίθεται η υποψία της µειωµένης παροχής αίµατος στον εγκέφαλο. Η πίεση αίµατος που µετρήθηκε από τη βραχιόνιο αρτηρία ήταν φυσιολογική. Κατά την κλινική εξέταση, διαπιστώθηκε φύσηµα στη δεξιά, αλλά όχι στην αριστερή καρωτιδική αρτηρία. Σύγκριση των αιµοδυναµικών παραµέτρων στις δύο καρωτιδικές αρτηρίες ανέδειξε ότι: Η δεξιά καρωτιδική αρτηρία παρουσιάζει αυξηµένη ταχύτητα ροής Ασθενής που νοσηλεύεται σε µονάδα εντατικής παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αιµοδυναµικές παραµέτρους: Αρτηριακή συστολική πίεση αίµατος 121 mmhg Αρτηριακή διαστολική πίεση αίµατος 82 mmhg Φλεβική πίεση αίµατος 2 mmhg Καρδιακή παροχή ml/min Ακτίνα αορτής 1,2 cm Από τα παραπάνω δεδοµένα µπορούµε να προσδιορίσουµε ότι: Η µέση αρτηριακή πίεση είναι 95 mmhg Ο γρήγορος καρδιακός ρυθµός δεν επιτρέπει την επαρκή πλήρωση των κοιλιών, γεγονός που µειώνει την καρδιακή παροχή. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η κολπική συστολή (κολπικό λάκτισµα) ενισχύει την πλήρωση των κοιλιών: Ως λειτουργική συνέπεια των ινών µικρής διαµέτρου, της βραδείας εκπόλωσης και του µικρού αριθµού των χασµατικών συνδέσεων στα κύτταρα του AV Σε κυτταρικό επίπεδο η συµπαθητική διέγερση του µυοκαρδίου: Αυξάνει το ενεργοποιηµένο, λόγω εκπόλωσης, Ι Κ του φλεβόκοµβου Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά των ινών του κολποκοιλιακού κόµβου ενισχύει η απελευθέρωση ACh σ αυτόν; Την πιθανότητα αποτυχίας της αγωγής του ερεθίσµατος (κολποκοιλιακός αποκλεισµός) Η περίοδος όπου το κοιλιακό δυναµικό δράσης βρίσκεται στη φάση οροπεδίου (plateu) λέγεται: ιάστηµα ST 2

3 Ποιό από τα παρακάτω παρατείνεται κατά τον κολποκοιλιακό αποκλεισµό πρώτου βαθµού: Το διάστηµα PR Ποιό από τα παρακάτω παρατηρείται κατά την εκπόλωση των κολπικών µυϊκών ινών; Το κύµα Ρ Σε έναν υγιή ενήλικα, κατά την φάση της ισοογκοµετρικής κοιλιακής συστολής του καρδιακού κύκλου: Ελαττώνεται η πίεση αίµατος της αορτής Σε γυναίκα 45 ετών χορηγείται ένα αντιυπερτασικό φάρµακο που επηρεάζει την αγωγιµότητα των διαύλων ασβεστίου. Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή, αν το φάρµακο αυτό αναστέλλει την είσοδο ασβεστίου στα κοιλιακά µυοκαρδιακά κύτταρα κατά τη φάση της κοιλιακής διέγερσης; Θα µειωθεί η δύναµη της κοιλιακής συστολής για κάθε κοιλιακό όγκο Ασθενής παρουσιάζει αυξηµένη φλεβική πίεση στη σφαγίτιδα. Το παρακάτω µπορεί να είναι αποτέλεσµα: Μειωµένης µυοκαρδιακής συσταλτικότητας Ασθενής µε διάτρηση λόγω έλκους δωδεκαδακτύλου προσκοµίζεται στα επείγοντα νοσοκοµείου έχοντας πολύ χαµηλή µέση αρτηριακή πίεση (ΜΑΠ). Πέραν της χαµηλής ΜΑΠ, η ασθενής είναι πιθανόν να παρουσιάσει: Μειωµένη φλεβική πίεση Η µείωση της ολικής περιφερικής αντίστασης συνοδεύεται από: Αύξηση της φλεβικής πίεσης Οι ασθενείς µε αυξηµένη µέση αρτηριακή πίεση συνήθως λαµβάνουν φάρµακα που αναστέλλουν το µετατρεπτικό ένζυµο της αγγειοτενσίνης. Οι ασθενείς που λαµβάνουν τα φάρµακα αυτά πιθανώς να εµφανίσουν: Αυξηµένα επίπεδα ρενίνης στο πλάσµα Ουσίες που αυξάνουν τις αλδοστερονικές δράσεις της κορτιζόνης µπορεί να προκαλέσουν: Αυξηµένη ολική περιφερική αντίσταση Οι διάφοροι αντιρροπιστικοί µηχανισµοί που επιστρατεύονται για να αµβλύνουν τη µείωση της µέσης αρτηριακής πίεσης και για να επαναφέρουν τον όγκο του αίµατος στα φυσιολογικά επίπεδα όταν υπάρχει απώλεια αίµατος, ενεργοποιούνται κατά την εξής σειρά (βραχυπρόθεσµοι µακροπρόθεσµοι): Συµπαθητικά νεύρα, αγγειοτενσίνη II, αλδοστερόνη Αν κατά τη µέτρηση της αρτηριακής πίεσης η αιµατική ροή αποφραχθεί για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, η απελευθέρωση της περιχειρίδας θα συνοδευτεί από προσωρινή υψηλή αιµατική ροή διότι: Παρατηρείται τοπική αγγειοδιαστολή λόγω της παραγωγής µεταβολιτών Σε µια γυναίκα 58 ετών µε δυσκολία στην αναπνοή, η ολική πνευµονική χωρητικότητα (TLC) και η λειτουργική υπολειπόµενη χωρητικότητα (FRC) είναι χαµηλότερες από το φυσιολογικό ενώ ο λόγος του δυναµικά εκπνεόµενου όγκου σε 1 sec προς τη δυναµική ζωτική χωρητικότητα (FEV1/FVC) είναι ελαφρώς υψηλότερος από το φυσιολογικό. Αυτά τα συµπεράσµατα είναι περισσότερο συµβατά µε: Αυξηµένη ελαστικότητα των πνευµόνων Ένας ασθενής έχει µειωµένη την ολική πνευµονική χωρητικότητα (TLC) και αυξηµένο υπολειπόµενο όγκο (RV). Η λειτουργική υπολειπόµενη χωρητικότητα (FRC) είναι φυσιολογική. Αυτά τα συµπεράσµατα είναι περισσότερο συµβατά µε: Μειωµένη δύναµη των αναπνευστικών µυών 3

4 Ποιά από τις ακόλουθες οµάδες µυών θα πρέπει να χρησιµοποιήσει ένα νεογνό που παρουσιάζει ανεπάρκεια στην παραγωγή του πνευµονικού επιφανειοδραστικοΰ παράγοντα ώστε να επιτύχει επαρκή αναπνοή; ιάφραγµα, έξω µεσοπλεύριοι, σκαληνοί, στερνοκλειδοµαστοειδείς Σε έναν ασθενή ο οποίος έχει γενικευµένη αδυναµία των σκελετικών µυών αλλά κατά τα άλλα είναι φυσιολογικός, ποιος από τους ακόλουθους πνευµονικούς όγκους ή χωρητικότητες πιθανότατα θα είναι φυσιολογικός; Λειτουργική υπολειπόµενη χωρητικότητα Όταν κάποιος σηκώνεται όρθιος µετά από πολύωρη κατάκλιση, οι κυψελίδες στην κορυφή των πνευµόνων του συγκρινόµενες µε εκείνες στο κατώτατο επίπεδο των πνευµόνων: Έχουν µεγαλύτερες ακτίνες Οι λειτουργικές δοκιµασίες των πνευµόνων ενός ασθενούς παρουσιάζουν ένα εµφανώς µειωµένο FEVl και µια λειτουργική υπολειπόµενη χωρητικότητα (FRC) = 4,2 λίτρα. Ποια είναι η πλέον πιθανή αιτία για το µειωµένο FEV1: υναµική συµπίεση των αεραγωγών Γυναίκα 32 ετών υποστηρίζει ότι αναπνέοντας οξυγόνο 100% θα αυξήσει την ποσότητα οξυγόνου στο αίµα της στο πενταπλάσιο, επειδή ο αέρας του δωµατίου αποτελείται από περίπου 21% οξυγόνο. Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι η ακριβέστερη απάντηση στον ισχυρισµό της; Η ποσότητα οξυγόνου που µεταφέρεται στο αίµα της δεν θα αυξηθεί αρκετά Η µεταφορική ικανότητα του ολικού αίµατος για το οξυγόνο είναι: Το ποσό του διαλελυµένου Ο 2 συν το ποσό που δεσµεύεται από την αιµοσφαιρίνη κάτω από συνθήκες κορεσµού Άντρας 21 ετών λόγω επαναλειµµένων επεισοδίων εµέτου παρουσίασε µειωµένη πίεση αίµατος και αίσθηµα κεφαλαλγίας. Οι παραπάνω εκδηλώσεις υποδηλώνουν κατάσταση υπογκαιµίας. Tα νεφρά αποκρίνονται στην υπογκαιµία µέσω της µείωσης στον ρυθµό παραγωγής των ούρων. Ποιας ορµόνης η αύξηση στο πλάσµα θα επιφέρει τη σηµαντικότερη µείωση στον ρυθµό παραγωγής των ούρων; Της αργινίνης-βασοπρεσσίνης (ADH) Σε ενήλικα τίθεται για πρώτη φορά η διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη. Η ασθενής παρουσιάζει υψηλά επίπεδα γλυκόζης στα ούρα και πολυουρία. Ποια διαδικασία στο επίπεδο των εγγύς σωληναρίων ευθύνεται για την παρουσία γλυκόζης στα ούρα; Ο κορεσµός του συµµεταφορέα Να + -γλυκόζης Μαθητής σε κατάσταση έντονου στρες παρουσίασε φωτοφοβία, κεφαλαλγία, κυρίως στην ορθοστασία, ενώ ανέπτυξε έντονη διούρηση. Η αναπνοή του µύριζε ακετόνη. Στο τµήµα επειγόντων ετέθη η διάγνωση της διαβητικής κετοξέωσης, η οποία συνοδευόταν από υπογκαιµία λόγω της έντονης διούρησης. Η πολυουρία είναι αποτέλεσµα: Των υψηλών επιπέδων γλυκόζης στο υγρό των ουροφόρων σωληναρίων Σε έναν υπερτασικό ασθενή τέθηκε αγωγή µε διουρητικό Lasix (φουροσεµίδη) ώστε να αυξηθεί η ποσότητα των αποβαλλόµενων ούρων. Η φουροσεµίδη είναι ένα υψηλής αποτελεσµατικότητας διουρητικό, επειδή αναστέλλει την παρακάτω διαδικασία µεταφοράς: Την αντλία Na + -K + -Cl - στο παχύ ανιόν σκέλος Σε υπερτασικό ασθενή χορηγήθηκε ένα διουρητικό αγκύλης του Henle χωρίς άλλο συµπλήρωµα. Μια εβδοµάδα αργότερα ο άρρωστος επιστρέφει στον ιατρό του µε ζάλη, αδυναµία και ναυτία. Η πιο πιθανή αιτία για την επιδείνωση της κατάστασης του ασθενούς είναι η εµφάνιση: Υποκαλιαιµίας 4

5 Νέα ασθενής παραπονείται για συχνουρία κατά τη διάρκεια της ηµέρας ενώ επίσης αναγκάζεται να σηκώνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της νύκτας. Η δίαιτα της δεν έχει αλλάξει, ενώ παραπονείται για αίσθηµα καταβολής κατά τη διάρκεια της ηµέρας (και εκφράζει δυσαρέσκεια από την ελαττωµένη διάρκεια του ύπνου της). Όταν αυτή µετακινείται από καθιστή σε όρθια θέση έχει παρατηρηθεί µια µέτρια πτώση της αρτηριακής της πίεσης και µια ήπια αύξηση της καρδιακής συχνότητας. Ο βιοχηµικός έλεγχος αποκαλύπτει ότι έχει µια µετρίου βαθµού υπονατριαιµία και σηµαντικά αυξηµένα επίπεδα αργινίνηςαγγειοτενσίνης και ρενίνης πλάσµατος. Ο έλεγχος των ούρων ανέδειξε άφθονα και αραιά ούρα. Η ασθενής πιθανότατα έχει ποια από τις ακόλουθες καταστάσεις; Νεφρογενή άποιο διαβήτη Το αποτέλεσµα της ADH στη διαχείριση ύδατος λαµβάνει χώρα κυρίως στα αθροιστικά σωληνάρια µέσω µίας από τις ακόλουθες διαδικασίες: Εισχώρηση διαύλων ακουαπορινών στη µεµβράνη του αυλού Ένας µαθητής που συµµετείχε σε κλινική µελέτη τοποθετήθηκε σε µια διατροφή πλούσια σε κάλιο χωρίς άλλες αλλαγές της συνηθισµένης του διατροφής, ειδικά όσον αφορά στις θερµίδες που ελάµβανε. Ο µαθητής σηµείωσε ότι είχε πάρει περίπου 900 γραµµάρια µέσα σε λίγες ηµέρες µετά την έναρξη της διατροφής. Οι εργαστηριακές εξετάσεις ανέδειξαν µια µέτρια αύξηση της τιµής του Κ+ πλάσµατος αλλά χωρίς µεταβολή των επιπέδων Na+ πλάσµατος. Είναι ενδιαφέρον ότι τα επίπεδα της αργινίνηςβαζοπρεσίνης πλάσµατος και της ρενίνης ήταν ελαττωµένα, αποτελέσµατα που είναι συµβατά µε ελάττωση του όγκου του αίµατος. Ποια είναι η πιθανότερη η αιτία της υπογκαιµίας; Η διέγερση της έκκρισης αλδοστερόνης από την υψηλή σε κάλιο διατροφή προκαλεί κατακράτηση ύδατος και νατρίου Ο κύριος µηχανισµός που ευθύνεται για την απόκριση των νεφρών κατά την υπασβεστιαιµία είναι: Η διέγερση της επαναρρόφησης ασβεστίου από το παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle µέσω της ΡΤΗ Η αποκατάσταση µιας σοβαρής µεταβολικής οξέωσης εξαρτάται κυρίως από: Τον ρυθµό αποβολής Η + από τα νεφρά Μετά από µια γρήγορη ανάβαση σε µεγάλο υψόµετρο ένας ορειβάτης παρουσιάζει ταχύπνοια λόγω υποξαιµίας. Ο υπεραερισµός θα οδηγήσει σε µείωση της Pcor Πώς αποκρίνεται ο νεφρός στην κατάσταση αυτή; Μειώνοντας τον ρυθµό έκκρισης οξέων Κατά τη διάρκεια µάσησης της τροφής, αλλά πριν την κατάποση, η έκκριση σιέλου, η γαστρική έκκριση και η παγκρεατική έκκριση διεγείρονται από ποιους από τους παρακάτω νευροκρινείς, ενδοκρινείς και παρακρινείς µεσολαβητές; Ακετυλχολίνη, γαστρίνη και ισταµίνη Κατά τη διάρκεια κατάποσης και πέψης ενός γεύµατος, οι περισταλτικές συσπάσεις είναι ο κύριος τύπος συσπάσεων που συµβαίνουν στον: Οισοφάγο ύο από τα τµήµατα του γαστρεντερικού σωλήνα που είναι τα περισσότερο εξαρτώµενα από εξωγενή ρυθµιστικά νευρικά πλέγµατα είναι: Ο ανώτερος οισοφάγος και ο έξω σφιγκτήρας του πρωκτού Ασθενής µε δωδεκαδακτυλικά έλκη εµφανίζει αυξηµένα επίπεδα γαστρίνης ορού, τα οποία δεν µειώνονται µε την οξινοποίηση του γαστρικού άντρου. Σε ένα τέτοιο ασθενή, ποιο από τα παρακάτω είναι µειωµένο; Απελευθέρωση γαστρίνης από τα G κύτταρα του άντρου Ασθενής µε χρόνια παγκρεατίτιδα όπου περισσότερο από το 90% της παγκρεατικής λειτουργίας έχει χαθεί θα εκδηλώσει: Στεατόρροια 5

6 Οι εξετάσεις αναδεικνύουν ότι η γλυκόζη απορροφάται όπως αναµένεται σε ένα ασθενή, εάν έχουµε λήψη µε την τροφή σουκρόζης, λακτόζης ή γλυκόζης, αλλά όχι εάν έχουµε λήψη σύνθετων αµύλων. Αυτά τα δεδοµένα υποδεικνύουν µια ανεπάρκεια στην: Έκκριση παγκρεατικών ενζύµων Ένας ασθενής πάσχει από στεατόρροια. Οι εξετάσεις αναδεικνύουν ότι η εντεροηπατική κυκλοφορία των χολικών αλάτων είναι φυσιολογική και η απορρόφηση της από του στόµατος χορηγηθείσας γλυκόζης είναι φυσιολογική. Tα δεδοµένα αυτά υποδεικνύουν ανεπάρκεια: Έκκριση παγκρεατικών ενζύµων Tα σκευάσµατα ενυδάτωσης από του στόµατος ρυθµίζουν την απορρόφηση του νατρίου, του χλωρίου και του ύδατος, επειδή συµπεριλαµβάνουν: Υδατάνθρακες Η σειρά κατάταξης, από το µεγαλύτερο προς το µικρότερο, των περιοχών απορρόφησης ύδατος στον γαστρεντερικό σωλήνα σε ένα υγιές άτοµο είναι: Λεπτό έντερο, παχύ έντερο, στόµαχος Γυναίκα 45 ετών εµφανίζει εύκολη κόπωση και έλλειψη ανοχής στο κρύο. Τελικά διαγιγνώσκεται υποθυρεοειδισµός. Ο ιατρός της υποπτεύεται ότι είναι υποφυσιακής αιτιολογίας. Ποιο από τα παρακάτω εργαστηριακά ευρήµατα ταιριάζει περισσότερο µε αυτήν την κατάσταση; Χαµηλή TSH, χαµηλή ελεύθερη θυροξίνη Σε γυναίκα 25 ετών προκαλείται ωορρηξία λόγω στειρότητας. Γίνεται µια ένεση GnRH τη ευτέρα. Την Τετάρτη και την Παρασκευή η οιστραδιόλη στον ορό είναι χαµηλή και υπερηχογραφικά διαπιστώνονται µικρά ωοθυλάκια στις ωοθήκες. Ποια είναι η πιο πιθανή εξήγηση; Ανάγκη για παλµική χορήγηση ορµόνης Ποια από τις παρακάτω είναι η καλύτερη εξήγηση για το πως δρα η θυροξίνη σε κυτταρικό επίπεδο; Προσδένεται σε υποδοχέα του κυτταροπλάσµατος και το σύµπλεγµα ορµόνης-υποδοχέα περνά στον πυρήνα και επηρεάζει τη µεταγραφή Η δεξαµεθαζόνη είναι συνθετικό ανάλογο της κορτιζόλης. Στη θεραπευτική µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εµποδίσει τις επιδράσεις σε καταστάσεις όπου υπάρχει υπερβολική έκκριση κορτιζόλης. Ο µηχανισµός δράσης της δεξαµεθαζόνης είναι: Αναστέλει την έκκριση ACTH Tα αλατοκορτικοειδή παίζουν πολύ βασικό ρόλο στην ισορροπία ύδατος και ηλεκτρολυτών του οργανισµού. Μια φυσιολογική απάντηση στην αλδοστερόνη είναι η αύξηση έκκρισης οξέων από τους νεφρούς. Ο υπεραλδοστερονισµός που εµφανίζεται σε κάποιους επινεφριδιακούς όγκους έχει σηµαντικές και ενδιαφέρουσες µεταβολές στην οξεοβασική ισορροπία ως αποτέλεσµα της αυξηµένης νεφρικής έκκρισης Η+. Εποµένως, ένα πιθανό επακόλουθο του υπεραλδοστερονισµού είναι: Nα προκληθεί µεταβολική αλκάλωση Σε ζώα που έγινε επινεφριδεκτοµή ήταν αδύνατη η επιβίωση τους ακόµη και ύστερα από µικρές περιόδους στέρησης της τροφής. Η χορήγηση κορτιζόλης αποκαθιστά την ικανότητα επιβίωσής τους κατά τη νηστεία. Ποια από τις παρακάτω είναι η αιτία για το γεγονός αυτό; Η κορτιζόλη έχει θετική επίδραση σε ένζυµα που εµπλέκονται στη µετακίνηση διάφορων ενεργειακών καυσίµων του οργανισµού Ποιο από τα παρακάτω αναστέλλει την έκκριση ινσουλίνης; Επινεφρίνη 6

7 Σε ένα πειραµατόζωο παρακολουθείται σε µόνιτορ τόσο η γλυκόζη του αίµατος όσο και τα επίπεδα ινσουλίνης. Έπειτα από µια περίοδο νηστείας, ώστε να επέλθει µια σταθερή κατάσταση, χορηγείται δοκιµαστικά στο ζώο µια ουσία. Σύντοµα, µετά την χορήγηση, παρατηρείται αύξηση στη συγκέντρωση ινσουλίνης και πτώση στα επίπεδα γλυκόζης του πλάσµατος. Η ουσία που χορηγήθηκε είναι πιο πιθανόν να είναι: Σκεύασµα σουλφονυλουρίας Σε ένα φυσιολογικό οργανισµό το ήπαρ αποτελεί το βασικό ρυθµιστή της συγκέντρωσης γλυκόζης στο αίµα. Όταν εµφανίζεται αύξηση στη γλυκόζη του αίµατος, το ήπαρ την απορροφά από την κυκλοφορία και τη µετατρέπει κυρίως σε γλυκογόνο και λιγότερο σε τριγλυκερίδια. Όταν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίµα πέφτουν, το ήπαρ ξεκινά να παράγει γλυκόζη και την απελευθερώνει στην κυκλοφορία ώστε να αποκατασταθούν τα επίπεδα της. Σε έναν ασθενή µε µη θεραπευόµενο σακχαρώδη διαβήτη Τύπου Ι, το ήπαρ δεν καταφέρνει να απορροφήσει τη γλυκόζη από το αίµα και συνεχίζει να παράγει γλυκόζη ανεξάρτητα από τη συγκέντρωσή της στο πλάσµα. Τι από τα παρακάτω είναι πιο πιθανόν να συµµετέχει σε αυτήν τη διαδικασία; Αυξηµένη νεογλυκογένεση Ποιο από τα παρακάτω είναι αποτέλεσµα της δράσης της ινσουλίνης στα κύτταρα στόχους; Ενεργοποίηση της τυροσινικής κινάσης Για τη δράση της γλυκαγόνης στο ήπαρ µεσολαβεί: Ένας ειδικός υποδοχέας της οικογένειας των G πρωτεϊνών και ενεργοποίηση της αδενυλικής κυκλάσης Σε παιδί 8 ετών γίνεται η διάγνωση σακχαρώδους διαβήτη τύπου Ι. Ποιο από τα παρακάτω είναι αποτέλεσµα της ανεπάρκειας της ινσουλίνης; Κετογένεση Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα χαµηλά επίπεδα ασβεστίου διεγείρουν την έκκριση της παραθορµόνης (ΡΤΗ), που µε τη σειρά της ενεργοποιεί ή/και αναστέλλει διαδικασίες διακίνησης του ασβεστίου στο ανθρώπινο σώµα. Ποιες από τις παρακάτω διαδικασίες διεγείρονται ή/και αναστέλλονται από υψηλά επίπεδα ΡΤΗ ώστε το ασβέστιο του πλάσµατος να επιστρέφει στα φυσιολογικά όρια; ιεγείρεται η αποδόµηση οστού, οδηγώντας σε απελευθέρωση ασβεστίου στο πλάσµα Τι από τα παρακάτω διαµεσολαβεί ώστε να ασκεί τη δράση της η αυξητική ορµόνη; Οι σωµατοµεδίνες Σε ποιούς από τα παρακάτω κύτταρα - στόχους ή κύτταρα δρα η αυξητική ορµόνη ώστε να προκαλέσει την κατά µήκος αύξηση των οστών; Χονδροκύτταρα Ένας ενήλικος άνδρας που εµφανίζει ανεπαρκή παραγωγή τεστοστερόνης από την παιδική ηλικία και δεν έχει λάβει αγωγή θα: Είναι λίγο ψηλότερος από τον µέσο όρο Μια ασθενής µε «περιοδικό κύκλο 29 ηµερών» είναι πιο πιθανόν να εµφανίζει την ωορρηξία την: 15η µέρα Με ποιο τρόπο αντανακλάται η ωορρηξία στην καταγραφή της βασικής θερµοκρασίας του σώµατος; Αύξηση της βασικής θερµοκρασίας σώµατος παράλληλα µε την αύξηση των επιπέδων προγεστερόνης Πού συµβαίνει συχνότερα η φυσιολογική γονιµοποίηση; Στις σάλπιγγες Σε πόσες µέρες µετά τη φυσιολογική γονιµοποίηση συνήθως γίνεται η εµφύτευση της βλαστοκύστης στο ενδοµήτριο; 6-7 µέρες 7

8 Ποια ορµόνη συµµετέχει στη γαλουχία, ενισχύει την αντισύλληψη και αναστέλλει την ωορρηξία; Προλακτίνη Οι ωτόλιθοι: Βρίσκονται µόνο στο σφαιρικό και ελλειπτικό κυστίδιο Εκπόλωση των τριχωτών κυττάρων κατά τη διάρκεια της κλίσης των στερεών κροσσών συµβαίνει, επειδή η κλίση: Κλείνει διαύλους που φέρουν ένα ρεύµα εισερχόµενο Κ + Ένας υψηλής συχνότητας ήχος: Ανιχνεύεται από τη µέγιστη ενεργοποίηση των τριχωτών κυττάρων κοντά στην ακρολοφία του κοχλία Ποιο από τα ακόλουθα κύτταρα υποδοχείς είναι κύριος προσαγωγός νευρώνας; Οσφρητικό κύτταρο Ένας κινητικός νευρώνας που νευρώνει µόνο τρεις µυϊκές ίνες είναι πιθανόν να νευρώνει µύες σε ποια θέση από τις παρακάτω; Αντίχειρας Κατά τη διάρκεια σύσπασης των µυϊκών σκελετικών ινών η ενεργοποίηση των γ-κινητικών νευρώνων λειτουργεί για να: ιατηρήσει την αισθητικότητα των Iα προσαγωγών ινών σε µη αναµενόµενη έκταση Ποιες από τις ακόλουθες παρατηρήσεις θα υποδήλωναν ότι βλάβη ενός ανώτερου κινητικού και όχι ενός κατώτερου κινητικού νευρώνα είναι παρούσα; Σπαστικότητα Ο κύριος νευροδιαβιβαστής που απελευθερώνεται από τους περισσότερους νευρώνες µέσα στο βασικό γάγγλιο είναι: GABA Οι περισσότεροι νευράξονες από το άνω, µέσο και κάτω σκέλος είναι: Προσαγωγοί στην παρεγκεφαλίδα Οι κύριες λειτουργίες του παρεγκεφαλιδικού φλοιού περιλαµβάνουν: Εκµάθηση και έλεγχο νέων τρόπων κίνησης Η δραστηριότητα των αναρριχόµενων ινών: Προκαλεί σύνθετα δυναµικά κορυφής στα κύτταρα Purkinje Η κατηγορηµατική (ρητή) τύπου µνήµη περιλαµβάνει: Ενσυνείδητη µνήµη από προσωπικές εµπειρίες Ποιες από τις ακόλουθες περιοχές του εγκεφάλου προσβάλλονται κατά κύριο λόγο από την απώλεια νευρώνων στην ήπια νόσο του Alzheimer; Ενδορρινικός φλοιός Η αύξηση της δραστηριότητας των νευραξόνων του συµπαθητικού που διεγείρουν το δέρµα προκαλεί: Ανόρθωση τριχών Άνδρας ηλικίας 32 ετών που έζησε για πολλά χρόνια στην έρηµο έχει εκδηλώσει προσαρµογές που περιλαµβάνουν: Μια µεγάλη αύξηση στον µέγιστο ρυθµό εφίδρωσης 8

9 Ποιο από τα ακόλουθα έχει τη µεγαλύτερη πιθανότητα να συµβαίνει κατά τον πυρετό; Σύσπαση αγγείων του δέρµατος 9

5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου. Εργασία στη βιολογία. Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες. Μ. Κέλλυ Α 2

5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου. Εργασία στη βιολογία. Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες. Μ. Κέλλυ Α 2 5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου Εργασία στη βιολογία Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες Μ. Κέλλυ Α 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενδοκρινικό σύστημα είναι ένα σύνθετο σύστημα αδένων και αποτελείται από τον θυρεοειδή, τους παραθυρεοειδείς,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Το παρόν κείµενο παρέχεται στους φοιτητές ως βοήθηµα που θα διευκολύνει τη µελέτη του µαθήµατος. Βιβλίο αναφοράς εξακολουθεί να παραµένει η ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Ανδρέας Μ. Μαμαντόπουλος, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος Γεώργιος - Μάριος Ι. Καραγιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ Α ΥΝΑΤΙΣΜΑ"

ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ Α ΥΝΑΤΙΣΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ) ΤΜΗΜΑ : ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ "ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ Α ΥΝΑΤΙΣΜΑ" ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα

Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 135 Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ΦΡΙΞΟΣ ΤΑΧΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φυσιολογία του οργανισμού διατηρείται από μια σύνθετη ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες.

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της υπέρτασης και των συγγενών δυσλειτουργιών. LOSARTAN POTASSIUM + HYDROCHLOROTHIAZIDE 3 επικαλυµµένα δισκία (1 + 12,5) mg/tab 3 επικαλυµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 7 - Αναφορά στα οστά και γενικά στοιχεία 1.1 Οστεολογία Οστεολογία ονοµάζουµε τον ειδικό εκείνο κλάδο της ανατοµίας που ασχολείται αποκλειστικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ» 6, 7 και 8 Νοεμβρίου 2014 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ» 6, 7 και 8 Νοεμβρίου 2014 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Αντιυπερτασικό + ιουρητικό

Αντιυπερτασικό + ιουρητικό Αντιυπερτασικό + ιουρητικό Multiclop F.c.tabs Losartan K + Hydrochlorothiazide BT x 28 x (100+12.5) mg/tab BT x 28 x (100+25) mg/tab ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MULTICLOP Losartan potassium & Hydrochlorothiazide

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ! ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ! ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εναρμονίζοντας τη γνώση για τις ιατρικές επιπτώσεις του ντόπινγκ ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ! ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 2: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ περιγράφει τον Παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Υποθυρεοειδισµός - Θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Υποθυρεοειδισµός - Θυρεοειδίτιδα Hashimoto 13 Υποθυρεοειδισµός - Θυρεοειδίτιδα Hashimoto Α. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ Ενδοκρινολόγος Επιμελητής Α, Β Ενδοκρινολογικό Τμήμα «ΓΝΑ Αλεξάνδρα» ΕΙΣΑΓΩΓΗ υποθυρεοειδισμός απαντάται με συχνότητα 0,5-1,5% στον γενικό πληθυσμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΜΙ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Check Up. by Live your Myth in Greece

Check Up. by Live your Myth in Greece Check Up by Live your Myth in Greece Check Up 1 / 5 : Γενική Αίματος Γιατρός δε σημαίνει το να μπορείς να διαβάζεις κάποια αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων. Οι φυσιολογικές τιμές είναι από δίπλα. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Για να διατηρηθεί η ζωή, να εξασφαλιστούν δηλαδή οι δομές και οι λειτουργίες της, χρειάζεται ενέργεια. Ο άνθρωπος εξασφαλίζει την απαραίτητη γι' αυτόν ενέργεια με τη διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων...

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Ενας καλός φίλος μου ζήτησε να γράψω τις φυσιολογικές τιμές των διαφόρων κλινικών εξετάσεων ρουτίνας, που κάνουμε περιοδικά, για να ελέγξουμε την..γκρίζα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Η υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους και τους συχνότερους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Το σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών σε συσχέτιση µε τη διατροφή Λένη Βασιλένα - Σουλτανιά Βασιλική Επιβλέπων καθηγητής: Τσιριγωτάκης Ιωάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνδροµο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ 1 7.1 ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Οι οργανισµοί, για να µπορούν να επιβιώσουν χρειάζονται συνεχώς ενέργεια. Η ζωντανή ύλη είναι ένα θερµοδυναµικά ασταθές σύστηµα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Από το βιβλίο Παθολογική Φυσιολογία (McPhee), τα κεφάλαια 4 (Λοιμώδη νοσήματα), 6 (Αιμοποιητικό), 12, 13, 14, 15 (Πεπτικό: γαστρεντερικό, σπλήνας, ήπαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. 15 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Πέτρου Α* MD, PhD, Χριστοφορίδης Σ # PhD ABSTRACT Pathophysiology of hypoxia during apnoea. A short review Petrou A, Christoforidis

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Εκτίμηση και κατηγοριοποίηση του πόνου στα ζώα εργαστηρίου»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Εκτίμηση και κατηγοριοποίηση του πόνου στα ζώα εργαστηρίου» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εκτίμηση και κατηγοριοποίηση του πόνου στα ζώα εργαστηρίου» Ειρήνη Συμεών Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα