ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Α) Στις ερωτήσεις 4 να σημειώσετε την σωστή. ) Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η συνολική δύναμη που δέχεται: (α) είναι σταθερή. (β) είναι μέγιστη στη θέση ισορροπίας. (γ) είναι μηδέν στις δύο ακραίες θέσεις. (δ) τείνει να επαναφέρει το σώμα στη θέση ισορροπίας. ) Το πλάτος της φθίνουσας ταλάντωσης ενός ταλαντωτή που δέχεται δύναμη αντίστασης της μορφής F = bυ θα ελαττώνεται με μεγαλύτερο ρυθμό: (α) αν αυξήσουμε τη σταθερά απόσβεσης b. (β) αν αυξήσουμε την αρχική ενέργεια της ταλάντωσης. (γ) αν ελαττώσουμε το αρχικό πλάτος της ταλάντωσης. (δ) αν ελαττώσουμε τη σταθερά απόσβεσης b. 3) Στη χορδή μιας κιθάρας, της οποίας τα άκρα είναι σταθερά στερεωμένα, δημιουργείται στάσιμο κύμα. Το μήκος της χορδής είναι ίσο με L. Τέσσερα (4) συνολικά σημεία (μαζί με τα άκρα) παραμένουν συνεχώς ακίνητα. Αν λ είναι το μήκος κύματος των κυμάτων από τη συμβολή των οποίων προήλθε το στάσιμο κύμα, τότε: (α) L = 3λ (β) L = λ (γ) L = 3λ/ (δ) L = λ/3

2 4) Σε κύκλωμα LC, το φορτίο του πυκνωτή μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. q 5 (α) Στο σημείο του διαγράμ- 4 t ματος αντιστοιχεί ένταση ρεύματος με 3 μηδενική τιμή. (β) Στα σημεία, 3 & 5 αντιστοιχεί μηδενική ενέργεια στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου. (γ) Στα σημεία & 4, αντιστοιχεί μέγιστη τάση στον πυκνωτή. (δ) Η χρονική συνάρτηση της ενέργειας στο ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή είναι της μορφής U E = E συν(ωt) Β) Ποιες από τια παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; α) Η ιδιοσυχνότητα ενός μηχανικού συστήματος που εκτελεί εξαναγκασμένες ταλαντώσεις εξαρτάται από την αρχική φάση της ταλάντωσης. β) Το λέιζερ παράγει φως σχεδόν μονοχρωματικό. γ) Η κρίσιμη γωνία αναφέρεται σε ζεύγη υλικών και όχι σε ένα υλικό ξεχωριστά. δ) Στα εγκάρσια κύματα εμφανίζονται πυκνώματα και αραιώματα. ε) Η συνολική δύναμη που δέχεται το σώμα στην Α.Α.Τ έχει πάντα την ίδια φορά με την ταχύτητα.

3 ΘΕΜΑ ο Α) Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες () και () έχουν στο κενό μήκη κύματος λ και λ με λ = λ. Αν η ακτινοβολία () είναι ορατή τότε η ακτινοβολία () είναι: (α) ορατή (β) υπεριώδης (γ) υπέρυθρη (Μονάδες ) Δικαιολογήστε την απάντησή σας (Μονάδες 6) Β) Ένα υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις με εξισώσεις στο S.I: x = 0,ημ(πt) και x = 0, 3συν(πt). Οι ταλαντώσεις εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Η χρονική συνάρτηση της ταχύτητας του υλικού σημείου στο S.I είναι: (α) π u = 0, 8πσυν(πt + ) 3 (β) Να βρείτε τη σωστή απάντηση π u = 0, 8πημ(πt + ) 3 (γ) u = 0, 8πσυν(4πt) (Μονάδες ) (Μονάδες 6) Γ) Στην ελαστική χορδή, του +y διαγράμματος, επικρατεί x 0 x στάσιμο κύμα. Η χορδή εκτείνεται στη διεύθυνση του άξονα xx και τα άκρα της είναι y ακλόνητα στερεωμένα. Το στάσιμο κύμα είναι αποτέλεσμα της συμβολής δυο όμοιων αρμονικών κυμάτων, πλάτους Α. Στο διάγραμμα δίνεται το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος τη χρονική στιγμή t, που κάθε ταλαντούμενο σημείο της χορδής έχει κινητική ενέργεια ίση με τη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης του και οι κοιλίες απέχουν από τη θέση ισορροπίας τους y.για το πλάτος Α των συμβαλλόντων κυμάτων και την απόσταση y, ισχύει η σχέση: α. y < A β.y = Α γ. y > A Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. y t = t (Μονάδες ) (Μονάδες 7)

4 ΘΕΜΑ 3 ο Το άκρο Ο (x = 0) μιας χορδής η οποία εκτείνεται κατά μήκος του αρνητικού ημιάξονα Οx αρχίζει τη στιγμή t = 0 να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, χωρίς αρχική φάση, κάθετα στη διεύθυνση της χορδής. Κατά μήκος της χορδής διαδίδεται κύμα με ταχύτητα υ = 0,5 m/s κατά την αρνητική κατεύθυνση. Η μέγιστη επιτάχυνση ταλάντωσης των σημείων της χορδής είναι m/s. Ένα σημείο Κ, που βρίσκεται στη θέση x κ = m, τη χρονική στιγμή t έχει φάση φ κ = 6π rad, ενώ ένα σημείο Λ, που βρίσκεται στη θέση x Λ = 3,5 m έχει την ίδια στιγμή φάση φ Λ = 3π rad. α) Να υπολογίσετε το μήκος κύματος, την περίοδο του κύματος και να γράψετε την εξίσωσή του. β) Να υπολογίσετε σε ποια χρονική στιγμή αρχίζει να ταλαντώνεται το σημείο Κ και να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης του σημείου σε συνάρτηση με το χρόνο, έως τη χρονική στιγμή t = 7s. γ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της φάσης του σημείου Κ σε συνάρτηση με το χρόνο έως τη χρονική στιγμή t = 7s. δ) Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή 6,5s. ε) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της φάσης των σημείων της χορδής, σε συνάρτηση με τη θέση x, τη χρονική στιγμή t= 7s. Δίνεται: π 0.

5 ΘΕΜΑ 4 ο Στο διπλανό σχήμα τα σώματα έχουν μάζες m = kg και m = 3 kg, το ελατήριο έχει σταθερά Κ = 400 Ν/m και το σύστημα εκτελεί ταλάντωση κατακόρυφης διεύθυνσης, στη διάρκεια της οποίας το νήμα που συνδέει τα δυο σώματα παραμένει συνεχώς τεντωμένο. Στη διάρκεια κάθε περιόδου το διανυόμενο διάστημα είναι 3 cm. Αρχικά (t 0 = 0) το σύστημα έχει ταχύτητα μέγιστου μέτρου και θετικής φοράς. α) Να αποδείξετε ότι η ταλάντωση είναι απλή αρμονική και να υπολογίσετε την περίοδο, το πλάτος και την ενέργειά της. 0 (+) Σ Σ (Μονάδες 3) β) Να γράψετε τις χρονικές συναρτήσεις της απομάκρυνσης, της ταχύτητας, της κινητικής ενέργειας και της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης. (Μονάδες 3) γ) Να γράψετε τις χρονικές συναρτήσεις της δύναμης του ελατηρίου και της δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου. (Μονάδες 4) δ) Να προσδιοριστεί ο λόγος του έργου της δύναμης του ελατηρίου προς το έργο της δύναμης επαναφοράς, από τη θεωρούμενη ως αρχική χρονική στιγμή και μέχρι να μεγιστοποιηθεί η επιμήκυνση του ελατηρίου για η φορά. (Μονάδες 3) ε) Ποια χρονική στιγμή μηδενίζεται για η φορά ο ρυθμός μεταβολής της δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου; (Μονάδες 4) στ) Να βρεθεί η τάση του νήματος τη χρονική στιγμή t = π sec. Ποια είναι η 60 μέγιστη τιμή που μπορεί να έχει το πλάτος αυτής της ταλάντωσης; (Μονάδες 4) ζ) Κάποια στιγμή που το σύστημα βρίσκεται στην κατώτερη θέση του, κόβουμε το νήμα. Πως θα μεταβληθούν το πλάτος, η περίοδος και η μέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης; (Μονάδες 4)

6 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ Ο δ. Η ΣF έχει πάντα φορά προς τη Θ.Ι γι αυτό και λέγεται δύναμη επαναφοράς. α. Η σταθερά απόσβεσης b καθορίζει τον ρυθμό ελάττωσης του πλάτους, ο οποίος είναι μεγαλύτερος για μεγαλύτερες τιμές του b. 3 γ. Γνωρίζουμε ότι για χορδή της οποίας τα άκρα είναι ακλόνητα λ στερεωμένα ισχύει για το πλήθος των δεσμών L = ( N ), όπου Ν το πλήθος των δεσμών. Για Ν = 4, προκύπτει L = 3 λ /. 4. α Λ. Το σημείο αντιστοιχεί σε μηδενική τιμή φορτίου, άρα μέγιστη τιμή έντασης ρεύματος. β Σ. Τα σημεία, 3, 5 αντιστοιχούν σε μέγιστη τιμή ενέργειας ηλεκτρικού πεδίου (αφού στα σημεία αυτά το φορτίο είναι μέγιστο), άρα σε μηδενική ενέργεια μαγνητικού πεδίου. γ Λ. Στα σημεία,4 αντιστοιχεί μηδενική τάση στον πυκνωτή σύμφωνα q με την σχέση V c =. C δ Λ. Από τη γραφική παράσταση προκύπτει πως η εξίσωση του φορτίου είναι της μορφής q=qσυνωt, άρα η χρονική συνάρτηση της ενέργειας στο ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή θα είναι της μορφής U E = Eσυν (ωt) 5. α Λ, β Σ, γ Σ, δ Λ, ε Λ.

7 ΘΕΜΑ Ο Α) Για τις ακτινοβολίες ισχύει ότι λ = λ και παράλληλα διαδίδονται και οι δύο στο κενό, επομένως αφού η () είναι ορατή θα ισχύει ότι: 400 nm λ 700 nm 400 nm λ 700 nm 00 nm λ 350 nm, άρα η η ακτινοβολία είναι υπεριώδης Σωστή επιλογή η (β). Β) Οι εξισώσεις που δίνονται είναι : π x = 0.ηµ (πt ) και x = 0. 3 συν (πt ) x = 0. 3 ηµ (πt + ). Πρόκειται για σύνθεση ταλαντώσεων με ίδια συχνότητα (ω = π rad/s), πλάτη Α = 0, m, A = 0, 3 m και διαφορά φάσης Δφ = π/. Για το πλάτος της συνισταμένης ταλάντωσης ισχύει Α = Α + Α = A 0. 4m Για την φάση της συνισταμένης ταλάντωσης ισχύει: Α π εφθ= εφθ= 3 Θ= Α 3. Άρα η εξίσωση της απομάκρυνσης της σύνθετης κίνησης θα είναι: π x = 0.4 ηµ (πt + ), S. I 3

8 Η εξίσωση της ταχύτητας είναι της μορφής π u = u συν ( ω max t + Θ) υ = ωασυν ( ωt + Θ) u = 0.8πσυν (πt + ), S. I 3 Η σωστή απάντηση είναι η (α). (Γ) Εφαρμόζοντας Α. Δ. Ε. για τις κοιλίες οι οποίες ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος Α = Α, στην κατάσταση όπου K = U, προκύπτει: Ε=Κ+ U E = U DA' = Dy Α ' = y 4Α = y y = Α, Δηλαδή y >Α και η σωστή απάντηση είναι η (γ). ΘΕΜΑ 3 Ο α)από τον ορισμό της φάσης έχουμε: φ k =π( t + x k ) και φ Λ=( t + φ Λ ). Επομένως T λ T λ για την διαφορά ισχύει: φ k - φ Λ =π( x k x Λ λ )=>6π-3π=π ( 3,5) =>3π=π,5 =>λ=m. λ λ Από την βασική κυματική εξίσωση ισχύει: υ=λ f=>f= υ =0,5Ηz. Άρα T=sec. Ο λ υπολογισμός του ω γίνεται ως εξής: ω=π f=>ω=π rad/s. Από τον τύπο ορισμού της μέγιστης επιτάχυνσης προκύπτει : α max =ω Α=>Α= a max => Α=0,m. Mε όλα τα παραπάνω η εξίσωση του κύματος προκύπτει ως εξής: y=0,ημπ( t + x )(S.I.) ω β)το πότε ξεκινά η ταλάντωση του σημείου Κ μπορεί να υπολογιστεί μέσω της φάσης. Όταν φτάνει η διαταραχή στο σημείο Κ η φάση του έχει τιμή μηδέν. φ k =0=>π( t T + x k λ )=0=>t T + x k λ =0=>t T =-x k λ =>t ==>t=4sec.

9 Η ζητούμενη γραφική παράσταση έχει την μορφή: γ)για την φάση του σημείου Κ γράφουμε: φ Κ =π( t T + x k λ )=> φ Κ = πt-4π (ευθεία γραμμή) Για t=0=> φ Κ =-4π. Για φ Κ =0=> πt-4π=0=>t=4sec. Για t=7sec=> φ Κ =4 7-4π=3π rad. Η γραφική παράσταση έχει την μορφή:

10 δ)το τελευταίο σημείο στο οποίο έχει φτάσει η διαταραχή στην συγκεκριμένη στιγμή έχει φάση μηδέν άρα : γ=0=>π(0,5t+x)=0=>0,5 6,5=-x=>x=-3,5m. Συγκρίνοντας την απόσταση αυτή με το μήκος κύματος βλέπουμε ότι: x=3,5λ=>x=3λ+ λ 4 =3λ. Επομένως το 4 στιγμιότυπο έχει την μορφή: ε)με την ίδια διαδικασία για την φάση και την θέση έχουμε: φ=π(0,5t+x)=> φ=π(0,5 7+x)=> φ=7π+πx Για x=0=>φ=7π Για φ=0=>7π+πx=0=>7π=-πx=>x=-3,5m. Επομένως το ζητούμενο διάγραμμα λαμβάνει την συγκεκριμένη μορφή:

11 ΘΕΜΑ 4 Ο α) Κάθε σώμα μάζας Μ αναρτημένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς Κ, το άνω άκρο του Δ 0 οποίου είναι στερεωμένο ακλόνητα, κάνει απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς D = K, αφού: στη θέση ισορροπίας ισχύει ότι: ΣF = 0 F ελ,o W = 0 K Δ o = W () και στην τυχαία θέση του σχήματος ισχύει ότι: 0 (+) F ελ,0 w F ελ w Δ x 0 (φυσικό μήκος ελατηρίου) (τυχαία θέση) (θέση ισορροπίας) ΣF = F ελ W ΣF = K Δ W () ΣF = K Δ K (Δ + x) ΣF = K x ΣF = K Δ K Δ 0 (στο σχήμα φαίνεται ότι Δ 0 = Δ + x) Η περίοδος της ταλάντωσης είναι: T = π M = π m + m Τ = 0,π sec. D K Για το διάστημα S που διανύει ο ταλαντωτής σε κάθε περίοδο ισχύει ότι: S = 4 A A = 3cm/4 A = 8 cm. και η ενέργεια είναι: E = ½ DA Ε =,8 J β) Η γωνιακή συχνότητα είναι ω = π/τ ω = 0 rad/s και εφόσον στην εκφώνηση δίνεται ότι το σύστημα σωμάτων δεν έχει αρχική φάση στην ταλάντωσή του: η εξίσωση της απομάκρυνσης είναι x = Aημωt x = 0,08 ημ(0t) η εξίσωση της ταχύτητας είναι υ = ω Α συνωt υ = 0,8 συν(0t) η εξίσωση της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης είναι U = E ημ (ωt) U =,8 ημ (0t) και η εξίσωση της κινητικής ενέργειας είναι Κ = E συν (ωt) Κ =,8 συν (0t) όλες οι εξισώσεις στο S.I

12 γ) Από τη συνθήκη ισορροπίας προκύπτει: () Δ 0 = Mg/K Δ 0 = (m + m ) g/k Δ 0 = 0, m (παρατηρούμε ότι Δ 0 > A, άρα στην διάρκεια της Α.Α.Τ. το ελατήριο δεν ξεπερνά το φυσικό μήκος και είναι συνεχώς σε επιμήκυνση). Στην τυχαία θέση του παραπάνω σχήματος το ελατήριο έχει επιμήκυνση: Δ = Δ 0 - x, (όπου x η απομάκρυνση από την θέση ισορροπίας x = 0,08ημ0t) επομένως εφαρμόζοντας τον νόμο του Hooke για τη δύναμη του ελατηρίου: F ελ = K Δ F ελ = Κ (Δ 0 x) F ελ = 400 [0, 0,08ημ(0t)] F ελ = 40 3ημ(0t) στο S.I. και η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου θα είναι: U ελ = ½ ΚΔ U ελ = 00 [0, 0,08 ημ(0t)] στο S.I δ) Ο συγκεκριμένος λόγος υπολογίζεται από τις παρακάτω σχέσεις : W F -ΔU U ελ ελ,αρχ Uελ,τελ ΚΔ αρχ ΚΔ W ελ τελ Fελ = = = = 3,5 W ΔΚ Κ Κ Μυ Μυ W Fεπ τελ αρχ τελ αρχ Fεπ (Την αρχική χρονική στιγμή είναι: υ αρχ = υ max = 0,8 m/s και Δ αρχ = Δ 0 = 0, m την τελική χρονική στιγμή είναι: υ τελ = 0 και Δ τελ = Δ 0 + A = 0,8 m). ε) Ο ρυθμός μεταβολής της δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου δίνεται από ΔU Δt ελ την σχέση: = = P F υ Fελ ελ και επειδή κατά τη διάρκεια της Α.Α.Τ. το ελατήριο δεν αποκτάει το φυσικό του μήκος είναι F ελ 0, επομένως ο ρυθμός μηδενίζεται όταν μηδενίζεται η ταχύτητα του ταλαντωτή. Αυτό γίνεται για η φορά τη χρονική στιγμή t = Τ/4 t = π/0 sec (υπενθυμίζεται ότι δεν υπάρχει αρχική φάση στην ταλάντωση). στ) Ο υπολογισμός της τάσης του νήματος γίνεται από τη συνισταμένη δύναμη που δέχεται το Σ ή το Σ. Για το Σ ισχύει ότι η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσής του είναι: D = m ω D = 300 N/m Για τη συνισταμένη των δυνάμεων στο Σ ισχύει ότι:

13 ΣF = D x T W = D x T = m g D x () T = ,08 ημ0t T = 30 4 ημ0t και επομένως για t = π/60 s προκύπτει ότι Τ = 8 Ν Από τη σχέση () προκύπτει ότι η ελάχιστη τιμή της τάσης του νήματος θα αντιστοιχεί σε απομάκρυνση x = +A, επομένως Τ min = m g D Α. Όμως, καθώς το σύστημα κάνει ταλάντωση, αναφέρεται ότι το νήμα παραμένει διαρκώς τεντωμένο, επομένως για την τάση του νήματος θα πρέπει να ισχύει ότι: mg D Τ min 0 m g D Α 0 A A max = 0, m T (+) Σ Σ w ζ) Μόλις κοπεί το νήμα, αφού αλλάζει η μάζα του ταλαντωτή (κάνει ταλάντωση μόνο το Σ ) θα αλλάξει και η θέση ισορροπίας. Επιπλέον, τη στιγμή που κόβεται το νήμα το σύστημα είναι σε ακραία θέση ταλάντωσης (τόσο πριν κοπεί το νήμα όσο και αφού κοπεί η ταχύτητα είναι υ = 0). Επομένως το πλάτος της ταλάντωσης θα αλλάξει. (άξονας ταλάντωσης) 0 (τελική) θέση ισορροπίας (για το Σ) Δ 0 (αρχική) θέση ισορροπίας (για το Σ + Σ) F ελ,0 Δ Σ + Σ w F ελ, Σ (αρχικό πλάτος) Α w (τελικό πλάτος) Α ακραία θέση ταλάντωσης (υ = 0)

14 Συγκεκριμένα: Από τη σχέση () έχει υπολογιστεί ότι η θέση ισορροπίας του συστήματος των Σ και Σ απέχει από το φυσικό μήκος του ελατηρίου Δ 0 = 0, m Στη θέση ισορροπίας του Σ θα ισχύει ότι: ΣF = 0 F ελ, W = 0 ΚΔ = m g Δ = m g/k Δ = 0,05 m και από το σχήμα προκύπτει ότι το (νέο) πλάτος Α και το (προηγούμενο) πλάτος Α συνδέονται με τη σχέση: Α = Α + Δ 0 Δ Α = 0,55 m m Η (νέα) περίοδος ταλάντωσης θα είναι: T = π = π m D K και η (νέα) μέγιστη ταχύτητα θα είναι: υ ḿax = ω Α = π Α Τ Τ = 0,π sec. υ ḿax = 3, m/s ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΥΣΙΑ ΘΑΛΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ταλαντώσεις. Η ελάττωση του πλάτους (απόσβεση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση ,Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Καραδηµητρίου Ε. Μιχάλης http://perifysikhs.wordpress.com mixalis.karadimitriou@gmail.com Πρόχειρες Σηµειώσεις 2011-2012 1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση 1.1 Περιοδικά Φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της Βασικές ασκήσεις στις φθίνουσες ταλαντώσεις.. Μικρό σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με πλάτος που μειώνεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση =,8e,t (S.I.). Να υπολογίσετε: α. το πλάτος της ταλάντωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος.

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Παράδειγμα : Έστω ένα σώμα αφήνεται από τη θέση φυσικού μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ.

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ. Θα μελετήσουμε τώρα συστήματα που διεγείρονται σε ταλάντωση μέσω εξωτερικής ς που μπορεί να είναι (όπως θα δούμε παρακάτω) σταθερή, μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Β1. Σωστό το β. Δόθηκε ότι οι μάζες των σωμάτων είναι ίσες, δηλαδή ma = mb. Με διαίρεση κατά μέλη των σχέσεων (1) και (2) έχουμε:

ΘΕΜΑ Β Β1. Σωστό το β. Δόθηκε ότι οι μάζες των σωμάτων είναι ίσες, δηλαδή ma = mb. Με διαίρεση κατά μέλη των σχέσεων (1) και (2) έχουμε: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 00 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α δ Α β Α β Α4 γ Α5. α Σ, β Λ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική ερίοδος 05 Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 700 Διάρκεια: ώρες Ύλη: Ταλαντώσεις Καθηγητής: Ονοματεώνυμο: ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Τι ονομάζουμε στάσιμο κύμα f()=0.5sin() Εξαιτίας της συμβοής δύο κυμάτων του ίδιου πάτους και της ίδιας συχνότητας που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό εαστικό μέσο με αντίθετη φορά,

Διαβάστε περισσότερα