ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 2037/2000 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑ Α ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 2037/2000 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑ Α ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 2037/2000 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑ Α ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ Ενηµέρωση των προµηθευτών και των χρηστών ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος στους τοµείς της ψύξης και κλιµατισµού, πυρόσβεσης, αφρωδών υλικών, αεροζόλ και διαλυτών Το έντυπο αυτό ετοιµάστηκε από τον ρ. Χαράλαµπο Χατζηπάκκο, Ανώτερο Λειτουργό Περιβάλλοντος στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβαλλοντος, για ενη- µέρωση των ενδιαφεροµένων για τις πιθανές συνέπειες από την εφαρµογή του Κανονισµού 2037/2000 και δεν υποκαθιστά τον Κανονισµό.

2 Περιεχόµενα Εισαγωγή 2 Ουσίες που επηρεάζονται από τον Κανονισµό 2037/ Κυριότερα σηµεία του Κανονισµού ΕΚ 4 Ψύξη και κλιµατισµός 5 ιαλύτες 7 Αερολύµατα 7 Συστήµατα πυροπροστασίας 8 Παραγωγή αφρωδών πλαστικών 9 Ουσίες προς απόρριψη 10 Εµπορικοί έλεγχοι 10 Άρθρα από τον Κανονισµό 12 Χρήσιµες πληροφορίες 13 1

3 Εισαγωγή Το έντυπο αυτό είναι περίληψη των βασικών προνοιών του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) µε Αριθ. 2037/2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ODS), ο οποίος τέθηκε σε εφαρµογή από την 1η Οκτωβρίου 2000 Πάνω από 170 χώρες έχουν επικυρώσει µέχρι τώρα το Πρωτόκολλο του Μοντρεάλ α- ναφορικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Η Ε.Ε. εφάρµοσε αρχικά το Πρωτόκολλο µε τον Κανονισµό 3093/94. Οι αυστηρότεροι περιορισµοί που επιβλήθηκαν από µεταγενεστερες τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου, είχαν σαν επακόλουθο την ετοιµασία του Κανονισµού 2037/2000 οποίος τέθηκε σε εφαρµογή την 1η Οκτωβρίου εδοµένου ότι η νοµοθεσία αυτή είναι υπό µορφή Κανονισµού και όχι Οδηγίας, θα έχει άµεση εφαρµογή στην Κυπριακή νοµοθεσία από την 1 η Μαΐου Ο Κανονισµός επηρεάζει τους χρήστες, τους παραγωγούς, τους προµηθευτές, τους τεχνικούς συντήρησης όπως, επίσης, όλους όσοι εµπλέκονται στη διάθεση των ODS. Αυτές περιλαµβάνουν ουσίες όπως χλωροφθοράνθρακες, άλλους πλήρως αλογονωµένους χλωροφθοράνθρακες, halons, τετραχλωράνθρακα, 1,1,1 τριχλωροαιθάνιο, µεθυλοβρωµίδιο, υδροβρωµοφθοράνθρακες, υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs) και βρωµοχλωροµεθάνιο (CBM). Αυτές οι ουσίες χρησιµοποιούνται κυρίως στη ψύξη, τον κλιµατισµό, την παραγωγή αφρωδών υλικών, ως διαλύτες και στην πυρόσβεση. 2

4 Ουσίες που επηρεάζονται από το Κανονισµό 2037/2000 Ο Κανονισµός έχει επιπτώσεις στην προµήθεια και τη χρήση όλων των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΟDS). Μερικές από τις βασικές ουσίες είναι οι πιο κάτω: α) Ψυκτικές ουσίες Οι ουσίες που υπογραµµίζονται είναι αυτές που χρησιµοποιούνται πιο συχνά. CFCs: 11, 12, 13, 113, 114, 500, 502, 503 HCFCs: 22, 123, 124 Μίγµατα HCFCs: διάφορα τα οποία συµπεριλαµβάνουν τα R401a, R402a, R403a, R406a, R408a, R411 b Κοινά εµπορικά ονόµατα : Arcton, Forane, Freon, Isceon, Solkane, Suva β) ιαλύτες CFC: 113 1,1,1 τριχλωροαιθάνιο HCFCs: 141b βρωµοχλωροµεθάνιο (CBM) Κοινά εµπορικά ονόµατα: Arklone, Freon, Flugene, Forane, Kaltron, Fluorisol, Gensolv, Genklene γ) Παραγωγή αφρωδών πλαστικών HCFCs: 22, 141b, 142b δ) Υλικά πυρόσβεσης Halons: 1211,1301 3

5 Κυριότερα σηµεία του Κανονισµού Ο Κανονισµός ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2000, ηµεροµηνία κατά την οποία καταργήθηκε ο προηγούµενος Κανονισµός 3093/94. Στη συνέχεια, συνοψίζονται οι βασικές πτυχές του Κανονισµού, ο οποίος είναι διαθέσιµος σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε Τα κυριότερα σηµεία του Κανονισµού περιλαµβάνουν: νέες απαγορεύσεις στη διαθεση 1 και χρήση 2 CFCs, Halons, 1,1,1-τριχλωροαιθάνιου, τετραχλωράνθρακα, υδροβρωµοφθορανθράκων και CBM 3 για τις περισσότερες εφαρµογές. Οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2000, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες περιγράφονται σε αυτό το έντυπο οι απαγορεύσεις σε αυτές τις ουσίες ισχύουν τόσο για τις καθαρές όσο και τις ανακυκλωµένες ουσίες σηµαντικές αναθεωρήσεις στους ελέγχους στη χρήση HCFCs αυτοί είναι επιπρόσθετοι έλεγχοι από αυτούς που ίσχυαν στον προηγούµενο Κανονισµό όλοι οι σηµαντικότεροι τοµείς στους οποίους χρησιµοποιούνται HCFCs υπόκεινται σε νέους έλεγχους χρήσης πιο αυστηρές απαιτήσεις σχετικά µε την ανάκτηση ODS από προϊόντα και εξοπλισµό και την αποτροπή διαρροών από τον εξοπλισµό αυτό περιλαµβάνει απαγόρευση στην προµήθεια ODS σε δοχεία µιας χρήσης εκτός από τις περιπτώσεις βασικών χρήσεων αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα για τη διάθεση HCFCs το χρονοδιάγραµµα συνάδει µε τους νέους ελέγχους χρήσης των HCFCs µερικές περικοπές τέθηκαν σε ισχύ το 2001 και ουσιαστικές περικοπές από το 2003 κανένα καθαρό HCFCs δεν µπορεί να διατεθεί στην αγορά µετά από το τέλος του 2009 απαγόρευση στην εισαγωγή προϊόντων που περιέχουν ODS το µέτρο αυτό είναι άµεσο για όλα τα ODS εκτός από HCFCs οι ηµεροµηνίες ελέγχου χρήσης των HCFCs καλύπτουν και την απαγόρευση εισαγωγής εκείνων των προϊόντων και του εξοπλισµού που τα περιέχουν νέο χρονοδιάγραµµα για τον τερµατισµό της παραγωγής HCFCs στην Ε.Ε. 1 ιάθεση είναι η έναντι αµοιβής ή δωρεάν παροχή ή προσφορά σε τρίτους ελεγχόµενων ουσιών ή προϊόντων που περιέχουν ελεγχόµενες ουσίες οι οποίες καλύπτονται από τον Κανονισµό. Στον Κανονισµό αναφέρεται ως "διάθεση στην αγορά". 2 Χρήση είναι η χρησιµοποίηση ελεγχόµενων ουσιών στην παραγωγή ή τη συντήρηση και ιδίως στην επαναχρησιµοποίηση προϊόντων ή εξοπλισµού ή σε άλλες διεργασίες πλην της χρήσης ως πρώτης ύλης ή µέσου επεξεργασίας. 3 CΒΜ (βρωµοχλωροµεθάνιο) είναι µια νέα ουσία που δεν αναφέρεται στον προηγούµενο Κανονισµό. Μερικές φορές αναφέρεται ως Halon 1011 ή ως BCM. 4

6 Ψύξη και Κλιµατισµός Άρθρα 4.1/4.4 (ii) & (iii) α) Έλεγχοι στην προµήθεια και χρήση για τα συστήµατα που περιέχουν CFCs 1 Οι νέοι έλεγχοι στη διάθεση και χρήση CFCs έχουν άµεση επίδραση στην αγορά ψύξης και κλιµατισµού. Από την 1η Οκτωβρίου 2000 απαγορεύθηκε η προµήθεια CFCs. Από την 1η Ιανουαρίου 2001 απαγορεύθηκε η χρήση αυτών των ψυκτικών ουσιών για τη συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισµού. Υπάρχει πρόνοια για εξαίρεση για τη χρήση τους για ορισµένους στρατιωτικούς σκοπούς µέχρι την 31η εκεµβρίου ( 1 η αναφορά σε CFCs περιλαµβάνει την ψυκτική ουσία 13Β1, η οποία είναι Halon) Άρθρο 5.1 γ β) Έλεγχοι χρήσης HCFCs - Νέος εξοπλισµός Ο προηγούµενος Κανονισµός (3093/94) προέβλεπε διάφορους ελέγχους τελικής χρήσης που επαναλαµβάνονται στον Κανονισµό 2037/2000. Αυτό εξυπακούει ότι υπάρχει ήδη απαγόρευση στη χρήση HCFCs στην κατασκευή νέου εξοπλισµού για τις ακόλουθες χρήσεις: σε συστήµατα άµεσης εξάτµισης σε ανοικτό περιβάλλον, σε ψυγεία και καταψύκτες οικιακής χρήσεως, σε συστήµατα κλιµατισµού οχηµάτων, ελκυστήρων, µη οδικών οχηµάτων ή ρυµουλκούµενων, ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας των συστηµάτων αυτών, εκτός των στρατιωτικών χρήσεων όπου η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ την 31η εκεµβρίου 2008, στον κλιµατισµό δηµόσιων οδικών συγκοινωνιακών µέσων, στον κλιµατισµό σιδηροδροµικών µεταφορών, σε ψυκτικούς θαλάµους και αποθήκες του δηµοσίου και των κυκλωµάτων διανοµής, για µηχανήµατα µε ισχύ εισόδου στον άξονα τουλάχιστον 150 kw, Ο Κανονισµός 2037/2000 εισάγει περαιτέρω ελέγχους χρήσης. Η χρήση HCFCs για την κατασκευή νέου εξοπλισµού σε όλες τις εφαρµογές ψύξης και κλιµατισµού απαγορεύθηκε από την 1η Ιανουαρίου Από την απαγόρευση υπάρχουν δύο εξαιρέσεις: τα σταθερά συστήµατα κλιµατισµού ψυκτικής δυναµικότητας µικρότερης των 100 kw, όπου η χρήση υδροχλωροφθορανθράκων απαγορεύθηκε από 1 η Ιουλίου 2002 σε κάθε εξοπλισµό που έχει παραχθεί µετά τις 30 Ιουνίου 2002 τα αναστρέψιµα συστήµατα κλιµατισµού/ αντλίας θερµότητας, στα οποία θα απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται υδροχλωροφθοράνθρακες από 1 η Ιανουαρίου 2004 σε κάθε εξοπλισµό που θα παραχθεί µετά την 31 η εκεµβρίου

7 Άρθρο 5.1 γ γ) Έλεγχοι χρήσης HCFCs Υφιστάµενος εξοπλισµός Με τον Κανονισµό 2037/2000, υιοθετήθηκαν νέοι έλεγχοι για τη χρήση HCFCs στη συντήρηση των συστηµάτων ψύξης και κλιµατισµού που κατασκευάστηκαν πριν τη σχετική απαγόρευση κατασκευής. Απαγορεύεται η χρήση καθαρών HCFCs από την 1 η Ιανουαρίου 2010 και η χρήση οποιωνδήποτε HCFCs, συµπεριλαµβανοµένων των ανακυκλωµένων υλικών, από την 1η Ιανουαρίου Άρθρο 16 δ) Ανάκτηση και καταστροφή Με άµεση εφαρµογή, όλα τα ODS που χρησιµοποιούνται στον εξοπλισµό ψύξης και κλιµατισµού πρέπει να ανακτώνται κατά τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισµού ή πριν από τη διάλυση ή την τελική απόσυρσή του. Από την 1η Ιανουαρίου 2001, ανακτηµένα CFCs πρέπει να καταστρέφονται µε περιβαλλοντικά αποδεκτή τεχνολογία. Ανακτηµένα HCFCs µπορεί είτε να καταστραφούν είτε να επαναχρησιµοποιηθούν µέχρι το Οι ελεγχόµενες ουσίες που περιέχονται σε οικιακά ψυγεία και καταψύκτες πρέπει να ανακτώνται και υφίστανται τη µεταχείριση που προβλέπεται πιο πάνω από την 31 η εκεµβρίου Άρθρο 17 ε) Πρόληψη διαρροών Ο Κανονισµός αυξάνει τις απαιτήσεις για την πρόληψη της διαρροής των ψυκτικών ουσιών ODS από τα συστήµατα. Πρέπει να λαµβάνεται κάθε πρακτικά δυνατό προληπτικό µέτρο για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των διαρροών ελεγχόµενων ουσιών. Μια σηµαντική νέα απαίτηση είναι ότι ο σταθερός εξοπλισµός που περιέχει περισσότερα από 3 κιλά ψυκτικής ουσίας ODS πρέπει να ελέγχεται ετησίως για τυχόν διαρροές. Για να εξασφαλιστεί ότι η ανάκτηση και τα θέµατα διαρροών θα χρήζουν της ορθής αντιµετώπισης από τους τεχνικούς, ο Κανονισµός απαιτεί από τις χώρες µέλη να θέσουν κατώτατο επίπεδο προσόντων για όλο το προσωπικό που συντηρεί, επισκευάζει και διατηρεί εξοπλισµό που περιέχει ψυκτικές ουσίες ODS. Αυτό έπρεπε να επιτευχθεί µέχρι το τέλος του στ) Εµπορικοί έλεγχοι ιάφοροι εµπορικοί έλεγχοι θα επηρεάσουν την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων ψύξης και κλιµατισµού που περιέχουν ουσίες ODS. Λεπτοµέρειες δίνονται στη σελίδα 10. 6

8 ιαλύτες Άρθρο 4.1 α) Έλεγχοι χρήσης για CFCs, 1,1,1 τριχλωροαιθάνιο, Βρωµοχλωροµεθάνιο, (CBM) και τετραχλωράνθρακα Από την 1 η Οκτωβρίου 2000 απαγορεύθηκε η χρήση των CFCs, 1,1,1 τριχλωροαιθανίου, CBM και τετραχλωράνθρακα για οποιαδήποτε διαλυτική εφαρµογή. Άρθρο 5.1 β β) Έλεγχοι χρήσης για HCFCs Απαγορεύεται η χρήση HCFCs σε εφαρµογές ανοικτού κυκλώµατος των διαλυτών, συµπεριλαµβανοµένων των ανοικτών συσκευών καθαρισµού και των ανοικτών συστηµάτων ξήρανσης χωρίς ψυχό- µενα σηµεία, σε συγκολλητικά µέσα και µέσα καθαρισµού τύπων, όταν δε χρησιµοποιούνται σε κλειστό εξοπλισµό, για καθαρισµό αποχετεύσεων κατά τον οποίο οι υδροχλωροφθοράνθρακες δεν ανακτώνται. Από την 1 η Ιανουαρίου 2002 απαγορεύθηκε η χρήση HCFCs σε όλες τις χρήσεις διαλυτών. Υπάρχει µια προσωρινή εξαίρεση για τον καθαρισµό ακριβείας των ηλεκτρικών και άλλων συστατικών στην αεροδιαστηµική και αεροναυτική όπου η απαγόρευση χρήσης θα τεθεί σε ισχύ την 31 η εκεµβρίου Άρθρο 16 γ) Ανάκτηση και καταστροφή Με άµεση εφαρµογή όλοι οι διαλύτες που καταστρέφουν το όζον πρέπει να ανακτηθούν κατά τη διάρκεια της συντήρησης και επισκευής του εξοπλισµού ή πριν τη διάλυση και την τελική του απόσυρση. Με εξαίρεση τα HCFCs, όλοι οι ανακτηµένοι ODS διαλύτες πρέπει να καταστραφούν µε περιβαλλοντικά αποδεκτή τεχνολογία. Τα HCFCs µπορούν να ανακτηθούν για επαναχρησιµοποίηση στις εφαρµογές όπου αυτό επιτρέπεται από τον Κανονισµό. Αερολύµατα Άρθρο 4.1 Άρθρο 5.1α Η χρήση CFCs στην παραγωγή αερολυµάτων απαγορεύθηκε από την 1 η Οκτωβρίου

9 Συστήµατα πυροπροστασίας Άρθρα 4.1/4.4 (iv) & (v) α) Έλεγχοι χρήσης Halons εν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν καινούργια Halons για το ξαναγέµισµα των υπαρχόντων συστηµάτων πυροπροστασίας. Τα ανακτηµένα, ανακυκλωµένα ή ποιοτικά αποκατεστηµένα Halons επιτράπηκε να χρησιµοποιηθούν στα υπάρχοντα συστή- µατα πυροπροστασίας µέχρι την 31 η εκεµβρίου Μετά από αυτή την ηµεροµηνία, τα συστήµατα δε µπορούν να επαναγεµισθούν. Ο υποχρεωτικός παροπλισµός των συστηµάτων πυροπροστασίας και των πυροσβεστήρων που περιέχουν halons πρέπει να πραγµατοποιηθεί και να ολοκληρωθεί πριν από την 31 η εκεµβρίου Η µόνη απαλλαγή στα ανωτέρω είναι η χρήση των halons σε ένα περιορισµένο αριθµό "κρίσιµης σηµασίας χρήσεων", όπως σε ο- ρισµένες στρατιωτικές και αεροδιαστηµικές εφαρµογές. Οι κρίσιµες χρήσεις παρατίθενται στο Παράρτηµα VII του Κανονισµού, π.χ. για την αδρανοποίηση κατειληµµένων χώρων στους οποίους υπάρχει πιθανότητα ελευθέρωσης εύφλεκτων υγρών ή/ και αερίων, στο στρατιωτικό τοµέα, τον τοµέα πετρελαίου, υγραερίου και πετροχηµικών, κλπ. Άρθρο 16 β) Ανάκτηση & καταστροφή Όλα τα halons και τα άλλα ODS που περιλαµβάνονται στα συστήµατα πυροπροστασίας και τους πυροσβεστήρες πρέπει να ανακτηθούν κατά τη διάρκεια της επισκευής και της συντήρησης του εξοπλισµού ή πριν από τη διάλυση ή την τελική απόσυρσή του. Η ανάκτηση των halons πρέπει να γίνεται µε σκοπό την καταστροφή τους µε περιβαλλοντικά αποδεκτή τεχνολογία. Η µόνη εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα είναι για την επαναχρησιµοποίηση στις "κρίσιµης σηµασίας χρήσεις", που απαριθµούνται στο Παράρτηµα VII του Κανονισµού. Άρθρο 22 γ) CΒΜ (ή halon 1011) Το CBM χρησιµοποιείται σαν µέσον καταστολής εκρήξεων και η προµήθεια και χρήση του απαγορεύθηκε από 1 η Οκτωβρίου Εντούτοις, συστήµατα που περιέχουν CBM µπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται, έως ότου απαιτηθεί να επαναγεµισθούν ή συµπληρωθούν, εφόσον οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο α) πιο πάνω δεν ισχύουν για αυτή την ουσία. 8

10 Παραγωγή αφρωδών πλαστικών Άρθρο 5.1 δ α) Έλεγχοι χρήσης - HCFCs Τα µόνα ODS που χρησιµοποιούνται σήµερα στη βιοµηχανία παραγωγής αφρωδών πλαστικών είναι HCFCs. Ο Κανονισµός απαγορεύει τη χρήση HCFCs για την παραγωγή όλων των αφρωδών πλαστικών µε εξαίρεση τα αφρώδη πλαστικά τύπου integral skin για εφαρµογές ασφάλειας και τα σκληρά µονωτικά αφρώδη πλαστικά. Επιπλέον, εισήγαγε µια σειρά απαγορεύσεων που θα καταργήσουν σταδιακά εντελώς τη χρήση HCFCs και στην παραγωγή αφρωδών πολυουραιθάνης τύπου spray µέχρι την 1 η Ιανουαρίου Τα βασικά βήµατα στο πρόγραµµα σταδιακής κατάργησης ήσαν: Από την 1η Οκτωβρίου 2000 απαγορεύθηκε η χρήση HCFCs στην παραγωγή αφρωδών πλαστικών τύπου integral skin για εφαρµογές ασφάλειας και σκληρού µονωτικού α- φρώδους πολυαιθυλενίου. Από την 1 η Ιανουαρίου 2002 απαγορεύθηκε η χρήση HCFCs για την παραγωγή σκληρού µονωτικού πολυστυρολίου διέλασης, εκτός αν χρησιµοποιείται για µόνωση στις µεταφορές. Από την 1 η Ιανουαρίου 2003 απαγορεύθηκε η χρήση HCFCs, στην παραγωγή αφρωδών πολυουραιθάνης για συσκευές, αφρωδών πολυουραιθάνης σε εύκαµπτα φύλλα και πετασµάτων σάντουιτς πολυουραιθάνης, εκτός αν τα τελευταία χρησιµοποιούνται για µόνωση στις µεταφορές. Από την 1η Ιανουαρίου 2004 κανένας αφρός δεν µπορεί να κατασκευάζεται µε τη χρήση HCFCs. Ως εκ τούτου, µετά από αυτή την ηµεροµηνία δε θα επιτρέπεται πλέον να χρησιµοποιηθούν HCFCs για την παραγωγή αφρωδών πολυουρεθάνης τύπου spray και block, αφρού για µόνωση στις µεταφορές, κλπ. Άρθρο 16 β) Ανάκτηση & καταστροφή Ο Κανονισµός απαιτεί την ανάκτηση των ODS από τους αφρούς "εάν είναι πρακτικά εφαρµόσιµο". Το ανακτηµένο ρευστό πρέπει είτε να καταστραφεί είτε να επαναχρησιµοποιηθεί (παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις άλλες πτυχές του Κανονισµού δεν επιτρέπουν επαναχρησιµοποίηση). 9

11 ODS προς Απόρριψη Τα απόβλητα ODS πρέπει να απορρίπτονται µε τρόπο που δε βλάπτει την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Είναι πιθανόν κάποια απόβλητα ODS να εντάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα και ως εκ τούτου υπόκεινται σε πιο αυστηρές ρυθµίσεις διάθεσης από τα άλλα που είναι τα περισσότερα. Ειδικοί κανόνες ισχύουν, επίσης, για την εισαγωγή και την εξαγωγή τους. Εµπορικοί έλεγχοι Ο Κανονισµός περιλαµβάνει διάφορους ελέγχους που ισχύουν για το διεθνές εµπόριο πέραν από την Ε.Ε. Οι εµπορικοί έλεγχοι ισχύουν για τα περισσότερα ODS και όλους τους τύπους προϊόντων και εξοπλισµών που τα περιέχουν και που συνοψίζονται πιο κάτω: Άρθρο 7 α) Εισαγωγή ελεγχόµενων ουσιών Απαγορεύεται η εισαγωγή CFCs, halons, τετραχλωράνθρακα και του 1,1,1 τριχλωροαιθανίου, εκτός σε τρεις συγκεκριµένες περιπτώσεις. Αυτές είναι: (ι) για τις βασικές ή κρίσιµης σηµασίας χρήσεις, (ιι) ως πρώτη ύλη ή ως µέσο επεξεργασίας, και (ιιι) όταν η ελεγχόµενη ουσία εισάγεται για να καταστραφεί. Άρθρο 4.6 Άρθρο 7 Η εισαγωγή και η διάθεση στην αγορά των προϊόντων και του εξοπλισµού που περιέχουν CFCs, halons, τετραχλωράνθρακα και 1,1,1 τριχλωροαιθάνιο απαγορεύεται, εκτός από τρεις συγκεκριµένες περιπτώσεις. Αυτές είναι: (ι) η εισαγωγή προϊόντων και εξοπλισµού για βασικές χρήσεις, (ιι) η εισαγωγή προϊόντων και εξοπλισµού για χρησιµοποίηση halons σε κρίσιµης σηµασίας χρήσης, και (ιιι) η εισαγωγή προϊόντων και εξοπλισµού που κατασκευάστηκαν πριν από την 30 η Σεπτεµβρίου β) Εισαγωγή HCFCs Τα HCFCs επιτρέπεται να εισαχθούν µέσα στα ποσοτικά όρια που καθορίζονται από τον Κανονισµό, αφού εξασφαλιστεί εκ των προτέρων άδεια εισαγωγής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρθρο 5.4 Τα προϊόντα και ο εξοπλισµός που περιέχουν HCFCs είναι δυνατόν να εισαχθούν εφόσον εφαρµόζονται οι σχετικές ηµεροµηνίες ελέγχου χρήσης που περιγράφονται σε αυτό το έντυπο. Μετά από αυτές τις ηµεροµηνίες, η εισαγωγή των προϊόντων και του εξοπλισµού που περιέχουν HCFCs απαγορεύεται εκτός αν τα προϊόντα κατασκευάστηκαν πριν από τη σχετική ηµεροµηνία ελέγχου χρήσης. 10

12 Άρθρο 11 γ) Εξαγωγή των περισσότερο ελεγχόµενων ουσιών Εξαγωγή των ελεγχόµενων ουσιών Η εξαγωγή CFCs, του τετραχλωράνθρακα, και του 1,1,1 τριχλωροαιθανίου απαγορεύθηκε από την 1η Οκτωβρίου 2000 εκτός από τις περιπτώσεις που παράγονται για: (ι) βασικές εσωτερικές ανάγκες αναπτυσσόµενων χωρών, (ιι) βασικές χρήσεις, ή (ιιι) ως πρώτη ύλη και ως µέσο επεξεργασίας. Η µαζική εξαγωγή halons επίσης απαγορεύθηκε µετά την πιο πάνω ηµεροµηνία. Άρθρο 11 Εξαγωγή των προϊόντων που περιέχουν τις ελεγχόµενες ουσίες Η εξαγωγή προϊόντων και εξοπλισµού που περιέχουν ή που χρησιµοποιούν CFCs, τετραχλωράνθρακα και 1,1,1 τριχλωροαιθάνιο απαγορεύθηκε από την 1 η Οκτωβρίου 2000 εκτός για τις βασικές χρήσεις. Προϊόντα και ο εξοπλισµός που περιέχουν halons, είναι δυνατόν να εξαχθούν για να ικανοποιήσουν οποιανδήποτε από τις κρίσιµης σηµασίας χρήσεις που απαριθµούνται στο Παράρτηµα VII του Κανονισµού. Άρθρο 5.5 Άρθρο 11 Άρθρο 12 δ) Εξαγωγή HCFCs Η ελεγχόµενη χρήση HCFCs που περιγράφεται σε αυτό το έντυπο δεν ισχύει για τη χρήση τους για την παραγωγή προϊόντων για εξαγωγή σε χώρες µέλη που συµµετέχουν στο Πρωτόκολλο του Μοντρεάλ όπου η χρήση HCFCs επιτρέπεται µέχρι την 31 η εκεµβρίου Μετά από αυτή την ηµεροµηνία η εξαγωγή των προϊόντων και εξοπλισµού που περιέχουν HCFCs απαγορεύεται. Η εξαγωγή HCFCs σε οποιοδήποτε κράτος που δε συµµετέχει στο Πρωτόκολλο του Μοντρεάλ θα απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου ε) Έγκριση εξαγωγής Από 1 η Ιανουαρίου 2001 απαιτείται άδεια εξαγωγής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες τις εξαγωγές ODS. 11

13 Άρθρα από τον Κανονισµό 2037/2000 Το βασικό κείµενο του Κανονισµού αποτελείται από 7 κεφάλαια, που χωρίζονται σε 24 άρθρα. Υπάρχουν, επίσης, 7 Παραρτήµατα. Ο πιο κάτω πίνακας συνοψίζει τη δοµή των σηµαντικότερων µερών του Κανονισµού: Κεφάλαιο Άρθρο/α Περιεχόµενο I 1.2 Εισαγωγικές διατάξεις (πεδίο, ορισµοί) ΙΙ Χρονοδιάγραµµα σταδιακής κατάργησης 3 Έλεγχος της παραγωγής των ελεγχόµενων ουσιών 4 Έλεγχος της διάθεσης στην αγορά και χρήση των ελεγχόµενων ουσιών 5 Έλεγχος της χρήσης HCFCs ΙΙΙ 6-15 Εµπόριο IV Έλεγχος εκποµπών 16 Ανάκτηση των χρησιµοποιηµένων ελεγχόµενων ουσιών 17 ιαρροές των ελεγχόµενων ουσιών V Επιτροπή, Υποβολή έκθεσης, Επιθεώρηση, Ποινικές Ρήτρες VI 22 Νέες ουσίες VII 23, 24 Τελικές διατάξεις Παράρτηµα I και ΙΙ Ελεγχόµενες ουσίες που καλύπτονται Παράρτηµα ΙΙΙ Παράρτηµα IV και V Παράρτηµα VI Παράρτηµα VII Ποσοτικά όρια για τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς Kωδικοί συνδυασµένης ονοµατολογίας (ΣΟ), κωδικοί για τις ελεγχόµενες ουσίες και προϊόντα ιεργασίες στις οποίες οι ελεγχόµενες ουσίες χρησιµοποιούνται ως µέσα επεξεργασίας. Κρίσιµες χρήσεις των halons 12

14 Χρήσιµες πληροφορίες Επαφές ρ. Χαράλαµπο Χατζηπάκκο Ανώτερο Λειτουργό Περιβαλλοντος Υπηρεσία Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Λευκωσία Τηλ Φαξ Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: Αναφορές στον Κανονισµό Το πλήρες κείµενο του Κανονισµού βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. Άλλες Χρήσιµες Πληροφορίες 13

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/195 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 14.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 213 της 07/09/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - Εισαγωγή - Γενικά Στοιχεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Πεδίο εφαρµογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία Αρθρα 1-7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί

2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Απόσπασµα από τις κατευθύνσεις για την υλοποίηση/εφαρµογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές 2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί 2.5.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα... 5 1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία... 5 2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα