Θωρακείστε την επιχείρηση σας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θωρακείστε την επιχείρηση σας"

Transcript

1

2 Θωρακείστε την επιχείρηση σας Χαµηλό κόστος Γρήγορη εκµάθηση w.agrosoft.gr Άµεσα αποτελέσµατα

3 Εισαγωγή Το προϊόν Itemtracker, έκδοση 1.0, είναι η σύγχρονη και µοντέρνα λύση στην Ιχνηλασιµότητα των τροφίµων και ποτών, όπως απαιτείται από τον κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 178/2002. Αποτελείται από ένα σύνολο υποπροϊόντων µε τα οποία δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να δηµιουργεί και να συντηρεί την αλυσίδα ιχνηλασιµότητας τροφίµων και ποτών. Μπορεί να λειτουργεί αυτόνοµα ή να συνεργαστεί µε το υπάρχον εµπορικό πακέτο της επιχείρησης προκειµένου να αντλεί τα στοιχεία που απαιτούνται. Προορίζεται για όλες τις εταιρείες που συµµετέχουν στην τροφική αλυσίδα, όπως: ²Εισαγωγείς ²Μεταποιητές ²Κατασκευαστές ²Παραγωγοί ²Εξαγωγείς κλπ. Το Itemtracker, χρησιµοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, όπως αναγνώστες και εκτυπωτές γραµµωτού κώδικα, φορητά τερµατικά, ασύρµατα δίκτυα, smart tags κλπ προφέρει στις εταιρείες τροφίµων και ποτών τη δυνατότητα της ολοκληρωµένης Ιχνηλασιµότητας των εµπορευµάτων που διακινούν ή των προϊόντων που παράγουν. Ανά κωδικό παρτίδας είναι δυνατή η παρακολούθηση: ²Των πρώτων υλών ανά προµηθευτή ²Των προϊόντων ή/και εµπορευµάτων ²Των πρώτων υλών που συνθέτουν κάθε προϊόν ²Των προϊόντων ή/και εµπορευµάτων ανά πελάτη ²Των ιστορικών αρχείων Ιχνηλασιµότητας και ανάκλησης Προσφέρονται διάφορες δυνατότητες, όπως άµεση ανεύρεση ειδών ανά κωδικό παρτίδας, γρήγορη και εύκολη εκτύπωση ετικετών γραµµωτού κώδικα, άµεση ανάκληση προϊόντων, παρακολούθηση ηµεροµηνίας λήξης για τα ευαίσθητα προϊόντα, αποµόνωση ανακληθέντων ειδών κλπ. Με την εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος αυτού οι εταιρείες τροφίµων και ποτών προσαρµόζονται πλήρως στον κανονισµό ο οποίος είναι υποχρεωτικός από την 1/1/2005. Το προϊόν µπορεί να ενσωµατωθεί σε επιδοτούµενα προγράµµατα για επιδότηση. υναµικό προϊόν κωδικοποίησης και ταυτοποίησης

4 Γενικά χαρακτηριστικά ²Λειτουργικές και λιτές οθόνες εργασίας ²Κατηγορίες χρηστών και δικαιώµατα ανά κατηγορία ²Ελληνική και Αγγλική έκδοση ²Εύκολη προσαρµογή στις ανάγκες του πελάτη ²Ανταλλαγή δεδοµένων µε ασύρµατα δίκτυα ²Συνεργασία µε όλα τα δηµοφιλή φορητά τερµατικά ² ιάφανη συνεργασία µε όλα τα δηµοφιλή ERP συστήµατα και εµπορικά πακέτα ²Μικρός χρόνος εκµάθησης και προσαρµογής των χρηστών ²Ελάχιστη καταχώρηση δεδοµένων ²Εύκολος σχεδιασµός ετικετών γραµµωτού κώδικα ²Χρήση συστηµάτων γραµµωτού κώδικα EAN-8, EAN-13, ITF-14 και GS1-128 Τήρηση στοιχείων για όλα τα τµήµατα της επιχείρησης

5 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Εισαγωγές ειδών ²Καταχώρηση ή µεταφορά τιµολογίων προµηθευτών ²Ενηµέρωση κωδικού παρτίδας εισαγωγµένων ειδών ²Εκτύπωση κωδικών παρτίδων ²Έλεγχος κωδικών παρτίδων & ηµεροµηνιών λήξης Εντολές παραγωγής ²Καταχώρηση εντολών παραγωγής ²Έλεγχος αποθέµατος ²Ανάλωση πρώτων υλών (FEFO, FIFO) ²Ολοκλήρωση εντολών παραγωγής ²Καταχώρηση στοιχείων ποιοτικού ελέγχου ανά παρτίδα προϊόντος ²Εκτύπωση κωδικού παρτίδας προϊόντων ²Συσκευασία, παλετοποίηση Εξαγωγή ειδών ²Καταχώρηση ή µεταφορά τιµολογίων πελατών ²Συλλογή παραγγελίας ανά κωδικό παρτίδας (FEFO, FIFO) ²Έλεγχος κωδικών παρτίδων & ηµεροµηνιών λήξης Ανάκληση ειδών ²Ανάκληση παρτίδας ειδών ²Ενηµέρωση πελάτη και προµηθευτή ² έσµευση παρτίδας ειδών ²Προβολή ποιοτικών στοιχείων ανακληθείσας παρτίδας Ιστορικά αρχεία Ιχνηλασιµότητας ²Πληροφορίες Ιχνηλασιµότητας ανά κωδικό παρτίδας είδους ²Πληροφορίες Ιχνηλασιµότητας ανά είδος ²Πληροφορίες Ιχνηλασιµότητας ανά παραστατικό ²Πληροφορίες Ιχνηλασιµότητας ανά προµηθευτή Εύκολη προσαρµογή σε κάθε µορφή επιχείρησης

6 Τεχνικά χαρακτηριστικά ±Περιβάλλον λειτουργίας Microsoft Windows ±Περιβάλλον ανάπτυξης Microsoft.Net ±Σχεσιακή βάση δεδοµένων MSDE, SQL 2005 Express ±Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP ±Αλγόριθµοι κρυπτογράφησης δεδοµένων ±Ανοικτή αρχιτεκτονική ±Λειτουργία Multi-user ±Σταθερό και φιλικό περιβάλλον λειτουργίας ± ιάφανη συνεργασία µε άλλες εφαρµογές ±Σύνδεση µε µηχανές παραγωγής ±Ενσύρµατο και ασύρµατο δίκτυο Τοπολογία Itemtracker Itemtracker ERP σύστηµα Σταθµοί εργασίας Σύγχρονη τεχνολογία

7 ιαχείριση αλυσίδας Ιχνηλασιµότητας Το προϊόν Itemtracker µπορεί να εφαρµοστεί τόσο σε εµπορικές επιχειρήσεις όσο και σε µονάδες παραγωγής. Η διαχείριση της αλυσίδας Ιχνηλασιµότητας εξασφαλίζεται πλήρως και στις δυο περιπτώσεις. Με τη χρήση του συστήµατος GS1, παρακολουθούνται και ιχνηλατούνται καταλλήλως οι πρώτες ύλες, τα εµπορεύµατα και τα προϊόντα µε τους κωδικούς παρτίδων τους. Τα παρακάτω σχεδιαγράµµατα παραθέτουν τον τρόπο µε τον οποίο το Itemtracker εφαρµόζει το σύστηµα GS1 τόσο στην παραγωγή όσο και στη διανοµή. Προµήθεια πρώτων υλών Παραλαβές στην αποθήκη Παραγωγική ή µεταποιητική διαδικασία Παραγωγή Συσκευασία Αποθήκευση Εκτέλεση παραγγελιών Προετοιµασία παραγγελίας GLN1 GLN2 GLN3 SSCC1 SSCC2 SSCC3 SSCC4 GTIN1 παραγωγής GTIN1 & παρτίδα 1 GTIN1 & παρτίδα 2 GTIN2 GTIN2 GTIN2 GTIN2 GTIN2 SSCC5 SSCC6 SSCC7 SSCC5 SSCC6 SSCC7 GLN5 GLN6 Προµήθεια εµπορευµάτων Παραλαβές στην αποθήκη Αποθηκευτικοί χώροι Αποθήκευση Αναδιάταξη Αποθήκευση Εκτέλεση παραγγελιών Προετοιµασία παραγγελίας GLN1 SSCC1 SSCC2 SSCC1 SSCC2 Οµοιογενείς µονάδες SSCC1 SSCC2 SSCC1 SSCC2 GLN5 GLN2 GLN3 SSCC3 SSCC4 SSCC3 SSCC4 Ανοµοιογενείς µονάδες SSCC5 SSCC6 SSCC5 SSCC6 GLN6 GLN7 GLN = Κωδικός πελάτη, SSCC = Κωδικός παλέτας, GTIN = Κωδικός προϊόντος ιεθνή πρότυπα κωδικοποίησης

8 Πλεονεκτήµατα ²Πλήρης κωδικοποίηση και ταυτοποίηση ειδών ² ιαχείριση και ελαχιστοποίηση επιχειρηµατικού κινδύνου ²Πλήρης προσαρµογή στον κοινοτικό κανονισµό ²Γρήγορη διάθεση στοιχείων στους ελεγκτικούς φορείς ²Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά ²Επέκταση και ολοκλήρωση HACCP συστήµατος ²Γρήγορη ανάκτηση στοιχείων Ιχνηλασιµότητας ²Ενίσχυση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών ²Καλύτερος έλεγχος στην ποιότητα των πρώτων υλών και τελικών προϊόντων ²Εύκολη τεκµηρίωση ενώπιον πελατών, προµηθευτών και ελεγκτικών φορέων ²Προστασία της εταιρείας από κακόβουλες πράξεις ²Καλύτερη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας ²Ευκολότερη διάθεση προϊόντων στην εσωτερική και εξωτερική αγορά ²Μειωµένα ασφάλιστρα για καλύψεις σχετικές µε την ποιότητα των προϊόντων ²Καλύτερος έλεγχος αποθεµάτων ²Στατιστικά στοιχεία παραγωγής ²Γρήγορη και εύκολη ανάκληση παρτίδων ²Μείωση διαχειριστικού κόστους Απλή, φιλική και αξιόπιστη λύση

9 Στόχοι Ιχνηλασιµότητας ± ιευκολύνει την Ιχνηλασιµότητα και απόσυρση των τροφίµων και ποτών. ±Βοηθάει στον έλεγχο της παραγωγής σε συνδιασµό µε το HACCP σύστηµα. ±Επιτρέπει τη στοχοθετηµένη και ακριβή ενηµέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα που εγκυµονούν κινδύνους. ±Αποσκοπεί στην ασφάλεια των τροφίµων και ποτών. ±Εξασφαλίζει το δίκαιο εµπόριο µεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων. ±Βοηθάει στην αξιοπιστία των πληροφοριών που διατίθενται στους καταναλωτές και στους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών. ± ιευκολύνει στην αξιολόγηση του κινδύνου από τις ελεγκτικές αρχές και την αποφυγή γενικότερης διατάραξης του εµπορίου. ±Υλοποιεί τον υποχρεωτικό κανονισµό της ΕΕ 178/2002. ηµιουργία αρχείων και διαδικασιών Ιχνηλασιµότητας

10 Κανονισµός ΕΕ 178/2002, άρθρο 18 ±Η ιχνηλασιµότητα των τροφίµων, των ζωοτροφών, των ζώων που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφίµων και οποιασδήποτε άλλης ουσίας που προορίζεται για ενσωµάτωση σε ένα τρόφιµο ή σε µια ζωοτροφή ή αναµένεται ότι θα ενσωµατωθεί σε αυτά, διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής. ±Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών είναι σε θέση να αναγνωρίζουν κάθε πρόσωπο από το οποίο έχουν προµηθευτεί ένα τρόφιµο, µια ζωοτροφή, ένα ζώο που χρησιµοποιείται για την παραγωγή τροφίµων ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που προορίζεται για ενσωµάτωση σε ένα τρόφιµο ή σε µια ζωοτροφή ή αναµένεται ότι θα ενσωµατωθεί σε αυτά. Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων εγκαθιδρύουν συστήµατα και διαδικασίες που καθιστούν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιµες στις αρµόδιες αρχές, εάν αυτές το ζητήσουν. ±Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών εγκαθιδρύουν συστήµατα και διαδικασίες για την αναγνώριση των άλλων επιχειρήσεων στις οποίες προµηθεύουν τα προϊόντα τους. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες στις αρµόδιες αρχές, εάν αυτές το ζητήσουν. ±Τα τρόφιµα ή οι ζωοτροφές που διατίθενται ή ενδέχεται να διατεθούν στην αγορά της Κοινότητας πρέπει να φέρουν κατάλληλη επισήµανση ή σήµα αναγνώρισης ώστε να διευκολύνεται η ιχνηλασιµότητα τους, µέσω κατάλληλων εγγράφων ή πληροφοριών, σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις των ειδικότερων διατάξεων. Εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

11 Για όλα τα είδη των επιχειρήσεων Εύκολη προσαρµογή Πλήρης έλεγχος Φιλικό περιβάλλον λειτουργίας w.agrosoft.gr

12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ AgroSoft ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Οθρύος 4, Γέρακας Αττικής ΑΘΗΝΑ, Τηλ , Fax , URL:www.agrosoft.gr