Διαχείριση ενοποίησης. έργου. Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση ενοποίησης. έργου. Μαθησιακά αποτελέσματα"

Transcript

1 4 Διαχείριση ενοποίησης Μαθησιακά αποτελέσματα Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο, θα είστε σε θέση να: Γράφετε το καταστατικό ενός Γράφετε την έκθεση ολοκλήρωσης ενός Αυτό το κεφάλαιο θα εξηγήσει πώς θα αναπτύσσετε το καταστατικό (ή, αλλιώς, τον καταστατικό χάρτη) και την έκθεση ολοκλήρωσης του, δύο πολύ σημαντικά έγγραφα στη γνωστική περιοχή Διαχείριση ενοποίησης. Ο διευθυντής και τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούν το καταστατικό του για την έναρξη του και χρησιμοποιούν την έκθεση ολοκλήρωσης του προκειμένου να τεκμηριώσουν τα διδάγματα που αποκόμισαν. Παλαιότερα, η διαχείριση κάθε στοιχείου ενός που εκτεινόταν σε πολλούς τομείς γινόταν ξεχωριστά από τα διαφορετικά τμήματα. Οι εργασίες συχνά εκτελούνταν με τη σειρά, από το ένα τμήμα στο άλλο, ενώ η ενοποίηση φάνταζε τότε σαν κάτι εξωτικό. Αλλά με την καλύτερη κατανόηση της δυναμικής ενός, η διαχείριση ενοποίησης αναπτύχθηκε ως μια σημαντική γνωστική περιοχή η οποία συνδυάζει και ενοποιεί όλες τις πτυχές του. Το Σχήμα 4.1 δείχνει τον τρόπο με τον

2 Ανάλυση δομής διαχείρισης ενοποίησης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / 65 Διαχείριση ενοποίησης Διεργασία διαχείρισης Σχέδιο διαχείρισης Κύκλος ζωής Έναρξη Στόχοι Φάση σκοπιμότητας Σχεδιασμός Τρόπος υλοποίησης Φάση σχεδιασμού Εκτέλεση Πόροι Φάση εκτέλεσης Ολοκλήρωση Δραστηριότητες Φάση ολοκλήρωσης Σχήμα 4.1: Διαχείριση ενοποίησης δείχνει πώς μπορείτε να χωρίσετε τη διαχείριση ενοποίησης σε διεργασίες διαχείρισης, σε σχέδια διαχείρισης και στον κύκλο ζωής του οποίο συνεργάζονται μεταξύ τους οι τρεις βασικές συνιστώσες του συστήματος διαχείρισης (διεργασίες, σχέδια και φάσεις), ώστε να συνδυάζουν και να ενοποιούν το αντικείμενο του. Αυτοί οι τρεις όροι, οι οποίοι συνολικά ονομάζονται τα 3P (από τις αγγλικές λέξεις process, plan, phase), θα παρουσιαστούν στα τρία επόμενα κεφάλαια: Διεργασία διαχείρισης παρουσιάζει τις βασικές διεργασίες διαχείρισης, δηλαδή την έναρξη, το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την ολοκλήρωση ενός. Σχέδιο διαχείρισης παρουσιάζει όλα τα σχέδια του τα οποία συνδυάζονται, ώστε να αποτελέσουν τη γραμμή βάσης που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό και τον έλεγχο της απόδοσης του. Κύκλος ζωής παρουσιάζει τις φάσεις, τις μεθοδολογίες και τα συστήματα του τα οποία δίνουν στους διευθυντές τη δυνατότητα να υλοποιούν τη στρατηγική της εταιρείας.

3 66 / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Αντιστοίχιση με το σώμα γνώσεων PMBOK 4ed: Η γνωστική περιοχή Διαχείριση ενοποίησης περιλαμβάνει τα εξής: PMBOK 4ed Αντιστοίχιση 4.1 Ανάπτυξη του καταστατικού Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί πώς να συντάσσετε το καταενός στατικό ενός. 4.2 Ανάπτυξη σχεδίου Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Σχέδιο διαχείρισης. διαχείρισης 4.3 Διεύθυνση και διαχείριση Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Διεργασία διαχείρισης. της εκτέλεσης του 4.4 Παρακολούθηση και έλεγχος Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Διεργασία διαχείρισης. των εργασιών του 4.5 Εκτέλεση του ελέγχου Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Διαχείριση εύρους. αλλαγών στο εύρος 4.6 Ολοκλήρωση Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί πώς να συντάσσετε την έκθεή φάσης ση ολοκλήρωσης του. APM BoK 5ed: Η γνωστική περιοχή Ενοποίηση περιλαμβάνει τον παρακάτω ορισμό: Το APM BoK ορίζει την ενοποίηση ως τη διαδικασία του συγκερασμού ανθρώπων, δραστηριοτήτων και άλλων πραγμάτων, ώστε να λειτουργούν με αποδοτικό τρόπο. Πρότυπο ενότητας (επίπεδο 4): Δεν υπάρχει πρότυπο ενότητας για τη διαχείριση της ενοποίησης. 1. Το καταστατικό του Το καταστατικό του (αναφέρεται επίσης ως καταστατικός χάρτης, όροι αναφοράς ή αποστολή ) κηρύσσει επίσημα την έναρξη του ή μιας φάσης του. Το καταστατικό του μπορεί να είναι ένα απλό έγγραφο το οποίο περιγράφει με λίγα λόγια ό,τι απαιτείται, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένα πολύ μεγαλύτερο έγγραφο το οποίο ορίζει με ακρίβεια ό,τι απαιτείται και πώς θα εκπληρωθεί. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται το πρότυπο του καταστατικού ενός και περιγράφονται εν συντομία όλα τα βασικά σημεία του. Κυριότητα: Αν και ο ανώτατος επισπεύδων (sponsor) του είναι ο κύριος του καταστατικού του, ο διευθυντής του και μέλη της ομάδας συχνά είναι

4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / 67 αυτοί που το αναπτύσσουν. Αυτό το γεγονός διασφαλίζει ότι ο διευθυντής και τα μέλη της ομάδας συμβάλλουν εποικοδομητικά στην ανάπτυξη του καταστατικού του, αλλά και ότι θα λάβουν την απαραίτητη εξουσιοδότηση και εξουσία προκειμένου να χρησιμοποιούν τους πόρους της εταιρείας προς όφελος του. Εγγραφή του : Το καταστατικό του σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του, με την τυπική προσθήκη του στο μητρώο έργων της εταιρείας. Το έργο λαμβάνει την ταυτότητά του, με όνομα, αριθμό και σκοπό. Για παράδειγμα, αν το έργο αφορά την κατασκευή ενός σκάφους εφοδιασμού για υπεράκτιες περιοχές, το όνομα του θα μπορούσε να είναι απλώς το όνομα του πλοίου, ο αριθμός του θα ήταν ο προϋπολογισμός για το έργο ή ο επόμενος αριθμός στο μητρώο έργων και ο σκοπός δεν θα ήταν κάτι παραπάνω από μια σύντομη δήλωση του τύπου του, εν προκειμένω η ναυπήγηση ενός σκάφους εφοδιασμού πετρελαιοπηγών στη Βόρεια Θάλασσα. Ευθύνη: Το κομμάτι της ευθύνης προσδιορίζει τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν τη διαχείριση του και μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από τους παρακάτω: Ο πελάτης και/ή ο ανώτατος επισπεύδων είναι υπεύθυνοι για την έναρξη του, τη χρηματοδότησή του και τον ορισμό του διευθυντή του. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την αποκόμιση τον ωφελειών του οι οποίες θα συμβάλλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των παραδοτέων στόχων του (χρόνος, κόστος, ποιότητα). Οι προτεινόμενοι ειδικοί είναι υπεύθυνοι για τη σχεδίαση του, τη μέθοδο κατασκευής και την εκπλήρωση της απαιτούμενης διαμόρφωσης των λειτουργιών. Το καταστατικό του θα πρέπει να εκχωρεί την εξουσία στα υπεύθυνα μέρη, ώστε να είναι σε θέση να εκδίδουν οδηγίες και να χρησιμοποιούν πόρους της εταιρείας για την εκτέλεση των εργασιών. Πρότυπο καταστατικού : Το πρότυπο καταστατικού προσδιορίζει τα κύρια σημεία τα οποία διαμορφώνουν τη δομή του καταστατικού του. Καταστατικό του Όνομα Αριθμός Σκοπός Πελάτης Ανώτατος επισπεύδων Δίνει στο έργο ένα κατανοητό όνομα. Δίνει στο έργο μια ταυτότητα. Εξηγεί το λόγο για τον οποίο ξεκινά το έργο. Προσδιορίζει τον πελάτη. Ορίζει ποιος εγκρίνει και πληρώνει για το έργο.

5 68 / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Διευθυντής Υπόβαθρο Έκθεση απαιτήσεων Έκθεση επιχειρηματικής σκοπιμότητας Εύρος Μελέτη σκοπιμότητας Ανάλυση ενδιαφερόμενων μερών Περιορισμοί Υποθέσεις Προϋπολογισμός Χρονοδιάγραμμα Στρατηγική εκτέλεσης Ποιότητα Μεθοδολογία Οργανωτική δομή ανάλυσης Επικοινωνία Κίνδυνοι Προσδιορίζει αυτόν που θα διευθύνει το έργο. Περιγράφει τα κύρια σημεία της σταδιακής κατασκευής του. Περιγράφει τα κύρια σημεία των προβλημάτων, των αναγκών και των ευκαιριών με τα οποία θα ασχοληθεί το έργο. Καθορίζει την εμπορική αιτιολόγηση του. Περιγράφει τα παραδοτέα του (αγαθά ή υπηρεσίες). Επιβεβαιώνει ότι το έργο είναι εφικτό και ότι θα χρησιμοποιήσει πλήρως όσα παρέχει η εταιρεία. Προσδιορίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη και αναλύει τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Περιγράφει τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς περιορισμούς, αλλά και τους περιορισμούς του ίδιου του (μέθοδος κατασκευής και διαμόρφωση). Καταγράφει τις υποθέσεις στις οποίες βασίζονται οι αποφάσεις. Περιγράφει τα κύρια σημεία της δομής κόστους του. Παρουσιάζει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης όλων των δραστηριοτήτων. Εξηγεί την απόφαση που λήφθηκε μεταξύ αγοράς και κατασκευής (απαιτήσεις πόρων και προμηθειών). Περιγράφει τα κύρια σημεία της απαιτούμενης ποιότητας και του επιπέδου επιθεωρήσεων. Περιγράφει τα κύρια σημεία των συστημάτων διαχείρισης και του γραφείου διαχείρισης (PMO). Περιγράφει τα κύρια σημεία της οργανωτικής δομής ανάλυσης (OBS) (ρόλοι, καθήκοντα, ευθύνες και εξουσίες). Περιγράφει τα κύρια σημεία των γραμμών επικοινωνίας και το απαιτούμενο επίπεδο ελέγχου τεκμηρίωσης. Περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού των κινδύνων του και τις ενέργειες απόκρισης που αναπτύσσονται. Σχήμα 4.2: Πρότυπο καταστατικού δείχνει μια τυπική μορφή καταστατικού

6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / 69 Υπόβαθρο: Αυτό το κομμάτι περιγράφει το υπόβαθρο του, αναλύοντας εν συντομία την κατάσταση, δηλαδή τα προβλήματα, τις ανάγκες ή τις ευκαιρίες που οδήγησαν στην έναρξη του. Απαραίτητη είναι η υποστήριξη του υπόβαθρου από μια έκθεση απαιτήσεων και μια έκθεση επιχειρηματικής σκοπιμότητας. Συγκεκριμένα: Μια έκθεση απαιτήσεων είναι μια περιγραφή υψηλού επιπέδου των ζητούμενων. Για παράδειγμα, η απαίτηση μιας εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να εκφραστεί ως η ικανότητα παραγωγής X μεγαβάτ ενέργειας. Αυτή η απαίτηση θα βασιζόταν στην ανάλυση των ενδιαφερόμενων μερών (ανάγκες και προσδοκίες), στην ανάδραση από την αγορά και στις οικονομικές προβλέψεις. Αμέσως μετά, μια έκθεση επιχειρηματικής σκοπιμότητας θα παρουσιάσει μία ή περισσότερες επιλογές που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις. Για παράδειγμα, για να εκπληρωθεί η ανάγκη παραγωγής ρεύματος (όπως διατυπώθηκε παραπάνω), οι επιλογές θα ήταν η κατασκευή ενός ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού που θα χρησιμοποιούσε λιγνίτη, πετρέλαιο ή διάφορες εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όπως πυρηνική, ηλιακή, αιολική ή παλιρροιακή. Η δομή της έκθεσης επιχειρηματικής σκοπιμότητας θα παρείχε επίσης οικονομική, τεχνική και εμπορική αιτιολόγηση για κάθε επιλογή. Εύρος : Το κομμάτι του εύρους περιγράφει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που θα παραδίδει το έργο. Για έργα εσωτερικά για μια εταιρεία, το εύρος βασίζεται στην έκθεση απαιτήσεων (προβλήματα, ανάγκες, ευκαιρίες) και στην έκθεση επιχειρηματικής σκοπιμότητας (εμπορική αιτιολόγηση). Για εξωτερικά έργα, το εύρος βασίζεται στο έγγραφο προσφοράς του πελάτη, δηλαδή στο συμβόλαιο. Το καταστατικό του θα πρέπει επίσης να περιγράφει ένα PBS/WBS υψηλού επιπέδου, στο οποίο θα επισημαίνονται τα βασικά παραδοτέα. Μελέτη σκοπιμότητας: Η έκδοση του καταστατικού του σηματοδοτεί την έναρξη του γενικά και συγκεκριμένα της μελέτης σκοπιμότητας. Αυτό το κομμάτι περιγράφει το αντικείμενο της μελέτης σκοπιμότητας και πώς θα πρέπει να υλοποιείται και να τεκμηριώνεται, ποιος θα πρέπει να είναι ο υπεύθυνος (πιθανότατα ο διευθυντής ), πότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός της. Ενδιαφερόμενα μέρη : Αυτό το κομμάτι προσδιορίζει τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη του και περιγράφει σε γενικές γραμμές τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Μέθοδος κατασκευής: Αυτό το κομμάτι περιγράφει τον τρόπο κατασκευής ή υλοποίησης του. Για παράδειγμα, σε ένα έργο επέκτασης οικίας, η μέθοδος κατασκευής ασχολείται με τη θέση που πρέπει να έχουν οι σκαλωσιές και οι σκάλες, κα-

7 70 / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ θώς και με τη φύλαξη των υλικών. Σε ένα έργο πληροφορικής, η μέθοδος κατασκευής εξετάζει τρόπους απομάκρυνσης του παλαιού εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου, ώστε ο αντίκτυπος στη λειτουργία της εταιρείας να είναι ο ελάχιστος δυνατός. Διαχείριση διαμόρφωσης: Αυτό το κομμάτι προτείνει μια ομάδα ειδικών οι οποίοι θα επιβεβαιώσουν ότι όλα τα συστατικά στοιχεία του θα λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή με τις απαιτήσεις του χρήστη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνυπολογίζονται οι προτάσεις αυτών των ειδικών όταν μελετώνται και εγκρίνονται αλλαγές στο εύρος. Περιορισμοί: Αυτό το κομμάτι περιγράφει τους βασικούς περιορισμούς και τις υποθέσεις που καθορίζουν τα όρια του. Προϋπολογισμός: Αυτό το κομμάτι κατανέμει τον προϋπολογισμό του προσδιορίζεται με ακρίβεια ο προϋπολογισμός της μελέτης σκοπιμότητας, αλλά ο συνολικός προϋπολογισμός του αποτελεί απλώς μια γενική εκτίμηση. Χρονοδιάγραμμα: Αυτό το κομμάτι περιγράφει το χρονοδιάγραμμα του δίνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης σκοπιμότητας, αλλά το χρονοδιάγραμμα του αποτελεί απλώς μια γενική εκτίμηση. Στρατηγική εκτέλεσης: Αυτό το κομμάτι περιγράφει τη στρατηγική της εκτέλεσης του, δηλαδή την απόφαση που θα καθορίσει αν η εταιρεία θα προχωρήσει σε αγορά ή σε κατασκευή. Ποιότητα : Αυτό το κομμάτι σκιαγραφεί τις απαιτήσεις ποιότητας και πώς η διασφάλιση της ποιότητας θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των απαραίτητων συνθηκών, αλλά και πώς ο έλεγχος της ποιότητας θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι επιτεύχθηκαν οι απαραίτητες συνθήκες. Μεθοδολογία : Αυτό το κομμάτι διατυπώνει πώς επιθυμεί ο ανώτατος επισπεύδων του να διευθύνεται το έργο, καθορίζει δηλαδή τη μεθοδολογία του ή το σύστημα του. Αυτό το κομμάτι θα μπορούσε επίσης να περιγράφει το μέγεθος και τη θέση ενός γραφείου, αλλά και τη δομή του συστήματος σχεδιασμού και ελέγχου. Οργανωτική δομή ανάλυσης : Αυτό το κομμάτι αναλύει τη δομή ανάλυσης οργανισμού (OBS) για το έργο, καθώς και τους ρόλους, τις ευθύνες και την εξουσία που θα έχουν όσοι συμμετέχουν στο έργο. Σε αυτό το στάδιο εξετάζεται αν θα χρησιμοποιηθεί ένα OBS τύπου μήτρας και με ποιον τρόπο θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους πόρους της εταιρείας ο διευθυντής του.

8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / 71 Επικοινωνία: Αυτό το κομμάτι περιγράφει τις γραμμές επικοινωνίας με τις οποίες θα ικανοποιούνται οι ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών για επικοινωνία και με ποιον τρόπο θα πρέπει να γίνονται η συλλογή, η επεξεργασία, η διασπορά (δηλαδή η αναφορά) και η αποθήκευση των πληροφοριών. Αυτό το κομμάτι θα πρέπει επίσης να προσδιορίζει το επίπεδο ελέγχου της τεκμηρίωσης. Εκτέλεση: Αυτό το κομμάτι περιγράφει τη διεργασία εκτέλεσης πώς θα πρέπει να εκδίδονται οι οδηγίες, πώς θα πρέπει να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αγοράς και πώς θα παρακολουθείται και θα ελέγχεται η πρόοδος. Αυτό το κομμάτι θα πρέπει επίσης να περιγράφει πώς θα διευθετούνται οι αλλαγές στο εύρος, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα συντονίζονται οι προτάσεις και οι εγκρίσεις των ειδικών όταν θα πραγματοποιούνται αλλαγές στο εύρος. Κίνδυνοι : Αυτό το κομμάτι περιγράφει τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν για το έργο και τη διεργασία εντοπισμού τους. Καθορίζει τον τρόπο ποσοτικοποίησής τους και προσδιορίζει το σχέδιο απόκρισης στους κινδύνους. Αυτό το κομμάτι θα πρέπει επίσης να διατυπώνει πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ευκαιρίες που ενδεχομένως να παρουσιαστούν. Παράδειγμα καταστατικού : Αυτό το παράδειγμα καθορίζει το καταστατικό ενός για ένα αιολικό πάρκο: Όνομα Αριθμός 1000 Σκοπός Αριθμός εγγράφου Προετοιμάστηκε από Πελάτης Ανώτατος επισπεύδων Διευθυντής Υπόβαθρο Έκθεση απαιτήσεων Έκθεση επιχειρηματικής σκοπιμότητας Καταστατικό του Highlands Wind Farm Παραγωγή «x» γιγαβάτ D100 John Dodd UK Energy Mark Hackney Oliver Logan Η παραγωγή ενέργειας πρέπει πλέον να έχει μικρό αποτύπωμα άνθρακα Περιγράφει τις μελλοντικές απαιτήσεις ενέργειας και τις μελλοντικές ηλεκτροπαραγωγικές διεργασίες Αιτιολογεί τη σκοπιμότητα του για το αιολικό πάρκο Highland

9 72 / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Εύρος Περιορισμοί Υποθέσεις Μεθοδολογία OBS Επικοινωνία Εκτέλεση Κίνδυνοι Σχεδιάζεται έτσι, ώστε να συμμορφώνεται με τα πρότυπα κατασκευής Προϋπολογισμός 100 εκατομμύρια δολάρια Η λιανική τιμή του ρεύματος θα ευθυγραμμίζεται με τον πληθωρισμό Πλήρως ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης Ο ανάδοχος (εργολάβος) θα αναλάβει όλους τους υπεργολάβους και προμηθευτές Εβδομαδιαίες συναντήσεις στο εργοτάξιο, έλεγχος τεκμηρίωσης Γραπτές οδηγίες ανά θέση εργαζομένου, σε κάρτες Κακές καιρικές συνθήκες, διαμαρτυρίες ομάδων προστασίας του περιβάλλοντος 2. Αναθεωρήσεις και έκθεση ολοκλήρωσης Η φάση αναθεώρησης ενός ή η έκθεση ολοκλήρωσης ενός είναι ο έλεγχος της πραγματικής απόδοσης του και/ή της κατάστασης του σε σχέση με τη δηλωμένη (ή σχεδιασμένη) απόδοση και/ή κατάσταση. Οι αναθεωρήσεις των φάσεων ενός εκτελούνται επίσημα στο τέλος κάθε φάσης, ενώ η έκθεση ολοκλήρωσης ενός εκτελείται επίσημα στο τέλος του. Ωστόσο, ο διευθυντής του και τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να μαθαίνουν ανεπίσημα από την εμπειρία που αποκομίζουν καθ όλη την πορεία εκτέλεσης του. Το APM BoK 5ed ορίζει τις αναθεωρήσεις ως τον έλεγχο της πιθανής ή πραγματικής επίτευξης των στόχων που καθορίζονται στο σχέδιο διαχείρισης και των οφελών που διατυπώνονται λεπτομερώς στην έκθεση επιχειρηματικής σκοπιμότητας. Το APM BoK 5ed ορίζει την ολοκλήρωση ως την επίσημη λήξη ενός, είτε επειδή ολοκληρώθηκε είτε επειδή τερματίστηκε νωρίτερα. Ευθύνη: Αν και οι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται από έναν ανεξάρτητο φορέα, ο οποίος σίγουρα δεν μετέχει στην ομάδα και σε ιδανικές συνθήκες δεν εργάζεται στον οργανισμό που υλοποιεί το έργο, το μεγάλο μέρος της προεργασίας μπορεί να διενεργηθεί από τα μέλη της ομάδας που εργάζονται στο γραφείο του.

10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / 73 Διδάγματα: Είναι σημαντικό να μαθαίνουμε όχι μόνο από τα λάθη ή τις επιτυχίες των προηγούμενων έργων, αλλά επίσης να απορροφούμε σταδιακά όλα τα διδάγματα που αποκομίζουμε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος. Η έκθεση αναθεώρησης και ολοκλήρωσης του μπορεί να χωριστεί σε τρεις ενότητες: Ιστορικά δεδομένα από προηγούμενα έργα, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη των αρχών ενός, στη μελέτη σκοπιμότητας και σε εκτιμήσεις για μελλοντικά έργα. Εκθέσεις προόδου, οι οποίες βοηθούν στην πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων και των προβληματικών περιοχών στο τρέχον έργο. Μια έκθεση αναθεώρησης φάσεων και ολοκλήρωσης, η οποία αποτιμά την απόδοση του τρέχοντος σε σχέση με τους στόχους του και υποβάλλει προτάσεις για μελλοντικά έργα. Οι αναθεωρήσεις των φάσεων του, οι εκθέσεις ολοκλήρωσης και τα διδάγματα τεκμηριώνονται και κοινοποιούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ιστορικά δεδομένα: Η αναζήτηση ιστορικών δεδομένων από προηγούμενα έργα θα δείξει με σαφήνεια τα οφέλη που έχει η αποδοτική αρχειοθέτηση και φύλαξη των εκθέσεων ολοκλήρωσης. Η πλέον βασική μορφή ανάπτυξης είναι τα διδάγματα που αποκομίζουμε από προηγούμενες εμπειρίες, τα οποία μάλιστα μας παρέχονται δωρεάν. Είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί και να διαπιστώνουμε τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις προηγούμενων έργων και να τις συνδυάζουμε με προτάσεις για μελλοντικά έργα, επειδή τα ίδια λάθη έχουν τη μυστήρια συνήθεια να εμφανίζονται ξανά, ιδιαίτερα αν δεν αναλυθεί η γενεσιουργός αιτία τους. 3. Ερωτηματολόγιο Οι αναθεωρήσεις φάσεων και οι εκθέσεις ολοκλήρωσης μπορούν να ωφεληθούν αμφότερες από ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Το ιδανικό θα ήταν η σύνταξη των εκθέσεων να γίνεται πριν διασκορπιστούν όσοι συμμετέχουν στο έργο, καθώς αργότερα θα είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους, πόσο μάλλον η λήψη σχολίων και προτάσεων από αυτούς. Το πλαίσιο θα πρέπει να είναι μεγάλο, ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει μια ευρεία γκάμα σχολίων και προτάσεων. Η λίστα των συμμετεχόντων θα πρέπει σίγουρα να περιλαμβάνει τους παρακάτω: Πελάτης Διευθυντής και ομάδα Λειτουργικοί διευθυντές και άλλα στελέχη της εταιρείας που συμμετέχουν Προμηθευτές και υπεργολάβοι Ενδιαφερόμενα μέρη. Το ερωτηματολόγιο θα περιλάμβανε τυπικά τα εξής:

11 74 / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Αποτιμήστε την ακρίβεια του προϋπολογισμού και παραθέστε προτεινό- μενες αλλαγές στα τιμολόγια της εταιρείας. Θέση Ανάθεση Εύρος Σχεδιασμός Απόδοση Μέθοδος κατασκευής Επικοινωνία Τεχνικές αλλαγές Αλλαγές στο εύρος Νέες τεχνολογίες Προβλήματα Προμήθεια Ανθρώπινο δυναμικό Προϋπολογισμός Χρονοδιάγραμμα Συμβόλαιο Προτάσεις Αναγνωρίστε τη θέση σας στην οργανωτική δομή του και σχολιάστε το περιβάλλον χειρισμού και τη συνεργασία με άλλους τομείς. Σχολιάστε την ανάθεση της ευθύνης και της εξουσίας σ εσάς και από εσάς. Περιγράψτε εν συντομία το αντικείμενο που σας έχει ανατεθεί. Σχολιάστε τα χρονοδιαγράμματα του σχεδιασμού, τον προϋπολογισμό, την ποιότητα και την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με το έργο σας. Όπου είναι δυνατό, ποσοτικοποιήστε την απόδοση με στατιστικά δεδομένα. Κάντε μια δίκαιη αποτίμηση της απόδοσής σας, αναλύοντας τις επιτυχίες και τα λάθη. Σχολιάστε τις εκθέσεις μη συμμόρφωσης (NCR), δίνοντας εξηγήσεις για τυχόν παρεκκλίσεις, αλλά και για το επίπεδο αναθεωρήσεων. Εάν διενεργήθηκαν έλεγχοι, σχολιάστε τα ευρήματά τους. Σχολιάστε τη μέθοδο κατασκευής του και υποβάλετε προτάσεις για μελλοντικά έργα. Σχολιάστε τις γραμμές επικοινωνίας, την έκδοση οδηγιών και πληροφοριών, την πραγματοποίηση συσκέψεων, την αρχειοθέτηση και τη φύλαξη. Αποτιμήστε τις αλλαγές στη σχεδίαση και τις τεχνικές αλλαγές, τα τελικά σχέδια κατασκευής και τα εγχειρίδια χρήσης. Σχολιάστε τις αλλαγές που ενδεχομένως έγιναν στο εύρος και τις παραχωρήσεις. Αποτιμήστε την ομαλότητα της λειτουργίας του συστήματος διαμόρφωσης. Συζητήστε για τη χρήση νέων τεχνολογιών, υπολογιστών και αυτοματισμών. Αναφέρετε απρόβλεπτα προβλήματα, πώς αυτά επηρέασαν το έργο και πώς αντιμετωπίστηκαν. Σχολιάστε την απόδοση των προμηθευτών και των υπεργολάβων. Σχολιάστε την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού, την εκπαίδευσή τους και τα προβλήματα επαγγελματικών σχέσεων που ενδεχομένως παρατηρήθηκαν. Αποτιμήστε την ακρίβεια του σχεδίου διαχείρισης και παραθέστε προτεινόμενες αλλαγές στη βάση δεδομένων εκτιμήσεων της εταιρείας. Αποτιμήστε το έγγραφο του συμβολαίου. Κάντε γενικές προτάσεις για μελλοντικά έργα.

12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / 75 Αυτός ο τύπος ερωτηματολογίου παρέχει στο διευθυντή ένα άριστο εργαλείο για άριστη ανάδραση, δηλαδή για ακριβή και κατανοητά σχόλια και προτάσεις. Γενικά δεν μας αρέσει να απαντάμε σε ερωτηματολόγια και, αν θέλουμε να λάβουμε ανάδραση, η καλύτερη λύση θα ήταν αυτό να γίνει μέσω μιας σύσκεψης ανασκόπησης του ή μιας τηλεφωνικής συνομιλίας, όπου το ερωτηματολόγιο θα λειτουργεί ως το πλαίσιο στο οποίο θα κινείται η συζήτηση. Προτάσεις για μελλοντικά έργα: Τα διδάγματα από επιτυχίες και λάθη και η βελτίωση της παραγωγικότητας είναι μια βασική οικονομική απαίτηση για παρατεταμένη εμπορική ανταγωνιστικότητα. Η έκθεση ολοκλήρωσης θα πρέπει να επισημαίνει τις προτάσεις που έχουν γίνει με απλότητα και σαφήνεια, επειδή έπειτα από πολλά χρόνια αυτό το έγγραφο ίσως είναι το μοναδικό που θα μελετηθεί. Φύλαξη: Στο τέλος του, τα αρχεία, οι φωτογραφίες, το σύνολο της αλληλογραφίας και κυρίως η έκθεση ολοκλήρωσης δεν θα πρέπει απλώς να χαθούν μέσα στις αρχειοθήκες, αλλά θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμα για επιθεώρηση, επειδή αυτά τα στοιχεία θα αποτελέσουν τη βάση δεδομένων για μελλοντικές εκτιμήσεις, ενώ επίσης θα είναι τα στοιχεία τα οποία θα μπορούν να υποβληθούν πρακτικά σε έλεγχο. Ασκήσεις: 1. Γράψτε το καταστατικό ενός, ώστε να εκκινήσετε ένα έργο που γνωρίζετε καλά. 2. Εκτελέστε μια αναθεώρηση φάσης στο τέλος της φάσης σχεδίασης για ένα έργο που γνωρίζετε καλά. 3. Πώς θα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε μια έκθεση ολοκλήρωσης για ένα έργο που γνωρίζετε καλά. Προτεινόμενη βιβλιογραφία: Burke, R., Project Management Techniques. Αναπτύσσει τα παρακάτω θέματα, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή: Κύκλος ζωής Ενδιαφερόμενα μέρη

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη διαχείριση έργου (ιστορία, πρότυπα, ενοποίηση)

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη διαχείριση έργου (ιστορία, πρότυπα, ενοποίηση) Διαχείριση Έργων Ενότητα 1: Εισαγωγή στη διαχείριση έργου (ιστορία, πρότυπα, ενοποίηση) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 2: Διεργασία και σχέδιο διαχείρισης, κύκλος ζωής και μελέτη σκοπιμότητας έργου

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 2: Διεργασία και σχέδιο διαχείρισης, κύκλος ζωής και μελέτη σκοπιμότητας έργου Διαχείριση Έργων Ενότητα 2: Διεργασία και σχέδιο διαχείρισης, κύκλος ζωής και μελέτη σκοπιμότητας έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δεδουλευμένη αξία. Υποενότητα 1

Δεδουλευμένη αξία. Υποενότητα 1 Διαχείριση Έργων Ενότητα 11: Δεδουλευμένη αξία, διαχείριση κινδύνου, ποιότητας και επικοινωνίας έργου, συσκέψεις και οργανωτικές δομές έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22 Περιεχόμενα Πρόλογος........................................................ 15 Σημείωμα του συγγραφέα............................................ 18 Υποστηρικτικό υλικό................................................

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 6: Διαχείριση κόστους έργου, ταμειακή ροή έργου

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 6: Διαχείριση κόστους έργου, ταμειακή ροή έργου Διαχείριση Έργων Ενότητα 6: Διαχείριση κόστους έργου, ταμειακή ροή έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Πρότυπα διαχείρισης έργου 46

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Πρότυπα διαχείρισης έργου 46 Περιεχόμενα Πρόλογος Σημείωμα του συγγραφέα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη διαχείριση έργου 18 1. Τι είναι έργο; 21 2. Έργο εναντίον γραμμής παραγωγής 23 3. Τύποι έργων 26 4. Τι είναι διαχείριση έργου; 29 5.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 1 Εισαγωγή στη διαχείριση έργου Μαθησιακά αποτελέσματα Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο, θα είστε σε θέση να: Ορίζετε τι είναι έργο και να το συγκρίνετε με τη συνήθη λειτουργία μιας επιχείρησης Ορίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 1 Εισαγωγή στη διαχείριση έργου Μαθησιακά αποτελέσματα Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο, θα είστε σε θέση να: Ορίζετε τι είναι έργο και να το συγκρίνετε με τη συνήθη λειτουργία μιας επιχείρησης Ορίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Στην εργασία που ακολουθεί, οι μαθητές θα πρέπει να οργανώσουν εβδομάδα πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5288 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. Υποέργο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες που σχετίζονται µε τη διοίκηση οργανισµών Θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Βασικοί ορισμοί Χαρακτηριστικά έργου Κατηγορίες τεχνικών έργων Παράγοντες των έργων Κριτήρια επιτυχίας Κύκλος ζωής του έργου Επιρροή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Θα παρουσιαστούν

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Θα παρουσιαστούν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θα παρουσιαστούν Η λειτουργία του προγραµµατισµού, και ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα II.

Εκπαιδευτική Ενότητα II. Εκπαιδευτική Ενότητα II. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Διαδικασία από τη Σύμβαση μέχρι τη Διασφαλισμένη Εξοικονόμηση Έργο Transparense Intelligent Energy Europe ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ.ΧΡΗΣΙΜΑ "ΑΧΡΗΣΤΑ" στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία»

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ.ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΧΡΗΣΤΑ στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία» Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ.ΧΡΗΣΙΜΑ "ΑΧΡΗΣΤΑ" στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία» Εισηγητές: Σοφία Θεοδωρίδου, Δέσποινα Καραδήμου, Ιωάννης Σουκιούρογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Διανοητικού Κεφαλαίου. Ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου σας

Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Διανοητικού Κεφαλαίου. Ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου σας Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Διανοητικού Κεφαλαίου Ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου σας Scottish Enterprise 2005-2012 Εισαγωγή Η σαφής κατανόηση των περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 11 : Σύγχρονες οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός του έργου και ο λεπτομερής προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την

Διαβάστε περισσότερα

Agile Προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων Λογισμικού

Agile Προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων Λογισμικού Agile Προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων Λογισμικού Ενότητα 2- Οι αρχές της agile προσέγγισης Δρ. Δημήτριος Τσέλιος Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.- ΤΕΙ Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή

Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Δομή Εφαρμογή συστήματος ΔΟΠ σε επιχείρηση. Πριν την εφαρμογή ενός συστήματος ΔΟΠ στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει τις πιο κάτω κατηγορίες αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01 Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 9 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 25.6.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΙΤ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΙΤ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΙΤ ΕΝΑΡΞΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Οργάνωση αποθήκης έχει σχεδιαστεί προκείμενου να έχει άμεση επίδραση στην επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Συμβάλλει στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Χαρίκλεια Μαλαμή ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, Σ. Βενιζέλου 49-51, Λυκόβρυση Αττικής 14153 Περίληψη Η συνήθης στρατηγική των μεγάλων επιχειρήσεων σήμερα έχει οδηγήσει και τον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Συνάντηση Εργασίας Αθήνα Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΔΟ) Δομή μοντέλου ΚΕΔΟ Μοντέλο ΚΕΔΟ Διαφάνεια Act Plan Αναφορά αποτελεσμάτων Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό εφαρμογών ιδιοπαραγωγήςθερμότητας με καύσιμο στερεή βιομάζα

Κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό εφαρμογών ιδιοπαραγωγήςθερμότητας με καύσιμο στερεή βιομάζα Κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό εφαρμογών ιδιοπαραγωγήςθερμότητας με καύσιμο στερεή βιομάζα Name Date Location Ανάπτυξη και υλοποίηση έργων 1. Οργάνωση του έργου και των προκαταρκτικών εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Βασικά Γενικά Μοντέλα Μοντέλο καταρράκτη (waterfall model) Ξεχωριστές φάσεις καθορισµού απαιτήσεων και ανάπτυξης, επικύρωσης, εξέλιξης Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας,

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας, ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Συναφείς Υπηρεσίες Σταμάτιος Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Οι 10 αλλαγές που επιφέρει στον κλάδο των Κατασκευών η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Οι 10 αλλαγές που επιφέρει στον κλάδο των Κατασκευών η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Οι 10 αλλαγές που επιφέρει στον κλάδο των Κατασκευών η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Η νέα αναθεώρηση του Προτύπου ISO 9001:2015 είναι εδώ και φέρνει αρκετές αλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-13 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-13 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 4 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Πίνακας Ελέγχου Μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Ο καθορισμός των μελλοντικών αναγκών χώρου αποθήκευσης των συνεχώς αναπτυσσόμενων συστημάτων NonStop της επιχείρησής σας είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιγραφή Διαδικασίας Coaching Τι είναι το Coaching; Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν ένα (1) Θεματικό Πεδίο, το οποίο με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα