ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Μάρτιος 2005 Σεπτέµβριος 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Μάρτιος 2005 Σεπτέµβριος 2005 www.spss.gr"

Transcript

1 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ SPSS BASE PART I Πρόκειται για το εισαγωγικό σεµινάριο στη χρήση του λογισµικού SPSS. Είναι ο αρχικός οδηγός του τρόπου χρήσης και της περιγραφής του περιβάλλοντος εργασίας του SPSS. Το σεµινάριο είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τα βασικά στάδια της διαδικασίας ανάλυσης δεδοµένων: την εισαγωγή και τον ορισµό, την οργάνωση και τροποποίηση των δεδοµένων, την παρουσίαση και διανοµή των αποτελεσµάτων. Σε οποιονδήποτε έχει λίγη ή καθόλου εµπειρία στην χρήση του λογισµικού SPSS και θέλει να γίνει επιδέξιος και αποτελεσµατικός χρήστης του λογισµικού. Εξοικείωση εργασίας στο περιβάλλον εργασίας των Windows. εν απαιτείται προηγούµενη γνώση του SPSS. Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας του SPSS for Windows, Εισαγωγή δεδοµένων στον Data Editor του SPSS, Ορισµός µεταβλητών και ελλειπουσών τιµών, Εισαγωγή δεδοµένων από Excel, Access και ASCII µορφή, ηµιουργία νέων µεταβλητών, ιαχείριση ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων, Πίνακες διπλής εισόδου, ηµιουργία γραφηµάτων ηµιουργία και τροποποίηση προτύπων κλασικών γραφικών και πινάκων Τροποποίηση αποτελεσµάτων µέσω του Pivot Table Editor Εκτύπωση, αποθήκευση και διανοµή αποτελεσµάτων. SPSS Base v.13.0 ΚΟΣΤΟΣ : 345 1

2 2 ΗΜΕΡΕΣ 12 ΩΡΕΣ SPSS BASE PART ΙΙ Το σεµινάριο έχει στόχο τη λεπτοµερέστερη διερεύνηση των δυνατοτήτων του λογισµικού SPSS. Έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελεί τη συνέχεια του «Εισαγωγή στο SPSS for Windows Μέρος Ι» και ταυτόχρονα να καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών που γνωρίζουν το SPSS και χρειάζονται µία περισσότερο εξειδικευµένη εκπαίδευση. Επίσης, πραγµατοποιείτε η εισαγωγή σε ουσιώδεις έννοιες της στατιστικής µεθοδολογίας, κάνοντας κατανοητό πότε και γιατί χρησιµοποιούµε τις διάφορες τεχνικές, καθώς και πώς να τις χρησιµοποιούµε, ώστε να εµπιστευόµαστε τα αποτελέσµατά τους. Το σεµινάριο επικεντρώνεται στην αυτοµατοποίηση των εργασιών, στη διαχείριση αρχείων δεδοµένων και αποτελεσµάτων, περιέχει µία πλήρη γκάµα τεχνικών ανάλυσης δεδοµένων και στην αποστολή των αποτελεσµάτων σε άλλες εφαρµογές των Windows. Σε οποιονδήποτε έχει χρησιµοποιήσει το SPSS και θέλει να εκπαιδευτεί πάνω στις ευρύτερες δυνατότητές του. Σε οποιονδήποτε εργάζεται µε το SPSS και θέλει να µάθει τρόπους για να χρησιµοποιεί το λογισµικό σωστά και αποτελεσµατικά. Εµπειρία στην χρήση του SPSS for Windows ή προηγούµενη παρακολούθηση του σεµιναρίου «Εισαγωγή στο SPSS for Windows Μέρος Ι». Σύνθετες τροποποιήσεις αρχείων δεδοµένων, ηµιουργία σύνθετων µεταβλητών, Σύνθετες συνθήκες επιλογής εγγραφών, Συνένωση αρχείων µεταβλητών ή εγγραφών, Αυτοµατοποίηση εργασιών µέσω του κώδικα Syntax, Περιγραφικά µέτρα κεντρικής θέσης (π.χ. µέσος όρος, διάµεσος, κορυφή) Περιγραφικά µέτρα διασποράς (π.χ. διακύµανση, τυπική απόκλιση), Πίνακες διπλής εισόδου (cross-tabs) Έλεγχος Χ 2, Μελέτη συσχέτισης (correlations), Υπολογισµός µέσων όρων οµάδων Έλεγχος µέσων όρων (t-tests), ηµιουργία και τροποποίηση προτύπων ενεργών γραφικών και πινάκων, Μεταφορά αποτελεσµάτων σε άλλες εφαρµογές. SPSS Base v.13.0 ΚΟΣΤΟΣ : 408 2

3 1 ΗΜΕΡΑ 6 ΩΡΕΣ SPSS PRESENTATION TOOLS & METHODS Περιγραφή του σεµιναρίου Το σεµινάριο επικεντρώνεται: α)στη δηµιουργία πινάκων µέσα από τις διευρυµένες δυνατότητες του SPSS Base System, των OLAP Tools καθώς και του πρόσθετου τµήµατος SPSS Tables. β)στη δηµιουργία γεωγραφικής απεικόνισης αποτελεσµάτων µε τη χρήση του πρόσθετου τµήµατος SPSS Maps. Ξεκινάει από την παραγωγή απλών πινάκων και προχωρά διαδοχικά στη δηµιουργία συνθετότερων πινακοποιήσεων. Μέσω του σεµιναρίου κατανοείται η λειτουργία των διαθέσιµων επιλογών, µε σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση του λογισµικού στην παραγωγή πινακοποιήσεων και στην γεωγραφική απεικόνιση δεδοµένων. Σε οποιονδήποτε διαθέτει λίγη ή καθόλου εµπειρία στη χρήση των SPSS OLAP, SPSS Tables, και θέλει να κατανοήσει σε βάθος τις δυνατότητές τους, προκειµένου να παράγει γρήγορα πίνακες υψηλής ποιότητας και να πραγµατοποιήσει γεωγραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων. ΚΟΣΤΟΣ : 245 Εξοικείωση εργασίας στο περιβάλλον των Windows και σε βασικές διαδικασίες του SPSS Base System. Βασικές γνώσεις ορισµού και διαχείρισης δεδοµένων και παραγωγής απλών πινάκων συχνοτήτων, πινάκων διπλής εισόδου και πινάκων µέσων όρων. Περιεχόµενα σεµιναρίου Reporting µε το SPSS Base, OLAP Cubes, Πινακοποιήσεις µε το SPSS Tables, Σύγκριση χαρακτηριστικών σε πίνακες µε stacked και nested δοµή, Προσδιορισµός των στατιστικών µέτρων που απεικονίζονται στον πίνακα, Προσθήκη συνόλων και υποσυνόλων, Εισαγωγή τίτλων και υπότιτλων, Πινακοποίηση ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων, Στατιστικοί έλεγχοι και απεικόνισή τους στους πίνακες, Χρήση των εντολών syntax για αποτελεσµατική αναπαραγωγή πινάκων, Εισαγωγή στο SPSS Maps, Σύνδεση δεδοµένων µε τους αντίστοιχους χάρτες, Γεωγραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων (Range of values Map, Dot Density map, Bar & Pie chart, Multiple theme Map) SPSS Base v.13.0, SPSS Tables v.13.0, SPSS Maps v

4 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ SPSS SAMPLING & DATA COLLECTION Περιγραφή του σεµιναρίου Το σεµινάριο αποτελεί εισαγωγή στη µεθοδολογία ερευνών και καλύπτει όλα τα στάδια για τον σχεδιασµό και την οργάνωση µιας έρευνας. Στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σεµινάριο θα διδαχθούν τα βήµατα ξεκινώντας από τo σχεδιασµό της έρευνας, τη λήψη του σωστού δείγµατος και ακολούθως µε την γραφή των ερωτήσεων, τη σύνταξη ερωτηµατολογίων, την επίτευξη υψηλών ποσοστών ανταπόκρισης στην έρευνα και την προετοιµασία των δεδοµένων για ανάλυση. Σε οποιονδήποτε επιθυµεί να µάθει ή να οργανώσει τη διαδικασία διεξαγωγής ερευνών από τα πρώτα βήµατα σχεδιασµού µέχρι την προετοιµασία των δεδοµένων για ανάλυση. Σε οποιονδήποτε δηµιουργεί φόρµες ερωτηµατολογίων και χρειάζεται κάποιο µέσο για την έγκυρη και γρήγορη εισαγωγή δεδοµένων, καθώς και για τον έλεγχο της ακρίβειας των δεδοµένων της έρευνας. Σε οποιονδήποτε θέλει να ελέγξει το κόστος της έρευνάς του διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων του. Ενδιαφέρον για την οργάνωση και διεξαγωγή ερευνών. εν απαιτείται προηγούµενη γνώση του SPSS. Συνολική εισαγωγή στον σχεδιασµό και την οργάνωση της έρευνας, Είδη συλλεγόµενων δεδοµένων, ειγµατοληπτικοί σχεδιασµοί (Απλή τυχαία, Συστηµατική, Στρωµατοποιηµένη, Κατά συστάδες, Πολυσταδιακή), ειγµατοληψία και ανάλυση µε την χρήση του SPSS Complex Samples, Είδη ερωτήσεων και σύνταξη αυτών, Σχεδιασµός ερωτηµατολογίου, ηµιουργία κανόνων έγκυρης εισαγωγής δεδοµένων, ηµιουργία κανόνων γρήγορης εισαγωγής δεδοµένων, Πρόσθετα εργαλεία και χαρακτηριστικά του SPSS Data Entry. SPSS Base System v.13.0, SPSS Complex Samples v.13.0, SPSS Data Entry Builder v.4.0 ΚΟΣΤΟΣ : 345 4

5 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ SPSS MEDICAL DATA ANALYSIS ΝΕΟ!! To εκπαιδευτικό σεµινάριο αποτελεί την εισαγωγή σε ουσιώδεις έννοιες της στατιστικής µεθοδολογίας µε τη χρήση ιατρικών δεδοµένων καθώς και στην ανάλυση µοντέλων ταξινόµησης και επιβίωσης. Στο σεµινάριο παρουσιάζονται βασικά στατιστικά µέτρα και έλεγχοι υποθέσεων όπως για παράδειγµα έλεγχος µέσων τιµών και έλεγχος ανεξαρτησίας πινάκων διπλής εισόδου. Παρουσιάζονται όµως και περισσότερο σύνθετες αναλύσεις όπως η Logistic Regression και η Survival Analysis. H Logistic Regression µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία µοντέλων πρόβλεψης κατηγορικών µεταβλητών. Μπορεί π.χ. να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία µοντέλου που θα προβλέπει την έκβαση των ασθενών αλλά και να αναδείξει τους παράγοντες που επιδρούν περισσότερο στο υπό µελέτη µέγεθος. Η Survival Analysis µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη του χρόνου µέχρι να συµβεί ένα συγκεκριµένο γεγονός, π.χ. η ίαση ή η κατάληξη ενός ασθενούς. Στο σεµινάριο γίνεται κατανοητό πότε και γιατί χρησιµοποιούµε τις διάφορες τεχνικές, καθώς και πώς να τις χρησιµοποιούµε, ώστε να έχουµε αξιόπιστα αποτελέσµατα. Σε άτοµα του ιατρικού χώρου που δεν γνωρίζουν τις βασικές αρχές της στατιστικής µεθοδολογίας ή θα ήθελαν να θυµηθούν έννοιες που έχουν ακούσει στο παρελθόν, αλλά που δεν έχουν χρησιµοποιήσει. Εξοικείωση εργασίας στο περιβάλλον των Windows. Εξοικείωση µε βασικές διαδικασίες του SPSS Base, όπως ο ορισµός µεταβλητών, η εισαγωγή και µορφοποίηση δεδοµένων, το άνοιγµα και η αποθήκευση αρχείων SPSS. Εναλλακτικά, προτείνεται η παρακολούθηση του σεµιναρίου «Εισαγωγή στο SPSS for Windows Μέρος Ι», ενώ δεν είναι απαραίτητη η γνώση στατιστικών εννοιών ή µεθοδολογιών. Είδος / τύπος δεδοµένων και ορισµός µέτρου, Επιλογή της κατάλληλης διερευνητικής τεχνικής βάσει του είδους / τύπου των δεδοµένων, Πίνακες συχνοτήτων / ποσοστών, Κανονική κατανοµή σπουδαιότητα, Περιγραφικά µέτρα κεντρικής θέσης (π.χ. µέσος όρος, διάµεσος, κορυφή), Περιγραφικά µέτρα διασποράς (π.χ. διακύµανση, τυπική απόκλιση), Πίνακες διπλής εισόδου (cross-tabs) Έλεγχος Χ 2, Μελέτη συσχέτισης (correlations), Υπολογισµός µέσων όρων οµάδων Έλεγχος µέσων όρων (t-tests), Γραφήµατα ράβδων, ιστογράµµατα, Boxplots, Steam-and-leaf plots, Scatter plots, Pareto, Ανάλυση ιακύµανσης (Anova), Post Hoc Tests, Λογιστική Παλινδρόµηση (Logistic Regression), Μοντέλα επιβίωσης (Cox Regression). SPSS Base v. 13.0, SPSS Regression Models v.13.0, SPSS Advanced Models v ΚΟΣΤΟΣ : 345 5

6 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ SPSS MARKET RESEARCH DATA ANALYSIS ΝΕΟ!! Το σεµινάριο αυτό είναι ιδανικό για όσους θέλουν να εξετάσουν περαιτέρω τα δεδοµένα των ερευνών αγοράς και να προχωρήσουν πέρα από την παραγωγή απλών αναφορών (Reporting). Οι πινακοποιήσεις πολλές φορές περισσότερο µπερδεύουν παρά διαφωτίζουν τους τελικούς παραλήπτες των αποτελεσµάτων, βοµβαρδίζοντάς τους µε πλήθος σελίδων ουσιαστικά ακατέργαστης πληροφορίας. Οι τεχνικές που παρουσιάζονται στο σεµινάριο µπορούν να βοηθήσουν στην ανάδειξη και σύνοψη των πραγµατικών ευρηµάτων που βρίσκονται κρυµµένα στα δεδοµένα. Τα µοντέλα δέντρων αποφάσεων µπορούν για παράδειγµα να χρησιµοποιηθούν για την ανάδειξη του προφίλ του target group ενός προϊόντος ή µίας υπηρεσίας αλλά και του προφίλ π.χ. των δυσαρεστηµένων πελατών µίας εταιρείας ή του πυρήνα των υποστηρικτών ενός κόµµατος. Εξοικείωση εργασίας στο περιβάλλον των Windows. Βασικές γνώσεις εννοιών (π.χ. µέτρα κεντρικής θέσης, διασποράς και πινάκων διασταύρωσης). Εφαρµογές, στόχοι και υποθέσεις δηµιουργίας µοντέλων δέντρων αποφάσεων, ηµιουργία µοντέλων δέντρων αποφάσεων CHAID και C&RT, Conjoint Analysis, Correspondence Analysis. SPSS Base System v.13.0, SPSS Categories v.13.0, SPSS Conjoint Analysis v.13.0, SPSS Classification Trees v.13.0 Με τη χρήση της ανάλυσης αντιστοιχιών (Correspondence Analysis) µπορούµε να απεικονίσουµε σε εύληπτα και κατανοητά γραφήµατα (Perceptual Maps) τις σχέσεις µεταξύ πολλών κατηγορικών µεταβλητών όπως π.χ. τη σχέση µεταξύ δηµογραφικών χαρακτηριστικών όπως φύλο, ηλικία, εκπαίδευση κ.ο.κ., και αντίληψης για την εικόνα µίας εταιρείας. Με την Conjoint Analysis επιτυγχάνουµε ρεαλιστική µέτρηση των προτιµήσεων των πελατών για τα χαρακτηριστικά προϊόντων ή υπηρεσιών. Σε αναλυτές ή λήπτες αποφάσεων που επιθυµούν να γνωρίσουν τις δυνατότητες που παρέχουν οι πολυµεταβλητές τεχνικές ανάλυσης για τις έρευνες αγοράς. ΚΟΣΤΟΣ : 345 6

7 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ SPSS ADVANCED I Το σεµινάριο επικεντρώνεται στη διερεύνηση κρυµµένων σχέσεων µεταξύ των δεδοµένων µε σκοπό τη δηµιουργία οµάδων. Επιπλέον αντικείµενο του σεµιναρίου αποτελεί η διερεύνηση, κατανόηση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της οµαδοποίησης που προκύπτει από την εφαρµογή των διαφόρων τεχνικών. Σκοπό έχει την περιγραφή του τρόπου δηµιουργίας οµάδων συναφών χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων ή συµπεριφορών. Σε οποιονδήποτε επιθυµεί να εκµεταλλευτεί τα οφέλη της πλήρους κατανόησης των σχέσεων των δεδοµένων του, σχετικά µε οµάδες καταναλωτών ή προϊόντων, οµάδες ασθενών ή θεραπειών, πελατών ή περιοχών κ.λ.π. Γνώση βασικών στατιστικών εννοιών όπως των µέτρων κεντρικής θέσης και διασποράς και των στατιστικών ελέγχων. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας του SPSS όσον αφορά τον ορισµό µεταβλητών, το άνοιγµα και την αποθήκευση αρχείων, την παραγωγή βασικών περιγραφικών µέτρων και τις βασικές λειτουργίες δηµιουργίας νέων µεταβλητών µέσω των εντολών compute και recode. Εναλλακτικά προτείνεται η προηγούµενη παρακολούθηση του σεµιναρίου «Εισαγωγή στο SPSS for Windows Μέρος Ι». Εισαγωγή στην έννοια της τµηµατοποίησης και της δηµιουργίας οµάδων, Παραγοντική ανάλυση Factor Analysis, Ανάλυση Συστάδων Hierarchical Cluster Analysis, Ανάλυση Συστάδων K-Means Cluster Analysis, Ανάλυση Συστάδων Two Step Cluster Analysis, Εφαρµογή και ερµηνεία αποτελεσµάτων. SPSS Base v.13.0 ΚΟΣΤΟΣ : 345 7

8 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ SPSS ADVANCED II Το σεµινάριο αφορά τη δηµιουργία µοντέλων πρόβλεψης και ταξινόµησης. Στη διάρκεια του σεµιναρίου παρουσιάζονται εφαρµογές µε τη χρήση Γραµµικής (Linear) Παλινδρόµησης, Λογιστικής Παλινδρόµησης (Logistic Regression) και µοντέλων δέντρων αποφάσεων (Classification Trees). Τα µοντέλα Γραµµικής (Linear) Παλινδρόµησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πρόβλεψη ποσοτικών µεγεθών αλλά και τη µελέτη της επίδρασης διαφόρων χαρακτηριστικών στο µέγεθος το οποίο θέλουµε να προβλέψουµε. Έτσι π.χ. θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε Γραµµική Παλινδρόµηση για την πρόβλεψη των πωλήσεων µε βάση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Η Λογιστική Παλινδρόµηση και τα έντρα αποφάσεων χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία µοντέλων πρόβλεψης κατηγορικών µεταβλητών (µοντέλα ταξινόµησης). Τα µοντέλα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν π.χ. για τον έγκαιρο εντοπισµό των πελατών που είναι πιθανόν να διακόψουν τη συνεργασία µε την επιχείρησή, για τον εντοπισµό των πελατών που είναι πιθανότερο να ανταποκριθούν σε στοχευµένες ενέργειες marketing, σε ζητήµατα credit scoring ώστε να επιτυγχάνεται η ταξινόµηση σε πελάτες υψηλού και χαµηλού πιστωτικού κινδύνου κα. Γνώση βασικών στατιστικών εννοιών όπως των µέτρων κεντρικής θέσης και διασποράς και των στατιστικών ελέγχων. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας του λογισµικού SPSS όσον αφορά τον ορισµό µεταβλητών, το άνοιγµα και την αποθήκευση αρχείων, την παραγωγή βασικών περιγραφικών µέτρων και τις βασικές λειτουργίες δηµιουργίας νέων µεταβλητών µέσω των εντολών compute και recode. Εναλλακτικά απαιτείται η προηγούµενη παρακολούθηση του σεµιναρίου «Εισαγωγή στο SPSS for Windows Μέρος Ι». Υποθέσεις για την εφαρµογή κάθε τεχνικής, Οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των τεχνικών, Πότε και γιατί χρησιµοποιείται κάθε τεχνική, Γραµµική Παλινδρόµηση (Linear Regression), Λογιστική Παλινδρόµηση (Logistic Regression), Μοντέλα δέντρων αποφάσεων (Classification Trees), Ερµηνεία αποτελεσµάτων, Ρυθµίσεις για παραγωγή των επιθυµητών µέτρων και πινάκων, SPSS Base v.13.0, SPSS Regression Models v.13.0, SPSS Classification Trees v.13.0 Σκοπός του σεµιναρίου είναι ο προσδιορισµός των προβληµάτων στα οποία δίνουν απάντηση οι παραπάνω τεχνικές, η περιγραφή των οµοιοτήτων και των διαφορών τους, η περιγραφή της σωστής εφαρµογής τους και η επεξήγηση των παραγόµενων αποτελεσµάτων. Σε οποιονδήποτε επιθυµεί να µάθει να δηµιουργεί σωστά µοντέλα πρόβλεψης και ταξινόµησης µε σκοπό την κατανόηση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων τους. ΚΟΣΤΟΣ : 345 8

9 3 ΗΜΕΡΕΣ 15 ΩΡΕΣ ANALYTICAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ΝΕΟ!! Περιγραφή του σεµιναρίου Στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις διαθέτουν τεράστιους όγκους & ποικιλία δεδοµένων που αναφέρονται στους πελάτες τους. υστυχώς, πολλές φορές, αυτός ο πλούτος µένει ανεκµετάλλευτος και δεν χρησιµοποιείται για την υπηρεσία της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας του CRM. Επιδίωξη του σεµιναρίου είναι να εξοικειώσει τους συµµετέχοντες µε θέµατα που σχετίζονται µε την ανάλυση των πελατειακών δεδοµένων (Data Mining) και την δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού Analytical CRM. Τα θέµατα καλύπτονται µε µια οργανωµένη σειρά διαφανειών που περιλαµβάνουν τεχνικές A-CRM, παραδείγµατα και πρακτικές συµβουλές που αντλούνται από την εµπειρία της SPSS σε παγκόσµιο επίπεδο. Απευθύνεται κυρίως σε στελέχη Marketing, συµβούλους, αναλυτές δεδοµένων και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που επιθυµούν να γνωρίσουν σε βάθος της διάφορες εφαρµογές του Analytical CRM έτσι ώστε να είναι σε θέση να το εφαρµόσουν, να το παρακολουθήσουν και να το κατευθύνουν πιο αποτελεσµατικά. ΚΟΣΤΟΣ : 850 Ενδιαφέρον για την πελατοκεντρική φιλοσοφία που αναδεικνύεται από τις εφαρµογές του A-CRM. Περιεχόµενα σεµιναρίου Εισαγωγικές έννοιες, Οργάνωση δεδοµένων πελάτη (Customer Data), Μέτρα εκτίµησης αξίας πελάτη (Revenue & LTV), Τεχνικές τµηµατοποίησης πελατολογίου (Segmentation), Τεχνικές πρόσκτησης κερδοφόρων πελατών (Acquisition), Τεχνικές αύξησης αφοσίωσης πελατών (Loyalty & Retention), Τεχνικές διασταυρούµενων πωλήσεων (Cross Selling), Τεχνικές αύξησης πωλήσεων (Up Selling), ιαχείριση εµπορικών εκστρατειών (Campaign Management), ιαχείριση πελατειακής ζωής (Customer Lifecycle Management), ιαχείριση έργων A-CRM, Εισαγωγή στο Data Mining λογισµικό SPSS Clementine. Το σεµινάριο δεν απαιτεί την γνώση εξειδικευµένων λογισµικών. Τα παραδείγµατα που θα παρουσιαστούν έχουν εξαχθεί από εργαλεία της SPSS και δεν αποτελούν περιορισµό για την παρακολούθηση και κατανόηση του παρόντος σεµιναρίου. 9

10 3 ΗΜΕΡΕΣ 15 ΩΡΕΣ CUSTOMER SEGMENTATION & CUSTOMER VALUE ΝΕΟ!! Η κατηγοριοποίηση της πελατειακής βάσης (Customer Segmentation) αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία του σύγχρονου Marketing. Βοηθάει τόσο στην ανάπτυξη σωστής διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) όσο και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων (New Product Development) σύµφωνα µε τις διαφοροποιηµένες ανάγκες των πελατών. Το σεµινάριο επικεντρώνεται στη διερεύνηση κρυµµένων σχέσεων και δεσµών µεταξύ των δεδοµένων µε σκοπό τη δηµιουργία οµάδων. Επιπλέον αντικείµενο του σεµιναρίου αποτελεί η διερεύνηση, κατανόηση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της οµαδοποίησης που προκύπτει από την εφαρµογή των διαφόρων τεχνικών. Σκοπό έχει την εκµάθηση δηµιουργίας αποτελεσµατικού Customer Segmentation µε την βοήθεια του εργαλείου SPSS Clementine που ηγείται της τεχνολογίας Data Mining διεθνώς. Γνώση βασικών στατιστικών και Marketing εννοιών. Εξοικείωση στο περιβάλλον εργασίας των Windows. Εισαγωγή στη θεωρία κατηγοριοποίησης πελατολογίου (Customer Segmentation), Κατηγοριοποίηση πελατολογίου µε βάση την αξία (Value Based Segmentation), Κατηγοριοποίηση πελατολογίου µε βάση την συµπεριφορά του (Behavioral Segmentation), Εισαγωγή στην χρήση του λογισµικού SPSS Clementine, ιαχείριση και µετατροπή δεδοµένων, Παραγοντική ανάλυση Factor Analysis, Ανάλυση Συστάδων Cluster Analysis, Εφαρµογή και ερµηνεία αποτελεσµάτων. SPSS Clementine v.9.0 Σε οποιονδήποτε επιθυµεί την κατανόηση και κατηγοριοποίηση του πελατολογίου του σε σχέση µε την αξία, το καλάθι των υπηρεσιών προϊόντων που διαθέτει κάθε πελάτης, αλλά και της διαχρονικής κίνησης των πελατών. Οποιοσδήποτε θα επιθυµούσε να βασίσει τον σχεδιασµό µιας αποτελεσµατικής στρατηγικής για την συγκράτηση, την προσέλκυση νέων πελατών, την αύξηση της αξίας τους και τη σωστή λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση της επιχείρησης στο Customer Segmentation. ΚΟΣΤΟΣ :

11 3 ΗΜΕΡΕΣ 15 ΩΡΕΣ CUSTOMER ACQUISITION, CROSS SELLING & ATTRITION ΝΕΟ!! Οι σηµερινές επιχειρήσεις δεδοµένης της ανταγωνιστικής αγοράς αντιµετωπίζουν έντονα την ανάγκη της διατήρηση του υπάρχοντος πελατολογίου αλλά και της αύξησης της αξίας των υπηρεσιών που αγοράζουν οι υπάρχοντες πελάτες. Η διενέργεια εποµένως επιτυχηµένων ενεργειών συγκράτησης (Retention) και Cross-Up Selling είναι επιτακτική ανάγκη. Οι ενέργειες αυτές όταν είναι στοχευµένες εµφανίζουν αυξηµένα ποσοστά αποδοχής από τους πελάτες και είναι µικρότερες σε πληθυσµό µειώνοντας έτσι το κόστος εκτέλεσης. Το σεµινάριο αφορά τη δηµιουργία µοντέλων για την πρόβλεψη µελλοντικών γεγονότων ή καταστάσεων όπως απόκτηση νέου πελάτη, πώληση νέου προϊόντος και αποσκίρτηση πελάτη. Στη διάρκεια του σεµιναρίου διδάσκονται τεχνικές δηµιουργίας τέτοιων µοντέλων πρόβλεψης όπως Logistic Regression και Classification Trees. Σκοπός του σεµιναρίου είναι η εκµάθηση δηµιουργίας αποτελεσµατικών µοντέλων πρόβλεψης (Propensity Modeling) µε την βοήθεια του SPSS Clementine που αποτελεί το πιο επιτυχηµένο εργαλείο Data Mining στην παγκόσµια αγορά. Γνώση βασικών στατιστικών και Marketing εννοιών. Εξοικείωση στο περιβάλλον εργασίας των Windows. Εισαγωγική στην έννοια των αιτιολογικών µοντέλων πρόβλεψης, Μοντέλα απόκτησης κερδοφόρων πελατών (Acquisition modeling), Μοντέλα διασταυρούµενων πωλήσεων (Cross Selling modeling), Μοντέλα αποσκίρτησης κερδοφόρων πελατών (Attrition modeling), Εισαγωγή στην χρήση του λογισµικού SPSS Clementine, ιαχείριση και µετατροπή δεδοµένων, έντρα ταξινόµησης (Classification trees), Λογαριθµική παλινδρόµηση (Logistic Regression), Οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των τεχνικών, Εφαρµογή και ερµηνεία αποτελεσµάτων. SPSS Clementine v.9.0 Σε οποιονδήποτε επιθυµεί να µάθει να δηµιουργεί σωστά µοντέλα πρόβλεψης µε σκοπό την κατανόηση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων τους για την αποτελεσµατική δηµιουργία στοχευµένων ενεργειών Marketing. ΚΟΣΤΟΣ :

12 ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα σεµινάρια πραγµατοποιούνται σε ειδικά διαµορφωµένη και εξοπλισµένη αίθουσα σεµιναρίων στα γραφεία της εταιρίας µας, που βρίσκονται στην οδό Πανόρµου 74, στους Αµπελόκηπους, στον 4 ο όροφο (απέναντι από τη στάση ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ). ΕΝ Ο-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ανεξάρτητα από τους διδακτικούς κύκλους που παρουσιάζονται στο πρόγραµµα σεµιναρίων της εταιρίας µας, η SPSS BI GREECE A.E. µπορεί να προσφέρει σεµινάρια ειδικά σχεδιασµένα, ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες απαιτήσεις κάθε πελάτη. Τα σεµινάρια αυτά σχεδιάζονται σε συνεργασία του υπεύθυνου εκπαιδευτή της SPSS και του εκπροσώπου του πελάτη και µπορούν να καλύψουν κάθε προϊόν λογισµικού και λύση που προσφέρει η SPSS. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στους εκπαιδευόµενους δίνεται πλήρης σειρά εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης. Στην περίπτωση κατά την οποία, για τη διεξαγωγή του µαθήµατος προβλέπεται η χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν στη διάθεσή τους ένα Η/Υ ανά 2 άτοµα, ώστε να εκτελούν τα όσα διδάσκονται παράλληλα µε τον εισηγητή. Κατά τη διεξαγωγή του κάθε σεµιναρίου χρησιµοποιούνται κατάλληλα οπτικο-ακουστικά µέσα, που σε συνδυασµό µε την άρτια και υψηλού επιπέδου επιστηµονική και εκπαιδευτική κατάρτιση των εισηγητών της SPSS, καθώς και της συγκεκριµένης διάρθρωσης του κάθε σεµιναρίου, οδηγούν στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, όπως αυτές ορίζονται από την SPSS Inc. διεθνώς. Όλα τα σεµινάρια ξεκινούν στις 10:00 π.µ. Ο αριθµός των εκπαιδευοµένων ανά σεµινάριο δεν υπερβαίνει τα 8 άτοµα. Προκειµένου να υλοποιηθεί κάθε εκπαιδευτικό σεµινάριο θα πρέπει να υπάρχουν συνολικά τουλάχιστον 3 συµµετοχές. Το κόστος κάθε σεµιναρίου, όπως φαίνεται στο «πρόγραµµα εκπαιδευτικών σεµιναρίων», συµπεριλαµβάνει 18% Φ.Π.Α. Η γραπτή δήλωση συµµετοχής αποτελεί και δελτίο παραγγελίας των εκπαιδευτικών σεµιναρίων που έχουν σηµειωθεί. Μία εβδοµάδα πριν την ηµεροµηνία του εκπαιδευτικού σεµιναρίου εκδίδεται τιµολόγιο µε τα στοιχεία που αναγράφονται στη γραπτή δήλωση συµµετοχής και αποστέλλεται. Με την έκδοση του τιµολογίου, αποστέλλεται επιβεβαιωτικό fax. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συµµετοχή στο σεµινάριο αυτό, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την εταιρία εγγράφως τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία διεξαγωγής του, ώστε να ακυρωθεί η συµµετοχή για τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Στην περίπτωση εκτάκτου κωλύµατος η συµµετοχή µετατίθεται κατόπιν συνεννόησης σε επόµενη ηµεροµηνία διεξαγωγής του συγκεκριµένου σεµιναρίου. Σε περίπτωση αναβολής από την εταιρία µας του σεµιναρίου, η συµµετοχή σε αυτή την περίπτωση µετατίθεται, κατόπιν συνεννόησης, σε επόµενη ηµεροµηνία διεξαγωγής του συγκεκριµένου σεµιναρίου. Σε περίπτωση προεξόφλησης του κόστους ενός σεµιναρίου προσφέρεται έκπτωση 5% στις αναγραφόµενες τιµές. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Το κόστος κάθε εκπαιδευτικού µας προγράµµατος, είναι δυνατόν να καλυφθεί από τον Ο.Α.Ε.. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Ο.Α.Ε.. Αµπελοκήπων τηλέφωνο επικοινωνίας Για δηλώσεις συµµετοχής στείλτε µας µε φαξ συµπληρωµένο το «δελτίο συµµετοχής», (Υπ. Σεµιναρίων: Κος Βασίλης Πανάγος). Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τα σεµινάρια της SPSS BI GREECE A.E. επικοινωνήστε µαζί µας: Τηλ.: , Fax: , web site: Όλα τα προηγούµενα είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν Από την SPSS BI GREECE A.E., χωρίς καµία ειδοποίηση. 12

13 SPSS Base I Μ ά ρ τ ι o ς Α π ρ ί λ ι ο ς Μ ά ι ο ς Ι ο ύ ν ι ο ς Ι ο ύ λ ι ο ς Σ ε π τ έ µ β ρ ι ο ς SPSS Base II SPSS Sampling & Data Collection SPSS Presentation Tools & Methods SPSS Advanced I SPSS Advanced II SPSS Market Research Data Analysis SPSS Medical Data Analysis Analytic Customer Relationship Management Customer Segmentation & Customer Value Customer Acquisition, Cross Selling & Attrition

14 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ SPSS Base I SPSS Base II SPSS Sampling & Data Collection SPSS Presentation Tools & Methods SPSS Advanced I SPSS Advanced II SPSS Market Research Data Analysis SPSS Medical Data Analysis Analytic Customer Relationship Management Customer Segmentation & Customer Value Customer Acquisition, Cross Selling & Attrition SPSS Base System v.13.0 SPSS Base System v.13.0 SPSS Base System v.13.0, SPSS Complex Samples v.13.0, SPSS Data Entry Builder v.4.0 SPSS Base System v.13.0, SPSS Tables v.13.0, SPSS Maps v SPSS Base System v.13.0, SPSS Base System v.13.0, SPSS Regression Models v.13.0, SPSS Classification Trees v.13.0 SPSS Base System v.13.0, SPSS Categories v.13.0, SPSS Conjoint Analysis v.13.0, SPSS Classification Trees v.13.0 SPSS Base System v. 13.0, SPSS Regression Models v.13.0, SPSS Advanced Models v SPSS Clementine v.9.0 SPSS Clementine v.9.0 SPSS Clementine v

15 Προς: SPSS BI GREECE A.E. Πανόρµου 74, Αθήνα FAX: ΕΤΑΙΡΙΑ: ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ* ΟΝΟΜ/ΝΟ: ΟΝΟΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΟΣ/ ΑΡ./ΤΚ.: ΠΟΛΗ: ΕΙ ΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ. ΤΗΛ: FAX: ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ Α *Μία εβδοµάδα πριν την ηµεροµηνία του εκπαιδευτικού σεµιναρίου εκδίδεται τιµολόγιο µε τα στοιχεία που αναγράφονται στη γραπτή δήλωση συµµετοχής. 15

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προμήθειες Μεταφορικών Υπηρεσιών υπό Συνθήκες Δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης

αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης 1 Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 5 αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης 2 Αποτίµηση Βιβλιοθηκών & Υπηρεσιών Πληροφόρησης / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Παραδοτέο Π2: Μελέτη Ανάδειξης και Προώθησης Πρακτικών Προνοητικής ιαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθµισης των εξιοτήτων του Ανθρώπινου υναµικού

ΕΡΓΟ: Παραδοτέο Π2: Μελέτη Ανάδειξης και Προώθησης Πρακτικών Προνοητικής ιαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθµισης των εξιοτήτων του Ανθρώπινου υναµικού ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Παραδοτέο Π2:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Σεπτέμβριος 2005 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Προσδιορισμός του προβλήματος... 5 2.1 Καθορισμός του σκοπού της έρευνας... 5 2.2 Προκαταρτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα