ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Μάρτιος 2005 Σεπτέµβριος 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Μάρτιος 2005 Σεπτέµβριος 2005 www.spss.gr"

Transcript

1 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ SPSS BASE PART I Πρόκειται για το εισαγωγικό σεµινάριο στη χρήση του λογισµικού SPSS. Είναι ο αρχικός οδηγός του τρόπου χρήσης και της περιγραφής του περιβάλλοντος εργασίας του SPSS. Το σεµινάριο είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τα βασικά στάδια της διαδικασίας ανάλυσης δεδοµένων: την εισαγωγή και τον ορισµό, την οργάνωση και τροποποίηση των δεδοµένων, την παρουσίαση και διανοµή των αποτελεσµάτων. Σε οποιονδήποτε έχει λίγη ή καθόλου εµπειρία στην χρήση του λογισµικού SPSS και θέλει να γίνει επιδέξιος και αποτελεσµατικός χρήστης του λογισµικού. Εξοικείωση εργασίας στο περιβάλλον εργασίας των Windows. εν απαιτείται προηγούµενη γνώση του SPSS. Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας του SPSS for Windows, Εισαγωγή δεδοµένων στον Data Editor του SPSS, Ορισµός µεταβλητών και ελλειπουσών τιµών, Εισαγωγή δεδοµένων από Excel, Access και ASCII µορφή, ηµιουργία νέων µεταβλητών, ιαχείριση ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων, Πίνακες διπλής εισόδου, ηµιουργία γραφηµάτων ηµιουργία και τροποποίηση προτύπων κλασικών γραφικών και πινάκων Τροποποίηση αποτελεσµάτων µέσω του Pivot Table Editor Εκτύπωση, αποθήκευση και διανοµή αποτελεσµάτων. SPSS Base v.13.0 ΚΟΣΤΟΣ : 345 1

2 2 ΗΜΕΡΕΣ 12 ΩΡΕΣ SPSS BASE PART ΙΙ Το σεµινάριο έχει στόχο τη λεπτοµερέστερη διερεύνηση των δυνατοτήτων του λογισµικού SPSS. Έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελεί τη συνέχεια του «Εισαγωγή στο SPSS for Windows Μέρος Ι» και ταυτόχρονα να καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών που γνωρίζουν το SPSS και χρειάζονται µία περισσότερο εξειδικευµένη εκπαίδευση. Επίσης, πραγµατοποιείτε η εισαγωγή σε ουσιώδεις έννοιες της στατιστικής µεθοδολογίας, κάνοντας κατανοητό πότε και γιατί χρησιµοποιούµε τις διάφορες τεχνικές, καθώς και πώς να τις χρησιµοποιούµε, ώστε να εµπιστευόµαστε τα αποτελέσµατά τους. Το σεµινάριο επικεντρώνεται στην αυτοµατοποίηση των εργασιών, στη διαχείριση αρχείων δεδοµένων και αποτελεσµάτων, περιέχει µία πλήρη γκάµα τεχνικών ανάλυσης δεδοµένων και στην αποστολή των αποτελεσµάτων σε άλλες εφαρµογές των Windows. Σε οποιονδήποτε έχει χρησιµοποιήσει το SPSS και θέλει να εκπαιδευτεί πάνω στις ευρύτερες δυνατότητές του. Σε οποιονδήποτε εργάζεται µε το SPSS και θέλει να µάθει τρόπους για να χρησιµοποιεί το λογισµικό σωστά και αποτελεσµατικά. Εµπειρία στην χρήση του SPSS for Windows ή προηγούµενη παρακολούθηση του σεµιναρίου «Εισαγωγή στο SPSS for Windows Μέρος Ι». Σύνθετες τροποποιήσεις αρχείων δεδοµένων, ηµιουργία σύνθετων µεταβλητών, Σύνθετες συνθήκες επιλογής εγγραφών, Συνένωση αρχείων µεταβλητών ή εγγραφών, Αυτοµατοποίηση εργασιών µέσω του κώδικα Syntax, Περιγραφικά µέτρα κεντρικής θέσης (π.χ. µέσος όρος, διάµεσος, κορυφή) Περιγραφικά µέτρα διασποράς (π.χ. διακύµανση, τυπική απόκλιση), Πίνακες διπλής εισόδου (cross-tabs) Έλεγχος Χ 2, Μελέτη συσχέτισης (correlations), Υπολογισµός µέσων όρων οµάδων Έλεγχος µέσων όρων (t-tests), ηµιουργία και τροποποίηση προτύπων ενεργών γραφικών και πινάκων, Μεταφορά αποτελεσµάτων σε άλλες εφαρµογές. SPSS Base v.13.0 ΚΟΣΤΟΣ : 408 2

3 1 ΗΜΕΡΑ 6 ΩΡΕΣ SPSS PRESENTATION TOOLS & METHODS Περιγραφή του σεµιναρίου Το σεµινάριο επικεντρώνεται: α)στη δηµιουργία πινάκων µέσα από τις διευρυµένες δυνατότητες του SPSS Base System, των OLAP Tools καθώς και του πρόσθετου τµήµατος SPSS Tables. β)στη δηµιουργία γεωγραφικής απεικόνισης αποτελεσµάτων µε τη χρήση του πρόσθετου τµήµατος SPSS Maps. Ξεκινάει από την παραγωγή απλών πινάκων και προχωρά διαδοχικά στη δηµιουργία συνθετότερων πινακοποιήσεων. Μέσω του σεµιναρίου κατανοείται η λειτουργία των διαθέσιµων επιλογών, µε σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση του λογισµικού στην παραγωγή πινακοποιήσεων και στην γεωγραφική απεικόνιση δεδοµένων. Σε οποιονδήποτε διαθέτει λίγη ή καθόλου εµπειρία στη χρήση των SPSS OLAP, SPSS Tables, και θέλει να κατανοήσει σε βάθος τις δυνατότητές τους, προκειµένου να παράγει γρήγορα πίνακες υψηλής ποιότητας και να πραγµατοποιήσει γεωγραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων. ΚΟΣΤΟΣ : 245 Εξοικείωση εργασίας στο περιβάλλον των Windows και σε βασικές διαδικασίες του SPSS Base System. Βασικές γνώσεις ορισµού και διαχείρισης δεδοµένων και παραγωγής απλών πινάκων συχνοτήτων, πινάκων διπλής εισόδου και πινάκων µέσων όρων. Περιεχόµενα σεµιναρίου Reporting µε το SPSS Base, OLAP Cubes, Πινακοποιήσεις µε το SPSS Tables, Σύγκριση χαρακτηριστικών σε πίνακες µε stacked και nested δοµή, Προσδιορισµός των στατιστικών µέτρων που απεικονίζονται στον πίνακα, Προσθήκη συνόλων και υποσυνόλων, Εισαγωγή τίτλων και υπότιτλων, Πινακοποίηση ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων, Στατιστικοί έλεγχοι και απεικόνισή τους στους πίνακες, Χρήση των εντολών syntax για αποτελεσµατική αναπαραγωγή πινάκων, Εισαγωγή στο SPSS Maps, Σύνδεση δεδοµένων µε τους αντίστοιχους χάρτες, Γεωγραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων (Range of values Map, Dot Density map, Bar & Pie chart, Multiple theme Map) SPSS Base v.13.0, SPSS Tables v.13.0, SPSS Maps v

4 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ SPSS SAMPLING & DATA COLLECTION Περιγραφή του σεµιναρίου Το σεµινάριο αποτελεί εισαγωγή στη µεθοδολογία ερευνών και καλύπτει όλα τα στάδια για τον σχεδιασµό και την οργάνωση µιας έρευνας. Στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σεµινάριο θα διδαχθούν τα βήµατα ξεκινώντας από τo σχεδιασµό της έρευνας, τη λήψη του σωστού δείγµατος και ακολούθως µε την γραφή των ερωτήσεων, τη σύνταξη ερωτηµατολογίων, την επίτευξη υψηλών ποσοστών ανταπόκρισης στην έρευνα και την προετοιµασία των δεδοµένων για ανάλυση. Σε οποιονδήποτε επιθυµεί να µάθει ή να οργανώσει τη διαδικασία διεξαγωγής ερευνών από τα πρώτα βήµατα σχεδιασµού µέχρι την προετοιµασία των δεδοµένων για ανάλυση. Σε οποιονδήποτε δηµιουργεί φόρµες ερωτηµατολογίων και χρειάζεται κάποιο µέσο για την έγκυρη και γρήγορη εισαγωγή δεδοµένων, καθώς και για τον έλεγχο της ακρίβειας των δεδοµένων της έρευνας. Σε οποιονδήποτε θέλει να ελέγξει το κόστος της έρευνάς του διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων του. Ενδιαφέρον για την οργάνωση και διεξαγωγή ερευνών. εν απαιτείται προηγούµενη γνώση του SPSS. Συνολική εισαγωγή στον σχεδιασµό και την οργάνωση της έρευνας, Είδη συλλεγόµενων δεδοµένων, ειγµατοληπτικοί σχεδιασµοί (Απλή τυχαία, Συστηµατική, Στρωµατοποιηµένη, Κατά συστάδες, Πολυσταδιακή), ειγµατοληψία και ανάλυση µε την χρήση του SPSS Complex Samples, Είδη ερωτήσεων και σύνταξη αυτών, Σχεδιασµός ερωτηµατολογίου, ηµιουργία κανόνων έγκυρης εισαγωγής δεδοµένων, ηµιουργία κανόνων γρήγορης εισαγωγής δεδοµένων, Πρόσθετα εργαλεία και χαρακτηριστικά του SPSS Data Entry. SPSS Base System v.13.0, SPSS Complex Samples v.13.0, SPSS Data Entry Builder v.4.0 ΚΟΣΤΟΣ : 345 4

5 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ SPSS MEDICAL DATA ANALYSIS ΝΕΟ!! To εκπαιδευτικό σεµινάριο αποτελεί την εισαγωγή σε ουσιώδεις έννοιες της στατιστικής µεθοδολογίας µε τη χρήση ιατρικών δεδοµένων καθώς και στην ανάλυση µοντέλων ταξινόµησης και επιβίωσης. Στο σεµινάριο παρουσιάζονται βασικά στατιστικά µέτρα και έλεγχοι υποθέσεων όπως για παράδειγµα έλεγχος µέσων τιµών και έλεγχος ανεξαρτησίας πινάκων διπλής εισόδου. Παρουσιάζονται όµως και περισσότερο σύνθετες αναλύσεις όπως η Logistic Regression και η Survival Analysis. H Logistic Regression µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία µοντέλων πρόβλεψης κατηγορικών µεταβλητών. Μπορεί π.χ. να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία µοντέλου που θα προβλέπει την έκβαση των ασθενών αλλά και να αναδείξει τους παράγοντες που επιδρούν περισσότερο στο υπό µελέτη µέγεθος. Η Survival Analysis µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη του χρόνου µέχρι να συµβεί ένα συγκεκριµένο γεγονός, π.χ. η ίαση ή η κατάληξη ενός ασθενούς. Στο σεµινάριο γίνεται κατανοητό πότε και γιατί χρησιµοποιούµε τις διάφορες τεχνικές, καθώς και πώς να τις χρησιµοποιούµε, ώστε να έχουµε αξιόπιστα αποτελέσµατα. Σε άτοµα του ιατρικού χώρου που δεν γνωρίζουν τις βασικές αρχές της στατιστικής µεθοδολογίας ή θα ήθελαν να θυµηθούν έννοιες που έχουν ακούσει στο παρελθόν, αλλά που δεν έχουν χρησιµοποιήσει. Εξοικείωση εργασίας στο περιβάλλον των Windows. Εξοικείωση µε βασικές διαδικασίες του SPSS Base, όπως ο ορισµός µεταβλητών, η εισαγωγή και µορφοποίηση δεδοµένων, το άνοιγµα και η αποθήκευση αρχείων SPSS. Εναλλακτικά, προτείνεται η παρακολούθηση του σεµιναρίου «Εισαγωγή στο SPSS for Windows Μέρος Ι», ενώ δεν είναι απαραίτητη η γνώση στατιστικών εννοιών ή µεθοδολογιών. Είδος / τύπος δεδοµένων και ορισµός µέτρου, Επιλογή της κατάλληλης διερευνητικής τεχνικής βάσει του είδους / τύπου των δεδοµένων, Πίνακες συχνοτήτων / ποσοστών, Κανονική κατανοµή σπουδαιότητα, Περιγραφικά µέτρα κεντρικής θέσης (π.χ. µέσος όρος, διάµεσος, κορυφή), Περιγραφικά µέτρα διασποράς (π.χ. διακύµανση, τυπική απόκλιση), Πίνακες διπλής εισόδου (cross-tabs) Έλεγχος Χ 2, Μελέτη συσχέτισης (correlations), Υπολογισµός µέσων όρων οµάδων Έλεγχος µέσων όρων (t-tests), Γραφήµατα ράβδων, ιστογράµµατα, Boxplots, Steam-and-leaf plots, Scatter plots, Pareto, Ανάλυση ιακύµανσης (Anova), Post Hoc Tests, Λογιστική Παλινδρόµηση (Logistic Regression), Μοντέλα επιβίωσης (Cox Regression). SPSS Base v. 13.0, SPSS Regression Models v.13.0, SPSS Advanced Models v ΚΟΣΤΟΣ : 345 5

6 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ SPSS MARKET RESEARCH DATA ANALYSIS ΝΕΟ!! Το σεµινάριο αυτό είναι ιδανικό για όσους θέλουν να εξετάσουν περαιτέρω τα δεδοµένα των ερευνών αγοράς και να προχωρήσουν πέρα από την παραγωγή απλών αναφορών (Reporting). Οι πινακοποιήσεις πολλές φορές περισσότερο µπερδεύουν παρά διαφωτίζουν τους τελικούς παραλήπτες των αποτελεσµάτων, βοµβαρδίζοντάς τους µε πλήθος σελίδων ουσιαστικά ακατέργαστης πληροφορίας. Οι τεχνικές που παρουσιάζονται στο σεµινάριο µπορούν να βοηθήσουν στην ανάδειξη και σύνοψη των πραγµατικών ευρηµάτων που βρίσκονται κρυµµένα στα δεδοµένα. Τα µοντέλα δέντρων αποφάσεων µπορούν για παράδειγµα να χρησιµοποιηθούν για την ανάδειξη του προφίλ του target group ενός προϊόντος ή µίας υπηρεσίας αλλά και του προφίλ π.χ. των δυσαρεστηµένων πελατών µίας εταιρείας ή του πυρήνα των υποστηρικτών ενός κόµµατος. Εξοικείωση εργασίας στο περιβάλλον των Windows. Βασικές γνώσεις εννοιών (π.χ. µέτρα κεντρικής θέσης, διασποράς και πινάκων διασταύρωσης). Εφαρµογές, στόχοι και υποθέσεις δηµιουργίας µοντέλων δέντρων αποφάσεων, ηµιουργία µοντέλων δέντρων αποφάσεων CHAID και C&RT, Conjoint Analysis, Correspondence Analysis. SPSS Base System v.13.0, SPSS Categories v.13.0, SPSS Conjoint Analysis v.13.0, SPSS Classification Trees v.13.0 Με τη χρήση της ανάλυσης αντιστοιχιών (Correspondence Analysis) µπορούµε να απεικονίσουµε σε εύληπτα και κατανοητά γραφήµατα (Perceptual Maps) τις σχέσεις µεταξύ πολλών κατηγορικών µεταβλητών όπως π.χ. τη σχέση µεταξύ δηµογραφικών χαρακτηριστικών όπως φύλο, ηλικία, εκπαίδευση κ.ο.κ., και αντίληψης για την εικόνα µίας εταιρείας. Με την Conjoint Analysis επιτυγχάνουµε ρεαλιστική µέτρηση των προτιµήσεων των πελατών για τα χαρακτηριστικά προϊόντων ή υπηρεσιών. Σε αναλυτές ή λήπτες αποφάσεων που επιθυµούν να γνωρίσουν τις δυνατότητες που παρέχουν οι πολυµεταβλητές τεχνικές ανάλυσης για τις έρευνες αγοράς. ΚΟΣΤΟΣ : 345 6

7 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ SPSS ADVANCED I Το σεµινάριο επικεντρώνεται στη διερεύνηση κρυµµένων σχέσεων µεταξύ των δεδοµένων µε σκοπό τη δηµιουργία οµάδων. Επιπλέον αντικείµενο του σεµιναρίου αποτελεί η διερεύνηση, κατανόηση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της οµαδοποίησης που προκύπτει από την εφαρµογή των διαφόρων τεχνικών. Σκοπό έχει την περιγραφή του τρόπου δηµιουργίας οµάδων συναφών χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων ή συµπεριφορών. Σε οποιονδήποτε επιθυµεί να εκµεταλλευτεί τα οφέλη της πλήρους κατανόησης των σχέσεων των δεδοµένων του, σχετικά µε οµάδες καταναλωτών ή προϊόντων, οµάδες ασθενών ή θεραπειών, πελατών ή περιοχών κ.λ.π. Γνώση βασικών στατιστικών εννοιών όπως των µέτρων κεντρικής θέσης και διασποράς και των στατιστικών ελέγχων. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας του SPSS όσον αφορά τον ορισµό µεταβλητών, το άνοιγµα και την αποθήκευση αρχείων, την παραγωγή βασικών περιγραφικών µέτρων και τις βασικές λειτουργίες δηµιουργίας νέων µεταβλητών µέσω των εντολών compute και recode. Εναλλακτικά προτείνεται η προηγούµενη παρακολούθηση του σεµιναρίου «Εισαγωγή στο SPSS for Windows Μέρος Ι». Εισαγωγή στην έννοια της τµηµατοποίησης και της δηµιουργίας οµάδων, Παραγοντική ανάλυση Factor Analysis, Ανάλυση Συστάδων Hierarchical Cluster Analysis, Ανάλυση Συστάδων K-Means Cluster Analysis, Ανάλυση Συστάδων Two Step Cluster Analysis, Εφαρµογή και ερµηνεία αποτελεσµάτων. SPSS Base v.13.0 ΚΟΣΤΟΣ : 345 7

8 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ SPSS ADVANCED II Το σεµινάριο αφορά τη δηµιουργία µοντέλων πρόβλεψης και ταξινόµησης. Στη διάρκεια του σεµιναρίου παρουσιάζονται εφαρµογές µε τη χρήση Γραµµικής (Linear) Παλινδρόµησης, Λογιστικής Παλινδρόµησης (Logistic Regression) και µοντέλων δέντρων αποφάσεων (Classification Trees). Τα µοντέλα Γραµµικής (Linear) Παλινδρόµησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πρόβλεψη ποσοτικών µεγεθών αλλά και τη µελέτη της επίδρασης διαφόρων χαρακτηριστικών στο µέγεθος το οποίο θέλουµε να προβλέψουµε. Έτσι π.χ. θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε Γραµµική Παλινδρόµηση για την πρόβλεψη των πωλήσεων µε βάση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Η Λογιστική Παλινδρόµηση και τα έντρα αποφάσεων χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία µοντέλων πρόβλεψης κατηγορικών µεταβλητών (µοντέλα ταξινόµησης). Τα µοντέλα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν π.χ. για τον έγκαιρο εντοπισµό των πελατών που είναι πιθανόν να διακόψουν τη συνεργασία µε την επιχείρησή, για τον εντοπισµό των πελατών που είναι πιθανότερο να ανταποκριθούν σε στοχευµένες ενέργειες marketing, σε ζητήµατα credit scoring ώστε να επιτυγχάνεται η ταξινόµηση σε πελάτες υψηλού και χαµηλού πιστωτικού κινδύνου κα. Γνώση βασικών στατιστικών εννοιών όπως των µέτρων κεντρικής θέσης και διασποράς και των στατιστικών ελέγχων. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας του λογισµικού SPSS όσον αφορά τον ορισµό µεταβλητών, το άνοιγµα και την αποθήκευση αρχείων, την παραγωγή βασικών περιγραφικών µέτρων και τις βασικές λειτουργίες δηµιουργίας νέων µεταβλητών µέσω των εντολών compute και recode. Εναλλακτικά απαιτείται η προηγούµενη παρακολούθηση του σεµιναρίου «Εισαγωγή στο SPSS for Windows Μέρος Ι». Υποθέσεις για την εφαρµογή κάθε τεχνικής, Οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των τεχνικών, Πότε και γιατί χρησιµοποιείται κάθε τεχνική, Γραµµική Παλινδρόµηση (Linear Regression), Λογιστική Παλινδρόµηση (Logistic Regression), Μοντέλα δέντρων αποφάσεων (Classification Trees), Ερµηνεία αποτελεσµάτων, Ρυθµίσεις για παραγωγή των επιθυµητών µέτρων και πινάκων, SPSS Base v.13.0, SPSS Regression Models v.13.0, SPSS Classification Trees v.13.0 Σκοπός του σεµιναρίου είναι ο προσδιορισµός των προβληµάτων στα οποία δίνουν απάντηση οι παραπάνω τεχνικές, η περιγραφή των οµοιοτήτων και των διαφορών τους, η περιγραφή της σωστής εφαρµογής τους και η επεξήγηση των παραγόµενων αποτελεσµάτων. Σε οποιονδήποτε επιθυµεί να µάθει να δηµιουργεί σωστά µοντέλα πρόβλεψης και ταξινόµησης µε σκοπό την κατανόηση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων τους. ΚΟΣΤΟΣ : 345 8

9 3 ΗΜΕΡΕΣ 15 ΩΡΕΣ ANALYTICAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ΝΕΟ!! Περιγραφή του σεµιναρίου Στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις διαθέτουν τεράστιους όγκους & ποικιλία δεδοµένων που αναφέρονται στους πελάτες τους. υστυχώς, πολλές φορές, αυτός ο πλούτος µένει ανεκµετάλλευτος και δεν χρησιµοποιείται για την υπηρεσία της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας του CRM. Επιδίωξη του σεµιναρίου είναι να εξοικειώσει τους συµµετέχοντες µε θέµατα που σχετίζονται µε την ανάλυση των πελατειακών δεδοµένων (Data Mining) και την δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού Analytical CRM. Τα θέµατα καλύπτονται µε µια οργανωµένη σειρά διαφανειών που περιλαµβάνουν τεχνικές A-CRM, παραδείγµατα και πρακτικές συµβουλές που αντλούνται από την εµπειρία της SPSS σε παγκόσµιο επίπεδο. Απευθύνεται κυρίως σε στελέχη Marketing, συµβούλους, αναλυτές δεδοµένων και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που επιθυµούν να γνωρίσουν σε βάθος της διάφορες εφαρµογές του Analytical CRM έτσι ώστε να είναι σε θέση να το εφαρµόσουν, να το παρακολουθήσουν και να το κατευθύνουν πιο αποτελεσµατικά. ΚΟΣΤΟΣ : 850 Ενδιαφέρον για την πελατοκεντρική φιλοσοφία που αναδεικνύεται από τις εφαρµογές του A-CRM. Περιεχόµενα σεµιναρίου Εισαγωγικές έννοιες, Οργάνωση δεδοµένων πελάτη (Customer Data), Μέτρα εκτίµησης αξίας πελάτη (Revenue & LTV), Τεχνικές τµηµατοποίησης πελατολογίου (Segmentation), Τεχνικές πρόσκτησης κερδοφόρων πελατών (Acquisition), Τεχνικές αύξησης αφοσίωσης πελατών (Loyalty & Retention), Τεχνικές διασταυρούµενων πωλήσεων (Cross Selling), Τεχνικές αύξησης πωλήσεων (Up Selling), ιαχείριση εµπορικών εκστρατειών (Campaign Management), ιαχείριση πελατειακής ζωής (Customer Lifecycle Management), ιαχείριση έργων A-CRM, Εισαγωγή στο Data Mining λογισµικό SPSS Clementine. Το σεµινάριο δεν απαιτεί την γνώση εξειδικευµένων λογισµικών. Τα παραδείγµατα που θα παρουσιαστούν έχουν εξαχθεί από εργαλεία της SPSS και δεν αποτελούν περιορισµό για την παρακολούθηση και κατανόηση του παρόντος σεµιναρίου. 9

10 3 ΗΜΕΡΕΣ 15 ΩΡΕΣ CUSTOMER SEGMENTATION & CUSTOMER VALUE ΝΕΟ!! Η κατηγοριοποίηση της πελατειακής βάσης (Customer Segmentation) αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία του σύγχρονου Marketing. Βοηθάει τόσο στην ανάπτυξη σωστής διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) όσο και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων (New Product Development) σύµφωνα µε τις διαφοροποιηµένες ανάγκες των πελατών. Το σεµινάριο επικεντρώνεται στη διερεύνηση κρυµµένων σχέσεων και δεσµών µεταξύ των δεδοµένων µε σκοπό τη δηµιουργία οµάδων. Επιπλέον αντικείµενο του σεµιναρίου αποτελεί η διερεύνηση, κατανόηση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της οµαδοποίησης που προκύπτει από την εφαρµογή των διαφόρων τεχνικών. Σκοπό έχει την εκµάθηση δηµιουργίας αποτελεσµατικού Customer Segmentation µε την βοήθεια του εργαλείου SPSS Clementine που ηγείται της τεχνολογίας Data Mining διεθνώς. Γνώση βασικών στατιστικών και Marketing εννοιών. Εξοικείωση στο περιβάλλον εργασίας των Windows. Εισαγωγή στη θεωρία κατηγοριοποίησης πελατολογίου (Customer Segmentation), Κατηγοριοποίηση πελατολογίου µε βάση την αξία (Value Based Segmentation), Κατηγοριοποίηση πελατολογίου µε βάση την συµπεριφορά του (Behavioral Segmentation), Εισαγωγή στην χρήση του λογισµικού SPSS Clementine, ιαχείριση και µετατροπή δεδοµένων, Παραγοντική ανάλυση Factor Analysis, Ανάλυση Συστάδων Cluster Analysis, Εφαρµογή και ερµηνεία αποτελεσµάτων. SPSS Clementine v.9.0 Σε οποιονδήποτε επιθυµεί την κατανόηση και κατηγοριοποίηση του πελατολογίου του σε σχέση µε την αξία, το καλάθι των υπηρεσιών προϊόντων που διαθέτει κάθε πελάτης, αλλά και της διαχρονικής κίνησης των πελατών. Οποιοσδήποτε θα επιθυµούσε να βασίσει τον σχεδιασµό µιας αποτελεσµατικής στρατηγικής για την συγκράτηση, την προσέλκυση νέων πελατών, την αύξηση της αξίας τους και τη σωστή λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση της επιχείρησης στο Customer Segmentation. ΚΟΣΤΟΣ :

11 3 ΗΜΕΡΕΣ 15 ΩΡΕΣ CUSTOMER ACQUISITION, CROSS SELLING & ATTRITION ΝΕΟ!! Οι σηµερινές επιχειρήσεις δεδοµένης της ανταγωνιστικής αγοράς αντιµετωπίζουν έντονα την ανάγκη της διατήρηση του υπάρχοντος πελατολογίου αλλά και της αύξησης της αξίας των υπηρεσιών που αγοράζουν οι υπάρχοντες πελάτες. Η διενέργεια εποµένως επιτυχηµένων ενεργειών συγκράτησης (Retention) και Cross-Up Selling είναι επιτακτική ανάγκη. Οι ενέργειες αυτές όταν είναι στοχευµένες εµφανίζουν αυξηµένα ποσοστά αποδοχής από τους πελάτες και είναι µικρότερες σε πληθυσµό µειώνοντας έτσι το κόστος εκτέλεσης. Το σεµινάριο αφορά τη δηµιουργία µοντέλων για την πρόβλεψη µελλοντικών γεγονότων ή καταστάσεων όπως απόκτηση νέου πελάτη, πώληση νέου προϊόντος και αποσκίρτηση πελάτη. Στη διάρκεια του σεµιναρίου διδάσκονται τεχνικές δηµιουργίας τέτοιων µοντέλων πρόβλεψης όπως Logistic Regression και Classification Trees. Σκοπός του σεµιναρίου είναι η εκµάθηση δηµιουργίας αποτελεσµατικών µοντέλων πρόβλεψης (Propensity Modeling) µε την βοήθεια του SPSS Clementine που αποτελεί το πιο επιτυχηµένο εργαλείο Data Mining στην παγκόσµια αγορά. Γνώση βασικών στατιστικών και Marketing εννοιών. Εξοικείωση στο περιβάλλον εργασίας των Windows. Εισαγωγική στην έννοια των αιτιολογικών µοντέλων πρόβλεψης, Μοντέλα απόκτησης κερδοφόρων πελατών (Acquisition modeling), Μοντέλα διασταυρούµενων πωλήσεων (Cross Selling modeling), Μοντέλα αποσκίρτησης κερδοφόρων πελατών (Attrition modeling), Εισαγωγή στην χρήση του λογισµικού SPSS Clementine, ιαχείριση και µετατροπή δεδοµένων, έντρα ταξινόµησης (Classification trees), Λογαριθµική παλινδρόµηση (Logistic Regression), Οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των τεχνικών, Εφαρµογή και ερµηνεία αποτελεσµάτων. SPSS Clementine v.9.0 Σε οποιονδήποτε επιθυµεί να µάθει να δηµιουργεί σωστά µοντέλα πρόβλεψης µε σκοπό την κατανόηση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων τους για την αποτελεσµατική δηµιουργία στοχευµένων ενεργειών Marketing. ΚΟΣΤΟΣ :

12 ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα σεµινάρια πραγµατοποιούνται σε ειδικά διαµορφωµένη και εξοπλισµένη αίθουσα σεµιναρίων στα γραφεία της εταιρίας µας, που βρίσκονται στην οδό Πανόρµου 74, στους Αµπελόκηπους, στον 4 ο όροφο (απέναντι από τη στάση ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ). ΕΝ Ο-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ανεξάρτητα από τους διδακτικούς κύκλους που παρουσιάζονται στο πρόγραµµα σεµιναρίων της εταιρίας µας, η SPSS BI GREECE A.E. µπορεί να προσφέρει σεµινάρια ειδικά σχεδιασµένα, ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες απαιτήσεις κάθε πελάτη. Τα σεµινάρια αυτά σχεδιάζονται σε συνεργασία του υπεύθυνου εκπαιδευτή της SPSS και του εκπροσώπου του πελάτη και µπορούν να καλύψουν κάθε προϊόν λογισµικού και λύση που προσφέρει η SPSS. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στους εκπαιδευόµενους δίνεται πλήρης σειρά εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης. Στην περίπτωση κατά την οποία, για τη διεξαγωγή του µαθήµατος προβλέπεται η χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν στη διάθεσή τους ένα Η/Υ ανά 2 άτοµα, ώστε να εκτελούν τα όσα διδάσκονται παράλληλα µε τον εισηγητή. Κατά τη διεξαγωγή του κάθε σεµιναρίου χρησιµοποιούνται κατάλληλα οπτικο-ακουστικά µέσα, που σε συνδυασµό µε την άρτια και υψηλού επιπέδου επιστηµονική και εκπαιδευτική κατάρτιση των εισηγητών της SPSS, καθώς και της συγκεκριµένης διάρθρωσης του κάθε σεµιναρίου, οδηγούν στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, όπως αυτές ορίζονται από την SPSS Inc. διεθνώς. Όλα τα σεµινάρια ξεκινούν στις 10:00 π.µ. Ο αριθµός των εκπαιδευοµένων ανά σεµινάριο δεν υπερβαίνει τα 8 άτοµα. Προκειµένου να υλοποιηθεί κάθε εκπαιδευτικό σεµινάριο θα πρέπει να υπάρχουν συνολικά τουλάχιστον 3 συµµετοχές. Το κόστος κάθε σεµιναρίου, όπως φαίνεται στο «πρόγραµµα εκπαιδευτικών σεµιναρίων», συµπεριλαµβάνει 18% Φ.Π.Α. Η γραπτή δήλωση συµµετοχής αποτελεί και δελτίο παραγγελίας των εκπαιδευτικών σεµιναρίων που έχουν σηµειωθεί. Μία εβδοµάδα πριν την ηµεροµηνία του εκπαιδευτικού σεµιναρίου εκδίδεται τιµολόγιο µε τα στοιχεία που αναγράφονται στη γραπτή δήλωση συµµετοχής και αποστέλλεται. Με την έκδοση του τιµολογίου, αποστέλλεται επιβεβαιωτικό fax. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συµµετοχή στο σεµινάριο αυτό, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την εταιρία εγγράφως τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία διεξαγωγής του, ώστε να ακυρωθεί η συµµετοχή για τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Στην περίπτωση εκτάκτου κωλύµατος η συµµετοχή µετατίθεται κατόπιν συνεννόησης σε επόµενη ηµεροµηνία διεξαγωγής του συγκεκριµένου σεµιναρίου. Σε περίπτωση αναβολής από την εταιρία µας του σεµιναρίου, η συµµετοχή σε αυτή την περίπτωση µετατίθεται, κατόπιν συνεννόησης, σε επόµενη ηµεροµηνία διεξαγωγής του συγκεκριµένου σεµιναρίου. Σε περίπτωση προεξόφλησης του κόστους ενός σεµιναρίου προσφέρεται έκπτωση 5% στις αναγραφόµενες τιµές. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Το κόστος κάθε εκπαιδευτικού µας προγράµµατος, είναι δυνατόν να καλυφθεί από τον Ο.Α.Ε.. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Ο.Α.Ε.. Αµπελοκήπων τηλέφωνο επικοινωνίας Για δηλώσεις συµµετοχής στείλτε µας µε φαξ συµπληρωµένο το «δελτίο συµµετοχής», (Υπ. Σεµιναρίων: Κος Βασίλης Πανάγος). Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τα σεµινάρια της SPSS BI GREECE A.E. επικοινωνήστε µαζί µας: Τηλ.: , Fax: , web site: Όλα τα προηγούµενα είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν Από την SPSS BI GREECE A.E., χωρίς καµία ειδοποίηση. 12

13 SPSS Base I Μ ά ρ τ ι o ς Α π ρ ί λ ι ο ς Μ ά ι ο ς Ι ο ύ ν ι ο ς Ι ο ύ λ ι ο ς Σ ε π τ έ µ β ρ ι ο ς SPSS Base II SPSS Sampling & Data Collection SPSS Presentation Tools & Methods SPSS Advanced I SPSS Advanced II SPSS Market Research Data Analysis SPSS Medical Data Analysis Analytic Customer Relationship Management Customer Segmentation & Customer Value Customer Acquisition, Cross Selling & Attrition

14 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ SPSS Base I SPSS Base II SPSS Sampling & Data Collection SPSS Presentation Tools & Methods SPSS Advanced I SPSS Advanced II SPSS Market Research Data Analysis SPSS Medical Data Analysis Analytic Customer Relationship Management Customer Segmentation & Customer Value Customer Acquisition, Cross Selling & Attrition SPSS Base System v.13.0 SPSS Base System v.13.0 SPSS Base System v.13.0, SPSS Complex Samples v.13.0, SPSS Data Entry Builder v.4.0 SPSS Base System v.13.0, SPSS Tables v.13.0, SPSS Maps v SPSS Base System v.13.0, SPSS Base System v.13.0, SPSS Regression Models v.13.0, SPSS Classification Trees v.13.0 SPSS Base System v.13.0, SPSS Categories v.13.0, SPSS Conjoint Analysis v.13.0, SPSS Classification Trees v.13.0 SPSS Base System v. 13.0, SPSS Regression Models v.13.0, SPSS Advanced Models v SPSS Clementine v.9.0 SPSS Clementine v.9.0 SPSS Clementine v

15 Προς: SPSS BI GREECE A.E. Πανόρµου 74, Αθήνα FAX: ΕΤΑΙΡΙΑ: ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ* ΟΝΟΜ/ΝΟ: ΟΝΟΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΟΣ/ ΑΡ./ΤΚ.: ΠΟΛΗ: ΕΙ ΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ. ΤΗΛ: FAX: ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ Α *Μία εβδοµάδα πριν την ηµεροµηνία του εκπαιδευτικού σεµιναρίου εκδίδεται τιµολόγιο µε τα στοιχεία που αναγράφονται στη γραπτή δήλωση συµµετοχής. 15

Advanced Analytics Software Training.

Advanced Analytics Software Training. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JAN - JUL 2017 Advanced Analytics Software Training. STATISTICS MODELING DEPLOYMENT Predicta S.A. Χατζηκωνσταντή 18, Αθήνα, 115 24 T. +30 210 69 31 040 F. +30 210 69 31 079 E. info@predicta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 www.predicta.gr ΠΡΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΔΕΥΤΚΩΝ ΣΕΜΝΑΡΩΝ MEMBER OF PRC GROUP P R E D I C T A A. E., Χ α τ ζ η κ ω ν σ τ α ν τ ή 18, 1 1 5 2 3 Α θ ή ν α, Τηλ. 2 1 0-6 9 3 1 0 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, F a x 2 1 0 6 9 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 Πρόλογος... xv Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 1.1.Ιστορική Αναδρομή... 1 1.2.Βασικές Έννοιες... 5 1.3.Πλαίσιο ειγματοληψίας (Sampling Frame)... 9 1.4.Κατηγορίες Ιατρικών Μελετών.... 11 1.4.1.Πειραµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (SPSS, EXCEL) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Βλάχος Σ. Ιωάννης Λέκτορας 407/80, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Σ Χρηστέας» Στάδια Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές µορφές Ερωτήσεων - απαντήσεων Ανοιχτές Κλειστές Κλίµακας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 2 Ανοιχτές ερωτήσεις Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Δ ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΟΥ

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΟΥ Βασίλης Γ. Αγγέλης Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΟΥ Μετατρέψτε τα δεδομένα σας σε κέρδος Αθήνα Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1 η, Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ....................................17 1.1 Προβλέψεις - Τεχνικές προβλέψεων και διοίκηση................................17 1.2 Τεχνικές προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων 1. Αναζήτηση των κατάλληλων δεδοµένων. 2. Έλεγχος µεταβλητών και κωδικών για συµβατότητα. 3. Αποθήκευση σε ηλεκτρονική µορφή (αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας

Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας e.nfo Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας Εξασφάλιση της εξειδικευµένης λύσης business intelligence για κάθε επιχείρηση πελάτης Τράπεζα Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική εικόνα. Ποιοτική Αναβάθμιση δεδομένων. Λογισμικό Επικοινωνιών DATA WAREHOUSE. Σχεδιασμός Ενοποίηση Επιλογή Συγχρονισμός Συντονισμός

Η συνολική εικόνα. Ποιοτική Αναβάθμιση δεδομένων. Λογισμικό Επικοινωνιών DATA WAREHOUSE. Σχεδιασμός Ενοποίηση Επιλογή Συγχρονισμός Συντονισμός Η συνολική εικόνα Τοπικές Βάσεις Βάσεις Κεντρικών Συστημάτων Βάσεις Τρίτων Ποιοτική Αναβάθμιση δεδομένων Λογισμικό Επικοινωνιών DATA WAREHOUSE Σχεδιασμός Ενοποίηση Επιλογή Συγχρονισμός Συντονισμός Warehouse

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436 A εξάμηνο 2009-2010 Περιγραφική Στατιστική Ι users.att.sch.gr/abouras abouras@sch.gr sch.gr abouras@uth.gr Μέτρα θέσης Η θέση αντιπροσωπεύει τη θέση της κατανομής κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 (Basic Sampling Techniques and Questionnaire Analysis using

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για ποιοτικό & αποτελεσματικό CRM. Γιάννης Τόλης, Strategy & Business Development Director, CQS A.E.

Τεχνολογικές λύσεις για ποιοτικό & αποτελεσματικό CRM. Γιάννης Τόλης, Strategy & Business Development Director, CQS A.E. Τεχνολογικές λύσεις για ποιοτικό & αποτελεσματικό CRM Γιάννης Τόλης, Strategy & Business Development Director, CQS A.E. Οκτώβριος 21, 2014 CQS: παροχή ολιστικών και αποτελεσματικών CRM υπηρεσιών στην πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα:

Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο 7.1. Μορφοποίηση πινάκων 7.2 ηµιουργία Υποδείγµατος Πινάκων (TEMPLATE) 7.3 Κατασκευή Γραφηµάτων 7.4 ηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία για µελέτη...71 Πρακτική εφαρµογή Απαντήσεις... 37

Ορολογία για µελέτη...71 Πρακτική εφαρµογή Απαντήσεις... 37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ... 13 Γενική περιγραφή των συστηµάτων παραγωγής και εκµετάλλευσης... 16 Λειτουργίες µεταποίησης και λειτουργίες υπηρεσιών... 18 Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Γεώργιος Πανηγυράκης Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σάντυ Χειλαδάκη Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Οικιακών Πελατών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Σταθερής & Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech.

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech. Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH Natech. Τι είναι Το Natech.CRM είναι μια επιχειρησιακή στρατηγική επιλογή που ενοποιεί τις πωλήσεις, την οργάνωση εργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2. Περιγραφική Στατιστική Βασικά είδη στατιστικής ανάλυσης 1. Περιγραφική στατιστική: περιγραφή του συνόλου των δεδοµένων (δείγµατος) 2. Συµπερασµατολογία: Παραγωγή συµπερασµάτων για τα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus Pegasus ERP Start Up 738,00 Σε ποιούς απευθύνεται: Το Pegasus Erp Start up απευθύνεται στο 60 % τον εμπορικών επιχειρήσεων που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην μηχανοργάνωση της επιχείρησής τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS To SPSS θα: - Κάνει πολύπλοκη στατιστική ανάλυση σε δευτερόλεπτα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Πρώτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα πριν τις διορθώσεις

Δείγμα πριν τις διορθώσεις Εισαγωγή Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Περιγραφική Στατιστική (Descriptive Statistics) 1.1.2 Επαγωγική ή Αναλυτική Στατιστική (Inferential or Αnalytical Statistics)

Διαβάστε περισσότερα

Certified Insurance Customer Services

Certified Insurance Customer Services Certified Insurance Customer Services Excellence Specialist 23-24 Απριλίου & 21-22 Μαΐου 2015 ιοργανωτές: Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε το International Association of Financial Management,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-13 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS*

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 17 19 Ιουνίου 2014 Η ίδρυση και λειτουργία μιας επιτυχημένης Μονάδας Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ Ενότητα κύκλου «Η Βασιλεία ΙΙ στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» 16-17 Νοεμβρίου 2007 Η ανάπτυξη διαδικασιών από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ Οικονομετρικά Πρότυπα Διαφάνεια 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Βασιλική Τσιλιγιάννη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης

Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης 24 Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας & Στατιστική Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Όπως ακριβώς συνέβη και στο κριτήριο t, τα δεδοµένα µας θα πρέπει να έχουν οµαδοποιηθεί χρησιµοποιώντας µια αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους ΟΔ 055 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Τετάρτη 12:00-15:00 Ώρες διδασκαλίας (3)

2 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους ΟΔ 055 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Τετάρτη 12:00-15:00 Ώρες διδασκαλίας (3) Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 2 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 ΟΔ 055 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Τετάρτη 12:00-15:00 Ώρες διδασκαλίας (3) Αντώνης Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. του Λογισµικού Στατιστικής Επεξεργασίας. SPSS for Windows v. 8.0

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. του Λογισµικού Στατιστικής Επεξεργασίας. SPSS for Windows v. 8.0 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήµης ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη» Σύντοµο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Kruskal-Wallis H... 176

Kruskal-Wallis H... 176 Περιεχόμενα KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Περιγραφή, παρουσίαση και σύνοψη δεδομένων................. 15 1.1 Τύποι μεταβλητών..................................................... 16 1.2 Κλίμακες μέτρησης....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Σχεδιασμού Συστημάτων

Η Διαδικασία Σχεδιασμού Συστημάτων Ενότητα 5 Η Διαδικασία Σχεδιασμού Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 5-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Η διαδικασία σχεδιασμού Παράγοντες σχεδιασμού Λογικό vs.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΠΕΓΑ «Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις»

Η αξιολόγηση στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΠΕΓΑ «Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις» Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής Chapter 1 Student Lecture Notes 1-1 Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική για Διοικήση Επιχειρήσεων [Basic Business Statistics (8 th Edition)] Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή και Συλλογή Δεδομένων Περιεχόμενα Γιατί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

122 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, 10/2012 9/2013. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λάρισα

122 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, 10/2012 9/2013. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λάρισα 122 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, 10/2012 9/2013 Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λάρισα Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών/τριών γίνεται σε συνεργασία του Κολλεγίου µε τη MAKRO

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Κλινικές Μελέτες Δέσποινα Ν. Περρέα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθύντρια Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Χρηστέας» Κλινικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Email Marketing και το Sms Marketing και αυξήστε την

Διαβάστε περισσότερα

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3 Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον την δύναμη και την ανταγωνιστικότητα που αποκτούν με την ενσωμάτωση επιχειρηματικών εφαρμογών ευφυΐας - Business Intelligence Tools. Οι εφαρμογές B.I παρέχουν στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ (ΣΤ3) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣT3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ (ΣΤ3) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣT3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ (ΣΤ3) ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣT3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 Εισαγωγή. Τι είναι Στατιστική 1.2 Μεθοδολογία Ερευνας 1.3 Τι είναι το SPSS 1.4 οµή του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Β

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Β ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Β ηµήτρης Κουγιουµτζής http://users.auth.gr/dkugiu/teach/civilengineer E mail: dkugiu@gen.auth.gr 1/11/2009 2 Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΟΝΟΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ Στατιστική ανάλυση του γεωχημικού δείγματος μας δίνει πληροφορίες για τον

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης

Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης Ανάγκη κατάρτισης: Οι αλλαγές στην εποχή µας είναι τόσο ραγδαίες που δυσκολεύουν αφάνταστα την προσπάθεια που κάνουν οι επιχειρήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 7 (συνέχεια)

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 7 (συνέχεια) ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 12β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4β ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ SPSS

Διαβάστε περισσότερα