ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21"

Transcript

1 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 (Basic Sampling Techniques and Questionnaire Analysis using (t) test 1.1. Εισαγωγή Ορισμοί Απλή Τυχαία Δειγματοληψία Εφαρμογές της δειγματοληψίας Ορισμοί Δειγματοληπτικών Μεγεθών Τα στάδια μιας Δειγματοληψίας Στρωματοποιημένη Τυχαία Δειγματοληψία Εκτίμηση του Συνόλου του Πληθυσμού στην Στρωματοποιημένη Δειγματοληψία Εκτίμηση του Πληθυσμιακού Μέσου στην Στρωματοποιημένη Δειγματοληψία Διαστήματα Εμπιστοσύνης για τις παραμέτρους Τ (σύνολο) και μ (μέσος) στη Στρωματοποιημένη Δειγματοληψία Δειγματοληψία κατά Ομάδες Εκτίμηση του Συνόλου του Πληθυσμού στη Δειγματοληψία κατά Ομάδες Εκτίμηση του Μέσου του Πληθυσμού στη Δειγματοληψία κατά Ομάδες Διαστήματα Εμπιστοσύνης για τις παραμέτρους (Τ) και (μ) στη Δειγματοληψία κατά Ομάδες Συστηματική Δειγματοληψία Κόστος Δειγματοληψίας, Αποτελεσματικότητα και Μέγεθος Δείγματος Προσδιορισμός Κόστους Μέγεθος Δείγματος για ένα Προκαθορισμένο Προϋπολογισμό Μέγεθος Δείγματος για προκαθορισμένη Ποιότητα Εκτιμητή...41

2 6 Στατιστική Επιχειρήσεων II Απλή Τυχαία Δειγματοληψία (Εύρεση Δείγματος) Στρωματοποιημένη Δειγματοληψία (Εύρεση Δείγματος) Τυχαία δείγματα ίσων μεγεθών από κάθε δειγματοληπτικό στρώμα Τυχαία δείγματα τα οποία λαμβάνονται από κάθε στρώμα ανάλογα με το μέγεθός του Βέλτιστος επιμερισμός δείγματος που επιτρέπει την ύπαρξη μεταβλητότητας στο κόστος και στη διασπορά κατά μήκος των στρωμάτων Επιμερισμός κατά Neyman που επιτρέπει την ύπαρξη μεταβλητότητας μόνο στις διασπορές κατά μήκος των στρωμάτων. Υποτίθεται ότι όλα τα έξοδα είναι ίσα κατά μήκος των στρωμάτων Δειγματοληψία κατά ομάδες και συστηματική Δειγματοληψία (εύρεση Δείγματος) Εκτίμηση των Δειγματοληπτικών Διασπορών με τις μεθόδους Jackknife και Bootstrap Η μέθοδος εκτίμησης παραμέτρων Jackknife στη Στατιστική Περιγραφή της μεθόδου Jackknife Πλεονεκτήματα της μεθόδου Jackknife Εφαρμογές της μεθόδου Jackknife στη Δειγματοληψία Η μέθοδος Bootstrap Παράδειγμα Εισαγωγής Δεδομένων Ερωτηματολογίου σε αρχείο SPSS A Έλεγχος Υποθέσεων-Διαστήματα Εμπιστοσύνης με βάση τα δεδομένα Ερωτηματολογίου. Εφαρμογή στο SPSS Έλεγχος (t) για το Μέσο Δείγματος που Ακολουθεί την Κανονική Κατανομή. Εφαρμογή στο SPSS Διάστημα Εμπιστοσύνης 95% για τον Μέσο ενός Πληθυσμού. Εφαρμογή στο SPSS Έλεγχος ισότητας των Μέσων και των Διακυμάνσεων δύο Ανεξαρτήτων Δειγμάτων. Εύρεση Διαστήματος εμπιστοσύνης για τη διαφορά των Μέσων δύο ανεξαρτήτων Δειγμάτων. Εφαρμογή στο SPSS Έλεγχος (t) για δύο Ανεξάρτητα Δείγματα. Εφαρμογή στο SPSS Παραμετρικός έλεγχος (t) για δύο Συσχετισμένα Δείγματα. Εφαρμογή στο SPSS...67

3 Πίνακας Περιεχομένων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ. ΜΕΡΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Analysis of Variance. Some special Designs with applications in industry.) 2.1.A Περίληψη Κεφαλαίου Εισαγωγή Ορισμοί Το πλήρως Τυχαιοποιημένο Σχέδιο Πειράματος Περιγραφή των Δέκα Βημάτων της πλήρους Διαδικασίας της Ανάλυσης Διασποράς σε ένα σχέδιο Στατιστικού Πειράματος Το Μοντέλο της Ανάλυσης της Διασποράς κατά Ένα Παράγοντα Συνθήκες στο μοντέλο της Ανάλυσης Διασποράς κατά ένα παράγοντα Οι υποθέσεις προς έλεγχο στην Ανάλυση Διασποράς κατά ένα παράγοντα Τα βήματα του Ελέγχου Υποθέσεων στην Ανάλυση Διασποράς κατά ένα παράγοντα. Εφαρμογή στο SPSS Α Σημασία της Ανάλυσης Διασποράς Κατά Ένα Παράγοντα Έλεγχος για στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ συγκεκριμένων ζευγών μέσων Έλεγχος TUKEY ΤΩΝ "ΤΙΜΙΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ" Ανάλυση Διακύμανσης κατά ένα παράγοντα όταν κάθε μέλος του δείγματος ελέγχεται σε όλες τις συνθήκες του πειράματος (Anova One Way Within Subjects). Εφαρμογή στο SPSS Το Τυχαιοποιημένο. Πλήρες Σχέδιο Μπλοκ (RCBD) (The Randomized Complete Block Design) Έλεγχος Υποθέσεων και υπολογισμοί στο Τυχαιοποιημένων Πλήρες Σχέδιο Μπλοκ (RDBD). Εφαρμογή στο SPSS Έλεγχος Υποθέσεων και Υπολογισμοί στο Τυχαιοποιημένο Πλήρες Σχέδιο Μπλοκ (Randomized Complete Block, RCBD). Εφαρμογή στο SPSS Το σχέδιο πειράματος με Επαναλαμβανόμενες Παρατηρήσεις (Repeated measures Design, RDM). Εφαρμογή στο SPSS Προϋποθέσεις του σχεδίου με επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις (RMD) Α Ανάλυση Διασποράς με επαναλαμβανόμενες Μετρήσεις κατά Δύο Παράγοντες (Two-Way Repeated Measures ANOVA) or (Two Factor Within Subjects ANOVA). Εφαρμογή στο SPSS

4 8 Στατιστική Επιχειρήσεων II 2.15 Το Σχέδιο Πειράματος Λατινικό Τετράγωνο (Latin Square). Εφαρμογή στο SPSS Το Παραγοντικό Πείραμα (Factorial Design). Εφαρμογή στο SPSS Το Διασταυρωμένο Σχέδιο Πειράματος (Cross over Design) Εφαρμογή στο SPSS Παράδειγμα Δειγματοληπτικής Έρευνας στην οποία εφαρμόζεται η Ανάλυση Διασποράς κατά δύο παράγοντες με αλληλεπίδραση. Εφαρμογή στο SPSS Ασκήσεις A Σύνοψη υπολογιστικών τύπων αθροισμάτων τετραγώνων που χρησιμοποιούνται στον πίνακα ANOVA τεσσάρων πειραμάτων του Κεφαλαίου Χρήση των υπολογιστικών τύπων για τον υπολογισμό των διαφόρων αθροισμάτων τετραγώνων σε τέσσερα παραδείγματα πειραμάτων του Κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο χ 2 - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (Chi Square Tests for Goodness of Fit and Independence of Criteria) 3.1 Εισαγωγή Έλεγχος Ορθότητας της Προσαρμογής (Goodness of Fit test). Εφαρμογή στο SPSS Έλεγχος Ανεξαρτησίας των κριτηρίων Έλεγχος ομογένειας στατιστικών πληθυσμών Έλεγχοι ανεξαρτησίας κριτηρίων Έλεγχος υποθέσεων με χρήση της τιμής p ( p value) Έλεγχος χ 2 καλής προσαρμογής με τρεις ή περισσότερες κατηγορίες (goodness of fit chi square test with three or more categories). Εφαρμογή στο SPSS Ανάλυση πινάκων συνάφειας με την εντολή Cross Tabs του SPSS (Contingency Tables analysis) Έλεγχος του συντελεστή KAPPA για την συμφωνία μεταξύ δύο αξιολογητών. (Kappa measure of agreement). Εφαρμογή στο SPSS Ασκήσεις...180

5 Πίνακας Περιεχομένων 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Non parametric tests of hypotheses). Εφαρμογές στο SPSS 4.1 Εισαγωγή Χρήση μη παραμετρικών μεθόδων Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μη παραμετρικών μεθόδων Έλεγχος τυχαιότητας ενός δείγματος με τη μέθοδο ακολουθιών όμοιων συμβόλων (One sample runs test of randomness) Έλεγχος Wilcoxon των προσημασμένων σειρών κατάταξης για τον μέσο ενός πληθυσμού (Wilcoxon signed rank test) Έλεγχος Mann Whitney για την ισότητα των διαμέσων δύο ανεξαρτήτων δειγμάτων (Mann Whitney test) Ο έλεγχος με την μέθοδο του προσήμου (The Sign test) Kruskal Wallis Ανάλυση Διασποράς κατά ένα παράγοντα με τάξεις μεγέθους (Kruskal Wallis Analysis of Variance one way by ranks) Friedman Ανάλυση Διασποράς κατά δύο παράγοντες (Friedman two way Analysis of Variance by ranks) Ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman (Spearman Rank Correlation Coefficient) Υπολογισμός Του Συντελεστή Συσχέτισης Spearman με τη Χρήση του SPSS Υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης Spearman με χρήση του SPSS Διωνυμικός έλεγχος καλής προσαρμογής για ποιοτικές, διχοτομικές μεταβλητές (Binomial test of goodness of fit: dichotomous nominal data) Διωνυμικός έλεγχος για την αναλογία όταν το δείγμα είναι μικρό (Binomial test of proportion with nominal data) Μη Παραμετρικοί έλεγχοι για δύο συσχετισμένα δείγματα: McNemar, Sign (πρόσημου) και Wilcoxon Εκτέλεση των ελέγχων McNemar, Sign και Wilcoxon στο SPSS Στατιστική ερμηνεία των αποτελεσμάτων του ελέγχου McNemar Στατιστική ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων Sign και Wilcxon...219

6 10 Στατιστική Επιχειρήσεων II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ (Multiple Linear Regression, MLR) 5.1 Εισαγωγή Το μοντέλο της Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης Ερμηνεία των συντελεστών του μοντέλου MLR, b 0. b 1,, b k Κατασκευή της εξίσωσης Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης. Εφαρμογή στο SPSS Εύρεση εξίσωσης Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης με το SPSS Στατιστική Ανάλυση των Υπολοίπων (Residuals) Αξιολόγηση της εξίσωσης Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης Ο Συντελεστής Πολλαπλού Προσδιορισμού Έλεγχος της υπόθεσης ότι υπάρχει Παλινδρόμηση. (Testing the Regression Hypothesis). F- Στατιστικό κριτήριο Στατιστική Συμπερασματολογία που αφορά τους συντελεστές b i (i = 1, 2, k) Διαστήματα εμπιστοσύνης για τους συντελεστές b i (i = 1,2, k) Το διάστημα εμπιστοσύνης για το μέσο ενός υποπληθυσμού τιμών της μεταβλητής Υ όταν δίνονται ορισμένες τιμές των μεταβλητών X i (i = 1, 2.,k) Το διάστημα πρόβλεψης για μία ορισμένη τιμή της μεταβλητής Υ, δεδομένης μιας ορισμένης τιμής της μεταβλητής Χ i Υπολογισμός, με το SPSS, του διαστήματος εμπιστοσύνης του μέσου των τιμών Υ και του διαστήματος πρόβλεψης της τιμής Υ για μια τιμή X = (X 1, X 2,, X k ) Το μοντέλο της Πολλαπλής Γραμμικής Συσχέτισης. Εφαρμογή στο SPSS Ανάλυση με χρήση του SPSS, του μοντέλου Πολλαπλής Γραμμικής Συσχέτισης Έλεγχος Υποθέσεων για τον Πολλαπλό Συντελεστή Συσχέτισης Μερικοί (επί μέρους) Συντελεστές Συσχέτισης (Partial Coefficients of Correlation) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μετρικούς Συντελεστές Συσχέτισης...260

7 Πίνακας Περιεχομένων 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ: ΜΕΡΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ (Multiple Linear Regression: Some Special Problems. Stepwise Linear Regression) 6.1.α Εισαγωγή Παρέκκλιση από τις βασικές προϋπόθεσης της Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης Δεδομένα Γραμμικής Παλινδρόμησης τα οποία δεν ακολουθούν την Κανονική Κατανομή Ιδιότητα ισότητας διασπορών των υπολοίπων Το φαινόμενο της Πολυσυγγραμμικότητας των X 1, X 2 X k (Multicolinearity) Ποιοτικές Ανεξάρτητες Μεταβλητές. Εφαρμογή στο SPSS Διαδικασίες εκλογής των πλέον κατάλληλων ανεξαρτήτων μεταβλητών για τη Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση. Βηματική Γραμμική Παλινδρόμηση (Stepwise Regression). Εφαρμογή στο SPSS Εισαγωγή στη Βηματική Γραμμική Παλινδρόμηση Βηματική Παλινδρόμηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ (Logistic Regression) 7.1 Εισαγωγή Ορισμοί Το μοντέλο Λογιστικής Παλινδρόμησης με μία ανεξάρτητη μεταβλητή Λογιστική Παλινδρόμηση με μία διχοτομική ανεξάρτητη μεταβλητή. Εφαρμογή στο SPSS Λογιστική Παλινδρόμηση με μία Συνεχή Ανεξάρτητη Μεταβλητή. Εφαρμογή στο SPSS Έλεγχος της Υπόθεσης H 0 : β 1 =0 ως προς την Υπόθεση Η 1 : β 1 = α Χρήση της Λογιστικής Παλινδρόμησης για την Εκτίμηση της Πιθανότητας P(Y=1) Πολλαπλή Λογιστική Παλινδρόμηση. Εφαρμογή στο SPSS Στατιστική Ερμηνεία αποτελεσμάτων Λογιστικής Παλινδρόμησης...301

8 12 Στατιστική Επιχειρήσεων II ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Multivariate Analysis of Variance, MANOVA) 8.1 Εισαγωγή Παραδείγματα Σκοπός της Πολυδιάστατης Ανάλυσης της Διασποράς Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανεξαρτήτων μεταβλητών Σπουδαιότητα των ανεξαρτήτων μεταβλητών Πολυδιάστατη Ανάλυση Διασποράς (MANOVA) και Ανάλυση Διασποράς με επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις Προϋποθέσεις της Πολυδιάστατης Ανάλυσης της Διασποράς Θεμελιώδεις εξισώσεις για τη Πολυδιάστατη Ανάλυση της Διασποράς Παράδειγμα Πολυδιάστατης Ανάλυσης Διασποράς (MANOVA). Εφαρμογή στο SPSS Στατιστική ερμηνεία των αποτελεσμάτων του παραδείγματος (MANOVA) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (Analysis of Covariance One Way, ANCOVA One Way) 9.1 Εισαγωγή Ορισμοί και σχέσεις με άλλες μεθόδους Χρήσεις της Ανάλυσης Συνδιασποράς Προϋποθέσεις της Ανάλυσης Συνδιασποράς Παράδειγμα Ανάλυσης Συνδιασποράς κατά ένα Παράγοντα. Εφαρμογή στο SPSS Στατιστική ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ANCOVA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Factor Analysis, FA) 10.1 Εισαγωγή Σκοποί και Είδη της Παραγοντικής Ανάλυσης...329

9 Πίνακας Περιεχομένων Ορισμοί Τα βήματα που ακολουθούνται στην Παραγοντική Ανάλυση ΒΗΜΑ 1ο: Εκτίμηση της καταλληλότητας των δεδομένων για την Παραγοντική Ανάλυση ΒΗΜΑ 2ο: Ισχύς σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών ΒΗΜΑ 3ο: Εξαγωγή των Παραγόντων (Factor extraction) ΒΗΜΑ 4ο: Κριτήριο του Kaiser (Kaiser s criterion) ΒΗΜΑ 5ο: Διάγραμμα σωρού ιδιοτιμών (Scree plot) ΒΗΜΑ 6ο: Παράλληλη Ανάλυση ΒΗΜΑ 7ο: Περιστροφή Παραγόντων και Ερμηνεία ΒΗΜΑ 8ο: Παραγωγή των Παραγοντικών Βαθμών (factor scores) Παράδειγμα Εφαρμογής Παραγοντικής Ανάλυσης. Εφαρμογή στο SPSS Περιγραφή του Ερωτηματολογίου Προϋποθέσεις εφαρμογής της Παραγοντικής Ανάλυσης στο Παράδειγμα Εντολές Παραγοντικής Ανάλυσης στο SPSS Στατιστική ερμηνεία των αποτελεσμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ (Cluster Analysis) 11.1 Εισαγωγή Τρόποι λειτουργίας της Ανάλυσης Συστάδων Πως μετρείται η ομοιότητα των περιπτώσεων Δημιουργία των συστάδων Μέθοδος Κοντινότερου γείτονα (nearest neighbour method) Πλήρης Δεσμός ή Απώτατος γείτονας (Complete Lincage) Μέθοδος του Ward Περιορισμοί της Ανάλυσης Συστάδων Παράδειγμα Ανάλυσης Συστάδων. Εφαρμογή στο SPSS. Ιεραρχική Ανάλυση Ανάλυση αποτελεσμάτων Παραδείγματος 11.6 Ιεραρχικής Ανάλυσης Συστάδων...358

10 14 Στατιστική Επιχειρήσεων II 11.8 Ανάλυση Συστάδων κατά μη Ιεραρχικό Τρόπο Α Παράδειγμα Μη Ιεραρχικής Ανάλυσης Συστάδων (MIAS) στο SPSS, με βάση δεδομένα ερωτηματολογίου που αφορά τους χρήστες των Internet Café (IC) (Πρωτότυπη Έρευνα του Συγγραφέα) ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ INTERNET CAFÉ Μη ιεραρχική Ανάλυση Συστάδων στο SPSS των περιπτώσεων του ερωτηματολογίου του Παραδείγματος 11.8.Α. Προετοιμασία των Δεδομένων Παραγοντική Ανάλυση στο SPSS Ιεραρχική Ανάλυση Συστάδων Μη Ιεραρχική Ανάλυση Συστάδων Στατιστική Ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μη Ιεραρχικής Ανάλυσης Συστάδων Διαφορές μεταξύ Ιεραρχικής και μη Ιεραρχικής Ανάλυσης Συστάδων Πίνακες Παραδείγματος 11.8.Α Τμηματοποίησης Αγοράς Χρηστών παιχνιδιών Internet Café μετά την Παραγοντική Ανάλυση και Ιεραρχική Ανάλυση Συστάδων στο SPSS Συμπεράσματα από την Ανάλυση των Πινάκων Πρόσθετα συμπεράσματα από τους πίνακες συναφείας (χ2) της μεταβλητής ΑΡΣΥΣΤΑΔ με τις μεταβλητές του ερωτηματολογίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Δ.Α.) (Discriminant Analysis) 12.1 Εισαγωγή Ορισμοί και σχέση με άλλες μεθόδους Τεχνική Διαχωριστικής Ανάλυσης Είδη Διαχωριστικής Ανάλυσης Βηματική Διαχωριστική Ανάλυση (Β.Δ.Α.) (Stepwise Discriminant Analysis) Περιοριστικές Προϋποθέσεις στη Διαχωριστική Ανάλυση Παράδειγμα Εφαρμογής Διαχωριστικής Ανάλυσης. Εφαρμογή στο SPSS Στατιστική Ερμηνεία των αποτελεσμάτων Πρόβλεψη των περιπτώσεων που ανήκουν σε μία ορισμένη ομάδα με βάση τις Διαχωριστικές Συναρτήσεις που έχουν υπολογισθεί...411

11 Πίνακας Περιεχομένων 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ (Reliability Analysis) 13.1 Εισαγωγή Ορισμός του Συντελεστή Cronbach's Alfa (α) Υπολογισμός του Συντελεστή Cronbach's Alfa (α) α Στατιστική Ερμηνεία του Cronbach's Alfa (α) β Τα δύο είδη των Συντελεστών Εσωτερικής Συνέπειας Παράδειγμα Εκτίμησης του Συντελεστή Εσωτερικής Συνέπειας με το SPSS. Εφαρμογή στο SPSS Πίνακες αποτελεσμάτων για το παράδειγμα Εύρεση του συντελεστή αξιοπιστίας Split-half για το παράδειγμα 13.4 στο SPSS Στατιστική ερμηνεία των αποτελεσμάτων του παραδ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ (Item Analysis Using the Reliability Procedure) 14.1 Εισαγωγή Σκοπός της Ανάλυσης Ερωτήσεων Προϋποθέσεις της Ανάλυσης Ερωτήσεων και Αναλυτικό Παράδειγμα Εφαρμογής στο SPSS Ερωτήσεις Ερωτηματολογίου Διεξαγωγή της Ανάλυσης Ερωτήσεων Ερωτηματολογίου στο SPSS Στατιστική Ερμηνεία των αποτελεσμάτων του παραδείγματος Η Παραγοντική Ανάλυση ως εναλλακτική της Ανάλυσης Ερωτήσεων Ερωτηματολογίου ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ξένη Ελληνική ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

12

Βασικές Τεχνικές Δειγματοληψίας και Ανάλυση Ερωτηματολογίων με χρήση του ελέγχου (t)

Βασικές Τεχνικές Δειγματοληψίας και Ανάλυση Ερωτηματολογίων με χρήση του ελέγχου (t) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο Βασικές Τεχνικές Δειγματοληψίας και Ανάλυση Ερωτηματολογίων με χρήση του ελέγχου (t) (Basic Sampling Tecniques and Questionnaire Analysis using (t) test). Εισαγωγή Η Δειγματοληψία είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Καίτη Μιχαλοπούλου *

Καίτη Μιχαλοπούλου * Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 137-138 Α -Β, 2012, 3-49 Καίτη Μιχαλοπούλου * ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙEΣ ΤHΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ TO ΑΝΥΠΑΡKTO

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):699-711 Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 1. Εισαγωγή 2. Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 3. Είδη δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ (Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Στατιστική με τη γλώσσα R. Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou

Σεμινάριο Στατιστική με τη γλώσσα R. Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou Σεμινάριο Στατιστική με τη γλώσσα R Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou Εισαγωγή στο περιβάλλον της R Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 3. Γενικά 3. Βασικά στάδια μιας δειγματοληψίας 4.3 Εκτιμητής και κανονική κατανομή 7.4 Απόκλιση και μέσο τετραγωνικό σφάλμα ενός εκτιμητή 8.5 Μέθοδοι δειγματοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία.

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία. . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Υπολογισµός συντελεστών συσχέτισης Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο ποσοτικών µεταβλητών, χρησιµοποιούµε συνήθως τον παραµετρικό συντελεστή συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ και Nottingham Μάρτιος 2014 2 Περιεχόμενα Ένας μικρός πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION MANAGEMENT

INFORMATION MANAGEMENT INFORMATION MANAGEMENT Εισηγητής ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΑΘΗΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ανάγκησυλλογής, περιγραφής, ανάλυσηςκαι ερµηνείαςτωνπληροφοριών. Η Στατιστική παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΠΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΣΙΛΙΑ ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ C++ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική και Υγεία. Τόµος Περιλήψεων. 22o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. Χανιά, Κρήτη, 22-26 Απριλίου 2009. Βοοk of Abstracts.

Στατιστική και Υγεία. Τόµος Περιλήψεων. 22o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. Χανιά, Κρήτη, 22-26 Απριλίου 2009. Βοοk of Abstracts. 22o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής Στατιστική και Υγεία Τόµος Περιλήψεων Βοοk of Abstracts Χανιά, Κρήτη, 22-26 Απριλίου 2009 Συνδιοργανωτές Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πολυτεχνειο Κρητησ Xορηγοί Πολυτεχνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Μάρτιος 2005 Σεπτέµβριος 2005 www.spss.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Μάρτιος 2005 Σεπτέµβριος 2005 www.spss.gr 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ SPSS BASE PART I Πρόκειται για το εισαγωγικό σεµινάριο στη χρήση του λογισµικού SPSS. Είναι ο αρχικός οδηγός του τρόπου χρήσης και της περιγραφής του περιβάλλοντος εργασίας του SPSS. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S.

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. Διδακτικές Σημειώσεις Απόστολος Δ. Μπατσίδης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Η παραγωγή χρήσιμων πληροφοριών για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων στα πλαίσια του Λογιστικού Κοστολογικού πληροφοριακού συστήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Να δοθούν οι βασικές αρχές των µη παραµετρικών ελέγχων (non-parametric tests). Να παρουσιασθούν και να αναλυθούν οι γνωστότεροι µη παραµετρικοί έλεγχοι Να αναπτυχθεί η µεθοδολογία των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Αγγελική Γ. Διονυσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας. Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση

ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας. Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση Η μορφή των εξαγομένων και η σημασία της Δεδομένα input Αλγόριθμοι Εξόρυξης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 4 0 εξάμηνο ΚΙΤΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (1995-2002)*

ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (1995-2002)* Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (004), σελ. 109-116 ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΡ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΡ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΡ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΝΑΝ

Διαβάστε περισσότερα