Επιµόρφωση εκπαιδευτικών µέσω τηλεκπαίδευσης. Ένα παράδειγµα στο Moodle

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιµόρφωση εκπαιδευτικών µέσω τηλεκπαίδευσης. Ένα παράδειγµα στο Moodle"

Transcript

1 Επιµόρφωση εκπαιδευτικών µέσω τηλεκπαίδευσης. Ένα παράδειγµα στο Moodle Β. Νταλούκας 1,. αούσης 2, Σ. Κατεβάογλου 3, Κ. Κωνσταντούλας 4, Π. Χριστιά 5, Φ.Νικολόπουλος 6 1 Καθηγητής Πληροφορικής στο ΓΕΛ Ανδραβίδας Ηλείας 2 Τεχνικός Υπεύθυνος στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ιεύθυνσης.ε. Ν. Ηλείας 3 Καθηγητής Πληροφορικής στο ΓΕΛ Πάτµου 4 Καθηγητής Πληροφορικής στο 1ο ΕΠΑΛ Αµαλιάδας 5 Καθηγήτρια Πληροφορικής στο ΓΕΛ ιακοπτού Αχαΐας 6 Καθηγητής Φυσικής Αγωγής στο Γυµνάσιο Κρεστένων Ηλείας Περίληψη Με την πρόοδο και τη διείσδυση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση δίνονται νέες δυνατότητες και διαστάσεις στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Το παραδοσιακό µοντέλο (συναντήσεις επιµορφωτών επιµορφούµενων) εξασθενεί επιτρέποντας σε µοντέρνες τεχνολογικές µεθόδους, όπως η τηλεκπαίδευση, να εµπλουτίσουν. Στην εισήγηση αυτή περιγράφεται η υλοποίηση ενός τέτοιου σεµιναρίου µε θέµα «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας µέσα απ το περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης Moodle» που οργάνωσε το 1 ο Γραφείο.Ε. Ν. Ηλείας µε τη σύµφωνη γνώµη του συµβούλου Πληροφορικής. Μέσω αυτού οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν, οργανώνουν, παρουσιάζουν κι αξιολογούν µια διδακτική ενότητα µέσω ασύγχρονης ηλεκτρονικής µάθησης και εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Χρησιµοποιείται η µέθοδος «µεικτής διδασκαλίας» µε υλοποίηση πέντε εκπαιδευτικών συναντήσεων παράλληλα µε εβδοµαδιαίες πρακτικές ασκήσεις που διεξάγονται διαδικτυακά. Λέξεις κλειδιά: Moodle, επιµόρφωση καθηγητών, τηλεκπαίδευση. Abstract The advancement of technology has brought about new potential and perspective to teachers training. Modern technological methods, like e-learning, tend to be inserted in the teaching procedure to enrich. In this paper a case of such a seminar is presented under the topic "Exploitation of Techniques of Asynchronous and Distance Learning via Moodle Platform of Electronic Learning",which was initiated by the 1st Office of Secondary Education of Ileia, approved by the School Adviser for Computer Science and has been welcomed by teachers of all subjects.

2 The teachers are prompted, via Moodle platform, to design, organize, present and evaluate a teaching unit using methods of asynchronous electronic learning and educational games. Blended learning is the main characteristic as teachers have to attend five educational meetings while weekly workshops are held on the Internet. Λέξεις κλειδιά: Moodle, teacher training, e-learning. 1. Εισαγωγή Η εκπαιδευτική διαδικασία χρίζει συνεχούς έρευνας, κι αναθεώρησης, ειδικά στην εποχή µας που η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία και νέα µοντέλα επικοινωνίας και συνεργασίας κυριαρχούν. Ένα τέτοιο σύγχρονο µοντέλο, η εξ αποστάσεως µάθηση και εκπαίδευση, είναι ένα ελκυστικό εργαλείο κυρίως για ενήλικους εκπαιδευόµενους των οποίων η διαθεσιµότητα χρόνου είναι δεσµευτικός παράγοντας και πάει να συµπληρώσει τα παλιά δασκαλοκεντρικά παιδαγωγικά µοντέλα. Βρισκόµαστε στη διάρκεια της µετάβασης προς νέα µαθητοκεντρικά µοντέλα όπου οι e-εκπαιδευόµενοι θα συµµετέχουν ως ενεργά µέλη ηλεκτρονικών κοινοτήτων µάθησης (Duderstadt, 1998) και η γνώση θα είναι δυναµικά και ευρέως διαχεόµενη και ταυτόχρονα άµεσα προσπελάσιµη (Gros, 2002). Επιπρόσθετα οι σύγχρονες συνθήκες επιβάλλουν µεθόδους αυτορρυθµιζόµενης ευέλικτης µάθησης ώστε να συνεκτιµώνται τα ιδιαίτερα ατοµικά χαρακτηριστικά και µαθησιακά στυλ (Papastergiou, 2006). 2. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Με τον όρο ασύγχρονη τηλεκπαίδευση ή ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση εννοούµε µια διαδικασία ανταλλαγής µάθησης µεταξύ εκπαιδευτή εκπαιδευοµένων, που πραγµατοποιείται ανεξάρτητα χρόνου και τόπου. Μερικά από τα πλεονεκτήµατα της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι: Οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να εξετάσουν το περιεχόµενο σύµφωνα µε το πρόγραµµά τους, να ιεραρχήσουν τα θέµατα του εκπαιδευτικού υλικού, να επιλέξουν το µαθησιακό στυλ που προτιµούν κι έτσι να αφοµοιώσουν και να εφαρµόσουν τη γνώση καλύτερα. Το ασύγχρονο περιβάλλον είναι πολύ χρήσιµο για εκείνους που λειτουργούν καλύτερα στο δικό τους ρυθµό ώστε να εµβαθύνουν επί του περιεχοµένου, όσο και για εκείνους οι οποίοι θέλουν να κατανέµουν το χρόνο τους όπως οι ίδιοι επιθυµούν ενώ µπορούν να ακολουθούν οδηγίες. Υποστηρίζει διάφορες µορφές µάθησης µε δυνατότητα επιλογής της πιο κατάλληλης λύσης. Βελτιώνει την κριτική σκέψη των εκπαιδευοµένων. ιευκολύνει τις Συνεργατικές εξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας µέσω της διάδρασης και της αλληλεπίδρασης.

3 Η τεχνολογία µπορεί να κάνει τη µάθηση ευχάριστη και σχετική µε τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών. Η πλατφόρµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του σεµιναρίου (http://dideilei.gr/moodle) είναι βασισµένη στο Moodle και είναι προσβάσιµη µέσω ενός απλού φυλλοµετρητή. 3. To Moodle Το Moodle είναι ένα διαδικτυακό πρόγραµµα ανοιχτού/ελεύθερου λογισµικού για τη διαχείριση µαθηµάτων. Η φιλοσοφία του στηρίζεται στη διαπίστωση ότι ο άνθρωπος κατακτά τη γνώση όταν αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον. Οι πιο ενδιαφέρουσες δυνατότητές του είναι οι αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες όπως η υποβολή εργασίας, η ζωντανή συνοµιλία (chat), οι ψηφοφορίες, οι οµάδες συζήτησης, το γλωσσάριο ορολογιών µαθήµατος, τα κουίζ, οι έρευνες και τα παιχνίδια. Ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα του Moodle είναι ότι υποστηρίζει τη δυνατότητα συνεργασίας µε αρθρώµατα ανεξάρτητων κατασκευαστών. Στο σεµινάριο αυτό ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο άρθρωµα Game το οποίο περιλαµβάνει την κρεµάλα, το σταυρόλεξο, το κρυπτόλεξο, τον εκατοµµυριούχο, το sudoku, την κρυµµένη εικόνα και το φιδάκι (Νταλούκας, Χρονόπουλος, Συρµακέσης, 2008). Το Moodle προσφέρεται κυρίως σε περιπτώσεις που οι µαθητές µπορούν να µπουν στο διαδίκτυο εκτός σχολικού χρόνου. Επιτρέπει τη συνεργασία ανάµεσα σε µαθητές και ανάµεσα σε µαθητές και καθηγητές ακόµη και αν οι παραπάνω δε µπορούν να βρουν κοινό χώρο και χρόνο συνάντησης. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στα Περιβαλλοντικά και Πολιτιστικά Προγράµµατα καθώς και στα Προγράµµατα Αγωγής Υγείας όπου είναι δύσκολες οι από κοντά συναντήσεις. Οι δυνατότητες του Moodle για διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχοµένου δίνουν στον εκπαιδευτικό την ευχέρεια να οργανώσει την ύλη των διδακτικών του ενοτήτων, να τη διαθέσει ηλεκτρονικά και δικτυακά στους µαθητές ενώ είναι γίνεται εύκολα η ανανέωση της από τον ίδιο και τους µαθητές του καθώς και η υποβολή ηλεκτρονικών διαγωνισµάτων ή η ανάθεση εργασιών. Μπορεί να δηµιουργηθεί ηλεκτρονικός εκπαιδευτικός φάκελος για τον κάθε µαθητή που θα περιλαµβάνει τις εργασίες, τις ασκήσεις αλλά και τα διαγωνίσµατα του και στον οποίο θα µπορούν να έχουν πρόσβαση µέσω διαδικτύου, ο ίδιος, ο κηδεµόνας του καθώς και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί του σχολείου (Νταλούκας, Χρονόπουλος, Συρµακέσης, 2008). 4. To σεµινάριο 4.1 Οι στόχοι του σεµιναρίου Γνωριµία και εξοικείωση µε το Moodle, µε την τηλεκπαίδευση και µε την πληθώρα των δυνατοτήτων και πλεονεκτηµάτων που προσφέρουν. 3

4 Γνωριµία µε το ελεύθερο λογισµικό και µε τη χρήση πολλών «ελεύθερων» προγραµµάτων για βελτίωση του υλικού διδασκαλίας. ηµιουργία ελκυστικών µαθηµάτων µέσω αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων όπως είναι τα ηλεκτρονικά κουίζ και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια σαν την κρεµάλα, το φιδάκι, το σταυρόλεξο κ.ά. Ανταλλαγή απόψεων και προβληµατισµών µέσω των οµάδων συζήτησης. ηµιουργία µαθηµάτων στο Moodle. Αξιοποίηση της πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΠΣ ιάδοση πρακτικών που βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Συνεργασία καθηγητών µε παρόµοια ενδιαφέροντα. 4.2 Ο τρόπος διεξαγωγής του σεµιναρίου Το σεµινάριο διεξάγεται για δεύτερη χρονιά. Πέρσι το παρακολούθησαν 80 άτοµα ενώ φέτος 47. Οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε δύο τµήµατα, το ένα φιλοξενείται στο ΓΕΛ Ανδραβίδας, ενώ το άλλο στο 4ο Γυµνάσιο Πύργου. Θα πραγµατοποιηθούν 5 τετράωρες µηνιαίες συναντήσεις από κοντά στις 14:30 και οι εκπαιδευόµενοι θα υλοποιήσουν περίπου 120 µικρές εργασίες. Προκειµένου να πάρουν τη επιτυχούς παρακολούθησης µπορούν να απουσιάσουν το πολύ µία φορά από τις συναντήσεις και θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς το 70% των εργασιών. Κεντρικό σηµείο του σεµιναρίου είναι το µάθηµα πρακτικής του εκπαιδευτικού, το οποίο έχει θέµα της επιλογής του, πάνω στο οποίο κάνει τις περισσότερες εργασίες και το οποίο µπορεί να είναι είτε ενδοσχολικό είτε εξωσχολικό. Μέσω του µαθήµατος πρακτικής ο εκπαιδευτικός µαθαίνει να χρησιµοποιεί το περιβάλλον της πλατφόρµας, ενσωµατώνοντας στο µάθηµά του πηγές πληροφοριών, δηµιουργώντας το προσωπικό του προφίλ, εργασίες, παιχνίδια, συνδέσµους σε άλλους ενδιαφέροντες ιστότοπους κλπ, κι όλα αυτά µέσω εργασιών που ανατίθενται κι αξιολογούνται εβδοµαδιαία από τον εκπαιδευτή του. Σε περίπτωση που κάποιος δεν κάνει σωστά µία εργασία έχει τη δυνατότητα να την επαναλάβει όσες φορές θέλει, ενώ επίσης δεν υπάρχει αυστηρό χρονοδιάγραµµα διεκπεραίωσης των εργασιών µέσα στην εβδοµάδα ανάθεσής τους. Για απορίες υπάρχουν οι αντίστοιχες οµάδες συζήτησης ενώ υπάρχει και αρκετό υλικό σαν βίντεο ή κείµενο. εκατέσσερις καθηγητές (ΠΕ02 Ασηµακόπουλος Γεώργιος, ΠΕ02 Σιακοβέλη Παναγιώτα, ΠΕ04 ηµητροπούλου Σοφία, ΠΕ05 Λούµου Μαρία, ΠΕ05 Παπαδοπούλου Ελένη, ΠΕ06 Νταή Βασιλική, ΠΕ07 Αντωνίου Κωνσταντίνος, ΠΕ11 Νικολόπουλος Φώτης, ΠΕ19 αούσης ηµήτρης, ΠΕ19 Κατεβάογλου Στυλιανός, ΠΕ19 Νταλούκας Βασίλειος, ΠΕ19 Σταυροπούλου ήµητρα, ΠΕ20 Ζούνης Νίκος, ΠΕ20 Κωνσταντούλας Κωνσταντίνος) ασχολούνται µε τη βελτίωση και τη βαθµολόγηση των εργασιών και µέσα από τη συµµετοχή τους στις οµάδες συζήτησης

5 βοηθάνε στην επίλυση αποριών και στην αντιµετώπιση των δυσκολιών. Πολλοί από τους παραπάνω καθηγητές γνώρισαν το Moodle µόλις την προηγούµενη χρονιά. Ειδικότητα Πίνακας 1: Κατανοµή των καθηγητών ανάλογα µε την ειδικότητα Με Χωρίς Με ΠΕ02 Φιλόλογοι ΠΕ03 Μαθηµατικοί Χωρίς ΠΕ04 Φυσικοί, Χηµ., Βιολόγοι ΠΕ05/06/07 Ξένων γλωσσών 19 9 ΠΕ19-20 Πληροφορικής Άλλες ειδικότητες Σύνολο Η ύλη του σεµιναρίου Η ύλη είναι χωρισµένη σε πέντε ενότητες: Από την πλευρά του µαθητή: ιαχείριση του προφίλ, συµµετοχή σε οµάδες συζήτησης, συµµετοχή σε κουίζ, υποβολή εργασιών, εγγραφή σε µαθήµατα, παρακολούθηση βαθµολογίας. Από την πλευρά του καθηγητή: ηµιουργία κουίζ, δηµιουργία ερωτήσεων και λεξιλογίων, δηµιουργία παιχνιδιών, δηµιουργία βάσης δεδοµένων και άλλων δραστηριοτήτων, βαθµολόγηση εργασιών. ηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού: Γνωριµία µε το ελεύθερο ή ανοιχτό λογισµικό για τη διαχείριση αρχείων πολυµέσων όπως είναι το Gimp, Wink, Audacity, OpenOffice, PDFCreator, κ.ά. ιαχείριση: Γνωριµία µε το FTP, χρήση του Filezilla, εγκατάσταση διαδικτυακών προγραµµάτων όπως είναι το Joomla και το Coppermine, εργασίες διαχείρισης του Moodle όπως είναι η λήψη αντιγράφων ασφαλείας. Γνωριµία µε τις υπηρεσίες του ΠΣ π.χ. ιστολόγια, λίστες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, φιλοξενία ιστοσελίδων, ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. 5. Συµπεράσµατα Προοπτικές για το µέλλον Οι εκπαιδευόµενοι καθηγητές ανταποκρίθηκαν άκρως θετικά, µε ενδιαφέρον και διάθεση για µάθηση και έδειξαν µεγαλύτερη θέρµη στο σχεδιασµό παιχνιδιών των οποίων η ύπαρξη στόχο έχει κυρίως τον έλεγχο κατανόησης ενός θέµατος ή ενότητας

6 διδασκαλίας µέσω µιας διασκεδαστικής διαδικασίας. Επιπλέον δείχνουν να προβληµατίζονται για την πρακτική εφαρµογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και πρότειναν τρόπους χρήσης που προάγουν τη συνεργασία και την οµαδοκεντρική µάθηση µέσω των οµάδων συζήτησης και των wiki. Επειδή το σεµινάριο έχει διάρκεια ενός εξαµήνου οι εκπαιδευτικοί διαφορετικών σχολείων µπορούν να γνωριστούν καλύτερα και έτσι να ανταλλάξουν εµπειρίες και απόψεις. Επίσης το σεµινάριο είναι ευέλικτο γιατί προβλέπονται λίγες συναντήσεις και δυνατότητα εργασίας διαδικτυακά στο χρόνο που ο καθένας µπορεί και επιθυµεί. Οι περισσότερες εργασίες χρειάζονται λίγο χρόνο για να διεκπεραιωθούν µε αποτέλεσµα να µπορούν να τις φέρουν σε πέρας σε µεσοδιαστήµατα άλλων δραστηριοτήτων. Αν και δεν βαθµολογούνται, οι οµάδες συζήτησης είναι ένα πολύτιµο εργαλείο προβληµατισµού πάνω σε γενικά θέµατα εκπαίδευσης και µέσα από εκεί προέκυψαν πολύτιµα συµπεράσµατα και συνεργασίες. Παρότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν το Moodle για τον εµπλουτισµό του µαθήµατός τους δυσκολίες αποτελούν η συνεχής κατάληψη του εργαστηρίου από το µάθηµα της Πληροφορικής, η µη ύπαρξη ADSL γραµµής, η µη ύπαρξη κοινόχρηστου υπολογιστή και το χαµηλό ποσοστό των µαθητών που έχει σπίτι του γρήγορο internet. Από τους καθηγητές που συµµετείχαν στο περσινό σεµινάριο κάποιοι αξιοποίησαν το moodle στο σχολείο τους π.χ. στο ΓΕΛ Πάτµου Μέσα από το σεµινάριο διαδόθηκαν κάποιες ιδέες που βοηθούν στη λειτουργία του σχολείου π.χ. η δηµιουργία µαθητικής εφηµερίδας, γκαλερί φωτογραφιών, wiki λίστας ηλεκτρονικού. Το υλικό του σεµιναρίου είναι διαθέσιµο σε όποιο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ή άλλο δηµόσιο φορέα θελήσει να το αξιοποιήσει. Βιβλιογραφία Duderstadt, J. (1998). Transforming the university to serve the digital age. CAUSE/EFFECT, 20(4), Edutools (2003). Providing decision-making tools for the EDU community. Προσπελάστηκε 6 Φεβρουαρίου 2007, από: Gros, B. (2002). Knowledge construction and technology. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 11(4), Papastergiou, M. (2006). Course Management Systems as Tools for the Creation of Online Learning Environments: Evaluation from a Social Constructivist Perspective and Implications for their Design. International Journal on E-Learning. 5 (4), pp Chesapeake, VA: AACE. Νταλούκας, Β., Χρονόπουλος, Θ. & Συρµακέσης, Σ. (2008). Μία διδακτική πρόταση για τη χρήση των παιχνιδιών µέσα από το moodle, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε θέµα «ιδακτική της Πληροφορικής», Μαρτίου 2008, Πάτρα.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

Παίζω και Μαθαίνω στο Moodle: Εφαρμογή Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ενσωμάτωση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Παίζω και Μαθαίνω στο Moodle: Εφαρμογή Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ενσωμάτωση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Παίζω και Μαθαίνω στο Moodle: Εφαρμογή Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ενσωμάτωση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Κ. Κωσταλίας 1, Ε. Λιακοπούλου 2, Β. Νταλούκας 3 1 Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Α. Γκίκας Διευθυντής ΓΕΛ Προαστίου, Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. alexgkikas@gmail.com Περίληψη Σήµερα, σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει η

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Κοµνηνού. Ειρήνη Πατεράκη. Περίληψη (αγγλικά) ιαδικτυακή Εκπαίδευση (Web Based Training)

Ιωάννα Κοµνηνού. Ειρήνη Πατεράκη. Περίληψη (αγγλικά) ιαδικτυακή Εκπαίδευση (Web Based Training) «ιαδικτυακή Εκπαίδευση (Web Based Training). Από τον αρχικό σχεδιασµό µέχρι την τελική αξιολόγηση Μελέτη Περίπτωσης: Τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας και η δράση etwinning» 1 Ιωάννα Κοµνηνού Υπ. ιδ. Mphil,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning).

ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning). ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning). Survey of the attitudes and perceptions of adult learners through

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Eκπαίδευση των Logistics. Η Μικτή Μέθοδος (Blended Learning) Δ. Τόλης 1, Γ. Κυριακίδης 2, Α.

Νέες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Eκπαίδευση των Logistics. Η Μικτή Μέθοδος (Blended Learning) Δ. Τόλης 1, Γ. Κυριακίδης 2, Α. Νέες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Eκπαίδευση των Logistics. Η Μικτή Μέθοδος (Blended Learning) Δ. Τόλης 1, Γ. Κυριακίδης 2, Α. Τσαγκάρης 3 1,2 Human Asset AE, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 3 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Αβραμίδου Μαργαρίτα (ΠΕ20), Αραβίδου Ευδοξία amargarit@csd.auth.gr, aravidou@csd.auth.gr Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου

Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου Σοφία Αγγέλαινα, Αθανάσιος Τζιμογιάννης sangelaina@gmail.com, ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Ζητήματα τεχνολογικού και λειτουργικού σχεδιασμού

Η Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Ζητήματα τεχνολογικού και λειτουργικού σχεδιασμού Η Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Ζητήματα τεχνολογικού και λειτουργικού σχεδιασμού Π. Τσιωτάκης, Α. Τζιμογιάννης Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Online Μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν την ηλεκτρονική μορφή του εγχειριδίου από τη διεύθυνση http://www.tcteacher.eu

Online Μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν την ηλεκτρονική μορφή του εγχειριδίου από τη διεύθυνση http://www.tcteacher.eu Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης

Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης Αντωνίου Κωνσταντίνος 1, Βολιώτη Χριστίνα 2, Στυλιανίδης Παναγιώτης 3 1 kantonio@csd.auth.gr, 2 chvoliot@csd.auth.gr, 3 pastylia@csd.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική μάθηση Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning) Τι ονομάζουμε Χρήση του διαδικτύου κι άλλων σχετικών τεχνολογιών για τη δημιουργία, διανομή και βελτίωση μαθησιακού υλικού E-class Moodle

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Έρευνα αγοράς αναφορικά με τις μεθόδους εφαρμογής και τις προοπτικές ανάπτυξης του e-learning σε ακαδημαϊκό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα