ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκτ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Προγραμματισμός Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Ο προγραμματισμός ανάπτυξης νέων προϊόντων (product planning) καθορίζει ένα συνδυασμό από προϊόντα που θα πρέπει η επιχείρηση να αναπτύξει, και τον χρονικό ορίζοντα εισαγωγής τους στην αγορά. Ο συνδυασμός των προϊόντων προκύπτει με βάση ευκαιρίες ανάπτυξηςπου μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές (μάρκετινγκ, τμήμα έρευνας, πελάτες, ανταγωνιστές). Με βάση τις επιλεχθείσες ευκαιρίες καθορίζεται το πρόγραμμα ανάπτυξης νέων προϊόντων (product plan), όπου εμπεριέχεται το χρονικό πλαίσιο των έργων και η κατανομή των πόρων (προσωπικό, κεφάλαιο κλπ). Το πρόγραμμα καθορίζεται συνήθως από την ανώτερη Διοίκηση σύμφωνα με τους στόχους και τις δυνατότητες της επιχείρησης, καθώς και τους περιορισμούς και το ανταγωνιστικό περιβάλλον. 1

2 Προγραμματισμός Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Τα έργα ανάπτυξης προϊόντος μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις τύπους: Νέες βελτιωμένες εκδόσεις υφιστάμενων προϊόντων: Αυτά τα έργα μπορούν να περιλαμβάνουν την πρόσθεση ή τη βελτίωση κάποιων χαρακτηριστικών υπαρκτών προϊόντων. Ριζικά νέα προϊόντα: Αυτά τα έργα περιλαμβάνουν ριζικά διαφορετικά προϊόντα ή τεχνολογίες παραγωγής. Τέτοια έργα από τη φύση τους εμπεριέχουν μέσα τους σημαντικό ρίσκο. Η μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης εξαρτάται άμεσα και κατά κύριο λόγο από τη συσσώρευση εμπειρίας και γνώσης από την υλοποίηση τέτοιου είδους έργων. Προϊόντα νέας πλατφόρμας: Ανάπτυξη μιας νέας οικογένειας προϊόντων βασιζόμενων σε μια νέα, κοινή πλατφόρμα που μπορεί να απευθυνθεί σε παρόμοιες αγορές και κατηγορίες προϊόντων. Νέα προϊόντα υπάρχουσας πλατφόρμας: Αυτά τα έργα επεκτείνουν μια υπάρχουσα πλατφόρμα προϊόντων για να μπορεί αυτή να απευθυνθεί σε γνωστές αγορές με ένα ή περισσότερα νέα προϊόντα. Προγραμματισμός Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων XEROX Νέες πλατφόρµες Παράγωγα προϊόντα Βελτιωµένα προϊόντα Εντελώς νέα προϊόντα 2

3 Διαδικασία Προγραμματισμού Για την ανάπτυξη ενός προγράμματος ανάπτυξης προτείνεται μια διαδικασία 5 σταδίων: 1. Καθορισμός ευκαιριών 2. Αξιολόγηση και ιεράρχηση έργων ανάπτυξης (development projects) 3. Κατανομή πόρων στα έργα και χρονικός προγραμματισμός 4. Σχεδιασμός και προγραμματισμός επιλεγμένων έργων ανάπτυξης 5. Έλεγχος αποτελεσμάτων και αναπροσαρμογή Διαδικασία Προγραμματισμού 3

4 Αναπροσαρμογή Προγράμματος Ανάπτυξης Αν και η διαδικασία παρουσιάζεται ως γραμμική, οι δραστηριότητες επιλογής των σχεδίων ανάπτυξης και της κατανομής των πόρων είναι συχνά επαναλαμβανόμενες. Το πρόγραμμα ανάπτυξης επαναξιολογείται συχνά κατά την υλοποίησή του και θα πρέπει να τροποποιείται ανάλογα με τη πιο πρόσφατη πληροφόρηση από τις ομάδες ανάπτυξης, τα ερευνητικά εργαστήρια, την παραγωγή, το μάρκετινγκ, και τους διάφορους εμπλεκόμενους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών προς το έργο. Τα άτομα που εμπλέκονται αργότερα στη διαδικασία είναι συχνά τα πρώτα που αντιλαμβάνονται ότι κάτι σχετικά με την αποστολή του έργου είναι ασύμβατο, μη πραγματοποιήσιμο ή και εκτός προθεσμίας. Η ικανότητα για αναπροσαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης είναι ζωτική για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης. Στάδιο 1: Καθορισμός Ευκαιριών Ιδέες για νέα προϊόντα ή «χαρακτηριστικά προϊόντων» μπορεί να προέλθουν από διάφορες πηγές, όπως Προσωπικό μάρκετινγκ και πωλήσεων Οργανισμοί έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Υφιστάμενες ομάδες ανάπτυξης προϊόντος Μονάδες/Τμήματα παραγωγής και οργάνωσης λειτουργιών Υπάρχοντες ή πιθανοί πελάτες Τρίτα μέρη όπως προμηθευτές, εφευρέτες/ευρεσιτέχνες και εξωτερικοί συνεργάτες 4

5 Στάδιο 1: Καθορισμός Ευκαιριών Συστηματική συλλογή προτάσεων από πελάτες και παράπονα των πελατών που αφορούν υπάρχοντα προϊόντα Συνεντεύξεις με βασικούς χρήστες, με εστίαση σε καινοτομίες και μετατροπές που οι συγκεκριμένοι χρήστες έχουν επιφέρει σε υπάρχοντα προϊόντα Παρακολούθηση τάσεων, στυλ, δημογραφικών στοιχείων και τεχνολογίας για τις υπάρχουσες κατηγορίες προϊόντων και για ευκαιρίες για νέες κατηγορίες προϊόντων Μελέτη ανταγωνιστικών προϊόντων Παρακολούθηση της κατάστασης των «αναδυόμενων τεχνολογιών», προκειμένου να επιτυγχάνεται η μεταφορά των κατάλληλων τεχνολογιών από την έρευνα στην ανάπτυξη ενός προϊόντος. Στάδιο 2: Αξιολόγηση-Ιεράρχηση Τέσσερις βασικές συνιστώσες είναι χρήσιμες στην αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για νέα προϊόντα σε υπάρχουσες κατηγορίες προϊόντων: η ανταγωνιστική στρατηγική, η κατανομή της αγοράς, οι τεχνολογικές τροχιές και ο υφιστάμενος προγραμματισμός ανάπτυξης των προϊόντων μιας πλατφόρμας 5

6 Στάδιο 2: Αξιολόγηση-Ιεράρχηση Ανταγωνιστική στρατηγική Τεχνολογική Πρωτοπορία: η επιχείρηση δίνει μεγάλη έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών μέσα από την ανάπτυξη προϊόντων. Πρωτοπορία Κόστους: Ανταγωνιστικότητα μέσω οικονομιών κλίμακας, χρήσης προηγμένων παραγωγικών μεθόδων, χαμηλού κόστους εργασίας, ή/και καλύτερης διοίκησης του παραγωγικού συστήματος. Εστίαση στο Πελάτη: Η επιχείρηση παρακολουθεί και συνεργάζεται στενά με τους πελάτες, υπάρχοντες αλλά και νέους, για να προσδιορίσει τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους που υπόκεινται σε αλλαγές. Μίμησης: Αυτή η στρατηγική εστιάζει την στενή παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και μίμηση των καινοτόμων επιχειρήσεων. Όταν εντοπισθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες, η εταιρία γρήγορα εισάγει νέα προϊόντα για να μιμηθεί τους επιτυχημένους ανταγωνιστές. Στάδιο 2: Αξιολόγηση-Ιεράρχηση Κατάτμηση της αγοράς Οι πελάτες/χρήστες μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκουν σε διακριτά τμήματα της αγοράς. Ο διαχωρισμός της αγοράς σε τμήματα επιτρέπει στην εταιρία να σκεφθεί γύρω από τις πράξεις των ανταγωνιστών και τη δυναμική των ήδη υπαρχόντων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη και την κάθε καλά ορισμένη ομάδα πελατών. Με το διαχωρισμό των προϊόντων των ανταγωνιστών και των προϊόντων της ίδιας της εταιρίας σε «τμήματα», η επιχείρηση μπορεί να αξιολογήσει ποιες ευκαιρίες ανάπτυξης προϊόντων καλύπτουν τις αδυναμίες της υπάρχουσας γραμμής προϊόντων, καθώς και ποιες εκμεταλλεύονται καλύτερα τις αδυναμίες στα προσφερόμενα ανταγωνιστικά προϊόντα. 6

7 Νέα και υφιστάμενα προϊόντα XEROX και ανταγωνιστών Στάδιο 2: Αξιολόγηση-Ιεράρχηση Τεχνολογικές Τροχιές Στις επιχειρήσεις έντασης τεχνολογίας, μια απόφαση κλειδί για την ανάπτυξη προϊόντων, είναι η επιλογή του χρονικού σημείου εισαγωγής μιας νέας βασικής τεχνολογίας σε μια γραμμή παραγωγής. Για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις κατασκευής μηχανημάτων εκτύπωσης το βασικό τεχνολογικό θέμα, με την αλλαγή του αιώνα, ήταν η μετάβαση στη ψηφιακή επεξεργασία και εκτύπωση στα νέα προϊόντα. Η χρήση τεχνολογικώνκαμπύλων S είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην λήψη τέτοιων αποφάσεων. 7

8 Στάδιο 2: Αξιολόγηση-Ιεράρχηση Η καµπύλη S Στάδιο 2: Αξιολόγηση-Ιεράρχηση Η τεχνολογική καμπύλη S παρουσιάζει την απόδοση των προϊόντων σε μια κατηγορία προϊόντων σε βάθος χρόνου, συνήθως παίρνοντας υπόψη μια μοναδική μεταβλητή απόδοσης όπως την ανάλυση, την ταχύτητα ή την αξιοπιστία. Η καμπύλη S απεικονίζει μια βασική αρχή των τεχνολογιών: Οι τεχνολογίες παρουσιάζουν σχετικά μικρή απόδοση στην πρώτη φάση εισαγωγής τους και σταδιακά εξελίσσονται ταχύτερα μέχρι την φάση της ωριμότητας, στην οποία παρατηρούνται κάποια φυσικά τεχνολογικά όρια και η τεχνολογία θεωρείται πλέον παρωχημένη. Ενώ οι καμπύλες S χαρακτηρίζουν αξιοσημείωτα καλά τη τεχνολογική αλλαγή σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, είναι συχνά δύσκολο να προβλεφθεί η μελλοντική τροχιά της καμπύλης απόδοσης (δηλ. το πόσο κοντά ή μακριά είναι το όριο της απόλυτης απόδοσης). 8

9 Στάδιο 2: Αξιολόγηση-Ιεράρχηση Σχεδιασμός Πλατφόρμας Προϊόντων Η πλατφόρμα προϊόντων είναι ένα σύνολο προϊόντων που μοιράζονται σε μεγάλο βαθμό κοινά στοιχεία όπως βασικά εξαρτήματα και υποσυστήματα. Μια αποτελεσματική πλατφόρμα μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία μιας ποικιλίας από παράγωγα προϊόντα πιο γρήγορα και πιο εύκολα, με κάθε προϊόν να παρέχει τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες που είναι επιθυμητές από μια συγκεκριμένη μερίδα της αγοράς. Η κρίσιμη, στρατηγική απόφαση σε αυτό το στάδιο είναι εάν ένα έργο θα αναπτύξει ένα παράγωγο προϊόν από μια υπάρχουσα πλατφόρμα ή εάν θα αναπτύξει μια τελείως καινούργια πλατφόρμα. Οι αποφάσεις για τις πλατφόρμες προϊόντων είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με τις προσπάθειες ανάπτυξης τεχνολογίας στην εταιρία και με τις αποφάσεις σχετικά με το ποιές τεχνολογίες θα περιληφθούν στα νέα προϊόντα. Στάδιο 2: Αξιολόγηση-Ιεράρχηση Σχεδιασµός Πλατφόρµας Προϊόντων 9

10 Στάδιο 2: Αξιολόγηση-Ιεράρχηση Σχεδιασμός Πλατφόρμας Προϊόντων Μια τεχνική για τον συντονισμό της ανάπτυξης μίας τεχνολογίας μέσα από τον σχεδιασμό ενός προϊόντος είναι ο «χάρτης τεχνολογίας». Ο χάρτης τεχνολογίας είναι ένας τρόπος για την αναπαράσταση της αναμενόμενης διαθεσιμότητας και μελλοντικής χρήσης διαφόρων τεχνολογιών σχετικών με το προϊόν. Αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για σχεδίαση προϊόντων στα οποία τα στοιχεία των κρίσιμων λειτουργιών είναι γνωστά εκ των προτέρων. Για τη δημιουργία ενός χάρτη τεχνολογίας, διάφορες γενιές τεχνολογιών χαρακτηρίζονται και ταξινομούνται σε μια χρονική γραμμή. Η χαρτογράφηση της τεχνολογίας μπορεί να αξιοποιηθεί σαν ένα σχεδιαστικό εργαλείο για τη δημιουργία μιας κοινής στρατηγικής μεταξύ της ανάπτυξης της τεχνολογίας και της ανάπτυξης προϊόντων

11 Στάδιο 2: Αξιολόγηση-Ιεράρχηση Κριτήρια για αξιολόγηση ευκαιριών για ριζικά νέα προϊόντα: Μέγεθος αγοράς (μονάδες/έτος * μέση τιμή) Ρυθμός ανάπτυξης αγοράς (% ανά έτος) Ένταση ανταγωνισμού (πόσοι και ποιοι ανταγωνιστές) Βάθος της υπάρχουσας γνώσης για την αγορά Βάθος της υπάρχουσας γνώσης για την τεχνολογία Συμβατότητα με τα άλλα προϊόντα της επιχείρησης Συμβατότητα με τις δυνατότητες της επιχείρησης Δυνατότητα για κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών Ύπαρξη ενός εξέχοντος προϊόντος («πρωταθλητή») της επιχείρησης Στάδιο 3: Κατανομή Πόρων και Χρονικός Προγραμματισμός Κατανομήπόρων Πολλοί οργανισμοί αναλαμβάνουν πολλά έργα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την περιορισμένη διαθεσιμότητα των πόρων ανάπτυξης. Είναι πιθανό ότι μία εταιρία δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθει την απαιτούμενη επένδυση σε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται για την ανάπτυξη ενός προϊόντος μέσα σε ένα επιθυμητό ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο έργων. Καθώς ο χρόνος και η κατανομή πόρων είναι κατανεμημένα στα πλέον υποσχόμενα έργα, θα υπάρξει ανταγωνισμός πολλών έργων για περιορισμένους πόρους. Σαν αποτέλεσμα, η προσπάθεια για ανάθεση πόρων και σχεδίαση του χρόνου, σχεδόν πάντα καταλήγει σε μια επιστροφή στο προηγούμενο βήμα αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων για να ξεχωρίσει το σύνολο των έργων που χρειάζεται να επιδιωχθούν. 11

12 Στάδιο 3: Κατανομή Πόρων και Χρονικός Προγραμματισμός Χρονικός προγραμματισμός έργων Χρονικό σημείο της εισαγωγής των προϊόντων: Γενικά όσο το συντομότερο μπαίνει ένα προϊόν στην αγορά, τόσο το καλύτερο. Όμως, η εισαγωγή ενός προϊόντος στην αγορά, πριν αυτό φτάσει ένα επαρκές επίπεδο ποιότητας, μπορεί να βλάψει τη φήμη της εταιρίας. Τεχνολογική ετοιμότητα: Η «αξιοπιστία» των θεμελιωδών τεχνολογιών παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη σχεδίαση της διαδικασίας. Μια αποδεδειγμένα «αξιόπιστη» τεχνολογία μπορεί να ενσωματωθεί στα προϊόντα πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Ετοιμότητα αγοράς: Για παράδειγμα, η γρήγορη έκδοση βελτιώσεων μπορεί να απογοητεύσει τους καταναλωτές. Από την άλλη πλευρά, η εισαγωγή νέων προϊόντων πολύ αργά ενέχει τον κίνδυνο να υπάρξουν καθυστερήσεις σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Ανταγωνισμός: Η αναμενόμενη εισαγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων μπορεί να επιταχύνει την έναρξη των έργων ανάπτυξης. 12

13 Στάδιο 4ο: Προσχέδιο Έργου Δήλωση(έκθεση) αποστολής Σύντομη περιγραφή του προϊόντος: Αυτή η περιγραφή περιλαμβάνει τυπικά το κέρδος του πελάτη κλειδί από το προϊόν αλλά αποφεύγει να συμπεριλάβει μια συγκεκριμένη ιδέα προϊόντος. Βασικοί στόχοι εργασιών: Επιπρόσθετα στους στόχους του έργου που υποστηρίζουν τη στρατηγική της εταιρίας, αυτοί οι στόχοι γενικά περιλαμβάνουν στόχους για το χρόνο, το κόστος, και την ποιότητα (π.χ. ο χρόνος της εισαγωγής του προϊόντος, η επιθυμητή οικονομική απόδοση, οι στόχοι για τα μερίδια της αγοράς). Αγορές στόχοι για το προϊόν: Μπορεί να υπάρχουν αρκετές αγορές στόχοι για το προϊόν. Αυτό το μέρος της αποστολής προσδιορίζει την πρωταρχική αγορά όπως επίσης και τις δευτερεύουσες αγορές που θα πρέπει να μελετηθούν κατά την προσπάθεια ανάπτυξης. Στάδιο 4ο: Προσχέδιο Έργου Δήλωση (έκθεση) αποστολής Υποθέσεις και περιορισμοί: Οι υποθέσεις πρέπει να γίνονται πολύ προσεκτικά καθώς περιορίζουν το εύρος των πιθανών ιδεών (concepts) ενός προϊόντος, καθιστούν όμως το έργο πιο διαχειρίσιμο. «Συμμέτοχοι»/Εμπλεκόμενα μέρη (Stakeholders): Άτομα/Ομάδες που εμπλέκονται σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος (χρήση, ανάπτυξη, παραγωγή, διάθεση, συντήρηση, αποκομιδή). Η λίστα αυτή αρχίζει με τον τελικό χρήστη ή/και τον εξωτερικό πελάτη (αυτόν που παίρνει την απόφαση αγοράς). Η λίστα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει «εσωτερικούς πελάτες», όπως το τμήμα των πωλήσεων ή παραγωγής, καθώς και προμηθευτές, εμπορικούς συνεργάτες. Η λίστα αυτή χρησιμεύει σαν υπενθύμιση προς την ομάδα να μελετήσει της ανάγκες όλων των ατόμων που επηρεάζονται από το προϊόν. 13

14 27 ήλωση Αποστολής: Πολυλειτουργική Μηχανή Εγγράφων Γραφείου Περιγραφή Προϊόντος Ψηφιακό µηχάνηµα µε λειτουργίες φωτοτυπικού, εκτυπώσεων, fax και scanner, σε περιβάλλον δικτύου Κύριοι Στόχοι Επιχείρησης Υποστήριξη της στρατηγικής της XEROX στην ηγεσία της αγοράς ψηφιακού εξοπλισµού γραφείου Πλατφόρµα για όλα τα µελλοντικά B&W ψηφιακά προϊόντα Μερίδιο 50% των πωλήσεων στην πρωταρχική αγορά ψηφιακών προϊόντων Φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα Πρώτο λανσάρισµα προϊόντος 4 ο τρίµηνο του 1997 Πρωταρχική Αγορά Τοµείς γραφείου, µέσο όγκος (40-65 εκτυπώσεις/λεπτό), ανώτερο των µέσων φωτοτυπιών/µήνα ευτερεύουσα Αγορά Αγορά ταχέων εκτυπώσεων ευτερεύουσες «περιφερειακές» λειτουργίες Υποθέσεις & Περιορισµοί Νέα πλατφόρµα προϊόντος Ψηφιακή τεχνολογία εικόνας Συµβατή µε λογισµικό CentreWare Μονάδες εισαγωγής δεδοµένων παρασκευασµένες στον Καναδά Μονάδες εξαγωγής δεδοµένων παρασκευασµένες στην Βραζιλία Μονάδα επεξεργασίας εικόνας παρασκευασµένη σε ΗΠΑ και Ευρώπη Μέτοχοι Αγοραστές και χρήστες Λειτουργίες κατασκευής Λειτουργίες επισκευών ιανοµείς και πωλητές Στάδιο 5ο: Έλεγχος & Αναπροσαρμογή Κάποια πιθανά ερωτήματα που μπορούν να τεθούν σε αυτό το στάδιο: Υποστηρίζει το πρόγραμμα ανάπτυξης ενός προϊόντος την ανταγωνιστική στρατηγική της εταιρίας; Ανταποκρίνεται το πρόγραμμα ανάπτυξης ενός προϊόντος στις πιο σημαντικές τρέχουσες ευκαιρίες; Είναι το σύνολο των πόρων που έχουν κατανεμηθεί στην ανάπτυξη των προϊόντων αρκετοί για την επιδίωξη της ανταγωνιστικής στρατηγικής της εταιρίας; Έχουν μελετηθεί δημιουργικοί τρόποι ανακατανομής περιορισμένων πόρων, όπως είναι η χρήση προϊόντων πλατφόρμας, επενδυτικές συνεργασίες (joint ventures), και συνεταιρισμοί με προμηθευτές. Είναι τα στοιχεία της δήλωσης αποστολής συνεπή; Είναι οι υποθέσεις που βρίσκονται στη λίστα της δήλωσης αποστολής πραγματικά απαραίτητες, ή είναι το έργο πολύ προδιαγεγραμμένο; 14

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Πρόδρομος Χατζόγλου, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Εύχαρις Βουρλιώτη Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις Κλειδιά: Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, ΑΝΠ, σχεδιασμός προϊόντων, μέθοδος stage-gate

Λέξεις Κλειδιά: Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, ΑΝΠ, σχεδιασμός προϊόντων, μέθοδος stage-gate Λέξεις Κλειδιά: Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, ΑΝΠ, σχεδιασμός προϊόντων, μέθοδος stage-gate Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει αναλυτικά μία διαδικασία για την πιο αποτελεσματική διαχείριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης No 12_Ιούλιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης Κωνσταντίνος Μανασάκης Λέκτορας - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Copyright 2013

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9)

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9) Με το χέρι Κυρία Αυγή Παπαγεωργίου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Λεωφόρος Λεμεσού 19 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Δεκεμβρίου 2012 Our Reference: TP/85019314/ /85019314/Sp Αγαπητή κυρία Παπαγεωργίου Θέμα: Υποβολή Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα