Στο τέλος της μελέτης μας αναλύουμε το παράδειγμα του Δήμου Κερατσινίου και πως κατάφερε να αναπτυχθεί μέσω της ενίσχυσης των τοπικών φορέων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στο τέλος της μελέτης μας αναλύουμε το παράδειγμα του Δήμου Κερατσινίου και πως κατάφερε να αναπτυχθεί μέσω της ενίσχυσης των τοπικών φορέων."

Transcript

1 1

2 Περιεχόμενα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ... 1 Καλαμάτα, Κεφάλαιο Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Γενικά Το συνταγματικό πλαίσιο II ιστορία της συνταγματικής κατοχύρωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα Η περίοδος του Το Σύνταγμα του Το Σύνταγμα του Αυτοτέλεια Εποπτεία Η παρέμβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τοπική οικονομία Κεφάλαιο Τοπική Κ οινωνία Βασικές στρατηγικές ανάπτυξης Ορισμός επενδυτικού σχεδίου Τύποι επενδυτικών σχεδίων Οι διαστάσεις των επενδυτικών σχεδίω ν Διάκριση των επενδυτικών σχεδίων Επιπτώσεις επενδυτικών σ χεδίω ν Τα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης ενός επενδυτικού σχεδίου Μελέτη σκοπιμότητας

3 2.10. Ανθρώπινον πόροι Κατηγορίες και λειτουργίες ανθρωπίνων πόρω ν...44 Κεφάλαιο Επιχειρησιακά σχέδια OTA Φάσεις υλοποίησης Η δομή ενός επιχειρησιακού σχεδίου Βασικές αρχές οργάνωσης των αναπτυξιακών σχεδίων Σύστημα διοίκησης, διαχείρισης και εφαρμογής προγραμμάτων...53 Κεφάλαιο Η περίπτωση του Δ. Κερατσινίου Η ιστορία του Δ. Κερατσινίου Τα επενδυτικά σχέδια του Δήμου Κ ερατσινίου Προγραμματισμός και Δράσεις το Προγραμματισμός και Δράσεις για το Κεφάλαιο Οι δραστηριότητες των Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Κερατσινίου Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού & Αναψυχής Κερατσινίου Κέντρο Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής Δήμου Κερατσινίου Δημοτική Επιχείρηση Αθλησης Δήμου Κερατσινίου...87 Κεφάλαιο Συμπεράσματα...89 ΕΡΩΤΗΜ ΑΤΟΛΟΓΙΟ Κεφάλαιο Συμπεράσματα από την έρευνα

4 Εισαγωγή Στην παρούσα μελέτη στόχος μας είναι να αναλύσουμε και να εξετάσουμε τις επιδράσεις που μπορεί να ασκήσει η δημιουργία των OTA σε μια τοπική κοινωνία και στην ανάπτυξη αυτής. Ειδικότερα επιλέξαμε να μελετήσουμε το θέμα αυτό καθότι η δημιουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατάφερε να βελτιώσει την κατάσταση που επικρατούσε σε μεγάλο βαθμό. Τα προβλήματα της έλλειψης οργάνωσης και προγραμματισμού καθώς επίσης και η κακή πληροφόρηση δέσποζαν με την ύπαρξη της συγκεντρωτικής διοίκησης. Όταν όμως αποφασίστηκε η ενίσχυση της αποκέντρωσης και η ενίσχυση των πρωτοβουλιών των τοπικών φορέων τότε φάνηκε η ανάπτυξη που μπορεί να επιτευχθεί με την πάροδο του χρόνου. Στην μελέτη αυτή παρουσιάζουμε τις αρμοδιότητες και τα χαρακτηριστικά που διέπουν έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν συνεχεία αναλύουμε τα επενδυτικά σχέδια τα οποία μπορούν να λάβουν οι τοπικοί φορείς. Στο τέλος της μελέτης μας αναλύουμε το παράδειγμα του Δήμου Κερατσινίου και πως κατάφερε να αναπτυχθεί μέσω της ενίσχυσης των τοπικών φορέων. Οι τοπικοί φορείς είχαν καλύτερη γνώση των προβλημάτων της περιοχής και συνεπώς είχαν την δυνατότητα να διανέμουν τα 4

5 διαθέσιμα χρηματικά ποσά ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής. Επιτυγχάνονταν σημαντικές βελτιώσεις όπως θα δούμε σε όλους τους με αποτέλεσμα να αναβαθμιστεί ο Δ. Κερατσινίου και να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής σε μεγάλο βαθμό. Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να δείξει την σπουδαιότητα των OTA και γενικότερα της ανάληψης πρωτοβουλιών από τους τοπικούς φορείς. 5

6 Κεφάλαιο 1 Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1.1. Γενικά Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μορφών με τις οποίες μπορούν να συσταθούν τα όργανα της δημόσιας διοίκησης και να κατανεμηθούν οι αρμοδιότητες μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών οργάνων. Ο νομοθέτης έχει στην διάθεση του πολλές μεθόδους διοικητικής οργάνωσης, που επιδέχονται μάλιστα και πολλούς συνδυασμούς. Η δημόσια διοίκηση μπορεί να οργανώνεται σύμφωνα με δύο συστήματα. Το σύστημα της συγκέντρωσης με την ευρεία έννοια και το σύστημα της αποκέντρωσης. Το πρώτο σύστημα σύμφωνα με το οποίο η δημόσια διοίκηση ασκείται από το νομικό πρόσωπο του κράτους με δικά του όργανα, διακρίνεται στο σύστημα της συγκέντρωσης με την στενή έννοια και στο σύστημα της αποκέντρωσης. Το σύστημα της συγκέντρωσης με την στενή έννοια είναι εκείνο που η άσκηση της δημόσιας διοίκησης γίνεται από όργανα του κράτους, τα οποία έχουν αρμοδιότητα για κάθε θέμα διοικητικής ενέργειας ακόμη και για αυτά που αφορούν τις διοικητικές περιφέρειες. 6

7 Αντίθετα κατά το σύστημα της αποκέντρωσης η δημόσια διοίκηση ασκείται με περιφερειακά όργανα δηλαδή με διοικητικά όργανα που ασκούν αρμοδιότητες για ζητήματα που περιορίζονται στις διοικητικές περιφέρειες που εδρεύουν. Κατά το σύστημα της από-συγκέντρωσης η δημόσια διοίκηση εκχωρείται από το κράτος σε αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ασκείται με όργανα τους. Η σπουδαιότερη και γνησιότερη μορφή του συστήματος αυτού είναι η αυτοδιοίκηση. Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διοίκηση του κράτους και πως αυτή διακρίνεται. 7

8 Η αποκέντρωση και η αυτοδιοίκηση αποτελούν δύο ολοκληρωμένα τμήματα του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου της δημοκρατίας. Στις αρχές του 13ου αιώνα η τοπική αυτοδιοίκηση ιδιαίτερα, εμφανιζόταν είτε ως κατάλοιπο παλιότερων θεσμικών εξελίξεων είτε ως βοηθητικό όργανο της ίδιας της κρατικής εξουσίας. Στην Ελλάδα από το 1833 μέχρι το 1912 οι δήμοι εμφανίζονται σαν μια προέκταση της ισχύος και επιβολής του κέντρου πάνω στην περιφέρεια. Στα πλαίσια του ενιαίου κράτους, η αποκέντρωση και η αυτοδιοίκηση αλληλεξαρτώνται και συντρέχουν, χωρίς όμως να συγχέονται ή να ταυτίζονται. Στην Ελλάδα όμως, ο διαχωρισμός αυτός και η αλληλεξάρτηση δεν έγιναν ποτέ αντιληπτά όσο θα έπρεπε. Το συγκεντρωτικό κράτος που ιδρύθηκε το 1830 διατήρησε την κοινότητα ως ουσιαστικό υπόβαθρο της αυτοδιοίκησης, όποια και αν ήταν η δομή του κεντρικού κράτους. Υποστηρίζεται ότι το αποκεντρωτικό σύστημα μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει το συγκεντρωτικό σύστημα μέσω της δημιουργίας πραγματικών αυτοδιοικούμενων οργανισμών μπορεί να μειωθεί το χάσμα ανάμεσα στον πολίτη και την εξουσία, να πολλαπλασιαστούν οι ευκαιρίες ενεργητικής συμμετοχής του ατόμου στην πραγματοποίηση κοινών σκοπών και να δοθεί και πλάι στον άνθρωπο, μαζί με την ελευθερία και 8

9 την ασφάλεια, το αίσθημα της ευθύνης και του καθήκοντος απέναντι στην κοινωνία Το συνταγματικό πλαίσιο Οι έννομες τάξεις των σύγχρονων κρατών προβλέπουν, εκτός του κράτους την σύσταση ενός μεγάλου αριθμού άλλων δημόσιων νομικών προσώπων, στα οποία οργανώνονται τα όργανα που ασκούν δημόσια εξουσία. Η μέθοδος αυτή οργάνωσης, δηλαδή η σύσταση οργανωτικών μονάδων της δημόσιας διοίκησης, έξω από το νομικό πρόσωπο του κράτους, που αποτελούν ιδιαίτερα νομικά πρόσωπα και έχουν δικά τους όργανα, ονομάζεται αυτοδιοίκηση2. Χαρακτηριστικό του συστήματος αυτού είναι ότι το κράτος δημιουργεί με νόμους μερικότερα νομικά πρόσωπα, τα λεγόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους δίνει το δικαίωμα να ασκούν σε ορισμένα αντικείμενα δημόσια εξουσία. Οι υπηρεσίες αυτές γεωγραφικά είναι μέσα στα όρια του κράτους αλλά ως υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων είναι κάτι ξεχωριστό έξω από την νομική προσωπικότητα του κράτους. 1Μπεσίλα, Βήκα, Ε., 2001, «Τοπική Αυτοδιοίκηση: Ένας σύγχρονος διοικητικός θεσμός», Σάκκουλας 2 Παπαχατζή, Γ., 1947, «Η εποπτεία της πολιτείας επί της τοπικής αυτοδιοικήσεως σε επιθεώρηση τοπικής αυτοδιοικήσεως», 9

10 Πολλά κοινά εννοιολογικά στοιχεία υπάρχουν μεταξύ της νομικής έννοιας του κράτους και της νομικής έννοιας των αυτοδιοικούμενων οργανισμών. Μεταξύ αυτών ανήκει η άσκηση δημόσιας εξουσίας, η ύπαρξη οργάνων και κυρίως η χωριστή νομική προσωπικότητα που χάρη σε αυτήν έχουν οι εν λόγω οργανισμοί δικά τους χωριστά περιουσιακά δικαιώματα και δικές τους έννομες υποχρεώσεις, ικανότητα να συμβάλλονται και δικαίωμα παράστασης ενώπιον δικαστηρίων. Η δημόσια εξουσία που ασκείται από τους αυτοδιοικούμενους οργανισμούς παρουσιάζει σε σχέση με το κράτος μια διαφορά. Ότι δεν έχει πρωτογενή χαρακτήρα αλλά είναι δοτή η παραγωγή. Δεν αποτελεί ίδιο δικαίωμα των νομικών προσαόπων που την ασκούν αλλά ασκείται από τα πρόσωπα αυτά κατά παροχή εκ μέρους της πολιτείας. Το κράτος παραχωρεί για ορισμένα θέματα και κατά ένα ορισμένο τμήμα, την εξουσία αυτή για άσκηση στους αυτοδιοικούμενους οργανισμούς με περιορισμούς, που θέτει η νομοθετική εξουσία. Συνεπώς το κράτος μπορεί να αυξήσει και να ελαττώσει ή και να άρει από τα εν λόγω νομικά πρόσωπα την εξουσία που τους έχει δώσει. Το κράτος που είναι το ίδιο δημιουργός των αυτοδιοικούμενων οργανισμών μπορεί και να τους καταργήσει με απλό νόμο εκτός από τους δήμους και τις κοινότητες. 10

11 Για τους δήμους και τις κοινότητες όχι μόνο υπάρχει συνταγματική απαγόρευση κατάργησης τους αλλά πρέπει και να έχουν ένα κύκλο υποθέσεων που να τις διαχειρίζονται με την δική τους πρωτοβουλία. Φορείς αυτοδιοίκησης μπορούν να είναι μόνο τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες δηλαδή σε εδαφικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε μη εδαφικά. Στην διάκριση αυτή στηρίζεται ο χωρισμός της αυτοδιοίκησης σε τοπική και ειδική ή καθ' ύλην. Βασικό εννοιολογικό στοιχείο της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η εδαφική εξουσία, την οποία ασκεί σε όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στην περιοχή της, ενώ αντίθετα οι οργανισμοί της καθ ύλην αυτοδιοίκησης δεν έχουν μια τέτοια εξουσία ακόμα και αν συνδέονται με ορισμένο έδαφος. Στην εξουσία αυτών υπόκεινται μόνο τα μέλη τους και όχι και τα άλλα πρόσωπα που διαμένουν στην περιοχή τους. Οι οργανισμοί της καθ ύλην αυτοδιοίκησης δεν κατοχυρώνονται συνταγματικά3. 3 Σπηλιωτοπούλου, Ε., 1963, «Η δημόσια επιχείρηση», Σάκκουλας

12 1.3. Η ιστορία της συνταγματικής κατοχύρωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα Η περίοδος του 1912 Η νομοθετική ρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης του 1912 είχε να κάνει «περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων» που άρχισε να ισχύει από το Η πιο σημαντική μεταβολή που επέφερε ο νόμος ήταν η διάκριση των αυτοδιοικούμενων πρωτοβάθμιων τοπικών οργανισμών, από άποψη οργάνωσης και λειτουργίας, σε αστικούς και αγροτικούς, από τους οποίους οι πρώτοι αποτελούσαν τους δήμους και οι δεύτεροι τις κοινότητες. Η διάκριση αυτή ήταν αναγκαία λόγω του διαφορετικού πληθυσμού, της οικονομικής δυνατότητας και της διαφορετικής ανάπτυξης των οργάνων της αυτοδιοίκησης, που ήταν μεγαλύτερη στους δήμους και μικρότερη στις κοινότητες. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του νόμου ΔΝΖ' του1912 ήταν η ύπαρξη μικρών οργανισμών, στους οποίους διατίθεντο όλοι οι πόροι της αυτοδιοίκησης για την κάλυψη των τοπικών αναγκών, αλλά ταυτόχρονα προέκυπτε και ένα μειονέκτημα, ότι οι πόροι δεν ήταν επαρκείς για την κάλυψη τοπικών έργων. Δημιουργήθηκαν 6000 περίπου οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που είχαν ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των οικονομικά μικρότερων κοινοτήτων. 12

13 Μια άλλη καινοτομία που εισήγαγε ο νόμος, ήταν ο θεσμός των συνδέσμων κοινοτήτων. Δύο ή περισσότερες κοινότητες είχαν την δυνατότητα να ιδρύσουν ένα νομικό πρόσωπο για την εξυπηρέτηση κοινών τοπικών συμφερόντων ή για την εκτέλεση κοινών τοπικών υπηρεσιών. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ήταν ανατεθειμένη σε διάφορα όργανα, στις κοινότητες και στις δημοτικές αρχές. Οι αρχές αυτές ήταν για τις κοινότητες το κοινοτικό συμβούλιο και για τους δήμους, ο δήμαρχος, οι πάρεδροι, το δημοτικό συμβούλιο και η δημαρχιακή επιτροπή. Ο δήμαρχος, οι πάρεδροι και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια άμεσα από το λαό. Ενώ μέχρι τότε ίσχυε ο προληπτικός έλεγχος, ο νόμος ΔΝΖ' τον καταργεί. Συνεπώς οι αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου καθίστατο εκτελεστέες, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις που όριζε ο νόμος, ευθύς μόλις περνούσαν 30 ήμερες από την αποστολή τους στο νομάρχη4. 4 Μπέσιλα - Βίκα, Ε., 2001, «Τοπική Αυτοδιοίκηση: Ένα σύγχρονος διοικητικός θεσμός», Σακούλας 13

14 Το Σύνταγμα του 1927 Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά από τις διατάξεις του άρθρου 104 του Συντάγματος της Τριακονταμελούς το 1925, που περιλήφθηκαν με ορισμένες τροποποιήσεις στο άρθρο 107 του Συντάγματος του Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1927, το κράτος θα έπρεπε να διαιρεθεί σε περιφέρειες μέσα στις οποίες οι πολίτες θα διαχειρίζονταν απ' ευθείας τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με το νόμο. Την πρώτη βαθμίδα τοπικής αυτοδιοίκησης θ αποτελούσε ο δήμος και η κοινότητα. Το Σύνταγμα προέβλεπε τοπική αυτοδιοίκηση δύο βαθμών, ανεξάρτητα από τους δήμους και τις κοινότητες. Οι αποφάσεις για θέματα που σχετίζονταν με τον κύκλο αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης λαμβάνονταν έμμεσα από όργανα, τα οποία εκλέγονταν με καθολική ψηφοφορία, ή άμεσα από ενεργούς πολίτες κάθε αυτοδιοικούμενης περιφέρειας. Επί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτου βαθμίδας, η κεντρική διοίκηση θα ασκούσε ανώτατη εποπτεία. Η εποπτεία αυτή περιλάμβανε έλεγχο νομιμότητας, χωρίς να εμποδίζει την ελεύθερη δράση των τοπικών οργανισμών. 14

15 Ωστόσο για να μπορέσουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, να ασκήσουν τα καθήκοντα τους, το κράτος μπορούσε να συντρέχει αυτούς οικονομικά, προσφέροντας τους οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, σε περίπτωση που οι πόροι δεν επαρκούσαν. Με το νομοθετικό διάταγμα της 31/7/1936 καταργήθηκε κάθε δαπάνη τοιν δήμων και κοινοτήτων για την εκπαίδευση και τους μισθούς των οπλιτών της Χωροφυλακής. Τούτο σήμανε, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν υπεύθυνη για την οργάνωση της τοπικής αστυνομίας για την κατασκευή σχολείων καθώς και για τη συντήρηση και λειτουργία αυτών. Το Σύνταγμα του 1927 καταργήθηκε το 1935 από την Ε' Εθνική Συνέλευση η οποία επανέφερε σε ισχύ το Σύνταγμα του Το Σύνταγμα του 1952 Στο Σύνταγμα του 1952 εισάγεται για πρώτη και μοναδική φορά η ισότιμη και ισομερής ανάδειξη της αυτοδιοίκησης ως οργανωτικού συστήματος της Διοίκησης μαζί με την διοικητική αποκέντρωση. Συμφώνα με το άρθρο 99, η διοικητική οργάνωση του κράτους βασιζόταν στην αποκέντρωση και την τοπική αυτοδιοίκηση. 5 Μπέσιλα Βίκα, Ε., 2001, «Τοπική Αυτοδιοίκηση: Ένα σύγχρονος διοικητικός θεσμός», Σάκουλας 15

16 Από το 1954 ο δήμαρχος εκλέγεται πλέον άμεσα και με καθολική ψηφοφορία. Η μεταρρύθμιση αυτή συνδυάστηκε με τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, όπου τότε καταργήθηκε το εκλογικό σύστημα μαζί με το δήμαρχο, που εκλεγόταν μια συγκεκριμένη ομάδα ως πλειοψηφία δεδομένη από το νόμο. Κατοχυρώθηκε ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως βασικός οργανωτικός θεσμός του κράτους. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκε στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι καθόριζαν τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης που διακρίνονται σε αυτές που αναφέρονται στο περιβάλλον, στην αναψυχή, στις εμπορικές υπηρεσίες, στις παραγωγικές και αναπτυξιακές υπηρεσίες και στις προσωπικές υπηρεσίες. Στο επίπεδο άσκησης ελέγχου σκοπιμότητας του νομάρχη αφαιρέθηκε η δυνατότητα μεταρρύθμισης της πράξης. Ο νομάρχης είχε την εξουσία της εγκρίσεως ή της πράξης, όχι όμως της μεταρρυθμίσεως. Επίσης, κατά τη χρονική διάρκεια αυτής της περιόδου κατοχυρώθηκε και το δικαίωμα ψήφου των γυναικών. Η σύζυγος μπορούσε πλέον να είναι δημότης και να ψηφίζει σε άλλον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης από εκείνον που ψήφιζε ο άνδρας της, διότι η γυναίκα μετείχε πλέον στην πολιτική ζωή με τη δική της φωνή. Τα παραπάνω ήταν τα πιο σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την εποχή εκείνη το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από το 16

17 1968 έως το 1973 η Ελλάδα βρισκόταν υπό το καθεστώς της δικτατορίας, όπου της αναιρούσε κάθε δικαίωμα για ανάπτυξη της τοπικής αυτοδιοίκησηςβ Το νομοθετικό πλαίσιο Εκτός από το συνταγματικό πλαίσιο, ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης χαρακτηρίζεται και από το νομοθετικό δηλαδή από ορισμένα χαρακτηριστικά που του προσδίδει η νομοθεσία και τα οποία δεν θα πρέπει να παραβιαστούν. Τα χαρακτηριστικά αυτά στην περίπτωση των OTA είναι η αυτοτέλεια και η εποπτεία που τα χαρακτηρίζει Αυτοτέλεια Η «διοικητική αυτοτέλεια» ερμηνεύεται ως «η ικανότητα των OTA να παίρνουν μέσω των οργάνων τους και με δική τους ευθύνη πολιτικές αποφάσεις για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων τις οποίες εφαρμόζουν με δικά τους μέσα και με δικό τους προσωπικό». Τα δύο βασικά στοιχεία που αποτελούν την έννοια της διοικητικής αυτοτέλειας των OTA είναι οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν και ο έλεγχος της κρατικής εποπτείας σε αυτούς. 6 Μπέσιλα -Βίκα, Ε., 2001, «Τοπική Αυτοδιοίκηση: Ένα σύγχρονος διοικητικός θεσμός», Σακούλας 17

18 Τον βασικό πυρήνα ύπαρξης της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί το άρθρο 102 παρ. 1 του Συντάγματος το οποίο αναφέρει ότι «η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης» που καθορίζει τελικά της αρμοδιότητες των OTA. Η έννοια της τοπικής υπόθεσης θεωρείται αόριστη έννοια και δε μπορεί να δοθεί γενική απάντηση προσδιοριζόμενη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Για το προσδιορισμό της έννοιας της τοπικής υπόθεσης υπάρχουν κάποιοι παράμετροι όπως α) η τοπικότητα, δηλαδή η εδαφική έκταση των OTA, β) η σύνθεση των υποθέσεων αυτών με κάποια χωρικά προσδιοριζόμενη ομάδα πολιτών δηλ. τους δημότες ή πολίτες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τους γ) η ύπαρξη τοπικού συμφέροντος για την διενέργεια των υποθέσεων αυτών σε τοπικό επίπεδο και με ιδιαίτερη έκφανση του δημοσίου συμφέροντος. Βασικός στόχος Ν ήταν η μεταφορά του διοικητικού μηχανισμού της Νομαρχίας, μαζί με το προσωπικό και σχεδόν το σύνολο των αρμοδιοτήτων της στις νεοϊδρυθείσες τότε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, χωρίς να εξασφαλίζονται οι οικονομικοί πόροι. Η παρουσία του Κράτους σε τοπικό επίπεδο περιορίστηκε στις περιφερειακές υπηρεσίες ορισμένων Υπουργιών, δεδομένου ότι ο κρατικός νομάρχης είχε καταργηθεί. 18

19 Επίσης καταργήθηκε η Κρατική εποπτεία στους πρωτοβάθμιους Ο.'Γ.Α. Ο νόμος 2218 αντικαταστάθηκε από το Ν. 2240, σύμφωνα με τον οποίο η κρατική εκπροσώπηση σε επίπεδο νομού και νομαρχίας αποκαταστήθηκε με ένα νέο Κρατικό όργανο τον Περιφερειακό Διευθυντή, ο οποίος προΐστανται των Πολιτικών κρατικών υπηρεσιών του νομού και της νομαρχίας ως επικεφαλής των υπηρεσιών Περιφερειακής Διοίκησης της οικείας Περιφέρειας. Οι τοπικές υποθέσεις αφορούν την τοπική διοίκηση, συνδεόμενη με τη φύση και το αντικείμενο αποκλειστικά ενδιαφερόντων ζητημάτων της περιφέρειας του εκάστου OTA. Οι γενικές υποθέσεις χαρακτηρίζονται ως «επιτελικές» και ασκούνται από τα κεντρικά όργανα του κράτους και ως «εκτελεστικές» που ασκούνται από τα περιφερειακά όργανα του κράτους, ενώ οι τοπικές υποθέσεις αναγνωρίζονται ως εξαίρεση και ανήκουν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ορισμένες Κρατικές υποθέσεις μπορούν να μεταβιβαστούν από τη περιφέρεια στους OTA για άσκηση τους απλώς, όπου τους εξασφαλίζεται η μεταφορά των αναγκαίων πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους αλλά με πλήρη έλεγχο του Κράτους. Το 1997 με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας τονίστηκε ότι το Σύνταγμα παρέχει στους OTA μόνο αυτοδιοίκηση δηλαδή εξουσία να αποφασίζουν με δικά τους όργανα, εντός των γενικών κανόνων που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία αυτών, υπό τη προϋπόθεση ότι ο οικείος OTA 19

20 διαθέτει την ανάλογη τεχνική και οικονομική ανεξαρτησία για την αποτελεσματική άσκηση αυτών. Επιπλέον αναγνωρίζεται ότι ο έλεγχος, ως προς το χαρακτηρισμό των δημοσίων υποθέσεων σε Κεντρικές, Περιφερειακές ή Τοπικές είναι έλεγχος οριακός και δε σημαίνει ότι έχουν αυτόνομη κανονιστική αρμοδιότητα, επιβεβαιώνοντας έτσι την έλλειψη κανονιστικής αυτοτέλειας των ΟΤΛ Εποπτεία Το άρθρο 118 "Περί συστάσεως των Δήμων" του νόμου 1 833, καθιέρωνε τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων του δημοτικού συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου είχαν κύρος και ενεργούνταν μετά την άπρακτη πάροδο δεκαπενθήμερης προθεσμίας. Το άρθρο 43 του 1912 κατάργησε το προληπτικό αυτό έλεγχο και προέβλεπε ότι οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. κηρύσσονταν " α φ εαυτών εκτελεστέ" μετά την πάροδο νόμιμης προθεσμίας τριάντα ημερών. Η ακυρότητα μπορούσε να προκληθεί από κάθε εκλογέα ή έχοντα έννομο συμφέρον με προσφυγή στο νομάρχη μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την τοιχοκόλληση της απόφασης. 20

21 Το 1954 η προθεσμία αυτή μειώθηκε, ενώ καθιερώθηκε ο κατασταλτικός έλεγχος των πράξεων των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α., των οποίων οι πράξεις ήταν πλέον άκυρες εφόσον αντέκειντο στο νόμο. Έως το 1984, οι πράξεις των Ο.Τ.Α. δεν ήταν άμεσα εκτελεστές. Ο νομάρχής έλεγχε τις πράξεις των Ο.Τ.Α. και αν διαπίστωνε παρανομία, κήρυσσε την πράξη αυτεπάγγελτα άκυρη. Ο νομάρχης ακύρωνε αυτεπάγγελτα τις πράξεις των Ο.Τ.Α., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών αφότου λάμβανε τις πράξεις αυτές μαζί με τα έγγραφα στοιχεία που ήταν αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή τους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, ο νομάρχης δεν μπορούσε να ελέγξει την πράξη. Το άρθρο 102 του Συντάγματος αναφέρει ότι το «Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που να μην εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους», με σκοπό τη διασφάλιση της κρατικής ενότητας και συνέχειας. Η Κρατική αυτή εποπτεία, με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει τη νομοθετική, τη διοικητική και τη δικαστική εποπτεία. Ο όρος κρατική εποπτεία νοείται με τη στενή έννοια της διοικητικής εποπτείας. Νομοθετική, δικαστική και διοικητική εποπτεία. 21

22 Με τον όρο «νομοθετική εποπτεία» νοείται το δικαίωμα του Κράτους να ρυθμίζει, μέσω της νομοθετικής λειτουργίας, την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου. Η νομοθετική εποπτεία διακρίνεται και από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο οποίος ασκείται στο πλαίσιο της νομοθετικής λειτουργίας. Ο κοινοβουλευτικός ή πολιτικός έλεγχος αποτελεί εξωτερική μορφή έλεγχου της δημόσιας διοίκησης, όπου η Βουλή ελέγχει έμμεσα τους OTA. Το νομοθετικό όργανο του κράτους δεν έχει δυνατότητα επίβλεψης του τρόπου διοίκησης των τοπικών οργανισμών, μέσα στα όρια του νόμου, και δεν έχει επίσης τη δυνατότητα να εξακριβώσει και να τιμωρήσει τις διάφορες παράνομες ενέργειες. Με τον όρο «δικαστική εποπτεία» νοείται το δικαίωμα του Κράτους να ελέγχει μέσω των δικαστικών άρχων του, την από μέρους των OTA τήρηση των νόμων. Η «διοικητική εποπτεία» ασκείται από τα άμεσα ή από τα έμμεσα κρατικά όργανα και συνιστά διαρκή έλεγχο των οργάνων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων αυτοδιοικούμενων οργανισμών. Έχει σκοπό να εξασφαλίσει αφενός τη κανονική και αποδοτική λειτουργία των τοπικών οργανισμών και αφετέρου τη διατήρηση τη κρατικής ενότητας και συνέχειας του Κράτους. 22

23 Η εποπτεία συνιστά άσκηση διοικητικής αρμοδιότητας, αποτελεί καθήκον της εποπτεύουσας αρχής και παρανομεί εφόσον δεν την ασκεί. Μεταξύ διαφορετικών βαθμιδών αυτοδιοίκησης δεν υφίσταται διοικητική εποπτεία. Ο ιδρυτικός νόμος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (2218/94) κατήργησε τον έλεγχο σκοπιμότητας και των αυτεπάγγελτο έλεγχο του Νομάρχη, αναθέτοντας την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α., σε ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή. Οι Τριμελείς Επιτροπές συνιστώνται στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στην επιτροπή αυτή μπορεί να προσφύγει, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον και κάθε δημότης για τις πράξεις των Ο.Τ.Α Η παρέμβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τοπική οικονομία Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι συμβάλλει στην τοπική οικονομία σε μεγάλο βαθμό. Ενισχύει την τοπικότητα της περιοχής, την οικονομική κατάσταση της και προωθεί τα τοπικά προϊόντα της. Ιδιαίτερα σημαντικές, για τον ρόλο και την προοπτική της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα μας είναι οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά της. 23

24 Ο πυρήνας των ρυθμίσεων αυτών είναι η ρητή κατοχύρωση της «οικονομικής αυτοτέλειας»της τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία εξειδικεύεται αφενός με την διασφάλιση πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό και αφετέρου με την καθιέρωση ιδίων πόρων. Πιο συγκεκριμένα: 1. Η πρώτη σημαντική καινοτομία, προς την κατεύθυνση της επίτευξης της οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι η υιοθέτηση συγκεκριμένων και αυστηρών επιταγών, όσον αφορά την σχετική υποχρέωση των αρμόδιων κρατικών οργάνων. Συνεπώς, η ισχύουσα διάταξη ότι δηλαδή «το κράτος μεριμνά ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για την εκπλήρωση της αποστολής των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» αντικαταστάθηκε από μια σαφώς πιο αυστηρή αλλά και πληρέστερη διάταξη η οποία αναφέρει ότι «Το κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά την διαχείριση των πόρων αυτών». Αν και αποφεύχθηκε μια εντονότερη διατύπωση για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα αυτών των μέτρων, η δέσμευση των αρμόδιων κρατικών οργάνων είναι εμφανώς επιτακτικότερη. 24

25 2. Είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι, σε ό,τι αφορά την διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας, μια ακόμη διάταξη του άρθρου 102 παρ. 5, αναφέρει ότι «Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνδέεται με την μεταφορά των αντίστοιχων πόρων». Η διάταξη αυτή είναι συμπληρωματική σε εκείνη που δίνει την δυνατότητα μεταφοράς αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα, μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς αντίστοιχη μεταφορά πόρων, όχι μόνον επιβαρύνει υπέρμετρα τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυξάνοντας τα οικονομικά τους προβλήματα αλλά οδηγεί νομοτελειακά και στην χειροτέρευση των προσφερόμενων υπηρεσιών, οδηγώντας στην υπονόμευση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης. 3. Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της οικονομικής αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί και η συνταγματική καθιέρωση, για πρώτη φορά κάποιων τοπικών εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 102 αναφέρεται ότι «ο Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης». 25

26 Η ρύθμιση αυτή ξεπερνά κατά πολύ την λογική των ανταποδοτικών τελών, που μέχρι τότε αποτελούσαν τον κύριο μηχανισμό είσπραξης ιδίων πόρων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς όμως να φθάνει και μέχρι την ρητή καθιέρωση μιας παράλληλης αυτο-διοικητικής φορολογίας. Η νέα ρύθμιση περί τοπικών εσόδων οδηγεί σε μια εντελώς διαφορετική θεώρηση και οργάνωση της φορολογικής πολιτικής, που θα συνδεθεί άμεσα με την αναγκαία αναδιάρθρωση των αυτο-διοικητικών θεσμών. Ειδικότερα δημιουργεί νέους όρους για τους μελλοντικούς OTA, προκειμένου να διεκδικήσουν στην πράξη την οικονομική αυτοτέλειά τους και να ξεφύγουν έτσι οριστικά τόσο από την οικονομική εξάρτηση. Αυτό είναι και η πιο βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης, και την περαιτέρω συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη. 4. Επίσης πολύ σημαντική είναι και η ρητή κατοχύρωση της αρχής της οικονομικής διαφάνειας, της οποίας το έλλειμμα είναι σοβαρό σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση αυτών των πόρων. 26

27 Η αρχή αυτή εμπλουτίζει καν επαναπροσδιορίζει το περιεχόμενο της διοικητικής εποπτείας, που περιορίζεται πλέον σε έλεγχο νομιμότηταςλ. 7 ΚΕΔΚΕ, 2005, «Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση», ΚΕΔΚΕ 27

28 Κεφάλαιο Τοπική Κοινωνία Η τοπική κοινωνία είναι το κομμάτι εκείνο της Κοινωνίας που δεν έχει προβληθεί. Προβλήθηκε η παγκόσμια κοινωνία, η ευρωπαϊκή κοινωνία, η εθνική και η περιφερειακή κοινωνία αλλά καμία από αυτές τις απρόσωπες έννοιες δεν αποδίδει το νόημα της κοινωνίας, όσο η έννοια της τοπικής κοινωνίας. Καμία έννοια δεν περικλείει τόση αντίθεση στην παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου όσο η τοπική κοινωνία. Έχει το προνόμιο να λειτουργεί με κανόνες που δεν θυμίζουν μηχανισμούς αγοράς. Με τον όρο τοπική κοινωνία προσδιορίζεται μια λειτουργική χαιρική διαφοροποίηση, ένας συγκεκριμένος λειτουργικός χώρος, μέσα στον οποίο αναπτύσσονται και εξελίσσονται ανθρώπινες σχέσεις. Ένας τόπος δεν είναι προφανώς μια αυθαίρετα περιοχή. Κάθε περιοχή διαφέρει και έχει χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει υπόλοιπες. ορισμένη ορισμένα από τις Ο Isard8 αναφέρει ότι μια περιοχή αποκτά σημασία για τον περιφερειακό επιστήμονα λόγω των συνδεδεμένων με αυτήν 8 Isard, W., 1974, Methods o f regional Analysis: an introduction to regional science, MIT Press 28

29 προβλημάτων. Υπάρχουν φυσικά περιφέρειες που απασχολούν τόσο τους περιφερειακούς όσο και τους φυσικούς επιστήμονες. Επίσης αναφέρει ότι οι περιοχές μπορεί να είναι μικρές κοινότητες ή πόλεις που προσπαθούν να βρουν μια νέα βιομηχανική δραστηριότητα για να λύσουν διάφορα προβλήματα. Η τοπική κοινωνία είναι κάτι το ισχυρότερο. Είναι κάτι σαν διευρυμένη οικογένεια. Η τοπική κοινωνία προσδιορίζεται από ένα πλέγμα σχέσεων και λειτουργιών σε συγκεκριμένη μικρού μεγέθους χωρική γεωγραφική ενότητα, με την ιδιαιτερότητα ενός εσωτερικού πολιτιστικού κώδικα επικοινωνίας των κατοίκων της που προσδίδει σε αυτήν την ταυτότητα της. Επίσης τονίζεται η μοναδικότητα του κάθε συγκεκριμένου χώρου, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτός ο εσωτερικός κώδικας επικοινωνίας του τοπικού πληθυσμού. Αυτός ο κώδικας παράγει τοπικό πολιτισμό, υποδηλώνει ήθη και έθιμα. Η έννοια της κοινωνίας όπως την προσδιορίσαμε υποδηλώνει κάτι πολύ ανώτερο από την έννοια του κοινού οικονομικού συμφέροντος ή ενός θεσμικού σχήματος. Τα σχήματα αυτά χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία της οικονομικής εξάρτησης και του κατά συνέπεια θεσμοθετημένου ελέγχουθ. 9 Παπακωνσταντινίδης, Λ., 2002, «Ευαισθητοποιημένη τοπική κοινωνία», Τυπωθητώ 29

30 2.2. Βασικές στρατηγικές ανάπτυξης Στην παρούσα ενότητα θα αναφέρουμε κάποιες βασικές εν δυνάμει στρατηγικές ανάπτυξης των μικρών τόπων υπαίθρου. Με τα δεδομένα του μικρού πληθυσμιακού μεγέθους, της επικοινωνιακής σχέσης, της συνειδητοποιημένης μοναξιάς, της δύναμης επιβίωσης, το ευάλωτο των χώρων αυτών παραθέτουμε τις στρατηγικές επιλογές. Αν προτείνεται μια στρατηγική εξωγενούς ή εξαρτημένης ανάπτυξης για την ανάπτυξη των μικρών τόπων, τότε θα πρέπει να αναζητήσει διαφορετικούς χώρους με διαφορετικούς δείκτες εσωστρέφειας. Ο μικρός τόπος εξ ορισμού χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, που το καθιστά δεκτικό της εισαγόμενης ανάπτυξης μέσω διαφόρων καναλιών. Ο μικρός και λιγότερο αναπτυγμένος τόπος υπαίθρου, με την εγγενή εξωστρέφεια του είναι ουσιαστικά ευάλωτος στην διείσδυση του αναπτυγμένου μητροπολιτικού κέντρου, που από την φύση του είναι εσωστρεφές και συγκεντρωτικό. Το αποτέλεσμα της εξαρτησιακής σχέσης είναι σχεδόν πάντα μια απότομη αύξηση της κατανάλωσης εισαγόμενων, στον μικρό τόπο, προϊόντων, αδυναμία διατήρησης της παραδοσιακής τοπικής παραγωγής, καταστροφή των οικονομικών αλλά και των κοινωνικών δομών, ενσωμάτωση και τελικά απορρόφηση, πλήρης εξάρτηση. 30

31 Αν προτείνεται μια στρατηγική ενδογενούς ανάπτυξης τότε θα πρέπει να αναζητήσει διαδικασίες ενεργοποίησης του ενδογενούς δυναμικού που υπολανθάνει και από εκεί και πέρα να επιβάλλει διαδικασίες ανατροφοδοτούμενης ανάπτυξης που θα διασφαλίζουν την εκλογίκευση της χρήσης των μη ανανεώσιμων φυσικών τοπικών πόρων. Η ενδογενής ανάπτυξη είναι δυνατή σε περιφέρειες που βρίσκονται την ίδια στιγμή σε κομβικά σημεία της παγκόσμιας οικονομίας και βασίζονται σε μεγάλες πόλεις που λειτουργούν ως παγκόσμια κέντρα συσσώρευσης κεφαλαίου, παραγωγής και ελέγχου. Σε αυτήν την περίπτωση η περιφερειακή αυτοδυναμία περιορίζεται με δύο τρόπους: πρώτον από την έννοια της ίδιας της ανάπτυξης και δεύτερον από την δυνατότητα της περιφέρειας να οδηγήσει εκεί που θέλει εκείνη τις πολιτικές αντιπαραθέσεις με το πολυεθνικό κεφάλαιο και το κράτος. Αν τέλος προτείνεται μια στρατηγική αυτάρκους - αυτοδύναμης ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης μικρού τόπου, που στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, τότε προτείνεται στην ουσία μια μορφή κοινωνικής πρακτικής η οποία προέρχεται από την κοινωνία των πολιτών. Ο όρος αυτοδύναμη και αυτάρκης ανάπτυξη υποδείχτηκε για να αντικρούσει τον πολιτικοποιημένο όρο ενδογενής ανάπτυξη. Ο όρος ενδογενής εκφράζει την γέννηση της ανάπτυξης από μέσα και βρίσκεται ιδιαίτερα κοντά στην ιδέα της ευαισθητοποιημένης τοπικής κοινωνίας. Ο όρος αυτάρκης

32 παραπέμπει σε κλειστή οικονομία, πράγμα ανέφικτο στην παγκοσμιοποιημένη εποχή μας. Ο ρόλος του κράτους με την πάροδο του χρόνου κατάφερε να περιοριστεί σε στρατηγικές εκσυγχρονισμού των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών. Το κράτος προσπαθεί να ενισχύσει την παρουσία του στον σχεδίασμά και την υλοποίηση στρατηγικών ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών. Η διάσταση κέντρου και περιφέρειας αυξήθηκε αντί να μειωθεί με αποτέλεσμα η ιδέα της τοπικής ανάπτυξης να δείχνει πολύ ελκυστική Ορισμός επενδυτικού σχεδίου Όλα τα αναπτυξιακά ή επενδυτικά σχέδια θεωρείται ότι έχουν μια ιεράρχηση στόχων. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους στόχους είναι οι εξής: Ο ειδικός στόχος που επιτυγχάνεται με το τέλος του προγράμματος που είναι και ο σκοπός του επενδυτικού σχεδίου. Ο ειδικός αυτός στόχος θα μπορούσε να διασπασθεί σε μια σειρά εκροών και στα αποτελέσματα. 10 Παπακωνσταντινίδης, Λ., 2002, «Ευαισθητοποιημένη τοπική κοινωνία», Τυπωθητώ 32

33 Τα αποτελέσματα αυτά θα οφείλονται σε συνδυασμό ευρέως φάσματος τρόπων. Όλα τα επενδυτικά σχέδια συμμετέχουν επίσης στην επίτευξη ευρύτερης πολιτικής ή στην επίτευξη κλαδικών στόχων, γνωστών ως συνολικοί στόχοι του προγράμματος και έτσι εναρμονίζονται με την κλαδική στρατηγική. Ένα επενδυτικό σχέδιο διαγραμματικά παρουσιάζεται στην συνέχεια

34 Υψηλού επιπέδου στόχοι στους οποίους συμβάλει το επενδυτικό σχέδιο Ειδικοί στόχοι του επενδυτικού σχεδίου Εκροές δραστηριοτήτων που ικανοποιούν το σκοπό του επενδυτικού σχεδίου Εργασίες που εκτελούνται ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου Χρονοδιάγραμμα είναι αυτό που περιγράφει την πρόοδο, σε σχέση με τον χρόνο, στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων του επενδυτικού σχεδίου και την επίτευξη των αποτελεσμάτων. Ένα επενδυτικό σχέδιο είναι μια δυναμική και πολυδιάστατη παρέμβαση που επιδιώκει: Να απομακρύνει και να μειώσει την επίδραση ορισμένων εμποδίων Να αναπτύξει ανθρώπινες φυσικές ή και άλλες δυνατότητες Τα επενδυτικά προγράμματα σχεδιάζονται για να προξενούν αλλαγή. Ως τέτοια επειδή το μέλλον δεν μπορεί ποτέ να προβλεφθεί με βεβαιότητα υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες. 34

35 Συνεπώς εκτός από τα άμεσα αποτελέσματα τους, χουν συνήθως ευρύτερες επιδράσεις στην οικονομία, στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στους θεσμούς. Ένα επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει συνδυασμό πόρων που καθορίζονται προσεκτικά και προγραμματίζονται χρονικά. Λυτό σημαίνει ότι τα επενδυτικά σχέδια έχουν κόστος αλλά προσφέρουν και κέρδος τόσο στον επενδυτή όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Συνοπτικά ένας ορισμός του επενδυτικού σχεδίου θα μπορούσε να είναι ο εξής: Επενδυτικό σχέδιο είναι μια πολυδιάστατη δραστηριότητα που αναλαμβάνει κάποιος επενδυτικός φορέας δηλαδή οι OTA. ένας ιδιωτικός ή κρατικός και απαιτεί σειρά από καλοσχεδιασμένες δραστηριότητες για να δημιουργηθεί μια νέα μονάδα που θα παράγει αγαθά ή υπηρεσίες που θα διατίθενται στο κοινό, με διάφορους τρόπους για κάλυψη αναγκών ή και ικανοποίηση επιθυμιών με διάθεση βεβαίως πόρων. Η ποσοτικοποίηση του κόστους και των ωφελειών γίνεται μέσα από τις μελέτες σκοπιμότητας Παπαδασκαλόπουλος & Χριστοφάκης, 2002, «Περιφερειακός προγραμματισμός», Παπαζήσης 35

36 2.4. Τύποι επενδυτικών σχεδίων Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι επενδυτικών σχεδίων. Τα αναπτυξιακά προγράμματα σκοπεύουν όλα στην αύξηση της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στα εξής: Επενδυτικά σχέδια με απτά και συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. προϊόντα που μπορούν να μετρηθούν σε χρηματικές μονάδες. Τέτοια επενδυτικά σχέδια σκοπεύουν στην αύξηση της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Επενδυτικά σχέδια με μη απτά προϊόντα δηλαδή με προϊόντα που δεν μπορούν να αποτιμηθούν ακριβώς σε χρηματικούς όρους χωρίς πρώτα να γίνει έρευνα που αν υπερβαίνει το χρόνο και τους πόρους που διατίθενται συνήθως στους αναλυτές, κάνοντας μείζονες υποθέσεις ή χάνοντας την εικόνα του σκοπού του επενδυτικού προγράμματος. Τα σύνορα μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών προγραμμάτων δεν είναι πάντοτε σαφή και εξαρτώνται από την κρίση του αναλυτή. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται πειραματικές αξιολογήσεις που περιλαμβάνουν ατελείς ή υποκειμενικές μεθόδους για την εκτίμηση των ωφελειών. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι μερικά επενδυτικά προγράμματα ανήκουν σε πολλές κατηγορίες. 36

37 2.5. Οι διαστάσεις των επενδυτικών σχεδίων Ένα επενδυτικό πρόγραμμα μπορεί να είναι πολυδιάστατο και εκ του γεγονότος αυτού η πραγματοποίηση του δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι κυριότερες διαστάσεις του επενδυτικού σχεδίου είναι: Η επιχειρηματική διάσταση. ως ανάληψη ευθυνών, πρωτοβουλιών και επιχειρηματικών κινδύνων Η τεχνική διάσταση ως διαδικασία οικονομοτεχνικών συνδυασμών Η οικονομική διάσταση ως ανάγκη εξασφαλίσεως της οικονομικής αποδόσεως του σχεδίου Η χωροταξική διάσταση ως αναφερόμενη στην επιλογή άριστης τοποθεσίας εγκαταστάσεως Η περιβαλλοντική διάσταση ως αναγνώριση των επιδράσεων που μπορεί να έχει το πρόγραμμα στο περιβάλλον Η οργανωτική διάσταση ως θέμα εξασφαλίσεως της καλύτερης δυνατής οργανωτικής δομής του επενδυτικού σχεδίου Η διοικητική διάσταση ως θέμα επιλογής του καλύτερου συστήματος διαχειρίσεως των υποθέσεων που αφορούν την πραγματοποίηση και λειτουργία του προγράμματος Η εργασιακή διάσταση ως υπόθεση εξασφαλίσεως του απαραίτητου κατάλληλου προσωπικού και αρμονικών εργασιακών σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων 37

38 Η κοινωνικοπολιτική διάσταση ως αναγκαία προϋπόθεση καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα θα μπορούσε να παρέχει κοινωνικώς επιθυμητά ή ανεπιθύμητα αγαθά ή υπηρεσίες! Διάκριση των επενδυτικών σχεδίων Εκτός από τους προηγούμενους δύο τύπους επενδυτικών προγραμμάτων, θα μπορούσαν να αναφερθούν και πιο στενές διακρίσεις των επενδυτικών σχεδίων. Έτσι τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται: - Από την φυσική τους διάσταση καθώς μπορεί να είναι: Μια νέα παραγωγική μονάδα Επέκταση υφιστάμενης παραγωγικής μονάδας Συμπλήρωση ή προσαρμογή υφιστάμενης Ανακατασκευή ή ανανέωση εξοπλισμού δραστηριότητα Αγορά υφιστάμενης παραγωγικής μονάδας - Από απόψεως ένταξης του κλάδου παραγωγής επειδή μπορούν να είναι Αγροτικά σχέδια Σχέδια μεταλλείων - ορυχείων Βιομηχανικά σχέδια 12 Πανας, Ε., 1995, «Τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα», Gutenberg 38

39 Ενεργειακά σχέδια Τουριστικά σχέδια Σχέδια μεταφορών - Από άποψη μεγέθους: Μικρά Μεσαία Μεγάλα Τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια όταν έχουν έντονες αναπτυξιακές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές επενδύσεις. - Από την άποψη του φορέα που ενδιαφέρεται για την προώθηση του σχεδίου καθώς μπορεί να είναι: Σχέδια ιδιωτικού ενδιαφέροντος Σχέδια κοινωνικού ενδιαφέροντος Σχέδια κοινού ενδιαφέροντος - Από την άποψη των σκοπών που επιδιώκουν μπορεί να είναι: Εντάσεως κεφαλαίου Εντάσεως εργασίας Εντάσεως εδαφικών πόρων - Από την άποψη γεωγραφικής κάλύψης μπορεί αν είναι 39

40 Τ οπικά Περιφερειακά Εθνικά Κοινοτικά I Ιολυ-εθνικά - Από την άποψη κινδύνου που διατρέχουν τα επενδυτικά σχέδια μπορεί να είναι Απολύτως εξασφαλισμένα Χαμηλού κινδύνου Υψηλού κινδύνου 40

41 2.7. Επιπτώ σεις επενδυτικών σχεδίων Τα επενδυτικά σχέδια όταν πραγματοποιούνται έχουν πολλαπλές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή μιας χώρας και μιας περιοχής για τους εξής λόγους: Προσφέρουν νέες ευκαιρίες Αξιοποιούν τους αδρανείς εθνικούς πόρους Επιταχύνουν την οικονομική ανάπτυξη Καταπολεμούν τον πληθωρισμό Προωθούν τον παραγωγικό μηχανισμό της οικονομίας Έχουν σοβαρές αναδιανεμητικές επιπτώσεις τόσο στις παραγωγικές τάξεις όσο και στις διάφορες περιοχές Ενισχύουν συνήθως την εξωτερική οικονομική θέση της χώρας υποκαθιστώντας τις εισαγωγές και διευρύνοντας τις εξαγωγές Επεκτείνουν τον κύκλο εργασιών και δημιουργούν έτσι πηγές αυξήσεως των δημοσίων εσόδων Ενισχύουν την οικονομική σταθερότητα σε περιόδους υφέσεως Εδραιώνουν με την καλλιέργεια κλίματος επιχειρηματικής δραστηριότητας την εμπιστοσύνη στο μέλλον της χώρας Προάγουν την τεχνολογική πρόοδο Προβάλλον το γόητρο της χώρας διεθνώς διότι αποτελούν το ισχυρότερο μέσο της ανταγωνιστικότητας της Όταν αξιολογείται μια επένδυση είναι αναγκαίο να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όλες οι παραπάνω επιπτώσεις. 41

42 2.8. Τα αντικειμενικά επενδυτικού σχεδίου κριτήρια αξιολόγησης ενός Πέντε τουλάχιστον κύρια αντικειμενικά κριτήρια για την αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου αναγνωρίζονται από οικονομική και κοινωνική άποψη. Η εμπορική βιωσιμότητα του σχεδίου ως δείκτης της συμβολής του στην αύξηση των κοινωνικών και κρατικών πόρων Η βελτίωση στην κατανομή των εθνικών πόρων, ως στόχος της καλύτερης χρήσεως και ανακατανομής των πόρων από τις δραστηριότητες χαμηλής παραγωγικότητας στις δραστηριότητες υψηλής αποδόσεως Η επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου του εθνικού εισοδήματος στον υψηλότερο βαθμό Η δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος μεταξύ των παραγωγικών ομάδων και περιοχών Η παραγωγή κοινωνικά επιθυμητών αγαθών, δηλαδή αγαθών με ιδιαίτερη κοινωνική αξία. Η πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων έχει ως συνέπεια την επιλογή μιας ορισμένης στρατηγικής ανάπτυξης κατά τομείς. Δηλαδή πρέπει να γίνεται γνωστό προς ποια κατεύθυνση θα προσανατολισθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξηΐδ. Πανας, Ε., 1995, «Τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα», Gutenberg 42

43 2.9. Μελέτη σκοπιμότητας Η μελέτη σκοπιμότητας θα πρέπει να καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για όλα τα βασικά θέματα του επενδυτικού σχεδίου μετά από την εκτίμηση των διαφόρων εναλλακτικών προτάσεων. Τα συμπεράσματα αυτά και κάθε είδους πρόταση που γίνεται για την διευκόλυνση λήψης της απόφασης από τα εμπλεκόμενα στο επενδυτικό σχέδιο μέρη, θα πρέπει να εξηγούνται καλώς και να υποστηρίζονται με ισχυρά επιχειρήματα. Για την διευκόλυνση της παρουσίασης, η μελέτη σκοπιμότητας πρέπει να αρχίζει με μια σύντομη σύνοψη που να περιγράφει αδρά τα στοιχεία του σχεδίου και να δίνει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που βέβαια θα καλύπτονται με λεπτομέρειες στο σώμα της μελέτης Η σύνοψη της μελέτης θα πρέπει να συγκεντρώνει και να καλύπτει όλα τα κρίσιμα θέματα της μελέτης όπως είναι τα εξής: Ο βαθμός αξιοπιστίας των στοιχείων που αφορούν το επιχειρηματικό περιβάλλον Οι εισροές και οι εκροές του επενδυτικού προγράμματος Το περιθώριο σφάλματος στις προβλέψεις της αγοράς Οι τάσεις προσφοράς του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αφορά Οι τεχνολογικές τάσεις και η σχεδίαση του προγράμματος 43

44 2.10. Ανθρώπινοι πόροι Για να πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο και για να λειτουργήσει ως παραγωγική μονάδα πρέπει να γίνει η στελέχωση του με την πρόληψη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο σημαντικότερος για την επιτυχία του επενδυτικού σχεδίου και για αυτό και θα πρέπει να προγραμματίζεται να επιλέγεται, και να αξιοποιείται με την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και φροντίδα. Όλοι οι ανθρώπινοι πόροι μέσα σε μια παραγωγική μονάδα ανάλογα με την κατάρτιση, την εμπειρία, την ποιοτική στάθμη της εργασίας που προσφέρουν ή του ρόλου που διαδραματίζουν διακρίνονται σε: Διοικητικά στελέχη Υπαλλήλους διαφόρων βαθμιδών Βοηθητικό προσωπικό Κατηγορίες και λειτουργίες ανθρωπίνων πόρων Ο καθορισμός των ανθρωπίνων πόρων που α παιτούνται, όπως η εκτίμηση των άλλων πόρων που πρέπει να διατίθενται για το επενδυτικό σχέδιο είναι συχνά σπουδαίο μέρος της μελέτης 44

45 σκοπιμότητας, επειδή τόσο το διευθυντικό όσο και το εποχικό προσωπικό και η εξειδικευμένη εργασία μπορεί να είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του επενδυτικού σχεδίου. Η επιτυχής λειτουργία ακόμα και των πιο επαγγελματικά σχεδιασμένων και καλά εξοπλισμένων βιομηχανικών επενδυτικών σχεδίων θα εξαρτάται από την ειδίκευση, την πείρα και την παραγωγικότητα των εργατών, του επιτελείου και του διευθυντικού προσωπικού. Οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται για την εφαρμογή και την λειτουργία των επενδυτικών σχεδίων είναι ανάγκη να καθορίζονται κατά κατηγορίες όπως είναι το διευθυντικό προσωπικό και το εποπτικό προσωπικό και οι ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι εργάτες και κατά λειτουργίες όπως είναι η γενική διεύθυνση, η διοίκηση παραγωγής και επίβλεψης και ο έλεγχος παραγωγής. Ο αριθμός, οι ειδικότητες και η πείρα που απαιτούνται εξαρτώνται από τον τύπο της βιομηχανίας, την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, το μέγεθος της μονάδας, το πολιτισμικό και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον του τόπου εγκατάστασης καθώς και από την προτεινόμενη οργάνωση της επιχείρησης. 45

46 Κεφάλαιο Επιχειρησιακά σχέδια OTA Στην σύγχρονη εποχή τα προβλήματα τα οποία καλούνται να επιλύσουν οι OTA είναι όλα πολυσύνθετα. Η αρχή της επικουρικότητας δείχνει να είναι πιο επίκαιρη. Η αξία του ρόλου των OTA παρόλες τις δυσκολίες που σαν θεσμός καλείται να αντιμετωπίσει, σταδιακά εδραιώνεται στην συνείδηση του πολίτη, θέση που άλλωστε εδώ και πολλά χρόνια κατέχει στις περισσότερες σύγχρονες δημοκρατικές και ευνοούμενες κοινωνίες. Οι OTA εκτός από όργανα εκτελεστικού χαρακτήρα μπορούν και πρέπει να παίξουν βασικό ρόλο και σαν όργανα σχεδιασμού και προγραμματισμού, προβάλλοντας τους κατευθυντήριους προγραμματικούς άξονες όπως αυτοί εκφράζονται μέσα από τις απαιτήσεις και τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών. Η δημιουργία ενός επιχειρησιακού σχεδίου αποτελεί ουσιαστικό μέσο στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη οργάνωση και διαχείριση των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ενδυνάμωση της διαδικασίας του δημοκρατικού προγραμματισμού και της δημοκρατικής συμμετοχής αλλά και σε μια σειρά άλλων παραμέτρων. 46

47 Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα με τοπικό χαρακτήρα. Αποτελεί το βασικό εργαλείο σχεδιασμού των OTA προκειμένου να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιτάσσει, τόσο η ευρωπαϊκή διάσταση της αυτοδιοίκησης, όσο και η ανάγκη της αειφόρου ανάπτυξης. Η βασική φιλοσοφία της όλης προσπάθειας είναι προσανατολισμένη στην ενδυνάμωση της εικόνας των OTA και του κάθε Δήμου ξεχωριστά, σαν όργανα προγραμματισμού οριοθετώντας παράλληλα επιχειρησιακά πρότυπα στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναδεικνύοντας τις δυνατότητες των OTA στην διαδικασία του σχεδιασμού Φάσεις υλοποίησης Το επιχειρησιακό σχέδιο διαμορφώνεται σε φάσεις: Κατά την διάρκεια της Α' φάσης πραγματοποιείται η «Διαμόρφωση των Στρατηγικών Στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου» σύμφωνα με τις αρχές του δημοκρατικού προγραμματισμού Η δεύτερη φάση αναφέρεται στην διαδικασία κατάρτισης και «Διαμόρφωσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου» όπου θα πραγματοποιηθεί η περαιτέρω εξειδίκευση των γενικών στρατηγικών στόχων και η διατύπωση ειδικών στόχων και μέτρων σε ενδεικτικούς άξονες παρέμβασης με στόχο την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Δήμου 47

48 Στην Τρίτη φάση η ομάδα εργασίας παρουσιάζει τις κατευθύνσεις της για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου Τέλος η τέταρτη φάση παρουσιάζει τους βασικούς δίαυλους ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού και τις κατευθύνσεις της επιστημονικής ομάδας για τις ενδεικτικές ενέργειες δημοσιότητας του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου Η δομή ενός επιχειρησιακού σχεδίου Τα επιχειρησιακά προγράμματα διακρίνονται σε τομεακά και σε περιφερειακά. Ειδικότερα: Ένα τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα αναφέρεται σε έναν τομέα κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας ή διαφορετικά σε ένα τομέα πολιτικής προς ενίσχυση όπως για παράδειγμα η παιδεία ή η υγεία. Το τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει θεματικό, οριζόντιο χωρικά χαρακτήρα, εφαρμόζεται σε πολλές περιφέρειες του κράτους και η αρμοδιότητα διαχείρισης του ανήκει σε κάποιο υπουργείο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι το τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει χαρακτήρα χωρικό Ένα περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα αναφέρεται στην διαμόρφωση και στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής παρέμβασης σε μια και μόνο περιφέρεια που εμπίπτει βέβαια στις περιοχές επιλεξιμότητας στις οποίες καλείται να παρέμβει προς ενίσχυση το ΚΠΣ. Το περιφερειακό 14 Κόνσολος, Ν., 1997, «Σύγχρονη περιφερειακή οικονομική πολιτική», Παπαζήση 48

49 επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει πρωταρχικά περιφερειακό χαρακτήρα αλλά παράλληλα λειτουργεί συμπληρωματικά με τις οριζόντιες δράσεις που υλοποιούνται μέσω των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων στην περιφέρεια. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα είτε είναι τομεακό είτε είναι περιφερειακό έχει τις εξής βασικές ενότητες: Εισαγωγή - συνοπτική περιγραφή της κατάστασης Άξονες προτεραιότητας Συνοπτική περιγραφή των μέτρων του προγράμματος Χρηματοδοτικό σχέδιο Διατάξεις εφαρμογής Ενσωμάτωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης του προγράμματος Vademécum, 1999, Plans and programming documents for the structural funds , European Union 49

50 3.4. Βασικές αρχές οργάνωσης των αναπτυξιακών σχεδίων Η οργάνωση της συνολικής διαδικασίας του προγραμματισμού από την προετοιμασία των σχεδίων μέχρι την υλοποίηση και παρακολούθηση των πράξεων, βασίζεται σε τρεις αλληλένδετες αρχές. Οι αρχές αυτές είναι: II Αρχή συμπληρωματικότητας Η Αρχή Εταιρικής Σχέσης Η Αρχή Αποκέντρωσης Οι δράσεις της Κοινότητας θεωρείται ότι συμπληρώνουν τις αντίστοιχες δράσεις των κρατών - μελών ή συμβάλλουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων των κρατών - μελών. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται μετά από στενή συνεργασία, η οποία καλείται «εταιρική σχέση», μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κράτους μέλους καθώς και των αρχών και φορέων που το τελευταίο ορίζει σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και κυρίως Των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των λοιπών αρμοδίων δημοσίων αρχών Των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων Κάθε άλλου σχετικού αρμοδίου φορέαΐό 16 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000, «Μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων», Βρυξέλλες 50

51 Η εταιρική σχέση που έχει διευρυνθεί σημαντικά, καλύπτει την προπαρασκευή, χρηματοδότηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Έτσι ο προγραμματισμός αποκτά ολοένα και πιο αποκεντρωμένο χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, στην Ελλάδα, η διευρυμένη εταιρική σχέση και οι αποκεντρωτικές διαδικασίες είχαν ευρεία εφαρμογή ήδη από την φάση της προετοιμασίας του Σχεδίου Ανάπτυξης για την υποβολή και έγκριση του Γ ΚΓΙΣ. Ειδικότερα σε αντιστοιχία με τις πρωτοβουλίες διαβούλευσης της κεντρικής αρχής διαμόρφωσης του βασικού προγραμματικού πλαισίου, τα Υπουργεία που συμμετείχαν στον σχεδίασμά του προγράμματος, οι οργανισμοί, οι περιφέρειες, οι νομαρχίες και οι δήμοι προέβαιναν σε διαρκείς διαδικασίες εταιρικής διαβούλευσης, είτε κατά τρόπο ενσωματωμένο στις διαδικασίες κατάρτισης των σχεδίων, είτε μέσω της οργάνωσης και της συμμετοχής σε ειδικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια. Παράλληλα σε περιφερειακό επίπεδο, κεντρικό ρόλο στην όλη διαδικασία είχαν τα περιφερειακά συμβούλια, στα οποία συμμετείχαν υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, οι νομάρχες, εκπρόσωποι της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, καθώς και οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι με γνωμοδοτικό ρόλο. Ανάλογες διαδικασίες ακολουθήθηκαν σε τοπικό επίπεδο στα νομαρχιακά και δημοτικά συμβούλια και σε στενή συνεργασία με πλήθος φορέων σε τοπικό επίπεδο. 51

52 Η ενεργή συμμετοχή των δημοσίων επιστημονικών, παραγωγικών, κοινωνικών σε τοπικό επίπεδο, στην διαδικασία κατάρτισης των προτάσεων των τοπικών κοινωνιών αποτελεί βασικό παράγοντα αποτελεσματικότητας του αναπτυξιακού προγραμματισμού. Το προπαρασκευαστικό υλικό που διοχέτευε συνεχώς στους κεντρικούς και τους περιφερειακούς φορείς το ΥΠΕΘΟ αποτέλεσε ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο καθοδήγησης για την κατάρτιση των προτάσεων από το πλήθος των συλλογικών οργάνων και τω υπηρεσιών που εμπλέκονται στην προγραμματική διαδικασία. Η ευρεία συμμετοχή των φορέων στον περιφερειακό προγραμματισμό δεν εξαντλείται μόνο στην φάση της προετοιμασίας και κατάρτισης των σχεδίων, αλλά επεκτείνεται και στην φάση της υλοποίησης των παρεμβάσεων, αφού πλήθος φορέων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο περιλαμβάνονται στις κατηγορίες των τελικών δικαιούχων των πράξεων και είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση τους. Συμπερασματικά η συνολική αυτή διαδικασία που έχει στην βάση της το Δημοκρατικό Προγραμματισμό, αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση του κοινού, στην διάχυση του σχεδιασμού σε ευρύτατα στρώματα, στην συγκομιδή των προτάσεων και στην σύζευξη των επιλογών που απαιτούνται έτσι ώστε να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η πληρότητα των προτάσεων και η ευρεία συναίνεση ως προς τις ιεραρχήσεις των σύνθετων 52

53 επιλογών και τελικά η ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των προγραμματισμένων δράσεωνίλ Σύστημα διοίκησης, διαχείρισης και εφαρμογής προγραμμάτων Η ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της διαφάνειας στην εφαρμογή και στην διαμόρφωση των αναπτυξιακών σχεδίων στην Ελλάδα σε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο, υπό την επίδραση των νέων διαρθρωτικών κανονισμών επέβαλλαν την αναδιάρθρωση των οργάνων διοίκησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των προγραμμάτων και των πράξεων. Το βασικό χαρακτηριστικό του νέου συστήματος που προωθήθηκε είναι ότι διαχωρίζονται σαφώς οι λειτουργίες, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των οργάνων που το απαρτίζουν. Ειδικότερα δεν μπορούν τα νέα όργανα, παράλληλα με τις διαχειριστικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες που έχουν, να είναι και φορείς υλοποίησης των έργων και δράσεων. Το βασικό όργανο του νέου συστήματος και οι κύριες λειτουργίες του είναι!8: Αρχή διαχείρισης 17 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000, «Μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων», Βρυξέλλες 18 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 2000, «Ε ΚΠΣ», στο 53

54 Η αρχή διαχείρισης έχει την βασική ευθύνη προγραμματισμού και εξασφάλισης της αποτελεσματικότητας και νομιμότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής των προγραμμάτων. Για την διαχείριση και την υλοποίηση των προγραμμάτων στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί μια αρχή διαχείρισης για το καθένα ξεχωριστά. Οι αρχές διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι υπεύθυνες για την αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης και εφαρμογής των προγραμμάτων. Οι κυριότερες αρμοδιότητες που έχει η αρχή διαχείρισης ενός επιχειρησιακού προγράμματος αφορούνίθ: Την δημιουργία και οργάνωση του μηχανισμού συλλογής των απαραίτητων οικονομικών και στατιστικών δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή, παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος, την εισαγωγή των στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα και την ηλεκτρονική διαβίβαση του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την σύνταξη και την εφαρμογή του συμπληρώματος προγραμματισμού του επιχειρησιακού προγράμματος που αφορά την εφαρμογή των μέτρων, την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης τους τη διενέργεια ελέγχων. Τον καθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας των πράξεων και την υποβολή τους προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού Προγράμματος 19 Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Αττικής, 2000, «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής », Αθήνα 54

55 Την επεξεργασία και την πρόταση των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης. Την σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και στην κεντρική αρχή διαχείρισης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ετήσιων εκθέσεων καθώς και της τελικής έκθεσης εκτέλεσης που προβλέπονται στο πρόγραμμα. Την προετοιμασία και οργάνωση της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης Την ενημέρωση των τελικών δικαιούχων σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων του προγράμματος, τις δυνατότητες και διαδικασίες χρηματοδότησης καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο. Την ανάληψη των απαραίτητων δράσεων για την πληροφόρηση και την δημοσιότητα του προγράμματος και την παρακολούθηση της ορθής τήρησης των υποχρεώσεων των τελικών δικαιούχων σχετικά με την πληροφόρηση και την δημοσιότητα των έργων και δράσεων που υλοποιούνται Την ευθύνη για την επιλογή ή την απόρριψη της ένταξης μιας πράξης που έχει προταθεί για υλοποίηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στην βάση των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων επιλογής, όπως καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης 55

56 Κεφάλαιο 4 Η περίπτωση του Δ. Κερατσινίου 4.1. Η ιστορία του Δ. Κερατσινίου Ο πρώτος οικισμός του σημερινού Δήμου βρισκόταν στην πλαγιά του λόφου του Αγ. Γεωργίου. Στην κορυφή του υπήρχε ισχυρή οχύρωση η οποία ήταν αρκετή για την προφύλαξη από ξαφνικές επιθέσεις. Η ιστορία αυτού του πρώτου οικισμού δεν είναι γνωστή κατά τη ρωμαϊκή, βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Άλλωστε και ο Πειραιάς ήταν ακατοίκητος μέχρι το 1745 όταν αποφασίστηκε από κάποιους καλόγερους η ανέγερση του Αγ. Σπυρίδωνα. Από τον 17ο αιώνα άρχισε να κατοικείται από λίγους ξωμάχους που ασχολούνταν με αγροτικές εργασίες, έτρεφαν χοίρους που τους τάιζαν με ξυλοκέρατα και φρόντιζαν τα μελίσσια τους. Η περιοχή του Κερατσινίου ήταν γνωστή από τον 17ο αιώνα ως Κερατσίνι ή Τσερατσίνι και έτσι καταγράφεται σε τούρκικα και ελληνικά έγγραφα. Το όνομα Κερατσίνι είναι σύνθετο και προέρχεται από δύο λέξεις. Η μία φανερώνει το είδος του δένδρου που πλεόναζε στη περιοχή, δηλ. η Κεράτιά και η άλλη το όνομα του ιδιοκτήτη όλης αυτής της περιοχής, που οριζόταν από τους 56

57 λόφους του Αγ. Παντελεήμονα και Αγ. Γεωργίου μέχρι τα Μανιάτικα και μέχρι τα Μποστάνια και τη Δραπετσώνα. Ο κτηματίας αυτός, γνωστός με το όνομα Γκίνης ήταν ο άνθρωπος του ο οποίου ο Δήμος φέρει το όνομα του. Εικοσιένα χρόνια παρουσιάστηκε το φαινόμενο της απελπισμένης φυγής των Αθηναίων προς τη Σαλαμίνα, προ του κινδύνου της σφαγής τους από τους Τούρκους, αφού οι Βενετσιάνοι με το ναύαρχο Μ ογο8ϊπι τους εγκατέλειψαν αβοήθητους. Αναγκάστηκαν να μετοικήσουν μαζί τους και όταν μετά από μερικά χρόνια επέστρεψαν βρήκαν το χωριό τους λεηλατημένο και τα σπίτια καμένα. Κάτω από άγνωστες αιτίες στα τέλη του 18ου αιώνα το παλιό χωριό Κερατσίνι, είχε περιέλθει στην κυριότητα της μονής Φανερωμένης Σαλαμίνας, η οποία αναγκάστηκε να το εκχωρήσει το 1822 σε Τούρκους κτηματίες λόγω των δύσκολων περιστάσεων και των κακών οικονομικών της. Όταν λοιπόν ο Γ. Καραϊσκάκης έφθασε με το στράτευμά του στο Κερατσίνι και έδωσε τις μάχες του στα ταμπούρια, εγκατέστησε το κανόνι στο κέντρο του οικισμού που βρισκόταν γύρω από τη σημερινή πλατεία Λαού και προς τους λόφους. Το Νέο Χωριό Κερατσίνι έμεινε έρημο μέχρι το 1830 από όπου αναχώρησαν οι Τούρκοι από την Αττική, οπότε οι απέραντες εκτάσεις του Κερατσινίου - Δραπετσώνας - Καραβά 57

58 αγοράστηκαν έναντι πινακίου φακής από Αθηναίους και Πειραιώτες. Στο μεταξύ ο Πειραιάς άρχισε να δέχεται τους πρώτους οικιστές από το 1836 και διαμορφώθηκε σε επίνειο της Αθήνας, της νέας πρωτεύουσας του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν νησιώτες και 1 Ιελοποννήσιοι οι οποίοι ήλπιζαν σε καλύτερη τύχη. Ορισμένοι από αυτούς αγόρασαν εκτάσεις στις τότε έρημες και απόμακρες περιοχές της Δραπετσώνας, του Κερατσινίου, του Κοκκινόβραχου και του Καραβά, ενώ κάποιοι Κουλουριώτες έβοσκαν τα κοπάδια τους και έσπερναν σιτάρι. Από το 1870 άρχισε η μόνιμη εγκατάσταση στο εγκαταλειμμένο Νέο Χωριό Κερατσίνι που από το 1840 είχε περιέλθει στο Δήμο Αθηναίων. Το 1870 παρατηρήθηκε έντονη αγοραστική δραστηριότητα γης στην περιοχή με αποτέλεσμα τη συγκρότηση σε πραγματικό χωριό του Κερατσινίου. Οι Πειραιώτες στους οποίους επανήλθε διοικητικά το Κερατσίνι, επιδίωξαν να χτίσουν πάνω στο λόφο, και πολύ κοντά στο εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου όπου είχαν ταμπουρωθεί τα παλικαριά του Χατζή - Πέτρου, ένα νέο μικρό ναό προς τιμή του Αγ. Γεωργίου και σε ανάμνηση του Γ. Καραϊσκάκη. Αυτός ο ναός ανακαινίστηκε το 1876 και στη θέση του ορθώθηκε ένας μεγαλύτερος με νεοκλασική πρόσοψη και υψηλό καμπαναριό που ήταν έτοιμος στα 1879 και αποτελούσε το στολίδι της περιοχής και το προσκύνημα όλων των Πειραιωτών. 58

59 Με τη νέα του μορφή ο ναός του Αγ. Γεωργίου διατηρήθηκε μέχρι το 1963, όπου και κατεδαφίστηκε και στη θέση του κτίστηκε ο σημερινός τρουλλαίος. Η κατεδάφιση αυτή έγινε αφορμή μετά την άφιξη των προσφύγων της Μ. Ασίας να ονομαστεί ο νεοϊδρυθείς δήμος του 1934 ως Δήμος Αγ. Γεωργίου Κερατσινίου. Με το Προεδρικό Διάταγμα της 18ης Ιανουάριου 1934 "περί αναγνωρίσεως Δήμων και Κοινοτήτων εν τω νομώ Αττικοβοιωτίας" ιδρύθηκε ο Δήμος Ταμπουρίων ο οποίος περιελάμβανε και τους συνοικισμούς Ανάληψης, Αμφιάλης και Ευγένειας. Λίγες μέρες αργότερα με νέο διάταγμα ο πιο πάνω Δήμος ενώθηκε με την κοινότητα Αγ. Γεωργίου Κερατσινίου και ονομάστηκε Δήμος Αγ. Γεωργίου Κερατσινίου, ονομασία η οποία διατηρήθηκε μέχρι το Το 1936 προτάθηκε από τον τότε Δήμαρχο Φίλανδρος η αλλαγή του ονόματος λόγω του ότι ήταν μακροσκελές και προτάθηκε η νέα ονομασία του Δήμου σε Δήμο Αμφιάλης. Αργότερα το 1947 ο τότε Δήμαρχος Χρήστος Μπουγάς εισηγήθηκε με έγγραφό τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο την εκ νέου αλλαγή του ονόματος υποστηρίζοντας ότι το τοπωνύμιο Κερατσίνι καλύπτει πολύ ευρύτερη έκταση και μάλιστα εκείνη 59

60 τη ζώνη στην οποία βρίσκονται οι ναυτικο-βιομηχανικές μονάδες του Δήμου Τα επενδυτικά σχέδια του Δήμου Κεματσινίου Ο Δ. Κερατσινίου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τοπικότητας και προώθησης μέσω ενεργειών των δραστηριοτήτων του Δήμου. Ανέκαθεν γίνονταν προσπάθειες ενίσχυσης της περιοχής και προαγωγής των τοπικών δραστηριοτήτων της, ωστόσο ύστερα από την δημιουργία Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, ο Δήμος απέκτησε μεγαλύτερη ανεξαρτησία και δυνατότητα δραστηριοποίησης σε διάφορα θέματα προκειμένου να βελτιώσει τα διάφορα προβλήματα της περιοχής. Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε ορισμένα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια για τον Δήμο Κερατσινίου. 20 Κουτελάκης, X., «Ιστορία της πόλης», Λεύκωμα Δήμου Κερατσινίου στο www. Keratsini.gr 60

61 Προγραμματισμός και Δράσεις το 2004 Η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων αποτελεί μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική τους λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής τους. Πάγιος στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του φορολογικού συστήματος με αποκέντρωση φορολογικών αρμοδιοτήτων στους OTA χωρίς επιβάρυνση με νέους φόρους στους πολίτες. Το 2004 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την χώρα μας, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιήθηκαν. Στόχος του Δήμου είναι η στροφή της πόλης προς τα εμπρός για μια νέα ποιότητα και αναπτυξιακή πορεία. Ο προγραμματισμός δράσης για το 2004 ήταν ο εξής: 1. Ανάπτυξη Στόχος του Δήμου είναι η πόλη να μπει σε μια νέα, σύγχρονη αναπτυξιακή τροχιά. Αυτό απαιτεί μια δέσμη αναπλάσεων, δημιουργίας νέων υποδομών και προώθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων. Συνεπώς θα πρέπει να: Ξεκινήσει η ανάπλαση των προσφυγικών Να οριστικοποιηθεί στο Σχέδιο Ανάπλασης της Λιμενοβιομηχανικής Ζώνης σύμφωνα Δήμων Κερατσινίου και Δραπετσώνας με τις προτάσεις των 61

62 Να τονωθεί η εμπορική κίνηση με ουσιαστικές παρεμβάσεις σε εμπορικά σημεία της πόλης όπως στην πλ. Λαού κ.α. Να ολοκληρωθεί η κατασκευή του παραλιακού δρόμου από τα λιπάσματα μέχρι και τη Λ. Δημοκρατίας που θα ανακουφίσει την πόλη από την βαριά κυκλοφορία. Να εγκριθεί και να ξεκινήσει το πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης που έχει υποβληθεί στην περιφέρεια Αττικής για την περιοχή Ανάληψης - Ανάστασης Να υλοποιηθεί το πρόγραμμα των Τοπικών Πρωτοβουλιών που ήδη έχει εγκριθεί Να προωθηθεί η ένταξη των εκτός σχεδίου περιοχών Αγ. Μηνά και Αγ. Αντώνη Να λειτουργήσει ο δευτεροβάθμιος καθαρισμός στην Ψυττάλεια 2. Πολιτισμός Βασική προτεραιότητα μας είναι να δημιουργήσουμε το Κερατσίνι της δημιουργίας και του πολιτισμού. Να δημιουργήσουμε τις υποδομές που θα επιτρέψουν την άνθηση μιας τέτοιας δραστηριότητας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να: Ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του Κεντρικού Πολιτιστικού Κέντρου και του Δημοτικού Θεάτρου στα Ταμπούρια Ολοκληρωθούν οι εργασίες στο χώρο της ΝΑΦΘΑ και να λειτουργήσει όλο το συγκρότημα σαν πόλος πολιτισμού και αναψυχής 62

63 Ξεκινήσει η κατασκευή του ανοικτού θεάτρου 1000 θέσεων στο χώρο των παλιών δεξαμενών της ΔΕΗ στην Χαραυγή Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα συμβάλλουν σε μια πολιτιστική άνοιξη. Θα προσδώσουν νέες δυνατότητες στο πνευματικό και καλλιτεχνικό δυναμικό αλλά και σε όλους τους φορείς. 3. Αθλητισμός Το 2004 ήταν μια χρονιά ορόσημα για την αθλητική δραστηριότητα: Θα ολοκληρωνόταν η βελτίωση και η ανακατασκευή των υπαρχόντων αθλητικών χώρων (3 γήπεδα ποδοσφαίρου, κλειστό γυμναστήριο) που ήδη είχαν αρχίσει Θα λειτουργούσε άμεσα η νεοϊδρυθείσα Δημοτική Επιχείρησης Αθλητισμού που θα έδινε νέες δυνατότητες 4. Υγεία - Μέριμνα Η προώθηση μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής παρέμβασης από την πλευρά του Δήμου προϋποθέτει υποδομές και δομές στήριξης. Για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να: Ξεκινήσει η κατασκευή του κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στην έκταση 5 στρεμμάτων που παραχωρήθηκε από τον ΟΛΠ Ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός σταθμός στην Χαραυγή 63

64 Εγκριθεί η κατασκευή ενός ακόμη παιδικού σταθμού στον Άγιο Αντώνη απο το ΠΕΠ Αττικής σύμφωνα με την πρόταση που έχει υποβληθεί. 5. Παιδεία Το 2003 όλα τα σχολεία κατάφεραν και πέρασαν σε πρωινή βάρδια. Το 2004 έπρεπε να γίνουν τα εξής: Να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση του 4ου Λυκείου και του 1ου Λυκείου ΤΕΕ Να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση δεκάδων αιθουσών σε δημοτικά σε νηπιαγωγεία Να συνεχιστεί η διπλή προσπάθεια μέσω της εντατικοποίησης και βελτίωσης της δουλειάς των συνεργείων και μέσω έργων για την συντήρηση των σχολικών συγκροτημάτων Να ολοκληρωθεί η πρότυπη διαμόρφωση τεσσάρων σχολικών αύλειων χώρων και θα διεκδικηθεί η διαμόρφωση άλλων πέντε Θα δρομολογηθεί οριστική λύση για την στέγαση του 15ου νηπιαγωγείου Θα προωθηθούν πρωτοβουλίες για την τόνωση της σχολικής δραστηριότητας 6. Καθαριότητα Στις αρχές του 2006 έγινε ο προγραμματισμός που είχε συζητηθεί στην σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα ανταποδοτικά τέλη 64

65 7. Π ρ ά σ ιν ο - Ε λ εύ θ ερ ο ι χώ ρ ο ι Εκτός από την απόκτηση του χώρου ΚΑΧΡΑΜ ΑΝΟΓΛΟΥ προτεραιότητες του Δήμου ήταν: Η αναμόρφωση της πλ. Λαού Η ολοκλήρωση των αναμορφώσεων των πλατεκον γενικότερα Η αναμόρφωση της πλ. Ευγένειας και η διαμόρφωση δύο νέων πλατειών Η αναδάσωση τμημάτων του όρους Αιγάλεω Η απόκτηση και η αξιοποίηση από κοινού με τον Δήμο Περάματος του αναπλασμένου χώρου της παλαιός χωματερής 8. Οδοποιία Αποχέτευση κ.α. Βελτίωση και συντήρηση εκτεταμένου οδικού δικτύου σε όλη την πόλη Έργα υποδομής στην περιοχή αναπήρων - Κοκκινόβραχος Η ανακατασκευή της οδού Ν. Μπήτυ όπου θα ανεγερθεί το Κέντρο Υγείας Η διάνοιξη και η κατασκευή της οδού Σφακίων Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων σε διάφορες περιοχές Η κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων 65

66 9. Συγκοινωνία Σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, ήδη έχουν υποβληθεί κάποια αιτήματα για την αντικατάσταση του στόλου των παλαιών λεωφορείων του Δήμου με λεωφορεία νέας τεχνολογίας, πύκνωση των δρομολογίων και επιμήκυνση των γραμμών. 10. Ενημέρωση Πολίτη Η έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση και εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για την Δημοτική Αρχή και προϋπόθεση της αναγκαίας ενεργού συμμετοχής του. Μέσα στο 2004 Λειτούργησε το ΚΕΠ στον Δήμο Συνεχίστηκε η έκδοση και θα αναβαθμιστεί το περιοδικό του Δήμου Εξασφαλίστηκε με κάθε τρόπο η ενημέρωση των πολιτών 11. Υπηρεσίες Εια τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και βελτίωση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών προβλέπεται: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Βελτίωση μηχανοργάνωσης Δημιουργία ιστοσελίδας 66

67 Δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης πολίτη Κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου με μόνιμο προσωπικό και χρησιμοποίηση εποχιακού προσωπικού για κάλυψη μόνο περιστασιακών αναγκών21 Τα παραπάνω μέτρα αναμένεται να βελτιώσουν την κατάσταση στον Δ. Κερατσινίου και να επιλύσουν ορισμένα σημαντικά προβλήματα τα οποία δεν βοηθούσαν στην ανάπτυξη της περιοχής Προγραμματισμός και Δράσεις για το 2005 Η διαφορά με τους πόρους που έχουν αναγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2004 ανέρχεται στο ποσό των 408 εκατομιμυρίων. Ειδικότερα για τις νέες αρμοδιότητες 267 εκατομμύρια και απο την υποχρεωτική εισφορά του κρατικού προϋπολογισμού για τον ΘΗΣΕΑ 141 εκατομμύρια. Απολογισμός δράσης 2004 Το 2004 η υλοποίηση του προϋπολογισμού συνάντησε σημαντικά εμπόδια ιδίως σε ότι αφορά τα έργα που είχαν προγραμματιστεί με πηγές από πόρους Υπουργείων και του Τ ΚΠΣ. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι με τις εκλογές του Μαρτίου και με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων υπήρξε ένα κενό στην έγκαιρη λήψη των σχετικών αποφάσεων και την απόδοση των 21 Δήμος Κερατσινίου, 2004, «Δημοτικός Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2004», Κερατσίνι 67

68 χρηματοδοτήσεων για έργα που είχαν προγραμματιστεί από τον Δήμο και περιλαμβάνονταν στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Παρά τις δυσκολίες και αντίξοες συνθήκες η δημοτική μας αρχή με τα αναγκαία διαβήματα και τις σχετικές πρωτοβουλίες προώθησε σε σημαντικό βαθμό τους στόχους που θέτει και πιο συγκεκριμένα: 1. Ανάπτυξη Εξασφαλίστηκε από το πρόγραμμα των Δημοτικών Επενδύσεων το κονδύλι του εκατομμυρίων και μαζί με το δάνειο των 3 εκατομμυρίων που πήρε ο δήμος αποκτήθηκε το ακίνητο «Καχραμάνογλου» συνολικής δαπάνης εκατομμυρίων. Προωθήθηκε με γοργό ρυθμό η κατασκευή του παραλιακού δρόμου με νέα σήραγγα δίπλα στη ΝΑΦΘΑ για να προστατευτεί το λιμανάκι των αλιέων και ο κατοικημένος ιστός της περιοχής απο την κυκλοφοριακή επιβάρυνση Αναρτήθηκαν τα σχέδια ένταξης των νέων εκτός Σχεδίου Περιοχών Αγ. Μηνά και Αγ. Αντώνη Ολοκληρώθηκε ο δευτεροβάθμιος καθαρισμός στην Ψυτάλλεια και μπήκε σε δοκιμαστική λειτουργία 2. Πολιτισμός Προωθήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η αποκατάσταση του Πολιτιστικού Κέντρου και του Δημοτικού Θεάτρου στα Ταμπούρια 68

69 Δημοπρατήθηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του υποσταθμού και της περιτοίχισης της ΝΑΦΘΑ 3. Αθλητισμός Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή και βελτίωση των γηπέδων ποδοσφαίρου στο Σχιστό και στην Χαραυγή με νέου χλοοτάπητες Λειτούργησε η νεοϊδρυθείσα Δημοτική Επιχείρηση Αθλητισμού 4. Υγεία - Μέριμνα Ολοκληρώθηκε και λειτούργησε νέος βρεφονηπιακός σταθμός στην Χαραυγή Εντάχθηκε το έργο του κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο ΕΙρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και ΕΙρόνοιας από το οποίο εξασφαλίσαμε την χρηματοδότηση του και εκπονήθηκε μελέτη για την κατασκευή του Αναπτύχθηκε ένα πολύπλευρο κοινωνικό έργο με τα προγράμματα του Εραφείου μέριμνας 5. ΕΙαιδεία Δημοπρατήθηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του 4ου Λυκείου στην Χαραυγή Δημοπρατήθηκε η οικοδόμηση νέων αιθουσών Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση τεσσάρων αύλειων χώρων 69

70 Πρ οωθήθηκαν δραστηριότητες για την τόνωση της σχολικής δραστηριότητας 6. Καθαριότητα Προωθήθηκε η αγορά του εξοπλισμού που είχε προβλεφθεί το Πρά σινο - Ελεύθεροι χώροι ανακατασκευάστηκε η πλατεία Λαού και τελείωσε η μελέτη για την ανάπλαση της πλ. Τσαλδάρη Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή και άλλων πλατειών Ανακατασκευάστηκαν παιδικές χαρές 8. Συγκοινωνία Σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ αντικαταστάθηκαν όλα τα παλαιά λεωφορεία με νέας τεχνολογίας και έγινε πύκνωση των δρομολογίων Για την δημοτική συγκοινωνία τροποποιήθηκε το δρομολόγιο και δόθηκε άμεση προτεραιότητα στα σχολεία, στα ιατρεία του ΙΚΑ και σε άλλες γειτονιές 9. Ενημέρωση του πολίτη και υπηρεσίες Λειτούργησε το πρώτο Κέντρο Ενημέρωσης ΙΙολιτών Πραγματοποιήθηκαν περιοδείες σε διάφορα σημεία του Δήμου 70

71 Αναβαθμίστηκε η έκδοση του περιοδικού Καλύφθηκαν οι ανάγκες των υπηρεσιών ιδιαίτερα στην καθαριότητα και το πράσινο με νέο προσωπικό Πρόγραμμα δράσης 2005 Ο προϋπολογισμός του 2005 περιλαμβάνει συνολικά έσοδα ύψους Τα έσοδα αυτά αφορούν τις εξής κατηγορίες: Τακτικά Έκτακτα Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών, δάνεια και χρηματικό υπόλοιπο Για το 2005 οι στόχοι ήταν οι εξής: 1. Ανάπτυξη αξιοποίηση του ακινήτου Καχραμάνογλου ολοκλήρωση της κατασκευής του παραλιακού δρόμου υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικών Πρωτοβουλιών Σταμάτημα της λειτουργίας του εργοστάσιου της ΔΕΗ Επίλυση του προβλήματος της Ψυτάλλειας και ξεκίνημα του έργου της μονάδας ξήρανσης 2. Πολιτισμός 71

72 Παράδοση καν λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου και του δημοτικού θεάτρου στα Ταμπούρια Ολοκλήρωση και αξιοποίηση των χώρων της ΝΑΦΘΑ για αναψυχή και πολιτισμό Λειτουργία θερινού κινηματογράφου Επανα-δημοπράτηση του ανοικτού θεάτρου 3. Αθλητισμός Ολοκλήρωση της ανακατασκευής του Σταδίου των Σιταποθηκών Βελτίωση και συντήρηση των ανοικτών γηπέδων Επισκευή των κλειστών γυμναστηρίων 4. Υγεία - Μέριμνα Δημοπράτηση για να ξεκινήσει η κατασκευή του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου Δημιουργία δύο ακόμα ΚΑΠΗ Συντονισμός για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών 5. Παιδεία Ολοκλήρωση της λειτουργίας του 4ου Λυκείου Χαραυγής Κατασκευή 1ου Λυκείου στο Σχιστό Κατασκευή νηπιαγωγείων Διαμόρφωση σχολικών αυλών 72

73 ΓΙρ οώθηση της μετατροπής ενός παλαιού σχολείου σε ανοικτού τύπου Συντηρήσεις στα σχολικά κτίρια 6. Καθαριότητα - ηλεκτροφωτισμός Ολοκλήρωση της προμήθειας του εξοπλισμού Βελτίωση της οργάνωσης αποκομιδής με τροποποίηση του ισχύοντος προγράμματος Τοποθέτηση 600 κάδων απορριμμάτων αντικαθιστώντας του παλιούς 7. Πράσινο - ελεύθεροι χώροι Ανάπλαση της οδού Τσαλδάρη Κατασκευή δύο νέων πλατειών Αναμόρφωση των υπάρχουσών πλατειών 8. Οδοποιία - Αποχέτευση\ Βελτίωση και συντήρηση του εκτεταμένου οδικού δικτύου σε όλη την πόλη Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης Καθαρισμός φρεατίων Πραγματοποίηση διαφόρων εργασιών στους Ιερούς Ναούς 9. Συγκοινωνία Να γίνει πύκνωση των γραμμών που ήδη λειτουργούν 73

74 Να δρομολογηθούν μικρά λεωφορεία προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες όλων Στο λειτουργικό μέρος του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται εκτός από την μισθοδοσία του προσωπικού και τα λειτουργικά έξοδα, το σύνολο των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και οι προγραμματικές συμβάσεις για τις Δημοτικές επιχειρήσεις22. Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η δημιουργία των ΟΤΑ και η ενίσχυση της τοπικότητας της κάθε περιοχής συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη και την προώθηση διαφόρων περιοχών που μέχρι τότε ανέμεναν την πραγματοποίηση κάποιων μέτρων. 22 Δήμος Κερατσινίου, 2005, «Δημοτικός Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2005», Κερατσίνι 74

75 Κεφάλαιο 5 Οι δραστηριότητες των Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμ ου Κερατσινίου 5.1 Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού & Αναψυχής Κερατσινίου Η ΔΕΓΙΑΚ ιδρύθηκε το Η συμβολή της στην Πολιτιστική Ανάπτυξη της περιοχής, έρχεται να επισφραγίσει την άποψη ότι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν παραγωγικό έργο και να αποτελέσουν ένα ευέλικτο εργαλείο των OTA θέτοντας σε τροχιά ανάπτυξης τις κοινωνικές τους δραστηριότητες. Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Αναψυχής Κερατσινίου διοργανώνει επι σειρά ετών σημαντικές εκδηλώσεις, που αποτελούν θεσμό όχι μόνο για την τοπική κοινωνία αλλά και για την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Οι Αποκριάτικες Εκδηλώσεις. το Φεστιβάλ Νεολαίας, η Παιδική Καλλιτεχνούπολη, ο Καλλιτεχνικός Σεπτέμβρης, οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις αλλά και τα σεμινάρια και οι ημερίδες που διοργανώνονται κατά τη διάρκεια όλου του έτους, είναι εκδηλώσεις με ιδιαίτερα προσεγμένο περιεχόμενο όπου ο αριθμός της συμμετοχής του κοινού ξεπερνά κάθε προηγούμενο ΛΕΙΤΟΥΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Τα Πολιτιστικά Κέντρα είναι πόλος δημιουργίας και γνώσης. Στεγάζουν τα καλλιτεχνικά τμήματα και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα. Φιλοξενούν εκδηλώσεις, παραστάσεις, εκθέσεις, σεμινάρια και ποικίλες δραστηριότητες τόσο του Δήμου όσο και άλλων φορέων της πόλης (σχολείων, συλλόγων, καλλιτεχνικών ομάδων κ.λπ.). 75

76 ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η ΔΕΓ1ΑΚ, έχει δημιουργήσει τμήματα Διδασκαλίας Μουσικών οργάνων, μουσικής, τμήματα Φιλαρμονικής, χορού, θεάτρου, ζωγραφικήςκαιπληροφορικής. Η ΔΕΠΑΚ επίσης, οργανώνει εκδηλώσεις όπως οι παρακάτω 1.ΑποκριάτικεςΕκδηλώσεις: Χιλιάδες Κερατσινιώτες συμμετέχουν κάθε χρόνο στην πιο μεγάλη γιορτή χαράς, κεφιού και φαντασίας που διοργανώνεται σε συνεργασία με τα σχολεία και τους συλλόγους. Αρματα, μασκαράτες, μουσική αλλά και αφιερώματα στην Ελληνική Παραδοσιακή Αποκριά. 2.ΦεστιβάλΝεολαίας: Ένας θεσμός με εκδηλώσεις σ όλη τη διάρκεια του χρόνου και με στόχο να προβάλλει και να αναδείξει τα ενδιαφέροντα, τους προβληματισμούς, τη δημιουργικότητα και τις ευαισθησίες των νέων. 3. Καλλιτεχνικός Σεπτέμβρης: Θεατρικές και Χορευτικές παραστάσεις, Συναυλίες, Εικαστικά Αφιερώματα. Οι εκδηλώσεις με τίτλο "Καλλιτεχνικός Σεπτέμβρης" έχουν ως στόχο να αναδείξουν και να προβάλλουν στην περιοχή μας την Ελληνική και παγκόσμια πνευματική δημιουργία, το έργο σύγχρονων καλλιτεχνών καθώς και καλλιτεχνικές παραγωγές που αφορούν σε μεγάλους ιστορικούς 76

77 σταθμούς που καθόρισαν την Εθνική ταυτότητα. Πολιτιστική μας 4. Παιδικές Εκδηλώσεις: Απευθύνονται σε παιδιά του Δήμου μας και διοργανώνονται κυρίως στα τρία Πολιτιστικά Κέντρα σ' όλη τη διάρκεια του έτους. 5. Προβολή του έργου Κερατσινιωτών δημιουργών 6. Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις Το Κερατσίνι κάθε χρόνο ντύνεται στα γιορτινά του και υποδέχεται τα Χριστούγεννα. Στο πνεύμα των ημερών προγραμματίζονται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια απ όλο τον κόσμο από την Φιλαρμονική του Δήμου που τα ερμηνεύει πλαισιωμένη από μαζορέτες και τυμπανίστριες, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις αλλά και επίκαιρα θεάματα δρόμου που προσφέρουν γιορτή χαράς στους εμπορικούς δρόμους της πόλης και συνοδεύουν κυρίως με... χαμόγελα τις εορταστικές αγορές. Καλλιτεγνικά Σύνολα Μαθητικές Συναυλίες - Μουσικά Σύνολα 77

78 Κατά τη διάρκεια και στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους πραγματοποιούνται μαθητικές συναυλίες. Εκεί πιστοποιείται το επίπεδο και η ποιότητα της λειτουργίας των τμημάτων. Σπουδαστές διαφόρων οργάνων συνεργάζονται με την καθοδήγηση και την βοήθεια των καθηγητών τους. Το μάθημα μουσικής ξεπερνά τον ατομικό του χαρακτήρα και περνά στην ομαδικότητα, την συνεργασία, το σύνολο. Η συμμετοχή τους στις ετήσιες μαθητικές συναυλίες και σε άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις προσφέρει τη δυνατότητα παρουσίασης της δουλείας τους σε ευρύτερο κοινό. Η παρακολούθηση μουσικών παραστάσεων και συναυλιών (Εθνική Λυρική Σκηνή, Μέγαρο Μουσικής κ.α.) συμπληρώνει το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Γραιριστικό Τιιήμα - Ατελιέ Το γραφιστικό - Εκδοτικό τμήμα λειτουργεί από το Αντικείμενο του είναι η επιμέλεια και παραγωγή περιοδικών, διαφημιστικών εντύπων, αφισών, καλλιτεχνικών και άλλων εκδόσεων Θερινός Κινηματογράφος "Σινέ Κατερίνα" Το θερινό Σινέ- Κατερίνα (Βύρωνος & Χιλής, Ευγένεια), είναι ένας από τους πλέον καταξιωμένους Δημοτικούς Θερινούς Κινηματογράφους, που έχει συμβάλει - πιστεύουμε- στην τόνωση του θεσμού αυτού. 78

79 Θεατρικό Εργαστήρι Μετά από μακροχρόνια και πολύμορφη παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα του Κερατσινίου το Θεατρικό εργαστήρι φέτος αναβαθμίζεται για να λειτουργήσει ως προπαρασκευαστικό τμήμα της υπό ίδρυση Δραματικής Σχολής. Τα μαθήματα απευθύνονται σε ενήλικες και περιλαμβάνουν : Υποκριτική (βασικό μάθημα) και κύκλους σεμιναρίων: Δραματουργία, Σκηνογραφία, Αγωγή του λόγου, Θεατρικό παιχνίδι, Αυτό σχεδίασμά, Κινησιολογία. Ειδικός σεμιναριακός κύκλος: Το θέατρο στην Εκπαίδευση Διαφήμιση / Προβολή Επίσης μία από τις υπηρεσίες της ΔΕΠΑΚ είναι και το τμήμα διαφήμισης που σας δίνει την δυνατότητα να προβάλλετε την Επιχείρησή σας, τα προϊόντα σας ή τος υπηρεσίες μέσω του διαφημιστικού της τμήματος που λειτουργεί εδώ και 14 χρόνια αξιοποιώντας τους υπαίθριους και άλλους δημοτικούς χώρους για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων, τα οποία είτε 79

80 διαχειρίζεται η ίδια, είτε μισθώνει σε διαφημιστικές εταιρείες καθώς επίσης προωθεί διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα προβολής. 5.2 Κέντρο Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής Δήμου Κερατσινίου Πρόκειται για Δημοτική Επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1997 στις δομές της περιλαμβάνει διάφορες υπηρεσίες όπως Συμβουλευτικός Σταθμός, Απογευματινός Παιδικός Σταθμός, Α' και Β' Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Ο σκοπός του Κέντρου είναι να παρέχει υπηρεσίες υγείας, μέριμνας και κοινωνικής φροντίδας στους κατοίκους - δημότες του Κερατσινίου. Απευθύνεται σε ένα μεγάλο ηλικιακό φάσμα που περιλαμβάνει παιδιά, έφηβους, ενήλικες και άτομα τρίτης ηλικίας. Είναι στελεχωμένο από 98 εργαζόμενους. Το προσωπικό του αποτελείται από Νηπιαγωγούς, Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εργοθεραπευτές, Αογοθεραπευτές, Ευμναστές, ΓΤαιδοψυχίατρο, Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό. Διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο στο οποίο προίσταται ο Πρόεδρος. 80

81 ΓΕΝΙΚΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ Π ΑΙΔΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Α' & Β ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Δήμου Κερατσινίου άρχισε να λειτουργεί τον Μάιο του 1994 και ανάπτυξή του συντελέστηκε σε δύο φάσεις, καθώς αρχικά απασχολούσε μόνο εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ τον Ιούλιο του 1997 εντάσσεται στο νεοσύστατο Κέντρο Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής αναβαθμίζοντας τη λειτουργία του κυρίως με την απασχόληση νέων ειδικοτήτων αλλά και την αυτόνομη διοικητική του δομή. Ο ευρύτερος σκοπός του Συμβουλευτικού Σταθμού είναι η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των δημοτών, με βασικούς στόχους την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση της κοινότητας, την έγκαιρη παρέμβαση και όταν είναι εφικτό την θεραπευτική αντιμετώπιση. 81

82 Ο Συμβουλευτικός Σταθμός του Δήμου Κερατσινίου λειτουργεί καθημερινά από τις 8.00 ως τις 2.00 μ.μ. στελεχωμένος με διεπιστημονική ομάδα και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στους προσερχόμενους δημότες. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο κάθε ενδιαφερόμενος δημότης επικοινωνεί τηλεφωνικά με τη γραμματεία του Συμβουλευτικού Σταθμού για να οριστεί η πρώτη συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται από την Κοινωνική Λειτουργό. Στη συνέχεια το περιστατικό συζητείται σε τακτική εβδομαδιαία συνάντηση της διεπιστημονικής ομάδας του Συμβουλευτικού Σταθμού και σχεδιάζεται η περαιτέρω αντιμετώπισή του. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η κοινωνική εργασία, η οποία πραγματοποιείται από την κοινωνική λειτουργό αποτελεί συστατικό μέρος της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού και συνίσταται: Στην υποδοχή των εξυπηρετούμενων που αφορά σε λήψη κοινωνικού ιστορικού. αξιολόγηση της οικογενειακής κατάστασης και των ενδοοικογενειακών σχέσεων, εντοπισμό των επειγόντων περιστατικών και κοινοποίηση των αιτημάτων στην διεπιστημονική μονάδα. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Η παιδοψυχιατρική εξέταση και θεραπευτική αντιμετώπιση, η οποία πραγματοποιείται από την παιδοψυχίατρο, αφορά σε παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας τα οποία παρουσιάζουν ψυχικές - συναισθηματικές διαταραχές συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες κ.ά. Επίσης, όταν κρίνεται απαραίτητο, πραγματοποιείται συμβουλευτική υποστηρικτική θεραπεία των παιδιών και των οικογενειών τους. 82

83 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οι δραστηριότητες της ψυχολογικής υπηρεσίας πραγματοποιούνται από τους ψυχολόγους και συνίστανται στα ακόλουθα: Ψυχοδιαγνωστική εκτίμηση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε σχέση με το αναπτυξιακό τους ιστορικό, την κοινωνική προσαρμογή τους στην οικογένεια και το σχολείο καθώς και την πιθανή ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών ή και συναισθηματικών διαταραχών. Ψυχομετρική αξιολόγηση παιδιών και εφήβων με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Ψυχοδιαγνωστική εκτίμηση ενηλίκων σε σχέση με την δομή της οικογένειας τους, τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τα σοβαρά γεγονότα ζωής τους και την πιθανή ύπαρξη ψυχοπαθολογίας. Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων σε ατομικό επίπεδο, όταν κρίνεται απαραίτητο. Ψυχολογική υποστήριξη ζευγαριών και οικογενειών, όταν κρίνεται απαραίτητο. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε γονείς των οποίων τα παιδιά παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα στον Συμβουλευτικό Σταθμό. Λειτουργία ομάδων ευαισθητοποίησης γονέων σε θέματα ανάπτυξης και διαπαιδαγώγησης παιδιών καθώς και ενδοοικογενειακών σχέσεων. Λειτουργία ομάδων ενηλίκων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ύπαρξη μέλους με ψυχική ασθένεια κ.λπ). 83

84 ΕΡΓΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Το πρόγραμμα εργοθεραπείας, το οποίο πραγματοποιείται από τον εργοθεραπευτή αποσκοπεί στον έλεγχο και στην αντιμετώπιση προβλημάτων μάθησης γνωστικών και κινητικών διαταραχών, καθώς και διαταραχών συμπεριφοράς σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Προτεραιότητα δίνεται σε παιδιά που φοιτούν στα νηπιαγωγεία και πρόκειται να ενταχθούν στην πρώτη σχολική βαθμίδα καθώς και σε εκείνα που φοιτούν στην Λ' Δημοτικού, στο πλαίσιο προγράμματος πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η Αογοθεραπεία είναι η επιστήμη του λόγου και της επικοινωνίας και στοχεύει στην πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των διαταραχών του λόγου - ομιλίας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Τα αίτια των προβλημάτων μπορεί να είναι νευρολογικά, εξελικτικά, λειτουργικά. Για λογοθεραπευτική εκτίμηση, η οποία πραγματοποιείται από την λογοπεδικό, προσέρχονται τόσο παιδιά, όσο και ενήλικες που παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών του λόγου, φωνής και ομιλίας. Η αξιολόγηση τους απαιτεί μια πλήρη εκτίμηση όλων των λειτουργιών και παραμέτρων των ικανοτήτων της επικοινωνίας. Η θεραπευτική αγωγή ξεκινά με βάση τη διερεύνηση της συγκεκριμένης διαταραχής, η οποία γίνεται σε πολλούς τομείς και επίπεδα (έκφραση. κατανόηση λόγου, φωνολογία, κατάλληλη χρήση λόγου κ.λπ.) και με τη χρήση διάφορων διαγνωστικών μέσων. ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 84

85 Ο γενικός στόχος της Ειδικής Φυσικής Αγωγής είναι να προωθήσει τη φυσιολογική ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού και να αναπτύξει το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας μέσα από επιλεγμένες αθλητικές δραστηριότητες. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ο Απογευματινός Παιδικός Σταθμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής ξεκίνησε τη λειτουργία του στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Συνεχιζόμενη κατάρτιση και προώθηση της απασχόλησης τον Ιανουάριο του 2000 και συνεχίζει τη λειτουργία του μέχρι και σήμερα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση Ο συγκεκριμένος Απογευματινός Παιδικός Σταθμός είναι ο μοναδικός παιδικός σταθμός που λειτουργεί στο Δήμο Κερατσινίου σε απογευματινή βάρδια σε ένα άνετο και σύγχρονο κτίριο και φιλοξενεί καθημερινά 45 παιδιά ηλικίας 2,5 έως 6 ετών. Οι ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές ωφέλειες του προγράμματος είναι Η αύξηση της απασχολησιμότητας των γυναικών, η προώθηση των ίσων ευκαιριών, η εξασφάλιση του ελεύθερου χρόνου στους γονείς ώστε αυτοί να είναι σε θέση να καλύψουν κάποιες από τις υποχρεώσεις τους, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά, η ανάπτυξη και βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας για τους δημότες, η αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών. Στο Σταθμό εκτός από παιδιά εργαζόμενων μητέρων φιλοξενούνται και παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών καθώς και παιδιά που παρουσιάζουν υπερκινητικότητα, προβλήματα ομιλίας και λόγου, διάσπαση προσοχής και συγκέντρωσης και γενικότερα αναπτυξιακές διαταραχές 85

86 Παράλληλα ο Απογευματινός Παιδικός Σταθμός του Δήμου Κερατσινίου έχει την ιδιαίτερη δυνατότητα ενσωμάτωσης παιδιών με ψυχικές και συναισθηματικές διαταραχές, η οποία πραγματοποιείται με την πολυεπίπεδη αποδοχή, κοινωνικοποίηση και προσαρμογή των παιδιών με ιδιαιτερότητες μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον του παιδικού σταθμού Τα παιδιά που συμμετέχουν στον Απογευματινό Παιδικό Σταθμό έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, να προσεγγίσουν με τρόπο ευχάριστο νέους χώρους της γνώσης, να έρθουν σε επαφή με την τέχνη και τον πολιτισμό, να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τις δυνατότητες τους, τη φαντασία τους, τη δημιουργικότητα και αυτοέκφρασή τους,την κοινωνικότητα τους, με ταυτόχρονη ανάπτυξη συνείδησης για την ταυτότητά τους στα πλαίσια της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. καθώς και της ισότητας των δύο φύλθ)ν, μέσα από ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες Στον Απογευματινό Παιδικό Σταθμό του Δήμου Κερατσινίου τα παιδιά στηρίζονται από ένα ευαισθητοποιημένο, ειδικά καταρτισμένο, στελεχιακό δυναμικό το οποίο αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα παιδαγωγικά μέσα. Στον σταθμό απασχολούνται εννέα άτομα των εξής ειδικοτήτων : Μία Διευθύντρια. τρεις Νηπιαγωγοί, τρεις Βοηθοί Νηπιαγωγοί, μία Παιδίατρος και μία Υπάλληλος Καθαριότητας. Ο Απογευματινός Παιδικός Σταθμός του Δήμου Κερατσινίου οργανώνει και υλοποιεί τα ετήσια Προγράμματά του με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ σχετικά με την Προσχολική Αγωγή, πρόγραμμα το οποίο διαμορφώνει και εμπλουτίζει με βάση την κατά ηλικία ομαδοποίηση των παιδιών, τα 86

87 ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες τους. Στις επόμενες σελίδες περιγράφεται συνοπτικά το πρόγραμμα του Σταθμού. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης Εκθέσεις Εικαστικού περιεχομένου, Επετειακές Γιορτές και εκδηλώσεις Πολιτιστικού και Αθλητικού χαρακτήρα, επισκέψεις σε Παιδικά Θέατρα, Μουσεία, Βιβλιοθήκες και Βιβλιοπωλεία με αφορμή παρουσιάσεις βιβλίων και γνωριμία με συγγραφείς. Στο χώρο του Παιδικού Σταθμού φιλοξενούνται κατά καιρούς πιλοτικά προγράμματα με θέματα Υγιεινής, Κυκλοφοριακής Αγωγής κ.α. και γίνονται Αφιερώματα με αφορμή το εορτασμό θεμάτων παγκόσμιου ενδιαφέροντος. 5.3 Δημοτική Επιχείρηση Αθλησης Δήμου Κερατσινίου Η Δ.Ε.Α.ΔΗ.Κ. συστάθηκε και λειτουργεί από το με αντικείμενο δραστηριοποίησης την διδασκαλία αθλημάτων στις παιδικές κυρίως ηλικίες και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων για ενήλικες. Διοικείται από 11 μελές συμβούλιο που απαρτίζεται από αιρετά μέλη αλλά και δημότες σχετικούς με τον Αθλητισμό. Στα χρόνια λειτουργίας του αθλεί κατά μέσο όρο δημότες ετησίως από 5-75 ετών, δίνοντας την ευκαιρία ανάλογα με την ηλικία, το ενδιαφέρον του κάθε δημότη ξεχωριστά να επιλέξει το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει και να συμμετέχει σ' αυτό.κή Άθληση Σήμερα λειτουργούν προγράμματα παιδικής άθλησης στα εξής αθλήματα: 87

88 Ρυθμική Γυμναςτική Για κορίτσια ηλικίας 5-10 ετών ΕνόργανηΓυμναστική Για κορίτσια και αγόρια 5-10 ετών σε δυο κέντρα Πολεμικές Τέχνες Για κορίτσια και αγόρια 5-10 ετών. Τ ένις Για κορίτσια και αγόρια 8-15 ετών. Καλαθοσφαίριση Για κορίτσια και αγόρια 8-15 ετών Για τους ενήλικες λειτουργούν τα εξής τμήματα: Γυμναστική γυναικών και ανδρών Αεροβική και Σουηδική γυμναστική γυναικών Τένις Για την τρίτη ηλικία σε συνεργασία με τα πέντε ΚΑΠΗ του Δήμου μας δίνουμε την δυνατότητα σε όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν σε ήπια αθλητική δραστηριότητα, που υλοποιείται από εξειδικευμένους καθηγητές φυσικής Αγωγής στο χώρο των ΚΑΠΗ. Στην προσπάθεια υλοποίησης των προγραμμάτων μαζικής Άθλησης έχουμε την φροντίδα, αλλά και μερικώς την χρηματοδότηση της Γ.Γ.Α., ωστόσο οικονομικός τροφοδότης της αθλητικής δραστηριότητας του Οργανισμού μας είναι ο Δήμος Κερατσινίου, όπου και μας επιχορηγεί σε ετήσια σταθερή βάση. Υπόσταση στην εφαρμογή των αθλητικών προγραμμάτων δίνει η παρουσία των δημοτών - μελών και η επιστημονική κατάρτιση και το μεράκι των 24 καθηγητών Φυσικής Αγωγής, 88

89 που εργάζονται στα προγράμματα αυτά καθώς και οι απασχολούμενοι στον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου μας. Εκτός από την κύρια δραστηριότητά μας, την υλοποίηση δηλαδή των αθλητικών προγραμμάτων, ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου είναι ο φορέας υλοποίησης όλων των αθλητικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο Δήμο μας, καθώς και το μοναδικό θεσμοθετημένο από την πολιτεία όργανο στα χωρικά πλαίσια του Δήμου μας που ασχολείται με την χάραξη και υλοποίηση της αθλητικής πολιτικής. Στα πλαίσια υλοποίησης της αθλητικής πολιτικής έχει λόγο στη διαχείριση και αξιοποίηση της αθλητικής υποδομής του Δήμου μας (αθλητικές εγκαταστάσεις), στην στήριξη του σωματειακού και σχολικού αθλητισμού στα όρια της πόλης. Κεφάλαιο 6 Συμπεράσματα Η παρούσα μελέτη σαν στόχο είχε να αναπτύξει και αν παρουσιάσει την συμβολή και την ανάπτυξη που μπορεί να επιφέρει η λειτουργία των OTA σε μια περιοχή. Λόγω των πολλών διοικητικών προβλημάτων που προκαλούσε το συγκεντρωτικό σύστημα, αποφασίστηκε να προωθηθεί τα τελευταία χρόνια το αποκεντρωτικό σύστημα, προκειμένου να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες σε τοπικούς φορείς και έτσι να επιτευχθεί καλύτερη ανάπτυξη. 89

90 Η δημιουργία των OTA έφερε την λύση, αφού ενίσχυσε τους τοπικούς φορείς, τους έδωσε περισσότερες αρμοδιότητες και πέτυχε την ανάπτυξη τους. Με την μελέτη αυτή διαπιστώσαμε ότι μέσω των τοπικών φορέων η κάθε περιοχή μπορεί να προωθήσει τις δικές πρωτοβουλίες προσπαθώντας να επιλύσει τα υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Σε αυτήν την περίπτωση, τα αποτελέσματα είναι πιο άμεσα και αποδοτικά. Στην περίπτωση του Δ. Κερατσινίου είδαμε ότι οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς έχουν καλύτερη γνώση των προβλημάτων της περιοχής τους και επιδιώκουν την άμεση επίλυση τους καθώς επίσης και την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Χωρίς την ύπαρξη των τοπικών φορέων δεν θα μπορούσε να υπάρξει σωστή διοίκηση και αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων καθότι η κεντρική διοίκηση δεν θα μπορούσε να γνωρίζει τόσο καλά τα προβλήματα της κάθε περιοχής. Μέσω λοιπόν των OTA επιτυγχάνεται καλύτερη και πιο αποδοτική πληροφόρηση, άμεσα αποτελέσματα και καλύτερη προώθηση της περιοχής. Το παράδειγμα του Δ. Κερατσινίου επιβεβαιώνει την θεωρία μέσω των αποτελεσμάτων που κατάφερε και πέτυχε σε τοπικό επίπεδο για την περίοδο

91 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Φύλο ΑΝΤΡΑΣ 30 ΓΥΝΑΙΚΑ Ηλικία Επάγγελμα Δημόσιοι Υπάλληλοι 20 Ιδιωτικοί Υπάλληλοι 20 Ελεύθεροι επαγγελματίες 10 91

92 Δ ΙΑ Φ Ω Ν Ω Δ ΙΑ Φ Ω Ν Ω Ο Υ Τ Ε Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ω Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ω ΓΙΟ Λ Υ Δ ΙΑ Φ Ω Ν Ω Π Ο Λ Υ Ο Υ Τ Ε Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ω Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η 4. Πιστεύετε ότι ο δήμος επενδύει χρήματα σε έργα; 5.Οι επενδύσεις που κάνει γενικότερα είναι αξιόλογες; 6. Η λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής του Κερατσινίου χρειάζεται αλλαγές; Αν ναι τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει; 7.Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει η οργάνωση των ΚΑΠΗ 8Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει η οργάνωση των εκδηλώσεων 9. 8Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουν οι σχολικοί φορείς 10. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις

93 11. 8Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουν οι αποχετευτικές εγκαταστάσεις 12. Θεωρείτε ότι στο δήμο επαρκεί το πράσινο;

94 Διάγραμμα 1 Στο παραπάνω διάγραμμα, καταρτίζονται τα αποτελέσματα από το τι φύλο έχουν οι ερωτηθέντες. Ένα ποσοστό της τάξης του 60% δήλωσε ότι είναι άνδρες, ενώ το υπόλοιπο 40% είπε ότι είναι γυναίκες. Υπερισχύει όπως παρατηρούμε το ποσοστό των ανδρών 94

95 Διάγραμμα 2 Στο δεύτερο διάγραμμα, όπως παρουσιάζεται και παραπάνω, μελετήθηκε το ερώτημα της ηλικίας. Ένα 10% δήλωσε ότι είναι μεταξύ 20 και 30 ετών, ένα 50 είπε ότι είναι μεταξύ των 30 και 40 ετών, ένα 36% δήλωσε ηλικία μεταξύ 40 και 50 ετών, ενώ μόλις ένα 4% είπε ότι είναι από και πάνω ετών. 95

96 Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα, είναι μεταξύ 30 και 40 χρόνων. Διάγραμμα 3 Στο τρίτο διάγραμμα, καταρτίζονται τα αποτελέσματα σχετικά με το τι επάγγελμα ασκούν οι ερωτηθέντες. Ένα 40% δήλωσε ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ένα 40% ότι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ενώ το υπόλοιπο 20% ότι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η πλειοψηφία των απαντήσεων, δείχνει μια ενδιάμεση θέση μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων. 96

97 Διάγραμμα 4 Διάγραμμα 4: Πιστεύετε οτι ο δήμος επενδύει χρήματα σε έργα; Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι ο δήμος επενδύει χρήματα σε έργα, ένα 20% διαφώνησε πολύ με αυτό, ένα 40% επίσης διαφώνησε, ένα 20% έμεινε σε ενδιάμεση θέση μη συμφωνώντας αλλά ούτε και διαφωνώντας, ένα 10% συμφώνησε, ενώ ένα 10% επίσης συμφώνησε πολύ. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι δε θεωρούν πως ο δήμος επενδύει χρήματα σε έργα όσο θα έπρεπε. 97

98 Διάγραμμα 5 Σε σχετικό ερώτημα με το αν οι επενδύσεις που κάνει ο δήμος είναι αξιόλογες, παρατηρούμε και από το παραπάνω διάγραμμα, ότι ένα 10% διαφώνησε πολύ, ένα 10% επίσης είπε ότι διαφωνεί, ένα 60% δεν πήρε κάποια συγκεκριμένη θέση, ενώ ένα 20% συμφώνησε. Κανείς δεν είπε ότι συμφωνεί πολύ. 98

99 Διάγραμμα 6 Παραπάνω, βλέπουμε τα αποτελέσματα από την ερώτηση αν η λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής του Κερατσινίου χρειάζεται αλλαγές. Ένα 10% μόνο έμεινε χωρίς να πάρει θέση, ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 50% δήλωσε ότι συμφωνεί, και ένα 40% είπε ότι επίσης συμφωνεί απόλυτα. Κανείς δεν είπε ότι διαφωνεί. Οι περισσότεροι υποστήριξαν ότι χρειάζονται αλλαγές στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής Κερατσινίου. 99

100 Διάγραμμα 7 Στο έβδομο διάγραμμα, σε ερώτηση σχετική με το αν πιστεύουν τοι πρέπει να αλλάξει η οργάνωση των ΚΑΠΗ, βλέπουμε ένα 10% να διαφωνεί, ένα 50% κράτησε ουδετερότητα απόψεων, ΈΝΑ 20% είπε ότι συμφωνεί, ενώ ένα 20% είπε ότι συμφωνεί απόλυτα επίσης. Οι περισσότεροι δεν συμφώνησαν ούτε και διαφώνησαν. Έμειναν ουδέτεροι στην ερώτηση. 100

101 Διάγραμμα 8 Στο όγδοο διάγραμμα όπως παρουσιάζεται και παραπάνω, στην ερώτηση αν θεωρούν τοι πρέπει να αλλάξει η οργάνωση των εκδηλώσεων, ένα 10% δεν πήρε θέση στην ερώτηση, ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 70% συμφώνησε, ενώ ένα 20% επίσης συμφώνησε απόλυτα. Κανείς δεν είπε ότι διαφωνεί με κάτι τέτοιο. Οι περισσότεροι ισχυρήστηκαν ότι θα έπρεπε να αλλάξει η οργάνωση των εκδηλώσεων του δήμου της περιοχής Κερατσινίου. 101

102 Διάγραμμα 9 «Διάγραμμα 9: Θεωρώ οτι πρέπει να αλλάξουν οι σχολικοί φορείς 1-0% ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΎ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΎ Στο παραπάνω διάγραμμα, και σε σχετικό ερώτημα με το αν θεωρούν ότι θα έπρεπε να αλλάξουν οι σχολικοί φορείς, παρατηρούμε ένα 80% να συμφωνεί, ενώ ένα 20% να συμφωνεί απόλυτα, ενώ κανείς δεν έδωσε αρνητική απάντηση, πράγμα που φανερώνει την ανάγκη για αλλαγές σε σχολικό επίπεδο. 102

103 Διάγραμμα 10 Διάγραμμα 10: Θεωρώ οτι πρέπει να αλλάξουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΎ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΎ Σε σχέση με το αν πρέπει να αλλάξουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, βλέπουμε ένα 30% να μένει σε ουδέτερη θέση χωρίς να συμφωνεί ούε και να διαφωνεί,, ένα 50% συμφωνεί, ενώ ένα 20% επίσης συμφώνησε απόλυτα. Η πλειοψηφία των απαντήσεων έδειξε ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις, χρειάζονται καινοτομίες προκειμένου να καλυτερέυσουν οι συνθήκες. 103

104 Διάγραμμα 1 1 Διάγραμμα 11: Θεωρώ οτι πρέπει να αλλάξουν οι αποχετευτρικές εγκαταστάσεις 0% 10% ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΎ ΔΙΑΦΩΝΩ I ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ; ΣΥΜΦΩΝΩ I ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΎ Στο ενδέκατο ερώτημα σχετικά με το αν θα έπρεπε να αλλάξουν οι αποχετευτικές εγκαταστάσεις βλέπουμε στο παραπάνω διάγραμμα, ένα 10% να διαφωνεί, ένα 40% να μην κατατάσσεται σε συγκεκριμένη απάντηση, ένα 20% συμφώνησε, ενώ ένα 30% συμφώνησε απόλυτα. Οι περισσότεροι, υποστήριξαν ότι καλό θα ήταν να γίνουν αλλαγές στις αποχετευτικές εγκαταστάσεις. 104

105 Διάγραμμα 12 Στο τελευταίο δωδέκατο διάγραμμα, μελετήθηκε το ζήτημα αν θεωρούν ότι επαρκεί το πράσινο στο δήμο. Παρατηρούμε ότι ένα 20% είπε ότι διαφωνεί πολύ, ένα 40% είπε ότι διαφωνεί, ένα 40% δεν πήρε συγκεκριμένη θέση στην ερώτηση, ενώ κανείς δεν είπε ότι συμφωνεί. Όπως φαίνεται από τις περισσότερες δοσμένες απαντήσεις, σχεδόν όλοι θεωρούν ότι το πράσινο δεν επαρκεί στο δήμο τους. 105

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι:

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14ης.01.2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό 1932, πτώχευση Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό τους Τέτοιες μέρες, τον Απρίλιο του 1932, η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Ομιλία κ. Κωνσταντίνου Δ. Πυλαρινού, Βόλος, 28/1/2013

ΜΝΗΜΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Ομιλία κ. Κωνσταντίνου Δ. Πυλαρινού, Βόλος, 28/1/2013 1 ΜΝΗΜΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ομιλία κ. Κωνσταντίνου Δ. Πυλαρινού, Βόλος, 28/1/2013 Κλήθηκα με την τιμητική πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δημητριάδος, κ.κ. Ιγνατίου να μιλήσω στη σημερινή συγκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 428/2011 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ»- ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ

«ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ»- ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ Αγαπητοί μας αναγνώστες, Σας καλωσορίζουμε στην εφημερίδα μας, «Τα Χελιδονίσματα» με ένα γλυκό χαμόγελο. Θελήσαμε να πλουτίσουμε την εφημερίδα μας με πολλά θέματα, αφιερώματα και δραστηριότητες που πιστεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006. Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006. Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 -- 1005 -- * ΦΠΑ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1085775/3427/876/Α0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1229 1) Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/ΙΙ 2) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ Ταχ. Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

και ενδυόμενος με θεία αγάπη την ποδιά του ιατρού έδενε με τα γυμνά του χέρια τις πληγές των πασχόντων και έπειτα τις ασπαζόταν.

και ενδυόμενος με θεία αγάπη την ποδιά του ιατρού έδενε με τα γυμνά του χέρια τις πληγές των πασχόντων και έπειτα τις ασπαζόταν. Κάθε φορά που πάμε να μιλήσουμε για το προνοιακό έργο της Εκκλησίας μας, ο νους μας σταματά στη λέξη «φιλανθρωπία», μια λέξη τόσο όμορφη αλλά και τόσο παρεξηγημένη. Όμορφη γιατί φιλανθρωπία σημαίνει αγάπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Θέμα: Θέσεις της ΚΕΕΕ για την ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη

Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ.πρωτ.:270 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Εκποίησης ή Εκμίσθωσης Ακινήτων & Πραγμάτων Δήμου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 258 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων για την μίσθωση ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ Εφαρμόζεται από 1.1.2007 αλλά και για προηγούμενα χρόνια εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι επιεικέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛIΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΟΣΧΟΝΑ

ΟΜΙΛIΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΟΣΧΟΝΑ ΟΜΙΛIΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΟΣΧΟΝΑ ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Σελίδα 1 από 40 ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Έχοντας υπόψη : 1. Τον Α.Ν. 2520/40 «Περί Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΥ Σύμβουλος ΔΣ/ΔΣΑ Μέλος ΕΔΕΚΑ Μέλος Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ν. e-θέμις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 16 / 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Α. Λοβέρδου στη Συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό των πεπραγμένων 1 έτους στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ομιλία Α. Λοβέρδου στη Συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό των πεπραγμένων 1 έτους στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Τύπου 210-52.05.290-1 Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία Α. Λοβέρδου στη Συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό των πεπραγμένων 1 έτους στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναλάβαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/2450 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ο /28-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ο /28-12-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ο /28-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1432/2015 ΘΕΜΑ: 17 ο Προγραμματισμός μετακινήσεων εκτός έδρας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Βόλος, Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ Βόλος, Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ.7663/τυ 510 (25-1-2012) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΕΠ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 1501- ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 Γενικοί Όροι 2 Εφαρμοστέες Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 Ιουνίου 2014 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. α. Αγροτική μεταρρύθμιση : Η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155. email: info@ddy.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155. email: info@ddy. 1 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 email: info@ddy.gr ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΜΑΡΟΥΣΙ, Τρίτη 22 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - 187 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ηλίας Κατούδης Τηλέφωνα: 3375317, 318 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης και βελτίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ.

Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ. Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2009 Αρ.πρωτ.: 21677 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Κ.Χ. 18μ. Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α/Γ/Ε/Ν Κλειστό γήπεδο Βαρέων Αθλημάτων, 14 & 15 Νοεμβρίου 2009 Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη, 13-10-2015 Αριθ. πρωτ. οικ. 122745/10124 Διεύθυνση : Πλατεία Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ Στις Σέρρες σήμερα την 4 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την

Διαβάστε περισσότερα