ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Εκδόθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. πίνακας συντομογραφιών των ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων περιοδικών που διαθέτει η Βιβλιοθήκη. ΑΙΔ : Αρχείον Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝ : Αρχείο Νομολογίας ΑνΑ : Ανεξάρτητη Αρχή Αρμ : Αρμενόπουλος ΑρχΝ : Αρχείο Νομολογίας ΑρχΠΕ : Αρχείον ποινικών επιστημών ΑχΝ : Αχαϊκή Νομολογία ΑχΝομ : Αχαϊκή Νομολογία Β & Ε : Βουλή και Ευρωβουλή ΒΝ : Βασική Νομολογία Δ : Δίκη Δ.Π.Χ.Π : Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΔΑΝ : Δελτίον αυτοκινητιστικής νομοθεσίας και νομολογίας ΔΔ : Διοικητική δικαιοσύνη ΔΔνη : Διοικητική δικαιοσύνη ΔΔΝΝ : Δελτίον Δομικής Νομοθεσίας και Νομολογίας ΔΕΕ : Δίκαιο επιχειρήσεων και εταιριών ΔΕΕΤ : Δελτίο ένωσης ελληνικών τραπεζών ΔΕΚ : Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Δελτίο ΕΕ : Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΕΝ : Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας ΔΕργΝ : Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας ΔΕυρΚ : Δελτίο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΔηΣΚΕ & αγορά : Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά ΔηΣΚΕ : Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις Διαιτ : Διαιτησία ΔιΔικ : Διοικητική δίκη Δικογρ. : Δικογραφία ΔίΜΕΕ : Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας Δκή : Δικαστική ΔΚΝ : Διαρκής κώδιξ της ισχύουσας νομοθεσίας ΔκΠ : Δίκαιο και πολιτική Δνη : Δικαιοσύνη Δνη : Ελληνική δικαιοσύνη ΔτΑ : Δικαιώματα του ανθρώπου ΔτΑΤεΣ : Δικαιώματα του ανθρώπου Τόμος εκτός Σειράς ΔΦΝ : Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας ΔΦορΝ : Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας ΔωδΝομ : Δωδεκανησιακή Νομολογία

2 Ε.Δ. : Ελληνική δικαιοσύνη Ε7 : Έψιλον 7 ΕΑΕΔ : Επιθεώρησις Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικού & Εργατικού Δικαίου ΕΑθλΔ : Επιθεώρηση αθλητικού δικαίου ΕΑΝ : Εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία ΕΒΙ : Επιθεώρησις Πνευματικής & Βιομηχανικής ιδιοκτησίας ΕΔΔ : Επιθεώρηση δικαίου του δημοσίου ΕΔΔΔ : Επιθεώρησις δημοσίου δικαίου και διοικητικού δικαίου ΕΔΔΔΔ : Επιθεώρησις δημοσίου δικαίου και διοικητικού δικαίου ΕΔΔηΛΥ : Επιθεώρηση δικαίου δημοσίων λειτουργών & υπαλλήλων ΕΔΕ : Επιθεώρηση δημοσίων έργων ΕΔΕ : Επιθεώρηση διοικητικής επιστήμης ΕΔημΕργ : Επιθεώρηση δημοσίων έργων ΕΔΚΑ : Επιθεώρησις δικαίου κοινωνικής ασφαλίσεως ΕΔΠ : Επιθεώρησις Δικαίου Πολυκατοικίας ΕΔΠΑ : Επετηρίδα δικαίου προσφύγων και αλλοδαπών ΕΔΠολ : Επιθεώρησις Δικαίου Πολυκατοικίας ΕΔτΔ : Επιθεώρηση δικαίου του δημοσίου ΕΕΔ : Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου ΕΕΕυρΔ : Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου ΕΕμπΔ : Επιθεώρησις εμπορικού δικαίου ΕΕΝ : Εφημερίς των Ελλήνων Νομικών ΕΕργΔ : Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου ΕΕυρΚ : Επιθεώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΙΔ : Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου ΕλλΔνη : Ελληνική δικαιοσύνη ΕΜΔ : Επιθεώρησις μεταφορικού δικαίου ΕΜετΔ : Επιθεώρησις μεταφορικού δικαίου Έμφαση : Φιλελεύθερη Έμφαση ΕΝΔ : Επιθεώρησις Ναυτιλιακού Δικαίου ΕΝΗΜΕΜΠΔ : Άμεση πληροφόρηση σε θέματα Εμπραγμάτου Δικαίου ΕΝΗΜΕΜΠΔ : Ενημέρωση Εμπραγμάτου Δικαίου Επ.Δικ.Δημ.: Επιθεώρηση δικαίου του δημοσίου ΕπΑΔ Lex Sportiva : Επισκόπηση αθλητικού δικαίου Lex Sportiva ΕΠΒΙ : Επιθεώρησις Πνευματικής & Βιομηχανικής ιδιοκτησίας ΕΠΔ : Έκφραση πληροφορία δίκαιο ΕπετΑρμ : Αρμενόπουλος : επιστημονική επετηρίδα Επι.Δι.Επ. : Επιθεώρηση διοικητικής επιστήμης Επι.ΔΙΚ.Ι.Α. : Επιθεώρηση Δικαίου Ιδιωτικής Ασφαλίσεως ΕπιΔικΙΑ : Επιθεώρηση Δικαίου Ιδιωτικής Ασφαλίσεως ΕΠΙΘΕΡΓ : Εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία ΕπΙΚΑ : Επιθεώρησις Ι.Κ.Α ΕπισκΕΔ : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου ΕπΚΕ : Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών ΕπΝομ : Επιθεώρηση Νομολογίας ΕΠολΔ : Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας ΕΣυγκΔ : Επιθεώρησις συγκοινωνιακού δικαίου

3 ΕΣυγκΔ : Σύγχρονος επιθεώρησις συγκοινωνιακού δικαίου ΕΤΑ : Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΤηλΔ : Τηλεπικοινωνιακή Επιθεώρηση & Δίκαιο Νέας Τεχνολογίας ΕΤρΑξΧρΔ : Επιθεώρηση τραπεζικού-αξιογραφικού, χρηματιστηριακού δικαίου ΕΤρΔ : Επιθεώρηση Τραπεζικού δικαίου ΕυρΒ : Ευρωπαϊκό Βήμα ΕυρΠολ : Ευρωπαίων Πολιτεία ΕφΑΔ : Εφαρμογές αστικού δικαίου Εφαρμογές ΔΔ : Εφαρμογές δημοσίου δικαίου ΕφΔΔ : Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου Ηπ.Δνη : Ηπειρωτική δικαιοσύνη Θ : Θέμις ΘΠΔΔ : Θεωρία & πράξη διοικητικού δικαίου ΙΕΔ : Ιόνια επιθεώρηση του δικαίου ΚΕΕργΔ : Κώδιξ επιθεωρήσεως εργατικού δικαίου ΚΝ : Κώδιξ νόμων ΚΝΒ : Κυπριακόν νομικόν βήμα ΚΝοΒ : Κώδιξ Νομικού Βήματος ΚριτΕ : Κριτική επιθεώρηση ΚΣΑ : Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη ΛΟΓ : Λογιστής ΝΔ : Νέον δίκαιον ΝΔικ : Νέον δίκαιον ΝΔΠΑ : Νομολογία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ΝΔΤΕ : Νομικόν δελτίον/ Τράπεζα της Ελλάδος ΝΝΕ : Νέα Νομική Επιθεώρηση ΝοΒ : Νομικόν Βήμα ΝοΔ/ΣΔΕμΤΕ : Νομικό Δελτίο Συνδέσμου Δικηγόρων Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος ΝομΕπ : Νομική Επιθέωρηση ΠΑΝΔ : Πανδέκτης αθλητικού δικαίου ΠειρΝ : Πειραϊκή νομολογία ΠερΔικ : Περιβάλλον και Δίκαιο ΠΛογ : Ποινικός λόγος ΠοινΔικ : Ποινική Δικαιοσύνη ΠοινΧρ : Ποινικά Χρονικά ΠραξΛογΙΔΔ : Πράξη και Λόγος του Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου ΠραξΛογΠΔ : Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου ΠΧ : Ποινικά Χρονικά Συν : Συνήγορος ΤοΣ : Το Σύνταγμα ΥΠΕΡ : Υπεράσπιση Φ.Ε. : Φορολογική επιθεώρηση ΦορΒ : Φορολογικό βήμα ΦορΔ : Φορολογικό δελτίο ενημερώσεως ΦορΔνη : Φορολογική δικαιοσύνη

4 ΦορΕ : Φορολογική επιθεώρηση ΧιΝομ : Χιακά Νομικά ΧρηΔικ : Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο ΧρΙΔ : Χρονικά ιδιωτικού δικαίου AnA : Anexartiti archi AnwBl : Anwaltsblatt Brak Mitt : BRAK Mitteilungen BRIT.J.CRIMINOL. : The British Journal of Criminology C.M.L.R : Common Market Law Reports C.M.L.R : Common Market Law Reports : Antitrust CML Rev.: Common market law review D. : Recueil Dalloz (analitique et critique) de doctrine de jurisprudence et de legislation D.A. : Recueil analitique de jurisprudence et de legislation D.C. : Recueil critique de jurisprudence et de legislation D.H. : Recueil hebdomadaire de jurisprudence D.P. : Recueil periodique et critique de jurisprudence, de legislation et de doctrine DtZ : Deutsch Deutsche Rechts Zeitschrift E.I.P.R. : European Intellectual Property Review E.L.Rev. : European law review ERPL : European Review of Public Law EuCLR : European Criminal Law Review EurPol : Europoliteia GA : Goltdammer s Archiv fuer Strafrecht IIC : International review of industrial property and copyright law ISLR : International Sports Law Reviev ISLR/Pand : International Sports Law Review : pandektis JZ : Juristen Zeitung Law Libr.J. : Law library journal LxSp : Lex Sportiva MschKrim : Monatsschrift fuer Kriminologie und Strafrechtsreform NJW : Neue Juristische Wochenschrift NJW-COR : NJW COR Computerreport NStZ : Neue Zeitschrift fuer Strafrecht R.A.E. L.E.A : Revue des affaires europeennes R.A.E. : Revue des affaires europeennes R.D.P : Revue du droit public et de la science politique en France et a l etranger R.D.S. : Recueil Dalloz Sirey de doctrine de jurisprudence et de legislation REDP : Revue Europeene de Droit Public REV.DR.PEN.CRIM : Revue de droit Penal et de criminologie RHDI : Revue hellenique de droit international RIDA : Revue international du droit d auteur RIDP : Revue Internationale de droit Penal

5 RPS : Revue Penale Suisse RSC : Revue de science criminelle et de droit penal compare RTDeur : Revue trimestrielle de droit europeen SCD : Social Cohesion and Development StV : Strafverteidiger wistra : Zeitschrift fuer Wirtschaft- und Steuerstrafrecht ZRP : Zeitschrift fuer Rechtspolitik. ZStrR : Schweizerische Zeitschrift fuer Strafrecht ZStW : Zeitschrift fuer die gesamte Strafrechtwissenschatf

Φύλλα «ΖΩΝΤΑΝΟΥ» Δημοσιοϋπαλληλικού ενδιαφέροντος

Φύλλα «ΖΩΝΤΑΝΟΥ» Δημοσιοϋπαλληλικού ενδιαφέροντος Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Φύλλα «ΖΩΝΤΑΝΟΥ» Δημοσιοϋπαλληλικού ενδιαφέροντος Βιβλιογραφία του Δημοσιοϋπαλληλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Στήλη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΙ. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ: 2009-2010-2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι. Παρουσίαση της Διαμεσολάβησης ως μεθόδου εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΑNAΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γεννήσεως: 14.12.1964 Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ο φόβος του εγκλήµατος: Ένα ελληνικό παράδοξο *

Ο φόβος του εγκλήµατος: Ένα ελληνικό παράδοξο * Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία 1/2009 (ΕΤΟΣ 1ο) 1 Ο φόβος του εγκλήµατος: Ένα ελληνικό παράδοξο * ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ, Καθηγήτριας Εγκληµατολογίας, Τµήµατος Κοινωνιολογίας, Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΒΓΗ: Α (Απρίλης 1924-Μάρτης 1925), Ευρετήριο 1924-25 ΑΓΑΠΗ : Α (1944) Δ (Ιανουάριος 1947) Α (1893) - Ε (1897) ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: 2 (1946-47),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Π.Π. ΤΗΣ ΕΣΔΑ

ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Π.Π. ΤΗΣ ΕΣΔΑ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Π.Π. ΤΗΣ ΕΣΔΑ του Άγγελου Στεργίου καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ. Οι περικοπές των συντάξεων δεν αποτελούν απλή μείωση του ποσού τους. Οδηγούν κατ αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ολ ΑΠ 21/2001 Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ιστορικό: Στην απόφαση 21/2001, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επιλαμβανόμενη της υπόθεσης κατόπιν παραπομπής του Ζ Πολιτικού Τμήματος, αναιρεί απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Κεφάλαιο 1ο: Προσδιορισμός του Ποινικού Δικαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ BAΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Γεωργάκης, Ποινικόν δίκαιον και φιλοσοφία, 1959, Μαγκάκης, Το πρόβλημα του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικά γνωρίσματα και λογικά προαπαιτούμενα του δικαστικού ελεγχου της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα*

Ιστορικά γνωρίσματα και λογικά προαπαιτούμενα του δικαστικού ελεγχου της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα* Ιστορικά γνωρίσματα και λογικά προαπαιτούμενα του δικαστικού ελεγχου της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα* Αντώνης Μανιτάκης i Εισαγωγή: η σημασία της εθιμικής καθιέρωσης του διάχυτου δικαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή

Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή του Δρ Felix Steffek LLM (Cambridge), Ιούνιος 2012 Ι. Διαμεσολάβηση 1. Ορισμός και Χαρακτηριστικά Η διαμεσολάβηση είναι μία μεταξύ πολλών διαδικασιών για

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική στη σιωπή. Αποτελεσματικότερη προστασία και υποστήριξη των whistleblowers στην Ελλάδα

Εναλλακτική στη σιωπή. Αποτελεσματικότερη προστασία και υποστήριξη των whistleblowers στην Ελλάδα Εναλλακτική στη σιωπή Αποτελεσματικότερη προστασία και υποστήριξη των whistleblowers στην Ελλάδα ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ: Αποτελεσματικότερη προστασία και υποστήριξη των whistleblowers στην Ελλάδα Η Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR05M2OP001 Τίτλος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Έκδοση 1.2 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών)

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Από το 2011 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 /01/2015 Αριθ. πρωτ.:37 Α ΕΞΑΜΗΝΟ. «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία» [Κ.Μ. 203] ΥΠ Θ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/01/15

Αθήνα, 20 /01/2015 Αριθ. πρωτ.:37 Α ΕΞΑΜΗΝΟ. «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία» [Κ.Μ. 203] ΥΠ Θ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/01/15 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Αθήνα, 20 /01/2015 Αριθ. πρωτ.:37 28/01/15 «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία» [Κ.Μ. 203] ΥΠ Θ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ 08.00-10.00 102 Λ-Μ 08.00-10.00 108 Α-Κ 08.00-10.00 209 Ν - Π 08.00-10.00 300 Ρ-Σ 08.00-10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Οδηγός Εμπορικών Σημάτων Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Αθήνα 2010 *Οι απαντήσεις που θα βρείτε στον Οδηγό αυτό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Κυριάκος Ε. Μακαρώνας. πολιτικής που θα ωφελήσει το σύνολο του πληθυσμού ήδη έχουν λίγο ως πολύ

Εισήγηση: Κυριάκος Ε. Μακαρώνας. πολιτικής που θα ωφελήσει το σύνολο του πληθυσμού ήδη έχουν λίγο ως πολύ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ο Μ Α. Χ Ω. Μ. Ε. 2 κ α ι 1 3 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 4 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Κ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ Λ Α Ϊ Κ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Εισήγηση: Κυριάκος Ε. Μακαρώνας Το ζήτημα που αφορά στο ποιά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

Τα διάφορα είδη διεθνούς Factoring 1 και η ρύθμιση των νομικών ζητημάτων που απορρέουν

Τα διάφορα είδη διεθνούς Factoring 1 και η ρύθμιση των νομικών ζητημάτων που απορρέουν Τα διάφορα είδη διεθνούς Factoring 1 και η ρύθμιση των νομικών ζητημάτων που απορρέουν Χαράλαμπου Π. Παμπούκη 1. Η διεθνοποίηση των αγορών κινητών αξιών, ιδίως μετά τη δεκαετία του 1980, είναι πλέον κοινός

Διαβάστε περισσότερα