Bamboo Touch (CTT-460) Setting Navigate with Customize touch ExpressKeys. Troubleshooting

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Bamboo Touch (CTT-460) Setting Navigate with Customize touch ExpressKeys. Troubleshooting"

Transcript

1 1 Εγχειρίδιο χρήσης για User s manual for Windows & Windows & Macintosh Macintosh Touch (CTT-460) Touch (CTT-460) Pen(CTL-460) (CTL-460) Pen Fun Fun (CTH-460, CTH-461, CTH-661) && (CTH-460, CTH-461, CTH-661) Ρυθμίσεις Setting up Περιήγηση με την ταμπλέτα αφής Navigate with touch Προσαρμογή της ταμπλέτας αφής Customize touch ExpressKeys ExpressKeys Χρήση της γραφίδας Use a pen της γραφίδας Προσαρμογή Επίλυση προβλημάτων Customize a pen Troubleshooting 1

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ TABLE OF CONTENTS About Σχετικά μεmanual το εγχειρίδιο χρήσης Navigating Περιήγηση στοmanual εγχειρίδιο χρήσης ΤΟ BAMBOO ΣΑΣ YOUR BAMBOO Αναγνώριση του μοντέλου της ταμπλέτας Identify your model Touch Ταμπλέτα Touch Fun Fun ταμπλέτες && s Pen ταμπλέτα Pen Γραφίδα Pen Στήριξη γραφίδας Pen holder ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ BAMBOO ΣΑΣ SETTING UP YOUR BAMBOO Εργονομία Ergonomics Διαμόρφωση του προσανατολισμού της Configuring orientation ταμπλέτας Understanding active area της Κατανόηση της ενεργής περιοχής Working with multiple monitors ταμπλέτας Control panel basics Εργασία με πολλαπλές οθόνες USING YOUR BAMBOO του πίνακα ελέγχου Βασικά χαρακτηριστικά The touch experience withσασ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BAMBOO Η εμπειρία αφής Navigating withτου touch Περιήγηση ταμπλέτας αφής Customizingτης touch Πλοήγηση της ταμπλέτας αφής ExpressKey basics ExpressKey βασικά Customizing ExpressKeys των ExpressKeys πλήκτων TheΠροσαρμογή pen experience with Η εμπειρία γραφίδας του Holding pen Κράτημα της γραφίδας Using pen on Χρήση της γραφίδας στην ταμπλέτα Positioning Τοποθέτηση Clicking Clicking (Κλικάρισμα) Dragging Dragging (Σύρσιμο) Using pen buttons Χρήση των κουμπιών γραφίδας Writing and drawing withτης pressure Γραφή και σχεδιασμός με πίεση sensitivity Διαγραφή Erasing Άσκηση συντονισμού ματιού-χεριού Eye-hand coordination exercise Προσαρμογή τηςinput εισόδου γραφίδας Customizing pen ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ BAMBOO ΣΑΣ CUSTOMIZING YOUR BAMBOO Άνοιγμα του πίνακα ελέγχου Opening control panel Περιήγηση του πίνακα ελέγχου Control panel overview Προσαρμογή της εμπειρίας αφής Ρύθμιση της ταχύτητας αφής Customize experience Ρύθμισηyour των touch λειτουργιών αφής Setting speed και των λειτουργιών Ρύθμιση τηςtouch ταμπλέτας Setting touch functions των πλήκτρων ExpressKey Setting and ExpressKey Απενεργοποίηση της αφής functions Disabling touch Προσαρμογή της γραφίδας Customize pen experience Ρύθμισηyour της μύτης, της γόμας Setting tip and eraser feel, και της απόστασης διπλού κλικ and double-click distance των κουμπιών Ρύθμιση των λειτουργιών Setting button functionsταμπλέτας Ρύθμιση τηςpen χαρτογράφησης Setting Τμήμα οθόνηςmapping Portionταμπλέτας of screen area Τμήμα Portion ofτης area Ρύθμιση ταχύτητας της γραφίδας Setting pen του speed in mouse mode στη λειτουργία ποντικιού Customizing Menu μενού Προσαρμογή τουpop-up αναδυόμενου Button functions Λειτουργίες κουμπιών ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ BAMBOO PROBLEMS WITH YOUR BAMBOO?ΣΑΣ; Έλεγχος της ταμπλέτας σας Testing your Έλεγχος Testing aτης penγραφίδας σας Πίνακας επίλυσης προβλημάτων Troubleshooting tables Γενικά προβλήματα General problems Προβλήματα εισαγωγή της ταμπλέτας αφής Touch input problems Προβλήματα της εισαγωγής της γραφίδας Pen input problems Προβλήματα με τα Windows Windows-specific problems Προβλήματα με τα Mac Mac-specific problems Δυνατότητες τεχνικής υποστήριξης Technical support options Λήψη αναβάθμισης οδηγού Obtaining driver downloads ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ APPENDIX του Συντήρηση Caring for Αντικατάσταση της μύτης της γραφίδας Replacing pen nib Επανεγκατάσταση του λογισμικού Uninstalling softwareψηφιακού μελανιού στα Γραφίδα και ικανότητα Pen and digital Windows Vista ink capabilities in Windows Vista About Vista Tablet PC Ταμπλέτας Input Panel Σχετικά με Windows τον Πίνακα Εισαγωγής σε Windows Vista

3 3 Product specifications 69 Precautions 73 General specifications 69 Warnings 73 Touch (model CTT-460) 69 Cautions 73 (model CTH-460) 69 Radio and television interference 74 Pen (model LP-160E), for 70 FCC notice 74 Fun small (model CTH-461) 70 CE declaration 74 Fun medium (model CTH-661) 70 Licence warranty conditions Pen (model LP-161E), for Fun 70 (Europe, Africa and Middle East) 78 Pen (model CTL-460) 71 Software Licence Agreement 78 Pen (model LP-160), for Pen 71 Limited Warranty 79 Product information 72 Ordering parts and accessories 72 3

4 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ABOUT THE MANUAL Αυτό το εγχειρίδιο σας προσφέρει γρήγορη πρόσβασηabout στις πληροφορίες γιαinformation το. is Οιcommon πληροφορίες είναι This manual provides quick access to information. The to Windows and Macintosh computers and Windows screen captures are shown, unless orwise noted. κοινές για Windows και Macintosh υπολογιστές και παρουσιάζονται εικόνες για Windows, σε αντίθετη περίπτωση Go directly to table of contents by clicking on m. υπάρχει σημείωση. Μπορείτε Your to πίνακα many features ofκάνοντας. να πάτεintroduces κατευθείανyou στον περιεχομένων κλικ πάνω τους. ΤοSetting upσας your is a quick guide to understanding how. works. εισάγει σε πολλά χαρακτηριστικά της ταμπλέτας Η Using your you basicsοδηγός on working with your. It describes how to use, Ρύθμιση του gives είναι ένας γρήγορος για την κατανόηση του τρόπου που δουλεύει η ταμπλέτα. and includes exercises for new users. Η Χρήση του σας δίνει τα βασικά χαρακτηριστικά γα τον τρόπο που δουλεύει η ταμπλέτα. Περιγράφει Customizing your describes how to optimize for way you like to work. πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το και περιλαμβάνει ασκήσεις γα τους νέους χρήστες. Problems with your? Then check this section for test and troubleshooting guidelines, and find Η answers Προσαρμογή του to most commonπεριγράφει questions.πως να βελτιστοποιήσετε το ανάλογα με τον τρόπο που θα το χρησιμοποιήσετε. The appendix includes tips on product care, a how-to on uninstalling software, your license and warranty, and more. Alsoσας; included an overview penγια and digitalκαι inking capabilities Προβλήματα με το Έπειταis ελέγξτε αυτό τοof κεφάλαιο δοκιμή οδηγίες επίλυσης found in Microsoft Windows Vista. προβλημάτων και βρείτε απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα. This manual does not describe how to install your Wacom. Please refer to your product Quick Note: Το παράρτημα περιλαμβάνει συμβουλές για την περιποίηση του προϊόντος, πως να απεγκαταστείσετε το Start Guide and to automated software installer (located on Installation CD) for λογισμικό, την άδεια και την εγγύηση και άλλα. Περιλαμβάνει επίσης μία παρουσίαση της γραφίδας και των details. ψηφιακώνdocumentation, μελανιών για τα be Microsoft Vista. manual. If δυνατοτήτων you are new των to electronic sure towindows read navigating Σημείωση: το εγχειρίδιο δενused περιλαμβάνει εγκατάστασης της ταμπλέτας. Αναφερθείτε στοpanel quick CAPITAL LETTERS are to identifyπληροφορίες names of keyboard keys, dialog boxes, and control SMALL Αυτό start του προγράμματος και στο αυτοματοποιημένο πρόγραμμα εγκατάστασης (βρίσκεται στο CD) για options. πληροφορίες. You can use your viewer zoom-in tool to increase size of manual on your display screen. Αν είστε νέος σε ηλεκτρονικά έγγραφα διαβάστε την πλοήγηση στο εγχειρίδιο. The following information is not included with this product: information about your specific computer Τα ΜΙΚΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιήσουν ονόματα πλήκτρων του hardware or operating system, or information about your application software. Your best source for this πληκτρολογίου, πλαίσια διαλόγου και ρυθμίσεις του πίνακα ελέγχου. information is set of manuals and discs that came with your hardware, operating system, or Θυμηθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο zoom για να αυξήσετε το μέγεθος του εγχειριδίου. application. ακόλουθες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο inking εγχειρίδιο: πληροφορίες για τοmicrosoft hardwarewindows ή για το Vista, ΟιPen-equipped models: Inδεν addition to built-in support found within many graphics applications alsoγια support pressure sensitivityπηγές and πληροφόρησης pen eraser (when equipped). λειτουργικό σύστημα, πληροφορίες εφαρμογές. Οι καλύτερες για αυτά είναι οι δίσκοι You can find a listing of applications that support se features on Wacom s web site (see product και τα εγχειρίδια που ακολουθούν το σύστημά σας. information). Μοντέλα με γραφίδα: Εκτός από την ενσωματωμένη υποστήριξη μελανιών για τα Microsoft Windows Vista, For information on how best to use features within a specific application, see instructions πολλές γραφικών υποστηρίζουν ευαισθησία πίεσης και γόμα γραφίδας (όταν υπάρχει). in thatεφαρμογές application s manuals. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα εφαρμογών που υποστηρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά στο site της Wacom (δείτε τοphilosophy πληροφορίες Wacom s is προϊόντος). to continually improve all of its products. As a result, engineering changes and Για πληροφορίες την from βέλτιστη τωνtherefore, χαρακτηηριστικών του σε μία συγκεκριμένη εφαρμογή, improvements are για made timeχρήση to time. some changes, modifications, and improvements may not covered inεφαρμογή this manual. δείτε τιςbe οδηγίες στην αυτή. Η φιλοσοφία της Wacom είναι να βελτιώνει συνεχώς όλα της τα προϊόντα. Ως εκτούτου, μηχανικές αλλαγές και βελτιώσεις γίνονται κάθε φορά. Για το λόγο αυτό, μερικές αλλαγές και προσαρμογές μπορεί αν μην υπάρχουν στο εγχειρίδιο αυτό. 4

5 5 NAVIGATING THE MANUAL Use navigation controls to move through manual: Go to front page. Go back to previous view. Page back, or page forward. Topic continued. Adobe Reader provides additional tools for using and printing manual. See Adobe Reader help for more information. 5

6 6 ΤΟ BAMBOO ΣΑΣ YOUR BAMBOO This section αυτό introduces you to. way to learn about your is to become Το κεφάλαιο σας εισάγει στο. The Ο πιοquickest γρήγορος τρόπος να μάθαιτε την ταμπλέτα είναι να familiar with its appearance and features. εξοικειωθείτε με την εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά της. Not all product models are available in all regions. Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες. Your cannot be used with or Wacom pens or input devices, including those from a Η ταμπλέτα σας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλη γραφίδα Wacom ή άλλες συσκευές, previous version. Nor can a pen from your new be used with or Wacom s or aκαι previous versionέκδοσης. ταμπλέτας. Ούτε η γραφίδα από την νέα ταμπλέτα συμπεριλαμβανομένου προηγούμενης Identify model your μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλες ταμπλέτες Wacom ή προηγούμενη έκδοση ταμπλέτας. Touch Αναγνώριση του μοντέλου της ταμπλέτας σας & Fun s Touch ταμπλέτα Fun ταμπλέτες &Pen Pen Pen ταμπλέτα Pen holder Γραφίδα ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥTABLET ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ IDENTIFY YOUR MODEL Each model withinτης οικογενείας family has a specific feature set. Κάθε μοντέλο ταμπλέτας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. TABLET MODEL ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ TOUCH INPUT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΓΙΔΑΣ Touch CTT-460) Touch (model (μοντέλο CTT-460) (model CTH-460) (μοντέλο CTH-460) Fun small Fun μικρή (model CTH-461) (μοντέλο CTH-461) Fun μεσαία medium Fun (model CTH-661) (μοντέλο CTH-661) Pen Pen (model CTL-460) (μοντέλο CTL-460) PEN INPUT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΡΑΦΙΔΑΣ X X EXPRESSKEYS EXPRESSKEYS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX Icons are located near some of topic headings in this manual to help you quickly identify sections that Έχουν τοποθετηθεί εικονίδια στις επικεφαλίδες αυτού του εγχειριδίου για να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε have have information specific to touch or pen input. γρήγορα το κεφάλαιο που αναφέρεται στην εισαγωγή αγγίδα ή γραφίδας. Η Touch inputαγγίδας is identified by this icon: εισαγωγή με το εικονίδιο : εισαγωγή τοthis εικονίδιο: Η Pen input isγραφίδας identifiedμεby icon: Icons do not appear in common sections that may apply to all models. Δεν εμφανίζονται εικονίδια για τα κοινά κεφάλαια όπου μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα μοντέλα Model-specific notes may be used as necessary. ταμπλέτας. Σημειώσεις διευκρίνισης μοντέλου μπορεί να χρησιμοποιηθούν αν χρειαστεί. 6

7 7 BAMBOO TOUCH TABLET USB cable Touch (model CTT-460) shown. Status LED Glows white when your is connected to an active USB port. Brightens when you touch active area of or press an ExpressKey. Active area Use single- or two-finger input for clicking and navigating with touch. Use two-finger input for gestures that control or functions, such as scrolling and zooming. Learn about touch experience with. Customizable ExpressKeys 7

8 8 BAMBOO & BAMBOO FUN TABLETS Pen holder USB cable (model CTH-460) shown. Status LED Glows white when your is connected to an active USB port. Brightens when you touch active area or press an ExpressKey. Glows amber when pen is active, and brightens when pen tip touches surface or when you press a pen button. Active area Includes touch sensor. Use single- or two-finger input for clicking and navigating with touch. Use two-finger input for gestures that control or functions, such as scrolling and zooming. Learn about touch experience with. This is also active area for pen input. Learn about your pen and pen experience with. Customizable ExpressKeys 8

9 9 BAMBOO PEN TABLET Pen holder USB cable Pen (model CTL-460) shown. Status LED Glows white when your is connected to an active USB port. Brightens when pen is active. Active area This is active area for pen input. Learn about your pen and pen experience with. 9

10 10 PEN (ΓΡΑΦΙΔΑ) PEN Eraser (when equipped) Γόμα (όταν υπάρχει) Κουμπιά γραφίδας Pen buttons Replaceable nib Αποσπώμενη μύτη (pen tip) (μύτη γραφίδας) Γραφίδα (όταν υπάρχει) Pen (when equipped) Ένα εργαλείο ευαίσθητο με την πίεση για επεξεργασία εικόνων και δημιουργία A pressure-sensitive freehand tool for image editing and creating naturalφυσικής γραφής. Είναι επίσης ιδανικό για σημειώσεις εγγράφων σε εφαρμογές looking pen strokes. It is also efficient for document annotation and taking που υποστηρίζουν γραφή με το χέρι. notes in applications that support handwriting recognition. Η γραφίδα είναι ασύρματη και δε χρειάζεται μπαταρία. Προσαρμόζεται ιδανικά The pen is cordless battery It is ideally suited to enhance για να αυξήσει τη ροήand εργασίας σαςfree. ενεργοποιώντας την γραφίδα και τα your workflow by enabling μελανιου pen and digital ink features found within Microsoft χαρακτηριστικά ψηφιακού που υπάρχουν στα Microsoft Windows Vista και Office Εκμεταλλευτείτε το ψηφιακό μαρκάρισμα για συνεργατική Windows Vista and Office Take advantage of digital mark-up for επεξεργασία και το ψηφιακό μελάνι γιαink να to κρατήσετε σημειώσεις σε εφαρμογές collaborative editing and use digital take notes in applications that που υποστηρίζουν γραφή με το χέρι. support handwriting recognition. Important: When in use, place τοποθετήστε pen into τη γραφίδα pen holder or lay Σημαντικό: Όταν δενnot χρησιμοποιείται, στη στήριξη it flat onήyour The eraser of της γραφίδας pen should inserted γραφίδας πάνωdesk. στο γραφείο σας. Ηend γόμα θα be πρέπει να εισαχθεί first into loop. η sensitivity your pen, do not πρώτη στο γάντζο. ΓιαTo να maintain διατηρηθεί ευαισθησίαof της γραφίδας, μην store pen a container restπρος on tip or eraser. αποθηκεύετε τηνinγραφίδα με τηwhere μύτη ήitτηwill γόμα τα κάτω. ΑνLeaving αφήσετε τη pen γραφίδα στην ταμπλέτα μπορεί ναwith ενοχλεί τον cursor κέρσορα της on may interfere screen οθόνης ή μπορεί να μην αφήνει τον υπολογιστή να μπει σε κατασταση positioning when using or pointing devices, or may prevent your αναμονής. computer from going to sleep. PEN HOLDER ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΙΔΑΣ Use holder equipped) to store pen when it is not in Theόταν pen holder does not apply Χρήση τηςpen στήριξης της (when γραφίδας (όταν συμπεριλαμβάνεται) για να αποθηκεύσετε τηνuse. γραφίδα δεν την χρησιμοποιείτε. to Touch. Η στήριξη της γραφίδας δεν παρέχεται στο Touch. Insert της pen into στη penθήκη holder as shown. Εισαγωγή γραφίδας στήριξης;. Η The eraserγόμα end της of pen should be inserted firstπρώτα into ακριανή γραφίδας θα πρέπει να εισαχθεί στοloop. γάντζο. Μην Do not wedge pen buttons inside loop, orwise y πιέζετε τα κουμπιά της γραφίδας μέσα στο γάντζο, διαφορετικάmay μπορεί be continually depressed and possiblyναfail. να πατιούνται συνεχώς και ενδεχομένως χαλάσουν. Important: You can also lay pen flat on your desk. Σημαντικό: επίσης να τοποθετήσετε γραφίδα Leaving Μπορείτε pen on may interfere τη with screenεπίπεδα cursor στο γραφείο σας. Αν αφήσετε τη γραφίδα στην ταμπλέτα μπορεί να ενοχλέι τον positioning when using or pointing devices, or may prevent κέρσορα της οθόνης ή μπορεί να μην αφήνει τον υπολογιστή να μπει σε your computer from going to sleep. κατάσταση αναμονής. Wacom thatαποθηκεύετε you do not store penσε inβάση a stand Η Wacomrecommends προτείνει να μην την γραφίδα πουorδεν holder or thanταμπλέτα one. providedηwith. παρέχεται με την πέναyour μπορεί να χαλάσει εάν πέσει The μια penακατάλληλη may be damaged it falls outτης of an unsuitable stand. από βάση. Η ifευαισθησία γραφίδας μπορεί να επηρεαστεί εάν κάποιο τη μύτη ifή τη γόμα προς τα κάτω. Theαποθηκευτεί sensitivity ofσεyour penκουτί may ήbeμεaffected pen is stored in a container where it rests on tip or eraser. 10

11 11 ΡΥΘΜΙΣΗUP ΤΟΥ BAMBOO ΣΑΣ SETTING YOUR BAMBOO Γιαminimize να μειώσετε την κούραση, οργανώστε άνετα τοwork χώροarea. εργασίας σας. Τοποθετήστε την ταμπλέτα σας, την To fatigue, comfortably organize your Position your, pen (if equipped), and γραφίδα (εάν και τοwithout πληκτρολόγιο για εύκολη πρόσβαση χωρίς ναmonitor χρειάζετε τεντωθείτε. την keyboard for υπάρχει) easy access unnecessary reaching. Adjust your soνα you can viewρυθμίστε it comfortably withθέαση a minimum of περίπου eyestrain. bestγια results, position so screenτην cursor follows οθόνη για άνετη στο ύψος τουfor ματιού. καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε ταμπλέτα same direction your hand movements on με. ώστε ο κέρσορας τηςasοθόνης να έχει ίδια κατεύθυνση την κίνηση του χεριού σας πάνω στην ταμπλέτα. Εργονομία Ergonomics Διαμόρφωση του προσανατολισμού Configuring orientation της ταμπλέτας Κατανόηση της ενεργής περιοχής της ταμπλέτας Understanding active area Εργασία με πολλαπλές οθόνες Working with multiple monitors Βασικά χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου Control panel basics ERGONOMICS ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Κάντε μικρά διαλείματα για να τεντωθείτε και να χαλαρώσετε Take short του breaks tasks to stretch and relax μυς between σας. your muscles. Χρησιμοποιείστε πλέγμα όταν εργάζεστε με τη γραφίδα. Όταν Use δεν a gentle grip when with pen. να εργάζεστε ενεργάworking με την ακίδα, μπορείτε ξεκουράσετε When not actively working with touch, you can στην rest τα δάχτυλα και την παλάμη σας πάνω your fingers and palm on. Touch data will ταμπλέτα. Τα δεδομένα αφής δε θα σταλθούν όταν αγγίζετε not be sent when you touch active area with την ενεργή περιοχή της ταμπλέτα με πάνω από 2 δάχτυλα. more than two fingers. Αλλάζετε εργαλεία κατά τη διάρκεια της μέρας. Alternate tasks and tools throughout day. Διατηρείτε μια καλή θέση συνεχώς. Μειώστε τις άβολες θέσεις Maintain a good posture at all times.που προκαλούν και επαναλαμβανόμενες κινήσεις Minimize awkward postures and repetitive δυσμορφία. movements that cause discomfort. Αλλάξτε θέση εάν αισθάνεστε άβολα εξαιτίας του τρόπου που Change your position if you feel any discomfort due to κάθεστε. your work position. Για δεξιόχειρες, τοποθετήστε την ταμπλέτα ώστε η ενεργή περιοχή For right-handed use, position so input να είναι δεξιά από τα πλήκτρα ExpressKeys. Εάν (active) area is located to right of χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα ως κύρια συσκευή αντί για το ExpressKeys. If using as a primary pointing ποντίκι, τοποθετήστε την στα δεξιά του πληκτρολογίου σας. device and mouse replacement, consider placing it to τοποθετήστε την ταμπλέτα ώστε η Για αριστερόχειρες, right of your keyboard. ενεργη περιοχή να είναι αριστερά από τα πλήκτρα For left-handed use, position with input ExpressKeys. κεφάλαιο διαμόρφωση του area to Δείτε left ofτο ExpressKeys. See configuring προσανατολισμού της ταμπλέτας για λεπτομέρειες. Εάν as orientation for details. If using χρησιμοποιείτε την ταμπλέτα ως κύρια συσκευή αντί για το a primary pointing device and mouse replacement, ποντίκι, τοποθετήστε την στα αριστερά του πληκτρολογίου. consider placing it to left of your keyboard. χρησιμοποιείτε ταμπλέτα κύρια συσκευή Εαν If using την primarily as aως creative tool, consider τοποθετήστε την κάτω από το πληκτρολόγιο κεντραριστά placing below keyboard, centered with μεrespect την οθόνη. to your monitor. Note regarding RSI: Wacom makes no representation, promise or guarantee that Wacom products will cure or Σημείωση σύμφωνα με τοor RSI: Wacom δεν εγγυάται και δεν υπόσχεται ότι τα προϊόντα Wacom θεραπεύουν ή αποτρέπουν, prevent, in whole inηpart, mouse-induced repetitive stress symptoms, injuries or conditions. μερικώς ή εν μέρη, τα συμπτώματα πιασίματος από το ποντίκι. Τα αποτελέσματα διαφέρουν ανάλογα με τοappropriate άτομο. Individual results may vary. Always obtain competent medical advice to determine most Συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό ιατρό για θεραπεία συγκεκριμένων καταστάσεων. treatment for your specific situation. 11

12 12 As youδουλεύετε, work, you θα willβρείτε discover many ways of interacting your.. For example: Καθώς πολλούς διαδραστικούς τρόπουςwith εργασίας με τη ταμπλέτα Για παράδειγμα: Visual αναζήτηση browsing Οπτική Use two fingers2on to Χρησιμοποιείστε δάχτυλα πάνωsurface στην ταμπλέτα για να scroll through and navigate visual media κινηθείτε και να περιηγηθείτε πάνω σε μία εικόνα μέσω within an application. μιάς εφαρμογής. Photo editing Επεξεργασία φωτογραφίας Use pressure-sensitive penσυμπεριλαμβάνεται) (when equipped) για να Χρησιμοποιείστε τη γραφίδα (εάν to edit images within a photo or image editing εικόνας ή επεξεργαστείτε εικόνες σε πρόγραμμα επεξεργασίας application. φωτογραφίας. Annotation Σημειώσεις Simplify document reviews by using Απλοποιείστε την παρουσίαση εγγράφου pen (when equipped) to digitally mark-upγια να χρησιμοποιώντας τη γραφίδα (εάν υπάρχει) and annotate documents. σημειώσετε ψηφιακά. Presentation Παρουσίαση Γρήγορα τα 2 δάχτυλα στην across επιφάνεια ταμπλέτας Quicklyκινείστε swipe (flick) two fingers της surfaceγια to move between slides in a σε presentation. ναquickly μετακινηθείτε μεταξύ των εικόνων μία παρουσίαση. For details on se orκαι ways to work with your της, see δείτε touchτοexperience Για πληροφορίες πάνωand σε αυτά σε άλλες δυνατότητες ταμπλέτας, κεφάλαιο ηwith εμπειρία αφήςor με το pen experience with. ή η εμπειρία γραφίδας με το. 12

13 13 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ CONFIGURING THE TABLET ORIENTATION Μπορείτε να επιλέξετε to έναν προκαθορισμένο ταμπλέτας κατά τη initial διάρκεια της αρχικής process εγκατάστασης You are prompted choose a defaultπροσανατολισμό orientation during installation using χρησιμοποιώντας το CD εγκατάστασης του. Στις οθόνες εισόδου και μετατροπής χρηστών, ο προσανατολισμός Installation CD. At log-in and user switching screens, orientation will use default ταμπλέτας θα that χρησιμοποιήσει τον προκαθορισμένο προσανατολισμό που To επιλέχτηκε ο οδηγός.reinstall Για να orientation was selected when driver was installed. changeόταν εγκαταστάθηκε default orientation, αλλάξετε τον προκαθορισμένο προσανατολισμό, επανεγκαταστήστε τον οδηγό χρησιμοποιώντας το CD εγκατάστασης του driver using Installation CD and when prompted select a new default orientation. και επιλέξτε ένα νέο προκαθορισμένο προσανατολισμό. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο η ταμπλέτα You canπροσανατολισμένη also change how your isτην oriented using following However, default σας είναι χρησιμοποιώντας ακόλουθη διαδικασία. Ωστόσο, οprocedure. προκαθορισμένος προσανατολισμός που orientation used at log-in screen will not be affected. χρησιμοποιείται στην οθόνη εισόδου δεν θα επηρεαστεί. To set up your for right-handed operation: Ρύθμιση του σας για δεξιόχειρες: Open control panel and select TABLET τον tab.πίνακα Choose Rτου IGHT HANDED option. Ανοίξτε ελέγχου και επιλέξτε The driver automatically configures all της το TABLET. Επιλέξτε το RIGHT HANDED. Ο οδηγός aspects ofπροσαρμόζει for correct όλες right-handed use. ταμπλέτας αυτόματα τις πλευρές θέασης για σωστή χρήση για δεξιόχειρες. Next, physically rotate your so Έπειτα, περιστρέψτε την ταμπλέτα ώστε τα πλήκτρα ExpressKeys are positioned to left. ExpressKeys να βρίσκονται αριστερά. Ρύθμιση του σας για To set up your for αριστερόχειρες: left-handed operation: Ανοίξτε Open and Tκαι ABLET tab. τονcontrol πίνακα panel ελέγχου τουselect επιλέξτε Choose LEFT Hτο ANDED The driver το TABLET. Επιλέξτε LEFT option. HANDED. TΟ οδηγός της ταμπλέτας προσαρμόζει αυτόματα όλες of τις πλευρές automatically configures all aspects θέασης για σωστή χρήση για for correct left-handed use.αριστερόχειρες. Next, physically rotate την yourταμπλέτα soώστε τα περιστρέψτε πλήκτρα Έπειτα, ExpressKeys right. ExpressKeysare ναpositioned βρίσκονται to δεξιά. 13

14 14 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ UNDERSTANDING THE TABLET ACTIVE AREA Depending your ταμπλέτας model, canνα accept touch input, αφής, pen input, or both. Note, Ανάλογα με τοon μοντέλο σας, μπορεί αποδεχθεί την είσοδο την είσοδο γραφίδας, ή καιhowever, τις δύο. that Σημειώστε, ωστόσο, ότι οιcannot είσοδοι γραφίδας δεν μπορούν pen and touch input be usedκαι at αφής same time. να χρησιμοποιηθούν συγχρόνως. Touch input Είσοδος αφής On touch-sensitive models, slide your finger across active Στα μοντέλα με ευαισθησία αφής, σπρώξτε τα δαχτυλά σας στην ενεργή area to position screen pointer. περιοχή για να τοποθετήσετε τον δείχτη της οθόνης. Use single- or two-finger input for clicking and navigating. Χρησιμοποιείστε ένα ή δύο δάχτυλα για να κάνετε κλικ και περιήγηση. Use two-finger input for gestures that control or functions, such as Χρησιμοποιείστε δύο δάχτυλα για χειρονομίες που ελέγχουν άλλες λειτουργίες, scrolling and zooming. όπως το κύλισμα (scrolling) και το ζουμ. Learn about touch experience with. Μάθετε σχετικά στο η εμπειρία αφής με το. Tablet περιοχή active area Ενεργή ταμπλέτας area όπου of your that senses touch orεισαγωγή pen input. ΗThe περιοχή η ταμπλέτα αντιλαμβάνεται την αφής ή γραφίδας. For models that support both pen and touch input: Touch input is disengaged whenever pen tip or eraser is within proximity range. Lift pen and your hand away from Η εισαγωγή αποδεσμεύεται όταν ηtouch μύτη input. ή η γόμα γραφίδας αφής active area to re-enable βρίσκεται στην εμβέλεια της ταμπλέτας. Σηκώστε τη γραφίδα από την The pen input area is slightly larger than touch sensor area. ενεργή περιοχή για να επανεργοποιηθεί η εισαγωγή αφής. Η περιοχή εισαγωγής γραφίδας είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από την περιοχή ευαισθησίας της ακίδας (αφή). Για μοντέλα που υποστηρίζουν εισαγωγή αφής και γραφίδας: 14

15 15 Pen inputγραφίδας Εισαγωγή The pen works only on active area of models that support pen Η γραφίδα δουλεύει μόνο στην ενεργή περιοχή της ταμπλέτας μοντέλων που input. υποστηρίζουν εισαγωγή γραφίδας. Όπου και ναyou τοποθετήσετε την γραφίδα στην ταμπλέτα, ο δείκτης οθόνης Wherever place pen on, screen pointerτης will jump θα to πάει στο αντίστοιχο σημείο στην οθόνη. Ο δείκτης οθόνης δηλώνει την θέση της corresponding point on screen. The screen pointer indicates γραφίδας και ακολουθεί την κίνηση του στην επιφάνεια της ταμπλέτας. pen position, γραφίδας movement of. pen across Μάθαιτε σχετικάand στοfollows η εμπειρία με το surface. Σημείωση: Για ταμπλέτες που υποστηρίζουν εισαγωγή γραφίδας, η ενεργή Learn about pen περιοχή είναιexperience αντίστοιχη μεwith την. οθόνη(ες) του υπολογιστή σας. Ως προκαθορισμένη χρησιμοποιεί ολόκληρη την οθόνη Note: For s that support pen input, active areaήisτιςa οθόνες. mapped μπορείτε να προσαρμόσετε τη σχεση αντιστοιχίας για την γραφίδα με τη representation of your computer screen(s). By default it uses ρύθμιση χαρτογράφησης της ταμπλέτας. entire screen or all screens if you have multiple displays. You can customize mapping relationship for pen input by setting mapping. Ενεργή περιοχή ταμπέλας Tablet active area The area of your that senses touchτην or εισαγωγή pen input.αφής ή Η περιοχή όπου η ταμπλέτα αντιλαμβάνεται γραφίδας. For models that support both pen and touch input: Touch input is disengaged whenever pen tip or eraser is within Για μοντέλα υποστηρίζουν αφής γραφίδας: που proximity range. εισαγωγή Lift pen andκαι your hand away from Η εισαγωγή αποδεσμεύεται όταν touch η μύτηinput. ή η γόμα γραφίδας αφής active area to re-enable βρίσκεται στην εμβέλεια της ταμπλέτας. Σηκώστε τη γραφίδα από την The pen input area is slightly larger than touch sensor area. ενεργή περιοχή για να επανεργοποιηθεί η εισαγωγή αφής. Η περιοχή εισαγωγής γραφίδας είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από την περιοχή ευαισθησίας της αγγίδας (αφή). 15

16 16 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕWITH ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΟΘΟΝΕΣ WORKING MULTIPLE MONITORS IfΕάν your computer isσας equipped with than one monitor,θα will mapπάνω to your monitors upon ο υπολογιστής έχει πάνω απόmore μία οθόνη, το χαρτογραφήσει τους ανάλογαbased με το τρόπο how y are configured in display properties control panel. που έχουν προσαρμοστεί στις ρυθμίσεις του πίνακα ελέγχου. If more than one monitor is in use and you are in extended monitor mode, maps to all Εάν χρησιμοποιείτε οθόνη στην The λειτουργία η ταμπλέτα χαρτογραφεί τιςentire monitors as if y πάνω were από one μία large display. below επέκτασης, image illustrates a mapping όλες to οθόνες σαν να είναι μία μεγάλη. Το παρακάτω σχήμα δείχνει μία χαρτογράφηση ταμπλέτας σε επιφάνειες system desktop, which is displayed on two monitors. εργασίας που εμφανίζονται στις δύο οθόνες. Monitor 1 Οθόνη 1 Monitor 2 Οθόνη 2 οι οθόνες σας είναι λειτουργία κατοπτρισμού (και οι δύο οθόνες παρουσιάζουν το ίδιο περιεχόμενο), η ταμπλέτα If your monitors areστην in mirror mode (both monitors display same content), maps to Εάν χαρτογραφεί σε ολόκληρη την περιοχή για κάθε οθόνη και ο δρομέας οθόνης παρουσιάζεται σε κάθε οθόνη ταυτόχρονα entire space on each monitor and screen cursor is displayed on each monitor simultaneously. See hardwareτου and operating για system documentation for details on configuring your computer and Δείτεyour τα δεδομένα συστήματος τη λειτουργία και ρύθμιση της προσαρμογής πολλαπλών οθόνων στον operating system for use with multiple monitors. υπολογιστή σας. Σημείωση: γραφίδα μπορεί και αυτή να προσαρμοστεί σε μονή οθόνη or ή σε θέση στην περιοχή οθόνης. Note: TheΗpen can also be customized to map to a single monitor, to μία a portion of monitor area. το κεφάλαιο της χαρτογράφησης της ταμπλέτας. SeeΔείτε setting ρύθμιση mapping. CONTROL PANEL BASICS ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ After mastering basics of using your, you may want to customize way touch or pen Αφού κατανοήσετε τα βασικά της χρησιμοποίησης της ταμπλέτας μπορείτε να προσαρμόσετε την input works. The control panel is where you customize your settings. λειτουργία αφής ή τις λειτουργίες εισόδου γραφίδας. Ο πίνακας ελέγχου του είναι εκεί όπου Opening control panel προσαρμόζονται οι τιμές των ρυθμίσεων της ταμπλέτας. Control overview Άνοιγμαpanel του πίνακα ελέγχου Παρουσίαση του πίνακα ελέγχου 16

17 17 ΧΡΗΣΗ BAMBOO ΣΑΣ USINGΤΟΥ YOUR BAMBOO If you are new to using, read following sections. Εαν χρησιμοποιείτε το πρώτη φορά, διαβάστε τα παρακάτω κεφάλαια. The touch αφής experience with Η εμπειρία με το The pen experience with Η εμπειρία γραφίδας με το Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΦΗΣ ΤΟΥ BAMBOO THE TOUCH EXPERIENCE WITH BAMBOO is έχει designed to enhance way you input enables you toαφής interact a computer Το σχεδιαστεί για να εμπλουτίσει τονwork. τρόποtouch που δουλεύετε. Η εισαγωγή σας with επιτρέπει τη using only your fingertips on. διαδραστική λειτουργία με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας μόνο τα δάχτυλα σας πάνω στην ταμπλέτα. First learn basic actions to navigate and perform typical mouse operations. Then learn gestural movements control or functions such as zooming, andλειτουργιών rotating. του ποντικιού. Έπειτα Πρώτα μάθετεtoτις αρχικές ενέργειες πλοήγησης καιscrolling, παρουσίασης τυπικών μάθαιτε κινήσεις για να ελέγχετε άλλεςyou λειτουργίες όπως το κύλισμα το ζουμ ακι την περιστροφή. Touch input is activated whenever touch s active (scrolling), area. Η εισαγωγή αφής ενεργοποιείται μόλις ακουμπήσετε την ενεργή περιοχή της ταμπλέτας. One- and two-finger input only is recognized by. When not actively working with touch, you Μόνο ένα ήyour δύο fingers δαχτυλαand αναγνωρίζονται τηνtouch ταμπλέτα. δεν be εργάζεστε με την can rest palm on από. dataόταν will not sent when youλειτουργία touch αφής ξεκουράστε τα δαχτυλα και την παλάμη σας στην ταμπλέτα. Τα δεδομένα αφής δε θα σταλθούν όταν αγγίζετε την active area with more than two fingers. ταμπλέταinput με πάνω από 2 δάχτυλα. generally position your fingers as far apart as you find ενεργή Whenπεριοχή using της two-finger methods, you can Όταν χρησιμοποιείτε δύο δάχτυλα, μπορείτε γενικά να τοποθετήσετε τα δάχτυλά σας όπως σας βολεύει. comfortable. However, be aware that touching with your fingers set too closely toger may be interpreted as coming single finger, or να confused withένα which initiated or με performed Ωστόσο, αν είναι πολύ κοντά from το έναa στο άλλο μπορεί θεωρηθούν ή ναfinger υπάρξει σύγχυση το ποιό an action or gesture. δάχτυλο πραγματοποιείται την κίνηση ή χειρονομία. μαθαίνετε τιςdifferent διαφορετικές αυτόworks που είανι καλύτερο σας.care Προσέχετε τα Καθώς As you learn input μεθόδους, methods, πειραματιστείτε experiment withμεwhat best for you.για Take to prevent accidental input. Forεαν example, yourδάχτυλο small finger or ακουμπά palm of your touches καταλάθος αγγίγματα.touch Για παράδειγμα, το μικρόif σας ή η παλάμη στην hand ενεργή περιοχή της active area of while you are navigating or performing a touch action, n your input may be ταμπλέτας εργάζεστε με την αγγίδα, μπορεί η εισαγωγή αυτή να διακόψει ή να κάνει ενα αναπάντεχο δεξί κλικ. interrupted or you may trigger an unanticipated right-click. Σημείωση: Για μοντέλα που υποστηρίζουν εισαγωγή αφής και γραφίδας, η εισαγωγή αφής αποδεσμεύεται όταν η μύτη ή η Note: Forγόμα models that support both pen touchσηκώστε input, pen disengages touchπεριοχή input για whenever γραφίδας βρίσκεται στην εμβέλεια της and ταμπλέτας. τη γραφίδα από την ενεργή να επανεργοποιηθεί pen tip or eraser is within proximity range. Lift pen and your hand away from η εισαγωγή αφής. active area to re-enable touch input. Περιήγηση με την ταμπλέτα αφής Navigating with touch Προσαρμογή ταμπλέτας αφής Customizing της touch ExpressKey ExpressKeyβασικά basics Customizing των ExpressKeys ExpressKeys Προσαρμογή πλήκτρων 17

18 18 NAVIGATING WITH TOUCH The touch input feature of your enables you to control a computer using only your fingertips on surface. See understanding active area. Before learning how to control your computer with touch input, familiarize yourself with following concepts: CONCEPT Track Tap Pan Swipe Pinch Expand Twist DESCRIPTION Touch and move a single finger across surface. Touch and lift a single finger from. Touch surface with two fingers and move m in same direction. Touch surface with two fingers and move m in same direction at a relatively high speed. Touch with two fingers spaced slightly apart. While still touching surface, move or pinch your fingers toger. Touch with two fingers spaced closely toger. While still touching surface, move your fingers apart. Touch with two fingers spaced slightly apart and move (rotate) m in a circular fashion, or move m in opposing directions. You can also hold one finger stationary and track your or finger around stationary finger. You can customize your touch experience and also use ExpressKeys to perform some touch functions. 18

19 19 Οι αρχικές ρυθμίσεις αφής μπορούν να ενεργοποιηθούν ή όχι για άτομα με ειδικές ανάγκες από τον πίνακα Touch input options can be enabled or disabled within control panel and are dependent upon ελέγχου του αν επιτρέπεται. Οι ενέργειες αφής είναι διαθέσιμες αν επιλέξετε το TOUCH FUNCTIONS application support. Touch actions and gestures are available when selected in TOUCH FUNCTIONS tab. 1A, 1B 1A, 1B A, 7B 7A, 7B 88 9A, 9B 9A, 9B ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣenable σας επιτρ πεουν την περιήγηση και εφαρμογή τυπικώνoperations. λειτουργιών του ποντικιού. BASIC ACTIONS you to navigate and perform typical mouse Track Track Use a single finger to move screen cursor. Χρησιμοποιείστε ένα δάχτυλο για να μετακινηθεί ο Touch and slide your finger across surface. κέρσορας. Αγγίξτε και σπρώξτε τα δάχτυλα πάνω στην ταμπλέτα. 1A 1A TAP WITH ONE FINGER TAP ΜΕ ΕΝΑ ΔΑΧΤΥΛΟ Click (single-finger tap) Click (χτύπημα με ένα δάχτυλο) Using a single finger, track to an item. Lift your finger Χρησιμοποιείστε ένα δάχτυλο πάνω σε ένα αντικείμενο. and tap to select. Σηκώστε ένα και χτυπήστε πάνω του για να το επιλέξετε. Alternatively, you can να track to an item and n press Εναλλακτικά, μπορείτε πατήσετε ένα αντικείμενο και an ExpressKey set to CLICK. να το επιλέξετε με το πλήκτρο CLICK στα ExpressKey. 19

20 20 1B 1B TAP WITH ΜΕ ONEΕΝΑ FINGER ΠΑΤΗΜΑ ΔΑΧΤΥΛΟ Double-click Διπλό κλικ Using a single finger, track to an item. Lift your finger Χρησιμοποιώντας and tap twice. ένα δάχτυλο, πατήστε σε ένα αντικείμενο. Σηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δεύτερη φορά. 2 2 ADD TOUCH TO THE LEFT ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΦΗΣ ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Select and (add touch toαφής left) αριστερά) Επιλέξτε και drag σύρετε (προσθήκη Using a single finger, track to an item. σε Select Χρησιμοποιώντας ένα δάχτυλο, πατήστε ένα by touching your thumbτοorμεa τον second fingerή to δάχτυλο. left of αντικείμενο. Επιλέξτε αντίχειρα άλλο that finger. (If you will be dragging an item or (Εάν θέλετε να σύρετε ένα αντικείμενο ή να επιλέξετε selectingτου blocks of text, recommend περιοχές κειμένου, σαςwe προτείνουμε να using two fingers instead ofάλλο yourδάχτυλο finger and χρησιμοποιήσετε αντίthumb). για τον αντίχειρα). Σημείωση: Εάν η ταμπλέτα είναι ρυθμισμένη για αριστερόχειρες χρησιμοποιήστε δάχτυλο δεξιά από το αρχικό. 3 3 TAP WITH TWO FINGERS ΠΑΤΗΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΔΑΧΤΥΛΑ Για To να move selected continue moving both μετακινήσετε ένα item, επιλεγμένο αντικείμενο, fingers across. συνεχίστε να μετακινείτε και τα δύο δάχτυλα πάνω ταμπλέτα. στην To highlight a text block, continue moving both Για να επιλέξετε κειμένου, συνεχίστε fingers across μια περιοχή as you select text. να και extend τα δύο δάχτυλα πάνω στην ταμπλέτα μετακινείτε You can also a drag without releasing στη περιοχή που θέλετε. selection. To do this, lift first finger and move Μπορείτε επίσης να σύρετε την επιλογή χωρίς να την your second finger to a new position. Then again αφήσετε. Γιαfirst να το κάνετε αυτό, σηκώστε το ένα to touch finger to and continue δάχτυλο και μετακινήστε το άλλο στη νέα θέση. drag with both fingers. Έπειτα αγγίξτε με το δείχτη την ταμπλέτα και Liftσυνεχίστε your thumb or second to release. να σύρετε με ταfinger δύο δάχτυλα. Σηκώστε αντίχειρα ή τοleft-handed άλλο δάχτυλο για να το Note: If τον is set for orientation, αφήσετε. touch to right of primary finger. Right-click (two-finger tap) Δεξί κλικ (χτύπημα με τα δύο δάχτυλα) To right-click andκλικ bring context menu at Για να κάνετε δεξί καιup ναaεμφανιστεί το αντίστοιχο screen cursor position, tap surface μενού στην οθόνη, πατήστε πάνω στην ταμπλέταwith με τα two δάχτυλα fingers spaced slightly apart. UseΧτυπήστε a quick δύο ελαφρώς απομακρυσμένα. tapping motion with bothγρήγορα. fingers at same time. ταυτόχρονα και με τα δύο Μπορείτε να πατήσετε στην in επιλογή του μενού You can n track to πάνω an option menu and και να επιλέξετε χτυπώντας πάνω του. select it by tapping your finger. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε το μενού πατώντας Alternatively, you can open a context menu by στο αντικείμενο και έπειτα πατώντας το πλήκτρο tracking to an item and n pressing an ExpressKey ExpressKey στην επιλογή RIGHT CLICK. set to RIGHT CLICK. 20

21 21 44 TO THEΣΤΑ RIGHT ADD TOUCH ΑΦΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΞΙΑ 5 5 DRAG ΣΥΡΣΙΜΟ (DRAG) Δεξί κλικ (προσθήκη αφήςtoστα δεξιά) Right-click (add touch right) Χρησιμοποιώντας ένα δάχτυλο, πατήστε ένα αντικείμενο. Using a single finger, track to an item. Then with a Κατόπιν με το άλλο δάχτυλο πατήστε και αφήστε από τα second finger touch and release to right of that δεξιά. Εμφανίζεται το μενού στη θέση που είναι ο finger. Releasing your finger issues a right-click and κέρσορας στην οθόνη. Η έκδοση του δάχτυλού σας εκδίδει brings up a context menu at screen cursor ένα σωστός-στιγμιαίο πάτημα Μπορείτε έπειτα να position. ακολουθήσετε μια δυνατότητα στο μενού και να επιλέξετε can n track to an option μεyou το πάτημα του δάχτυλού σας. in menu and select it by tapping your finger. Σημείωση: Εάν η ταμπλέτα είναι ρυθμισμένη για αριστερόχειρες αγγίξτε με το αριστερά από το Note: If is set forδάχτυλο left-handed orientation, αρχικό. touch to left of primary finger. Select and drag (DRAG LOCK disabled) Επιλέξτε και σύρετε (DRAG LOCK ανενεργό) Using a single finger, tap on an item to select. Χρησιμοποιώντας ένα δάχτυλο, πατήστε ένα αντικείμενο. Then σπρώξτε track (slide) your finger across για toνα το Έπειτα το δάχτυλο πάνω στην ταμπλέτα drag. Σηκώστε Lift your το finger to release item. You can σύρετε. δάχτυλο και αφήστε το αντικείμενο. also select and dragκαι with fingers. Μπορείτε να επιλέξετε ναtwo σύρετε με δύο δάχτυλα. Εναλλακτικά, μπορείτε να σύρετε πατώντας σε ένα Alternatively, you can drag by tracking toπάνω an item, αντικείμενο και επιλέγοντας CLICK από τα πλήκτρα pressing an ExpressKey set to CLICK, and n ExpressKey μετακινείτε δάχτυλό continuingναtoσυνεχίσετε move yourναfinger acrossτο σας πάνω στην Release επιφάνεια τηςexpresskey ταμπλέτας. Αφήστε το πλήκτρο surface. to release ExpressKey για να αφήσετε και το αντικείμενο. item. Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέξετε και να σύρετε πολλά Tip: You can select and drag multiple items on αντικείμενα στην επιφάνεια εργασίας. system desktop. DRAG LOCK DRAG LOCK SHIFTήkey as you Για ForWindows, Windows, press CTRL orctrl πατήστε το πλήκτρο το SHIFT tap to select multiple items. καθώς πατάτε να επιλέξετε πολλά αντικείμενα. πατήστε το πλήκτρο ή το key Για ForMacintosh, Macintosh, press SHIFT orshift COMMAND COMMAND για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα. as you tap to select multiple items. Drag lock (DRAG LOCK enabled) Κλείδωμα συρσίματος (DRAG LOCK ενεργό) Using a single finger, tap on an item to Χρησιμοποιώντας ένα δάχτυλο, πατήστε σεselect. ένα Then trackέπειτα (slide) σπρώξτε your finger across αντικείμενο. το δάχτυλο πάνω στηνto drag. Tap release item. ταμπλέτα γιαagain να το to σύρετε. Πατήστε ξανά για να απελευθερώσετε το αντικείμενο

22 22 Οι ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ σας επιτρέπουν να ελέγξετε λειτουργίες όπως το κύλισμα, ζουμ και τη περιστροφή. GESTURES enable you to control functions such as scroll, zoom, andτο rotation. 7A 7A GESTURES SCROLL ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΥΛΙΣΜΑΤΟΣ (SCROLL) Scroll Κύλισμα Place two fingers surface. Usingτης a Τοποθετείστε τα δύοon σας δάχτυλα στην επιφάνεια smooth motion, fingers togerταinδάχτυλα ταμπλέτας. Με μία move απαλήyour κίνηση, μετακινήστε parallel. παράλληλα. Κύλισμα Scroll up by τα moving fingers inτων an upward προς πάνω your με μετακίνηση δαχτύλων motion. προς τα πάνω Κύλισμα Scroll down moving your fingersτων in aδαχτύλων προς by τα κάτω με μετακίνηση downward motion. προς τα κάτω αριστερά με μετακίνηση τωνinδαχτύλων Κύλισμα Scroll left by moving your fingers a leftward αριστερά motion. Κύλισμα δεξιά με μετακίνηση των δαχτύλων δεξιά Scroll right by moving your fingers in a rightward motion. Tips: Συμβουλές: Flick yourελαφρά fingersταatδάχτυλα endστο of gesture to Χτυπήστε τέλος της χειρονομίας continue scrolling for a short time after your fingersτα για να συνεχιστεί το κύλισμα λίγη ώρα αφού σηκώσετε leave. δάχτυλά σας. Για παράθυρα κύλισμα γίνεταιand οριζόντια και For windowsπου thatτο scroll vertically horizontally, κάθετα, μετακινήστε τα δάχτυλά σας στην κατεύθυνση move your fingers in any direction and document που θέλετε για να δείτε ολόκληρο το αρχείο. view will follow. 7B 7B GESTURES SCROLL ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΥΛΙΣΜΑΤΟΣ (SCROLL) Fast scroll Γρήγορο κύλισμα Quickly move (or flick) toger, liftingτα Μετακινείστε γρήγορα ταtwo δύοfingers δάχτυλα, σηκώνοντάς your fingers at end of motion. στο τέλος της κίνησης. Fast scroll up by flicking your fingers in an Γρήγορο κύλισμα προς τα πάνω χτυπώντας ελαφρά upward motion. τα δάχτυλά σας με κίνηση προς τα πάνω. Γρήγορο Fast scroll downπρος by flicking fingersελαφρά in a κύλισμα τα κάτωyour χτυπώντας downward motion. τα δάχτυλά σας με κίνηση προς τα κάτω. Note: Fast only for vertical Σημείωση: Τοscrolling γρήγοροworks κύλισμα λειτουργεί μόνοscrolling. κάθετα. 22

23 23 88 GESTURES ZOOM ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΖΟΥΜ Zoom Ζουμ Τοποθετείστε δύοfingers δάχτυλα επιφάνεια της ταμπλέτας. First place two onστην surface. Μεγέθυνση Zoom-in byπετυχαίνεται moving (expanding) your fingers απομακρύνοντας τα δαχτυλά away from one anor. σας μεταξύ τους. πλησιάζοντας δαχτυλά σας Σμίκρυνση Zoom-outπετυχαίνεται by moving (pinching) yourταfingers μεταξύ towardτους. one anor. Note: If zoom doζουμ not operate correctly Σημείωση: Εάν οιfunctions λειτουργίες δεν εφαρμόζονται, verify that within Adobe Photoshop σωστά στο Adobe Photoshop, βεβαιωθείτε ZOOM WITH SCROLL WHEEL function is selected ότι η λειτουργία ZOOM WITH SCROLL WHEEL REFERENCES options. within Photoshop είναι επιλεγμένη στις P ρυθμίσεις του Photoshop. 9A 9A GESTURES ROTATE ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ Rotate (two finger rotate) Περιστροφή (περιστροφή δύο δαχτύλων) Place two fingers diagonally on surfaceτης Τοποθετείστε δύο δάχτυλα διαγώνια στην επιφάνεια and n rotate m clockwise or counter ταμπλέτας και περιστρέψτε τα δεξιόστροφα ή clockwise. αριστερόστροφα. Για αναγνώριση αυτής της χειρονομίας, Forκαλύτερη best recognition of this gesture, start with αρχίστε your με τα δάχτυλά σας διαγώνια πάνω στην ταμπλέτα σε fingers positioned diagonally on surface απόσταση 25mm (1inch) μεταξύ τους. and keep τουλάχιστον m at least 25 mm (1 inch) apart. Σημείωση: Η χειρονομία περιστροφής μπορεί να Note: Theεφαρμόζεται rotation gesture may work differently διαφορετικά ανάλογα με την depending on application you are working εφαρμογή στην οποία εργάζεστε. Για with. For example, rotation may work παράδειγμα, η περιστροφή μπορεί να είναι smoothly, in 90-degree increments, or not at απαλή για ή να μην είναι καθόλου αισθητή. all. 23

24 24 9B 9B GESTURES ROTATE ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ GESTURES FORWARD & BACK ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ Rotate (rotate around finger) Περιστροφή (περιστροφή γύρω από το δάχτυλο) Τοποθετείστε δύο δάχτυλα διαγώνια στην επιφάνεια της Place two fingers diagonally on surface. ταμπλέτας. Διατηρείστε το ένα δάχτυλο σταθερό και Keep one finger stationary and move or finger μετακινείστε around it. το άλλο γύρω από αυτό. Για καλύτερη αναγνώριση αυτής της χειρονομίας, αρχίστε με τα δάχτυλά For best recognition of this gesture, start with your σας διαγώνια πάνω στην ταμπλέτα απόσταση fingers positioned diagonally onσε surface τουλάχιστον 25mm μεταξύ τους. and keep m at(1inch) least 25 mm (1 inch) apart. Σημείωση: Η χειρονομία περιστροφής μπορεί να Note: The rotation gesture may work differently εφαρμοστεί διαφορετικά ανάλογα με την depending οποία application you Για are working εφαρμογήon στην εργάζεστε. with. For example, rotation μπορεί may work παράδειγμα, η περιστροφή να είναι smoothly, in 90-degree increments, or not at απαλή ή να μην είναι καθόλου αισθητή. all. Forward or Back (swipe right or left) Μπροστά ή πίσω (συρτό πάτημα δεξιά ή αριστερά) Quicklyγρήγορα swipe (orμεflick) twoδάχτυλα fingersμαζί, toger, lifting Πατήστε τα δύο σηκώστε τα στο your fingers at end of motion. τέλος της κίνησης. Send a Forward command in most browsers Δώστε την εντολή 'Forward' στους περισσότερους and picture viewers by flicking your fingers in a φυλλομετρητές πατώντας και κινώντας τα δάχτυλά generally rightward motion. σας δεξιά. Δώστε Send την a Back command in most browsers and εντολή 'Back' στους περισσότερους picture viewers by flicking your fingers in a φυλλομετρητές πατώντας και κινώντας τα δάχτυλά generally leftward motion. σας αριστερά. Tips: Συμβουλές: Το πάτημαisαυτό είναιtoτοusing ίδιο με τοright δεξί και βέλος Swiping similar andαριστερό left arrow στις εφαρμογές προεπισκόπησης. keys in document viewers. Χρησιμοποιήστε τη χειρονομία αυτή για να πάτε στην Use swipe gestures to page forward or back in επόμενη ή προηγούμενη σελίδα του φυλλομετρητή most web browsers. δικτύου. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΦΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ CUSTOMIZING TOUCH Use τον control panel to customize για touch input optionsτις forεπιλογές wayεισαγωγής you like toαφής interact with Χρησιμοποιείστε πίνακα ελέγχου του να προσαρμόσετε για την your and computer. διαδραστική επικοινωνία της ταμπλέτας με τον υπολογιστή σας. Opening control panel Άνοιγμαpanel του πίνακα ελέγχου Control overview Παρουσίαση του πίνακα ελέγχου Customize your touch experience Προσαρμογή της εμπειρίας αφής 24

25 25 EXPRESSKEY ΒΑΣΙΚΑ EXPRESSKEY BASICS Most models customizable ExpressKeys. that ExpressKeys not available Τα περισσότερα μοντέλα feature ταμπλέτας έχουν προσαρμοσμένα πλήκτραnote ExpressKeys. Σημειώστε ότιare τα ExpressKeys for Pen για (model CTL-460). δεν είναι διαθέσιμα την Pen (μοντέλο CTL-460). ExpressKeys ExpressKeys Press individual keys to perform frequently used functions or Πατήστε τα κουμπιά για τις συχνά χρησιμοποιημένες λειτουργίες. Τα keystrokes.μπορούν ExpressKeys also be used to modify touch or pen ExpressKeys επίσηςcan να χρησιμοποιηθούν για να μετατρέψετε τις input properties as you work. ρυθμίσεις εισαγωγής της αφής ή της γραφίδας. Λάβετε υπόψη αυτές τις εναλλακτικές χρήσεις των πλήκτρων: Consider some of se alternate ways of using keys: σε μίαused συντόμευση του πληκτρολογίου που Ρυθμίστε Set a keyένα to πλήκτρο a commonly keyboard shortcut. χρησιμοποιείται συχνά. Ρυθμίστε Set a keyένα to πλήκτρο launch aνα commonly used or application, πηγαίνει σε ένα file αρχείο ή εφαρμογή such που as your program. χρησιμοποιείται συχνά. άλλη available διαθέσιμηfunctions. εφαρμογή. Επιλέξτε Choose από fromοποιαδήποτε any of or Note: Τα The ExpressKeys can be in combination with one Note: ExpressKeys μπορούν ναoperated χρησιμοποιηθούν σε συνδιασμό μεταξύ τους. Για παράδειγμα, εάνifρυθμίσετε ένα πλήκτρο anor. For example, you program one keyνα to ανταποκρίνεται simulate ως πλήκτρο CTRLanor και ένα to άλλο ως ALT,an όταν καιwhen τα δύοyou CTRL key and simulate ALTπατήσετε keystroke, ταυτόχρονα θα ανταποκριθούν ως CTRL + ALT. press both keys at same time a CTRL+ALT is simulated. ExpressKeysτων configuration Προσαρμογή ExpressKeyswhen για positioned onπλευρά leftτης side of την αριστερή ταμπλέτας (RIGHT HANDED orientation) (για RIGHT HANDED) Οι αρχικές ρυθμίσεις των ExpressKey: ExpressKey default settings: TOUCH OGGLE TOUCH TTOGGLE ORWARD for για τοtouch) Touch) (F(F ORWARD Προσαρμογή των ExpressKeyswhen στη ExpressKeys configuration positioned on right side(για of δεξιά πλευρά της ταμπλέτας LEFT (LEFT HANDED orientation) HANDED) B ACK BACK R IGHT C LICK RIGHT CLICK C LICK CLICK ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ EXPRESSKEYS CUSTOMIZING THE EXPRESSKEYS Use του to customize ExpressKey Χρήση πίνακα control ελέγχουpanel του για την προσαρμογή τωνoptions. επιλογών ExpressKey options. Opening πίνακα controlελέγχου panel Άνοιγμα του Παρουσίαση πίνακα ελέγχου Control panelτου overview Ρύθμιση της ταμπλέτας και των λειτουργιών ExpressKey Setting and ExpressKey functions 25

26 26 THE PEN EXPERIENCE WITH BAMBOO is designed to enhance way you work. models equipped for pen input enable you to interact with a computer using pen on active area of. The pen is cordless, battery free, and pressure-sensitive. Note: For s that support both pen and touch input, pen disengages touch input whenever pen tip or eraser is within proximity range. Lift pen and your hand away from active area to re-enable touch input. If you experience unintended touch input from your hand, manually disable touch by pressing an Expresskey set to Touch Toggle. After you are done working with pen, press ExpressKey again to re-enable touch. See also setting and ExpressKey functions. Holding pen Using pen on Customizing pen input ExpressKey basics Customizing ExpressKeys Customizing Pop-up Menu HOLDING THE PEN Hold pen like you would hold a normal pen or pencil. Make sure pen buttons are in a convenient location where you can toggle m with your thumb or forefinger, but not accidently press m while drawing or positioning with pen. Tilt pen in any way that feels most comfortable. When you are not using pen, store it in pen holder. The eraser end of pen should be inserted first into loop. Position for drawing and navigation Position for erasing Important: When not in use, place pen in pen holder or lay it flat on your desk. To maintain sensitivity of your pen, do not store pen in a container where it will rest on tip or eraser (when equipped). Leaving pen on may interfere with screen cursor positioning when using or pointing devices, or may prevent your computer from going to sleep. 26

27 27 USING THE PEN ON THE TABLET There are four basic techniques for using pen: positioning, clicking, double-clicking, and dragging. If you are unfamiliar with using pen, try exercises on following pages. Positioning Clicking Dragging Using pen buttons Writing and drawing with pressure sensitivity Erasing Eye-hand coordination exercise POSITIONING The pen is used to position pointer (or cursor) on your screen. Lift pen and place pen tip on active area. The cursor instantly jumps to new location. Move screen cursor by moving pen across surface. Do this without touching surface, but while still keeping pen tip within proximity of. To select an icon or folder, use your pen to position screen cursor over object. Press down to select. Tips: If you find that using a pen is somewhat difficult, try eye-hand coordination exercise. Pointing is easier when you orient square to computer monitor so screen cursor follows same direction as your hand movements on. 27

28 28 Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γραφίδα για να τοποθετήσετε τον κέρσορα της οθόνης με δύο διαφορετικούς τρόπους (δείτε ρύθμιση της χαρτογράφησης της ταμπλέτας) You can set pen to position screen cursor two different ways (see setting mapping). In PEN MODE, wherever you place pen on, screen cursor will jump to a corresponding Στην ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΔΑΣ, όταν τοποθετείτε τη γραφίδα στην ταμπλέτα, ο κέρσορας θα μεταπηδήσει στο αντίστοιχο point on display screen. The screen pointer indicates pen position, and follows movement of σημείο της οθόνης. Ο δείκτης της οθόνης δείχνει τη θέση της γραφίδας στην ταμπλέτα. Αυτή είναι προκαθορισμένη pen across surface. This is default setting for pen. ρύθμιση της γραφίδας. When positioning screen cursor and a pen Όταν τοποθετείτε τον κέρσορα της οθόνης καιoperating χρησιμοποιείτε tip needs to be 7 mm (0.28 inch) έναbutton, κουμπί της pen γραφίδας, η μύτη τηςwithin γραφίδας χρειάζεται να βρίσκεται σε απόσταση από την of surface.7mm The(0.28inch) pen tip does not ταμπλέτα. need to Η γραφίδα να ακουμπήσει για να or touch δε χρειάζεται in order to move τη ταμπλέτα screen cursor κινηθεί ο κέρσορας στην οθόνη ή για να χρησιμοποιηθεί use a pen button. κάποιο κουμπί της γραφίδας. 16 mm mm(0.63 (0.63inch) inch)εμβέλεια proximity range mm mm(0.28 (0.28inch) inch)εγγύτητα proximity ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ για να μετακινήσετε κέρσορα καιmotion σπρώξτε» όπως κάνετε όταν Στη In M OUSE MODE you move cursor withτον a pick up«σηκώστε and slide similar to using a mouse. χρησιμοποιείτε το ποντίκι. 28

29 29 CLICKING ΚΛΙΚΑΡΙΣΜΑ Click highlight or select an item on στη οθόνη. screen.διπλό Double-click it. Κάντεto κλικ να επιλέξετε ένα αντικείμενο κλικ για ναtoτοopen ανοίξετε. Clicking. Tap pen tip once on, or press Clicking. Πατήστε την μύτη της γραφίδας μία φορά στην pen tip onή force to register a ταμπλέτα πιέστε τηνwith χωρίςenough ιδιαίτερη δύναμη για να κάνετε click. (If C LICK S OUND is selected in control κλικ. (Εάν έχει επιλεχθεί το CLICK SOUND στον πίνακα ελέγχου panel and your speakers are σας on, είναι n ενεργά you willθα του και computer τα ηχεία του υπολογιστή hear a click sound τηpen tipτης is pressed ακουστεί ένα κλικ ότανwhen πιέσετε μύτη γραφίδαςhard στην enough generate a button click. την Adjust your speaker ταμπλέταtoγια να κλικάρετε. Ρυθμίστε ένταση των ηχείων αν χρειάζεται.) Δοκιμάστε ναtry κλικάρετε ένα φάκελο volume as necessary.) clickingπάνω on a σε folder icon by μετακινώντας τον κέρσορα πιέζοντας του με τη moving screen cursor και over iconπάνω and pressing γραφίδα. φάκελος επιλεχθεί πιέσετε. down on Ο pen tip.θαthe folderόταν should highlight when you press. Συμβουλή: Μπορείτε να προσαρμόζετε τα Windows να επιλέγουν όταν η γραφίδα είανι πάνω από ένα εικονίδιο και να Tip: You can configure Windows to select when pen is over an icon and to launch icon with a single click. παρουσιάζουν το εικονίδιο μόνο με ένα κλικ. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, πρώτα ανοίξτε ένα φάκελο. To turn on this feature, first open a folder. pull-down OLDER AND SOPTIONS... EARCH OPTIONS... Fromεπιλέξτε Για For fromτο ORGANIZEκατεβάστε ταwindows WindowsVista, Vista, από ORGANIZE τοmenu μενουchoose FOLDERFAND SEARCH Στο GENERAL G ENERAL tab select S INGLE CLICK TO OPEN AN ITEM ( POINT TO SELECT ). το SINGLE-CLICK TO OPEN AN ITEM (POINT TO SELECT). Για τιςor άλλεςwindows εκδόσεις Windows, TOOLS επιλέξτε το μενού FOLDER OPTIONS... GENERAL επιλέξτε For versions, από fromτο TOOLS pull-down menu choose FOLDER OΣτο PTIONS... From Gτο ENERAL SINGLE-CLICK TO OPEN AN ITEM (POINT TO SELECT). tab select SINGLE-CLICK TO OPEN AN ITEM (POINT TO SELECT). Double-clicking. Quickly tapτην ταμπλέτα twice in Διπλό κλικ. Γρήγορα πατήστε δεύτερη φορά στο same place pen This isαυτό like είναι clicking ίδιο μέρος μεwith την μύτη της tip. γραφίδας. σαν το διπλό twice a mouse button. Try double-clicking on a κλικ μεwith το ποντίκι. Δοκιμάστε το διπλό κλικ για να ανοίξετε ένα φάκελο. folder icon to open it. Συμβουλή: Ρυθμίστε το κουμπί της γραφίδας DOUBLE CLICK. Tip: Set a pen button to DOUBLE CLICK. This is Αυτό είναι πιο εύκολο από το διπλό πάτημα της γραφίδας και easier than tapping twice with pen tip, and is είναι η προτεινόμενη μέθοδος για το διπλό κλικ ε τη γραφίδα. preferred method of double-clicking with a pen. DRAGGING ΣΥΡΣΙΜΟ (DRAGGING) Dragging used to select move objects on monitor screen. Το σύρσιμοis χρησιμοποιείται γιαand να επιλέξετε και να μετακινήσετε αντικείμενα στην οθόνη. First point to an object. Then press pen tip to Πρώτα σημαδέψτε ένα αντικείμενο. Έπειτα πιέστε τη μύτη της στην and slide it across surface. γραφίδας ταμπλέτα και σπρώξτε πάνω στην επιφάνεια της The selected object will move across display πάνω στην ταμπλέτας. Το επιλεγμένο αντικείμενο θα μετακινηθεί screen. οθόνη. Γιαselect να επιλέξετε ένα κείμενο μέσα σεmove ένα έγγραφο, μετακινείστε To text within a document, screen τον κέρσορα στην αρχή. cursor to beginning of a text line, n drag pen across to highlight text. 29

30 30 USING THE PEN BUTTONS The pen is equipped with two buttons. Each button has a programmable function that is selected when you press button. You can use a pen button whenever pen tip is within 7 mm (0.28 inch) of active area. You do not have to touch pen tip to in order to use a button. The default button positions are: Upper: Lower: RIGHT CLICK PAN/SCROLL Tip: Set a pen button to DOUBLE CLICK. This is easier than tapping twice with pen tip. Use RIGHT CLICK to bring up application-specific or icon-specific menus. PAN/SCROLL lets you position a document or image in any direction within active window simply by pressing pen button and moving pen tip across s active area. As you move pen tip, document or image is repositioned to follow direction of pen movement on. Release pen button or lift pen tip from surface when you are done. In some application windows document will precisely follow screen cursor as you move pen tip, while in ors it will simply move in same general direction as screen cursor. To assign new button functions, see setting pen button functions. 30

31 31 WRITING AND DRAWING WITH PRESSURE SENSITIVITY The pen responds to your hand movements, enabling you to create natural-looking pen and brush strokes. The digital ink tools in Microsoft Windows Vista and Office 2007, as well as drawing tools in many graphics applications, respond to pressure you place on pen. For example, sliders are used in some applications to vary line characteristics (width, color, and opacity). These characteristics can be controlled much better by pen s pressure sensitivity you can vary line width, blend colors, and change opacity with pressure you exert upon pen. To write, ink, or draw with pressure sensitivity, move pen along surface of while applying various amounts of pressure downward on tip of pen. Press hard for thick lines or dense color. Press gently for thin lines or softer color. Note that some applications require you first select a pressure-sensitive tool from application s tool palette. To adjust tip feel, see setting tip and eraser feel, and double-click distance. Visit our web site for a list of applications that support pressure. See product information. 31

32 32 ERASING The pen eraser (when equipped) works like eraser on a pencil. You can erase intuitively and naturally in graphics applications that support pen eraser. When you use pen eraser, application will automatically switch to eraser tool. In applications that support pressure sensitivity, you can select pressure-sensitive tools in an application s tool palette to vary width and depth of your erasures as you change amount of pressure you exert upon pen. See setting tip and eraser feel, and double-click distance for more information. Use pen eraser in Microsoft Windows Vista and Office 2007 to erase notes or sketches made with digital ink, and to select and delete text or spreadsheet cells within an application. Visit our web site for a list of graphics applications that support eraser (see product information). If eraser is not supported in an application, you can still use eraser for positioning, drawing, or annotation. 32

33 33 EYE-HAND COORDINATION EXERCISE This exercise is designed to retrain your eye-hand coordination for using pen: 1. Open any graphics application. Use line tool to draw a rectangular grid with line spacings of about mm (3/4 to 1 inch). You can use your traditional mouse to do this. 2. Choose a free-hand tool in your application and use pen to draw a dot at each grid intersection. 3. Draw an X at each grid intersection. 4. Clear your screen and make a simple drawing of your own. The more you use your pen, easier writing, drawing, and navigation will become. CUSTOMIZING PEN INPUT Customizing your pen is easy. Use pen to open control panel. Then select PEN tab to choose from available options. Opening control panel Control panel overview Customize your pen experience 33

34 34 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ BAMBOO ΣΑΣ CUSTOMIZING YOUR BAMBOO Use τον control panel to customize for way you work.ανάλογα με τον τρόπο Χρησιμοποιείστε πίνακα ελέγχου του Bamboο για να προσαρμόσετε τοlike Bamboο Opening control panel εργασίας σας. Control panel overview Άνοιγμα του πίνακα ελέγχου Customize your touch experience Παρουσίαση του πίνακα ελέγχου Customize your experience Προσαρμογή της pen εμπειρίας αφής Button functions Προσαρμογή της εμπειρίας γραφίδας Λειτουργίες κουμπιών ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ OPENING THE CONTROL PANEL To control panel:ελέγχου: Γιαopen να ανοίξετε τον πίνακα Windows. Windows. Click onστο κουμπί Windows START button and choose ALL PROGRAMS. Then το select BAMBOO Κάντε κλίκ START και επιλέξτε το ALL PROGRAMS. Έπειτα επιλέξτε BAMBOO και and AMBOO P ROPERTIES option. choose B διαλέξτε την επιλογή BAMBOO PROPERTIES. Ανοίξτε SYSTEMPREFERENCES PREFERENCESfrom απόeir το Dock, το Apple από ο or φάκελο Macintosh. Macintosh. OpenτοSYSTEM ηdock, μενού Appleήmenu, from APPLICATIONS. APPLICATIONS Έπειτα στοon εικονίδιο BAMBOO. folder.κάντε Thenκλικ click BAMBOO icon. The control panel εμφανίζει displays only tabs and that to your στο modelτης and configuration. Ο πίνακας ελέγχου μόνοthose τις επιλογές πουoptions μπορούν να apply εφαρμοστούν μοντέλο ταμπλέτας σας. Σημείωση: Όταν είναι συνδεδεμένες περισσότερες από μίαon ταμπλέτες σε έναν ότι αλλαγή Note: When more than one Wacom is installed a single Wacom computer, any υπολογιστή, changes made in γίνεταιcontrol στον πίνακα του BAMBOO εφαρμοστεί πουopening χρησιμοποιήθηκε panel ελέγχου will be applied only toθα thatμόνο was στη lastταμπλέτα used before control πριν το άνοιγμα του πίνακα ελέγχου. panel. 34

35 35 CONTROL PANEL OVERVIEW After opening control panel, you can begin customizing. Customizable settings are found on each tab. The tabs that apply to your model and configuration are displayed when you open control panel. Closes control panel. Displays information about control panel and driver. Resets selected tab to its default settings. Displays this manual. Experiment with different settings to find what works best for you. Any changes you make will take effect immediately. Click DEFAULT to return a tab to factory settings. Tool Tips are available for most control panel items. Position screen cursor over an item and let it rest re; in a few moments Tool Tip will pop up. Your keyboard tab and arrow keys can also be used to navigate control panel. The following sections provide detailed information about each control panel tab and some of more advanced concepts. Many of sections also contain useful customizing tips. Customize your touch experience Customize your pen experience Button functions 35

36 36 CUSTOMIZE YOUR TOUCH EXPERIENCE The control panel touch options enable you to customize for way you like to interact with your and computer when using touch input. Setting touch speed Setting touch functions Setting and ExpressKey functions Disabling touch SETTING THE TOUCH SPEED Select TOUCH SPEED tab. The touch speed options determine how fast you must move or tap your fingers in order for an action or gesture to be recognized. Adjusts screen pointer for speed of tracking and navigating. Choose a SLOW speed if you like to move screen cursor at a slower rate using more finger motion. Choose a FAST speed to move screen cursor quickly with less motion. POINTER ACCELERATION sets acceleration level of screen pointer. Choose a LOW setting for a slower response to your finger motion on. Choose a HIGH setting for a quicker response. The DOUBLE-TAP TIME adjusts how fast you must tap to register a double-click. To test your setting, position screen cursor over TEST area and tap twice. Sets scrolling speed of SCROLL touch gesture. See also navigating with touch. Note: Touch speed and acceleration settings are independent of system settings. Changes you make to se settings in control panel do not affect similar system settings. However, changes made to similar system settings may affect your settings. 36

37 37 SETTING THE TOUCH FUNCTIONS Select TOUCH FUNCTIONS tab. Touch input options can be enabled or disabled and are dependent upon application support. Change settings to customize how touch input works. Touch actions and gestures are available when selected. So that you may work in different ways, some functions (such as a right-click) can be performed using different actions or gestures. See also navigating with touch. Position screen cursor over an option to see an animated demonstration of that function. If you do not choose a specific option to view, n control panel animation will demonstrate each option sequentially, from top to bottom. 37

38 38 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ EXPRESSKEY SETTING TABLET AND EXPRESSKEY FUNCTIONS Choose ταμπέλα TABLET TABLET tab to για setνα orientation andτης to ταμπλέτας customizeκαι Επιλέξτε την ρυθμίσετε την κατεύθυνση να ExpressKeys. προσαρμόσετε τα ExpressKeys. Προσανατολισμός της Tablet orientation ταμπλέτας Αλλάξτε την κατεύθυνση της ταμπλέτας επιλέγοντας το RIGHT HANDED ή το LEFT HANDED. Η ANDED or LEFT HANDED Change how your is oriented by selecting RIGHT H ταμπλέτα προσαρμόζεται αυτόματα σύμφωνα με την επιλογή. Μετά, περιστρέψτε την input. The driver automatically configures all aspects of for ταμπλέτα σύμφωνα με την επιλογή σας. selected option. Next, physically rotate to match your selection. Σημείωση: Στις οθόνες εισαγωγής και εναλλαγής χρηστών, η κατεύθυνση της ταμπλέτας θα Note: At την log-in and user switching screens, orientation use χρησιμοποιήσει προκαθορισμένη κατεύθυνση που είχε επιλεχθεί κατά τηνwill εγκατάσταση. default orientation that was selected when driver was installed. If you Εάν θέλετεwant να τοto αλλάξετε, να επανεγκαταστήσετε τον οδηγό. changeπρέπει default orientation, you must reinstall driver using Δείτε το προσαρμογή του προσανατολισμού της ταμπλέτας. Installation CD. See configuring orientation. ExpressKey functions Use pull-down menus to choose a function that will be performed when key Λειτουργίες των Χρησιμοποιήστε το μενού για να την λειτουργία που θα εφαρμοστεί όταν πατηθεί το is pressed. Your choice willεπιλέξετε be displayed eir within pull-down menu or ExpressKeys πλήκτρο. Η επιλογή σας θα εμφανιστεί στο μενού. beneath menu. By default upper key is set TOUCH TOGGLE, allowing you toκαι temporarily Προκαθορισμένα είναι ρυθμισμένο τοto πάνω κουμπί ως TOUCH TOGGLE, σας επιτρέπει disable touch input when you press ExpressKey. Press ExpressKey την προσωρινή απενεργοποίηση της αφής. Πατήστε το ξανά για να ενεργοποιηθεί. (Για το again to re-enable touch input. (For Touch, default setting enables η αρχική ρύθμιση την κίνηση FORWARD στο Internet) you Touch, to move FORWARD withinενεργοποιεί Internet browsers.) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δεύτερο κουμπί για μετακίνηση BACK στο Internet. You can use 2nd from top key to move BACK within Internet browsers. Τα κάτω κουμπιά είναι ρυθμισμένα ως CLICK (κάτω πλήκτρο) και RIGHT CLICK (το 2ο από The lower button default conditions are CLICK (bottom key) and RIGHT CLICK κάτω). (2nd key up). Note: Pen-only models do not include ExpressKeys. Σημείωση: Μόνο τα μοντέλα ταμπλέτας με γραφίδα δεν έχουν ExpressKeys 38

39 39 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΗΣ DISABLING TOUCH Choose ABLET tab to disable enable touch input. Επιλέξτε την T ταμπέλα TABLET για ναand απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε την εισαγωγή αφής. Διαθέσιμη για μοντέλα ταμπλέτας με εισαγωγή αφής Available for models configured και γραφίδας. for pen and touch input. Select to DISABLE ALL TOUCH INPUT Επιλέξτε το DISABLE ALL TOUCH INPUT κα and work with ExpressKeys and δουλέψτε pen only.με τα ExpressKeys και τη γραφίδα μόνο. Deselect to activate touch input. Απεπιλέξτε για να ενεργοποιηθεί η αφή. This option can also be changed by η επιλογή μπορεί να αλλάξει με το πάτημα Αυτή pressing an ExpressKey to which ενός όπουfunction η λειτουργία ExpressKey TOUCH TOGGLE has TOUCH TOGGLE έχει προστεθεί. been assigned. Note: When you disable touch, Σημείωση: Όταν απενεργοποιήσετε την αφή, οι SPEEDTOUCH and TOUCH TOUCH ταμπέλες SPEED και TOUCH FUNCTIONS tabs will no longer be FUNCTIONS δε θα είναι ορατές στον visible in control panel. πίνακα ελέγχου. Ενεργοποιήστε Re-enable touch to again access την για να se tabs. εμφανιστούν. 39

40 40 CUSTOMIZE YOUR PEN EXPERIENCE Customizing your pen is easy. Use pen to open control panel. You can n customize for way you like to interact with your and computer when using pen input. Setting eraser feel Setting pen button functions Setting mapping Setting tip feel and double-click Customizing Pop-up Menu 40

41 41 SETTING THE TIP AND ERASER FEEL, AND DOUBLE-CLICK DISTANCE Select PEN tab. To create broad brush strokes or to click with a light touch, use a soft tip setting. For maximum control while drawing thin lines, use a firm tip setting. To erase with a broad stroke or to click with a light touch, use a soft eraser setting. For maximum control while erasing, use a firm eraser setting. Customizes amount of pressure needed to erase. Drag slider to a softer or firmer setting. Customizes amount of pressure needed to click, draw, or ink. Drag slider to a softer or firmer setting. When checked, an audible click sound will be heard whenever a pen click occurs and your computer speakers are turned on. Adjusts size of double-click area and double-click speed. A larger setting makes double-clicking easier. Tips: Use a soft TIP FEEL to reach full pressure range with a lighter touch. In some applications, a soft pressure setting can make pen overreact any small press on pen is magnified on screen. If you experience this, try a firmer TIP FEEL setting. To make double-clicking easier, expand tap area that accepts a double-click ( double-click distance). Note: A large double-click distance may cause a delay at beginning of brush strokes in some drawing applications. This may also cause a delay at beginning of a drag action or inking stroke. If you notice such effects, try setting a smaller double-click distance and using a pen button set to double-click (see using pen buttons). 41

42 42 SETTING THE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ PEN BUTTON FUNCTIONS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΔΑΣ Select PEN tab toρεν change functions assigned toτων κουμπιών buttons on your pen. Each pen button can Επιλέξτε την ταμπέλα για να αλλάξετε τις λειτουργίες στην γραφίδα. Κάθε κουμπί μπορεί ναbe set to simulate variety of του mouse functions. ρυθμιστεί με μιαaλειτουργία ποντικιού. Select function to perform when Επιλέξτε λειτουργία που θα εφαρμόζεται όταν pressing τη upper or lower pen button. πατάτε το πάνω ή το κάτω κουμπί. When you bring pen tip within 7 mm Όταν περίπου 7 mmwithout (0.28 inch) τη (0.28 πλησιάσετε inch) of surface touching and upper μύτη της γραφίδας στηνpress ταμπλέτα χωρίςorνα την lower pen button, selected function αγγίζετε πιέστε το πάνω ή το κάτω κουμπί και η occurs. επιλεγμένη λειτουργία θα εφαρμοστεί. Tip: To make double-clicking Συμβουλή : για να κάνετε πιο easier, εύκολοset το aδιπλό pen to double-click κλικ,button ρυθμίστε ένα κουμπίautomatically της γραφίδαςby να το selecting DOUBLE CLICK. κάνει αυτόματα επιλέγοντας το DOUBLE CLICK. You can change S SWITCH MODE to best way youκάνει like δεξί to use pen when making right-clicks or or Μπορείτε να αλλάξετε τοide SIDE SWITCH MODE όπωςfitθέλετε για να κλικ ή άλλες λειτουργίες κλικαρίσματος. Κάντε clickπάνω functions. ClickADVANCED on ADVANCED button access MODE SIDE SWITCH MODE settings. κλικ στο κουμπί για να μπείτε στοtoside SWITCH HOVER HOVERCLICK CLICK για to perform functions without touching εκτέλεσηclick λειτουργιών κλικαρίσματος χωρίς να pen tip to surface. αγγίζει η γραφίδα την ταμπλέτα. CLICK & TAP to enable precise placement of click CLICK & TAP για ενεργοποίηση ακριβής τοποθέτησης των functions. When selected, you must first press pen λειτουργιών πρέπει πρώτα button and κλικαρίσματος. n touch Όταν pen επιλεχθεί, tip to θα surface in να πιέσετε το κουμπί της γραφίδας και μετά να ακουμπήσετε την order to perform click function. This is default ταμπλέτα. είναι η αρχικές ρύθμιση για της ταμπλέτες στο PC. setting forαυτή Tablet PCs. Hover click Hover click Clicktap tap Click 42

43 43 SETTING THEΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ TABLET MAPPING ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ Select PEN tab topen set για να mapping. The TRACKING options enableσας you to define Επιλέξτε την ταμπέλα ρυθμίσετε τη χαρτογράφηση. Η ταμπλέτα TRACKING επιτρέπει αν ορίσετε τη relationship penτης movement surface cursor movement on monitor screen. σχέση μεταξύbetween της κίνησης γραφίδαςon και του κέρσορα στηνand οθόνη. By entireέχει active area of maps to χαρτογραφεί entire monitor. If more than one monitor is in use Ως default προκαθορισμένη καθοριστεί όλη η ενεργή περιοχή σε ολόκληρη την οθόνη. Εάν είναι will map to all monitors. See working with multiple monitors. συνδεδεμένες περισσότερες οθόνες θα χαρτογραφήσει σε όλες. Δείτε το εργασία με πολλαπλές οθόνες. TRACKING howτου TRACKING επιλογέςoptions ελέγχειcontrol τις κινήσεις screen cursor moves: κέρσορα στην οθόνη. Select PEN MODE to set Επιλέξτε το PEN MODE για να ρυθμίσετε cursor so that its movement τις κινήσεις του κέρσορα ώστε να corresponds with position ανταποκρίνεται στη θέση της γραφίδας of your pen on στην ταμπλέτα- όποτε βάζετε τη γραφίδα wherever you place your pen στην ταμπλέτα, ο κέρσορας μεταπηδά στη είναι, cursor will νέα θέση.onαυτό η απόλυτη τοποθέτηση η αρχική ρύθμιση jumpκαι toείναι a corresponding point για την γραφίδα. Κάντε κλικ στο on screen. This is DETAILS... known για προσαρμογή της χαρτογράφησης as absolute positioning, andτης is ταμπλέτας. default setting for pen. MOUSE MODE...για Επιλέξτε Click DETAILS to να customize μετακινήσετε τον mapping. κέρσορα όπως λειτουργεί και το ποντίκι. Κάντε κλικ στο Select MOUSE MODE to move DETAILS... για ρύθμιση της ταχύτητας της screen cursor with a pick γραφίδας στη λειτουργία του ποντικιού. up and slide motion similar to using a traditional mouse. Click DETAILS... for setting pen speed in mouse mode. Σημείωση: Εάνfrequently αλλάζετε συχνά PEN MODE MOUSE να προσαρμόσετε MODE TOGGLE... MODE andmode, MOUSEμπορείτε MODE, you can assign τηmλειτουργία ODE TOGGLE... function to Note: If you switchαπό between PEN σε oneτα of κουμπιά your penτης buttons or ExpressKeys. σε ένα από γραφίδας ή σε ένα ExpressKeys.. 43

44 44 Όταν κάνετε κλίκon στο κουμπί PEN MODE DETAILS... ο διάλογος MODE DETAILS εμφανίζεται. ODE DETAILS... button, PENPEN MODE DETAILS dialog box is displayed. When you click PEN M Χρησιμοποιήστε επιλογές SCREEN AREAaγια να επιλέξετε Use SCREENτις AREA options to select screen area την την χαρτογράφηση της ταμπλέτας. for περιοχή toοθόνης screenγια mapping. ALLSCREENS. SCREENSΟλόκληρη. The entire monitor(s) area is ALL η περιοχή της οθόνη mapped; this is αρχική defaultρύθμιση. setting. Δείτε See working χαρτογραφείται, είναι εργασία με with multiple monitors for more information. πολλαπλές οθόνες για περισσότερες πληροφορίες. MONITOR. η περιοχή οθόνης που θα The entire area of aμίας single monitor that MONITOR.Ολόκληρη επιλέξετε. you choose is mapped. PORTION. Ένα μέρος της οθόνης χαρτογραφείται. Κάντε PORTION. A portion of desktop area is mapped. SET... να ανοίξει ο διάλογος όπου μπορεί να ρυθμίσει το Click SET... to open a dialog box where you can set μέρος της οθόνης. portion of screen area. Returns settings to ir factory defaults. Επιστροφή στις αρχικές ρυθμίσεις. WhenτοFFORCE ORCE PPROPORTIONS ROPORTIONS isδεν unchecked, correct scale or proportions are not Η Όταν είναι επιλεγμένο, η σωστή κλίμακα δεν αποθηκεύεται. maintained. The selected area is mapped toεπιλεγμένη selected display επιλεγμένη περιοχή ταμπλέτας χαρτογραφείται με την περιοχή τηςarea. οθόνης. Αν Drawing a ένα circle on may create on ωςdisplay screen. This is σχεδιάσετε κύκλο στην ταμπλέτα μπορείan ανellipse εμφανίζεται έλλειψη στην οθόνη. Είναι εργοστασιακή ρύθμιση. default setting. Όταν PROPORTIONS είναι επιλεγμένο, η σωστή κλίμακα οριζόντια και κάθετα WhenτοFFORCE ORCE PROPORTIONS is checked, correct vertical and horizontal proportions διατηρείται. Η επιλεγμένη περιοχή ταμπλέτας χαρτογραφήται με την επιλεγμένη περιοχή της are maintained. Drawing a circle on results in a circle on display οθόνης. Αν σχεδιάσετε ένα κύκλο στην ταμπλέτα θα εμφανιστεί ως κύκλος στην οθόνη. screen. Depending on your settings, some portions of active area may no Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, μερικές δυνατότητες της ταμπλέτας σας μπορεί να μην longer be usable αν when option is selected. χρησιμοποιούνται είανιthis επιλεγμένο. Use TABLET AREATABLET options select a την area for to screen mapping. Χρήση των επιλογών AREAtoγια να επιλέξετε περιοχή ταμπλέτας για τη χαρτογράφηση. FULL. The entire active area of is mapped. This is default setting. FULL. Ολόκληρη η ενεργή περιοχή χαρτογραφείται. Είναι εργοστασιακή ρύθμιση. A portion of area is mapped. Κάντε Click κλικ SET... toset... openναa ανοίξει dialog box whereμε you set PORTION. PORTION.Ένα μέρος της ταμπλέτας χαρτογραφείται. στο το πλαίσιο τιςcan επιλογές γιαportion το of τμήμα της area. περιοχής της ταμπλέτας. Note: Although is optimized for use with 16 : 10 aspect ratio displays, default settings automatically Σημείωση: Παρ' ότι το προσαρμόζεται για χρήση σε όθονες αναλογίας 16 : 10, Η εργοστασιακή ρύθμιση αυτόματα adjust for use or aspect ratio displays. ρυθμίζει τη with χρήση με άλλης αναλογίας οθόνες. 44

45 45 PORTION OF SCREEN AREA ΤΜΗΜΑ ΟΘΟΝΗΣ MODE DETAILSνα dialog box youστην to define portion of displayη The trackingpen options PENσας Οι επιλογές MODEinDETAILS επιτρέπουν ορίσετε τοallow κομμάτι οθόνη which που θέλετε να προσαρμοστεί screen your will map to: ταμπλέτα: A LL SCREENS SCREENS ALL Maps entire monitor(s) This is Είναι default setting.ρύθμιση. Δείτε Χαρτογραφεί ολόκληρη τη περιοχήarea. της οθόνης. εργοστασιακή See working with multiple monitors. εργασία με πολλαπλές οθόνες. M ONITOR MONITOR Maps area περιοχή of a single Χαρτογραφεί μιαentire ολόκληρη μίαςmonitor οθόνης.that you choose. P ORTION PORTION Allows you to select a portion ofθα χαρτογραφηθεί. display for to κλικ screen Μπορείτε να διαλέξετε την περιοχή που Κάντε στοmapping. SET... για να Click SET... to open PORTION OF SCREEN dialog box. ανοίξει το PORTION OF SCREEN. Επιλέξτε την μέθοδο που θα ορίσετε την Choose a method for defining a περιοχή χαρτογράφησης: portion of display: Drag corners of Σύρτε τις γωνίες του γραφικού για foreground graphic να επιλέξετε την περιοχή τηςto select screen area. οθόνης. Επιλέξτε Select CCLICK LICK TO το κουμπί TODEFINE DEFINE button τον and SCREEN AREA SCREEN AREA και μετακίστε move screen cursor to κέρσορα στην οθόνη. select screen area. Ακολουθήστε τα μηνύματα Be sure follow any (MESSAGE) πουto εμφανίζονται. MESSAGE prompts. defining a portion Αφού After ορίσετε την περιοχή στηνofοθόνη, screen, you may need to use a μπορεί να χρειαστείτε με άλλη συσκευή different input device to access να εισάγετε διαφορετική περιοχή. or portions of screen area. 45

46 46 PORTION OF TABLET AREA ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ The trackingpen options PENσας MODE DETAILSνα dialog box toταμπλέτα define area that will be Οι επιλογές MODEinDETAILS επιτρέπουν ορίσετε τοallow τμήμαyou στην που θέλετε να προσαρμοστεί mapped to screen area: στην περιοχή οθόνης: FULL FULL The entire active area of is mapped. This is ρύθμιση. default setting. Ολόκληρη η ενεργή περιοχή χαρτογραφείται. Είναι εργοστασιακή PORTION PORTION Allows you to μέρος selectτης a portion area for screen Μπορείτε να επιλέξετε ενεργήςofπεριοχής γιαactive τη χαρτογράφηση τηςto ταμπλέτας. mapping. Click S ET... to open PORTION OF TABLET dialog box. Κάντε κλικ στο SET... για να ανοίξει το PORTION OF TABLET. Επιλέξτε Choose τη μέθοδο που θα ορίσετε την a a method for defining περιοχή portion της ταμπλέτας: of : Drag corners of foreground graphic to select Σύρτε τις γωνίες του γραφικού για να area that will be επιλέξετεmapped την περιοχή της ταμπλέτας to your selected για τη χαρτογράφηση. screen area. TO DEFINE Select CLICK CLICKTO Επιλέξτε το κουμπί DEFINE REA button and use TABLET TABLET AREA καιaχρησιμοποιήστε τη your pen on to γραφίδα στην ταμπλέτα για να επιλέξετε select area. την περιοχή. Be sure to follow any Ακολουθήστε τα μηνύματα (MESSAGE) ESSAGE prompts. M που εμφανίζονται. 46

47 47 SETTING THE PEN SPEED IN MOUSE MODE To change screen cursor acceleration and speed when using pen in MOUSE MODE, click on MOUSE MODE DETAILS... button (located on PEN tab). A dialog box will be displayed where you can make your adjustments. Sets screen cursor acceleration when in MOUSE MODE. Sets screen cursor tracking speed when in MOUSE MODE. Returns settings to ir factory defaults. Notes: The dialog box will also appear when you set a button to MODE TOGGLE... Note that only one ACCELERATION and SPEED setting can be made. The mouse mode acceleration and speed settings are independent of system settings. Changes you make to se settings in control panel do not affect similar system settings. However, changes made to similar system settings may affect your settings. 47

48 48 CUSTOMIZING THE POP-UP MENU The Pop-up Menu is available for models that are configured for both pen and touch input. Select POP-UP MENU tab to create custom menu and define available functions that will appear in menu. To display Pop-up Menu, set a pen button to POP-UP MENU function. Whenever you press that button, Pop-up Menu is displayed at screen cursor position. Choose from available options in menu by clicking on m. To close Pop-up Menu without making a selection, click outside of menu. Select a button function to add to Pop-up Menu list. Displays a list of functions that have been added to Pop-up Menu. To change order of an item, drag it to a new location. Double-click on an item to make edits. Removes selected item from list. Sets FONT and FONT SIZE of Pop-up Menu. Returns tab settings to default values. Important: This action will delete all Pop-up Menu items that have been defined. 48

49 49 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ BUTTON FUNCTIONS following options areδιαθέσιμες available for and pen ΟιThe παρακάτω επιλογές είναι στιςexpresskey ρυθμίσεις των button settings. all options are available for all controls. ExpressKey και των Not κουμπιών της γραφίδας. Δεν είναι διαθέσιμες για όλα τα κουμπιά ελέγχου. FUNCTION ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CLICKS CLICKS CLICK CLICK RIGHT RIGHTCLICK CLICK MIDDLE MIDDLECLICK CLICK DOUBLE DOUBLECLICK CLICK CLICK CLICK LOCK LOCK 4TH CLICK 4TH CLICK 5TH CLICK 5TH CLICK BACK BACK FORWARD FORWARD ERASE ERASE DESCRIPTION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Simulates a primary mouse button click. Default setting for pen tip. Όπως το κλικ του ποντικιού. Αρχική ρύθμιση για τη μύτη της γραφίδας. Simulates a right mouse button click, which displays a context menu. Λειτουργεί όπως το δεξί κλικ του ποντικιού για να εμφανιστεί το μενού. Simulates a middle mouse button click. Λειτουργεί όπως το μεσαίο κουμπί του ποντικιού. Simulatesόπως a double-click. For double-clicking, use this function Λειτουργεί το διπλό κλικ. Γιαeasier πιο εύκολη πρόσβαση, χρησιμοποιείστε instead of tapping twice with pen tip. αυτή τη λειτουργία αντί για το διπλό χτύπημα της γραφίδας. Simulates holding down primary mouse button. Press tool Λειτουργεί ως το συνεχές πάτημα του ποντικιού. Πατήστε το κουμπί στα button once to initiate click lock. Press button again to release εργαλεία για Click να κλειδώσει. Πατήστε πάλι για να ξεκλειδώσει. Είναι χρήσιμο click lock. lock is useful forτο dragging objects or selecting blocks όταν σύρετε αντικείμενα ή επιλέγετε κάποιο κείμενο. of text. Λειτουργεί 4ο πάτημα τουclick. ποντικιού. Simulatesόπως a 4thτο mouse button ο Λειτουργεί 5 πάτημα τουclick. ποντικιού. Simulatesόπως a 5thτο mouse button Όπως η εντολή εφαρμογές φυλλομέτρησης. Simulates BACK BACKστις command in browser applications. Όπως η εντολή εφαρμογές φυλλομέτρησης. Simulates FORWARD FORWARD στις command in browser applications. Pen only. Sets a button so that when button is pressed, pen tip Για γραφίδα μόνο. Ρυθμίζει το κουμπί που όταν θα πατηθεί η μύτη της will act like eraser in applications that support ERASE function. γραφίδας θα λειτουργεί ως γόμα εφαρμογές που υποστηρίζουν τη See erasing for information onγια using eraser. λειτουργία ERASE. Δείτε το σβήσιμο για πληροφορίες σχετικά με το σβήσιμο. 49

50 50 FUNCTION KEYSTROKE... DESCRIPTION Enables you to simulate keystrokes. Select this option to display DEFINE KEYSTROKE dialog box. Enter a keystroke or keystroke combination in KEYS entry box. Keystroke combinations can include letters, numbers, function keys (such as F3) and modifier keys (such as SHIFT, ALT, or CTRL for Windows, or SHIFT, OPTION, COMMAND, and CONTROL for Macintosh). You can also select special keystrokes or keystroke combinations from ADD SPECIAL pull-down menu. After defining a keystroke sequence, click OK. Important: Because ENTER (Windows) and RETURN (Macintosh) keys can be selected as a defined keystroke, y cannot be used to select OK. You must use your pen to click on OK button. If prompted, enter a name for keystroke definition. The name will be displayed with respective control or in Pop-up Menu list, as applicable. Deletes only last entry in keystroke entry box. Clears keystroke entry box. MODIFIER... To learn which keystroke shortcuts are supported by a particular application, see documentation that came with application. Enables you to simulate modifier key(s) (such as SHIFT, ALT, or CTRL for Windows, or SHIFT, OPTION, COMMAND, and CONTROL for Macintosh). Many applications use modifier keys to constrain size or placement of objects. Choose one or more modifier key options. Select CLICK box if you want a mouse click to occur whenever you press tool button. 50

51 51 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FUNCTION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION POP-UP MENU POP-UP MENU Displays a Pop-up Menu on your screen. customizingτου Pop-up Εμφανίζει το αναδυόμενο μενού στην οθόνη. ΔείτεSee το προσαρμογή Menu for more information. αναδυόμενου μενού. PAN/SCROLL PAN/SCROLL Pen only. Enables you to position a document or image in any direction Για γραφίδα μόνο. Ρυθμίζει τη θέση του αρχείου στην ενεργή περιοχή πατώντας within active pane by pressing a pen button set for PAN/SCROLL and το κουμπί PAN/SCROLL στην γραφίδα και σύρετε τη μύτη πάνω στην ταμπλέτα. n dragging with pen tip across s active area. When you select PAN/SCROLL, Όταν επιλέγετε το PAN/SCROLL, το πλαίσιο PEN SCROLL SPEED dialog box PEN SCROLL SPEED εμφανίζεται για να prompts you to set a scrolling speed ρυθμίσετε την ταχύτητα scrolling που θα that will beγια used in applications χρησιμοποιηθεί εφαρμογές που δεν that do not support grabber hand (pixelυποστηρίζουν το χεράκι για τη μετακίνηση panning within a document or σε έναlevel) αρχείο. image. Μι ρύθμιση αργής ταχύτητας μειώνει την εμβέλεια και είναι χρήσιμο για πολύ A slower setting reduces κοντινά scroll και λεπτομερή χρειάζεστε rate and δουλειά is usefulόπου for close-up and ακριβή έλεγχο κινήσεων. detail work where you need precise Καθώςcontrol μετακινείτε μύτη της γραφίδας, το of τηimage. αρχείο ανταποκρίνεται και ακολουθεί την Asτης you move pen tip, κίνηση γραφίδας στην ταμπλέτα. document or image is Αφήστε το κουμπί ή σηκώστε repositioned τη μύτη της to follow direction of pen γραφίδας όταν ολοκληρώσετε. movement on. Release button or lift pen tip from surface when you are done. SHOW DESKTOP SHOW D ESKTOP Μειώνει όλα τα παράθυρα για να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας. Minimizes all open windows to display a clean desktop. SWITCH APPLICATIONS SWITCH A PPLICATIONS Brings up application dialog with focus onσυστήματα next open Φέρνει την εφαρμογή εναλλαγής switching εφαρμογών. Στα Windows Vista που application. On Windows Vista systems running Aero, Flip 3D will be τρέχει το Aero, Flip 3D θα εστιάσει στην επόμενη ανοιχτή εφαρμογή. activated with focus on next open application. OPEN/RUN... OPEN/RUN... Opens a dialog box where you can select a specific application, file, or Ανοίγει ένα πλαίσιο όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείοή εφαρμογή που script to launch. θέλετε. Click BROWSE... to locate an Πατήστε το BROWSE... για να πάτε στην application, file, or script to εφαρμογή ή το αρχείο που θέλετε. Η launch. The selection youστο make επιλογή που κάνετε εμφανίζεται appears in A PPLICATION TO πλαίσιο APPLICATION TO RUN. Κάντε RUN box. Click OK to accept κλικ στο OK για να επικυρώσετε την selection. επιλογή σας. The dialog box και willηclose andopen/run... OPEN/Rπου UN... option you have selected will be Το πλαίσιο θα κλεισει επιλογή έχετε επιλέξει θα οριστεί ώς επιλογή assignedαπλά as your tool button option. Simply tool button to launch του κουμπιού. πατήστε τα κουμπιά εργαλίων γιαpress να προωθηθείτε στην επιλογή σας. assigned option. Εαν η επιλογή σας είανι για το αναδυόμενο μενού, θα εμφανιστεί στη λίστα του αναδυόμενου μενού. If your selection is for Pop-up Menu, it will be displayed in Pop-up Menu list. 51

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Keystroke-Level Model

Keystroke-Level Model Ενισχυτική διδασκαλία Keystroke-Level Model Χ. Σκουρλάς, cskourlas@teiath.gr 2015-16 Keystroke-Level Model Σύνοψη: Εστίαση στη μελέτη του Μοντέλου. Σχέση με Μοντέλο GOMS. Σκοπός: Κατανόηση της σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Περιγραφή προϊόντος. TA006 / TA008 Graphics Tablet USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Περιγραφή προϊόντος. TA006 / TA008 Graphics Tablet USB TA006 / TA008 Graphics Tablet USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Graphics Tablet USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069 TaxiCounter Android App Περδίκης Ανδρέας ME10069 Content Android Operating System Development Tools Taxi Counter Algorithm Design Development Process Android Operating System Android is a Linux-based operating

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Adobe XD is an all-in-one cross-platform

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Άνοιγμα Της Εφαρμογής Επεξεργασίας Κειμένου. 2. Κύρια Οθόνη Της Εφαρμογής Κειμένου ΣΤΟΧΟΙ:

ΜΑΘΗΜΑ Άνοιγμα Της Εφαρμογής Επεξεργασίας Κειμένου. 2. Κύρια Οθόνη Της Εφαρμογής Κειμένου ΣΤΟΧΟΙ: ΜΑΘΗΜΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Άνοιγμα Της Εφαρμογής Επεξεργασίας Κειμένου (Microsoft Word) 2. Κύρια Οθόνη Της Εφαρμογής Κειμένου 3. Δημιουργία Νέου Εγγράφου 4. Δημιουργία Εγγράφου Βασισμένο Σε Πρότυπο 5. Κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Έναρξη 1. Εκκίνηση του προγράμματος Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. Windows XP

Computing and Information Systems Service. Windows XP Windows XP Όλοι οι υπολογιστές ανοικτής πρόσβασης στο Frederick χρησιµοποιούν Windows (2000 και XP), ένα λειτουργικό σύστηµα µε Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (Graphical User Interface), το οποίο χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING 1/12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING Ανοίγουμε τρύπες Ø8 x 80mm στο σημείο κατασκευής, με τρυπάνι. To προτεινόμενο πλάτος και μήκος μεταξύ των 2 οπών να είναι 30-35εκ.,

Διαβάστε περισσότερα

PROMETRA PROGRAMMER PRINT TOOL (REF 91840) For use with Prometra Programmer

PROMETRA PROGRAMMER PRINT TOOL (REF 91840) For use with Prometra Programmer PROMETRA PROGRAMMER PRINT TOOL (REF 91840) For use with Prometra Programmer ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (REF 91840) Για χρήση με τη Συσκευή Προγραμματισμού Prometra Table of Contents Contents...1

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 7 Τρισδιάστατα εφέ (3D effects) στο Director

Άσκηση 7 Τρισδιάστατα εφέ (3D effects) στο Director Άσκηση 7 Τρισδιάστατα εφέ (3D effects) στο Director Αυτή η άσκηση είναι μια εισαγωγή στη χρήση 3D στο Director MX. Στη Library του Director MX υπάρχουν behaviors που επιτρέπουν τη δημιουργία ενός 3D movie.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (Δ μέρος)

Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (Δ μέρος) Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (Δ μέρος) Αυτό είναι το 4 ο άρθρο που περιλαμβάνει οδηγίες για την χρήση του FINALE 2006 για PC. Σ αυτή την ενότητα θα δούμε μερικά ακόμα εργαλεία του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE Η διαδικασία μεταφοράς του υλικού ενός μαθήματος από την πλατφόρμα Blackboard Vista στην πλατφόρμα Moodle σε βήματα είναι η ακόλουθη:

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Oracle SQL Developer An Oracle Database stores and organizes information. Oracle SQL Developer is a tool for accessing and maintaining the data

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

1. PHOTOMOD Montage Desktop (βασικό πρόγραμμα)

1. PHOTOMOD Montage Desktop (βασικό πρόγραμμα) PHOTOMOD 4.4 Lite Προσοχή: Πριν από την εκκίνηση του PHOTOMOD πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία PHOTOMOD System Monitor (παρουσιάζεται με το εικονίδιο ) με την εντολή: START Programs PHOTOMOD Utility

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Το PowerPoint (PP) είναι ένα γραφικό πρόγραμμα για παρουσιάσεις. Χαρακτηριστικά Παρουσιάσεων:

Το PowerPoint (PP) είναι ένα γραφικό πρόγραμμα για παρουσιάσεις. Χαρακτηριστικά Παρουσιάσεων: Κεφάλαιο 5 Το PowerPoint (PP) είναι ένα γραφικό πρόγραμμα για παρουσιάσεις. Χαρακτηριστικά Παρουσιάσεων: Επεξεργασία κειμένου. Δημιουργία και επεξεργασία γραφικών παραστάσεων. Δημιουργία και επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

2.9.3 Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία απλών παρουσιάσεων ρουτίνας

2.9.3 Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία απλών παρουσιάσεων ρουτίνας 2.9 Δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών 2.9.3 Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία απλών παρουσιάσεων ρουτίνας Να επιδεικνύει ικανότητα στη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, ακίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πως ανοίγουμε αρχείο βίντεο ή εικόνα για επεξεργασία 1 Εφαρμογή εφφέ σε βίντεο ή σε εικόνα 2 Πως κόβεται ένα κομμάτι του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος φωτισμού από το Smartphone ή Tablet σας, μέσω του

Έλεγχος φωτισμού από το Smartphone ή Tablet σας, μέσω του Έλεγχος φωτισμού από το Smartphone ή Tablet σας, μέσω του Η εφαρμογή Daslight Version 4, είναι διαθέσιμη για PC & Mac. Συνιστούμε να έχετε πάντα την τελευταία και πιο ενημερωμένη έκδοση λογισμικού από

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη Εισαγωγή Η Διαχείριση Πλήκτρων Μacro αποτελεί ένα ειδικό λογισμικό εφαρμογής της ταμπλέτας. Χρησιμοποιώντας το Διαχειριστή Πλήκτρων Μacro, μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7

Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7 Χρήσιμες Λειτουργίες των Windows 7 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέματα (themes):... 3 1.1. Aero Peek... 4 1.2. Aero Shake:... 4 1.3. Aero Snap:... 4 1.4. Αero Flip:...

Διαβάστε περισσότερα

Using the QGIS Browser

Using the QGIS Browser Using the QGIS Browser QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This work

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Searching and Downloading OpenStreetMap Data

Searching and Downloading OpenStreetMap Data Searching and Downloading OpenStreetMap Data QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis

Διαβάστε περισσότερα

The municipality of Apokoronas has created a new app for your smart phone.

The municipality of Apokoronas has created a new app for your smart phone. 1 The municipality of Apokoronas has created a new app for your smart phone. It is now available from itunes and the Google Play Store For Apple Smart Phones: https://itunes.apple.com/us/app/%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ SNOM 300 έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ SNOM 300 έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ SNOM 300 έκδοση 8.7.5.44 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Πίνακας περιεχομένων ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ... 1 ΕΝΤΟΛΕΣ MENOY... 2 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Operation)... 2 1.1 Αρχική Σελίδα (Home)... 2 1.2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός QR ενεργοποίησης

Κωδικός QR ενεργοποίησης Εγχειρίδιο χρήσης Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για τα κλιματιστικά MORRIS με λειτουργία WiFi. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του κλιματιστικού και να το κρατήσετε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Pen Tablet. Windows 2000 / XP / Vista

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Pen Tablet. Windows 2000 / XP / Vista Pen Tablet Εγχειρίδιο Χρήσης Windows 2000 / XP / Vista 1 1. Περίληψη I. Γενικές Πληροφορίες Καλωσήρθατε στον κόσµο της ηλεκτρονικής γραφίδας! Μπορείτε να ανακαλύψετε πόσο εύκολο είναι να ελέγξετε τον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP... 9 Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Κεφάλαιο 3: Γραμμή εργασιών (taskbar)... 26 Κεφάλαιο 4: Χειρισμός παραθύρων... 44

Διαβάστε περισσότερα

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory RMCLab Remote Monitored and Controlled Laboratory Help with Microsoft Windows XP and Norton Internet Security Firewalls Ακολούθως δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την σωστή διαχείριση του Firewall των Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 Φόρµες Ένας τρόπος για να συλλέξετε πληροφορία από τους επισκέπτες του δικτυακού σας τόπου είναι οι φόρµες. Με τα εξειδικευµένα αυτά εργαλεία µπορείτε να κάνετε έρευνες ή τεστ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Sweex Wireless 300N Adapter USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

FSM Toolkit Exercises

FSM Toolkit Exercises ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξανδρος Ποταμιάνος Ονοματεπώνυμο: Α Μ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΗΛ 413 : Συστήματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Προσθήκη Κειμένου. 2. Ελληνική Διάταξη Πληκτρολογίου ΣΤΟΧΟΙ:

ΜΑΘΗΜΑ Προσθήκη Κειμένου. 2. Ελληνική Διάταξη Πληκτρολογίου ΣΤΟΧΟΙ: ΜΑΘΗΜΑ 2 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Προσθήκη Κειμένου 2. Ελληνική Διάταξη Πληκτρολογίου 3. Αλλαγή Παρουσίασης Σελίδας 4. Εισαγωγή Συμβόλων/Ειδικών Χαρακτήρων 5. Παρουσίαση Και Απόκρυψη Μη Εκτυπώσιμων Χαρακτήρων 6. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ : Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009)

ΕΠΛ : Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009) Κεφάλαιο 1: Windows ΕΠΛ 001-002: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009) Τα Windows είναι ένα λειτουργικό περιβάλλον, τo οποίo κάνει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

1. Κλικ στην καρτέλα Insert 2. Tables 3. Κλικ Table 4. Σύρουμε το δείκτη του ποντικιού και επιλέγουμε τον επιθυμητό αριθμό γραμμών και στηλών

1. Κλικ στην καρτέλα Insert 2. Tables 3. Κλικ Table 4. Σύρουμε το δείκτη του ποντικιού και επιλέγουμε τον επιθυμητό αριθμό γραμμών και στηλών ΜΑΘΗΜΑ 4 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Προσθήκη Πίνακα (Table) 2. Εισαγωγή Και Μετακίνηση Κειμένου Σε Πίνακα 3. Εισαγωγή Στηλών Και Γραμμών Σε Πίνακα 4. Διαγραφή Στηλών Και Γραμμών Σε Πίνακα 5. Αλλαγή Πλάτους Στηλών Και

Διαβάστε περισσότερα

Ηχογράφηση στο Audacity

Ηχογράφηση στο Audacity Ηχογράφηση στο Audacity Προετοιµασία και εκτέλεση ηχογράφησης στον υπολογιστή µε το πρόγραµµα Audacity, από εξωτερική συσκευή παραγωγής ήχου (φορητό CD player, mp3 player) ή µικρόφωνο: 1. Ανοίγουµε το

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό Οδηγίες για το BBB Για τη συμμετοχή σας στις τηλεδιασκέψεις της υπηρεσίας meeting.sch.gr που θα διεξαγονται μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων BigBlueButton, θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Basic Raster Styling and Analysis

Basic Raster Styling and Analysis Basic Raster Styling and Analysis QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi

Διαβάστε περισσότερα

Presenter SNP6000. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 EL Εγχειρίδιο χρήσης 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Σημαντικό! Εγκαταστήστε τον οδηγό προτού συνδέσετε το Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2!

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Σημαντικό! Εγκαταστήστε τον οδηγό προτού συνδέσετε το Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2! WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Β ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ (NON-EXPERTS) Α. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. TOOLS DATA UTILITIES SWITCHBOARD MANAGER YES

ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Β ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ (NON-EXPERTS) Α. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. TOOLS DATA UTILITIES SWITCHBOARD MANAGER YES ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Β ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ (NON-EXPERTS) Α. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. TOOLS DATA UTILITIES SWITCHBOARD MANAGER YES 2. ΠΑΤΗΣΤΕ EDIT ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ COMPANY CLOSE 3. ΠΑΤΗΣΤΕ NEW (CREATE NEW)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή WINDOWS ΣΤΟΧΟΙ: 1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2. Γνωριμία Με Την Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) 3. Ta Βασικά Εικονίδια Της Επιφάνειας Εργασίας (Desktop) 4. Κουμπιά Παραθύρων 5.

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Unit Scope Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τα βασικά των καταστάσεων διαπραγμάτευσης winwin,

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία σύνδεσης του modem. Εγκατάσταση του Modem

Προετοιμασία σύνδεσης του modem. Εγκατάσταση του Modem ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP Διαδικασία δικτύωσης PC μέσω modem Στις επόμενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

BHMATA ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ 3S/I.T.P.

BHMATA ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ 3S/I.T.P. BHMATA ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ 3S/I.T.P. Πριν την έναρξη της διαδικασίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η αναβάθμιση διαφέρει σε κάποιες λεπτομέρειες, ανάλογα με το τύπο της βάσης δεδομένων της κάθε χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα

GenExis Οδηγίες προς Μαθητές

GenExis Οδηγίες προς Μαθητές Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Leonardo da Vinci Πολύπλευρο πρόγραμμα Μεταφοράς Καινοτομίας EEGS E-learning Exercise GenExis System GenExis Οδηγίες προς Μαθητές Τμήμα I: Γενικές οδηγίες χρήσης για Μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας ΒΗΜΑ 1 Εφεδρικό Αντίγραφο Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εφαρμόσουμε τον οδηγό εγκατάστασης στον Η/Υ μας κρατούμε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 4: Συνεργασία Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. Πώς να χτίσετε και να διατηρήσετε μια αποτελεσματική ομάδα Σε αυτό πρόγραμμα, εντός

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις Ψηφιακής Υπογραφής για έγγραφα μορφής PDF στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Ρυθμίσεις Ψηφιακής Υπογραφής για έγγραφα μορφής PDF στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Ρυθμίσεις Ψηφιακής Υπογραφής για έγγραφα μορφής PDF στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Ρυθμίσεις Acrobat Reader έκδοσης ΧΙ και DC Σε αυτό το κείμενο περιγράφεται η διαδικασία ρύθμισης των παραμέτρων ψηφιακής υπογραφής

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα