David M. Boore Α 1 Ανδρέας Σκαρλατούδης B 2 Χρυσάνθη Βεντούζη B 3 Παπαζάχος B 4 και Βασίλης Μάργαρης Γ 5. Κώστας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "David M. Boore Α 1 Ανδρέας Σκαρλατούδης B 2 Χρυσάνθη Βεντούζη B 3 Παπαζάχος B 4 και Βασίλης Μάργαρης Γ 5. Κώστας"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1835 Εµπειρικές σχέσεις απόσβεσης των φασµατικών τιµών της εδαφικής επιτάχυνσης και ταχύτητας ενδιαµέσου βάθους σεισµικών κινήσεων του Ν. Αιγαίου Empirical prediction relations of acceleration and velocity spectral values from intermediate depth earthquakes in Southern Aegean David M. Boore Α 1 Ανδρέας Σκαρλατούδης B 2 Χρυσάνθη Βεντούζη B 3 Παπαζάχος B 4 και Βασίλης Μάργαρης Γ 5 Κώστας ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στα πλαίσια της εργασίας αυτής έγινε µια προσπάθεια για τη µελέτη των φασµατικών παραµέτρων της εδαφικής κίνησης του σεισµού ενδιαµέσου βάθους των Κυθήρων στις 08/01/06 µε τη συνδυασµένη χρήση δεδοµένων τόσο από σεισµολογικά όσο και από δίκτυα ισχυρής σεισµικής κίνησης. Το τελικό σύνολο των δεδοµένων αποτελείται από 200 περίπου οριζόντιες συνιστώσες εδαφικής επιτάχυνσης που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό φασµατικών εµπειρικών σχέσεων πρόβλεψης της εδαφικής κίνησης για 21 περιόδους από 0.01s-10s και για υποκεντρικές αποστάσεις Km. Τα πρώτα συµπεράσµατα δείχνουν την ύπαρξη ενός σύνθετου µοντέλου απόσβεσης της εδαφικής κίνησης, εµφανίζοντας αρκετά µεγαλύτερες φασµατικές τιµές εδαφικής κίνησης σε περιοχές κατά µήκος του Ελληνικού τόξου απ ότι στο εσωτερικό του, κυρίως λόγω της απόσβεσης των σεισµικών κυµάτων από τη ζώνη χαµηλού παράγοντα ποιότητας Q στη «σφήνα» του µανδύα κάτω από το Ελληνικό ηφαιστειακό τόξο (Νίσυρος-Σαντορίνη-Μήλος-Σουσάκι- Μέθανα). Η σύγκριση των φασµάτων απόκρισης από το σεισµό των Κυθήρων µε φάσµατα απόκρισης από επιφανειακούς σεισµούς για παρόµοιες αποστάσεις και µεγέθη αναδεικνύει τις διαφορετικές ιδιότητες των φασµατικών παραµέτρων της εδαφικής κίνησης µεταξύ των επιφανειακών και των ενδιαµέσου βάθους σεισµών και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην ανωδοµή στην περιοχή του Ν. Αιγαίου. ABSTRACT : In the present study an effort has been made for studying the spectral parameters of the ground motions produced by the Kythera intermediate depth earthquake 08/01/06, with the combined use of data from both seismological and strong motion networks. The final data set is comprised of about 200 horizontal components οf acceleration records. This data set was used for deriving spectral empirical prediction relations for periods 0.01s-10s and for hypocentral distances Km. Preliminary regression results show a composite attenuation pattern of ground motion, with higher predicted values of ground motion in areas along the Hellenic arc than the ones predicted for back arc areas. This prominent effect is probably due to the existence of a low V s - low Q s layer in the mantle wedge above the Hellenic volcanic arc (Nisiros-Santorini-Milos-Sousaki-Methana).The comparison of response spectra from shallow earthquakes with those produced in the present study for similar hypocentral distances and magnitudes verifies the different spectral properties of the two types of earthquakes and their possible impact on the Southern Aegean area infrastructures. 1 Dr Ερευνητής, U.S. Geological Survey, Menlo Park, USA, 2 Msc Γεωφυσικός, Εργαστήριο Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 3 Msc Γεωφυσικός, Εργαστήριο Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 4 Αν. Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 5 ιευθυντής Ερευνών, ΙΤΣΑΚ, Θεσσαλονίκη,

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σεισµός ενδιαµέσου βάθους των Κυθήρων (M6.7, Βάθος=67Km) συνέβη στο δυτικό τµήµα του Ελληνικού τόξου (Σχήµα 1). Οι περισσότερες καταστροφές παρατηρήθηκαν στο χωριό Μιτάτα στο νησί των Κυθήρων (EERI, 2006). Στο Σχήµα 1 φαίνονται τα επίκεντρα και οι µηχανισµοί γένεσης που προτάθηκαν από διάφορα Ινστιτούτα για τον συγκεκριµένο σεισµό. Ο µηχανισµός γένεσης που προτάθηκε από το Εργαστήριο Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και υπολογίστηκε µε την αντιστροφή τηλεσεισµικών καταγραφών ευρέως φάσµατος έδειξε ένα µηχανισµό οριζόντιας µετατόπισης µε ανάστροφη συνιστώσα (παράταξη:50, κλίση:55, διάνυσµα ολίσθησης:115) (Benetatos and Kiratzi, 2006). Ο µηχανισµός αυτός είναι σε συµφωνία µε το τοπικό πεδίο τάσεων για το δυτικό τµήµα του Ελληνικού τόξου σε αυτό το βάθος, όπου κυριαρχούν συµπιεστικά πεδία µε διεύθυνση Β - ΝΑ, ενώ παρατηρείται εφελκυσµός µε κλίση παράλληλη προς τη διεύθυνση της βύθισης και ΒΑ-Ν διεύθυνση. Στο Σχήµα 1 φαίνονται επίσης και οι µέσοι µηχανισµοί (γκρι χρώµα) που υπολογίστηκαν από τους Papazachos et al. (2000) µε τη χρήση όλων των διαθέσιµων µηχανισµών γένεσης από σεισµούς ενδιαµέσου βάθους για διαφορετικές περιοχές του Ελληνικού τόξου. Από το σχήµα φαίνεται η πολύ καλή συµφωνία που υπάρχει µεταξύ του µηχανισµού που υπολογίστηκε για το σεισµό των Κυθήρων µε το µέσο µηχανισµό που προτάθηκε για τη συγκεκριµένη περιοχή (µηχανισµός d2). Σχήµα 1. Χάρτης της περιοχής του Ν. Αιγαίου. Τα επίκεντρα που προτάθηκαν από τα διάφορα Ινστιτούτα σηµειώνονται µε τους κόκκινους κύκλους. Στο σχήµα φαίνονται επίσης οι µηχανισµοί γένεσης που προτάθηκαν από το ΑΠΘ, το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΓΙΕΕΑ), το πανεπιστήµιο του Harvard (HARV) και το Ινστιτούτο ETH της Ζυρίχης (ETHZ), καθώς και οι µέσοι µηχανισµοί για διάφορες περιοχές του Ελληνικού τόξου (γκρι χρώµα) (Papazachos et al., 2000). Η ιδιαιτερότητα της απόσβεσης των σεισµικών κυµάτων από σεισµούς ενδιαµέσου βάθους, σε σχέση µε τους επιφανειακούς σεισµούς, έγκειται στο γεγονός της ύπαρξης ενός στρώµατος χαµηλών ταχυτήτων-παράγοντα απόσβεσης των εγκαρσίων κυµάτων (V s -Q s ) στο πίσω µέρος της ζώνης κατάδυσης. Αυτό το στρώµα χαµηλών ταχυτήτων-παράγοντα απόσβεσης έχει αναγνωριστεί από διάφορες τοµογραφικές µελέτες (Spakman, 1988; Spakman et al., 1993; Papazachos et al., 1995; Papazachos and Nolet, 1997). Εξαιτίας της κατάδυσης της Μεσογειακής λιθοσφαιρικής πλάκας, τα ένυδρα πυριτικά ορυκτά 2

3 αφυδατώνονται στο βάθος περίπου των 80Km. Το νερό που απελευθερώνεται επιταχύνει τη µερική τήξη των ορυκτών, που ήδη βρίσκονται σε υψηλές θερµοκρασίες (>1000 o C), επάνω από τη σχετικά ψυχρότερη καταδυόµενη πλάκα δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο µερική τήξη στη σφήνα του µανδύα πάνω από την κατάδυση. Η επιφανειακή εκδήλωση της µερικής τήξης στη σφήνα του µανδύα είναι το ηφαιστειακό τόξο (Νίσυρος-Σαντορίνη-Μήλος-Σουσάκι- Μέθανα). Η µερική τήξη ευθύνεται για το στρώµα χαµηλών ταχυτήτων-παράγοντα απόσβεσης των εγκαρσίων κυµάτων (V s και Q s ) στη σφήνα του µανδύα, εξηγώντας έτσι την ισχυρή απόσβεση των κυµάτων στην οπισθότοξη περιοχή στον ανώτερο µανδύα επάνω από την καταδυόµενη πλάκα (Papazachos et al., 2000). Στο Σχήµα 2 το στρώµα χαµηλών ταχυτήτων των επιµήκων κυµάτων (Vp < 7.9 Km/s) (περιοχή χαµηλού Qs) (Papazachos et al., 1995) στη σφήνα του µανδύα (60-90 Km), φαίνεται µε τη µαύρη διακεκοµµένη γραµµή σε πολύ καλή συµφωνία µε την προτεινόµενη κατηγοριοποίηση των σταθµών καταγραφής σε οπισθότοξη και κατά µήκος του τόξου περιοχή. Παγκοσµίως έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές µελέτες για την παραγωγή εµπειρικών σχέσεων πρόβλεψης για περιοχές κατάδυσης µε τη χρήση δεδοµένων από όργανα καταγραφής ισχυρής σεισµικής κίνησης (Theodulidis and Papazachos, 1990, Crouse, 1991, Youngs et al., 1997, Atkinson and Boore, 2003, Kanno et al., 2006, Zhao et al., 2006 κ.α.). Οι Atkinson and Boore (2003) ήταν από τους πρώτους που χρησιµοποίησαν ένα µικρό αριθµό δεδοµένων από σεισµικά δίκτυα σε συνδυασµό µε δεδοµένα από δίκτυα καταγραφής ισχυρής σεισµικής κίνησης για την παραγωγή φασµατικών εµπειρικών σχέσεων πρόβλεψης της εδαφικής κίνησης για την περιοχή κατάδυσης της Cascadia. Η συνδυασµένη χρήση των δύο ειδών δεδοµένων έχει το πλεονέκτηµα καταγραφών στο κοντινό πεδίο από όργανα καταγραφής ισχυρής κίνησης (ψαλιδισµός των καταγραφών από όργανα καταγραφής ασθενούς κίνησης) και στο µακρινό πεδίο από όργανα καταγραφής ασθενούς κίνησης (µεγαλύτερη ευαισθησία από τα όργανα ισχυρής σεισµικής κίνησης). Στην παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια µελέτης των φασµατικών χαρακτηριστικών της απόσβεσης της εδαφικής κίνησης από σεισµούς ενδιαµέσου βάθους και προτείνονται εµπειρικές σχέσεις πρόβλεψης των φασµατικών τιµών για την ευρύτερη περιοχή του Ν. Αιγαίου για το συγκεκριµένο σεισµό. Τέλος συγκρίνονται τα φάσµατα απόκρισης από το σεισµό των Κυθήρων και από επιφανειακούς σεισµούς και αναδεικνύονται οι διαφορετικές ιδιότητες των δύο τύπων σεισµών. Ε ΟΜΕΝΑ Ο σεισµός των Κυθήρων καταγράφηκε από τα δύο µόνιµα Ελληνικά σεισµολογικά δίκτυα που λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του σεισµολογικού σταθµού της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος όγκος των δεδοµένων όµως προήρθε από το δίκτυο του Εγκέλαδου, ενός τοπικού, αµφίβιου, σεισµολογικού δικτύου στην περιοχή του Ν. Αιγαίου που συντονίζεται από το Πανεπιστήµιο Ruhr του Bochum (Γερµανία) και λειτουργεί υπό την επίβλεψη µιας µεγάλης οµάδας συνεργατών που απαρτίζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κωνσταντινούπολης, το Πανεπιστηµίου του Αµβούργου και του GeoForschungszentrum στο Potsdam (Γερµανία). Στην παρούσα εργασία έχουν χρησιµοποιηθεί µόνο τα δεδοµένα από σταθµούς που ήταν εγκατεστηµένοι στην ξηρά. 3

4 Επίσης χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από το σεισµολογικό κέντρο του Kandilli και το Ινστιτούτο σεισµολογικών ερευνών (KOERI) (Τουρκία) και από τους µόνιµους σταθµούς του GEOFON. Το αντίστοιχο σύνολο δεδοµένων από τα όργανα καταγραφής ισχυρής σεισµικής κίνησης βασίστηκε στη χρήση δεδοµένων από το δίκτυο επιταχυσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), το δίκτυο επιταχυνσιογράφων του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Konstantinou et al., 2006), το δίκτυο επιταχυνσιογράφων της.ε.η. και το Παρατηρητήριο Αστρονοµίας της Λάρισας. Στο Σχήµα 2 φαίνονται µε τρίγωνα οι σταθµοί που είναι εγκατεστηµένοι σεισµογράφοι ευρέως φάσµατος και µε τετράγωνα οι σταθµοί που είναι εγκατεστηµένοι επιταχυνσιογράφοι. ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Η πλειοψηφία των οργάνων καταγραφής ασθενούς σεισµικής κίνησης που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ευρέως φάσµατος (60s-50Hz). Τα δεδοµένα που προήρθαν από όργανα βραχείας περιόδου δεν χρησιµοποιήθηκαν, µιας και το συχνοτικό περιεχόµενο των καταγραφών από σεισµούς ενδιαµέσου βάθους είναι πλούσιο σε χαµηλές συχνότητες και τα συγκεκριµένα όργανα δεν µπορούν να αναπαραστήσουν επαρκώς τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Στους σταθµούς καταγραφής χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικοί τύποι σεισµοµέτρων Guralp (κυρίως CMG-3ESP) και Streckeisen STS-2 ενώ οι ψηφιακοί καταγραφείς ήταν κυρίως ανάλυσης 24-bit και σε µερικές περιπτώσεις 18-bit. Σχήµα 2. ικτυακή κάλυψη του σεισµού των Κυθήρων του Οι σεισµογράφοι ευρέως φάσµατος φαίνονται µε τα τρίγωνα ενώ µε τα τετράγωνα σηµειώνονται οι επιταχυνσιογράφοι. Οι σταθµοί που βρίσκονται κατά µήκος του τόξου σηµειώνονται µε τα µαύρα αστέρια. Με τη µαύρη στικτή γραµµή φαίνεται η περιοχή που καλύπτει το στρώµα χαµηλής ταχύτητας (V s ) -χαµηλού παράγοντα (Q s ) απόσβεσης των εγκαρσίων κυµάτων (Papazachos et al., 1995). 4

5 Από το συνολικό αριθµό των επιταχυνσιογράφων, η πλειοψηφία ήταν όργανα χαµηλής ανάλυσης (11-bit, Kinemetrics QDR - MEMS technology) και µόνο ένας µικρός αριθµός ήταν υψηλής ανάλυσης [18-bit (Geosig GSR18 και Kinemetrics ETNA) και 24-bit (GURALP CMG- 5T)]. Περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τους τύπους των οργάνων που χρησιµοποιήθηκαν µπορούν να βρεθούν στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Ινστιτούτων. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Οι καταγραφές που προέρχονται από τα σεισµόµετρα ευρέως φάσµατος διορθώθηκαν για την απόκριση του οργάνου και φιλτραρίστηκαν µε ένα υψηλοπερατό, δεύτερης τάξης, µη αιτιοκρατικό φίλτρο τύπου Butterworth, για την αφαίρεση του θορύβου. Έπειτα από διάφορες δοκιµές επιλέχθηκε η τιµή 0.05 Hz (20s) ως η γωνιακή συχνότητα αποκοπής για το υψηλοπερατό φίλτρο για όλες τις καταγραφές, που αντανακλά και την υψηλή ποιότητα των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν. Οι καταγραφές που προέρχονται από τους επιταχυνσιογράφους διορθώθηκαν για την απόκριση του οργάνου, όπου αυτό ήταν δυνατόν, ενώ φιλτραρίστηκαν επίσης για την αφαίρεση του ψηφιακού θορύβου. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για το φιλτράρισµα των καταγραφών ήταν αυτή που εφαρµόστηκε από τους Skarlatoudis και Margaris (2006), ακολουθώντας τα αποτελέσµατα του Boore (2003, 2005). Λόγω των ιδιαίτερων φασµατικών χαρακτηριστικών των καταγραφών από τους σεισµούς ενδιαµέσου βάθους (πλούσιο χαµηλόσυχνο περιεχόµενο) έπειτα από την αρχική ηµιαυτόµατη επεξεργασία των καταγραφών τα φάσµατα Fourier των οριζόντιων συνιστωσών επανελέγχθηκαν µε στόχο τη βελτιστοποίηση του προσδιορισµού της γωνιακής συχνότητας αποκοπής του υψηλοπερατού φίλτρου. Ο περισσότεροι επιταχυνσιογράφοι που κατέγραψαν τα επιταχυνσιογράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία ήταν εγκατεστηµένοι σε εδαφικές κατηγορίες C ή D ενώ όλοι οι σεισµογράφοι θεωρήθηκε ότι ήταν εγκατεστηµένοι σε εδαφική κατηγορία B/A, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του NEHRP (1994) και UBC (1997). Το τελικό σύνολο δεδοµένων που προέκυψε έπειτα από την επεξεργασία των καταγραφών και από τους δύο τύπους οργάνων (σεισµογράφους, επιταχυνσιογράφους) αποτελείται από περίπου 200 οριζόντιες συνιστώσες εδαφικής επιτάχυνσης. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Η απόκριση ενός µονοβάθµιου αρµονικού ταλαντωτή που εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε απόσβεση για µια συγκεκριµένη σεισµική κίνηση που ενεργεί σε αυτόν είναι διαφορετική για διαφορετικές τιµές της ιδιοπεριόδου και της απόσβεσης του. Συνεπώς το φάσµα απόκρισης του αρµονικού ταλαντωτή δίνεται από τη µέγιστη τιµή της απόκρισής του για κάθε ιδιοπερίοδο ταλάντωσης και για συγκεκριµένη τιµή της απόσβεσής του και για τον υπολογισµό του χρησιµοποιείται η συνολική καταγραφή της επιτάχυνσης. Στην παρούσα εργασία υπολογίστηκαν τα φάσµατα απόκρισης για κρίσιµη απόσβεση 5% του ταλαντωτή και για 21 ιδιοπεριόδους από 0.01s ως 10s που φαίνονται στον Πίνακα 1, για τις οριζόντιες 5

6 συνιστώσες της εδαφικής επιτάχυνσης του συνόλου των δεδοµένων µας. Στην ανάλυση για τον υπολογισµό των εµπειρικών σχέσεων, για κάθε µία από τις 21 ιδιοπεριόδους και για τη µέγιστη εδαφική επιτάχυνση (PGA), χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα όπου η γωνιακή συχνότητα αποκοπής του υψηλοπερατού φίλτρου που εφαρµόστηκε στο στάδιο της επεξεργασίας των καταγραφών ήταν η µισή της ελάχιστης εξεταζόµενης ιδιοπεριόδου ταλάντωσης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε οτι τα υπολογισµένα φάσµατα απόκρισης δεν έχουν επηρεαστεί από την καµπύλη απόκρισης του φίλτρου 2 ης τάξης που εφαρµόστηκε για την αποµάκρυνση του χαµηλόσυχνου θορύβου στις καταγραφές. Για τον υπολογισµό των φασµατικών εµπειρικών σχέσεων πρόβλεψης της εδαφικής κίνησης χρησιµοποιήθηκε η Εξίσωση 1: logy = c+ clogr+ cr + cr + cs+ cs (1) back 32 along 41 s 42 ss όπου Υ είναι η ψευδο-φασµατική τιµή της επιτάχυνσης PSA (cm/s 2 ) και R η υποκεντρική απόσταση σε χιλιόµετρα. Οι συντελεστές c 31 και c 32 υπολογίζονται αντίστοιχα µόνο στις περιπτώσεις όπου ο σταθµός καταγραφής βρίσκεται στην οπισθότοξη ή στην περιοχή του τόξου και σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του Σχήµατος 2. Οι παράµετροι S s και S ss περιγράφουν τις εδαφικές συνθήκες και παίρνουν τιµές 0 και οι δύο για κατηγορίες εδαφών σκληρών πετρωµάτων (B/A), 1 ο S s και 0 ο S ss για χαλαρά εδάφη (κατηγορία C) και 0 ο S s και 1 ο S ss για πολύ χαλαρά εδάφη (κατηγορία D). Πίνακας 1. Εµπειρικοί συντελεστές φασµατικής απόσβεσης και το µέσο τετραγωνικό σφάλµα (RMS) που υπολογίστηκαν µε τη µέθοδο της γραµµικής παλινδρόµησης από την Εξίσωση 1 για τις διάφορες ιδιοπεριόδους του ταλαντωτή. Περίοδος (s) c 1 c 2 c 31 c 32 c 41 c 42 RMS PGA

7 Στην Εξίσωση 1 απουσιάζει ο συντελεστής που εξαρτάται από το µέγεθος του σεισµού, µιας και τα δεδοµένα προέρχονται από έναν µόνο σεισµό µε µέγεθος Μ6.7. Για τον υπολογισµό των συντελεστών της Εξίσωσης 1 χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης (Draper and Smith, 1981). Έπειτα από διάφορες δοκιµές στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκε ο γεωµετρικός µέσος των δύο οριζόντιων συνιστωσών µε στόχο τη µείωση της µεταβλητότητας των αποτελεσµάτων ανά σταθµό καταγραφής ενώ κρατήθηκε σταθερός ο συντελεστής c 2 (συντελεστής της γεωµετρικής απόσβεσης) µε τιµή Σχήµα 3. Σύγκριση των εµπειρικών σχέσεων πρόβλεψης της ψευδο-φασµατικής επιτάχυνσης µε τις παρατηρηµένες τιµές ανηγµένες σε εδαφικές συνθήκες σκληρών πετρωµάτων, για διάφορες τιµές της ιδιοπεριόδου. Με µπλε χρώµα παριστάνονται τα δεδοµένα από την οπισθότοξη περιοχή ενώ µε κόκκινο τα δεδοµένα κατά µήκος του τόξου. Τα σχήµατα µε έγχρωµο περίγραµµα (τρίγωνα, τετράγωνα και κύκλοι) παριστάνουν δεδοµένα που έχουν καταγραφεί από σεισµόµετρα, ενώ µε τα έγχρωµα σχήµατα δεδοµένα που έχουν καταγραφεί από επιταχυνσιογράφους. Επίσης µε τρίγωνα παριστάνονται τα δεδοµένα για εδαφικές συνθήκες σκληρών πετρωµάτων, µε τετράγωνα τα δεδοµένα για χαλαρά εδάφη και µε κύκλους τα δεδοµένα για πολύ χαλαρά εδάφη. 7

8 Η τιµή αυτή του συντελεστή c 2 επιλέχθηκε γιατί έδινε την πιο σταθερή λύση γραµµικής παλινδρόµησης και το µικρότερο µέσο τετραγωνικό σφάλµα για όλες τις ιδιοπεριόδους. Οι συντελεστές που υπολογίστηκαν από την ανάλυση για κάθε µια από τις ιδιοπεριόδους και τη µέγιστη εδαφική επιτάχυνση µαζί µε το µέσο τετραγωνικό σφάλµα (RMS) φαίνονται στον Πίνακα 1. Στα Σχήµατα 3 φαίνεται για διάφορες ιδιοπεριόδους του ταλαντωτή, η σύγκριση των υπολογισµένων σχέσεων µε τα πραγµατικά δεδοµένα, ανηγµένα σε εδαφικές συνθήκες σκληρών πετρωµάτων (B/A), σε συνάρτηση µε την υποκεντρική απόσταση. Με το µπλε χρώµα σηµειώνονται τα δεδοµένα που προέρχονται από την οπισθότοξη περιοχή ενώ µε κόκκινο αυτά που προέρχονται από περιοχές κατά µήκος του τόξου σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση που φαίνεται στο Σχήµα 2. Σχήµα 4. Κατανοµή των υπολοίπων των φασµατικών τιµών της επιτάχυνσης σε συνάρτηση µε την απόσταση για διάφορες τιµές της ιδιοπεριόδου. Με µπλε κύκλους παριστάνονται τα δεδοµένα από την οπισθότοξη περιοχή ενώ µε κόκκινους τα δεδοµένα κατά µήκος του τόξου. 8

9 Με τα σχήµατα µε έγχρωµα περιγράµµατα περιγράφονται τα δεδοµένα που προέρχονται από σεισµογράφους ενώ µε τα έγχρωµα σχήµατα τα δεδοµένα που προέρχονται από επιταχυνσιογράφους. Τέλος µε τρίγωνα παριστάνονται τα δεδοµένα που καταγράφηκαν σε εδαφικές συνθήκες σκληρών πετρωµάτων (B/A), µε τετράγωνα τα δεδοµένα από χαλαρά εδάφη (C) και µε κύκλους τα δεδοµένα από πολύ χαλαρά εδάφη (D). Στο Σχήµα 3 φαίνεται η ισχυρότερη απόσβεση της ενέργειας των κυµάτων στην οπισθότοξη περιοχή (µπλε καµπύλες) απ ότι στις περιοχές κατά µήκος του τόξου (κόκκινες καµπύλες) για όλες τις ιδιοπεριόδους του ταλαντωτή. Η διαφορετική απόσβεση µεταξύ των δύο περιοχών είναι αποτέλεσµα του στρώµατος χαµηλών ταχυτήτων υψηλού παράγοντα απόσβεσης των εγκαρσίων κυµάτων που περιγράφηκε προηγουµένως στο κείµενο. Για τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας της λύσης παλινδρόµησης µελετήθηκε η κατανοµή των υπολοίπων των φασµατικών τιµών της επιτάχυνσης (δεκαδικός λογάριθµος των παρατηρηµένων προς τις υπολογισµένες τιµές) σε συνάρτηση µε την υποκεντρική απόσταση για τις διάφορες τιµές ιδιοπεριόδων του ταλαντωτή. Στο Σχήµα 4 φαίνεται η κατανοµή των υπολοίπων των φασµατικών τιµών της επιτάχυνσης. Με µπλε κύκλους σηµειώνονται τα δεδοµένα από την οπισθότοξη περιοχή ενώ µε κόκκινους κύκλους τα δεδοµένα από την κατά µήκος του τόξου περιοχή. Από τη µελέτη του Σχήµατος 4 δεν παρατηρείται κάποια συσχέτιση µεταξύ των υπολοίπων των φασµατικών τιµών τις επιτάχυνσης σε συνάρτηση µε την κατηγοριοποίηση που επιλέχθηκε (οπισθότοξη-κατά µήκος του τόξου περιοχές) για όλες τις υποκεντρικές αποστάσεις και τις συγκεκριµένες ιδιοπεριόδους του ταλαντωτή. Το Σχήµα 4 είναι αντιπροσωπευτικό όλων των αντίστοιχων σχηµάτων για τις ιδιοπεριόδους που φαίνονται στον Πίνακα 1 από τα οποία προκύπτουν τα ίδια συµπεράσµατα για τη συσχέτιση των υπολοίπων για τις δύο κατηγορίες δεδοµένων (οπισθότοξα-κατά µήκος του τόξου δεδοµένα). Η µεταβολή των φασµατικών συντελεστών c 1, c 31, c 32, c 41, c 42 και του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος, που υπολογίστηκαν από τη γραµµική παλινδρόµηση σε συνάρτηση µε την ιδιοπερίοδο παρουσιάζεται στο Σχήµα 5. Ο συντελεστής c 1 παρουσιάζει µια οµαλή µεταβολή µε την ιδιοπερίοδο, παίρνοντας τις µεγαλύτερες τιµές του για ιδιοπεριόδους 0.15s-0.3s µε µέγιστο για 0.2s ενώ στη συνέχεια µειώνεται µέχρι την ιδιοπερίοδο των 10s. Η µεταβολή αυτή δείχνει οτι οι τιµές του φάσµατος απόκρισης επιτάχυνσης θα εµφανίζουν αντίστοιχα υψηλότερες τιµές στο διάστηµα από 0.15s-0.3s ενώ θα µειώνονται αυξανόµενης της ιδιοπεριόδου για ιδιοπεριόδους µεγαλύτερες των 0.4s. Οι συντελεστές c 31, c 32 σχετίζονται µε την ανελαστική απόσβεση των κυµάτων. Από το αντίστοιχο Σχήµα 5 φαίνεται οτι η ανελαστική απόσβεση των κυµάτων παραµένει σχετικά σταθερή για ιδιοπεριόδους µικρότερες του 0.4s (2.5Hz) ενώ µειώνεται σηµαντικά µέχρι την ιδιοπερίοδο των 10s. Είναι επίσης εµφανές ότι σε απόλυτες τιµές η ανελαστική απόσβεση των κυµάτων στις οπισθότοξες περιοχές είναι σηµαντικά ισχυρότερη απ ότι στις περιοχές κατά µήκος του τόξου, γεγονός που έρχεται σε συµφωνία µε τα γεωτεκτονικά χαρακτηριστικά της ζώνης κατάδυσης του Ν. Αιγαίου. Παρά το γεγονός ότι για τον υπολογισµό των συντελεστών c 41, c 42 που περιγράφουν τις εδαφικές συνθήκες δεν υπήρχαν αρκετά διαθέσιµα δεδοµένα για όλες τις ιδιοπεριόδους, τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο Σχήµα 5 είναι αρκετά σταθερά. Η µεταβολή των συντελεστών µε την ιδιοπερίοδο δείχνει ότι οι εδαφικές συνθήκες παίζουν σηµαντικότερο ρόλο στον καθορισµό του επιπέδου των φασµατικών τιµών της επιτάχυνσης 9

10 για περιόδους µικρότερες από 2-3s ( Hz). Το µέσο τετραγωνικό σφάλµα δεν παρουσιάζει κάποια σηµαντική µεταβολή σε συνάρτηση µε την ιδιοπερίοδο. Οι σχέσεις που υπολογίστηκαν στην παρούσα εργασία συγκρίθηκαν και µε άλλες δηµοσιευµένες σχέσεις για περιοχές κατάδυσης παγκοσµίως. Στο Σχήµα 6 φαίνονται οι συγκρίσεις των σχέσεων που υπολογίστηκαν στην παρούσα εργασία (µε µπλε χρώµα για την οπισθότοξη περιοχή και κόκκινο χρώµα για την κατά µήκος του τόξου περιοχή) µε τις σχέσεις που έχουν προταθεί από τους Atkinson and Boore, (2003) (AB03, πράσινο χρώµα), Kanno et al., (2006) (Kea06, µωβ χρώµα), Zhao et al., (2006) (Zea06, γαλάζιο χρώµα) και Youngs et al., (1997) (Yea97, µαύρο χρώµα) για τις αντίστοιχες υποκεντρικές αποστάσεις που είναι ορισµένες, για εδαφικές συνθήκες σκληρών πετρωµάτων και µέγεθος ροπής M6.7. Σχήµα 5. Μεταβολή των φασµατικών συντελεστών c 1, c 31, c 32, c 41, c 42 και του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος που υπολογίστηκαν µε τη µέθοδο της γραµµικής παλινδρόµησης από την Εξίσωση 1 σε συνάρτηση µε την περίοδο. 10

11 Για τη σύγκριση των προτεινόµενων σχέσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι από τους υπόλοιπους ερευνητές έχουν προταθεί σχέσεις που αναφέρονται στο σύνολο των δεδοµένων, χωρίς κάποιο διαχωρισµό όπως αυτόν που προτείνεται στην παρούσα εργασία (οπισθότοξα-κατά µήκος του τόξου δεδοµένα). Φαίνεται λοιπόν οτι οι σχέσεις που προτείνονται από την παρούσα εργασία βρίσκονται σε καλή συµφωνία µε τη σχέση Zea06 µιας και αυτή είναι που περνάει σχεδόν από το µέσο των καµπυλών της παρούσας εργασίας για υποκεντρικές αποστάσεις µεγαλύτερες των 200 Km. Καλή συµφωνία υπάρχει επίσης µε τη σχέση των ΑΒ03 που είναι και η µόνη από τις σχέσεις που χρησιµοποίησε µικρό αριθµό δεδοµένων από σεισµογράφους σε συνδυασµό µε δεδοµένα από επιταχυνσιογράφους. Σχήµα 6. Σύγκριση των φασµατικών εµπειρικών σχέσεων που προτείνονται στην παρούσα εργασία (µπλε χρώµα για την οπισθότοξη περιοχή και κόκκινο χρώµα για την κατά µήκος του τόξου περιοχή) µε αντίστοιχες σχέσεις για περιοχές κατάδυσης παγκοσµίως για διάφορες ιδιοπεριόδους, για µέγεθος ροπής Μ6.7 και εδαφικές συνθήκες σκληρού πετρώµατος. Με την πράσινη καµπύλη φαίνεται η σχέση των Atkinson and Boore, (2003), µε τη µωβ η σχέση των Kanno et al. (2006), µε γαλάζιο χρώµα των Zhao et al. (2006) και µε µαύρο χρώµα η σχέση των Youngs et al. (1997). 11

12 Η σύγκριση µε τη σχέση Κea06 δεν είναι ικανοποιητική αφού από οτι φαίνεται και στο Σχήµα 6 συµφωνεί περισσότερο µε την καµπύλη που προτείνεται από την παρούσα εργασία για την οπισθότοξη περιοχή. Τέλος επιφύλαξη θα πρέπει να υπάρχει για τη σύγκριση µε τη σχέση Yea97 αφού είναι γνωστό οτι για τον υπολογισµό της σχέσης αυτής χρησιµοποιήθηκαν πολύ λίγα δεδοµένα από ενδοπλακικούς σεισµούς ενδιαµέσου βάθους (όπως ο σεισµός των Κυθήρων). ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν οι φασµατικές ιδιότητες της εδαφικής κίνησης από το σεισµό ενδιαµέσου βάθους που συνέβη στην περιοχή των Κυθήρων στις 08/01/06. Είναι η πρώτη φορά που σεισµός ενδιαµέσου βάθους στην περιοχή του Ν. Αιγαίου έχει παράγει έναν τόσο µεγάλο αριθµό καταγραφών (~100) υψηλής ποιότητας που προέρχονται από τα µόνιµα σεισµολογικά δίκτυα της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου, από σταθµούς καταγραφής του δικτύου του Εγκέλαδου και από τα µόνιµα δίκτυα επιταχυνσιογράφων που λειτουργούν στον Ελληνικό χώρο. Για τη µελέτη των φασµατικών ιδιοτήτων της εδαφικής κίνησης έγινε συνδυασµός όλων των διαθέσιµων καταγραφών από τα δίκτυα που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Το τελικό σύνολο των δεδοµένων προέκυψε έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία των καταγραφών αυτών και αποτελείται από περίπου διακόσιες οριζόντιες συνιστώσες εδαφικής επιτάχυνσης από τις οποίες υπολογίστηκαν τα φάσµατα απόκρισης για µονοβάθµιο αρµονικό ταλαντωτή µε 5% κρίσιµη απόσβεση και για 21 ιδιοπεριόδους ταλάντωσης. Τέλος µε τη µέθοδο της παλινδρόµησης υπολογίστηκαν οι φασµατικοί συντελεστές για την Εξίσωση 1. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης δείχνουν ότι οι φασµατικές τιµές της εδαφικής κίνησης από το σεισµό αυτό, αλλά και γενικότερα για όλους τους σεισµούς ενδιαµέσου βάθους που συµβαίνουν στην περιοχή του Ν. Αιγαίου, κυριαρχούνται από ένα σύνθετο µοντέλο απόσβεσης, παράγοντας υψηλότερες φασµατικές τιµές σε περιοχές που βρίσκονται κατά µήκος του τόξου σε αντίθεση µε την οπισθότοξη περιοχή. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται στην ύπαρξη της ζώνης χαµηλών ταχυτήτων-χαµηλού παράγοντα απόσβεσης των εγκαρσίων κυµάτων στο πίσω µέρος της ζώνης κατάδυσης, στη σφήνα του µανδύα. Από τη µελέτη των Σχηµάτων 3 και 4 φαίνεται επίσης ότι η κατηγοριοποίηση των δεδοµένων ανάλογα µε τη σχετική τους θέση ως προς το τόξο κατάδυσης δε δηµιουργεί κάποια συσχέτιση µεταξύ των υπολοίπων των φασµατικών τιµών τις επιτάχυνσης ενώ επίσης δε φαίνεται να υπάρχει κάποια µεταβλητότητα ή διαφοροποίηση µεταξύ των φασµατικών επιταχύνσεων που υπολογίστηκαν από καταγραφές από σεισµολογικά δίκτυα µε αυτές που υπολογίστηκαν από καταγραφές από δίκτυα επιταχυνσιογράφων. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σηµαντικό γιατί µε τον τρόπο αυτό φαίνεται οτι µπορούν να χρησιµοποιηθούν δεδοµένα από διάφορα δίκτυα για τον υπολογισµό εµπειρικών σχέσεων πρόβλεψης των φασµατικών, αλλά και των µέγιστων τιµών, της εδαφικής κίνησης. Η µεταβολή των φασµατικών συντελεστών c 31 και c 32 (συντελεστές ανελαστικής απόσβεσης) σε συνάρτηση µε την περίοδο (Σχήµα 5) ενισχύει το συµπέρασµα του σύνθετου µοντέλου απόσβεσης των φασµατικών τιµών, αφού οι απόλυτες τιµές του συντελεστή c 32 είναι σηµαντικά χαµηλότερες του c 31 γεγονός που δείχνει την ισχυρότερη απόσβεση στην 12

13 οπισθότοξη περιοχή. Η σύγκριση µε προτεινόµενες φασµατικές εµπειρικές σχέσεις για άλλες ζώνες κατάδυσης παγκοσµίως έδειξε ότι οι σχέσεις που προτάθηκαν από τους Atkinson and Boore (2003) και από τους Zhao et al., (2006) βρίσκονται σε καλή συµφωνία µε τις σχέσεις που προτείνονται στην παρούσα εργασία. Στις σύγκρισεις αυτές θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι από τους υπόλοιπους ερευνητές προτείνονται σχέσεις για το σύνολο των δεδοµένων και δεν ακολουθείται κάποια κατηγοριοποίηση, όπως γίνεται στην παρούσα εργασία. Σχήµα 7. Σύγκριση των φασµάτων απόκρισης καταγραφών από επιφανειακούς σεισµούς µε φάσµατα απόκρισης καταγραφών από το σεισµό ενδιαµέσου βάθους στην περιοχή των Κυθήρων για παρόµοιες αποστάσεις και µεγέθη, για διάφορες εδαφικές συνθήκες. Με µπλέ χρώµα φαίνονται τα φάσµατα απόκρισης για τους επιφανειακούς σεισµούς, ενώ µε κόκκινο τα φάσµατα απόκρισης για τους σεισµούς ενδιαµέσου βάθους. Με τη µαύρη κατακόρυφη γραµµή σηµειώνεται η περίοδος της γωνιακής συχνότητας αποκοπής του υψηλοπερατού φίλτρου των καταγραφών από τους επιφανειακούς σεισµούς. Στα σχήµατα φαίνονται επίσης οι προτεινόµενες φασµατικές εµπειρικές σχέσεις για διάφορες εδαφικές συνθήκες. Όπως φαίνεται στο σχήµα 7 η σύγκριση των φασµατικών τιµών των επιφανειακών και των ενδιαµέσου βάθους καταγραφών ισχυρής κίνησης µε αντίστοιχα µεγέθη και αποστάσεις παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές φασµατικών πλατών ακόµη και στις περιπτώσεις που 13

14 συγκρίνονται επιταχυνσιογράµµατα της ίδιας κατηγορίας εδαφικών συνθηκών. Αντίστοιχα συµπεράσµατα µπορούν να προκύψουν από την σύγκριση των φασµατικών τιµών των παρατηρηµένων καταγραφών ισχυρής κίνησης επιφανειακών σεισµών µε τις αντίστοιχες τιµές των εµπειρικών σχέσεων πρόβλεψης του ενδιαµέσου βάθους σεισµού των Κυθήρων 08/01/06. Οι διαφορές αυτές παρατηρούνται σε ολόκληρο το φάσµα των ιδιοπεριόδων της φασµατικής ανάλυσης ενώ µία περαιτέρω αύξηση των διαφορών αυτών µπορεί να παρατηρηθεί κυρίως για ιδιοπεριόδους Τ ο > 2s. Η επίδραση των εδαφικών κινήσεων που προέρχονται από σεισµούς ενδιαµέσου βάθους στις υποδοµές της ευρύτερης περιοχής του Ν. Αιγαίου θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη σε µελλοντικές αναθεωρήσεις του ΕΑΚ ο οποίος µέχρι αυτή τη στιγµή κατά κύριο λόγο βασίσθηκε στις εκτιµήσεις φασµατικών τιµών της ισχυρής κίνησης επιφανειακών σεισµών του Ελληνικού χώρου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Atkinson G. M. and D. M. Boore, (2003). Empirical Ground-Motion Relations for Subduction- Zone Earthquakes and Their Application to Cascadia and Other Regions, Bull. Seism. Soc. Am., 93, Benetatos C. and A.Kiratzi, (2006). Source characteristics of the 8 January 2006 (Mw 6.7) intermediate depth Kythera earthquake. 1st ECEES, 3-9 September 2006, Geneva, Switzerland. Boore D.M., (2003), Analog-to-digital conversion as a source of drifts in displacements derived from digital recordings of ground acceleration, Bull. Seism. Soc. Am. 93, pp Boore, D.M., (2005), On pads and filters: processing strong-motion data, Bull. Seism. Soc. Am., 95, pp Crouse C.B., (1991). Ground-Motion Attenuation Equations for earthquakes on the Cascadia Subduction Zone, Earthquake Spectra, 7, Draper, N.R., Smith, H., (1981). Applied regression analysis 2nd ed. Wiley, 709pp. Kanno T., A. Narita, N. Morikawa, H. Fujiwara, and Y. Fukushima (2006). A New Attenuation Relation for Strong Ground Motion in Japan Based on Recorded Data, Bull. Seism. Soc. Am., 96, pp Konstantinou I. K., I. S. Kalogeras, N. S. Melis, M. C. Kourouzidis, and G. N. Stavrakakis, (2006). The 8 January 2006 Earthquake (Mw 6.7) Offshore Kythira Island, Southern Greece: Seismological, Strong-motion, and Macroseismic Observations of an Intermediate-depth Event, Seis. Res. Lett., 77, NEHRP (1994). Recommended provisions for seismic regulations for new buildings and other structures, Part 1: Provisions, FEMA 222A Building Seismic Safety Council, Washington D.C., 290 pp. Papazachos B.C., V.G., Karakostas, C.B., Papazachos, and E.M., Scordilis, (2000). The geometry of the Wadati-Benioff zone and lithospheric kinematics in the Hellenic arc, Tectonophysics, 319, Papazachos C.B. and G., Nolet, (1997). P and S deep velocity structure of the Hellenic area obtained by robust nonlinear inversion of travel times, J.Geoph. Res., 102, Papazachos, C.B., P.M., Hatzidimitriou, D.G., Panagiotopoulos, and G.N. Tsokas, (1995). Tomography of the crust and upper mantle in southeast Europe. J. Geophys. Res., 100, 12,405-12,

15 Skarlatoudis A.A., Margaris B.N., (2006), Kythera 2006 Earthquake: Data Processing Of Strong Motion From Various Digital Sensors, 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland. Spakman, W., (1988). Upper mantle delay time tomography with an application to the collision zone of the Eurasian, African and Arabian plates. Ph.D. Thesis, Univ. of Utrecht, 53, 200pp. Spakman, W., S., Van der Lee, and R.D., Van der Hilst, (1993). Travel-time tomography of the European-Mediterranean mantle down to 1400Km. Phys. Earth Plant. Int., 79, The Kythira (Greece) earthquake of January 8, 2006: Preliminary report on strong motion data, geotechnical and structural damage, ITSAK, EERI newsletter, 40(3). Theodulidis N. and B. Papazachos, (1990). Strong motion from intermediate depth subduction earthquakes and its comparison with that of shallow earthquakes in Greece. Proc. XXII Gen. Assembly ESC, Barcelona 1990, II, Uniform Building Code (UBC), (1997). Itern. Conf. Building Officials, USA, Vol. II, 489 pp. Youngs R. R., S.-J. Chiou, W. J. Silva, and J. R. Humphrey, (1997). Strong Ground Motion Attenuation Relationships for Subduction Zone Earthquakes, Seis. Res. Lett., 68, Zhao J. X., J. Zhang, A. Asano, Y. Ohno, T. Oouchi, T. Takahashi, H. Ogawa, K. Irikura, H. K. Thio, P. G. Somerville, Ya. Fukushima, and Yo. Fukushima, (2006). Attenuation Relations of Strong Ground Motion in Japan Using Site Classification Based on Predominant Period, Bull. Seism. Soc. Am., 96, pp

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης Στις 16:16 τοπική ώρα της 8 ης Ιανουαρίου 2012 σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Στις 21:07 τοπική ώρα, της 16

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 28 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Το ίκτυο Επιταχυνσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 14/4/2006

Θεσσαλονίκη 14/4/2006 Θεσσαλονίκη 14/4/2006 ΘΕΜΑ: Καταγραφές δικτύου επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ από τη πρόσφατη δράση στη περιοχή της Ζακύνθου. Στις 01:05 (ώρα Ελλάδας) της 5 ης Απριλίου 2006 συνέβη στο θαλάσσιο χώρο της Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3,

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3, Αξιοποίηση Έξι Σεισμών στην Πελοπόννησο για την Συσχέτιση Φασματικών Επιταχύνσεων με την Απόκριση του Δομημένου Περιβάλλοντος Correlation of Spectral Accelerations with the Response of the Built Environment

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία The 8 January 2006 Mw=6.7 Kythira Earthquake and its Aftershocks

Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία The 8 January 2006 Mw=6.7 Kythira Earthquake and its Aftershocks 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1899 Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία The 8 January 2006 Mw=6.7

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1. Βιογραφικά Στοιχεία - Σπουδές - Μετεκπαιδεύσεις Γεννήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 2, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Νίκος ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 5, Βασίλης ΜΑΡΓΑΡΗΣ 6, Νίκος ΚΛΗΜΗΣ 7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 2, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Νίκος ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 5, Βασίλης ΜΑΡΓΑΡΗΣ 6, Νίκος ΚΛΗΜΗΣ 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 257 Αξιολόγηση των Φασμάτων Σχεδιασμού του ΕΑΚ και του EC8 με βάση τα Αποτελέσματα Ελληνικών Σεισμών Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Ισσάμ ΣΟΥΣ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Ισσάμ ΣΟΥΣ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1997 Η Σεισμική Απόκριση του Δομημένου Περιβάλλοντος των Κυθήρων κατά το Σεισμό (Μ w =6.9) της 8 ης.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Χριστόφορος ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ 2, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 3, Douglas DREGER 4

Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Χριστόφορος ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ 2, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 3, Douglas DREGER 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1789 Άμεσος υπολογισμός σεισμικών παραμέτρων στην Ελλάδα από ψηφιακά δεδομένα ευρέως φάσματος του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1962

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1962 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1962 Πιθανολογική και Αιτιοκρατική Εκτίμηση της Σεισμικής Επικινδυνότητας στη Δ. Κρήτη με την Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ 24/5/2014 12:25 Μw=6.9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ 24/5/2014 12:25 Μw=6.9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ. ΓΕΝΙΚΑ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ 24/5/2014 12:25 Μw=6.9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ. ΓΕΝΙΚΑ Στις 24 Μαΐου 2014 και τοπική ώρα 12:25 (09:25 GΜT) σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση στο Βόρειο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης

Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1801 Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου:

Διαβάστε περισσότερα

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2025

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2025 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2025 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλονιά. Ινστιτούτο. Ληξουρίου, κόλπος

Κεφαλονιά. Ινστιτούτο. Ληξουρίου, κόλπος Προκαταρκτική ανάλυση καταγραφών επιταχυνσιογράφων του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για το σεισμό της 26 Ιανουαρίουυ 2014 στην Κεφαλονιά Επιμέλεια και πληροφορίες Δρ. Ι. Καλογεράς (i.kalog@noa) Την 26 η Ιανουαρίουυ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2105 Άμεσος υπολογισμός συνθετικών χαρτών της εδαφικής κίνησης από σεισμούς στην Ελλάδα: αποτελέσματα πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Reliability of the Displacement Coefficient method for simplified nonlinear analysis MYΣΤΑΚΙ ΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Οικονόµου Θεµιστοκλής

Ονοµατεπώνυµο: Οικονόµου Θεµιστοκλής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα: Ισχυρή Εδαφική Κίνηση ιδάσκοντες: Κ. Πιτιλάκης, Κ. Μάκρα Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2002 ΑΣΚΗΣΗ Με δεδοµένα τα επιταχυνσιογραφήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 1, Νικόλαος ΜΕΛΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 και Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 4

Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 1, Νικόλαος ΜΕΛΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 και Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1846 Μελέτη της ισχυρής εδαφικής κίνησης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας με την ευκαιρία των σεισμών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 d x dx Η διαφορική εξίσωση κίνησης ενός ταλαντωτή δίνεται από τη σχέση: λ μx. Αν η μάζα d d του ταλαντωτή είναι ίση με =.5 kg, τότε να διερευνήσετε την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT: We applied the strong ground motion stochastic simulation method for finite

ABSTRACT: We applied the strong ground motion stochastic simulation method for finite 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2082 Στοχαστική προσομοίωση της ισχυρής σεισμικής κίνησης από ενεργές τεκτονικές δομές κοντά στην πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις των εξεταστών. i ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γιάννης Ν. Ψυχάρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, το έδαφος, και επομένως και η βάση μιας κατασκευής που

Διαβάστε περισσότερα

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries No. 2 3+/,**, Technical Research Report, Earthquake Research Institute, University of Tokyo, No. 2, pp.3+/,,**,. * * Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα του ΝΟΑΝΕΤ είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα από τον δικτυακό τόπο www.gein.noa.gr/gps.

Τα δεδομένα του ΝΟΑΝΕΤ είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα από τον δικτυακό τόπο www.gein.noa.gr/gps. NOANET: Το δίκτυο GNSS του Ε.Α.Α για την μελέτη της Γεωδυναμικής ΓεωφυσικήςτουΕλληνικούΧώρου Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς Γεωλόγος Σεισμολόγος Ερευνητής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή: Η σεισμικότητα μιας περιοχής χρησιμοποιείται συχνά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τις τεκτονικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκεί. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. Μόσχου Αλεξάνδρα 1

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. Μόσχου Αλεξάνδρα 1 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Μόσχου Αλεξάνδρα 1 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Γεωφυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 2 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισµός του Βαρθολοµιού (Μ=5.6) (2-12-2002): Ισχυρή εδαφική κίνηση, απόκριση εδαφικών σχηµατισµών και συµπεριφορά των κατασκευών.

Ο σεισµός του Βαρθολοµιού (Μ=5.6) (2-12-2002): Ισχυρή εδαφική κίνηση, απόκριση εδαφικών σχηµατισµών και συµπεριφορά των κατασκευών. Ο σεισµός του Βαρθολοµιού (Μ=5.6) (2-12-22): Ισχυρή εδαφική κίνηση, απόκριση εδαφικών σχηµατισµών και συµπεριφορά των κατασκευών. Μ. ηµοσθένους, Ι. Σους, Α. Σαββαΐδης, Α. Αναστασιάδης, Β. Μάργαρης Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα A. G. Papachristidis 1, G. N. Vadaloykas 1 & V. I. Sogiakas 2 1 4M-VK Civil

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών Microzonation Study of the Grevena City ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α.Ι. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2000

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2000 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2000 Ο Σεισμός της Λευκάδας της 14 ης Αυγούστου του 2003 (Μ w =6.2). Η Απόκριση των Κατασκευών και οι Επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Γεωργικής Σχολής 46, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τηλ. 2310476081-4, Fax. 2310476085 Ταχ. ιεύθυνση Ταχ. Θυρίδα 53 Φοίνικας, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Χρήστος ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 3, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 4, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 5

Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Χρήστος ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 3, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 4, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 1979 Αξιοποίηση Μετρητικών Δεδομένων της Γέφυρας της Χαλκίδας στο Πλαίσιο Προγραμμάτων Συντήρησης του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα Αθήνα, 08/07/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Ενημερωτικό Σημείωμα Θέμα: Μετάβαση Επιχειρησιακού Κλιμακίου στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής. Τομέας Γεωφυσικής Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής. Τομέας Γεωφυσικής Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Καθηγητής Τομέας Γεωφυσικής Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ 2012 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας

Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας Landslide hazard pre-estimation methods using Geographic Information Systems:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη

Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη ΒΕΣ 6 Προσαρµοστικά Συστήµατα στις Τηλεπικοινωνίες Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη 7 Nicolas sapatsoulis Βιβλιογραφία Ενότητας Benvenuto []: Κεφάλαιo Wirow

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή κυμάτων και σύνθεση ταλαντώσεων.

Συμβολή κυμάτων και σύνθεση ταλαντώσεων. Συμβολή κυμάτων και σύνθεση ταλαντώσεων. Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π και Π αρχίζουν τη χρονική στιγμή t = 0 να εκτελούν στην αρχικά ήρεμη επιφάνεια υγρού αρμονική ταλάντωση της μορφής 0,4 4 t, (SI).

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΜΑΙΣ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΝΑΚΑ

ΘΩΜΑΙΣ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Κατολισθητικής Επικινδυνότητας στην Περιοχή της Βίλας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

1. Δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων βρίσκονται σε δύο σημεία της επιφάνειας ενός υγρού δημιουργώντας

1. Δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων βρίσκονται σε δύο σημεία της επιφάνειας ενός υγρού δημιουργώντας ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ. Δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων βρίσκονται σε δύο σημεία της επιφάνειας ενός υγρού δημιουργώντας εγκάρσια κύματα τα οποία διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού με ταχύτητα 0,5 m/s.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΣΥΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογενείς Κυματισμοί

Ανεμογενείς Κυματισμοί Ανεμογενείς Κυματισμοί Γένεση Ανεμογενών Κυματισμών: Μεταφορά ενέργειας από τα κινούμενα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα στις επιφανειακές θαλάσσιες μάζες. Η ενέργεια αρχικά περνά από την ατμόσφαιρα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Νικόλαος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1, Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 2, Ιωάννης ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ 3, Μιχαήλ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 4

Στέφανος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1, Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 2, Ιωάννης ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ 3, Μιχαήλ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1892 Μεθοδολογία τριδιάστατης ανάλυσης βραχοπτώσεων λόγω σεισμού. Εφαρμογή στον σεισμό της Λευκάδας 14/08/2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόγραμμα Ανάπτυξης τηλεμετρικών κλπ δικτύων GPS για διάφορες εφαρμογές (Ηφαιστειολογική έρευνα, έρευνα σεισμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική Απόκριση Εδαφικών Σχηµατισµών Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Λεµεσού

Σεισµική Απόκριση Εδαφικών Σχηµατισµών Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Λεµεσού Σεισµική Απόκριση Εδαφικών Σχηµατισµών Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Λεµεσού Site Specific Response Analyses in Lemessos Urban Area ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Α. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ Κ. ΑΠΕΣΣΟΥ Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ Π. ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ Π. ΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ. Σελ. 2 Σεισμική δοκιμή Δομικού συστήματος Τοιχοποιίας της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΟΦΙΝΑΣ-ΜΙΧ. ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ. Σελ. 2 Σεισμική δοκιμή Δομικού συστήματος Τοιχοποιίας της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΟΦΙΝΑΣ-ΜΙΧ. ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια Σελ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΈΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ...5 3.1. Ημιτονική διέγερση σταθερής επιτάχυνσης...5 3.2. Σεισμικές διεγέρσεις...5 4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ...7 5. ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προτιμήσεων για τη Χρήση Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην Αθήνα

Ανάλυση Προτιμήσεων για τη Χρήση Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην Αθήνα Ανάλυση Προτιμήσεων για τη Χρήση Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην Αθήνα Γιώργος Γιαννής, Παναγιώτης Παπαντωνίου, Ελεονώρα Παπαδημητρίου, Αθηνά Τσολάκη Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ Η μέθοδος των πρώτων αποκλίσεων των επιμήκων κυμάτων sin i = υ V υ : ταχύτητα του κύματος στην εστία V: μέγιστη αποκτηθείσα ταχύτητα Μέθοδος της προβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό. ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 Α) γ Α) β Α)γ Α4) γ Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό ΘΕΜΑ Β n a n ( ύ) a n (), ( ύ ) n

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Χρονική Απόκριση και Απόκριση Συχνότητας

Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Χρονική Απόκριση και Απόκριση Συχνότητας ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Χρονική Απόκριση και Απόκριση Συχνότητας 6 Ncola Tapaoul Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος [5]: Κεφάλαιο 4 Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ EΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΑ ΟΝΙΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ EΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΑ ΟΝΙΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ. ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένη Ταλάντωση. Τυχαία Φόρτιση (Ολοκλήρωμα Duhamel)

Εξαναγκασμένη Ταλάντωση. Τυχαία Φόρτιση (Ολοκλήρωμα Duhamel) Εξαναγκασμένη Ταλάντωση Τυχαία Φόρτιση (Ολοκλήρωμα Duhamel) Εξαναγκασμένη Ταλάντωση: Τυχαία Φόρτιση: Απόκριση σε Τυχαία Φόρτιση: Βασική Ιδέα Δ10-2 Το πρόβλημα της κίνησης μονοβάθμιου συστήματος σε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως

Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως Χρώµα: κλάδος φυσικής, φυσιολογίας, ψυχολογίας, τέχνης. Αφορά άµεσα τον προγραµµατιστή των γραφικών. Αν αφαιρέσουµε χρωµατικά χαρακτηριστικά, λαµβάνουµε ασπρόµαυρο φως. Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση θορύβου

Χαρτογράφηση θορύβου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ε Ω Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CEDAS

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CEDAS ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CEDAS Α. Βαλσαμίδης, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., Μελετητής Λιμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ. Παπαζάχος Κων/νος, Καθηγητής ΑΠΘ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ. Παπαζάχος Κων/νος, Καθηγητής ΑΠΘ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ Παπαζάχος Κων/νος, Καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις Ταλαντώσεις Ελατηρίου Απλή αρµονική κίνηση Ενέργεια απλού αρµονικού ταλαντωτή Σχέση απλού αρµονικού ταλαντωτή και κυκλικής κίνησης Το απλό εκκρεµές Περιεχόµενα 14 Το φυσικό εκκρεµές

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Deep Seismic Refraction/Wide-angle Reflection Profiling in Central Japan

Deep Seismic Refraction/Wide-angle Reflection Profiling in Central Japan Bull. Earthq. Res. Inst. Univ. Tokyo Vol. 2-,**2 pp. 11 +*+ Deep Seismic Refraction/Wide-angle Reflection Profiling in Central Japan The Research Group for Seismic Expedition in Central Japan Abstract

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τα δύο

Διαβάστε περισσότερα

Σκιερές ζώνες Ανισοτροπία Στρώµα D

Σκιερές ζώνες Ανισοτροπία Στρώµα D Σκιερές ζώνες Ανισοτροπία Στρώµα D Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 2 Καθ. Αναστασία Κυρατζή Α. Κυρατζή "Φυσική της Λιθόσφαιρας" 1 Α. Κυρατζή "Φυσική της Λιθόσφαιρας" 2 ιάδοση κυµάτων σε επιφάνειες ασυνέχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου λόγω της μεταφορικής του κίνησης δίνεται από την σχέση: Κ μετ = 1 m u 2 cm

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου λόγω της μεταφορικής του κίνησης δίνεται από την σχέση: Κ μετ = 1 m u 2 cm ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΟΥ ΛΥΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΗ ΘΕΤΙΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα 1 ο 1. γ. γ 3. α 4. δ 5. α) Λ β) Σ γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ;

ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ; ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ; Α) Ακτίνα αστέρων (Όγκος). Στον Ήλιο, και τον Betelgeuse, μπορούμε να μετρήσουμε απευθείας τη γωνιακή διαμέτρο, α, των αστεριών. Αν γνωρίζουμε αυτή τη γωνία, τότε: R ( ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis)

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) 1 9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και η πολυφασματική εικόνα του φακέλου \Multispec_tutorial_Files\Images and Files \ salamina_multispectral.tiff Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα