David M. Boore Α 1 Ανδρέας Σκαρλατούδης B 2 Χρυσάνθη Βεντούζη B 3 Παπαζάχος B 4 και Βασίλης Μάργαρης Γ 5. Κώστας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "David M. Boore Α 1 Ανδρέας Σκαρλατούδης B 2 Χρυσάνθη Βεντούζη B 3 Παπαζάχος B 4 και Βασίλης Μάργαρης Γ 5. Κώστας"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1835 Εµπειρικές σχέσεις απόσβεσης των φασµατικών τιµών της εδαφικής επιτάχυνσης και ταχύτητας ενδιαµέσου βάθους σεισµικών κινήσεων του Ν. Αιγαίου Empirical prediction relations of acceleration and velocity spectral values from intermediate depth earthquakes in Southern Aegean David M. Boore Α 1 Ανδρέας Σκαρλατούδης B 2 Χρυσάνθη Βεντούζη B 3 Παπαζάχος B 4 και Βασίλης Μάργαρης Γ 5 Κώστας ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στα πλαίσια της εργασίας αυτής έγινε µια προσπάθεια για τη µελέτη των φασµατικών παραµέτρων της εδαφικής κίνησης του σεισµού ενδιαµέσου βάθους των Κυθήρων στις 08/01/06 µε τη συνδυασµένη χρήση δεδοµένων τόσο από σεισµολογικά όσο και από δίκτυα ισχυρής σεισµικής κίνησης. Το τελικό σύνολο των δεδοµένων αποτελείται από 200 περίπου οριζόντιες συνιστώσες εδαφικής επιτάχυνσης που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό φασµατικών εµπειρικών σχέσεων πρόβλεψης της εδαφικής κίνησης για 21 περιόδους από 0.01s-10s και για υποκεντρικές αποστάσεις Km. Τα πρώτα συµπεράσµατα δείχνουν την ύπαρξη ενός σύνθετου µοντέλου απόσβεσης της εδαφικής κίνησης, εµφανίζοντας αρκετά µεγαλύτερες φασµατικές τιµές εδαφικής κίνησης σε περιοχές κατά µήκος του Ελληνικού τόξου απ ότι στο εσωτερικό του, κυρίως λόγω της απόσβεσης των σεισµικών κυµάτων από τη ζώνη χαµηλού παράγοντα ποιότητας Q στη «σφήνα» του µανδύα κάτω από το Ελληνικό ηφαιστειακό τόξο (Νίσυρος-Σαντορίνη-Μήλος-Σουσάκι- Μέθανα). Η σύγκριση των φασµάτων απόκρισης από το σεισµό των Κυθήρων µε φάσµατα απόκρισης από επιφανειακούς σεισµούς για παρόµοιες αποστάσεις και µεγέθη αναδεικνύει τις διαφορετικές ιδιότητες των φασµατικών παραµέτρων της εδαφικής κίνησης µεταξύ των επιφανειακών και των ενδιαµέσου βάθους σεισµών και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην ανωδοµή στην περιοχή του Ν. Αιγαίου. ABSTRACT : In the present study an effort has been made for studying the spectral parameters of the ground motions produced by the Kythera intermediate depth earthquake 08/01/06, with the combined use of data from both seismological and strong motion networks. The final data set is comprised of about 200 horizontal components οf acceleration records. This data set was used for deriving spectral empirical prediction relations for periods 0.01s-10s and for hypocentral distances Km. Preliminary regression results show a composite attenuation pattern of ground motion, with higher predicted values of ground motion in areas along the Hellenic arc than the ones predicted for back arc areas. This prominent effect is probably due to the existence of a low V s - low Q s layer in the mantle wedge above the Hellenic volcanic arc (Nisiros-Santorini-Milos-Sousaki-Methana).The comparison of response spectra from shallow earthquakes with those produced in the present study for similar hypocentral distances and magnitudes verifies the different spectral properties of the two types of earthquakes and their possible impact on the Southern Aegean area infrastructures. 1 Dr Ερευνητής, U.S. Geological Survey, Menlo Park, USA, 2 Msc Γεωφυσικός, Εργαστήριο Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 3 Msc Γεωφυσικός, Εργαστήριο Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 4 Αν. Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 5 ιευθυντής Ερευνών, ΙΤΣΑΚ, Θεσσαλονίκη,

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σεισµός ενδιαµέσου βάθους των Κυθήρων (M6.7, Βάθος=67Km) συνέβη στο δυτικό τµήµα του Ελληνικού τόξου (Σχήµα 1). Οι περισσότερες καταστροφές παρατηρήθηκαν στο χωριό Μιτάτα στο νησί των Κυθήρων (EERI, 2006). Στο Σχήµα 1 φαίνονται τα επίκεντρα και οι µηχανισµοί γένεσης που προτάθηκαν από διάφορα Ινστιτούτα για τον συγκεκριµένο σεισµό. Ο µηχανισµός γένεσης που προτάθηκε από το Εργαστήριο Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και υπολογίστηκε µε την αντιστροφή τηλεσεισµικών καταγραφών ευρέως φάσµατος έδειξε ένα µηχανισµό οριζόντιας µετατόπισης µε ανάστροφη συνιστώσα (παράταξη:50, κλίση:55, διάνυσµα ολίσθησης:115) (Benetatos and Kiratzi, 2006). Ο µηχανισµός αυτός είναι σε συµφωνία µε το τοπικό πεδίο τάσεων για το δυτικό τµήµα του Ελληνικού τόξου σε αυτό το βάθος, όπου κυριαρχούν συµπιεστικά πεδία µε διεύθυνση Β - ΝΑ, ενώ παρατηρείται εφελκυσµός µε κλίση παράλληλη προς τη διεύθυνση της βύθισης και ΒΑ-Ν διεύθυνση. Στο Σχήµα 1 φαίνονται επίσης και οι µέσοι µηχανισµοί (γκρι χρώµα) που υπολογίστηκαν από τους Papazachos et al. (2000) µε τη χρήση όλων των διαθέσιµων µηχανισµών γένεσης από σεισµούς ενδιαµέσου βάθους για διαφορετικές περιοχές του Ελληνικού τόξου. Από το σχήµα φαίνεται η πολύ καλή συµφωνία που υπάρχει µεταξύ του µηχανισµού που υπολογίστηκε για το σεισµό των Κυθήρων µε το µέσο µηχανισµό που προτάθηκε για τη συγκεκριµένη περιοχή (µηχανισµός d2). Σχήµα 1. Χάρτης της περιοχής του Ν. Αιγαίου. Τα επίκεντρα που προτάθηκαν από τα διάφορα Ινστιτούτα σηµειώνονται µε τους κόκκινους κύκλους. Στο σχήµα φαίνονται επίσης οι µηχανισµοί γένεσης που προτάθηκαν από το ΑΠΘ, το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΓΙΕΕΑ), το πανεπιστήµιο του Harvard (HARV) και το Ινστιτούτο ETH της Ζυρίχης (ETHZ), καθώς και οι µέσοι µηχανισµοί για διάφορες περιοχές του Ελληνικού τόξου (γκρι χρώµα) (Papazachos et al., 2000). Η ιδιαιτερότητα της απόσβεσης των σεισµικών κυµάτων από σεισµούς ενδιαµέσου βάθους, σε σχέση µε τους επιφανειακούς σεισµούς, έγκειται στο γεγονός της ύπαρξης ενός στρώµατος χαµηλών ταχυτήτων-παράγοντα απόσβεσης των εγκαρσίων κυµάτων (V s -Q s ) στο πίσω µέρος της ζώνης κατάδυσης. Αυτό το στρώµα χαµηλών ταχυτήτων-παράγοντα απόσβεσης έχει αναγνωριστεί από διάφορες τοµογραφικές µελέτες (Spakman, 1988; Spakman et al., 1993; Papazachos et al., 1995; Papazachos and Nolet, 1997). Εξαιτίας της κατάδυσης της Μεσογειακής λιθοσφαιρικής πλάκας, τα ένυδρα πυριτικά ορυκτά 2

3 αφυδατώνονται στο βάθος περίπου των 80Km. Το νερό που απελευθερώνεται επιταχύνει τη µερική τήξη των ορυκτών, που ήδη βρίσκονται σε υψηλές θερµοκρασίες (>1000 o C), επάνω από τη σχετικά ψυχρότερη καταδυόµενη πλάκα δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο µερική τήξη στη σφήνα του µανδύα πάνω από την κατάδυση. Η επιφανειακή εκδήλωση της µερικής τήξης στη σφήνα του µανδύα είναι το ηφαιστειακό τόξο (Νίσυρος-Σαντορίνη-Μήλος-Σουσάκι- Μέθανα). Η µερική τήξη ευθύνεται για το στρώµα χαµηλών ταχυτήτων-παράγοντα απόσβεσης των εγκαρσίων κυµάτων (V s και Q s ) στη σφήνα του µανδύα, εξηγώντας έτσι την ισχυρή απόσβεση των κυµάτων στην οπισθότοξη περιοχή στον ανώτερο µανδύα επάνω από την καταδυόµενη πλάκα (Papazachos et al., 2000). Στο Σχήµα 2 το στρώµα χαµηλών ταχυτήτων των επιµήκων κυµάτων (Vp < 7.9 Km/s) (περιοχή χαµηλού Qs) (Papazachos et al., 1995) στη σφήνα του µανδύα (60-90 Km), φαίνεται µε τη µαύρη διακεκοµµένη γραµµή σε πολύ καλή συµφωνία µε την προτεινόµενη κατηγοριοποίηση των σταθµών καταγραφής σε οπισθότοξη και κατά µήκος του τόξου περιοχή. Παγκοσµίως έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές µελέτες για την παραγωγή εµπειρικών σχέσεων πρόβλεψης για περιοχές κατάδυσης µε τη χρήση δεδοµένων από όργανα καταγραφής ισχυρής σεισµικής κίνησης (Theodulidis and Papazachos, 1990, Crouse, 1991, Youngs et al., 1997, Atkinson and Boore, 2003, Kanno et al., 2006, Zhao et al., 2006 κ.α.). Οι Atkinson and Boore (2003) ήταν από τους πρώτους που χρησιµοποίησαν ένα µικρό αριθµό δεδοµένων από σεισµικά δίκτυα σε συνδυασµό µε δεδοµένα από δίκτυα καταγραφής ισχυρής σεισµικής κίνησης για την παραγωγή φασµατικών εµπειρικών σχέσεων πρόβλεψης της εδαφικής κίνησης για την περιοχή κατάδυσης της Cascadia. Η συνδυασµένη χρήση των δύο ειδών δεδοµένων έχει το πλεονέκτηµα καταγραφών στο κοντινό πεδίο από όργανα καταγραφής ισχυρής κίνησης (ψαλιδισµός των καταγραφών από όργανα καταγραφής ασθενούς κίνησης) και στο µακρινό πεδίο από όργανα καταγραφής ασθενούς κίνησης (µεγαλύτερη ευαισθησία από τα όργανα ισχυρής σεισµικής κίνησης). Στην παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια µελέτης των φασµατικών χαρακτηριστικών της απόσβεσης της εδαφικής κίνησης από σεισµούς ενδιαµέσου βάθους και προτείνονται εµπειρικές σχέσεις πρόβλεψης των φασµατικών τιµών για την ευρύτερη περιοχή του Ν. Αιγαίου για το συγκεκριµένο σεισµό. Τέλος συγκρίνονται τα φάσµατα απόκρισης από το σεισµό των Κυθήρων και από επιφανειακούς σεισµούς και αναδεικνύονται οι διαφορετικές ιδιότητες των δύο τύπων σεισµών. Ε ΟΜΕΝΑ Ο σεισµός των Κυθήρων καταγράφηκε από τα δύο µόνιµα Ελληνικά σεισµολογικά δίκτυα που λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του σεισµολογικού σταθµού της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος όγκος των δεδοµένων όµως προήρθε από το δίκτυο του Εγκέλαδου, ενός τοπικού, αµφίβιου, σεισµολογικού δικτύου στην περιοχή του Ν. Αιγαίου που συντονίζεται από το Πανεπιστήµιο Ruhr του Bochum (Γερµανία) και λειτουργεί υπό την επίβλεψη µιας µεγάλης οµάδας συνεργατών που απαρτίζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κωνσταντινούπολης, το Πανεπιστηµίου του Αµβούργου και του GeoForschungszentrum στο Potsdam (Γερµανία). Στην παρούσα εργασία έχουν χρησιµοποιηθεί µόνο τα δεδοµένα από σταθµούς που ήταν εγκατεστηµένοι στην ξηρά. 3

4 Επίσης χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από το σεισµολογικό κέντρο του Kandilli και το Ινστιτούτο σεισµολογικών ερευνών (KOERI) (Τουρκία) και από τους µόνιµους σταθµούς του GEOFON. Το αντίστοιχο σύνολο δεδοµένων από τα όργανα καταγραφής ισχυρής σεισµικής κίνησης βασίστηκε στη χρήση δεδοµένων από το δίκτυο επιταχυσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), το δίκτυο επιταχυνσιογράφων του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Konstantinou et al., 2006), το δίκτυο επιταχυνσιογράφων της.ε.η. και το Παρατηρητήριο Αστρονοµίας της Λάρισας. Στο Σχήµα 2 φαίνονται µε τρίγωνα οι σταθµοί που είναι εγκατεστηµένοι σεισµογράφοι ευρέως φάσµατος και µε τετράγωνα οι σταθµοί που είναι εγκατεστηµένοι επιταχυνσιογράφοι. ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Η πλειοψηφία των οργάνων καταγραφής ασθενούς σεισµικής κίνησης που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ευρέως φάσµατος (60s-50Hz). Τα δεδοµένα που προήρθαν από όργανα βραχείας περιόδου δεν χρησιµοποιήθηκαν, µιας και το συχνοτικό περιεχόµενο των καταγραφών από σεισµούς ενδιαµέσου βάθους είναι πλούσιο σε χαµηλές συχνότητες και τα συγκεκριµένα όργανα δεν µπορούν να αναπαραστήσουν επαρκώς τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Στους σταθµούς καταγραφής χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικοί τύποι σεισµοµέτρων Guralp (κυρίως CMG-3ESP) και Streckeisen STS-2 ενώ οι ψηφιακοί καταγραφείς ήταν κυρίως ανάλυσης 24-bit και σε µερικές περιπτώσεις 18-bit. Σχήµα 2. ικτυακή κάλυψη του σεισµού των Κυθήρων του Οι σεισµογράφοι ευρέως φάσµατος φαίνονται µε τα τρίγωνα ενώ µε τα τετράγωνα σηµειώνονται οι επιταχυνσιογράφοι. Οι σταθµοί που βρίσκονται κατά µήκος του τόξου σηµειώνονται µε τα µαύρα αστέρια. Με τη µαύρη στικτή γραµµή φαίνεται η περιοχή που καλύπτει το στρώµα χαµηλής ταχύτητας (V s ) -χαµηλού παράγοντα (Q s ) απόσβεσης των εγκαρσίων κυµάτων (Papazachos et al., 1995). 4

5 Από το συνολικό αριθµό των επιταχυνσιογράφων, η πλειοψηφία ήταν όργανα χαµηλής ανάλυσης (11-bit, Kinemetrics QDR - MEMS technology) και µόνο ένας µικρός αριθµός ήταν υψηλής ανάλυσης [18-bit (Geosig GSR18 και Kinemetrics ETNA) και 24-bit (GURALP CMG- 5T)]. Περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τους τύπους των οργάνων που χρησιµοποιήθηκαν µπορούν να βρεθούν στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Ινστιτούτων. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Οι καταγραφές που προέρχονται από τα σεισµόµετρα ευρέως φάσµατος διορθώθηκαν για την απόκριση του οργάνου και φιλτραρίστηκαν µε ένα υψηλοπερατό, δεύτερης τάξης, µη αιτιοκρατικό φίλτρο τύπου Butterworth, για την αφαίρεση του θορύβου. Έπειτα από διάφορες δοκιµές επιλέχθηκε η τιµή 0.05 Hz (20s) ως η γωνιακή συχνότητα αποκοπής για το υψηλοπερατό φίλτρο για όλες τις καταγραφές, που αντανακλά και την υψηλή ποιότητα των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν. Οι καταγραφές που προέρχονται από τους επιταχυνσιογράφους διορθώθηκαν για την απόκριση του οργάνου, όπου αυτό ήταν δυνατόν, ενώ φιλτραρίστηκαν επίσης για την αφαίρεση του ψηφιακού θορύβου. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για το φιλτράρισµα των καταγραφών ήταν αυτή που εφαρµόστηκε από τους Skarlatoudis και Margaris (2006), ακολουθώντας τα αποτελέσµατα του Boore (2003, 2005). Λόγω των ιδιαίτερων φασµατικών χαρακτηριστικών των καταγραφών από τους σεισµούς ενδιαµέσου βάθους (πλούσιο χαµηλόσυχνο περιεχόµενο) έπειτα από την αρχική ηµιαυτόµατη επεξεργασία των καταγραφών τα φάσµατα Fourier των οριζόντιων συνιστωσών επανελέγχθηκαν µε στόχο τη βελτιστοποίηση του προσδιορισµού της γωνιακής συχνότητας αποκοπής του υψηλοπερατού φίλτρου. Ο περισσότεροι επιταχυνσιογράφοι που κατέγραψαν τα επιταχυνσιογράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία ήταν εγκατεστηµένοι σε εδαφικές κατηγορίες C ή D ενώ όλοι οι σεισµογράφοι θεωρήθηκε ότι ήταν εγκατεστηµένοι σε εδαφική κατηγορία B/A, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του NEHRP (1994) και UBC (1997). Το τελικό σύνολο δεδοµένων που προέκυψε έπειτα από την επεξεργασία των καταγραφών και από τους δύο τύπους οργάνων (σεισµογράφους, επιταχυνσιογράφους) αποτελείται από περίπου 200 οριζόντιες συνιστώσες εδαφικής επιτάχυνσης. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Η απόκριση ενός µονοβάθµιου αρµονικού ταλαντωτή που εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε απόσβεση για µια συγκεκριµένη σεισµική κίνηση που ενεργεί σε αυτόν είναι διαφορετική για διαφορετικές τιµές της ιδιοπεριόδου και της απόσβεσης του. Συνεπώς το φάσµα απόκρισης του αρµονικού ταλαντωτή δίνεται από τη µέγιστη τιµή της απόκρισής του για κάθε ιδιοπερίοδο ταλάντωσης και για συγκεκριµένη τιµή της απόσβεσής του και για τον υπολογισµό του χρησιµοποιείται η συνολική καταγραφή της επιτάχυνσης. Στην παρούσα εργασία υπολογίστηκαν τα φάσµατα απόκρισης για κρίσιµη απόσβεση 5% του ταλαντωτή και για 21 ιδιοπεριόδους από 0.01s ως 10s που φαίνονται στον Πίνακα 1, για τις οριζόντιες 5

6 συνιστώσες της εδαφικής επιτάχυνσης του συνόλου των δεδοµένων µας. Στην ανάλυση για τον υπολογισµό των εµπειρικών σχέσεων, για κάθε µία από τις 21 ιδιοπεριόδους και για τη µέγιστη εδαφική επιτάχυνση (PGA), χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα όπου η γωνιακή συχνότητα αποκοπής του υψηλοπερατού φίλτρου που εφαρµόστηκε στο στάδιο της επεξεργασίας των καταγραφών ήταν η µισή της ελάχιστης εξεταζόµενης ιδιοπεριόδου ταλάντωσης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε οτι τα υπολογισµένα φάσµατα απόκρισης δεν έχουν επηρεαστεί από την καµπύλη απόκρισης του φίλτρου 2 ης τάξης που εφαρµόστηκε για την αποµάκρυνση του χαµηλόσυχνου θορύβου στις καταγραφές. Για τον υπολογισµό των φασµατικών εµπειρικών σχέσεων πρόβλεψης της εδαφικής κίνησης χρησιµοποιήθηκε η Εξίσωση 1: logy = c+ clogr+ cr + cr + cs+ cs (1) back 32 along 41 s 42 ss όπου Υ είναι η ψευδο-φασµατική τιµή της επιτάχυνσης PSA (cm/s 2 ) και R η υποκεντρική απόσταση σε χιλιόµετρα. Οι συντελεστές c 31 και c 32 υπολογίζονται αντίστοιχα µόνο στις περιπτώσεις όπου ο σταθµός καταγραφής βρίσκεται στην οπισθότοξη ή στην περιοχή του τόξου και σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του Σχήµατος 2. Οι παράµετροι S s και S ss περιγράφουν τις εδαφικές συνθήκες και παίρνουν τιµές 0 και οι δύο για κατηγορίες εδαφών σκληρών πετρωµάτων (B/A), 1 ο S s και 0 ο S ss για χαλαρά εδάφη (κατηγορία C) και 0 ο S s και 1 ο S ss για πολύ χαλαρά εδάφη (κατηγορία D). Πίνακας 1. Εµπειρικοί συντελεστές φασµατικής απόσβεσης και το µέσο τετραγωνικό σφάλµα (RMS) που υπολογίστηκαν µε τη µέθοδο της γραµµικής παλινδρόµησης από την Εξίσωση 1 για τις διάφορες ιδιοπεριόδους του ταλαντωτή. Περίοδος (s) c 1 c 2 c 31 c 32 c 41 c 42 RMS PGA

7 Στην Εξίσωση 1 απουσιάζει ο συντελεστής που εξαρτάται από το µέγεθος του σεισµού, µιας και τα δεδοµένα προέρχονται από έναν µόνο σεισµό µε µέγεθος Μ6.7. Για τον υπολογισµό των συντελεστών της Εξίσωσης 1 χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης (Draper and Smith, 1981). Έπειτα από διάφορες δοκιµές στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκε ο γεωµετρικός µέσος των δύο οριζόντιων συνιστωσών µε στόχο τη µείωση της µεταβλητότητας των αποτελεσµάτων ανά σταθµό καταγραφής ενώ κρατήθηκε σταθερός ο συντελεστής c 2 (συντελεστής της γεωµετρικής απόσβεσης) µε τιµή Σχήµα 3. Σύγκριση των εµπειρικών σχέσεων πρόβλεψης της ψευδο-φασµατικής επιτάχυνσης µε τις παρατηρηµένες τιµές ανηγµένες σε εδαφικές συνθήκες σκληρών πετρωµάτων, για διάφορες τιµές της ιδιοπεριόδου. Με µπλε χρώµα παριστάνονται τα δεδοµένα από την οπισθότοξη περιοχή ενώ µε κόκκινο τα δεδοµένα κατά µήκος του τόξου. Τα σχήµατα µε έγχρωµο περίγραµµα (τρίγωνα, τετράγωνα και κύκλοι) παριστάνουν δεδοµένα που έχουν καταγραφεί από σεισµόµετρα, ενώ µε τα έγχρωµα σχήµατα δεδοµένα που έχουν καταγραφεί από επιταχυνσιογράφους. Επίσης µε τρίγωνα παριστάνονται τα δεδοµένα για εδαφικές συνθήκες σκληρών πετρωµάτων, µε τετράγωνα τα δεδοµένα για χαλαρά εδάφη και µε κύκλους τα δεδοµένα για πολύ χαλαρά εδάφη. 7

8 Η τιµή αυτή του συντελεστή c 2 επιλέχθηκε γιατί έδινε την πιο σταθερή λύση γραµµικής παλινδρόµησης και το µικρότερο µέσο τετραγωνικό σφάλµα για όλες τις ιδιοπεριόδους. Οι συντελεστές που υπολογίστηκαν από την ανάλυση για κάθε µια από τις ιδιοπεριόδους και τη µέγιστη εδαφική επιτάχυνση µαζί µε το µέσο τετραγωνικό σφάλµα (RMS) φαίνονται στον Πίνακα 1. Στα Σχήµατα 3 φαίνεται για διάφορες ιδιοπεριόδους του ταλαντωτή, η σύγκριση των υπολογισµένων σχέσεων µε τα πραγµατικά δεδοµένα, ανηγµένα σε εδαφικές συνθήκες σκληρών πετρωµάτων (B/A), σε συνάρτηση µε την υποκεντρική απόσταση. Με το µπλε χρώµα σηµειώνονται τα δεδοµένα που προέρχονται από την οπισθότοξη περιοχή ενώ µε κόκκινο αυτά που προέρχονται από περιοχές κατά µήκος του τόξου σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση που φαίνεται στο Σχήµα 2. Σχήµα 4. Κατανοµή των υπολοίπων των φασµατικών τιµών της επιτάχυνσης σε συνάρτηση µε την απόσταση για διάφορες τιµές της ιδιοπεριόδου. Με µπλε κύκλους παριστάνονται τα δεδοµένα από την οπισθότοξη περιοχή ενώ µε κόκκινους τα δεδοµένα κατά µήκος του τόξου. 8

9 Με τα σχήµατα µε έγχρωµα περιγράµµατα περιγράφονται τα δεδοµένα που προέρχονται από σεισµογράφους ενώ µε τα έγχρωµα σχήµατα τα δεδοµένα που προέρχονται από επιταχυνσιογράφους. Τέλος µε τρίγωνα παριστάνονται τα δεδοµένα που καταγράφηκαν σε εδαφικές συνθήκες σκληρών πετρωµάτων (B/A), µε τετράγωνα τα δεδοµένα από χαλαρά εδάφη (C) και µε κύκλους τα δεδοµένα από πολύ χαλαρά εδάφη (D). Στο Σχήµα 3 φαίνεται η ισχυρότερη απόσβεση της ενέργειας των κυµάτων στην οπισθότοξη περιοχή (µπλε καµπύλες) απ ότι στις περιοχές κατά µήκος του τόξου (κόκκινες καµπύλες) για όλες τις ιδιοπεριόδους του ταλαντωτή. Η διαφορετική απόσβεση µεταξύ των δύο περιοχών είναι αποτέλεσµα του στρώµατος χαµηλών ταχυτήτων υψηλού παράγοντα απόσβεσης των εγκαρσίων κυµάτων που περιγράφηκε προηγουµένως στο κείµενο. Για τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας της λύσης παλινδρόµησης µελετήθηκε η κατανοµή των υπολοίπων των φασµατικών τιµών της επιτάχυνσης (δεκαδικός λογάριθµος των παρατηρηµένων προς τις υπολογισµένες τιµές) σε συνάρτηση µε την υποκεντρική απόσταση για τις διάφορες τιµές ιδιοπεριόδων του ταλαντωτή. Στο Σχήµα 4 φαίνεται η κατανοµή των υπολοίπων των φασµατικών τιµών της επιτάχυνσης. Με µπλε κύκλους σηµειώνονται τα δεδοµένα από την οπισθότοξη περιοχή ενώ µε κόκκινους κύκλους τα δεδοµένα από την κατά µήκος του τόξου περιοχή. Από τη µελέτη του Σχήµατος 4 δεν παρατηρείται κάποια συσχέτιση µεταξύ των υπολοίπων των φασµατικών τιµών τις επιτάχυνσης σε συνάρτηση µε την κατηγοριοποίηση που επιλέχθηκε (οπισθότοξη-κατά µήκος του τόξου περιοχές) για όλες τις υποκεντρικές αποστάσεις και τις συγκεκριµένες ιδιοπεριόδους του ταλαντωτή. Το Σχήµα 4 είναι αντιπροσωπευτικό όλων των αντίστοιχων σχηµάτων για τις ιδιοπεριόδους που φαίνονται στον Πίνακα 1 από τα οποία προκύπτουν τα ίδια συµπεράσµατα για τη συσχέτιση των υπολοίπων για τις δύο κατηγορίες δεδοµένων (οπισθότοξα-κατά µήκος του τόξου δεδοµένα). Η µεταβολή των φασµατικών συντελεστών c 1, c 31, c 32, c 41, c 42 και του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος, που υπολογίστηκαν από τη γραµµική παλινδρόµηση σε συνάρτηση µε την ιδιοπερίοδο παρουσιάζεται στο Σχήµα 5. Ο συντελεστής c 1 παρουσιάζει µια οµαλή µεταβολή µε την ιδιοπερίοδο, παίρνοντας τις µεγαλύτερες τιµές του για ιδιοπεριόδους 0.15s-0.3s µε µέγιστο για 0.2s ενώ στη συνέχεια µειώνεται µέχρι την ιδιοπερίοδο των 10s. Η µεταβολή αυτή δείχνει οτι οι τιµές του φάσµατος απόκρισης επιτάχυνσης θα εµφανίζουν αντίστοιχα υψηλότερες τιµές στο διάστηµα από 0.15s-0.3s ενώ θα µειώνονται αυξανόµενης της ιδιοπεριόδου για ιδιοπεριόδους µεγαλύτερες των 0.4s. Οι συντελεστές c 31, c 32 σχετίζονται µε την ανελαστική απόσβεση των κυµάτων. Από το αντίστοιχο Σχήµα 5 φαίνεται οτι η ανελαστική απόσβεση των κυµάτων παραµένει σχετικά σταθερή για ιδιοπεριόδους µικρότερες του 0.4s (2.5Hz) ενώ µειώνεται σηµαντικά µέχρι την ιδιοπερίοδο των 10s. Είναι επίσης εµφανές ότι σε απόλυτες τιµές η ανελαστική απόσβεση των κυµάτων στις οπισθότοξες περιοχές είναι σηµαντικά ισχυρότερη απ ότι στις περιοχές κατά µήκος του τόξου, γεγονός που έρχεται σε συµφωνία µε τα γεωτεκτονικά χαρακτηριστικά της ζώνης κατάδυσης του Ν. Αιγαίου. Παρά το γεγονός ότι για τον υπολογισµό των συντελεστών c 41, c 42 που περιγράφουν τις εδαφικές συνθήκες δεν υπήρχαν αρκετά διαθέσιµα δεδοµένα για όλες τις ιδιοπεριόδους, τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο Σχήµα 5 είναι αρκετά σταθερά. Η µεταβολή των συντελεστών µε την ιδιοπερίοδο δείχνει ότι οι εδαφικές συνθήκες παίζουν σηµαντικότερο ρόλο στον καθορισµό του επιπέδου των φασµατικών τιµών της επιτάχυνσης 9

10 για περιόδους µικρότερες από 2-3s ( Hz). Το µέσο τετραγωνικό σφάλµα δεν παρουσιάζει κάποια σηµαντική µεταβολή σε συνάρτηση µε την ιδιοπερίοδο. Οι σχέσεις που υπολογίστηκαν στην παρούσα εργασία συγκρίθηκαν και µε άλλες δηµοσιευµένες σχέσεις για περιοχές κατάδυσης παγκοσµίως. Στο Σχήµα 6 φαίνονται οι συγκρίσεις των σχέσεων που υπολογίστηκαν στην παρούσα εργασία (µε µπλε χρώµα για την οπισθότοξη περιοχή και κόκκινο χρώµα για την κατά µήκος του τόξου περιοχή) µε τις σχέσεις που έχουν προταθεί από τους Atkinson and Boore, (2003) (AB03, πράσινο χρώµα), Kanno et al., (2006) (Kea06, µωβ χρώµα), Zhao et al., (2006) (Zea06, γαλάζιο χρώµα) και Youngs et al., (1997) (Yea97, µαύρο χρώµα) για τις αντίστοιχες υποκεντρικές αποστάσεις που είναι ορισµένες, για εδαφικές συνθήκες σκληρών πετρωµάτων και µέγεθος ροπής M6.7. Σχήµα 5. Μεταβολή των φασµατικών συντελεστών c 1, c 31, c 32, c 41, c 42 και του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος που υπολογίστηκαν µε τη µέθοδο της γραµµικής παλινδρόµησης από την Εξίσωση 1 σε συνάρτηση µε την περίοδο. 10

11 Για τη σύγκριση των προτεινόµενων σχέσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι από τους υπόλοιπους ερευνητές έχουν προταθεί σχέσεις που αναφέρονται στο σύνολο των δεδοµένων, χωρίς κάποιο διαχωρισµό όπως αυτόν που προτείνεται στην παρούσα εργασία (οπισθότοξα-κατά µήκος του τόξου δεδοµένα). Φαίνεται λοιπόν οτι οι σχέσεις που προτείνονται από την παρούσα εργασία βρίσκονται σε καλή συµφωνία µε τη σχέση Zea06 µιας και αυτή είναι που περνάει σχεδόν από το µέσο των καµπυλών της παρούσας εργασίας για υποκεντρικές αποστάσεις µεγαλύτερες των 200 Km. Καλή συµφωνία υπάρχει επίσης µε τη σχέση των ΑΒ03 που είναι και η µόνη από τις σχέσεις που χρησιµοποίησε µικρό αριθµό δεδοµένων από σεισµογράφους σε συνδυασµό µε δεδοµένα από επιταχυνσιογράφους. Σχήµα 6. Σύγκριση των φασµατικών εµπειρικών σχέσεων που προτείνονται στην παρούσα εργασία (µπλε χρώµα για την οπισθότοξη περιοχή και κόκκινο χρώµα για την κατά µήκος του τόξου περιοχή) µε αντίστοιχες σχέσεις για περιοχές κατάδυσης παγκοσµίως για διάφορες ιδιοπεριόδους, για µέγεθος ροπής Μ6.7 και εδαφικές συνθήκες σκληρού πετρώµατος. Με την πράσινη καµπύλη φαίνεται η σχέση των Atkinson and Boore, (2003), µε τη µωβ η σχέση των Kanno et al. (2006), µε γαλάζιο χρώµα των Zhao et al. (2006) και µε µαύρο χρώµα η σχέση των Youngs et al. (1997). 11

12 Η σύγκριση µε τη σχέση Κea06 δεν είναι ικανοποιητική αφού από οτι φαίνεται και στο Σχήµα 6 συµφωνεί περισσότερο µε την καµπύλη που προτείνεται από την παρούσα εργασία για την οπισθότοξη περιοχή. Τέλος επιφύλαξη θα πρέπει να υπάρχει για τη σύγκριση µε τη σχέση Yea97 αφού είναι γνωστό οτι για τον υπολογισµό της σχέσης αυτής χρησιµοποιήθηκαν πολύ λίγα δεδοµένα από ενδοπλακικούς σεισµούς ενδιαµέσου βάθους (όπως ο σεισµός των Κυθήρων). ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν οι φασµατικές ιδιότητες της εδαφικής κίνησης από το σεισµό ενδιαµέσου βάθους που συνέβη στην περιοχή των Κυθήρων στις 08/01/06. Είναι η πρώτη φορά που σεισµός ενδιαµέσου βάθους στην περιοχή του Ν. Αιγαίου έχει παράγει έναν τόσο µεγάλο αριθµό καταγραφών (~100) υψηλής ποιότητας που προέρχονται από τα µόνιµα σεισµολογικά δίκτυα της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου, από σταθµούς καταγραφής του δικτύου του Εγκέλαδου και από τα µόνιµα δίκτυα επιταχυνσιογράφων που λειτουργούν στον Ελληνικό χώρο. Για τη µελέτη των φασµατικών ιδιοτήτων της εδαφικής κίνησης έγινε συνδυασµός όλων των διαθέσιµων καταγραφών από τα δίκτυα που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Το τελικό σύνολο των δεδοµένων προέκυψε έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία των καταγραφών αυτών και αποτελείται από περίπου διακόσιες οριζόντιες συνιστώσες εδαφικής επιτάχυνσης από τις οποίες υπολογίστηκαν τα φάσµατα απόκρισης για µονοβάθµιο αρµονικό ταλαντωτή µε 5% κρίσιµη απόσβεση και για 21 ιδιοπεριόδους ταλάντωσης. Τέλος µε τη µέθοδο της παλινδρόµησης υπολογίστηκαν οι φασµατικοί συντελεστές για την Εξίσωση 1. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης δείχνουν ότι οι φασµατικές τιµές της εδαφικής κίνησης από το σεισµό αυτό, αλλά και γενικότερα για όλους τους σεισµούς ενδιαµέσου βάθους που συµβαίνουν στην περιοχή του Ν. Αιγαίου, κυριαρχούνται από ένα σύνθετο µοντέλο απόσβεσης, παράγοντας υψηλότερες φασµατικές τιµές σε περιοχές που βρίσκονται κατά µήκος του τόξου σε αντίθεση µε την οπισθότοξη περιοχή. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται στην ύπαρξη της ζώνης χαµηλών ταχυτήτων-χαµηλού παράγοντα απόσβεσης των εγκαρσίων κυµάτων στο πίσω µέρος της ζώνης κατάδυσης, στη σφήνα του µανδύα. Από τη µελέτη των Σχηµάτων 3 και 4 φαίνεται επίσης ότι η κατηγοριοποίηση των δεδοµένων ανάλογα µε τη σχετική τους θέση ως προς το τόξο κατάδυσης δε δηµιουργεί κάποια συσχέτιση µεταξύ των υπολοίπων των φασµατικών τιµών τις επιτάχυνσης ενώ επίσης δε φαίνεται να υπάρχει κάποια µεταβλητότητα ή διαφοροποίηση µεταξύ των φασµατικών επιταχύνσεων που υπολογίστηκαν από καταγραφές από σεισµολογικά δίκτυα µε αυτές που υπολογίστηκαν από καταγραφές από δίκτυα επιταχυνσιογράφων. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σηµαντικό γιατί µε τον τρόπο αυτό φαίνεται οτι µπορούν να χρησιµοποιηθούν δεδοµένα από διάφορα δίκτυα για τον υπολογισµό εµπειρικών σχέσεων πρόβλεψης των φασµατικών, αλλά και των µέγιστων τιµών, της εδαφικής κίνησης. Η µεταβολή των φασµατικών συντελεστών c 31 και c 32 (συντελεστές ανελαστικής απόσβεσης) σε συνάρτηση µε την περίοδο (Σχήµα 5) ενισχύει το συµπέρασµα του σύνθετου µοντέλου απόσβεσης των φασµατικών τιµών, αφού οι απόλυτες τιµές του συντελεστή c 32 είναι σηµαντικά χαµηλότερες του c 31 γεγονός που δείχνει την ισχυρότερη απόσβεση στην 12

13 οπισθότοξη περιοχή. Η σύγκριση µε προτεινόµενες φασµατικές εµπειρικές σχέσεις για άλλες ζώνες κατάδυσης παγκοσµίως έδειξε ότι οι σχέσεις που προτάθηκαν από τους Atkinson and Boore (2003) και από τους Zhao et al., (2006) βρίσκονται σε καλή συµφωνία µε τις σχέσεις που προτείνονται στην παρούσα εργασία. Στις σύγκρισεις αυτές θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι από τους υπόλοιπους ερευνητές προτείνονται σχέσεις για το σύνολο των δεδοµένων και δεν ακολουθείται κάποια κατηγοριοποίηση, όπως γίνεται στην παρούσα εργασία. Σχήµα 7. Σύγκριση των φασµάτων απόκρισης καταγραφών από επιφανειακούς σεισµούς µε φάσµατα απόκρισης καταγραφών από το σεισµό ενδιαµέσου βάθους στην περιοχή των Κυθήρων για παρόµοιες αποστάσεις και µεγέθη, για διάφορες εδαφικές συνθήκες. Με µπλέ χρώµα φαίνονται τα φάσµατα απόκρισης για τους επιφανειακούς σεισµούς, ενώ µε κόκκινο τα φάσµατα απόκρισης για τους σεισµούς ενδιαµέσου βάθους. Με τη µαύρη κατακόρυφη γραµµή σηµειώνεται η περίοδος της γωνιακής συχνότητας αποκοπής του υψηλοπερατού φίλτρου των καταγραφών από τους επιφανειακούς σεισµούς. Στα σχήµατα φαίνονται επίσης οι προτεινόµενες φασµατικές εµπειρικές σχέσεις για διάφορες εδαφικές συνθήκες. Όπως φαίνεται στο σχήµα 7 η σύγκριση των φασµατικών τιµών των επιφανειακών και των ενδιαµέσου βάθους καταγραφών ισχυρής κίνησης µε αντίστοιχα µεγέθη και αποστάσεις παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές φασµατικών πλατών ακόµη και στις περιπτώσεις που 13

14 συγκρίνονται επιταχυνσιογράµµατα της ίδιας κατηγορίας εδαφικών συνθηκών. Αντίστοιχα συµπεράσµατα µπορούν να προκύψουν από την σύγκριση των φασµατικών τιµών των παρατηρηµένων καταγραφών ισχυρής κίνησης επιφανειακών σεισµών µε τις αντίστοιχες τιµές των εµπειρικών σχέσεων πρόβλεψης του ενδιαµέσου βάθους σεισµού των Κυθήρων 08/01/06. Οι διαφορές αυτές παρατηρούνται σε ολόκληρο το φάσµα των ιδιοπεριόδων της φασµατικής ανάλυσης ενώ µία περαιτέρω αύξηση των διαφορών αυτών µπορεί να παρατηρηθεί κυρίως για ιδιοπεριόδους Τ ο > 2s. Η επίδραση των εδαφικών κινήσεων που προέρχονται από σεισµούς ενδιαµέσου βάθους στις υποδοµές της ευρύτερης περιοχής του Ν. Αιγαίου θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη σε µελλοντικές αναθεωρήσεις του ΕΑΚ ο οποίος µέχρι αυτή τη στιγµή κατά κύριο λόγο βασίσθηκε στις εκτιµήσεις φασµατικών τιµών της ισχυρής κίνησης επιφανειακών σεισµών του Ελληνικού χώρου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Atkinson G. M. and D. M. Boore, (2003). Empirical Ground-Motion Relations for Subduction- Zone Earthquakes and Their Application to Cascadia and Other Regions, Bull. Seism. Soc. Am., 93, Benetatos C. and A.Kiratzi, (2006). Source characteristics of the 8 January 2006 (Mw 6.7) intermediate depth Kythera earthquake. 1st ECEES, 3-9 September 2006, Geneva, Switzerland. Boore D.M., (2003), Analog-to-digital conversion as a source of drifts in displacements derived from digital recordings of ground acceleration, Bull. Seism. Soc. Am. 93, pp Boore, D.M., (2005), On pads and filters: processing strong-motion data, Bull. Seism. Soc. Am., 95, pp Crouse C.B., (1991). Ground-Motion Attenuation Equations for earthquakes on the Cascadia Subduction Zone, Earthquake Spectra, 7, Draper, N.R., Smith, H., (1981). Applied regression analysis 2nd ed. Wiley, 709pp. Kanno T., A. Narita, N. Morikawa, H. Fujiwara, and Y. Fukushima (2006). A New Attenuation Relation for Strong Ground Motion in Japan Based on Recorded Data, Bull. Seism. Soc. Am., 96, pp Konstantinou I. K., I. S. Kalogeras, N. S. Melis, M. C. Kourouzidis, and G. N. Stavrakakis, (2006). The 8 January 2006 Earthquake (Mw 6.7) Offshore Kythira Island, Southern Greece: Seismological, Strong-motion, and Macroseismic Observations of an Intermediate-depth Event, Seis. Res. Lett., 77, NEHRP (1994). Recommended provisions for seismic regulations for new buildings and other structures, Part 1: Provisions, FEMA 222A Building Seismic Safety Council, Washington D.C., 290 pp. Papazachos B.C., V.G., Karakostas, C.B., Papazachos, and E.M., Scordilis, (2000). The geometry of the Wadati-Benioff zone and lithospheric kinematics in the Hellenic arc, Tectonophysics, 319, Papazachos C.B. and G., Nolet, (1997). P and S deep velocity structure of the Hellenic area obtained by robust nonlinear inversion of travel times, J.Geoph. Res., 102, Papazachos, C.B., P.M., Hatzidimitriou, D.G., Panagiotopoulos, and G.N. Tsokas, (1995). Tomography of the crust and upper mantle in southeast Europe. J. Geophys. Res., 100, 12,405-12,

15 Skarlatoudis A.A., Margaris B.N., (2006), Kythera 2006 Earthquake: Data Processing Of Strong Motion From Various Digital Sensors, 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland. Spakman, W., (1988). Upper mantle delay time tomography with an application to the collision zone of the Eurasian, African and Arabian plates. Ph.D. Thesis, Univ. of Utrecht, 53, 200pp. Spakman, W., S., Van der Lee, and R.D., Van der Hilst, (1993). Travel-time tomography of the European-Mediterranean mantle down to 1400Km. Phys. Earth Plant. Int., 79, The Kythira (Greece) earthquake of January 8, 2006: Preliminary report on strong motion data, geotechnical and structural damage, ITSAK, EERI newsletter, 40(3). Theodulidis N. and B. Papazachos, (1990). Strong motion from intermediate depth subduction earthquakes and its comparison with that of shallow earthquakes in Greece. Proc. XXII Gen. Assembly ESC, Barcelona 1990, II, Uniform Building Code (UBC), (1997). Itern. Conf. Building Officials, USA, Vol. II, 489 pp. Youngs R. R., S.-J. Chiou, W. J. Silva, and J. R. Humphrey, (1997). Strong Ground Motion Attenuation Relationships for Subduction Zone Earthquakes, Seis. Res. Lett., 68, Zhao J. X., J. Zhang, A. Asano, Y. Ohno, T. Oouchi, T. Takahashi, H. Ogawa, K. Irikura, H. K. Thio, P. G. Somerville, Ya. Fukushima, and Yo. Fukushima, (2006). Attenuation Relations of Strong Ground Motion in Japan Using Site Classification Based on Predominant Period, Bull. Seism. Soc. Am., 96, pp

Ανδρέας Σκαρλατούδης Α 1 και Βασίλης Μάργαρης Β 2

Ανδρέας Σκαρλατούδης Α 1 και Βασίλης Μάργαρης Β 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1790 Ο σεισμός των Κυθήρων 08/01/2006: Επεξεργασία καταγραφών διάφορων ψηφιακών καταγραφέων και επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης Στις 16:16 τοπική ώρα της 8 ης Ιανουαρίου 2012 σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Στις 21:07 τοπική ώρα, της 16

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πάτρας Χαρακτηριστικά Δικτύου και Ανάλυση Καταγραφών

Αστικό Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πάτρας Χαρακτηριστικά Δικτύου και Ανάλυση Καταγραφών Αστικό Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πάτρας Χαρακτηριστικά Δικτύου και Ανάλυση Καταγραφών Urban Accelerograph Network in the City of Patras, Greece - Network Characteristics and Analyses

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 28 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Το ίκτυο Επιταχυνσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ισχυρής κίνησης του σεισμού της 4 ης Ιουλίου 1978 (Μ5.1) Κεφάλαιο ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 (Μ5.

Μελέτη της ισχυρής κίνησης του σεισμού της 4 ης Ιουλίου 1978 (Μ5.1) Κεφάλαιο ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 (Μ5. 6. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 (Μ5.1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα προηγούμενα κεφάλαια μελετήθηκε η αξιοπιστία των διαθέσιμων τρισδιάστατων εδαφικών προσομοιωμάτων για την ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 7 ο. Μέγεθος Σεισμών

Μάθημα 7 ο. Μέγεθος Σεισμών Μάθημα 7 ο Μέγεθος Σεισμών Μέγεθος Σεισμού Σεισμική Ροπή Ενέργεια Σεισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 6ο: Σεισμομετρία ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ 1 Μέγεθος Σεισμού Ορισμός Το μέγεθος, Μ, ενός σεισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των καταγραφών του σεισμού της 20 ης Δεκεμβρίου 2016, 08:03 στη θαλάσσια περιοχή της Νισύρου

Παρατηρήσεις επί των καταγραφών του σεισμού της 20 ης Δεκεμβρίου 2016, 08:03 στη θαλάσσια περιοχή της Νισύρου Παρατηρήσεις επί των καταγραφών του σεισμού της 20 ης Δεκεμβρίου 2016, 08:03 στη θαλάσσια περιοχή της Νισύρου Επιμέλεια Δρ. Ι. Καλογεράς & Δρ. Ν.Μελής Στις 08:03 τοπική ώρα (06:03 GMT) της 20ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΗΣ Α. ΑΝ ΡΕΑΣ

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΗΣ Α. ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΗΣ Α. ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στη Μελέτη της Χρονικώς Μεταβαλλόμενης Σεισμικότητας στον Ελληνικό Χώρο Contribution to the Study of Time Dependent Seismicity in Greece

Συμβολή στη Μελέτη της Χρονικώς Μεταβαλλόμενης Σεισμικότητας στον Ελληνικό Χώρο Contribution to the Study of Time Dependent Seismicity in Greece Συμβολή στη Μελέτη της Χρονικώς Μεταβαλλόμενης Σεισμικότητας στον Ελληνικό Χώρο Contribution to the Study of Time Dependent Seismicity in Greece Γεώργιος Φ. ΚΑΡΑΚΑΪΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το Περιοχικό Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 14/4/2006

Θεσσαλονίκη 14/4/2006 Θεσσαλονίκη 14/4/2006 ΘΕΜΑ: Καταγραφές δικτύου επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ από τη πρόσφατη δράση στη περιοχή της Ζακύνθου. Στις 01:05 (ώρα Ελλάδας) της 5 ης Απριλίου 2006 συνέβη στο θαλάσσιο χώρο της Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη Διάταξη Επιταχυνσιογράφων στην Πάτρα: Εγκατάσταση Λειτουργία και Δεδομένα Σεισμικών Καταγραφών

Κατακόρυφη Διάταξη Επιταχυνσιογράφων στην Πάτρα: Εγκατάσταση Λειτουργία και Δεδομένα Σεισμικών Καταγραφών Συνεδρία XIV Εδαφοδυναμική : Εργαστηριακές και Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφοδυναμικής_XIV.8 Κατακόρυφη Διάταξη Επιταχυνσιογράφων στην Πάτρα: Εγκατάσταση Λειτουργία και Δεδομένα Σεισμικών Καταγραφών Downhole

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3,

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3, Αξιοποίηση Έξι Σεισμών στην Πελοπόννησο για την Συσχέτιση Φασματικών Επιταχύνσεων με την Απόκριση του Δομημένου Περιβάλλοντος Correlation of Spectral Accelerations with the Response of the Built Environment

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Δίκτυο Σεισμολογικών Σταθμών στη Σελήνη. Ιδιότητες των Σεισμικών Αναγραφών στη Σελήνη. Μηχανισμός και Αίτια Γένεσης των Σεισμών της Σελήνης

Το Πρώτο Δίκτυο Σεισμολογικών Σταθμών στη Σελήνη. Ιδιότητες των Σεισμικών Αναγραφών στη Σελήνη. Μηχανισμός και Αίτια Γένεσης των Σεισμών της Σελήνης Μάθημα 12ο Σεισμολογία της Σελήνης Το Πρώτο Δίκτυο Σεισμολογικών Σταθμών στη Σελήνη Ιδιότητες των Σεισμικών Αναγραφών στη Σελήνη Μέθοδοι Διάκρισης των Δονήσεων της Σελήνης Σεισμικότητα της Σελήνης Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7.

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο κύριος στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η προσομοίωση της σεισμικής κίνησης με τη χρήση τρισδιάστατων προσομοιωμάτων για τους εδαφικούς σχηματισμούς της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΙΣΜΩΝ

Κεφάλαιο 7 ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΙΣΜΩΝ Κεφάλαιο 7 ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΙΣΜΩΝ Κατά την γένεση ενός σεισμού υπάρχει έκλυση ενέργειας λόγω παραμόρφωσης και μετατροπή της σε κυματική ενέργεια που είναι τα σεισμικά κύματα. ΜΕΓΕΘΟΣ Μ, ενός σεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιταχυνσιογράφημα Γραφική παράσταση εδαφικής

Επιταχυνσιογράφημα Γραφική παράσταση εδαφικής Εδαφικές κινήσεις στην Τεχνική Σεισμολογία Κεφ.18,19 Θ.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τή Τμήμα Γεωλογίας Επιταχυνσιογράφοι και Επιταχυνσιογραφήματα Κεφ.19 0.8 0.6 c celeration [g] A c 0.4 0.2 0-0.2-0.4

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία The 8 January 2006 Mw=6.7 Kythira Earthquake and its Aftershocks

Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία The 8 January 2006 Mw=6.7 Kythira Earthquake and its Aftershocks 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1899 Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία The 8 January 2006 Mw=6.7

Διαβάστε περισσότερα

Συνθετικές εδαφικές κινήσεις Κεφ.22. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Συνθετικές εδαφικές κινήσεις Κεφ.22. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Συνθετικές εδαφικές κινήσεις Κεφ.22 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Συνθετικές εδαφικές κινήσεις Τι υπολογίζουμε από μια μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας..? Μια πιθανολογική εκτίμηση των μέγιστων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1. Βιογραφικά Στοιχεία - Σπουδές - Μετεκπαιδεύσεις Γεννήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Ισσάμ ΣΟΥΣ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Ισσάμ ΣΟΥΣ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1997 Η Σεισμική Απόκριση του Δομημένου Περιβάλλοντος των Κυθήρων κατά το Σεισμό (Μ w =6.9) της 8 ης.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΒΑΘΟΥΣ Μ 6.7 ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΒΑΘΟΥΣ Μ 6.7 ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ. XXXVI, 2008 Πρακτικά Συνεδρίου, Γη και Θάλασσα της Κορινθίας, Μάιος 2008 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2008 Proceedings of the Conference

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για το Σεισμό Μ=6.4 της 15/7/2008 στη Νοτιοανατολική Ακτή της Ρόδου Το πρωί της 15 ης Ιουλίου 2008 και ώρα Ελλάδας 06:26:35.50 σημειώθηκε στη περιοχή της Νοτιανατολικής Ρόδου ισχυρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 2, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Νίκος ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 5, Βασίλης ΜΑΡΓΑΡΗΣ 6, Νίκος ΚΛΗΜΗΣ 7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 2, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Νίκος ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 5, Βασίλης ΜΑΡΓΑΡΗΣ 6, Νίκος ΚΛΗΜΗΣ 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 257 Αξιολόγηση των Φασμάτων Σχεδιασμού του ΕΑΚ και του EC8 με βάση τα Αποτελέσματα Ελληνικών Σεισμών Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 21/09/2012 ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΔ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 21/09/2012 ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΔ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 21/09/2012 ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΔ ΑΙΓΑΙΟΥ Την 21 η Σεπτεμβρίου 2012 και τοπική ώρα 11:47

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Χριστόφορος ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ 2, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 3, Douglas DREGER 4

Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Χριστόφορος ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ 2, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 3, Douglas DREGER 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1789 Άμεσος υπολογισμός σεισμικών παραμέτρων στην Ελλάδα από ψηφιακά δεδομένα ευρέως φάσματος του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα χαρακτηριστικά της εστίας των ισχυρών (Mw>6.0) σεισµών στην Ελλάδα ( ) Source properties of strong Μw>6.0 earthquakes in Greece

Τα χαρακτηριστικά της εστίας των ισχυρών (Mw>6.0) σεισµών στην Ελλάδα ( ) Source properties of strong Μw>6.0 earthquakes in Greece 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Τα χαρακτηριστικά της εστίας των ισχυρών (Mw>6.0) σεισµών στην Ελλάδα (1958-2008) Source properties of strong

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά φάσματα απόκρισης μετακινήσεων. Elastic displacement response spectra

Ελαστικά φάσματα απόκρισης μετακινήσεων. Elastic displacement response spectra Ελαστικά φάσματα απόκρισης μετακινήσεων Elastic displacement response spectra Μάνου Δ. Κ., Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Υποψ. Δρ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. Πιτιλάκης Κ. Δ., Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ρευστοποίηση,

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ρευστοποίηση, ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 10ης ΑΣΚΗΣΗΣ: Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δρ. Γεωλόγος Issue #: [Date]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παπαζάχος Κων/νος Εργαστήριο Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ ΣΕΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ R=H*V

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ R=H*V Εισαγωγή - Ορισµοί R=H*V Ο σεισµικός κίνδυνος (R-seismic risk) αποτελεί εκτιµήσεις της πιθανότητας να συµβούν απώλειες που σχετίζονται µε παράγοντες της σεισµικής επικινδυνότητας (ανθρώπινες, κοινωνικές,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ 24/5/2014 12:25 Μw=6.9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ 24/5/2014 12:25 Μw=6.9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ. ΓΕΝΙΚΑ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ 24/5/2014 12:25 Μw=6.9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ. ΓΕΝΙΚΑ Στις 24 Μαΐου 2014 και τοπική ώρα 12:25 (09:25 GΜT) σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση στο Βόρειο

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Μηχανικές ιδιότητες του εδάφους θεμελίωσης Πάχος και δυσκαμψία του επιφανειακού ιζηματογενούς στρώματος Κλίση των στρωμάτων και τοπογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 05 Τίτλος: «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 26/01/2014

ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 26/01/2014 ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 26/01/2014 Στις 13:55 UTC (15:55 ώρα Ελλάδας) της 26/1/2014 εκδηλώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους M W =6.1 βαθμών στις δυτικές ακτές της Κεφαλονιάς. Την δόνηση ακολούθησε μετασεισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σενάρια σεισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2105 Άμεσος υπολογισμός συνθετικών χαρτών της εδαφικής κίνησης από σεισμούς στην Ελλάδα: αποτελέσματα πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Reyes GARCIA, Yaser JEMAA, Yasser HELAL, Τμήμα Πολιτικών και Δομοστατικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Sheffield

Reyes GARCIA, Yaser JEMAA, Yasser HELAL, Τμήμα Πολιτικών και Δομοστατικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Sheffield Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς μη Επαρκώς Σχεδιασμένων Πλαισιακών Κτηρίων Reyes GARCIA, Yaser JEMAA, Yasser HELAL, Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ Τμήμα Πολιτικών και Δομοστατικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Sheffield

Διαβάστε περισσότερα

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1962

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1962 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1962 Πιθανολογική και Αιτιοκρατική Εκτίμηση της Σεισμικής Επικινδυνότητας στη Δ. Κρήτη με την Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 1.1 Σεισµικά σενάρια και αποτίµηση σεισµικής επικινδυνότητας

Παραδοτέο 1.1 Σεισµικά σενάρια και αποτίµηση σεισµικής επικινδυνότητας ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ολοκληρωµένo σύστηµα για την αποτίµηση και τη διαχείριση της

Διαβάστε περισσότερα

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2025

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2025 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2025 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15/10/2016

ΣΕΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15/10/2016 ΣΕΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15/10/2016 Στις 20:14 UTC (23:14 ώρα Ελλάδας) της 15/10/2016 εκδηλώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους MW=5.3 βαθμών Βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων. Την δόνηση ακολούθησε μετασεισμική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Έρευνα και Εκτίμηση Εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Γεωτεχνική Έρευνα και Εκτίμηση Εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την ΕπικαιροποίησηΓνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης

Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1801 Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλονιά. Ινστιτούτο. Ληξουρίου, κόλπος

Κεφαλονιά. Ινστιτούτο. Ληξουρίου, κόλπος Προκαταρκτική ανάλυση καταγραφών επιταχυνσιογράφων του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για το σεισμό της 26 Ιανουαρίουυ 2014 στην Κεφαλονιά Επιμέλεια και πληροφορίες Δρ. Ι. Καλογεράς (i.kalog@noa) Την 26 η Ιανουαρίουυ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Reliability of the Displacement Coefficient method for simplified nonlinear analysis MYΣΤΑΚΙ ΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 17/11/2015

ΣΕΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 17/11/2015 ΣΕΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 17/11/2015 Στις 07:10 UTC (09:10 ώρα Ελλάδας) της 17/11/2015 εκδηλώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους M W =6.4 βαθμών Νοτιοδυτικά της πόλης της Λευκάδας. Την δόνηση ακολούθησε μετασεισμική

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμοί και Εκπαιδευτική Κοινότητα. Δρ. Ι. Καλογεράς Σεισμολόγος Διευθυντής Ερευνών Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Σεισμοί και Εκπαιδευτική Κοινότητα. Δρ. Ι. Καλογεράς Σεισμολόγος Διευθυντής Ερευνών Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Σεισμοί και Εκπαιδευτική Κοινότητα Δρ. Ι. Καλογεράς Σεισμολόγος Διευθυντής Ερευνών Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ΕΚΦΕ Ν. Φιλαδέλφειας, Οκτώβριος 2015 Συνειδητοποίηση Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ. Σκορδύλης Καθηγητής Σεισμολογίας Τομέας Γεωφυσικής, Α.Π.Θ.

Ε.Μ. Σκορδύλης Καθηγητής Σεισμολογίας Τομέας Γεωφυσικής, Α.Π.Θ. Ε.Μ. Σκορδύλης Καθηγητής Σεισμολογίας Τομέας Γεωφυσικής, Α.Π.Θ. 223 Μa 200 Μa 135 Μa 35 Μa Present 2 Σχετικές Κινήσεις Λιθοσφαιρικών Πλακών 1. Απόκλισεις λιθοσφαιρικών πλακών (μεσο-ωκεάνιες ράχες) 2. Εφαπτομενικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση και Επεξεργασία των Σεισμολογικών Δεδομένων για τη Σύνταξη του Νέου Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας

Παρουσίαση και Επεξεργασία των Σεισμολογικών Δεδομένων για τη Σύνταξη του Νέου Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας Παρουσίαση και Επεξεργασία των Σεισμολογικών Δεδομένων για τη Σύνταξη του Νέου Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας Introduction on the Seismological Data and Their Elaboration for the Compilation

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος

Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος Ν. Νάνος MSc, PhD cand. School of Civil Engineering, University of Portsmouth, England.

Διαβάστε περισσότερα

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 7.1 Σύνοψη Η παρούσα διατριβή είχε ως στόχο τη µελέτη του φαινοµένου της ρευστοποίησης στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και τη δηµιουργία νέων εµπειρικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS)

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Tηλ.: 2610-996543, Fax: 2610-996576, e-mail: gaa@upatras.gr) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΣΕΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑ

Κεφάλαιο 6 ΣΕΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 6 ΣΕΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑ Στην σεισμολογία μετρούμε πάντα μήκος πάνω στα σεισμογράμματα. -Κατά την διεύθυνση του άξονα Χ μετρούμε χρόνο ή περίοδο -Κατά την διεύθυνση του άξονα Υ μετρούμε μετάθεση ή ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 1, Νικόλαος ΜΕΛΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 και Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 4

Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 1, Νικόλαος ΜΕΛΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 και Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1846 Μελέτη της ισχυρής εδαφικής κίνησης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας με την ευκαιρία των σεισμών της

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &E8, Μικροζωνικές Γ. Δ. Μπουκοβάλας ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Δεκέμβριος 8 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Καπόγιαννη 1, Μιχαήλ Σακελλαρίου 2, Ιωάννης Καλογεράς 3

Ελένη Καπόγιαννη 1, Μιχαήλ Σακελλαρίου 2, Ιωάννης Καλογεράς 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 008 Άρθρο 1893 Ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τον αντισεισμικό σχεδιασμό οπλισμένων πρανών σύνθετης γεωμετρίας Integrated

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Οικονόµου Θεµιστοκλής

Ονοµατεπώνυµο: Οικονόµου Θεµιστοκλής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα: Ισχυρή Εδαφική Κίνηση ιδάσκοντες: Κ. Πιτιλάκης, Κ. Μάκρα Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2002 ΑΣΚΗΣΗ Με δεδοµένα τα επιταχυνσιογραφήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις των εξεταστών. i ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT: We applied the strong ground motion stochastic simulation method for finite

ABSTRACT: We applied the strong ground motion stochastic simulation method for finite 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2082 Στοχαστική προσομοίωση της ισχυρής σεισμικής κίνησης από ενεργές τεκτονικές δομές κοντά στην πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος. (συνέχεια)

Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος. (συνέχεια) Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος (συνέχεια) Βήματα κατασκευής φασμάτων απόκρισης για ένα σεισμό 1. Επιλογή ιδιοπεριόδου Τ n και λόγου απόσβεσης ζ ενός μονοβάθμιου συστήματος. Δ17-2 2. Επίλυση της

Διαβάστε περισσότερα

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries No. 2 3+/,**, Technical Research Report, Earthquake Research Institute, University of Tokyo, No. 2, pp.3+/,,**,. * * Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers

Διαβάστε περισσότερα

υναµική Απόκριση του Εδάφους και η Ενσωµάτωσή της σε Πιθανολογικές Εκτιµήσεις Σεισµικής Επικινδυνότητας.

υναµική Απόκριση του Εδάφους και η Ενσωµάτωσή της σε Πιθανολογικές Εκτιµήσεις Σεισµικής Επικινδυνότητας. υναµική Απόκριση του Εδάφους και η Ενσωµάτωσή της σε Πιθανολογικές Εκτιµήσεις Σεισµικής Επικινδυνότητας. Site Response Analysis Incorporated in Probabilistic Seismic Hazard Assessments ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ Μ. I.,

Διαβάστε περισσότερα

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 2, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 3, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 4, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 5.

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 2, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 3, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 4, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 5. Αποτίμηση ιδιοπεριόδων και ιδιομορφών ταλάντωσης πενταώροφου κτιρίου από την απόκρισή του κατά τη διάρκεια της μετασεισμικής ακολουθίας του σεισμού Αχαίας-Ηλείας. Identification of eigen-periods & mode-shapes

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. Μόσχου Αλεξάνδρα 1

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. Μόσχου Αλεξάνδρα 1 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Μόσχου Αλεξάνδρα 1 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Γεωφυσικής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΑΥΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΑΥΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΑΥΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο αριθμητικός έλεγχος της ακρίβειας και της ορθότητας του σχήματος των Π.Δ. με ενσωματωμένο το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γιάννης Ν. Ψυχάρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, το έδαφος, και επομένως και η βάση μιας κατασκευής που

Διαβάστε περισσότερα

(Andronopoulos & Koukis, 1990; Higgins & Higgins, 1996). Η δομή αυτή είναι

(Andronopoulos & Koukis, 1990; Higgins & Higgins, 1996). Η δομή αυτή είναι Ανάπτυξη Δικτύου Επιταχυνσιογράφων στην περιοχή της Ακρόπολης: Υλοποίηση και προοπτικές Καλογεράς Ι., Σταυρακάκης, Γ., Μελής, Ν., Λουκάτος Δ. και Μπούκουρας, Κ. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 17 ης Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Στις 09:10 τοπική ώρα της 17 ης Νοεμβρίου 2015 σημειώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 3 ΚΙΝΗΣΕΙΣ:

Κεφάλαιο 4 ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 3 ΚΙΝΗΣΕΙΣ: Κεφάλαιο 4 ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 3 ΚΙΝΗΣΕΙΣ: Α) μετάθεση (καιοιπαράγωγοίτηςωςπροςτον χρόνο (ταχύτητα, επιτάχυνση) Β) περιστροφή (σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 d x dx Η διαφορική εξίσωση κίνησης ενός ταλαντωτή δίνεται από τη σχέση: λ μx. Αν η μάζα d d του ταλαντωτή είναι ίση με =.5 kg, τότε να διερευνήσετε την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Coursework

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Coursework ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Coursework Κιντσάκης Αθανάσιος 6667 Μόσχογλου Στυλιανός 6978 Τούμπας Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γρηγόριος ΜΑΝΟΥΚΑΣ 1, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, Ιωάννης ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γρηγόριος ΜΑΝΟΥΚΑΣ 1, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, Ιωάννης ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1794 Στατική Υπερωθητική Ανάλυση σε Χωρικά Συστήµατα - Κανονιστικές ιατάξεις και Προβλήµατα Εφαρµογής Static

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα του ΝΟΑΝΕΤ είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα από τον δικτυακό τόπο www.gein.noa.gr/gps.

Τα δεδομένα του ΝΟΑΝΕΤ είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα από τον δικτυακό τόπο www.gein.noa.gr/gps. NOANET: Το δίκτυο GNSS του Ε.Α.Α για την μελέτη της Γεωδυναμικής ΓεωφυσικήςτουΕλληνικούΧώρου Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς Γεωλόγος Σεισμολόγος Ερευνητής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Πιτιλάκης, Χ.Γκαζέπης Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

Κ. Πιτιλάκης, Χ.Γκαζέπης Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. Σεισµικές δράσεις σχεδιασµού στον ΕΑΚ και στον EC8. Προτάσεις για µια ακριβέστερη κατηγοριοποίηση των εδαφών και των συναφών συντελεστών φασµατικής ενίσχυσης. Κ. Πιτιλάκης, Χ.Γκαζέπης Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ Π0ΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ Π0ΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ Π0ΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 2 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT : The objective of this work is to study the response of 3D models of

ABSTRACT : The objective of this work is to study the response of 3D models of 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 28 Άρθρο 1784 Σεισµική ανάλυση συµβατικών πολυώροφων κατασκευών Ο/Σ υποκείµενων σε τεχνητές επιταχύνσεις Seismic response

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεξάρτηση σεισµικών παραµέτρων και δεικτών βλάβης σε κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος

Αλληλεξάρτηση σεισµικών παραµέτρων και δεικτών βλάβης σε κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος Αλληλεξάρτηση σεισµικών παραµέτρων και δεικτών βλάβης σε κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος Α. Ελένας, Α. Λιώλιος & Λ. Βασιλειάδης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932

Δημήτρης ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932 t (sec) a (g) 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932 t (sec) Μη Γραμμική Αλληλεπίδραση Εδάφους Θεμελίωσης Ανωδομής: Παραδείγματα και Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 1,

Βασίλειος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 1, 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο1895 Επαναπροσδιορισμός των εστιακών παραμέτρων των μετασεισμών της Λευκάδας: Σεισμοτεκτονικές προεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα A. G. Papachristidis 1, G. N. Vadaloykas 1 & V. I. Sogiakas 2 1 4M-VK Civil

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιρρoή της Ιζηματογενούς Λεκάνης της Θεσσαλονίκης στη Σεισμική Κίνηση. The effect of Thessaloniki s sedimentary valley in seismic motion

Η Επιρρoή της Ιζηματογενούς Λεκάνης της Θεσσαλονίκης στη Σεισμική Κίνηση. The effect of Thessaloniki s sedimentary valley in seismic motion Η Επιρρoή της Ιζηματογενούς Λεκάνης της Θεσσαλονίκης στη Σεισμική Κίνηση The effect of Thessaloniki s sedimentary valley in seismic motion ΜΑΚΡΑ, Κ. Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Δόκιμος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ ΡΑΠΤΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 6 ο. Σεισμομετρία. Γεωγραφικές Συντεταγμένες του Επικέντρου

Μάθημα 6 ο. Σεισμομετρία. Γεωγραφικές Συντεταγμένες του Επικέντρου Μάθημα 6 ο Σεισμομετρία Χρόνος Γένεσης Σεισμού Γεωγραφικές Συντεταγμένες του Επικέντρου Εστιακό Βάθος Μάθημα 6 ο Σεισμομετρία Στο μάθημα αυτό περιγράφονται οι τρόποι μέτρησης των φυσικών μεγεθών που μετριούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Τελική Έκθεση Ερευνητικού Προγράµµατος ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Συνοπτική Τελική Έκθεση Ερευνητικού Προγράµµατος ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Συνοπτική Τελική Έκθεση Ερευνητικού Προγράµµατος ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΣΕΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 7-9-1999 ΣΤΗ Β ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦάσµαGroup ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. σύγχρονο. µαθητικό φροντιστήριο

ΦάσµαGroup ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. σύγχρονο. µαθητικό φροντιστήριο σύγχρονο ΦάσµαGrop προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. µαθητικό φροντιστήριο 1. 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 2. 25ης Μαρτίου 74 ΠΛ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 3. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα