Μετανάστευση και Κοινωνική Ασφάλιση: Μια προσέγγιση µε βάση δεδοµένα της έρευνας EU-SILC και των Ασφαλιστικών Ταµείων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετανάστευση και Κοινωνική Ασφάλιση: Μια προσέγγιση µε βάση δεδοµένα της έρευνας EU-SILC και των Ασφαλιστικών Ταµείων"

Transcript

1 Μετανάστευση και Κοινωνική Ασφάλιση: Μια προσέγγιση µε βάση δεδοµένα της έρευνας EU-SILC και των Ασφαλιστικών Ταµείων ρ Λ. Μαράτου-Αλιπράντη και ρ Ε. Γκαζόν, ΕΚΚΕ Περίληψη Από τη δεκαετία του 90, η Ελλάδα από χώρα εξαγωγής µεταναστών µετατρέπεται σε χώρα εισαγωγής µεταναστών. Οι οικονοµικοί µετανάστες ξεπερνούν πλέον σήµερα το ένα εκατοµµύριο και αποτελούν µια πρόκληση για την πολιτεία, που αφενός καλείται να διαφυλάξει τη συνοχή της και αφετέρου καλείται να σχεδιάσει µια αποτελεσµατική πολιτική για τη µετανάστευση. Στα πλαίσια της εισήγησης διερευνώνται αρχικά το κοινωνικό προφίλ των οικονοµικών µεταναστών και οι συνθήκες διαβίωσης-απασχόλησης αυτών και εξετάζεται η δυνατότητα πρόσβασής τους σε κοινωνικές υπηρεσίες. Επίσης παρατίθενται δεδοµένα σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση και την πολιτική που εφαρµόζεται στη χώρα µας για τους αλλοδαπούς οικονοµικούς µετανάστες νόµιµους και παράνοµους. Πηγές της µελέτης αποτελούν τα δεδοµένα της έρευνας EU-SILK, ΕΚΚΕ/ΕΣΥΕ και των τριών ασφαλιστικών φορέων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ και ΟΓΑ). Τα ευρήµατα υποδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες του πληθυσµού-στόχου και το βαθµό χρήσης των δηµόσιων κοινωνικών υπηρεσιών. 1

2 Εισαγωγή Από τη δεκαετία του 90, η Ελλάδα από χώρα εξαγωγής µεταναστών µετατρέπεται σε χώρα εισαγωγής µεταναστών, γεγονός που συνδέεται µε τις ανάγκες και εξελίξεις της ελληνικής αγοράς εργασίας, την αναζήτηση φτηνών εργατικών χεριών, τη γειτνίαση της χώρας µας µε τις χώρες της Βαλκανικής και γενικότερα µε τη γεωπολιτική της θέση. Οι οικονοµικοί µετανάστες ξεπερνούν πλέον σήµερα το ένα εκατοµµύριο και αποτελούν µια πρόκληση για την πολιτεία, που αφενός καλείται να διαφυλάξει τη συνοχή της και αφετέρου καλείται να σχεδιάσει µια αποτελεσµατική πολιτική για τη µετανάστευση (Fakiolas and King. 1996, King et al. 1999, Μαρβάκης, Παρσάνογλου και Παύλου, 2001, Ναξάκης και Χλέτσος (επιµ.), 2001, Μουσούρου, 2003, Κασιµάτη (επιµ.), 2003). Στα πλαίσια της εισήγησης διερευνώνται τα ζητήµατα σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση και την πολιτική που εφαρµόζεται για τους αλλοδαπούς οικονοµικούς µετανάστες νόµιµους και παράνοµους - στη χώρα µας, ο βαθµός πρόσβασης των αλλοδαπών καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις στο σύστηµα υγείας και πρόνοιας της χώρας µας µακροπρόθεσµα. Ειδικότερα παρουσιάζονται και αναλύονται: Τα χαρακτηριστικά των αλλοδαπών εργαζόµενων: και τα οικονοµικά κοινωνικά χαρακτηριστικά των αλλοδαπών (δεδοµένα από την ευρωπαϊκή έρευνα EU/ΕΣΥΕ/ΕΚΚΕ SILC). Η υπάρχουσα κατάσταση σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις ασφάλισης των αλλοδαπών στους φορείς κοινωνικής και την χρήση κοινωνικών υπηρεσιών από τους αλλοδαπούς. εδοµένα από τρεις ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ και ΟΓΑ), Οι ιδιαιτερότητες του πληθυσµού-στόχου: βαθµός χρήσης των κοινωνικών υπηρεσιών από τους αλλοδαπούς και οι πιθανές επιπτώσεις στο σύστηµα υγείας και πρόνοιας της χώρας µας µακροπρόθεσµα (δεδοµένα από την ευρωπαϊκή έρευνα EU/ΕΣΥΕ/ΕΚΚΕ SILC). Ας σηµειωθεί ότι αν και από to 1998 µε τα προγράµµατα νοµιµοποιήσεων που εφαρµόστηκαν στη χώρα µας έχουµε κάποια εικόνα για τους αλλοδαπούς που έχουν εγκατασταθεί, για τα θέµατα κοινωνικής ασφάλισης υπάρχουν ελάχιστα δεδοµένα. (Καβουνίδη, 2002, Καβουνίδη, Τζ. 2003). Ακόµη, µέχρι σήµερα δεν κρατούνται δεδοµένα ανά υπηκοότητα ούτε στα Νοσοκοµεία της χώρας ούτε στους επιµέρους ασφαλιστικούς φορείς. 1. Οι εργαζόµενοι µετανάστες: η νέα εργατική τάξη Στην ενότητα αυτή θέλουµε να τονίσουµε ότι η µαζική είσοδος και εγκατάσταση των µεταναστών κατά της δεκαετίας 90 στη χώρα µας έχει ως αποτέλεσµα την ενίσχυση ενός είδους προλετάριου, το οποίο «έχει µόνο το εργατικό του δυναµικό να πουλήσει» στην Ελλάδα. Η παρουσία του προλεταρίου αναφέρεται σ ένα κοινωνικό στρώµα που δεν έχει ασφάλεια και ζει σε συνθήκες προσωρινής 2

3 εργασίας και αβεβαιότητας. Πράγµατι, η συντριπτική πλειοψηφία των µεταναστών έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά τα εξής: - Μισθωτοί versus αυτοαπασχολούµενοι - Μη ειδικευµένοι εργαζόµενοι versus ειδικευµένοι εργαζόµενοι - Προσωρινή εργασία versus σταθερή εργασία - Χωρίς προσωπική ασφάλεια versus κάτοχοι ιδιοκτησίας 1.1 Η εργασία των αλλοδαπών: χαρακτηριστικά και συνθήκες απασχόλησης Οι µετανάστες πρέπει να εργαστούν για να ζήσουν. εν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι από τους 760,000 αλλοδαπούς που κατάγραψε η ΕΣΥΕ στην απογραφή πληθυσµού του 2001, περίπου οι , δηλαδή 55% του συνόλου, ήλθαν στη χώρα µας για να εργαστούν. Αντίθετα, λιγότερο από 5% ήλθαν για σπουδές, για αναζήτηση άσυλου ή ως πρόσφυγες. Επιπλέον, ο επαναπατρισµός/ παλιννόστηση είναι επίσης περιορισµένος εφόσον µόνο 6,8% των αλλοδαπών έρχονται στην Ελλάδα γι αυτόν τον λόγο. Ο βασικός λοιπόν λόγος εγκατάστασης στην Ελλάδα είναι η εργασία. Οι αλλοδαποί δεν είναι άνεργοι: το ποσοστό ανεργίας των µεταναστών δεν ξεπερνά το 5,5% των οικονοµικά ενεργών έναντι περίπου 10% που ήταν για τους Έλληνες το Μπορούµε λοιπόν να πούµε ότι οι αλλοδαποί έχουν στην πλειοψηφία τους πλήρη απασχόληση µε την έννοια ότι το 5,5% αντιστοιχεί µε την ελάχιστη διάρκεια αναζήτησης απασχόλησης, είτε για να βρουν την πρώτη τους απασχόληση είτε για να βρουν µια καινούργια απασχόληση. Επιπλέον, και είναι σηµαντικό να τονιστεί, ότι οι αλλοδαποί είναι κυρίως µισθωτοί. Σχεδόν 90% των µεταναστών είναι µισθωτοί έναντι 62% των Ελλήνων (Πίνακας 1). Πίνακας 1. Απασχολούµενοι και αναλογία µισθωτών Απασχολούµενοι % µισθωτών Σύνολο Απασχολούµενων 65,3% Έλληνες 62,8% Αλλοδαποί 89,0% Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή Όπως αναµένεται, οι αλλοδαποί εργαζόµενοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία απασχολούνται ως «χειρώνακτες». Έτσι, περισσότερο από 68% των αλλοδαπών απασχολουµένων εργάζονται ως «τεχνίτες, χειριστές µεταφορικών µέσων, ανειδίκευτοι εργάτες», ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους Έλληνες δεν ξεπερνά το 10%. Εποµένως, το πρώτο συµπέρασµα µας µε βάση τα οικονοµικά χαρακτηριστικά είναι ότι οι αλλοδαποί εργάζονται σχεδόν αποκλειστικά ως εξαρτηµένοι εργάτες και κατά συνέπεια, είναι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ και στο ΟΓΑ εφόσον εργάζονται σε θέσεις εργασίας χωρίς ειδίκευση Είδος εργασιακής σχέσης Με το είδος εργασιακής σχέσης αναφερόµαστε στο θέµα της προσωρινότητας της απασχόλησης. Η διαφορά είναι πράγµατι ξεκάθαρη στο ζήτηµα αυτό. Οι 3

4 µισθωτοί µε ξένη υπηκοότητα εργάζονται περισσότερο συχνά µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ή έργου και δεν εντάσσονται σε σταθερές σχέσεις εργασίας. Είδος εργασιακής σχέσης των µισθωτών Ελληνική Ξένη Μόνιµη ή Αορίστου χρόνου Σύµβαση ορισµένου χρόνου ή έργου/ προσωρ. εργασία Σύνολο Ποσοστό προσωρινότητας 24,1% 47,8% Πηγή: ΕΣΥΕ/ΕΚΚΕ, SILC Επεξεργασία των συντακτών. Είναι αναµενόµενο οι µετανάστες να εµφανίζουν υψηλότερο ποσοστό προσωρινότητας συγκριτικά µε τους Έλληνες εφόσον δεν εντάσσονται στο ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως καταγράφεται στην απογραφή πληθυσµού του Ωστόσο, το ποσοστό των αλλοδαπών που απασχολείται µε «σύµβαση ορισµένου χρόνου ή έργου» εµφανίζεται αρκετά υψηλό. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί αν οι αλλοδαποί που εργάζονται σε συνθήκες προσωρινότητας αλλάζουν συχνά στην πραγµατικότητα την απασχόλησή τους. Είναι αρκετά πιθανό οι συµβάσεις τους να ανανεώνονται και να παραµένουν στην ίδια εργασία. Έτσι πρέπει να ξεχωριστούν οι προσωρινές συµβάσεις εργασίας (Σύµβαση ορισµένου χρόνου ή σύµβαση έργου απασχολούµενων κυρίως σε έναν εργοδότη) από την πραγµατική προσωρινή εργασία όπου οι απασχολούµενοι αλλάζουν πραγµατικά θέσεις εργασίας. Η προσωρινότητα στην εργασία δεν θα ήταν οι συχνές αλλαγές στην αναζήτηση εργασίας, αλλά ένας τρόπος πίεσης στην εργασία µε την πιθανότητα να µην ανανεωθεί η σύµβαση. Πράγµατι, οι απαντήσεις στην ερώτηση: «Έχετε αλλάξει κύρια εργασία κατά τους τελευταίους 12 µήνες;» -πραγµατικά προσωρινή εργασία- δεν αντιστοιχούν µε τα παραπάνω ποσοστά, τα όποια αναφέρουν µε την συµβατική έννοια της προσωρινής εργασίας. Μόνον 7,2% -έναντι 24,1%- των Ελλήνων µισθωτών έχει αλλάξει εργασία κατά τους τελευταίους 12 µήνες και µόνο 11% των αλλοδαπών έναντι 47,8% των Ελλήνων. Η πραγµατική προσωρινότητα είναι λοιπόν πολύ πιο χαµηλή και η διαφορά µεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών είναι σηµαντική. Όπως φαίνεται άλλοι παράγοντες δηµιουργούν τις συνθήκες ανασφάλειας στους αλλοδαπούς εργαζόµενους. Το δεύτερο συµπέρασµα της ενότητας αυτής είναι ότι οι αλλοδαποί έχουν µεγαλύτερη ανασφάλεια εξαιτίας του είδους της εργασιακής τους σχέσης. Χρειάζεται να αλλάξουν την κύρια τους απασχόληση, και, πολύ περισσότερο, περίπου το µισό περίπου των εργαζοµένων αλλοδαπών δεν γνωρίζει την ασφάλεια της σταθερής σχέσης εργασίας Το εισόδηµα των αλλοδαπών Είναι γνωστό ότι το ύψος του εισοδήµατος και η ύπαρξη ιδιοκτησίας προσδιορίζουν το επίπεδο ζωής. Και εκεί παρατηρούµε ότι οι αλλοδαποί δεν έχουν πολλά περιθώρια. Με βάση τα δεδοµένα της έρευνας ΕΣΥΕ/ΕΚΚΕ, SILC κατηγοριοποιήσαµε το εισόδηµα των νοικοκυριών σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι κάτω από την γραµµή φτώχειας 1, το δεύτερο περιλαµβάνει όλους αυτούς που κατέχουν εισόδηµα µεταξύ της γραµµής της φτώχειας και δυο φορές και µισό πάνω από την γραµµή φτώχειας. 1 Η οποία ήταν 4712 ευρώ ετησίως το

5 Στην τρίτη οµάδα συγκεντρώνονται όσοι έχουν εισόδηµα περισσότερο από δυο φορές και µισό πάνω από την γραµµή φτώχειας. Παρουσιάζονται τα στοιχεία αυτά στο παρακάτω Πίνακα 2. Πίνακας 2: Επίπεδο εισοδήµατος των νοικοκυριών (1=0-4741, 2= =11853+) Εισόδηµα Ελληνικά νοικοκυριά 20,8% 54,0% 25,1% Νοικοκυριά αλλοδαπών 25,0% 62,3% 12,7% Πηγή: ΕΣΥΕ/ ΕΚΚΕ, SILC Επεξεργασία των συγγραφέων. Παρατηρούµε, λοιπόν ότι η δοµή του εισοδήµατος των αλλοδαπών και των Ελλήνων είναι διαφορετική. Πολύ λιγότεροι αλλοδαποί εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι τα εισοδήµατα των αλλοδαπών είναι γενικά χαµηλότερα 3, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν το κόστος µιας έκτακτης ανασφάλειας (προβλήµατα υγείας κλπ). Ένα δεύτερο δεδοµένο που προσδιορίζει το επίπεδο ζωής είναι και η ιδιοκτήτη κατοικία που προσφέρει ασφάλεια, ιδιαίτερα σε δύσκολες οικονοµικές φάσεις και επιτρέπει την αποφυγή του ενοικίου. Με βάση τα ίδια δεδοµένα, βλέπουµε ότι Έλληνες έχουν µεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτό το επίπεδο εφόσον µόνον 11,1% των αλλοδαπών υπεύθυνων νοικοκυριού δηλώνουν ότι έχουν ιδιόκτητη κατοικία έναντι περισσότερο από 75% των Ελλήνων υπεύθυνων νοικοκυριού (Πίνακας 3). Πίνακας 3. Καθεστώς ενοίκησης Ελλήνων και αλλοδαπών Έλληνες Αλλοδαποί Σύνολο Ιδιοκτησία κατοικίας 76,8% 11,1% 73,9% Πηγή: ΕΣΥΕ/ ΕΚΚΕ, SILC Επεξεργασία των συγγραφέων. Πληθυσµός : 16+ ετών Τέλος, η ατοµική ασφάλεια συνδέεται άµεσα µε την οικογένεια. Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης παρουσιάζονται συχνά ως χώρες όπου η ευρύτερη οικογένεια έχει ένα καθαριστικό «ασφαλιστικό» ρόλο. Όπως έχει υποστηριχτεί, η οικογένεια συχνά αντικαθιστά την κοινωνική προστασία και το κράτος πρόνοιας που δεν είναι τόσο αναπτυγµένο στις χώρες αυτές (Ματσαγάνης (επιµ. 1999, Βενιέρης, Παπαθεοδώρου (επιµ.), 2003). Είναι σηµαντικό να διερευνήσουµε την οικογενειακή κατάσταση των ενήλικων του δείγµατος της έρευνας ΕΚΚΕ/ΕΣΥΕ: 62,5% των ατόµων µε ελληνική υπηκοότητα και 69,2% µε ξένη υπηκοότητα των ατόµων της ηλικιακής κατηγορίας χρόνων δηλώνουν ότι είναι παντρεµένοι. Μόνο 4,4% των παντρεµένων αλλοδαπών της παραπάνω ηλικιακής κατηγόριας δηλώνουν ότι δεν ζουν µε τον/ την σύζυγο τους. Εποµένως, οι παντρεµένοι αλλοδαποί διαµένουν οικογενειακά. Εξάλλου, η επανένωση µε την οικογένεια αποτελεί τον τρίτο πιο σηµαντικό λόγο εγκατάστασης στην Ελλάδα. Πράγµατι, 13,1% των µεταναστών δήλωσαν στη γενική 2 εν πρόκειται για το πραγµατικό εισόδηµα αλλά για το «equivalized disposable income». Για τους ορισµούς βλ. ΕΣΥΕ/ΕΚΚΕ (2004). 3 Όµως όχι οπωσδήποτε χαµηλότερα αν συγκρίνουµε µε το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης ή µε την ίδια θέση εργασίας. 5

6 Απογραφή πληθυσµού του 2001 ότι ο λόγος εγκατάστασης στη χώρα µας είναι η επανένωση της οικογένειας. Πίνακας 4. Οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος ( Πληθυσµός ετών) Ελληνική Ξένη Έγγαµος/η / Σύνολο 62,5% 69,2% Πηγή: ΕΣΥΕ /ΕΚΚΕ, SILC Επεξεργασία των. Πληθυσµός: ετών Όπως διαπιστώνουµε, σπανία το ύψος του εισοδήµατος ή η ύπαρξη ιδιόκτητης κατοικίας δίνουν στους αλλοδαπούς µια ασφάλεια. Ωστόσο, η παρουσία της οικογένειάς τους µπορεί να τους προσφέρει κοινωνική και υλική στήριξη και βοήθεια σε θέµατα και προβλήµατα της καθηµερινής ζωής. Στην ενότητα αυτή αναλύσαµε δεδοµένα που αποδεικνύουν/ επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση εργασίας των αλλοδαπών µοιάζει µε την κατάσταση του προλετάριου. Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια χαρακτηρίζουν την κατάσταση του προλετάριου: ανάγκη για εργασία και ιδιαίτερη ευθραυστότητα στην διακοπή εργασίας (ανεργία, αρρώστια κλπ). Εξάλλου, το ευρύτερο οικογενειακό δίκτυο θα µπορούσε να συµπληρώσει ή να ελαφρύνει την ανασφάλεια των εργαζοµένων αλλοδαπών. Αποτελεί µοχλό για την ένταξη στην κοινωνία κοινωνικών οµάδων και απαντά στη ζήτηση για περισσότερη ασφάλεια. Ασφαλώς, το παραπάνω συγκεκριµένο προφίλ διαφοροποιείται µεταξύ των αλλοδαπών. 4 Ωστόσο, είναι αρκετά µαζικό και µας επιτρέπει να βεβαιώσουµε ότι οι µετανάστες αποτελούν έναν πληθυσµό διαφορετικό από το γηγενή πληθυσµό. Εποµένως, πρέπει να το λάβουµε υπόψη όταν γίνονται συγκρίσεις µεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών. Επιπλέον, πρέπει να τονίσουµε ότι αυτός ο πληθυσµός εξαρτάται ιδιαίτερα από τις δηµόσιες υπηρεσίες µε την έννοια ότι δεν έχει µεγάλα περιθώρια και η πρόσβασή του σ αυτές είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Στη συνέχεια, στη δεύτερη ενότητα, θα εξετάσουµε τις προϋποθέσεις πρόσβασης των αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλιση και τον αριθµό των ασφαλισµένων στους τρεις ασφαλιστικούς οργανισµούς 2. Ζητήµατα ασφάλισης των αλλοδαπών οικονοµικών µεταναστών 2.1 Αρχές και Βασικοί Ασφαλιστικοί Οργανισµοί του συστήµατος κοινωνικής ασφάλειας Το νοµικό καθεστώς για τους αλλοδαπούς σήµερα διέπεται από τον πιο πρόσφατο Νόµο 2005 µε τίτλο: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» που αντικατέστησε τον προηγούµενο Νόµο 2910/2001 «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» 5. 4 Βέβαια, θα έπρεπε να χωριστούν οι αλλοδαποί σε σχέση µε την προέλευση τους. Π.χ. θα µπορούσαµε να χωρίσουµε τους αλλοδαπούς που προέρχονται από τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. και τη Βόρεια Αµερική από τους υπόλοιπους. εν το κάναµε αυτό λόγω του µικρού µεγέθους του δείγµατος. 5 Βλ. Νόµο 3304, 27 Ιανουαρίου Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. 6

7 Αναφορικά µε τα ζητήµατα υγείας- πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης, θα πρέπει εξαρχής να επισηµανθεί ότι λόγω της ύπαρξης διαφορετικών κατηγοριών µεταναστών (νόµιµοι οικονοµικοί µετανάστες, µετανάστες χωρίς άδεια παραµονής/ παράνοµοι, παλιννοστούντες οµογενείς, πολιτικοί πρόσφυγες, µέλη οικογενειών για οικογενειακή επανένωση κλπ), χορήγηση άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους (ανθρωπιστικούς λόγους, θύµατα εµπορίας, δηµόσιο συµφέρον κλπ.) δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος ρύθµισης της ασφαλιστικής τους κάλυψης. Στο νόµο 2910/2001, και συγκεκριµένα στο άρθρο 39 παρ.1 του κεφαλαίου για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των αλλοδαπών, αναφέρεται ότι «οι αλλοδαποί που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς και απολαµβάνουν των ιδίων ασφαλιστικών δικαιωµάτων µε τους ηµεδαπούς». Εποµένως, οι αλλοδαποί εκείνοι που έχουν εισέλθει στη χώρα και παραµένουν νόµιµα, εφόσον απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, έχουν το δικαίωµα και την υποχρέωση να ασφαλίζονται στους διάφορους ασφαλιστικούς οργανισµούς, όπως ακριβώς και οι Έλληνες πολίτες και δικαιούνται τις ίδιες παροχές. Προκειµένου όµως να τους χορηγηθεί η άδεια παραµονής πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά κάποιες προϋποθέσεις, µεταξύ των οποίων, να είναι ασφαλισµένοι για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού ατυχήµατος ή να έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Επίσης, απαιτείται να είναι υγιείς, γεγονός που αποδεικνύεται µε το πιστοποιητικό υγείας (ΕΕ), που εκδίδεται από ηµεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του ΙΚΑ. Σε αυτό, πρέπει να πιστοποιείται ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Τα έξοδα για τις εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού βαρύνουν τον ενδιαφερόµενο αλλοδαπό (άρθρ.21 και 26 Ν. 2910/2001). Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι οι αλλοδαποί που κατοικούν νόµιµα στην Ελλάδα για δυο τουλάχιστον χρόνια, έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της οικογενειακής συνένωσης, να ζητήσουν την είσοδο και εγκατάσταση των µελών της οικογένειάς τους στη χώρα (σύζυγος, άγαµα τέκνα κάτω των 18 ετών). Στην περίπτωση αυτή, τα µέλη της οικογένειάς του, που συντηρούνται από αυτόν έχουν το δικαίωµα να ασφαλιστούν έµµεσα στον ασφαλιστικό φορέα του αλλοδαπού (άρθρ. 28 Ν. 2910/2001). 2.2 Οι µη νόµιµοι αλλοδαποί οικονοµικοί µετανάστες Παρά τη νοµιµοποίηση µεγάλου αριθµού οικονοµικών µεταναστών, εντούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί παράνοµα διαµένοντες αλλοδαποί και οικονοµικοί µετανάστες. Σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση των αλλοδαπών οικονοµικών µεταναστών µη νόµιµων τόσο στους προηγούµενους νόµους ( Νόµος 1975/91, άρθρου 31, παρ. 2, Νόµος 2910/2001, άρθρο 51, παρ. 1) όσο και στον νεότερο νόµο 3386/2005 υπάρχει η διάταξη (Άρθρο 84) σύµφωνα µε την οποία «οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι ΟΤΑ, οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας, κοινωνικής 7

8 ασφάλισης υποχρεούνται να µη παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηκόους τρίτης χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο, ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συµβάσεις και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει κα διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται τα νοσοκοµεία, θεραπευτήρια και οι κλινικές όταν πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών που εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία και για ανήλικα παιδιά». Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µην υπάρχει δυνατότητα παροχής ιατροφαρµακευτικής στήριξης καθώς και µη ικανοποίηση οποιουδήποτε θέµατος µετανάστη αλλοδαπού, που δεν διαµένει νόµιµα στη χώρα. 3. Βασικοί Ασφαλιστικοί Οργανισµοί: Προϋποθέσεις ασφάλισης και αριθµός ασφαλισµένων αλλοδαπών Τρεις είναι οι βασικοί ασφαλιστικοί Οργανισµοί: ΙΚΑ, ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ και ΟΓΑ που έχουν το πλέον σηµαντικό αριθµό αλλοδαπών ασφαλισµένων ΙΚΑ ( Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Σύµφωνα µε τον κανονισµό του ΙΚΑ «ασφαλισµένος στο ΙΚΑ είναι οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει εξαρτηµένη εργασία, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα του ή την ιθαγένεια του». Οι αλλοδαποί οικονοµικοί µετανάστες που έχουν άδεια παραµονής και εργασίας και οι οποίοι προσφέρουν εξαρτηµένη εργασία, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη και τη σύµβαση που έχουν ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Ας σηµειωθεί επίσης ότι και για τις περιπτώσεις των αλλοδαπών οι οποίοι δεν έχουν άδεια παραµονής ή εργασίας, η ασφάλισή τους είναι υποχρεωτική, έστω κι αν η εργασία τους θεωρείται παράνοµη ( Έγγραφό του ΙΚΑ 21/121/ ). Ο συνολικός αριθµός ασφαλισµένων σε κοινές επιχειρήσεις και οικοδοµοτεχνικά έργα στο ΙΚΑ είναι όπου 87% των ασφαλισµένων είναι Έλληνες ( ) και 13% αλλοδαποί ( ). Αριθµός αλλοδαπών κατά προέλευση που καταγράφονται στο ΙΚΑ Γενικό σύνολο: άτοµα, Αλβανία: , Βουλγαρία: , Ρουµανία: , Πολωνία: 3.560, πρώην Σοβιετική Ένωση: (Μολδαβοί: 815, Γεωργιανοί: και Ουκρανοί: 2.014), Τουρκία: 745. Πίνακας 5. Αριθµός ασφαλισµένων ΙΚΑ ανά υπηκοότητα σε κοινές επιχειρήσεις και οικοδοµο-τεχνικά έργα Ασφαλισµένοι Υπηκοότητα Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Αριθµός % Αριθµός % Αριθµός % Ελληνική % % % Εκτός Ελληνικής % % % Αλβανική % % % Σύνολο % % % Πηγή : Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης ΙΚΑ 8

9 Η διαφορά µεταξύ ΙΚΑ και ΕΣΥΕ είναι επίσης σηµαντική ως προς τους αλλοδαπούς. Ο αριθµός αλλοδαπών (στο ΙΚΑ) είναι εκ των οποίων το 30% είναι γυναίκες (σχεδόν ) και ο αριθµός αλλοδαπών µισθωτών κατά την ΕΣΥΕ (απογραφή 2001) είναι άτοµα. Η διαφορά είναι µισθωτοί (Πίνακας 5). Πίνακας 6. Κατανοµή συνόλου ασφαλισµένων στο ΙΚΑ κατά ηλικία και υπηκοότητα -Κοινές επιχειρήσεις και οικοδοµο-τεχνικά έργα Ηλικίες Έλληνες Εκτός Ελληνικής Αλβανοί Σύνολο Έως 14 ετών > Άγνωστη Σύνολο Πηγή : Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης, ΙΚΑ Επίσης, οι αλλοδαποί ασφαλισµένοι, όπως µας δείχνουν τα δεδοµένα του Πίνακα 6 είναι νεώτεροι συγκριτικά µε τους Έλληνες ασφαλισµένους. Ωστόσο, οι µετανάστες ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ για να ανανεώσουν την άδεια παραµονής τους πρέπει να έχουν τουλάχιστον 150 ηµέρες ασφάλισης για κάθε έτος. Σε περιπτωση που δεν τα έχουν πρέπει να τα εξαγοράσουν Ταµείο Επαγγελµατιών & Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ) Το ΤΕΒΕ αποτελεί φορέα κύριας ασφάλισης των επαγγελµατιών και βιοτεχνών και υπάγεται στον ΟΑΕΕ. Η ασφάλιση στο Τ.Ε.Β.Ε. είναι υποχρεωτική και ασφαλίζονται όλοι οι Επαγγελµατίες και Βιοτέχνες που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν επάγγελµα, ανεξάρτητα µε τη µορφή λειτουργίας της επιχείρησης, ατοµική ή εταιρεία (οµόρρυθµη, ετερόρρυθµη, Α.Ε, Ε.Π.Ε.) Με βάση τα δεδοµένα του ΤΕΒΕ έχουν ασφαλιστεί αλλοδαποί (Πίνακας 7). Οι ασφαλισµένοι αλλοδαποί στο ΤΕΒΕ έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους Έλληνες ασφαλισµένους. Για την εγγραφή τους στο ΤΕΒΕ, εκτός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους Έλληνες πολίτες, οι οµογενείς της Αλβανίας (Βορειοηπειρώτες) πρέπει να προσκοµίσουν φωτοαντίγραφο 6 Οπως αναφέρεται, στις σχετικές εγκυκλίους: α) εγκ.78/02 Β) εγκ. 54/03 η διάρκεια της ασφαλιστικής ικανότητας για όλους τους ασφαλισµένους του Ιδρύµατος - διαρκεί πλέον από 1 η Μαρτίου κάθε έτους µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις, δηλαδή, 150 ηµέρες ασφάλισης κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. 9

10 ειδικού δελτίου ταυτότητας σε ισχύ και οι αλλοδαποί εκτός ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χάρτη) και χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διακρατικές συµβάσεις, πρέπει να προσκοµίσουν φωτοαντίγραφο άδειας παραµονής σε ισχύ ή βεβαίωση έκδοσης αυτής. Για τους νέους ασφαλισµένους υπάρχουν 14 ασφαλιστικές κατηγορίες, από τις οποίες οι 5 είναι υποχρεωτικές και οι 9 προαιρετικές. Ο νεοεγγραφόµενος στο ΤΕΒΕ, που δεν έχει ασφαλισθεί πριν από την σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην 1 η ασφαλιστική κατηγορία. Η κατάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία γίνεται µετά την συµπλήρωση παραµονής δύο ετών σε κάθε µία και µέχρι την πέµπτη (5), όπου µπορεί να παραµείνει µέχρι τη συνταξιοδότησή του, εφόσον ο ίδιος µε αίτησή του δεν ζητήσει την υπαγωγή του σε µια από τις υπόλοιπες εννέα (9) προαιρετικές κατηγορίες. Το ύψος της σύνταξης συναρτάται µε την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο ασφαλισµένος και για το λόγο αυτό, όσο υψηλότερη είναι η ασφαλιστική κατηγορία, τόσο µεγαλύτερο είναι και το ποσό της σύνταξης που εξασφαλίζει ο ασφαλισµένος. ΧΩΡΑ 3.3. ΟΓΑ Πίνακας 7. Ασφαλισµένοι αλλοδαποί στο ΤΕΒΕ κατά υπηκοότητα, 2004 ΠΛΗΘΟΣ ΑΝ ΡΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Αίγυπτος Αλβανία Άλλη χώρα Βουλγαρία Γαλλία Γερµανία Γεωργία Γιουγκοσλαβία Ηνωµ. Βασίλειο- Μεγ. Βρετανία ΗΠΑ Ιταλία Κίνα Κύπρος Μπανγκλαντές Νιγηρία Ολλανδία Ουκρανία Πακιστάν Πολωνία Ρουµανία Ρωσία Συρία Τουρκία Υπόλοιποι Σύνολο Πηγή :ΤΕΒΕ, αδηµοσίευτα δεδοµένα, Ιούνιος

11 Στην ασφάλιση του ΟΓΑ υπάγονται υποχρεωτικά: Οι αγρότες, οι αυτοτελώς δηλ. προσωπικά απασχολούµενοι, συστηµατικά και κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελµα στην αγροτική οικονοµία (ιδιοκτήτες και εκµεταλλευτές αγροκτηµάτων, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, µελισσοκόµοι κ.λ.π.) καθώς και οι αλιείς που δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα. Επίσης, υπάγονται οι αγρεργάτες, (οι απασχολούµενοι κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελµα µε ηµεροµίσθιο ή µισθό, σε οποιαδήποτε παραγωγική αγροτική εργασία). Στον κλάδο κύριας ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ µπορούν να ασφαλιστούν και οι αλλοδαποί (Ν. 2639/98) που απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία και έχουν λάβει άδεια άσκησης εργασίας, εφόσον βέβαια απασχολούνται συστηµατικά κατά κύριο επάγγελµα και όχι περιστασιακά και αντλούν το βιοπορισµό τους από την απασχόληση αυτή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους στα Μητρώα του Κλάδου αλλά και για τη συνέχιση της ασφάλισής τους, είναι η υποβολή στον ΟΓΑ Υπεύθυνων ηλώσεων των εργοδοτών-κτηµατιών, στους οποίους απασχολούνται και από τις οποίες να προκύπτουν 75 ηµέρες απασχόλησης από 1/1/98 και µετά. Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι θα πρέπει οι εργοδότες-κτηµατίες να ενηµερωθούν ότι η χορήγηση Υπεύθυνων ηλώσεων στους αγρεργάτες-αλλοδαπούς δεν δηµιουργεί καµία οικονοµική επιβάρυνση στους ιδίους. Το καθεστώς ασφάλισης των αγρεργατών δηµιουργούσε ανέκαθεν πολλά προβλήµατα και αµφισβητήσεις, δεδοµένου ότι ορισµένοι αγρεργάτες ασφαλίζονταν στο ΙΚΑ και ορισµένοι στο ΟΓΑ. Με βάση πρόσφατο Νόµο 3232/2004, ξεκινά µια διαδικασία µεταπήδησης και υπαγωγής αγρεργατών από το ΙΚΑ στον ΟΓΑ, εφόσον από 1/1/2004 υπάγονται πλέον στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Προκειµένου να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ, οι αλλοδαποί αγρεργάτες, πρέπει να απασχολούνται κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελµα στην αγροτική οικονοµία και να έχουν άδεια παραµονής στη χώρα σε ισχύ. Ωστόσο, ο ανταποκριτής του ΟΓΑ ή η αρµόδια υπηρεσία του ΟΓΑ µπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο οποιοδήποτε πιστοποιητικό κρίνει απαραίτητο. ικαιούχοι των ασφαλιστικών παροχών του ΟΓΑ είναι οι ασφαλισµένοι και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς τους, που δικαιούνται περίθαλψη από τον Οργανισµό και έχουν βιβλιάριο υγείας σε ισχύ. Για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των αλλοδαπών ασφαλισµένων, οι οποίοι έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τους Έλληνες ασφαλισµένους, απαιτείται η προσκόµιση της άδειας παραµονής τους. Με βάση τα δεδοµένα του ΟΓΑ ο συνολικός αριθµός αλλοδαπών που είναι ασφαλισµένοι στον Ο.Γ.Α. είναι άτοµα εκ των οποίων άνδρες (81,8% του συνόλου) και γυναίκες (18,2% του συνόλου). Από τις γειτονικές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουµανία) συγκεντρώνεται σχεδόν το 91% των ασφαλισµένων αλλοδαπών στο ΟΓΑ. Μόνον οι Αλβανοί αποτελούν το 79% των ασφαλισµένων. Ο αριθµός των Πακιστανών είναι συνολικά 310, των Αιγυπτίων 212 και των Ινδών 971 (Πίνακας 8). Επιπλέον, 72,2% των αλλοδαπών ασφαλισµένων στο ΟΓΑ είναι λιγότερα από 40 ετών. Πίνακας 8. Αλλοδαποί ασφαλισµένοι κυρίας ασφάλισης ΟΓΑ - κατά χώρα προέλευσης, φύλο και πενταετείς οµάδες ηλικίας, Νοέµβριος

12 Αλβανία Βουλγαρία Ρουµανία Αλλες Χώρες Σύνολο Σύνολο Κάτω από 29 ετών Άνδρες Γυναίκες ετών Σύνολο Άνδρες Γυναίκες ετών Σύνολο Άνδρες Γυναίκες ετών Σύνολο Άνδρες Γυναίκες ετών Σύνολο Άνδρες Γυναίκες ετών Σύνολο Άνδρες Γυναίκες ετών Σύνολο Άνδρες Γυναίκες ετών Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Ελλάδας Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Πηγή : ΟΓΑ, Υπηρεσία Θ Στατιστική και µελετών (αδηµοσίευτα δεδοµένα), Νοέµβριος 2004 Ας σηµειωθεί ότι οι αλλοδαποί ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ έχουν ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους Έλληνες ασφαλισµένους. Κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κατηγορίες (5 η έως 7 η ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, και πληρώνουν εισφορές για σύνταξη ασθένεια όπως και οι Έλληνες. Όπως διαπιστώνεται, οι νόµιµα εγκατεστηµένοι και εργαζόµενοι αλλοδαποί στη χώρα µας έχουν τις ίδιες παροχές µε τους Έλληνες και είναι ασφαλισµένοι οι ίδιοι και οι οικογένειες τους στο πλαίσιο ενός αρκετά γενναιόδωρου συστήµατος. Η µοναδική διαφορά αφορά τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ που χρειάζονται 152 ηµέρες εργασίας για την ανανέωση της άδειας παραµονής και του βιβλιαρίου υγείας. Η επισκόπηση σχετικά µε τις προϋποθέσεις ασφάλισης και εγγραφής στα Μητρώα σε τρεις µεγάλους ασφαλιστικούς Οργανισµούς (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ και ΟΓΑ) µας έδειξε ότι οι νόµιµα εργαζόµενοι αλλοδαποί που διαθέτουν Κάρτα παραµονής µπορούν να εγγράφονται στα Μητρώα των Ταµείων, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης, έχουν συνταχθεί αρκετές εγκύκλιοι ειδικότερα στο ΙΚΑ - που έχει και τον µεγαλύτερο αριθµό ασφαλισµένων- που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε την συνέχιση της ασφάλισης, την αναγνώριση της ασφάλισης σε περίπτωση διακοπής της κλπ. 12

13 Σχετικά µε τις ασφαλιστικές παροχές δεν φάνηκε να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάµεσα στους Έλληνες και τους αλλοδαπούς και το ασφαλιστικό µας σύστηµα είναι αρκετά γενναιόδωρο σε γενικές γραµµές. Η µοναδική διαφορά αφορά τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ που χρειάζονται 152 ηµέρες εργασίας για την ανανέωση της άδειας παραµονής και του βιβλιαρίου υγείας. Η γενναιόδωρη αυτή πολιτική έχει αναµφίβολα θετικό αντίκτυπο στην ενσωµάτωση των αλλοδαπών, δεδοµένου ότι τα χαρακτηριστικά που παραθέσαµε στην πρώτη ενότητα δείχνουν ότι αυτοί αποτελούν µια εύθραυστη και εξαιρετικά ανασφαλή κοινωνική οµάδα. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται ότι αντισταθµίζονται τα υψηλά ποσοστά κοινωνικής ανέχειας που παρατηρούνται ανάµεσα στους µετανάστες και δεν δηµιουργούνται οξύτερα προβλήµατα. 4. Πρόσβαση και χρήση κοινωνικών υπηρεσιών : συγκριτική διερεύνηση Όπως διαπιστώθηκε από τα δεδοµένα που παραθέσαµε στην προηγουµένη ενότητα, η αρχή της ισότητας έχει επιτευχθεί σ όλα τα κείµενα των ασφαλιστικών ταµείων. Οι διαφορές π.χ. πραγµατικού αριθµού ηµερών εργασίας -ώστε να νοµιµοποιούνται και να καλύπτονται από το ταµείο- προέρχονται από παράγοντες που δεν έχουν σχέση µε τα ταµεία και το ασφαλιστικό σύστηµα. Ωστόσο, προκειµένου να διερευνήσουµε εάν η αρχή αυτή αντιστοιχεί µε την πραγµατική πρόσβαση σε υπηρεσίες, θα εξετάσουµε στη συνέχεια ενδεικτικά 7 τις απαντήσεις που έδωσαν οι δυο οµάδες (Έλληνες και αλλοδαποί) στο ζήτηµα της χρήσης των κοινωνικών υπηρεσιών µε βάση τα δεδοµένα της πανελλήνιας έρευνας EU-SILC. 4.1 Η χρήση υπηρεσιών φροντίδας βρεφών και παιδιών Η πρώτη παρατήρηση της επεξεργασίας της βάσης δεδοµένων EU-SILC είναι ότι η χρήση των κοινωνικών υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των πληθυσµών. Έτσι, οι αλλοδαποί δεν χρειάστηκαν σχεδόν καθόλου οι υπηρεσίες που αφορούν ηλικιωµένα άτοµα (τα ΚΑΠΗ) ή για άτοµα µε ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ. Επιπλέον, οι αλλοδαποί χαρακτηρίζονται ως νέος πληθυσµός και µε καλή υγεία εφόσον 81% της ηλικιακής κατηγορίας ετών δηλώνουν ότι έχουν πολύ καλή ή καλή υγεία, έναντι 65% των Ελλήνων (Πίνακας 9). Πίνακας 9. Πώς είναι γενικά, η υγεία σας; Έλληνες Αλλοδαποί Πολύ καλή 65,4% 80,4% Καλή 21,8% 14,2% Πηγή: ΕΣΥΕ/ ΕΚΚΕ, SILC Επεξεργασία των συγγραφέων. Πληθυσµός : ετών Αν και οι αλλοδαποί δεν χρησιµοποιούν υπηρεσίες για ηλικιωµένους (τα ΚΑΠΗ) ή για άτοµα µε ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ, αντίθετα χρησιµοποιούν περισσότερο συχνά από τους Έλληνες βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς. Πράγµατι, περισσότεροι αλλοδαποί υπεύθυνοι νοικοκυριού στην ηλικιακή κατηγορία 7 Πρόκειται µόνο για µια πρώτη ανάλυση. Η σύγκριση µεταξύ αλλοδαπών και Ελλήνων θα έπρεπε να µελετηθεί σε περισσότερο βάθος κρατώντας τις βασικές µεταβλητές ίδιες (ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, αρχαιότητα στην επιχείρηση, είδος νοικοκυριού,...) ώστε να αποµονωθεί η µεταβλητή «υπηκοότητα» (Έλληνες, µη Έλληνες). 13

14 18-64 ετών δηλώσαν ότι χρειάστηκαν παιδικούς σταθµούς από τους Έλληνες (8% αντί 5,8%) (Πίνακας 10). Να υπογραµµίσουµε επίσης ότι το ποσοστό αυτών που απάντησαν «Θα ήθελα, αλλά» είναι ιδιαίτερα µικρό, γεγονός που δείχνει ότι αυτοί που έχουν ανάγκη, έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία. Πίνακας 10. Χρήση υπηρεσιών φροντίδας βρεφών και παιδιών (Πληθυσµός : ετών) Υπηρεσίες φροντίδας βρεφών και παιδιών Έλληνες Αλλοδαποί Έλληνες Αλλοδαποί Ναι ,8% 8,0% Θα ήθελα αλλά δεν έχω την οικονοµική δυνατότητα ,4% 1,2% Θα ήθελα αλλά δεν έχω δυνατότητα πρόσβασης ,7% 0,3% εν ήθελα/ εν χρειάστηκε ,1% 90,5% Σύνολο ,0% 100,0% Πηγή: ΕΣΥΕ/ΕΚΚΕ, SILC Επεξεργασία των συγγραφέων 4.2. Η χρήση Νοσοκοµείου ή Κέντρου Υγείας Με βάση τα ίδια ερευνητικά δεδοµένα φάνηκε ότι οι Έλληνες χρειάστηκαν και χρησιµοποίησαν περισσότερο συχνά νοσοκοµειακή περίθαλψη και περίθαλψη σε Κέντρο Υγείας απ ότι οι αλλοδαποί. Όπως παρατηρούµε στο παρακάτω Πίνακα 11, 45,7% των Ελλήνων δηλώνουν ότι έχουν απευθυνθεί τον τελευταίο χρόνο σε Νοσοκοµείο ή Κέντρο Υγείας έναντι 31,3% των αλλοδαπών. Πίνακας 11. Χρήση Νοσοκοµείου ή Κέντρου Υγείας ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ/ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Έλληνες Αλλοδαποί Έλληνες Αλλοδαποί Ναι ,4% 31,3% Θα ήθελα αλλά δεν έχω την οικονοµική δυνατότητα ,7% 0,9% Θα ήθελα αλλά δεν έχω δυνατότητα πρόσβασης ,8% 1,2% εν ήθελα/ εν χρειάστηκε ,1% 66,5% Πηγή: ΕΣΥΕ/ΕΚΚΕ, SILC Επεξεργασία των συγγραφέων Ωστόσο, το φαινόµενο αυτό µπορεί να είναι πιο πολύπλοκο. Αν υπολογίσουµε εκ νέου τη χρήση Νοσοκοµείου ή Κέντρου Υγείας µε παρόµοιους πληθυσµούς το αποτελέσµατα διαφοροποιείται. Ελέγχοντας, λοιπόν, το παραπάνω αποτέλεσµα ανάλογα µε το είδος νοικοκυριού (δυο ενήλικοι µεγαλύτεροι από 18 χρόνων και µε 1, 2 ή 3 παιδιά λιγότερο των 16 χρόνων), ανάλογα µε την ηλικία του υπεύθυνου (µεταξύ 30 και 50 χρόνων) και το επίπεδο εκπαίδευσης αυτού (υψηλότερο επίπεδο: έως Γυµνάσιο) η διαφορά µεταξύ αλλοδαπών και Ελλήνων µειώνεται σηµαντικά. Όπως δείχνουν τα δεδοµένα του Πίνακα 12, στην κατηγορία ΝΑΙ περιλαµβάνονται 38,3% Ελλήνων και 35,4% αλλοδαπών. Πίνακας 12. Χρήση Νοσοκοµείου/ Κέντρου Υγείας σε ενήλικες πάνω από 18 χρόνων. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ/ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Έλληνες Αλλοδαποί Έλληνες Αλλοδαποί Ναι ,3% 35,4% Θα ήθελα αλλά δεν έχω την οικονοµική δυνατότητα ,5% 3,9% Θα ήθελα αλλά δεν έχω δυνατότητα πρόσβασης ,2% 0,0% εν ήθελα/ εν χρειάστηκε ,0% 60,7% Πηγή: ΕΣΥΕ/ ΕΚΚΕ, SILC Επεξεργασία των συγγραφέων 14

15 Εξετάζοντας τη χρήση Νοσοκοµείου σε σχέση µε τους ενήλικες που περιλαµβάνονται στην κατηγορία «πιο χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης» (έως Γυµνάσιο) φαίνεται να αυξάνονται οι διαφορές µεταξύ αλλοδαπών και Ελλήνων. Έτσι, 50,3% των Ελλήνων δηλώνουν ότι έχουν απευθυνθεί τον τελευταίο χρόνο σε Νοσοκοµείο ή Κέντρα υγείας και µόνον 32,3% από τους αλλοδαπούς. Το ποσοστό που αφορά τους αλλοδαπούς δεν µεταβάλλεται σηµαντικά πιθανόν επειδή ο πληθυσµός των αλλοδαπών αποτελείται από ανειδίκευτους εργαζοµένους. Ακόµη, η παρουσία παιδιών στα νοικοκυριά φαίνεται να αυξάνει την χρήση Νοσοκοµείων ή Κέντρων υγείας ανάµεσα στους αλλοδαπούς. Τα νοικοκυριά που αποτελούνται από δυο ενήλικα µέλη πάνω από 18 χρόνων και 1, 2 ή 3 παιδιά κάτω των 16 χρόνων χρησιµοποιούν περισσότερο τα Νοσοκοµεία και τα Κέντρα Υγείας. Εποµένως, όπως διαπιστώνουµε συσχετίζοντας τη χρήση Νοσοκοµείου/Κέντρου Υγείας µε διάφορες κοινωνικές µεταβλητές διαφοροποιείται η ένταση της χρήσης και στους δυο πληθυσµούς, ενώ µας δείχνει ότι τελικά πιθανόν να µην διαφοροποιείται σηµαντικά ο βαθµός χρήσης ανάµεσα στους αλλοδαπούς και τους Έλληνες. Σηµαντικό είναι επίσης ότι σε κάθε περίπτωση, τα ποσοστά στην κατηγορία «Θα ήθελα, άλλα» είναι πάντα ιδιαίτερα χαµηλά και εποµένως δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβληµα πρόσβασης στις υπηρεσίες. 4.3 Η χρήση των υπηρεσιών του ΟΑΕ και υπηρεσιών πρόνοιας Είναι επίσης ενδιαφέρον να διερευνηθεί η πρόσβαση των αλλοδαπών στις υπηρεσίες του ΟΑΕ. Ο παρακάτω Πίνακας 13 δείχνει ότι δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβληµα πρόσβασης, δεδοµένου ότι και πάλι τα ποσοστά των «Θα ήθελα, αλλά» είναι χαµηλά. Παρατηρούµε επίσης ότι 19,5% από τους αλλοδαπούς υπεύθυνους νοικοκυριών, µεταξύ ετών, χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες του ΟΑΕ έναντι 14,4% των Ελλήνων. Πώς να ερµηνεύουµε αυτά τα ευρήµατα; Από τη µια µεριά οι Έλληνες πλήττονται από ανεργία περισσότερο από τους αλλοδαπούς και από την άλλη µεριά οι αλλοδαποί έχουν άµεση ανάγκη να βρουν απασχόληση και απευθύνονται στον φορέα αυτό. Επιπλέον, το ποσοστό των Ελλήνων που έχουν σταθερή απασχόληση είναι κατά πολύ υψηλότερο από αυτό των αλλοδαπών. Όλοι αυτοί οι παράγοντες παίζουν σηµαντικό ρολό. Αναµφίβολα, χρειάζονται συµπληρωµατικές έρευνες ώστε να ερµηνεύσουµε τις συµπεριφορές και τις πραγµατικές πρακτικές των δυο οµάδων. Πίνακας 13. Χρήση υπηρεσιών ΟΑΕ Χρήση υπηρεσιών ΟΑΕ Έλληνες Αλλοδαποί Έλληνες Αλλοδαποί Ναι ,4% 19,5% Θα ήθελα αλλά δεν έχω την οικονοµική δυνατότητα ,5% 0,9% Θα ήθελα αλλά δεν έχω δυνατότητα πρόσβασης ,8% 3,2% εν ήθελα/ εν χρειάστηκε ,4% 76,3% Πηγή: ΕΣΥΕ/ ΕΚΚΕ, EU-SILC Επεξεργασία των συγγραφέων Συνεχίζοντας την ανάλυση µας θα εξετάσουµε συγκριτικά τη χρήση και την πρόσβαση σε δηµόσιες Κοινωνικές υπηρεσίες (παροχές σε επιδόµατα, Συµβουλευτικές υπηρεσίες). Τα ευρήµατα δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται σηµαντικά ανάµεσα στις δυο πληθυσµιακές οµάδες.. 15

16 Πίνακας 14. Χρήση κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόνοιας Kοιν. υπηρεσίες-υπηρεσίες πρόνοιας Έλληνες Αλλοδαποί Έλληνες Αλλοδαποί Ναι , ,95 8,3% 11,4% Θα ήθελα αλλά δεν έχω την οικονοµική δυνατότητα 11785, ,714 0,5% 1,3% Θα ήθελα αλλά δεν έχω δυνατότητα πρόσβασης 23902, ,775 1,0% 2,6% εν ήθελα/ εν χρειάστηκε ,8 90,2% 84,7% Πηγή: ΕΣΥΕ /ΕΚΚΕ, SILC Επεξεργασία των συγγραφέων Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι τέτοιες υπηρεσίες έχουν αρκετές αδυναµίες και συχνά δεν βοηθούν τους πολίτες. Οι Έλληνες και οι αλλοδαποί δηλώνουν ότι υποστηρίζονται πρώτα από όλα από το προσωπικό-οικογενειακό τους δίκτυο (µέλος της νοικοκυριό, συγγενείς, φίλοι, γείτονες) τόσο στις περιπτώσεις που έχουν οικονοµικές ανάγκες (περισσότερο από 90%) ή κοινωνικές ανάγκες (περισσότερο από 85%). Στην ενότητα αυτή διαπιστώσαµε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρήση των δηµόσιων κοινωνικών υπηρεσιών διαφοροποιείται σηµαντικά µεταξύ αλλοδαπών και γηγενών. Ούτε στερούνται αλλά ούτε ωφελούνται ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη χρήση Νοσοκοµείου και Κέντρου Υγείας, υπηρεσιών φροντίδας βρεφών και παιδιών καθώς και των υπηρεσιών του ΟΑΕ. Η πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες κυµαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα. Ασφαλώς, µόνο µια σε βάθος διερεύνηση της χρήσης των δηµόσιων υπηρεσιών θα µπορούσε να µας αποκαλύψει τις ανισότητες σε ότι αφορά την πραγµατική χρήση ανάλογα µε το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση και την προέλευση. Ωστόσο, ένα σηµαντικό θέµα για τη χώρα µας αποτελεί γενικότερα η ανεπάρκεια των κοινωνικών υπηρεσιών τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους αλλοδαπούς (Ferrera, 1996, Mατσαγάνης (επιµ.), 1999, Μαράτου-Αλιπράντη, (επιµ.) 2002, Βενιέρης-Παπαθεοδώρου (επιµ.), 2003). Τα κοινωνικά δίκτυα υποκαθιστούν το έλλειµµα αυτό και σε µεγάλο ποσοστό οι ερωτώµενοι δήλωσαν ότι υποστηρίζονται από το προσωπικό τους οικογενειακό-φιλικό δίκτυο τόσο σε περίπτωση οικονοµικής ανάγκης όσο και κοινωνικής (Μαράτου-Αλιπράντη κ.ά, 1995, Prevelakis, 1996). Συµπέρασµα Στην παρούσα µελέτη διαπιστώσαµε ότι τα οικονοµικά-κοινωνικά χαρακτηριστικά των αλλοδαπών οικονοµικών µεταναστών εργαζόµενων στη χώρα µας διαφέρουν σηµαντικά συγκριτικά µε αυτά των Ελλήνων. Οι µετανάστες, στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι µισθωτοί χωρίς ειδίκευση, µε προσωρινή και ανασφαλή απασχόληση. Αυτό έχει επιπτώσεις τόσο στις ανάγκες όσο και στη χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας για τους αλλοδαπούς. Πιο συγκεκριµένα, οι αλλοδαποί εξαρτώνται από τις δηµόσιες κοινωνικές υπηρεσίες περισσότερο από τους Έλληνες που χρησιµοποιούν σε µεγαλύτερο βαθµό υπηρεσίες υγείας του ιδιωτικού τοµέα.. Ωστόσο, για την πιο ακριβή σύγκριση των συµπεριφορών µεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών όσον αφορά τη χρήση των κοινωνικών υπηρεσιών θα έπρεπε οι συσχετίσεις να γίνονται µεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.. 16

17 Στη συνέχεια παρουσιάσαµε σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς ασφαλίζονται σε µεγαλύτερο βαθµό οι αλλοδαποί και τονίσαµε ότι τα ασφαλιστικά ταµεία αντιµετωπίζουν τους αλλοδαπούς ακριβώς όπως και τους Έλληνες πολίτες. Με άλλα λόγια οι αλλοδαποί δικαιούνται τις ίδιες παροχές εξαρχής, όπως εξάλλου προβλέπεται από τον νόµο κατά των διακρίσεων. Παραµένει, ωστόσο, το θέµα της λαθροµετανάστευσης όπου η αντιµετώπιση των αλλοδαπών είναι διαφορετική, µε εξαίρεση τα παιδιά. ιερευνώντας το ζήτηµα της πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες, χρησιµοποιήσαµε τη βάση δεδοµένων EU-SILC (έρευνα ΕΣΥΕ/ΕΚΚΕ) για να εξετάσουµε το θέµα της πραγµατικής πρόσβασης των αλλοδαπών σε παροχές και υπηρεσίες της κοινωνικής πρόνοιας. Και εκεί δεν διαπιστώθηκαν διακρίσεις ή ειδικές δυσκολίες πρόσβασης από τη µεριά των αλλοδαπών. Υπάρχουν βέβαια διαφορές που προέρχονται από τη διαφορετική δοµή πληθυσµού των δυο οµάδων. Ακόµη, φάνηκε ότι το σύστηµα κοινωνικής προστασίας λειτουργεί ως εργαλείο ενσωµάτωσης των αλλοδαπών. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε ένα σηµαντικό πρόβληµα που είναι η ανεπάρκεια των δεδοµένων και των ερευνών που αφορούν τη µετανάστευση και την υγεία-πρόνοια. Πρέπει να τεθεί το θέµα της αλλαγής των µηχανογραφικών δελτίων τουλάχιστον στα 3 βασικά ασφαλιστικά Ταµεία: ΙΚΑ, ΤΕΒΕ και ΟΓΑ ώστε να συλλέγονται περισσότερες και πιο οµογενοποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε τους αλλοδαπούς ασφαλισµένους και τη χρήση που κάνουν στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας και να υπολογιστούν οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις που θα έχει στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα µας. Η έλλειψη στατιστικών στοιχείων παραµένει ωστόσο ένα σηµαντικό πρόβληµα. Τέλος, θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι το σύστηµα κοινωνικής προστασίας δεν είναι το µοναδικό εργαλείο ένταξης των αλλοδαπών. Η ένταξη των παιδιών των αλλοδαπών στο σχολείο είναι µια πρόκληση ακόµη πιο σηµαντική. Βιβλιογραφία Barh H., Bos M., Caldwell G. and Maratou-Alipranti L., International Migration and Inequality in Y. Lemel and H.-H. Noll, Changing Structures of Inequality: A Comparative Perspective. Montreal: McGill-Queen University Press, σελ Βενιέρης,. και Παπαθεοδώρου, Χρ Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα. Προκλήσεις κα Προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Bichot Jacques, 1992, Economie de la protection sociale, Armand Colin, 333 σελ.. Γεωργούλας Στρ «Το νοµικό πλαίσιο της µεταναστευτικής πολιτικής» στο Κ. Κασιµάτη (επιµ.). Πολιτικές Μετανάστευσης και Στρατηγικές Ενταξης. Αθήνα: Gutenberg, σελ

18 Γνώµες της ΟΚΕ, Μετανάστευση και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια, ΕΣΥΕ/ΕΚΚΕ, Αριστεία στα ερευνητικά πεδία φτώχειας, Αποκλεισµός και Κοινωνικές Ανισότητες, Αθήνα, Fakiolas R., R. King 1996, Emigration, Return, Immigration. A review and evaluation of Greece postwar experience of international migration, International Journal of Population Geography. Fakiolas R. 1999a. Socio-Economic Effects of Immigration in Greece Journal of European Social Policy, SAGE Publications, London, New Delhi, Vol 9 (3): p Fakiolas R 1999b. Immigration and Unregistered Labour in the Greek Labour Market. In R. King, G Lazaridis and C.Tsardanidis (eds.) Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe, London: Macmillan. Ferrera M., 1996, The «Southern model» of welfare in social Europe, Journal of European Social Policy, 6(1) Gazon Eric, «Οι µετανάστες και η ηµοκρατία», σελ , Στο Ναξάκης Χ.και Χλέτσος Μ. (επιµ.), Μετανάστες και Μετανάστευση, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα. Καβουνίδη, Τζ. 2002, Χαρακτηριστικά µεταναστών: το ελληνικό πρόγραµµα νοµιµοποίησης του 1998, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα. Καβουνίδη, Τζ Ερευνα για την οικονοµική και κοινωνική ένταξη των µεταναστών. Αθήνα: ΠΑΕΠ. Κασιµάτη, Κ. (επιµ.) Πολιτικές Μετανάστευσης και Στρατηγικές ένταξης. Αθήνα: Gutenberg. Καψάλης, Α. και Λυνάρδος-Ρυλµόν, Π. (επιµ.) Μεταναστευτική Πολιτική και ικαιώµατα των Μεταναστών. Αθήνα: ΙΝΕ. (Μελέτες 22). Λαµπριανίδης Λ., Λυµπέρακη Α. 2001, Αλβανοί Μετανάστες στην Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής. Μαράτου-Aλιπράντη, Λ. κ.ά., «Κοινωνικά δίκτυα στον αστικό χώρο: Κοινωνικότητα, αλληλοβοήθεια, εργασία», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Νο 88, σελ Μαράτου-Αλιπράντη. Λ «Ξένο εργατικό δυναµικό και το πρόβληµα της κοινωνικής ενσωµάτωσης» στο ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα, Τόµος Α Αθήνα: ΕΚΚΕ. Maratou-Alipranti, L.and. Fakiolas, R Foreign female immigrants in Greece Papers, Revista de Sociologia, (Universitat Autonoma de Barcelona) No 60, σελ

19 Maratou-Alipranti, L. and Tastsoglou E Gender and International Migration: Conceptual Substantive and Methodological Issues. The Greek Review of Social Research Special Issue, Gender and International Migration: Focus on Greece, E.Tastsoglou and L. Maratou-Alipranti, Editors, Volume 110A, σελ Maratou-Alipranti, L and R. Fakiolas, The lonely path of migrant women in Greece. The Greek Review of Social Research, Special Issue Gender and International Migration: Focus on Greece, E. Tastsoglou and L. Maratou-Alipranti, Editors. Νο 110A, σελ Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. (επιµ.) Οικογένειες και το Κράτος Πρόνοιας στο 21 ο αιώνα: Τάσεις και προκλήσεις στην Ευρώπη. Αθήνα: Gutenberg, Gutenberg-Γιώργος αρδανός (Σειρά: Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήµης και Κοινωνικής Πολιτικής). Μαρβάκης, Αθ., Παρσάνογλου,. Παύλου, Μ Μετανάστες στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Ματσαγάνης, Μ. (επιµ.) 1999, Προοπτικές του Κοινωνικού Κράτους στη Νότια Ευρώπη, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Μπάγκαβος Χρ., «ηµογραφικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σελ , Στο Κ. Κασιµάτη (επιµ.) Πολιτικές µετανάστευσης και στρατηγικές ένταξης, Gutenberg, Αθήνα, Μπάγκαβος Χρ., ηµογραφικές µεταβολές, Αγορά εργασίας και συντάξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Gutenberg, Αθήνα,. Μπάγκαβος Χρ., Παπαδοπούλου, Μεταναστευτικές τάσεις και ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική. Αθήνα: ΙΝΕ, Μελέτες 15. Μουσούρου, Λ Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αθήνα: Gutenberg. Ναξάκης Χ. και Χλέτσος Μ. (επιµ.), 2001.Μετανάστες και Μετανάστευση, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα,. Prevelakis, G. (dir) Les réseaux des Diasporas. Paris: L Harmattan, KYKEM. Rhodes, M., ed Southern European Welfare States. Between Crisis and Reform. London: Frank Cass. Symeonidou, H Social Protection in Contemporary Greece. South European Society and Politics 1 (3): σελ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια.

Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ EΚΘΕΣΗ Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια. Αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης - Προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης ρ Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη ρ Ερίκ Γκαζόν Συνεργάστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική.

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική. ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 9/2007 (2007-07-04) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007 ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. 2. Δικαιολογητικά για

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 2 η Ενότητα Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε τους ισχύοντες εργασιακούς νόμους που αφορούν στους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων

Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Σεπτέμβριος 2013) Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων 1. Έλληνες 2. Ομογενείς 3. Ανιθαγενείς 4. Υπήκοοι Κρατών Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Αυστρία

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 11/7/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/84/62765 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 5-10-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο Ηράκλειο 30 Ιουνίου 2014 Γρηγόρης Τσιούκας 1 Πολίτες τρίτων χωρών µε νόµιµη διαµονή σύµφωνα µε το µεταναστευτικό νόµο Οµογενείς: Αλβανία, χώρες πρώην ΕΣΣ, άλλες χώρες Πολίτες κρατών µελών της ΕΕ Αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015 Τροπολογία Στο Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)» εκατημόρια Εισοδήματος, συντελεστής ανισότητας Gini, και δείκτης S80/20 Δεκατημόρια Συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας =====================================

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλ : FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλ : FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 10110

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό προφίλ των μεταναστών στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις του μεταναστευτικού φαινομένου στην κοινωνική ασφάλιση»

«Το κοινωνικό προφίλ των μεταναστών στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις του μεταναστευτικού φαινομένου στην κοινωνική ασφάλιση» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το κοινωνικό προφίλ των μεταναστών στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας.

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας. Α. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΖΥΓΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ α βαθμού της χώρας, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικούς Λειτουργούς, προκειμένου να επανδρώσουν τις Δομές της Τράπεζας Χρόνου, του Γραφείου Διαμεσολάβησης και του Κοινωνικού Φαρμακείου.

Κοινωνικούς Λειτουργούς, προκειμένου να επανδρώσουν τις Δομές της Τράπεζας Χρόνου, του Γραφείου Διαμεσολάβησης και του Κοινωνικού Φαρμακείου. Περιστέρι, 11/11/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ" στο πλαίσιο της δίμηνης παράτασης του Προγράμματος «ΙΛΙΟΝ Στήριξη ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ», ζητά να προσλάβει με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Γλυφάδα, 31 Ιουλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ Με επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ θα γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88.

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88. ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1902 90 (ΦΕΚ/138/17-10-90 τ. Α) Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ταχ. /νση: Σταδίου 31 Ταχ.Κώδικας: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 6: Η αστικο-αντιστροφή & οι μετανάστες στη Νότια Ευρώπη και την Ελλάδα 3/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝ 9 Oκτωβρίου 2007 Αριθµ. Πρωτ.:11226/14.07.2007 Ειδική Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική ιεύθυνση Πρόνοιας ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ Γεν. Ασφ. Μισθωτών Α2Ι/Φ.Τ.296 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8,10241 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 35 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ισχύουν τα εξής σε ό,τι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

Σήμερα, ισχύουν τα εξής σε ό,τι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Πίνακε με τι ασφαλιστικέ εισφορέ του ΟΑΕΕ Τεράστια η συνολική επιβάρυνση των ελ. επαγγελματιών Συγκριτικοί πίνακε επιβαρύνσεων ασφαλιστικών εισφορών Ο.Α.Ε.Ε. με βάση τι διατάξει του νέου ασφαλιστικού Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Μια (Ι) φωτογραφία 2. Υπεύθυνη Λήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο (διατίθεται από το ΙΚΑ). 3. Στοιχείο από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Αθήνα, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Αθήνα, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τίτλος: «Η Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα» Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Διευθύντρια Ερευνών Ε.Κ.Κ.Ε. Συντονισμός Έργου: Κ.Χ. Παπατζανή Συγγραφική Ομάδα: Λ. Μαράτου-Αλιπράντη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία εντοπισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή της

Μεθοδολογία εντοπισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή της Μεθοδολογία εντοπισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή της Πάνος Τσακλόγλου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Θεόδωρος Μητράκος Τράπεζα της Ελλάδος ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ Χρησιμοποιείται για πρόσωπα τα οποία έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αθήνα,.. Αρ. πρωτ.:. ΠΡΟ:. ΘΕΜΑ: Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ εφαρμογή της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ J J J J οικονομικά μη ενεργοί Σ ΤΑΤ ΙΣΤΙΚ ΑΡΧΗ

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ J J J J  οικονομικά μη ενεργοί Σ ΤΑΤ ΙΣΤΙΚ ΑΡΧΗ Ποσοστιαία κατανομή του εργατικού δυναμικού κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης, Πίνακας. κατά κατηγορία και διάρκεια ανεργίας, στο σύνολο της Χώρας, - Διάρκεια ανεργίας ανέργων Τώρα θα αρχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Σας γνωρίζουμε ότι οι δέκα δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α /09-07-2015) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 8 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014 23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 Αριθ. Πρωτ: 41301

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 Αριθ. Πρωτ: 41301 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα. Σύγχρονες τάσεις και διαδικασίες εγκατάστασης

Η γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα. Σύγχρονες τάσεις και διαδικασίες εγκατάστασης Η γυναικεια μεταναστευση στην ΕλλΑδα Η γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα. Σύγχρονες τάσεις και διαδικασίες εγκατάστασης Λάουρα Αλιπράντη-Μαράτου Female migration in Greece. Recent developments and settlement

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005.

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ B 2)ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ ΑΠΟ 01/06/2013 ΕΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ ΑΠΟ 01/06/2013 ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 31/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση: Καλαµβόκη 2 Α Ταχ. Κώδικας: 151 27 Μελίσσια ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Σ. ΑΔΡΙΑΝΟΣ Τηλ.: 210 8105980 FAX.: 210 8105981 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. Στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2910/2001, ορίζεται ότι για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου σε μέλη οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-3-2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ Ταχ.δ/νση: Πατησίων 30 101 70 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι.

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι. Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Διευθύντρια Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που ΘΕΜΑ αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αυτοαπασχολούνται Συνταξιούχοι αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται Σχετική Νομοθεσία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4387/16) Έως 55 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 30Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.:οικ. 61501/3398

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ Στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2016 είναι 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 μέχρι και 28/2/2014, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ποια ακίνητα επιλέγουν οι Έλληνες Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX

Ποια ακίνητα επιλέγουν οι Έλληνες Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Ποια ακίνητα επιλέγουν οι Έλληνες Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX 7 στους 10 ζουν σε ιδιόκτητο ακίνητο και η πλειοψηφία θα επέλεγε σπίτι 120 τ.μ. με 4 δωμάτια Σε ακίνητο 120 τετραγωνικών μέτρων, με 4 δωμάτια,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07 Αθήνα 11/8/2008 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/24 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ''Διευκρίνισεις σχετικά με την έννοια του όρου ασφαλιζόμενοι στους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης από (Νέοι Ασφ/νοι).

ΘΕΜΑ: ''Διευκρίνισεις σχετικά με την έννοια του όρου ασφαλιζόμενοι στους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης από (Νέοι Ασφ/νοι). ΘΕΜΑ: ''Διευκρίνισεις σχετικά με την έννοια του όρου ασφαλιζόμενοι στους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης από 1-1-1993 (Νέοι Ασφ/νοι). ΣΧΕΤ. : α) Οι εγκύκλιοι 28, 73, 106 και 107/1993, β) Το γενικό έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Εργασιακά στοιχεία

4.2 Εργασιακά στοιχεία 4.2 Εργασιακά στοιχεία 26 Διάγραμμα 15: Σχέση με την Κυπριακή Πολιτεία 87% 13% n=1319 48% 5 89% 11% n=1038 n=1349. 19% 81% n=965 Significance at 0,05 for 1,3 and 4 (Chi square) Bάση: Όσες απάντησαν Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1993-1996 Μελέτη και επεξεργασία δεδοµένων Μαρία Ζερβού Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα