2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 2 η Ενότητα Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε τους ισχύοντες εργασιακούς νόμους που αφορούν στους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα καθώς και τις ισχύουσες πρακτικές απασχόλησης στην Ελλάδα καλύπτοντας όλες τις βασικές πληροφορίες. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΜΕΡΟΣ 2.1. Ο ΙΣΧΥΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2.4. ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2.5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.6. ΑΜΟΙΒΗ - ΦΟΡΕΙΣ 2.7. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Β ΜΕΡΟΣ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

2 Α ΜΕΡΟΣ 2.1. Ο ΙΣΧΥΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Ο Νόμος 3304/2005 ορίζει την ίση μεταχείριση όλων ανεξαρτήτως φυλετικής καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Υπάρχουν πολλοί ρυθμιστικοί νόμοι για την νομιμοποίηση, απασχόληση και κοινωνική ασφάλιση των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Ο Νόμος 3386/2005 περιέχει όλες τις διατάξεις που αφορούν στους μετανάστες. Ο ιστότοπος περιέχει όλες τις ρυθμίσεις για θέματα που αφορούν στους μετανάστες ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Τα κριτήρια για το δικαίωμα στην εργασία αφορούν και τους Έλληνες και τους μετανάστες. Για τους μετανάστες, βέβαια, υπάρχουν οι προφανείς προϋποθέσεις να έχουν εισέλθει στη χώρα νόμιμα και να έχουν άδεια παραμονής και άδεια εργασίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι υποχρεωμένοι να έχουν Πιστοποιητικό στην Ελληνική γλώσσα που είναι κριτήριο και για όλους τους ανθρώπους που έρχονται από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μετανάστες, για παράδειγμα ένας καθηγητής από την Γερμανία που έρχεται στην Ελλάδα για να εργασθεί πρέπει να αποκτήσει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην Ελληνική γλώσσα που είναι μια από τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Παιδείας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι διαδικασίες πρόσληψης είναι: α. Ο εργοδότης και ο υποψήφιος προς εργασία υπογράφουν μια σύμβαση εργασίας που περιέχει όλα τα στοιχεία και τους όρους εργασίας σε 3 αντίγραφα.

3 β. Την ίδια ημέρα της πρώτης ημέρας εργασίας, ο εργοδότης πρέπει να καταθέσει στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας πίνακα νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού σε 2 αντίγραφα και την σύμβαση αν πρόκειται για μερική απασχόληση σε 3 αντίγραφα, και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοίνωση πρόσληψης σε 3 αντίγραφα. γ. Την ίδια ημέρα, και πριν ο εργαζόμενος αρχίσει να εργάζεται, ο εργοδότης πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία του εργαζομένου και την συμφωνηθείσα αμοιβή σε ένα ειδικό βιβλίο που παραμένει στον χώρο εργασίας ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ α. Πλήρης απασχόληση Η πλήρης απασχόληση αφορά σε οκτώ (8) ώρες εργασίας την ημέρα και συνολικά σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα. β. Μερική απασχόληση Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά την διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική, δηλαδή την πλήρη απασχόληση (μερική απασχόληση). γ. Εποχική απασχόληση Η εποχική απασχόληση είναι προσωρινή εργασία (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, και στις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα και είναι πολύ συνηθισμένη μορφή εργασίας σε αρκετές τουριστικές περιοχές στην Ελλάδα.

4 δ. Υπεργολαβία Υπεργολάβος είναι το πρόσωπο που συµβάλλεται µε εργολάβο και αναλαµβάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τµήµατός του, ανεξάρτητα από την ιδιότητα µε την οποία φέρεται ασφαλισµένος σε ασφαλιστικό οργανισµό. ε. Τηλεργασία Τηλεργασία είναι η κάθε μορφή απασχόλησης, μερική ή ολική, που επιτρέπει στον εργαζόμενο να παράγει όλο το έργο που του ζητήθηκε αποκλειστικά από το σπίτι του, ή από τον φυσικό χώρο που επιλέγει ο ίδιος, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες και η τηλεματική. Αρκετές επιχειρήσεις στην Ελλάδα χρησιμοποιούν την τηλεργασία. στ. Αυτο-απασχόληση Οποιοσδήποτε ιδρύει δική του επιχείρηση γίνεται αυτο-απασχολούμενος και διαχειρίζεται την εταιρεία του που είναι νομικό πρόσωπο. Εάν αυτό το άτομο προσλάβει προσωπικό τότε έχει τον ρόλο του εργοδότη ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.5.Α. Γενικές υποχρεώσεις και δικαιώματα του εργοδότη Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τους όρους της υπογραφείσας εργασιακής σύμβασης και να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τον νόμο σε κάθε περίπτωση. Έχει την υποχρέωση να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό και όλες τις διευκολύνσεις στον εργαζόμενο στον χώρο εργασίας. Έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον εργαζόμενο να συμμετέχει σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας. Έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης εάν οι όροι της δεν ακολουθούνται από τον εργαζόμενο.

5 Επίσης έχει το νόμιμο δικαίωμα να μεταβάλλει τη σύμβαση εργασίας σε εξαιρετικές περιόδους οικονομικής κρίσης ή σοβαρή πτώση του κύκλου εργασιών. Σε κάθε περίπτωση συνεργάζεται με τις ανάλογες υπηρεσίες. Σε καταστάσεις απρεπούς, αντιδεοντολογικής ή εγκληματικής ενέργειας εκ μέρους του εργαζομένου, εκτός από τη λύση της σύμβασης, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα. 2.5.Β. Γενικές υποχρεώσεις και δικαιώματα του εργαζομένου Ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τους όρους της εργασιακής σύμβασης και να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τον νόμο σε κάθε περίπτωση. Έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί σωστά τον εξοπλισμό της εργασίας του και να συμπεριφέρεται ευπρεπώς στον χώρο εργασίας. Έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας στις ανάλογες υπηρεσίες εάν οι όροι της δεν ακολουθούνται από τον εργοδότη. Σε καταστάσεις απρεπούς, παράνομης ή εγκληματικής ενέργειας εκ μέρους του εργοδότη έχει το δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα ΑΜΟΙΒΗ - ΦΟΡΕΙΣ Ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων συνήθως καταβάλλεται σε 2 ίσες δόσεις κάθε μήνα. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις καταβάλλουν τους μισθούς του προσωπικού τους την τελευταία ημέρα κάθε μηνός υποχρεωτικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Ο εργοδότης πρέπει να καταθέτει όλους τους μισθούς σε ένα ειδικό λογαριασμό της επιχείρησης και η τράπεζα πιστώνει τους μισθούς στους διάφορους λογαριασμούς σύμφωνα με τον κατάλογο του προσωπικού που έχει δοθεί στην τράπεζα από τον εργοδότη.

6 Οι εργάτες συνήθως πληρώνονται τα ημερομίσθια τους κάθε εβδομάδα από τον εργολάβο του κάθε έργου. 2.6.A. Συλλογικές Συμβάσεις Σε όλους τους οικονομικούς τομείς υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις που καθορίζουν τις αμοιβές σε σχέση με τα χρόνια προϋπηρεσίας σε συγκεκριμένη θέση εργασίας, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του εργαζομένου και επιπλέον επιδόματα για συγκεκριμένα προσόντα των εργαζομένων. Αυτές οι συλλογικές συμβάσεις ανανεώνονται μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα τον Ιούλιο-Αύγουστο. Μετά την ανακοίνωση τους, όλες οι αμοιβές προσαρμόζονται στις νέες αμοιβές. 2.6.Β. Υπηρεσίες Απασχόλησης / Ασφαλιστικοί Φορείς / Εργατικά Σωματεία α) Υπηρεσίες απασχόλησης Οι υπηρεσίες Απασχόλησης είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας κατατίθενται οι πίνακες απασχολούμενου προσωπικού, οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης καθώς και οι μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) διαχειρίζεται την επαγγελματική κατάρτιση, την αναζήτηση εργασίας, τις πολιτικές απασχόλησης και τα επιδόματα ανεργίας και μητρότητας. Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατατίθενται οι προσλήψεις προσωπικού, οι απολύσεις προσωπικού, η οικειοθελής αποχώρηση μισθωτών και η βεβαίωση-δήλωση εργοδότη για λήξη συμβάσεων απασχόλησης. β) Ασφαλιστικοί Φορείς Οι δύο κυριότεροι φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι α) το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) για εξηρτημένη εργασία, και β) για τους αυτο-

7 απασχολούμενους ο ασφαλιστικός φορέας Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ). Υπάρχουν και άλλοι ασφαλιστικοί φορείς για συγκεκριμένα επαγγέλματα. γ) Εργατικά Σωματεία Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) είναι το μεγαλύτερο εργατικό σωματείο στην Ελλάδα. Εποπτεύει και υπερασπίζεται τις συλλογικές συμβάσεις και αποτελεί τον κυριότερο κοινωνικό εταίρο. Υπάρχουν επίσης πολλά κλαδικά σωματεία που εκπροσωπούν εργαζομένους στον ίδιο κλάδο. 2.6.Γ. Ένσημα απασχόλησης Τα ένσημα απασχόλησης καταβάλλονται στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγεται ο εργαζόμενος και αποτελούνται από ένα ποσόν που καταβάλλει ο εργοδότης που ορίζεται από τον νόμο επί της αμοιβής του εργαζομένου και ένα μικρότερο ποσό που παρακρατείται από τον μισθό του απασχολούμενου. Για κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται ένα ένσημο. Οι ασφαλιστικές εισφορές δίνουν την δυνατότητα στον απασχολούμενο να έχει βιβλιάριο υγείας για τα δημόσια νοσοκομεία και να ασφαλίζεται για την σύνταξη του. 2.6.Δ. Αργίες που πληρώνονται Όλες οι επίσημες αργίες εθνικές, θρησκευτικές πληρώνονται στους εργαζομένους σαν να είχαν εργασθεί αν και οι επιχειρήσεις είναι κλειστές αυτές τις ημέρες. Μπορείτε να διαβάσετε ποιές είναι αυτές οι αργίες στην 1 η Ενότητα Τρόπος ζωής στην Ελλάδα. Τοπικά, όταν εορτάζεται ο πολιούχος προστάτης Άγιος της πόλης, οι τοπικές επιχειρήσεις είναι κλειστές και θεωρείται επίσημη αργία που πληρώνεται.

8 2.7. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2.7.A. Λύση συμβάσεων εργασίας Οι συμβάσεις εργασίας λύονται με την λήξη τους ή όταν το έργο για το οποίο έχει προσληφθεί κάποιος έχει ολοκληρωθεί. Σε άλλες περιπτώσεις οι συμβάσεις μπορούν να λυθούν εάν το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη καταγγείλει τη σύμβαση επειδή οι όροι της έχουν καταπατηθεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία σύμφωνα με τον εργασιακό νόμο. 2.7.Β. Αποζημίωση του εργαζομένου Σε περίπτωση που μια σύμβαση εργασίας λύεται από τον εργοδότη πριν από τη λήξη της χωρίς σοβαρό λόγο που να έχει προκληθεί από τον εργαζόμενο, ο εργαζόμενος μπορεί να αποζημιωθεί εάν έχει εργασθεί παραπάνω από 1 έτος στον ίδιο εργοδότη με μισθό 1 μηνός, ή περισσότερο για περισσότερα χρόνια απασχόλησης σύμφωνα με τον Nόμο 3899/2012. Σε κάθε περίπτωση η αποζημίωση του εργαζομένου ορίζεται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο. 2.7.Γ. Επόμενες κινήσεις από τον εργοδότη Όταν λύεται μια σύμβαση εργασίας, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εκδόσει μια βεβαίωση-δήλωση η οποία αναφέρει ρητά το όνομα του εργαζομένου, τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης του, την διάρκεια της σύμβασης, την τελευταία ημερομηνία εργασίας, το ωρομίσθιο ή τον μισθό που έπαιρνε ο εργαζόμενος και τον λόγο λύσεως της σύμβασης εργασίας. Αυτό το έγγραφο πρέπει να ανακοινωθεί στον Οργανισμό Απασχόλησης (ΟΑΕΔ), να πάρει πρωτόκολλο, να σφραγισθεί και υπογραφεί από τον ΟΑΕΔ σε τρία όμοια αντίγραφα, ένα για το αρχείο του εργοδότη, ένα παραμένει στον ΟΑΕΔ και ένα δίνεται στον εργαζόμενο. 2.7.Δ. Επόμενες κινήσεις από τον απολυθέντα Ο απολυθείς εργαζόμενος πηγαίνει στον ΟΑΕΔ με το έγγραφο της λήξης σύμβασης του και συμπληρώνει αίτηση για επίδομα ανεργίας. Προσκομίζει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και, εάν πληροί όλες τις προϋποθέσεις, τότε λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Ταυτόχρονα δημιουργείται φάκελλος για τον άνεργο μετά από εξατομικευμένη

9 προσέγγιση από τους εργασιακούς συμβούλους του ΟΑΕΔ όπου καταχωρούνται τα στοιχεία του και τα δεδομένα που αφορούν στην εργασιακή του εμπειρία και την εργασιακή του κατάσταση. Οι εργασιακοί σύμβουλοι επικοινωνούν με τον άνεργο σε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται προκειμένου να του βρουν εργασία. Β ΜΕΡΟΣ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ A. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα, Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που επέβαλλε δραστική μείωση των δημοσίων δαπανών και κατά συνέπεια σημαντική μείωση και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τα Διαρθρωτικά Ταμεία και τα Ταμεία Συνοχής είναι τα βασικά, αν όχι τα μόνα, διαθέσιμα μέσα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, των επενδύσεων και της ανάπτυξης, και συνεπώς της απασχόλησης στην Ελλάδα. Στόχος των παρεμβάσεων των προγραμμάτων είναι, μεταξύ άλλων, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την διαρθρωτική αντιμετώπιση των ελλείψεων στην αγορά εργασίας και των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και την αντιμετώπιση των χρόνιων και ενδογενών δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης. Τα προγράμματα εστιάζουν ιδιαίτερα στις πιο μειονεκτούσες ομάδες, δηλαδή τις γυναίκες, τους νέους, τους ηλικιωμένους και τους ανειδίκευτους. Β. Υποστήριξη του ΕΚΤ για την καταπολέμηση των διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση Το ΕΚΤ υποστηρίζει δραστηριότητες στα κράτη-μέλη που καταπολεμούν τις διακρίσεις στην πρόσβαση στην απασχόληση και τον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και έργων που: Δημιουργούν διαδρομές για την επάνοδο και επανένταξη στην απασχόληση για ομάδες που υποφέρουν από διακρίσεις,

10 Οικοδομούν αποδοχή της ποικιλότητας στον χώρο εργασίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων, και ευαισθητοποιούν την κοινωνία, Ενθαρρύνουν την υποστήριξη της ενεργού γήρανσης και την επανένταξη των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, Ενισχύουν την συμμετοχή των μεταναστών στην απασχόληση και κατ' επέκταση ενισχύουν την κοινωνική τους ένταξη. Βιβλιογραφία για το Β Μέρος: ec.europa.eu

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Η «Διαδραστική σειρά μαθημάτων ALMA-DC» απευθύνεται σε μετανάστριες / γυναίκες από εθνικές μειονότητες που ζουν

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μισθοδοσία στον Ιδιωτικό Τομέα»

«Η Μισθοδοσία στον Ιδιωτικό Τομέα» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα : «Η Μισθοδοσία στον Ιδιωτικό Τομέα» ΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ. 9088) ΠΗΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ (Α.Μ. 9077) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Φαρμάκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Εργατικό Δίκαιο 2.1 Έννοια - πηγές εργατικού δικαίου 2.2 Κυριότερα αντικείμενα των Κοινωνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας του Σ.Ε.Ε. 2.3 Διαδικασία προσλήψεων 2.4 Συμβάσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ»

«ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΥΜΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ α ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΕ - ΓΣΕΒΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΜΕ - ΓΣΕΒΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΜΕ - ΓΣΕΒΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιπτωσιολογική μελέτη (case study) για τα προγράμματα προώθησης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπό των φοιτητών: ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΤΣΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με το Νόμο 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α /11-05-2010) ο νομοθέτης εισάγει νέες σημαντικές διατάξεις αλλά και τροποποιήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία Σπουδάστριες: Δερμεντζή Πετρούλα Κανάκη Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κλ. Κωνσταντινούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Ο συμβατικός μισθός, έτσι όπως αυτός διαμορφώνεται, έπειτα από την κατάρτιση των ατομικών συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ»

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

(Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και

(Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και (Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Εγκύκλιος επί των σχετικών διατάξεων του Ν.2874/2000 που αφορούν θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χαρίκλεια Χατζάκη ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Εµµανουήλ Μανιός, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Επιβλέπων Καθηγητής : κ. Κων/νος Κούτρης. Υπό της Φοιτήτριας : Σκαρμούντζου Ειρήνη (7319) 2010, Σέρρες

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Επιβλέπων Καθηγητής : κ. Κων/νος Κούτρης. Υπό της Φοιτήτριας : Σκαρμούντζου Ειρήνη (7319) 2010, Σέρρες Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Λογιστικής Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : «Ασφαλιστικό Σύστημα στην Ελλάδα-Δικαιώματα Εργαζομένων» Επιβλέπων Καθηγητής : κ. Κων/νος Κούτρης Υπό της Φοιτήτριας

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Κωνσταντινέα Αναστασία-Μαρία Α.Μ: 13891

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΕΠΙΔΟΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟ/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

www.pim.gr ΕΠΙΔΟΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟ/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Τεύχος 30 / Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2014 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟ/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ ΙΠΛΟ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Εσθονία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα