PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch."

Transcript

1 PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ µέρους σας χρήση της ιστοσελίδας PetSearch.gr που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση («Ιστοσελίδα») και τις υπηρεσίες που διατίθενται µέσω της Ιστοσελίδας ("Υπηρεσίες"). Με τη χρήση των Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει, και συµφωνείτε να δεσµεύεστε από τη Συµφωνία και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων της PetSearch.gr, που καθίσταται µέρος της Συµφωνίας. Αν δεν καταλαβαίνετε την Συµφωνία ή δεν συµφωνείτε µε τη τους όρους της, δεν µπορείτε να χρησιµοποιείτε τις Υπηρεσίες. 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, δίδετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών σχετικά µε εσάς. H χρήση των πληροφοριών αυτών υπόκειται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων που ισχύει κατά τον χρόνο που χρησιµοποιούνται. 3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η PetSearch.gr διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τη Συµφωνία ανά πάσα στιγµή, µετά από ειδοποίηση προς εσάς, που θα γίνει: (Ι) την προβολή νέας έκδοσης ή/και (ii) ανακοίνωση της αλλαγής στην ιστοσελίδα. Είναι και δική σας ευθύνη να ενηµερώνεστε περιοδικά για τη Συµφωνία. Θεωρείται ότι έχετε συµφωνήσει µε οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση, µε την απόφασή σας να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε τις Υπηρεσίες µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία η τροποποιηµένη ή τροποποιηµένη Συµφωνία έχει αναρτηθεί. 4. Χρησιµοποιώντας τις Υπηρεσίες, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και διαθέτετε όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για να συµβληθείτε µε την παρούσα Συµφωνία. 5. ΑΔΕΙΑ. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η PetSearch.gr σας χορηγεί µια µη αποκλειστική, µη περαιτέρω µεταβιβάσιµη, ανακλητή και µη µεταβιβάσιµη άδεια χρήσης των Υπηρεσιών της µέσω της ιστοσελίδας. Οι υπηρεσίες αυτές είναι για προσωπική και όχι για εµπορική χρήση. Οι Υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένης και της ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε τµήµα της, δεν µπορούν να αναπαραχθούν, αντιγραφούν, τροποποιηθούν, πωληθούν, µεταπωληθούν, διανεµηθούν, ή χρησιµοποιηθούν καθ οιονδήποτε τρόπο για εµπορικούς σκοπούς, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του PetSearch.gr. Εκτός των περιπτώσεων που έχουν διατυπωθεί στο παρόν, αυτή η Συµφωνία δεν σας παρέχει δικαιώµατα ή την πνευµατική ιδιοκτησία του PetSearch.gr. Η άδεια που σας χορηγείται εξαρτάται από την συµµόρφωσή σας µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συµφωνίας. Σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας, τα δικαιώµατα σας από αυτή την ενότητα θα πάψουν αµέσως. 6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Εν γνώση σας και ελεύθερα αναλαµβάνετε κάθε κίνδυνο όταν χρησιµοποιείτε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες και είτε απόλυτα υπεύθυνοι για κάθε τυχόν ζηµία σας ή απώλεια. Ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλµατα, ή άλλους περιορισµούς. Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι τυχόν αποτυχία του διακοµιστή ή άλλο γεγονός µπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του συνόλου των δεδοµένων που σχετίζονται µε το λογαριασµό σας. Συµφωνείτε και κατανοείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να κάνετε αρχεία ασφαλείας των δεδοµένων σας µε τον προσφορότερο για εσάς τρόπο. Με την παρούσα ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτείστε και απαλλάσσετε την PetSearch.gr και τους κάθε είδους συνεργάτες του από κάθε αξίωση για τυχόν αποζηµίωση κοκ, προκληθείσα σε εσάς. 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ- ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Για τη χρήση ορισµένων Υπηρεσιών υποχρεούστε να συµπληρώσετε µια φόρµα εγγραφής. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε είναι

2 πλήρεις και ακριβείς και θα ενηµερώσετε το προσωπικό σας προφίλ µε τα τυχόν νέα στοιχεία, αφού είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί η πληρότητα και η ακρίβειά του. Επίσης, θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης σε σύνδεση µε τη χρήση ορισµένων από τις Υπηρεσίες. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εµπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασής σας. Δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το λογαριασµό, το όνοµα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή οποιουδήποτε άλλου µέλους. Συµφωνείτε να ειδοποιήσετε αµέσως το PetSearch.gr για οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη χρήση του λογαριασµού σας, του ονόµατος χρήστη σας ή του κωδικού πρόσβασής σας. Η PetSearch.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν υποστείτε από τρίτους που χρησιµοποιούν αυτά, µε ή χωρίς γνώση σας. Μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τυχόν ζηµίες που προκαλούνται στην PetSearch.gr, τους εν γένει συνεργάτες και υπαλλήλους της λόγω της χρήσης του λογαριασµού ή του κωδικού σας πρόσβασής από άλλους. Οι πληροφορίες και ειδοποιήσεις γίνονται, προς και από την PetSearch.gr στα µέλη της, στα πλαίσια της Συµφωνίας, πρέπει να είναι γραπτή και να γίνονται µέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δίνετε εσείς. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη της ακρίβειας της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σα ταχυδροµείου, που θα γνωστοποιήσετε στην PetSearch.gr και οποιαδήποτε ειδοποίηση λάβετε µε τον τρόπο αυτόν θεωρείται ότι σας έχει παραδοθεί, µόλις το µήνυµα φτάσει στον δικό σας σέρβερ, όπως θα φαίνεται στα αρχεία της PetSearch.gr. 8. ΔΗΜΌΣΙΑ ΠΡΟΦΊΛ. Θα δηµιουργήσετε δηµόσιο προφίλ, που θα περιέχει ορισµένες πληροφορίες (πχ. τοποθεσία, τηλέφωνο, κλπ). Εκεί έχετε τη δυνατότητα να δηµοσιεύσετε φωτογραφίες, βίντεο και άλλες πληροφορίες. Η PetSearch.gr στηρίζεται στα µέλη της να παρέχουν ακριβείς και η ίδια δεν µπορεί, να διερευνήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στα δηµόσια προφίλ και σε κάθε περίπτωση δεν θα το κάνει. Κατά συνέπεια, θεωρείται δεδοµένο ότι οι πληροφορίες δηµόσιου προφίλ κάθε µέλους είναι ακριβείς και επίκαιρες. Η PetSearch.gr δεν εγγυάται την ενηµερότητα ή ακρίβεια των δηµόσιων προφίλ και σε κάθε περίπτωση αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από τα µέλη µέσω δηµόσιων προφίλ ή άλλως σε σχέση µε τις Υπηρεσίες. 9. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΆΛΛΑ ΜΈΛΗ. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις σχέσεις σας µε άλλα µέλη. Γνωρίζετε και καταλαβαίνετε ότι η PetSearch.gr δεν έχει, µε κανένα τρόπο: (α) εξετάσει τα µέλη της (Β) διερευνήσει το παρελθόν των µελών της και (Γ) εξετάσει ή τις δηλώσεις των µελών της. Με το παρόν συµφωνείτε τηρείτε το προσήκον µέτρο στις συµπεριφορές σας έναντι τρίτων µελών. Η PetSearch.gr δεν εκπροσωπεί ούτε εγγυάται ούτε εγκρίνει ή εγγυάται την εν γένει συµπεριφορά των µελών της. Σε καµία περίπτωση η PetSearch.gr δεν ευθύνεται για τυχόν άµεσες ή έµµεσες ζηµίες εξαιτίας της συµπεριφοράς οποιουδήποτε µέλους, ακόµα και σε σχέση µε τη χρήση των υπηρεσιών που µπορεί να προκύψουν από τις εν γένει επικοινωνίες µεταξύ µελών. Εν γνώσει σας ελεύθερα και αναλαµβάνετε κάθε κίνδυνο όταν χρησιµοποιείτε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες. 10. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ. Η PetSearch.gr διατηρεί το δικαίωµα να ελέγξει τυχόν διαφωνίες µεταξύ των µελών, αλλά αποποιείται κάθε σχετική ευθύνη. Συµφωνείτε να κρατήσετε τη PetSearch.gr αµέτοχο σε σχέση µε οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση µπορεί να εγείρετε κατά άλλου µέλους. 11. Συµφωνείτε και µπορεί να λαµβάνετε από την PetSearch.gr περιοδικά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου [ ] σχετικά µε υπηρεσίες, νέες προσφορές προϊόντων κοκ, ή περιοδικές προσφορές και άλλες ενηµερώσεις που µπορεί να ενδιαφέρουν εσάς η άλλα εγγεγραµµένα µέλη π.χ. Θα λαµβάνετε περιοδικά

3 ή έκτακτα κάποιες ενηµερώσεις σχετικά µε απώλειες, ευρέσεις ή παραχωρήσεις διαφόρων κατοικίδιων στην ευρύτερη περιοχή σας. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των µηνυµάτων, οποτεδήποτε, σύµφωνα µε τις οδηγίες διαγραφής που περιέχονται σε κάθε µήνυµα. Αντιλαµβάνεστε και συµφωνείτε ότι σε µια τέτοια περίπτωση διαγραφής σας, θα διαγραφείτε αυτόµατα και από µέλος της PetSearch.gr. Μετά τη διαγραφή σας δεν µπορείτε να επανεγγραφείτε στην Petsearch.gr για χρονικό διάστηµα δύο [2] ετών. H Petsearch.gr είναι µια διαδικτυακή κοινότητα για την αναζήτηση κυρίως -αλλά όχι αποκλειστικά- χαµένων κατοικιδίων/οικόσιτων ζώων. Οι υπηρεσίες της προσφέρονται προς όλους τους χρήστες της ΔΩΡΕΑΝ και η ως άνω ενηµέρωσή σας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, βοηθά σηµαντικά στην εύρεση τους, αφού αυτή η επιτυχία και η αµεσότητα αυτής εξαρτάται ουσιαστικά από τη δική σας συµµετοχή. Άρνησή σας για ενηµέρωση σηµαίνει συγχρόνως και άρνησή σας για συµµετοχή στους σκοπούς της κοινότητας και, συνακόλουθα, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή σας για τον αποκλεισµό σας από αυτή. 12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΈΛΗ. Ενδέχεται να λάβετε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, από άλλα µέλη της ιστοσελίδας, την οποία προφανώς θα διαχειριστείτε εσείς. Η Petsearch.gr µπορεί να εποπτεύει µόνο τις δηµόσιες συζητήσεις που λαµβάνουν δηµόσια χώρα στην Ιστοσελίδα. 13. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ. Η υπηρεσία περιλαµβάνει συνδέσεις µε ιστοσελίδες τρίτων ("Ιστοσελίδες Τρίτων"). Η PetSearch.gr δεν ελέγχει το περιεχόµενο των Ιστοσελίδων Τρίτων, ακόµα και αν είναι συνεργάτες της, δεν έχει εξετάσει, και δεν µπορεί να ελέγξει αυτές, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού ή των υπηρεσιών, που εκείνοι διαθέτουν άµεσα ή µέσω Ιστοσελίδων τρίτων. Ως εκ τούτου, η PetSearch.gr δεν εκπροσωπεί και ευθύνεται για το περιεχόµενο, τη νοµιµότητα ή την ποιότητά του ή υπηρεσίες που διατίθενται, κοκ, και σε κάθε περίπτωση αποποιείται τυχόν ευθυνών της, εσείς δε αποδέχεστε αυτό και ρητά την απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη. Συµφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για: (Ι) να παίρνετε προφυλάξεις, απαραίτητες για εσάς και τον υπολογιστή σας από κάθε είδους ιούς και κακόβουλα λογισµικά (ΙΙ) κάθε µεταφόρτωση, χρήση ή πώληση υλικού που είναι άσεµνο, προσβλητικά ή άλλως αποδοκιµαστέο ή παράνοµο, ή που περιέχει τεχνικές ανακρίβειες τυπογραφικά ή άλλα λάθη (III) κάθε µεταφόρτωση, χρήση ή πώληση του υλικού που παραβιάζει τα δικαιώµατα µυστικότητας ή δηµοσιότητας, ή πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα τρίτων κοκ (IV) Όλες τις οικονοµικές χρεώσεις ή άλλες υποχρεώσεις προς τρίτους που προκύπτουν από συναλλαγές ή άλλες δραστηριότητες και (v) για την ανάγνωση και την κατανόηση οποιωνδήποτε όρων χρήσης ή πολιτικής απορρήτου που ισχύουν για τις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων. 14. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ. Ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται µέσω των Υπηρεσιών της PetSearch.gr, µπορεί να παρέχονται, εν όλω ή εν µέρει, από τρίτους ("Υπηρεσίες Τρίτων"). Για να χρησιµοποιήσετε Υπηρεσίες Τρίτων, µπορεί να σας ζητηθεί να υπαχθείτε σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις µε τρίτους παρόχους υπηρεσιών. Αν δεν καταλαβαίνετε και δεν συµφωνείτε να δεσµευθείτε από τους σχετικούς πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, δεν θα µπορείτε να χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες αυτών. Οι Πάροχοι Τρίτων Υπηρεσιών µπορεί να συλλέγουν και να χρησιµοποιούν ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε εσάς, όπως ορίζεται στις πολιτικές τους. Η PetSearch.gr αποποιείται κάθε ευθύνη και υποχρέωση για τα προσωπικά σας δεδοµένα συλλέγονται ή χρησιµοποιούνται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών. 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. ΧΡΗΣΤΗ. «Περιεχόµενο Χρήστη» είναι κάθε περιεχόµενο, υλικό ή πληροφορίες (π.χ. κείµενο, πληροφορίες, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο κοκ) που θα ανεβάσετε ή δηµοσιεύσετε καθ

4 οιονδήποτε τρόπο, σε σύνδεση µε τη χρήση της ιστοσελίδας. Με το παρόν επιτρέπετε στην PetSearch.gr και τους συνεργάτες/υπαλλήλους της, συνεχή και αµετάκλητη εκχώρηση, για αντιγραφή, δηµοσίευση, µετάδοση, δηµόσια έκθεση ή παρουσίαση, επεξεργασία, τροποποίηση, µετάφραση, και οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχοµένου Χρήστη, χωρίς περιορισµό στη διαφήµιση και τη δηµοσιότητα. Με το παρόν δηλώνετε και εγγυάστε ότι κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, θα συµµορφώνεστε µε τον νόµο και θα σέβεστε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των άλλων. Συµφωνείτε να µην ανεβάσετε, δηµοσιεύσετε, µεταδώσετε, προβάλετε, εκτελέσετε ή διανείµετε οποιουδήποτε περιεχοµένου πληροφορίες ή άλλα πράγµατα, εµπορικά σήµατα ή δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησιακά δικαιώµατα, κατά παράβαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν παραβάσεις νόµων και παραβιάσεις δικαιωµάτων τρίτων, εξαιτίας της χρήσης του ιστότοπου από σας και των υπηρεσιών. Φέρετε εξ ολοκλήρου το βάρος της απόδειξης της µη παραβίασης κατά τα ανωτέρω. Η PetSearch.gr διατηρεί το δικαίωµα να (i) αποµακρύνει, αναστείλει, επεξεργαστεί ή τροποποιήσει οποιοδήποτε Περιεχόµενο Χρήστη κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, συµπεριλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό, ανά πάσα στιγµή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς και για οποιονδήποτε λόγο (ενδεικτικά λόγω παραλαβής αιτήσεων ή καταγγελιών από τρίτους ή αν θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί η Συµφωνία), ή για κανένα λόγο σε όλα και (ii) αποσύρει, αναστείλει ή να µπλοκάρει οποιοδήποτε Περιεχόµενο Χρήστη. Η PetSearch.gr διατηρεί επίσης το δικαίωµα να έχει πρόσβαση, διατηρεί και αποκαλύπτει οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί εύλογα ότι είναι απαραίτητο για να (i) εναρµονιστεί µε την ισχύουσα νοµοθεσία ή έρευνα στα πλαίσια νοµικής διαδικασίας, (ii) επιβάλει τους Όρους Χρήσης, συµπεριλαµβανοµένης της έρευνας πιθανών παραβάσεων του παρόντος, (iii) εντοπίσει, αποτρέψει ή αντιµετωπίσει θέµατα απάτης, ασφαλείας ή τεχνικών προβληµάτων, (iv) ανταποκριθεί σε αιτήµατα υποστήριξης χρηστών, (v) προστατεύσει τα δικαιώµατα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια του PetSearch.gr, τους χρήστες και το κοινό της. 16. ΕΥΘΎΝΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΆ ΣΧΌΛΙΑ. Αποδέχεστε και κατανοείτε ότι µπορεί να θεωρηθείτε νοµικά υπεύθυνοι για τις ζηµίες που υπέστησαν άλλα µέλη ή τρίτοι, ως αποτέλεσµα των σχολίων σας, πληροφοριών, ή άλλου περιεχοµένου που δηµοσιεύετε ή διατίθετε στις Υπηρεσίες και µπορεί να θεωρηθεί δυσφηµιστικό. Η PetSearch.gr δεν είναι, ούτε µπορεί να θεωρηθεί νοµικά υπεύθυνη για ζηµίες κάθε είδους, που προκύπτουν από ή σε σχέση µε τα ανωτέρω. 17. ΑΝΆΡΜΟΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ. Δηλώνετε ότι δεν θα χρησιµοποιήσετε τις Υπηρεσίες για να ανεβάσετε, δηµοσιεύσετε, µεταδώσετε, προβάλετε, εκτελέσετε ή διανείµετε οποιουδήποτε περιεχοµένου, πληροφορίες ή υλικά που: (α) είναι συκοφαντικά, δυσφηµιστικά, υβριστικά ή απειλητικά, βίαια, άσεµνα, ή πορνογραφικά (β) αποτελούν παιδική πορνογραφία (γ) ζητούν προσωπικές πληροφορίες (δ) υποκινούν, ενθαρρύνουν ή απειλούν τη σωµατική βλάβη εναντίον του άλλου, κάθε τύπου µισαλλοδοξία, (ε) προωθούν τη χρήση παράνοµων ουσιών και φαρµάκων (στ) διαφηµίζουν ή ζητούν κεφάλαια ή κάνουν άγρα πελατών για προϊόντα ή υπηρεσίες (ζ) παραβιάζουν οποιαδήποτε διάταξη της Συµφωνίας. Η PetSearch.gr αποποιείται κάθε τυχόν υποχρέωση να παρακολουθεί τα περιεχόµενα των Υπηρεσιών και δη αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τις παρεχόµενες Υπηρεσίες. Χωρίς άλλο περιορισµό, η PetSearch.gr διατηρεί το δικαίωµα να τερµατίσει τη χρήση των Υπηρεσιών ή να διαγράψει από τους servers της κάθε ανάρτηση, δηµοσίευση, µετάδοση, απόδοση ή διανοµή του ανάρµοστου περιεχοµένου από εσάς, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, και θα συνεργαστεί πλήρως µε οποιεσδήποτε αρχές στο πλαίσιο έρευνας για κάθε παραβίαση της Συµφωνίας ή της ισχύουσας νοµοθεσίας.

5 18. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΈΝΕΣ ΧΡΉΣΕΙΣ. Η PetSearch.gr επιβάλλει περιορισµούς σχετικά µε τη χρήση των Υπηρεσιών. Δηλώνετε ότι δεν θα: (α) παρενοχλήσετε ή επικοινωνήσετε µε πρόσωπο που έχει ζητήσει να µην έρθει σε επαφή (β) παρέχετε ψευδείς, παραπλανητικές ή ανακριβείς πληροφορίες στην PetSearch.gr ή οποιοδήποτε άλλο µέλος (γ) δηµιουργήσετε περισσότερα από ένα δηµόσιο προφίλ (δ) συλλέξετε πληροφορίες σχετικά µε τους χρήστες της PetSearch.gr, συµπεριλαµβανοµένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και αριθµών τηλεφώνου (ε) χρησιµοποιήσετε ή κάνετε απόπειρα χρήσης κάποιου λογισµικού ή εργαλείου, κοκ (ενδεικτικά µηχανών αναζήτησης, κοκ) για να συλλέξετε πληροφορίες από την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε χρήση, (στ) προσπαθήσετε να ελέγξετε ή να δοκιµάσετε την ευπάθεια των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας, χωρίς άδεια (i) παρέµβετε ή να προσπαθήσετε να παρέµβετε στην Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες µέσω τρίτου χρήστη, κεντρικού υπολογιστή ή δικτύου, (ια) χρησιµοποιήσετε τις Υπηρεσίες για την αποστολή ανεπιθύµητων µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, προσφορών ή διαφηµίσεων για προϊόντα ή υπηρεσίες, (ιβ) δηµοσιεύσετε ή µεταδώσετε διαφήµιση, διαφηµιστικό υλικό, "ανεπιθύµητη αλληλογραφία", ή οποιαδήποτε άλλη µορφή ανεπιθύµητης προώθησης περιεχοµένου ή οποιαδήποτε πληροφορία, (ιγ) προσπαθήσετε να τροποποιήσετε ή επέµβετε στον πηγαίο κώδικα µερών που χρησιµοποιούνται από την PetSearch.gr για την Ιστοσελίδα ή τις εφαρµογές. Οποιαδήποτε παραβίαση του παρόντος, επισύρει αστικές ή και ποινικές ευθύνες. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι η χρήση σας της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών θα είναι σύµφωνες µε την Συµφωνία καθώς και µε τους ισχύοντες νόµους ή κανονισµούς. 19. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. 1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ. Αναγνωρίζετε και συµφωνείτε ότι οι αιτήσεις και όλα τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που συνδέονται µε αυτές είναι, και θα παραµείνουν, στην ιδιοκτησία της PetSearch.gr. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συµφωνείτε ότι ο πηγαίος κώδικας, όλη η δοµή των Ιστοσελίδων, της βάσης δεδοµένων και όσων τυχόν γραφικών χρησιµοποιούνται ή θα χρησιµοποιηθούν από αυτή, αποτελούν πνευµατική και υλική ιδιοκτησία της PetSearch.gr. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη Συµφωνία, δεν διατηρείτε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας για τις αιτήσεις σας συνακόλουθα, αυτά διατηρούνται από την PetSearch.gr. 2. ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ. Το λογότυπο της PetSearch.gr είναι εµπορικό σήµα της PetSearch.gr. Άλλα εµπορικά σήµατα, σήµατα υπηρεσιών, γραφικά, λογότυπα και τα ονόµατα domain που εµφανίζονται στις Υπηρεσίες µπορεί να είναι εµπορικά σήµατα των τρίτων. Ούτε η εκ µέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, ούτε η Συµφωνία, σας παρέχει κάποιο δικαίωµα, τίτλο ή άδεια για την αναπαραγωγή ή άλλη χρήση αυτών. 3. Αν έχετε ενδείξεις ότι τα πνευµατικά δικαιώµατά σας έχουν παραβιαστεί και θέλετε η PetSearch.gr να διαγράψει ή να απενεργοποιήσει το εν λόγω υλικό, θα πρέπει να παρέχετε στην PetSearch.gr τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) τη φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή σας (β) την αναγνώριση του έργου πνευµατικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί, (γ) στοιχεία του υλικού που φέρεται να προσέβαλε ή να είναι το αντικείµενο παράνοµων δραστηριοτήτων και πρόκειται να αφαιρεθεί η πρόσβαση (δ) επαρκείς πληροφορίες για να επικοινωνήσουµε µαζί σας, όπως διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, και εάν είναι διαθέσιµη, µια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην οποία θα µπορούµε να έρθουµε σε επαφή 20. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ [α] Για την παροχή υπηρεσιών, µπορείς να λαµβάνετε περιοδικά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από την PetSearch.gr σχετικά µε τις υπηρεσίες, όπως οι νέες προσφορές προϊόντων και άλλες πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες, οι οποίες αποτελούν µέρος των Υπηρεσιών και που δεν µπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη τους. Μπορείτε επίσης να λαµβάνετε περιοδικά προσφορές ή διαφηµιστικό υλικό που το PetSearch.gr πιστεύει ότι µπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών

6 των διαφηµιστικών µηνυµάτων ανά πάσα στιγµή (α) σύµφωνα µε τις οδηγίες διαγραφείτε που περιέχεται σε κάθε µήνυµα? ή (β) την αλλαγή των προτιµήσεων µηνυµάτων στο λογαριασµό σας. [β] Με την εξεύρεση και τη σύνδεση µε τους φίλους σας και άλλα µέλη, ενδέχεται να λάβετε ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τα προσωπικά µηνύµατα από άλλους PetSearch.gr µέλη. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα µηνύµατα που λαµβάνετε από άλλα µέλη από την αλλαγή των προτιµήσεων µηνυµάτων στο λογαριασµό σας 21. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΔΩΣΙΔΙΚΊΑ: Για οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της PetSearch.gr και των µελών, εξ αφορµής της Συµφωνίας ή της χρήσης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, αν δεν διευθετείται φιλικά µεταξύ τους, µε βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, αρµόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών και εφαρµοστέο το Ελληνικά Δίκαιο. 22. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ. Η Συµφωνία λύεται αυτόµατα, και δεν απαιτεί καµία ενέργεια από PetSearch.gr, σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους όρους ή συµφωνίες της, ή σε περίπτωση παραβίασης της κείµενης νοµοθεσίας. Μετά τον τερµατισµό, όλα τα δικαιώµατα, τις άδειες και τις υποχρεώσεις που δηµιουργούνται από την παρούσα συµφωνία θα τερµατίσει. Αυτόµατα, εν προκειµένω, θα λήγουν όλα τα δικαιώµατα και οι άδειες που σας χορηγούνται, βάσει της Συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων για τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών. Μετά τη λήξη, η PetSearch.gr διατηρεί το δικαίωµα να ασκεί οποιοδήποτε µέσο κρίνει αναγκαία για την αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης από σας, εφαρµογών και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, τεχνολογικών εµπόδιων, όπως φραγή IP κοκ. 23. ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ. Η PetSearch.gr δεσµεύεται να σέβεται τα δικαιώµατα της ιδιωτικής ζωής των χρηστών της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων ισχύει µόνο για την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες και δεν ισχύει για ιστοσελίδες ή εφαρµογές που ανήκουν ή διαχειρίζονται από τρίτους. Χρησιµοποιώντας την ιστοσελίδα και υποβάλλοντας αίτηση, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει και συµφωνείτε µε τους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Αν δεν καταβαίνετε ή δεν συµφωνείτε δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες. Κατά τη χρήση τους αποθηκεύονται [α] "Cookies" [σειρά από πληροφορίες που αποθηκεύει µια ιστοσελίδα στον υπολογιστή ενός χρήστη, και ότι ο browser του χρήστη παρέχει στην ιστοσελίδα κάθε φορά που ο χρήστης υποβάλλει ένα ερώτηµα στην ιστοσελίδα. Ο σκοπός ενός Cookie είναι να αναγνωρίσει το χρήστη ως ένα µοναδικό χρήστη της ιστοσελίδας. Αν δεν θέλετε να τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να κάνετε σε αυτόν τις σχετικές ρυθµίσεις ΠΡΙΝ την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, όµως έχετε κατανοήσει πλήρως ότι σε αυτήν την περίπτωση το λογισµικό θα αδυνατεί να σας "αναγνωρίσει" ως εγγεγραµµένο µέλος και η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς θα περιορίζεται σε όποιο υλικό είναι διαθέσιµο στους µη εγγεγραµµένους χρήστες, ήτοι υλικό σηµαντικά περιορισµένο]. [β] "Web beacons" [πολύ µικρά γραφικά, παρόµοια σε λειτουργία µε τα "cookies", που χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών κινήσεων των χρηστών του Διαδικτύου, όµως σε αντίθεση µε τα cookies που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη, αυτά είναι ενσωµατωµένα στο παρασκήνιο, σε ιστοσελίδες ή στο . Μπορεί να χρησιµοποιηθούν για την τοποθέτηση ή την επικοινωνία µέσω cookies, για την καταµέτρηση των χρηστών που έχουν επισκεφθεί ορισµένες σελίδες και να κατανοήσουν τα πρότυπα χρήσης].

7 Εξάλλου, η PetSearch.gr χρησιµοποιεί τρίτους για διάφορες υπηρεσίες της στις Ιστοσελίδες και τις Εφαρµογές [πχ. διαφήµιση κοκ], οι οποίοι µπορεί να τοποθετήσουν cookies στον υπολογιστή σας, χρησιµοποιήστε τα Web Beacons, συλλέξουν προσωπικές πληροφορίες. Δεν δίνουµε µη-δηµόσιες προσωπικές πληροφορίες σας µε τρίτους, αλλά µπορεί να τους δώσουµε ανώνυµα ή συγκεντρωτικές πληροφορίες για να βελτιώσουν τις προς την PetSearch.gr υπηρεσίες τους. Η συλλογή των πληροφοριών αυτών από τρίτους υπόκειται στις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Αν επιθυµείτε να εξαιρεθείτε από αυτές θα πρέπει να αποστείλετε, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, προς την PetSearch.gr έγγραφη ρητή σας δήλωση. Οι προσωπικές πληροφορίες που σας ζητούνται περιλαµβάνουν (1) "Στοιχεία Επικοινωνίας" (προσωπικά αναγνωρίσιµες πληροφορίες σχετικά µε εσάς, όπως το όνοµά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και (2) "Δηµογραφικά στοιχεία" (προσωπικά στοιχεία για εσάς, όπως το φύλο, την ηµεροµηνία γέννησης, ταχυδροµικό κώδικα, τη χώρα,). Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε χρησιµοποιούνται από την PetSearch.gr για σκοπούς όπως η δηµιουργία από εσάς λογαριασµού χρήστη και δηµόσιου προφίλ, παρέχοντας την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες, τη δυνατότητα βελτίωσης, προσαρµόζοντας τις αγγελίες, τις διαφηµίσεις και το εν γένει περιεχόµενο, την επικοινωνία µαζί σας σχετικά µε νέα χαρακτηριστικά και άλλες ειδήσεις. Επίσης η PetSearch.gr µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτά τα στοιχεία, για να προσαρµόσει την Ιστοσελίδα στις ανάγκες σας, για να ερευνήσει την αποτελεσµατικότητα της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, καθώς και να αναπτύξει νέα εργαλεία για τα µέλη. Περαιτέρω, ορισµένα τµήµατα της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών µπορεί να είναι ανοικτά σε κάθε θεατή, όπως το προσωπικό σας προφίλ. Οποιαδήποτε πληροφορία δηµοσιεύσετε σε αυτές τις θέσεις µπορεί να είναι διαθέσιµα και προσβάσιµα από άλλα µέλη της ιστοσελίδας. Επιπλέον, η ιστοσελίδα περιέχει χαρακτηριστικά που σας επιτρέπουν να φορτώσετε, δηµοσιεύσετε, µεταδώσετε, προβάλετε, διανείµετε κοκ πληροφορίες ή άλλα δεδοµένα σας, συµπεριλαµβανοµένων των προσωπικών πληροφοριών σας. Κάθε πληροφορία που επιλέξετε να αποκαλύψετε µε τη βοήθεια αυτών των χαρακτηριστικών γίνεται δηµόσια πληροφορία. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν αποφασίζετε να αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες σας µέσω αυτών των χαρακτηριστικών, και αναλαµβάνετε την πλήρη ευθύνη για κάτι τέτοιο. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη Συµφωνία ή την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων, η PetSearch.gr δεν θα δώσει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους, εκτός από τις εξής περιπτώσεις: [α] αν απαιτείται να το πράξει από τον νόµο, ή σε συνέχεια δικαστικής εντολής, ή όταν θεωρεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι η αποκάλυψη είναι λογικά αναγκαία για την προστασία της περιουσίας ή των δικαιωµάτων της. [β] διατηρεί το δικαίωµα να µεταφέρει όλες τις προσωπικές πληροφορίες που έχει στην κατοχή της σε διάδοχο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς ή άλλης πώλησης του συνόλου ή µέρους των περιουσιακών της στοιχείων. Η PetSearch.gr εφαρµόζει διαδικασίες και πρακτικές ασφαλείας που αποσκοπούν στην προστασία ενάντια στην µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση, καταστροφή ή αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες αυτές, κανένα µέτρο ασφαλείας είναι δεν είναι απόλυτα αδιαπέραστο και καµία µέθοδος δεν µπορεί να σας εξασφαλίζεται έναντι κάθε υποκλοπής ή άλλου είδους κατάχρησης, το οποίο αναγνωρίζετε και συµφωνείτε, απαλλάσσοντας µε την παρούσα ρητά και ανεπιφύλακτα την PetSearch.gr από κάθε ευθύνη. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας στοιχεία είναι σε κίνδυνο, ως αποτέλεσµα της παραβίασης της ασφάλειας, η PetSearch.gr θα σας ενηµερώσει έγκαιρα αν τα προσωπικά στοιχεία σας έχουν παραβιαστεί, ώστε να λάβετε τα απαραίτητα µέτρα.

8 Η PetSearch.gr δεν ζητά ούτε συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω από την ηλικία των 18. Εάν η PetSearch.gr εξακριβώσει ότι έχει συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών θα διαγράψει αµέσως αυτές τις πληροφορίες από τη βάση δεδοµένων της. Η PetSearch.gr διατηρεί το δικαίωµα να ενηµερώνει ή τροποποιεί την παρούσα πολιτική προστασία προσωπικών δεδοµένων. Τυχόν σηµαντικές αλλαγές σε αυτή την πολιτική θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα ή µπορεί να ειδοποιηθείτε µέσω ή άλλης ειδοποίησης, και θα υποδείξει πότε αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ. Θα θεωρείται ότι έχετε συµφωνήσει µε οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση, µε την απόφασή σας να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε την Ιστοσελίδα, µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία η τροποποιηµένη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα. 24. Η παρούσα Συµφωνία αποτελεί τη συνολική συµφωνία µεταξύ PetSearch.gr και σας σχετικά µε τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Μπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε γραπτή τροποποίηση υπογεγραµµένη από εξουσιοδοτηµένο στέλεχος της PetSearch.gr ή από µονοµερή τροποποίηση από την PetSearch.gr και ανάρτηση της νέας συµφωνίας κατά τα ανωτέρω. Εάν οποιοσδήποτε όρος της Συµφωνίας καταστεί άκυρος ή µη εφαρµόσιµος, η αρχική πρόθεση των µερών και οι υπόλοιποι όροι παραµένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρµογή. Η PetSearch.gr µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει την παρούσα συµφωνία ανά πάσα στιγµή, µε ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Η Συµφωνία και όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις σας από αυτήν δεν µπορούν να µεταβιβαστούν από εσάς, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της PetSearch.gr. Η Συµφωνία αυτή είναι δεσµευτική για τα µέρη για και τίθεται σε ισχύ προς όφελος των µερών και των διαδόχων τους. 25. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται γίνεται µε δική του ευθύνη. Η παρούσα αποποίηση ευθύνης εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε ζηµιά η οποία µπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε σφάλµα ή έλλειψη πληροφόρησης, διακοπή ή καθυστέρηση παροχής των πληροφοριών, κοκ. Ο χρήστης συµφωνεί και συνοµολογεί ότι αυτή η παρούσα αποποίηση ευθύνης ισχύει για το σύνολο των πληροφοριών που διατίθενται από την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες. Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 20η Ιανουαρίου 2015

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες") Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν

Links to other sites (Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες) Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα web sites τα οποία και δεν Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site (stathiskotidis.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Όροι Χρήσης Η χρήση της παρούσας δικτυακής εφαρμογής (εφεξής καλούμενη «Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων») υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν 1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (web site) «http://peloponnisossearch.com»

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Όροι Χρήσης XtraMath Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Λειτουργίας. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η MTN Cyprus Ltd (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «MTN MADWALK INVITATIONS»

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1. Η πλατφόρμα διαβούλευσης http://hello.crowdapps.net/participation-roma-ekka/ ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο εν λόγω διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά.

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά. Πολιτική Απορρήτου Η ιστοσελίδα μας Dietbook.gr έχει δεσμευτεί να διατηρήσει ένα υψηλό πρότυπο, ώστε να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Στο τμήμα «Πολιτική Απορρήτου» θα θέλαμε να μοιραστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Greek PP for Greece. Greek PP for Greece

Greek PP for Greece. Greek PP for Greece Greek PP for Greece ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ SANDLER ONLINE ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τη Sandler Systems, Inc. (εφεξής η «Sandler»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE Η πρόσβαση στο συγκεκριµένο website (στο εξής αναφερόµενο ως το «Website») στην τοποθεσία της εταιρείας «Αλουµίνιον της Ελλάδος» (στο εξής αναφερόµενη ως «ΑΤΕ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο δικτυακός τόπος unilife.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΛΑΪΦ ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Λεωφ. Αμφιθέας 70. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΜΕΛΟΥΣ

Όροι χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΜΕΛΟΥΣ Όροι χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ O TrelosFoititis (TF) παρέχει στους χρήστες / μέλη του μια συλλογή δεδομένων θεμάτων - σημειώσεων πανεπιστημιακών μαθημάτων, για όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα, που αφορούν όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος «Προδιαγραφές ΕΔ» ανήκει στο ΓΕΕΘΑ. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες υπηρεσίες ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT ( ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

Όροι Χρήσης ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ Το KosIsland, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (COPYRIGHT)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (COPYRIGHT) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν, πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας http://dasta.teiath.gr. Η επίσκεψη και χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ).

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας www.amway.gr Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Η Amway διατηρεί την ιστοσελίδα αυτή ως υπηρεσία προς τους

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας.

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι και κανονισμοί του site Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι υπηρεσιών Προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας που υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ. Όροι Χρήσης:

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ. Όροι Χρήσης: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ Κάνετε εγγραφή στο σύστηµα για να καταχωρηθούν τα στοιχεία σας. Κάνετε είσοδο στο σύστηµα µε το email και τον κωδικό που έχετε εισάγει κατά την εγγραφή. Πηγαίνετε στην αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του mygreen mobile application

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του mygreen mobile application Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του mygreen mobile application Κατωτέρω τίθενται υπόψη σας οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης για την πρόσβαση και χρήση του του mygreen mobile application μας, τους οποίους κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ BBM CHANNELS

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ BBM CHANNELS ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ BBM CHANNELS Καλωσορίσατε στα κανάλια BBM Channels, μια λειτουργία κοινωνικής δικτύωσης στο BBM που επεκτείνει το δίκτυο σας πέρα από τον κύκλο της οικογένειας και των φίλων σας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της L OREAL HELLAS Α.Ε. που είναι αφιερωμένη στα εμπορικά σήματα L Oreal Professionnel, Kerastase, Redken, Matrix, Shu

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης Η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «Ευγονία», εφεξής η «μονάδα» δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.eugonia.com.gr εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ Η INPERSON Limited ( " Εμείς" ) δεσμευόμαστε για την προστασία και το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής σας. Η πολιτική αυτή (μαζί με τους δικούς μας όρους χρήσης και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης ασύρματο internet

Όροι χρήσης ασύρματο internet Όροι χρήσης ασύρματο internet Η υπηρεσία "Wi-Fi" θα σας μέσω του Διαδικτύου που προσφέρονται από την εταιρεία Wificentraal. Με τη χρήση του Wi-Fi είναι οι ακόλουθοι όροι. Χρησιμοποιώντας ασύρματη σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Johnson Controls

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Johnson Controls Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Johnson Controls Η Johnson Controls, Inc., και οι συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, (συνολικά, Johnson Controls, εμείς, εμάς ή μας) ενδιαφέρονται για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του emeis.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το emeis.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: Οι παρόντες Όροι Χρήσης Ιστοσελίδων της Abbott Laboratories (εφεξής καλούμενοι «Όροι Χρήσης») διέπουν την πρόσβαση σας σε ιστοσελίδες που ελέγχονται από την Abbott Laboratories, συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ BICWORLD.COM Τελευταία τροποποίηση Ιούνιος Δήλωση προστασίας απορρήτου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ BICWORLD.COM Τελευταία τροποποίηση Ιούνιος Δήλωση προστασίας απορρήτου. Με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου, συμφωνείτε με την παρούσα ηλεκτρονική Πολιτική Απορρήτου. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η,societe BIC, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση 14 rue Jeanne d Asnieres 92611

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Πολιτική), εμείς, η Qualcomm Incorporated και οι θυγατρικές μας (συλλογικά «εμείς», «μας», «εμάς» κλπ) παρέχουμε πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης User Generated Content v.2.0

Όροι Χρήσης User Generated Content v.2.0 Όροι Χρήσης User Generated Content v.2.0 Contents 1. Προοίμιο... 2. Ορισμοί... 3. Νόμιμη χρήση... 4. Πνευματική Ιδιοκτησία και άδειες χρήσης... 5. Περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες... 6. Πολιτική Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Την παρούσα ιστοσελίδα, www.ckbsm-realestate.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Πλατφόρµας Fably

Όροι Χρήσης Πλατφόρµας Fably Όροι Χρήσης Πλατφόρµας Fably ΓΕΝΙΚΑ Ο χρήστης της Υπηρεσίας/επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.fably.io, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχτεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

'Oροι χρήσης. Πνευματικά Δικαιώματα. Υποχρεώσεις-ευθύνη χρηστών

'Oροι χρήσης. Πνευματικά Δικαιώματα. Υποχρεώσεις-ευθύνη χρηστών 'Oροι χρήσης O δικτυακός τόπος www.vlon.org (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως «δικτυακός τόπος») προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. Η χρήση του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης ιστοσελίδας / Προσωπικά δεδομένα

Όροι χρήσης ιστοσελίδας / Προσωπικά δεδομένα Όροι χρήσης ιστοσελίδας / Προσωπικά δεδομένα Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του site vlaxerna.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr).

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr). Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.im.gr). Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Χωματουργικές εργασίες - Αθανασάκης

Όροι Χρήσης Χωματουργικές εργασίες - Αθανασάκης Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο Φαξ:2810 210006 Κινητό: 6940655592 Όροι Χρήσης Χωματουργικές εργασίες - Αθανασάκης Τόπος της δικαιοδοσίας άσκησης επιτηδεύματος: Ελλάδα Όροι Χρήσης Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσφέρει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Γενικά Η ιστοσελίδα www.dpd.gr (στο εξής "η ιστοσελίδα") ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, που εδρεύει στο Aschaffenburg Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014)

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) Version 1 Approved BoD 72 nd (#14) Effective from 24.09.2014 DOCUMENT HISTORY Version Effective from Approval 1 24.09.2014 BoD 72 nd

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ SITE

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ SITE ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ SITE Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι υπηρεσιών Προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας που υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014. Εισαγωγή

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014. Εισαγωγή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014 Εισαγωγή Η WorldVentures Marketing LLC (η «Εταιρεία» ή «Εμείς»), σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και δεσμεύεται για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Όροι Χρήσης www.pizzafan.gr Προς διασφάλιση σας, σας ενημερώνουμε ότι τηρούμε σύμφωνα με τον νόμο αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση με

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη, έχω κάτι να σου πω...

Ευρώπη, έχω κάτι να σου πω... Ευρώπη, έχω κάτι να σου πω... Έχετε κάτι να πείτε σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Πείτε το με μια φωτογραφία! Διαγωνισμός φωτογραφίας με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών Όροι του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ekloges.paomprosta.gr ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ekloges.paomprosta.gr ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ekloges.paomprosta.gr ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Α. Γενικοί Όροι Πρόσβασης και Χρήσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και της αποφάσεις του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τελευταία ενημέρωση: 29 Φεβρουάριος, 2016

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τελευταία ενημέρωση: 29 Φεβρουάριος, 2016 Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία ενημέρωση: Εισαγωγή Η WorldVentures Marketing LLC (η «Εταιρεία» ή «Εμείς»), σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και δεσμεύεται για την προστασία του μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την A.c.p. TEAM Δευτέρα, 13 Δεκέμβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 25 Ιούλιος :51

Συντάχθηκε απο τον/την A.c.p. TEAM Δευτέρα, 13 Δεκέμβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 25 Ιούλιος :51 Στο κείμενο που ακολουθεί, περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις επίσκεψης, συνεργασίας, και οι όροι χρήσης του δικτυακού μας τόπου, οι νομικοί όροι, που σχετίζονται με τα παραπάνω, και το minimum των απαιτουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Τελευταία Ενημέρωση 10 Νοεμβρίου 2016

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Τελευταία Ενημέρωση 10 Νοεμβρίου 2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Τελευταία Ενημέρωση 10 Νοεμβρίου 2016 Αυτή η πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») περιγράφει την πρακτική της εταιρείας με την επωνυμία «Μαρκόπουλος Μάρκος

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

- Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας µε τη σε αυτή εγγραφή συνιστά την από µέρους του Χρήστη πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης.

- Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας µε τη σε αυτή εγγραφή συνιστά την από µέρους του Χρήστη πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Όροι χρήσης ιστοσελίδας I. Εισαγωγικά - Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν τους όρους και εν γένει προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας «gem.gr» (εφεξής Ιστοσελίδα), η οποία είναι διαθέσιµη στους εγγεγραµµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του site της ΒΙΑΝ κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται, «όπως είναι» και το site αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ημερομηνία Ισχύος: 22/05/2017 Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Πολιτική Προστασίας») εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Abbott Laboratories, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Honda MaRIS Pay & Go. Πολιτική Απορρήτου και Cookies

Honda MaRIS Pay & Go. Πολιτική Απορρήτου και Cookies Honda MaRIS Pay & Go Πολιτική Απορρήτου και Cookies Η Honda αναγνωρίζει τη σημασία της έντιμης και υπεύθυνης χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου και Cookies ( Πολιτική ) ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα