Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro"

Transcript

1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ TREND MICRO ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro Άδεια χρήσης για χρήστες επί δοκιμή και επί πληρωμή Λογισμικό και Υπηρεσίες για Μεγάλες Επιχειρήσεις και ΜΜΕ Ημερομηνία: Μάιος 2011 Ελληνικά / Ελλάδα 1. Εύρος εφαρμογής. Το παρόν συμφωνητικό ισχύει για το λογισμικό («Λογισμικό»), τις υπηρεσίες που πωλούνται ως ανεξάρτητα προϊόντα («Ανεξάρτητες υπηρεσίες») και τα στοιχεία υπηρεσιών του Λογισμικού της Trend Micro («Στοιχεία υπηρεσιών») που πωλούνται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ») και σε μεγάλες επιχειρήσεις («Μεγάλη Επιχείρηση»). Οι Ανεξάρτητες υπηρεσίες και τα Στοιχεία υπηρεσιών εφεξής καλούνται συλλογικά «Υπηρεσίες». Το παρόν ισχύει επίσης και για την προσθήκη «Trend Micro Encryption for » («TMEE»), για προσωπική χρήση. Ο όρος «Λογισμικό», όπως χρησιμοποιείται στο παρόν, θα περιλαμβάνει την προσθήκη TMEE. Οι προσφορές που σχετίζονται με επαγγελματικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων διέπονται από άλλα συμφωνητικά. 2. Δεσμευτικό συμβόλαιο. Το παρόν συμφωνητικό άδειας χρήσης («Συμφωνητικό») συνιστά δεσμευτικό συμβόλαιο μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας Trend Micro Incorporated ή της θυγατρικής αυτής που της έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης («Trend Micro») και του νομικού προσώπου που θα χρησιμοποιεί το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες της Trend Micro επί πληρωμή ή επί δοκιμή ή των φυσικών προσώπων που θα χρησιμοποιούν την προσθήκη TMEE για προσωπική χρήση. Ο εργαζόμενος ή άλλος προστηθείς του εν λόγω νομικού προσώπου, περιλαμβανομένου του μεταπωλητή ή του υπεργολάβου, που εγκαθιστά ή δηλώνει το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες, («Εκπρόσωπος») οφείλει να αποδεχτεί το παρόν εκ μέρους του νομικού προσώπου πριν από τη χρήση του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών. Τα φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν εγκατάσταση ή δήλωση της προσθήκης TMEE για προσωπική χρήση πρέπει να αποδεχτούν το παρόν πριν χρησιμοποιήσουν την προσθήκη TMEE. Τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Εκπρόσωπος έχει κάνει αποδεκτό το παρόν με έγκυρο τρόπο ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν αποδεχτεί το παρόν Συμφωνητικό αναφέρονται ως «Εσείς/Σας/Εσάς». Εκτυπώστε το παρόν και φυλάξτε ένα αντίγραφο αυτού σε ηλεκτρονική μορφή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ TREND MICRO. ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 8, 17, 18 ΚΑΙ 19 ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΑΣ. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10 ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ. 3. Αποδοχή του Συμφωνητικού. (α) Εάν γίνει λήψη του Λογισμικού ή ενεργοποιηθεί η παροχή Υπηρεσίας από την τοποθεσία μας στο web (επί πληρωμή, επί δοκιμή ή με σκοπό την προσωπική χρήση), θα θεωρείται ότι το Συμφωνητικό έγινε αποδεκτό και ότι καταρτίστηκε συμβόλαιο όταν ο Εκπρόσωπος ή το φυσικό πρόσωπο επιλέξει το κουμπί «Αποδέχομαι», «ΟΚ» ή «Ναι» ή το παρακάτω πλαίσιο πριν από τη λήψη ή την εγκατάσταση. (β) Εάν η λήψη του Λογισμικού πραγματοποιηθεί από Συμπαγή Δίσκο (CD)/DVD που συνοδεύει το πακέτο του προϊόντος, το Συμφωνητικό θα θεωρείται ότι έγινε αποδεκτό και ότι καταρτίστηκε συμβόλαιο όταν ο Εκπρόσωπος ή το φυσικό πρόσωπο αποκόψει τη σφραγίδα πάνω στη θήκη του CD/DVD. (γ) Εάν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο χρησιμοποιεί ήδη μια αξιολόγηση ή άλλη έκδοση του Λογισμικού ή της Υπηρεσίας, θα θεωρείται ότι έχει κάνει δεκτό το παρόν ως κάτοχος άδειας χρήσης επί πληρωμή, όταν ο Εκπρόσωπος ή το φυσικό πρόσωπο εισαγάγει τον αριθμό-κλειδί δήλωσης προϊόντος ή κωδικό ενεργοποίησης για χρήση επί πληρωμή (όποιος προηγείται). 4. Απόρριψη του Συμφωνητικού. Εάν ένα φυσικό πρόσωπο δεν είναι εξουσιοδοτημένο εκ μέρους του νομικού προσώπου προς αποδοχή του παρόντος Συμφωνητικού, ή ένας Εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο δεν συμφωνεί με οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση του παρόντος, επιλέξτε το κουμπί «Δεν αποδέχομαι» ή «Όχι» ή το παρακάτω πλαίσιο ή/και μην εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί δήλωσης ή τον

2 κωδικό ενεργοποίησης, μην αποκόψετε τη σφραγίδα πάνω στη θήκη του CD/DVD ή μην χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες. ΕΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΡΙΝ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ. 5. Ισχύον Συμφωνητικό. Κατά την εγκατάσταση του Λογισμικού ή την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας, μπορεί να Σας ζητηθεί να αποδεχτείτε την ίδια ή άλλη έκδοση του συμφωνητικού άδειας χρήσης της Trend Micro. Η πρώτη έκδοση του συμφωνητικού που κάνετε δεκτή με έγκυρο τρόπο θα έχει προτεραιότητα, εκτός κι αν το Λογισμικό ή οι Υπηρεσίες υπόκεινται σε υφιστάμενο γραπτό συμβόλαιο που φέρει την υπογραφή της Trend Micro, στην οποία περίπτωση, το υπογεγραμμένο συμβόλαιο θα έχει προτεραιότητα. Ως προϋπόθεση χρήσης, κάποιες Μείζονες και Δευτερεύουσες ενημερώσεις προϊόντων μπορεί να Σας ζητήσουν να αποδεχτείτε πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους άδειας χρήσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το παρόν συμφωνητικό και οι γραπτές προδιαγραφές της Trend Micro σχετικά με τη Συντήρηση και τον αριθμό των Υπολογιστών, των Εικονικών μηχανημάτων ή των Χρηστών με άδεια χρήσης, όπου εφαρμόζονται, θα καταργούν οποιεσδήποτε προηγούμενες ή σύγχρονες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες, υποσχέσεις ή δηλώσεις. Όσον αφορά τις τροποποιήσεις του παρόντος, πρέπει να υπάρχει γραπτή συμφωνία από την Trend Micro. 6. Ισχύοντες Όροι και Ορισμοί. Άδειες χρήσης επί πληρωμή: Εάν είστε κάτοχος άδειας χρήσης επί πληρωμή, ισχύουν για Εσάς οι Παράγραφοι 1 έως 7 και 9 έως 31. Άδεια χρήσης επί δοκιμή ή για προσωπική χρήση: Εάν είστε «χρήστης επί δοκιμή» ή «προσωπικός χρήστης» ισχύουν για Εσάς οι Παράγραφοι 1 έως 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23 έως 28, 30 και 31 του παρόντος Συμφωνητικού. Ο όρος «Υπολογιστής» σημαίνει τους προσωπικούς υπολογιστές, τους σταθμούς εργασίας, τους προσωπικούς υπολογιστές χειρός, τα κινητά τηλέφωνα κάθε τύπου ή άλλες ψηφιακές ηλεκτρονικές συσκευές. Ο όρος «Ενημερώσεις ασφάλειας περιεχομένου» σημαίνει νέες εκδόσεις του/ων στοιχείου/ων ασφαλείας περιεχομένου του Λογισμικού, γνωστές κι ως αρχεία μοτίβου ή ορισμοί. Ο όρος «Τεκμηρίωση» σημαίνει την τεχνική τεκμηρίωση και τις οδηγίες λειτουργίας που καθίστανται διαθέσιμες σε Εσάς σε σχέση με το Λογισμικό ή/και τις Υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των έντυπων ενημερώσεων, των αρχείων «Read Me» και των σημειώσεων έκδοσης που διατίθενται ηλεκτρονικά. Ο όρος «Έγγραφο άδειας χρήσης» σημαίνει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω εφαρμοζόμενα έγγραφα που αποσαφηνίζουν τα δικαιώματα χρήσης του Λογισμικού ή/και των Υπηρεσιών από Εσάς: εντολή αγοράς, επιβεβαίωση παραγγελίας, πιστοποιητικό άδειας χρήσης, ή παρόμοιο έγγραφο άδειας χρήσης που εκδίδεται από την Trend Micro, ή γραπτή συμφωνία μεταξύ Εσάς και την Trend Micro, η οποία συνοδεύει, προηγείται ή έπεται του παρόντος. Ο όρος «Μείζονες ενημερώσεις προϊόντων» σημαίνει μεταγενέστερες εκδόσεις του Λογισμικού που περιέχουν νέες λειτουργίες ή λειτουργικότητα. Ο όρος «Δευτερεύουσες ενημερώσεις προϊόντων» σημαίνει μεταγενέστερες εκδόσεις του Λογισμικού που περιέχουν προγράμματα διόρθωσης σφαλμάτων ή δευτερεύουσες βελτιώσεις και οι οποίες χαρακτηρίζονται, κατά κανόνα, από μια αλλαγή στον αριθμό έκδοσης στα δεξιά της υποδιαστολής. Ο όρος «Χρήστες επί πληρωμή» σημαίνει τους χρήστες που έχουν αγοράσει άδεια χρήσης Λογισμικού ή/και Υπηρεσιών. Ο όρος «Προσωπικοί χρήστες» σημαίνει τους χρήστες που χρησιμοποιούν την προσθήκη TMEE για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Ο όρος «Ενημερώσεις υπηρεσιών» σημαίνει τις βελτιώσεις στις βάσεις δεδομένων, την ευρετική ή την υποκείμενη τεχνολογία των Υπηρεσιών. Οι Ενημερώσεις υπηρεσιών υλοποιούνται χωρίς την εμπλοκή του τελικού χρήστη.

3 Ο όρος «Χρήστες επί δοκιμή» σημαίνει τους χρήστες που δεν έχουν αγοράσει άδειας χρήσης του Λογισμικού ή/και των Υπηρεσιών και χρησιμοποιούν το Λογισμικό ή/και τις Υπηρεσίες δοκιμαστικά ή για σκοπούς αξιολόγησης Ο όρος «Επίπεδο χρήσης» σημαίνει το μοντέλο χρήσης άδειας (το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τον υπολογιστή, την κονσόλα, το λειτουργικό σύστημα, το υλικολογισμικό, την εφαρμογή, τη CPU, το κλειδί, το χρήστη, το διακομιστή, τους περιορισμούς στοιβάδων μηχανήματος, εφόσον εφαρμόζονται) με βάση το οποίο η Trend Micro υπολογίζει, κοστολογεί και παραχωρεί δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού ή/και των Υπηρεσιών που ισχύουν κατά τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας για το εν λόγω Λογισμικό ή Υπηρεσίες, όπως υποδεικνύονται στο παρόν και στο ισχύον Έγγραφο άδειας χρήσης. Ο όρος «Χρήστες» σημαίνει τους εργαζομένους Σας ή ανεξάρτητους συμβούλους Σας που χρησιμοποιούν ή έχουν πρόσβαση σε Υπολογιστή (περιλαμβανομένου και κοινόχρηστου Υπολογιστή) ή σε άλλη συσκευή προκειμένου να εκτελούν εργασίες για Εσάς, ο δε Υπολογιστής ή η συσκευή συνδέεται απευθείας ή έμμεσα με το/ους διακομιστή/ές ή άλλα συστήματα στα οποία είναι εγκατεστημένο το Λογισμικό, ή οι οποίοι αντλούν όφελος από τη χρήση του Λογισμικού ή το άτομο που στην πράξη χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τμήμα του Λογισμικού. Ο όρος «Εικονικά μηχανήματα» σημαίνει τις υλοποιήσεις λογισμικού ενός μηχανήματος (δηλ. υπολογιστή) το οποίο εκτελεί προγράμματα όπως ένα φυσικό μηχάνημα. 7. Κυριότητα. Το Λογισμικό, οι Υπηρεσίες και η Τεκμηρίωση αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας Trend Micro Incorporated ή των δικαιοπαρόχων αυτής και προστατεύονται από την αμερικανική νομοθεσία περί δικαιωμάτων δημιουργού, εμπορικών μυστικών ή άλλους νόμους περί δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και διεθνείς διατάξεις συνθηκών. Με την αποδοχή του παρόντος, αποκτάτε τα περιορισμένα δικαιώματα επί του Λογισμικού, της Τεκμηρίωσης και των Υπηρεσιών όπως διατυπώνονται στις Παραγράφους 8 και 9 κατωτέρω. 8. Άδεια χρήσης επί δοκιμή ή για προσωπική χρήση. Χρήστης επί δοκιμή: Εάν είστε χρήστης επί δοκιμή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες για σκοπούς αξιολόγησης ή δοκιμής σε μη παραγωγικό περιβάλλον για 30 (τριάντα) ημέρες από την ημερομηνία λήψης του Λογισμικού ή ενεργοποίησης της Υπηρεσίας (η «Περίοδος αξιολόγησης»). Κατά τη διάρκεια της Περιόδου αξιολόγησης, δικαιούστε τεχνική υποστήριξη βάσει web ή μέσω στη χώρα κατοικίας, καθώς και Μείζονες ενημερώσεις προϊόντων, Ενημερώσεις ασφάλειας περιεχομένου και Ενημερώσεις υπηρεσιών, εφόσον διατίθενται. Οι όροι που ξεκινούν με κεφαλαίο επεξηγούνται στην Παράγραφο 6 άνω. Προσθήκη Trend Micro Encryption Client μόνο για Προσωπικούς χρήστες: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την προσθήκη TMEE σε μη αποκλειστική βάση, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης και παραχώρησης, αυστηρά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού TMEE επιτρέπεται σε μέγιστο αριθμό 5 (πέντε) χρηστών ανά τομέα (εξαιρούνται ορισμένοι τομείς καταναλωτών). Δικαιούστε τεχνική υποστήριξη βάσει web στη χώρα κατοικίας Σας. Συνομολογείτε να χρησιμοποιείτε την προσθήκη TMEE για να δημιουργείτε ηλεκτρονικές υπογραφές που ισχύουν για την εξακρίβωση της γνησιότητας και της αρτιότητας των μηνυμάτων Σας, και ότι στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, οι εν λόγω ηλεκτρονικές υπογραφές θα γίνονται δεκτές στο δικαστήριο ως πειστήρια απόδειξης της γνησιότητας και της αρτιότητας των μηνυμάτων Σας. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ TREND MICRO ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΟΚΙΜΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ή ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ. Το δικαίωμά Σας επί της χρήσης του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών παύει με τη λήψη της Περιόδου Αξιολόγησης, όταν λήξει το διάστημα ισχύος της προσωπικής χρήσης της προσθήκης ή σε περίπτωση που αθετήσετε κάποιον όρο του παρόντος Συμφωνητικού. Επιπρόσθετα, η Trend Micro επιφυλάσσεται του δικαιώματος καταγγελίας οποιασδήποτε άδειας χρήσης επί δοκιμή ή για προσωπική χρήση, με ή χωρίς λόγο, μετά από προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση 5 (πέντε) ημερών. Με την καταγγελία, οφείλετε να διαγράψετε ή να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού και της Τεκμηρίωσης και να διακόψετε τη χρήση του Λογισμικού ή της Υπηρεσίας. Η ισχύς των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που ορίζονται στις Παραγράφους 7, 16, 21, και 30 διατηρείται και μετά την καταγγελία. 9. Άδεια χρήσης επί πληρωμή.

4 (A) Για Λογισμικό: Με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος και καταβάλλετε τα ισχύοντα τέλη άδειας χρήσης, μπορείτε (i) να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό αποκλειστικά για την υποστήριξη των εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησής Σας στις ποσότητες και βάσει των Επιπέδων χρήσης που περιγράφονται στο παρόν και στο εφαρμοστέο Έγγραφο άδειας χρήσης και (ii) έχετε το δικαίωμα δημιουργίας ενός εύλογου αριθμού αντιγράφων του Λογισμικού για λόγους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Η χρήση των Στοιχείων υπηρεσιών διέπεται από την Παράγραφο β κατωτέρω. Η ταυτόχρονη προσπέλαση και χρήση των λειτουργιών δημιουργίας αναφορών του Λογισμικού Trend Micro Control Manager περιορίζεται σε 5 (πέντε) χρήστες. Ωστόσο, διατίθενται πρόσθετες άδειες σε ομάδες των 5 (πέντε) Χρηστών για ταυτόχρονη χρήση. Επισημαίνεται ότι τα τέλη άδειας χρήσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Εικονικό μηχάνημα που είναι συνδεδεμένο άμεσα ή έμμεσα στο/ους διακομιστή/ές δικτύου όπου είναι εγκατεστημένο το Λογισμικό. Εάν έχετε αποκτήσει το Λογισμικό με συνδρομή, τα δικαιώματά Σας για χρήση του Λογισμικού θα λήξουν την εκάστοτε ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο ισχύον Έγγραφο άδειας χρήσης και οφείλετε να διακόψετε τη χρήση του Λογισμικού τη συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. (B) Για Στοιχεία υπηρεσιών: Επιτρέπεται μόνο η ενεργοποίηση και χρήση των Στοιχείων υπηρεσιών του Λογισμικού στις ποσότητες και βάσει των Επιπέδων χρήσης που περιγράφονται στο παρόν και στο ισχύον Έγγραφο άδειας χρήσης κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε Περιόδου συντήρησης (όπως ορίζεται στην Παράγραφο 11 κατωτέρω). (Γ) Για Ανεξάρτητες υπηρεσίες: Η Trend Micro θα Σας παρέχει τις Ανεξάρτητες υπηρεσίες για το χρονικό διάστημα («Περίοδος συνδρομής»), όπως αυτό δηλώνεται στο Έγγραφο άδειας χρήσης Σας, μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης με ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε Περιόδου συντήρησης (όπως ορίζεται στην Παράγραφο 11 κατωτέρω) 24 (εικοσιτέσσερις) ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 (επτά) ημέρες την εβδομάδα, 365 (τριακόσιες εξήντα πέντε) ημέρες το χρόνο, με βάση το ισχύον συμφωνητικό επιπέδου υπηρεσιών. Οφείλετε να ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες για να τις λάβετε, και να τις ενεργοποιήσετε εγκαίρως ώστε να λάβετε τις Υπηρεσίες για την πλήρη Συνδρομή ή Περίοδο συντήρησης. Συνομολογείτε να παρέχετε στην Trend Micro όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ενεργοποίηση και την εκτέλεση των Ανεξάρτητων υπηρεσιών, περιλαμβανομένων πληροφοριών καταλόγου με μια πλήρη λίστα εν ενεργεία διευθύνσεων , και να ενημερώσετε την Trend Micro σχετικά με αυξήσεις στον πραγματικό αριθμό των Χρηστών έτσι ώστε να γίνει ανάλογη προσαρμογή των τελών της Συνδρομής. (Δ) Για Τεκμηρίωση: Έχετε δικαίωμα να δημιουργήσετε έναν εύλογο αριθμό αντιγράφων της Τεκμηρίωσης για εκπαίδευση και χρήση από το προσωπικό Σας. Τα εν λόγω αντίγραφα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ίδιες σημειώσεις περί αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης όπως η αρχική Τεκμηρίωση που λάβατε από την Trend Micro. 10. Περιορισμοί άδειας χρήσης. Βάσει του παρόντος, δεν επιτρέπονται τα εξής: (i) η μεταβίβαση ή εκχώρηση δευτερεύουσας άδειας χρήσης του Λογισμικού, της Υπηρεσίας ή της Τεκμηρίωσης σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (ii) η ενοικίαση, η μίσθωση, ο δανεισμός, η δημοπρασία ή η μεταπώληση του Λογισμικού, της Υπηρεσίας ή της Τεκμηρίωσης, (iii) η τροποποίηση, η προσαρμογή, η μετάφραση ή η δημιουργία παράγωγων έργων από το Λογισμικό, την Υπηρεσία ή την Τεκμηρίωση, (iv) η αποσυμπίληση, η ανακατασκευή του πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα του Λογισμικού ή της Υπηρεσίας, εν μέρει ή εν όλω, ή η προσπάθεια με άλλον τρόπο της ανακατασκευής ή ανακάλυψης του πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα ή των υποκείμενων ιδεών, αλγόριθμων, μορφών αρχείων, διασυνδέσεων προγραμματισμού ή διαλειτουργικότητας, (v) η χρήση του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, (vi) η χρήση του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών με άλλον τρόπο από αυτόν που ορίζεται συγκεκριμένα στη συνοδευτική Τεκμηρίωση ή (vii) η εξουσιοδότηση τρίτων να προβούν σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες. Η Trend Micro επιφυλάσσεται του δικαιώματος λήψης εύλογων μέτρων, περιλαμβανομένης της αναστολής της παροχής Συντήρησης ή οποιωνδήποτε Υπηρεσιών, για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης του Λογισμικού ή/και των Υπηρεσιών. 11. Συντήρηση/Ανανέωση των Αδειών χρήσης επί πληρωμή. Με την κατοχή άδειας χρήσης επί πληρωμή για το Λογισμικό ή/και τις Υπηρεσίες δικαιούστε Δευτερεύουσες ενημερώσεις προϊόντων, Ενημερώσεις ασφάλειας περιεχομένου ή/και Ενημερώσεις υπηρεσιών (όπως καθορίζονται ανωτέρω), εφόσον εφαρμόζονται, και τεχνική υποστήριξη βάσει web ή μέσω από την Trend Micro ή εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή στη χώρα όπου αγοράστηκαν η άδεια για το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες (συλλογικά «Συντήρηση») για 1 (ένα) έτος από την ημερομηνία που λάβατε τον αριθμό σειράς του

5 προϊόντος, τον αριθμό-κλειδί δήλωσης προϊόντος ή τον κωδικό ενεργοποίησης ή την επιβεβαίωση της παραγγελίας, όποιο προηγείται χρονικά («Περίοδος συντήρησης»). Για να δικαιούστε Συντήρηση, πρέπει να αγοράσετε ετήσια Συντήρηση ανανέωσης από τον προμηθευτή Σας (ή την Trend Micro) πριν από τη λήξη της Περιόδου συντήρησης. Μετά τη λήξη οποιασδήποτε Περιόδου συντήρησης, δεν δικαιούστε καμία Συντήρηση, εκτός κι αν αγοράσετε την ετήσια Συντήρηση ανανέωσης από την Trend Micro (ή εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή ή έμπορο αυτής) στο εκάστοτε κόστος των τελών. Η Trend Micro επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβάλει τέλη επαναφοράς πέραν των ληξιπρόθεσμων τελών Συντήρησης μετά τη λήξη της Περιόδου συντήρησης. Το δικαίωμα επαναφοράς της Συντήρησης παύει να ισχύει εάν το διάστημα που έχει λήξει υπερβαίνει το 1 (ένα) έτος. Η Trend Micro επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προσφέρει τροποποιημένες εκδόσεις του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων μεταγενέστερων εκδόσεων που περιέχουν νέες λειτουργίες ή λειτουργικότητα, ως νέα προϊόντα ή υπηρεσίες με πρόσθετο κόστος. Για την αποτελεσματική λειτουργία του Λογισμικού, οι Δευτερεύουσες ενημερώσεις προϊόντων, οι Ενημερώσεις ασφάλειας περιεχομένου και οι ενημερώσεις των στοιχείων της μηχανής σάρωσης του Λογισμικού πρέπει να εγκαθίστανται τακτικά από την τοποθεσία web της Trend Micro. Η Trend Micro επιφυλάσσεται του δικαιώματος αλλαγής των εκάστοτε όρων και προϋποθέσεων, καθώς και των εκάστοτε τελών, που ισχύουν για τη Συντήρηση και τις άλλες Υπηρεσίες, και να επιβάλει πρόσθετες χρεώσεις για τεχνική υποστήριξη εκτός των συνόρων της χώρας όπου αγοράστηκε αρχικά το Λογισμικό. Η τεχνική υποστήριξη διατίθεται μόνο για κάθε έκδοση Λογισμικού ή Υπηρεσίας και για 18 (δεκαοκτώ) μήνες από την κυκλοφορία του. Με την εγκατάσταση, οι Δευτερεύουσες και Μείζονες ενημερώσεις προϊόντων καθίστανται «Λογισμικό» για τους σκοπούς του παρόντος Συμφωνητικού και η χρήση από Εσάς των Δευτερευουσών και Μείζονων ενημερώσεων προϊόντων υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος και σε όποιους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις συνοδεύουν τις εν λόγω Δευτερεύουσες και Μείζονες ενημερώσεις προϊόντων. 12. Δηλώσεις υπηρεσιών. Η λειτουργία των Στοιχείων λογισμικού και των Ανεξάρτητων υπηρεσιών βασίζεται στην προώθηση κάποιων δεδομένων («Προωθημένα δεδομένα») σε διακομιστές που ανήκουν στην Trend Micro ή ελέγχονται από αυτήν για σάρωση ασφαλείας. Ως προϋπόθεση για τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας και με την αποδοχή του παρόντος δηλώνετε και εγγυάστε τα εξής: (i) Είστε κάτοχος νόμιμης άδειας και εξουσιοδότησης για πρόσβαση και παροχής στην Trend Micro πρόσβασης στα Προωθημένα δεδομένα και συνομολογείτε να παρέχετε στην Trend Micro αποδεικτικά έγγραφα της εν λόγω εξουσιοδότησης κατ' απαίτηση, (ii) Εξουσιοδοτείτε την Trend Micro να ενεργεί ως ο φορέας επεξεργασίας δεδομένων Σας και με τη διακριτική Σας ευχέρεια κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών; (iii) στο βαθμό που απαιτείται από την εγχώρια νομοθεσία, δεσμεύεστε να κοινοποιήσετε την πηγή των Προωθημένων δεδομένων, το εύρος εφαρμογής και το σκοπό της Υπηρεσίας, η οποία πράξη μπορεί να συνεπάγεται τη μεταβίβαση των Προωθημένων δεδομένων σε διακομιστές εκτός της δικαιοδοσίας Σας (και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), (iv) συνομολογείτε ότι Εσείς φέρετε την ευθύνη για το αν θα χρησιμοποιήσετε και με ποιον τρόπο τις Υπηρεσίες και (v) δηλώνετε ότι θα χρησιμοποιείτε άλλως τις Υπηρεσίες μόνο με νόμιμο τρόπο. Συνομολογείτε ότι η Trend Micro και Εσείς δεσμεύεστε από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με «τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες», η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα και η οποία ενσωματώνεται στο παρόν δι αναφοράς. Πληροφορίες σχετικές με την επεξεργασία δεδομένων και τις τεχνικές και οργανωτικές διεργασίες περιγράφονται στη σχετική συνοδευτική Τεκμηρίωση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αθέτησης των δηλώσεων και εγγυήσεων της Παραγράφου 12, η Trend Micro δικαιούται με προηγούμενη ειδοποίηση και με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων της, να προβεί στην αναστολή της εκτέλεσης της Υπηρεσίας ώσπου να αποδείξετε, προς ικανοποίηση της Trend Micro, ότι έχετε λάβει μέτρα για την αποκατάσταση της αθέτησης. 13. Δήλωση προϊόντος. Προκειμένου να λαμβάνετε Υπηρεσίες, Ενημερώσεις και τεχνική υποστήριξη, πρέπει να δηλώσετε έναν Εκπρόσωπο στην Trend Micro ο οποίος θα ενεργοποιήσει το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες. Η δήλωση μάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί Σας και να διασφαλίσουμε ότι μόνο νομικά πρόσωπα που έχουν έγκυρες άδειες χρήσης θα λαμβάνουν Συντήρηση και άλλες Υπηρεσίες. Για τη δήλωση απαιτείται επωνυμία νομικού προσώπου και διεύθυνση, ένας υπεύθυνος επικοινωνίας, έγκυρος αριθμός σειράς προϊόντος, και μια έγκυρη διεύθυνση για ανανέωση και άλλες σημειώσεις νομικού περιεχομένου. Η αδυναμία δήλωσης δεν μειώνει την ισχύ των

6 δικαιωμάτων βάσει εγγύησης που έχετε, ωστόσο, η Trend Micro δεν μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε Υπηρεσίες, Ενημερώσεις ή τεχνική υποστήριξη χωρίς δήλωση. 14. Συλλογή πληροφοριών. Πέρα από τις πληροφορίες δήλωσης προϊόντος, η Trend Micro πρέπει να επεξεργαστεί και να αποθηκεύσει κάποιες πληροφορίες για το δίκτυο και τον εξοπλισμό Σας προκειμένου να παρέχει Συντήρηση και σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης. Για να βελτιώσει τα προϊόντα της, η Trend Micro δύναται ανά διαστήματα να μεταφορτώνει (upload) πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος, το λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας ή τα δυνητικά ανεπιθύμητα αρχεία από το εγκατεστημένο Λογισμικό, και δύναται να χρησιμοποιεί τη συχνότητα χρήσης της Υπηρεσίας για να βελτιώσει τις βάσεις δεδομένων της και την ευρετική τεχνολογία. Συνομολογείτε ότι η Trend Micro δύναται (i) να χρησιμοποιεί δεδομένα από το εγκατεστημένο Λογισμικό που έχουν προέλθει από μεταφόρτωση για τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, (ii) να μοιράζεται δεδομένα με θυγατρικές και συνεργάτες ασφαλείας που έχουν χαρακτηριστεί ως κακόβουλο ή ανεπιθύμητο περιεχόμενο και (iii) να χρησιμοποιεί και να κοινοποιεί δεδομένα που προήλθαν από μεταφόρτωση για σκοπούς ανάλυσης ή δημιουργίας αναφορών μόνο εάν η εν λόγω χρήση, ο διαμοιρασμός ή κοινοποίηση δεν Σας κατονομάζει ή περιλαμβάνει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ταυτοποιηθεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο. Η Trend Micro διατηρεί τον τίτλο κυριότητας, ιδιοκτησίας καθώς και κάθε δικαίωμα και συμφέρον επί της πνευματικής ιδιοκτησίας ή το προϊόν έργου που απορρέει από τη χρήση και ανάλυση των εν λόγω πληροφοριών. 15. Κανονισμοί προστασίας δεδομένων. Η χρήση ορισμένου Λογισμικού ή/και Υπηρεσιών δύναται να υπόκειται σε νόμους ή κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων σε διάφορες δικαιοδοσίες. Η ευθύνη καθορισμού του τρόπου και της ανάγκης συμμόρφωσης με τους εν λόγω νόμους ή κανονισμούς επαφίεται σε Εσάς. 16. Συναίνεση σε ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις. Η Trend Micro δύναται να Σας αποστείλει τις απαιτούμενες σημειώσεις νομικού περιεχομένου κι άλλες κοινοποιήσεις σχετικά με το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των Ενημερώσεων, αναβαθμίσεων, ειδικών προσφορών και τιμών ή άλλων συναφών πληροφοριών, ερευνών πελατών ή άλλων αιτήσεων για ανατροφοδότηση («Κοινοποιήσεις»). Η Trend Micro θα αποστέλλει τις Κοινοποιήσεις μέσω σημειώσεων μέσα στο προϊόν ή μέσω στις δηλωμένες διευθύνσεις των υπεύθυνων επικοινωνίας ή θα αναρτά τις Κοινοποιήσεις στις τοποθεσίες web της. Με την αποδοχή του παρόντος, συναινείτε ως προς τη λήψη όλων των Κοινοποιήσεων μόνο μέσω των ανωτέρω ηλεκτρονικών μέσων και συμφωνείτε και δηλώνετε ότι μπορείτε να προσπελάσετε τις Κοινοποιήσεις μέσω των τοποθεσιών web. 17. Εγγύηση άδειας χρήσης επί πληρωμή. Σχετικά με τις άδειες χρήσης επί πληρωμή, η Trend Micro δηλώνει ότι: (i) για 30 (τριάντα) ημέρες μετά την έκδοση αριθμού-κλειδιού δήλωσης προϊόντος ή κωδικού ενεργοποίησης (όποιο προηγείται χρονικά) από την Trend Micro, το σκέλος του προγράμματος του Λογισμικού θα συμμορφώνεται ουσιωδώς με την εκάστοτε Τεκμηρίωση, όπως αυτή θα ενημερώνεται από καιρό σε καιρό, περιλαμβανομένων των αρχείων «ReadMe» και των σημειώσεων έκδοσης που διατίθενται ηλεκτρονικά και (ii) στη διάρκεια της Περιόδου συντήρησης θα εκτελεί τις Υπηρεσίες με επαγγελματικό τρόπο και την εύλογη δεξιότητα και επιμέλεια («Περιορισμένη εγγύηση»). 18. Αποζημιώσεις πελάτη. Εάν το Λογισμικό ή οι Υπηρεσίες δεν συμμορφώνονται με την ανωτέρω Περιορισμένη εγγύηση, η συνολική ευθύνη της Trend Micro και η αποκλειστική αποζημίωσή Σας θα είναι, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Trend Micro, να προβεί στα εξής: (α) να καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για τη διόρθωση του σφάλματος του Λογισμικού, (β) να Σας βοηθήσει στην επίλυση ή την αποφυγή του σφάλματος Λογισμικού, (γ) να επιστρέψει το αντίτιμο αγοράς του Λογισμικού, (δ) να εκτελέσει εκ νέου τις Υπηρεσίες, ή (ε) να επιστρέψει τυχόν προπληρωμένα τέλη για τις Υπηρεσίες μετά την ημερομηνία της αθέτησης της Περιορισμένης Εγγύησης, με την προϋπόθεση ότι ενημερώσετε την Trend Micro σχετικά με την αξίωσή Σας βάσει της Περιορισμένης εγγύησης εντός της περιόδου εγγύησης. Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ (A) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΤΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ή ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ή (Β) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ή ΣΦΑΛΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Ή ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

7 19. Μη παροχή άλλων εγγυήσεων. ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, Η TREND MICRO Ή ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ Ή ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΤΟΝ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΚΩΔΙΚΑ Ή ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΘΑ ΑΠΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Ή ΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ Ή ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟ ΕΙΣΒΟΛΕΣ Ή ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΡΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 17 ΚΑΙ 18 ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η TREND MICRO ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 30 (ΤΡΙΑΝΤΑ) ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 20. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Κατά τη χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή Υπηρεσίας, πρέπει να ενημερώνετε τακτικά τα δεδομένα Σας και τα υπολογιστικά συστήματα σε χωριστά μέσα. Δηλώνετε ότι οποιαδήποτε αδυναμία τήρησης αντιγράφων ασφαλείας για δεδομένα και συστήματα μπορεί να προκαλέσει την απώλεια δεδομένων σε περίπτωση σφάλματος στο Λογισμικό, την Υπηρεσία ή τις Ενημερώσεις. Δεδομένου ότι μόνο Εσείς, και όχι η Trend Micro, είστε σε θέση να γνωρίζετε την αξία των υπολογιστικών συστημάτων και δεδομένων Σας, μόνο Εσείς μπορείτε να υλοποιήσετε σχέδια τήρησης αντιγράφων ασφαλείας και δικλίδες ασφαλείας που είναι κατάλληλες για τις δικές Σας ανάγκες σε περίπτωση που ένα σφάλμα στο Λογισμικό, την Υπηρεσία ή τις Ενημερώσεις προκαλέσει προβλήματα στον υπολογιστή ή απώλεια δεδομένων. 21. Περιορισμός ευθύνης Αποθετικές ζημίες. (A) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21(B) ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η TREND MICRO Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ (i) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΉΤΑΝ ΕΥΛΟΓΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ (ii) Ή ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΜΝΗΜΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ Ή ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΕΣΟΔΑ Ή ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η TREND MICRO ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ Ή ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ. (B) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 21(A) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ TREND MICRO Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΑΥΤΗΣ Ή ΛΟΓΩ ΑΠΑΤΗΣ Ή ΛΟΓΩ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ. (Γ) ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 21(A) ΚΑΙ 21(B) ΑΝΩΤΕΡΩ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ TREND MICRO Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΛΟΓΩ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ Ή ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ Ή ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΣΤΗΝ TREND MICRO, ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ Ή ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΑ ΗΤΑΝ

8 ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, Η TREND MICRO ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ. 22. Έλεγχος. Κατόπιν εύλογης ειδοποίησης και στη διάρκεια του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας, η Trend Micro θα έχει το δικαίωμα να ελέγξει τη χρήση από Εσάς του Λογισμικού ή της Υπηρεσίας. Εάν μετά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστωθεί ότι υπάρχουν Υπολογιστές, Εικονικά μηχανήματα ή Χρήστες που δεν διαθέτουν άδεια χρήσης, οφείλετε να καταβάλετε στην Trend Micro, εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ειδοποίηση, το εκάστοτε τέλος άδειας χρήσης, εγγραφής ή/και Συντήρησης για τους Υπολογιστές, τα Εικονικά μηχανήματα ή τους Χρήστες που δεν διαθέτουν άδεια χρήσης. Εάν τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν για την αθέμιτη χρήση υπερβαίνουν το 5% (πέντε τοις εκατό) των τελών που όντως καταβλήθηκαν στο διάστημα της ελεγμένης περιόδου, οφείλετε να αποζημιώσετε την Trend Micro για τα έξοδα του ελέγχου. 23. Ρήτρα εμπιστευτικότητας/μη κοινοποίησης. Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος ή οποιασδήποτε Περιόδου αξιολόγησης, ενδέχεται να λάβετε ορισμένες πληροφορίες που δεν είναι ευρέως γνωστές στο κοινό και τις οποίες η Trend Micro θεωρεί και μεταχειρίζεται ως εμπιστευτικού και ιδιοκτησιακού χαρακτήρα («Εμπιστευτικές πληροφορίες»), περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, αριθμών σειράς, αριθμών-κλειδιών δήλωσης προϊόντος ή κωδικών ενεργοποίησης, καθώς και πληροφορίες οι οποίες λόγω του χαρακτήρα ή της φύσης τους, θα θεωρούνταν απόρρητες και εμπιστευτικές από έναν λογικό άνθρωπο σε παρόμοια θέση και υπό παρόμοιες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια του παρόντος και οποτεδήποτε μετά τη λήξη του, συμφωνείτε (i) να τηρείτε τον απόρρητο χαρακτήρα των Εμπιστευτικών πληροφοριών, (ii) να μην κοινοποιείτε Εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους εκτός από εργαζομένους και ανεξάρτητους ανάδοχους που πρέπει να τις γνωρίζουν και οι οποίοι έχουν υπογράψει συμβάσεις που περιέχουν περιορισμούς κοινοποίησης και χρήσης εξίσου αυστηρούς με αυτούς της παρούσας Παραγράφου και (iii) να μην χρησιμοποιούν Εμπιστευτικές πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό εκτός όπως απαιτείται για την εκτέλεση του παρόντος. 24. Εκχώρηση/Διαιρετότητα. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση του παρόντος Συμφωνητικού ή οποιουδήποτε δικαιώματος απορρέει από αυτό σε οποιοδήποτε μέρος, περιλαμβανομένης της όποιας θυγατρικής, χωρίς τη γραπτή έγκριση της Trend Micro. Κάθε σκόπιμη εκχώρηση από Εσάς θα θεωρείται άκυρη. Η Trend Micro δύναται να εκχωρήσει το παρόν, εν μέρει ή εν όλω, και να αναθέσει τις υποχρεώσεις του σε κατάλληλους τρίτους ή στις θυγατρικές ή/και συγγενείς εταιρείες αυτής, με την προϋπόθεση ότι η ανάθεση των υποχρεώσεών της δεν θα απαλλάσσει την Trend Micro από τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το παρόν Συμφωνητικό. Συμφωνείτε ότι αν αρμόδιο καθ ύλην δικαστήριο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία κρίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος άκυρη, η απόφαση αυτή δεν θα επηρεάσει τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα παράγουν αποτελέσματα. 25. Έλεγχος εξαγωγών. Το Λογισμικό υπόκειται σε ελέγχους εξαγωγών σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διαχείρισης Εξαγωγών των Η.Π.Α. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή επανεξαγωγή του Λογισμικού σε νομικά πρόσωπα που εδρεύουν σε χώρες που τελούν υπό οικονομικό αποκλεισμό ή σε κατοίκους ή πολίτες αυτών ή σε χώρες που υφίστανται εμπορικές κυρώσεις, ή σε απαγορευμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν τις κατάλληλες κυβερνητικές άδειες. Πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω περιορισμούς διατίθενται στις εξής τοποθεσίες web: και Κατά την παραπάνω ημερομηνία, οι χώρες που τελούν υπό αμερικανικό οικονομικό αποκλεισμό περιλαμβάνουν την Κούβα, το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα, το Σουδάν και τη Συρία. Για την όποια παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας περί ελέγχου εξαγωγών σχετικά με το Λογισμικό την ευθύνη φέρετε Εσείς. Με την αποδοχή του παρόντος, επιβεβαιώνετε ότι δεν είστε κάτοικος ή πολίτης οποιασδήποτε χώρας τελούσας υπό οικονομικό αποκλεισμό από τις Η.Π.Α. και ότι δεν ισχύει άλλη απαγόρευση για Εσάς όσον αφορά τη λήψη του Λογισμικού. 26. Συμμόρφωση με τους κανονισμούς εισαγωγών. Με την επιφύλαξη των γενικών διατάξεων της Παραγράφου 25 ανωτέρω, το Λογισμικό δύναται, σε ορισμένες δικαιοδοσίες, να διέπεται από νόμους ή κανονισμούς περί εισαγωγών, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όσων εξ αυτών σχετίζονται με τη χρήση κρυπτογράφησης. Η ευθύνη καθορισμού του τρόπου και την ανάγκης συμμόρφωσης με τους εν λόγω ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή όχι επαφίεται σε Εσάς. 27. Περιορισμένα δικαιώματα κυβέρνησης των Η.Π.Α. Εάν είστε γραφείο ή τμήμα της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνετε ότι το Λογισμικό (i) αναπτύχθηκε με ιδιωτικές δαπάνες

9 (ii) έχει εμπορικό σκοπό (iii) δεν βρίσκεται στο δημόσιο τομέα και (iv) είναι «Περιορισμένο λογισμικό υπολογιστών» σύμφωνα με τον ορισμό του όρου που δίνεται στη Ρήτρα των Ομοσπονδιακών Κανονισμών Προμηθειών (FAR) και είναι «Εμπορικό λογισμικό υπολογιστών» σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στην Υποενότητα του Συμπληρώματος ομοσπονδιακών κανονισμών αμυντικών προμηθειών (DFARS). Η Κυβέρνηση συμφωνεί ότι (i) εάν το Λογισμικό παραχωρηθεί στο Υπουργείο Άμυνας (DoD), το Λογισμικό κατηγοριοποιείται ως «Εμπορικό λογισμικό υπολογιστών» και η Κυβέρνηση αποκτά μόνο «περιορισμένα δικαιώματα» στο Λογισμικό και την Τεκμηρίωσή του σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στη Ρήτρα (c)(1) του DFARS, και (ii) εάν το Λογισμικό παραχωρηθεί σε οποιοδήποτε τμήμα ή γραφείο της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός του Υπουργείου Αμύνης,, τα δικαιώματα της Κυβέρνησης επί του Λογισμικού και της Τεκμηρίωσης θα καθορίζονται στη Ρήτρα (c)(2) του FAR. 28. Ανωτέρα βία. Κανένα μέρος δεν θα ευθύνεται προς τον αντισυμβαλλόμενο για την όποια φερόμενη ή υφιστάμενη απώλεια ή ζημιές που είναι αποτέλεσμα καθυστερήσεων ή αδυναμίας εκτέλεσης λόγω ενεργειών του αντισυμβαλλόμενου, πράξεων της πολιτικής ή στρατιωτικής εξουσίας, κρατικών προτεραιοτήτων, σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, επιδημίας, καραντίνας, ενεργειακής κρίσης, απεργίας, εξεγέρσεων των εργατικών σωματείων, πολεμικών συρράξεων, αναταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών, ατυχήματος, έλλειψης, καθυστέρησης στη μεταφορά ή άλλης αιτίας πέραν του εύλογου ελέγχου του συμβαλλομένου του οποίου καθυστερεί η εκτέλεση. Κάθε συμβαλλόμενος των οποίων οι υποχρεώσεις αναστέλλονται βάσει των όρων της παρούσας Παραγράφου θα συνεχίζει την εκτέλεση των εν λόγω υποχρεώσεων όσο συντομότερα είναι ευλόγως δυνατό. 29. Λήξη - Καταγγελία. Το παρόν Συμφωνητικό είναι σε ισχύ ώσπου να καταγγελθεί. Είναι δυνατή η καταγγελία του παρόντος Συμφωνητικού οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση της Trend Micro. Πέραν του όποιου άλλου διαθέσιμου τρόπου αποζημίωσης βάσει του εφαρμοστέου νόμου, η Trend Micro δύναται να καταγγείλει την παρούσα εάν αθετήσετε ουσιωδώς την παρούσα ή αδυνατείτε να αποκαταστήσετε την όποια αθέτηση εντός 30 (τριάντα) ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης από εμάς. Με την εν λόγω καταγγελία, πρέπει να καταστρέψετε κάθε αντίγραφο του Λογισμικού. Οι Παράγραφοι 7, και εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την καταγγελία του παρόντος. 30. Εφαρμοστέο Δίκαιο/Δικαιοπάροχος της Trend Micro. Βόρεια Αμερική: Εάν κατοικείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά, ο δικαιοπάροχος είναι: Η Trend Micro Incorporated, N. De Anza Blvd., Cupertino, CA Φαξ : (408) και το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από τη νομοθεσία της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, Η.Π.Α. Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική: Εάν κατοικείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλλίας. Εάν κατοικείτε στην Αυστρία, τη Γερμανία ή την Ελβετία, το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από τη νομοθεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Εάν κατοικείτε στη Γαλλία, το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από τη νομοθεσία της Γαλλίας. Εάν κατοικείτε στην Ιταλία, το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από τη νομοθεσία της Ιταλίας. Εάν κατοικείτε στην Ευρώπη, ο δικαιοπάροχος είναι: Η Trend Micro EMEA Limited, μια εταιρεία συσταθείσα στην Ιρλανδία με αριθμό και έδρα στη διεύθυνση IDA Business and Technology Park, Model Farm Road, Cork, Ireland. Φαξ: εξ Εάν κατοικείτε στην Αφρική ή τη Μέση Ανατολή (εκτός των χωρών που τελούν υπό οικονομικό εξοπλισμό από τις Η.Π.Α.) ή στην Ευρώπη (εκτός της Αυστρίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Σουηδίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου) ο δικαιοπάροχος είναι: Η Trend Micro EMEA Limited, μια εταιρεία συσταθείσα στην Ιρλανδία με αριθμό και έδρα στη διεύθυνση IDA Business and Technology Park, Model Farm Road, Cork, Ireland. Φαξ: εξ. 373 και το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Ασία Ειρηνικός (εκτός Ιαπωνίας): Εάν κατοικείτε στην Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία, ο δικαιοπάροχος είναι: Η Trend Micro Australia Pty Limited, Suite 302, Level 3, 2-4 Lyon Park Road, North Ryde, New South Wales, 2113, Australia, Fax: και το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από τη νομοθεσία της Νέας Νότιας Ουαλλίας, Αυστραλία. Εάν κατοικείτε στο Χονγκ Κονγκ, την Ινδία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, τη Σιγκαπούρη ή την Ταϊλάνδη, ο δικαιοπάροχος είναι: Η Trend Taiwan Incorporated, 8F, No.198, Tun-Hwa S. Road, Sec.

10 2, Taipei 106, Taiwan, Republic of China. Εάν κατοικείτε στο Χονγκ Κονγκ, το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από τη νομοθεσία του Χονγκ Κονγκ. Εάν κατοικείτε στην Ινδία, το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από τη νομοθεσία της Ινδίας. Εάν κατοικείτε στην Ινδονησία, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, τη Σιγκαπούρη ή την Ταϊλάνδη, το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από τη νομοθεσία της Σιγκαπούρης. Δεν ισχύουν για το παρόν Συμφωνητικό βάσει της νομοθεσίας καμίας χώρας η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις διεθνούς πωλήσεως εμπορευμάτων και οι διατάξεις περί σύγκρουσης των δικαίων της πολιτείας Σας ή της χώρας διαμονής. 31. Τοποθεσίες Web/Ερωτήματα. Η πρόσβαση στις τοποθεσίες Web της Trend Micro είναι δυνατή μέσω της διεύθυνσης Για ερωτήσεις σχετικά με το Συμφωνητικό μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 Περιγραφή της Υπηρεσίας Η Vodafone σε συνεργασία με την Microsoft παρέχει στους συνδρομητές της την υπηρεσία Microsoft Office 365 (στο εξής η «Υπηρεσία»).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( ΣΥΜΒΑΣΗ ) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ............ 1 2. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ........ 1 3. ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ...........2 4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.........3 5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo L814-0010-00 8/2014 Μέρος 1 Γενικοί Όροι Η παρούσα Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούμε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα. Με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, με διακριτικό τίτλο «Antithesis Group», ο οποίος στη συνέχεια της σύμβασης αυτής θα αποκαλείται «Πάροχος», διαθέτει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird (/) Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα