ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 113 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Α.:15.6 Στη Λάρισα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρµπούτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1/2011 απόφαση του Δηµάρχου Λαρισαίων, ενώ παρευρίσκονταν από τα µέλη κ.κ. 1) Σπυρίδων Μπαρµπούτης ως Προέδρος, 2) Αράπκουλε Δέσποινα, 3) Αγραφιώτη Μαρία, 4) Κέλλας Χρήστος, 5) Πρασσάς Αναστάσιος, 6) Καλογιάννης Απόστολος, 7) Κοτάκου Μαρία και 8) Ιωακειμίδου-Παπαγεωργίου Μεταξωτή. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Α.:15.6 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 103 του Ν.3463/ Την με αριθμ.217/2011 ΑΔΣ περί «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικ. έτους 2011». 3. Το από υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Λογιστηρίου, το οποίο έχει ως εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ του Ν.3852/10 παρακαλούμε για τη διάθεση πίστωσης των παρακάτω κωδικών εξόδων. Τα οικονομικά στοιχεία έχουν ως εξής: ΚΩΔ.ΕΞΟΔΩΝ 15.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠ.ΕΓΚΑΤ.ΜΗΧΑΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΜ ΑΘΛ.ΧΩΡ.) , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ 5.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΟΚΠ) , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 100,00 100,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ Σελίδα 1 από 8

2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΣΠΟΡΑ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΦΑΛΑΝΗΣ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 8.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 5.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ 2.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 500,00 500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 100,00 100,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΑΠΗ) ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΚΑΡΤΕΣ - ΤΡΟΦΙΜΑ ΥΠΕΡ ΑΠΟΡΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 1.500, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 7.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 6.500, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ Σελίδα 2 από 8

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 8.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 7.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 8.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 1.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ 5.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΓΟΡΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 8.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΡΩΝ 4.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΗΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 2.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 6.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΑΝΔΙΑΣ ΑΜΜΟΥ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ Σελίδα 3 από 8

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΣΥΝΔ. ΕΞΑΡ/ΤΩΝ 8.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΛΑΣΣ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 8.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 5.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 7.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 5.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 3.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 8.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤ. ΚΕΝΤΡΑ 1.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΓΚΑΖΟΝ 5.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 3.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 4.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 2.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕ, ΚΑΚΑΟ & ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ 1.500, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΑΛΟΓΩΝ 5.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΔΙΧΤΥΑ κλπ) , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφιο δ του Ν.3852/10, ως εξής: Σελίδα 4 από 8

5 ΚΩΔ.ΕΞΟΔΩΝ 15.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠ.ΕΓΚΑΤ.ΜΗΧΑΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΜ ΑΘΛ.ΧΩΡ.) , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ 5.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΟΚΠ) , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 100,00 100,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΣΠΟΡΑ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΦΑΛΑΝΗΣ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 8.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 5.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ 2.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 500,00 500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 100,00 100,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ Σελίδα 5 από 8

6 ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΑΠΗ) ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΚΑΡΤΕΣ - ΤΡΟΦΙΜΑ ΥΠΕΡ ΑΠΟΡΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 1.500, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 7.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 6.500, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 8.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 7.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 8.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 1.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ 5.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΓΟΡΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 8.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΡΩΝ 4.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ Σελίδα 6 από 8

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΗΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 2.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 6.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΑΝΔΙΑΣ ΑΜΜΟΥ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΣΥΝΔ. ΕΞΑΡ/ΤΩΝ 8.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΛΑΣΣ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 8.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 5.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 7.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 5.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 3.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 8.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤ. ΚΕΝΤΡΑ 1.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΓΚΑΖΟΝ 5.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 3.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 4.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ Σελίδα 7 από 8

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 2.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕ, ΚΑΚΑΟ & ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ 1.500, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΑΛΟΓΩΝ 5.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΔΙΧΤΥΑ κλπ) , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Σελίδα 8 από 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 24/03/2011 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 30.6117.41008 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Σ) 7.800,00 ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 2/ απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 97 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 97 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 97 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΞ-Ε67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Β Μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ψ99 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:69/15-1-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα