ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-01-2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13 ΘΕΜΑ: Λήψη ανακλητικής απόφασης ανατροπής προτάσεων και αποφάσεων που αφορούν ποσά ΚΑΕ που δεσμεύτηκαν και δεν εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει μέχρι Στη Λάρισα σήµερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα π.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 96/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 5) Λέτσιος Κλεάνθης, 6) Μπανιός Μάρκος, 7) Ντάβαρη Ευαγγελία και 8) Αράπκουλε Δέσποινα. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Λήψη ανακλητικής απόφασης ανατροπής προτάσεων και αποφάσεων που αφορούν ποσά ΚΑΕ που δεσμεύτηκαν και δεν εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει μέχρι και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/ Το από υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Λογιστηρίου, το οποίο έχει ως εξής: Παρακαλούμε όπως προβείτε, στη λήψη ανακλητικής απόφασης με την οποία να ανατρέπονται όλες οι προτάσεις που αφορούν ποσά ΚΑΕ που δεσμεύτηκαν και οι οποίες δεν εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει μέχρι 31/12/2013 του Οικονομικού Έτους 2013 σύμφωνα με το Π.Δ 113/2010 άρθρο 4 παρ. 5 (ΦΕΚ 194/Α). ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την ανατροπή αναλήψεων και τη διαγραφή δεσμεύσεων, που αφορούν ποσά ανά ΚΑΕ, που δεσμεύτηκαν και οι οποίες δεν εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει μέχρι 31/12/2013 για διαδικαστικούς λόγους. Ο σχετικός πίνακας των προτάσεων και αποφάσεων με τα υπόλοιπα αδιάθετα ποσά επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΘΩΜΑ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σελίδα 1 από 140

2 Σειρά έκθεσης Αριθ. Ημ/νία έκθεσης έκδοσης Ποσό Υπόλοιπο προς Τιμολόγηση/ Ποσό αποδέσμευσης Υπόλοιπο Αιτιολογία Τιμολογη-θέντων προς Πληρωμή/ Ποσό ανατροπής Ημερομηνία ΑΟΕ έκρισης δαπάνης από Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ 16 07/01/ ,00 0,00 11, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 28 07/01/ , ,39 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.) 29 07/01/ ,00 185,88 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 33 07/01/ , , , ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 34 07/01/ ,00 14,74 0, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 35 07/01/ , , , ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 11/01/ ΒΕΦΧΩΛΞ-3ΗΦ 24/01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ 11/01/ ΒΕΦΧΩΛΞ-3ΗΦ 11/01/ ΒΕΦΧΩΛΞ-3ΗΦ 11/01/ ΒΕΦΧΩΛΞ-3ΗΦ 11/01/ ΒΕΦΧΩΛΞ-3ΗΦ Σελίδα 2 από 140

3 ΜΕΣΩΝ 36 07/01/ ,00 355, , ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 37 07/01/ ,00 8, , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 38 07/01/ ,00 18, , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 39 07/01/ ,00 225,87 0, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 48 08/01/ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.) 60 08/01/ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ 11/01/ ΒΕΦΧΩΛΞ-3ΗΦ 11/01/ ΒΕΦΧΩΛΞ-3ΗΦ 11/01/ ΒΕΦΧΩΛΞ-3ΗΦ 11/01/ ΒΕΦΧΩΛΞ-3ΗΦ 11/01/ ΒΕΦΧΩΛΞ-3ΗΦ 24/01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ Σελίδα 3 από 140

4 (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 63 08/01/ , ,20 0, /01/ ΒΕΦΧΩΛΞ-3ΗΦ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) 65 08/01/ , ,00 0, /01/ ΒΕΦΧΩΛΞ-3ΗΦ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) 67 08/01/ , ,85 0, /01/ ΒΕΦΧΩΛΞ-3ΗΦ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) 87 09/01/ , , , /01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ) 88 09/01/ , , , /01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ 33 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 95 10/01/ ,00 0, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ- ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 11/01/ ΒΕΦΧΩΛΞ-3ΗΦ 96 11/01/ , 00 49, , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 11/01/ ΒΕΦΧΩΛΞ-3ΗΦ Σελίδα 4 από 140

5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 97 14/01/ ,00 101,83 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 98 14/01/ , ,50 0, /01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /01/ ,00 178,96 0, /01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ&Δ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ /01/ ,00 500,00 0, ΑΜΟΙΒΗ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ /01/ , ,89 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ /01/ ,00 121,92 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ /01/ ,00 35,91 103, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,Φ ΩΤΙΣΜΟ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ ΤΑ /01/ , , , /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ /01/ , , , ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ Σελίδα 5 από 140

6 111 15/01/ , , , ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ /01/ , , , ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) /01/ , , , ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ /01/ , , , ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ /01/ , ,47 110, ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ /01/ ,98 19,50 300, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ /01/ , ,00 0, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ /01/ , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ /01/ , ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΞΕΝΩ ΝΑΣ) 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ Σελίδα 6 από 140

7 120 15/01/ , ,00 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ(ΞΕΝΩΝΑΣ) /01/ ,00 210,50 289, /01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ(ΞΕΝΩΝ ΑΣ) /01/ , ,00 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ /01/ , ,00 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) /01/ ,00 664,20 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΞΕΝ ΩΝΑΣ) /01/ , ,00 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ(ΞΕΝΩΝΑ Σ) /01/ , ,79 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΕΠΙΠΛΩΝ,ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΞΕΝΩ ΝΑΣ) /01/ , ,99 0, Η/Υ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ Σελίδα 7 από 140

8 (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.) /01/ , ,85 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.) /01/ , ,00 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.) /01/ ,00 888,99 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ /01/ ,00 510,81 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΕΠΙΠΛΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.) /01/ ,00 166,01 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ) (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.) /01/ ,00 165,00 0, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ Σελίδα 8 από 140

9 ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.)) /01/ , ,00 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.) /01/ , ,65 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.) /01/ , , , ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΕΙΔ. ΣΧΟΛ.) 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ Σελίδα 9 από 140

10 137 16/01/ , , , /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΕΙΔ. ΣΧΟΛ.) /01/ , ,90 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ (ΕΙΔ. ΣΧΟΛ.) /01/ ,00 201,06 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /01/ ,00 58,88 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ /01/ , , , /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ /01/ , ,64 465, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) /01/ , ,49 373, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) /01/ , ,73 180, ΑΠΟΔΟΧΕΣ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ Σελίδα 10 από 140

11 ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ /01/ , ,42 9, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΡΕΦ. ΣΤΑΘΜΩΝ /01/ , ,96 0, /01/ , 00 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ /01/ , ,56 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΧΥΤΑ) /01/ ,67 856,52 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (Η/Μ) /01/ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ /01/ , ,74 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΧΥΤΑ) /01/ , ,81 3, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ /01/ , ,14 105, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ Σελίδα 11 από 140

12 165 16/01/ , ,44 0, /01/ , 33 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ,38 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ /01/ , ,30 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ /01/ ,33 0,00 18, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ /01/ ,33 862,12 39, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ /01/ , ,27 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ /01/ , ,26 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ /01/ , ,92 410, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ /01/ , ,90 807, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ Σελίδα 12 από 140

13 174 16/01/ , ,72 445, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ /01/ , ,26 509, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) /01/ ,00 5,50 301, ΤΗΛΕΦ.- ΤΗΛΕΓ.-ΤΗΛ.ΤΕΛΗ /01/ ,00 655,15 0, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ /01/ , , , ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ /01/ ,00 537,95 0, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ /01/ , ,87 0, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ /01/ ,00 31,03 0, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ 17/01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ Σελίδα 13 από 140

14 ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ /01/ ,00 629,94 0, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ /01/ ,00 0,00 392, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ /01/ ,00 0,00 749, /01/ ΒΕΙΒΩΛΞ-6ΝΛ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ /01/ , , , /01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ /01/ , , , /01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ /01/ , , , /01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ /01/ , , , /01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ /01/ , ,40 0, /01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ /01/ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ 24/01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ Σελίδα 14 από 140

15 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /01/ , , , ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ /01/ , , , ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ- ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ /01/ , ,83 251, ΕΡΓΟΔΟΤIΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ /01/ , ,75 695, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ /01/ ,00 179,35 0, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (Κ.Ε.Π.) /01/ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔ.ΣΥΜΒ- ΣΥΝΕΡΓ- ΙΔ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ /01/ , ,42 0, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ /01/ ,40 32,47 198, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ /01/ ,09 0,00 146, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 24/01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ 24/01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ 24/01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ 24/01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ 24/01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ 24/01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ 24/01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ 24/01/ ΒΕΙ6ΩΛΞ-ΗΩΠ Σελίδα 15 από 140

16 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΘΛ. ΧΩΡΩΝ) /01/ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΠΡΟΝΟΙΑ) /01/ , ,20 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ(ΠΡΟΝΟΙΑ) /01/ , ,23 0, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠ.ΕΓΚΑΤ.ΜΗΧ ΑΝ /01/ , ,80 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) /01/ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /01/ , ,00 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΧΥΤΑ) Σελίδα 16 από 140

17 223 28/01/ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /01/ ,00 620, , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /01/ , ,77 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /01/ , , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /01/ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /01/ , ,00 0, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ /01/ , , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) Σελίδα 17 από 140

18 235 28/01/ , , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ /01/ , ,74 0, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /01/ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.) /01/ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) /01/ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ.) /01/ , ,13 140, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /01/ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σελίδα 18 από 140

19 244 28/01/ ,00 219, , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /01/ , ,29 769, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΠΡΟΝΟΙΑ) /01/ , ,15 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) /01/ , ,90 132, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /01/ , ,90 132, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /01/ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /01/ , , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ Σελίδα 19 από 140

20 ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /01/ , ,00 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΧΥΤΑ) /01/ , ,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ /01/ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣTΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /01/ , ,30 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ /01/ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /01/ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ /01/ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ /01/ , ,00 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΑ Σελίδα 20 από 140

21 265 28/01/ ,00 1,35 0, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ /01/ ,00 0,45 227, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /01/ , ,00 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ) /01/ ,00 0,96 59, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ /01/ , ,86 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) /01/ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) /01/ ,00 0,12 0, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Σελίδα 21 από 140

22 273 28/01/ , ,00 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) /01/ ,00 39,00 0, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ /01/ ,00 73,00 0, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ /01/ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /01/ ,00 78,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ /01/ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /01/ ,00 0,20 73, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) Σελίδα 22 από 140

23 282 28/01/ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ /01/ ,00 0,45 104, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /01/ ,00 0,45 104, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /01/ , ,00 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ) /01/ ,00 0,00 123, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /01/ , ,54 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σελίδα 23 από 140

24 289 28/01/ ,00 42,64 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /01/ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /01/ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /01/ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ /01/ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ- ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ /01/ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ /01/ ,56 0, , ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ /01/ , , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ /01/ , /01/ , , , ΔΑΠΑΝΕΣ Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 9.219, , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ Σελίδα 24 από 140

25 300 28/01/ ,02 0, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ /01/ , 65 0, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ (ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) /01/ ,16 505, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ /01/ ,75 0, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΔΑΝΕΙΟ 2012) /01/ , /01/ , ,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Σ ΠΑΓΙΩΝ (ΣΑΤΑ) , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Σ ΠΑΓΙΩΝ /01/ , /01/ , , , ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ , , ΕΡΓΑ Σελίδα 25 από 140

26 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ /01/ ,00 61, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ /01/ ,00 104, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ /01/ , ,00 0, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ - ΕΞΟΔΟΣ" (Σ) /01/ ,00 223, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ /01/ , ,00 0, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ /01/ ,00 858, , ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Σελίδα 26 από 140

27 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ /01/ , ,00 0, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ (Σ) /01/ , ,00 0, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (Σ) (ΕΣΠΑ- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) /01/ , ,00 0, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (Σ) (ΔΕΥΑΛ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ) /01/ , ,00 0, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (ΕΣΠΑ- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) /01/ ,00 500,00 0, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & Σελίδα 27 από 140

28 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ /01/ , ,00 0, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (ΔΕΥΛΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ) /01/ ,00 891,52 0, ΦΠΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΥΡΩΝ /01/ , ,94 0, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Σ) /01/ , ,00 0, ΑΛΑΤΙΟΥ /01/ ,00 38,83 0, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΧΑΡΑΥΓΗ (Σ) /01/ , ,00 0, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (Σ) Σελίδα 28 από 140

29 331 28/01/ , ,30 0, ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 33ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (Σ) /01/ , ,00 0, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σ) /01/ , /01/ , ,97 0, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ (Σ) ,83 0, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Σ) /01/ ,00 123,00 0, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ /01/ , ,00 0, ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗΣ Σελίδα 29 από 140

30 338 28/01/ ,00 540, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ /01/ , ,00 0, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ /01/ , ,00 0, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΕΥΑΛ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ) /01/ , ,55 0, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ (Σ) /01/ , ,61 0, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σ) /01/ , ,00 0, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ(5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΣΠΑ- Σελίδα 30 από 140

31 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) /01/ , ,16 0, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 7ο ΕΠΑΛ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ /01/ , ,57 0, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ (Σ) /01/ , ,43 0, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ - ΕΞΟΔΟΣ (Σ) /01/ , ,80 0, ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ROM ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ /01/ ,00 24,00 0, ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ /01/ , ,00 0, ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σελίδα 31 από 140

32 353 28/01/ , ,00 0, ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ (Σ) /01/ , ,00 0, ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (Σ) /01/ , ,00 0, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ /01/ , , , ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ- ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ /01/ ,00 0, , ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ /01/ ,00 88, , ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ /01/ , ,00 0, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ /01/ ,00 5,81 0, ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ Σελίδα 32 από 140

33 362 28/01/ ,00 576,04 0, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /01/ , ,20 0, ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΥΑΛ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕ) /01/ , ,80 0, ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΠΑ- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) /01/ , , , ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΟΠΗΚΤΑ (Σ) /01/ ,00 51,19 0, ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ /01/ ,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ /01/ ,36 96,35 202, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤ.ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ Σελίδα 33 από 140

34 ΗΣ /01/ ,00 16,00 0, ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ /01/ , ,49 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /01/ ,01 350,01 0, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ /01/ , , , ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ /01/ , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ /01/ ,00 0, , ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΥΗΛ /01/ , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ /01/ ,00 99, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Σελίδα 34 από 140

35 385 29/01/ , ,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ /01/ , ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ /01/ , ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ /01/ , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ /01/ ,00 6,30 0, & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ /01/ , ,00 0, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ /01/ ,00 100,00 0, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ /01/ ,00 0, , ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Σελίδα 35 από 140

36 394 29/01/ , , , ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ /01/ , ,30 0, Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ /01/ , , , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ /01/ , , , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ /01/ , , , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ /01/ , ,03 0, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ /01/ , , , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ Σελίδα 36 από 140

37 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ /01/ ,00 595, , ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ /01/ ,00 592, , ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙ Α ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ /01/ , , , ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ /01/ , , , ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ /01/ , , , ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ /01/ , , , ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σελίδα 37 από 140

38 408 29/01/ , , , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ /01/ ,00 281, , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ /01/ , , , ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ /01/ , , , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ /01/ , ,00 0, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΥΗΛ /01/ , ,13 0, ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Σελίδα 38 από 140

39 ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ /01/ ,00 919, , ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ /01/ , ,00 0, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ /01/ , ,44 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /01/ , , , ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΣΑΡΩΘΡΩΝ /01/ , ,00 0, ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ /01/ , ,00 0, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ /01/ , ,00 0, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ Σελίδα 39 από 140

40 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ /01/ ,00 194, , ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ /01/ , ,00 0, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛ.ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Σ) /01/ ,00 0,00 882, ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒ. Δ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ /01/ ,00 94, , ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ /01/ ,00 826,00 882, ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒ. Γ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ /01/ ,00 9, , ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ /01/ ,00 136, , ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ Σελίδα 40 από 140

41 444 29/01/ ,00 68, , ΥΓΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ /01/ ,00 0,00 135, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚ Α ΕΞΟΔΑ /01/ ,00 68,13 0, ΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ /01/ ,00 280,02 0, ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΔ. ΕΞΑΡΤ/ΤΩΝ /01/ ,00 400, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΦΑΛΑΝΗΣ /01/ ,00 400, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ /01/ ,00 513,88 0, ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ /01/ ,00 526, , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ Σελίδα 41 από 140

42 453 30/01/ ,00 348,20 0, ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ /01/ ,00 135, , ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ /01/ ,00 54, , ΣΠΟΡΟΥ ΓΚΑΖΟΝ /01/ ,00 98, , ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ /01/ ,00 254, , ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ /01/ ,00 155, , ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ /01/ , ,08 0, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ /01/ , ,00 0, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ /01/ , ,00 0, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ /01/ ,00 139, , ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ /01/ ,00 240, , ΚΑΔΩΝ ΜΑΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σελίδα 42 από 140

43 465 30/01/ , , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ συν /01/ , ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ /01/ ,00 0, , ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012 (Σ) /01/ , , , ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ /01/ ,00 727, , ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ /01/ , ,00 0, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙ ΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ /01/ ,28 0, , /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ /01/ , , , ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ Σελίδα 43 από 140

44 476 31/01/ , 00 ΑΠΟ ΤΑΠ ΠΡΟΣ Τ.Π.& Δ , , /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ /01/ ,00 0, , ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ /02/ ,97 0, , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ.Δ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ /02/ ,36 0, , ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ /02/ , ,00 0, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Σ) /02/ ,36 0, , ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ Σελίδα 44 από 140

45 487 01/02/ ,97 0, , /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ /02/ , ,97 0, /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ)ΣΤΗ Δ.Κ ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ /02/ , ,43 0, /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ(ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ /02/ , ,19 56, ΛΟΙΠΕΣ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,Φ Σελίδα 45 από 140

46 ΩΤΙΣΜΟ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ ΤΑ /02/ , , , /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ /02/ ,00 100,00 0, /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ /02/ , , , /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ /02/ , ,59 0, /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ /02/ ,00 50,23 0, /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ /02/ , ,05 0, ΦΟΡΟΙ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ /02/ ,00 269, , /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓ /02/ ,00 283,16 0, ΑΓΟΡΑ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ /02/ ,00 187, , /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ /02/ ,00 24,70 0, ΑΦΑΙΡΕΣΗ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ Σελίδα 46 από 140

47 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ /02/ , , , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ /02/ , , , ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ- ΑΠΑΚΑΝΘΩΣΗ ΧΕΡΣΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ /02/ , , , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) /02/ ,00 25,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /02/ ,00 0,25 399, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧ. (ΔΕΚΤ. ΕΝΤ.ΠΡΟΠΛΗΡ) /02/ ,00 15,16 0, ΣΥΝΤΗΡ. & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧ. (ΔΕΚΤ.ΕΝΤΑΛ.ΠΡΟΠΛ ΗΡ.) 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ Σελίδα 47 από 140

48 512 05/02/ , ,66 0, ΤΟΚΟΙ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ) /02/ ,00 15,16 0, /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧ /02/ ,00 0,00 246, /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ &ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧ.ΜΗΧ /02/ ,00 0,60 344, /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝ /02/ ,50 0,00 307, /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΣΥΝΤΗΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ /02/ ,00 11,37 0, /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ /02/ ,00 0,16 0, /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ /02/ ,50 0,00 307, /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ /02/ ,90 0,01 367, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ Σελίδα 48 από 140

49 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ /02/ , ,51 0, ΤΟΚΟΙ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ /02/ ,00 34,04 0, ΛΟΙΠΕΣ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΔΡΕΥΣΗ /02/ ,00 0,01 0, ΛΟΙΠΕΣ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ /02/ ,00 1,40 698, ΛΟΙΠΕΣ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ /02/ ,00 5,56 0, ΥΛΙΚΑ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ /02/ ,45 0,00 387, /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ /02/ ,00 93,00 0, ΛΟΙΠΕΣ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ /02/ , ,00 0, /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ /02/ ,00 5,46 0, ΥΛΙΚΑ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜ. ΧΩΡΩΝ /02/ , ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ Σελίδα 49 από 140

50 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ /02/ ,00 0, , /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /02/ , , , /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΕΝΤΥΠΩΝ /02/ ,00 0, , ΥΛΙΚΑ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ /02/ ,00 8,14 0, ΛΟΙΠΕΣ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) /02/ ,00 326,06 0, ΛΟΙΠΕΣ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) /02/ ,00 24,65 0, /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΕΠΙΠΛΩΝ /02/ , ,00 0, ΛΟΙΠΕΣ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) /02/ ,00 0, , /02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /02/ ,00 0, , ΛΟΙΠΕΣ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Σελίδα 50 από 140

51 549 07/02/ ,00 18, , ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ /02/ ,00 0,66 0, ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ /02/ ,00 27, , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ /02/ ,00 0,05 0, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ /02/ ,00 0,71 0, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ /02/ ,00 0,34 0, ΒΙΒΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ /02/ ,00 0,04 0, ΒΙΒΛΙΩΝ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ- ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ /02/ ,00 0,04 0, ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΜΗΤΡΩΩΝ /02/ ,00 0,01 0, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡ. 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ 07/02/ ΒΕΥΤΩΛΞ-Ο5Θ Σελίδα 51 από 140

52 560 12/02/ , ,05 763, ΥΛΙΚΑ 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ /02/ , , , /02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ /02/ ,00 24, , /02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 ΣΠΟΡΩΝ-ΦΥΤΩΝ- ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ /02/ ,00 122, , /02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΤΩΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ /02/ ,00 31, , /02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ /02/ ,00 59, , ΛΟΙΠΕΣ 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ /02/ , ,00 0, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ Κ.Χ. ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 Σελίδα 52 από 140

53 567 12/02/ , ,00 0, /02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ Κ.Χ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜ0 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ /02/ ,00 462, , /02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ /02/ ,00 48, , /02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ /02/ , ,70 0, /02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ /02/ ,00 141, , /02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΛΙΤΗ /02/ ,00 639,70 0, /02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ /02/ , , , /02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ /02/ ,00 406,61 0, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Π.Ο.Ε.) 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 Σελίδα 53 από 140

54 576 12/02/ , ,53 0, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ /02/ ,00 724, , ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /02/ ,00 78,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /02/ , , , ΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΥΠΩΝ /02/ , ,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΕΡΓΟΥ) (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /02/ ,00 17,00 0, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ /02/ ,00 2,60 0, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 Σελίδα 54 από 140

55 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) /02/ ,00 0,92 0, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ /02/ ,60 0,00 393, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ /02/ ,50 3,20 0, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ /02/ ,60 0,00 270, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /02/ ,00 16, , ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ /02/ ,00 0,18 0, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ /02/ ,00 175,00 0, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ /02/ ,00 638,36 0, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 14/02/ ΒΕΥΜΩΛΞ-ΤΗ2 Σελίδα 55 από 140

56 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ /02/ , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ /02/ ,00 0,30 0, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /02/ ,00 0,36 845, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ /02/ ,00 480,53 0, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ /02/ , ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ /02/ ,55 73,80 0, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 21/02/ ΒΕΤ4ΩΛΞ-Ε67 21/02/ ΒΕΤ4ΩΛΞ-Ε67 21/02/ ΒΕΤ4ΩΛΞ-Ε67 21/02/ ΒΕΤ4ΩΛΞ-Ε67 21/02/ ΒΕΤ4ΩΛΞ-Ε67 21/02/ ΒΕΤ4ΩΛΞ-Ε67 Σελίδα 56 από 140

57 605 21/02/ ,00 35,00 0, ΤΕΛΟΣ 21/02/ ΒΕΤ4ΩΛΞ-Ε67 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /02/ ,80 248,38 949, /02/ ΒΕΤ4ΩΛΞ-Ε67 ΚΑΦΕ, ΚΑΚΑΟ & ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ /02/ ,31 1, , /02/ ΒΕΤ4ΩΛΞ-Ε67 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ /02/ , , , /02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩ Ν ΓΡΑΦΕΙΟΥ /02/ , , , /02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ ΧΑΡΤΙΟΥ (Α3, Α4 ΚΛΠ) /02/ , , , /02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑΤΑ /02/ , , , /02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ /02/ , ,70 0, /02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΚΟΥΛΩΝ /02/ ,00 632, , ΕΙΔΩΝ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ Σελίδα 57 από 140

58 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ /02/ , , , ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ /02/ , , , ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ /02/ , , , ΣΚΟΥΠΩΝ & ΦΑΡΑΣΙΩΝ /02/ , ,00 0, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /02/ , ,00 0, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /02/ , ,00 0, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /02/ , ,00 0, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /02/ , ,00 0, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /02/ ,00 560,00 0, /02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ Σελίδα 58 από 140

59 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ /02/ ,00 322, , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ /02/ , ,00 0, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ /02/ , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ /02/ ,41 0, , ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ /02/ ,00 37,53 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ /02/ ,10 0, , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ /02/ ,00 0, , ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ /02/ , ,36 0, ΤΟΚΟΙ ΤΟΥ Ν /02/ , ,90 0, ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3242/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ Σελίδα 59 από 140

60 639 26/02/ , ,33 0, ΤΟΚΟΙ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ /02/ ,00 0,40 0, ΥΛΙΚΑ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) /02/ ,00 704,17 0, ΤΟΚΟΙ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ /02/ ,37 0, , /02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ /02/ ,00 1,40 0, /02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) /02/ ,80 0,01 319, ΛΟΙΠΕΣ 28/02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ /02/ ,50 0,98 0, /02/ ΒΕΔΓΩΛΞ-0ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΝ /02/ ,00 288,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 07/03/ ΒΕΔΘΩΛΞ-740 Σελίδα 60 από 140

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 666 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 143 ΘΕΜΑ: 3 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 217 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 522 ΘΕΜΑ: Τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 225

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 225 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α32ΩΛΞ-Α Λάρισα 23-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 225 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 9 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 642 ΘΕΜΑ: 17 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 24/03/2011 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 30.6117.41008 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Σ) 7.800,00 ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 113 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 112 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 116 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2013 Α' ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20.7311.30001 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 640,00 ΕΑΤ 20.7326.30001 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1.000,00 ΕΑΤ 20.7326.30004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα