ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Στη Λάρισα σήµερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 3544/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Φακή Γεωργίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.44/2013 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Φακής Γεώργιος ως Προέδρος, 2) Λέτσιος Κλεάνθης, 3) Μαμάκος Αθανάσιος, 4) Μπανιός Μάρκος, 5) Καφφές Θεόδωρος και 6) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 158 παρ.1 και 160 του Ν. 3463/ Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/ Τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους Το από υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Λογιστηρίου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Λογιστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφιο δ του Ν.3852/10, ως εξής: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ Α/ΘΜΙΑ ,55 ΥΠ.ΕΣ. 98 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 14,46 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 99 ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ,92 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ&Δ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ&Δ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ΚΑΠ) ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ΚΑΠ) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 104

2 ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ(ΞΕΝΩΝΑΣ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ(ΞΕΝΩΝΑΣ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΞΕΝΩΝΑΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ (ΞΕΝΩΝΑΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ,ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) 4.500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,30 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,98 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ 126

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ,00 ΕΣΠΑ 127 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΙΔ. ΣΧΟΛ.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ,00 ΕΣΠΑ 128 ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΕΙΔ. ΣΧΟΛ.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,00 ΕΣΠΑ 129 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΕΙΔ. ΣΧΟΛ.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ,00 ΕΣΠΑ 130 ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ,00 ΕΣΠΑ 131 ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΕΙΔ. ΣΧΟΛ.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,00 ΕΣΠΑ 132 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ) (ΕΙΔ. ΣΧΟΛ.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,00 ΕΣΠΑ 133 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΕΙΔ. ΣΧΟΛ.)) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,00 ΕΣΠΑ 134 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΙΔ. ΣΧΟΛ.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ,00 ΕΣΠΑ 135 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΕΙΔ. ΣΧΟΛ.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ,00 ΕΣΠΑ 136 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΕΙΔ. ΣΧΟΛ.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ,00 ΕΣΠΑ 137 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΕΙΔ. ΣΧΟΛ.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ,00 ΕΣΠΑ 138 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ (ΕΙΔ. ΣΧΟΛ.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ,00 ΕΣΠΑ 139 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΔΩΛ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (ΚΕΠ) ,54 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 144

4 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (ΟΙΚ.ΥΠ.) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΚΕΠ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΟΙΚ. ΥΠ.) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΔΙΟΙΚ. ΥΠ.) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ.) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΡΕΦ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΠΡΟΝΟΙΑ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Η/Μ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (ΧΥΤΑ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Η/Μ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΧΥΤΑ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,67 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,67 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,67 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,67 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,67 Ε.Α.Τ ,00 Ε.Α.Τ ,67 Ε.Α.Τ ,67 Ε.Α.Τ ,67 Ε.Α.Τ ,33 Ε.Α.Τ ,67 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,67 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 170

5 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΤΗΛΕΦ.-ΤΗΛΕΓ.- ΤΗΛ.ΤΕΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ,67 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,15 ΥΠ.ΕΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΥΠ.ΕΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 Ε.Α.Τ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 187 Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΙΟΣ του ΘΩΜΑ