ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά διαστήµατα και είναι διαθέσιµο και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Για τυχόν αλλαγές που σας ενδιαφέρουν καθώς επίσης και για τα ισχύοντα επιτόκια των διαφόρων προιόντων µπορείτε να αποτείνεστε στα Καταστήµατα της Alpha Bank. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1 Επιταγές 1.1 Έκδοση Βιβλιαρίου Επιταγών 12 ανά βιβλιάριο Απαγορεύεται η χορήγηση Βιβλιαρίων Επιταγών σε Λ/σµούς που βρίσκονται σε Υπέρβαση. 1.2 Έκδοση ειδικού Βιβλιαρίου Επιταγών Κόστος Εκτύπωσης + χαρτόσηµα + Κόστος επίβλεψης Το Κόστος Εκτύπωσης καθορίζεται από τον Τυπογράφο. Το Κόστος Χαρτοσήµων καθορίζεται από τον Έφορο Χαρτοσήµων. Το Κόστος Επίβλεψης είναι 0,05 ανα φύλλο. 1.3 Παρουσίαση Επιταγής σε Ταµείο άλλης Τράπεζας (Special 20 ανά επιταγή Presentation) 1.4 Αγορά ως µετρητά επιταγών άλλων Τραπεζών µελών του Κυπριακό Γραφείο Συµψηφισµού (ΚΓΣ) και/ ή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Κ.Τ.Κ.) 1.5 Κατάθεση Τραπεζικών επιταγών (Bank Draft) άλλων Τραπεζών και /ή επιταγών της ΚΤΚ µε διαθέσιµο το πoσό αυθηµερόν (Zero Float) 1.6 Κατάθεση επιταγών άλλων Τραπεζών και/ ή της ΚΤΚ µε διαθέσιµο το πoσό αυθηµερόν(zero Float) µόνο για: Άνοιγµα / Ανανέωση προθεσµιακής κατάθεσης Πληρωµή δόσης δανείου Για εξόφληση δανείου (µόνο Τραπεζικές επιταγές) Μηδέν Για ιδιώτες και µικρές επιχειρήσεις Ποσά µέχρι 2.000: 0,25% µε Ελαχ. 1 ανά επιταγή Ποσά πέραν των 2.000: εν επιτρέπεται κατάθεση της επιταγής µε Zero Float. Για Επιχειρήσεις Ποσά µέχρι : 0,25% µε Ελαχ. 1 ανά επιταγή Ποσά πέραν των : εν επιτρέπεται κατάθεση της επιταγής µε Zero Float. Μηδέν 1.7 Ανάκληση Πληρωµής Επιταγής (Stop payment of cheque) 9 ανά επιταγή. Μέγιστο 50 σε περίπτωση ολόκληρου Βιβλιαρίου ή σειράς Επιταγών 1.8 Επιστροφή Επιταγής (λόγω έλλειψης επαρκούς υπολοίπου) 1.9 Επιστροφή Επιταγής που κατατέθηκε σε λογαριασµό πελάτη και επιστράφηκε απλήρωτη από άλλη Τράπεζα ανεξαρτήτως λόγου Επιστροφή Επιταγής εξ υπαιτιότητας του πελάτη-εκδότη (π.χ. τεχνικός λόγος) 35 ανά επιταγή 4 ανά επιταγή 4 ανά επιταγή Η αγορά επιταγής ως µετρητά επιτρέπεται µόνο για πληρωµή δόσης πιστωτικής κάρτας Ανεξαρτήτως του ποσού, δεν επιτρέπεται η κατάθεση προσωπικής επιταγής άλλης Τράπεζας µε διαθέσιµο το ποσό αυθηµερόν Χρέωση για πληρωµή επιταγής µετά από αποτυχηµένη δοκιµή 4 ανά επιταγή Η πληρωµή της επιταγής γίνεται µόνο όταν υπάρχει απαραίτητο διαθέσιµο υπόλοιπο στο λ/σµό του πελάτη 2 Ηµεροµηνία Εκκαθάρισης Αγοραζόµενων Επιταγών 2.1 Της Τράπεζας µας Ίδια Εργάσιµη ηµέρα 2.2 Άλλης Τράπεζας µέλους του ΚΓΣ που συµµετέχει στον Ηλεκτρονικό Συµψηφισµό Επιταγών (ΗΣΕ) και/ ή της Κ.Τ.Κ. εκτός των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυµάτων και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας 2.3 Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύµατος και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Άλλης Τράπεζας µέλους του ΚΓΣ που δεν συµµετέχει στο ΗΣE 3 Χρεώσεις Συναλλαγών στο ταµείο 4 Εργάσιµες ηµέρες - περιλαµβανοµένης και της ηµέρας της κατάθεσης 5 Εργάσιµες ηµέρες - περιλαµβανοµένης και της ηµέρας της κατάθεσης Περιλαµβανοµένων και επιταγών των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γενικού Λογιστηρίου της ηµοκρατίας 3.1 Καταθέσεις Μετρητών σε ευρώ 0,1% Ελάχιστο 0,50 ανα συναλλαγή Οι πρώτες 5 καταθέσεις µετρητών το µήνα είναι δωρεάν. 3.2 Ξένα τραπεζογραµµάτια Κατάθεση σε λογ/σµό σε USD/GBP 0,30% Για ευρωπαϊκά νοµίσµατα Ηµεροµηνία Αξίας: 4 εργάσιµες ηµέρες Κατάθεση σε λογ/σµό σε άλλο νόµισµα 0,50% Για άλλα νοµίσµατα: Ηµεροµηνία Αξίας: 8 εργάσιµες ηµέρες 3.3 Καταθέσεις Επιταγών Άλλων Τραπεζών Σε εγχώριο νόµισµα 0,30 ανά επιταγή Οι πρώτες 8 καταθέσεις επιταγών το µήνα είναι δωρεάν Σε ξένο νόµισµα Προµήθεια Ξένης ή Ταξιδιωτικής Επιταγής: 0,25%, Ελάχ 5, Μεγ. 170 Πλέον Χαρτόσηµα (για κάθε επιταγή) 3.4 Αναλήψεις Μετρητών Ανάληψη µετρητών περιλαµβανοµένης εξόφλησης/ πληρωµής επιταγών της Τραπέζης: Για ποσά από 0 µέχρι Για ποσά από µέχρι Για ποσά πέραν των Σε άλλο νόµισµα από το νόµισµα του λογ/σµού µε χρέωση Λογ/σµού που τηρείται στην Τράπεζα µας ωρεάν 0.1% ανά συναλλαγή. 0.1% ανά συναλλαγή. Επίσης εισπράττεται κόστος Τραπέζης που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, µεταφορά από εταιρία χρηµαταποστολών και ασφαλιστική κάλυψη. Εισπράττεται Προµήθεια Συναλλάγµατος Εξαιρούνται οι κινήσεις που αφορούν έκδοση Τοπικών Επιταγών Αφορά και ανάληψη µετρητών στο νόµισµα του λογαριασµού (σε νόµισµα άλλο από ευρώ). Εξαιρούνται οι κινήσεις που πραγµατοποιούνται µε κάρτες της Τραπέζης. Ανεξαρτήτως αριθµού αναλήψεων. Οι πρώτες 2 αναλήψεις το µήνα είναι δωρεάν, για ποσά από µέχρι Καταµέτρηση / Ανάληψη κερµάτων Για ποσά µέχρι 200: Μηδέν Ηµεροµ. ιαθεσιµότητας: Ίδια µέρα Για ποσά πέραν των 200: 1% ελάχιστο 2 (Η χρέωση αφορά σε ολόκληρο το ποσό κατάθεσης/ ανάληψης) 07/02/2014 ALPHA BANK CYPRUS LTD, ΑΡ. ΕΓΓ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1/8

2 4 Τοκοφόρος Ηµεροµηνία Αξίας Μετρητών και Αγοραζόµενων Επιταγών 4.1 Κατάθεση Μετρητών Σε ευρώ Για ευρωπαικά νοµίσµατα Για άλλα νοµίσµατα 4.2 Αγοραζόµενες Επιταγές Της Τράπεζας µας Άλλης Τράπεζας µέλος του ΚΓΣ/ Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύµατος/ των Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του Γενικού Λογιστηρίου της ηµοκρατίας Ίδια εργάσιµη ηµέρα 4 εργάσιµες ηµέρες 8 εργάσιµες ηµέρες Επόµενη Εργάσιµη ηµέρα 2 Εργάσιµες ηµέρες Κατάθεση Επιταγών (περιλαµβανοµένων και Ηµεροµηνία αξίας επιταγών πληρωτέων σε άλλες χώρες: 35 ταξιδιωτικών επιταγών) στο ίδιο νόµισµα ή σε διαφορετικό εργάσιµες ηµέρες ξένο νόµισµα 4.3 Αναλήψεις Μετρητών Για ποσά µέχρι Για ποσά πέραν των Λογαριασµοί Προθεσµίας Ανάληψη πριν από τη λήξη της κατάθεσης 4.5 Λογαριασµοί Υπό Προειδοποίηση Ανάληψη χωρίς προειδοποίηση ή πριν την ηµεροµηνία που καθορίζεται στην προειδοποίηση 4.6 Καταστάσεις Λογαριασµών Ίδια εργάσιµη ηµέρα Ίδια ή επόµενη εργάσιµη ηµέρα (ανάλογα µε την ώρα που θα γίνει το αίτηµα) 2% επί του ποσού ανάληψης για την εναποµένουσα περίοδο µέχρι τη λήξη της κατάθεσης Καταστάσεις Λογαριασµών Για Ιδιώτες: 2,40 ανά σελίδα, Μέγιστο: 4,80 Για Επιχειρήσεις: 2,40 ανά σελίδα. Μέγιστο: Αντίγραφο Κατάστασης Λογαριασµού για περίοδο προγενέστερη του ενός έτους από την Ηµεροµηνία Αίτησης 4.7 ιαχείριση Λογαριασµών Η χρέωση δεν πρέπει να ξεπερνά τον τόκο που κέρδισε ο πελάτης κατά την διάρκεια της κατάθεσης του Η χρέωση για µη υποβολή Προειδοποίησης είναι: (Επιτόκιο Η κάθε προειδοποίηση θα εξακολουθεί να ισχυεί 7 µέρες του Λ/σµού * Ποσό αναλήψεως * Αριθµό Ηµερών που µετά την παρέλευση της δηλωµένης ηµεροµηνίας προβλέπεται στην Κατηγορία του Λ/σµού Προειδοποίησης) / ανάληψης. Μετά την παρέλευση 7 ηµερών, κάθε µη 2 εκτελεσµένη προειδοποίηση θα ακυρώνεται µε 'Η ταυτόχρονη χρέωση 4. Στις περιπτώσεις µερικής 5 µέρες αναδροµική χρέωση για Λ/σµούς Προειδοποίησης χρήσης του ποσού προειδοποίησης, αν το ποσό είναι 7 ηµερών ίσο ή µεγαλύτερο του 50% του ποσού προειδοποίησης 15 µέρες αναδροµική χρέωση για Λ/σµούς Προειδοποίησης δεν θα χρεώνονται τα έξοδα των ηµερών 45 µέρες αναδροµική χρέωση για λ/σµούς Προειδοποίησης 3 µηνών 5 ανά σελίδα Λειτουργικά Έξοδα Λογαριασµού Ταµιευτηρίου Ανηλίκων ωρεάν Έξοδα ιαχείρισης Τρεχουµένων Λ/σµών Πελάτες Τοµέα Λιανικής και Τοµέα Επιχειρήσεων: ωρεάν Πελάτες Τοµέα ιεθνών ραστηριοτήτων: Για Ιδιώτες: 70 ετησίως Για Επιχειρήσεις: 140 ετησίως Ακίνητοι Λογαριασµοί (Dormant Accounts) Πελάτες Τοµέα Λιανικής και Τοµέα Επιχειρήσεων: Για ποσά µέχρι 200: Μηδέν Για ποσά πέραν των 200: 10 Πελάτες Τοµέα ιεθνών ραστηριοτήτων: 170 ετησίως Φύλαξη Αλληλογραφίας Πελάτες Τοµέα Λιανικής και Τοµέα Επιχειρήσεων: Για Ιδιώτες: 85 ετησίως Για Επιχειρήσεις: 170 ετησίως Πελάτες Τοµέα ιεθνών ραστηριοτήτων: Για Ιδιώτες: 100 ετησίως Για Επιχειρήσεις: 200 ετησίως Παροχή Κλειδαρίθµων (Test Key Codes) Λογαριασµοί Ιδιωτών: 50 ετησίως Λογαριασµοί Επιχειρήσεων: 100 ετησιώς Για Λογαριασµούς Ταµιευτηρίου Ανηλίκων: ωρεάν ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 Προµήθεια Συναλλάγµατος (Αγορά / Πώληση Ξένου Συναλλάγµατος Έναντι ευρώ) Συναλλαγές µέχρι ,5% Ελάχιστο 3,50 Όπου η συναλλαγή περιλαµβάνει µετατροπή από/ σε Συναλλαγές πέραν των ,4% Ελάχιστο 170 ευρώ 2 Προµήθεια Χειρισµού 2.1 Προµήθεια Χειρισµού 0,1% Ελάχιστο 3,50, Μέγιστο 500 Όπου η συναλλαγή περιλαµβάνει µετατροπή δύο ξένων νοµισµάτων. 3 Πάγιες Εντολές (Τραπεζικές Εντολές και Εντολές Αυτόµατης Εξόφλησης) 3.1 Άνοιγµα ή Μεταβολή Standing Order 5 ανά εντολή 3.2 Άνοιγµα Εντολής Αυτόµατης Εξόφλησης Λογαριασµού 5 ανά εντολή (Direct Debit) 3.3 Mannual Εκτέλεση Πάγιας Εντολής 5 κατά την εκτέλεση της εντολής 4 Μεταφορές Εσωτερικού (Local Transfers) 4.1 Μεταφορές Εντός της Τραπέζης Λογαριασµοί σε εγχώριο νόµισµα Μηδέν Λογαριασµοί σε διαφορετικό νόµισµα Εισπράττεται Προµήθεια Συναλλάγµατος Η ΠροµήθειαΣυναλλάγµατος εισπράττεται από τον εντολέα Ηµεροµηνία Αξίας (Value Date): Ίδια εργάσιµη µέρα. Ισχύει τόσο για τη χρέωση όσο και για την πίστωση 07/02/2014 ALPHA BANK CYPRUS LTD, ΑΡ. ΕΓΓ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2/8

3 5 Έκδοση Επιταγών 5.1 Έκδοση Επιταγών σε εγχώριο νόµισµα επί της Alpha Bank Cyprus Ltd 5.2 Έξοδα Ακύρωσης Τραπεζικής Επιταγής σε εγχώριο νόµισµα επί της Alpha Bank Cyprus Ltd 5.3 Έκδοση Τραπεζικών Επιταγών επί ανταποκριτριών τραπεζών 5.4 Έξοδα ακύρωσης τραπεζικής επιταγής επί ανταποκριτριών τραπεζών 6 Αξίες προς Είσπραξη (Local Bills for Collection) 0,15% Ελάχιστο 5, Μέγιστο 20 πλέον χαρτόσηµα Καµία χρεώση για επιταγές που εκδίδονται για διευκόλυνση της Τραπέζης. 4 Πάγιο Προµήθεια Χειρισµού: Ελάχιστο 10, Μέγιστο 500 Ή Προµήθεια Συναλλάγµατος: Ελάχ Έξοδα εκτέλεσης SWIFT 15 + Έξοδα ανταποκρίτριας Τράπεζας ( 30/GBP15/USD20) 6.1 Απλές Αξίες 0,25% Ανά αντικείµενο. Ελάχιστο 17 Αξίες που επιστρέφονται χωρίς πληρωµή χρεώνονται 8 ανά τεµάχιο 7 Μισθοδοσίες 7.1 Πιστώσεις µισθοδοσίας προσωπικού που πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα 8 Ηλεκτρονικές Πληρωµές µέσω της εφαρµογής Alpha Domestic Payments Ανάλογα µε τη συµφωνία που συνάπτεται µε την εταιρία 8.1 Σε λ/σµό πελάτη της Τραπέζης Ελάχιστο 1, Μέγιστο 2 Ανά συναλλαγή 8.2 Σε λ/σµό πελάτη άλλης Τραπέζας - µέσω SEPA Βλέπε Σηµείο "Εξερχόµενα Εµβάσµατα" πιο κάτω Ανά συναλλαγή 9 ιάφορα Έξοδα Εµβασµάτων 9.1 Επιβεβαίωση Εντολών (Confirmation/Trace) 15 ανά εντολή + Έξοδα Ανταποκρίτριας Τράπεζας 9.2 Τροποποίηση Εντολών (Amendment) 30 ανά εντολή + Έξοδα Ανταποκρίτριας Τράπεζας 9.3 Ακύρωση Εντολών (Cancellation) 30 ανά εντολή + Έξοδα Ανταποκρίτριας Τράπεζας 9.4 Έξοδα για διόρθωση στοιχείων εξερχόµενων εµβασµάτων 30 λόγω υπαιτιότητας του πελάτη 9.5 Χρέωση για παράλειψη ή για λανθασµένο ΙΒΑΝ (για 30 χώρες που υιοθέτησαν το ΙΒΑΝ) 10 Εξερχόµενα Εµβάσµατα 10.1 SEPA/SWIFT σε χώρες εντός της Ευρωπαικής Ένωσης (περιλαµβάνεται και η Κύπρος) και του Ευρωπαικού Οικονοµικού Χώρου σε ευρώ Για ποσά µέχρι 1.000: Για ποσά από µέχρι : Για ποσά από µέχρι : Για ποσά πέραν των : Πάγια Χρέωση 5,50 Πάγια Χρέωση 10,50 Πάγια Χρέωση 12,50 Πάγια Χρέωση 22, Εισπράττεται Προµήθεια Σε όλες τις περιπτώσεις στέλλεται µήνυµα ΜΤ110 ανεξαρτήτως ποσού Τα πραγµατικά έξοδα χρεώνονται αναλόγως εν γίνονται δεκτές εντολές που δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε ηλεκτρονικά µέσα Όπου εφαρµόζεται εισπράττεται επιπλέον Προµήθεια Συναλλάγµατος Ηµεροµηνία Αξίας Εµβασµάτων: Σε Ευρώ και προς χώρες είτε εντός της Ευρωπαικής Ένωσης (περιλαµβάνεται και η Κύπρος) είτε του Ευρωπαικού Οικονοµικού Χώρου: + 1 εργάσιµη ηµέρα Σε χώρες εκτός της Ευρωπαικής Ένωσης και του Ευρωπαικού Οικονοµικού Χώρου ή σε νόµισµα άλλο από το ευρώ: + 2 εργάσιµες ηµέρες Οι Χρεώσεις ισχύουν και για επαναλαµβανόµενες πληρωµές - Τραπεζικές εντολές (Standing Orders) 10.2 SWIFT σε χώρες εντός της Ευρωπαικής Ένωσης (περιλαµβάνεται και η Κύπρος) και του Ευρωπαικού Οικονοµικού Χώρου σε νόµισµα άλλο από ευρώ Για ποσά µέχρι 1.000: Για ποσά από : Για ποσά από : Για ποσά πέραν των : 10.3 SWIFT, σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαικού Οικονοµικού Χώρου, ανεξαρτήτως νοµίσµατος Για ποσά µέχρι 1.000: Για ποσά πέραν των 1.000: 10.4 Πληρωµές µέσω του Σχεδίου ''Ολόκληρο Ποσό στο ικαιούχο'' Πάγια Χρέωση 5,50 Πάγια Χρέωση 10,50. Εισπράττεται Προµήθεια Πάγια Χρέωση 12,50. Εισπράττεται Προµήθεια Πάγια Χρέωση 22 Εισπράττεται Προµήθεια Συναλλάγµατος ή Προµήθεια Χειρισµού Πάγια Χρέωση 22 Πάγια Χρέωση 22. Εισπράττεται Προµήθεια α. Προς την Deutsche Bank & την Commerzbank σε Για ποσά µέχρι σε χώρες της ΕMU / EΕ/ EEA: 18 Μεγαλύτερα ποσά & πληρωµές σε χώρες εκτός ΕΕ: 25 β.προς Deutsche Bank Trust Co.Americas σε USD: $25 γ. Προς την Deutsche Bank London σε GBP: 25 δ. Προς την Alpha Bank AE σε Πληρωµές προς όφελος πελατών της Alpha Bank AE ή άλλων Τραπεζών του Οµίλου: ωρεάν Πληρωµές προς όφελος πελατών άλλων ελληνικών τραπεζών στην Ελλάδα: Για ποσά µέχρι και : 10 Για ποσά πέραν των : 20 Για εµβάσµατα µε Ίδια Ηµέρα Αξίας (Same Day) λαµβάνεται επιπρόσθετα: (EURIBOR / LIBOR+ 2,5%) * Ποσό * (Μέρες / 360) µε Ελάχ.Χρέωση: 12 και Μέγιστο Ποσό: 500 Για εµβάσµατα µε Επόµενη Ηµέρα Αξίας (Following Day), σε Ευρώ και προς χώρες εκτός της Ευρωπαικής Ένωσης και του Ευρωπαικού Οικονοµικού Χώρου & σε άλλα νοµίσµατα, ανεξαρτήτως προορισµού, λαµβάνεται επιπρόσθετα: (EURIBOR / LIBOR+ 2,5%) * Ποσό * (Μέρες / 360) µε Ελάχ. Ποσό Χρέωσης: 8,50 και Μέγιστο Ποσό: 500 Εµβάσµατα σε οποιονδήποτε Ευρωπαικό Νόµισµα και προς χώρες είτε εντός της Ευρωπαικής Ένωσης (περιλαµβάνεται και η Κύπρος) είτε του Ευρωπαικού Οικονοµικού Χώρου, κατά κανόνα διεκπεραιώνονται µε Charges Details:"SHA" Εισπράττονται επιπλέον των πιο πάνω χρεώσεων και ανάλογα µε την περίπτωση που εφαρµόζεται (βλέπε πιο πάνω) 10.5 Priority Service από την Deutsche Πάγια Χρέωση 15/ $15 Εισπράττεται επιπλέον των πιο πάνω χρεώσεων και ανάλογα µε την περίπτωση που εφαρµόζεται (βλέπε πιο πάνω) 10.6 Έξοδα Ανταποκρίτριας Τράπεζας Ποσό αιτήµατος ανταποκρίτριας τράπεζας Έξοδα ιαχείρισης: 4 Όταν στέλλεται ΜΤ202: 6 Εισπράττονται επιπλέον των πιο πάνω χρεώσεων και ανάλογα µε την περίπτωση που εφαρµόζεται (βλέπε πιο πάνω) SWIFT σε RON/BGN Πάγια Χρέωση Έξοδα SWIFT 15 ανά µήνυµα 07/02/2014 ALPHA BANK CYPRUS LTD, ΑΡ. ΕΓΓ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3/8

4 11 Εισερχόµενα Εµβάσµατα πληρωτέα σε πελάτες της Τραπέζης 11.1 Ευρώ, πληρωτέο σε Ευρώ (SEPA) Για ποσά από 0 µέχρι 1.999: Για ποσά από µέχρι 4.999: Για ποσά από µέχρι 9.999: Για ποσά από µέχρι : Για ποσά πέραν των : 11.2 Ευρώ, πληρωτέο σε Ευρώ (SWIFT Transfer) Έξοδα σε βάρος Εντολέα (OUR) Ποσά µέχρι 1.710: Ποσά πέραν 1.710: ,50 Πίστωση µε Ηµεροµηνία Αξίας του εµβάσµατος Iσχύει ανεξαρτήτως προέλευσης και σκοπού. Εξαιρούνται οι πελάτες οι οποίοι τηρούν σύµβαση ειδικής τιµολόγησης ή περιπτώσεις για τις οποίες έχει ληφθεί έγκριση για έκπτωση. Πίστωση µε Ηµεροµηνία Αξίας του εµβάσµατος 11.3 Ξένο Νόµισµα πληρωτέο στο ίδιο ξένο νόµισµα ή σε διαφορετικό ξένο νόµισµα (SWIFT Transfer) Έξοδα σε βάρος Εντολέα (OUR) Ποσά µέχρι 1.710: Ποσά πέραν 1.710: Ισχύουν οι χρεώσεις του σηµείου Εισπράττεται και Προµήθεια Χειρισµού 25,50 Εισπράττεται και Προµήθεια Χειρισµού Για όλα τα ευρωπαϊκά νοµίσµατα περιλαµβανοµένου του ευρώ: Πίστωση µε Ηµεροµηνία Αξίας του εµβάσµατος Έξοδα σε βάρος ικαιούχου (SHA ή BEN 11.4 Ξένο Νόµισµα πληρωτέο σε Ευρώ ή Ευρώ πληρωτέο σε Ξένο Νόµισµα (SWIFT Transfer) Έξοδα σε βάρος Εντολέα (OUR) 12 Εισερχόµενα Εµβάσµατα πληρωτέα σε πελάτες άλλων Τραπεζών 12.1 Ευρώ πληρωτέο σε Ευρώ Έξοδα σε βάρος Εντολέα (OUR) Ή Ισχύουν οι χρεώσεις του σηµείου Εισπράττεται Προµήθεια Χειρισµού Πάγια Χρέωση: 10. Εισπράττεται Προµ. Συναλλάγµατος Ισχύουν οι χρεώσεις του σηµείου Εισπτράττεται Προµήθεια Συναλλάγµατος Προµήθεια: 0,15% Ελάχιστο 5, Μέγιστο 17 Για όλα τα ευρωπαϊκά νοµίσµατα περιλαµβανοµένου του ευρώ: Πίστωση µε Ηµεροµηνία Αξίας του εµβάσµατος 12.2 Ξένο Νόµισµα πληρωτέο σε Ξένο νόµισµα Έξοδα σε βάρος Εντολέα (OUR) Ή Πάγια Χρέωση 10. Εισπράττονται Έξοδα Χειρισµού: 8,50 Πάγια Χρέωση Ξένο Νόµισµα πληρωτέο σε Ευρώ Έξοδα σε βάρος Εντολέα (OUR) Ή Πάγια Χρέωση 10 Προµήθεια Συναλλάγµατος 13 Προαγορές / Προπωλήσεις Συναλλάγµατος Έξοδα Χειρισµού: 8,50 Εισπράττεται Προµ. Χειρισµού 13.1 USD, GBP 0,10% Κατά τη συνοµολόγηση του συµβολαίου. Εισπράττεται Προµήθεια Συναλλάγµατος Άλλα Νοµίσµατα 0,25% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ 1 Αξίες προς Προεξόφληση Εσωτερικού (Local Bills Discounted) 2 Έξοδα Ετοιµασίας Εγγράφων 2.1 Για ιδιώτες και µικρές επιχειρήσεις: Για ποσά µέχρι 5.000: Για ποσά από µέχρι : Για ποσά από µέχρι : Για ποσά πέραν των : Για Επιχειρήσεις: Πάγια χρέωση 100 ανα αίτηµα 3 Έξοδα Συνοµολόγησης Πιστωτικών ιευκολύνσεων 0,1% Ελάχιστο 100, Μέγιστο Προµήθεια Αναθεώρησης Πιστωτικών ιευκολύνσεων 1% επί του αναθεωρούµενου ποσού 5 Πληρωµή πριν τη λήξη (Μερική Αποπληρωµή ή Πρόωρη Εξόφληση) Στεγαστικά Σχέδια Τραπέζης Αρχικό Ποσό ανείου µέχρι και : 6 Εκτιµήσεις / Επανεκτιµήσεις / Παρακολούθηση Προόδου Εργασιών 0,25% Ελάχιστο 5 ανά αντικείµενο Τα πραγµατικά έξοδα χρεώνονται αναλόγως Μέχρι και το ποσό που καθορίζει ο Περί Καταναλωτικής Πίστης Νόµος Κόστος Εκτίµησης πλέον Φ.Π.Α. (µε βάση το Τιµολόγιο του Εκτιµητή) Ισχύει για όλα τα Στεγαστικά Σχέδια Ο διαχωρισµός γίνεται µε βάση το αρχικό ποσό ανείου, ανεξάρτητως νόµισµατος και τρέχον υπολοίπου 7 Τόκος Υπερηµερίας 1,75% Υπολογίζεται επί των ποσών σε καθυστέρηση δανείων/ Υπέρβασης τρεχούµενων λογαριασµών 8 Αποστολή Επιστολών 8.1 Αποστολή σε Πρωτοφειλέτες / Εγγυητές / Ενυπόθηκους Οφειλέτες Επιστολής για δόσεις σε καθυστέρηση Επιστολής τερµατισµού 0,15% Πάγια χρέωση 5 ανεξάρτητα του αριθµού των παραληπτών της επιστολής. Υπολογίζεται επί των ποσών που βρίσκονται σε καθυστέρηση σε λογαριασµούς πιστωτικών καρτών (Μηνιαίως). Οι επιστολές για τερµατισµό πιστωτικών καρτών δεν χρεώνονται εκτός αν η σύµβαση έχει υπογραφεί σε περίοδο λιγότερη του ενός έτους από την ηµεροµηνία τερµατισµού. 07/02/2014 ALPHA BANK CYPRUS LTD, ΑΡ. ΕΓΓ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4/8

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 1 Εγγυητικές Επιστολές (Ε/Ε) 1.1 Προµήθεια 0,15% ανά µήνα ή µέρος αυτού. Ελάχ. 0,45% ή 30 όποιο από τα δύο είναι το µεγαλύτερο 1.2 Προµήθεια Παράτασης 0,15% για κάθε επιπρόσθετο µήνα ή µέρος αυτού, Ελάχιστο Προµήθεια Ακύρωσης Προµήθεια Τροποποίησης 20 ανά τροποποίηση 1.5 Νοµικά έξοδα για αλλαγή λεκτικού Ε/Ε Πάγιο Εγγυητικές Επιστολές Εξωτερικού Εισερχόµενες Προς ιαβίβαση Χωρίς Την Ευθύνη Μας (Advice Guarantee) 2.1 Προµήθεια ιαβίβασης Πάγιο Έξοδα Παράδοσης Πάγιο Προµήθεια Τροποποίησης 20 ανά τροποποίηση 2.4 Έξοδα Ετοιµασίας SWIFT 15 Σηµειώσεις: Προεισπράσσεται κατά την έκδοση της Ε/Ε για όλη την περίοδο ισχύος. Η προµήθεια υπολογίζεται επί του ποσού της ΕΕ πλέον τόκους (Υπολογιζόµενο ποσοστό:10%) 1. Εγγυήσεις οι οποίες παρέχονται για περίοδο µικρότερη των τριών µηνών δύναται να παραταθούν µέχρι και τρείς µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης τους µε καταβολή της Προµήθειας Τροποποιήσεω 2. Η Προµήθεια Παράτασης θα χρεώνεται µόνο µια φορά ανά περίοδο, ανεξαρτήτως του αριθµού παρατάσεων που λήγουν κατά την περίοδο για την οποία η Προµήθεια για παράταση έχει πληρωθεί. 3. Αυξήσεις στο ποσό προσελκύουν επιπρόσθετη προµήθεια ανάλογα µε την αύξηση. 4. Για τις Εγγυητικές Επιστολές προς το εξωτερικό, εισπράττεται επιπλέον η προµήθεια του ανταποκριτή 5. Για τις Ε/Ε σε συνάλλαγµα η προµήθεια υπολογίζεται σε βάσει της τιµής πωλήσεως συναλλάγµατος που ισχύει κατά την ηµέρα είσπραξης ή χρεώσης του Λογαριασµού 3 Εγγυητικές Επιστολές προς Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις και Πρακτορεία για Παράδοση Εµπορευµάτων χωρίς Φορτωτικά Έγγραφα (Indemnities to Shipping Companies for Missing Bills of Lading - Shipping Guarantees) 3.1 Προµήθεια 17 για περίοδο 3 µηνών και ακολούθως ανά τρίµηνο ή µέρος αυτού, µέχρι την ακύρωση της εξασφάλισης Σηµειώσεις: 1. Σε περίπτωση που τα Έγγραφα δεν παραληφθούν από την Τράπεζα τότε θα εισπράττεται επιπρόσθετη χρέωση αξίας 8,50 2. H Μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων που προσυπογράφονται απευθείας από τον εισαγωγέα θα χρεώνεται µε σταθερή επιβάρυνση 8,50 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 1 SWIFT - Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγής 1.1 Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγής 25 ανά µήνυµα 1.2 Άλλα µηνύµατα SWIFT 15 ανά µήνυµα 2 Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγής (Import Credits) 2.1 Προµήθεια Ανοίγµατος 0,20% ανά περίοδο ενός µηνός ή µέρος αυτού. Ελάχιστο 0,60% Ελάχιστο Προµήθεια Παράτασης 0,20% για κάθε επιπρόσθετο µήνα ή µέρος αυτού 2.3 Προµήθεια Τροποποίησης 20 ανά τροποποίηση 2.4 Προµήθεια Αποδοχής 0,60% για τους πρώτους 3 µήνες, Ελάχ 50. Ακολούθως, 0,20% ανά µήνα ή µέρος αυτού για τη περίοδο που προνοείται από τους όρους πίστωσης (πλέον χαρτόσηµα) 2.5 Χρεώσεις Ανταποκριτού Αν οι χρεώσεις δεν είναι για το λογαριασµό του ικαιούχου τότε χρεώνεται ο πελάτης 2.6 Προµήθεια Συναλλάγµατος Για ποσά µέχρι : 0,5% Ελάχιστο 3,50 Για ποσά πέραν των : 0,4%, Ελάχιστο Προµήθεια Χειρισµού (όπου δεν ισχύει η Προµήθεια 0,25% Ελάχιστο: 3,50 Συναλλάγµατος) 2.8 Έγγραφα µε ιαφορές (Discrepant Documents) Πάγιο Προµήθεια Βεβαίωσης 0.20% ανά τρίµηνο, Ελάχιστο 20 Σηµειώσεις: 1. Προµήθεια Ανοίγµατος και Παράτασης όπου εφαρµόζεται θα χρεώνεται ανεξάρτητα από την εκτέλεση της πίστωσης ή όχι. Αν η Πίστωση είναι επιβεβαιωµένη από την Τράπεζα. 2. Πιστώσεις που ανοίγονται για περίοδο µικρότερη των 3 µηνών µπορούν να παραταθούν µέχρι και 3 µήνες από την αρχική ηµεροµηνία ανοίγµατος µε την καταβολή και µόνο της προµήθειας τροποποίησης. 3. Τα πραγµατικά έξοδα θα χρεώνονται αναλόγως. 4. Οι αυξήσεις θα φέρουν επιπρόσθετη Προµήθεια Ανοίγµατος που θα χρεώνεται αναλογικά. 5. Περιοδικές (Revolving) Πιστώσεις ή οποιαδήποτε παρόµοια δέσµευση από την Τράπεζα για πληρωµή της Αξίας των εγγράφων εισαγωγής κατά την παρουσίαση τους πρέπει να φέρουν ηµ/νία λήξης. Αυτή η δέσµευση θα φέρει επιπρόσθετη Προµήθεια Ανοίγµατος που θα χρεώνεται αναλογικά για κάθε απόσυρση από την ηµεροµηνία ανοίγµατος µέχρι την ηµ/νία λήξης. 3 Αποθήκευση Εµπορευµάτων σε Αποθήκες Αποταµιεύσεως Εµπορευµάτων και Αποδέσµευση τους (Placing Goods in Bonded) 3.1 Αποθήκευση Αγαθών 0,05% Ελάχιστο: 35, Μέγιστο: 85 Εφάπαξ καταβολή 3.2 Επιθεώρηση Αγαθών σε Αποθήκες 20 ανά ώρα. Ελάχιστο Αποδέσµευση Αγαθών 0,025% για τρείς µήνες ή µέρος αυτών, από την Ηµεροµηνία αποθήκευσης µέχρι την ηµεροµηνία της κάθε αποδέσµευσης. Ελάχ. 20 ανά αποδέσµευση 4 Αξίες προς Είσπραξη για Εισαγωγές (Inward Foreign Bills For Collection) 4.1 Επιταγές (Clean Bills) Προµήθεια Συναλλάγµατος Αν δεν ισχύει η Προµ. Συναλλάγµατος εισπράττεται Προµήθεια Χειρισµού 0,25% Ελάχ. 3,50, Μέγιστο 250 Προµήθεια: 0,2%, Ελάχιστο: 20, Μέγιστο: 85 Προµήθεια Αποδοχής: 10 Έξοδα ιαµαρτυρήσεως: Ελάχιστο 35 Έξοδα Ακύρωσης: 10 07/02/2014 ALPHA BANK CYPRUS LTD, ΑΡ. ΕΓΓ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 5/8

6 4.2 Φορτωτικά Έγγραφα (Documentary Bills) Προµήθεια Συναλλάγµατος Αν δεν ισχύει η Προµ. Συναλλάγµατος εισπράττεται Προµήθεια Χειρισµού 0,25% Ελάχ. 3,50, Μέγιστο 250 Προµήθεια: 0,2%, Ελάχιστο: 17, Μέγιστο: 85 Προµήθεια Αποδοχής: 10 Έξοδα ιαµαρτυρήσεως: Ελάχιστο 35 Έξοδα Ακύρωσης: Εγγύηση πληρωµής Αξιών πρός Είσπραξη (Avalization of 0,15% ανά µήνα ή µέρος αυτού. Ελάχιστο 0,45% ή 17 Document) όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο 4.4 Αξίες προς Είσπραξη Εσωτερικού (Local Bills of Collection) Αξίες µετά Φορτωτικών Εγγράφων 0,25% Ελάχιστο 5 ανά αντικείµενο. Αξίες που επιστρέφονται απλήρωτες χρεώνονται 5 ανά τεµάχιο Σηµείωση: Ανακοίνωση αποτελέσµατος Αξιών προς Είσπραξη: 2 έκαστη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ 1 Ενέγγυες Πιστώσεις Εξαγωγής (Export Credits) 1.1 Προµήθεια Αναγγελίας 0,1% Ελάχιστο: 50, Μέγιστο: Προµήθεια Βεβαίωσης 0,2% ανά περίοδο 3 µηνών. Ελάχιστο: 70 Περιλαµβάνει και την Προµήθεια Ανακοινώσεως 1.3 Προµήθεια Εκτέλεσης / ιακανονισµού Ελάχιστο: 20, Μέγιστο: Προµήθεια Τροποποίησης/ Ακύρωσης Πάγιο Προµήθεια Μεταβίβασης σε άλλο ικαιούχο 0,15% ανά µήνα ή µέρος αυτού Ελάχ: 0,45%, Ελάχ: Έγγραφα µε ιαφορές (Discrepant) Πάγιο 70 Σηµειώσεις: 1. Οι επιβαρύνσεις στα σηµεία ΣΤ ισχύουν µόνο όταν είναι για το λογαριασµό του ικαιουχού. Στις περιπτώσεις που αυτές είναι για το λ/σµό της εκδίδουσας Τράπεζας τότε ισχύει το κοστολόγιο του ανταποκριτού. 2. Τα Πραγµατικά Έξοδα θα χρεώνονται αναλόγως. 3. Σε περίπτωση που η πίστωση φέρει επιβεβαίωση, οι αυξήσεις θα φέρουν επιπρόσθετη προµήθεια αναλογικά µε την αύξηση. 4. Σε περίπτωση που η πίστωση δεν θα φέρει επιβεβαίωση, οι αυξήσεις θα επιβαρύνονται µε επιπρόσθετη προµήθεια αναλογικά µε την αύξηση, η οποία όµως δεν θα ξεπερνά το µέγιστο που προαναφέρεται στο σηµείο Ε.2. 2 ιαπραγµάτευση Πληρωµών Φορτωτικών Εγγράφων έναντι Ενέγγυων Πιστώσεων Εξαγωγής (Negotiation Payments under Export Credits) 2.1 Προµήθεια Συναλλάγµατος Για ποσά µέχρι : 0,5% Ελάχιστο: 3,50 Ανά διαπραγµάτευση Για ποσά πέραν : 0,4% Ελάχιστο: Προµήθεια Χειρισµού (Αν δεν ισχύει η Προµήθεια Συναλλάγµατος) 0,25% Ελάχιστο: 3,50 Μόνο εάν οι χρεώσεις είναι για το λ/σµο του ικαιούχου. Αν είναι για την εκδίδουσα Τράπεζα τότε ισχύουν τα Έξοδα Ανταποκριτού. 2.3 Προµήθεια ιαπραγµάτευσης 0,2% Ελάχιστο: 40, Μέγιστο: Προµήθεια Αποδοχής 0,2% ανά περίοδο 3 µηνών ή µέρος αυτών. Ελάχ. 20 Αν η πίστωση είναι επιβεβαιωµένη από την Τράπεζα. 2.5 Τόκος Χρεώνεται το σύνηθες ανειακό επιτόκιο από την ηµέρα διαπραγµατεύσεως µέχρι τη µέρα που χρεώνεται ο λ/σµός 3 Αξίες προς Είσπραξη για Εξαγωγές (Outward Foreign Bills for Collection) 3.1 Επιταγές (Clean Bills) Προµήθεια Ξένης ή Ταξιδιωτικής Επιταγής: 0,25%, Ελάχ. 5, Εισπράττεται Προµ. Συναλλάγµατος ή Προµ. Χειρισµού, Μεγ. 170 ανάλογα Πλέον πραγµατικά έξοδα -όπου εφαρµόζεται (π.χ. αποστολή µηνύµατος SWIFT, υπηρεσία ταχυµεταφοράς) Έξοδα Ακύρωσης: Φορτωτικά Έγγραφα (Documentary Bills) Προµήθεια Συναλλάγµατος Ή Προµήθεια Χειρισµού: 0,25% Ελάχιστο 3,50, Μέγιστο 340 Προµήθεια: 0,2% Ελάχιστο: 20, Μέγιστο: 85 Έξοδα Ακύρωσης: 10 Έξοδα Τροποποίησης: 10 Αν δεν ισχύει η Προµήθεια Συναλλάγµατος εισπράττεται Προµήθεια Χειρισµού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ: ΚΑΡΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 1 Έκδοση Κάρτας (Credit / Debit Card) 1.1 Visa Electron ωρεάν 1.2 Ασηµένια Πιστωτική σε Ευρώ Κύρια: 10 Πρόσθετη Κάρτα: MasterCard Cash Back Κύρια: 10 Πρόσθετη Κάρτα: Χρυσή Πιστωτική σε Ευρώ Κύρια: 40 Πρόσθετη Κάρτα: Aegean VISA Ετήσια Χρέωση Κύρια: 25 Πρόσθετη Κάρτα: Χρυσή Χρεωστική σε Ευρώ Κύρια: 50 Πρόσθετη Κάρτα: Χρυσή Χρεωστική σε USD Κύρια: $60 Πρόσθετη Κάρτα: $ Ασηµένια Χρεωστική σε USD Κύρια: $20 Πρόσθετη Κάρτα: $20 07/02/2014 ALPHA BANK CYPRUS LTD, ΑΡ. ΕΓΓ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 6/8

7 2 Επανέκδοση Κάρτας (Credit / Debit Card) 10 / $15 Ισχύει για όλες τις Κάρτες έκδοσης της Τραπέζης. 3 Έξοδα αποστολής επιστολής για καθυστέρηση πληρωµής Πάγια χρέωση 5 ανεξάρτητα του αριθµού των παραληπτών της επιστολής 4 Αναπαραγωγή PIN 10 / $15 Μετά από εντολή πελάτη. 5 Μετατροπή Ποσών Συναλλαγών του Εξωτερικού 5.1 Έξοδα Μετατροπής και ιαµεσολάβησης Τρίτων Φορέων (για συναλλαγές που διενεργούνται σε νοµίσµατα εκτός ευρώ) 6 Συναλλαγές µέσω Αυτόµατων Ταµειακών Μηχανών (ΑΤΜ) 6.1 Ανάληψη µετρητών από τις ΑΤΜ Τραπέζης Για χρεωστικές κάρτες Visa Electron: ωρεάν Για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Visa: 3,33%, Ελάχιστο 2/ $2 6.2 Ανάληψη µετρητών από ΑΤΜ Κυπριακών Τραπεζών Για χρεωστικές κάρτες Visa Electron: 2 ανά ανάληψη (φοιτητές δωρεάν) Για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Visa: 3,33%, Ελάχιστο 2/ $2 6.3 Ανάληψη µετρητών από ΑΤΜ Τραπεζών στο εξωτερικό 3,33% Ελάχ. 2 Μηδέν για Φοιτητές Σηµείωση: 2,70% Οι 4 πρώτες αναλήψεις κάθε µήνα µε Alpha Bank VISA ELECTRON, από ΑΤΜ Κυπριακών Τραπεζών και /ή ΑΤΜ Τραπεζών στην Ελλάδα, είναι ΩΡΕΑΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η: ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 Τραπεζικές Θυρίδες 1.1 Μικρή Θυρίδα 50 ανά έτος πλέον Φ.Π.Α. πλέον Χαρτόσηµα 1.2 Μεσαία Θυρίδα 75 ανά έτος πλέον Φ.Π.Α. πλέον Χαρτόσηµα 1.3 Μεγάλη Θυρίδα 100 ανά έτος πλέον Φ.Π.Α. πλέον Χαρτόσηµα 1.4 Επισκέψεις 10 ανά επίσκεψη Οι 3 πρώτες επισκέψεις τους έτους είναι δωρεάν 1.5 Απώλεια ή Καταστροφή Κλειδιών Θυρίδας 60 2 Πιστοποιητικά 2.1 Ετήσια Αναφορά Ελεγκτών (για τους εξωτερικούς ελεγκτές) Ιδιώτες: Ελάχ. 35 ανά Πιστοποιητικό Επιχειρήσεις: Ελάχ. 60 ανά Πιστοποιητικό Περιλαµβάνει το "Πιστοποιητικό Υπολοίπων και Τόκων" και την "Κατάσταση Εξασφαλίσεων". Για όλους τους λογαριασµούς του πελάτη 2.2 Πιστοποιητικό Υπολοίπων και Τόκων 2 ανά λογαριασµό που περιλαµβάνεται στο Πιστοποιητικό. Όταν ζητηθεί από τον Πελάτη Ελάχιστο: Κατάσταση Εξασφαλίσεων Πελάτη Ελάχιστο: 60 ανά Κατάσταση Όταν ζητηθεί από τον Πελάτη. Ετοιµάζεται manually 2.4 Τραπεζική Σύσταση, Αναφορά Καταστάσεως 25 ανά Πιστοποιητικό Οικονοµικές πληροφορίες προς ιαχειριστές Ελάχιστο 45 για κάθε περίπτωση /Administrators / Executors για πελάτες τους 3 Πληρωµή Λογαριασµών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (Utility Bills) 3.1 Στο ταµείο 1 + Φ.Π.Α. για κάθε λογαριασµό 3.2 Τραπεζική Εντολή ωρεάν 4 Έρευνες 4.1 Στον Έφορο Εταιριών 15 για κάθε έρευνα 4.2 Σε Γραφεία Οικονοµικών & Εµπορικών Πληροφοριών Για ιδιώτες: 35 για κάθε έρευνα (Credit Agency) του εξωτερικού Για Επιχειρήσεις: 70 για κάθε έρευνα 4.3 Στο Κτηµατολόγιο Σύµφωνα µε τα τέλη Κτηµατολογίου 5 Ταχυδροµικά 5.1 Αποστολή Φακέλου εντός Κύπρου 2 4 (express και / ή συστηµένο) 5.2 Αποστολή Φακέλου εκτός Κύπρου 5 8 (express και / ή συστηµένο) 5.3 Αποστολή δέµατος µέσω Αγγελιαφόρου Πάγιο 30 Η χρέωση είναι ανά πελάτη. 6 Πληροφορίες από Αρχείο 6.1 Μετά από Έρευνα από Τρέχων Αρχείο Ελάχιστο Μετά από Έρευνα από Μόνιµο Αρχείο Ελάχιστο 20 7 Έξοδα Ακύρωσης Συναλλαγής Πληρωµής 20 8 Ενηµέρωση πελάτη για µη εκτέλεση εντολής λόγω υπαιτιότητας του πελάτη 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA EXPRESS BANKING 1 Ερώτηση Υπολοίπου Λογαριασµού/Κάρτας ωρεάν 2 Κίνηση Λογαριασµού/ Κάρτας ωρεάν 3 Ηλεκτρονική απεικόνιση επιταγής ωρεάν 4 Ηλεκτρονικό αντίγραφο απόδειξης (E-Voucher) 4.1 Για ιδιώτες 10 Ετήσια χρέωση. 4.2 Για Επιχειρήσεις 100 Ετήσια χρέωση. 5 Μεταφορά µεταξύ λογαριασµών ιδίου πελάτη ωρεάν Όπου ισχύει χρεώνεται προµήθεια ξένου συναλλάγµατος. 6 Μεταφορά σε λογαριασµό τρίτου πελάτη εντός της Alpha Bank ωρεάν Όπου ισχύει χρεώνεται προµήθεια ξένου συναλλάγµατος. 7 Αγορά/ Πώληση Ξένου Συναλλάγµατος έναντι Ευρώ 0,5% Ελάχιστο 1,70 8 Προµήθεια Χειρισµού 0,1% Ελάχιστο 1,70 07/02/2014 ALPHA BANK CYPRUS LTD, ΑΡ. ΕΓΓ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7/8

8 9 Μεταφορά Σε λογαριασµό τρίτου πελάτη µέσω: 9.1 Προς Χώρες Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου σε Ευρώ (µέσω SEPA /SWIFT) Ηµεροµηνία Αξίας Εµβασµάτων: Σε Ευρώ και προς χώρες είτε εντός της Ευρωπαικής Ένωσης (περιλαµβάνεται και η Κύπρος) Για ποσά µέχρι Για ποσά µεταξύ µέχρι Για ποσά µεταξύ µέχρι Για ποσά πέραν των Πάγια Χρέωση 2,50 είτε του Ευρωπαικού Οικονοµικού Χώρου: + 1 εργάσιµη Πάγια Χρέωση 3,50 ηµέρα Πάγια Χρέωση 5,50 Σε χώρες εκτός της Ευρωπαικής Ένωσης και του Πάγια Χρέωση 22 Εισπράττεται Προµήθεια Συναλλάγµατος Ευρωπαικού Οικονοµικού Χώρου ή σε νόµισµα άλλο ή Προµήθεια Χειρισµού (Βλ. Κατηγορία Β, Σηµεία 1 και 2). από το ευρώ: + 2 εργάσιµες ηµέρες 9.2 Προς Χώρες Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου σε νόµισµα άλλο από Ευρώ (µέσω SWIFT) Για ποσά µέχρι Για ποσά από µέχρι Για ποσά από µέχρι Για ποσά πέραν των Προς Χώρες Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης & Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ανεξαρτήτως νοµίσµατος (µέσω SWIFT) Για ποσά µέχρι Για ποσά πέραν των Πληρωµές µέσω του Σχεδίου ''Ολόκληρο Ποσό στο ικαιούχο'' 10 Εντολή Ακύρωσης Επιταγής ωρεάν 11 Εντολή Έκδοσης Βιβλιαρίου Επιταγών (ανά βιβλιάριο) 7 Πάγια Χρέωση 2,50 Πάγια Χρέωση 3,50 Εισπράττεται Προµήθεια Πάγια Χρέωση 5,50 Εισπράττεται Προµήθεια Πάγια Χρέωση 22 Εισπράττεται Προµήθεια Πάγια Χρέωση 22 Πάγια Χρέωση 22 πλέον Προµήθεια Συναλλάγµατος ή Προµήθεια Χειρισµού α. Προς την Deutsche Bank & την Commerzbank σε Για ποσά µέχρι σε χώρες της ΕMU / EΕ/ EEA: 18 Μεγαλύτερα ποσά & πληρωµές σε χώρες εκτός ΕΕ: 25 β.προς Deutsche Bank Trust Co.Americas σε USD: $25 γ. Προς την Deutsche Bank London σε GBP: 25 δ. Προς την Alpha Bank AE σε Πληρωµές προς όφελος πελατών της Alpha Bank AE ή άλλων Τραπεζών του Οµίλου: ωρεάν Πληρωµές προς όφελος πελατών άλλων ελληνικών τραπεζών στην Ελλάδα: Για ποσά µέχρι και : 10 Για ποσά πέραν των : 20 Οι Χρεώσεις ισχύουν και για επαναλαµβανόµενες πληρωµές - Τραπεζικές εντολές (Standing Orders) Για εµβάσµατα µε Ίδια Ηµέρα Αξίας (Same Day) λαµβάνεται επιπρόσθετα: (EURIBOR / LIBOR+ 2,5%) * Ποσό * (Μέρες / 360) µε Ελάχ.Χρέωση: 12 και Μέγιστο Ποσό: 500 Για εµβάσµατα µε Επόµενη Ηµέρα Αξίας (Following Day), σε Ευρώ και προς χώρες εκτός της Ευρωπαικής Ένωσης και του Ευρωπαικού Οικονοµικού Χώρου & σε άλλα νοµίσµατα, ανεξαρτήτως προορισµού, λαµβάνεται επιπρόσθετα: (EURIBOR / LIBOR+ 2,5%) * Ποσό * (Μέρες / 360) µε Ελάχ. Ποσό Χρέωσης: 8,50 και Μέγιστο Ποσό: 500 Εµβάσµατα σε οποιοδήποτε Ευρωπαικό Νόµισµα και προς χώρες είτε εντός της Ευρωπαικής Ένωσης (περιλαµβάνεται και η Κύπρος) είτε του Ευρωπαικού Οικονοµικού Χώρου, κατά κανόνα διεκπεραιώνονται µε Charges Details:"SHA". Εισπράττονται επιπλέον των πιο πάνω χρεώσεων και ανάλογα µε την περίπτωση που εφαρµόζεται (βλέπε πιο πάνω) 12 Άνοιγµα Τραπεζικής Εντολής (Standing Order) ωρεάν 13 Επανεκτύπωση Κατάστασης Κίνησης Λογαριασµού ωρεάν 14 Πληρωµές Λογαριασµών Κοινής Ωφέλειας ωρεάν 15 Software Token (Alpha Safe Access) 8 16 Έκδοση Token 15 ανά συσκευή 17 Αντικατάσταση Token (σε περίπτωση απώλειας) 15 ανά συσκευή 18 Επανέκδοση PIN 5 ανά εντολή 19 Έρευνα στο αρχείο Ελάχιστο 10 07/02/2014 ALPHA BANK CYPRUS LTD, ΑΡ. ΕΓΓ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 8/8

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1α. ΑΝΟΙΓΜΑ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια*

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ --------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια* 2. Τήρηση λογαριασμού (λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ---------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd 11/03/2015 Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd Στο πλαίσιο της συγχωνεύσεως της Emporiki Bank - Cyprus Limited με την Alpha Bank Cyprus Ltd έχει ετοιμαστεί μια σειρά από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

07.08.2015. 4. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω αν θέλω να εισάγω αγαθά, πρώτες ύλες κ.λπ. από το εξωτερικό;

07.08.2015. 4. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω αν θέλω να εισάγω αγαθά, πρώτες ύλες κ.λπ. από το εξωτερικό; Για την ενημέρωση των επιχειρήσεων-πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα σύμφωνα με την από 18/07/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΡΕΩΣΗΣ. 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης - Ελάχιστο - Μέγιστο

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΡΕΩΣΗΣ. 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης - Ελάχιστο - Μέγιστο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 1 Ανάληψη μετρητών 1.1 Στο ίδιο νόμισμα 1.2 Σε διαφορετικό νόμισμα 1.3 Σε 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις Τα περιοριστικά µέτρα. 1. Το όριο ανάληψης µετρητών ισχύει ανά κάτοχο λογαριασµού ή κατά λογαριασµό; Κάθε πρόσωπο (νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Έγκυρα & έγκαιρα όπου, όσο & όταν χρειασθείς Επιτυγχάνει: σωστό και υγιή σχεδιασµό των χρηµατικών διαθεσίµων αξιολόγηση και αξιοποίηση τραπεζικών προιόντων εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου ανάδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - Ξ.Τ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν -ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Η υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking της Τραπέζης μετονομάζεται σε Alpha Bank Gold Personal Banking. Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2014 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θέμα: Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Τράπεζας Κύπρου Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας επισυνάπτονται οι σχετικές πληροφορίες για τα Σχέδια JEREMIE και Trade Finance

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Εθνική Παίδων

Λογαριασμός Εθνική Παίδων Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Everywhere 24/7. Εναλλακτικά ίκτυα Alternative Channels Альтернативные каналы

Everywhere 24/7. Εναλλακτικά ίκτυα Alternative Channels Альтернативные каналы Everywhere 24/7. Εναλλακτικά ίκτυα Alternative Channels Альтернативные каналы Πολλαπλά εναλλακτικά κανάλια... από τη winbank! ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται κοντά σας µε τις καινοτόµες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ... 4. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η συµφωνία σας µε την ALPHA BANK CYPRUS LTD αποτελείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (οι «Γενικοί Όροι») και τους Επιπρόσθετους Όρους οι οποίοι ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Η διαδικασία άμεσων χρεώσεων στο SEPA (στο εξής Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ) επιτρέπει σε ένα Πελάτη να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων. σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων. σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά Οικονομοτεχνική Προσφορά 28 Ιουλίου 2015 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Μεταφορά χρημάτων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ΗΜΕΡ. : 28 Μαΐου 2015 Αρ. ΕΓΚ. : 07-2015,

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα