ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ VΙΝΑ MEDICATA ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1/11/2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ VΙΝΑ MEDICATA ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1/11/2003"

Transcript

1 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ VΙΝΑ MEDICATA ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1/11/2003 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Τι είναι και πως ορίζονται Ένα από τα συγγράµµατα µε τίτλο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΑ του καθηγητού Ε. Εµµανουήλ που εκδόθηκε το 1931, ορίζει τους ιατρικούς οίνους ή 'οινόλυτα', ως κατεργάσµατα εξ οίνων µεθ' ενός ή πλειόνων φαρµάκων. Το 1976 η επίσηµη Γαλλική φαρµακοποιία (ΙΧ' έκδοση), ορίζει τους ιατρικούς οίνους, ως τα υγρά, διαυγή παρασκευάσµατα, που προορίζονται, για από του στόµατος χορήγηση και λαµβάνονται είτε δι' αναµείξεως, είτε δι' απλής ή εκχυλισµατικής διαλύσεως των δραστικών συστατικών εντός των προς τον σκοπό αυτό επιλεγµένων οίνων. Κατά παρεµφερή τρόπο ορίζονται από τις διάφορες επίσηµες φαρµακοποιίες οι ιατρικοί οίνοι µε ελάχιστες διαφορές ως προς τη λεπτοµέρεια της περιγραφής. Από τον τρόπο που ορίζονται, ο απλός αναγνώστης αντιλαµβάνεται, ότι πρόκειται για υγρά φαρµακευτικά παρασκευάσµατα, που περιέχουν τις δραστικές ουσίες διαλυµένες σε οίνους, όπως ακριβώς συµβαίνει µε άλλες υγρές φαρµακοτεχνικές µορφές, στις οποίες χρησιµοποιούνται διαφορετικοί διαλύτες. Πράγµατι, ενώ το τελικό προϊόν, έτσι συνίσταται, διαφέρει όπως θα δούµε παρακάτω, στην λεπτοµέρεια παρασκευής, όπου το κρασί δεν συµµετέχει µόνο ως διαλύτης φορέας των δραστικών συστατικών, κατά συνέπεια δεν είναι απλά το αδρανές µέσον µεταφοράς τους, ως τον τελικό στόχο µιας θεραπείας. Η τεχνική της παρασκευής τους στηρίζεται κύρια, στην επιλογή του κατάλληλου οίνου, που πρέπει να είναι συµβατός, ως προς τις προς επεξεργασία

2 πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές τις ποιότητας, που προβλέπει η επίσηµη φαρµακοποιία, στην οποία το παρασκεύασµα αναγράφεται. Η φαρµακοτεχνική διαδικασία της παρασκευής είναι η δια της εµβροχής εκχύλιση, όπου το κρασί ως µέσον εκχύλισης, εφαρµόζεται επί των υπολοίπων υλών, εν ψυχρώ ή εν θερµώ κατά τις απαιτούµενες συνθήκες εµβροχής. Το κρασί επιλογής, µπορεί να είναι ξηρό λευκό ή κόκκινο, πού συνήθως είναι µέτριου αλκοολικού βαθµού (10-12,5) ή γλυκό λευκό ή κόκκινο, πού είναι µεγαλύτερου αλκοολικού βαθµού (12-16). Συνήθως συνιστώνται άσπρα κρασιά µε υψηλό αλκ. βαθµό, που µπορεί να κυµανθεί γύρω στους βαθµούς. όκιµη κατά την Ελληνική Φαρµακοποιία ΙΙ είναι η χρησιµοποίηση των γλυκών λευκών και κόκκινων κρασιών των επικαλούµενων και λιαστών, βραστών, επιδόρπιων ή συµπυκνωµένων. Κόκκινα κρασιά προτείνονται, όταν οι χρησιµοποιούµενες δρόγες περιέχουν τανίνες. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και νεαρά κρασιά, ακόµη και όταν η ζύµωση βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως και παλαιωµένα. Γενικά τα χρησιµοποιούµενα κρασιά πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις περιεκτικότητας: Αλκοόλη 10-16% (κατά βάρος) Εκχύλισµα αµιγές σακχάρου περισσότερο του 2% Πτητικά οξέα (σε CH3COOH), µέχρι 0,25% σε g. Μη πτητικά οξέα τουλάχιστον 0,25% σε g. Θειϊκό οξύ όχι περισσότερο από 0,092% σε g. Θειώδη (ελεύθερα & ενωµένα) µέχρι 0,2% σε g. Οι χρησιµοποιούµενες δρόγες, πρέπει να είναι καλό. αποξηραµένες, διότι εάν περιέχουν υγρασία, υπάρχει το ενδεχόµενο να έχουν αρχίσει αλλοιώσεις σ' αυτήν µε επιβαρυντικές συνέπειες στην ποιότητα του θεραπευτικού οίνου. Ποτέ δεν χρησιµοποιούµε νωπή δρόγη, εκτός σπανίων εξαιρέσεων και ο λόγος έγκειται στον κίνδυνο αλλοίωσης του αλκ/κού βαθµού ή ακόµη και της ίδιας της δρόγης

3 που µπορεί να υποστεί σηπτικές ζυµώσεις κατά την διάρκεια της εκχύλισης, λόγω της υγρασίας µέσα στους ιστούς. Επί πλέον, σε αυτήν την περίπτωση, δυσχεραίνεται η εκχύλιση των ευδιάλυτων στο οινόπνευµα συστατικών, που βρίσκονται στους ιστούς της νωπής δρόγης, λόγω της αραίωσης της συγκέντρωσής του. Τέλος οι δρόγες πρέπει να είναι κονιοποιηµένες ή λεπτοκοµµένες ανάλογα µε την υφή τους. Ορισµένες κλασσικές συνταγές, προτείνουν προεργασία του υποστρώµατος της (των) δρόγης-(ων) µε αραιά διαλύµατα αλκοόλης (55-70) ή αραιά διαλύµατα οξέων επί ένα βραχύ χρονικό διάστηµα (12-24ωρο) προ της εµβροχής µε το κρασί. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η διαλυτοποίηση ορισµένων δυσδιάλυτων συστατικών (υδρόλυση, µετατροπή σε ευδιάλυτα άλατα) και η ταχύτερη αποδέσµευσή τους από τους ιστούς των δρογών. Όπου τα επιθυµητά συστατικά των δρογών είναι ευδιάλυτα, οι δρόγες µπορεί να είναι και αδροµερώς κοµµένες, διευκολύνοντας έτσι και την διαδικασία της διήθησης στο τέλος της παρασκευής. Το όλο έµβρεγµα φυλάσσεται σε καλά πωµατισµένα γυάλινα δοχεία και αναταράσσεται 1-2 φορές το 24ωρο, µέχρι να συµπληρωθεί ο χρόνος εκχύλισης. Μετά την ολοκλήρωση της εκχύλισης, που συνήθως κυµαίνεται από 7-15 ηµέρες, το τελικό προϊόν λαµβάνεται µε διήθηση και συµπίεση του υπολείµµατος. Το έτοιµο προς χρήση παρασκεύασµα, φυλάσσεται σε καλά γεµισµένες σκοτεινόχρωµες γυάλινες φιάλες, που έχουν προηγουµένως καλά πλυθεί και αποστειρωθεί µε 10λεπτο βρασµό. Η φύλαξη γίνεται σε σκοτεινούς και ξηρούς χώρους. Με τον ίδιο τρόπο παρασκευάζονται οι ιατρικοί οίνοι, όπου επιβάλλεται η 'θερµή' εκχύλιση ή η δι' αφέψησης εκχύλιση. Στην πρώτη, η εκχύλιση επιτυγχάνεται µε θέρµανση του διαλύµατος για ολιγόωρο διάστηµα, ενώ στην δεύτερη µε ολιγόλεπτο βρασµό (vins brule). Παράδειγµα τέτοιου οίνου είναι ο σύνθετος βασιλικού-φασκόµηλου:

4 Βασιλικός 30g. Φασκόµηλο 25g. Οίνος 1 L. Παρασκευάζεται µε 5λεπτο βρασµό των δρογών στο κρασί. Σαν βελτιωτικό της γεύσης, µπορεί να προστεθεί µέλι σε ποσότητα 50g., µετά τον βρασµό, όταν το διάλυµα είναι ακόµη θερµό. Η διατήρηση των ιατρικών οίνων, διαρκεί, ανάλογα µε τα εν διαλύσει συστατικά, 2 έως 3 µήνες. Η χρήση τους πέραν αυτού του διαστήµατος καθιστά επισφαλή την αποτελεσµατικότητά τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται όσοι παρασκευάσθηκαν µε σκουρόχρωµα κόκκινα κρασιά, όπου είναι πιθανή η θόλωση τους ή ακόµη και η δηµιουργία ιζήµατος, πριν από την παρέλευση τριµήνου, αν και αυτά δεν συνιστούν κατ' ανάγκη αλλοίωση δραστικότητας του παρασκευάσµατος. Κατά την παρασκευή ενός θεραπευτικού οίνου και κυρίως όταν χρησιµοποιούνται δρόγες, το κρασί συµµετέχει ως ενεργό συστατικό, άλλοτε αντιδρώντας χηµικά µε κάποια από τα δραστικά συστατικά τους, ή ενεργοποιώντας µία ενζυµική εξεργασία κατά την οποία παράγονται τα δραστικά συστατικά µε πολύπλοκες βιοχηµικές αντιδράσεις. Σε αρκετές δε περιπτώσεις δηµιουργούνται προϋποθέσεις συνεργητικής δράσης των συστατικών του κρασιού µε τα δραστικά συστατικά των δρογών. Ερευνώντας λοιπόν, την όλη διαδικασία της παρασκευής τους, δεν µπορούµε παρά να την δούµε µε το µάτι του φαρµακοποιού παρασκευαστή, για να κατανοήσουµε την ιδιαιτερότητα, κατά συνέπεια και διαφοροποίηση αυτών των γαληνικών σκευασµάτων, ως προς τα υπόλοιπα υγρά θεραπευτικά παρασκευάσµατα, όπου οι διαλύτες µπορεί να είναι, το νερό, η αιθυλική αλκοόλη, κάποιο έλαιο, το ξύδι κλπ. Ο παρασκευαστής σήµερα µπορεί µε ασφάλεια να παρασκευάσει το σωστό παρασκεύασµα, καθοδηγούµενος από τις εκατοντάδες τυποποιηµένες συνταγές, που επίσηµα αναγράφονται. Στην περίπτωση, βέβαια, που θα επιχειρήσει µια νέα ή

5 διαφοροποιηµένη σύνθεση, θα πρέπει να είναι γνώστης των βασικών ιδιοτήτων των συστατικών, του οίνου, των δρογών και των όποιων χηµικών ουσιών προτίθεται να χρησιµοποιήσει. Αρχίζοντας από το την βασική µας πρώτη ύλη, το κρασί, πρέπει να θυµίσουµε ότι από χηµικής άποψης είναι ένα υδραλκοολικό διάλυµα µεγάλου αριθµού οργανικών και ανόργανων ενώσεων. Οι πίνακες που ακολουθούν, καταγράφουν την ποικιλία των ουσιών, που περιλαµβάνονται στο κρασί, θυµίζοντάς µας την πολυπλοκότητα της βασικής πρώτης ύλης των ιατρικών οίνων, κατά συνέπεια και την απαιτούµενη προσοχή για την αποφυγή ασυµβασιών κατά την παρασκευή τους.

6 ΟΡΓΑΝΙΚΑ 0ΞΕΑ OPΓ. OΞY ΠΕΡΙΕΚΤΙKOTHTA/L Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Τρυγικό 1,5-4,5g Το ισχυρότερο, βιολογικά σταθερό, υπεύθυνο διαµόρφωσης του ΡΗ Μηλικό 0-4g ιαφοροποιείται ελάχιστα κατά τη ζύµωση. Μετατρ. σε γαλακτικό Κιτρικό 0-0,5g Σταθερή περιεκτ. Κατά τη ζύµωση. Μπορεί να µετατραπεί σε οξικό Γαλακτικό Μέχρι 0,2g Σχηµατίζεται από τις ζύµες κατά την αλκοολική & µηλογαλακτική ζύµωση Ηλεκτρικό 0,5-1,5g Σχηµατίζεται κατά την αλκοολική ζύµωση και την αναγωγή του µηλικού. Είναι σταθ. & δίνει εστέρες µε την αιθανόλη ευχάριστου αρώµατος Γλuκουροvικό- 0-06g Σχηµατίζονται από τα Γλuκοvικό- σάκχαρα. Είναι αναγωγικοί Γαλακτοuροvικό παράγοντες & δίνουν αδιάλυτα άλατα µε το Ca

7 ΠΤΗΤΙΚΗ OΞYTHTA Είναι η οξύτητα του οίνου, εκφρασµένη σε οξικό οξύ. Προέρχεται δε, από την δράση των ζυµών, που κατά την διάρκεια της αλκοολικής ζύµωσης, παράγουν περίπου 200mg/l οξικού οξέος, αφ' ενός ή από την προσβολή του κιτρικού οξέος από τα βακτηρίδια της µηλογαλακτικής ζύµωσης, που µπορεί να αποδώσουν mg/l. Η πτητική οξύτητα γενικότερα είναι η παραγωγή οξικού οξέος από την ενζυµική δράση των οξικών βακτηριδίων επί της αιθυλικής αλκοόλης ή της απλής οξείδωσής της από τον αέρα. ΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ: Σαν ολική οξύτητα, χαρακτηρίζεται το σύνολο των ελεύθερων καρβοξυλιοµάδων των οξέων είτε βρίσκονται σε διάσταση είτε όχι. Ενεργός είναι η οξύτητα η προερχόµενη από το σύνολο των εν διαστάσει καρβοξυλιοµάδων αντίστοιχων του συνόλου των πρωτονίων που καθορίζει το ΡΗ. Η πολύ γενικευµένη αυτή περιγραφή των οξέων και της οξύτητας, ενδιαφέρει τον παρασκευαστή των θεραπευτικών οίνων, αφού η γνώση των ιδιοτήτων των οξέων και των αλάτων τους παίζει καθοριστικό ρόλο στην παρασκευή σταθερών και αποτελεσµατικών σκευασµάτων, στα οποία η επιλογή των δρογών ή Χηµικών ουσιών, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µη προκύπτει αδρανοποίηση του επιθυµητού δραστικού συστατικού ή κάποια ασυµβασία. Πχ το οξικό οξύ έχει µεγάλη διαλυτική ικανότητα στις ρητίνες, και την καµφορά αλλά προσβάλλει οργανικές µεγάλου ΜΒ ενώσεις κα ι φυτικά παρεγχύµατα όπως τον φελλό.

8 ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Αιθυλική Μεθυλική Εξανόλη Ανώτερες Αλκοόλες Πολυαλκοόλες (Μαννιτόλη-Σαρβιτόλη- Αραβιτόλη-Ερυθριτόλη) ΧΑΡΑΚΤ/ΚΑ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Σ.Ζ.78.3C. Κύριο προϊόν της αλκοολικής ζύµωσης Σ.Ζ.64,7C. Τοξική, προϊόν αποµεθυλίωσης πηκτινών Χαρακτ/κή οσµή χόρτου. Προϊόν αναγωγής τηςς εξανάλης Προϊόντα ζυµών επί σακχάρων προς ακετονοξέα αποκαρβοξυλίωση, αναγωγή Προϊόντα αναγωγής των σακχάρων (Φρουκτόζης- Γλυκόζης- Μανόζης) ΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΟΜΑ Α Σάκχαρα Πολυσακχαρiτες Αζωτούχα Ανόργανα Ανιόντα Ανόργανα Κατιόντα Ανθρακικά ΕΝΩΣΕΙΣ Γλυκόζη-Φρουκτόζη & Αραβινόζη-Ξυλόζη (Μη ζυµώσιµες) Πολυµερισµένα Σάκχαρα (Οµοιογενή & Ετερογενή) Γλυκάνη ΝΗ4+ Ανόργανο 5% & Οργανικό 95%(ελεύθερα αµινοξέα, αλανίνη, ασπαραγίνη, γλουταµινικό κ.α.) Θειϊκό., Χλωριούχα, Φωσφορικό., Φθοριούχα, Βροµιούχα, Ιωδιούχα και Βορικό. Κ, Ν, Ca, Fe (δι & τρι-σθενής), Cu (µονο-& δι-σθενής), Αl, Μη, 2η (τοξικός), As-Pb(από φυτοφάρ/κα). C02 (Η αλκοολ.ζύµωση παράγει περίπου 80g/l & η διαλυτότητα είναι 2g/l υπό κ.π.)

9 ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ Το άρωµα των σταφυλιών, ιδίως σε ορισµένες ποικιλίες, όπως τα µοσχάτα, οφείλεται σε τερπενικές ενώσεις (τερπινεόλη, λιναλόλη, γερανιόλη, νερόλη) και στα παράγωγά τους, όπου η συνολική συγκέντρωσή τους κυµαίνεται µεταξύ 1 και 3 mg/l. Οι ενώσεις αυτές καταστρέφονται σταδιακά κατά την αλκοολική ζύµωση και κατά την παλαίωση του κρασιού, οξειδούµενες προς άλλες λιγότερο αρωµατικές. Κατά τη ζύµωση σχηµατίζονται ανώτερες αλκοόλες και εστέρες (προπανόλη, ισοβουτανόλη, ισοαµυλική αλκοόλη, φαινυλο-2-αιθανόλη οξικός αιθυλεστέρας, ισοαµυλικός αιθυλεστέρας κ.α.), που προσδίδουν άρωµα. Κατά την ωρίµανση και παλαίωση µεσολαβεί µεταξύ των άλλων αντιδράσεων και µία αναγωγική διαδικασία, που επίσης αποφέρει ενώσεις ευχάριστης οσµής. Αυτές αποτελούν το γνωστό 'µπουκέτο' (bouquet) του κρασιού, είναι αρκετές αλλά δεν έχουν πλήρως προσδιοριστεί. Κατά την ίδια φάση σχηµατίζονται και εστέρες αιθυλικής αλκοόλης µε οξέα, όπως το ηλεκτρικό, τρυγικό, µηλικό και κιτρικό. ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ 0ΞΕΑ-ΑΝΘΟΚΥΑΝΕΣ-ΤΑΝΝΙΝΕΣ Τα φαινολικά οξέα δηλ. οι φλαβονοειδείς και µη φλαβονοειδείς φαινόλες, είναι υπεύθυνες για το χρώµα στα κρασιά, την λιπαρότητα της γεύσης και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους. Στα φλαβονοειδή οφείλεται το κιτρινωπό χρώµα των λευκών κρασιών και σε ετερογλυκοσιδικά παράγωγα τους, τις ονοµαζόµενες ανθοκυάνεs ή ανθοκυανίνεs το ερυθροϊώδες έως ερυθρό χρώµα των κόκκινων. Τα πολύπλοκα αυτά οργανικά παράγωγα, ενδιαφέρουν άµεσα στην παρασκευή ιατρικών οίνων, γιατί είναι ασταθή, σχηµατίζουν εύκολα, σύµπλοκα µε µέταλλα, µε αποτέλεσµα να προκαλούν θολερότητα στους οίνους και αντιδρούν

10 µε τις τανίνες υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Οι τανίνεs, τέλος, που περιέχονται στα λευκά και, σε µεγαλύτερη συγκέντρωση, στα κόκκινα κρασιά, προερχόµενες από τον πολυµερισµό φλαβονοειδών, είναι από τα κύρια ενδιαφέροντα συστατικά, λόγω της πολυπλοκότητας τους και της ιδιαίτερης χηµικής συµπεριφοράς τους. Έχουν ποικίλο ΜΒ, ανάλογο του βαθµού πολυµερισµού τους και οι οργανοληπτικές τους ιδιότητες γίνονται εντονότερες όσο αυτό αυξάνεται. Αντιδρούν εύκολα µε τα αλκαλοειδή σχηµατίζοντας δυσδιάλυτα ιζήµατα, κροκιδώνουν τις πρωτεΐνες, αντιδρούν σταδιακά µε τις ανθοκυάνες, δεσµεύουν τα άλατα σιδήρου, σχηµατίζοντας βαθυκυάνες η βαθυπράσινες διαλυτές ενώσεις (µελάνι), ενώ καταβυθίζονται παρουσία αλάτων αρκετών άλλων µετάλλων. Οι συµπυκνωµένες τανίνες ή επιθετικές, όπως τις αποκαλούν, λόγω της έντονης αντιδραστικότητας τους παρουσία πρωτεϊνών, είναι πολύπλοκα πολυµερή, των ποίων η χηµεία δεν είναι εξ ολοκλήρου αποσαφηνισµένη. Η εφαρµογή τους, στην θεραπευτική, είναι αρκετά περιορισµένη τα τελευταία χρόνια, εξ αιτίας της έντονης αντίδρασης µε τις πρωτεΐνες δηµιουργώντας αδιάλυτα ιζήµατα, ο βιολογικός τους ρόλος όµως στους ζωικούς οργανισµούς, είναι τεράστιας σηµασίας, αφού λαµβάνονται µε την κατανάλωση φυτικών τροφών. Σε ορισµένα παρασκευάσµατα, είναι δυνατόν να συµµετέχουν διάφορες τανίνες, προερχόµενες και από το χρησιµοποιούµενο κρασί και από την δρόγη. Το γεγονός αυτό ευνοεί το παρασκεύασµα µας, όταν επιδιώκουµε το θεραπευτικό αποτέλεσµα των τανινών µίας δρόγης, διότι διασφαλίζεται κατά κάποιο τρόπο η σταθερότητα της συγκέντρωσής τους στο διάλυµα. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των συστατικών των κρασιών θεωρούµε απαραίτητη την αναφορά στις κυριότερες οµάδες δραστικών συστατικών διαφόρων δρογών και Χηµικών ουσιών, που αναγράφονται σε παλαιότερες και νεώτερες συνταγές ιατρικών οίνων, τις ιδιότητές τους, τους πιθανούς συνδυασµούς τους µε αυτά των κρασιών αλλά και τις ασυµβασίες, ώστε

11 τα επιχειρούµενα παρασκευάσµατα να παρέχουν δόκιµο και ασφαλές αποτέλεσµα. Ξεκινώντας µε τα ΑΛΚΑΛΟΕΙ Η, έχουµε να σας θυµίσουµε ότι είναι κυκλικές οργανικές ενώσεις, που περιέχουν απαραίτητα άζωτο σε αρνητική οξειδωτική βαθµίδα, αλκαλικής ως επί το πλείστον αντίδρασης, κατανέµονται στους ζώντες οργανισµούς εντός περιορισµένων ορίων και εµφανίζουν έντονη βιολογική επενέργεια στα ζώα και τον άνθρωπο. Γενικά προέρχονται από την διάσπαση των γλυκοσιδικών των ενώσεών τους από οξέα. Τα περισσότερα από αυτά, παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον, από θεραπευτικής άποψης. Ορισµένα είναι εξαιρετικά τοξικά. εσµεύονται χηµικά από τις τανίνες, οπότε και αδρανοποιούνται θεραπευτικά. Αντιδρούν µε τα οξέα προς αµµωνιακά άλατα. Ανευρίσκονται στα περισσότερα είδη των φυτών, αλλά όχι όλων, όπως π.χ. αρκετά είδη κωνοφόρων, πτεριδοφύτων, φυκών, µηκύτων και λειχήνων στερούνται αλκαλοειδών. Η αποµόνωση των πρώτων έγινε το 1817 από τον Serturner, ο οποίος πρώτος ασχολήθηκε µε τα αλκαλοειδή του 'οπίου'. Ακλούθησαν πολλοί άλλοι ερευνητές, όπως Robiquet, Pelletier και Caventous (που ασχολήθηκαν µε τις ναρκωτίνη και στρυχνίνη αντίστοιχα). Αξιοσηµείωτο θεωρούµε το γεγονός, ότι αρκετά από τα πιο αξιόλογα αλκαλοειδή ανακαλύφθηκαν από φαρµακοποιούς ερευνητές. Θυµίζουµε µερικά από τα πιο ηχηρά ονόµατα αλκαλοειδών όπως, τα, πιλοκαρπίνη, φυσοστιγµίνη, εργοταµίνη, στρυχνίνη, µορφίνη, εφεδρίνη, καφεΐνη, θεοβροµίνη, θεοφυλλίνη, λοµπελίνη, νικοτίνη, κινίνη, κινιδίνη, ατροπίνη, που αποτελούν, όπως γνωρίζετε, ειδικά Κεφάλαια της φαρµακολογίας και φαρµακογνωσίας. Συνεχίζουµε µε τους ΓΛΥΚΟΣΙ ΕΣ, που είναι προϊόντα δευτερεύοντος µεταβολισµού των φυτών και χηµικά αποτελούνται από ένα σάκχαρο οµοιοπολικά συνδεδεµένο µε µια διαφορετική δοµή, που αποτελεί το άγλυκο τµήµα. Το γλυκιδικό τµήµα της ένωσης, που ως επί το πλείστον είναι θεραπευτικά ανενεργό, ευνοεί την διαλυτότητα του γλυκοσίδη καθώς και την απορρόφησή του από τον ζωικό οργανισµό. Το άγλυκο τµήµα, που έχει και την φαρµακολογική δράση

12 καθορίζει, µε τη δοµή του και την κατηγορία του γλυκοσιδη. Οι γλυκοσίδες διασπώνται εύκολα σε σάκχαρα και το άγλυκο τµήµα τους και η φαρµακολογική τους δράση έχει αποδεδειχθεί ότι οφείλεται κυρίως στο άγλυκο. Η δράση αυτή, διαφοροποιείται όταν είναι αυτούσιοι (πριν την διάσπαση). Είναι ενώσεις διαλυτές στο νερό και στους πολικούς οργανικούς διαλύτες. Το άγλυκο είναι γενικά αδιάλυτο ή ελαφρά διαλυτό στο νερό. Μια οµάδα γλυκοσιδών, είναι και οι ΣΑΠΩΝΙΝΕΣ, που ονοµάστηκαν έτσι, γιατί έχουν την ιδιότητα να ελαττώνουν την επιφανειακή τάση υδατικών διαλυµάτων. Τα υδατικά τους διαλύµατα αφρίζουν ακριβώς όπως αυτά των σαπώνων. Προκαλούν αιµόλυση των σφαιρίνων αλλά δεν θεωρούνται ιδιαίτερα τοξικές, διότι η απορρόφησή τους, από το έντερο, δεν είναι µεγάλη. Είναι άριστοι γαλακτωµατοποιητές. ιακρίνονται σε δυο χηµικές κατηγορίες, (που καθορίζονται από το άγλυκο τµήµα) στις τριτερπενικές και τις στεροειδείς. Η συµµετοχή στη σύνθεση τους µέχρι και 12 σακχάρων, τις καθιστά ιδιαίτερα πολικές και συνεπώς ασταθείς. Άλλη οµάδα, αποκαλείται οµάδα ΠΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, που χαρακτηρίζονται έτσι, από την γεύση τους και πρόκειται για υδατικά ή αιθανολικά εκχυλίσµατα δρογών και όχι για αποµονωµένες αυτούσιες ενώσεις. Οι ενώσεις αυτές είναι σχετικά αδρανείς από φαρµακολογικής άποψης. Παρουσιάζουν µόνο ορεξιογόνο δράση, τονώνοντας τις γαστρικές εκκρίσεις. Ακολουθούν οι πολυσυζητηµένες ΤΑΝΙΝΕΣ, που αναφέραµε προηγουµένως, σαν ενώσεις υδατοδιαλυτές µε στυπτικές ιδιότητες. Οι ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, που επίσης προαναφέραµε, ως φαινολικά παράγωγα (φαινολικούς γλυκοσιδες), αρωµατικής οσµής. Τα ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ, που ως γνωστόν είναι ελαιώδους σύστασης πτητικά υγρά, µε χαρακτηριστική οσµή. Έχουν µικρή διαλυτότητα στο νερό, αλλά διαλύονται εύκολα σε οργανικούς διαλύτες. Από χηµικής πλευράς δεν αποτελούν οµοιογενή οµάδα, µε πολύ συνηθισµένα συστατικά τα φαινυλοπροπάνια και τα

13 τερπένια. Από φαρµακολογικής άποψης, µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι βακτηριοκτόνες και µηκυτοκτόνες ιδιότητες τους. Τα ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ, που συνήθως είναι γλυκερίδια διαφόρων οξέων, αδιάλυτα στο νερό, διαλυτά σε ουρανικούς διαλύτες. Οι ΓΛΥΚΟΚΙΝΙΝΕΣ ή ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΕΣ, ουσίες µε υπογλυκαιµική δράση, που βρίσκονται κυρίως στα, fructus phαseoli sine semine, herbα gαlegαe, και fοlία myrtilli. Τα ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙ ΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ή ΓΛΙΣΧΡΑΣΜΑΤΩ ΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ, µίγµατα άµορφων πολυσακχαριτών, που, µε το νερό σχηµατίζουν κολλοειδή διαλύµατα µεγάλου ιξώδους. Οι ΦΥΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ, ουσίες πολύπλοκες χηµικά, που χαρακτηρίζονται βιοκαταλύτες, γιατί παρεµβαίνουν στον µεταβολισµό των ζωικών ουρανισµών. Τέτοιες ενώσεις βρίσκονται στα, humulus lupulus, pimpinellα αnisum, sαlviα officinαlis, cαpsellα bursα pαstoris κ.α. Τέλος τα ΦΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ, που αποτελούνται από αντιβιοτικούς αντιµικροβιακούς παράγοντες, ουσίες συνήθως πτητικές και ασταθείς. Ευρίσκονται σε είδη των φυτών όπως, αllium, sinαpis, cαpsellα, αrmorαciα, sαmbucus nigrα, juniperus communis, pinus, αristolochiα κ.α. Έχοντας υπ' όψιν µας τα παραπάνω στοιχεία, που αφορούν την σύσταση των κρασιών και των πρώτων υλών και τις πληροφορίες, για την εργαστηριακή λεπτοµέρεια από επίσηµα βιβλιογραφικά δεδοµένα σας παραθέτουµε τον ακόλουθο κώδικα σωστής παρασκευής ιατρικών οίνων: Όλα τα κρασιά, των οποίων η φυσική σύσταση κυµαίνεται στα πλαίσια των γενικών πινάκων περί οίνων, είναι κατάλληλα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Σήµερα τα στοιχεία αυτά µπορούµε να τα πληροφορηθούµε από τους κώδικες των οίνων. Από αυτά, τα πλουσιότερα σε αλκοόλη παρέχουν και πλουσιότερους οίνους σε αλκαλοειδή, ελαιώδεις και ρητινώδεις ουσίες. Τα επιδόρπια (γλυκά) πλούσια σε αλκοόλη κρασιά, παρέχουν καλύτερους

14 οίνους, όταν η δρόγη έχει εξαιρετικά ευαλλοίωτες (ασταθείς) ουσίες. Τα κόκκινα κρασιά είναι καταλληλότερα, όταν πρόκειται να επεξεργαστούµε δρόγες µε στυπτικές ουσίες. Τα λευκά συνήθως προσφέρονται καλύτερα, για την επεξεργασία διουρητικών συστατικών. Η επεξεργασία πρέπει να γίνεται εν ψυχρώ και σε ερµητικά κλεισµένους γυάλινους σκοτεινόχρωµους περιέκτες, όταν επιθυµούµε την εκχύλιση ευαίσθητων σε οξειδώσεις ουσίες. Ακλουθούν συνταγές ιατρικών οίνων ιστορικής κυρίως σηµασίας, µερικοί από τους οποίους χρησιµοποιούνται και σήµερα. ΟΙΝΟΣ ΚΙΝΑΣ Φλοιός Ερυθράς Κίνας (Αδρά κονιορτοποιηµένος) 25g Αλκοόλη 60 βαθµών 75g Αραιό HCL 2g Ερυθρός Οίνος 920g ιαβροχή της κίνας µε το µίγµα αλκοόλης και HCL επί 24ωρο, ανακινώντας από καιρού εις καιρόν. Προσθέτουµε το κρασί και αφήνουµε προς εµβροχή επί 24ωρο ανακινώντας συχνά. Προαιρετικά, µπορούµε να υποκαταστήσουµε την αλκοόλη µε 75g γλυκου οίνου υψηλού αλκοολικού βαθµού. ΧΡΗΣΗ: g. Προ των γευµάτων σαν γενικό τονωτικό, ευστόµαχο και oρεξιoyόνo στους ενήλικες.

15 ΛΑΥ ΑΝΟ ΤΟΥ SΥDΕΝΗΑΜ ΟΙΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Όπιο Σµύρνης (Σε µικρά τεµάχια) 200g. Κρόκος 100g. Φλοιός Κανέλλας (Θρυµµατισµένος) 15g. Γαρύφαλλα (Καρφιδες) 15g. Ερυθρό Κρασί Γλυκό (τυπου Malaga) 1.600g. Εµβροχή επί 15µερο υπό συχνή ανακίνηση. ΧΡΗΣΗ: Ισχυρό παυσίπονο, ναρκωτικό. Κάθε γραµµάριο αυτού του σκευάσµατος αντιστοιχεί σε 125mg. οπίου ή 12mg.µορφίνης. ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΟΙΝΟΣ ΜΕ ΝΕΡΑΝΤΖΙ Νεράντζι (Φλούδα) 100g. Γεντιανη (Ρίζα) 10g. Κορίανδρος (Σπέρµατα) 10g. Κανέλλα (Φλοιός) 5g. Τριφύλλι (Άνθη) 25g. Οίνος Ερυθρός Γλυκός Μοσχάτος 1 L. Εµβροχή επί 10ηµερο υπό συχνή ανακίνηση. ΧΡΗΣΗ: Έως 2 ποτηράκια κρασιού µετά τα γεύµατα. Ενδείκνυται σαν χωνευτικό και ευστόµαχο.

16 ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΟΙΝΟΣ ΣΑΛΣΑΠΑΡΙΛΛΗΣ Σαλσαπαρίλλη (Ρίζα) 30g Κάσσια Πικρή (Ξύλο) 30g Άρκευθος (Καρπός) 20g Σέννη (φύλλα) 5g Φράγκουλα (Φλοιός) 5g Γλυκύριζα (Ρίζα) 15g Γλυκάνισο αστεροειδές (Καρποί) 5g Βανίλια (Καρπός) 2cm Οίνος Ερυθρός γλυκός 1L Εµβροχή επί 10 µέρες. ΧΡΗΣΗ: 1 κουταλιού σούπας προ των κυρίων γευµάτων. Είναι ήπιο καθαρκτικό και καθαριστικό του αίµατος, ιδιαίτερα χρήσιµο σε δερµατοπάθειες. ΟΙΝΟΣ ΦΡΑΞΟΥ ΦΡΆΞΙΝΟΣ (Φύλλα) 50g. Οίνος λευκός ξηρός 1L Βράζουµε στη µισή ποσότητα του κρασιού τα φύλλα Υια ένα τέταρτο της ώρας. Αφήνουµε να κρυώσει κα ι προσθέτουµε το υπόλοιπο. ιηθούµε. ΧΡΗΣΗ: Πίνουµε από ένα κρασοπότηρο ανάµεσα στα γεύµατα. Θεωρείται εξαιρετικό αντιαρθριτικό. VINUM COMPOSITUM CENTAURIUM Centaurium Erythraea (Άνθη) 15g Gentiana Lutea (Ρίζα) 5g Artemissia Absinthium (Κορυφάδες) 3g Aurantium (Φλοιός καρπού) 8g

17 Cinchona Succirubra (Φλοιός) 2g Coriandrum Sativum (Σπέρµατα) 2g Myristica Fragrans (Τρίµµατα καρπού) 1g Οίνος Γλυκός Ερυθρός Μοσχάτος 1L Εµβροχή επί 10µερον. ΧΡΗΣΗ: Περιοδική θεραπεία 2 εβδοµάδων 2-3 φορές το χρόνο. Τονώνει τη χώνευση και την εύρυθµη λειτουργία του εντέρου. Viscum Album 30g Οίνος Λευκός Ξηρός 1L ΟΙΝΟΣ ΙΞΟΥ ΧΡΗΣΗ: 1 ποτηράκι κρασιού ηµερησίως κατά τα κύρια γεύµατα. Αντιυπερτασικό, καρδιοτονωτικό και αγγειοδιασταλτικό προλαµβάνει την αρτηριοσκλήρωση. ΟΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Achillea Millefolium (floss millefolii) 30g Λευκός Ξηρός Οίνος 1L Εµβροχή επί µία εβδοµάδα. ΧΡΗΣΗ: 2-3.κρασοπ6τηρα ηµερησίως µετά τα γεύµατα. Είναι εξαίρετο αντιφλεγµονώδες για αιµορροΐδες. Επίσης Χρησιµοποιήθηκε σαν ρυθµιστικό της περιόδου. Έχει και αvτιµικρoβιακή δράση.

18 Peumus Boldus (folia) 35g Οίνος Ξηρός Λευκός 1L ΟΙΝΟΣ ΜΠΟΛΝΤΟ Εµβροχή επί µία εβδοµάδα ΧΡΗΣΗ: 2 ποτηράκια ηµερησίως µετά τα γεύµατα. Εξαιρετικό επί ηπατικών παθήσεων και χολαγωγό. Να αποφεύγεται από ελκοπαθείς.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Με εκτίµηση, Παπαδοπούλου Ειρήνη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Με εκτίµηση, Παπαδοπούλου Ειρήνη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όπως γνωρίζουµε τα βότανα έχουν ευρεία χρήση στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν είναι κατανοητό να ασχοληθεί κανείς διεξοδικά µε τις χρήσεις αυτές αλλά και µε τα αποτελέσµατά τους.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. : «Έλεγχος Ποιότητας & ιαχείριση Περιβάλλοντος» Μεταπτυχιακή ιατριβή ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Επιβλέπων καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Νικόλαος Α. Χουλιαράς Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας 41110 Λάρισα. 3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3.1.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή 2 Τρόφιμο - Ορισμός Με τον όρο Τρόφιμο χαρακτηρίζεται ένα ευρύ φάσμα εδώδιμων υλικών που αποτελούνται από απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15 Ενότητα Α Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων, Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα Β Συστατικά των Τροφίμων Ενότητα Γ Χημεία των διαφόρων Τροφίμων Ενότητα Δ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΕΡΝΑ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 Στην Οδύσσεια (9.5)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Σπουδαστές: ΜΠΑΛΙΟΥ ΦΑΝΗ ΦΕΛΕΜΕΓΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΕΡΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΕΡΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΣ ΜΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Χημεία του έρωτα και των δακρύων στη χημεία του «καζανιού» της ρακής!

Από τη Χημεία του έρωτα και των δακρύων στη χημεία του «καζανιού» της ρακής! Από τη Χημεία του έρωτα και των δακρύων στη χημεία του «καζανιού» της ρακής! Μιλάμε για τον έρωτα λέγοντας πως είναι τυφλός ή αντισυμβατικός, με την έννοια ότι δεν τον ελέγχουμε. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Προγράµµατος Μαθηµάτων Επιλογής. Τµήµατος Γεωπονίας

Ενίσχυση Προγράµµατος Μαθηµάτων Επιλογής. Τµήµατος Γεωπονίας Ενίσχυση Προγράµµατος Μαθηµάτων Επιλογής Τµήµατος Γεωπονίας 3 ος Ολοκληρωµένος Κύκλος Μαθηµάτων Νέες Τεχνολογίες στις Γεωπονικές Επιστήµες Τίτλος Μαθήµατος: Τεχνολογία Ζωοτροφών ιδάσκων: Μπάλιος Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΡΙΑ M. KANAKAPAKH ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόπολη στη Ρωσία: ποιότητα και χρήση στην παραδοσιακή και φαρμακευτική ιατρική

Η πρόπολη στη Ρωσία: ποιότητα και χρήση στην παραδοσιακή και φαρμακευτική ιατρική Η πρόπολη στη Ρωσία: ποιότητα και χρήση στην παραδοσιακή και φαρμακευτική ιατρική N. Shikov, Διαπεριφερειακό Κέντρο Adaptogen Η πρόπολη χρησιμοποιείται ευρύτατα στη Ρωσία, τόσο στη λαϊκή, όσο και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παρασκευή αρτοσκευασμάτων με χαμηλή θερμιδική αξία Πτυχιακή Μελέτη Σουροπάνη Αργυρώ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113

«Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113 «Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113 VETHELLAS Α.Ε.Β.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Δημήτριος Καντάς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή πρακτική επιστήµη. Συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία κοινωνικές επιπτώσεις και προεκτάσεις.

1. Εισαγωγή πρακτική επιστήµη. Συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία κοινωνικές επιπτώσεις και προεκτάσεις. 1. Εισαγωγή Η Χηµεία είναι, κυρίως, πρακτική επιστήµη. Δεν ασχολείται µε τα αφηρηµένα αλλά µε τα εφαρµόσιµα. Μελετά τα στοιχεία και τις ενώσεις τους που εµπλέκονται στην καθηµερινή ζωή (στις αρχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Οι υδατάνθρακες έχουν ευρεία διάδοση στη φύση, συνιστώντας τα /4 του βιολογικού κόσµου. Οι υδατάνθρακες σχηµατίζονται στα φυτά µε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2. ΚΟΜΠΟΣΤ(A) ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Οι γεωργικές πρακτικές σήµερα εξακολουθούν κατά κανόνα να απηχούν την παραδοσιακή άποψη ότι το έδαφος είναι µία αδρανής µάζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού Το νερό είναι µια ουσία άχρωµη, άοσµη, άγευστη και υγρή σε κανονικές συνθήκες. Αποτελεί το 70% του ανθρώπινου σώµατος και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα