CH 3 CH 2 OH + 3O 2 2CO 2 + 3H 2 O CH 3 COOH + 2O 2 2CO 2 + 2H 2 O

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CH 3 CH 2 OH + 3O 2 2CO 2 + 3H 2 O CH 3 COOH + 2O 2 2CO 2 + 2H 2 O"

Transcript

1 1

2 Οι ασθένειες οφείλονται κυρίως στη δράση µικροοργανισµών. Οι παράγοντες που καθορίζουν το πόσο επιρρεπής είναι ο οίνος στη βακτηριακή προσβολή είναι: 1. Ο αλκοολικός βαθµός, 2. Η οξύτητα και το ph, 3. H περιεκτικότητα του αζύµωτου σακχάρου, 4. Η συγκέντρωση του SO 2, 5. H θερµοκρασία διατήρησης. Όσο µικρότερος είναι ο αλκοολικός βαθµός του οίνου, τόσο πιο επιρρεπής είναι στη βακτηριακή προσβολή. Οι οίνοι θεωρούνται «ασφαλείς» όταν είναι τουλάχιστον 12% vol. Όταν το ph του οίνου είναι δύσκολα αλλοιώνεται. Σε αυτό το ph οι ζύµες δρουν, ενώ τα περισσότερα βακτήρια αδυνατούν να αναπτυχθούν. Όσο χαµηλότερη είναι η περιεκτικότητα αζύµωτου σακχάρου τόσο δυσκολότερη είναι η αλλοίωση του οίνου. 2

3 Συγκεντρώσεις SO mg/L δηµιουργούν «στείρο» περιβάλλον. Χαµηλές θερµοκρασίες διατήρησης προστατεύουν το κρασί, π.χ. η βέλτιστη θερµοκρασία ανάπτυξης των οξικών βακτηρίων είναι 30 o C. Συνεπώς, οίνος µε σχετικά υψηλό αλκοολικό βαθµό (12% vol), ικανοποιητική οξύτητα (4-6g/L σε τρυγικό οξύ), µε περιεκτικότητα αζύµωτου σακχάρου<1g/l g/l, ο οποίος διατηρείται σε χαµηλή θερµοκρασία ( ο C) θεωρείται ασφαλής. Οι ασθένειες έχουν ως αποτέλεσµα την εµφάνιση θολώµατος και δυσάρεστης οσµής και γεύσης. Όµως για να γίνει η διάγνωση της ασθένειας ενός οίνου, είναι απαραίτητη µικροβιολογική και χηµική εξέταση, καθώς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και οι οργανοληπτικές του ιδιότητες δεν επαρκούν. Οι ασθένειες που οφείλονται σε µικροβιακή προσβολή διακρίνονται: 1. Ασθένειες από αερόβιους µικροοργανισµούς (ασθένειες της άνθισης και της οξίνισης) και 2. Ασθένειες από αναερόβιους µικροοργανισµούς (ασθένειες της εκτροπίασης, πίκρανσης, πάχυνσης, µαννιτική ζύµωση). 3

4 Ασθένειες από αερόβιους µικροοργανισµούς Ασθένεια της άνθησης εν ανήκει στις επικίνδυνες ασθένειες, καθώς προλαµβάνεται αλλά και θεραπεύεται εύκολα. Οφείλεται στην ανάπτυξη και δράση του µύκητα της άνθησης (Mycoderma vini). Εµφανίζεται συνήθως µε τη µορφή λευκού υµένα στην επιφάνεια. Προκαλεί πλήρης οξείδωση υδατανθράκων, καθώς και της αλκοόλης και του οξικού οξέος. CH 3 CH 2 OH + 3O 2 2CO 2 + 3H 2 O CH 3 COOH + 2O 2 2CO 2 + 2H 2 O Σχ.37. Οξείδωση αλκοόλης και οξικού οξέος από τον µύκητα της άνθησης. Την ανάπτυξη της ασθένειας ευνοεί ο µικρός αλκοολικός βαθµός, η µικρή οξύτητα και το σχετικά υψηλό αζύµωτο σάκχαρο. Ο µύκητας της άνθησης αναπτύσσεται δύσκολα σε ph<3.2. 4

5 Η άνθηση δεν παρέχει στον οίνο δυσάρεστη οσµή, καταστρέφει όµως το ευχάριστο άρωµά του. Στην άνθηση µόνο η επιφάνεια του οίνου καλύπτεται από τον µύκητα. Κατά συνέπεια, αν δεν αναταραχθεί ο οίνος και αποµακρυνθεί ο υµένας, το προϊόν παραµένει διαυγές. Η πρόληψη της ασθένειας γίνεται µε τη σωστή οινοποίηση, την πλήρη ζύµωση (αζύµωτο σάκχαρο<1g/l) g/l), πλήρωση των οινοδοχείων, παρασκευή οίνου µε κατάλληλη οξύτητα και αλκοολικό βαθµό και σχολαστική καθαριότητα των οινοδοχείων και του χώρου. Για τη θεραπεία του αρκεί πολλές φορές το γέµισµα των οινοδοχείων για την αποµάκρυνση του υµένα. Στην περίπτωση εµφάνισης ορατών εστιών µέσα στον οίνο, τότε επιβάλλεται κολλάρισµα. Ασθένεια της οξίνισης (piqûre acétique) Κατά την ασθένεια της οξίνισης η αλκοόλη µετατρέπεται σε οξικό οξύ από την επίδραση του ατµοσφαιρικού οξυγόνου και τη δράση οξικών βακτηρίων. Όταν στο περιβάλλον δεν υπάρχει αλκοόλη, τότε το οξικό οξύ µετατρέπεται σε CO 2 και νερό. Συνεπώς κατά την οξοποίηση απαιτείται συνεχής τροφοδότηση µε αλκοολούχο υγρό. 5

6 Τα οξικά βακτήρια διακρίνονται στο µικροσκόπιο. Είναι µικρότερα σε µέγεθος από τις ζύµες και από τον µύκητα της άνθησης, ενώ τα κύτταρά τους συνδέονται και σχηµατίζουν σειρές σε σχήµα αλυσίδας. Η φυσιολογική περιεκτικότητα των οίνων σε οξικό οξύ είναι g/L. Οίνοι µε πτητική οξύτητα>1.0g/l σε οξικό οξύ αποκτούν γεύση και οσµή ξυδιού, ενώ οίνοι µε πτητική οξύτητα>2.0g/l είναι ακατάλληλοι για πόση και δεν επιδέχονται θεραπεία. Σ αυτή την περίπτωση ο οίνος µετατρέπεται σε ξύδι ή αποστάζεται για παραγωγή οινοπνεύµατος. Η ανάπτυξη των οξικών βακτηρίων ευνοείται από την αυξηµένη περιεκτικότητα σε αζύµωτο σάκχαρο, τη µειωµένη περιεκτικότητα σε αιθανόλη, την σχετικά υψηλή θερµοκρασία και τη σχετικά µικρή οξύτητα. Για την πρόληψη της ασθένειας απαιτείται προσοχή στις συνθήκες κατά την παραγωγή των οίνων. Προσθήκη θειώδους σε συγκέντρωση 200mg/L αποτρέπει την ανάπτυξη των οξικών βακτηρίων. Η καθαριότητα των οινοδοχείων και του χώρου αποθήκευσης, καθώς και η ασβέστωση των τοίχων παρεµποδίζουν την ανάπτυξή τους. 6

7 Για τη θεραπεία του οίνου απαιτείται παστερίωση και στη συνέχεια ανάµειξη µε υγιή οίνο. Εναλλακτικά, ο οίνος µεταγγίζεται σε νέο, καθαρό και αποστειρωµένο (θειωµένο) οινοδοχείο, γίνεται θείωση (προσθήκη 200mg SO 2 /L), προστίθεται CaCO 3 έτσι ώστε η ολική οξύτητα να είναι<3.0g/l σε τρυγικό οξύ, ταννίνη ( g/L), 1.5g/L τρυγικό οξύ και 0.5g/L κιτρικό οξύ και ακολουθεί κολλάρισµα. Και στις δυο περιπτώσεις το προϊόν πρέπει να καταναλώνεται γρήγορα γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επανεµφάνισης της ασθένειας. Οίνος που θεραπεύθηκε όπως αναφέρεται παραπάνω ανιχνεύεται µε προσδιορισµό αλκαλικότητας της τέφρας. Ασθένειες από αναερόβιους µικροοργανισµούς Ασθένεια της εκτροπίασης (tourne) Είναι σοβαρή ασθένεια. Συνίσταται στην αποσύνθεση του τρυγικού οξέος από γαλακτικά βακτήρια (Bacterium tartarophtorium). Οι οίνοι που έχουν προσβληθεί είναι θολοί, έχουν άνοστη γεύση, δυσάρεστη οσµή και θροµβώδες ίζηµα. Κατά την εκτροπίαση εκλύεται CO 2 που πολλές φορές θεωρείται εσφαλµένα ως έναρξη δεύτερης ζύµωσης. 7

8 Τα βακτήρια της εκτροπίασης δρουν σε ph>3.5, ενώ δεν αναπτύσσονται σε ph<3.2. Επειδή κατά την εκτροπίαση αποσυντίθεται το τρυγικό οξύ, παρατηρείται αύξηση του ph στα επίπεδα Επειδή είναι δυνατή η µεταβολή του ph τον χειµώνα µε την πτώση της θερµοκρασίας λόγω καταβύθισης του όξινου τρυγικού καλίου, συνίσταται η µέτρηση του ph ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Η ασθένεια θεραπεύεται στην αρχή, όχι όµως όταν έχει προχωρήσει. Για την πρόληψή της απαιτούνται συνθήκες σωστής οινοποίησης, όπως περιγράφηκαν προηγούµενα. Για την θεραπεία της απαιτείται παστερίωση (60 o C για 15min) min). Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η παστερίωση, τότε απαιτείται ισχυρή θείωση (300mg/L) mg/l), µετάγγιση σε νέα, καθαρά και αποστειρωµένα (θειωµένα) οινοδοχεία, προσθήκη ταννίνης (0.15g/L), κιτρικού οξέος (2-3g/L) και κολλάρισµα µε ζελατίνη και µετά από h κολλάρισµα µε Cola Lux. Ασθένεια της πίκρανσης (amértume) Κατά την ασθένεια αυτή παρατηρείται γαλακτική ζύµωση της γλυκερόλης και παραγωγή γαλακτικού οξέος, οξικού οξέος και ακρολεΐνης. Υπεύθυνο για την ασθένεια της πίκρανσης είναι κυρίως το Bacillus amaracrylus αν και αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα στελεχών που ανήκουν σε περισσότερα γένη, 8 κυρίως γαλακτικών βακτηρίων.

9 Ο οίνος που προσβλήθηκε από αυτή την ασθένεια έχει µια ιδιάζουσα οσµή, το χρώµα του χάνει τη ζωηρότητά του και γίνεται άνοστος µε µια ελαφρώς υπόγλυκη γεύση. Με την πρόοδο της ασθένειας, η γεύση του γίνεται πικρή (µάλλον λόγω παραγωγής ακρολεΐνης), ενώ σε πολύ προχωρηµένα στάδια αποσυντίθενται οι χρωστικές και το όξινο τρυγικό κάλιο. Για την πρόληψή της απαιτούνται συνθήκες σωστής οινοποίησης, όπως περιγράφηκαν προηγούµενα. Η θεραπεία της είναι εφικτή στην αρχή και µάλιστα πριν εµφανιστεί η πικρή γεύση. Επιτυγχάνεται µε παστερίωση ή θείωση, µετάγγιση, προσθήκη κιτρικού οξέος, ταννίνης και κολλάρισµα. Ασθένεια της πάχυνσης (graisse) Εκδηλώνεται µε την αύξηση του ιξώδους του οίνου, ο οποίος αποκτά παχύρευστη και γλοιώδη σύσταση και έχει ελαιώδη µορφή. Εµφανίζεται κυρίως σε οίνους που προέρχονται από σάπια σταφύλια και σε οίνους µε µικρή περιεκτικότητα ταννίνης. Πρόκειται για µια ιδιαίτερη εκδήλωση της µηλογαλακτικής ζύµωσης. Σε ορισµένες συνθήκες (παντελής έλλειψη θειώδους και υψηλής περιεκτικότητας µηλικού οξέος) ορισµένα βακτήρια του γένους Leuconostoc περιβάλλονται από δεξτράνη που έχει βλεννώδη υφή. Η δεξτράνη συνδέει τα κύτταρα µεταξύ τους και έτσι ο οίνος έχει το χαρακτήρα παχύρευστου υγρού. 9

10 Μερικές φορές συνυπεύθυνοι είναι και οι µικροοργανισµοί Streptococcus mucilaginosus, Acetobacter rancens, Debaryomyces kloeckeri και Penicillium roqueforti. Για την πρόληψη συνίσταται η αποφυγή χρήσης σάπιων σταφυλιών, η θείωση κατά την οινοποίηση σε συγκέντρωση όµως που να µην αναστέλλεται η µηλογαλακτική ζύµωση, πλήρης ζύµωση του γλεύκους (τελική συγκέντρωση σακχάρου<1g/l) και η επαρκής περιεκτικότητα ταννίνης. Για την θεραπεία της συνίσταται θείωση σε συνδυασµό µε ισχυρή ανατάραξη παρουσία αέρα για να διασπαστεί το υψηλό ιξώδες, προσθήκη ταννίνης, διαύγαση και µετάγγιση. Μαννιτική ζύµωση Κατά την ασθένεια αυτή (γνωστή και ως γλυκοξυνάδα) παράγεται µαννιτόλη (µαννίτης) µε γλυκιά γεύση, γαλακτικό και οξικό οξύ. Το υπεύθυνο βακτήριο είναι το Bacterium manitopoeum,, το οποίο προσβάλλει κυρίως τη φρουκτόζη. Για την πρόληψή της συνίσταται υψηλή οξύτητα, γρήγορη και πλήρης ζύµωση των σακχάρων, έγκαιρη προσθήκη θειώδους κατά την οινοποίηση και µη διακοπή της αλκοολικής ζύµωσης. 10

11 Η θεραπεία της είναι γενικά δύσκολη. Επιτυγχάνεται µε παστερίωση ή θείωση, προσθήκη 1g/L τρυγικού και 0.5g/L κιτρικού για αύξηση της οξύτητας, προσθήκη ταννίνης ( g/L) και κολλάρισµα. Θολώµατα Τα σπουδαιότερα θολώµατα είναι: - Το καστανό θόλωµα που οφείλεται στην ενζυµική οξείδωση των τανινών από το οξυγόνο, - Το λευκό θόλωµα που οφείλεται σε ίζηµα φωσφορικού σιδήρου και - Το κυανό θόλωµα που οφείλεται σε ένωση του σιδήρου µε ανθοκυάνες ή/και ταννίνες. Με την επίδραση του οξυγόνου ο δισθενής σίδηρος οξειδώνεται σε τρισθενή, ο οποίος δηµιουργεί σύµπλοκες ενώσεις κυανού χρώµατος. Επιπρόσθετα προβλήµατα αλλοίωσης Μια από τις γνωστότερες αναγωγικές θειούχες ενώσεις είναι το υδρόθειο (Η 2 S), το οποίο έχει µυρωδιά χαλασµένου αυγού. Η προέλευση του ποικίλει. Συνήθως δηµιουργείται από τα θειικά ιόντα που βρίσκονται στους ιστούς του σταφυλιού, θειικά που προέρχονται από οξείδωση του SΟ 2, από τον καταβολισµό των αµινοξέων και από το στοιχειακό θείο το οποίο προέρχεται από την χρήση του στον έλεγχο του περονόσπορου. 11

12 Η οσµή µούχλας µπορεί να προέρχεται από την ανάπτυξη βακτηρίων, νηµατοειδών µυκήτων και ζυµών στο φελλό. Ο φελλός µπορεί να αποτελέσει πηγή ζυµών και βακτηρίων που αναπτύσσονται και αλλοιώνουν το κρασί. Η ανάπτυξη µυκήτων στην επιφάνεια των φελλών στα εµφιαλωµένα κρασιά ευνοείται από την υγρασία. Παρόλο που η ανάπτυξη σπάνια προχωράει στο εσωτερικό του, η παραγωγή οργανικών οξέων µπορεί να επιταχύνει τη διάβρωση της κάψουλας. Αυτή η διάβρωση οδηγεί στην µόλυνση του λαιµού και του πάνω µέρους της επιφάνειας του φελλού µε ευδιάλυτα άλατα. Ο έλεγχος συνήθως επιτυγχάνεται διατηρώντας τη συγκέντρωση της υγρασίας των φελλών<8%. Έχει επίσης προταθεί αποστείρωση µε την χρήση γ-ακτινοβολίας. 12

1 Μηλογαλακτική Ζύµωση Ως µηλογαλακτική ζύµωση θεωρείται η µετατροπή του L-µηλικού οξέος προς L- γαλακτικό οξύ και διοξείδιο του άνθρακα µε την επίδραση µικροοργανισµών. Κατά συνέπεια, το αποτέλεσµα της

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραγωγή Λευκού Κρασιού Λευκό κρασί µπορεί να παρασκευαστεί είτε από λευκά, είτε από κόκκινα σταφύλια. Για την παραγωγή λευκού κρασιού άριστης ποιότητας πρέπει: 1. Να χρησιµοποιηθούν σταφύλια χωρίς µούχλες

Διαβάστε περισσότερα

1 Τρύγος Η εποχή του τρύγου, η ποιότητα του σταφυλιού και η καταλληλότητά του για ζύµωση επηρεάζονται από το κλίµα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των σταφυλιών. Κρύος και υγρός καιρός οδηγεί σε σταφύλι

Διαβάστε περισσότερα

Ωρίµανση του Σταφυλιού

Ωρίµανση του Σταφυλιού 1 Ωρίµανση του Σταφυλιού H ωρίµανση του σταφυλιού περνά από διάφορα στάδια-περιόδους: 1. Στο πρώτο στάδιο, η ρόγα είναι πράσινη από την παρουσία της χλωροφύλλης, ενώ η γεύση της έντονα ξινή, λόγω αυξηµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ιωάννης Ρούσσης Καθηγητής Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων και Οίνου Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2015 Παρατίθενται αναλύσεις οίνου. Φυσικά δεν αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΕΡΝΑ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 Στην Οδύσσεια (9.5)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ. Άμβυκας. 1 βραστήρας, 2 κάλυμμα, 3 σερπαντίνα, 4 προς δοχείο συλλογής

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ. Άμβυκας. 1 βραστήρας, 2 κάλυμμα, 3 σερπαντίνα, 4 προς δοχείο συλλογής ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ Άμβυκας. 1 βραστήρας, 2 κάλυμμα, 3 σερπαντίνα, 4 προς δοχείο συλλογής ΟΙΝΟΣ / ΚΡΑΣΙ H Πλατωνική άποψη ότι η μετρημένη χρήση οίνου διεγείρει το πνεύμα και το οδηγεί στην αναζήτηση των μεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Εργασίας : Τρυπάκη Μαρία, Α.Μ 1150 Βαρούχας ηµήτριος, Α.Μ 1149

Επιµέλεια Εργασίας : Τρυπάκη Μαρία, Α.Μ 1150 Βαρούχας ηµήτριος, Α.Μ 1149 0 ΤΕΧΝΙΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΙΜΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΙΑΣ :: ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Επιµέλεια Εργασίας : Τρυπάκη Μαρία, Α.Μ 1150 Βαρούχας ηµήτριος, Α.Μ 1149 Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Χηµείας 2008 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τρόφιµα χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ CROISSANT

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ CROISSANT ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ CROISSANT Πτυχιακή εργασία του ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων Καρδίτσας (Παράρτημα Λάρισας) Κυριακόπουλος Αναστάσιος 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αλλαγή του τρόπου ζωής αλλά και των διατροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1 Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Δρ. Μαρία Χ. Γιαννακούρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

µετά τη σφαγή παύουν οι δραστηριότητες οι σχετιζόµενες µε τη ζωή, όπως η αερόβια αναπνοή, καθώς και η αντίσταση στην ανάπτυξη και προσβολή από

µετά τη σφαγή παύουν οι δραστηριότητες οι σχετιζόµενες µε τη ζωή, όπως η αερόβια αναπνοή, καθώς και η αντίσταση στην ανάπτυξη και προσβολή από ΨΥΞΗ Η συντήρηση ενός τροφίµου σε θερµοκρασία χαµηλότερη των 15 ο C και ψηλότερη του σηµείου έναρξης της κατάψυξης καλείται συντήρηση µε ψύξη. Η αύξηση του χρόνου ζωής του τροφίµου µέσω της ψύξης οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Χημεία στην Κουζίνα

Η Χημεία στην Κουζίνα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η Χημεία στην Κουζίνα Βασικά Είδη Διατροφής 3 ο Γ Ε Λ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν «Ε Π Ι Φ Α Ν Ε Ι Ο Σ Σ Χ Ο Λ Η» 2 Πίνακας Περιεχομένων ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ζυμούμενες ελιές Καλαμών: ένα ανεξερεύνητο οικοσύστημα, μία δεξαμενή νέων εναρκτήριων οξυγαλακτικών βακτηρίων»

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ζυμούμενες ελιές Καλαμών: ένα ανεξερεύνητο οικοσύστημα, μία δεξαμενή νέων εναρκτήριων οξυγαλακτικών βακτηρίων» ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ζυμούμενες ελιές Καλαμών: ένα ανεξερεύνητο οικοσύστημα, μία δεξαμενή νέων εναρκτήριων οξυγαλακτικών βακτηρίων» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρίνα Παπαδέλλη ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

A. B áæïðïùìïù - M áóôòïçéáîîáëè O H

A. B áæïðïùìïù - M áóôòïçéáîîáëè O H A. B áæïðïùìïù - M áóôòïçéáîîáëè KEºA AI 1 Y Ù ÓıÚ Î 17 1.1 ÈÛ ÁˆÁ Οι υδατάνθρακες αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα της επιστήµης των τροφίµων. Το περισσότερο από το µισό οργανικό υλικό που βρίσκεται πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Χημεία του έρωτα και των δακρύων στη χημεία του «καζανιού» της ρακής!

Από τη Χημεία του έρωτα και των δακρύων στη χημεία του «καζανιού» της ρακής! Από τη Χημεία του έρωτα και των δακρύων στη χημεία του «καζανιού» της ρακής! Μιλάμε για τον έρωτα λέγοντας πως είναι τυφλός ή αντισυμβατικός, με την έννοια ότι δεν τον ελέγχουμε. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και Λύσεις

Προβλήματα και Λύσεις Ενότητα 9: Βελτιστοποίηση του προϊόντος Κεφάλαιο 1 Προβλήματα και Λύσεις Δρ. Gernot Zweytick 2 Περιεχόμενα ΕΝΟΤΗΤΑ: Βελτιστοποίηση του προϊόντος Προβλήματα και Λύσεις Συγγραφέας: Δρ. Gernot Zweytick A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημεία Τροφίμων. Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Φυσικοχημείας Τροφίμων. Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής

Βιοχημεία Τροφίμων. Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Φυσικοχημείας Τροφίμων. Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής Βιοχημεία Τροφίμων Ενζυμα και τρόφιμα Νίκος Καλογερόπουλος Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Φυσικοχημείας Τροφίμων ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής Ένζυμα Εργαστήριο Χημείας,

Διαβάστε περισσότερα

Τέτοιες ιδιότητες είναι η μεγάλη θερμοχωρητικότητα, το υψηλό σημείο ζέσεως, η υψηλή διηλεκτρική σταθερά, η υψηλή επιφανειακή τάση και η θερμότητα

Τέτοιες ιδιότητες είναι η μεγάλη θερμοχωρητικότητα, το υψηλό σημείο ζέσεως, η υψηλή διηλεκτρική σταθερά, η υψηλή επιφανειακή τάση και η θερμότητα ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Νερό Η παρουσία του νερού στα τρόφιμα και η μορφή με την οποία βρίσκεται σε αυτά επηρεάζουν τις ιδιότητές τους όπως και την ικανότητα συντήρησής τους. Το μόριο του νερού αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ελληνικός κωδικας τροφίμων & ποτών FAO / WHO

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ελληνικός κωδικας τροφίμων & ποτών FAO / WHO γιαούρτι Δρ. Σπυρίδων Κοντελές Τί είναι η / το γιαούρτι/η ; ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Είναι προιόν ζύμωσης του γάλακτος από οξυγαλακτικά βακτήρια ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ελληνικός κωδικας τροφίμων & ποτών γιαούρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ζυµώσεις Τροφίµων. Ζυµώσεις

Ζυµώσεις Τροφίµων. Ζυµώσεις Ζυµώσεις Τροφίµων Σκοποί! Συντήρηση Τροφίµων! Παραγωγή Οξέος! Ελάττωση ενέργειας! Αύξηση Πυκνότητας θρεπτικών o Πολύπλοκα θρεπτικά σε απλά o ιάσπαση φυτικών δοµών o Σύνθεση βιταµινών Ζυµώσεις A. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1 Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ II Δρ. Μαρία Χ. Γιαννακούρου ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ-ταξινόμηση 2 Γλυκά πορτοκάλια

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και 1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και φυτικό βασίλειο εξαρτώνται πλήρως από το νερό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Η πράσινη προσέγγιση

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Η πράσινη προσέγγιση ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Η πράσινη προσέγγιση Α.Ι. Μαρούλης*, Κ. Χατζηαντωνίου Α. Βαλαβάνη, Μ. Φλώρου, Μ. Χατζηµιχαηλίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη Τµήµα Χηµείας Η Χηµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΦΥΛΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ: ΜΥΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΦΥΛΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ: ΜΥΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013 2014 ( Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ) ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΦΥΛΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ: ΜΥΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα