Οικονομικές Οικολογικές Θεωρητικές Απόψεις και Αειφόρος Ανάπτυξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικές Οικολογικές Θεωρητικές Απόψεις και Αειφόρος Ανάπτυξη"

Transcript

1 Οικονομικές Οικολογικές Θεωρητικές Απόψεις και Αειφόρος Ανάπτυξη Γιώργος Παυλικάκης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών ΠΕΡΙΛΗΨΗ H οικονομική κρίση που επηρέασε το μεγαλύτερο, αν όχι όλο, μέρος του πλανήτη δίνει την ευκαιρία για την επαναφορά της συζήτησης για τη αειφόρο ανάπτυξη και την επανατοποθέτηση της σε σχέση με την οικονομία. Η αειφόρος ανάπτυξη ως μία αναπροσαρμοζόμενη διαδικασία αλλαγής σε ένα σύνθετο και πολυδιάστατο σύστημα σχετίζεται άμεσα με το χειρισμό μακροχρόνιων συγκρούσεων μεταξύ περιβάλλοντος και οικονομίας στο σύστημα αυτό. Ο χειρισμός αυτός επιτρέπει τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις των οικονομικών και περιβαλλοντικών διαδικασιών. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια κατάταξης των θεωρητικών οικολογικών οικονομικών αναλύσεων, παρατίθενται δώδεκα απόψεις οι οποίες αποτελούν την εννοιολογική και θεωρητική βάση τους και παρουσιάζονται χαρακτηρισμοί της αειφόρου ανάπτυξης, οι οποίοι στηρίζονται στις απόψεις αυτές. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωρία της ΠΕ και της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ισορροπία, ενέργεια, νεοκλασική άποψη, νεοκλασική βιοοικονομική, οικολογική εξελικτική άποψη, συστήματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη σύγχρονη περιβαλλοντική και οικολογική οικονομική, όπως επίσης στην ανάλυση της περιβαλλ οντικής πολιτικής η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί έννοια κλειδί. Αν και δεν χρησιμοποιείται πάντοτε σωστά σε επιστημονικά ή σε κείμενα πολιτικής ((Παυλικάκης 2005), μπορεί να προσθέσει νέα στοιχεία και κριτήρια στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Αυτό ισχύει κυρίως για θέματα που σχετίζονται με τις έμμεσες χρήσεις και τις αξίες μη χρήσης των οικοσυστημάτων, την ηθική τοποθέτηση για τη σχέση ανθρώπου φύσης, τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και το περιβάλλον του πλανήτη. Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης στηρίχθηκε στην εξέλιξη των ιδεών για τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον (Κula και Πρωτοπαπάς, 2005). Η αειφόρος ανάπτυξη δεν είναι μία στατική κατάσταση, αλλά μία ισορροπημένη και αναπροσαρμοζόμενη διαδικασία αλλαγής σε ένα σύνθετο και πολυδιάστατο ολοκληρωμένο σύστημα. Αυτό σχετίζεται άμεσα με το χειρισμό μακροχρόνιων συγκρούσεων μεταξύ περιβάλλοντος και οικονομίας στο σύστημα, ο οποίος επιτρέπει τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις των οικονομικών και περιβαλλοντικών διαδικασιών και τον πολυκριτηριακό τύπο αξιολόγησης των πολιτικών, των στρατηγικών και των σεναρίων ανάπτυξης.

2 Σε τι σημείο όμως βρίσκεται σήμερα η αειφόρος ανάπτυξη; Οι απαισιόδοξοι ισχυρίζονται ότι πρόκειται για μία μόνο φιλοσοφική θεώρηση και ότι ποτέ τα οικονομικά συμφέροντα δεν θα επιτρέψουν την εφαρμογή της. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνεχίζεται, η φτώχεια υφίσταται, η ανισότητα υπάρχει, η απόσταση μεταξύ πλουσίων και πτωχών μεγαλώνει, ο πληθυσμός της Γης αυξάνει, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη συνεχίζεται. Οι αισιόδοξοι ισχυρίζονται ότι το έργο στα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζεται σε επιμέρους θέματα της Agenda 21 και οι αρχές της έχουν ισχύ νόμου για κάποιες χώρες που την έχουν προσυπογράψει και γίνονται νέες διεθνείς διασκέψεις. Έτσι, η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί αντικείμενο διαλόγου και αντιλ όγου (Harribey, 2005). Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία κατάταξη των θεωρητικών οικολογικών οικονομικών αναλύσεων και παρατίθενται δώδεκα απόψεις οι οποίες αποτελούν την εννοιολογική και θεωρητική βάση τους (Bergh, 1993, Turner 1993, Παυλικάκης, 2005). Πρέπει να τονισθεί ότι τα όρια μεταξύ των απόψεων αυτών είναι, μερικές φορές, δυσδιάκριτα και υπάρχουν εννοιολογικές και μεθοδολογικές επικαλύψεις. Επίσης, παρουσιάζονται οι χαρακτηρισμοί της αειφόρου ανάπτυξης, οι οποίοι στηρίζονται στις απόψεις αυτές. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Ισορροπία Νεοκλασική άποψη Περιλαμβάνει μία τυπική μηχανιστική προσέγγιση των οικονομικών φαινομένων, η οποία στηρίζεται (i) σε υποθέσεις σχετικές με τη λογική ατομική συμπεριφορά, (ii) σε αποφάσεις που προκύπτουν από τη επιδίωξη της μεγιστοποίησης της χρησιμότητας και του κέρδους, (iii) στην οικονομική αλληλεπίδραση που είναι αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχουν οι ενδείξεις των τιμών και (iv) στην απελευθέρωση της αγοράς. H νεοκλασική οικονομική άποψη φαίνεται να είναι περισσότερο ανθρωποκεντρική απ ότι οι άλλες απόψεις Στο πλαίσιο αυτής της άποψης, τα περιβαλλοντικά οικονομικά στηρίζονται κυρίως στην ευημερία και σε δημόσια οικονομικά τα οποία χαρακτηρίζονται από την έννοια της εξωτερικότητας και εστιάζουν σε διεθνή θέματα και θέματα εμπορίου. Τα οικονομικά των φυσικών πόρων εστιάζουν σε θέματα (χρονικά) εντοπισμού, επάρκειας κλπ. Τα οικολογικά οικονομικά θέματα εξετάζονται στη Νεοκλασική Βιοοικονομική (Bergh, 1993). Στην προσέγγιση αυτή σημαντικό ζήτημα αποτελεί η νομισματική αποτίμηση του κόστους και του οφέλους, η οποία τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται με αυξανόμενο ρυθμό και σε εφαρμογές σχετικές με τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων. Αν και μερικοί προτιμούν να θεωρούν τη νεοκλασική οικονομική προσέγγιση ως αντίθετη με αυτήν των οικολογικών οικονομικών, εντούτοις δεν μπορεί να παραγνωρισθεί το γεγονός της συμβολής της στη μελέτη των οικονομικών οικολογικών θεμάτων. Η προσέγγιση ισορροπίας ευημερίας στα οικολογικά οικονομικά συνδέεται με τη συμπεριφορά των διεργασιών ενός οικοσυστήματος και την αποδοχή μίας ενεργειακής άποψης. Αυτό προϋποθέτει μία οικολογική θεωρία, η οποία βασίζεται σε μοντέλα συμπεριφοράς και σε συστήματα εισροών εκροών (input output systems). Τα συστήματα ισορροπίας είναι γενικευμένα συστήματα εισροών εκροών, όπου δίνεται με γαλύτερη προσοχή σε μη γραμμικές διαδικασίες

3 (αντικατάσταση), ενδογενείς τιμές (καθορισμός, αλληλεπίδραση προσφοράς ζήτησης) και στόχους συμπεριφοράς. Νεοαυστριακή Χρονική άποψη Η Νεοαυστριακή άποψη είναι προσανατολισμένη σε διαχρονικά θέματα. Εστιάζει κυρίως σε χειρισμούς που αφορούν χρονικά γεγονότα. Ο χρόνος αντιμετωπίζεται ως μία πολυδιάστατη έννοια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν θίγονται στη νεοκλασική άποψη, όπως: (i) η ύπαρξη χρονικής ασυμμετρίας εξαιτίας της μη αναστρεψιμότητας (νόμος εντροπίας), η ασυμμετρία της γνώσης (παρελθόν μέλλον) από τη μία πλευρά και αύξηση, ανάπτυξη και εξέλιξη από την άλλη και (ii) τελεολογικές ακολουθίες αποτελούν τη βάση πολλών φαινομένων, για παράδειγμα τεχνολογία και παραγωγή πριν από την κατανάλωση, καθώς και αντιδράσεις των τιμών σε μία λογική σειρά. Στην οικολογική οικονομική θεώρηση τέτοιες θέσεις προσαρμόζονται εύκολα σε ένα μοντέλο μακροχρόνιας τεχνολογικής προόδου, το οποίο είναι αποτέλεσμα μίας τελεολογικής διαδικασίας ανακαλύψεων που προκαλούνται από την υποβάθμιση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος και προκαλούν με τη σειρά τους νεωτερισμούς και νέες τεχνολογίες παραγωγής, οι οποίες επηρεάζουν την κατάσταση του περιβάλλοντος. Οικολογική Εξελικτική άποψη Η μελέτη, από πλευράς της οικολογίας, των σχέσεων των οργανισμών σε επίπεδο πληθυσμού ή κοινότητας ή οικοσυστήματος προσεγγίζει περισσότερο εκείνη των μακροοικονομικών και είναι πιο χρήσιμη για την περιγραφή της ροής ύλης και ενέργειας προς και μέσα σε ένα οικοσύστημα Μία οικοσυστημική προσέγγιση χρησιμοποιεί έννοιες όπως, τροφικό επίπεδο, τροφική αλυσίδα, τροφικό δίκτυο, τροφικός ιστός, είδη δείκτες, κλπ. για να περιγράψει τη ροή σε ένα σύστημα και να συσχετίσει τα είδη μεταξύ τους. Στην οικολογία, χρησιμοποιήθηκε η θεωρία παιγνίων για τη μελέτη των διεργασιών της εξέλιξης ως αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα διάφορα είδη. Εξελικτική Τεχνολογική άποψη Μπορεί να θεωρηθεί ως συνδυασμός νεοκλασικών μικροοικονομικών στοιχείων, νεοαυστριακής χρήσης των χρονικών εννοιών και ιδεών της θερμοδυναμικής ανισορροπίας. Το κέντρο αυτής της θεώρησης αποτελούν η αυτο-οργάνωση σε δυναμικά συστήματα και οι θετικά δρώντες εξωτερικοί παράγοντες που συνδέονται με τη μάθηση και τη συσσώρευση της γνώσης. Έννοιες όπως γενετική πληροφορία και ποικιλότητα μπορούν να εφαρμοστούν στα εξελικτικά οικονομικά μοντέλα, ενώ σχετίζονται μ ε αυτά σημαντικά θέματα όπως η τυχαιότητα, η έλλειψη γνώσεων, η εξάρτηση από την ακολουθούμενη πορεία, η μη αναστρεψιμότητα, οι αλλαγές φάσης και το στοιχείο της έκπληξης. Είναι μοντέλα περισσότερο στοχαστικά και προσεγγίζουν τις χαοτικές θεωρήσεις. Η τεχνολογία προσεγγίζεται από μία εξελικτική πλευρά, όπου οι νεωτερισμοί και οι τεχνολογικές μεταβολές δεν μπορούν να εξεταστούν μόνο με οικονομικούς όρους, αλλά και στο πλαίσιο της ιστορίας, του πολιτισμού, της κοινωνικής δομής, του οικολογικού συστήματος, κλπ. Φυσικο Οικονομική άποψη Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στη μέγιστη συνέπεια με τους νόμους της θερμοδυναμικής. Ο Ruth (1993) αναφέρει ότι οι οικονομικές δραστηριότητες εμπεριέχουν τη χρήση ύλης και έχουν την ανάγκη των μετασχηματισμών της ενέργειας. Αντίθετα με την καθιερωμένη οικονομική άποψη, αυτό οδηγεί σε μία

4 δυναμική αβεβαιότητα και ανισορροπία, όπου τα φυσικά χαρακτηριστικά υπερισχύουν των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η άποψη αυτή συμπεριλαμβάνει τις σχέσεις οικονομίας περιβάλλοντος αλληλεπιδρούν σε δύο κατευθύνσεις: Όταν οι οικονομικές δραστηριότητες δεν μπορούν να διατηρηθούν με διαδικασίες συνεχούς αναγέννησης και αφομοίωσης, οι οποίες στηρίζονται στην εισροή ηλιακής ενέργειας, τότε η συντήρηση τέτοιων δραστηριοτήτων θα προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μία αρνητική ανάδραση στην οικονομία. Η αλυσίδα των αμφίδρομων αλληλεπιδράσεων οικονομίας περιβάλλοντος μπορεί να θεωρηθεί ως ένα επίπεδο εφαρμογής του νόμου της εντροπίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζεται για τη ροή και το μετασχηματισμό υλικών και ενέργειας, γεγονός που αναφέρεται ως βιομηχανικός μεταβολισμός (Bergh, 1993). Βιοφυσική Ενέργεια Η άποψη αυτή επιδιώκει την ενσωμάτωση οικονομικών και περιβαλλοντικών οικολογικών διεργασιών σε μία φυσική κλίμακα, χρησιμοποιώντας μονοδιάστατες ενεργειακές μεταβλητές. Η ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι όλα τα συστήματα περιορίζονται από τη διαθεσιμότητα ενέργειας. Αυτό γίνεται κατανοητό από τα ισοζύγια υλικών, τα όρια στις ενεργειακές μετατροπές, την ανακύκλωση και κατά συνέπεια στη δομή των συστημάτων και την ανάπτυξη. Συστήματα Οικολογική άποψη Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με την συστημική οικολογία, η οποία ασχολείται με τη μοντελοποίηση των οικοσυστημάτων. Η τελευταία αρχικά εστίαζε την προσοχή της στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φυσικών συνιστωσών των οικοσυστημάτων. Αργότερα στις μελέτες προστέθηκαν τα φαινόμενα της περιβαλλοντικ ής ρύπανσης, η χρήση των φυσικών πόρων και διάφοροι άλλοι τύποι περιβαλλοντικών διαταραχών. Κατόπιν αναπτύχθηκαν μοντέλα βασιζόμεν α στην έννοια της ενέργεια ς. Τέλος στα μοντέλα των οικοσυστημάτων ενσωματώθηκαν η οικονομία του χώρου, η οικονομική γεωγραφία, τα αστικά οικονομικά και η κοινωνική γεωγραφία. Οικολογική μηχανική Η άποψη αυτή εστιάζει το ενδιαφέρον της στο χειρισμό των περιβαλλοντικών συστημάτων προς όφελος του ανθρώπου ή/και για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Σε αδρές γραμμές μπορεί να οριστεί ως ο σχεδιασμός, η λειτουργία και ο έλεγχος των ανθρώπινων περιβαλλοντικών συστημάτων ώστε να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι. Ιδιαίτερα, η οικοτεχνολογία ασχολείται με τεχνολογικές μεθόδους διαχείρισης των ανθρώπινων περιβαλλοντικών συστημάτων. Ανθρώπινη Οικολογική άποψη Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, τα οικονομικά θεωρούνται ως ένα μέρος της οικολογίας ενώ ο άνθρωπος περιλαμβάνεται σε ένα τροφικό ιστό. Επιπρόσθετα, οι πράξεις του ανθρώπου έχουν πολλαπλά αποτελέσματα και δεν υπάρχουν όροι όπως παράπλευρα αποτελέσματα. Η αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού υπακούει στους ίδιους νόμους με αυτή των άλλων ειδών και έτσι τα μοντέλα οικονομικής αύξησης ανήκουν αναγκαστικά στην ίδια κατηγορία με τα μοντέλα βιολογικής και οικολογικής αύξησης. Αυτό σημαίνει ότι η ιδέα της φέρουσας ικανότητας είναι σχετική και συνδέεται με τον αριθμό των ανθρώπων και το επίπεδο των διαθέσιμων γι αυτούς υλικών (αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με το επίπεδο ευημερίας ή ευτυχίας). Έτσι

5 αναπτύσσεται μία δοσοληψία μεταξύ του μεγέθους του πληθυσμού και του επιπέδου της ζωής του κάθε ατόμου. Κοινωνικοβιολογική άποψη Η άποψη αυτή εστιάζει στη βιολογική βάση της κοινωνικής συμπεριφοράς. Χρησιμοποιεί στοιχεία κοινωνιολογίας, βιολογίας και οικολογίας. Ο άνθρωπος εξετάζεται συνολικά ως προς τον ρόλο του ως κοινωνικό ον με ηθική υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία του, ως βιολογικός οργανισμός με διαίσθηση και ως οικολογική συνιστώσα που επηρεάζεται από το φυσικό του περιβάλλον. Οι κοινωνικοί κανόνες είναι μέρος της γενετικής πληροφορίας και για το λόγο αυτό μαθαίνονται. Με την αλλαγή των κοινωνιών οι κανόνες αλλάζουν και ακολούθως και η συμπεριφορά. Ο ρόλος των επικαλυπτόμενων, στο χώρο, χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος και της κοινωνίας είναι μεγάλης σημασίας για τον καθορισμό των βασικών στοιχείων βάσει των οποίων ο άνθρωπος δρα στην κοινωνία και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Η θεωρία αυτή συνδέεται με την εξέλιξη, υπό την έννοια ότι δίνεται έμφαση στην επιβίωση των γονιδίων αντί των ειδών. Ιστορική Θεσμική άποψη Οι θεσμικές προσεγγίσεις στη μελέτη της οικονομίας και του περιβάλλοντος ασχολούνται με μία ολιστική αντί αναγωγικής αντιμετώπιση, με σχέδια αλληλεξάρτησης, καθώς και κυκλική αλληλεξάρτηση, στηριζόμενες σε οργανικές βιολογικές, οικολογικές και βιοφυσικές ιδέες. Αυτό σε αντίθεση με τα νεοκλασικά οικονομικά, στα οποία οι προσεγγίσεις είναι μηχανικές ατομιστικές και πολύ αφηρημένες. Η άποψη αυτή διαφέρει από τις υπόλοιπες, καθώς δεν είναι τυπική και ανελαστική, συνδυάζει γεγονότα, κάνει μικρού εύρους γενικεύσεις, επιτρέπει ανάμειξη παρατηρούμενων γεγονότων, υποκειμενικών αξιών και αφορισμών και εστιάζει σε ειδικά χαρακτηριστικά. Μερικές φορές αναφέρεται ως ιστορικά, διεπιστημονικά, κοινωνικά ή ανθρωπιστικά οικονομικά. Πολιτικά κίνητρα, αλληλεπιδράσεις ομάδων πίεσης και κεκτημένα δικαιώματα παίζουν σημαντικό ρόλο, ειδικά όταν η προσέγγιση εστιάζει σε αναλύσεις της ισχύος, των συγκρούσεων και της κατανομής. Η εφαρμογή αντικειμενικών τεχνικών των νεοκλασικών οικονομικών αντικαθίστανται από υποκειμενική, ιεραρχική και βασιζόμενη στην ηθική, παρουσίαση των ατομικών αξιών και προτιμήσεων, για τις οποίες δεν χρειάζεται καμία συμφωνία και δίνεται έμφαση στην ποικιλότητα και τη μοναδικότητα. Επιπρόσθετα, η επιστημονική ανάλυση είναι υποκειμενική και κατευθυνόμενη από αξίες. Ως διαφορά μεταξύ της ιστορικής θεσμικής άποψης και των νεοκλασικών προσεγγίσεων είναι, επίσης, το γεγονός ότι στη νεοκλασική θεώρηση δίνεται προσοχή στα ατομικά συμφέροντα με τις συνήθεις υποθέσεις, ότι οι πολιτικοί επιδιώκουν αύξηση των ψήφων και οι γραφειοκράτες αύξηση των οικονομικών κεφαλαίων. Η αλληλεπίδραση όλων αυτών έχει τη μορφή των διαπραγματεύσεων. Στην θεσμική θεώρηση δίνεται περισσότερη προσοχή στα άτομα με πολλά ενδιαφέροντα, κα ι ιδεολογία. Ο ι αλληλεπιδράσεις στηρίζονται σ ε δημόσιες συζητήσεις και σε δικτύωση. Ηθική Ουτοπική άποψη Αποτελεί ένα ρεύμα σκέψης το οποίο ενδιαφέρεται κυρίως για την ηθική αφετηρία όσον αφορά αφ ενός στη χρήση των φυσικών πόρων και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και αφ ετέρου στην κατανομή της ευημερίας και την ισότητα. Αυτό

6 οδηγεί στη χρήση ιδεών όπως σταθερή κατάσταση (steady state) και ελαχιστοποίηση των περασμάτω ν (minimizing throughputs, τ ο μικρό είναι όμορφο (small is beautiful), σχέδια (blueprints), διαφοροποίηση πολίτη καταναλωτή (citizen- consumer distinction). Αυτή η προσέγγιση μπορεί να βρεθεί σε μερικές από τις συζητήσεις για την αειφόρο ανάπτυξη. Η άποψη αυτή είναι δυνατό να χαρακτηρίζεται από ακραίες οικοκεντρικές θέσεις μ ε έντονο ενδιαφέρο ν για τ η Φύση και μερικές φορές αναφέρεται ως βαθιά οικολογία (deep ecology). Στο πλαίσιο μίας ανθρωποκεντρικής θεώρησης, το ενδιαφέρον για τις μελλοντικές γενεές μπορεί να εκφραστεί από μία ακραία θέση υπέρ της κοινωνικής ισότητας. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο τοποθετήσεις δηλ. την οικοκεντρική και την ανθρωποκεντρική, μπορεί να θεωρηθεί ως μία δοσοληψία μεταξύ του ανθρώπου και των άλλων ειδών και μεταξύ των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον, αντίστοιχα. Αυτή η θέση ανταποκρίνεται άμεσα σε μακροπρόθεσμα θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη. Έτσι, ρυθμιστικές και ουτοπικές ιδέες γεννήθηκαν γύρω από τις αειφόρες οικονομίες, την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, την αειφόρο κοινωνία, κλπ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ως απόρροια τω ν παραπάνω οικονομικών-οικολογικών απόψεων, η αειφόρος ανάπτυξη λαμβάνει διάφορους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν συγκρούονται αναγκαστικά όλοι μεταξύ τους και παρουσιάζονται παρακάτω: Άποψη Ισορροπία Νεοκλασική Νεοαυστριακή Χρονική Οικολογική Εξελικτική Εξελικτική Τεχνολογική Φυσικο Οικονομική Χαρακτηρισμός της αειφόρου ανάπτυξης Μη μειούμενη ευημερία (ανθρωποκεντρική) - η αειφόρος αύξηση βασίζεται στην τεχνολογία και την αντικατάσταση - βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών εξωτερικοτήτων - διατήρηση του συνολικού αποθέματος του φυσικού και οικονομικού κεφαλαίου - οι ατομικοί στόχοι υπερισχύουν των κοινωνικών στόχων - απαιτείται πολιτική όταν οι ατομικοί στόχοι συγκρούονται - μακροχρόνια πολιτική στηριζόμενη σε λύσεις της αγοράς. Τελεολογική ακολουθία λογικής και προσανατολισμένης προς τους στόχους προσαρμογή - πρόβλεψη μη αντιστρεπτών σχεδίων - διατήρηση του επιπέδου οργάνωσης στο οικονομικό σύστημα - βελτιστοποίηση της δυναμικής διαδικασίας εξαγωγής, παραγωγής, κατανάλωσης, ανακύκλωσης και επεξεργασίας αποβλήτων. Διατήρηση της ελαστικότητας των φυσικών συστημάτων, η οποία επιτρέπει διακυμάνσεις και κύκλους - διδαχή από την αβεβαιότητα των φυσικών διεργασιών όχι κυριαρχία των ανθρώπων στις τροφικές αλυσίδες - καλλιέργεια και προστασία της γενετικής/βιοτικής ποικιλίας του οικοσυστήματος - ισοζυγισμένες ροές θρεπτικών στα οικοσυστήματα Διατήρηση της συνεξελισσόμενης προσαρμοστικής ικανότητας όσον αφορά τη γνώση και την τεχνολογία, ώστε να αντιδρούν στις αβεβαιότητες - καλλιέργεια της οικονομικής ποικιλότητας των δρώντων, τομέων και τεχνολογιών. Περιορισμοί της ροής των υλικών και της ενέργειας προς και από την οικονομία - βιομηχανικός μεταβολισμός βασιζόμενος στα υλικά

7 Βιοφυσική Ενέργεια Συστήματα Οικολογική Οικολογική μηχανική Ανθρώπινη Οικολογική Κοινωνικοβιολο γική Ιστορική Θεσμική Ηθική Ουτοπική - πολιτική για την αλυσίδα παραγωγής - ολοκληρωμένη επεξεργασία αποβλήτων, ύφεση, ανακύκλωση και ανάπτυξη προϊόντων. Σταθερή κατάσταση με ελάχιστη ροή υλικών και ενέργειας - διατήρηση των φυσικών και βιολογικών αποθεμάτων - μεταφορά σε ενεργειακά συστήματα με ελάχιστες συνέπειες ρύπανσης. Έλεγχος των άμεσων και έμμεσων ανθρώπινων συνεπειών στα οικοσυστήματα - ισοζύγιο εισροών και εκροών υλικών στα ανθρώπινα συστήματα - ελαχιστοποίηση των επιβαρυντικών παραγόντων στα οικοσυστήματα, τοπικών και παγκόσμιων. Ενσωμάτωση των ανθρώπινων κερδών με την ποιότητα και τις λειτουργίες του περιβάλλοντος με κατάλληλο χειρισμό των οικοσυστημάτων - σχεδίαση και βελτίωση μηχανικών λύσεων μέσα στα όρια των οικονομικών, της τεχνολογίας και των οικοσυστημάτων - χρησιμοποίηση της ελαστικότητας, της αυτο οργάνωσης, της αυτο ρύθμισης και των λειτουργιών των φυσικών συστημάτων για ανθρώπινους σκοπούς. Παραμονή μέσα στη φέρουσα ικανότητα (λογιστική αύξηση) - περιορισμένη κλίμακα οικονομίας και πληθυσμού - κατανάλωση προσανατολισμένη στις βασικές ανάγκες κατάληψη μίας απλής θέσης στον τροφικό ιστό του οικοσυστήματος και στη βιόσφαιρα - να λαμβάνονται πάντοτε υπ όψιν οι πολλαπλές συνέπειες των ανθρωπίνων ενεργειών στο χώρο και το χρόνο. Διατήρηση του πολιτιστικού και κοινωνικού συστήματος αλληλεπιδράσεων με τα οικοσυστήματα - σεβασμός στην ενσωμάτωση της φύσης με την κουλτούρα - σημαντική είναι η επιβίωση της ομάδας. Ίση προσοχή στα συμφέροντα της φύσης, των οικονομικών τομέων και των μελλοντικών γενεών - ολοκλήρωση και ενσωμάτωση θεσμικών ρυθμίσεων για οικονομική και περιβαλλοντική πολιτική - δημιουργία μακροχρόνιας θεσμικής υποστήριξης των συμφερόντων της φύσης - ολιστικές αντί μερικών λύσεις βασισμένες σε μία ιεραρχία αξιών. Νέα συστήματα ατομικών αξιών (σεβασμός στη φύση και τις μελλοντικές γενιές, ικανοποίηση βασικών αναγκών) και νέοι κοινωνικοί στόχοι (σταθερή κατάσταση) - προσοχή εξ ίσου στην αποτελεσματικότητα, την κατανομή κα ι την κλίμακα - επιδίωξη για μικρής κλίμακας δραστηριότητες και έλεγχο των παράπλευρων φαινομένων - μακροχρόνια πολιτική βασιζόμενη σε μεταβαλλόμενες αξίες και στην ενθάρρυνση των πολιτών (αλτρουιστική) αντί της ατομικής (εγωιστικής) συμπεριφοράς. ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα όρια μεταξύ των οικονομικών οικολογικών απόψεων είναι, μερικές φορές, δυσδιάκριτα και υπάρχουν εννοιολογικές και μεθοδολογικές επικαλύψεις. Μέσα σε αυτές τις οικονομικές-οικολογικές απόψεις η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης παρουσιάζεται με διάφορα πρόσωπα που χαρακτηριστικό έχουν είτε τον ανθρωποκεντρισμό, είτε τον

8 οικοκεντρισμό. Η Νεοκλασική άποψη θεωρείται η πλέον ανθρωποκεντρική, ενώ η Ηθική Ο υτοπική η πλέον οικοκεντρική. Tο πεδίο της Νεοκλασικής άποψης είναι το πλέον αναπτυγμένο σε σχέση με τις άλλες οικονομικές απόψεις και εστιάζει στη ρύθμιση των χαρακτηριστικών της α γοράς και της βιομηχανίας, τα οποία αφορούν στην αποτελεσματικότητα. Διαφορές ανάμεσα στη Νεοκλασική και τις υπόλοιπες οικονομικές απόψεις μπορούν να εντοπιστούν στα εξής: (i) η Νεοκλασική άποψη εστιάζει το ενδιαφέρον της σε ιδιότητες τεχνητών οικονομιών, οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας, αντί στον τρόπο σύγκλισης σε μία τέτοια κατάσταση, (ii) αν και δ υναμική (η Νεοκλασική άποψη), ασχολείται με βαθμιαίες και μηχανιστικές μεταβολές παρά με νεωτερισμούς, εξελισσόμενα και αναπροσαρμοζόμενα σχέδια, αβεβαιότητα και ε κπλήξεις, δομικές αλλαγές, κλπ. H Νεοαυστριακή και η Εξελικτική Τεχνολογική άποψη είναι πλησιέστερες στη Νεοκλασική, αφού χρησιμοποιούν νεοκλασικά μ ακροοικονομικά στοιχεία, ενώ πλησιέστερες στην Ηθική Ουτοπική άποψη είναι η Ανθρώπινη - Οικολογική, η Ιστορική Θεσμική και η Κοινωνικοβιολογική άποψη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bergh, J.C.J.M. Van Den. (1996). Ecological Economics and Sustainable Development: Theory, Methods and Applications. UK: Edward Edgar Publishing Company. Kula, E. Πρωτοπαπάς, Α. (2005), Οικονομικά και Πολιτικές για τη Βιώσιμη Διαχείριση του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Αθήνα- Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα,. Παυλικάκης, Γ.Ε. (2005). Οικονομική της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σημειώσεις μαθήματος. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη. Ruth, M. (1993). Integrating Economics, Ecology and Thermodynamics. Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers. Harribey, Jean-Marie (2005). Η «Αναιμία» της Οικονομίας και η «Ανομία» της Κοινωνίας. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, μετάφραση από τη Le Monde Diplomatique, 16 Ιανουαρίου. Turner K. R. (ed). (1993), Sustainable Environmental Economics and Management. Principles and Practice. London: Belhaven Press.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη»

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Διπλωματική εργασία «Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σύγχρονοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Θέμα : «Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις Γιάννα Φαρσάρη, Πουλίκος Πραστάκος Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (ΙΥΜ) Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

THE EVOLUTION OF IDEAS FOR THE NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

THE EVOLUTION OF IDEAS FOR THE NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στέφανος Οικονόµου ιπλ. Μηχ. Περιβάλλοντος MSc, Οικονοµολόγος MSc, Υποψ. ιδάκτορας, Τµήµα.Ο.Σ.Α..Π.Θ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ρ Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το 1987 από την έκθεση Bruntland ως το είδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ Κ.Θ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Οι ανθρώπινες κοινωνίες υπάρχουν και εξαρτώνται απόλυτα από τα φυσικά, χημικά και βιολογικά συστήματα του πλανήτη. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα