ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΙΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΑΤΡΑ 2009

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ : ΜΒΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Για την συγγραφή της παρούσας διπλωµατικής εργασίας οφείλω να ευχαριστήσω όσους έµπρακτα µε βοήθησαν και συνέβαλαν µε τον τρόπο τους στην ολοκλήρωσή της. Τις µεγαλύτερες ευχαριστίες αισθάνοµαι την ανάγκη να αποδώσω στον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Παναγιώτη Πολυχρονίου, Λέκτορα του τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών για το έργο της καθοδήγησής µου από το σηµείο των θεωρητικών µου αναζητήσεων, της διαµόρφωσης του θέµατος και τη συνεχή ολοκλήρωσης της έρευνάς µου. υποστήριξη του µέχρι την Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η συµβολή των στελεχών της Τράπεζας Κύπρου και της EFG Eurobank Ergasias τους οποίους ευχαριστώ για το χρόνο που διέθεσαν και τις πληροφορίες που µου µετέδωσαν για την πραγµατοποίηση του εµπειρικού µέρους της έρευνάς. Τέλος, την οικογένειά µου και τους φίλους µου που µε στήριξαν σε όλη τη διάρκεια µελέτης και ανάπτυξης της εργασίας µου. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ευχαριστίες 3 Πίνακας Περιεχοµένων 4 Συνοπτική Περίληψη 7 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 10 Κεφάλαιο 2. Θεωρητική Επισκόπηση Σύστηµα Αξιολόγησης Εισαγωγή οµή Αποτελεσµατικού Συστήµατος Αξιολόγησης Περιορισµοί της ιαδικασίας Αξιολόγησης Μέθοδοι Αξιολόγησης Προηγούµενης Απόδοσης Μέθοδοι Αξιολόγησης Μελλοντικής Απόδοσης Εφαρµογές της Μεθόδου Αξιολόγησης Εκπαίδευση Εκτιµητών Απόδοσης Πληροφόρηση Εργαζοµένου Πληροφόρηση προς το Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού Σύνδεση Αµοιβής µε την Απόδοση Αµοιβή Προσωπικού Εισαγωγή Αντικειµενικοί Στόχοι Συστήµατος Αµοιβών ιαµόρφωση Συστήµατος Αµοιβών Προκλήσεις Συστήµατος Αµοιβών Συστήµατα Αµοιβών 59 Κεφάλαιο 3. Μεθοδολογία Έρευνας Ερευνητικός Στόχος Συλλογή εδοµένων 65 Κεφάλαιο 4. Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ιστορική Εξέλιξη Στόχοι Στρατηγική Όραµα 69 4

5 4.3. Προσφερόµενες Υπηρεσίες Το Ανθρώπινο υναµικό Σύστηµα Αξιολόγησης Στάδια Συστήµατος Αξιολόγησης Παράµετροι Αξιολόγησης Στόχοι Κριτήρια Ιδιότητες Τελική Βαθµολογία Πληροφόρηση Εργαζοµένου Εκπαίδευση Αξιολογητών Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού Σύνδεση Αξιολόγησης και Συστήµατος Αµοιβών Αµοιβές και Παροχές προς το Προσωπικό 83 Κεφάλαιο 5. Τράπεζα Κύπρου Ιστορική Εξέλιξη Στόχοι Στρατηγική Όραµα Προϊόντα Ανθρώπινο υναµικό Σύστηµα Αξιολόγησης Στόχοι Επίπεδο Αναφοράς Παράµετροι Αξιολόγησης Πτυχές Απόδοσης υνατότητες Εξέλιξης Αυτοαξιολόγηση Αντικειµενικότητα Αξιοπιστία υνατότητα Σύγκρισης Σχετικότητα ιαδικασία Αξιολόγησης 102 5

6 5.7.1 Υπεύθυνοι Αξιολόγησης ιαδικασία Αξιολόγησης Συνέντευξη Αξιολόγησης Εκπαίδευση Αξιολογητών Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού Σύνδεση Αξιολόγησης και Συστήµατος Αµοιβών Αµοιβές και Παροχές προς το Προσωπικό 110 Κεφάλαιο 6. Συγκριτική µελέτη µεταξύ EFG Eurobank Ergasias και Τράπεζας Κύπρου 112 Κεφάλαιο 7. Συµπεράσµατα Επιπτώσεις για τη ιοίκηση 115 Κεφάλαιο 8. Περιορισµοί της Έρευνας 118 Κεφάλαιο 9. Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 119 Κεφάλαιο 10. Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Ελληνική και Ξένη Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Πηγές ιαδικτύου 122 Παράρτηµα 123 6

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον ένας από τους κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας των σύγχρονων επιχειρήσεων αναδεικνύεται το Ανθρώπινο υναµικό. Οι επιχειρήσεις αντιλαµβανόµενες τη σπουδαιότητά του δίνουν έµφαση στους τοµείς διοίκησης προσωπικού και στην βελτίωση των χρησιµοποιούµενων µεθόδων µε απώτερο σκοπό την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου αποτελεσµάτων. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται µια στροφή γύρω από το πώς µια επιχείρηση µπορεί να διαµορφώσει και να διατηρήσει τον πυρήνα µοναδικών ικανοτήτων που θα την βοηθήσουν να αποκτήσει προβάδισµα έναντι των ανταγωνιστών και µόνιµο συγκριτικό πλεονέκτηµα µέσω µιας διαδικασίας συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης. Η αλλαγή αυτή που αντικατοπτρίζεται πρώτα σε θεωρητικό επίπεδο και ακολούθως στις επιχειρηµατικές πρακτικές συγκαταλέγει τους Ανθρώπινους Πόρους µεταξύ εκείνων των παραγόντων που αποτελούν το «κλειδί» της επιτυχίας. Τοµείς όπως η πρόσληψη, εκπαίδευση, ανάπτυξη και εξέλιξη, αξιολόγηση, µισθολογική πολιτική αποτελούν πεδία αδιάλειπτης έρευνας και αναζήτησης τρόπων βελτιστοποίησης για το Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού κάθε επιχείρησης που επιθυµεί να έχει διάρκεια, βιωσιµότητα και µοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Η έµφαση στα παραπάνω ζητήµατα είναι εκ των πραγµάτων περισσότερο αναγκαία σε οργανισµούς που έχουν σαν κύριο αντικείµενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών όπως τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Με δεδοµένη την αναγνώριση που αποδίδεται στην ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων οι στόχοι της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η, µε βάση τη βιβλιογραφική έρευνα, ενασχόληση µε την ιαδικασία Αξιολόγησης Προσωπικού, η ανασκόπηση µεθόδων που χρησιµοποιούνται και η ενδεχόµενη σύνδεση των εξαγόµενων συµπερασµάτων µε το σύστηµα αµοιβών. 7

8 Κατά τη δευτερογενή έρευνα η άντληση των στοιχείων γίνεται από υπάρχουσα βιβλιογραφία, αρθρογραφία και διαδικτυακούς τόπους και δίνεται έµφαση στην σπουδαιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης για την επιχείρηση, το προσωπικό και το Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού. Στόχος είναι η παρουσίαση των κυριότερων µεθόδων που έχουν αναπτυχθεί, η προσέγγιση των προβληµατισµών ή περιορισµών που ανακύπτουν και ο καθορισµός των µορφών αµοιβής µε τις οποίες µια επιχείρηση διαµορφώνει τη µισθολογική πολιτική. Κύρια ζητήµατα της διπλωµατικής εργασίας είναι η διαµόρφωση του συστήµατος αξιολόγησης και ειδικότερα ο καθορισµός των στόχων της επιχείρησης και του Τµήµατος Ανθρώπινου υναµικού, η εφαρµοζόµενη µέθοδος αξιολόγησης, η χρήση των εξαγόµενων συµπερασµάτων και ο βαθµός πληροφόρησης των άµεσα ενδιαφεροµένων, του αξιολογούµενου και της ιεύθυνσης Προσωπικού. Παράλληλα εξετάζονται τα συστήµατα ανταµοιβής που έχουν υιοθετηθεί και η ενδεχόµενη σύνδεσή τους µε την απόδοση των εργαζοµένων όπως αυτή προκύπτει από τη διαδικασία αξιολόγησης. Η εργασία κατά τη διάρκεια της εµπειρικής έρευνας εστιάζεται στον τραπεζικό κλάδο και συγκεκριµένα γίνεται προσπάθεια παρουσίασης του προφίλ της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias και της Τράπεζας Κύπρου, δύο επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τοµέα µε ενδιαφέροντα στοιχεία για επιπρόσθετη έρευνα και συγκριτική µελέτη. Με τη πρωτογενή έρευνα επιδιώκουµε τη σκιαγράφηση των µεθόδων που χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από τις δυο εξεταζόµενες επιχειρήσεις, τα κριτήρια βάσει των οποίων αναπτύσσεται το σύστηµα αξιολόγησης, οι εφαρµογές και η χρήση των αποτελεσµάτων καθώς και ο βαθµός σύνδεσης µε το σύστηµα ανταµοιβής των υπαλλήλων. Η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν η πραγµατοποίηση προσωπικών συνεντεύξεων µε στελέχη των δύο τραπεζών µε τη χρήση ανοικτής µορφής ερωτήσεων για τη διευκόλυνση της συζήτησης και την καλύτερη άντληση πληροφοριών. 8

9 Τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγουµε από τη σύγκριση των δύο χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων είναι άξια προσοχής καθώς εντοπίζονται σηµαντικές διαφορές στον τρόπο αξιολόγησης των εργαζοµένων και στη πολιτική αµοιβών που ακολουθούν και αποτελούν βάση για περεταίρω εµπειρική έρευνα σε θέµατα όπως ικανοποίηση εργαζοµένων και αίσθηµα δικαιοσύνης. Κατά την συγγραφή της εργασίας καταβλήθηκε προσπάθεια για µείωση της επιρροής περιορισµών και θεωρούµε ότι ο στόχος επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθµό. 9

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της επιτυχίας µιας επιχείρησης του σήµερα είναι αρκετοί εξωγενείς και µη ελεγχόµενοι αλλά και εσωτερικοί που έγκεινται στη δικαιοδοσία του οργανισµού και σε αυτούς µπορεί να στηριχθεί προκειµένου να αναπτύξει τις απαιτούµενες ικανότητες και να ενισχυθεί απέναντι στο έντονα ανταγωνιστικό και απρόβλεπτο περιβάλλον. Σε έναν από τους βασικούς παράγοντες εξελίσσεται σταδιακά το Ανθρώπινο υναµικό και οι επιχειρήσεις αντιλαµβανόµενες της συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες για ποιοτικό και ταυτόχρονα ικανοποιηµένο προσωπικό, δίνουν έµφαση στην ανάπτυξη τεχνικών και µεθόδων ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη διαδικασία αξιολόγησης, στις µεθόδους που έχουν αναπτυχθεί από θεωρητικούς ερευνητές και πρακτικούς, τους στόχους που επιδιώκονται και το πώς τα αποτελέσµατα µπορούν να συνδεθούν µε το σύστηµα αµοιβής που εφαρµόζει η επιχείρηση. Η διπλωµατική εργασία προσπαθεί σε οκτώ κεφάλαια να παρουσιάσει τα στοιχεία που αντλούνται από τη θεωρία και να τα τεκµηριώσει στην εµπειρική έρευνα. Συγκεκριµένα : Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή, αποδίδει περιληπτικά τα θέµατα που θα αναπτυχθούν στην υπόλοιπη εργασία. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι η θεωρητική επισκόπηση, στην οποία παρουσιάζονται τα δευτερογενή στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βιβλιογραφία και αρθρογραφία για το θέµα που θα προσεγγιστεί στη συνέχεια εµπειρικά. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει την µεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την εµπειρική έρευνα. Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει την µελέτη περίπτωσης της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Το πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη µελέτη περίπτωσης της Τράπεζας Κύπρου. 10

11 Το έκτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα που προέκυψαν κατά τη σύγκριση των δύο επιχειρήσεων. Στο έβδοµο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε για τη διοίκηση των επιχειρήσεων Στο όγδοο και ένατο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι περιορισµοί που συναντήθηκαν και προτάσεις για µελλοντική έρευνα ενώ ακολουθεί η αναφορά της βιβλιογραφίας αρθρογραφίας που µελετήθηκε και τα παραρτήµατα που σχετίζονται µε τις υπό εξέταση εταιρίες. 11

12 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 2.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αξιολόγηση απόδοσης είναι η διαδικασία κατά την οποία οι οργανισµοί αξιολογούν τις ατοµικές επιδόσεις των εργαζοµένων. Υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται σωστά, οι υπάλληλοι, οι προϊστάµενοί τους, ο τοµέας Ανθρώπινου υναµικού και εν τέλει η επιχείρηση στο σύνολό της αποκοµίζουν οφέλη γνωρίζοντας ότι οι ατοµικές προσπάθειες συµβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Βέβαια η αξιολόγηση επηρεάζεται από διάφορες άλλες δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα µέσα στην επιχείρηση και καταλήγουν να επιδρούν στην επιτυχία του οργανισµού. Η αξιολόγηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε πολλούς τρόπους ώστε να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των ιδίων των εργαζοµένων. Παίζει σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης, στην ενδυνάµωση των εργαζοµένων, καθώς επίσης και στον καθορισµό των εναλλακτικών προοπτικών καριέρας, ιδίως αν ληφθούν υπόψη και οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Σε γενικές γραµµές, οι βασικές χρήσεις της Αξιολόγησης Εργαζοµένων είναι ( Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς, 2003): 1. Καθορισµός των στόχων απόδοσης και ανάπτυξη του εργαζοµένου 2. Καθορισµός των εκπαιδευτικών αναγκών 3. Σύνδεση αµοιβής µε την απόδοση του εργαζοµένου 4. Ανατροφοδότηση Επαναπληροφόρηση εργαζοµένου (Feedback) 5. Βελτίωση του συστήµατος προσέλκυσης και επιλογής Οι αξιολογήσεις σχετίζονται µε την απόδοση, τις προσπάθειες των εργαζοµένων και την υπευθυνότητα. Σε ένα παγκόσµια έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από υψηλές αποδόσεις και ισχυρά πλεονεκτήµατα για να αντεπεξέλθουν. Ταυτόχρονα οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν πληροφόρηση σχετικά µε το αποτέλεσµα της 12

13 αξιολόγησής τους ώστε να διαµορφώνουν τη µελλοντική τους συµπεριφορά και η ανάγκη αυτή είναι περισσότερο εµφανής στους νεοπροσληφθέντες που προσπαθούν να κατανοήσουν τη δοµή και τις απαιτήσεις της δουλειάς τους (Werther & Davis, 1996). Οι παλαιότεροι χρονικά υπάλληλοι οµοίως είναι δεκτικοί σε θετική πληροφόρηση γύρω από την αξιολόγησή τους όµως δυσανασχετούν όταν τους ασκείται κριτική για κάποια καθήκοντα που δεν παρουσιάζουν τα επιθυµητά και προσδοκώµενα από τον εργοδότη αποτελέσµατα. Οι προϊστάµενοι και διευθυντές από την πλευρά τους, πρέπει να αξιολογούν προκειµένου να ξέρουν τι ενέργειες και αποφάσεις να λάβουν. Η εξειδικευµένη πληροφόρηση που απορρέει συµβάλλει στη λήψη αποφάσεων για τον σχεδιασµό των θέσεων εργασίας, την εκπαίδευση, την εξέλιξη, την αύξηση µισθών, τις προαγωγές και τις µετακινήσεις µεταθέσεις προσωπικού (Werther & Davis, 1996). Τα τµήµατα ανθρώπινου δυναµικού χρησιµοποιούν τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις διαδικασίες αξιολόγησης προκειµένου να εκτιµήσουν τον βαθµό επιτυχίας των προσλήψεων, επιλογής, προσαρµογής, τοποθέτησης, εκπαίδευσης και άλλων τέτοιων δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, και µε βάση τα αποτελέσµατα έρευνας η αξιολόγηση της εργασιακής συµπεριφοράς µπορεί να έχει τις ακόλουθες χρήσεις (Werther & Davis, 1996): Βελτίωση απόδοσης. Η επιστροφή πληροφόρησης σχετικά µε τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων επιτρέπει στους µάνατζερς, τους υπευθύνους ανθρώπινου δυναµικού αλλά και στους ίδιους τους εργαζοµένους να πραγµατοποιήσουν ενέργειες για την αύξηση της αποδοτικότητας. Προσαρµογή αµοιβών. Η απόδοση του εργαζοµένου αποτελεί συχνά τη βάση για τη λήψη απόφασης σχετικά µε τη µελλοντική διαµόρφωση της αµοιβής του. Τοποθέτηση. Η απόφαση για προαγωγή, µετάθεση ή υποβίβαση βασίζεται στην πρόσφατη ή προγενέστερη εργασιακή συµπεριφορά του υπαλλήλου. 13

14 Εκπαίδευση και ανάπτυξη. Χαµηλές επιδόσεις ενδεχοµένως υποδεικνύουν ανάγκες για περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού και αντίστοιχα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης να αφήνουν περιθώρια για ανάπτυξη και εξέλιξη ανεκµετάλλευτων έως τώρα ικανοτήτων. Ανεπαρκής διαδικασία στελέχωσης. Καλές ή κακές επιδόσεις υποδηλώνουν δυνάµεις και αντίστοιχα αδυναµίες στις διαδικασίες στελέχωσης του τµήµατος ανθρώπινου δυναµικού η ανάδειξη των οποίων συµβάλλει στην περαιτέρω βελτίωση των ενεργειών που λαµβάνουν χώρα κατά την επιλογή προσωπικού. Σφάλµατα πληροφόρησης. Χαµηλές επιδόσεις πιθανά συνεπάγονται λάθη κατά την ανάλυση καθηκόντων, στο σχεδιασµό και κατανοµή ανθρώπινων πόρων καθώς και σε άλλους τοµείς του τµήµατος ανθρώπινου δυναµικού. Η στήριξη σε λανθασµένα δεδοµένα µπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλες προσλήψεις, εκπαίδευση και διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Λάθη στο σχεδιασµό των θέσεων εργασίας. Η αξιολόγηση συµβάλει µέσω των φτωχών αποτελεσµάτων στην ανάδειξη λαθών κατά των σχεδιασµό και επιτρέπει την διόρθωσή τους. Ισότιµες εργασιακές ευκαιρίες. Η ορθή αξιολόγηση της απόδοσης διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις τοποθέτησης των εργαζοµένων δεν είναι µεροληπτικές. Εξωτερικές προκλήσεις. Συχνά η απόδοση επηρεάζεται από εξωτερικούς αστάθµητους παράγοντες που µπορεί να σχετίζονται µε την οικονοµική κατάσταση, την οικογένεια και γενικότερα προσωπικά ζητήµατα. Εάν αυτοί οι παράγοντες αποκαλύπτονται µέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης το τµήµα ανθρώπινου δυναµικού ενδεχοµένως να συµβάλλει στην αντιµετώπισή τους. Η αξιολόγηση µπορεί να είναι τυπική ή άτυπη. Η µεν άτυπη που γίνεται ενδεχοµένως σε καθηµερινή βάση, αφορά άµεσα τον εργαζόµενο, τον προϊστάµενό του και τη υπόλοιπη οµάδα όµως η τυπική είναι εκείνη που βοηθά την επιχείρηση στο σύνολό της και τους διευθυντές στο έργο τους. 14

15 Ο υψηλός βαθµός τυποποίησης του συστήµατος αξιολόγησης και η κατάλληλη εκπαίδευση των αξιολογητών λαµβάνοντας υπόψη τη φύση της εργασίας είναι δύο στοιχεία που µπορούν να οδηγήσουν σε ένα αποτελεσµατικό και ακριβές σύστηµα αξιολόγησης. Επιπλέον µέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης οι βαθµολογητές βελτιώνουν την ικανότητα ορθών και αντικειµενικών παρατηρήσεων και κρίσεων αναβαθµίζοντας την εγκυρότητα των εξαγόµενων συµπερασµάτων και τη χρησιµότητά τους κατά τη λήψη αποφάσεων για την τοποθέτηση και εξέλιξη του προσωπικού (Lee, 1985). Ακόµα και σε καλά οργανωµένες και διοικούµενες επιχειρήσεις η διαδικασία της αξιολόγησης συνδέεται µε ποικίλα προβλήµατα. Συχνά οι προϊστάµενοι είναι δύσπιστοι απέναντι στη χρησιµότητα της τυπικής και προκαθορισµένης από το τµήµα ανθρώπινου δυναµικού αξιολόγησης. Οι ίδιοι στην πραγµατικότητα γνωρίζουν την απόδοση και αποτελεσµατικότητα των υφισταµένων τους, τα µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατά τους σε σχέση µε τα εργασιακά καθήκοντα και συνεπώς δεν επιθυµούν να σπαταλούν χρόνο για να απεικονίσουν τα παραπάνω δεδοµένα µέσα από µία τυπική, έγγραφη διαδικασία. Οι δυσκολίες αυτές αντιµετωπίζονται από ένα εύχρηστο, κατανοητό, κοινά αποδεκτό και αποτελεσµατικό σύστηµα αξιολόγησης απόδοσης. Εφόσον πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις τα συστήµατα καταλήγουν σε αξιόλογα για την επιχείρηση συµπεράσµατα, εντοπίζουν σηµεία που χρήζουν βελτίωσης και παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες στο τµήµα ανθρώπινου δυναµικού που σχετίζονται άµεσα µε το έργο του ΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Βασικό και πρωταρχικό στοιχείο του συστήµατος αξιολόγησης είναι η συγκεκριµενοποίηση της φιλοσοφίας. ηλαδή των στόχων που αυτό πρέπει να επιτυγχάνει και των βασικών αρχών πάνω στις οποίες αυτό θα στηριχθεί. 15

16 Για όλα τα συστήµατα αξιολόγησης υπάρχουν κοινοί βασικοί στόχοι όµως πέραν αυτών κατά περίπτωση πρέπει να διαµορφώνονται ειδικοί στόχοι οι οποίοι προκύπτουν από το όραµα της επιχείρησης, τις βασικές αξίες της ανώτατης ηγεσίας, της στρατηγικές επιδιώξεις και το περιβάλλον της. Ενδεικτικά οι κυριότεροι στόχοι είναι η επίτευξη του αισθήµατος δικαιοσύνης και αξιοκρατίας µεταξύ των εργαζοµένων, η συνεχής ανάπτυξη βελτίωση των εργαζοµένων, η υποστήριξη των αποφάσεων και πολιτικών που αφορούν τις αµοιβές, τα κίνητρα, την εκπαίδευση, τις προαγωγές, τις µεταθέσεις και τις προσλήψεις η ενδυνάµωση των εργαζοµένων και η ενίσχυση της παρακίνησης για υψηλή απόδοση και συνεχή βελτίωση, η ενίσχυση του αισθήµατος υπευθυνότητας η συµβολή στην αποτελεσµατική άσκηση διοίκησης από τους προϊσταµένους (στοχοθεσία, καθοδήγηση, ανάπτυξη συνεργατών, έλεγχος) καθώς και η ενίσχυση των στοιχείων της εταιρικής κουλτούρας της επιχείρησης (Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς, 2003). Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης έχουν αντίκτυπο τόσο στην επιχείρηση η οποία τα χρησιµοποιεί για να πάρει κάποιες αποφάσεις (π.χ. προαγωγές, απολύσεις, εκπαίδευση) όσο και στον ίδιο τον εργαζόµενο ο οποίος πληροφορείται για την επίδοσή του. Το εκάστοτε σύστηµα αξιολόγησης θα πρέπει να σχετίζεται άµεσα µε την εργασιακή θέση η οποία αξιολογείται και να µην υπεισέρχονται παράγοντες που δεν σχετίζονται καθόλου µε την επιτέλεση του έργου όπως επίσης να είναι αποδεκτό τόσο από τους αξιολογητές όσο και από τους αξιολογούµενους. Αυτό βέβαια στηρίζεται και στο βαθµό κατά τον οποίο αναγνωρίζεται και από τις δύο πλευρές ως αντικειµενικό ένα σύστηµα αξιολόγησης. Τέλος, οι αξιολογητές θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί γι αυτή τη δουλειά και να έχουν άµεση και συχνή επαφή µε τους αξιολογούµενους (Κάντας, 1998). Κατά τον Borman (1978) η αξιολόγηση πρέπει να περιλαµβάνει αρχικά την παρατήρηση συµπεριφορών σχετιζόµενων µε την εργασία, δεύτερον την αξιολόγηση τους από τον προϊστάµενο και τέλος την σταθµισµένη βαθµολόγησή τους ώστε να υπάρχει ένας γενικός βαθµός του εργαζοµένου ως 16

17 προς την απόδοσή του. Βέβαια όπως επισηµαίνεται, τα απλουστευµένα αυτά βήµατα δεν ακολουθούνται. Το αποτελεσµατικό σύστηµα αξιολόγησης περιλαµβάνει τρία κύρια στοιχεία. Η βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη, διαµόρφωση και εφαρµογή του αποτελείται από συγκεκριµένα επίπεδα απόδοσης που σχετίζονται µε τα εργασιακά καθήκοντα και είναι επιθυµητά από την διοίκηση και ταυτόχρονα αναγκαία για να επιτευχθούν οι αντικειµενικοί στόχοι και η στρατηγική του οργανισµού. Στη συνέχεια µε διάφορα κριτήρια που έχουν καθοριστεί µετράται η πραγµατική απόδοση των εργαζοµένων, προκύπτει η διαφορά µε την ιδεατή και ακριβώς αυτά τα συµπεράσµατα πρέπει να κοινοποιούνται στους ίδιους τους αξιολογούµενους και στο τµήµα ανθρώπινου δυναµικού (Werther & Davis, 1996). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τον καθορισµό των κριτηρίων βάση των οποίων θα µετρηθεί η απόδοση καθώς αυτά πρέπει να έχουν άµεση σχέση µε την θέση εργασίας. Στην αντίθετη περίπτωση η αξιολόγηση πιθανώς να καταλήξει σε λανθασµένα συµπεράσµατα επιφέροντας προβλήµατα στον εργαζόµενο και στη σχέση του τόσο µε τους συναδέλφους, ειδικά αν το περιβάλλον είναι οµαδικής εργασίας, όσο και µε τον προϊστάµενό του. Το κοµµάτι της µεταφοράς πληροφόρησης στον εργαζόµενο και το τµήµα ανθρώπινου δυναµικού κατέχει επίσης καίρια θέση στην επιτυχή έκβαση της διαδικασίας αξιολόγησης. Ο αξιολογούµενος εάν δεν γνωρίζει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του δεν θα έχει τη δυνατότητα να συζητήσει µε τον προϊστάµενό του, να εντοπίσει θετικά και αρνητικά στοιχεία και να προσπαθήσει να βελτιώσει πράγµατα στην εργασιακή του συµπεριφορά εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Αντίστοιχα το τµήµα Α στηρίζει στα αποτελέσµατα αξιολογήσεων αποφάσεις για την εκπαίδευση, ανάπτυξη και γενικότερα εξέλιξη του προσωπικού. Η πληροφόρηση του αξιολογούµενου είναι ένα κρίσιµο στοιχείο για την ικανοποίησή του και την µετέπειτα απόδοσή του. Το πρακτικό κοµµάτι απαιτεί την από κοινού συνεργασία προϊσταµένου και υφισταµένου 17

18 (Evaluation Interview) για τη συζήτηση των αποτελεσµάτων και ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνει καθορίζει το βαθµό κατανόησης του θετικού της διαδικασίας από την πλευρά του εργαζοµένου και την προσπάθεια που θα καταβάλει για περαιτέρω βελτίωση. Η συνέντευξη αξιολόγησης είναι κάτι που κατά κανόνα απεύχονται και θα επιθυµούσαν να αποφύγουν τόσο οι εργαζόµενοι όσο και οι ίδιοι οι υφιστάµενοι (Dulewicz & Fletcher, 1989). Για τους εργαζόµενους είναι εύκολα κατανοητό γιατί σε κανέναν δεν αρέσει να κρίνεται και οι προϊστάµενοι δεν θέλουν να αναγκαστούν να αναλάβουν το δύσκολο ρόλο του κριτή που είναι πιθανό να τους φέρει σε δύσκολη θέση. Οι εργαζόµενοι που αντιµετωπίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης ως εργαλείο καθορισµού των µελλοντικών τους αποδοχών και της επαγγελµατικής τους εξέλιξης είναι περισσότερο δεκτικοί στη στοχοθέτηση, την παροχή κινήτρων για την επίτευξη αποτελέσµατος και εν τέλει είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι από την αναγνώριση των προσπαθειών τους (Burk et al, 1978). Σύµφωνα µε κάποιες απόψεις υπάρχουν παράγοντες εξίσου σηµαντικοί µε την ενηµέρωση του εργαζοµένου που προσδιορίζουν την ικανοποίησή του από τη διαδικασία αξιολόγησης και κατά επέκταση έχουν επιπτώσεις στην εργασία του. Η δυνατότητα να εκφέρει άποψη και να κάνει προτάσεις για ζητήµατα που σχετίζονται µε την εργασία του µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της καθηµερινότητάς του, να διευκολύνει το έργο του και παράλληλα αναπτύσσεται το αίσθηµα ενεργού συµµετοχής σε ότι αφορά την προσωπική του εξέλιξη και την απόδοσή του. Το διαπροσωπικό στοιχείο στις σχέσεις παίζει σπουδαίο ρόλο και στο πως ο προϊστάµενος προσεγγίζει τον εργαζόµενο και αντίστροφα στο πως ο υφιστάµενος αντιµετωπίζει τα καθήκοντά του, τον ανώτερό του ή ακόµα και συνολικά την επιχείρηση ( Nathan et al, 1991). Το τµήµα Α είναι εκείνο που ασχολείται µε τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και διαχείριση του συστήµατος αξιολόγησης της επιχείρησης. Η συγκέντρωση αυτή εξασφαλίζει την οµοιοµορφία και τη συµµόρφωση προς τα 18

19 καθορισµένα πρότυπα. Βέβαια είναι σύνηθες να αναπτύσσονται διαφορετικές προσεγγίσεις για διευθυντές, υπαλλήλους και άλλες οµάδες διασφαλίζοντας πάντοτε την οµοιοµορφία σε εργαζοµένους της ίδιας βαθµίδας έτσι ώστε τα συµπεράσµατα που απορρέουν να είναι συγκρίσιµα, χαρακτηριστικό απαραίτητο για διαδικασίες όπως εξέλιξη και σωστή τοποθέτηση προσωπικού. Η αξιολόγηση δεν έχει ως στόχο µόνο την αποκάλυψη χαµηλών επιδόσεων καθώς επιθυµητές, αποδεκτές και κοντά στο ιδανικό εργασιακές συµπεριφορές πρέπει να εντοπίζονται ώστε να ανταµείβονται. Για να επιτευχθεί αυτό τα συστήµατα αξιολόγησης πρέπει να σχεδιάζονται µε βάση τα χαρακτηριστικά της εργασίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, να είναι πρακτικά και να περιλαµβάνουν αξιόπιστα κριτήρια µέτρησης. Η αξιολόγηση που γίνεται µε βάση ένα σύστηµα µη συνδεδεµένο µε την εργασία µπορεί να θεωρηθεί άκυρη και τα αποτελέσµατα στα οποία καταλήγει είναι αναξιόπιστα. Η πρακτικότητα του συστήµατος έγκειται στο βαθµό που γίνεται κατανοητό τόσο από αξιολογητές όσο και αξιολογούµενους. Ένα πολύπλοκο και δύσκολο στην εφαρµογή σύστηµα µπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση και δυσφορία από την πλευρά των ατόµων που αφορά άµεσα. Η τυποποίηση από τη πλευρά της συµβάλλει στην επικράτηση πανοµοιότυπων πρακτικών κατά την αξιολόγηση όλων των εργαζοµένων, ανεξαρτήτου βαθµίδας και θέσης και παράλληλα συνδέεται µε περισσότερο αξιόπιστα και αξιοποιήσιµα στη συνέχεια συµπεράσµατα. Ιδανική Απόδοση Τα συστήµατα αξιολόγησης προϋποθέτουν τον καθορισµό ιδανικών επιπέδων απόδοσης τα οποία συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την αξιολόγηση κάθε υπαλλήλου χωριστά. Τα πρότυπα απόδοσης είναι τα αναµενόµενα επίπεδα απόδοσης που πρέπει εκ των προτέρων να καθοριστούν και µε βάση τα οποία η επίδοση του εργαζοµένου θα κριθεί ως ικανοποιητική ή όχι. Τα κριτήρια αυτά σχετίζονται µε την ποσότητα και ποιότητα της απόδοσης, το χρόνο και την ορθότητα της 19

20 εκτέλεσης, τον τρόπο µε τον οποίο εκτελείται η εργασία και µε την αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων ( Mathis & Jackson, 1994). Για να υπάρχει επιτυχία, τα ιδεατά επίπεδα πρέπει να διαµορφώνονται µε βάση τα επιθυµητά αποτελέσµατα για κάθε µία θέση εργασίας και στο σηµείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντική η συνεισφορά της διαδικασίας ανάλυσης έργου. Οι εργαζόµενοι είναι ορθό να είναι ενήµεροι για τη στοχευόµενη απόδοση πριν λάβει χώρα η αξιολόγηση τους. Ιδανικά, η αξιολόγηση κάθε ατόµου πρέπει να βασίζεται στην πραγµατική εργασιακή συµπεριφορά που επέδειξε για κάθε ένα από τα κρίσιµα στοιχεία της θέσης εργασίας που κατέχει, όπως αυτά προέκυψαν κατά την ανάλυση έργου και το σχεδιασµό. Κριτήρια Μέτρησης Απόδοσης Όπως έχει ήδη αναφερθεί η διαδικασία αξιολόγησης οφείλει να είναι βασισµένη σε αξιόπιστα κριτήρια και µεθόδους µέτρησης. Ειδικότερα, η χρηστικότητα, η ευκολία κατανόησης, η συνέπεια και στο τέλος η συγγραφή αναφορών γύρω από τα σηµαντικά για την επιτυχία στοιχεία κάθε θέσης εργασίας επιµέρους και συνολικά, είναι χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που πρέπει να συναντώνται σε ένα σύστηµα αξιολόγησης. Τα κριτήρια απόδοσης προκύπτουν από την ανάλυση εργασίας και σχετίζονται µε α) µε το χαρακτήρα του εργαζοµένου β) µε τη συµπεριφορά που είναι απαραίτητη να επιδειχθεί για να εκτελεστεί η εργασία και γ) µε τα αποτελέσµατα που πρέπει να επιτυγχάνει ο εργαζόµενος (Χυτήρης 2001). Οι µετρήσεις απόδοσης µπορεί να γίνονται άµεσα ή έµµεσα. Στη µεν πρώτη περίπτωση ο εκτιµητής πράγµατι παρακολουθεί τον εργαζόµενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ενώ η έµµεση παρατήρηση γίνεται µε αξιολόγηση ποσοτικών αποτελεσµάτων και συνολικών στόχων που έχει επιτύχει ο υπάλληλος. Μία ακόµα διάκριση είναι σε αντικειµενική και υποκειµενική µέτρηση. Οι αντικειµενικές µέθοδοι είναι συνήθως ποσοτικές και βασίζονται σε 20

21 ενδείξεις της απόδοσης που γίνονται επαληθεύσιµες από περισσότερους παρατηρητές. Οι υποκειµενικές µέθοδοι βασίζονται στα προσωπικά κριτήρια και αντιλήψεις που θέτουν οι εκάστοτε εκτιµητές. Ο συνδυασµός των παραπάνω χαρακτηριστικών επηρεάζει την ορθότητα της αξιολόγησης. Όταν η µέθοδος είναι έµµεση και τα κριτήρια υποκειµενικά είναι αµφίβολο το αξιόπιστο του αποτελέσµατος ενώ ακόµα και στην περίπτωση που ο παρατηρητής παρακολουθεί άµεσα τον εργαζόµενο η αξιολόγηση µπορεί να παρουσιάσει προβλήµατα. Το τµήµα ανθρώπινου δυναµικού είναι εύλογο να προτιµά αντικειµενικά κριτήρια και άµεσες µεθόδους µέτρησης της απόδοσης ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του συστήµατος αξιολόγησης συνεπάγεται την ανάγκη για υπέρβαση εµποδίων που συναντούν οι ειδικοί του τµήµατος Α. Νοµικοί περιορισµοί Η µορφή αξιολόγησης που έχει επιλεχθεί από την επιχείρηση θα πρέπει να είναι αξιόπιστη, έγκυρη και κυρίως έννοµη. Στην αντίθετη περίπτωση τα συµπεράσµατα δεν θα αποτελέσουν σωστή βάση για τη λήψη αποφάσεων σε θέµατα που αφορούν το προσωπικό και ενδεχοµένως θιγούν νόµοι όπως ισότιµες ευκαιρίες απασχόλησης. Τέτοια ζητήµατα προκύπτουν όταν κάποιος υπάλληλος απολύεται, υποβιβάζεται ή δεν πραγµατοποιείται η προώθησή του. 21

22 Προκαταλήψεις εκτιµητών Το πρόβληµα µε τις υποκειµενικές κυρίως µεθόδους είναι ο πιθανός επηρεασµός του αποτελέσµατος από τους εκτιµητές και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τις ιδέες και απόψεις που έχουν ή ακόµα και από το είδος των σχέσεων που έχουν µε το κάθε αξιολογούµενο. Η εκπαίδευση των προϊσταµένων που διενεργούν αξιολογήσεις συµβάλει στον περιορισµό της µεροληπτικότητας όµως η δυσκολία έγκειται στο ότι δεν παραµένουν συναισθηµατικά ανεπηρέαστοι απέναντι στους υφισταµένους τους. Οι πιο συχνές περιπτώσεις µεροληψίας είναι η εξιδανίκευση ενός ατόµου από µία και µόνο αρετή ή αλλιώς η επιρροή του φωτοστέφανου, το σφάλµα κεντρικής τάσης, η αξιολόγηση µε υπερβολική επιείκεια ή αυστηρότητα, διαπολιτισµικές επιρροές, προσωπικές προκαταλήψεις και η επίδραση του πρόσφατου παρελθόντος. Εξιδανίκευση εργαζοµένου: Υφίσταται όταν ο αξιολογητής επηρεάζεται κατά την µέτρηση της απόδοσης του υπαλλήλου από την προσωπική θετική άποψη που έχει για αυτόν. Το πρόβληµα αυτό γίνεται πιο έντονο όταν βαθµολογούνται χαρακτηριστικά προσωπικότητας ατόµων τα οποία ο προϊστάµενος συµπαθεί και τηρεί µαζί τους φιλική σχέση ή αντιπαθεί µε συνέπεια να διαµορφώνει ανάλογη αξιολόγηση. Το ίδιο συµβαίνει όταν ο αξιολογητής θεωρεί κάποια διάσταση της αξιολογικής κλίµακας ιδιαίτερα σηµαντική και σε όλες τις επιµέρους βαθµολογίες του επηρεάζεται από την αξιολόγηση που κάνει ως προς τη διάσταση αυτή (Κάντας, 1998). Το σφάλµα της κεντρικής τάσης: Κάποιοι αξιολογητές δεν επιθυµούν να παρουσιάζουν τους εργαζοµένους ως απόλυτα αποτελεσµατικούς ή αναποτελεσµατικούς και κατά επέκταση βαθµολογούν έτσι ώστε όλοι να παρουσιάζονται κοντά στον αποδεκτό µέσο όρο. Τα συµπεράσµατα δίνουν αξιολογήσεις µη συγκρίσιµες µεταξύ τους και επιπλέον λόγω µη διασποράς των τιµών δεν είναι κατάλληλα προς στατιστική επεξεργασία για ερευνητικούς ή άλλους λόγους ( Κάντας, 1998). 22

23 Επιείκεια και αυστηρότητα: Στη µεν πρώτη περίπτωση ο εκτιµητής πραγµατοποιεί την αξιολόγηση µε σχετική ευκολία και βαθµολογεί ευνοϊκά ενώ το ακριβώς αντίθετο συµβαίνει µε τον προϊστάµενο που επιδιώκει να φαίνεται σκληρός και είναι αρνητικός κατά την µέτρηση της απόδοσης των εργαζοµένων. Φαινόµενα επιείκειας και σκληρότητας είναι ακραία, προκαλούν δυσαρέσκειες και προβλήµατα και συνήθως παρουσιάζονται σε επιχειρήσεις µε αόριστα ιδανικά επίπεδα απόδοσης. ιαπολιτισµικές επιδράσεις : Κάθε άνθρωπος αναµένει από τους άλλους να εµφανίσουν αντιδράσεις και συµπεριφορές βασιζόµενος πάντοτε στην δική του κουλτούρα. Τα τυχόν προβλήµατα εµφανίζονται στις περιπτώσεις που καλούνται να συνεργαστούν άτοµα προερχόµενα από διαφορετικές εθνότητες. Βέβαια µε την εξέλιξη της παγκοσµιοποίησης τέτοιες καταστάσεις προκύπτουν πιο σπάνια και πλέον είναι ευκολότερο να ξεπεραστούν (Werther & Davis, 1996). Προσωπικές προκαταλήψεις : Οι αρνητικές αντιλήψεις ενός αξιολογητή για µία οµάδα ανθρώπων µπορεί να διαστρεβλώσουν τη βαθµολόγηση που θα λάβουν. Για παράδειγµα έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι άντρες προϊστάµενοι αδικούν γυναίκες υφισταµένους που κατέχουν παραδοσιακά ανδρικές θέσεις. Το φαινόµενο της διάκρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι κάτι που εξακολουθεί να υφίσταται σε µικρότερο βέβαια βαθµό σε σχέση µε παλαιότερα. Συµπεράσµατα έρευνας έδειξαν πως είναι περισσότερο συνήθης η εµφάνισή του σε ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο όπου η φύση των καθηκόντων είναι αρκετά πολύπλοκη και οι απαιτήσεις σαφέστατα µεγαλύτερες, τα αποτελέσµατα είναι ευµετάβλητα και η θέση εργασίας είναι ιδιαίτερα αλληλοεξαρτώµενη και αλληλοσυµπληρούµενη µε άλλες. Οι παραπάνω παράγοντες σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι θέσεις αυτές τις περισσότερες φορές καταλαµβάνονται από άνδρες έχουν επίδραση, όχι πάντοτε βέβαια, στην αξιολόγηση και την αµοιβή των γυναικών υπαλλήλων. Το ορθό σύστηµα αξιολόγησης που βασίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια και υψηλού βαθµού 23

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

η σύνδεσή της µε την αµοιβή»

η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική Σειρά «Η αξιολόγηση της απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων και η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Μαυροµιχάλη Κωνσταντίνα Αθήνα 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κος Οικονομάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα: Το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων Επιβλέπων Θεόδωρος Τσέκος Σπουδάστρια Ειρήνη Κλουκινιώτου ΑΘΗΝΑ - 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΟΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ www.dap-papei.gr Τμηματικό e-mail : dap_ode@yahoo.gr Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης

αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης 1 Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 5 αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης 2 Αποτίµηση Βιβλιοθηκών & Υπηρεσιών Πληροφόρησης / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ;

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11

4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11 4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11 ΘΕΜΑ 1 Ο 1.1. Η περιγραφή εργασίας είναι µια διαδικασία σηµαντική για κάθε επιχείρηση και µάλιστα δεν πρέπει να περιορίζεται στα διοικητικά στελέχη. Μέσω της περιγραφής εργασίας καθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση

Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό

Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό IKANOΠOIHΣH EPΓAZOMENΩN KAI AΠOΔOΣH EPΓAΣIAΣ Των: Νομικού Αργεντίνης, Ρώιμπα Βασιλικής, Μήταλα Θεόδωρου* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα