ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εταιρική Παρουσίαση. Your Vision, our Premium Mission

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εταιρική Παρουσίαση. Your Vision, our Premium Mission"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εταιρική Παρουσίαση Your Vision, our Premium Mission

2 Η Premium Consulting ιδρύθηκε το 2006, από φορείς επαγγελματίες οικονομολόγους με υπερδεκαετή εμπειρία στον χώρο της Συμβουλευτικής και της χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων και φορέων του δημοσίου. Η εταιρεία αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, διευρύνοντας τόσο τις παραγωγικές όσο και τις γεωγραφικές δραστηριότητές της, στις Βαλκανικές χώρες, την Κύπρο και την Κρήτη. Οι σκοποί της Premium Consulting είναι άμεσα συνυφασμένοι με τους ρυθμούς και τις α- νάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Στόχος της εταιρείας είναι η διαρκής και άμεση προσαρμογή στο ταχέως εξελισσόμενο και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Η Premium Consulting παρέχει εξειδικευμένες, πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις που καλύπτουν όλο το επιχειρηματικό φάσμα του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, καθώς και του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τέλος, η εταιρεία αναπτύσσει χρηματοδοτικά εργαλεία αντιστάθμισης επενδυτικών κινδύνων, συμβάλλοντας στην διατήρηση και επαύξηση της αξίας των πελατών της. Το προσωπικό της Premium Consulting α- ποτελείται από έμπειρα στελέχη ιδιαίτερης τεχνογνωσίας και κατάρτισης τόσο από Ακαδημαϊκή, όσο και από επαγγελματική σκοπιά. Πρόσθετα, η εταιρεία συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, υποστηρίζοντας σύνθετες και ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις.

3 Το Όραμα Όραμα της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της, στην συνείδηση της αγοράς ως αξιόπιστου και αφοσιωμένου συνεργάτη στον τομέα της παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και των ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων. ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βασιζόμαστε στην ομαδικότητα την οποία καλλιεργούμε τόσο μεταξύ των στελεχών μας, όσο και μεταξύ των συνεργατών και των πελατών μας, διευρύνοντας διαρκώς τις πιθανότητες ανάπτυξης νέων συνεργασιών. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ: Τελικός μας στόχος είναι η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τους πελάτες και συνεργάτες μας. Οι στόχοι των πελατών μας είναι διαρκής πρόκληση για βελτίωση. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ: Ενθαρρύνουμε την δημιουργικότητα, την συμμετοχή και την πρωτοβουλία των συνεργατών μας, καλλιεργώντας συνθήκες σεβασμού και ανάδειξης της προσωπικότητας όλων. & οι Αξίες μας ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Αναζητάμε την αριστεία και την επίτευξη του απόλυτα επιτυχούς αποτελέσματος σε όλες τις δραστηριότητές μας προσπαθώντας να παρέχουμε διαρκώς αναβαθμισμένες υπηρεσίες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Οι ποιοτικοί και ποσοτικοί μας στόχοι συνδέονται άρρηκτα με το οικονομικό αποτέλεσμα της εταιρείας. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Αναζητούμε διαρκώς καινοτόμες πρακτικές και προσαρμοσμένες λύσεις με στόχο την διαρκή δημιουργία υπεραξίας. ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Αναπτύσσουμε την δραστηριότητά μας με γνώμονα ηθικές αξίες, την οικονομική πρόοδο την περιβαλλοντική συνείδηση και την κοινωνική συνοχή.

4 Συμμετοχές Η Premium Consulting έχει αναπτύξει συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Υπάρχει δίκτυο συνεργασιών στην Βόρεια Ελλάδα με έδρα την Καβάλα και την Κομοτηνή, στην Κρήτη (Premium Consulting Κρήτης), στη Σερβία (Βελιγράδι), Βουλγαρία (Σόφια), Κύπρο (Λεμεσός) και από το 2008 στην Ρουμανία (Βουκουρέστι). Ειδικά στο χώρο της ενέργειας δραστηριοποιείται η Premium Energy με στόχο την προώθηση και εγκατάσταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας ΑΠΕ στην Ελλάδα και τις Βαλκανικές Χώρες. Premium Consulting Bulgaria Premium Consulting Crete Shipcon Ltd Premium Consulting A.B. Capital Premium Consulting Romania Premium Energy και Συνεργασίες

5 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Επιχειρησιακός σχεδιασμός, εκπόνηση μελετών Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Στρατηγικός Σχεδιασμός, Μελέτες Εισαγωγής νέων προϊόντων σε αγορές, Διάχυση Καινοτομιών, Ανάπτυξη Συστημάτων Παραγωγής - Κοστολόγησης, Κλαδικές Μελέτες. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Οικονομικοτεχνικές Μελέτες, σύνταξη και υ- λοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004. Προετοιμασία, σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων και υλοποίηση ιδιωτικών συγχρηματοδοτούμενων έργων υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ (Π.Ε.Π., Ε.Π. Γ ΚΠΣ & ΕΣΠΑ ). ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συμμετοχή στη νέα απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση και προτεραιότητα στην εκμετάλλευση της Αιολικής και Ηλιακής Ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για έργα εναλλακτικής μορφής ενέργειας από την αδειοδότηση μέχρι και την εγκατάσταση. Fund Raising και ανάπτυξη νέων επενδυτικών ενεργειακών προϊόντων στην Ν.Α Ευρώπη. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Τ.Α. & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Σχεδιασμός, Υποβολή & Διαχείριση Αναπτυξιακών και Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων, Έργων & Διαγωνισμών Δημοσίων Φορέων με στόχο τη βέλτιστη εκμετάλλευση των χρηματοδοτικών ευκαιριών τόσο στα ΠΕΠ, όσο και σε άλλα Αναπτυξιακά Προγράμματα & Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (Γ ΚΠΣ - ΕΣΠΑ). ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση διακρατικών έργων μέσω της αξιοποίησης κοινοτικών πόρων με στόχο τη δικτύωση των φορέων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ανάλυση, Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και συστημάτων μέτρησης αποδοτικότητας επιχειρήσεων & οργανισμών.

6 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (BUSINESS PROCESS REENGINEERING) Εκπόνηση μελετών αναδιοργάνωσης υφιστάμενων επιχειρήσεων με στόχο την πλήρη α- ποτύπωση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης βάσει ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων και τη σύσταση συγκεκριμένων διορθωτικών ενεργειών προκειμένου η επιχείρηση να βελτιώσει τις οικονομικές της λειτουργίες καθώς και την οικονομική της απόδοση. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (BUSINESS PLAN) Εκπόνηση επιχειρηματικών στρατηγικών σχεδίων. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο για μας αποτελεί εργαλείο ελαχιστοποίησης επενδυτικού κινδύνου. Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης (αγορά, επιχείρηση), καθορισμός βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων επιχείρησης και μετόχων, καθοδήγηση των ενεργειών των μελών-στελεχών της επιχείρησης προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τακτικές με απώτερο σκοπό την επίτευξη των στόχων. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής διοίκησης, η Premium Consulting προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού, σύνταξης, εφαρμογής και ελέγχου προϋπολογισμού (Budgeting), σχεδιασμού και ανάλυσης ταμειακής ροής (Cash Flow), υπηρεσίες ανάλυσης κόστους (cost analysis) καθώς και αξιολόγησης επενδύσεων. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT) Η εταιρεία μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση-διοίκηση έργου (project management), καθώς και στην υποστήριξη υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Premium Consulting έχει αναλάβει με επιτυχία σημαντικά έργα αυξημένης πολυπλοκότητας τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

7 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Η Premium Consulting, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη προτάσεων στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου, αναλαμβάνοντας όλη τη διαδικασία ωρίμανσης, σύνταξης και υποβολής του επενδυτικού φακέλου, καθώς και την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά την διαδικασία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι και την τελική χρηματοδότηση. Τα στάδια που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους επενδυτές είναι τα ακόλουθα: 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Επικοινωνώντας μαζί μας και ξεκινώντας συνεργασία διασφαλίζετε την έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωσή σας σχετικά με τη δυνατότητα της επιχείρησης σας να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου. 3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Παροχή έγκυρων οδηγιών συγκέντρωσης δικαιολογητικών και παραστατικών κατά την διάρκεια των φάσεων υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου. 2. ΣΥΝΤΑΞΗ / ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ Διαρκής επικοινωνία με τον πελάτη για την ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου Καθορισμός χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύνταξης, υποβολής και εκτέλεσης του επενδυτικού έργου. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια εξέλιξης του επενδυτικού έργου 4. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Σύνδεση της αμοιβής μας με την επιτυχή ολοκλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς τους επενδυτές. ΜΜΕ Διαρκής ενημέρωση των δυνατοτήτων ένταξης των επιχειρήσεων σε κάποιο από τα ενεργά ή επικείμενα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΜΜΕ (ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, ΠΕΠ, ΟΠΑΑΧ, Ψηφιακή Σύγκλιση κλπ.) ώστε να εκμεταλλευτείτε τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται διαρκώς. Διαρκής συμβουλευτική υποστήριξη σε όλα τα επιμέρους στάδια υλοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων (υποβολή, υλοποίηση, πληρωμή), με άμεση εξάρτηση της αμοιβής με το επιτυχές αποτέλεσμα.

8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Τ.Α. & ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει η Premium Consulting προς τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, καθώς και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, αφορούν: Παρακολούθηση, αξιολόγηση και ενημέρωση των ΟΤΑ για Προκηρύξεις αναφορικά με : Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Διαδικασίες υλοποίησης Εθνικών Προγραμμάτων Συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση φυσικών πόρων ή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ΟΤΑ, αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων (διαχείριση απορριμμάτων, φυσικών πόρων, κλπ). Διαδικασίες ωρίμανσης και ένταξης Έργων στο πλαίσιο των προαναφερθέντων Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (τεχνική υποστήριξη, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης, ανανεώσιμων πηγών Ε- νέργειας, κλπ.). Υποστήριξη και δικτύωση με άλλους Δήμους στο εξωτερικό (η Premium Consulting συνεργάζεται με ΟΤΑ Ευρωπαϊκών χωρών στην Ιταλία, την Μάλτα, την Ισπανία, την Κύπρο, την Αυστρία, την Σλοβακία και τις Βαλκανικές χώρες). Εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ Α βαθμού και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, σύμφωνα με τα κριτήρια του ι- σχύοντος θεσμικού πλαισίου. Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για πληροφόρηση των Δημοτών και των φορέων / νομικών προσώπων του.

9 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η Premium Consulting κατέχει σημαντικό μερίδιο στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ε- νέργειας Αιολικά και Φωτοβολταϊκά έργα), με σημαντικά αποτελέσματα τόσο σε ότι αφορά την αδειοδότηση, όσο και την χρηματοδότηση έργων. Η εμπειρία της εταιρείας αντανακλάται στο πλήθος έργων που εκπονεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου. Η Premium Consulting προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες σχετικά με την έκδοση α- δειών: 1) Άδειες παραγωγής / Εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής 2) Άδεια Εγκατάστασης 3) Άδεια Λειτουργίας 4) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 5) Προσφορά Σύνδεσης από τη ΔΕΗ 6) Θεώρηση στοιχείων από την Πολεοδομία για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει ένα εκτεταμένο εύρος υπηρεσιών που αναλύεται ως ε- ξής: Τεχνικοοικονομικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας για συστήματα ΑΠΕ. Εγκατάσταση οργάνων μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων και επεξεργασία των στοιχείων για την αξιολόγηση του ενεργειακού δυναμικού. Προμελέτες ΠΠΕ και Μελέτες ΜΠΕ περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ΕΠΟ. Προετοιμασία και υποβολή φακέλου προς τη ΡΑΕ για την έκδοση Άδειας Παραγωγής Ενέργειας ή εξαίρεσης από αυτήν. Κατάρτιση της τεχνικοοικονομικής μελέτης και των λοιπών στοιχείων για την υπαγωγή μιας επένδυσης στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου. Τεχνικοοικονομικές προσφορές έργων ΑΠΕ. Εγκατάσταση κύριου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού συστημάτων ΑΠΕ. Εγκατάσταση εποπτικών συστημάτων και εξοπλισμού για τον έλεγχο καλής λειτουργίας και ασφάλειας ενεργειακών σταθμών. Δοκιμαστική λειτουργία και παράδοση έργων ΑΠΕ. Παρακολούθηση λειτουργίας με αισθητήρες και όργανα υψηλής ακρίβειας και ενεργειακή αξιολόγηση σταθμών ΑΠΕ. Περιοδική συντήρηση Φ/Β πάρκων ή άλλων εγκαταστάσεων ΑΠΕ

10 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Premium Consulting επενδύει σημαντικά στον τομέα των διεθνών συνεργασιών και στην ανάπτυξη διακρατικών προγραμμάτων. Ήδη η εταιρεία έχει αναπτύξει και χρηματοδοτήσει αρκετά διευρωπαϊκά Προγράμματα που αφορούν τον Πολιτισμό, την ανταλλαγή τεχννογνωσίας στον τομέα της Υγείας, στο Περιβάλλον, τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (NGOs) κλπ. Η H Premium Consulting παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στους τομείς : Σύνταξη και Υποβολή Προτάσεων συνεργασίας διεθνούς ενδιαφέροντος Δικτύωση μεταξύ φορέων του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα Ανάπτυξη Προγραμμάτων NGOs (Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί) Παρακολούθηση υλοποίησης (Τεχνικά Δελτία, Μηνιαία - Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης, κλπ) Ενδεικτικά Προγράμματα στα οποία η Premium Consulting έχει δημιουργήσει διεθνή δίκτυα συνεργασίας, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί, είναι : Interreg, ARCHIMED Interreg Ελλάδα - Κύπρος, τομέας Υγείας Interreg Ελλάδα - Κύπρος, Έρευνα Culture Heritage LIFE LEONARDO Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου Υ.Δ.Α.Σ (Υπ. Εξ.)

11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τη Διοίκηση κάθε Οργανισμού, καθώς συνιστά παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς του, βοηθώντας παράλληλα την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την παρακολούθηση των ακόλουθων συστημάτων: ISO 9001 : Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO : Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO (HACCP) - Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων - Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) OHSAS : 1999 / ΕΛΟΤ ΣυστήματαΔιαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία ISO : Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών ΚΠΑ (CAF) - Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης Common Assessment Framework EFQM - Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστεί-

12 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΙΣ Υπουργεία Δημόσιοι Φορείς Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Ε.Υ.Δ URBAN Ε.Υ.Δ Interreg Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Διαφημιστικές McCan Erickson Master Media Can Communications 2020 Διαφημιστική DemoCom Τοπική Αυτοδιοίκηση Δήμος Περάματος Αττικής Δήμος Κερατσινίου Δήμος Ύδρας Δήμος Ναυπάκτου Δήμος Μεσολογγίου Εμπορικές Υπηρεσιών ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΠΗΓΑΣΟΣ Αεροπλοΐα Athens Oil Αχιλλέας Accessories Petroulakis S.A. Ερευνητικά Κέντρα & Ινστιτούτα ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΕΑΕΠ Κέντρο Ζωονόσων Κρήτης E.P.T.A Laboratories Ιατρική Διάγνωση Τουριστικές ΕΡΜΗΣ Α.Ε S.B.C.S ΜΥΚΟΝΟΣ PALACE ΦΙΛΙΟΣ A.Ε BlueSand Hotel Πανεπιστήμια Frederick University Cyprus ALBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Αθηνών Βιομηχανικές MARAC Electronics Ναυπηγείο Ψαρρός Carrera Δερμάτινες Επενδύσεις McMeat AE Φωτοενέργεια Μάνης Συλλογικοί Φορείς & ΜΚΟ Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο H.A.T.T.A. M.K.O ΡΙΖΕΣ M.K.O Αριστοτέλης Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Aventurine SA Nessos Πληροφορική GLOBITEL 3Data Πληροφορική Διεθνείς Οργανισμοί Ε.Τ.Επ. UNESCO ΕΕ (DGs). Εστίασης Mamacas MELI PALMIER

13 Your Vision.. our Premium Mission

14 Θέτιδος 10, , Αθήνα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΝΕΤ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2015 2016

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2015 2016 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2015 2016 Δίπλα σας, με ένα πλήρες πλέγμα οικονομικών υπηρεσιών H Λύση Συμβουλευτική αποτελεί μια σύγχρονη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Λογιστικά & Φορολογικά Εργατικά & Ασφαλιστικά Οικονομοτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Η παρούσα Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 της Εθνικής Τράπεζας πιστοποιήθηκε ως "κλιματικά ουδέτερη". Η Εθνική Τράπεζα προέβη στην αντιστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων 1 Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Για να είναι η INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα