Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία."

Transcript

1 management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Proposal General 1 Athens May 2015

3 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η OPTIMUM VALUE A.E.με έδρα την σε συνεργασία με την συμβουλευτική εταιρία CDC managent consultants με έδρα την Κέρκυρα, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας. Η στρατηγική σχέση των δύο εταιριών στοχεύει στη παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο σύνολο της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων. Η OPTIMUM VALUE A.E. δραστηριοποιείται στον χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων από το 2007, έχοντας καταφέρει να απορροφήσει την πολυετή εμπειρία στελεχών σε διάφορους επιχειρησιακούς χώρους με στόχο την δημιουργία ενός δυνατού οργανισμού στο κλάδο της. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει δημιουργήσει ένα ευρύ πελατολόγιο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα (Τοπική αυτοδιοίκηση, Νομαρχίες, Νοσοκομεία κλπ), παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και εφαρμογές. Η CDC managent consultants, συμβουλευτική εταιρία δραστηριοποιείται από το 2001 σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης επιχειρήσεων, έχει υλοπoιήσει πλήθος έργων και μελετών και πλέον έχει ως άμεσο στόχο της, την ουσιαστική δραστηριοποίησή σε αναπτυξιακά έργα της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων με στόχο την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξής των νησιών. Αξιοποιώντας το εξειδικευμένο προσωπικό της, καθώς και την ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία της σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Κέρκυρας αλλά και όλων των Ιονίων Νήσων. Στόχος και των δύο εταιριών είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση έργων, με υπευθυνότητα, απόλυτο επαγγελματισμό και σύμφωνα με τις οικονομικές απαιτήσεις της εποχής. 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Το όραμά μας Η αποστολή μας Η πρωτοπορία στο χώρο μας Το όραμα της OPTIMUM VALUE A.E. και της CDC είναι η διαρκής προώθηση πρωτοποριακών και καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και η δημιουργία νέων επενδυτικών ευκαιριών για τους πελάτες H παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Αποστολή και των δύο της εταιρειών είναι η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Έτσι, δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην καταγραφή και κατανόηση των αναγκών των πελατών τους, στην προσφορά ολοκληρωμένων οικονομικών,τεχνικών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών, στην τήρηση χρονικών και οικονομικών περιορισμών των έργων που αναλαμβάνει και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιοτικών προδιαγραφών που η ίδιες θέτουν. 1

4 τους. 1.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ Αξιοποιώντας οικονομίες κλίμακας και επιλέγοντας την επένδυση στη ποιότητα και αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, η δομή των δύο εταιριών απαρτίζεται από Οικονομολόγους και Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων με κοινό τους σημείο την υψηλή εξειδίκευση σε θέματα οικονομικών - τεχνικών μελετών. Συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί η γνώση - χρήση (υπέρ των πελατών) χρηματοδοτικών εργαλείων για την οικονομική ενίσχυση τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων έργων. Το υψηλό επίπεδο των στελεχών τους, τις καθιστά ικανούς για να αναλάβουν και να διεκπεραιώσουν έργα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Ταυτόχρονα, η συνεργασία τους με διεθνείς φορείς πιστοποίησης, όπως η TUV AUSTRIA GROUP τους επιτρέπει να προδιαγράφουν και να πιστοποιούν το σύνολο των μελετών/έργων τους, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και σύμφωνες πάντα με τα διεθνή πρότυπα. 1.3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ H CDC managent consultants και η OPTIMUM VALUE A.E. δραστηριοποιούνται σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και ειδικότερα στους παρακάτω τομείς: ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Επιχορηγήσεις Διαχείριση Έργων 2.. Ανάπτυξη Συστημάτων (ISO 9001, ISO 14000, EMAS, ISO 22000, ΕΛΟΤ 1801) 3. Εκπόνηση Μελετών 4. Ανασχεδιασμός διαδικασιών λειτουργίας επιχείρησης 5. Εφαρμογή χρηματοοικονομικών μοντέλων 6. Υπηρεσίες σύμβουλου πληροφορικής 2

5 7. Πιστοποίηση Προαξιολόγησης Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1.Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού σύμβουλου 2.Υπηρεσίες στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού 3.Κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη δημοτική περίοδο. 4.ISO Διαχειριστική επάρκεια 5.Διοικητική Υποστήριξη Δήμου και Νομικών Προσώπων - Κανονισμοί λειτουργίας Οργανογράμματα (Ο.Ε.Υ.) 6.Οργάνωση μονάδος προγραμματισμού 7.Οργάνωση γραφείου αξιοποίησης Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 8.Οικονομική Χρηματοοικονομική Λογιστική Υποστήριξη (ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ) 9.Αναχρηματοδότηση, Προσαρμογή Δήμων στο πρόγραμμα εξυγίανσης Πιστοληπτική πολιτική 10.Υποστήριξη σε Διαγωνιστικές και Προσυμβατικές διαδικασίες 11.Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών βιωσιμότητας για ίδρυση, συγχώνευση ή λύση Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Όλα τα έργα πιστοποιούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 3

6 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σύμφωνα με την νέα κείμενη νομοθεσία για την λειτουργία των Τουριστικών καταλυμάτων, απαιτείται η ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης για όσα λήγει η πενταετία και στο σύνολό τους το αργότερο έως 31/12/2017. Κάθε πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του και θα πρέπει να ανανεώνεται πριν την λήξη του. Πλέον το πιστοποιητικό κατάταξης εκδίδεται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), ύστερα από εισήγηση και πιστοποίηση φορέα. Η διαδικασία κατάταξης είναι αποτέλεσμα ελέγχου των υποχρεωτικών κριτηρίων, που ορίζει η σχετική νομοθεσία, σε συνδυασμό με μια λίστα προαιρετικών κριτηρίων. Τα τελευταία αυξάνουν την βαθμολογία κάθε καταλύματος, των οποίων το άθροισμα έχει ως αποτέλεσμα και την τοποθέτηση του καταλύματος στην ανάλογη κατηγορία. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι πως τα Τουριστικά Καταλύματα μέσα από «έξυπνες» και απλές ενέργειες μπορούν να αυξήσουν την μοριοδότησή τους, μεταβαίνοντας σε ανώτερη κατηγορία κατάταξη, τόσο σε ότι αφορά τα κλειδιά (για ενοικιαζόμενα δωμάτια) όσο και για τα αστέρια (για Ξενοδοχεία). 2.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η OPTIMUM VALUE A.E. και η CDC managent consultants σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης της TUV AUSTRIA HELLAS, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Πιστοποίησης Προαξιολόγησης κατάταξης για κάθε είδους τουριστικού καταλύματος. Η ομάδα των οικονομικών και τεχνικών μας συμβούλων, άρτια εκπαιδευμένη σε θέματα αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων, μέσα από εξειδικευμένα εργαλεία, αφού υλοποιήσει επιτόπιο έλεγχο. συμβάλει στην σωστή καταγραφή της υφιστάμενης κατάσταση. Στην συνέχεια προβαίνει στην ( στην όχι στη ) προβολή εναλλακτικών προτάσεων για την αναβάθμιση και κατ επέκταση την μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία. Οι εναλλακτικές προτάσεις αυτές, αφορούν τόσο τον συνδυασμό συγκεκριμένων νέων προϊοντικών λύσεων υπηρεσιών που θα παρέχει το τουριστικό κατάλυμα, όσο και συστημάτων πιστοποίησης ή/και εκπαίδευσης. Η νέα αξιολόγηση πιστοποιείται εκ νέου από τον φορέα της TUV AUSTRIA HELLAS και αποστέλλεται στο ΞΕΕ, από όπου και εκδίδεται το πιστοποιητικό κατάταξης των καταλυμάτων. 4

7 2.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Τα βήματα για την έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης είναι τα εξής: - Αυτοψία του Χώρου και συλλογή των νομιμοποιητικών στοιχείων του καταλύματος από εξειδικευμένο σύμβουλο - Καταγραφή,Προ αξιολόγηση και Κατάταξη βάση της υφιστάμενης κατάστασης - Προτάσεις Εναλλακτικά σενάρια για δυνητική μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία - Πιστοποίηση φορέα TUV AUSTRIA HELLAS - Έκδοση Πιστοποιητικού κατάταξης 2.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Από την στιγμή παραλαβής του έργου και την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης υπολογίζεται 4 βδομάδες μέχρι την κατάθεση του πλήρη φακέλου στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. 5

8 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Το συνολικό κόστος παροχής των υπηρεσιών περιλλαμβανει τα εξής: Προαξιολόγηση και Κατάταξη a. Αυτοψία b. Αξιολόγηση c. Εναλλακτικά Σενάρια d. Πιστοποίηση Κατάταξης Η τελική τιμή των υπηρεσιών προσδιορίζεται ανάλογα με το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν της μονάδας, συμπεριλαμβάνει το κόστος πιστοποίησης από τον φορέα TUV AUSTRIA HELLAS και η συνολική αμοιβή αποτυπώνεται στην σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Τα ποσά επιβαρύνονται με ΦΠΑ. 3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Με την υπογραφή της ανάθεσης του έργου καταβάλλεται προκαταβολή 50% ενώ με την διεκπεραίωση της διαδικασίας γίνεται και η συνολική αποπληρωμή του έργου. 6