Τµήµα Θεάτρου ΑΠΘ. Σχολή Καλών Τεχνών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τµήµα Θεάτρου ΑΠΘ. Σχολή Καλών Τεχνών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 Οδηγός βιβλιογραφικών παραποµπών 1 Τµήµα Θεάτρου Σχολή Καλών Τεχνών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Όνοµα και επίθετο συγγραφέα, Τίτλος βιβλίου, Εκδοτικός οίκος, Τόπος έκδοσης και χρονολογία έκδοσης, αριθµός σελίδας (-ων). Όταν υπάρχει υπότιτλος και δεν διαχωρίζεται στην έκδοση µε σηµείο στίξης από τον τίτλο, διακρίνεται στην παραποµπή µε ενδιάµεση τελεία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ακολουθείται η στίξη της έκδοσης. Οδηγός βιβλιογραφικών παραποµπών Ι. ΒΙΒΛΙΑ Ι. 1. Βασικές πληροφορίες Νίκος Χουρµουζιάδης, Όροι και µετασχηµατισµοί στην αρχαία Ελληνική τραγωδία, Γνώση, Αθήνα 1984, σ Πλάτων Μαυροµούστακος, Το θέατρο στην Ελλάδα Μια επισκόπηση, Καστανιώτης, Αθήνα Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισµός ή παράδοση; Το θέατρο πρόζας στην Αθήνα του Μεσοπολέµου, Μεταίχµιο, Αθήνα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σελίδες δηλώνονται µε σ., ανεξάρτητα από τον αριθµό τους και αναφέρονται ολογράφως (π.χ , , όχι 17-8, ). Στην περίπτωση της έκδοσης έργου/έργων ενός συγγραφέα, ο επιµελητής της έκδοσης αναφέρεται µετά τον τίτλο, στην ονοµαστική. Ο µεταφραστής αναφέρεται αµέσως µετά τον επι- µελητή (εάν υπάρχει), στην ονοµαστική. Όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός τόµοι, και η παραποµπή αφορά το σύνολο του έργου, ο αριθ- µός τους δηλώνεται ως εξής: Όταν η παραποµπή γίνεται ειδικά σε έναν τόµο, δηλώνεται µόνο αυτός και, αν χρειάζεται, ακολουθεί συγκεκριµένος αριθµός σελίδας (-ων). Όταν ένας πολύτοµος τίτλος έχει εκδοθεί σταδιακά, αναφέρεται η χρονολογία έκδοσης του πρώτου και του τελευταίου τόµου. Όταν παραπέµπουµε σε ένα βιβλίο που έχει επανεκδοθεί ύστερα από µεγάλο χρονικό διάστη- µα, καλό είναι να αναφέρεται και η ηµεροµηνία πρώτης έκδοσης, µέσα σε αγκύλες. Όταν µία έκδοση είναι ανατύπωση παλαιότερης, αναφέρεται και ο αριθµός της ανατύπωσης. Ι. 2. Εξειδικευµένες πληροφορίες Πέτρος Κατσαΐτης, Ιφιγένεια [εν Ληξουρίω], επιµ. Σπύρος Α. Ευαγγελάτος, Εστία, Αθήνα Μάρτιν Μακντόνα, Η βασίλισσα της οµορφιάς, µτφ. Ερρίκος Μπελιές, Ηριδανός, Αθήνα Σάββας Πατσαλίδης, Θέατρο, κοινωνία, έθνος. Από την «Αµερική» στις Ηνωµένες Πολιτείες, 2 τµ., University Studio Press, Θεσσαλονίκη Σάββας Πατσαλίδης, Θέατρο, κοινωνία, έθνος. Από την «Αµερική» στις Ηνωµένες Πολιτείες, τµ. 1, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 33. Νικόλαος Ι. Λάσκαρης, Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, 2 τµ., Μ. Βασιλείου, Αθήνα 1938/1939. Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του νέου ελληνικού θεάτρου , 2 τµ., Καστανιώτης, Αθήνα 2001 [1951]. Πέτρος Μαρτινίδης, Μεταµορφώσεις του θεατρικού χώρου, 3η έκδ., Νεφέλη, Αθήνα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η µεταγενέστερη έκδοση είναι αναθεωρηµένη, αυτό πρέπει να δηλώνεται στην παραποµπή: π.χ. 3η αναθ. έκδ.

2 Οδηγός βιβλιογραφικών παραποµπών 2 Όταν µία έκδοση διαθέτει όλα τα παραπάνω στοιχεία, αυτά παραθέτονται µε την εξής σειρά: Όνοµα και επίθετο συγγραφέα, Τίτλος βιβλίου, Επιµελητής, Μεταφραστής, αρ. τόµων (ή τόµος), έκδοση, Εκδοτικός οίκος, Τόπος και χρονολογία έκδοσης, αριθµός σελίδας(-ων). Αν δεν αναγράφεται τόπος έκδοσης, αυτό δηλώνεται µε την ένδειξη: χ.τ. Αν δεν αναγράφεται χρονολογία έκδοσης: χ.χ. Albin Lesky, Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων, µτφ. Ν. Χ. Χουρµουζιάδης, 2 τµ., 3η αναθ. έκδ., Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα Σπεράντζα Βρανά, Τολµώ, Σµυρνιωτάκης, Αθήνα χ.χ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συχνά, ιδιαίτερα σε παλαιότερες ελληνικές εκδόσεις, η χρονολογία αναγράφεται µόνο στον κολοφώνα, δηλ. στην τελευταία εσωτερική σελίδα του βιβλίου, όπου και θα πρέπει να αναζητηθεί. Όταν η χρονολογία δεν αναγράφεται σαφώς στην έκδοση, ωστόσο µπορεί να βρεθεί από άλλες πηγές, µπαίνει µέσα σε αγκύλες π.χ. [1976]. Στην περίπτωση των συλλογικών τόµων, αναγράφεται το όνοµα του επιµελητή της έκδοσης πριν τον τίτλο, ακολουθούµενο από την ένδειξη (επιµ.). Αν οι συγγραφείς/επιµελητές του βιβλίου είναι δύο, αναγράφονται και τα δύο ονόµατα. Αν είναι περισσότεροι, είτε αναγράφονται όλοι είτε αναγράφεται το όνοµα που εµφανίζεται πρώτο στην έκδοση, ακολουθούµενο από την ένδειξη κ.ά. Συχνά η έκδοση ενός βιβλίου σε µετάφραση έχει πολλούς συντελεστές (µεταφραστές, επιµελητές, επιµελητές µετάφρασης, επιµελητές αναθεωρηµένης έκδοσης), οι οποίοι πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά, µε τους τίτλους του καθενός όπως αναφέρονται στην έκδοση. Στους µεταφρασµένους τίτλους, καλό είναι σε κάποιες περιπτώσεις να αναγράφονται µέσα σε αγκύλες τα στοιχεία της πρωτότυπης έκδοσης. Η αναφορά αυτή είναι συχνά χρήσιµη, ειδικά όταν η χρονική απόσταση των εκδόσεων είναι µεγάλη, ή ο τίτλος στη µετάφραση διαφοροποιείται σηµαντικά από τον αρχικό. Έτσι, διευκολύνεται η πρόσβαση του αναγνώστη στο πρωτότυπο έργο. Ι. 3. Συλλογικοί τόµοι Χριστίνα Αδάµου (επιµ.), Ο ηθοποιός ανάµεσα στη σκηνή και στην οθόνη, Καστανιώτης, Αθήνα Ι. 4. Ειδικές περιπτώσεις Έφη Βαφειάδη και Νικηφόρος Παπανδρέου (επιµ.), Ζητήµατα ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου. Μελέτες αφιερωµένες στον Δηµήτρη Σπάθη, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο P. Borgeaud κ.ά., Ο Έλληνας άνθρωπος, επιµ. Β. Τσοκόπουλος, µτφ. Χ. Τασάκος, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα ή/και P. Borgeaud, G. Cambiano, L. Canfora, Y. Garlan, C. Mossé, O. Murray, J. Redfield, C. Segal, M. Vegetti και J.- P. Vernant, Ο Έλληνας άνθρωπος, επιµ. Β. Τσοκόπουλος, µτφ. Χ. Τασάκος, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα P. E. Easterling και B. M. W. Knox (επιµ.), Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, επιµ. αναθ. έκδ. Α. Στεφανής, µτφ. Ν. Κονοµής, Χρ. Γρίµπα και Μ. Κονοµή, 4η αναθ. έκδ., Παπαδήµας Αθήνα Μαργαρίτα Αλεξίου, O τελετουργικός θρήνος στην ελληνική παράδοση, επιµ. αναθ. έκδ. και µτφ. Δ. Ν. Γιατροµανωλάκης και Π. Ροϊλός, ΜΙΕΤ, Αθήνα Ervin Goffman, Η παρουσίαση του εαυτού στην καθηµερινή ζωή, επιµ. Κώστας Λιβιεράτος, µτφ. Μαρία Γκοφρά, εισ. Δήµητρα Μακρυνιώτη, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006 [=The Presentation of Self in Everyday Life, Doubleday, Garden City NY 1959].

3 Μεταφράζονται στα ελληνικά όλες οι εξειδικευµένες πληροφορίες: επιµ., µτφ. τµ., κλπ. Επίσης, µεταφράζεται το τοπωνύµιο της έκδοσης στις περιπτώσεις που υπάρχει δόκιµη µετάφραση στα ελληνικά (π.χ. Οξφόρδη) όταν δεν υπάρχει (π.χ. Buffalo) ή όταν η µετάφρασή του γίνεται βεβιασµένα (π.χ. New Jersey=Νέα Υερσέη) παραµένει στη γλώσσα του. Όταν ένας ξενόγλωσσος τίτλος έχει µεταφραστεί από µια τρίτη γλώσσα, συµπεριλαµβάνουµε τον µεταφραστή και προσθέτουµε τα στοιχεία της πρωτότυπης έκδοσης. Όταν ένας εκδοτικός οίκος δηλώνει δύο τόπους έκδοσης, αυτοί διακρίνονται µε και στις σπάνιες περιπτώσεις που οι τόποι είναι περισσότεροι, χωρίζοναι µε κόµµατα, εκτός από τους δύο τελευταίους. Ι. 5. Ξενόγλωσσα βιβλία Οδηγός βιβλιογραφικών παραποµπών 3 Christopher D. Innes, Avant Garde Theatre, , Routledge, Λονδίνο Thomas Postlewait και Bruce A. McConachie (επιµ.), Interpreting the Theatrical Past. Essays in the Historiography of Performance, University of Iowa Press, Iowa City Erika Fischer-Lichte, The Transformative Power of Performance. Α New Aesthetics, µτφ. S. I. Jain, Routledge, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2008 [=Ästhetik des Performativen, Suhrkamp, Φρανκφούρτη 2004]. Martin Mueller, Children of Oedipus and Other Essays on the Imitation of Greek Tragedy , University of Toronto Press, Τορόντο και Buffalo John Gross, Shylock: A Legend and Its Legacy, Touchstone, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Τορόντο, Σίδνεϊ, Τόκιο και Σιγκαπούρη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Eάν ένας ξενόγλωσσος τίτλος έχει εκδοθεί και στα ελληνικά, φροντίζουµε να παραπέµψουµε στην ελληνική έκδοση. ΙΙ. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥΣ Ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ Άρθρο σε συλλογικό τόµο µε επιµελητή: Όνοµα και επίθετο συγγραφέα (-έων), «Τίτλος άρθρου», στο: Όνοµα και επίθετο επιµελητή (επιµ.), Τίτλος έκδοσης, Εκδοτικός οίκος, Τόπος και χρονολογία έκδοσης, αριθµός σελίδας (-ων). Στις περιπτώσεις άρθρων ελλήνων συγγραφέων που δηµοσιεύονται σε ξενόγλωσσες εκδόσεις, το όνοµα του συγγραφέα αναγράφεται στη γλώσσα της έκδοσης. Άννα Ταµπάκη, «Η πρόσληψη του Vittorio Alfieri από τον ελληνικό Διαφωτισµό. Αισθητικές και µεταφραστικές καινοτοµίες στην Κέρκυρα, », στο: Δάφνη. Τιµητικός τόµος για τον Σπύρο Α. Ευαγγελάτο, Ergo, Αθήνα 2001, σ Kostas Valakas, «The Use of the Body by Actors in Tragedy and Satyr Play», στο: P. E. Easterling και Edith Hall (επιµ.), Greek and Roman Actors: Aspects of an Ancient Profession, Cambridge University Press, Καίµπριτζ 2002, σ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν παραπέµπουµε γενικά στο άρθρο (και όχι σε µια συγκεκριµένη σελίδα του) ή όταν η παραποµπή εντάσσεται σε έναν βιβλιογραφικό κατάλογο, αναγράφουµε τους αριθµούς της αρχικής και της τελευταίας σελίδας του άρθρου στον τόµο. Εάν ο συγγραφέας τυχαίνει να είναι και ο επιµελητής του συλλ. τόµου, το όνοµά του επαναλαµβάνεται. Άρθρο σε συλλογικό τόµο χωρίς επιµελητή: αναγράφεται απλώς η ένδειξη στον συλλ. τόµο. Δηµήτρης Σπάθης, «Ο σκηνοθέτης και η παράσταση της Ορέστειας στο Βασιλικό Θέατρο», στον συλλ. τόµο: Ευαγγελικά (1901) Ορεστειακά (1903). Νεωτερικές πιέσεις και κοινωνικές αντιστάσεις. Πρακτικά επιστηµονικού συµποσίου (31 Οκτωβρίου & 1 Νοεµβρίου 2003), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2005, σ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παραπάνω παράδειγµα φαίνεται και ο τρόπος παραποµπής σε πρακτικά συνεδρίων. Άρθρο σε σύµµεικτο τόµο: όταν η παραποµπή αφορά σε τόµο γραµµένο εξ ολοκλήρου από έναν συγγραφέα, αναφέρεται και ο τίτλος του άρθρου. Άρθρο σε έκδοση έργων ενός συγγραφέα µε επιµελητή. Βάλτερ Πούχνερ, «Νέο σενάριο Βυζαντινών Παθών του Χριστού;», στο: Αναγνώσεις και ερµηνεύµατα. Πέντε θεατρολογικά µελετήµατα, Κορφή, Αθήνα 2002, σ Τέλλος Άγρας, «Ο Καρυωτάκης και οι Σάτιρες», στο: Κώστας Καρυωτάκης, Ποιήµατα και πεζά, επιµ. Γ. Π. Σαββίδης, 7η έκδ., Εστία, Αθήνα 1998, σ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παραπάνω παράδειγµα προηγείται ο συγγραφέας του άρθρου, ακολουθεί ο συγγραφέας της έκδοσης και, µετά τον τίτλο της, ο επιµελητής της.

4 Οδηγός βιβλιογραφικών παραποµπών 4 Όνοµα και επίθετο συγγραφέα (-έων), «Τίτλος άρθρου», Τίτλος περιοδικού, αριθµός τόµου (αν δηλώνεται), αριθµός τεύχους, χρονολογία έκδοσης (σε παρένθεση), αριθµός σελίδας (-ων). ΙΙΙ. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Νίκος Καζαντζάκης, «Προµηθέας δεσµώτης (απόσπασµα)», Νέα Εστία, τµ. 37, τχ. 430 (15 Μαΐου 1945), σ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τόµοι και τα τεύχη των περιοδικών σηµειώνονται µε αραβικούς αριθµούς, ακόµη και αν στην έκδοση εµφανίζονται διαφορετικά (π.χ. Αʹ, Βʹ, ή V, VI: αντί για Α το 1, αντί για V το 5 κ.ο.κ.). Όταν στη χρονολογία της έκδοσης περιλαµβάνονται µήνες ή εποχές, αναφέρονται ολογράφως. Γιώργος Ιωάννου, «Το ελληνικό θέατρο σκιών», Τα µιµικά, τχ. 2 (Μάρτιος-Απρίλιος 1984), σ Όταν η έκδοση αναφέρει επιπλέον στοιχεία, όπως περίοδο (περ.), έτος (έτος) ή χρόνο (χρ.), µπορού- µε να τα συµπεριλάβουµε στην παραποµπή. Ωστόσο, η αναγραφή τους δεν είναι υποχρεωτική. Αφροδίτη Σιβετίδου, «Στη χώρα Ίψεν: το δράµα του ηθοποιού και του θεατρικού προσώπου», Σκηνή, τχ. 1 (Φθινόπωρο 2010) σ Πέτρος Μάρκαρης, «Πολιτικό θέατρο του λαού. Στον αγώνα για την απελευθέρωση», Θέατρο, τµ. 9, περ. Βʹ, τχ. 53/54 (Δεκέµβριος 1976), σ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αναγραφή των σελίδων ισχύει ό,τι και για τα άρθρα που εµφανίζονται σε συλλ. τόµους: αριθµός σελίδας για συγκεκριµένη παραποµπή, αριθµοί αρχικής και τελευταίας σελίδας για γενική παραποµπή ή όταν το άρθρο εντάσσεται σε βιβλιογραφική λίστα. Όταν ο τίτλος του άρθρου περιέχει εισαγωγικά, χρησιµοποιούνται τα µονά ανωφερή. Στα ξενόγλωσσα περιοδικά µεταφράζεται το τχ. (και, αν υπάρχει, και το ο τµ.) του περιοδικού. Μανώλης Σειραγάκης, «Ο Γιάννης Σιδέρης και ο Θίασος των Νέων, µια θαµπή πηγή», Παράβασις, τµ. 2 (1998), σ C. Armand, «Dialogism and the Theatre Event: Deborah Warner and Fiona Shaw s Medea, 2001», New Theatre Quarterly, τµ. 20, τχ. 3 (2004), σ Στις παραποµπές σε ιστότοπους/ιστοσελίδες, αναγράφουµε την ηλεκτρονική διεύθυνση µέσα σε αγκύλες και προσθέτουµε την ηµεροµηνία πρόσβασης σε αυτήν. Στις περιπτώσεις που µια έκδοση είναι διαθέσιµη και σε ψηφιακή µορφή στο διαδίκτυο, αναγράφεται, µέσα σε αγκύλες, η ηλεκτρονική διεύθυνση ακολουθούµενη από την ηµεροµηνία πρόσβασης σε αυτήν. IV. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ «Ψηφιοποιηµένο αρχείο Εθνικού Θεάτρου» [http://www.nt-archive.gr/plays.aspx (8/12/2010)]. Martin Mueller, «Hofmannsthal s Elektra and its Dramatic Models», Modern Drama, τµ. 29 (1986), σ [http://www.stoa.org/hopper/text.jsp?doc=stoa:text: :chapter=12 (15/12/2010)]. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραποµπή στην έντυπη έκδοση περιλαµβάνει και τον αριθµό σελίδας/σελίδων. Εξυπακούεται ότι αυτό δεν µπορεί να ισχύσει στην ηλεκτρονική παραποµπή. Στα άρθρα που δηµοσιεύονται σε ηλεκτρονικά περιοδικά ελεύθερα προσβάσιµα στο διαδίκτυο αναγράφεται, µετά τα στοιχεία της έκδοσης, και η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση, ακολουθούµενη από την ηµεροµηνία πρόσβασης σε αυτήν. Jennifer Wallace, «Romantic Electra: The Case of Shelley s Beatrice», Didaskalia, τµ. 5, τχ. 3 (2002) [http://www.didaskalia.net/issues/vol5no3/wallace.html (10/10/2010)]. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα άρθρα που, εκτός από την έντυπη µορφή τους, παρέχονται και µέσω των ηλεκτρονικών βάσεων περιοδικών µε ελεγχόµενη πρόσβαση (π.χ. jstor, muse), παραπέµπονται µόνο µε τα στοιχεία της έντυπης έκδοσης, χωρίς να ακολουθεί η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση.

5 Οδηγός βιβλιογραφικών παραποµπών 5 Δίπλα φαίνονται τα στοιχεία που χρειάζεται να συµπεριληφθούν σε µια παραποµπή, όταν ένας τίτλος συνδυάζει πολλές από τις ιδιαιτερότητες που έχουν σηµειωθεί µέχρι τώρα. Charles de Saint-Evremond, «De la tragédie ancienne et moderne» (1672), Oeuvres choisies de Saint-Evremond, Garnier Frères, Παρίσι, 1867, σ [http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?seq=474&view=image&s ize=100&id=mdp &u=1&num=302 (10/10/2010)]. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: Το κείµενο του Saint-Evremond γράφτηκε το 1672, αλλά η έκδοση στην οποία παραπέµπουµε χρονολογείται δύο αιώνες αργότερα και, επιπλέον, έχει αλιευθεί από το διαδίκτυο. V. ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Παραποµπή σε συγκεκριµένο χωρίο θεατρικού Ιωάννης Ζαµπέλιος, Χριστίνα, Δωδώνη, Αθήνα 2004, πρ. έργου: Βʹ, σκ. 3, στ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τίτλοι των θεατρικών έργων γράφονται µε πλάγιους χαρακτήρες. Μέσα στο κείµενο, παραπέµπουµε µε συντοµότερο τρόπο, µέσα σε παρένθεση: (Β ). Ωστόσο, εάν δεν το θεωρούµε απαραίτητο, µπορούµε απλώς να παραπέµψουµε στη σελίδα της έκδοσης. Ειδικότερα για τις παραποµπές στο αρχαίο δράµα Στο αρχαίο δράµα οι παραποµπές γίνονται µόνο σε στίχους, π.χ. Αντιγόνη, στ Όταν παραπέµπουµε συχνά στο ίδιο έργο, τότε χρησιµοποιούµε τη συντοµευµένη εκδοχή του τίτλου (βλ. παρακάτω) ακολουθούµενη από τους στίχους, χωρίς πρόθεµα, π.χ. Αντ Όταν στο ίδιο κείµενο υπάρχουν συχνές και συστηµατικές παραποµπές σε διαφορετικά έργα και συγγραφείς, τότε αναγράφεται συντοµευµένα και ο συγγραφέας, π.χ. Σοφ. Αντ Συντοµεύσεις: Συγγραφείς: Αισχ., Σοφ., Ευρ., Αριστ. Έργα: Αισχ. Πέρσ., Ικέτ., Επτά, Ορ. (Αγαµ., Χοηφ., Ευµ.), Προµ.Δεσµ. Σοφ. Αίας, Τραχ., Αντ., Οιδ.Τύρ., Ηλ., Οιδ.Κολ., Φιλ. Ευρ. Κύκλ., Άλκ., Μήδ., Ηρκλδ., Ιππ., Ανδρ., Εκ., Ικέτ., Ηρ., Ίων, Τρω., Ηλ., Ιφ.Ταύρ., Ελ., Φοίν., Βάκχ., Ιφ.Αυλ., Ρήσ. Αριστ. Αχ., Νεφ., Ιππ., Σφ., Ειρ., Όρν., Θεσµ., Βάτρ., Λυσ., Εκκλ., Πλ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση των συχνών και συστηµατικών παραποµπών, καλό είναι αυτές να ενσωµατώνονται, εντός παρένθεσης, µέσα στο κυρίως κείµενο (δηλ. να µην αφιερώνεται µία ολόκληρη υποσηµείωση σε κάθε παραποµπή). Ονοµατεπώνυµο ή αρχικά συγγραφέα (αν υπάρχουν), τίτλος άρθρου, Τίτλος εφηµερίδας (µε την ένδειξη εφ.), ηµεροµηνία δηµοσίευσης, σελίδα. Όταν η εφηµερίδα, δεν είναι γνωστή, ειδικά εάν έχει εκδοθεί εκτός Αθηνών και δεν γίνεται κατανοητός από το όνοµά της του ο τόπος έκδοσης, καλό είναι αυτός να αναφέρεται. Παραποµπή σε άρθρο περιοδικού που εκδίδεται µαζί µε εφηµερίδα: Παραποµπή σε λήµµα εγκυκλοπαίδειας/λεξικού: Κλπθκς, «Αι Αθήναι κατά την νύκτα», εφ. Ακρόπολις, 14 Ιουλίου 1891, σ. 2. Θόδωρος Κρητικός, «Η αρχαία τραγωδία ως ορατόριο», εφ. Ελευθεροτυπία, 22 Αυγούστου Αντώνης Κούφαλης, «Το Θέατρο Θράκης και η αλήθεια», εφ. Η Πρωινή Καβάλας, 8 Αυγούστου Νίκος Χουρµουζιάδης, «Το κοινό στην κλασική Αθήνα. Συµµετοχή, σύνθεση και συµπεριφορά των θεατών στο αρχαίο θέατρο», Επτά ηµέρες (Η Καθηµερινή), 25 Ιουλίου 1999, σ Νικόλαος Ι. Λάσκαρης, «Ταβουλάρης Διονύσιος» (λήµµα), Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Αθήνα Patrice Pavis, «θεατρική µετάφραση» (λήµµα), µτφ. Αγνή Στρουµπούλη, Λεξικό του θεάτρου, Gutenberg, Αθήνα 2006, σ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν αναφέρεται συγγραφέας, στον βιβλιογραφικό κατάλογο ο τίτλος καταχωρείται αλφαβητικά µε βάση το αρχικό γράµµα του λήµµατος.

6 Οδηγός βιβλιογραφικών παραποµπών 6 Στις παραποµπές σε διδακτορικές διατριβές συγγραφέας και τίτλος αναγράφονται όπως στις παραποµπές άρθρων. Στη συνέχεια, η ένδειξη διδ. διατριβή, το Πανεπιστήµιο στο οποίο εκπονήθηκε, και το έτος υποστήριξής της. Άρθρο δηµοσιευµένο σε πρόγραµµα θεατρικής παράστασης: Θεατρικό έργο δηµοσιευµένο σε πρόγραµµα θεατρικής παράστασης: M. Berezin, «Public Spectacles and Private Enterprises: Theater and Politics in Italy Under Fascism, », διδ. διατριβή, Harvard University Νικηφόρος Παπανδρέου, «Σµαράγδια, και µαργαριτάρια και ζαφείρια...», πρόγραµµα παράστασης: Γιάννης Ρίτσος, Η σονάτα του σεληνόφωτος, Πειραµατική Σκηνή της «Τέχνης», Θεσσαλονίκη Γεώργιος Χορτάτσης, Κατσούρµπος, κείµενο στο πρόγραµµα παράστασης, Η Νέα Σκηνή [του Λευτέρη Βογιατζή], Αθήνα 1993, σ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις επωνυµίες των θιάσων όλες οι λέξεις, εκτός από τα άρθρα και τις προθέσεις, αρχίζουν µε κεφαλαίο. VI. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όταν ένα έργο έχει αναφερθεί σε προηγούµενη Λάσκαρης, Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, τµ. 1, σ σηµείωση, γράφουµε µόνο το επώνυµο του συγγραφέα του, τον τίτλο του, τον τόµο (αν υπάρχει) και τους αριθµούς σελίδων στις οποίες παραπέµπουµε. Αν ο τίτλος του άρθρου/βιβλίου είναι µεγάλος, Postlewait και McConachie, Interpreting the Theatrical χρησιµοποιούµε µια συντοµευµένη εκδοχή του, Past, σ. 31. ικανή όµως να αποτυπώσει µε σαφήνεια και χωρίς πιθανότητα παρερµηνείας τον πλήρη τίτλο. Αν η προηγούµενη αναφορά του έργου βρίσκεται Στο ίδιο, σ. 34. στην αµέσως προηγούµενη υποσηµείωση, δηλώνουµε: Στο ίδιο, και προστίθεται δίπλα ο αριθµός σελίδας εάν αυτός αλλάζει: Τα παραθέµατα µπαίνουν σε εισαγωγικά και, ανάλογα µε το µέγεθός τους, µπορούν να ενσωµατωθούν στο δικό µας κείµενο ή, αν είναι εκτενή, σε ξεχωριστή παράγραφο σε εσοχή. Εκείνο που τονίζεται εξίσου συχνά είναι η ανεπιτήδευτη παρουσία και η ευγενική φυσιογνωµία της, στοιχεία που φαίνεται πως βοηθούσαν ιδιαίτερα ώστε να κερδίζει τις εντυπώσεις παρά τις υποκριτικές της ελλείψεις: «H κυρία Λεκατσά είνε πολύ άπειρος ακόµη, αλλά είνε αφελής, φυσική, δεν έχει καµµίαν από τας κακάς συνηθείας της ελληνικής σκηνής. Hµπορεί να γείνη πράγµατι καλή ηθοποιός» (εφ. Tο Άστυ, 4/5 Ιανουαρίου 1892). Όταν παραπέµπουµε µια πηγή ή ένα παράθεµα τρίτου ή µια παραποµπή που έχουµε αλιεύσει από µια άλλη µελέτη αναγράφουµε όπως παρατίθεται στο: / όπως παραπέµπεται στο: Τον 18ο αι. το θέατρο κατοχυρώνει πανηγυρικά τον θεσµικό του ρόλο, µέσα από την ίδρυση κρατικών σκηνών σε όλην την Ευρώπη, προκειµένου: «µέσα από τον γλυκό-πικρο φόβο και τον µετριοπαθή τρόµο [ ] να καταστεί αρωγός του κράτους στην προσπάθεια µετουσίωσης του οργισµένου, άγριου ανθρώπου σε ανθρώπινο ον, πολίτη, φίλο και πατριώτη» Απόσπασµα από την οµιλία των εγκαινίων του Εθνικού Θεάτρου του Αµβούργου (1767), όπως παρατίθεται στο: Erika Fischer-Lichte, History of European Drama and Theatre, µτφ. Jo Riley, Routledge, Λονδίνο 2002.

7 Οδηγός βιβλιογραφικών παραποµπών 7 Όταν χρησιµοποιούµε µόνο ένα µέρος του παραθέµατος, ή πολλά παραθέµατα από το ίδιο κείµενο χωρίς ενδιάµεσο σχολιασµό, υποδεικνύουµε τα κοψίµατα µε αγκύλες και τρεις τελείες εντός τους. Όπως σηµειώνει ο Salvatore Settis: «Η αντίθεση [...] µεταξύ της ιδέας ενός κλασικού αχρονικού και αµετάβλητου (τόσο διαδεδοµένου στην κοινή κουλτούρα και στην πολιτική ρητορική) και της συστηµατικής έρευνας των ειδικών που αναγνωρίζουν και εξερευνούν τις εσωτερικές αντιφάσεις, τις αποχρώσεις και τις οφειλές του σε άλλους πολιτισµούς, δεν είναι νέα [...]. Μάλιστα [...] η υποτιθέµενη αχρονικότητα του κλασικού [...] χρησιµοποιήθηκε, µεταξύ των δύο παγκοσµίων πολέµων, µε παραµορφωτικό τρόπο από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα [...]. 1 1 Salvatore Settis, Το µέλλον του κλασικού, µτφ. Αν. Γιακουµάτος, Νεφέλη, Αθήνα 2006, σ Αγκύλες χρησιµοποιούνται επίσης όταν στο παράθεµα χρειάζεται να αναπληρώσουµε το αρχικό νόηµα της σύνταξής του. Αν χρειάζεται να παρεµβάλουµε όχι µόνο µια λέξη, αλλά ένα µεγαλύτερο δικό µας σχόλιο, προτάσσουµε το σσ. και χρησιµοποιούµε πλάγια. Όταν θέλουµε να τονίσουµε µια λέξη ή µια φράση του παραθέµατος, το δηλώνουµε επίσης µέσα σε αγκύλες. Στο εξαιρετικά δηµοφιλές, κατά τον 18ο αι., Le théâtre des grecs του Pierre Brumoy, ο συγγραφέας και (κατά τα άλλα πιστός) µεταφραστής του έργου διασκεύασε ριζικά τον αγώνα Ηλέκτρας-Κλυταιµνήστρας διότι: «ολόκληρη η σκηνή είναι τόσο εµποτισµένη στα ελληνικά ήθη [σσ. εννοεί την «πρωτόγονη» αγριότητα των συναισθηµάτων των δύο προσώπων], που καµία τέχνη δεν µπορεί να την αποδώσει κατά τρόπον ακριβή, και ταυτόχρονα αποδεκτό σε µας [δική µας η έµφαση]. Φοβόµουν ότι η πολύ πιστή µετάφραση θα στερούσε [το έργο] από όλη του την οµορφιά». 3 3 Pierre Brumoy, «Observations sur les difficultés qui se rencontrent dans la traduction des poètes tragiques grecs», στο: Le théâtre des grecs (1730), τµ. 3, Ed. Brissot-Thivars, Παρίσι 1826, σ [http://books.google.com/books?id=kcgtaaaaqaaj&printsec=frontcover&hl=el &source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (13/12/2010)]. Στα ξένα ονόµατα κρατάµε την ορθογραφία της µεταφρασµένης έκδοσης. Διαφορετικά, τα ονόµατα των ξένων συγγραφέων δεν εξελληνίζονται. Όταν παραπέµπουµε σε αµετάφραστο βιβλίο ή άρθρο γραµµένο σε κάποια γλώσσα χωρίς λατινικό αλφάβητο, τότε παραθέτουµε τον τίτλο µε λατινικά στοιχεία. Με την επιλογή αυτή (αντί της µεταγραφής στα ελληνικά), διευκολύνεται η διαδικτυακή αναζήτηση. Ερρίκος Ίψεν, Έντα Γκάµπλερ, Δωδώνη, Αθήνα Χένρικ Ίψεν, Η αγριόπαπια, µτφ. Ερρίκος Μπελιές, Ηριδανός, Αθήνα Henrik Ibsen, Ο µικρούλης ο Έγιολφ, µτφ. Βάσος Δασκαλάκης, Καραβίας, Αθήνα Vyacheslav Ivanov, «Novye Maski», Vesy, τχ. 3 (1904), σ. 57. VII. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ Όταν παραπέµπουµε ένα παράθεµα, δεν προτάσσουµε καµία άλλη ένδειξη στην παραποµπή και αναφέρουµε µόνο τα στοιχεία του τίτλου. Όταν παραπέµπουµε µια ιδέα, προτάσσουµε το Βλ. πριν από τα στοιχεία του τίτλου. Όταν θέλουµε να υποδείξουµε ότι µια δική µας ιδέα µοιάζει αρκετά (αλλά δεν ταυτίζεται και ίσως διαφοροποιείται) µε κάποιου άλλου, προτάσσουµε το Πρβλ. Όταν παραπέµπουµε σε περισσότερους του ενός τίτλους, χωρίς ενδιάµεσα σχόλια, προτάσσουµε το Βλ. πριν τον πρώτο τίτλο και στη συνέχεια διαχωρίζουµε τους υπόλοιπους µε άνω τελεία.

8 Οδηγός βιβλιογραφικών παραποµπών 8 VII. 1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ Στους αγγλικούς τίτλους βιβλίων, άρθρων και θεατρικών έργων, όλες οι λέξεις, εκτός από τα άρθρα και τις προθέσεις, αρχίζουν µε κεφαλαίο (το φαινόµενο capitalization). Στους γερµανικούς τίτλους µόνο τα ουσιαστικά αρχίζουν µε κεφαλαίο. Στους γαλλικούς, ιταλικούς και ισπανικούς τίτλους, όλα µε µικρά (όπως και στους ελληνικούς). Στα ονόµατα των συγγραφέων προτάσσεται το επίθετο και ακολουθείται αλφαβητική σειρά. Στους τόµους µε πολλαπλούς συγγραφείς ή επιµελητές, µόνο στο πρώτο όνοµα προτάσσεται το επίθετο (διότι µε βάση το αρχικό γράµµα του επιθέτου εντάσσεται στη βιβλιογραφική σειρά). Εάν σε ένα βιβλιογραφικό κατάλογο θέλουµε να δηλώσουµε και τον συνολικό αριθµό των σελίδων του βιβλίου, τότε το σ. ακολουθεί τον αριθµό. C. E. Schorske, «Politics and the Psyche in Fin-de-siècle Vienna: Schnitzler and Hofmannsthal», The American Historical Review, τµ. 66, τχ. 4 (1961), σ Hellmut Flashar, Inszenierung der Antike: das griechische Drama auf der Bühne der Neuzeit, , C. H. Beck, Μόναχο J. Morel, Agréables mensonges: essais sur le théâtre français du XVIIe siècle, Klincksieck, Παρίσι Μ. Corsi, Il teatro all aperto in Italia, Rizzoli Editore, Μιλάνο C. Castro, «Psicopatología del decadentismo alemán: de Wagner (Tristán) a Nietzsche («Ditirambos de Dionisio») y Hofmannsthal (Electra)», 1616: Anuario de la Sociedad Espanola de Literatura y Comparada, τχ. 5 (1983), σ VIII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ Vernant Jean-Pierre και Pierre Vidal-Naquet, Μύθος και τραγωδία στην αρχαία Ελλάδα, µτφ. Στέλλα Γεωργούδη, 2 τµ., Ζαχαρόπουλος, Αθήνα Ελίζα-Άννα Δελβερούδη, Ο Αλέξανδρος Σούτσος, η πολιτική και το θέατρο, Πορεία, Αθήνα 1997, 129 σ. Όταν ο βιβλιογραφικός κατάλογος περιέχει τίτλους σε πολλές και διαφορετικές γλώσσες ενδέχεται: α. Να καταρτισθούν ξεχωριστοί κατάλογοι για τους ελληνόγλωσσους και τους ξενόγλωσσους τίτλους β. Να ενσωµατωθούν όλα σε έναν ενιαίο κατάλογο. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθείται η αλληλουχία του ελληνικού αλφαβήτου.

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Περιεχόμενα 1. Στοιχεία κειμένου 5 2. Διαμόρφωση και διάταξη σελίδας 5 2.1. Έκταση κειμένου 5 2.2. Μορφοποίηση σελίδας 5 2.3. Μορφοποίηση κειμένου 5 2.4. Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΗ 1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Πανεπιστήµιο Τµήµα Ονοµατεπώνυµο φοιτητή/φοιτήτριας Αριθµός µητρώου Ηµεροµηνία Τίτλος εργασίας Τίτλος µαθήµατος Όνοµα διδάσκοντος 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Ειρηάννα Δραγώνα Θεατροπαιδαγωγός- Εμψυχώτρια Θεάτρου [ Το κείμενο βασίστηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης.

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης. Τρίκαλα /../ 20. Αρ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Προς Τ.Ε.Ι. Λάρισας Παράρτημα Τρικάλων Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Επώνυμο:.. Όνομα:.. Πατρώνυμο:. Αρ. Μητρώου Τμήματος:... Έτος Εισαγωγής:. Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ρίτσος: Ανυπόταχτη Πολιτεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 51-53)

Γιάννης Ρίτσος: Ανυπόταχτη Πολιτεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 51-53) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Ρίτσος: Ανυπόταχτη Πολιτεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 51-53) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Το θέμα που θα αναπτυχθεί πρέπει να ευρίσκεται εντός του κύκλου ενδιαφέροντος του φοιτητή. Ο-Η φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο Το σύστημα Harvard Το σύστημα Harvard, γνωστό και ως η μέθοδος του «Πανεπιστημίου Harvard» ή η μέθοδος του Αλφαβητικού βιβλιογραφικού καταλόγου, είναι ένας τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ΛΥΣΙΑΣ, Υπέρ Μαντιθέου: Εισαγωγή (σ.σ. 9-13, 15-20) Εισαγωγή (σ.σ. 79-80) Πρωτότυπο Κείμενο 1-3, 4-8, 9-13, 18-19, 20-21 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Υπέρ της Ροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΗΣ ΠΑΘΗ. ελένη παπάζογλου Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίου Δράματος, Τμήμα Θεάτρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΨΥΧΗΣ ΠΑΘΗ. ελένη παπάζογλου Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίου Δράματος, Τμήμα Θεάτρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΨΥΧΗΣ ΠΑΘΗ Ψάχνοντας το πένθος που ταιριάζει στην Ηλέκτρα ελένη παπάζογλου Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίου Δράματος, Τμήμα Θεάτρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Από τον Corneille έως τον Hofmannsthal,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΘΕΑΤΡΑ Α/Α ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΝ. ΤΙΜΗ

Α. ΘΕΑΤΡΑ Α/Α ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΝ. ΤΙΜΗ Α. ΘΕΑΤΡΑ Α/Α ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΝ. ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠ/ΣΗ ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ 1. ΑΚΑΔΗΜΟΣ 2 3625119 20 14 2. ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 430330 7 3. ΑΚΡΟΠΟΛ 2 3643700 % μόνο για τον κάτοχο της κάρτας 4. ΑΜΙΡΑΛ 2 363935 Για όλες εκτός 25

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφικές αναφορές

Βιβλιογραφικές αναφορές Βιβλιογραφικές αναφορές Μονογραφία Όνοµα / Επώνυµο Συγγραφέα, Τίτλος και Υπότιτλος µε πλάγια, Εκδότης, Τόπος και Ηµεροµηνία έκδοσης. Παράδειγµα: Βάλτερ Πούχνερ, Ποίηση και µύθος στα θεατρικά έργα του Βασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ. Αθανασία Συκιώτου Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας

Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ. Αθανασία Συκιώτου Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Σχεδιασµός Συγκέντρωση υλικού Διάγραµµα Εκπόνηση (υλοποίηση µε τεκµηρίωση) Αξιολόγηση (έρευνας) Εννοιολογική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη)

Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Εκδοτικές οδηγίες Χρήσιµος οδηγός συγγραφής Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Αθήνα Ιπποκράτους 23, 106 79 Θεσσαλονίκη Εθνικής Αµύνης 42, 546 21 Φράγκων 1, 546 26 e-mail: info@sakkoulas.gr http://www.sakkoulas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΠΘ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι Διδάσκουσα: Ελένη Παπάζογλου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΠΘ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι Διδάσκουσα: Ελένη Παπάζογλου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΠΘ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι Διδάσκουσα: Ελένη Παπάζογλου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα αξιοποιεί τις υπηρεσίες του ΒLACKBOARD. Θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να προµηθευθούν/να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας Κέρκυρα 2/10/2009 Ο παρών Οδηγός περιέχει βασικούς κανόνες για την εκπόνηση κάθε εργασίας (προπτυχιακής, ατομικής, πτυχιακής, μεταπτυχιακής,

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φ Ι Λ ΟΣ Ο ΦΙΚΗ ΣΧΟ Λ Η Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ Οι εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών

Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΟΡΟΥ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Επιστολές προς τον Εκδότη 3 Πρωτότυπες Ερευνητικές εργασίες 3 Ανασκοπήσεις Βιβλιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Καθηγήτρια Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Ο.Λ.Μ.Ε. Πολιτιστική Επιτροπή Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 213 041 74 68 ή 6951097670 FAX: 210 33 11 338 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 16/11/2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ/ΝΟ Υπ./ Επ. ΕΥΤΕΡΑ 27/1 Αγγλικά Ι Β1, Β2, Βσ 1 ο (επιλ) Ι ΑΣΚΩΝ (Επιτηρητές) Σπηλιοπούλου Χορολογία στον χορό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τo κείµενο πρέπει να στέλνεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο προς το περιοδικό στο

Τo κείµενο πρέπει να στέλνεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο προς το περιοδικό στο Περιοδικό Ιστορία της Τέχνης Οδηγίες προς τους συγγραφείς Οδηγίες για το κείµενο 1. Εκτενή κείµενα Τo κείµενο πρέπει να στέλνεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο προς το περιοδικό στο όνοµα του αρχισυντάκτη

Διαβάστε περισσότερα

Carlson, M. (1995). Theatre History, Methodology and Distinctive Features. Theatre Research International, 20, 90-96

Carlson, M. (1995). Theatre History, Methodology and Distinctive Features. Theatre Research International, 20, 90-96 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Σ Ι Μ Ο Σ Π Α Π Α Δ ΟΠ Ο Υ Λ Ο Σ Λ έ κ τ ο ρ α ς Θ ε α τ ρ ο λ ο γ ί α ς Νέα Χηλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΑΛΑ 17-19 Μαΐου 2007

ΚΑΒΑΛΑ 17-19 Μαΐου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόεδρος: Καθηγητής Θ. Παταργιάς Γραµµατεία: Πανεπιστήµιο Αθηνών - Τµήµα Βιολογίας, Τηλ.: 7274637, Fax: 7274635, e-mail: smanol@biol.uoa.gr 1 ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας 2011/12

Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας 2011/12 Προτάσεις Βιβλιογραφίας (ελληνική βιβλιογραφία) Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας 2011/12 Οι προτάσεις αυτές σκοπόν έχουν να διευκολύνουν τους καθηγητές στην αναζήτηση υλικού, από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι θεάτρου Πόρτα Ξένια Καλογεροπούλου Διεύθυνση : Πέγκυ Στεφανίδου -Τσιτσιρίκου

Εργαστήρι θεάτρου Πόρτα Ξένια Καλογεροπούλου Διεύθυνση : Πέγκυ Στεφανίδου -Τσιτσιρίκου Εργαστήρι θεάτρου Πόρτα Ξένια Καλογεροπούλου Διεύθυνση : Πέγκυ Στεφανίδου -Τσιτσιρίκου Διαμορφωμένο από τον σκηνογράφο αρχιτέκτονα Αντώνη Δαγκλίδη και απέναντι από το πράσινο του Λυκαβηττού, φωτεινός και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΑΠΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΑΠΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΑΠΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 1ο εξάμηνο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ι (ΣΤ0101) ΙΟΥΛΙΑ ΠΙΠΙΝΙΑ 10 1 Εξαδακτύλου Β1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ (ΥΣ0101) Διδακτική Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προκήρυξη των ΚΔ Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου

Θέμα: Προκήρυξη των ΚΔ Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υ.Π.Π 7.24.09.1.8 (Πρ) 20 Αυγούστου 2012 Διευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Θέμα: Προκήρυξη των ΚΔ Παγκύπριων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΥΝ ΤΣΟΥ. Οι διακεκριμένοι καθηγητές Στρατηγικής Αθανάσιος Πλατιάς και Κωνσταντίνος. Δελτίο Τύπου. Εκδόσεις: Διαθέσιμο από:

ΣΟΥΝ ΤΣΟΥ. Οι διακεκριμένοι καθηγητές Στρατηγικής Αθανάσιος Πλατιάς και Κωνσταντίνος. Δελτίο Τύπου. Εκδόσεις: Διαθέσιμο από: ΣΟΥΝ ΤΣΟΥ Πολεμική Στρατηγική Κείμενα: Αθανάσιος Πλατιάς, Κωνσταντίνος Κολιόπουλος ISBN: 978-960-531-342-5 Τιμή: 18,02 ευρώ Σελίδες: 280 Σχήμα: 17 x 24 Γλώσσα: Ελληνικά, Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2015 Εκδόσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η διάρθρωση των µαθηµάτων της δ/νσης φωτογραφίας, αποτελείται από οκτώ θεµατικές ενότητες: οι δύο, αφορούν ζητήµατα της στατικής/καλλιτεχνικής-φωτογραφίας (still-photography)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρετηρίαση περιοδικών στο ψηφιακό περιβάλλον Η περίπτωση του Μπουκέτου και της Υδρίας

Η ευρετηρίαση περιοδικών στο ψηφιακό περιβάλλον Η περίπτωση του Μπουκέτου και της Υδρίας Η ευρετηρίαση περιοδικών στο ψηφιακό περιβάλλον Η περίπτωση του Μπουκέτου και της Υδρίας Το έργο της ψηφιοποίησης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου περιοδικών του 19 ου και 20 ού αιώνα από τη Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Ο.Λ.Μ.Ε. Πολιτιστική Επιτροπή Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 33 18 635 32 30 073 FAX: 210 33 11 338 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 18/11/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9/7 31/7 Θεατρική παράσταση ΟΜΑΔΑΣ 33 «ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

9/7 31/7 Θεατρική παράσταση ΟΜΑΔΑΣ 33 «ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» 9/7 31/7 Θεατρική παράσταση ΟΜΑΔΑΣ 33 «ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πολλές φορές ο μόνος τρόπος για να αφηγηθείς τη δική σου ιστορία είναι μέσα από τις ιστορίες των άλλων. Ίσως ο μόνος τρόπος για να μιλήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν 1971-2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Σταδίου 48, 5ος όροφος, γραφ. 17, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210.32.15.100 Α.Φ.Μ.: 090045002, Δ.Ο.Υ.: Α Αθήνας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ. Διεύθυνση: Διον. Σολωμού 7, Σταυρούπολη Πόλη: Θεσσαλονίκη, 56430 Τηλέφωνο: 6936450437 E-mail: maria.and538@gmail.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ. Διεύθυνση: Διον. Σολωμού 7, Σταυρούπολη Πόλη: Θεσσαλονίκη, 56430 Τηλέφωνο: 6936450437 E-mail: maria.and538@gmail. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Ημ. Γεν: 19/07/1986 Διεύθυνση: Διον. Σολωμού 7, Σταυρούπολη Πόλη: Θεσσαλονίκη, 56430 Τηλέφωνο: 6936450437 E-mail: maria.and538@gmail.com Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Από το

Διαβάστε περισσότερα

Ο πουπουλένιος Κ. Μαρκουλάκης, Ν. Κουρής, Οδ. Παπασπηλιόπουλος, Γ. Πυρπασόπουλος Αν και

Ο πουπουλένιος Κ. Μαρκουλάκης, Ν. Κουρής, Οδ. Παπασπηλιόπουλος, Γ. Πυρπασόπουλος Αν και Ο πουπουλένιος Κοινωνικό του Μάρτιν ΜακΝτόνα Διαρκεια : 125 ' Σκηνοθ.-μετάφρ.: Κ. Μαρκουλάκης Ερμηνεύουν: Κ. Μαρκουλάκης, Ν. Κουρής, Οδ. Παπασπηλιόπουλος, Γ. Πυρπασόπουλος. Σκην.-κοστ.: Αθ. Σμαραγδή, Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Φρανσουά Βιγιόν: «Μπαλάντα των κυριών του παλαιού καιρού» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Α3, σσ. 47-49)

Φρανσουά Βιγιόν: «Μπαλάντα των κυριών του παλαιού καιρού» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Α3, σσ. 47-49) ΠΟΙΗΣΗ 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Φρανσουά Βιγιόν: «Μπαλάντα των κυριών του παλαιού καιρού» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Α3, σσ. 47-49) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΡΤΖΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Η λέξη θέατρο προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά και αρχικά σήμαινε σύνολο θεατών. Αργότερα, πήρε τη σημασία του τόπου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Οδηγίες για τους συγγραφείς 1. Προϋποθέσεις δημοσίευσης Προκειμένου να αξιολογηθεί προς δημοσίευση μία εργασία θα πρέπει: α) Το θέμα της να εμπίπτει στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του περιοδικού β) Να είναι πρωτότυπη γ) Να μην έχει

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ

Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ Οδηγίες για την διασφάλιση ότι όλα τα αντίγραφα της μεταπτυχιακής διπλωματικής ΜΔΕ εργασίας σας παρουσιάζουν την σωστή μορφή. Θα πρέπει η διατριβή να είναι ευανάγνωστη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39947 φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES * * * * * 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES 1 (2 η έκδοση, Ιούλιος 2009) Περιεχόμενα Γενικό πλαίσιο δράσης του Approaches... 2 Έκδοση του Approaches.. Όραμα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πληροφορίες: Παναγιώτης Σχίζας, τηλ. 210 7273982 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ref: ΚΩΕ ΑΒΕΚΤ: Η αναγραφή όλων των πληροφοριών πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

αναδιπλώσεις της μορφής και της ύλης

αναδιπλώσεις της μορφής και της ύλης αναδιπλώσεις της μορφής και της ύλης ζωγραφική - κόσμημα Η Ρουμπίνα Σαρελάκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950. Αρχικά μαθήτευσε κοντά στους ζωγράφους Π. Σαραφιανό, Ν.Νικολάου και Γ. Μόραλη. Τελείωσε το Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

:: Alexandria and Cavafis- Chronic of a city and her poet. :: Eurocinema Festrival III.

:: Alexandria and Cavafis- Chronic of a city and her poet. :: Eurocinema Festrival III. Αρχείο εκδηλώσεων Παραρτήµατος Αλεξάνδρειας :: Πέρασµα στη Μεσόγειο Το Παράρτηµα στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού εγκαινιάζει στις 22 Ιανουαρίου 2010 την ατοµική έκθεση του εικαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ A N A K O I N Ω Σ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ A N A K O I N Ω Σ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A N A K O I N Ω Σ Η Δεκτοί με κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλολογίας γίνονται μόνο με εξετάσεις. Ο αριθμός των εισακτέων για το 2015-2016 ορίζεται στους 40

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

29η ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 12-28 ΜΑΪΟΥ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

29η ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 12-28 ΜΑΪΟΥ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 12-28 ΜΑΪΟΥ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Παρασκευή 12/5 - Κυριακή 28/5 Ώρες: Kαθημερινά 18:00-22:30 Παρασκευή & Σάββατο: 18:00-23:00 Κυριακή: 10:00-14:00 & 18:00-22:30 Έκθεση σπάνιων βιβλίων και φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη

Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη NINO BADASHVILI Φιλόλογος Γεωργία Με την ευκαιρία της Συνάντησης, θα ήθελα να επισημάνω κάποια ίσως άγνωστα στοιχεία που είναι ιστορικά ορόσημα στις ελληνογεωργιανές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΩΣΗΣ ΒΙΒΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2012 ΣΤΗΗ «ΤΙΤΟΣ ΕΡΓΟΥ» Καταχωρείται ο τίτλος του έργου όπως αναγράφεται στο βιβλίο. ΔΕΝ καταχωρείται ο υπότιτλος. Σε περίπτωση σειράς με κοινό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 11-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 31-08-2015 ΤΡΙΤΗ, 01-09-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 02-09-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 03-09-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Μ.Ε. Πολιτιστική Επιτροπή Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 33 18 635 32 30 073 FAX: 210 33 11 338 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.

Ο.Λ.Μ.Ε. Πολιτιστική Επιτροπή Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 33 18 635 32 30 073 FAX: 210 33 11 338 www.olme.gr e-mail: olme@otenet. Ο.Λ.Μ.Ε. Πολιτιστική Επιτροπή Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 2 33 1 635 32 30 073 FAX: 2 33 11 33 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 9/1/20 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΤΣΕΤΣΟΣ & Ι. ΦΟΥΛΙΑΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) W.A. MOZART. εκαπέντε προσεγγίσεις

Μ. ΤΣΕΤΣΟΣ & Ι. ΦΟΥΛΙΑΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) W.A. MOZART. εκαπέντε προσεγγίσεις Μ. ΤΣΕΤΣΟΣ & Ι. ΦΟΥΛΙΑΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) W.A. MOZART εκαπέντε προσεγγίσεις Γράφουν οι: ΧΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΒΛΑΣΤΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΑΚΗ Γ. ΖΕΡΒΟΣ Ι. ΖΩΤΟΣ Π. ΚΑΒΟΥΡΑΣ Κ. ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ Ι. ΛΑΖΑΡΙ ΟΥ-ΕΛΜΑΛΟΓΛΟΥ Ν. ΜΑΛΙΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων.

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. 9 LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. «Βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά κατανοούμε με τα μάτια της συλλογικότητας». 6 Ένα από τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα