Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών"

Transcript

1 Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών Βασίλης Πρεβελάκης AEGIS RESEARCH Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελληνική αγορά είναι αυτό των πλαστών παραστατικών και συγκεκριμένα τιμολογίων, αποδείξεων κλπ. Με την μηχανογράφηση των εταιριών δόθηκε η δυνατότητα έκδοσης στοιχείων χωρίς θεώρηση (Νόμος 3052/2002) διευκολύνοντας κατά πολύ την έκδοση πλαστών παραστατικών. Τα αθεώρητα παραστατικά φέρουν στο κάτω μέρος της σελίδας σε ξεχωριστή γραμμή ψηφιακή θεώρηση όλων των εκτυπώσιμων χαρακτήρων του παραστατικού μαζί με κάποια άλλα στοιχεία (ώρα, ημερομηνία, συνολικός αριθμός παραστατικών της ημέρας κλπ.). Η ψηφιακή θεώρηση (στην πραγματικότητα ένα hash σύμφωνα με το πρότυπο SHA-1) μήκους 40 αλφαριθμητικών χαρακτήρων παράγεται από μια ειδική μηχανή που ονομάζεται Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ). Η σχεδίαση του συστήματος είναι τέτοια ώστε απαιτείται η συνδρομή του εκδότη για την επιβεβαίωση των στοιχείων του παραστατικού. Ο εκλεκτής που έχει στα χέρια του ένα έντυπο παραστατικό ζητάει από τον εκδότη ψηφιακό αντίγραφο του παραστατικού το οποίο πρέπει να έχει την ίδια ψηφιακή θεώρηση με αυτή που βρίσκεται στο έντυπο παραστατικό. Στη συνέχεια ο ελεγκτής αντιπαραβάλλει τα στοιχεία του έντυπου παραστατικού με αυτά του ψηφιακού παραστατικού. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι κύριος στόχος είναι η διευκόλυνση των έλέγχων των βιβλίων εταιριών από την εφορία. Αντίθετα, ο αποδέκτης ενός τυπωμένου παραστατικού δεν έχει την δυνατότητα επιβεβαίωσης των στοιχείων του. Αυτό γιατί θα πρέπει να εισάγει όλα τα στοιχεία συμπεριλαμβανομένης και της ψηφιακής θεώρησης για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας του παραστατικού. Αυτό είναι αδύνατο γιατί (α) δεν είναι τυποποιημένη η μορφή των στοιχείων (σειρά, θέση στην σελίδα, κενά κλπ.) του εγγράφου, αλλά και (β) δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί αν η επιβεβαίωση είναι αυτή που υπολόγισε η ΕΑΦΔΣΣ. Για τους παραπάνω λόγους η καθιέρωση αθεώρητων παραστατικών διευκολύνει την έκδοση πλαστών ή ανακριβών παραστατικών μια και ο εκδότης μπορεί να τυπώσει μια τυχαία σειρά χαρακτήρων στη θέση της ψηφιακής θεώρησης γνωρίζοντας ότι ο αποδέκτης δεν θα μπορεί να την χρησιμοποιήσει για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του παραστατικού. Προτείνουμε, λοιπόν, την αναγραφή στοιχείων στα έντυπα παραστατικά με τρόπο ο οποίος να επιτρέπει την άμεση εισαγωγή τους σε υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό ο αποδέκτης ενός παραστατικού θα μπορεί να επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των διαφόρων παραμέτρων του παραστατικού. Taxis-2DB-2.doc (05/27/10-9:35 PM)

2 - 2 - α) Επιβεβαίωση στοιχείων εκδότη Με την παραλαβή ενός παραστατικού το πρώτο πράγμα που θέλουμε να εξακριβώσουμε είναι αν ο εκδότης είναι πραγματικός (δηλαδή ότι το ΑΦΜ που αναγράφεται στο παραστατικό είναι πραγματικό και ότι αντιστοιχεί στην επιχείρηση που το έχει εκδώσει). Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί πολύ εύκολα με την υποχρεωτική αναγραφή των στοιχείων του εκδότη (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ) σε μορφή barcode και την δημιουργία ενός web site το οποίο θα απαντάει ΝΑΙ/ΟΧΙ σχετικά με το αν τα στοιχεία της επιχείρησης αντιστοιχούν στο ΑΦΜ. Αυτό θα θέσει οριστικό τέλος στην έκδοση παραστατικών με τυχαία στοιχεία. Ο λόγος που προτείνεται αυτή η μεθοδολογία είναι ότι δεν θέλουμε να δημοσιεύονται καταστάσεις με τα στοιχεία φυσικών ή νομικών προσώπων γιατί αυτό αφενός έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της διαφύλαξης των προσωπικών στοιχείων των φυσικών προσώπων αλλά για να αποφύγουμε την κακόβουλη χρήση αυτών των πληροφοριών. Το web site απλά επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία είναι σωστά ώστε να είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί για την άντληση πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία φυσικών ή μη προσώπων. Αυτό το barcode μπορεί μάλιστα να τυπώνεται σε αυτοκόλλητες ετικέτες ώστε να μπορεί να επικολλάται και σε μη-μηχανογραφημένα παραστατικά. Σε αυτή την κατηγορία παραστατικών το barcode μπορεί να αντικαταστήσει την φορολογική σφραγίδα της επιχείρησης. β) Επιβεβαίωση στοιχείων παραστατικού Υπάρχουν δύο τεχνικές για την επιβεβαίωση των στοιχείων ενός παραστατικού. (α) να υπάρχει αντίγραφο του παραστατικού σε κάποιο ιστοχώρο της εμπιστοσύνης μας (π.χ. στο Taxisnet) ή (β) να υπάρχει ψηφιακή υπογραφή από κάποιον τρίτο που να είναι της εμπιστοσύνης μας. Και στις δύο περιπτώσεις ο αποδέκτης πρέπει να προβεί και σε αντιπαραβολή των έντυπων στοιχείων και των ψηφιακών. Αντίθετα με την τεχνική που χρησιμοποιεί η ΕΑΦΔΣΣ εμείς δεν απαιτούμε να γίνει επιβεβαίωση σε όλα τα στοιχεία αλλά σε μια περίληψη στοιχείων σε τυποποιημένη μορφή (π.χ εκδότης, αποδέκτης, αξία, ΦΠΑ κλπ). Η περίληψη αυτή μπορεί να απεικονιστεί με διδιάστατους barcodes (2dBC) σύμφωνα με ένα ανοικτό πρότυπο όπως το Datamatrix (ISO/IEC 16022:2006) ή το QR Code 1 (ISO/IEC18004) το οποίο μπορεί να παραστήσει πάνω από 500 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες σε ένα χώρο διαστάσεων 2 cm 2 (μεγαλύτεροι σε εμβαδόν barcodes μπορούν να παραστήσουν πληροφορία μέχρι 4000 χαρακτήρες). Υπάρχουν προγράμματα Open Source για την δημιουργία και ανάγνωση 2dBC. Φάση 1: Επιβεβαίωση στοιχείων παραστατικών Στην περίπτωση της επιβεβαίωσης μέσω ιστοχώρου, ο εκδότης είναι υποχρεωμένος να υποβάλει την περίληψη στον ιστόχωρο κατά την έκδοση του παραστατικού. Ο παραλήπτης του παραστατικού μεταφέρει την περίληψη που είναι κωδικοποιημένη στον 2dBC σε κάποιο υπολογιστή και την αντιπαραβάλει με τις 1

3 - 3 - πληροφορίες που αναγράφονται στο παραστατικό. Μετά αποστέλλει την περίληψη στον ιστόχωρο και λαμβάνει απάντηση ΝΑΙ/ΟΧΙ ανάλογα με το αν η περίληψη είναι αυτή που μεταφέρθηκε κατά την έκδοση του παραστατικού. Για επιβεβαίωση χωρίς σύνδεση on-line ενδείκνυται η χρήση ψηφιακών υπογραφών. Σε αυτή την περίπτωση μια ασφαλής μηχανή τύπου ΕΑΦΔΣΣ υπογράφει ψηφιακά την περίληψη (εναλλακτικά μπορεί η ψηφιακή υπογραφή να υπολογίζεται από τον ιστόχωρο που περιγράψαμε στην προηγούμενη περίπτωση). Η περίληψη και η ψηφιακή υπογραφή κωδικοποιούνται σε μορφή 2dBC και τυπώνονται πάνω στο παραστατικό. Κατά την φάση της επιβεβαίωσης ο αποδέκτης του παραστατικού μεταφέρει τον 2dBC στον υπολογιστή όπου επιβεβαιώνεται η ψηφιακή υπογραφή και εμφανίζονται στην οθόνη τα στοιχεία του παραστατικού όπως αυτά είναι αποθηκευμένα στον 2dBC. Κατόπιν πραγματοποιείται αντιπαράθεση των ψηφιακών με τις έντυπες πληροφορίες. Φάση 2: Επιβεβαίωση παραστατικών που εκδίδονται μέσω Taxis. Το ίδιο το Taxis εκδίδει στοιχεία (όπως π.χ. φορολογική ενημερότητα, απόδειξη υποβολής δήλωσης ΦΠΑ κλπ) τα οποία και αυτά μπορούν να φέρουν 2dBC για την εύκολη επιβεβαίωση της εγκυρότητας τους. Φάση 3: Δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων 2dBC μέσω κινητών τηλεφώνων. Ήδη είναι δυνατόν να μεταφερθούν 2dBC μέσω κινητού τηλεφώνου με την χρήση MMS. Δηλαδή ο χρήστης φωτογραφίζει το 2dBC και αποστέλλει στην φωτογραφία σαν ή MMS. Στην παρακάτω φωτογραφία βλέπουμε μια διαφήμιση 2 με ένα 2dBC που παριστά ένα URL. Στη δική μας περίπτωση, ο πολίτης ο οποίος δεν διαθέτει μηχάνημα ανάγνωσης 2dBC μπορεί να αποστέλλει τον 2dBC σε μορφή φωτογραφίας σε εξυπηρετητή του Taxis (ή κάποιας συνεργαζόμενης εταιρίας) και να λαμβάνει πίσω την επιβεβαίωση. 2

4 - 4 - Επίσης χρησιμοποιώντας ελεύθερο λογισμικό όπως το zxing 3 ένα κινητό υψηλών προδιαγραφών ή ένας υπολογιστής με κάμερα μπορούν να πραγματοποιήσουν την ίδια επεξεργασία χωρίς την ανάγκη επικοινωνίας με άλλο εξυπηρετητή. Φάση 4: Δυνατότητα ενημέρωσης βιβλίων on-line Τελικός στόχος είναι η ενημέρωση των βιβλίων του αποδέκτη του παραστατικού από το Taxis. Δηλαδή με την αποστολή του 2dBC και την παραλαβή της επιβεβαίωσης εγκυρότητας, ο πολίτης θα γνωρίζει ότι έχουν ενημερωθεί και τα βιβλία του αυτόματα (βιβλίο εξόδων, ή παγίων, ΦΠΑ κλπ). γ) Παρατηρήσεις 1) Αντιπαραβολή στοιχείων Θεωρώντας ότι ένα παραστατικό περιλαμβάνει στοιχεία σε δύο μορφές μορφή αναγνώσιμη από τον χρήστη (human readable) και μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή (machine readable) η επιβεβαίωση των στοιχείων ενός έντυπου παραστατικού περιλαμβάνει δύο βήματα: (α) επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία αντιστοιχούν στην ψηφιακή υπογραφή και (β) αντιπαραβολή των δύο μορφών στοιχείων ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτά που διάβασε ο υπολογιστής είναι ίδια με αυτά που διαβάζει ο χρήστης (π.χ. ότι η τιμή που αναγράφεται στο τιμολόγιο είναι ίδια με αυτή που περιλαμβάνεται στο barcode). Αυτό γίνεται με την εκτύπωση των στοιχείων που μεταβιβάστηκαν στον υπολογιστή ώστε να μπορεί ο χρήστης να κάνει την αντιπαραβολή. Άρα σε αυτή την περίπτωση ενώ αυτό που ζητάμε από το σύστημα είναι μια απάντηση ΝΑΙ/ΟΧΙ (ψηφιακή υπογραφή έγκυρη ή όχι) πρέπει να φροντίσουμε να στείλουμε στον χρήστη αντίγραφό του κειμένου που διαβάσαμε από τον barcode. Υπάρχει φυσικά η δυνατότητα χρήσης χαρακτήρων που να είναι αναγνώσιμοι από τον άνθρωπο και από μηχανή αλλά αυτό προϋποθέτει αυστηρές προδιαγραφές για την μορφολογία του κάθε παραστατικού (ύπαρξη tags κλπ) το οποίο κατά την γνώμη του γράφοντος θα κάνει την υλοποίηση ανέφικτη. 2) Διαχείριση Κλείδων (key management) Ο έλεγχος των ψηφιακών υπογραφών προϋποθέτει πρόσβαση στις δημόσιες κλείδες (public keys) που αντιστοιχούν στις ιδιωτικές κλείδες (private keys) που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία των ψηφιακών υπογραφών. Άρα θα πρέπει να λειτουργεί βάση δεδομένων και certification authority (CA). Στις περιπτώσεις που η επιβεβαίωση της ψηφιακής υπογραφής γίνεται από συστήματα του Taxis η διανομή των κλείδων μπορεί να πραγματοποιείται εσωτερικά χωρίς μεγάλη δυσκολία (μια και αφορά κλείδες που έχουν δημιουργηθεί από το Taxis για την δική του χρήση). Το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο στις περιπτώσεις που η επιβεβαίωση πραγματοποιείται από τους φορολογούμενους. Δεδομένου δε ότι η απαιτούμενη υποδομή θυμίζει αρκετά PKI (public key infrastructure) αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αυτόνομο πρόγραμμα το οποίο θα έχει πολλά πλεονεκτήματα για το κράτος και την οικονομία. Αυτό μπορεί να αποτελέσει θέμα ξεχωριστής μελέτης. 3

5 - 5-3) Αποδοχή από το κοινό Η δυνατότητα αυτοματοποίησης πρέπει να παρέχει διευκολύνσεις στον χρήστη χωρίς να δημιουργεί αύξηση των υποχρεώσεων του ή της δυνατότητας της εφορίας να κάνει micro-manage τις δραστηριότητες του. Για παράδειγμα, στη χώρα μας καλώς ή κακώς γίνεται εκτεταμένη χρήση πίστωσης (με μεταχρονολογημένες επιταγές, συναλλαγματικές, κλπ.). Επίσης οι πληρωμές μπορεί να γίνονται σε άτακτα χρονικά διαστήματα (π.χ. μια μεγάλη πληρωμή στο τέλος μιας υλοποίησης που μπορεί να έχει διάρκεια μηνών). Ένα σύστημα που αγνοεί αυτή τη πραγματικότητα και π.χ. απαιτεί την άμεση απόδοση εισπραττόμενου ΦΠΑ θα δημιουργήσει αφόρητα προβλήματα σε αυτούς που επιθυμούν να ενταχθούν.) Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να πραγματοποιηθούν μελέτες χρήσης του συστήματος από πραγματικούς χρήστες ώστε να προσδιοριστούν τα προβλήματα που σίγουρα θα προκύψουν με την εφαρμογή του. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η αποδοχή του συστήματος από τους πολίτες. Αθήνα 9/12/2009

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ της ΚΑΚΟΣΟΥΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η πρακτική εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στο σύγχρονο επιχειρηματικό και καταναλωτικό περιβάλλον δημιούργησε την ανάγκη για ανάπτυξη νέων μορφών πληρωμών, περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ------------------------------------------------------- Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ MRS ELECTRONICS COMMUNICATOR 1v1 Driver Τύπου Α / Τύπου Β Αναβάθμιση Λογισμικού Driver ΕΑΦΔΣΣ σύμφωνα με την ΠΟΛ 1221/2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Αθήνα, 10 Οκτ. 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το MRS COMMUNICATOR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Σπουδάστρια Εμμανουηλίδου Παναγιώτα Επιβλέπων Αθανασίου Δημήτριος 1 0BΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1BΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Τελικούς Χρήστες Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Δημήτρης Μπούγας MCSD, MCDBA, SCJP 2012 e-way.gr Περιεχόμενα ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 4 Σωματειακό δίκαιο: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;... 6 Τι είναι το Passe-Partout;...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο Organization for the Operation of Accounting Businesses following

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Σε νοµικό και κοινωνικό επίπεδο, τίθεται ζήτηµα προστασίας του απορρήτου σε όλες τις εκδοχές δικτυακής συναλλαγής (email, εµπορικές συναλλαγές, τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης IBSHOP

Εγχειρίδιο Χρήσης IBSHOP Εγχειρίδιο Χρήσης IBSHOP : 210 88 12 784, : 210 88 33 852, : info@ibhellas.gr, Url: www.ibhellas.gr Page 1 Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 4 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Γράφει ο Φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος(*) 1.... οι στόχοι: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «το σχέδιο (για τον ΚΦΑΣ), με τις απαραίτητες νομοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

P. Zafeiropoulos 21/3/2012. Α. Άξονες Δράσης Β. Πρόταση για ένα ελληνικό μορφότυπου παραστατικών

P. Zafeiropoulos 21/3/2012. Α. Άξονες Δράσης Β. Πρόταση για ένα ελληνικό μορφότυπου παραστατικών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Α. Άξονες Δράσης Β. Πρόταση για ένα ελληνικό μορφότυπου παραστατικών! Σημαντική Σημείωση : Το παρόν αποτελεί αυστηρά και αποκλειστικά κείμενο εργασίας και συζήτησης, και σκοπό έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 69 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ... 69 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 71 2.1. ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ... 71 2.2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ... 72 2.3. FUNCTION KEYS...

Διαβάστε περισσότερα

Τι συμπληρώνουμε στον κωδικό εικόνας; Τα στρεβλωμένα γράμματα και αριθμούς που βλέπουμε ακριβώς από κάτω.

Τι συμπληρώνουμε στον κωδικό εικόνας; Τα στρεβλωμένα γράμματα και αριθμούς που βλέπουμε ακριβώς από κάτω. Γενικές Ερωτήσεις Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Καταχώρισης και Εκτέλεσης Συνταγών (ΗΚΕΣ); Μέσω της ιστοσελίδας www.e-syntagografisi.gr επιλέξτε στα δεξιά Είσοδος στην Εφαρμογή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ σχετικά με την υπηρεσία, τον πάροχο και τα πλεονεκτήματα των χρηστών... 2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ σχετικά με την υπηρεσία, τον πάροχο και τα πλεονεκτήματα των χρηστών... 2 F.A.Qs ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ σχετικά με την υπηρεσία, τον πάροχο και τα πλεονεκτήματα των χρηστών.... 2 1 Τι είναι η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και ποιος την παρέχει;... 2 2 Γιατί επιλέχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΝΟΜΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) Εισηγήτρια: Παστρικάκη Ελένη Μ 5/11. Επιβλέπων Καθηγητής: Σκαλίδης Ελευθέριος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΝΟΜΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) Εισηγήτρια: Παστρικάκη Ελένη Μ 5/11. Επιβλέπων Καθηγητής: Σκαλίδης Ελευθέριος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΝΟΜΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) Εισηγήτρια: Παστρικάκη Ελένη Μ 5/11 Επιβλέπων Καθηγητής: Σκαλίδης Ελευθέριος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη συσπείρωση των Ευρωπαϊκών Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Carat Sign Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΑΦΔΣΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ DRIVER ΤΥΠΟΥ Α NANOTAX Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα