Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς. Κεφάλαιο 3. Υπηρεσίες και πρωτόκολλα µεταφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς. Κεφάλαιο 3. Υπηρεσίες και πρωτόκολλα µεταφοράς"

Transcript

1 Κεφάλαιο 3 Επίπεδο Μεταφοράς Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, 2η έκδοση ικτύωση Υπολογιστών: Προσέγγιση από Πάνω προς τα Κάτω µε Έµφαση στο ιαδίκτυο, Jim Kurose, Keith Ross 2η έκδοση, Addison- Wesley, (Μετάφραση Εκδόσεις Γκιούρδας, 2004) Επίπεδο Μεταφοράς 3-1 Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς Στόχοι: κατανόηση αρχών που διέπουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από το επίπεδο : πολύπλεξη/αποπολύπλεξη multiplexing/demultiplexing αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων έλεγχος ροής έλεγχος εξέταση πρωτοκόλλων επιπέδου του ια: UDP: ασυνδεσιστρεφής µεταφορά TCP: συνδεσιστρεφής µεταφορά έλεγχος στο TCP Επίπεδο Μεταφοράς 3-2 Κεφάλαιο 3 Υπηρεσίες και πρωτόκολλα 3.1 Υπηρεσίες επιπέδου 3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη 3.3 Ασυνδεσιστρεφής µεταφορά: UDP 3.4 Αρχές αξιόπιστης δεδοµένων 3.5 Συνδεσιστρεφής µεταφορά: TCP δοµή segment αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων έλεγχος ροής διαχείριση συνδέσεων 3.6 Αρχές ελέγχου 3.7 Έλεγχος στο TCP παρέχουν λογική επικοινωνία µεταξύ των διεργασιών µίας εφαρµογής που τρέχουν σε διαφορετικούς hosts τα πρωτόκολλα τρέχουν στα τερµατικά συστήµατα πλευρά αποστολέα: µετατροπή µηνυµάτων εφαρµογής σε segments που προωθούνται στο επίπεδο πλευρά παραλήπτη: συναρµολόγηση των segments σε µηνύµατα που προωθούνται στο επίπεδο εφαρµογής διάφορα πρωτόκολλα διαθέσιµα στις εφαρµογές ιαδίκτυο: TCP και UDP εφαρµογής λογική µεταφορά από άκρο σε άκρο εφαρµογής Επίπεδο Μεταφοράς 3-3 Επίπεδο Μεταφοράς 3-4 1

2 Σχέση µεταξύ επιπέδων & επίπεδο : λογική επικοινωνία µεταξύ διεργασιών επίπεδο : λογική επικοινωνία µεταξύ hosts το επίπεδο επεκτείνει την υπηρεσία παράδοσης από host σε host του επιπέδου σε µία υπηρεσία παράδοσης από διεργασία σε διεργασία (πολύπλεξη/αποπολύπλεξη) το επίπεδο στηρίζεται στις υπηρεσίες του επιπέδου και τις επαυξάνει Αναλογία 12 παιδιά στέλνουν γράµµατα σε 12 παιδιά διεργασίες = παιδιά µηνύµατα εφαρµογής = γράµµατα σε φακέλους hosts = σπίτια πρωτόκολλο = οι συλλέκτες/διανοµείς γραµµάτων στο σπίτι πρωτόκολλο επιπ. = ταχυδροµική υπηρεσία Επίπεδο Μεταφοράς 3-5 Πρωτόκολλα επιπέδου στο ιαδίκτυο UDP: παρεχόµενες υπηρεσίες πολύπλεξη/αποπολύπλεξη έλεγχος ακεραιότητας UDP: αναξιόπιστη υπηρεσία επέκταση της αναξιόπιστης ( best-effort ) υπηρεσίας παράδοσης του IP TCP: πρόσθετες παρεχόµενες υπηρεσίες αξιόπιστη παράδοση έλεγχος ροής έλεγχος µη παρεχόµενες υπηρεσίες: εγγυήσεις ως προς καθυστέρηση bandwidth εφαρµογής λογική µεταφορά από άκρο σε άκρο εφαρµογής Επίπεδο Μεταφοράς 3-6 Κεφάλαιο Υπηρεσίες επιπέδου 3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη 3.3 Ασυνδεσιστρεφής µεταφορά: UDP 3.4 Αρχές αξιόπιστης δεδοµένων 3.5 Συνδεσιστρεφής µεταφορά: TCP δοµή segment αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων έλεγχος ροής διαχείριση σύνδεσης 3.6 Αρχές ελέγχου 3.7 Έλεγχος στο TCP Επίπεδο Μεταφοράς 3-7 Αποπολύπλεξη host προορισµού: το επίπεδο λαµβάνει segments από το επίπεδο το επίπεδο πρέπει να παραδώσει τα segments στις σωστές διεργασίες, ή καλύτερα, στα σωστά sockets πολλαπλά sockets στον host απαιτείται socket identifier κάθε segment φέρει στην επικεφαλίδα πεδία που προσδιορίζουν το socket για το οποίο προορίζονται τα δεδοµένα: αριθµός θύρας πηγής (source port number) αριθµός θύρας προορισµού (destination port number) P1 P1 = socket εφαρµογής host = διεργασία P2 αριθµός θύρας (port number): αριθµός από 16 bits ( ) καλά γνωστοί αριθµοί θύρας (wellknown port numbers): π.χ. θύρα HTTP server: 80 Επίπεδο Μεταφοράς 3-8 2

3 Πολύπλεξη/Αποπολύπλεξη Αποπολύπλεξη στον παραλήπτη host: παράδοση λαµβανοµένων segments στο σωστό socket εφαρµογής = socket P3 = διεργασία P1 P1 εφαρµογής host 1 host 2 Πολύπλεξη στον αποστολέα host: συγκέντρωση δεδοµένων από πολλαπλά sockets, ενθυλάκωση δεδοµένων σε segments, παράδοση segments στο επίπεδο P2 P4 εφαρµογής host 3 Επίπεδο Μεταφοράς 3-9 Αποπολύπλεξη (συνέχεια) Ο host λαµβάνει IP datagrams κάθε datagram έχει διεύθυνση IP πηγής, διεύθυνση IP προορισµού κάθε datagram µεταφέρει ένα segment κάθε segment έχει αριθµό θύρας πηγής, αριθµό θύρας προορισµού Ο host χρησιµοποιεί διευθύνσεις IP & αριθµούς θύρας για να κατευθύνει το segment στο κατάλληλο socket UDP socket identifier TCP socket identifier αριθµός θύρας πηγής 32 bits δεδοµένα εφαρµογής (µήνυµα) αριθµός θύρας προορισµού άλλα πεδία επικεφαλίδας δοµή TCP/UDP segment Επίπεδο Μεταφοράς 3-10 Αποπολύπλεξη στο UDP (ασυνδεσιστρεφής) ένα UDP socket προσδιορίζεται από το ζεύγος: (διεύθυνση IP προορισµού, αριθµός θύρας προορισµού) Όταν ο host λάβει ένα UDP segment: ελέγχει τον αριθµό θύρας προορισµού στο segment κατευθύνει το UDP segment στο socket µε αυτόν τον αριθµό θύρας IP datagrams µε διαφορετικές διευθύνσεις IP πηγής και/ή διαφορετικούς αριθµούς θύρας πηγής οδηγούνται στο ίδιο socket Αποπολύπλεξη στο UDP (συνέχεια) host A host C host B P1 socket ID socket ID (Α, 9157) P3 (C, 6428) P1P2 socket ID SP: 6428 SP: 6428 (B, 5775) client IP: A SP: 9157 DP: 6428 S_IP: Α D_IP: C DP: 9157 S_IP: C D_IP: A server IP: C DP: 5775 S_IP: C D_IP: B SP: 5775 DP: 6428 S_IP: B D_IP: C client IP:B SP παρέχει διεύθυνση επιστροφής Επίπεδο Μεταφοράς 3-11 Επίπεδο Μεταφοράς

4 Αποπολύπλεξη στο TCP (συνδεσιστρεφής) Αποπολύπλεξη στο TCP (συνέχεια) ένα TCP socket προσδιορίζεται από την τετράδα: διεύθυνση IP πηγής αριθµός θύρας πηγής διεύθυνση IP προορισµού αριθµός θύρας προορισµού Ο host που λαµβάνει ένα segment (διεύθυνση IP προορισµού) χρησιµοποιεί και τις τρεις υπόλοιπες τιµές για να κατευθύνει το TCP segment στο κατάλληλο socket Ένας server host µπορεί να υποστηρίξει πολλά TCP sockets ταυτόχρονα: κάθε socket σε ένα host προσδιορίζεται από τη δική του τριάδα Οι web servers έχουν διαφορετικά sockets για κάθε συνδεδεµένο client το non-persistent HTTP έχει διαφορετικό socket για κάθε αίτηση HTTP Επίπεδο Μεταφοράς 3-13 host A host C host B P1 socket ID socket ID P3 P4 (Α, 9157, C, 80) (B, 5775, C, 80) P1P2 client IP: A SP: 9157 DP: 80 S_IP: A D_IP: C SP: 80 SP: 80 DP: 9157 S_IP: C D_IP: A server IP: C DP: 5775 S_IP: C D_IP: B SP: 5775 DP: 80 S_IP: B D_IP: C client IP:B Επίπεδο Μεταφοράς 3-14 Κεφάλαιο Υπηρεσίες επιπέδου 3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη 3.3 Ασυνδεσιστρεφής µεταφορά: UDP 3.4 Αρχές αξιόπιστης δεδοµένων 3.5 Συνδεσιστρεφής µεταφορά: TCP δοµή segment αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων έλεγχος ροής διαχείριση σύνδεσης 3.6 Αρχές ελέγχου 3.7 Έλεγχος στο TCP Επίπεδο Μεταφοράς 3-15 UDP: User Datagram Protocol [RFC 768] µινιµαλιστικό πρωτόκολλο πολύπλεξη/αποπολύπλεξη έλεγχος σφαλµάτων υπηρεσία βέλτιστης προσπάθειας (best effort) Τα UDP segments ενδέχεται: να χαθούν να παραδοθούν εκτός σειράς connectionless: δεν γίνεται χειραψία (handshaking) µεταξύ UDP αποστολέα, παραλήπτη το επίπεδο χειρίζεται κάθε UDP segment ανεξάρτητα από άλλα Τι εξυπηρετεί το UDP; δεν απαιτεί εγκαθίδρυση σύνδεσης (που εισάγει καθυστέρηση) απλό: δεν διατηρεί κατάσταση σύνδεσης receive & send buffers παράµετροι ελέγχου sequence, acknowledgement # σε αποστολέα και παραλήπτη µικρή επικεφαλίδα segment 8 bytes (UDP) vs. 20 bytes (TCP) δεν παρέχει έλεγχο : το UDP µπορεί να στείλει δεδοµένα όσο γρήγορα µπορεί (εν δυνάµει πρόβληµα) δεν έχει καθυστερήσεις λόγω επαναµεταδόσεων Επίπεδο Μεταφοράς

5 UDP Εφαρµογές που χρησιµοποιούν UDP πολυµεσικές εφαρµογές συνεχούς ροής (streaming multimedia) µε ανοχή στις απώλειες ευαίσθητες ως προς το bandwidth άλλες εφαρµογές π.χ. DNS SNMP αξιόπιστη µεταφορά µε UDP: µε µηχανισµούς ανάκαµψης από σφάλµατα στο επίπεδο εφαρµογής ο µηχανισµός εξαρτάται από τις απαιτήσεις της εφαρµογής οµή UDP segment 32 bits source port # dest port # length δεδοµένα εφαρµογής (µήνυµα) checksum length: µήκος UDP segment σε bytes (συµπεριλαµβανοµένης επικεφαλίδας) Επίπεδο Μεταφοράς 3-17 UDP checksum Στόχος: ανίχνευση σφαλµάτων (ανεστραµµένων bits) στο λαµβανόµενο segment Αποστολέας: χειρίζεται το περιεχόµενο του segment ως ακολουθία ακεραίων των 16 bits checksum: συµπλήρωµα ως προς 1 του αθροίσµατος των περιεχοµένων του segment ο αποστολέας τοποθετεί την τιµή του checksum στο πεδίο checksum του UDP segment Παραλήπτης: υπολογίζει το checksum του λαµβανόµενου segment ελέγχει εάν η υπολογισθείσα τιµή του checksum είναι ίση µε την τιµή στο πεδίο checksum: Όχι ανίχνευση σφάλµατος απόρριψη segment προώθηση µε προειδοποίηση Ναι δεν έχει ανιχνευθεί κανένα σφάλµα Επίπεδο Μεταφοράς UDP checksum Έστω segment: Αποστολέας: πρόσθεση CKS σφάλµα Παραλήπτης: πρόσθεση Κεφάλαιο Υπηρεσίες επιπέδου 3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη 3.3 Ασυνδεσιστρεφής µεταφορά: UDP 3.4 Αρχές αξιόπιστης δεδοµένων 3.5 Συνδεσιστρεφής µεταφορά: TCP δοµή segment αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων έλεγχος ροής διαχείριση σύνδεσης 3.6 Αρχές ελέγχου 3.7 Έλεγχος στο TCP Επίπεδο Μεταφοράς 3-19 Επίπεδο Μεταφοράς

6 TCP: Επισκόπηση RFCs: 793, 1122, 1323, 2018, 2581 connection-oriented: µε τη χειραψία (ανταλλαγή µηνυµάτων ελέγχου) γίνεται αρχικοποίηση της κατάστασης σε αποστολέα & παραλήπτη πριν αρχίσει η µεταφορά δεδοµένων full duplex data: αµφίδροµη ροή δεδοµένων στην ίδια σύνδεση point-to-point: ένας αποστολέας, ένας παραλήπτης socket door application writes data TCP send buffer segment application reads data TCP receive buffer socket door send & receive buffers MSS: maximum segment size αξιόπιστη, εν σειρά ροή από bytes (byte stream): δεν υπάρχουν όρια µηνυµάτων έλεγχος ροής: ώστε ο αποστολέας να µην υπερφορτώνει τον παραλήπτη pipelinιng: o έλεγχος ροής και ορίζουν το µέγεθος του παραθύρου στο TCP Επίπεδο Μεταφοράς 3-21 οµή TCP segment Πεδία: source, destination port #: πολύπλεξη/αποπολύπλεξη sequence, acknowledgment #: υλοποίηση αξιόπιστης δεδοµένων header length: µήκος επικεφαλίδας σε λέξεις των 32 bits receive window: αριθµός bytes που είναι διατεθειµένος να λάβει ο παραλήπτης checksum: όπως στο UDP options: προαιρετικό δεν χρησιµοποιείται συνήθως διαπραγµάτευση MSS µεταξύ αποστολέα & παραλήπτη application data: δεδοµένα εφαρµογής (0 µήκος MSS) 32 bits source port # dest port # head len sequence number acknowledgement number not used checksum UAflag P R S F receive window urg data pnter options (µεταβλητό µήκος) application data (µεταβλητό µήκος) Επίπεδο Μεταφοράς 3-22 οµή TCP segment (συνέχεια) Flag bits: URG: υπάρχουν δεδοµένα στο segment που η εφαρµογή (πλευρά αποστολέα) έχει χαρακτηρίσει ως επείγοντα (δεν χρησιµοποιείται, εν γένει) : number έγκυρο PSH: άµεση προώθηση δεδοµένων στην εφαρµογή από τον παραλήπτη RST (reset), SYN (synchronize), FIN (finish): χρησιµοποιούνται για την εγκαθίδρυση και τερµατισµό σύνδεσηςtcp (περισσότερα σε λίγο) URG Πεδίο Flag PSH RST SYN FIN urgent data pointer: εάν URG = 1, τότε το πεδίο αυτό δείχνει τη θέση του τελευταίου byte των επειγόντων δεδοµένων Αριθµός ακολουθίας TCP Το TCP αντιµετωπίζει τα δεδοµένα που λαµβάνει από την εφαρµογή ως µία διατεταγµένη ακολουθία (ροή) από bytes Τα bytes µίας ροής είναι αριθµηµένα ακολουθιακά (αφανώς) Αριθµός ακολουθίας (sequence number) ενός segment: ο αριθµός του πρώτου byte δεδοµένων στο segment στη ροή των bytes Ο αρχικός αριθµός της ακολουθίας των bytes επιλέγεται τυχαία // // ροή bytes // // Επίπεδο Μεταφοράς 3-23 δεδοµένα TCP segment αριθµός ακολ. segment = 53 δεδοµένα TCP segment αριθµός ακολ. segment = 588 Επίπεδο Μεταφοράς

7 Αριθµός επιβεβαίωσης TCP αριθµός επιβεβαίωσης (acknowledgement number): αριθµός ακολουθίας του επόµενου αναµενόµενου byte π.χ. ο host A λαµβάνει το segment µε bytes δεδοµένων (0-535) ο host A στέλνει επιβεβαίωση () µε αριθµό 536 αθροιστικές επιβεβαιώσεις (cumulative acknowledgements): το TCP στέλνει επιβεβαίωση για όλα τα bytes που έχει λάβει στη σωστή σειρά µέχρι το πρώτο byte που εκλείπει π.χ. ο host A λαµβάνει το segment_1 (0-535) και το segment_3 ( ) αλλά όχι το segment_2 ( ) ο host A στέλνει επιβεβαίωση () µε αριθµό 536 segments εκτός σειράς: segments που λαµβάνονται εκτός σειράς είτε απορρίπτονται είτε παραµένουν σε buffers έως ότου φθάσουν τα υπολειπόµενα ανάλογα µε την υλοποίηση TCP seq #, ack # (παράδειγµα) Μετά την αρχικοποίηση κατά την εγκαθίδρυση σύνδεσης TCP: ο host B περιµένει το segment µε αριθµό ακολουθίας 42 ο host A περιµένει το segment µε αριθµό ακολουθίας 79 Ο χρήστης πληκτρολογεί C O host Α επιβεβαιώνει τη λήψη της ηχούς C Host A Seq=42, =79, data = C Host B Seq=79, =43, data = C piggyback Seq=43, =80 Απλό σενάριο εφαρµογής telnet O host B επιβεβαιώνει τη λήψη του C στέλνοντας πίσω την ηχώ του Επίπεδο Μεταφοράς 3-25 Επίπεδο Μεταφοράς 3-26 TCP Round Trip Time και Timeout Επιλογή τιµής timeout στο TCP timeout > όµως είναι τυχαία µεταβλητή τιµή timeout πολύ µικρή: πρόωρο timeout άσκοπες επαναµεταδόσεις τιµή timeout πολύ µεγάλη: αργή αντίδραση στις απώλειες segments η τιµή του timeout καθορίζεται ως συνάρτηση της εκτιµώµενης, από µετρήσεις, τιµής του Εκτίµηση του : βασίζεται στις τιµές δειγµάτων Sample: µετρούµενος από τη µετάδοση ενός segment έως τη λήψη της επιβεβαίωσής του το TCP αγνοεί δείγµατα που προέρχονται από επαναµεταδιδόµενα segments (Γιατί;) Το TCP δεν λαµβάνει δείγµατα Sample για κάθε segment ένα Sample κάθε περίπου Για την εκτίµηση του επιλέγεται ένας µέσος όρος των πρόσφατων δειγµάτων Sample Επίπεδο Μεταφοράς 3-27 Εκτίµηση του Για την εκτίµηση του επιλέγεται ένας µέσος όρος των προσφάτων δειγµάτων Sample µε εκθετικά βάρη (exponential weighted moving average): EstimatedR TT(n) = (1 α)estimated(n 1) + αsample(n),α < 1 n n k Estimated(n) = α (1 α) Sample(k), n 1 k = 1 = αsample(n) + α(1- α)sample(n -1) + 2 n -1 α(1- α) Sample(n - 2) + L + α(1- α) Sample(1) η επίδραση των παλαιοτέρων δειγµάτων φθίνει εκθετικά µε το n όσο µεγαλύτερη η τιµή του α τόσο µεγαλύτερο το βάρος που δίνεται στις πιο πρόσφατες µετρήσεις τυπική τιµή: α = (1/8) Επίπεδο Μεταφοράς

8 Παράδειγµα εκτίµησης του TCP Round Trip Time και Timeout (milliseconds) (milliseconds) : από gaia.cs.umass.edu : to fantasia.eurecom.fr σε fantasia.eurecom.fr Επιλογή τιµής timeout Estimated συν περιθώριο ασφαλείας µεγάλη µεταβλητότητα στο Estimated -> µεγαλύτερο περιθώριο ασφαλείας εκτίµηση της τυπικής απόκλισης του χρησιµοποιώντας τη µέση τιµή (µε εκθετικά βάρη) της απόλυτης απόκλισης του Sample από το Estimated: Dev(n) = (1 β)dev(n 1) + β Sample( n) EstimatedR TT(n) (συνήθως, β = 0.25) 150 Ητιµή του χρονικού διαστήµατος timeout τίθεται σε: time (seconnds) (seconds) Sample Estimated TimeoutInterval = Estimated + 4*Dev Εάν Dev 0 τότε TimeoutInterval Estimated Επίπεδο Μεταφοράς 3-29 Επίπεδο Μεταφοράς 3-30 Κεφάλαιο 3 Αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων στο TCP 3.1 Υπηρεσίες επιπέδου 3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη 3.3 Ασυνδεσιστρεφής µεταφορά: UDP 3.4 Αρχές αξιόπιστης δεδοµένων 3.5 Συνδεσιστρεφής µεταφορά: TCP δοµή segment αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων έλεγχος ροής διαχείριση σύνδεσης 3.6 Αρχές ελέγχου 3.7 Έλεγχος στο TCP Το TCP δηµιουργεί υπηρεσία αξιόπιστης δεδοµένων πάνω από την αναξιόπιστη υπηρεσία του IP χρησιµοποιώντας επαναµεταδόσεις Το TCP χρησιµοποιεί: pipelining των segments αθροιστικές επιβεβαιώσεις (cumulative s) ένα µόνο timer επαναµετάδοσης Γεγονότα που προκαλούν επαναµεταδόσεις: timeouts διπλότυπες επιβεβαιώσεις (duplicate s) Θεωρούµε αρχικά απλοποιηµένο αποστολέα TCP αγνοώντας: διπλότυπες επιβεβαιώσεις έλεγχο ροής, έλεγχο Επίπεδο Μεταφοράς 3-31 Επίπεδο Μεταφοράς

9 Γεγονότα στον TCP αποστολέα: Γεγονότα που συµβαίνουν στην πλευρά του TCP αποστολέα: παραλαβή δεδοµένων από εφαρµογή timeout λήψη επιβεβαίωσης παραλαβή δεδοµένων από εφαρµογή: δηµιουργία segment που φέρει αριθµό ακολουθίας αριθµός ακολουθίας: αριθµός του πρώτου byte δεδοµένων στο segment όπως προκύπτει από την ακολουθιακή αρίθµηση των bytes της ροής εκκίνηση timer εφόσον δεν βρίσκεται σε λειτουργία (θεωρείστε τον timer ως τον timer για το παλαιότερο ανεπιβεβαίωτο segment) προθεσµία λήξης timer: TimeOutInterval προώθηση segment στο IP Επίπεδο Μεταφοράς 3-33 Γεγονότα στον αποστολέα TCP: (συνέχεια) timeout: επαναµετάδοση ανεπιβεβαίωτου segment µε το µικρότερο αριθµό ακολουθίας εκκίνηση timer λήψη επιβεβαίωσης : Εάν πρόκειται για επιβεβαίωση segments που ήταν ανεπιβεβαίωτα προηγουµένως (πριν από τη λήψη του ): ενηµέρωση ως προς τα segments που επιβεβαιώνονται µε το παρόν εκκίνηση timer εφόσον παραµένουν ανεπιβεβαίωτα segments Επίπεδο Μεταφοράς 3-34 NextSeqNum = InitialSeqNum SendBase = InitialSeqNum loop (forever) { switch(event) event: data received from application above create TCP segment with sequence number NextSeqNum if (timer currently not running) start timer pass segment to IP NextSeqNum = NextSeqNum + length(data) event: timer timeout retransmit not-yet-acknowledged segment with smallest sequence number start timer event: received, with field value of y if (y > SendBase) { SendBase = y if (there are currently not-yet-acknowledged segments) start timer } } /* end of loop forever */ Αποστολέας TCP (απλοποιηµένος) SendBase-1: αριθµός του τελευταίου byte που έχει επιβεβαιωθεί Ο αποστολέας ανα-µένει επιβεβαίωση των bytes µε αριθµό SendBase Ο παραλήπτης ανα-µένει bytes µε αριθµό y Παράδειγµα: SendBase = 72, y= 73 y > SendBase, οπότε επιβεβαιώνεται το byte 72 (SendBase = 73) Επίπεδο Μεταφοράς 3-35 TCP: σενάρια επαναµεταδόσεων SendBase = 92 timeout SendBase = 100 Host A Seq=92, 8 bytes data X απώλεια Host B =100 Seq=92, 8 bytes data =100 σενάριο απολεσθέντος SendBase = 92 SendBase = 100 SendBase = 120 SendBase = 120 Seq=92 timeout Seq=92 timeout Host A Seq=100, 20 bytes data =100 Host B Seq=92, 8 bytes data =120 Seq=92, 8 bytes data =120 σενάριο πρόωρου timeout Επίπεδο Μεταφοράς

10 TCP: σενάρια επαναµεταδόσεων (συνέχεια) SendBase = 92 SendBase = 120 timeout Host A Seq=92, 8 bytes data απώλεια Host B Seq=100, 20 bytes data X =120 =100 σενάριο αθροιστικών Επίπεδο Μεταφοράς 3-37 TCP: διπλασιασµός της διάρκειας του timeout Μετά από timeout, το segment επαναµεταδίδεται Το timeout ενδεχοµένως να οφείλεται σε συµφόρηση Προς αποφυγή περαιτέρω, το TimeOutInterval για το επαναµεταδιδόµενο segment υπολογίζεται ως TimeOutInterval = 2 TimeOutInterval To TimeOutInterval διπλα-σιάζεται για κάθε διαδοχικό επαναµεταδιδόµενο segment (εκθετική αύξηση) Η υπαναχώρηση παύει µε την εκκίνηση του timer για µη επαναµεταδιδόµενο segment timeout timeout Host A Host B Seq=92, 8 bytes data απώλεια X =100 Seq=92, 8 bytes data απώλεια X =100 Επίπεδο Μεταφοράς 3-38 Αποστολή στο TCP [RFC 1122, RFC 2581] Ταχεία Επαναµετάδοση (Fast Retransmit) Γεγονός στον παραλήπτη Άφιξη segment εν σειρά µε αναµενό- µενο αριθµό ακολουθίας. Όλα τα δεδοµένα έως τον αναµενόµενο αριθµό ακολουθίας είναι ήδη επιβεβαιωµένα. Άφιξη segment εν σειρά µε αναµενό- µενο αριθµό ακολουθίας. Εκκρεµεί το και ενός ακόµη segment. Άφιξη segment εκτός σειράς µε αριθµό ακολουθίας µεγαλύτερο του αναµενόµενου. Ανίχνευση κενού. Άφιξη segment το οποίο συµπληρώ-νει, µερικώς ή εξ ολοκλήρου, το κενό. ράση TCP παραλήπτη Καθυστερηµένο. Αναµονή έως 500 ms για το επόµενο segment, αποστολή. Άµεση αποστολή ενός αθροιστικού που επιβεβαιώνει αµφότερα τα εν σειρά segments. Άµεση αποστολή ενός διπλότυπου που υποδεικνύει τον αριθµό ακολουθίας του επόµενου αναµενόµενου byte. Άµεση αποστολή, υπό την προϋπόθεση ότι το segment αρχίζει στο κατώτερο άκρο του κενού. Επίπεδο Μεταφοράς 3-39 Ηδιάρκεια του timeout είναι συχνά σχετικά µεγάλη: µεγάλη καθυστέρηση πριν από την επαναµετάδοση απολεσθέντος segment Ανίχνευση απολεσθέντων segments µε διπλότυπα ιπλότυπο : που επιβεβαιώνει ένα segment για το οποίο ο αποστολέας έχει ήδη λάβει επιβεβαίωση Ο αποστολέας συχνά στέλνει πολλά segments το ένα αµέσως µετά το άλλο Εάν ένα segment χαθεί, ο αποστολέας θα λάβει πολλά διπλότυπα Εάν ο αποστολέας λάβει 3 διπλότυπα για το ίδιο segment, υποθέτει ότι το ακόλουθο segment (που µεταδόθηκε µετά από αυτό που έχει επιβεβαιωθεί) χάθηκε: ταχεία επαναµετάδοση: επαναµετάδοση του segment που θεωρείται χαµένο πριν από τη λήξη του timer επαναµετάδοσης Επίπεδο Μεταφοράς

11 Αλγόριθµος ταχείας επαναµετάδοσης: Ταχεία επαναµετάδοση event: received, with field value of y if (y > SendBase) { SendBase = y if (there are currently not-yet-acknowledged segments) start timer } else { increment count of dup s received for y if (count of dup s received for y = 3) { resend segment with sequence number y } διπλότυπο για segment που έχει ήδη επιβεβαιωθεί ταχεία επαναµετάδοση Επίπεδο Μεταφοράς 3-41 Παράδειγµα: Κάθε segment φέρει 20 bytes δεδοµένων Το τρίτο segment µε αριθµό ακολουθίας 60 χάνεται Μετά τη λήψη 3 διπλότυπων = 60 για το δεύτερο segment µε αριθµό ακολουθίας 40, το τρίτο segment µε αριθµό ακολουθίας 60 επαναµεταδίδεται SendBase = 20 SendBase = 40 SendBase = 60 = SendBase = SendBase = SendBase Host A Host B Seq=20 Seq=40 Seq=60 =40 =60Seq=100 Seq=120 =60 =60 =60 Seq=60 Seq=80 X Επίπεδο Μεταφοράς 3-42 Κεφάλαιο Υπηρεσίες επιπέδου 3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη 3.3 Ασυνδεσιστρεφής µεταφορά: UDP 3.4 Αρχές αξιόπιστης δεδοµένων 3.5 Συνδεσιστρεφής µεταφορά: TCP δοµή segment αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων έλεγχος ροής διαχείριση σύνδεσης 3.6 Αρχές ελέγχου 3.7 Έλεγχος στο TCP Επίπεδο Μεταφοράς 3-43 δεδοµένα από IP Έλεγχος ροής στο TCP η σύνδεση TCP τοποθετεί τα bytes που λαµβάνει σωστά και εν σειρά στο receive buffer: RcvWindow ελεύθερος χώρος RcvBuffer δεδοµένα TCP στον buffer διεργασία εφαρµογής όταν η διεργασία της εφαρµογής αργεί να διαβάσει τα δεδοµένα από το receive buffer, τότε ενδέχεται να υπερχειλίσει ο buffer έλεγχος ροής ο αποστολέας δεν υπερχειλίζει τον buffer του παραλήπτη στέλνοντας µεγάλο όγκο δεδοµένων µε µεγάλο ρυθµό υπηρεσία προσαρµογής του ρυθµού αποστολής στο ρυθµό µε τον οποίο διαβάζονται τα δεδοµένα από τον παραλήπτη Επίπεδο Μεταφοράς

12 δεδοµένα από IP Έλεγχος ροής στο TCP: υλοποίηση RcvWindow ελεύθερος χώρος RcvBuffer δεδοµένα TCP στον buffer (Έστω ότι ο παραλήπτης απορρίπτει τα segments που λαµβάνει εκτός σειράς) o ελεύθερος χώρος στο buffer = RcvWindow = RcvBuffer-[LastByteRcvd - LastByteRead] µεταβάλλεται µε δυναµικό τρόπο Ο παραλήπτης ενηµερώνει τον αποστολέα για τον ελεύθερο χώρο στο buffer περιλαµβά-νοντας την τρέχουσα τιµή του RcvWindow σε κάθε segment (πεδίο receive window) που στέλνει στον αποστολέα Ο αποστολέας περιορίζει τα ανεπιβεβαίωτα δεδοµένα στην τιµή του RcvWindow: LastByteSent LastByteAcked RcvWindow εγγύηση ότι ο receive buffer δεν θα υπερχειλίσει deadlock όταν RcvWindow = 0 διεργασία εφαρµογής Επίπεδο Μεταφοράς 3-45 Κεφάλαιο Υπηρεσίες επιπέδου 3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη 3.3 Ασυνδεσιστρεφής µεταφορά: UDP 3.4 Αρχές αξιόπιστης δεδοµένων 3.5 Συνδεσιστρεφής µεταφορά: TCP δοµή segment αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων έλεγχος ροής διαχείριση σύνδεσης 3.6 Αρχές ελέγχου 3.7 Έλεγχος στο TCP Επίπεδο Μεταφοράς 3-46 ιαχείριση σύνδεσης TCP Εγκαθίδρυση σύνδεσης µεταξύ TCP αποστολέα και παραλήπτη πριν από την ανταλλαγή δεδοµένων αρχικοποίηση µεταβλητών: sequence numbers buffers, πληροφορία ελέγχου ροής (π.χ. RcvWindow) O client ξεκινά τη σύνδεση µε τον server ακολουθώντας Χειραψία τριών βηµάτων: Βήµα 1: O client στέλνει TCP SYN segment (SYN = 1) στον server προσδιορίζει το αρχικό seqnum του client: seqnum = client_isn data = ιαχείριση σύνδεσης TCP (συνέχεια) Βήµα 2: Ο server λαµβάνει το SYN segment, απαντά µε SYN segment (SYN = 1, = 1) Ο server εκχωρεί buffers προσδιορίζει αρχικό seqnum seqnum = server_isn acknum = client_isn+1 data = Βήµα 3: Ο client λαµβάνει SYN, απαντά µε segment (SYN = 0, = 1) το οποίο µπορεί να περιέχει data Ο client εκχωρεί buffers seqnum = client_isn+1 acknum = server_isn+1 αίτηση σύνδεσης επιβεβαίωση χορήγησης σύνδεσης client server SYN=1, seq=client_isn SYN segment SYN=1, seq=server_isn =1, ack=client_isn+1 SYN segment SYN=0, seq=client_isn+1 =1, ack=server_isn+1 χορήγηση σύνδεσης Επίπεδο Μεταφοράς 3-47 Επίπεδο Μεταφοράς

13 ιαχείριση σύνδεσης TCP (συνέχεια) ιαχείριση σύνδεσης TCP (συνέχεια) Τερµατισµός σύνδεσης: Ο client αποφασίζει να τερµατίσει τη σύνδεση Βήµα 1: Ο client στέλνει TCP FIN segment (FIN = 1) στον server Βήµα 2: Ο server λαµβάνει το FIN segment, απαντά µε Ο server αρχίζει διαδικασία τερµατισµού της σύνδεσης στέλνοντας FIN segment στον client έναρξη τερµατισµού timed wait λήξη τερµατισµού client FIN FIN server έναρξη τερµατισµού λήξη τερµατισµού Βήµα 3: Ο client λαµβάνει το FIN segment, απαντά µε Κάνει µετάβαση στην κατάσταση timed wait απαντά µε σε λαµβανόµενα FIN segments Βήµα 4: O server λαµβάνει Η σύνδεση τερµατίζεται έναρξη τερµατισµού timed wait λήξη τερµατισµού client FIN FIN server έναρξη τερµατισµού λήξη τερµατισµού Επίπεδο Μεταφοράς 3-49 Επίπεδο Μεταφοράς 3-50 ιαχείριση σύνδεσης TCP (συνέχεια) ιαχείριση σύνδεσης TCP (συνέχεια) client server SYN_SENT SYN LISTEN κύκλος ζωής TCP server ESTABLISHED SYN SYN_RCVD ESTABLISHED κύκλος ζωής TCP client κύκλος ζωής TCP client FIN_WAIT_1 FIN_WAIT_2 TIME_WAIT FIN FIN CLOSE_WAIT LAST_ Επίπεδο Μεταφοράς 3-51 Επίπεδο Μεταφοράς

14 ιαχείριση σύνδεσης TCP (συνέχεια) client server Κεφάλαιο 3 κύκλος ζωής TCP server SYN_SENT ESTABLISHED FIN_WAIT_1 FIN_WAIT_2 TIME_WAIT SYN SYN FIN FIN LISTEN SYN_RCVD ESTABLISHED CLOSE_WAIT LAST_ 3.1 Υπηρεσίες επιπέδου 3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη 3.3 Ασυνδεσιστρεφής µεταφορά: UDP 3.4 Αρχές αξιόπιστης δεδοµένων 3.5 Συνδεσιστρεφής µεταφορά: TCP δοµή segment αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων έλεγχος ροής διαχείριση σύνδεσης 3.6 Αρχές ελέγχου 3.7 Έλεγχος στο TCP Επίπεδο Μεταφοράς 3-53 Επίπεδο Μεταφοράς 3-54 Αρχές ελέγχου Συµφόρηση: αίτια: το δίκτυο δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στο φόρτο της κίνησης (µεγάλος αριθµός πηγών, µεγάλος όγκος δεδοµένων, υψηλός ρυθµός µετάδοσης των πηγών) αποτελέσµατα: απώλειες πακέτων (υπερχείλιση των buffers των δροµολογητών) µεγάλες καθυστερήσεις (αναµονή στους buffers των δροµολογητών) Έλεγχος : µηχανισµοί αποφυγής ή αντίδρασης στη συµφόρηση διαφέρει από τον έλεγχο ροής Επίπεδο Μεταφοράς 3-55 Αίτια/κόστος : σενάριο 1 δύο αποστολείς, δύο παραλήπτες ένας δροµολογητής, απεριόριστος αριθµός buffers χωρίς επαναµεταδόσεις φορτίο προσφερόµενο στο δροµολογητή: λ in ανά σύνδεση χωρητικότητα εξόδου R throughput σύνδεσης λ out λ out R/2 R/2 Host B καθυστέρηση Host A λ in R/2 λ in λ in : αρχικά δεδοµένα απεριόριστος αριθµός κοινών buffers στη ζεύξη εξόδου λ out ησυµφόρηση προκαλεί µεγάλες καθυστερήσεις αναµονής στην ουρά µέγιστο επιτευκτό throughput Επίπεδο Μεταφοράς

15 Αίτια/κόστος : σενάριο 2 ένας δροµολογητής, πεπερασµένος αριθµός buffers απώλειες πακέτων αξιόπιστες συνδέσεις επαναµεταδόσεις απωλεσθέντων segments λ in : ρυθµός αποστολής αρχικών δεδοµένων (εφαρµογή επίπεδο ) λ in : ρυθµός αποστολής αρχικών και επαναµεταδιδόµενων δεδοµένων ή φόρτος προσφερόµενος στο δίκτυο (επίπεδο δίκτυο) Host A λ in : αρχικά δεδοµένα λ out Αίτια/κόστος : σενάριο 2 a) Ιδανική περίπτωση: Έστω ότι ο host A γνωρίζει πότε υπάρχει ελεύθερος χώρος στο buffer και µόνο τότε στέλνει δεδοµένα δεν έχουµε απώλειες/επαναµεταδόσεις λ in = λ in = λ out < R/2 Host B λ' in : αρχικά δεδοµένα συν επαναµεταδιδόµενα δεδοµένα πεπερασµένος αριθµός κοινών buffers στη ζεύξη εξόδου λ out R/2 R/2 λ in = λ in απόδοση εξαρτάται από το µηχανισµό επαναµεταδόσεων ισχύει πάντοτε: λ in = λ out (goodput) Επίπεδο Μεταφοράς 3-57 Επίπεδο Μεταφοράς 3-58 Αίτια/κόστος : σενάριο 2 b) τέλεια επαναµετάδοση: Έστω ότι ο host A επαναµεταδίδει µόνο τα δεδοµένα που έχουν χαθεί λ in > λ out Για προσφερόµενο φόρτο λ in =R/2, το throughput είναι λ out = λ in =R/3 λ out Αίτια/κόστος : σενάριο 2 c) Έστω ότι ο host A επαναµεταδίδει δεδοµένα που έχουν καθυστερήσει χωρίς να έχουν χαθεί η ζεύξη µεταδίδει πολλαπλά αντίγραφα του ίδιου πακέτου Για την ίδια τιµή του λ out, η τιµή του λ in µεγαλύτερη από ότι στην περίπτωση της τέλειας επαναµετάδοσης R/2 R/3 επαναµεταδόσεις λ out R/2 R/3 λ out R/4 λ in R/2 λ in κόστος : περισσότερο έργο (επαναµεταδόσεις) για δεδοµένο goodput Επίπεδο Μεταφοράς 3-59 R/2 λ R/2 in λ in κόστος : σπατάλη χωρητικότητας που οφείλεται σε άσκοπες επαναµεταδόσεις λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων Επίπεδο Μεταφοράς

16 Αίτια/κόστος : σενάριο 3 τέσσερις αποστολείς διαδροµές µε δύο δροµολογητές timeout/επαναµεταδόσεις Host A Ε: Τι συµβαίνει καθώς τα λ in και λ in αυξάνονται; λ in : αρχικά δεδοµένα λ' in : αρχικά δεδοµένα συν επαναµεταδιδόµενα δεδοµένα πεπερασµένος αριθµός κοινών buffers στη ζεύξη εξόδου λ out Host B Αίτια/κόστος : σενάριο 3 Για µικρές τιµές του λ in, οι buffers σπάνια υπερχειλίζουν και λ out λ in λ in Για µεγάλες τιµές του λ in και λ in, λ out 0 λ out R/2 Host D R 4 R 1 Host C λ in R 3 R 2 Άλλο ένα κόστος της : όταν ένα πακέτο απορρίπτεται, οποιαδήποτε upstream χωρητικότητα χρησιµοποιήθηκε για τη µετάδοση αυτού του πακέτου σπαταλιέται Επίπεδο Μεταφοράς 3-61 Επίπεδο Μεταφοράς 3-62 ιαφορετικές προσεγγίσεις στο πρόβληµα του ελέγχου ύο ευρείες κατηγορίες µεθόδων ελέγχου : Έλεγχος από άκρο σε άκρο: κανένα άµεσο feedback από το δίκτυο συµφόρηση συνάγεται από τις παρατηρούµενες απώλειες, καθυστερήσεις στα τερµατικά συστήµατα η προσέγγιση αυτή έχει υιοθετηθεί στο TCP Έλεγχος επιβοηθούµενος από το δίκτυο: οι δροµολογητές παρέχουν feedback στα τερµατικά συστήµατα ένα bit που υποδεικνύει συµφόρηση (DECbit, ATM EERC) ρητός ρυθµός για τον αποστολέα (ATM EERC) ακριβέστερος έλεγχος ρυθµού µετάδοσης αυξηµένη πολυπλοκότητα Κεφάλαιο Υπηρεσίες επιπέδου 3.2 Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη 3.3 Ασυνδεσιστρεφής µεταφορά: UDP 3.4 Αρχές αξιόπιστης δεδοµένων 3.5 Συνδεσιστρεφής µεταφορά: TCP δοµή segment αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων έλεγχος ροής διαχείριση σύνδεσης 3.6 Αρχές ελέγχου 3.7 Έλεγχος στο TCP Επίπεδο Μεταφοράς 3-63 Επίπεδο Μεταφοράς

17 Έλεγχος στο TCP Το TCP αναγκαστικά χρησιµοποιεί έλεγχο από άκρο σε άκρο: το IP δεν παρέχει πληροφορία Κάθε αποστολέας ελέγχει το ρυθµό µετάδοσης ως συνάρτηση της που αντιλαµβάνεται Τρόπος µεταβολής ρυθµού: µε τη µεταβλητή congestion window (CongWin): LastByteSent-LastByteAcked min{congwin, RcvWindow} Χονδρικά, για το ρυθµό αποστολής ισχύει: CongWin ρυθµός = bytes/sec Το παράθυρο CongWin µεταβάλλεται δυναµικά, ως συνάρτηση της που αντιλαµβάνεται ο αποστολέας Επίπεδο Μεταφοράς 3-65 Έλεγχος στο TCP Τρόπος µε τον οποίο ο αποστολέας αντιλαµβάνεται τη συµφόρηση: γεγονός απώλειας = timeout ή 3 διπλότυπα ack ο αποστολέας µειώνει το ρυθµό (CongWin)µετά από ένα γεγονός απώλειας Αλγόριθµος ελέγχου TCP Reno: Τρεις κύριοι µηχανισµοί: προσθετική αύξηση πολλαπλασιαστική µείωση (Additive Increase Multiplicative Decrease - AIMD) αργή εκκίνηση (slow start) αντίδραση σε γεγονότα timeout Επίπεδο Μεταφοράς 3-66 Προσθετική αύξηση πολλαπλασιαστική µείωση στο TCP πολλαπλασιαστική µείωση: υποδιπλασιασµός του CongWin µετά από κάθε γεγονός απώλειας παράθυρο congestion CongWin window 24 Kbytes 16 Kbytes 8 Kbytes αποφυγή προσθετική αύξηση: αύξηση του CongWin κατά 1 MSS κάθε όσο δεν συµβαίνουν γεγονότα απώλειας: ανίχνευση (probing) αύξηση του CongWin κατά MSS (MSS/CongWin) µε κάθε λαµβανόµενη επιβεβαίωση Αργή εκκίνηση στο TCP αρχική τιµή CongWin = 1 MSS αρχικός ρυθµός αποστολής MSS/ π.χ. MSS = 500 bytes, = 200 msec αρχικός ρυθµός MSS/ = 20 kbps ενδεχοµένως διαθέσιµη χωρητικότητα >> MSS/ γραµµική αύξηση ρυθµού πολύ αργή σε σχέση µε διαθέσιµη χωρητικότητα επιθυµητή η ταχεία αύξηση του ρυθµού σε επιτρεπτό επίπεδο στο ξεκίνηµα της σύνδεσης ο αποστολέας αυξάνει το ρυθµό του εκθετικά µέχρι το πρώτο γεγονός απώλειας (αργή εκκίνηση αντί αποφυγή ) Σύνδεση TCP µεγάλης διάρκειας time Επίπεδο Μεταφοράς 3-67 Επίπεδο Μεταφοράς

18 Αργή εκκίνηση στο TCP (συνέχεια) στο ξεκίνηµα της σύνδεσης ο ρυθµός αυξάνει εκθετικά µέχρι το πρώτο γεγονός απώλειας διπλασιασµός της τιµής CongWin κάθε επιτυγχάνεται µε την αύξηση του CongWin κατά 1MSSµε κάθε λαµβανόµενη επιβεβαίωση Αργή εκκίνηση (slow start): µικρός αρχικός ρυθµός αποστολής που όµως αυξάνεται εκθετικά Host A Host B ένα segment δύο segments τέσσερα segments Επίπεδο Μεταφοράς 3-69 ιευκρίνιση Μετά από 3 διπλότυπα : CongWin µειώνεται στο µισό στη συνέχεια το παράθυρο αυξάνεται γραµµικά Όµως µετά από timeout: CongWin παίρνει τιµή 1 MSS στη συνέχεια το παράθυρο αυξάνεται εκθετικά έως ένα κατώφλι και µετά αυξάνεται γραµµικά µέγεθος παραθύρου (segments) αργή εκκίνηση γεγονός απώλειας αποφυγή αργή εκκίνηση διπλότυπα timeout αποφυγή Φιλοσοφία: 3 διπλότυπα είναι ένδειξη ότι το δίκτυο είναι σε θέση να παραδώσει µερικά segments ένα timeout πριν από 3 διπλότυπα είναι πιο ανησυχητικό σε Επίπεδο Μεταφοράς 3-70 ιευκρίνιση (συνέχεια) TCP Tahoe, TCP Reno, TCP Vegas ηαύξηση µεταβάλλεται από εκθετική σε γραµµική όταν η τιµή του CongWin φθάσει το µισό της τιµής πριν από το timeout Υλοποίηση: Μεταβλητή Threshold Όταν συµβεί ένα γεγονός απώλειας, η µεταβλητή Threshold παίρνει τιµή ίση µε το µισό της τιµής που είχε το CongWin ακριβώς πριν από το γεγονός µέγεθος παραθύρου (segments) κατώφλι σε TCP Tahoe: αργή εκκίνηση µετά από κάθε γεγονός απώλειας TCP Reno: ταχεία επαναφορά (fast recovery) µετά από 3 διπλότυπα µέγεθος παραθύρου (segments) διπλότυπα ταχεία επαναφορά TCP Vegas: ανίχνευση πριν από την εµφάνιση απωλειών συµφόρηση προβλέπεται από τους παρατηρούµενους χρόνους γραµµική µείωση του ρυθµού αποστολής όταν επίκειται συµφόρηση TCP Reno TCP Tahoe σε Επίπεδο Μεταφοράς 3-71 Επίπεδο Μεταφοράς

19 Σύνοψη: Έλεγχος στο TCP Όταν CongWin < Threshold, ο αποστολέας βρίσκεται στη φάση αργής εκκίνησης και CongWin αυξάνεται εκθετικά Όταν CongWin > Threshold, ο αποστολέας βρίσκεται στη φάση αποφυγής και CongWin αυξάνεται γραµµικά Όταν ληφθούν τρία διπλότυπα, Threshold CongWin/2 και CongWin Threshold Όταν συµβεί ένα timeout, Threshold CongWin/2 και CongWin 1 MSS Έλεγχος TCP Κατάσταση Slow Start (SS) Congestion Avoidance (CA) SS ή CA SS ή CA SS ή CA Timeout Γεγονός Λήψη για δεδοµένα που ήταν προηγουµένως ανεπιβεβαίωτα Λήψη για δεδοµένα που ήταν προηγουµένως ανεπιβεβαίωτα Τριπλό διπλότυπο ιπλότυπο ράση Αποστολέα TCP CongWin = CongWin + MSS, Εάν (CongWin > Threshold), τότε µετάβαση στην κατάσταση Congestion Avoidance CongWin = CongWin+MSS * (MSS/CongWin) Threshold = CongWin/2, CongWin = Threshold, Μετάβαση στην κατάσταση Congestion Avoidance Threshold = CongWin/2, CongWin = 1 MSS, Μετάβαση στην κατάσταση Slow Start Αύξηση µετρητή διπλότυπων για το segment που επιβεβαιώνεται Σχόλιο Έχει ως αποτέλεσµα το διπλασιασµό τουcongwin κάθε Αθροιστική αύξηση, µε αποτέλεσµα την αύξηση του CongWin κατά 1 MSS κάθε Ταχεία ανάκαµψη µετά από πολλαπλασιαστική µείωση Η τιµή του CongWin δεν πέφτει κάτω από 1 MSS Μετάβαση σε slow start Οι µεταβλητές CongWin και Threshold δε µεταβάλλονται Επίπεδο Μεταφοράς 3-73 Επίπεδο Μεταφοράς 3-74 Μέσο throughput σύνδεσης TCP αγνοούµε τις φάσεις αργής εκκίνησης µετά από timeout (µικρή διάρκεια) έστω W η τιµή του CongWin όταν συµβαίνει ένα γεγονός απώλειας θεωρούµε ότι W σταθ., σταθ. ορυθµός της σύνδεσης αυξάνεται γραµµικά από W/2 σε W/ (αύξηση κατά MSS/ κάθε ) µέσο throughput σύνδεσης = CongWin/ W 0.75W ίκαιη κατανοµή χωρητικότητας στο TCP Έστω ότι K συνδέσεις TCP µοιράζονται µία ζεύξη χωρητικότητας R Η ζεύξη αποτελεί bottleneck : οι υπόλοιπες ζεύξεις από τις οποίες διέρχονται οι συνδέσεις έχουν χωρητικότητα πολύ µεγαλύτερη από αυτήν του bottleneck Ένας µηχανισµός ελέγχου χαρακτηρίζεται ως δίκαιος εάν καθεµία από τις K συνδέσεις έχει µέσο ρυθµό µετάδοσης ίσο περίπου µε R/K Ο µηχανισµός προσθετικής αύξησης-πολλαπλασιαστικής µείωσης είναι δίκαιος TCP σύνδεση 1 W 2 Επίπεδο Μεταφοράς 3-75 TCP σύνδεση 2 δροµολογητής bottleneck χωρητικότητα εξόδου R Επίπεδο Μεταφοράς

20 ίκαιη κατανοµή χωρητικότητας στο TCP Υποθέσεις: ύο συνδέσεις TCP µοιράζονται µία ζεύξη χωρητικότητας R Από τη ζεύξη δεν διέρχονται άλλες συνδέσεις TCP ή κίνηση UDP Οι συνδέσεις έχουν το ίδιο MSS και (οπότε εάν έχουν το ίδιο CongWin θα έχουν και το ίδιο throughput) Οι συνδέσεις εφαρµόζουν τον µηχανισµό προσθετικής αύξησηςπολλαπλασιαστικής µείωσης (αγνοείται η σύντοµη φάση αργής εκκίνησης) Ισοκατανοµή χωρητικότητας στο TCP Two συνδέσεις ανταγωνίζονται για τη χωρητικότητα: Η προσθετική αύξηση έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του συνολικού throughput κατά µήκος µίας ευθείας µε κλήση 1 Η πολλαπλασιαστική µείωση έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του συνολικού throughput κατά µήκος µίας ευθείας που διέρχεται από την αρχή των αξόνων R ισοκατανοµή χωρητικότητας TCP σύνδεση 1 TCP σύνδεση 2 δροµολογητής bottleneck χωρητικότητα εξόδου R Επίπεδο Μεταφοράς 3-77 throughput σύνδεσης 2 Α (R 1, R 2 ) throughput σύνδεσης 1 απώλεια: υποδιπλασιασµός παραθύρου αποφυγή : προσθετική αύξηση απώλεια: υποδιπλασιασµός παραθύρου αποφυγή : προσθετική αύξηση R Επίπεδο Μεταφοράς 3-78 UDP ίκαιη κατανοµή χωρητικότητας Οι εφαρµογές πολυµέσων δεν χρησιµοποιούν συνήθως TCP: αποφεύγουν τον περιορισµό του ρυθµού από τον έλεγχο Προτιµούν να χρησιµοποιούν UDP: εισάγουν στο δίκτυο audio/ video µε σταθερό ρυθµό, ανέχονται τις απώλειες απαιτούνται βελτιωµένοι µηχανισµοί ελέγχου Παράλληλες συνδέσεις TCP µία εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιεί παράλληλες συνδέσεις ανάµεσα σε 2 hosts π.χ. Web browsers Παράδειγµα: ζεύξη χωρητικότητας R υποστηρίζει 9 συνδέσεις νέα εφαρµογή ζητά 1 σύνδεση TCP, λαµβάνει 1/10 της χωρητικότητας της νέα εφαρµογή ζητά 11 συνδέσεις TCP, λαµβάνει 1/2 της χωρητικότητας της! Επίπεδο Μεταφοράς 3-79 Μοντελοποίηση καθυστέρησης στο TCP Καθυστέρηση (latency): που απαιτείται από τη στιγµή που ένας client εγκαθιδρύει µία σύνδεση TCP µε ένα server µε σκοπό να ζητήσει ένα αντικείµενο µέχρι τη στιγµή που θα ολοκληρωθεί η λήψη του αντικειµένου από τον client Εάν αγνοήσουµε τη συµφόρηση, παράγοντες που επηρεάζουν την καθυστέρηση είναι: εγκαθίδρυση σύνδεσης TCP µετάδοση δεδοµένων µηχανισµός αργής εκκίνησης Μοντέλο : Ο client και ο server συνδέονται µεταξύ τους µε µία ζεύξη χωρητικότητας R client ζεύξη χωρητικότητας R server Επίπεδο Μεταφοράς

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνία από άκρο σε άκρο Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Το Επίπεδο Μεταφοράς 2 Το πρωτόκολλο UDP 3 ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606:

Διαβάστε περισσότερα

T C P. (Transmission Control Protocol) Αβραάµ Κεβρεκίδης Μανώλης Μελάκης Μάριος Ιακώβου 1

T C P. (Transmission Control Protocol) Αβραάµ Κεβρεκίδης Μανώλης Μελάκης Μάριος Ιακώβου 1 T C P (Transmission Control Protocol) Αβραάµ Κεβρεκίδης Μανώλης Μελάκης Μάριος Ιακώβου 1 3.5 Προσανατολισµένη προς τη Σύνδεση Μεταφορά. TCP: (Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης). 3.5.1. Σύνδεση TCP To TCP υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol)

Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Η υλοποίηση του πρωτοκόλλου µεταφοράς TCP είναι προσανατολισµένη για ενσύρµατα δίκτυα δεδοµένων παρέχοντας µια ασφαλή µεταφορά δεδοµένων µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Χρόνος επαναμετάδοσης Στην προηγούμενη διάλεξη είδαμε ότι: Η πρόβλεψη του χρόνου επαναμετάδοσης ενός πακέτου βάσει του εκθετικού μέσου παρατηρημένου χρόνου παράδοσης παλιότερων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: ICMP

Εργαστήριο Ethereal: ICMP Εργαστήριο Ethereal: ICMP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε µερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και από τις 6 ερωτήσεις του Μέρους ΙΙ Πάντοτε οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Wireshark: TCP

Εργαστήριο Wireshark: TCP Εργαστήριο Wireshark: TCP Έκδοση: 2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε λεπτοµερώς

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer)

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Περίληψη Ο ρόλος του επιπέδου μεταφοράς Τα στοιχεία του πρωτοκόλλου μεταφοράς Τα πρωτόκολλα μεταφοράς του Διαδικτύου UDP (User Datagram Protocol) RPC (Remote Procedure

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης... Περιεχόμενα Εισαγωγή...7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11 Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25 Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...65 Κεφάλαιο 4 Μεταγωγή Δεδομένων και Δρομολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP Βίτσας Βασίλειος Αρχιτεκτονική και φιλοσοφία του Internet Ένα διαδίκτυο TCP/IP παρέχει 3 είδη υπηρεσιών Η διάταξη τους είναι ιεραρχική Ασυνδεσμικό σύστημα παράδοσης ΗυπηρεσίαIP ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 3: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 3: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 3: Εισαγωγή Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: IP

Εργαστήριο Ethereal: IP Εργαστήριο Ethereal: IP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λογισμικό Δεδομένα Πακέτο Πακέτο Υλικό Πλαίσιο Bit Επίπεδο δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων

Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργακάκης Χρήστος Επιβλέπον : Χαρχαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ6 / ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ # - Λύσεις Ασκήσεων Θέµα Α Έστω T t ο µέσος χρόνος µετάδοσης ενός πλαισίου δεδοµένων και Τ f, αντίστοιχα, ο χρόνος µετάδοσης πλαισίου επιβεβαίωσης αρνητικής, na, ή θετικής ac

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3 Καθυστέρησησεδίκτυα µεταγωγήςπακέτων 2 ο Φροντιστήριο ΗΥ 335 Οι 4 συνιστώσες της καθυστέρησης πακέτων 2 Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 3 Ακαδημαϊκό Έτος 011-01 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 9/01/01 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Στόχος: Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ύλης του Α Τόμου, ο στόχος της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Wireshark: DNS

Εργαστήριο Wireshark: DNS Εργαστήριο Wireshark: DNS Έκδοση:2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.5 του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα και Internet στο επιχειρηµατικό περιβάλον

Δίκτυα και Internet στο επιχειρηµατικό περιβάλον Δίκτυα και Internet στο επιχειρηµατικό περιβάλον Πρώτη οµάδα ασκήσεων Οδηγίες Η εργασία αυτή είναι ατοµική. Μπορείτε να µιλήσετε µε άλλους φοιτητές για να ανταλλάξετε ιδέες. Αν κάποιος συµφοιτητής σας

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP (ΤRANSMISSION CONTROL PROTOCOL)

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP (ΤRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) Κεφάλαιο 5 ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP (ΤRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) 5.1 Εισαγωγή : Όπως είδαµε, το πρωτόκολλο ΙΡ του 3ου στρώµατος παρέχει υπηρεσίες αποστολής πακέτων δια µέσου ετερογενών φυσικών δικτύων χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Κεφάλαιο 7 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές

ιαδικτυακές Εφαρµογές ιαδικτυακές Εφαρµογές µε Java2 Στοιχεία ικτυακής Επικοινωνίας Όροι IP address 32bit αριθµός που χρησιµοποιείται από το Internet Protocol για την παράδοση δεδοµένων στο σωστό υπολογιστή στο δίκτυο. Port

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο. Αναγκαιότητα και ορισμός λογικής σύνδεσης. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο. Αναγκαιότητα και ορισμός λογικής σύνδεσης. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Λογική σύνδεση 2 Πλαισίωση 3 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων 4 5 Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013. Στόχος: 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013 Άσκηση 4 Η κατανόηση βασικών εννοιών όσον αφορά τη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 2: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 2: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 2: Εισαγωγή Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ SNMP

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ SNMP ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Ε Εξάµηνο, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας 2002

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Από ένα αθόρυβο κανάλι 4 khz παίρνουμε δείγματα κάθε 1 msec. - Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων; - Πώς μεταβάλλεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών

ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα: Ασκήσεις για τις ενότητες 1 4 (Εισαγωγή) Ιωάννης Μοσχολιός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σελίδα Περιεχόμενα 1. Σκοποί ενότητας... 5. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Παράδοση στο e-class Προθεσµία: 6/4/2014 Σωτήρης Διαµαντόπουλος, Σωτήρης-Άγγελος Λένας {sdiaman, slenas} @ ee.duth.gr Στα αρχεία µε όνοµα Ergasia1_a.tcl και Ergasia1_b.tcl,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα δικτύου στο Internet Παράδοση πακέτων IP Για να παραδοθεί ένα πακέτο IP εμπλέκονται δύο διαφορετικές διεργασίες: 1. Προώθηση: Πώς θα μεταφερθεί το πακέτο από τη διεπαφή εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

( εύτερο Κεφάλαιο του Προγράµµατος ALL THREE LAYERS - ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ Α)

( εύτερο Κεφάλαιο του Προγράµµατος ALL THREE LAYERS - ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ Α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ( εύτερο Κεφάλαιο του Προγράµµατος ALL THREE LAYERS - ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ Α) Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται µε τα τρία επίπεδα που περιλαµβάνει το πρωτόκολλο Χ.25, δηλαδή το φυσικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα δικτύου στο Internet Παράδοση πακέτων IP Για να παραδοθεί ένα πακέτο IP εμπλέκονται δύο διαφορετικές διεργασίες: 1. Προώθηση: Πώς θα μεταφερθεί το πακέτο από τη διεπαφή εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts)

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Η επικοινωνία εφαρµογών που τρέχουν σε ετερογενή συστήµατα τα οποία συνδέονται σε δίκτυα διαφορετικών τεχνολογιών Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο. Fontas Fafoutis

ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο. Fontas Fafoutis <fontas@csd.uoc.gr> ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο Fontas Fafoutis Έλεγχος Λαθών Υποθέστε ότι το περιεχόμενο πληροφοριών ενός πακέτου είναι η ομάδα bit 1000101011100011 και ότι χρησιμοποιείται ένα σχήμα άρτιας

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 5

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 5 ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 5 Επίδοση πρωτοκόλλου Selective Repeat 1. Πρωτόκολλο Selective Repeat Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα μελετηθεί η επίδοση του πρωτοκόλλου Selective Repeat (πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Τετάρτη 16 Ιουνίου 2004 Οδηγίες: Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3,5 ώρες. Ισχύουν όσα αναφέρονται στους Κανονισµούς Εξετάσεων του ΕΑΠ γενικότερα και της ΘΕ ειδικότερα. Είναι υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

EPL324: Tutorials* on Communications and Networks Tutorial 2: Chapter 1 Review Questions

EPL324: Tutorials* on Communications and Networks Tutorial 2: Chapter 1 Review Questions EPL324: Tutorials* on Communications and Networks Tutorial 2: Chapter 1 Review Questions Pavlos Antoniou University of Cyprus Department of Computer Science * The material is taken from J.F. Kurose & K.W.

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 4.1. Δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology)

Σχήμα 4.1. Δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology) Λειτουργίες του Network Layer - Δρομολόγηση Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται ένα δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology), όπως είναι για παράδειγμα ένα δίκτυο ευρείας περιοχής WAN (Wide Area Network).

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 4: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Θεωρητικές Ασκήσεις (# ): ειγµατοληψία, κβαντοποίηση και συµπίεση σηµάτων. Στην τηλεφωνία θεωρείται ότι το ουσιαστικό περιεχόµενο της

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Δρομολόγηση ΙI Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Αυτόνομο σύστημα ονομάζουμε εκείνο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ένα σύνολο δρομολογητών και δικτύων υπό τη διαχείριση ενός και μόνο οργανισμού Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Wireshark: Εισαγωγή

Εργαστήριο Wireshark: Εισαγωγή Εργαστήριο Wireshark: Εισαγωγή Έκδοση:2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Συχνά, µπορούµε να κατανοήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Εργαστήριο 8 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Στόχος Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανίχνευση Δικτυακών Προβλημάτων Με Χρήση Εξειδικευμένων Εργαλειών Ανάλυσης Κίνησης Δικτύου TCPTrace, TCPDump, NDT, Iperf, Wireshark, BWCTL, Layer

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ημέχρι τώρα περιγραφή των πρωτοκόλλων TCP/IP αποδεικνύει, ότι το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των αυτοδύναμων πακέτων στον προορισμό, που δηλώνεται από τη διεύθυνση προορισμού, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer)

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Μοντέλα υπηρεσιών του επιπέδου δικτύου Προώθηση έναντι δρομολόγησης (forwarding vs routing) IP: Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγή Κυκλωμάτων και Πακέτων και Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης

Μεταγωγή Κυκλωμάτων και Πακέτων και Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης Μεταγωγή Κυκλωμάτων και Πακέτων και Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης Περίληψη Μεταγωγή Κυκλωμάτων (Circuit switching) Μεταγωγή Πακέτων (Packet switching) Μεταγωγή Εικονικών Κυκλωμάτων (Virtual circuit switching)

Διαβάστε περισσότερα

Ροή πολυμέσων. Εισαγωγή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές μέσων Το πρωτόκολλο RTSP

Ροή πολυμέσων. Εισαγωγή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές μέσων Το πρωτόκολλο RTSP Ροή πολυ Εισαγωγή Ροή από εξυπηρετητές Ροή από εξυπηρετητές Το πρωτόκολλο RTSP Τεχνολογία Πολυ και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 17-1 Εισαγωγή Ροής (media streaming) Αναπαραγωγή παράλληλα με τη λήψη Αρκεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνοι Μετάδοσης και Διάδοσης

Χρόνοι Μετάδοσης και Διάδοσης Εργαστήριο 2 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Χρόνοι Μετάδοσης και Διάδοσης Στόχος Ο στόχος του σημερινού εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:09 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 23: Εισαγωγή στην Δικτύωση (Networking) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Διευθύνσεις και Θύρες - Sockets και ServerSockets Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα