ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 07/02/2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΕΚ ΟΣΗ Πληροφορίες συλλεγµένες από την EURORDIS Η οδηγία για τα ικαιώµατα των Ασθενών στη ιασυνοριακή Φροντίδα Υγείας, υιοθετήθηκε επισήµως στις 9 Μαρτίου Από την έκδοση της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα µέλη-κράτη έχουν διορία 30 µηνών για να προσαρµόσουν την οδηγία στην κρατική νοµοθεσία τους. Το έγγραφο αυτό προορίζεται να απαντήσει ορισµένα από τα βασικά ερωτήµατα των εκπροσώπων ασθενών, ώστε να κατανοήσουν ουσιαστικά τη νέα νοµοθεσία, καθώς και να ενηµερώσουν σε εθνικό επίπεδο τους φορείς και τους ασθενείς, για τη µετάβαση στη νέα Οδηγία.

2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Ο ΗΓΙΑ 2011/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ Εισαγωγή ένα Γιατί υπάρχει και Κανονισµός και Οδηγία; δύο Που διαφέρουν; τρία Είναι χρήσιµη η φόρµα S2 (πρώην E112); τέσσερα Γιατί δεν είναι η φόρµα S2 ικανοποιητική (πρώην Ε112); πέντε Τι είναι σηµαντικό στη νέα Οδηγία; έξι Ποια µορφή φροντίδας υγείας καλύπτεται από την Οδηγία; επτά Μπορώ να αναζητήσω φροντίδα στο εξωτερικό εάν δεν υπάρχει θεραπεία στη χώρα µου; οκτώ Ως ασθενείς πρέπει να πληρώσουµε τη φροντίδα και να αποζηµιωθούµε µετά; εννέα Σε ποιες περιπτώσεις µπορούν να µου αρνηθούν την αποζηµίωση; δέκα Τίποτα σηµαντικό για τις σπάνιες παθήσεις συγκεκριµένα; έντεκα Υπάρχει διαφορά στην τιµή για τους υπήκοους και για τους αλλοδαπούς; δώδεκα Μπορούµε να ζητήσουµε αποζηµίωση και για τα ταξίδια/διαµονή; δεκατρία Που µπορούµε να βρούµε πληροφορίες για την παροχή φροντίδας σε άλλες χώρες; δεκετέσσερα Σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, τι πρέπει να κάνω; Ποιος έχει ευθύνη; δεκαπέντε Μπορούµε να εισηγηθούµε για να αποζηµιωθεί όλο το κόστος; δεκαέξι Ποιες µορφές φροντίδας υπόκεινται σε προ-έγκριση; δεκαεπτά Μπορούν τα κράτη-µέλη να απορρίψουν τη διασυνορική φροντίδα; δεκαοκτώ σηµαντικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου δεκαεννιά Το Ευρωπαίκο ικαστήριο στις Υποθέσεις Geraets-Smits και Peerbooms ) είκοσι Το Ευρωπαϊκό ικαστήριο στην Υπόθεση Elchinov είκοσι-ένα Γλωσσάριο...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 07 February 2012 Page 1

3 Η πρόσφατα εκδοθείσα οδηγία αποτελεί ένα βήµα προς τα εµπρός, για τη βελτίωση της πρόσβασης στην περίθαλψη, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Όχι µόνο προτείνει λύσεις για τους επαγγελµατίες υγείας, για την καλύτερη συνεργασία µεταξύ κρατών-µελών (τηλειατρική, Ευρωπαϊκά ίκτυα Αναφοράς), αλλά και υποδεικνύει στα κράτη-µέλη, τις όποιες πρωτοβουλίες πρέπει να εφαρµόσουν για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην περίθαλψη σε άλλα κράτη-µέλη, από το Κοινωνικό Κράτος (όπου ο ασθενής πληρώνει τους φόρους του για το σύστηµα υγείας. Το Ευρωπαϊκό ικαστήριο έχει επιβεβαιώσει το δικαίωµα των ασθενών να επιδιώξουν διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη, µε την ήδη υπάρχουσα Συνθήκη. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία δε δηµιουργεί κανένα νέο δικαίωµα για τους ασθενείς. Ωστόσο, η οδηγία θα είναι εφαρµόσιµη, µόνο εάν όλα τα κράτη-µέλη την εισαγάγουν στην Εθνική τους Νοµοθεσία, και αυτό πρέπει να επιτευχθεί έως τις 25 Οκτωβρίου Κατά συνέπεια, κατά τα δύο επόµενα χρόνια, οι ασθενείς και οι οργανώσεις τους, έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν µε τις υγειονοµικές αρχές για την υγεία τους και την καλύτερη εφαρµογή της οδηγίας. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της οδηγίας, είναι ότι προσφέρει πολλές επιλογές και δίνει τη δυνατότητα στο εκάστοτε κράτος-µέλος να εφαρµόσει κάποιες από τις επιλογές αυτές. Παρακάτω, παραθέτονται οι οδηγίες της EURORDIS από το 2006: 1. Για τις σπάνιες ασθένειες, οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν θεραπεία σε άλλη χώρα από τη χώρα ασφάλισης τους, όταν η θεραπεία που επιζητούν δεν είναι διαθέσιµη 2. Όλες οι δαπάνες πρέπει να αποζηµιώνονται, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων µετακίνησης και διαµονής 3. Οι ασθενείς δεν πρέπει να πληρώνουν προκαταβολικά και να περιµένουν για την αποζηµίωση τους 4. Όταν απαιτείται προ-έγκριση, θα πρέπει να αξιολογείται από την αρµόδια αρχή, να είναι ανάλογη µε τις περιστάσεις και θα πρέπει να είναι ταχεία, µε δυνατότητα έφεσης όταν η απόφαση είναι αρνητική (όπως ορίζεται από την οδηγία). Κατά τη διάρκεια συζητήσεων µε τις Υγειονοµικές Αρχές, ορισµένα άρθρα της οδηγίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικά και συνοψίζονται παρακάτω: Τι να πείτε Θέµα Άρθρο που θα επικαλεστείτε Που να βρείτε εξηγήσεις στο κείµενο Οι υγειονοµικές αρχές επιµένουν ότι οι ασθενείς θα πρέπει να χρησιµοποιείτε πάντα την φόρµα Σ2 (πρώην Ε112) και να ζητάτε συστηµατικά προέγκριση. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν µια κυβέρνηση θεωρεί ότι η οδηγία δεν είναι πραγµατικά απαραίτητη και δεν είναι διατεθειµένη να τροποποιήσει σε βάθος τη διοικητική διαδικασία για τη µετάβαση της οδηγίας Η αρχή σας αναφέρει ότι οι ασθενείς µπορούν να ζητήσουν µια δεύτερη ιατρική γνωµάτευση σε µια διαφορετική χώρα, αλλά µόνο για τη Άρθρο 16, σελίδα 88/46 Ερώτηση 4 σελίδα 5 07 February 2012 Page 2

4 διάγνωση και όχι για τη θεραπεία Η αρχή σας συµφωνεί να καλύψει τα έξοδα, αλλά µόνο για πολύ σπάνιες παθήσεις Η αρχή σας λέει πως πρέπει να πληρώσετε πρώτα και θα σας αποζηµιώσει αργότερα (µόνο σε περιπτώσεις προ-έγκρισης) Η αρχή σας δε διαχωρίζει τη φροντίδα για µια σπάνια πάθηση, σε σχέση µε τις πιο κοινές Οι επαγγελµατίες υγείας προτείνουν διαφορετικές τιµές, ανάλογα µε το από πού είναι ο ασθενής Άρθρο 55, σελίδα 88/51 Άρθρο 13.β, σελίδα 86/62 Άρθρο 7.4, σελίδα 88/57 Ερώτηση 7, σελίδα 7 Άρθρο 13, σελίδα 88/62 Ερώτηση 8 σελίδα 7 Άρθρο 4.4, σελίδα 88/56 Ερώτηση 9 σελίδα 7 Η αρχή σας υποστηρίζει ότι τα έξοδα ταξιδίου δεν καλύπτονται σύµφωνα µε την οδηγία Άρθρο 34, σελίδα 88/49 Άρθρο 7.4, σελίδα 88/58 Ερώτηση 10 σελίδα 7 Η αρχή σας υποστηρίζει ότι καλύπτονται µόνο τα έξοδα που ανέρχονται στο ποσό που θα καλυπτόταν αν η θεραπεία γινόταν στη χώρα προέλευσης Η αρχή σας δε θέλει να εµπλακεί σε συζητήσεις για τις παθήσεις που βρίσκονται στη λίστα προέγκρισης ή δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία αυτη Άρθρο 7.4, σελίδα 88/58 Ερώτηση 13 σελίδα 9 Άρθρο 8.7, σελίδα 88/59 Ερώτηση 14 σελίδα 9 Η αρχή σας θέτει όριο στον αριθµό ασθενών που θα λάβουν φροντίδα στη χώρα σας Άρθρο 21, σελίδα 88/47 Άρθρο 7.9, σελίδα 88/58 Ερώτηση 15 σελίδα 9 1 ένα Γιατί έχουµε και Κανονισµό και Οδηγία; Ο Κανονισµός 883/2004 εκδόθηκε προκειµένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην περίθαλψη, µακριά από τη χώρα στην οποία διαµένει ο ασθενής και για τις παρακάτω περιπτώσεις: Περιστασιακή Φροντίδα: Όταν ένα άτοµο βρίσκεται προσωρινά σε κάποιο άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε., ΕΙΚΟΝΑ 1:Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 07 February 2012 Page 3

5 δικαιούται την παροχή φροντίδας υγείας κατά τη διαµονή του. Για να αποδείξει το δικαίωµα του στη χώρα προέλευσης, ο ασθενής πρέπει να υποβάλει το έντυπο Ε111 στη χώρα στην οποία βρίσκεται (που πλέον έχει αντικατασταθεί από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ΕΚΑΑ). Προσχεδιασµένη Φροντίδα: Οι ασθενείς που µεταβαίνουν σε άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε., ειδικά για να λάβουν περίθαλψη, θα πρέπει να έχουν λάβει προ-έγκριση από τον αρµόδιο φορέα στη χώρα προέλευσης τους. Η προ-έγκριση αυτή, η οποία πιστοποιείται µε το έντυπο Σ2 (πρώην Ε112), πρέπει να χορηγείται εάν η θεραπεία καλύπτεται στη χώρα προέλευσης, αλλά δεν µπορεί να ληφθεί εκεί, εντός λογικού χρονικού διαστήµατος, την αποκαλούµενη «αδικαιολόγητη καθυστέρηση». Η οδηγία 2011/24, εκδόθηκε το 2011 για να κωδικοποιήσει τα δικαιώµατα στην υγειονοµική περίθαλψη στο εξωτερικό, τα οποία προκύπτουν απευθείας από τις διατάξεις περί ελεύθερης κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Συνθήκης και οι οποίες συνυπάρχουν µε τα δικαιώµατα που θέτονται από τον Κανονισµό. Ο υπάρχον Κανονισµός 883/2004 υπήρξε πράγµατι αµφιλεγόµενος, µε µια µακρά σειρά από δικαστικές υποθέσεις που αφορούν περιπτώσεις, στις οποίες η ανάγκη για λήψη προέγκρισης ακυρώθηκε, και οι ασθενείς αποζηµιώθηκαν µε το πλήρες ποσό από τα νοσήλια που πλήρωσαν στο εξωτερικό. 2 δύο ΠΟΥ ΙΑΦΕΡΟΥΝ; Η οδηγία πρέπει να παρέχει σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου για τους ασθενείς. «Το σύστηµα πρέπει να επικεντρώνεται στον ασθενή. Η απαίτηση για προ-έγκριση της θεραπείας και η κλειστή λίστα, όπου περιορίζεται η πιθανότητα διασυνοριακής θεραπείας, δεν πρέπει να εµποδίζουν τους ασθενείς να λάβουν τη φροντίδα την οποία χρειάζονται», δήλωσε ο Ευρωβουλευτής της Ιρλανδίας, Μέιριντ Μακ Γκίνες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο. Η προ-έγκριση µπορεί να προβλεφθεί: Για την Υγειονοµική Περίθαλψή που περιλαµβάνει διανυκτέρευση στο νοσοκοµείο τουλάχιστον µιας νύχτας Για πολύ εξειδικευµένη και δαπανηρή περίθαλψη Σε σοβαρές και συγκεκριµένες περιπτώσεις, που αφορούν την ποιότητα ή την ασφάλεια της παρεχόµενης περίθαλψης στο εξωτερικό. Σε αυτές τις 3 περιπτώσεις, οι ασθενείς µπορεί να χρειαστεί να ζητήσουν προ-έγκριση από την αρµόδια τοπική αρχή στον τοµέα υγείας, που αποφασίζει για την αποζηµίωση των δαπανών. Ακόµα και µε την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου, ο Κανονισµός 884/2004 θα συνεχίσει να υπάρχει, και µπορεί ο ασθενής να αποφασίσει πως είναι καλύτερο να υποβάλει αίτηση για διασυνοριακή φροντίδα, βάσει αυτού του κανονισµού και όχι της νέας οδηγίας. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 883/2004, ένας ασθενής µπορεί να αποζηµιώνεται για εύλογες δαπάνες ταξιδιού. Είναι στην κρίση της αρµόδιας αρχής στο αντίστοιχο Κράτος- Μέλος, το αν θα καλυφθούν τα έξοδα αυτά 07 February 2012 Page 4

6 Κανονισμός 883/2004 (E111/E112) Προ-έγκριση : Αναγκαία Όταν γίνεται δεκτή: Καλύπτονται όλα τα έξοδα Τώρα, Οδηγία 2011/24 Δε χρειάζεται προ-έγκριση αν είναι στη λίστα Όταν είναι στη λίστα, η αποζημίωση εξαρτάται από το κόστος στη χώρα προέλευσης Η οδηγία προβλέπει ότι οι δαπάνες για ιατρική περίθαλψη που παρασχέθηκε σε άλλο Κράτος-Μέλος, οι οποίες υπερβαίνουν το κόστος της παρέµβασης στη χώρα προέλευσης, θα πρέπει να βαρύνουν το άτοµο, εκτός εάν η χώρα καταγωγής συµφωνήσει να καλύψει το πλήρες κόστος της θεραπείας. 3 ΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ Η ΦΟΡΜΑ Σ2 (ΠΡΩΗΝ Ε112); Ναι, πολύ! Όταν λάβετε την προ-έγκριση για διασυνοριακή περίθαλψη χρησιµοποιώντας το έντυπο Σ2, δεν αποζηµιώνονται µόνο όλα τα έξοδα που συνδέονται µε την παροχή περίθαλψης (ακόµα και αν το κόστος είναι υψηλότερο από ότι στη χώρα προέλευσης), αλλά και τα έξοδα ταξιδίου. Χαρακτηριστικά της φόρµας Σ2: Για προγραµµατισµένη φροντίδα (όχι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή ατυχήµατος) ωρεάν, δίνεται από την υγειονοµική ασφάλιση του ασθενή Επιστολή που εξηγεί τις λεπτοµέρειες της περίθαλψης Προ-έγκριση (εµπειρογνωµόνων) Ισχύει για ένα έτος Παρέχει πρόσβαση στην περίθαλψη υπό τους όρους της χώρας στην οποία βρίσκεται ο ασθενής Το σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης της χώρας αυτής πληρώνει το νοσοκοµείο (όχι όλες τις δαπάνες) Μέρος των δαπανών: πληρωµή από τον ασθενή και στη συνέχεια αποζηµίωση του από τον ασφαλιστικό φορέα 4 τέσσερα ΓΙΑΤΙ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Η ΦΟΡΜΑ Σ2 (ΠΡΩΗΝ Ε112); Τα µειονεκτήµατα της φόρµας Σ2 είναι: Είναι αυθαίρετη (προ-έγκριση, από συµβούλους που δεν είναι απαραιτήτως εµπειρογνώµονες στις σπάνιες παθήσεις ) Αφορά κυρίως καθιερωµένες θεραπείες (δεν είναι εύκολα εφαρµόσιµες στις σπάνιες παθήσεις) Είναι κατά περίπτωση (γραφειοκρατία, καθυστερήσεις) Πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε φορά που ο ασθενής ταξιδεύει στη χώρα παροχής φροντίδας Υπάρχει µερική πληρωµή από τον ασθενή (η οποία αποζηµιώνεται, αλλά µετά από καθυστέρηση), η οποία µπορεί να είναι ακριβή 07 February 2012 Page 5

7 5 πέντε Η οδηγία καλεί: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΗ ΝΕΑ Ο ΗΓΙΑ; Κάθε Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. να καθορίσει τον κατάλογο των θεραπειών για τις οποίες απαιτείται προέγκριση. Κάθε Κράτος-Μέλος θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα Εθνικό Σηµείο Αναφοράς, όπου το κοινό θα µπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο φροντίδας που είναι διαθέσιµος, σε ποια χώρα και µε ποιο κόστος. Αυτά τα σηµεία αναφοράς θα παρέχουν στους ασθενείς τις πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα τους καθώς και µε τις πρακτικές πτυχές της λήψης διασυνοριακής φροντίδας, π.χ. πληροφορίες σχετικά µε τους παρόχους υγειονοµικής περίθαλψης, την ποιότητα και την ασφάλεια, την προσβασιµότητα των νοσοκοµείων για τα άτοµα µε αναπηρία, ώστε να µπορέσουν οι ασθενείς να προβούν σε τεκµηριωµένη επιλογή. ιάγραµµα: 07 February 2012 Page 6

8 Παράδειγµα: Ασθενής από την Ιταλία πηγαίνει στην Τσεχία για θεραπεία. Είναι στη λίστα. Κανονισµός ή Οδηγία Κανονισµός: φόρµα Σ2 (πρώην E112) Οδηγία: χωρίς προ-έγκριση και προ-έγκριση Κόστος θεραπείας, Τσεχία Κόστος θεραπείας, Ιταλία Προκαταβολική πληρωµή από ασθενείς * κάποιες φορές * * Εναποµείναντα θα πληρωθούν από το σύστηµα υγείας της Τσεχίας, στο νοσοκοµείο Ο ασφαλιστικός φορέας της Ιταλίας επιστρέφει στον ασθενή Κόστος για τον Ασθενή Ο ασφαλιστικός φορέας της Ιταλίας επιστρέφει στον ασθενή, όχι ΕΞΙ ΠΟΙΑ ΕΙ Η ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ; Η φροντίδα που παρέχεται στη χώρα περίθαλψης, περιλαµβάνει: Συµβουλευτική Εξέταση Χειρουργική Θεραπεία, συµπεριλαµβανοµένων των φαρµάκων εν περιορίζεται στη διάγνωση Το Άρθρο 6 ορίζει σαφώς ότι «Όπως επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό ικαστήριο (εφεξής το «ικαστήριο»), σε αρκετές περιπτώσεις αναγνωρίζοντας την ειδική φύση τους, όλοι οι τύποι υγείας εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)». Το Άρθρο 16 ορίζει επακριβής ποιοι κανόνες διέπουν την αγορά των φαρµάκων ή ιατρικών συσκευών σε µια άλλη χώρα : "Για τους σκοπούς της επιστροφής των δαπανών της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει όχι µόνο την κατάσταση όπου στον ασθενή παρέχεται υγειονοµική περίθαλψη σε άλλο Κράτος-Μέλος από τη χώρα προέλευσης, αλλά και τη συνταγή, και κατ 'εξαίρεση παροχή της φαρµακευτικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών όταν αυτές παρέχονται στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Ο ορισµός της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης θα πρέπει να καλύπτει τόσο την κατάσταση στην οποία ένας ασθενής αγοράζει αυτά τα φάρµακα και τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα σε Κράτος-Μέλος διαφορετικό 07 February 2012 Page 7

9 από τη χώρα προέλευσης, αλλά και στην περίπτωση στην οποία ο ασθενής αγοράζει αυτά τα φάρµακα και τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα σε άλλο Κράτος-Μέλος από εκείνο στο οποίο η συνταγή έχει εκδοθεί. 7 ΕΠΤΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΩ ΦΡΟΝΤΙ Α ΕΑΝ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ; Η προ-έγκριση έχει να κάνει µε την αποζηµίωση και τη µη-πρόσβαση σε θεραπεία. Εάν η θεραπεία δεν είναι διαθέσιµη σε ένα κράτος µέλος, και δεν περιλαµβάνεται στο "πακέτο παροχών υγείας», τότε οι αρχές µπορούν να αρνηθούν τη χορήγηση προ-έγκρισης. Εάν µια θεραπεία περιλαµβάνεται στο «πακέτο παροχών υγείας", αλλά δεν είναι διαθέσιµη, τότε η «αδικαιολόγητη καθυστέρηση» θα µπορούσε να ισχύσει και ως εκ τούτου, οι αρχές, κατά πάσα πιθανότητα, δεν µπορούν να αρνηθούν. Στην περίπτωση αυτή, η θεραπεία που παρέχεται στο εξωτερικό θα πρέπει να αποζηµιωθεί. Συνήθως, τα δηµόσια πακέτα παροχών ορίζονται µάλλον γενικά, αλλά αν πιο ακριβείς κατάλογοι υπάρχουν (όπως λεπτοµερής ιατρικός κωδικός χρέωσης), πρέπει να χρησιµοποιούνται για το σκοπό της διασυνοριακής αποζηµίωσης. 8 οκτώ ΩΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ; Αντί της αποζηµίωσης του ασθενούς, η χώρα προέλευσης µπορεί επίσης να αποφασίσει να καταβάλει στον φορέα υγείας άµεσα, το αντίτιµο. Αυτό δεν αποτελεί υποχρέωση, αλλά µια επιλογή. Αυτό εξηγείται από το άρθρο 7.4: «Το κόστος της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης θα πρέπει να επιστρέφεται ή να πληρώνεται άµεσα από τη χώρα προέλευσης, έως το ποσοστό δαπανών που θα είχε καλυφθεί από τη χώρα προέλευσης, εάν είχε παρασχεθεί η υγειονοµική φροντίδα στη χώρα αυτή, χωρίς να υπερβαίνει το πραγµατικό κόστος της υγειονοµικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής». Για µη-νοσοκοµειακή περίθαλψη, οι ασθενείς θα είναι σε θέση να αναζητούν υγειονοµική περίθαλψη στο εξωτερικό χωρίς προ-έγκριση, και να διεκδικήσουν την αποζηµίωση κατά την επιστροφή τους στην πατρίδα. 9 ΕΝΝΕΑ ΜΕ ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΩ ΠΡΟ- ΕΓΚΡΙΣΗ; Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εξηγηθούν, και να αποφευχθούν αυθαίρετες αποφάσεις όσο το δυνατόν περισσότερο. Μια χώρα προέλευσης µπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει προ-έγκριση: Εάν ο ασθενής που επιλέγει τη διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη µπορεί να εκτεθεί σε µη-αποδεκτό κίνδυνο για την ασφάλεια του Εάν το ευρύ κοινό θα εκτεθεί σε σηµαντικό κίνδυνο της ασφάλειας του Εάν η υγειονοµική περίθαλψη που επιζητείται προκαλεί σοβαρές ανησυχίες σχετικά µε τη συµµόρφωση µε τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραµµές ποιότητας ζωής και ασφάλειας Ή εάν η υγειονοµική περίθαλψη µπορεί να παρασχεθεί στη χώρα προέλευσης, εντός ιατρικώς δικαιολογηµένων προθεσµιών. 07 February 2012 Page 8

10 10 ΕΚΑ ΤΙΠΟΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ; Άρθρο 13 Το άρθρο αυτό λέει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Μέλη-Κράτη οφείλουν να στοχεύουν στην εκπαίδευση των επαγγελµατιών υγείας, στα εργαλεία που είναι διαθέσιµα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να βοηθηθούν στη σωστή και έγκαιρη διάγνωση των σπανίων παθήσεων -Συγκεκριµένα, η βάση δεδοµένων της Orphanet και τα Ευρωπαϊκά ίκτυα Αναφοράς- Και να ενηµερώσει τους ασθενείς, επαγγελµατίες υγείας και τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη χρηµατοδότηση στον χώρο της Υγείας, για τις δυνατότητες που τους προσφέρονται από τον κανονισµό (ΕΚ) #883/2004 για την παραποµπή των ασθενών µε σπάνιες παθήσεις σε άλλα Κράτη/Μέλη, ακόµη και εάν η εν λόγω θεραπεία δεν είναι διαθέσιµη στην εκάστοτε χώρα του ασθενή. Με άλλα λόγια, τα Ευρωπαϊκά ιδρύµατα επιµένουν για τις οδηγίες που καθορίζονται από τον Κανονισµό και τα στοιχεία της φόρµας S2. 11 έντεκα ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ, ΑΛΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ; Στην πραγµατικότητα, δε θα έπρεπε να υπάρχει διαφορά, βλέπε άρθρο Ω ΕΚΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΜΟΝΗΣ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ; Ναι, η κάλυψη των εξόδων αναφέρεται στα Άρθρα 34 και 7.4. Τα Κράτη-Μέλη είναι ελεύθερα να καλύψουν τα έξοδα αυτά και οι οργανώσεις ασθενών πρέπει να προωθήσουν τη γνώση αυτή σε Εθνικό Επίπεδο. 13 ΕΚΑΤΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ; Πληροφορίες για τη διασυνοριακή φροντίδα και τους επαγγελµατίες υγείας µπορείτε να βρείτε στο άρθρο 48: 07 February 2012 Page 9

11 «Λήψη κατάλληλων πληροφοριών σχετικά µε όλες τις ουσιαστικές πτυχές της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης είναι απαραίτητη για να µπορέσουν οι ασθενείς να ασκούν τα δικαιώµατά τους στην πράξη. Για τη διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη, ένας από τους µηχανισµούς για την παροχή τέτοιων πληροφοριών είναι να οριστούν εθνικά σηµεία αναφοράς σε κάθε Κράτος-Μέλος». 14 δεκατέσσερα ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΙ ΠΑΕΙ ΣΤΡΑΒΑ, ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ; ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ; Οι καταγγελίες και η υπευθυνότητα εξηγούνται στο άρθρο 4,2 (γ): " ιαφανείς διαδικασίες καταγγελιών και µηχανισµοί για τους ασθενείς, για να µπορέσουν να αναζητήσουν θεραπείες, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Κράτους-Μέλους στο οποίο λαµβάνουν τη θεραπεία, εάν υποστούν βλάβη από την υγειονοµική περίθαλψη που λαµβάνουν» 15 δεκαπέντε ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΙΕΚ ΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΜΑΣ; Ναι! Όπως προβλέπεται στο άρθρο 7.4: "Όταν το πλήρες κόστος της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης υπερβαίνει το ποσοστό δαπανών που θα είχε καλυφθεί αν η υγειονοµική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στη χώρα προέλευσης του ασθενή, µπορεί να αποφασίσει να επιστρέψει το πλήρες ποσό." Κάθε κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει (αν κληθεί να το πράξει...) να καταβάλει το πλήρες ποσό, σε περιπτώσεις όπου οι πραγµατικές δαπάνες είναι υψηλότερες από τις δαπάνες που θα έχουν επιστραφεί στη χώρα προέλευσης. Τα Κράτη-Μέλη που επιθυµούν να υποστηρίξουν τους πάσχοντες από σπάνιες ασθένειες µπορούν να επιλέξουν αυτή την επιλογή, ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό. 16 ΕΚΑΕΞΙ ΕΓΚΡΙΣΗ;; Άρθρο 8.7: ΠΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟ- «Η γειτονική χώρα δηµοσιοποιεί την υγειονοµική περίθαλψη που υπόκειται σε προέγκριση για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, καθώς και όλες τις σχετικές πληροφορίες για το σύστηµα προ-έγκρισης.» 07 February 2012 Page 10

12 Ο καθορισµός των καταλόγων (που περιέχουν τις ασθένειες που δεν απαιτούν προ-έγκριση) θα είναι ειδικός για κάθε Κράτος-Μέλος, και σίγουρα θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των οργανώσεων των ασθενών να υπερασπιστούν τα δικαιώµατα των µελών τους, σε εθνικό επίπεδο. 17 δεκαεπτά ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΟΥΝ ΤΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α; Στην πραγµατικότητα, οι κυβερνήσεις των Κρατώ-Μελών είναι υπεύθυνες για το σχεδιασµό των υπηρεσιών υγείας και για τη διάθεση των αναγκαίων προϋπολογισµών. Εάν ένα Κράτος-Μέλος εκτιµά ότι 300 αξονικοί τοµογράφοι είναι απαραίτητοι για την εξυπηρέτηση του πληθυσµού της αλλά µε την εισροή πολλών ασθενών που προέρχονται από άλλα Κράτη-Μέλη δεν επαρκούν, το Κράτος Μέλος µπορεί να αποφασίσει την απόκτηση περισσότερων αξονικών τοµογράφων, ή να τεθεί ένα όριο στον αριθµό των ασθενών από άλλα Κράτη-Μέλη. 18 ΕΚΑΟΚΤΩ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Από το 1995, όλες οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ( ΕΚ) λήφθηκαν συστηµατικά υπέρ των ασθενών µε βάση την αρχή της Συνθήκης της ΕΕ, για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων: Decker 1995 and Kohll 1996 Vanbraekel 1998 Müller-Faurel 1999 Geraets-Smits-Peerboms 2001 Leichtle 2002 Inizan 2003 Idryma Koinonikon Asfaliseon 2003 Watts 2004 Elchinov 2010 Οι αποφάσεις µπορούν να βρεθούν εδώ: 19 δεκαεννιά PEERBOOMS ΤΟ ΕΚ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ GERAETS-SMITS & Στις 10/12/1996, ο κύριος Πήρµπουµς έπεσε σε κόµµα ύστερα από ένα αυτοκινητιστικό ατύχηµα. Στις 22/02/1997 µεταφέρθηκε σε νοσοκοµείο στην Ολλανδία, και στη συνέχεια και ενώ βρισκόταν σε κατάσταση φυτού, µεταφέρθηκε στην Πανεπιστηµιακή Κλινική του Ίνσµπρουκ στην Αυστρία. Εκεί έλαβε ειδική αγωγή µε νευρο-ενεργοποιητές. 07 February 2012 Page 11

13 Στις 20/06/1997 ο κύριος Πήρµπουµς ξύπνησε από το κόµµα και έφυγε από την κλινική. Πίσω στην Ολλανδία, ο κρατικός µηχανισµός δεν κάλυψε τα έξοδα του ασθενή, καθώς η αγωγή µε νευρο-ενεργοποιητές δεν ήταν στο πακέτο παροχών υγείας. Το δικαστήριο αποφάνθηκε πως: Η έγκριση για χορήγηση θεραπευτικής αγωγής σε άλλη χώρα δεν µπορεί να αρνηθεί, όταν είναι εµφανές πως η θεραπεία είναι δοκιµασµένη και αναγνωρισµένη σε διεθνές επίπεδο. εν µπορεί να αρνηθεί όταν η θεραπεία µπορεί µεν να χορηγηθεί στη χώρα προέλευσης, αλλά µόνο µετά από µακροχρόνια αναµονή του ασθενή. Αυτή η δικαστική απόφαση βέβαια, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί απαραίτητα και εκτός Ολλανδίας, της οποίας οι παροχές υγείας χαρακτηρίζονται ως «εντός φυσιολογικών ορίων». 20 είκοσι ΤΟ ΕΚ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ELCHINOV Ο κος. Ελκινόφ, από τη Βουλγαρία, έπασχε από µια σπάνια µορφή καρκίνου του µατιού. Στις κατέθεσε τη φόρµα Σ2 (πρώην Ε112) στη NZOK για να ξεκινήσει µια σύγχρονη θεραπεία στο Βερολίνο, µια κατεργασία που δεν ήταν διαθέσιµη στη Βουλγαρία. Εισήχθη στο Βερολίνο, στις 15/03/2007 σαν επείγον περιστατικό. Εκεί, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε αγωγής από τη NZOK. Στις 18/04/2007, µετά από τη θεραπεία στο Βερολίνο, έλαβε αρνητική απάντηση από τη NZOK, δεδοµένου ότι η θεραπεία δεν ήταν µία από τις παροχές που προβλέπονται από τη βουλγαρική νοµοθεσία, προς αποζηµίωση. Στη Βουλγαρία, µόνο η αφαίρεση ήταν διαθέσιµη θεραπευτική µέθοδος και, συνεπώς, επιστρέφοντας, ο κος. Ελκινόφ αποτάνθηκε σε έναν ειδήµονα. Ωστόσο, η NZOK προσέφυγε στο Ανώτατο ιοικητικό ικαστήριο και ο κ. Ελκινόφ πήγε στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο, ως έσχατη λύση. Η απόφαση, δήλωσε: Η προ-έγκριση δεν µπορεί να αρνηθεί: αν έχει αποδειχθεί ότι η µέθοδος θεραπείας αντιστοιχεί σε κάποιο είδος θεραπείας που περιλαµβάνεται στον εν λόγω κατάλογο, καµία εναλλακτική θεραπεία, η οποία είναι εξίσου αποτελεσµατική, δεν µπορεί να δοθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη χώρα προέλευσης Με άλλα λόγια: Η Βουλγαρική λίστα λέει: Είδη θεραπείας που καλύπτονται:«για καρκίνο του µατιού: Ραδιολογική ή Χειρουργική Επέµβαση» Εάν η Βουλγαρική λίστα λέει: Είδη θεραπείας που καλύπτονται: «Για καρκίνο του µατιού, µόνο αφαίρεση» 07 February 2012 Page 12

14 Τότε η αποζηµίωση όπως στην περίπτωση του Βερολίνου δεν µπορεί να αρνηθεί Τότε η αποζηµίωση όπως στην περίπτωση του Βερολίνου µπορεί να αρνηθεί Μονάχα το αντίστοιχο κόστος της αφαίρεσης θα καλυφθεί Το µάθηµα είναι: Όσο πιο ακριβής ο κατάλογος των θεραπειών που αποζηµιώνονται, τόσο πιο δύσκολο είναι να επιτευχθεί η χορήγηση αποζηµίωσης για ένα διαφορετικό είδος θεραπείας που λαµβάνεταιι σε άλλη χώρα από τη χώρα προέλευσης. 21 είκοσι-ένα ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ιασυνοριακή Φροντίδα Υγείας: υγειονοµική περίθαλψη που παρέχεται σε Κράτος-Μέλος διαφορετικό από τη χώρα προέλευσης Πάροχος φροντίδας υγείας: νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που παρέχει νόµιµα υγειονοµική περίθαλψη σε ένα Κράτος-Μέλος. Μπορεί να είναι ένα επαγγελµατίας υγείας ή νοσοκοµείο, κλινική, κ.α. Ασφαλισµένος: υπήκοοι Κράτους-Μέλους. Οι υπήκοοι τρίτης χώρας οι οποίοι πληρούν τους όρους που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 859/2003 ή τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 είναι επίσης ασφαλισµένοι. Χώρα προέλευσης (χώρα ασφάλισης): καθορίζει τη χώρα όπου ο ασφαλισµένος πρέπει να ζητήσει προέγκριση, για να λάβει την κατάλληλη θεραπεία εκτός αυτής. Κράτος-Μέλος κατοικίας (χώρα κατοικίας): όπου κατοικεί ο ασφαλισµένος. Κράτος-Μέλος στο οποίο γίνεται η θεραπεία: νοείται το Κράτος-Μέλος στο οποίο, η υγειονοµική περίθαλψη παρέχετα στον ασθενή. Στην περίπτωση της τηλεϊατρικής, η υγειονοµική περίθαλψη θεωρείται ότι παρέχεται στο Κράτος-Μέλος όπου ο πάροχος της υγειονοµικής περίθαλψης είναι εγκατεστηµένος. This document was prepared by: François Houÿez, Health Policy Director, EURORDIS: Translated by: Dean Stardelis, Greek Alliance for Rare DIseases Contact: or tel: Web: With contributions from Flaminia Macchia, EU Public Affairs Director, EURORDIS. 07 February 2012 Page 13

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

«Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.. - executive 2017» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε..

«Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.. - executive 2017» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.. «Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.. - executive 2017» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων- ΠΕΣΠΑ

Παρουσίαση Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων- ΠΕΣΠΑ Παρουσίαση Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων- ΠΕΣΠΑ Η ΠΕΣΠΑ είναι ο μόνος φορέας, ΜΚΟ που εκπροσωπεί στη χώρα μας συλλόγους ασθενών σπανίων παθήσεων αλλά και μεμονωμένους ασθενείς. Ιδρύθηκε το 2003 με

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΠΗ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΙ Α.Μ.Θ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Δ.Ν. Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική II Σύγχρονες προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-09-2014 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Aριθ. Πρωτ.: Υ9α/76908 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Σχετ.: 58892, 58020 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Tαχ. Δ/νση : Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

2. Η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

2. Η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. ΝΟΜΟΣ 4213/2013 (ΦΕΚ Α 261/9.12.2013) Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2014 COM(2014) 44 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Αν έχετε µια επείγουσα κατάσταση απειλητική για τη ζωή, πηγαίνετε στα επείγοντα περιστατικά ενός νοσοκοµείου ή καλέστε αµέσως το 911. Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Ταξίδι, όπως το έχετε φανταστεί! Σήμερα, τα ταξίδια τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 1. Με βάση διαφορετικές πλευρές της υγείας σας σήµερα, όπως τις περιγράψατε προηγουµένως, πού θα τοποθετούσατε

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα:

Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα: Τίτλος: Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας Πολιτική Διαδικασία Οδηγία Άλλο: Advocate Health Care Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα: I. ΣΚΟΠΟΣ A. Ο βασικός σκοπός της Advocate Health Care (AHC)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 883/04 και 987/09-Οδηγίες χρήσης/έκδοσης των φορητών εγγράφων (PDs)

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 883/04 και 987/09-Οδηγίες χρήσης/έκδοσης των φορητών εγγράφων (PDs) Αθήνα, 10.12.2013 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Ε.) Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Tαχ. Kώδικας: 102 41

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Σημειώνεται ότι αλλαγές ή/και προσθήκες στα ήδη ισχύοντα άρθρα ή εδάφια εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα) Άρθρο 3 Β. 5. Όλο το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

10 Φεβρουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: ****/**** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη (τηλ.:2107289802), Σαµάνθα Στρατιδάκη (τηλ.:2107289713)

10 Φεβρουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: ****/**** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη (τηλ.:2107289802), Σαµάνθα Στρατιδάκη (τηλ.:2107289713) 10 Φεβρουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: ****/**** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη (τηλ.:2107289802), Σαµάνθα Στρατιδάκη (τηλ.:2107289713) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΟΦ Μεσογείων 284 ΤΚ 15 562 Χολαργός Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «Δικαστήριο»), αναγνωρίζο ( 3 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (ΕΕ C

ΟΔΗΓΙΕΣ. Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «Δικαστήριο»), αναγνωρίζο ( 3 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (ΕΕ C 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Αποσαφήνισης Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης

Σημεία Αποσαφήνισης Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην αύξηση των ασφαλίστρων των προγραμμάτων υγείας; Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην αύξηση των ασφαλίστρων των προγραμμάτων υγείας; Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ Σελίδα 1 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ Για τον ασθενή: Επώνυμο: Όνομα: Ημερομηνία γέννησης: Νοσοκομείο: Άνδρας / Γυναίκα: Υπεύθυνος επαγγελματίας υγείας / Τίτλος εργασίας......

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου Δημοσιοποιήσεις 2015 Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA απαιτεί από όλες τις εταιρίες μέλη της EFPIA να δημοσιοποιούν τις παροχές που πραγματοποιούν,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Μετάφρασ η σε: Ολοκληρώθ ηκε από: Email: ΠΠ 1 Οι άνθρωποι με συμπτώματα ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) θα πρέπει να έχουν έγκαιρη πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΒΘ-86Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, 6.12.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, 6.12.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, 6.12.2013 Ν. 149(Ι)/2013 149(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επί της αρχής του σχεδίου νόµου: Επί των άρθρων του σχεδίου νόµου: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί της αρχής του σχεδίου νόµου: Επί των άρθρων του σχεδίου νόµου: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 27 Ιουλίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1250 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου ασφαλιστηρίων Υγείας Αγαπητοί Συνεργάτες, Με την επικοινωνία αυτή σας ενημερώνουμε για τις ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

To PD ταξίδι µου - Ευρώπη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Πρωτοβουλία για την υγεία σε συνεργασία µε EPDA

To PD ταξίδι µου - Ευρώπη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Πρωτοβουλία για την υγεία σε συνεργασία µε EPDA To PD ταξίδι µου - Ευρώπη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Πρωτοβουλία για την υγεία σε συνεργασία µε EPDA 1 Εισαγωγή PD ταξίδι µου είναι το πρώτο στο είδος του έργο πολλών ενδιαφεροµένων για τα άτοµα µε νόσο του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011 2011-01-11 12:28:57 Αυστηρό έλεγχο από κλιμάκια της τρόικας ανά τρίμηνο και εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο ευρώ), προβλέπει για το 2011 το αναθεωρημένο μνημόνιο στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ /ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ι. Ζαχαρής Τηλέφωνο: 2131519181 e-mail :yzaxaris@oga.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας. Ασφάλεια και σιγουριά για όλους

Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας. Ασφάλεια και σιγουριά για όλους Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Ασφάλεια και σιγουριά για όλους Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Η υγεία είναι το υπέρτατο Αγαθό! Για την προστασία αυτού του αγαθού, η Altius Insurance δημιούργησε ένα νέο πρωτοποριακό

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο

Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο A1 Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο 3. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΑΣ 3.2 Μισθωτός, ο οποίος εργάζεται σε δύο ή 3.1 Αποσπασμένος μισθωτός

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2006: Ως επισκέπτης στη Γερμανία

Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2006: Ως επισκέπτης στη Γερμανία Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2006: Ως επισκέπτης στη Γερμανία Ως επισκέπτης σε μια ξένη χώρα μπορεί να αισθάνεστε ανασφάλεια επειδή δεν γνωρίζετε τα δικαιώματά σας και μπορεί να φοβόσαστε ότι ίσως κάποιος σας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 82(Ι)/2015 82(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές και βοήθεια

Συμβουλές και βοήθεια Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας European Consumer Centre of Greece Συμβουλές και βοήθεια για καταναλωτές στην Ευρώπη Advice and help for consumers in Europe ίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή Τι είναι;

Διαβάστε περισσότερα

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση Τρίτη οδηγία 90/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες

Κατευθυντήριες οδηγίες Κατευθυντήριες οδηγίες Σελίδα 1 από 6 Κατευθυντήριες οδηγίες Πρακτική άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) - Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες των Γραφείων και σχετικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης, θεωρούµε ότι ίσως θα πρέπει να υπάρξει σύνδεσή της µε ένα «σύγχρονο σύστηµα φακέλου ασθενούς».

Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης, θεωρούµε ότι ίσως θα πρέπει να υπάρξει σύνδεσή της µε ένα «σύγχρονο σύστηµα φακέλου ασθενούς». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη µέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιµετωπίζουν ολοένα τις αυξανόµενες προκλήσεις στον τοµέα της παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό οφείλονται και στη δηµογραφική γήρανση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα