ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 07/02/2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΕΚ ΟΣΗ Πληροφορίες συλλεγµένες από την EURORDIS Η οδηγία για τα ικαιώµατα των Ασθενών στη ιασυνοριακή Φροντίδα Υγείας, υιοθετήθηκε επισήµως στις 9 Μαρτίου Από την έκδοση της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα µέλη-κράτη έχουν διορία 30 µηνών για να προσαρµόσουν την οδηγία στην κρατική νοµοθεσία τους. Το έγγραφο αυτό προορίζεται να απαντήσει ορισµένα από τα βασικά ερωτήµατα των εκπροσώπων ασθενών, ώστε να κατανοήσουν ουσιαστικά τη νέα νοµοθεσία, καθώς και να ενηµερώσουν σε εθνικό επίπεδο τους φορείς και τους ασθενείς, για τη µετάβαση στη νέα Οδηγία.

2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Ο ΗΓΙΑ 2011/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ Εισαγωγή ένα Γιατί υπάρχει και Κανονισµός και Οδηγία; δύο Που διαφέρουν; τρία Είναι χρήσιµη η φόρµα S2 (πρώην E112); τέσσερα Γιατί δεν είναι η φόρµα S2 ικανοποιητική (πρώην Ε112); πέντε Τι είναι σηµαντικό στη νέα Οδηγία; έξι Ποια µορφή φροντίδας υγείας καλύπτεται από την Οδηγία; επτά Μπορώ να αναζητήσω φροντίδα στο εξωτερικό εάν δεν υπάρχει θεραπεία στη χώρα µου; οκτώ Ως ασθενείς πρέπει να πληρώσουµε τη φροντίδα και να αποζηµιωθούµε µετά; εννέα Σε ποιες περιπτώσεις µπορούν να µου αρνηθούν την αποζηµίωση; δέκα Τίποτα σηµαντικό για τις σπάνιες παθήσεις συγκεκριµένα; έντεκα Υπάρχει διαφορά στην τιµή για τους υπήκοους και για τους αλλοδαπούς; δώδεκα Μπορούµε να ζητήσουµε αποζηµίωση και για τα ταξίδια/διαµονή; δεκατρία Που µπορούµε να βρούµε πληροφορίες για την παροχή φροντίδας σε άλλες χώρες; δεκετέσσερα Σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, τι πρέπει να κάνω; Ποιος έχει ευθύνη; δεκαπέντε Μπορούµε να εισηγηθούµε για να αποζηµιωθεί όλο το κόστος; δεκαέξι Ποιες µορφές φροντίδας υπόκεινται σε προ-έγκριση; δεκαεπτά Μπορούν τα κράτη-µέλη να απορρίψουν τη διασυνορική φροντίδα; δεκαοκτώ σηµαντικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου δεκαεννιά Το Ευρωπαίκο ικαστήριο στις Υποθέσεις Geraets-Smits και Peerbooms ) είκοσι Το Ευρωπαϊκό ικαστήριο στην Υπόθεση Elchinov είκοσι-ένα Γλωσσάριο...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 07 February 2012 Page 1

3 Η πρόσφατα εκδοθείσα οδηγία αποτελεί ένα βήµα προς τα εµπρός, για τη βελτίωση της πρόσβασης στην περίθαλψη, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Όχι µόνο προτείνει λύσεις για τους επαγγελµατίες υγείας, για την καλύτερη συνεργασία µεταξύ κρατών-µελών (τηλειατρική, Ευρωπαϊκά ίκτυα Αναφοράς), αλλά και υποδεικνύει στα κράτη-µέλη, τις όποιες πρωτοβουλίες πρέπει να εφαρµόσουν για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην περίθαλψη σε άλλα κράτη-µέλη, από το Κοινωνικό Κράτος (όπου ο ασθενής πληρώνει τους φόρους του για το σύστηµα υγείας. Το Ευρωπαϊκό ικαστήριο έχει επιβεβαιώσει το δικαίωµα των ασθενών να επιδιώξουν διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη, µε την ήδη υπάρχουσα Συνθήκη. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία δε δηµιουργεί κανένα νέο δικαίωµα για τους ασθενείς. Ωστόσο, η οδηγία θα είναι εφαρµόσιµη, µόνο εάν όλα τα κράτη-µέλη την εισαγάγουν στην Εθνική τους Νοµοθεσία, και αυτό πρέπει να επιτευχθεί έως τις 25 Οκτωβρίου Κατά συνέπεια, κατά τα δύο επόµενα χρόνια, οι ασθενείς και οι οργανώσεις τους, έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν µε τις υγειονοµικές αρχές για την υγεία τους και την καλύτερη εφαρµογή της οδηγίας. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της οδηγίας, είναι ότι προσφέρει πολλές επιλογές και δίνει τη δυνατότητα στο εκάστοτε κράτος-µέλος να εφαρµόσει κάποιες από τις επιλογές αυτές. Παρακάτω, παραθέτονται οι οδηγίες της EURORDIS από το 2006: 1. Για τις σπάνιες ασθένειες, οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν θεραπεία σε άλλη χώρα από τη χώρα ασφάλισης τους, όταν η θεραπεία που επιζητούν δεν είναι διαθέσιµη 2. Όλες οι δαπάνες πρέπει να αποζηµιώνονται, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων µετακίνησης και διαµονής 3. Οι ασθενείς δεν πρέπει να πληρώνουν προκαταβολικά και να περιµένουν για την αποζηµίωση τους 4. Όταν απαιτείται προ-έγκριση, θα πρέπει να αξιολογείται από την αρµόδια αρχή, να είναι ανάλογη µε τις περιστάσεις και θα πρέπει να είναι ταχεία, µε δυνατότητα έφεσης όταν η απόφαση είναι αρνητική (όπως ορίζεται από την οδηγία). Κατά τη διάρκεια συζητήσεων µε τις Υγειονοµικές Αρχές, ορισµένα άρθρα της οδηγίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικά και συνοψίζονται παρακάτω: Τι να πείτε Θέµα Άρθρο που θα επικαλεστείτε Που να βρείτε εξηγήσεις στο κείµενο Οι υγειονοµικές αρχές επιµένουν ότι οι ασθενείς θα πρέπει να χρησιµοποιείτε πάντα την φόρµα Σ2 (πρώην Ε112) και να ζητάτε συστηµατικά προέγκριση. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν µια κυβέρνηση θεωρεί ότι η οδηγία δεν είναι πραγµατικά απαραίτητη και δεν είναι διατεθειµένη να τροποποιήσει σε βάθος τη διοικητική διαδικασία για τη µετάβαση της οδηγίας Η αρχή σας αναφέρει ότι οι ασθενείς µπορούν να ζητήσουν µια δεύτερη ιατρική γνωµάτευση σε µια διαφορετική χώρα, αλλά µόνο για τη Άρθρο 16, σελίδα 88/46 Ερώτηση 4 σελίδα 5 07 February 2012 Page 2

4 διάγνωση και όχι για τη θεραπεία Η αρχή σας συµφωνεί να καλύψει τα έξοδα, αλλά µόνο για πολύ σπάνιες παθήσεις Η αρχή σας λέει πως πρέπει να πληρώσετε πρώτα και θα σας αποζηµιώσει αργότερα (µόνο σε περιπτώσεις προ-έγκρισης) Η αρχή σας δε διαχωρίζει τη φροντίδα για µια σπάνια πάθηση, σε σχέση µε τις πιο κοινές Οι επαγγελµατίες υγείας προτείνουν διαφορετικές τιµές, ανάλογα µε το από πού είναι ο ασθενής Άρθρο 55, σελίδα 88/51 Άρθρο 13.β, σελίδα 86/62 Άρθρο 7.4, σελίδα 88/57 Ερώτηση 7, σελίδα 7 Άρθρο 13, σελίδα 88/62 Ερώτηση 8 σελίδα 7 Άρθρο 4.4, σελίδα 88/56 Ερώτηση 9 σελίδα 7 Η αρχή σας υποστηρίζει ότι τα έξοδα ταξιδίου δεν καλύπτονται σύµφωνα µε την οδηγία Άρθρο 34, σελίδα 88/49 Άρθρο 7.4, σελίδα 88/58 Ερώτηση 10 σελίδα 7 Η αρχή σας υποστηρίζει ότι καλύπτονται µόνο τα έξοδα που ανέρχονται στο ποσό που θα καλυπτόταν αν η θεραπεία γινόταν στη χώρα προέλευσης Η αρχή σας δε θέλει να εµπλακεί σε συζητήσεις για τις παθήσεις που βρίσκονται στη λίστα προέγκρισης ή δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία αυτη Άρθρο 7.4, σελίδα 88/58 Ερώτηση 13 σελίδα 9 Άρθρο 8.7, σελίδα 88/59 Ερώτηση 14 σελίδα 9 Η αρχή σας θέτει όριο στον αριθµό ασθενών που θα λάβουν φροντίδα στη χώρα σας Άρθρο 21, σελίδα 88/47 Άρθρο 7.9, σελίδα 88/58 Ερώτηση 15 σελίδα 9 1 ένα Γιατί έχουµε και Κανονισµό και Οδηγία; Ο Κανονισµός 883/2004 εκδόθηκε προκειµένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην περίθαλψη, µακριά από τη χώρα στην οποία διαµένει ο ασθενής και για τις παρακάτω περιπτώσεις: Περιστασιακή Φροντίδα: Όταν ένα άτοµο βρίσκεται προσωρινά σε κάποιο άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε., ΕΙΚΟΝΑ 1:Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 07 February 2012 Page 3

5 δικαιούται την παροχή φροντίδας υγείας κατά τη διαµονή του. Για να αποδείξει το δικαίωµα του στη χώρα προέλευσης, ο ασθενής πρέπει να υποβάλει το έντυπο Ε111 στη χώρα στην οποία βρίσκεται (που πλέον έχει αντικατασταθεί από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ΕΚΑΑ). Προσχεδιασµένη Φροντίδα: Οι ασθενείς που µεταβαίνουν σε άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε., ειδικά για να λάβουν περίθαλψη, θα πρέπει να έχουν λάβει προ-έγκριση από τον αρµόδιο φορέα στη χώρα προέλευσης τους. Η προ-έγκριση αυτή, η οποία πιστοποιείται µε το έντυπο Σ2 (πρώην Ε112), πρέπει να χορηγείται εάν η θεραπεία καλύπτεται στη χώρα προέλευσης, αλλά δεν µπορεί να ληφθεί εκεί, εντός λογικού χρονικού διαστήµατος, την αποκαλούµενη «αδικαιολόγητη καθυστέρηση». Η οδηγία 2011/24, εκδόθηκε το 2011 για να κωδικοποιήσει τα δικαιώµατα στην υγειονοµική περίθαλψη στο εξωτερικό, τα οποία προκύπτουν απευθείας από τις διατάξεις περί ελεύθερης κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Συνθήκης και οι οποίες συνυπάρχουν µε τα δικαιώµατα που θέτονται από τον Κανονισµό. Ο υπάρχον Κανονισµός 883/2004 υπήρξε πράγµατι αµφιλεγόµενος, µε µια µακρά σειρά από δικαστικές υποθέσεις που αφορούν περιπτώσεις, στις οποίες η ανάγκη για λήψη προέγκρισης ακυρώθηκε, και οι ασθενείς αποζηµιώθηκαν µε το πλήρες ποσό από τα νοσήλια που πλήρωσαν στο εξωτερικό. 2 δύο ΠΟΥ ΙΑΦΕΡΟΥΝ; Η οδηγία πρέπει να παρέχει σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου για τους ασθενείς. «Το σύστηµα πρέπει να επικεντρώνεται στον ασθενή. Η απαίτηση για προ-έγκριση της θεραπείας και η κλειστή λίστα, όπου περιορίζεται η πιθανότητα διασυνοριακής θεραπείας, δεν πρέπει να εµποδίζουν τους ασθενείς να λάβουν τη φροντίδα την οποία χρειάζονται», δήλωσε ο Ευρωβουλευτής της Ιρλανδίας, Μέιριντ Μακ Γκίνες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο. Η προ-έγκριση µπορεί να προβλεφθεί: Για την Υγειονοµική Περίθαλψή που περιλαµβάνει διανυκτέρευση στο νοσοκοµείο τουλάχιστον µιας νύχτας Για πολύ εξειδικευµένη και δαπανηρή περίθαλψη Σε σοβαρές και συγκεκριµένες περιπτώσεις, που αφορούν την ποιότητα ή την ασφάλεια της παρεχόµενης περίθαλψης στο εξωτερικό. Σε αυτές τις 3 περιπτώσεις, οι ασθενείς µπορεί να χρειαστεί να ζητήσουν προ-έγκριση από την αρµόδια τοπική αρχή στον τοµέα υγείας, που αποφασίζει για την αποζηµίωση των δαπανών. Ακόµα και µε την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου, ο Κανονισµός 884/2004 θα συνεχίσει να υπάρχει, και µπορεί ο ασθενής να αποφασίσει πως είναι καλύτερο να υποβάλει αίτηση για διασυνοριακή φροντίδα, βάσει αυτού του κανονισµού και όχι της νέας οδηγίας. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 883/2004, ένας ασθενής µπορεί να αποζηµιώνεται για εύλογες δαπάνες ταξιδιού. Είναι στην κρίση της αρµόδιας αρχής στο αντίστοιχο Κράτος- Μέλος, το αν θα καλυφθούν τα έξοδα αυτά 07 February 2012 Page 4

6 Κανονισμός 883/2004 (E111/E112) Προ-έγκριση : Αναγκαία Όταν γίνεται δεκτή: Καλύπτονται όλα τα έξοδα Τώρα, Οδηγία 2011/24 Δε χρειάζεται προ-έγκριση αν είναι στη λίστα Όταν είναι στη λίστα, η αποζημίωση εξαρτάται από το κόστος στη χώρα προέλευσης Η οδηγία προβλέπει ότι οι δαπάνες για ιατρική περίθαλψη που παρασχέθηκε σε άλλο Κράτος-Μέλος, οι οποίες υπερβαίνουν το κόστος της παρέµβασης στη χώρα προέλευσης, θα πρέπει να βαρύνουν το άτοµο, εκτός εάν η χώρα καταγωγής συµφωνήσει να καλύψει το πλήρες κόστος της θεραπείας. 3 ΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ Η ΦΟΡΜΑ Σ2 (ΠΡΩΗΝ Ε112); Ναι, πολύ! Όταν λάβετε την προ-έγκριση για διασυνοριακή περίθαλψη χρησιµοποιώντας το έντυπο Σ2, δεν αποζηµιώνονται µόνο όλα τα έξοδα που συνδέονται µε την παροχή περίθαλψης (ακόµα και αν το κόστος είναι υψηλότερο από ότι στη χώρα προέλευσης), αλλά και τα έξοδα ταξιδίου. Χαρακτηριστικά της φόρµας Σ2: Για προγραµµατισµένη φροντίδα (όχι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή ατυχήµατος) ωρεάν, δίνεται από την υγειονοµική ασφάλιση του ασθενή Επιστολή που εξηγεί τις λεπτοµέρειες της περίθαλψης Προ-έγκριση (εµπειρογνωµόνων) Ισχύει για ένα έτος Παρέχει πρόσβαση στην περίθαλψη υπό τους όρους της χώρας στην οποία βρίσκεται ο ασθενής Το σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης της χώρας αυτής πληρώνει το νοσοκοµείο (όχι όλες τις δαπάνες) Μέρος των δαπανών: πληρωµή από τον ασθενή και στη συνέχεια αποζηµίωση του από τον ασφαλιστικό φορέα 4 τέσσερα ΓΙΑΤΙ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Η ΦΟΡΜΑ Σ2 (ΠΡΩΗΝ Ε112); Τα µειονεκτήµατα της φόρµας Σ2 είναι: Είναι αυθαίρετη (προ-έγκριση, από συµβούλους που δεν είναι απαραιτήτως εµπειρογνώµονες στις σπάνιες παθήσεις ) Αφορά κυρίως καθιερωµένες θεραπείες (δεν είναι εύκολα εφαρµόσιµες στις σπάνιες παθήσεις) Είναι κατά περίπτωση (γραφειοκρατία, καθυστερήσεις) Πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε φορά που ο ασθενής ταξιδεύει στη χώρα παροχής φροντίδας Υπάρχει µερική πληρωµή από τον ασθενή (η οποία αποζηµιώνεται, αλλά µετά από καθυστέρηση), η οποία µπορεί να είναι ακριβή 07 February 2012 Page 5

7 5 πέντε Η οδηγία καλεί: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΗ ΝΕΑ Ο ΗΓΙΑ; Κάθε Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. να καθορίσει τον κατάλογο των θεραπειών για τις οποίες απαιτείται προέγκριση. Κάθε Κράτος-Μέλος θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα Εθνικό Σηµείο Αναφοράς, όπου το κοινό θα µπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο φροντίδας που είναι διαθέσιµος, σε ποια χώρα και µε ποιο κόστος. Αυτά τα σηµεία αναφοράς θα παρέχουν στους ασθενείς τις πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα τους καθώς και µε τις πρακτικές πτυχές της λήψης διασυνοριακής φροντίδας, π.χ. πληροφορίες σχετικά µε τους παρόχους υγειονοµικής περίθαλψης, την ποιότητα και την ασφάλεια, την προσβασιµότητα των νοσοκοµείων για τα άτοµα µε αναπηρία, ώστε να µπορέσουν οι ασθενείς να προβούν σε τεκµηριωµένη επιλογή. ιάγραµµα: 07 February 2012 Page 6

8 Παράδειγµα: Ασθενής από την Ιταλία πηγαίνει στην Τσεχία για θεραπεία. Είναι στη λίστα. Κανονισµός ή Οδηγία Κανονισµός: φόρµα Σ2 (πρώην E112) Οδηγία: χωρίς προ-έγκριση και προ-έγκριση Κόστος θεραπείας, Τσεχία Κόστος θεραπείας, Ιταλία Προκαταβολική πληρωµή από ασθενείς * κάποιες φορές * * Εναποµείναντα θα πληρωθούν από το σύστηµα υγείας της Τσεχίας, στο νοσοκοµείο Ο ασφαλιστικός φορέας της Ιταλίας επιστρέφει στον ασθενή Κόστος για τον Ασθενή Ο ασφαλιστικός φορέας της Ιταλίας επιστρέφει στον ασθενή, όχι ΕΞΙ ΠΟΙΑ ΕΙ Η ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ; Η φροντίδα που παρέχεται στη χώρα περίθαλψης, περιλαµβάνει: Συµβουλευτική Εξέταση Χειρουργική Θεραπεία, συµπεριλαµβανοµένων των φαρµάκων εν περιορίζεται στη διάγνωση Το Άρθρο 6 ορίζει σαφώς ότι «Όπως επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό ικαστήριο (εφεξής το «ικαστήριο»), σε αρκετές περιπτώσεις αναγνωρίζοντας την ειδική φύση τους, όλοι οι τύποι υγείας εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)». Το Άρθρο 16 ορίζει επακριβής ποιοι κανόνες διέπουν την αγορά των φαρµάκων ή ιατρικών συσκευών σε µια άλλη χώρα : "Για τους σκοπούς της επιστροφής των δαπανών της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει όχι µόνο την κατάσταση όπου στον ασθενή παρέχεται υγειονοµική περίθαλψη σε άλλο Κράτος-Μέλος από τη χώρα προέλευσης, αλλά και τη συνταγή, και κατ 'εξαίρεση παροχή της φαρµακευτικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών όταν αυτές παρέχονται στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Ο ορισµός της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης θα πρέπει να καλύπτει τόσο την κατάσταση στην οποία ένας ασθενής αγοράζει αυτά τα φάρµακα και τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα σε Κράτος-Μέλος διαφορετικό 07 February 2012 Page 7

9 από τη χώρα προέλευσης, αλλά και στην περίπτωση στην οποία ο ασθενής αγοράζει αυτά τα φάρµακα και τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα σε άλλο Κράτος-Μέλος από εκείνο στο οποίο η συνταγή έχει εκδοθεί. 7 ΕΠΤΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΩ ΦΡΟΝΤΙ Α ΕΑΝ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ; Η προ-έγκριση έχει να κάνει µε την αποζηµίωση και τη µη-πρόσβαση σε θεραπεία. Εάν η θεραπεία δεν είναι διαθέσιµη σε ένα κράτος µέλος, και δεν περιλαµβάνεται στο "πακέτο παροχών υγείας», τότε οι αρχές µπορούν να αρνηθούν τη χορήγηση προ-έγκρισης. Εάν µια θεραπεία περιλαµβάνεται στο «πακέτο παροχών υγείας", αλλά δεν είναι διαθέσιµη, τότε η «αδικαιολόγητη καθυστέρηση» θα µπορούσε να ισχύσει και ως εκ τούτου, οι αρχές, κατά πάσα πιθανότητα, δεν µπορούν να αρνηθούν. Στην περίπτωση αυτή, η θεραπεία που παρέχεται στο εξωτερικό θα πρέπει να αποζηµιωθεί. Συνήθως, τα δηµόσια πακέτα παροχών ορίζονται µάλλον γενικά, αλλά αν πιο ακριβείς κατάλογοι υπάρχουν (όπως λεπτοµερής ιατρικός κωδικός χρέωσης), πρέπει να χρησιµοποιούνται για το σκοπό της διασυνοριακής αποζηµίωσης. 8 οκτώ ΩΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ; Αντί της αποζηµίωσης του ασθενούς, η χώρα προέλευσης µπορεί επίσης να αποφασίσει να καταβάλει στον φορέα υγείας άµεσα, το αντίτιµο. Αυτό δεν αποτελεί υποχρέωση, αλλά µια επιλογή. Αυτό εξηγείται από το άρθρο 7.4: «Το κόστος της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης θα πρέπει να επιστρέφεται ή να πληρώνεται άµεσα από τη χώρα προέλευσης, έως το ποσοστό δαπανών που θα είχε καλυφθεί από τη χώρα προέλευσης, εάν είχε παρασχεθεί η υγειονοµική φροντίδα στη χώρα αυτή, χωρίς να υπερβαίνει το πραγµατικό κόστος της υγειονοµικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής». Για µη-νοσοκοµειακή περίθαλψη, οι ασθενείς θα είναι σε θέση να αναζητούν υγειονοµική περίθαλψη στο εξωτερικό χωρίς προ-έγκριση, και να διεκδικήσουν την αποζηµίωση κατά την επιστροφή τους στην πατρίδα. 9 ΕΝΝΕΑ ΜΕ ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΩ ΠΡΟ- ΕΓΚΡΙΣΗ; Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εξηγηθούν, και να αποφευχθούν αυθαίρετες αποφάσεις όσο το δυνατόν περισσότερο. Μια χώρα προέλευσης µπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει προ-έγκριση: Εάν ο ασθενής που επιλέγει τη διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη µπορεί να εκτεθεί σε µη-αποδεκτό κίνδυνο για την ασφάλεια του Εάν το ευρύ κοινό θα εκτεθεί σε σηµαντικό κίνδυνο της ασφάλειας του Εάν η υγειονοµική περίθαλψη που επιζητείται προκαλεί σοβαρές ανησυχίες σχετικά µε τη συµµόρφωση µε τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραµµές ποιότητας ζωής και ασφάλειας Ή εάν η υγειονοµική περίθαλψη µπορεί να παρασχεθεί στη χώρα προέλευσης, εντός ιατρικώς δικαιολογηµένων προθεσµιών. 07 February 2012 Page 8

10 10 ΕΚΑ ΤΙΠΟΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ; Άρθρο 13 Το άρθρο αυτό λέει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Μέλη-Κράτη οφείλουν να στοχεύουν στην εκπαίδευση των επαγγελµατιών υγείας, στα εργαλεία που είναι διαθέσιµα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να βοηθηθούν στη σωστή και έγκαιρη διάγνωση των σπανίων παθήσεων -Συγκεκριµένα, η βάση δεδοµένων της Orphanet και τα Ευρωπαϊκά ίκτυα Αναφοράς- Και να ενηµερώσει τους ασθενείς, επαγγελµατίες υγείας και τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη χρηµατοδότηση στον χώρο της Υγείας, για τις δυνατότητες που τους προσφέρονται από τον κανονισµό (ΕΚ) #883/2004 για την παραποµπή των ασθενών µε σπάνιες παθήσεις σε άλλα Κράτη/Μέλη, ακόµη και εάν η εν λόγω θεραπεία δεν είναι διαθέσιµη στην εκάστοτε χώρα του ασθενή. Με άλλα λόγια, τα Ευρωπαϊκά ιδρύµατα επιµένουν για τις οδηγίες που καθορίζονται από τον Κανονισµό και τα στοιχεία της φόρµας S2. 11 έντεκα ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ, ΑΛΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ; Στην πραγµατικότητα, δε θα έπρεπε να υπάρχει διαφορά, βλέπε άρθρο Ω ΕΚΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΜΟΝΗΣ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ; Ναι, η κάλυψη των εξόδων αναφέρεται στα Άρθρα 34 και 7.4. Τα Κράτη-Μέλη είναι ελεύθερα να καλύψουν τα έξοδα αυτά και οι οργανώσεις ασθενών πρέπει να προωθήσουν τη γνώση αυτή σε Εθνικό Επίπεδο. 13 ΕΚΑΤΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ; Πληροφορίες για τη διασυνοριακή φροντίδα και τους επαγγελµατίες υγείας µπορείτε να βρείτε στο άρθρο 48: 07 February 2012 Page 9

11 «Λήψη κατάλληλων πληροφοριών σχετικά µε όλες τις ουσιαστικές πτυχές της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης είναι απαραίτητη για να µπορέσουν οι ασθενείς να ασκούν τα δικαιώµατά τους στην πράξη. Για τη διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη, ένας από τους µηχανισµούς για την παροχή τέτοιων πληροφοριών είναι να οριστούν εθνικά σηµεία αναφοράς σε κάθε Κράτος-Μέλος». 14 δεκατέσσερα ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΙ ΠΑΕΙ ΣΤΡΑΒΑ, ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ; ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ; Οι καταγγελίες και η υπευθυνότητα εξηγούνται στο άρθρο 4,2 (γ): " ιαφανείς διαδικασίες καταγγελιών και µηχανισµοί για τους ασθενείς, για να µπορέσουν να αναζητήσουν θεραπείες, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Κράτους-Μέλους στο οποίο λαµβάνουν τη θεραπεία, εάν υποστούν βλάβη από την υγειονοµική περίθαλψη που λαµβάνουν» 15 δεκαπέντε ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΙΕΚ ΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΜΑΣ; Ναι! Όπως προβλέπεται στο άρθρο 7.4: "Όταν το πλήρες κόστος της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης υπερβαίνει το ποσοστό δαπανών που θα είχε καλυφθεί αν η υγειονοµική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στη χώρα προέλευσης του ασθενή, µπορεί να αποφασίσει να επιστρέψει το πλήρες ποσό." Κάθε κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει (αν κληθεί να το πράξει...) να καταβάλει το πλήρες ποσό, σε περιπτώσεις όπου οι πραγµατικές δαπάνες είναι υψηλότερες από τις δαπάνες που θα έχουν επιστραφεί στη χώρα προέλευσης. Τα Κράτη-Μέλη που επιθυµούν να υποστηρίξουν τους πάσχοντες από σπάνιες ασθένειες µπορούν να επιλέξουν αυτή την επιλογή, ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό. 16 ΕΚΑΕΞΙ ΕΓΚΡΙΣΗ;; Άρθρο 8.7: ΠΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟ- «Η γειτονική χώρα δηµοσιοποιεί την υγειονοµική περίθαλψη που υπόκειται σε προέγκριση για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, καθώς και όλες τις σχετικές πληροφορίες για το σύστηµα προ-έγκρισης.» 07 February 2012 Page 10

12 Ο καθορισµός των καταλόγων (που περιέχουν τις ασθένειες που δεν απαιτούν προ-έγκριση) θα είναι ειδικός για κάθε Κράτος-Μέλος, και σίγουρα θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των οργανώσεων των ασθενών να υπερασπιστούν τα δικαιώµατα των µελών τους, σε εθνικό επίπεδο. 17 δεκαεπτά ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΟΥΝ ΤΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α; Στην πραγµατικότητα, οι κυβερνήσεις των Κρατώ-Μελών είναι υπεύθυνες για το σχεδιασµό των υπηρεσιών υγείας και για τη διάθεση των αναγκαίων προϋπολογισµών. Εάν ένα Κράτος-Μέλος εκτιµά ότι 300 αξονικοί τοµογράφοι είναι απαραίτητοι για την εξυπηρέτηση του πληθυσµού της αλλά µε την εισροή πολλών ασθενών που προέρχονται από άλλα Κράτη-Μέλη δεν επαρκούν, το Κράτος Μέλος µπορεί να αποφασίσει την απόκτηση περισσότερων αξονικών τοµογράφων, ή να τεθεί ένα όριο στον αριθµό των ασθενών από άλλα Κράτη-Μέλη. 18 ΕΚΑΟΚΤΩ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Από το 1995, όλες οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ( ΕΚ) λήφθηκαν συστηµατικά υπέρ των ασθενών µε βάση την αρχή της Συνθήκης της ΕΕ, για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων: Decker 1995 and Kohll 1996 Vanbraekel 1998 Müller-Faurel 1999 Geraets-Smits-Peerboms 2001 Leichtle 2002 Inizan 2003 Idryma Koinonikon Asfaliseon 2003 Watts 2004 Elchinov 2010 Οι αποφάσεις µπορούν να βρεθούν εδώ: 19 δεκαεννιά PEERBOOMS ΤΟ ΕΚ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ GERAETS-SMITS & Στις 10/12/1996, ο κύριος Πήρµπουµς έπεσε σε κόµµα ύστερα από ένα αυτοκινητιστικό ατύχηµα. Στις 22/02/1997 µεταφέρθηκε σε νοσοκοµείο στην Ολλανδία, και στη συνέχεια και ενώ βρισκόταν σε κατάσταση φυτού, µεταφέρθηκε στην Πανεπιστηµιακή Κλινική του Ίνσµπρουκ στην Αυστρία. Εκεί έλαβε ειδική αγωγή µε νευρο-ενεργοποιητές. 07 February 2012 Page 11

13 Στις 20/06/1997 ο κύριος Πήρµπουµς ξύπνησε από το κόµµα και έφυγε από την κλινική. Πίσω στην Ολλανδία, ο κρατικός µηχανισµός δεν κάλυψε τα έξοδα του ασθενή, καθώς η αγωγή µε νευρο-ενεργοποιητές δεν ήταν στο πακέτο παροχών υγείας. Το δικαστήριο αποφάνθηκε πως: Η έγκριση για χορήγηση θεραπευτικής αγωγής σε άλλη χώρα δεν µπορεί να αρνηθεί, όταν είναι εµφανές πως η θεραπεία είναι δοκιµασµένη και αναγνωρισµένη σε διεθνές επίπεδο. εν µπορεί να αρνηθεί όταν η θεραπεία µπορεί µεν να χορηγηθεί στη χώρα προέλευσης, αλλά µόνο µετά από µακροχρόνια αναµονή του ασθενή. Αυτή η δικαστική απόφαση βέβαια, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί απαραίτητα και εκτός Ολλανδίας, της οποίας οι παροχές υγείας χαρακτηρίζονται ως «εντός φυσιολογικών ορίων». 20 είκοσι ΤΟ ΕΚ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ELCHINOV Ο κος. Ελκινόφ, από τη Βουλγαρία, έπασχε από µια σπάνια µορφή καρκίνου του µατιού. Στις κατέθεσε τη φόρµα Σ2 (πρώην Ε112) στη NZOK για να ξεκινήσει µια σύγχρονη θεραπεία στο Βερολίνο, µια κατεργασία που δεν ήταν διαθέσιµη στη Βουλγαρία. Εισήχθη στο Βερολίνο, στις 15/03/2007 σαν επείγον περιστατικό. Εκεί, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε αγωγής από τη NZOK. Στις 18/04/2007, µετά από τη θεραπεία στο Βερολίνο, έλαβε αρνητική απάντηση από τη NZOK, δεδοµένου ότι η θεραπεία δεν ήταν µία από τις παροχές που προβλέπονται από τη βουλγαρική νοµοθεσία, προς αποζηµίωση. Στη Βουλγαρία, µόνο η αφαίρεση ήταν διαθέσιµη θεραπευτική µέθοδος και, συνεπώς, επιστρέφοντας, ο κος. Ελκινόφ αποτάνθηκε σε έναν ειδήµονα. Ωστόσο, η NZOK προσέφυγε στο Ανώτατο ιοικητικό ικαστήριο και ο κ. Ελκινόφ πήγε στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο, ως έσχατη λύση. Η απόφαση, δήλωσε: Η προ-έγκριση δεν µπορεί να αρνηθεί: αν έχει αποδειχθεί ότι η µέθοδος θεραπείας αντιστοιχεί σε κάποιο είδος θεραπείας που περιλαµβάνεται στον εν λόγω κατάλογο, καµία εναλλακτική θεραπεία, η οποία είναι εξίσου αποτελεσµατική, δεν µπορεί να δοθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη χώρα προέλευσης Με άλλα λόγια: Η Βουλγαρική λίστα λέει: Είδη θεραπείας που καλύπτονται:«για καρκίνο του µατιού: Ραδιολογική ή Χειρουργική Επέµβαση» Εάν η Βουλγαρική λίστα λέει: Είδη θεραπείας που καλύπτονται: «Για καρκίνο του µατιού, µόνο αφαίρεση» 07 February 2012 Page 12

14 Τότε η αποζηµίωση όπως στην περίπτωση του Βερολίνου δεν µπορεί να αρνηθεί Τότε η αποζηµίωση όπως στην περίπτωση του Βερολίνου µπορεί να αρνηθεί Μονάχα το αντίστοιχο κόστος της αφαίρεσης θα καλυφθεί Το µάθηµα είναι: Όσο πιο ακριβής ο κατάλογος των θεραπειών που αποζηµιώνονται, τόσο πιο δύσκολο είναι να επιτευχθεί η χορήγηση αποζηµίωσης για ένα διαφορετικό είδος θεραπείας που λαµβάνεταιι σε άλλη χώρα από τη χώρα προέλευσης. 21 είκοσι-ένα ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ιασυνοριακή Φροντίδα Υγείας: υγειονοµική περίθαλψη που παρέχεται σε Κράτος-Μέλος διαφορετικό από τη χώρα προέλευσης Πάροχος φροντίδας υγείας: νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που παρέχει νόµιµα υγειονοµική περίθαλψη σε ένα Κράτος-Μέλος. Μπορεί να είναι ένα επαγγελµατίας υγείας ή νοσοκοµείο, κλινική, κ.α. Ασφαλισµένος: υπήκοοι Κράτους-Μέλους. Οι υπήκοοι τρίτης χώρας οι οποίοι πληρούν τους όρους που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 859/2003 ή τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 είναι επίσης ασφαλισµένοι. Χώρα προέλευσης (χώρα ασφάλισης): καθορίζει τη χώρα όπου ο ασφαλισµένος πρέπει να ζητήσει προέγκριση, για να λάβει την κατάλληλη θεραπεία εκτός αυτής. Κράτος-Μέλος κατοικίας (χώρα κατοικίας): όπου κατοικεί ο ασφαλισµένος. Κράτος-Μέλος στο οποίο γίνεται η θεραπεία: νοείται το Κράτος-Μέλος στο οποίο, η υγειονοµική περίθαλψη παρέχετα στον ασθενή. Στην περίπτωση της τηλεϊατρικής, η υγειονοµική περίθαλψη θεωρείται ότι παρέχεται στο Κράτος-Μέλος όπου ο πάροχος της υγειονοµικής περίθαλψης είναι εγκατεστηµένος. This document was prepared by: François Houÿez, Health Policy Director, EURORDIS: Translated by: Dean Stardelis, Greek Alliance for Rare DIseases Contact: or tel: Web: With contributions from Flaminia Macchia, EU Public Affairs Director, EURORDIS. 07 February 2012 Page 13

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανανέωση και επανασύνταξη του οδηγού πραγµατοποιήθηκε από την κα Κουλιάκη Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργό.

Η ανανέωση και επανασύνταξη του οδηγού πραγµατοποιήθηκε από την κα Κουλιάκη Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργό. Ο Οδηγός που ακολουθεί είναι ο ανανεωµένος οδηγός παροχών σαν συνέχεια του πρώτου που είχε σχεδιαστεί από την του ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ Οµίλου Εθελοντών κατά του καρκίνου βάσει των συχνότερων ερωτηµάτων των εξυπηρετούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Πρακτικός οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες Μάθε τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις είναι συχνά πρόθυµοι δηλώσουν συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, ελπίζοντας ότι η προσφορά τους θα βοηθήσει την έρευνα να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ Οδηγό χρήστη και υπόδειγµα δήλωση

Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ Οδηγό χρήστη και υπόδειγµα δήλωση 956778_CV_GR 06-06-2006 14:48 Pagina 1 Στα 25 κράτη µέλη τη ΕΕ υπάρχουν: 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτοµα περίπου Πολύ µικρή Όρια ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010.

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Αθήνα, 8 Απριλίου 2010 Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «Αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα» Καθηγητής:Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Θάλεια Ζάγκου Α.Μ.:1340200200923

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 9 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4213 Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ (Η μελέτη ανατέθηκε από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και

Διαβάστε περισσότερα